Page 1

ПЛАН РАДІОЕФІРУ НА FM-ГАЛИЧИНА 24.03.2014 р.

Трейдинг – це просто!

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ - ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ТРЕЙДИНГУ 8.1. Поняття управління капіталом та його значення в досягненні успіху в трейдингу 8.2. Основні принципи успішної торгівлі 8.2.1. Знай свій ризик, коли входиш в ринок 8.2.2. Роби свій прибуток кратним до початкового ризику 8.3. Знай очікування своєї торгової системи 8.4. Сприятливі можливості 8.5. Основні завдання управлінян капіталом 8.6. Визначення оптимального розміру біржової позиції 8.7. Основні техніки нарощування прибутку і мінімізації збитку 8.8. Метод добавлення та захист прибутку 8.9. Запитання-вікторини

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

1


8.1. Поняття управління капіталом та його значення в досягненні успіху в трейдингу 1. Аналіз ринку (15%)

Хибна думка трейдерів-початківців: 1. Для успішності трейдингу достатньо лише: а) вірно обрати валютну пару і час торгівлі нею; б) правильно спрогнозувати напрямок руху ціни і вчасно ввійти в нього; в) вчасно вийти з біржової угоди (зафіксувавши прибуток). 2. Управління капіталом (25%)

3. Психологія трейдингу (60%)

(money management )

Рис. 1. Трикутник успіху трейдера.

2. Щоб швидко примножити свій капітал треба якомога більше використовувати (навантажувати) торговий депозит, який при маржинальній торгівлі здатен зростати за арифметочною прогресією

Управління капіталом - це метод обчислення фіксованої суми коштів на торговому рахунку (або відсотка від суми коштів), якою трейдер буде ризикувати при кожному відкритті позиції Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

2


8.2. Основні принципи успішної торгівлі Трейдер - особлива людина-чарівник, яка здатна робити гроші з повітря… Однак він не оракул і не провидець, а тому не може завжди передбачати напрямок руху цін. Тому, щоб отримувати в умовах ринкової невизначеності прибуток йому не стільки треба знати якими активи доцільно торгувати і знати напрямок руху їх ціни, як дотримуватись “золотого правила трейдингу” – вміти фіксувати збитки на низькому рівні, а прибуткам дозволяти рости.

Саме тому, трейдер під час біржової торгівлі повинен вміти обрати для торгівлі ті біржові активи, які мають потенціал руху і вичекати з сукупного біржового часу, завдяки наявній торговій стратегії, хоча б ті 20% проміжку часу, коли рух ціни йде в його сторону і може принести йому прибуток завдяки таким 4-м основним принципам торгівлі: 1.

Знай свій ризик, коли входиш в ринок

2.

Роби свій прибуток кратним до початкового ризику

3.

Знай сподівання твоєї торгової системи

4.

Дотримуйся розумного обсягу торгової позиції

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

3


8.2.1. Знай свій ризик, коли входиш в ринок Перед відкриттям біржової позиції трейдер завжди повинен знати допустимий збиток, який може настати у випадку, якщо ціна піде проти нього. Для цього в будьякій торговій платформі існує можливість виставлення автоматичного закриття відкритої позиції по Stop-losу на завчасно виставленому рівні. Правило ризик-менеджменту говорить, що цей допустимий збиток не повинен перевищувати 3% від розміру торгового депозиту (рахунку). Розрахувавши допустиму величну збитку (наприклад 3% від 3 000 $ = 90$) та знаючи ціну 1 пункту даного активу (наприклад 1 п = 1 $), можна в торговому терміналі виставити рівень Stop-losу (90 п), який закриє позицію трейдера автоматично, у разі якщо прогноз трейдера щодо напрямку руху ціни виявися хибним. Висновок: якщо рівень Stop-losу перевищує допустиму межу ризику (3%) – трейдер повинен утриматись від входу в ринок.

8.2.2. Роби свій прибуток кратним (R) до початкового ризику Аналогічно до вміння оцінити можливості настання збитку перед відкриттям біржової позиції, трейдер має вміти визначити рівень очікуваного (планованого) прибутку від цієї біржової угоди. Торговий термінал так само може автоматично закрити вашу угоду після досягнення плановго рівня Take Profit, який має бути, як правило, втричі більший від допустимого збитку Stop Los (тобто ТР = 90$ х 3 = 270$) . Висновок: якщо співвідношення кратнсоті R = Take Profit / Stop Los < 3/1 в біржову позицію не варто входити… Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

4


Приклад денного результату трейдера, який використовує принцип ризик-менджменту співвідношення прибутку до збитку 3/1

5 біржових угод в день Нехай:

- 3 збиткових

+2 прибуткових

Депо = 3000 USD Stop Los - 90 п Take profit – 270 п Ціна 1 п. – 1 $

Збиток = 3 х 90 п х 1$ = 270 $

Прибуток = 2 х 270 п х 1$ = 540 $

Баланс = прибуток- збиток = 540$ - 270$ = + 270$

Рентабельність = (270$/3000$)*100% = 9% (за день)

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

5


8.3. Знай cподівання своєї торгової системи Що ж таке сподівання ТС? Сподівання - це середній дохід на одну угоду. Згідно попереднього прикладу: Сподівання = 3R/ 5 = 0,60 $* (означає який дохід дасть вам ваша ТС в середньому на 1 угоду)

Значення (математичного) сподівання дозволяє трейдеру аналізувати переваги та порівнювати між собою ефективність різних ТС і обирати найбільш прибуткову. Висновок: щоб ТС була прибутковою, Сподівання повинно бути позитивним – негативне значення сподівання призведе до збиткової торгівлі.

____________________ *) Більш детально про “Техніку точного наведення” для розрахунку мат. сподівання можна ознайомитись в роботі Ван-К.Тарп, Брайан Джун «Внутридневный-трейдинг». Москва: Из-во «Альпина» 2002 г. (Пер. з англ.) - 392 с.

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

6


8.4. Сприятливі можливості Математичне сподівання не єдиний фактор, що оцінює ефективність ТС Прибутковість системи залежить скільки сприятливих можливостей для входу в ринок дає вам ТС в певний період часу. Допустимо одна система дає 0,3R, а інша – 1,2R на одну угоду. На перший погляд, виходячи зі сподівання, друга є більш ефективнішою, однак якщо врахуємо, що, наприклад, перша система дає можливість виконати 50 угод за тиждень, а інша тільки 5, то щоб оцінити ефективність цих систем треба сподівання помножити на кількість біржових угод за однаковий період часу і порівняти їх між собою: (0.3 х 50) – (1,2 х 5) => 15$ > 6$ Таким чином 1-ша система буде в 2,5 разів давати більше прибутку хоча її мат. сподівання складало лише ¼ сподівання 2-гої системи.

Висновок: для визначення сподівання й сприятливої кількості угод трейдеру необхідно вести щоденник біржових угод і робити попереднє тестування власної торгової системи на демо-рахунку.

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

7


8.5. Основні завдання управління капіталом Основні завдання управління капіталом

Визначення допустимого ризику Оцінка математичного сподівання ТС Оцінка сприятливих можливостей ТС Визначення розміру біржової позиції (лотність).

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

8


8.6. Визначення оптимального розміру біржової позиції

Важливість розміру біржової позиції визначається безпосереднім його впливом на отримання прибутку, тому що :

Прибуток = К-сть пунктів х Ціну 1 пункта f (Обсяг лоту, кредитне плече) Разом з тим, під час здійснення бірж. угоди треба враховувати принципи ризик-менджменту і не допускати використання торговоого депозиту більше як на 1/3 в маржинальну заставу, тому що у разі ходу ціни проти напряму угоди трейдер повинен мати запас фінансової міцності, щоб не спрацювало автоматичне закриття угоди по Stop-aut (критичне зниження маржинальної застави < 20%). Розрахунок обсягів торгівлі можна здійснювати за такою формулою:

Q

Depo Risk 3000 0,03  14802,63 / 100 000$  0,148 ( лота) Ц відкр.  Ц закрит 1,38085  1,37477

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

9


8.7. Основні техніки нарощування прибутку і мінімізації збитку

До основних технік нарощування прибутку відносяться: 1. Торгівля за трендом 2. Прийом добавлення (піраміда прибутку) 3. Прийом усереднення 4. Переворот біржової позиції 5. Застосування прийому УК за Мартінгейлом До методів мінімізації збитковості відносяться: 1. Перенос рівня Stop-Los в безубиток 2. Трелінг-стоп 3. Прийом локірування (техніка “замок”)

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

10


8.8. Метод добавлення та захист прибутку Графік ілюструє принципи супроводу торгової позиції на трендовом ринку . Вхід в ринок стався при подоланні ціною рівня Rh1 і далі супровід позиції здійснювалося 50 % трейлинг стопом . Захист прибутку

Після формування вершини Rh2 , на ринку утворилася сильна консолідація , і не було впевненості , що тренд продовжиться. Тому 50 % трейлинг залишався в силі. І позиція була закрита за стопом 1 . Але через день ринок , впевнено пробивши вершину Rh2 , сформував хорошу можливість повторного входу. Після пробиття Rh2 ситуація на ринку змінилася. Стало зрозуміло , що ринок увійшов у фазу стійкого тренда. Крім того , ми вже маємо одну успішну операцію , отриманим прибутком від якої можна ризикнути для отримання великих прибутків. І було прийнято рішення супроводжувати торговельну угоду за рівнями природної підтримки ( на графіку відзначені червоними горизонтальними лініями) . Операція була добре відпрацьована і закрита при появі ознак старіння тренда У цьому прикладі хороші результати показує супровід угоди за допомогою плинної середньої , яка формує лінію уявного захисного ордера , який міг бути закритий вручну , якщо ціна закрилася б нижче середньої.

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

11


Запитання- Вікторина:

• • • •

8. 1. Яку питому вагу в загальному успіху трейдера займає 2-га складова УК? 8. 1.1. 60%, 8. 1.2. 25%, 8. 1.3 15%

• • • •

8.2. Під управлінням капіталом розуміють: 8.2.1. Вміння формувати прибуток 8.2.2. Вміння реінвестувати прибуток 8.2.3. Вміння визначати допустимий ризик та обсяг торгівлі в кожній біржовій угоді

• • • •

8.3. Stop-Los – це: 8.3.1. сигнал, який видає торговий термінал про закінчення торгівлі 8.3.2. допоміний блокуючий ордер діючої біржової угоди, який закриває угоду при протилежному русі ціни з фіксованим мінімальним збитком 8.3.3. це зупинка торгівлі, внаслідок повної втрати торгового депозиту

• • • •

8.4. Допустимий збиток (SL) в біржовій торгівлі визначається в % розмірі до депозита на рівні : 8.4.1. 3% 8.4.2. 15% 8.4.3. 50%

8.5. Оптимальний обсяг біржової позиції не повинен навантажувати надмірно торговий депозит і встанговлюється на рівні : 8.5.1. 1/2 розміру депозиту 8.5.2. 1/3 розміру депозиту 8.5.1. повним розміром депозиту

• • • •

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

12

Тема 8 управління капіталом  
Тема 8 управління капіталом  
Advertisement