Page 1

Стор. № 1

ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Примірник __ ПРОТОКОЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ В ОДНОМАНДАТНОМУ МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 24

Відповідно до частини одинадцятої статті 77 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" територіальна виборча комісія в с т а н о в и л а : 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів, –

Двадцять сім тисяч чотириста вісім (прописом)

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, –

Двадцять сім тисяч чотриста три (прописом)

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, –

Двадцять сім тисяч двісті сорок чотири (прописом)

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів –

Вісім тисяч сорок п’ять (прописом)

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, –

Дев’ятнадцять тисяч триста п’ятдесят вісім (прописом)

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, –

Дев’ятнадцять тисяч триста п’ятдесят вісім (прописом)

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, –

Триста шістдесят (прописом)

27408 (цифрами)

27 403 (цифрами)

27 244 (цифрами)

8 045 (цифрами)

19 358 (цифрами)

19 358 (цифрами)

360 (цифрами)


Стор. № 2

8) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати: № з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати (у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Байко Олеся Іванівна Горбань Юрій Іванович Дубневич Ярослав Васильович Ільчишин Тарас Григорович Кристиняк Олег Романович Набок Федір Федорович Нечипорук Сергій Анатолійович Ривак Юлія Іванівна Хамик Василь Степанович

Кількість голосів виборців, поданих за кандидата прописом

цифрами

Дві тисячі триста тридцять три Триста сімдесят два Сім тисяч сімсот одинадцять Сто двадцять три П’ятсот чотирнадцять Сімсот тридцять дев'ять Двадцять чотири Сто п’ять Шість тисяч двісті дев’яносто вісім

2 333 372 7 711 123 514 739 24 105 6 298


Стор. № 3

9) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати, –

Сімсот сімдесят дев'ять

779

(прописом)

(цифрами)

10) найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі –

Сім тисяч сімсот одинадцять

7 711

(прописом)

(цифрами)

набрав _____________ Дубневич Ярослав Васильович ________________________________________________________________________________________________________ . (прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата у депутати)

Цей протокол складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Голова територіальної виборчої комісії Заступник голови територіальної виборчої комісії Секретар територіальної виборчої комісії

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Члени територіальної виборчої комісії, присутні на засіданні: (підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

МП

"___"________ 20____ року, "____" год. "____" хв. (дата і час (година і хвилини) підписання протоколу

Перший примірник цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії при встановленні результатів виборів: кандидати у депутати: (підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)


Стор. № 4

довірені особи кандидатів у депутати: (підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі: (підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Примітки: 1. Сума чисел, зазначених у пунктах 7 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними), 8 (кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати) та 9 (кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 6 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні), тобто п. 7+ п. 8 + п. 9 = п. 6. 2. Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. В разі відсутності підпису члена виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. 3. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. 4. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень. 5. Кожен примірник протоколу прошнуровується та скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії.

Протокол результатів виборів по 24 окрузі  

Протокол ОВК по 24 мажоритарному виборчому окрузі до ЛОР

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you