ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΛΩΝ

Page 5

Κλινικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Οι κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας αποτελούν τον κορμό της θεραπευτικής παρέμβασης της ΕΔΟ. Η σωστή διάγνωση αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών μας. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή, παρέχεται ψυχοθεραπευτική και φαρμακευτική αγωγή από ένα δίκτυο ψυχολόγων και ψυχιάτρων που εξειδικεύονται στη θεραπεία των συναισθηματικών διαταραχών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων είναι η συναίνεση και συνεργασία του ασθενή.

Διπολικό Με-Nού

Πρόγραµµα διάγνωσης & ψυχοεκπαίδευσης - http://diagnosis.bipolar.gr Το διαγνωστικό πρόγραμμα παρέχει τη καλύτερη δυνατή εκτίμηση της κλινικής κατάστασης και των κλινικών αναγκών του ασθενή και προσφέρει μία πρώτη, αλλά αρκετά διεξοδική εξέταση και ενημέρωση (ψυχοεκπαίδευση) σχετικά με την ύπαρξη ή μη διάγνωσης. Χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα διαρκεί 10 εβδομάδες και έχει τελικό στόχο να λειτουργήσει ως πρόδρομος της θεραπείας του ασθενή.

Ψυχολογική στήριξη για ασθενείς & συγγενείς - http://support.bipolar.gr

Αρχική κλινική αξιολόγηση «Το πρώτο ραντεβού» Ο κάθε ενδιαφερόμενος κάνει μια πρώτη συνάντηση με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας της ΕΔΟ. Στην συνάντηση εκτιμούνται οι κλινικές ανάγκες του ασθενή ή του συγγενή και γίνεται ενημέρωση για τα προγράμματα και τις προτεινόμενες υπηρεσίες. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της κάθε θεραπείας αποτελούν η συναίνεση και συνεργασία του ασθενή.

Ψυχοµετρική εξέταση διάθεσης «ΕΔΟ check-UP» Η υπηρεσία ΕΔΟ check-UP βοηθάει τον κάθε ενδιαφερόμενο να εξετάσει τη διάθεσή του και να εκτιμήσει το βαθμό κατάθλιψης, μανίας, άγχους, νορμοθυμίας και λειτουργικότητάς του. Επίσης εξετάζεται και η σωματική του κατάσταση. Η εξέταση γίνεται με τη χρήση των πιο σύγχρονων ψυχομετρικών εργαλείων από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιείται ανά τακτά διαστήματα παράλληλα με άλλες θεραπείες που μπορεί να κάνει ο ασθενής, ώστε να υπάρχει μία αντικειμενική μέτρηση της πορείας και θεραπευτικής προόδου του.

9

Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Δρ. Ιωάννης Γ. Μάλλιαρης & Συνεργάτες

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία στοχεύει στην συναισθηματική ενδυνάμωση του ασθενή και του συγγενή. Ο θεραπευόμενος αποκτά μία θεραπευτική σχέση που τον βοηθάει να διαχειρίζεται καλύτερα τις δυσκολίες και τις συναισθηματικές του ανησυχίες, μέσα από τη σχέση του με τον θεραπευτή. Παρέχει στήριξη για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ο θεραπευόμενος.

Πρόγραµµα Γνωσιακής - Συµπεριφορικής ψυχοθεραπείας (ΓΣΨ) - http://cbt.bipolar.gr Η ΓΣΨ αποτελεί την πιο σύγχρονη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία για τη διπολική διαταραχή και την κατάθλιψη. Στοχεύει στη θεραπεία οξέων επεισοδίων κατάθλιψης και την προφύλαξη από νέα επεισόδια μανίας και κατάθλιψης. Ο ασθενής μαθαίνει τρόπους διαχείρισης των συμπτωμάτων του, με ασκήσεις που βοηθάνε τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του και αποκτά δεξιότητες που μειώνουν την πιθανότητα νέων επεισοδίων.

Φαρµακευτική αγωγή - http://edomed.bipolar.gr Η υπηρεσία παρέχει άμεση φαρμακευτική αντιμετώπιση και θεραπεία οξέων περιστατικών συναισθηματικής αστάθειας (κατάθλιψη, μανία, άγχος κτλ) και προφύλαξη από νέα επεισόδια. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους με διπολική διαταραχή και κατάθλιψη να ξεπεράσουν τις κρίσεις τους και να συμμετέχουν σε ψυχοθεραπεία ώστε να επιτύχουν την επιθυμητή σταθερότητα στη ζωή τους και να βελτιώσουν την λειτουργικότητά τους.

Copyright © 2017 :: Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ) :: 210-8815970

10