Page 1


«Що найголовніше було в моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей». В. О. Сухомлинський


В. О. Сухомлинський займає визначне місце в історії педагогічної науки. Наслідуючи відомих педагогів минулого він створив власну систему освіти, навчання і виховання дітей, яким віддав 35 років свого життя.  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівці Онуфріївського району Кіровоградської області. Свою педагогічну діяльність розпочав вчителем української мови і літератури в рідному селі. У 1948 році Василя Олександровича призначили директором Павлинської школи, де він пропрацював усе своє життя. 


Літературно-педагогічна творчість і практична діяльність українського педагога В.Сухомлинського зайняли вагоме місце в історії вітчизняної педагогічної науки. Його творча спадщина – цілюще джерело, звідки педагог може черпати знання заради благородної цілі - чуйного і мудрого проникнення в юне серце. Його твори - це золоті розсипи педагогічних ідей, знахідок, рекомендацій і просто добрих порад, які мають неабиякий вплив на практичну діяльність сучасної школи. 


Написані ним твори складають п ятитомне зібрання, Серед них 41 монографія, понад 600 наукових статтей. Починаючи з 1960 року опубліковані твори: «Духовний світ школяра», «Праця й моральне виховання», «Сто порад учителеві», «Серце віддаю дітям» і ін..  Твори В.О. Сухомлинського друкуються різними мовами у багатьох країнах світу, його педагогічна спадщина вивчається в провідних педагогічних університетах Європи.  2 вересня 1970 року Василь Олександрович пішов із життя, але його вагомий внесок у скарбницю педагогічної теорії залишиться назавжди. 


Бібліотека Луцького центру професійно-технічної освіти пропонує своїм читачам віртуальну виставку літератури «В. О. Сухомлинський письменник та педагог», яка містить перелік творів Сухомлинського та статті із періодичних видань. 


До

першого тому включені такі твори «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Духовний світ школяра», та «Методика виховання колективу». В них висвітлені теоретичні та практичні проблеми педагогіки. До другого тому входять праці « Як виховати справжню людину» та «Сто порад учителеві». В третьому томі поміщені твори які складають своєрідну трилогію, в яких порушуються проблеми виховання дітей, підлітків і юнаків: «Серце віддаю дітям», « Народження громадянина», «Листи до сина».


«Павлинська

середня школа» і «Розмова з молодим директором» включені до четвертого тому, ці твори узагальнюють педагогічний досвід організації навчально-виховного процесу у школі. В п’ятому томі поміщені педагогічні статті В. Сухомлинського, які друкувались в періодичних виданнях у 1952-1970 роках, де розглядаються проблеми навчання і виховання учнів.


«Батьківська педагогіка» - це розповідь

про

найважливіший,

священний обов’язок батьків щодо своїх дітей, вона порушує проблему виховання дітей у сім ї, питання

про

педагогічну

ставить освіту

батьків та питання спільної роботи сім ї і школи.


Автор книги розкриває педагогічні прийоми і принципи виховання шкільного

колективу,

якими

необхідно керуватись в практичній роботі і вчителю, і вихователю, і директору школи.


В цій книзі

читач має змогу

тезисно ознайомитись із думками В. Сухомлинського про виховання дітей в сім ї і в школі. Збірник ставить за мету допомогти читачу почерпнути головні педагогічні ідеї автора у висловах про виховання.


В.О.

Сухомлинський

описував

питання

виховання

у

в

багатьох

теорії

шкільному

працях

і

методики

та

сімейному

колективах, всебічного розвитку особистості учнів, педагогічної майстерності. Саме ці питання він порушував у праці « Серце віддаю

дітям»

(Державна

премія)

де

знайомить читача з тим, як на протязі кількох років він вводив своїх вихованців у світ пізнання дійсності, допомагав оволодіти знаннями, пробуджував розумові здібності.


У книзі висвітлюється питання про те, як

розкрити

свої

здібності

в

благородній справі виховання молодого покоління,

як

спеціальності

знайти

себе

молодому

в

цій

педагогу.

Подаються поради з питань організації, змісту, форм і методів роботи.


У монографії розкриваються суть, форми і методи формування

педагогічної

майстерності,

вдосконалення професіоналізму вчителя в багатій творчій

спадщині

видатного

педагога

В.

О.

Сухомлинського, розповідається про теоретичне поглиблення спадщини.

і

практичне

використання

цієї


Пожарська

Л.В. Гуманістичні погляди В.О. Сухомлинського. /

Л.В. Пожарська // Педагогічна майстерня. – 2015. - № 2, 3. – С. 36 – 38, с. 43- 47.; Батрун

І. В.

Сухомлинський про життєві орієнтації шкільної

молоді. /І, В. Батрун // Педагогічна майстерня. – 2015. - № 9. – с. 31- 36. Гіщинський

В.

Патріотизм – сплав почуття і думки, розуму і

серця…(Патріотичне виховання на спадщині В.О. Сухомлинського) //Педагогічна майстерня. – 2016. - № 3. – с. 27 - 31


Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа

особистісно

орієнтованого

підходу

до

виховання школяра (Текст) : рек. бібліогр. список/ Волин. обл. б-ка для юнацтва; Волин . ін.- т після диплом. пед.. освіти; (уклад. Н. Ількевич). – Луцьк. – 2011. – 11 с.


Спадщина В. О. Сухомлинського. – [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://sukhomlynskyi.in.ua/spadshchina-v-o-sukhomlins-kogho/;

Сухомлинський Василь Олександрович. – [Електронний ресурс]. - :матеріал з Вікіцитат/

В.

О.

Сухомлинський.

Режим

доступу:

https://uk.wikiquote.org/wiki/Сухомлинський_Василь_Олександрович 

Сторінками доброти. – [Електронний ресурс] пізнавальна конференція за творами Василя

Сухомлинського.

Режим

доступу:

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFYQF jAD&url=http%3A%2F%2Fosvita.ua%2Fdoc%2Ffiles%2Fnews%2F99%2F9957%2FStorink ami_dobroti.doc&ei=RIhEUujpHKOB4gSWvYC4CA&usg=AFQjCNFx6KiLMsLyyltkm0uG 57xeXyS5Xw&sig2=LJu9tKJ-8yyvyzhVXsSA1w&bvm=bv.53217764,d.bGE; 

Василь Сухомлинський – учитель любові і добра. – [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-145838.html;


«Виховуй в собі Людину ось що найголовніше, інженером можна стати за пять років, учитись на людину треба все життя».


«Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є у житті – з людиною»


«Людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний».


«Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших».


«Наша праця – формування людини, і це покладає на нас особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставити».


«Навчання – це лише одна з пелюсток тієї квітки, що зветься вихованням».


«Дати дітям радість успіху у навчанні, пробудити і їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання»


«Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції».


Василь

Сухомлинський

як

особистість.

https://www.youtube.com/watch?v=VsB6BR8KoGI 

СЕРДЦЕ,

ОТДАННОЕ

ЛЮДЯМ…

Василий

Сухомлинский. https://www.youtube.com/watch?v=djyfKtrpo1w 

В.А.Сухомлинский

-

документальный

фильм.

https://www.youtube.com/watch?v=wPSPp-b_QZg

Віртуальна виставка літератури: «В. О. Сухомлинський письменник та педагог"  
Віртуальна виставка літератури: «В. О. Сухомлинський письменник та педагог"  
Advertisement