Page 1


Н

ароде, време је да се крене даље, нема везе да ли је победио Курта или Мурта. Њихова главна улога је јахање. Немојте славити туђе победе или се радовати туђем поразу. Знајте да ви нисте нити победили, нити изгубили, ви сте остали исти. Наравно, свако жели да му буде боље, због тога је на дну Пандорине кутије остала затворена нада. Значи нада умире задња, а шта ће они којима се тако зове ташта?! Човеку нико не може, нити сме да одузме наду јер без надања и веровања нема живота. Сатиричарима је најгоре, они се не надају ни у кога и ни у шта. Њима никада неће бити добро. За њих није добар ни онај који их пошаље у затвор, ни онај који их пусти одатле. Сатиричар кроз своје дело не приказује своје ставове, већ ставове народа: радника, сељака, сиромашних и свих осталих који су незадовољни, а таквих ће увек бити, ма који Курта или Мурта дошао на власт. Није ли се и сам Радоје Домановић, наш најпознатији сатиричар, “опекао”, што је писао сатире против Обреновића, а залагао се за долазак на власт Карађорђевића? Није ли после извесног времена увидео своју грешку, није ли увидео да су сви они исти. Управо због тога сваки сатиричар не би требало да полаже наде у било кога. Наравно, он треба да им пружи шансу да покажу да су заправо сви они исти. То и народ ради, не схватајући да славећи победу свог фаворита, не славе своју победу већ победу Курте или Мурте. Кажу да је политика курва, што је тачно, често мења партнере. Оно што је занимљиво, наш народ воли да се лаже и што му више обећавају, он више верује. Политика је чаролија илузије јер сви ти кандидати, потпуно небитно да ли је то Курта или Мурта, обећавају немогуће. А, немогуће и фантастично постоји само у бајкама, у мађионичарским триковима и холивудским филмовима А продукције. Да ли су политичари браћа Грим или можда Худини, не знамо, на њима је да покажу шта не знају. Због тога, немојте славити њихове победе, нити поразе јер они нису ваши. Те победе и порази су само победе и порази ужег круга на врху. Потрудите се да славите своје победе, потрудите се да свакога дана урадите малу ствар за себе која ће вам помоћи да живите боље. Не надајте се да ће Курта или Мурта и после изобра доћи да вам музе краву или козу. После избора долази шишање. Немојте кривити друге за своје поразе, кривите себе. Не очекујте да вам Курта или Мурта обезбеди бољи живот, обезбедите га сами. Како? Па немамо појма, нисмо ми политичари!


ДЕСЕТ РАЗЛПГА ЗБПГ КПЈИХ ТРЕБА ПДРЖАТИ И ТРЕЋИ КРУГ ИЗБПРА 1. 2. 3.

Прги разлпд се у гпду ваца!

Затп штп ви се ТПМА пврадпгап ТПМЕ.

Затп штп ви ппражена маоина схгатила да је немпћна прптиг ппражагајуће гећине. 4.

Затп да ви и ппследои драђанин „жутима“ ппет дап длас, ппслије чеда, кпначнп, не би мпдап да кука. 5. Затп штп мнпди чланпги ПУБС-а – странке пензипнера, мпжда никада не би имали нпгу прилику.

6. Затп да би се драђанима, кпначнп, пружила прилика да између дга зла изаберу између, у кпм случају би ппбиједип разум 7.

Затп штп би, у случају неуспјеха избпра, нарпд дпбип спас пд гладе, а не гладу спаса.

8.

Затп да би се пдлпжип ппчетак рада нпге гладе, штп би билп пд непрпцјеоиге кпристи за нарпд.

9.

Затп штп је за пне кпји су гећ у Дегетпм круду – Трећи круд „мачји кашаљ“.

10. Затп да би нарпд ппнпгп дпказап да није стпка, јер стпка не дласа.


ДЕСЕТ РАЗЛПГА ЗБПГ КПЈИХ ТРЕБА ПДРЖАТИ И ТРЕЋИ КРУГ ИЗБПРА (Р)ЕПИГРАМИ ИЗБПРНЕ НПЋНЕ МПРЕ * * * Била с реппм ил’ вез репа, извпрна је раја слепа! Не гиди даље пд нпса а крпз жигпт шепа – впса! * * * Хгатају ме нпћне мпре пред (не)ппштене извпре, вез ппсла нам муче раја – пде лпга дп вескраја. * * * Кп на вргну извпрнпме самп малп впље стпји, тај се диги стаду сгпме дпк пгчице силне врпји. * * * Ех, унуче, мпја снадп, зашта дадпх жигпт псећи!? Извпрнп је људскп владп, пд зла, веде – кад си гећи! * * * Ппштеое, вратстгп и слпда драдитељи су извпра. Клетга, страх – у име Бпда, изгпр нам је нпћних мпра!


10 РАЗЛОГА због којих треба одржати трећи круг избора 1. Да нас Тадић све пробуди, да будемо срећни људи! 2. Да докторску још диплому, за неверног купе Тому ! 3. Да нам Дачић храбро каже ко сме само да вас лаже ! 4. Коштуница да повиче, да чују и глуве чиче! 5. Од експерта тог Динкића да пристигне још еврића ! 6. *Геноцидној творевини* да се Чеда бар извини ! 7. Кркобабић да се прчи док микрофон не закрчи ! 8. Да Шешеља Хаг испрати своју грешку сам да схвати! 9. Да покојни Слоба части што му је дух још у власти! 10. Да васкрсне Тито, никне - “божју ли вам...!” да подвикне!

КАРИКАТУРА: КЕТИ РАДЕВСКА


САША МИЋКОВИЋ СРПСКА ПОСЛА Заклали смо вола за килограм меса Србину је увек исцепана кеса. Инфлација меље, политика смара Животе нам кроје кројачи без дара. Проклињемо Слобу, пљујемо на Тита А жута се штампа као Толстој чита. Серија се шпанска гледа место Чкаље Од увозне хране израсле нам маље. Славна српска војска служи у цивилу Војник сањив седи у бабином крилу. Гранд парада пева ал’ питам се коме? Кич и шунд ће народ к’о сув прут да сломе. Новине се пишу оловком тајкуна Ћути бедан народ, ћути српска круна. Европа нас мами да будемо слуга Црна птица пева са зарђалог плуга. Попови се наши џиповима возе Шта ће нишчи сељак кад измузе козе? И знај све у свему одузми, сабери Укаљано лице као гаће пери!


АФОРИЗМИ - ЗЛАТОМИР БОРОВНИЦА Благо мутибарићима, њих не качи закон о очувању животне средине. Неки политичари доказују да не брину о чистоћи животне средине, кењају где год стигну. У предизборној кампањи народ добија све, а после избора добија самар. Брине ме, да ли ће се и после ових избора у скупштинску салу уселити зоолошки врт?! У предизборној кампањи сви испадају поштени, обећавају хватање лопова, а чим добију власт хватају се у исто коло. Ако желите праве промене, гласајте за странку „ЈАХАЧИ БЕЗ СЕДЛА"! Драги народе, гласајте за нас и нама ће сигурно бити боље. Ако заиста желимо постати праве демократе, и ми морамо озаконити електричну столицу. Избори имају своју добру страну. Показаће да ли смо и даље први у узгајању ћурана. Ако смо сада заиста у рају, на време сакупимо довољан број мотки.


СРЂАН ВИДАКОВИЋ

П

ЛЕПП ППНАШАОЕ

рљави матпри прпсјак седи на плпчнику. Кпса му је улепљена, а капут ппцепан. Млада жена прплази ппред и спушта нпвчаницу пд двадесет динара у картпнску кутију. Прпсјак је захвалан. “Хвала”. Два клинца спуштају неку ситнину и смеју се. “Хвала”. Старији чпвек са штаппм, гледа у нпвчаник крпз дебела стакла свпјих напчара какп би нашап десет динара кпје даје прпсјаку. “Хвала”. Мнпгп људи прплази туда свакпг дана. Неки се сажале, неки једнпставнп прпђу. Пнај кпји нема ништа, захвалан је за сваку ситницу кпју дпбије. Углађени млади министар излази из кпла. Кпса му је зализана, а пделп испегланп. Ппвлачи ппследои дим и баца ппушак на пут. Приметивши прпсјака, пребира пп нпвчанику и у себи рачуна. Застаје ппред картпнске кутије, сагиое се и узима тридесет динара. Тпликп му фали за цигаре, јер зна да у трафици немају да му раситне крупне нпвчанице. Упсталпм, ппсап му је да распплаже нарпдним парама. Наставља пар кпрака напред. Застане да малп размисли и пбрати се прпсјаку: “Какп се каже?”. Прљави старац тужнп пбпри ппглед на плпчник и изусти: “Хвала”.

НИКОЛА ЧД ПЕШИЋ - ИНДИРЕКТ (4,3) (Није џуџа, - него буџа!) ТРЕСЕ ОБОР _______

РЕШЕЊЕ НА 90 СТРАНИ


ПРЕПОРУКА Означи сав наш преокрет, при коме се распродаје душа и сви њени склопови. Означи правим именом. Истакни голе елементе Новога, садашњег доба, у коме ми јарко патимо. Ех, да је само то проба!... Прикажи огољено двоверје и смешну романтику лажи. Прикажи, кажи, како су лопови насели на обичну обману. Изговори чврсто и отворено и када те душманин вреба. Говори, нека те народ чује. До неба треба да одјекује!


МАНЕ ТРБОВИЋ

ШТА ЋЕ БИТИ Сꞌ КУЋОМ?!


ЕНИГМАТИЗМИ Напоран као ДИСКусија. Нестао кao жирАНТИ. Опрезан као заВЈЕРЕНИК. Гледан као тапиСЕРИЈА. Омиљен као гоЛОВи. Ван куће као ексТЕРИЈЕР. У кући као енТЕРИЈЕР. „Oбјективан“ као посмаТРАЧ. Неуспио као приГОВОР. Усмјерaвајућi као маШИНЕрија. Тежак као куБИК. „Самосталан“ као РУКАВац. Уништавајући као ГАНГрена. Крив као ДРина. Агресиван као пиРАНА. Усијан као гЛАВА. Штетан као маСОвик. Непријатан као поРЕЗник. Паметан као гениЈАлац. Праведан као преСУДа.


АФОРИЗМИ - АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ Можемо да разговарамо о грађанском рату који је вођен на овим просторима, али вас молим да не идемо у ситна цревца. Скандалозно и шокантно. Овај дневни лист је објавио истиниту информацију. Не можемо да вам откријемо шта ће да буде када победимо на изборима. То је изненађење и за нас. Поштено говорећи, у нашим редовима има много непоштених. Држава ће да изађе у сусрет неписменима, па ће штампати заокружене гласачке листиће. Европа нам је толико тога узела, али нешто ће и да нам врати. Визе, на пример. Нико не сме да га помери, јер је значајна фигура. Карикатуре пружају најобјективнију слику. Државне празнике свечано прослављамо. То нам једина успомена на државу. Свашта нам се догађа. Срећа је да у то више нико не верује. Јесте да је кока носила златна јаја, али месо је месо...


СЛОБОДАН ЗОРАН ОБРАДОВИЋ ПЈЕСМА О ОРЛУ И КОКОШЦИ

Погледај себе, несретни створе! Бауљаш, пузиш, по земљи се вучеш, понизно служиш док главом климаш. Твоји се дани против тебе боре. Све врјеме себе по глави тучеш док другог за рукаве цимаш. За живот голи буквално се бориш. Руку ко просјак пружаш да ти дају. Поноса немаш, док дарове примаш. Осјећаш ватру, а уморно се вучеш. Устани напокон, ближиш се крају! Осјети слободу, дај себи наду, препознај лаж, презри, одбаци! Не дај да твоје дане краду, За мало мрвица да будеш живина. Реци им не! Буди орлина!


МИЛИВОЈЕ ЈОЗИЋ ЈОЗО АУТП ВЕКА

В

пзим лимузину старију пд мпг пца. Дпбип сам је пд оега на ппклпн за мпј псамнаести рпђендан. Дпбрп је пчувана, јер је малп впзим збпг скуппг бензина, чиме сам ппказап нафташима да цене гприва не мпгу тпликп да скачу, кпликп впзила мпгу да стпје.

Иакп ми је лимузина времешна, јпш нисам имап прпблема са оенпм регистрацијпм, јер ми је кум власник сервиса за технички преглед впзила. На технички преглед лимузине идем јавним превпзпм или пешице, јер нисам никада сигуран да ћу са опм стићи куда сам ппшап. Пали се на гурку, а мигавци јпј трепћу кап спјка на југпвину. Кпчнице јпј не „хватају“, па ме ухвати паника када треба да се зауставим. Са гумама се вечитп крпим. Пптрпшоа гприва је буре бензина на стп килпметара, акп их дпстигне. У тпку впжое вплан држим самп деснпм рукпм, а левпм придржавам лева врата да не птпадну на друму. Хлађеое мптпра је ваздушнп крпз бушптине хаубе. Збпг рупичастпг ппда лимузине нпге су ми сталнп мпкре када впзим пп киши. Дпк впзим крпз насељена места, станари затварају прпзпре сместа, да се не би ппгушили пд издувних гаспва мпје лимузине. У тпку впжое нарпчиту пажоу пбраћам на сапбраћајну пплицију. Чим их видим пдмах се зауставим да не би пни мене заустављали збпг прпвере техничке исправнпсти пчигледнп неисправне лимузине. И ппред наведених техничких недпстатака мпје лимузине, јпш нисам прегазип ни једнпг пешака са опм, јер су пни сви бржи пд ое.

КАРИКАТУРА КЕТИ РАДЕВСКА


АФОРИЗМИ - СТАНИСЛАВ ТОМИЋ Не тражим више дјевојке са великим грудима. Нашао сам себи равну. Наш човјек зна шта је то транспарентност. То је кад спава за столом, а не под столом. Ондашња власт прислушкивала је људе. Ова за то неће ни да чује. Ми никад нисмо сами. Увијек смо у гомили – проблема. Чекамо стране инвеститоре. У питању је сачекуша. Политичари само пуцају на гласове. Зато имамо рањиве друштвене групе. Није га ухватило пиће. Ухватила га полиција. Кад од себе правимо будале никад нам не зафали материјала. Знамо да нам комадају државу. О томе стално дробимо. Да би у сукобу са самим собом дошло до компромиса обје стране морају попустити.


Шипкова школа знања се заснива на принципу “Ко зна зна, ко не зна два”. Намењена је свим понављачима и онима који су спавали на часовима. Ова рубрика помаже онима који не знају ништа да науче нешто, а они који знају нешто, неће научити ништа! Сваког месеца нов предмет! Читајте ову рубрику и одлив мозгова ће се смањити! Познати професори пишу само за вас и то бесплатно (Бог ће им једног дана ваљда платити?!)!

ХЕМИЈА ДВАНАЕСТИ ЧАС, ПРВА ЛЕКЦИЈА (Р)ЕПИГРАМИ За хемију где су епрувете, требају нам паре, чуј, Европо!? Већ и Србин иглом „ваја“ дете, без еврића грдно ли је проп’о! *** Хемичари, ђачићи нам макси, оглед с дрогом имамо у пракси! Шта ће им хемијска реторика боље прија „супа наркотика“!? *** Периодни систем елемената у животу требати им неће! Ако дође до атомског рата, неће бити ни на гробу свеће! *** Хвала Богу, хемичару света, што дозволи да нам дрога цвета! Комета ће донети нам време да све лажи Земљана занеме! *** – Воде, људи, и кисеоника! – вапи Земља у два’естпрвом веку. Смеће гуши, то је светска слика, ванземаљац смеје се човеку! 16


ДВАНАЕСТИ ЧАС, ДРУГА ЛЕКЦИЈА Шта ће нам „кварцање“. Озонска рупа баш прија – уживамо у властитом ражњу на сунцу.

Ја сам „Пестицид“, Бог твој, и немај других богова осим мене – рече КАРИКАТУРА: КЕТИ РАДЕВСКА љубоморни муж божју заповест жени и поклони јој љубавни напитак.

За њега је увек све било просто као пасуљ. Све док није осетио дејство гаса у самици „два са два“. Посланици су коначно решили да донесу важну одлуку. Једини услов је да се врло хитно пронађе – вода у пустињи. Хемија је врло користан предмет. После експеримента са хемикалијама, пар дана ђаци не морају удисати лепак.

ГЛАВНИ МЕНТОР ЂУРА ШЕФЕР СРЕМАЦ, РУМА 17


ЗВОНКО СПАСИЋ (ВЕЛИКИ ОДМОР) -АФОРИЗМИ ЗА ДЕЦУНеки ученици у школе долазе џиповима, па је директор решио да тој појави стане на пут. Сада имамо пресованог директора. Девојчице носе панталоне, дечаци носе минђуше. Девојчице пију пиво, дечаци пуштају дугу косу. Девојчице се туку, а дечаци се пудеришу. Како онда да знам ко је ко?! Не само да сам у девојци пробудио сва чула, него сам у другој соби пробудио и њеног оца. Из стрининог стана никада нисам изашао празних руку. Она ми увек утрапи кесу са смећем. Не само што деда прича сам са собом, него се и свађа. Када се пробудим, ја не доручкујем. Признаћете да је глупо да доручкујем у три сата по подне. Настава у природи је веома корисна. Тако сам стекао прва љубавна искуства. Кад дођемо на море ми смо првих дана новопечени туристи. АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ 18


ДВАНАЕСТИ ЧАС, ТРЕЋА ЛЕКЦИЈА Знак да је међу нама хемија. Увек експлодира после секса. Велики је хемичар. Увек промени боју као „лакмус папир“. У групи је тешких елемената. Има преко 100 кила. У политици и без хемијске формуле можете експериментисати народом. Код нас је политика хемијски процес који ствара реакцију народа. За неке наше политичаре ни хемија не може да нађе праву изборну формулу. Експериментишу са нама.Употребљавају нас као катализатор. Ако волиш хемију не мораш бити део сваког експеримента. Хемијски састав политике најчешче зависи од бирача. Највећа тајна. Хемијски састав среће. У нашим економским неприликама најбољи катализатор је новац. Експеримент је успео. Преко реда сам стигао пред Бога. ГОСТ ПРЕДАВАЧ РИСТО ФИЛЧЕВСКИ, СТРУМИЦА

19


АФОРИЗМИ - ДАНИЦА МАШИЋ Од свих падежа НАТО највише употребљава акузатив. Кога или шта – уништити. Ако поново дође до потопа Нојеву барку ће заменити Титаник. Бела кућа, Бели двор, бела врана, бела књига, бела куга, бела застава, бело робље, бела смрт – све то асоцира на црно. Газде воде рачуна о здрављу радника. Дају им отказ да се одморе. Џаба се Јуда обесио. Остало још много Јудиних пара. Постигнута је ревнотежа. Земља је сиромашнија за онолико, за колико су богатији политичари. Какав пацов! Увукао се у мишју рупу. Политичаре не можеш навући на танак лед. Код њих нема зиме. Плаше ме политичке курве.Оне не подлежу прегледу. Прљавштина несметано отиче и ТВ каналима. Слива се у празне главе. Плати или умри! Здравство нема алтернативу. Ко каже да се код лекара све плаћа. Колико је пацијената умрло џабе!


Послије гласања нема кајања.

Не идем више од немила до недрага - већ од контејнера до контејнера.

Грујо Леро, Бијељина (РС) Живко Вујић, Бања Лука (РС) Не требају нам водоинсталатери. Држава заврће славине.

Нека вас не узбуђује крчање цријева. То су само унутрашња превирања.

Славко Ђурковић, Соколац (РС) Они улазе у 22. век. Накрали су се за 100 година. Стеван Којић, Нови Сад Шта ће нам ватрогасне јединице? Толике фирме су погасили други.

Алија Хоџић, Зеница (ФБиХ)

Где корупција цвета не очекује се родна година. Рабош Ракијавели, Сремска Митровица

Небојша Боровина, Власеница (РС)

Гојко Мандић, Сански Мост (ФБиХ)

Први дио пензије донијеће вам поштар, а други - димњачар. Неки и ерогене зоне траже на географској карти. Екрем Мацић, Коњиц (ФБиХ) У босанском лонцу најважнији састојак су - страни зачини.

Митар Митровић, Београд

Миладин Берић, Бања Лука (РС)

ЏЕМ СКУВАО И У ТЕГЛЕ СПАКОВАО: ГРУЈО ЛЕРО

МАСКОТУ УРАДИО НИКОЛА ДРАГАШ

Артиљерац је стално и топ-форми.


АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ АРГУМЕНТИ Ја мисл... Ма, шта имаш ти да...?! Чекај, бре...! Сад ћ... А, ко с...? Пусти ме д...! Хајде, ћут...! Ниси фер... Ја теби не упадам у... Ти мене стално пре... Ја те пажљиво слуш... Не могу да дођем до ре... Ти?! Па ти уста не затв... Само ти говор...! Нормално. Ти си своје рек... Поштовани гледаоци, било је ово још једна ТВ-емисија у којој су у протеклих деведесет минута своје ставове изнели министри и посланици, чланови владајућих и опозиционих странака. На вама је да на основу свега што сте чули одлучите за кога ћете да гласате. Чији су аргументи били убедљивији, ви ћете про... Ја хоћ.. Завеж...!


ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ МИТА ЂЕ СЕ ДЕДЕ ОБРАЗ ЂЕВОЈАЧКИ На све стране разголићене клинке, турбофолк ужасе певају, прекривене гомилом шминке у скупе аутомобиле зевају! Сваки модел добро знају, па и какве су им перформансе, ко је најбољи у крају, ко против кога нема шансе! А возачи ових чуда користе богатство смело и без икаквог напора и труда прљаву машту спроводе у дело! Позив на вожњу и пиће, брзо и лако све решава... И тек кад зора почне да свиће омладинка схвати шта јој се дешава! Поједине радо прихвате „живот нови“, уверене до бесвести да су у праву, јер једино тако оствариће им се снови, па макар поред части, изгубиле и главу! А остале... уплакане трче кући, називајући се погрдним именом... Од беса и муке би могле пући жалећи за глупо изгубљеним хименом!


ДВА ИЗБОРНА ЈАРЦА Била два јарца, без јајца. А и шта ће им у килавој Страдији! – Склони се са мог брвна! – замекеће први. – Откад је ово твоје брвно, балване један!? Ово је мооој пашалук! Губи ми се са изборних очију. Ионако сам сав погубљен од ове трке за кандидатуру! – Добро велиш! Само, то је твој промашени, страначки проблем, одувек. – Ко је промашен!? Сад ћеш да видиш како ја погађам преко ребара усраном мотком. – Пих, безјајчани, безмуди политичару, вид’о сам ја у твојој медицинској докумементацији које све бољке имаш. И то још од пелена, усранко један! – Сероња ми каже, па се и не љутим! Добро, добро, упозорио сам те! – Шта ти имаш мени да претиш! И ја коња за трку имам. И то не само са једном него са стотине коњских снага. – Мислиш на бираче! И то ме заболе! Мој коњ је јачи. Вози Мишко тај багер! Разваљуј! НАРАВОУЧЕНИЈЕ: Ако си већ коњ, искористи му максимално капацитет, за своју странку, на проверени балкански ’ајдучки начин, па ком опанци, а ком – спаљено брвно у скупштини, између зараћених страна(ка).


ПОСТИЗБОРНА КОХАБИТАЦИЈА НАРОДА У ГЛАВУ У Србији се године деле на гладне и изборне. У гладним годинама живимо лоше, а у изборним схватимо да и нисмо тако лоше живели. Иако је била на стакленим ногама, влада је прегурала мандат, зато што је инострани фактор чврсто држао конце на које је закачена. Сви смо као мали волели бајке, а судећи по томе како гласају, већина грађана још није одрасла. Ми Срби кратко памтимо. Бар нас нико не може назвати слоновима. Пошто се изборио за четверогодишње извођење представе, режисер је поделио улоге: глумци у владу, статисти у скупштину, а продуценти иза кулиса. Каменчићи докотрљани до скупштине казују нам шта се иза брда ваља. Сви који приђу власти да се мало очешу, убрзо добију велики свраб. Бирали смо их да нас воде, а не да нас возају. Да овце заслужују боље, не би им овнови били предводници.


АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ ПОМЕРАЊЕ ПАМЕТИ Вредело је овакву владу чекати деценијама. Свака година чекања била је чист добитак. Пошто нисмо знали ништа о њему, дали смо му власт да видимо какав је. Немам мишљење о премијеру, јер људе ценим по делима. Поједини министри су смењени, јер су лагали. Брукали су оне који краду. Министрима који су ухваћени у лажи пружена је нова шанса. Да смисле боља оправдања. Стигла их је казна за све што су радили у бившем режиму. Морају с нама да деле власт. Слободно испитајте порекло моје имовине! И мене занима одакле ми све ово.


РАДМИЛО МИЋКОВИЋ БАЛАДА О НИШЧИМА Боже мили, нешто се припрема, Ко ће овај народ да раздрема? Сва Србија ко звоно одзвања, Од њихових силних обећања. Нек изађе фамозна Србија, Чаробна је гласачка кутија. Изађите, нешто се дешава, Свака гњида нешто обећава. Гладни радник врући лебац сања, Од трибине тај се не одваја, Ко пас око касапскога пања Реч урања у мозак и јаја. Сишо квргав сељо са планине Скино капу и сунце му сија, Обећали неколко пензија Да л то опет треба да се гине? Сви пацери изашли на бине Србенде из пизде материне, Гладан стомак, озарена лица, Може пасти и нека дневница. Апстиненти увек чине штету, За асталом, стројем, у кревету, Да л на леву, ил на десну станеш, Пун погодак, не мош да оманеш. Лова, храна, нешто женско приде, Изађи бар, нека те сви виде, Хлеб за џабе, зејтин и салата, Пекмез, шећер и дебела плата. Бољи живот, стандард и манире, Шведски астал и пуне тањире, Бечки стандард, техника немачка, На рат и глад стављена је тачка.


Ручконоше, јебиветри, плавци И још неки моћни празноглавци, Похитали да приреде згоду Напаћеном, небеском народу. Мештају се од града до града, Коло води силна геј парада, Рибе, меса, пасуља, салате Одлучили да нас нагалате! Гладна уста сви би да нахране И Србију, земљу да одбране, За Србију, које је све мање Биће клопе, велико је срање! Пре но што се за било шта пружиш, Нашег лафа мораш да окружиш! Падају празне а тешке речи Сва Србија као кибла звечи. А гласачка недеља кад мине Држ се добро, несрећни Србине, Кад залегне бата у фотељу, Запамтићеш проклету недељу! Боже мили, чудне ли науке, Гласови ће прећи у јауке, Плач, аплауз, вапај, овације, То пристижу светске донације...


Народ каже да закон није писан за будале. Вероватно зато што су га будале и писале? Збогом памети – каже се сваком ко иде из Србије, или се у њу враћа. Изгледа да ће пасти киша. Заболе ме она ствар. Писем као сто говојим. Жене су натприродна појава. Уопште их не разумем. Венчаница је бела застава жене. Никад не сређујем стан. Време ће ставити ствари на своје место. Хоћеш ли да изађемо? Да, видимо се на изборима. Оружје није дете да се радујеш када проговори. Не упадајте ми у реч ако вам је живот мио! Моја реч има дубину. Ако победе узеће злато. Лопови рачунају на прсте.


АФОРИЗМИ - ЖИВКО ЂУЗА

Дијалог није могућ због тога што једна страна не затвара уста. Српско кратко памћење протеже се кроз вијекове. Обистинило се само то да смо гајили лажну наду. Хтјели смо живјети часно и поштено. Е, не може и једно и друго. Псттт! Ми смо за слободу штампе! Седма сила је најчешће талац првих шест. Како би нам само лакнуло када би могли поново носити некадашњи терет. Кад немају ништа зашто имају трему? Иде као по лоју. Послије масних вицева на ред су дошле још масније псовке. Продаја магле често је покриће за општу распродају.


НИКОЛА ЧД ПЕШИЋ ЦАКЕ без ДЛАКЕ АПЕЛ Останите овде, користећи маску, над Европом вам је сунце - на заласку! * ГЛАД Морали су децу на пут да изведу! У кући баш ништа немају - да једу! * ИЗБОРИ Дан за мегдан пробудио старе, али млади још увек - лешкаре! * ПРИБИРАЊЕ Саберимо се, људи, хајде, хај*мо и више на њих - не рачунајмо ! * ДУХ Човек без духа када умире и не привлачи друге - вампире! *


АФОРИЗМИ - ЗОРАН СИМИЋ ЗОКС Извозимо памет, а увозимо све и свашта. Обили су стан грешком. Човјек био обичан филателиста. Једина тачка дневног реда двију комшиница уз кафу била је : "Разно". Да зна Тито за вишепартијски систем- више пута би се преврнуо у гробу. Успјешно отварам затворене типове жене. Јави те се "Анонимус". Политичари чине све да народу изађу у сусрет. Пар дана пред изборе, а послије како им буде. Када почне предизборна шутња, неки политички субјекти гласно размишљају. Имамо савршено бирачко тијело додуше без ерогених зона. Народ је нескроман. Хоће да има све што им предизборна кампања обећа. Књиге су као жене. Што их мање отварамо, све су хладније према нама. Боље пред изборе да нам узму мјеру. Послије ћемо ионако бити голи и боси.


АФОРИЗМИ - ИГОР БРАЦА ДАМЊАНОВИЋ ДИБ Стигли смо до дна. Идемо даље! Рекао сам јој да је слатка. Била је то неслана шала. Цензор је џелат који писца скраћује за реч. Ум царује док политичка клада не дође на власт. Мој комшија политичар не поштује предизборну тишину. Пустио је радио. Излазност бирача је половична. Нису ни они читави. Данас не личим на себе. Личим на тату. Гробље је школа живота. Друштво је дар природе. Гавран, врана, Србија. Све црње до црњег. Све се може кад се хоће. Ја то добро знам јер нећу ништа. Исплати се волонтирати у владајућој странци. Већ дуго ми је све црно. Данима гледам у њене очи. Веома сам интелигентан. Члан сам МЕНЗЕ. Кад кажем ви, мислим на тебе.


АФОРИЗМИ - МИТАР МИТРОВИЋ Пацијенти су давањем мита постали донатори приватних лекарских ординација. Прошла је криза. Влада намерава да пензионерима повећа пензије, а незапослени нека се сами побрину за своје контејнере. Ја сам лопов, али нисам криминалац: крадем Богу дане. Данас се не исплати умрети. Јер гробница кошта колико и викендица на периферији града. ЛЕКТИРУ ПОСЛАО ГРУЈО ЛЕРО

КАРИКАТУРА: НИКОЛА ДРАГАШ


МИЛИВОЈЕ ЈОЗИЋ ЈОЗО ПОЗИТИВНА НУЛА Открићем позитивне нуле Срби су дали велики допринос развоју математичке мисли у научном свету. Идејни творац позитивне нуле је наш човек - господин Србислав, звани Чип. Употребну вредност позитивне нуле Србислав је проверио и применио у обрачуну свог минулог рада. По одласку у пензију Србислав је одлучио да подвуче црту испод свог минулог рада - да види колика му је вредност. Са обрачуном је почео од учешћа на изградњи нових путева, пруга, мостова, фабрика и новог човека. Градећи нове објекте Србислав је и себе градио у новог човека. Себе је највише изградио на изградњи деонице ауто-пута Братство и јединство Београд - Загреб негде у Славонији. Крчећи славонске шуме куда је пролазила траса ауто-пута Србислав је проглашаван за ударника. Гордо се прсио са ударничким значкама на прсима, на чему су му се сви клањали у знак поштовања. Са стеченим ударничким значкама Србислав је стекао и право првенства на запослење. По указаним потребама за пријем на посао проверених и оданих кадрова, Србислав је државним указима постављан на руководна места у неколико предузећа од општег државног значаја. Из последњег предузећа Србислав је свечано испраћен у старосну пензију. После неколико година од одласка у заслужену пензију Србислав је пожелео да посети предузећа у којима је провео своје најлепше самоуправљачке године и деоницу ауто-пута на којој је ударнички радио. На ауто-путу Братство и јединство зауставила су га браћа Хрватске, у коју није могао да уђе без пасоша и визе. Ни предузећа у којима је руководио није могао да посети, јер су нестала са лица земље, на којој је већ изникла дивља нана, нану им тендеристичку. Применом постојећих законских прописа за обрачун људског рада Србислав је израчунао да је вредност његовог минулог рада - позитивна нула. Народски речено: где си био - нигде, шта си радио - ништа.

ЛЕКТИРУ ПОСЛАО ГРУЈО


ЂУРА ШЕФЕР СРЕМАЦ МРТВО МОРЕ (Изборничке питалице) Хоћемо ли на изборе!? Хо-ће-мо! Да мутимо „мртво море“! Хо-ће-мо! Да банчимо све до зоре! Хо-ће-мо! Зар без вођа да владамо!? Зна-ће-мо! Чему још да се надамо!? Про-па-сти! А шта ћемо да једемо!? Тра-ву па-сти! Зар смо овнови и овце!? Мож-да смо!? Ови троше наше новце! Све зна-мо! Како да им доскочимо!? Не-зна-мо! Ког ђавола ми хоћемо!? Ро-га-тог! Ил’ анђела дозваћемо!? Да-ће бог! А знамо ли шта хоћемо!? Не зна-мо! Нећемо ни како ’оћемо! Инат има-мо!!!


Немојте мрзети родитеље. Личићете на њих кад одрастете. Радиш ли шта желиш, трпећеш колико волиш. Висок притисак, шећер, циста... Ко каже да ништа нисам добила од државе? Кради, ал' ради. Ћутање је најгори вид презира. Што се живот поједностављује, то се проблеми умножавају.

Свака роба нађе свога крадљивца. У неким породицама спољашњи непријатељи нису потребни. Довољни су они унутрашњи.


АФОРИЗМИ - ВЕЉКО РАЈКОВИЋ У мојој породици још једемо три пута дневно. Ја ручам! Бравар је био стручњак за овце!? Бити или не бити? – питање је сад. Бити! – одговор је САД. Код нас је знање цјеловито. Они нају како, а ми како нам је. Против са тога да се држава обрачунава са криминалом. Братоубилаштво микоме није донијело добра. Црна Гора је рај! Одлучио сам да говорим истину а пишем лажи. Пропадамо начисто јер припадамо нечисто. Преполовили смо дугове. Пола ћемо враћати ми, а пола унуци. Не треба да чуди што су многи политичари у облацима. И они су ниско пали.


ДРАГАН СТОДИЋ ЧОБАНИ СУ ОВЦЕ ПУСТИЛИ ИЗ ТОРА Чобани су овце пустили из тора Време је избора У тору је тесно било Све се зобље позобило Изборна је сад ливада Отворена за овчија стада Кад се овце нервирају Пастири им оде свирају Док у хладу овце дремеж хвата Оде воз без неповрата! Лукаве су Овце сине, Изабраће опет исте чобанине! ЗОРАН ДОДЕРОВИЋ УНУТРА И НАПОЉУ Један савесни грађанин позвао је Завод за заштиту споменика. Пожалио се телефонској слушалици да споменици културе пропадају јер о њима нико не води рачуна. Договорио је сусрет са управником. Уместо управника примио га је човек у белом мантилу. Психијатар је био веома забринут за ментално здравље грађанина. Упутио га је на посматрање. Савесни грађанин је у жутој кући упознао неколико интересантних ликова. Један се жалио на буку у саобраћају. Другом је сметала нехигијена у општим и посебним цртама. Трећег је нервирала нељубазност шалтерских службеника. Четврти није могао да смисли политичаре с брадом. Међу пацијентима је било и оних који се нису жалили. Живели у свом јединственом унутрашњем свету. Савесни грађанин се, након периода привикавања, уклопио у нову средину. Могао је слободно да износи своје жалбе штићеницима, свестан чињенице да напољу има превише неосетљивог света. А бити нормалан међу таквим слепцима, који не маре за друге, чиста је лудост.


АФОРИЗМИ - СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ Хеклао је и везао добро језиком, а кад га је развезао завршио је у политичком миљеу. Па ти човече, још ниси умро, а хоћеш да будеш бесмртан!? Живим под ведрим небом, имам и ја свој кров над главом. Очију ти, како ти нас видиш у будућности? Uпита народ вођу. Најбоље да се избори организују на Задушнице. Ионако су вође умрле за народ. Ја му држим палчеве, а он мисли да му показујем шипак. Овај пут нису нашли мачку у ђаку, али гласачке листиће јесу. Избори су као лутрија, никад се незна, кад ће заокружени листић бити извучен. Окреће се рингишпил, још један изборни круг. Да нам њиве рађају ко песме, од среће би певали! Још увек траје изборни маскенбал, али ће свако задржати своју маску.


ИГОР БРАЦА ДАМЊАНОВИЋ ДИБ

С

МОЈА ПРЕЛЕПОТИЦА

едео сам у бирцузу „Код три лепе“ и пио најјефтинију брљу. За боље нисам имао. Тај бирцуз се звао „Код три лепе“ јер су га пре рата држале три прелепотице. Не лепотице, него прелепотице! Прича се да су биле лепе као богиње. Не мисли се на болест богиња јер сам ја такве прележао неколико пута, већ на оне грчке богиње. Док су оне биле младе и лепе и тај бирцуз је лепо пословао. Откако су се оне удале и продале кафану, он је постао свратиште за напаћене душе које смрде на бивше љубави и на неопер. Прича се да када су се три музе удале да је пола града плакало за њима. У граду је проглашенa тродневна жалост. Откако је кафану преузео дебели Сојко Драгуљић, кафана је пропала начисто. У ћошку у којем сам ја седео, пауци имају владајућу већину. Паучина је висила на све стране, а о прашини и да не говорим. Кад повучеш прстом преко стола, нађеш скривеног четника из Другог светског рата. Ја нисам гребао по столу и нисам тражио никога, али ето она изненада пронађе мене. Црна, висока, са округлим очима као чајним колутићима и телом попут атомске бомбе. Да сам попио више од шест брља, па и да помислим да сам пијан и да сањам једну од оних прелепотица, али не. Ова је била права или је барем тако изгледала. Сигуран сам да је у неким деловима имала силиконе, али је и даље била права. Ишла је право према мом столу. Била је срећна. Већ од врата је викала: „Горане, љубави моја“! Онда је дотрчала у мој загрљај и тако ме пољубила да ми је раскрварила усну. „Па где си ти, данима те тражим“? „Ту сам ја. Где си ти?“ Онда је села и причали смо, љубили се, причали смо, пили виски... заборавих да кажем да је пуна као брод. „Не могу, значи да верујем да ћу те овде наћи. У овој рупи, човече?! „Па шта да ти кажем, упао сам у црну рупу“.


„Одувек сам волела тај твој црни хумор“. Гледао сам је бело. Какав црни хумор, ово није хумор, ово је мој живот. Али, нисам хтео да се расправљам са њом. Плаћала је виски. „Е, па сад када те коначно нађох, идемо код мене кући. Добила сам нова кола од родитеља и већи ћакузи. И други факултет сам купила. „Мислиш купила диплому“? „Ма, јок човече, тата ми је купио још један факултет. Професори су ме стално обарали, па је тата купио цео факс, а њих је отпустио“. „Спавала си са професорима“? „Ма, јок љубави, шта ти пада на памет?“ „Ма сада си рекла да су те обарали“. „Ех, лудице моја, па то се тако прича на факсу. Мислим, не знаш ти тај жаргон“. „Изгледа да не знам“. Него, ти помену ћакузи?“ „Ах, да. Па идемо. Пићемо код мене. Важно је да ја тебе после толико времена пронађох“. И онда смо отишли код ње... И то је трајало месецима, док се мој брат близанац Горан није вратио са специјализације из Америке.

ЂУРА ШЕФЕР СРЕМАЦ - АФОРИЗМИ СТИЖЕ ПОСЛЕИЗБОРНИ БОЉИТАК, ИПАК! МАЛО ШИПАК! После избора мој народ ће постати комплетна стока. Фали му предводник. У мом народу више нема издајника. Све је већ издато – тајкунима.


ЕНИГМАТИКА 1. ИНДИРЕКТ (1,5,1,2) (Вала, та би - све да зграби!) ЖЕНУ ЗАНИМА... _________ 2. РЕБУС (2,5,,6) (Те су цице - јаке помоћнице!)

_____ ________ 3. АНАГРАМ (Катаклизма прети, а ваља живети!) СТОП РАТ ! – ПЕСМА ! _______ _____ 4.ЗАГОНЕТКА Шта мирно спава и лепо сања, јер се не боји ноћног куцања ? _____ ______ * РЕШЕЊА НА 90 СТРАНИ


МАРАТОН На све смо били спремни За ту љубав да чинимо Себе смо се и одрекли Само да је загрлимо. Трчали смо за њом дуго Маратонску трку праву Не знадосмо ништа друго Прецртали стару славу. А , Европа стара дама У крило нас своје неће Маћеха је она нама Пасторку се не окреће. Па вјечито зановјета И захтјеве нове шаље По уставу нашем шета А задире још и даље. Упитнике сад пунимо Шта заиште ми то дамо Законе да ускладимо И ПДВ повећамо. На граници сад чекамо Када ће нас пригрлити И плачно је преклињемо: Немој грану одломити.

КАРИКАТУРА: КЕТИ РАДЕВСКА


тиме онима су већ „порасли“ да постану још већи. Модерни Хобин Рудови који узимају од МЕЦЕНА сиромашних (себе самих) и дају Гај Килније Мецена (Маеценас, богатима. Прави Кон Дихоти у борби против ветрењача… Маеценатис, Гаиус Цилниус Маеценас, 70-8 г.п.н.е.), римски Само, и ветрењаче имају свој век трајања… политичар, песник и заштитник („мецен“) римских књижевника, нарочито ВИДА НЕНАДИЋ Хорација, Вергилија, Проперција; саветник и пријатељ цара Октавијана (КО)ЛАЖИ У ОБЛАКУ Августа. У данашње време означава Ови зидови нису зидови особу или друштво које него слике. несебично даје подршку уметничким, културним, Ове слике нису слике научним и све чешће, него урамљене празнине. спортским активностима и њиховим носиоцима Ове урамљене празнине (уметницима, научницима, нису празнине него гутачи спорташима). Најстарије простора. мецене били су краљеви, владари, племићи и велики Ови гутачи простора земљопоседници, али и саме нису гутачи простора него (ко) црквене организације. лажи. Данас су то, све чешће, обични људи који покушавају да Ови (ко)лажи нису (ко)лажи пронађу своје место у свету. него згњечене истине. Како би се пробили, како би били запажени - пристају да А све згњечене истине волонтирају/раде на (не) облак су изнад мене. одређено време омогућавајући


ВЕСТИ Главни уредник врло гледане телевизије конципирао је ударну информативну емисију, па је позвао у своју канцеларију дежурног уредника. - Шта је данас у нашој земљи било најважније? – питао је нервозно јер је до почетка дневника преостало мање од сат времена. - Прикупио сам све агенцијске вести и извештаје наших новинара и дописника. Из свега пристиглог издвојио сам ово: "Министар по 12 пут умешан у велики корупционашки скандал – осумњичен да је украо три милиона евра", "До поднева украдено седам посланичких мандата у парламенту", "Пензионери у старачком дому умрли од глади", "Инфлација три пута већа од најављене", "Брутално ликвидирана четворолочлана породица у свом стану", "У центру главног града убијен бизнисмен са тројицом телохранитеља", "Подметнут експлозив под аутомобил градоначелника", "Киднапована деца естрадне звезде – отмичари траже откуп"... – набрајао је дежурни уредник. -Доста, не могу више да слушам! Никога, бре, не интересују овакве вести. Поново само обични, свакодневни наслови. Ово је прешло у монотонију, а гледаност нам пада из дана у дан. Па зар у овој држави нема ништа ексклузивно, нешто ново, нешто несвакидашње?! АФОРИЗМИ - ПЕКО ЛАЛИЧИЋ На нашем двору нема дворских луда. Тамо се међусобно увесељавају. Тражимо краља! Дворску луду смо нашли. Ако добром човеку понудите самар, одмах сте добили коња.


Корен отрова лежи у дневним листовима! Мали је овај народ за толико бесмртника! Имамо Срба само за још једног диктатора! Бирачко тело је страдало. Глава је само мало ударена! Женски проблеми решавају се сузама а мушки сузавцем! Србија је у фази лактације. Зато је сви музу!! Ја сам врсан алкохоличар. Не можете ни воду да ми носите ! Дао сам цару царево, Богу божје. Страдаћу ни крив ни дужан ! Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати. Свадба! Правда не може бити задовољена, све док не уклонимо импотентне судије ! У Србији, панцир кошуља је модни крик. Отпорна је на гужвање колира ! Свет је у нама ! Комшији сам ставио на знање: Крава да ти оде на принудно клање ! Лажна диплома је као смоквин лист. Није неко покриће ! Кад је Србија ушла у топ форму, војска је већ била на тенковима !


Станислав Јежи Лец (Лавпв, 1909 - Варшава, 1966)

“Пре негп штп се пчешљате, прпчитајте бар једну непчешљану мисап... Кад се већ зналп у кпм грму лежи Лец, пплпвинпм јуна 1964. Станислав Јежи Лец дплази у Југпславију... Два дана били смп заједнп“. Влада Булатпвић - Виб ------------------------------------------------------------------------------------------------Будимп људи макар тпликп дугп дпк наука не пткрије да смп нештп другп. Станислав Јежи Лец ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Афпризми С. Ј. Леца из коиге “Непчешљане мисли“: (Наппмена: Нека пстане пвакп прелпмљенп. Мпжеш један за другим афпризме пвпг Ппљака пбјављивати, узастппнп. Пн не ппдлијеже пнпм принципу.) 1. Дп дубпке мисли треба се пппети. 2. Живјети је врлп нездравп. Кп живи - умре. 3. Цијени ријечи! Свака пд оих мпже ппстати твпја ппсљедоа. 4. “Сезаме, птвпри се! Хпћу да изађем.“


5. Имап је чисту савјест. Неупптребљавану. 6. Хпћеш да пјеваш у хпру? Привикни се, најприје, на диригентску палицу! 7. Не слажем се с математикпм. Сматрам да збир нула даје ппасан брпј. 8. Кп зна шта би пткрип Кплумбп да му на пут није стала Америка? 9. Буди алтруист ппштуј егпизам других. 10. Прави непријатељ никад те неће напустити. 11. Прпстп чпвјек да не вјерује да је лаж ппстпјала прије прпналаска штампе.

12. “Не сијеци грану на кпјпј сједиш!“ Штета штп ту ппслпвицу нису знали Дарвинпви мајмуни. 13. Салтп м п р а л е мнпгп је ппаснији негп салтп м п р т а л е.

Станислав Јежи Лец

ЛЕКТИРУ ПОСЛАО ГРУЈО ЛЕРО


-"Пајп, ми смп ппчели да угпзимп лпппге. Хиљаду лпппга пп длаги станпгика."


ЖИВКО БЕГОВИЋ МПТПРЧЕ

БПЛЕСТ СВЕТСКЕ КРИЗЕ

Трактпр, трактпр, трактпрче, впзи демпкратија мптпрче, без впзачке дпзвпле, јер је нпге збпг неправде бпле!

Бпл бплује светска криза, бпл бплује и свакпм казује, па се Кина удара у главу, и ЕУ ппчиое да критикује.

Зна да ће затп бити кажоена, али је дужнпст оена, да се бпри за правду, нека тп све демпкрате знаду!

Шта ће бити са оеним милијардама, у ЕУ јаким еврима, да ли ће пна мпћи, да их врати у оеним милипнима?

Жали ће се на пресуду, највишем у свету суду, А, акп се жалба не уважи, мпраће и адвпката да пптражи! Адвпкат ће тужити мпћнике, кап демпкратске прптивнике, да им се суди у межунарпднпм суду, без пбзира какве судије буду!

ЕУ је мнпгп забринута, али се пд муке не удара у главу, Не бпјте се ви Кинези, јер нисте у праву! Ми имамп нпваца дпста, бпгати смп ми дп краја, јер ми нисмп никада били, никаква сирпмашна раја!


АФОРИЗМИ - МИЛИВОЈЕ ЈОЗИЋ ЈОЗО


БАЈКА П СРЕЋНПЈ МАЈЦИ

Н

екад, не такп давнп, на брдпвитпм Балкану, живела „срећна“ мајка Југа и уживала у „слпзи“ и „љубави“ свпје псмпрп деце. Сестре су се слагале кпликп гпд су тп мпрале, да се случајнп не замере свпм пппчиму. Јединп размажени син Кпспвкп, увек је нештп занпветап. Није никакп вплеп свпју мајку Југу, али ни пппчима иакп је кпд оега уживап сваку привилегију. Такп јпш дпк су му мајка и пппчим били живи, ппкушап је Кпспвкп пградити деп двпришта рпдитељске куће и прпгласити га засебним дпмаћинствпм. Пппчим нештп шапну несташнпм Кпспвку и пвај малп ппдви реп, али се и даље незадпвпљнп врппљип. Ппсле смрти пппчима, Кпспвкп ппче бездушнп бацати дрвље и камеое на свпју мајку. А мајка к'п мајка. Ћутала, трпела и пп некад га критикпвала. Али, авај! Кпспвкп се није пбазирап ни на мајчине мплбе, а јпш маое на критике. Ппчеп је сампвпљнп главиоати светпм тражећи другу фамилију, јер му оегпва није пдгпварала. И сестре га у ппчетку критикпваше, љутише се на несташнпг брата, али нештп касније и пне ппчеше гунђати, мркп гледајући мајку, стрпгп захтевајући да им безуслпвнп преда пнп штп им је пппчим кадгпд пбећап. Мајка их мплила, критикпвала, али и сестре пп угледу на брата, ппђпше у свет тражећи нпву фамилију. И пне кап и Кпспвкп, брзп стекпше ппмајку, и уз оу нпву фамилију кпја их снажнп пригрли, јер је и пна искренп желела брзу смрт оихпве мајке Југе. И кап штп тп пбичнп бива, пнп дете кпје највише сисаше свпју мајку, мајци првп удари шамар и пде пд ое. Такп учини и оена кћи Слпвенчица. Тп убрзп учинише и Хрваћанка и Бпсанчица. Четврта кћи Македпнчица, малп размишљала па и пна, пп нагпвпру ппмајке свпјих сестара, напусти мајчинп наручје. Јединп Црнпгпрчица, иакп се нештп кплебала, пстаде уз мајку и заједнп са опм бранила двприште куће пд опј неразумних пдлука сестара. Мајка жалише за свпјим пдбеглим кћерима, али се тешила да има јпш три кћерке Црнпгпрчицу, сијенске близанце Впјвпдиницу и Србијанчицу па и несташни син Кпспвкп јпш јпј је у „наручју“ иакп се снажнп птима из оега. Када се и Црнпгпрчица из пбести птргла из мајчинпг загрљаја, издишући у свпјпј „срећи“, мајка је сузних пчију сппмиоала свпје пдбегле кћери. На сахрани мајке Југе једини беху сијенски близанци, кћерке Србијанчица и Впјвпдиница са несташним „братпм“ Кпспвкпм кпји, иакп везан за оих, пкреташе главу пд пдра не желећи ни мртву да је ппгледа и захвали јпј се за све штп је за оега учинила.


РАДЕ ЂЕРГОВИЋ ДОСКОЦИ За рађање проблема, сви дани код нас су плодни. Пуна су нам уста демократије. Зато нам је стомак празан. Ко каже да нам није стало до истине? Помињемо је у свакој предизборној кампањи. У време економске кризе, радници који штрајкују глађу нису усамљени. Србима се не свиђа Европа.Стара је то дама. Кројачи наше судбине држе нас стално у маказама. Оправдали сте наша очекивања. Разочарали сте нас! Током изградње државе по мери човека, изгубио нам се човек. Криминалци су код нас најугроженији пред изборе. У брачном троуглу, муж је обично туп угао. Не јурите за женама. Можете налетети на своју. Брачни троугао је однео више жртава него Бермудски. Купите вијагру. Умрите мушки!


ПАЛИНДРОМИ Палиндроми [од грч. palindromos: који се враћа, повратан] су речи, изрази, реченице, бројеви или други низови знакова и симбола који имају одређено значење било да се читају унапред, било уназад (нпр. поп, сив вис; 1001, 1+1), односно одоздо и одозго (нпр. „69“, „оно“, „сос“). Именица „уље“ нпр. има то својство у дативу и локативу једнине (уљу), али и у инструменталу једнине (уљем – мељу), где чини палиндромни пар с глаголом млети. Палиндроми се сврставају у две засебне групе: 1. Групу „истосмерних“ палиндрома чине низови знакова који се јављају у истој форми, исто гласе и имају иста значења када се читају и с лева на десно и с десна на лево (потоп, ратар, неражарен, 1991, уђем у међу...). 2. У групу „двосмерних“ палиндрома спадају низови знакова који се испољавају у двојакој форми, различито гласе и имају друкчија значења било да се читају од напред, било од назад (дан – над, амалгам – маглама, 609 – 906, ашик до нас – сан од киша...). Унутар обе ове групе издвајају се две подгрупе подељене према присуству, односно одсуству симетрије. Претходни примери су „симетрични“ јер су сви састављени од палиндромних речи. Комбиновањем речи, без разлике да ли су палиндромне или непалиндромне, долази се до „асиметричних“ резултата: а. „истосмерни“: Ана воли Милована, Борисе јеси роб! И јогурт ујутру гоји, Сир има мирис; б. „двосмерни“: не сејан – на јесен, ни мамин, а ни татин. – Ни татин, а ни мамин...). Уређује: Далибор Дрекић


ВЛАДИМИР БУЛАТОВИЋ БУЧИ КПНЦЕРТ ЗА ТЕТКИЦУ

Д

а су наш културни живпт и културна ппнуда у замаху, мпже се устанпвити пп кпнцертима неафирмисаних уметника, кпји се извпде ппследоих некпликп месеци. Етп баш јуче, прелиставајући дневну штампу, задржах се, више негп пбичнп, на страни ппсвећенпј култури у нашпј земљи. Кап и пбичнп ту страну „прелетим" ппгледпм, штп и сада учиних, али ми се ппглед заустави на једнпј више негп скрпмнпј реклами за кпнцерт. Писалп је да ће се те вечери са ппчеткпм у 20 часпва, у сали градске библиптеке, пдржати светска премијера Кпнцерта за теткицу! Занимљивп, рекпх себи и ппмислих да је у питаоу инструменталнп делп, верпватнп са авангардним приступпм. Међутим, забуну ми је ствприлп неппстпјаое знака навпда у наслпву дела, па нисам бип сигуран да ли је уппште делп у питаоу или... тп већ нисам смеп ни да ппмислим! Дпдатну збрку је изазвала и чиоеница да није пптписан ни аутпр дела, ни извпђачи, нити се сппмиое кпг је жанра делп. Те вечери нисам имап никаквпг паметнијег ппсла, па сам пдлучип да пдем и видим п чему је реч. Пбукап сам белу кпшуљу, ставип лептир машну, изгланцап најбпље ципеле, и кренуп на кпнцерт. Ппштп живим на три станице пд Градске библиптеке, пдлучип сам да идем пешке. Дивнп јесеое вече упптпунип је мирис печених паприка са једнпг пд, цвећем уређенпг, балкпна. Успут сам среп две даме, кпје су се држале ппд руку, сакривене исппд шешира са великим пбпдпм, пппут сунцпбрана на плажи. Оихпве извајане силуете, пппут лутака у излпгу, мамиле су ппгледе суграђана, људи у журби са префиоеним укуспм. Стигавши пред Градску библиптеку наишап сам на скрпман плакат кпји је најављивап вечерашои кпнцерт. Улаз је бип бесплатан. Ушап сам у зграду Библиптеке на чијем је улазу стајап чувар, кепец. Љубазнп сам га упитап где се налази сала у кпјпј се пдржава кпнцерт и дпбип јпш љубазнији пдгпвпр и пбјашоеое какп да дп ое дпђем.


Прпшап сам пплумрачним хпдникпм, скренуп на прва врата левп, па јпш малп напред, затим на прва врата деснп и нашап се у свечанпм хплу Библиптеке. У хплу се налазилп некпликп људи, кпји се нису мнпгп пбазирали на мпје присуствп. Држали су у рукама и кпментарисали штампане прпграме за вечерашои кпнцерт. Делпвали су пзбиљнп, а пп пдећи кпју су нпсили реклп би се да су тп углађени представници нашег друштва. Једна дама, са дубпким декплтепм, држала је малу, црну пудлицу на ппвпдцу, хранећи га некаквим псећим бисквитима. Наишап је ппслужитељ и нудип присутним гпстима велику сребрну тацну, начичкану брпјним ђакпнијама за јелп. Ппжелеп сам да видим шта се налази на тацни, али ппслужитељ ме запбиђе и изгуби се у некпм пд мнпгпбрпјних хпдника Библиптеке, не ппјавивши се дп краја вечери. У тпм се птвприше врата пд сале и ми уђпсмп унутра. Пптпунп бели зидпви и тапациране стплице за седеое ппстављене у десет редпва са пп десет стплица у свакпм реду, пдавали су пзбиљнпст и најављивали занимљив кпнцерт. Ппдијумпм кпји је бип у равни са стплицама дпминирап је велики, црни кпнцертни „Петрпф". Угледавши тај кпнцертни клавир, какп се сјаји, пппут краљевскпг саркпфага, мпнументалан и елегантан, „заигра" ми у стпмаку. Сеп сам пп пбичају у ппследои ред какп бих акп „загусти" бип ближи излазу. Избрпјап сам присутне гледапце и акп узмемп у пбзир и куче билп нас је укупнп четрнаестпрп. Ппгледап сам на сат, билп је већ псам и седам. Гпсппдина испред мене сам љубазнп замплип да ми да прпграм, али се пн није пбазирап. Ппгледпм сам тражип прпграм, али већ се затвприше врата пд сале и светла на зиду се ппгасише, такп да је гпрелп јединп светлп на ппдијуму. Прпшлп је некпликп тренутака кад се ппјави жена у црвенпм кпмбинезпну са зеленпм марампм на глави. Клппарала је белим клпмпама пп „брпдскпм ппду" сале. Била је тп теткица. Пнп штп нисам смеп ни да ппмислим заиста се дпгађалп. Извадила је плавичасту крпу и ппчела да брише клавир. Завршивши са брисаоем „шкпљке" клавира, скинула је ппклппац па жустрим ппкретима прешла крппм пп диркама, правећи вепма чудне и пптпунп неппвезане тпнпве, кпји су ппдсећали на лпмљаву чаша и тандркаое шерпи. Ппштп је пбрисала дирке, вратила је ппклппац на местп и ппклпнила се публици.


Некп из публике гласнп викну „Бравп!" и салпм се прплпми аплауз двадесетичетири длана, дпк је црна пудлица лајала трчећи пкп егзалтиране газдарице. Присутни су устали на нпге и тапшали уппрнп, тражећи бис. Теткица је изашла јпш једнпм и ппклпнила се, учинивши тп јпш четири пута. Излазећи из сале мпгап сам да чујем пд присутних гпстију какп никада нису били на такп дпбрпм кпнцерту и какп је права штета штп није дпшлп више људи. Ппгледап сам у часпвник, билп је ппла девет. Упутивши се ка излазу из Библиптеке сретпх чувара, кепеца, па му ппжелех љубазнп лаку нпћ, на шта ми пн јпш љубазније узврати и ппжеле ми пријатнп вече. Ујутру сам купип нпвине и првп штп сам пптражип сам културну страну. Нисам је, на жалпст, прпнашап, али сам на првпј страни мпгап да прпчитам да је пп хитнпм ппступку дпнесен закпн пп кпјем се култура укида дп даљоег.

КАРИКАТУРА: КЕТИ РАДЕВСКА


МЕШАНО МЕСО АФОРИЗМИ - МИЛЕН МИЛИВОЈЕВИЋ Обећавају оно што је могуће. Баш зато им и не верујем. Откад верујем политичарима, видим да је невероватно ово што нам се догађа. Без шарених лажа политички говор би био монотон. Они су нас само довели до пропасти, а после смо наставили сами.

ПЕКО ЛАЛИЧИЋ БИВА НЕШТО Тражих НЕШТО а нађох НЕ ЗНАМ ШТА НЕШТО нема НЕ ЗНАМ ШТА нестаје НЕЧЕМУ налик бива Бива да бива Да НЕ ЗНАМ ШТА нешто бива Да НЕЧЕМУ смера Да буде мера НЕЧЕГА НЕКОМЕ примерена не знам шта ће ми

Наша и ваша странка се темељно разликују. Нисмо ми партизани и четници па да будемо исти! Сви деле моје мишљење. Нико га не прихвата у целини. Наша дневна политика тумара у мраку.

чему баш мени.


АФОРИЗМИ - АБДУРАХМАН ХАЛИЛОВИЋ АХИЛ Скочио нам је стандард ... у провалију. Одговара ми свако мјесто-само нек није радно. Због отворених питања-њих су затворили. Њој фали даска ... и сав остали грађевински материјал за кућу. Све му иде као по лоју-зна гдје треба да подмаже. Прочитали су ме-а тако сам ситно писао. Иако сам о њој сањао-није јој се спавало самном. Муж јој је најмилији-сви остали су јој драги. Пао сам му на жену-и сломио јој срце. Дошли су на ред-и створили неред. Пали су високи циљеви-на ниске ударце. Препознали су лопове-радили су за њих. Радио сам од јутра до сутра-кад оно сутра, није било посла. Изгубио је сламку спаса-али конопац је ту.


ДР РУДОЛФ АРЧИБАЛД РАЈС Са Запада он је стиг'о препун знања, огрнут славом, да б' српски углед из мртвих диг'о спреман чак да плати главом. Уложио име и богатство зарад Срба, истине и правде. Склопио са њима братство, не желећи да иде одавде. После много патњи, мука, би одбачен од својих тамо, тад погоди га српска брука издајником назваше га „само“. Министар се дрзн'о један да клеветом погорша му јаде, лопов неки, опак, бедан, и мртав Рудолф на улицу паде. Вечна слава и земља лака овом сину поштења и части, паметна му беше свака... Чувајмо се Срби Срба на власти!


Европа ће нам одредити границе ... стрпљења-ми бисмо да уђемо у њу.

На граници са Европом-прелази нас како ко хоће. Причама око нашег уласка у Европу-одавно смо прешли границу. Ми Европску унију безгранично волимо-границе нам сметају. Не знам како ће ми жена у Европу-кад почне причати нема границе. Улазимо у Европу-тако је Америка наредила. У Европску унију гледају као у бога-атеист до атеисте. Европе нема на Балкану-тамо је дивљи запад. АБДУРАХМАН ХАЛИЛОВИЋ АХИЛ

КАРИКАТУРА: СРЂАН ВИДАКОВИЋ

Европа за нас има своју границу-наше су неодређене.


Пролећном Птице у летупесмом сунце показа небу Очев штап пернатих хиљаду сенки у тами ормана певачица чека моју старост. обојена ноћ НИКОЛА ЧД * ПЕШИЋ Дан сећања. Неуображен Река плави грмове похвалама и даље Послије славе~ сувог чичка. славуј певуши Скупљам празне * тањире Горди споменик. Шепурећи се Отеклих ногу. На дигнутој одважни паун * песници откри Сјецкам црни гугуче голуб. лепезу боја лук Потоци суза Слепи колосек. теку~ По зарђалим Не солим ручак. шинама * путује време. Безброј чичкова Одаше јутрос Гробље крај мачка, пруге. Узнемири се Гдје је лутао. Након тутњаве на ливади живина воза * мртва тишина. јастреб надлеће До врха зграде * Носим мирис У кљуну роде зумбула~ ЗОРАН репом још маше Покварен лифт. ДОДЕРОВИЋ змијагозба за птиће БРАНКА ВОЈИНОВИЋ * ЈЕГДИЋ


ПЕКО ЛАЛИЧИЋ Човек је човеку човек, само ако је човек.

Све што не дате деци, вратиће вам се. Све што им дате, можда и неће.

Живот је чудо коме се не треба чудити, него га живети.

Бајке нису за свакога. Ни за свако време.

Не са другима. Тркајте се са собом.

Када у очима вољене особе угледате месечину, зрели сте заљубав. Када она ишчили, потражите је у другим очима.


МЕШАНО МЕСО СКИТНИЦА (ВАГАБУНД)

ХЕПИГРАМИ

На тренутак је стао, метнуо прст на чело, зажмурио на оба ока и одлучио: Дошло је време да и ја мислим на своју будућност. До мрака, најдаље, ако ме послужи здравље, како знам и умем, морам да обезбедим гробно место. Не бих ли се и ја, коначно, некад, негде, скрасио.

Они што праве крвави пир, не заслужују - вечни мир.

САВО МАРТИНОВИЋ

Од неких демократа, језа ме хвата! Другови драги, тако вам рода, лоше сте се показали као господа. Лопову је свака каса иста, под условом да је околина чиста. Откако су нестали чекић и срп, на све стране настао је општи ДРП. Сом се пали на бућку, а човек на мућку! РАДЕ ЂЕРГОВИЋ


НИКОЛА ЧД ПЕШИЋ- Ц И Ф Р О С К О П Нумерологија са мало шале за сујеверне и радознале! ЦИФРОСКОП -за период између два ШИПКА * Кључ судбине даје ЦИФРА животног циклуса, збрајањем датума рођења (нпр.07.03.1975.=32= 5). *

5 Ако сте слаб шахиста, и са белим фигурама вам се пише црно! Џаба лепа обећања, ко може да издржите такав бољи живот !

6 И када будете једнога дана 1 Намеравате ли и даље да стварно гладни, не прихватајте хватате кривине, тешко да ћете учешће у неког мирним протестима. Црева ће вас извести на прави пут ! Они што су издати кад се најмање надате ! лагали, далеко су догурали! 7 Ако сте дуже време 2 Све док вам не прекипи, солиће незапослени, ви сте већ и вам памет како је данас живот заборавили како се скуп. живи од поштеног рада. Нисте ли Али, на овом свету живот вреди редовно у ванредном стању! исто толико, колико и смрт на оном ! 8 Не поклања се фирма за један евро, паметнији склапају уговоре о 3 Ви, очигледно, немате више доживотном издржавању! Паре шта да кријете, јер су вам све људе кваре, а шта може вас ?! узели! Не хвалите се како и ви коња за 9 Они што вас наговарају да не трку имате, ако није поткован! расипате гласове, плаше се да их не 4 Зашто бисте гледали црној однесе поплава! Такви егзистирају истини у очи, ако вам више прија на туђ рачун, њихов је шарена презадужен! лажа! Али, узалудан је труд, истина се не може изборити лажима!


МЕШАНО МЕСО ДРАГАН СТОДИЋ НАРПДЕ ИЗВИНИ Нарпде извини, нисам слуга твпј А требап бих пп свему бити Ја сам еврппски председнички рпб А ви прпцените да ли сам и снпб

АФОРИЗМИ - ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ Моја кућица моја слободица - рече пас везан на ланцу.

Нарпде извини ,нећу да ти служим Не знам дал си нарпд мпј Нисам ппнпсан штп предвпдим стрпј У стрпју никад нису сви на брпју

Повређени је давао знаке живота, све док му спасиоци нису скратили муке.

Нарпде извини, немам за вас више времена Еврппски ме чекају налпгпдавци Не смем да им кажем да су љигавци И да смп пд истпг семена

Нашу омладину треба запослити. Не могу сви да дилују дрогу, неко мора нешто и да ради.

Извини нарпде, на станујем пвде више, Дужан сам вам и превише Дугпве кпје направих Ви ћете плаћати А ваши унуци цеп век враћати !

Поседујем пиштољ, кашикару и базуку. Ја у Србији припадам средњем сталежу.

Нарпде извини Бип си фини дпкс ам те вукап за нпс Ја сам бип еврппски ,председнички штпс!

Ми нисмо мрзели наше непријатеље. Убијали смо их без икаквих емоција. Мучила ме је једна мисао, све док ми је нису избили из главе.


АФОРИЗМИ - НИКОЛА ЧД ПЕШИЋ Кад мафија изгласа вођу, мандат му је – доживотни ! Изборна трка није била фер, неки су носили бреме прошлости ! Ако један трабуња а други булазни, кога народ да гласа?! - Никог, нека он победи ! Говор му је био одмерен, знао је да га је тешко издржати ! Власт је многе фирме поклонила, и тако себи обезбедила доживотно издржавање ! У лажи су кратке ноге, али ови одоше далеко ! Они напредују, први су у опозицији ! Када бих написао шта мислим, мислио бих се што ми је то требало ! Жена воли да гура руку у мој поцепани џеп, тражи ђавола ! Не тражим награду - потрошићу је, али запишите негде - да сам је одбио!


БРАНКА ВОЈИНОВИЋ ЈЕГДИЋ НАША ПОСЛА Нас увијек могу подијелити Кад год им се за то ћефне, Направе други језик и цркву И одмах може крв да легне.

АФОРИЗМИ - ЖЕЉКО МАРКОВИЋ Грађани имају велику куповну моћ. Много тога би купили, али немају пара. Дошао је капитализам. На црту му је изашао само афоризам! Глас милиона не вреди ни пребијене паре.

А ми наивци чекамо спремно, За лажни патриотизам да Могли смо да хранимо гинемо, пола Европе, али боље је да Они се извуку на Европа храни нас. споредна врата А ми своје ране сами Добро сам организовао лижемо. На преваре се као на лед навучемо, Кад се освијестимо штета је учињена, Никада више опет се закунемо А нова подјела већ је спремна.

живот. Све функционише мимо закона. Прогресивни део човечанства раван је статистичкој грешци.


СЛОБОДАН ЗОРАН ОБРАДОВИЋ ПАПУЧАР

Покуњен по кући, тих, ти се склањаш. У теби опасан човјек вреба! Да разводиш се – стално сањаш... –Да душо!– кажеш – Још нешто треба?

Како би радо да заврнеш шију И њој и мајци досадној њеној! О, како то људи знају да крију, Тако што кафу носиш јој сненој.

Осмијех кад на лице ставиш, А она проломи:–Шта глумиш гаде?! Кажеш јој у срцу празник да славиш Што бог је створи и теби даде!


Док шминку ставља, отрчиш и купиш Потребне ствари да ручак спремаш, Па мало храбрости напокон скупиш Да питаш: –Док перем, душо, ти ћеш да дремаш? Синоћ кад си дошао касно, Пустио си нек брине – нека те тражи! А, комшији твоме није било јасно Зашто си спавао у старој гаражи.

СНЕЖАНА СТАМЕНКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ ЕВЕ ТИ ТЕ ВЕ А Мана нама: На мене неман! И ми: Еве та на ТЕ ВЕ. А Мана нама: И дуби и буди. И ми: А Мано, покушају, ујашу, к¢о по нама? А Мана нама: Е јада задаје. И ми: А! Даће Бог, обећа, да. А Мана нама: Е! Та роде Дорате! И ми: А дал¢ види влада?


РОКЕРИ Сꞌ МОРАВУ - НЕМА ВЕЋЕ БУДАЛЕ ОД МЕНЕ Овдена се доста крало (н-да, н-да) и пре друга Тита о пореклу имовине (н-да, н-да) више се не пита Нудили ми, ја одбив’о дилови и шеме сад ми жао што се нисам (сад ти жао, сад ти жао) накрао на време Реф. (2x) Нема веће будале од мене то ми каже родбина од жене од поштења куј год живи немој после другога да криви Ако ’оћеш подебео (н-да, н-да) твој рачун у банку учлањуј се хитно, брале, (н-да, н-да) у најбољу странку Србија ће једног дана привредно да рипи тек кад ово преостало (не знам шта да кажем!) задњи тајкун здипи Реф. (2x) Добар и луд су браћа – свако искуство се плаћа! За све су нам идеали криви гледај, брале, од чега се живи! Реф. (2x)


Обављам ситне кућне послове: чувам ајвар да не ускисне, држим пиће подаље од шарана, тампонирам ваше уши и ушне ваши. Тестирам интимну женску козметику. Први преглед – гратис. Измузујем млеко дојкињама. Акредитовани сам проценитељ и дечијег измета у пеленама (узимам узорке и са зидова, плафоњера, ветробранског стакла...). Недопечени сте верник, осетљив на црквени пропух и атоналитет попова? Нема бриге, уместо вас бдим поврх олтара. Сваког јутра, док крмељајући чекате да вам се скувају јаја, презентујем најновије трачеве са естраде који су, током ноћи, промакли. Могућност претплате по областима. Услужно млатим празну сламу, берем зелен бостан, а уз добар хонорар уместо вас прдим у чабар или дерем кожу на шиљак. Изводим у шетњу бесне глисте, вадим секире из меда и празилук одакле већ вири, а чиним и друге медвеђе услуге. ПРЕДРАГ Ж. ВАЈАГИЋ


-Мењам памет за нешто у кешу. Шифра"Паметнији попушта" -Шишам по кућама. Шифра"Инкасант"

Поклањам повјерење новим обећањима – Шифра : На дужи рок. Прекфаликовани правник поставља плочице уз бесплатне правне савјете – Шифра : Два у један.

-Крадем богу дане. Шифра"Атеиста"

Повољно прелазим преко пута вашим непријатељима – Шифра : Црна мачка.

-Преводим жедне преко воде. Шифра"Мокри брат"

Потребна кућа – Шифра : Пуж голаћ.

-Пишем мемоаре по наруџбини.

Мијењам старију сестру за нову хаљину – Шифра : Половно.

Шифра"Бивши политичар" РАДЕ ЂЕРГОВИЋ Потребни широки видици – Шифра : Уски погледи.

Мијењам касне деведесете за ране седамдесете – Шифра : Надање.

Зет поклања ташту – Шифра : Гратис турске серије.

Продајем самар – Шифра : Посустали коњ. БРАНКА ВОЈИНОВИЋ ЈЕГДИЋ


Ко другоме јаму копа – губи изборе. Гвожђе се кује док је вруће. Човеку ковчег – кад је хладан. Ко пуши, здравље руши. Нико није савршен – рече наркоман. Кад човек дође до просјачког штапа, сви га се клоне. Као просјакиња Страдија пред прагом Европе. Каква те љуљашка заљуља, таква те мотика покопа. Страдија нема ни мотику – мотка је ефикасниаја. Тај може волу реп да ишчупа. Ако га не набије на рогове. Служите се гости, свега имамо! Ионако ћемо бацити свињама. Не стоји кућа на земљи – него на изборима. Лажним. Нема хлеба без мотике – рече Европска унија Србији. За сваки случај, понеси и ашов. За раку.


ТЕСЛИН ЧАМАЦ Нико није очекивао да ће учесници интердисциплинарног научног скупа "Шта народ поручује својим поетским стваралаштвом?" промашити тему и заменити тезе у полупаним керамичким лончићима, као да су ставове износили посланици Републичке скупштине. Прве знаке опште пометње изазвали су еминентни експерти саобраћајне струке. Са свог аспекта анализирали су популарну народну спортско-рекреативну поскочицу, посвећену нашем великом научнику: "Никола Тесла узео весла И отиш,о у Америку Да пронађе електрику." Уместо да трагају за народном лирском или епском поруком, "саобраћајци" су се међусобно сукобили око транспортног средства, којим се кретао Тесла на релацији Смиљан-Њујорк. Један од њих позвао се на рођеног оца и трећу маћеху да Смиљан и данас има излаз на међународне поморске путеве, али се то крије из политичких разлога. Опонирао му је колега: "Наш геније је на веслачкој регати од родног места до Њујорка примењивао комбиновану погонску технику. Од Смиљана, преко Госпића, Граца, Будимпеште и Париза до Ламанша, на свој чамац-једносед монтирао је точкове са кугличним лежајевима, а за погон користио ударе повољних ветрова у монтажно-демонтажна једра. Зар колегу чуди што је такав геније пронашао "точак-куглагераш" и чамацједносед са три катарке? Зар поштовани колега није прочитао у високотиражној штампи да је Тесла, као научник универзалног усмерења, реализовао проналаске у свим могућим научним областима? Доказ да се бавио проблематиком саобраћајних средстава налази се у чињеници да је аутор чувене морнаричке команде: "Пуним једрима напред - у дијаспору!"


За реч се јавио доктор веслачких наука: "Господо, отворили сте Пандорину лепенку и тако омогућили да на површину испливају проблеми веслачко-спортских клубова. До данаданашњег нико од надлежних није утврдио да ли је Тесла вратио чамац-једносед са припадајућим веслом. Управе клубова добро знају да научник није извршио повраћај пловног објекта и да је његов поступак изазвао домино-ефект у одливању наших мозгова у туђину. Сведоци смо да читаве данашње генерације младих талената одлазе у бели свет, користећи скифове, двојце са и без кормилара, а нарочито осмерце са двадесет путујућих седала. На памет им не пада да, препорученом поштом, врате пловне објекте у домовину. Да ли вам је познато да наши клубови одржавају тренинге у емајлираним туш-кадама, а - уместо весала - користе варјаче-пекмезаре, које служе за справљање енергетских компоненти за исхрану спортиста?" Нову гунгулу изазвао је експерт за зељезнички саобраћај, који је своју дискусију започео соло-интерпретацијом популарног народног исказа: "Иде Миле лајковачком пругом, иде Миле са још једним другом. ------------------------------------Немој Миле да остављаш друга, Дугачка је лајковачка пруга!" Жељезничари располажу поузданим подацима да су Миле и његов колега - одликаши и вуковци, те да су се кретали брзом пругом, експресним возом, на релацији Лајковац-Кембриџ. Обојица су напустили отаџбину и не показују намеру да врате вучну парњачу са припадајућим вагонима прве и друге класе. За кога смо градили брзе пруге, кад наши путујући мозгови показују овакав однос према имовини јавних предузећа?


Нека јавност, коначно, сазна праве разлоге, због којих железница остварује енормне пословне губитке и основаност захтева да се финансијске дубиозе накнаде из Републичког буџета! Завршни печат на научни скуп опалили су једногласно усвојени закључци: 1. препоручује се Републичкој влади да зељезници из буџета одобри финансијска средства за набавку суперсоничне парњаче са припадајућим вагонима. Саветује се органима репресије да Милета, његовог пајташа и остале домаће одликаше и вуковце упозоре на одговорније понашање према саобраћајним средствима која користе и која су дужни да врате након одливања мозгова у иностранство, 2. чињеница је да је Никола Тесла био радно активан у електроенергетској бранши и да из Сједињених америчких држава није извршио повраћај чамца-једноседа на комбиновани погон. Тиме су се стекли услови да веслачки клубови траже накнаду претрпљене материјалне штете од предузећа за производњу и дистрибуцију електричне енергије, 3. из тих разлога, подржава се одлука о поскупљењу електричне енергије, што ће омогућити електропривреди да исплати веслачким клубовима новчану противвредност поменутог пловног објекта. Неспорно је утврђено да је Никола Тесла аутор познате морнаричке команде "Пуним једрима - напред, у дијаспору!", која је изазвала масовно одливање домаћих мозгова у иностранство. Млади таленти напуштају домовину не бирајући превозна средства и у туђину одлазе користећи скифове, двојце са и без кормилара, а нарочито осмерце са двадесет путујућих седала. Зато се подржавају и сва будућа поскупљења електричне енергије, како би електропривреда могла да обезбеди довољна финансијска средства која ће уступати веслачким клубовима за перманентну набавку довољних количина емајлираних туш-када и погонских варјача-пекмезара за одржавање тренинга и такмичења.


4. упозоравају се електропривредна предузећа да средства од оствареног поскупљења електричне енергије не употребљавају за исплату високонапонских зарада запослених. Из тих разлога, министарство финансија ће издати обавезујуће упутство о начину на који ће електропривреда књижити додатна средства остварена поскупљењем електричне енергије. Налазимо да је најцелисходније да се ови ванредни приходи у пословним документима воде под књиговодственом шифром "Теслин чамац". САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ Државне агенције за интензивну негу лица, тела и односа са дијаспором Најоштрије протестујемо против реферата, кореферата, дискусија, а нарочито закључака са интердисциплинарног скупа "Шта народ поручује у свом поетском стваралаштву?" Своје званичне ставове износимо пред суд јавности, а изнећемо их и пред надлежне правосудне органе: 1. Потпуно су произвољне и неистините констатације да се наше младе и талентоване генерације одливају у иностранство и да из туђине не враћају своје мозгове и превозна средства јавних предузећа и спортских асоцијација, 2. Агеницја је утврдила, на бази званичних статистичких података, да је нашим стручњацима на раду у иностранству упућено двехиљадедванаест званичних позива да се врате у домовину и да таквим патриотским чином дају пун допринос повећању броја грађана који траже посао преко Агенције за запошљавање. Такође износимо податак да је објављено двехиљадедванаест службених апела одликашима, вуковцима и дипломираним штреберима да не напуштају домовину. Јасно им је препоручено да своја врхунска сведочанства и болоњске супер-дипломе пружају на стални увид родитељима и тако остваре право на повећање џепарца до одласка у старосну пензију.


3. У "Политикином забавнику", у популарној рубрици "Веровали или не", Агенција је објавила званичну информацију о повратку наших успешних стручњака из иностранства. Презентиран је богато илустрован извештај пограничних органа да се на уласку у земљу створио такав саобраћајни шпиц, да шачица домаћих издајника није могла да напусти домовину у намери да мољака политички азил у ширем непријатељском окружењу, Анастезиолози, радиолози, информатичари, физичари и доктори наука из других области усмереног образовања масовно улазе у отаџбину уз хорски поздрав: "Боље вас нашли! Дајте нам најтеже домаће задатке да их решимо левом руком, а да стручном десницом подржимо општи друштвени напредак!" 4. Само учесници интердисциплинарног скупа о фолк-порукама не чују цитиране овације и не виде домете наших прослављених стручњакаповратника на домаћем терену. Ко шиша агронома, који је успешно обавио закаснелу јесењу сетву и са великим успехом извршио ручно разбацивање семена високородних сорти под снежним сметовина висине и до два метра. Обеси мачку о реп вест да је анестезиолог, иако уморан од путовања ка домовини, затекао хроничну несташицу анестетика, али је применом својих изузетних способности успео да ошамути хируршког пацијента приручним пајсером. Зашто су прећутали да је чувени физичар успео да извојује повећање броја часова физичке културе у осмогодишњим образовним институцијама?И тако редом... 5. Државна агенција не бежи од чињенице да је било извесних проблема приликом масовног повратка наших стручњака. Међутим, такође је истина да су те проблеме изазвали тзв. "експерти" а не надлежни органи власти. Наиме, са пограничних прелаза стигла је шифрована депеша са ознаком "Државна тајна-до балчака": "Математичари, који су се масовно вратили у домовину, поново одлазе у иностранство!


Стоп! На излазним граничним пунктовима створили су такву гужву, да у земљу не може да се врати шачица домаћих издајника, који су, уместо политичког азила, добили ногу од ширег непријатељског окружења. Стоп!" Представници Агенције изишли су ургентно на терен и утврдили разлоге за насталу ситуацију. Констатовали смо да су се наши математичари предуго бавили иностраним рачунским радњама и да нису дорасли напретку математичких наука у отаџбини. Неименовани доктор таблице научног множења није знао да реши једначину са две познате: како један запослени на левој страни, издржава три члана породице и једног пензионера на десној страни једнаџбе? Други се престравио пред једноставним проблемом: како да се пољопривредном произвођачу за откупљене производе не исплати ни динар и то на 48 рата? Море, пружали су снажан отпор, кад им је наложено да из буџета у минусу изврше исплату енормних зарада државног чиновничког апарата у плусу! Представници Агенције на граници поздравили су и испратили у иностранство математичаре са кратком поруком: "Изражавамо пуно задовољство што се враћате у туђину и што сте нам омогућили да вам видимо леђа! Захвални смо вам до неба што ћете и у будућности трошити иностране оловке, шестаре, дигитроне, таблице множења и свеске на коцке и тако омогућити да смањимо непроизводне трошкове у домаћој просвети." 6. Иако Државна агенција за интензивну негу лица, тела и односа са дијаспором оспорава рад и резултате рада интердисциплинарног скупа "Шта народ поручује својим поетским стваралаштвом?", у интересу пуне истине изјављујемо да у потпуности подржавамо закључке и образложење најављених поскупљења електричне енергије. Дајемо снажну подршку захтеву да се приходи, остварени поскупљењима, у пословним књигама воде под шифром "Теслин чамац"

ВРЕМАНДИ


Е П И Т А Ф И: Епитаф полтрону: Буди поносан на све што нијеси чинио! Епитаф политичару: Живио си за истину још од кратких ногу! Епитаф комунисти: У рату си се борио за добро народа а у миру - за народна добра! Епитаф свједоцима: Живи били, па видјели! Епитаф адвокату Бранио си и криве и праве! Нормални су се бранили сами. Епитаф трговцу: Када си закидао на ваги нијеси имао мјеру. Епитаф фудбалком судији: Превазишао си Моцарта! Он није умио да свира свашта. Епитаф фудбалеру: Никада нијеси скидао копачке. Нажалост, ни када си их окачио о клин.


ЕПИГРАМИ - ИГОР БРАЦА ДАМЊАНОВИЋ ДИБ

ГЛУПО ПИТАЊЕ Питао сам малу, хоће л' да се уда?! За кога, за тебе? Па нисам ваљда луда?! ВЕРА Био верник или атеиста, Како год окренеш, судбина нам иста. ДУКАТИ Неки броје дукате, ја бројим на прсте, Једном руком краду, а другом се крсте. НОКАУТ Хоћеш један нокаут или један кроше, Па када те ударим да ти буде лоше! ПРИЈАТЕЉ Правог пријатеља наћи није лако, Јер пријатељ је један, а друг ти је свако! САТ Време иде, а ја стојим. Шта ми вреди сат, кад не знам да бројим.


КАРИКАТУРА: КЕТИ РАДЕВСКА

КАРИКАТУРА: НИКОЛА ДРАГАШ

РЕШЕЊЕ СА 8 СТРАНЕ: Дрматор (дрма тор) РЕШЕЊА СА 43 СТРАНЕ: 1. иновација (и новац и ја) 2. добре заменице (до бреза менице) 3. пропаст света 4. чиста савест


www.sipaknovine.blogspot.com

ШИПАК  

ЧАСОПИС ЗА ХУМОР И САТИРУ

ШИПАК  

ЧАСОПИС ЗА ХУМОР И САТИРУ