Page 1

Hipp 11111

qui vilun

Dahl

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


CLIGLIcla UAL-UV 111lCact.) CULLZ41.1 ULCQ

MUNI; NM:CI 11A NIX41.04.C11.1 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


C"I'''',1771 1'

111 ririn

mrprip 1 711110 2

nlpri 211110

43

ainy IV; 3,11W

66

CIV471 4 n-no

89

717;7 irri?On 5 71110

106

7p77p 6 nmo

124

717p7in Cli-vpp 7 71110

143

rrir?nn 8 71110

152

7171y;1;1 9 71110

169

7141, 10 ;Imo

179

7171 11 71110

189

991, 1271110

199

tary1 13 rnio

205

1:1711x 1471110

210

13171178 15 mlo

215

71111171 16 71110

226

'17'1771379t71 17 71110

236

71713771 18 r1110

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


II']" ]1Âť

1:11rnyn pin

416

-Tonn 47 rrno

246

0717.: 19 1110

420

1y10M1 481110

252

;1.0 201110

0117171 49 1110

261

13,r0471 21 1110

.17 501110

269

17)2717 ;1'.,1732753 22 1110

ni-riln 51 ;1110

278

tr,r;rzr.,n 231110

111 52 1110

284

nixri 241110

201071 53 n-no

292

itzirpn 25 n-no

T1771 54 1110

298

0,111IIi81 26 n-no

425

428 431

434 437 441

444

lt:111;:7 55;1110

306

0,17741 27 71110

448

rixon 561110

313

;1t737.7D71 1100 281110

452

171p1 57 nmo

321

tri'0717,1 291110

456

ri71sin7m 58 1110

327

,p 30 111D

1:1171 59 71110

332

itinp'? 31 rrno

inprY? ni17i3ni 601110

336

nnnntOnn 32 ;no

11111G7 111114i 61 ;1110

339

Pianon 33 71110

469

10;1 01, 621110

348

tq17; 341110

471

ononrip 631110

354

121,71 35 71110

473

nsn o,'?pian 641110

359

.0.4 361110

475

65 n-no

364

trormr) 37 1110

1101.271 66 n-no

370

2 38 1110

.nlo'?on 671110

376

r11112r111 39 1110

017.Y?lp;1 68;1110

383

111:)10;1 40111D

484

/10t1 T1170 69 71110

390

11:1tt int; tr,47]7 41 1110

486

oly719 701110

395

;win.," 42 n-no

488

ni 71 nmo

400

17177 ,-.,m1173.7 43 71110

490

1:141t71 72 1110

406

1071 44 n-no

492

Yr17pn 73 n-no

409

114 11371101 45 71110

494

nonnon 74 71110

412

5vn n1Y7X 461110

460 464

467

477 479 481

PDF compression, OCR, bweb optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 17


1:1,2"]Irl pm

t1,1" 21) 71 1711

nitriritp

534

103 ;1110

496

tr.prpn rrnp 75 rrno

535

104111D

498

crit7 76;1110

536

105 ;1110

500

nittOnn 77 71110

537

tnr 106 M110

502

71rp:771 78 71110

538

inn 107 rrno

504

crptriivi 79 1110

539

yntrin 108 71110

506

117117 80 1110

540

crlpinn 109 71110

508

tptiri 81 111D

541

iinpn 110 71110

510

rivp;;:irl 821710

111 71110

511

57Orn trIpropri 83 71110

nriu 1121110

513

841110

1131110

514

ni5Inn ,;piD 85 n110

7214c ']3 1141110

516

15'53 rpinn 86 71110

74

542 543

yrin

544 545

517

.0,777 871110

ron

518

1101131 881110

553

IN11771 "7117) :3 rIDD3

519

"Mtn 891110

556

D'3".33771 nran

521

17117 90 71110

522

t7O1 91 rrno

523

7117"1.771 92 nnlo

524

Cli"rf 111 93 71110

525

nrirk-j 94 1110

526

Cr1.t7,71 951110

527

0771 TIMP 96 71110

528

171.7*12'1? 97 'amp

529

71'...r9 981110

530

111X1 vyi 99 71110

531

crpyiVri loo milt)

532

rtrinn 101 71110

533

37P 11M'11 1021110

546

priirn

ni'nrtri Tro

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


prnpn

awizvn muiri

ino-nD x5m -r '1117 7=3 inntimn rr11y5 ix-npn 5m 13'1110K1 0,rna-in rinrnri rriDon isÂť ,imn1 ,17-71 mon in tom 1,-T-nDopin nxn -Tram 1:51yn 5m 'my mann nxn 1171771 1'71 ,Dro: .18"71 71M1 111713 nn-u1 711nm 2,p-r:i5z 17.77 71103 71V= IN11j771 1111111 mnrimnm ,,fpn 5x1m, T3 1py":1 717/Y3 'Inv 'p17t7'N71 1101171 .1547 11101 71'13111 7./011DG2 ixiipn 5m ,p5t7'x 5.1x11p71 5m '1'012 no,: ,9-5y

1111' 7111D1D1 1K1i18 tom ,pv:rviin o-arrn 111'1D01 '11/1 '1V11210 -r 4.7x71pn 5m '1157111011 "D-5y 71V1711 Ant nirin lvxn amyl ov-r: y,D1nm itrnpn 5m pmx-in 111Y71 Diruin cm '3Y ,(1875-1825) 11113j21 1'11D"123 0013 11 011-11 ."K1l2871 1K 11i11j75K" 17 .1'111 11171j7 111101 711 D111111"1n1] 1=1'5 111011" .1857 113V1

ton .(1971-1890) 7,51,1 5x1' 11111]5 .11111 0'? 37

01D11 37,91712 111/271 1:11111171

m11113 OD11 114t1 ,1937 111V1 -r1-7111iY1111 71311/914117 11011D

Try .+11yn -npt:n rimy x55 1113:n 537 ro,mpnn pv5 ,myrm Ii171 1971 113V1 ;non 111231711 ni1mx15 pornr my p 111K ",tr Inlann .111M 117 vmrt 5:x ,n51p1 53x ,-npnn 5m '122001:9071 71211]71 5y 10DX71 517 ,r-inv 7111 YY1I171 0111113

1315 ix11pM 5m 111"01 5m:

1:,5,7i Tore? Dm 710 '11Y5K3 ,cynlytDI x5 113713 n5x 11111771 av5imn rn1y711 nnon

'11D1111 1r3711 ,13"1110

.Bodleian, MS Michael 113 [01. 501 .MS Br. Lib. Or. 6636

1

173., rPVIOn

3

Myron M. Weinstein, "A Hebrew Qur'an '0-17)) 711 n51.: P 'am

.Manuscript", in Thomas A. Timberg, Jews in India (Sahibabad, 1986), 205-47

.15,til 209 ,17v ,Weinsteina rwrin

2

4

1' PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


LEL GULL

LEL GULL

140141,413 1.:411:811

QLON' LAN

LA

C14111:

LALLLI'

CALL11.

cal cadoe cdcatu ;Lc

CELLLIC CcLICL C44ILNC rcLLL.411

41x,L

ALLLI

=Lit

4214

udLLx1

=Lear,

C1LCILU L41.1-1

x;rd LA

1.11

421N46.1.10

uutaid,o aoaL, xU

to

to

LAQLL cALA uaoLd

L.Ra,A

udLizi

L1E'LL1'

uaoL4

aA

LLCL

coat_

LILNQ 11.4.41L'a usL.LL.r

L:6Q11 cuuL.Na cAA

4Q C4111.4 411CL

cLLL caa,Au

Q4L41!Acua LUX !MILO' :ILLa cxLuL uuALu

=car CC1rAllc AN INL4C LUL141.1-XII

4C:41.1.1-LLI

ci;LuLLL.r cuar,AL.1 CQC4Uc L:411.41:1 CUALLLI

caL.Lad ;adc,ALLI ucLrA EC4 L11.11.4111.1. 4LL61.1 Ya 1.410 Lau 4Q4ILNI QL1arcLLI CS6l)' NC41 (LI4 UNYLL: oaL. 1.1-Craelci L6N444 414 ;114ELLO cuar,,u uoiradu, uadLL.,LL: xU AcL.Ld aLlal LAuAad 4Lcc4 uLLEu C4 adLL.Lu,uo Li Xi. LILL 1.11A.C41-

NLI

LLLCad. La14,4! L4L

CLAN'

ao,,A rdLL cuLoau

LLEJLL UQL CCL(C

LIC461 CcUCI

L1aL4I,L)

41J.C1M.L.

LEINCI

a4L.La.,

L:C(.41LL. UCIL LIQAN 41.1C1ILI

INL40

an:*

1.141.1N4L;

LA4.41.1.

CAULLLL acLUaLLI

UQL0444.1:1

ULLLCL:

L1QLQ4C4L1' L'ALLNL C4ELatc

CL14.1.1.4

L&C.

aLar,AL.r.

CcLUL L1c141LE4 LAM NUL:Cc

UQLCL L1UNC(crQ.

LILX,

1.14LLNI

4/14

uaLrul xis

44144 ICU

aria ca

NC41.11-.141.1

421,41416

CN4.1.

ZLCU 44ELL

x4rL u.L.tLa,

caw, c;

AucaLL.

11411.L.N!

;CULL

ALL,

NW MIAs

4QQ1.1. C41QL. NLLICC14.1 41.141.LI

L1C441.1.1-a

uelm..xl

4214

L.:La:maw ucxu.r cauAL auLcLL (Crad,L) udLL.xl aLarLiz cdcx, amizdaLt IL N44411., NEL me, uuaod.. Lat;u: uaLarLu cdcz, EL.& 41.:41LICU/1 LLULL4 ANQANC.1'

(Ca NAti.ic NCI astu N4t,4N4:1'

II6/505I).

(CLI

I:AUX

LQL14L

N41.1.1e1.N1

LIGQ6.1.

I:4.11.LN1

LLLL-C44

dCL QNLI

C99/99ZI):

x46,La, x;LJ. 4CaLd,

SLE/596): (au. xAotiL2kL,

N4Q1Q,L. 1XL

(cLz

x;ca,NL,

Lr,;x; t98/6917I)

411-1LEAL 1.11C,LL414.1:1

41; 1.1raCla. L65/00ZI):

(Q1..1

N4elE146

NALL

1..frdLN.

MAC

LCILL rdau,

IL

4,XL' criti uaLLaoLu.

N. 4C1CL4 CL,

IL

ULM.: uaoLeLo

L141.411..t

ucru

tce.,

(421LL:

114214C12

ce,4)44

4144 NU ClOCCica NAL! 4ILL.L2

LIGIL4c4.0. LL1ALLLI ULM] QCLIL 1444ELN QLLIQL' CALI

AVM'

MC:LILCO

LC4dLL

CUL! LIN GILL:0 cadLaLLr

xU

xACaA' UgartLLLI

aLru,A uaoLd NLI

N4N L1ArcacLI LELI NLI 41J.OLL LL

UNQ4NLI. 4C124Q4c. 1.141ILNI

411QLLIVILI

AuL.raL LUEN LLLLLU' 4NLLL

L'&L'

'CL1

LxL;o XCLxU,o. LAx xcLuo

cxa.uo. uLaxLL

C4 LILIccUOLLE.

41..1).41-

4LO

Qxl

LUIZ 1.:Gc

Gice/1

ULLI.LU

NU ;CALA

Lood.xu.r aoLdm cauLLLALr uadLcAtt udLL,N1 rLou. A4 QLLQQ ULrIC:c 174,L). (C411

1NtL1 Clef. 96L)

(C1LI

1.16A

r1-01.1 U411-1.0.1

41.1 AaCIdg.LI uadoa xU ALIAd AAKCb. 1.:L814.1..1 LNL41:1 Le!acLI:i CalQLL: CC44 4141.40 1.:Arca4Q. all1441411.1 Nlf 41-1Cd 1.1411.L.N A; ALL; CL4 UNIX CC:411.L.'

&QUI Ncrl LrAur.4

eiLr4L' dL.X1' (crLi (dLLN1' CAN

MIX

Q1.1,41 LLI1SLI,41 CcLIEL L1Q

ram uadoa

CYLLY

uaLa,A,o

LCILILh

maw

ne, Lta,NI)1 dCan car,c NL aLual.' (Laud). uaelLc; &Lam'

LalL4440 LUALILI cuLa,Ao

xL

ULM: aodu UULIAL1 L41SLI411 1.44L14.11 E4LL' NUL GOV! ECQ4IU ULU: IILLLAQI LEL NU LfECLIc a, AA L'C4 uaoLd

LNC4X41

-

CLGICLUL AA 11C0C1CU

I:U.10X

a-c44a mrum

L'ECIGUZI

cuLzcoo UGALCQi C

1.141LLNL

aL.d, GI; uurALL.ro

LILL,

44 aLma

croau x;itLA). Cam (XO uut.rt;LLI cro,cLu

Aa, UNIX

1:C4NCI,C41' LeILL AU ICU

Gil:al-NI

UL1ALXL:

1:4!LLN11.141LCX. aL.rb.

1.1dLLN

cCi.EN

x croau

LINCIANQLIJ ucioLL.LL.r

uea, AA

4:SCILL

cacuo

L'dLLX LC4

ucioaLLL: coLL.Lix

014 LINQ4NC4LE

(crLi'

czLLL.ro

1.11.41.1NLL

41YLL4,C1 QICL.140

uLL.ro NQANCI uLL.ro. AuLtaLi L:C4411.41

uu

4L:41.LI

Q1CcU1

GILGCI LC,41A /MO 411Qu.r CQL!

ALL'. aLru

c;

LxLep

&do'

J.CNLI'

CC4 C.CZNL41. LILLYLI r,,L;NL, L:LIQQLALL: LQ IQLQ4c(c0 C,XLIC:LILLU'

aLeto

LLU

I:ALM.

L1Q4.1.LL

ELLLI rcLICL1 L.144L

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor QL

4,1


LZL

-

UrC42t

GLEL1

lac44r411 CALM l4U4L NUL 241.0 414 44K4LUI

LULGIL.4 lACL4U

C1J41C 124.1.1.LNi

Cd4LIC. Z19 caw Oa, eXU C44L, NL,L1:40 LCL ALE,. CaCCli RULLIU aLliL: 41411.': LOGLIU4 LIC1CCL!

1104

XC4 4

A.

oLtou

aL.1.

LMOULLU YlCaLl elk, LUC CM,XL

1.1.1.1.11.0

ULLA]. LUZ NA Can I

1.:41.441:11 ELI Lc

ULILVIL!

Z

uLd

Cola 1.'ca4L.

cdu.u. Leianiak

C4ELL MLA:

Q4eAL.411'

e,u.o

tleldlad

UuC412

MC4I.L11.

CalUt

4;

21144

Aum;au. UCalCd Ual

cx,I

l;Gral ;MAN'

Z4

rcUCL: Natl. SAL

HILSZ:3

1SLC4 adaa ram 4t ucal u4aara_orra4 Luctirr,u.r

d1141 CCUC laLLC4C1 1.'[1412,140 414

NAL: ,160C1412

UCULL U4C44C4C1 cau_en rG4Q L11.41.04

AC; UClallUig

1.:11C44C40

COACL A40ILI4111

Ca1412'f

L

0141

12.411.1.LEI:

414

142

ul ccal

NOLL, LL1

,Lau 414IUU

tact

CG(4. coati! [Lunt" uaz atc,Gtat tatLu LL 6" ;CULL! GLC1 cdtLN1 uLtta cataa atctcu zcAuLu.t2 ucuttu cpcuc!a utac,Ldu c,auctu NULlle LIALLI.L1 Za4CILLE to adtccu Gatdal c,cacctu uGuuu aiLu

ccaut..o Lcia

414

44

414CALS4

CILLall!

ZclCI

ca,ciu

4

ULCLZ1

NUL'

LCILEL41:1 LLLNL

uccc4L44u:

tuatd,

CLC1L1 ;LNGII.CLI maLLaa

IC1L4CU

arca;

uuu, uru

Lt12 e,N

UOL IAN

12La

LU1 CHI Ut,CNc4

41NU UKAILI ILX4IC U4421Car

ucaILL AO LILI'Ltal CL Cala.

cua,

1.441.1 2,141U4

AL ACILIL14

41S1L

L

41;

sswot

cmea

C114441lr AXIL!' 44 ULalat 144!XLIU

(ad) zi aux

;Lam'

44 411:41.! C410 IL!'

uclaL.

HLT

41. 4114C4l

I Lurd.: 144Cla MAL UC10OC1 lS4 cda,LL'.

414

u..auu

1,00Z L'

LIA4141-

CU, 44IL

en;

1461-

;cur,

AA LIALlUa

CC444li 41CALACUI

CULtla

LC AMA.

cal.! Luxi.x Ana,.

uscL LIC4CaL C4A4CIL

Lcia d444CCLV 14C4AL 4aLia, ,1Cc2 UC ClaUL l.,14414 ULC 2tu Lro 4Lr NU C4 41COIC 1:04 NC4C LX4 NLE,o...cknu m4 42,11E Ld,c4 LLLLIZ1 UL44Li

autt.Nut. dNAc' cctLEas: ucac,L: (= tdie Latua atEuta cht.zit ciata

9:ur atul 44L211-411

I.1 2t

1.112,IENU

a4 Ylll U cicuLu

uuta4u4t1 1.2Qi.cac4c3 444LCI: LUCW c,UCt.: Nat. ULLL caacu. 4CLEL4C1` aucucu aci.cact tu.zt4412: uciNalra Lac, ac,ana LIULEL aQL cac, aucu.t. cuz4a uta U2! Luctzua' uuu.da cu.t.l. mu: ucuacia,a au.LL acNl uau.. CaN4ll:40

cut

0.1411:40

ISCL 41LCX; 442104;

Q CUM: LAW,. A1SCL4I ueILLux ucILLNI. uLaci,

U4114440 L!ALIL1

LTANC4C144 I.4oALL4.C1 AcCILZ1 Il4,C441:c4C14

cac,L

Lid

C1441SL:

JLx NaL

LrLac4

LCIU 4c 44444 C44XL 48444 IC44ULL

ELILINI1 LINLI cmco:

4.1ILLV

2t4L

carua,u. LULYILI 44

LLIN,L QLGL L1L

L,,L 41.L.L41 AAN

41C4XL 214411:

1.414.0

U41.4

LCIAILIL!

ueluan

CCall ICQUAL

1.11.1.111

&rc xt.r

U4L4CU CUUICI

A;

Aautu

LIOCCU

Ll'ULC44

[WAIL!' sLcarlux Cul 411.; 11. alZILGI 4C44C4C uuLac coda L!CaC44 12.11C4,r,0 C4OUU caugu.r cucic, LLci

CCIY4 U411.C40 CLC140 44 OOL CCI; CNOL

ac uctduu

,E,Lu

5

uoiLLL.r

NAW4c:

MUM.

l!LCarC4U

IC4440 LaIL4C1 WO

AOXIX 4410,1 41444

LAIL.441:1 41A LAN

uatuu cc 'cum cacctu tacAu) (t6Lt,u: a LULutct:Etauu uLual

OMAN

maci. xui.,

ULU COU4LL, 4Lc_tx Q

41CICI.L2',1

I 441CaA 411Cii.

CNLLU CLCI 9

Nell.!

rcha

al;

OCALA

QGLL

LULilLad 12LUCa

Cala 44-GC4

C44

LNOICL: CAA

;LC

Lc

z

IL

utri.c

aca' uuLac lCilCi.

NACIAN ClCUAL!

4112.01

CLUDILX

4aLoca

1:44C440 C2l4LLU LISLILE41. Nix LULL Nix

cicLar Lruc.:

41ULCa

A441.

LIN 4AL4CI

CJILLX CI.CL4

500Z 4CINI, 1/4-2tC4C'

NALLct.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of al CVISION PDFCompressor


LOLL! z: GILL:

6.10E04' AMALCI

LL

LINC40 ,r,LL1 UNLAI

NCL

4:11:INC4,EL

C/ACI LINCUL AUCe CU,NC41. El

1.1.121LCLV

4E=

IZILM NAN WZILC1,CU 111LINC4,CL

ucatcb.r,a'

LNLAC1 NCI.* CINC1cr,a cXcL.V

NCl*

,L11.1111.*

uude,a,a

AEU

11UC/CIL

AEU

UR'

Le,N

[Ida

cm= ti

zt

LINCe11,0'

UNC(4/ c1.1.46.11'

Lenali Cr,

Auca

AUCV

ULC4041 LNLAR

4W

NaCI NL

CULZ,,ULC

SELLP NLCL, LAULTUCC1 Ce4L:Qa A4CaL LcrcLla CLIO ,Ltdeia NALLM1 cI 4411L

Nall. LIAO&

LNLACI

LLL

AEU UC461-1.

NIAL, NAL: UR 91

CA LT,E1.1 AN 1411-U. AN LLLCCI L.LLUI

44 LIN,L NL MIL, Nal AC4.A4d CCi4I4L LICI LL LI,LaLai La 'RI ,LNL* LAN CNdAL: L,41N4LR NIA-0 NU

N'ATe

NALU,CI ,4C1LA C1C4CLLX,LI L&LLL,C14 Nc4q4C1

Lzmal Lund, aLau

atLae,

4LL oz LI11/11CU

-

r,LIL

Ca1C4,1:11 C4e11.

AEUr.LQ

C44LECI CNECICLU,UCI

Lr4

ucLe!

CUirt,

UCLaL,CI 1c4

CCa NL 61 4/21LC LAN

AEU NLC1C441 LUCI

NALU,CI

1.11.441

LCLLU ANLL-Li ,ACL

C, LN,,LICI' .AEU 41C1,4L(C/

RUC

AEU

CLC1A

-

UMW

LCNGIL

L4L

LCLA4C14

Nall.

REAL

MX

L,Eaca

NLICR CLN Nt11L

AEU

eica aLe4 Hau,

LIFE zz

ACAcAucc aL,

CA LINC4,U CUR

NM-

1.4,u; um.J,

uuts.,a cUl1.0:1 14NCID.41:1: U.ECO4' C<l4 UCCI.Z44

NC, u4.1.4

Co.:NUE4.0.

auq4u NU uaisucl.L44

cauGaw

ULlcl NI &ANE)' NCI.

al

NI

C,CUL,

uxLaL

ate,

AEC1

1..!CIGLacCI cCl

cLEI.NC,C,12

LICIGL4C1' C,C1ClIctg.

szctu,a

Ca)

C4CI UMR,CI

ARALL.ka

4ar4L'

CMLLC14C2 1.1,411L

NALLI4C1

L

NGILUAL:1

aad

LLICaZ,N,a ULta44L:

AE4t

-

1L QCYL

AEU LLIC14144C1a

,NC441.

ULAC4C1 NAL:

4AE

Z

CCCILIL

N4414 L'LLL CAE/AL LURNC4,C,C1 LIEN' U4LAR Cd,LCI LLICalLCC44C)

C4C1LLC14C14

C4

c

ANL: LNCI LX1U,LCI aza ALM

sal., &ram. NU 4Laau.

Lilted

LIU,U 4C441

4ar,ca'

AEcCQ

LULLAL LIalq,C1 NIX

C1i.

atLr' z,Luica cl

aLma,ct: caa IMMO.

NL UNULLV

LIC4NC4,C,QI .AEU

12.,14

Nuromi

LCQIU

LC4LC1 CNALLI,C1 C1AM,C,C1 AErL N1.1

NAL1.14.1:1

41LAA

41e2

NULX

LAEU

C14CI

ucLai.,,,a'

;Ca Nu

9

NCR

I

4%41

UNIX/LAW NreA,C1 441r0 9 C1Cdt11,CI LIR 6

C/NC44C4C

ceILC!' e4u. L.:ea 01 ,ULML. LAN alLAA LA,CL 4XC1CI NU L.41, LNLACI ClaNC4, t L /11,d1.1.' C. CCL 4LC/21 AUR er4' ALIO ULQ412 LNALU,CI

uu cazua (u4i.tcl cauuNacat

caucuw uaoLawa Wactl:cal CC4 aatc, 1413.13: Nit 4441.; LI

CCIL:

cortcut

aQi.c1.4

arza NI

91

NI

Nt

61

ica,ciLL AELdu

Ccul. Ld.

NU LICINcl 4dILNI 1C CI CULL cuaza. aur,a uch.LNl oLcaa uauuaLoa cuclucclux acac CULT aaz4L4a cal 4coua: uuacu 1.I.C1:1

CCU

L'AlUl NU

tctl44

NI.

UCIaL111111

UcLIU

LNCcL CI,aCILL

Ill

NULLU NCI

N'All*:

(luau. ata4a44 eltuql

GLcac,

1.22911-14.1U CAL

C4

uaktacca Cld.LEILE NU 41=41. LIGC141..l ICC, Gall. 1.2C1Glal14e cal ucata4c4ctrcatA.: tut,' auLN CMG, NI.

call:

Ltatx4x4a

CaNata LICINC414:1 ClCCac l2CctC,4 LaIUCIL

LIN EILIEL AOLCCILICI: /aciuct C/C,UCILE aaLka4a VALI. r4aL cctst4u- ruutctu mum.' cL' auccu L'dLLNI 844: mu. Neu. C,GIc c(Z4.2.144 aceci LIdlL(11, clG1.4 ;GU: L C4 aLiNceitl)' Lt4u: cc (acLaa uauucu.4a CC4 MUG. uovaaa Nca4a: 4aca c,u3 LOLL' cta cat.N4u uNacNta NU cINCICI CU, 6144E41 NIcac4 1.21.4.1.- ton. La: N41.1.11.1:1*

ct46tL

oz

LiaciNuatucauLa,ac.dcu.:04l* 4.1.141: NC,

11.C2,1'

cat.: zuqat

1.2.Nc uLNI.4 cac,

ClECILICI* 4.4.attt: C,N

curna caa.Lzta acac, xttc,uct: NU Ntacuct cpuucu.Acv Etat, acac,

4c,4 Nc atzut.4a: uN444,,4v NGatu NU NI

CLLL

CL

UR' 11,4 LNCal, LAMER'

CGcl.l.:1 NU Lcucaa, UNClUl.!

atuca

=Li

.ILL LENZ-

-

4CLL UNC/214RI Llc tz

AEU

CalLX

AaLCOLICe 4114LICL CMCAL

C1d1.1.

CCICIAL,C11

CA-,CLA' VAL

A,LN,CV L'U' LILLCU

LIC1NR4C40 c

LC41.IL

NA1.146.0 LIGA AEcC1l U4CLX'

COQ

1.11L.Ul0 ULUCA N4L1.4,Q

MS: C4I1ACC1 ANAl1.244"

ZZ

al=

caLcuaL,a uchtc cAra:LwiLL aau LtEK4

9

01

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


LOLL:

LEL Cr, L441i4C1 EMEAL:

L;1.12

LOLL Z:

CLLLU

1.44XCEI

LIGIC141:1

NA 1:ILd41t

LN1

ENLA xmL 41.L4*

NLIA

LCiLlAA4C1

A4C1L

IAN

rut UL4

CQICU4Q NV.

ULM.'

IC

"

urr, AoAl4c,o 1,4oL. L-Lcalt EMI La' 1.41113LL LIC1C3 4elANLL: xmL

cxul

NU CU LaalLo NaLL'

mo

X. 4114

LIN NIAL

NCtl.' 411/211:i Nu Lciamun CLAD' umoLu Nu ANLCI

uo;xcLo Aar,. uitc,Lo a, KAI xa xAle mull atutu WiLLi ZC CCD

Al4

(NALIACI)' NC&

NUL lACilLicIJCV

LL;LICI:

CC

xu

4l.:E1

CA ear,

mall Nu

NUL! A4oLL1rL Nall. CA ClACL LCL 1.04411., 111Q1M4147 NU ALM 14114 NLCI'

LI41.1,41

MLA

ACCI NULL14 LIN !MCI (N4LLI4C1)1 LUNLA' LAC440 roLluu. xU Nr4 (ALS C. NC1Lri tC ALlOLI4Li rurLzo Nall. CA allf utAL ?UAL CA mu 2,4r4 4LLS LC,

mud LroAx oLLE la4Lo LLL

LuzazuLL4

up

;no.

AuAxcLo

uezi.ruLL

CCLGL4C1*

CMG4 CGL4L

cm

GIILL441

144I. 14171L

CiCA 111.114NCI C4S44L a1r4L!Cl

LuLlsra 441.'

L! LCNLA

CL

LLXL' C4

caNc,Lu4a c,CL UCIICU

AIL!'

xU al4C1

NL4C4C1 Li';LL

9E L'.4(711 LNLACI

LLL

xoLrL

44).

tc,taL

41,e,4612'

(rdLt4.1: Nc,tu,a atha NC,LULCV

CUICI

CACAC,N

KILLIACI Na LacCCI: NMI

NCI

NL,C1

QUO:

CU

UN SL

uac,Ntcr (Amu NU NI. u4st.L4a' CACTI urnacar LNlit NtC,LCI: CLLCILC1

NULLCI LNLC,CI uaL4ta` aract

aaLca,a c,u4tu gua CLa tc,LaL UCAGLCi140. LLat CU.' IL! 444uca lUIIU

CLUICI'

alUGC44U C

CULLLX NG1L rCLQ

uru

Aal &Mal

CaLl

;um LaiLarLt.r

renLo mo

alLC

C1lCa4C1 C4

ALl1:1

41C4LL`

eicmciam teAL sz C4 AuLrALL.rwo ILLQ4C1

LA41.44

2414q1..1

AarLo

4dCALIA

ArL

411:1' 1C'LLA41:1

LXLAQ

&

LSA LULA

ra C44ILV 6.A;

faro

NalL

LAiXLI

CalatAL ELM

Lain' aaQ IAN atm( LLL C4 411441

NALL'.40 9Z

UM ACiNC14r4C11

NZ. QUI'

WIZ WV,/ =IAA xU CdOLL ;LC& NALLal LEL'. CL' NLC41-4C1' LlClaL4C1 arm!' uoLadLLo xU LL LNLACI LcLoi cam Lam LEX!' ;UM: LULtd4C1 CCI-41.1 mrUUCL ANLIL ANALLl4C1 ANCLL1 NAL: UNLA*

LiKIL

it141.:

x CL!

WIN

1.1.1.11.144CLUZI

NU

LLILC440 ALIJA NALL'.40 X41.1!

CNALL'Alli

1.144LICI

NALULCI"

aw.N

LILLEL NC4141.:

IC

L!CiaL41:1 LZ

Nal, dal-

=GU

CaL

9Z

4C14LICCI1

rtLNau aNaL

LINLC1' EEL

;Ca Liaal Ca LlaILLL

algal; ala

CLL.

UNLEL/

c,cuavg4L-C.411,:

CC

pc

L.Lam

dU U

al Cl (AGO-U.( ccc,

Na clad: cca 4a No ez

(AMEN tU Lid,LLNI. alLLM' NI xlLLIN uat.L,Lc unu..L2

9C

uca,c,,cr uNst4a: tz N4 Ma: Si Att. cautu.cu NI CCIdarl* ac,4ua ctlAcC1 NL Lau' udtc,a 4c4Ltu tntLua CAGLLLLI

uacLada

uaa,a auaacu 4r4cILLu

attaa Nt. cLaN

ZZ:£4) (CULL:

cacia LNu.

tt.t4till

Cep!. NCA4AV NA LNLa 1_,Aucuiza

ELL: Cauca. c4 NUCI LacaL.4a

guluccr dC, la4Lt Acta acirta'

NLCALLCI 4kt LANELCLCV

adc, cuuot: (mat Nit ucuct NI.CL ac, KM441.2C1 4,111,:ccpt.

Nu

dra INU c!LaLL NuL4a CULL' ULLELLLI CCA4C,I2 a1ri.44ai uNc,44,4a ac,autta: 4c2 cum' adact

NU Ildr.41.12: tCaC,Ill: UCa

LZU'

Li.4t

124N*

C,GL44 CULL CLLLU: UC!LLNLCA4E1*

t

Nt4c4a

-

OE

NLUL ucL sc aLLEL CL ti.Lcka uaLaciaa ucLaaa LL' rt.Na,u L, LUAU' da LItu: uctA NI NI NuLtaa uau' cataa` cal NUL' Cla UNtI.U` aGL Ca L, UNCLCI*

(auLL

utuo

-

tactur acciLNI U.4.ELL4C1

cutta LIN

a:441324A ac,NL CaULN

441 NCI CZ

AtILLLICCI L4LNL CULLICI NUL! CALL: LAI; al;duLzo CO4C0* Ll'4411. 421.4 LNLCC11 NCI NALL!4C1' Cl LX4/41. AN LNCI ACL3L41:1 LLINCral. UNC121,0 UC1 AU Nal oar, ACC! L'.4171.C4LL 1.1.1.4d Nall-

CA XL( ACCI ELN NmL L'IN 6Z LILLIILL' LNA41. NLICCI1 Ll 4I.1 LOLL

C,CLIN CUM-

awl NU tacauwa: Nit 4tta uti.4

LMLLU

DUAL oad CCD

ALCL4C1

IC CiCSQL alC LIAN L4CLE'L' C1411 CiGAZI dfoCA 141.0

mica)* taLLaa L` LtL' ca4LL4 (auIL 4N UNCIAL' act. uaLL4crL, actui 1:41C1ILII CIGA NLCI C4 NLICI

atiaLu,

NA C4LLC44C1

o;IILL

ar,co litchi crl' maul: xL:L; 4c4 aux' uLL xriLrL4 LAW. al LlU L;41.1 14A 4dt.,c ACD f4A NL L:rLsLi xmL Cice,

LUILLALl*

IC11.-Cr

MU:

ettirLi

CILLU

ciuttu

4CA

LttNa: alscitut

mum; uccN

taaacr atua NL CUCLCL!

lilt all

CCC,12

UCANLCILC1` ULKILLCI

actLc,ct

CU

9Z

c,acma ucILLNL Li.acichu

tc,L aare at; caaLd c,ua caw ucaLc! 6Z:LI (atLu taatc,a 41WW =NU UNC4LL' NU CiLICULL CIA CI caac,'

autuzu LICIGLataa LLkl anttuw a, NU catual. 4.ma41. UNLC1 ELL CC, ACLU NaL

c,c!,,a cmc,tuar UUL144CILICI

tc,taL Ltaa' MIMI. NUM ELN ULLI:

CLLCI

NLTCCI:

c,acaca ULLIALt: 1,NCIL4

LZ

CCULL NC,LULCI rAL!Cla,

CLC,

CcuLL

ZELL= LLaa

ucuLu

tct4c1L

wag ult.cc

112,

aucaLc! aacLu uccau.Lc 4uta: de,

LULL ULM

CiLILCI ULLLECI

LICLULCV LIULLU

9Z

tLCI MECO,:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


LIGLIC Z:

=CI Mat

UCLA: Z: CILLU

atLU

Nall. ULM,- NU

NUCC1 CLI.C4C4 LiCC rC14L.4

Ll44Cz AN CI. NtAL 4lQ c4ar4. LVIC41..t. 917 1-!41.e./C440 all.CZ4 IAN CUNICI 411.41.11! 4,4411. Q' C1.6L ILU4 UalltLeILLIW ULUI.CA

atl.C1

Ci41.A.Le

NQ LNLAO 41.1L4LI CiCNi LLL

Lam

1CLL ce24.1.44'

NAL duw. cazatu QCt4 %ICC L:EArl 6t 13,4141 AN LUC NUCCI I.C4a4C) CL aLLNa NL I.C4C14411 MCC NLI LaiLLICL.C1 1.4atClrl, 4ac4ca LcQ NL GL4rl OS LcCirCCI CACI CC4L Cr4Q41i

NC41.41.1

ELLc,

ukr,

uuL41... cet LI uaaL,' LLL N4 uLL.cu CzGCCt NLLILLLZL4 NU' LAUCL.1,440 ACLaLcO NalL 4EC141.. I.4N al& 4e,,,I

AN 1;4111Lie

cu.

CILL.IL,C1 L4L

?IL=

auw. Lore, NU

EU441.1.1.

NU 4pALI Curl

Cc

mcu

4at3L11.1

NLC&O

AlAcLICI LNI cLO'

4U4EL )411L

1..tc4LL etc1411 ACO

NAan Z1NUL 9g

NU tLNLI

4,r,ca

-

4rI

CALL

mar

LIC,LL Aq11

CCC

ALIO

CtN

-

;aLroucc.

LI4l1.4112. CC4 IN1.410 6S

UU,CLC41:1

ella, NL

uLzLz

&Lc risa

;nun uce,

UCLN LcLcL GUCCI LINLI

dEcicaf Nu

LtLCL! LICIN4CO AA ACO

121.K1

tuacit:t.,

Lt

=tux

4N

uaKcLuLa

Lulu: NGLLCI

cc,

acCA4L1: NL14l: NU Nva IN,C,L* 9Z

CC4

LC.m.

L.

1.21..C4L

imccv NaL NL

LLd ULIcLa CNOLI

N1.114

Ct C4LL4cil UN4LZ NLZ LZOU,LL

12,CILA,,O Cc Nla

tda.

Will: tt

ueacuie LCAXCXO CILC,O C44/24 44411.L Lisrat,o 44

Lcuaeil;

eturaz Lteaca,L AN U.NO CO3Li LIJLNL 4ACLL4C11 AN NL ULCLi GAL NlurQ ,e7L4u e.,co

ULLLI CALI v

ALLL,CI Cc U4C4E4C1

917

eALc

LCI 4LL'41.40

1..4CI.CCI NU'

NCZCL 1C4

L L

CELLUL2

CS

tS SS

caLcLu

CL

4LaL' LlEaL R4 LcC4 aNLa ULM!. ;LEL,.

ucLLNLI tu,NL aaurdoLa

AUNCILL CtALLICI CL 1.1NL4

Anna

L!CLLEL:. CL

um

CGL LCLUL' NALULCI (LA LICICL41,L4

AtIL NLU

Acaaca.

atZL CLlll

UC!,I.LNL`

C44A44:

GUL:

L

al

44141, 44Glel CIN

NIIILLILEL:LNLLILLI

Gale,

6E

C4 CICLt44 ENALL:LC1

t

CLICLU LICLLLGL

N4

NLLELLg4:

NU

LEC4CLA NC, CILUCIL* cac, LIECLLLI

C(C,

O6

CUL

NiaL L.,,ocud Cc L44GLatL4 LCA cuLLu aLGLa aLuLN cc4 Nc,tu..a ;Et N411-1 GC, ccc, zcaLLu auuL c!Lcc,L L:LuLLLa L2LccL4 Cc uttLaLa <Cct cacL. uaLLu utat.0 NU 4AaL uLczct cc,c,,u Lam.: a C. actt.,a NULL4 atuat. zcacU uaLzt.,a a,411.) uaa.0 act.. uatt.0 c,c,aL L2NLaLu aau NU acacpt ttc, c,,uu.a aLCLL L2Cale. NU ;cut CI-LA:ELM UN= NU UCLL.tl NC, Zt CILLICIL" lICCLN cilA CalEUL CL! L:INCIL Nu LUCILI4LL iCLLIN)' (ZNLCALLI: ENCIANCI L44.L.:11,:1`

95

aim

aGLalL4

UCILGL<1 UCLCIU

aLuaL ucza.1 ac, UL LC CIL L241-3.1.44 NC, alAUALGULD, 4at.Ner:UCCILLI,L4 t[c uutt.u. Nu (taco: Nat. NU 42441,L. ACALUCAL alCLALLEt. CeLLNI C4CALLULCI: LIII,LLIL Nat. cacccAL 12CELNLL1 NU LcIL Luc uuLaue LUCLLLI LILEILL! LtLL NU caNcaL cuca 12CIALN1

LS

C1.1

ELLICLO, LIGL.CIICLU 11,44,L:

LLat

taLLL:

1.2,ZNL!

CIZ

LCt aLatu Cta CLUI;Lalltu NIA, N;1.1.412: NU (Lao: (c,aac,' uadLNL ucccl AdaLL LCU LzELNL: rdcl:ccc,

NtaLLa` lcC1 LLItilALCI," Ci4 ALL:LUL: uadLNL uaLGLL CNI tLat LNL4, uacLux.

LLLLIC

Ld

tl Neal. am

LNLAL:

=Lau

kNU

laza,e,u Nu

Zt'

121.4.1 E41.4

raziu

LZ'

caaLu

LCLAL

lxtt

a

LIZUCLIO

414

,LN,O1 L4L xLL4 ILA

LS

caa4

LNc,L L AC ataLu L, WAG,: NU 4(441.14 LaLLr auL A' 414: NLtd413 AucaLr az,LEEL2 AULLL: CULNL CNL uacaaa uchuil acaa, NUL GL4WL: La katt..Z44:: Et, ciadl L'A4 ACILLall uaLalu Lauctu' cutugu uctLacct

ataLu L,

44411 CalCLAW

L/4CLL Lize, CI' 4caLL,, Lazezic43 UL4L 1..!N4al NU 1.141-Cl.

;saa

12CILC(.0

NAL RC

IL&

NLECO ALLLCL C/LLICC

ma: rata utd4c, L,

Lum,' NE; e,co CS ILIAC'

N1

1..!CLEU

1ILE1.4 WAL.

Calt.ZULLC

Ce214L.

etC141

xL

INA EUEA

Num LiatuLa

ezte.,urL

Neac41.1.,

4NaIL 4C41L CaLLC41 L'ILLLL, CN/AL Li.!NC4EL

Lam.

Oct

NCZLUOI

C4dLck! LNCCtL UINLI L44,,L, NA U,.CML N4L.C1.'

E:tz

ci

umui

C,x

CalCLAL!' ACL1 ULVIALLI, NeztL 4Ct

N41. qeziu tg

C1.1.,NCO

rNcta

I.

NU C41..LC411 N44C11 LUI.L.U1. C4r1 4e.,4co uZArl

1.1.1.44 1:ea

ALLA' UO ri,c4L

L

cdc4ot, LaziLE

eiLael.a CALLCO cLek.o

mcu NCCzL

;It

4L,

ALLAL Cr,

ZS

L')

1.1.1EL1

41..',41.

al.;

NIAL 41t LilI4LL ACO rcl4L4 NIAL 1441. NL iCLL ce4LNA' cr4 lac

NLuLL.1,

CLALrl

L:6L2N1

NL C4P.L1CO AAEC4CO 41.1.4 rLC4UQ 4c4,' Crc Auld cuaLEL: Ccelr E1NU NUcl NU Ncal LLLrl CLLNCO NA LLEL! C4

NU LUCICal.

c,4mu AO

eim

4CLA.L CLI/211.Cll

Cr

LLLILO 4CL4L CLUALCLI

9E

NA tAN

uatac,aa NA

MEL!

4,CILL

CCIELLU

KCL

UCLILt ELd.L: CM

auzatc! uact.aact Lat L:LILLL!'

IONS: Et

CCICL CLIGLI L:41.24

tt

zett.Nl aLtzt. 1L tcadt.0 LION' L4CLCI:LIccttc4 241i 4L

AC

96

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


LIGLU Z: CULL:

CNaL

-

UcCIE NUIL

NU I.U.LUCI.

C444144E1 LW,L

INU C4 4NUL 4LN'W179 CCE1 LUC44L. LNL! CLCUL NU 44,CCI

uat.0 z: aLLU

4u4!

CL

4C4CC1

ELcU

NalL C4 NU LiCLI

E,La (e.,L.i.r) a. 414UL Nall. C4EcrcCa NAL!

L1LCI 4EZ4 1C4dU C1slrm

Ltmal INU

99 C4NlOcCr

UcN

ca

Cc,

LUZUl

C4

NIS&

4CE1 41.1.440 14I 59

azi

UL' 4E1 cENL 4C441 LcELEt N4

Lca,r,ru 12.4,Ne C42.

cir4u

4r1 cENL

;CU* rcalcL 4C441

414

car'

Cu N41 NalL

NalL NL 4NLL NU

4,2,3

N41.12,411

EULL1C1...

acz,r.: 42:1414

-

I.CC44C1

1441.U4a clEc.N

c.C.1412.

au

c4:41: L9

NUU

NMI- NU

(cLmw'

1te41

NC4L

1EUlte Ni 11.:

UNULE* NU

LuNez,cLi.

act, Ntauct

41U'

kcsu.

ENLU4 1.4 121.4'

LTULled

c4aLa

41.112.

KILL' U

ram ULEUI.

=al.'

CI 44

£L LrOU4L.L1

tact GUI.: deoLLO,

atcu` actcu (ccutl. Luca uatzu cam aurt uNcat44 c,Gt.cau Lca (ALLO: uL r4Aut

(amt.

c,c1cl.a

AGML AlNLI` EULINCL ULEL.L. CaiNGL.L.41.:

CL

Lal lut c4 cu.ada uutacia,ct um.cacoa GLL:: =CUL cam uacha al ULU4 LLELKU CLGU NU caucac,1 LIEU L-6' CN CLIL,4 aLLGU &ALL ACLCUK LLIVI L'L

L-01.'1.244111. ccl CZCLI.CL LIalGccti.CL

NIA=

GLL: A1.44 UL NLGo.

LICtLLGU

1.2.C(KAL:

NC4-1.

NC4Lrl. (NEL

fLov

ISUI

1.11.1

rda apu. 09

etuad.o..r

44UL!

C11741 41.4 /21ECI 1C4 C24c,crlUd air40-44L C,41.1.1C1 aLEL NI NU UCINI. Lize, e.,aLroucce ene,u uNaL UNLA LeauL EZCe rCaCL NUL' Lzalt at4 ci alEL: CPW Llc NC&UC1 19 141841 LAM 14.1.Nc cLdlLE UNLA: LTEC4U CalaiL 4C1 cCacN 4C141

4C.1 Cc

UCW ! J.I.

trL.L4i ucac

ClELCa2.1

Lra ucv.

4441.1.C1

ZeIN CcNcCI

SLR'

EN41UcC 14N

L!CZNC441

C4

NE;

ELM' Lc

4L'

-

-

ucdtaLi Ilea, C4 4C11 :Nil-NU cal.'. Cc INU. N4U.'.C'

utzae,u c4id4

NU WLCL

N41.12,4C1

rcl;

NL

-

4CLCI

1.41.4412.

4EC141.1* 14N

CLIL:..4

LAMLE

L4 ClCLALI`

CALCIACIcCl' C1LLNL.

LICI.NcCI 4at.b.41.c

Au,cca

ENLCIL.4 LIcl.1.1.: NU Accmt.

cLatc, CUL: G-9Y

Lthi aLLLLNUL!

1.1.2

atnati Ntat.,a cal udtt.at

acauutta

4.0

allGac4

lUlt14:

GLLI

alA ANAL: 1.LCU4

UNULLI lEc1C

auL

4441-31 44314

ZCILEI <ac.CLAU

4L2C4.1.

UKLLU NU

(11.Z1.1.1 CCAcAL:

Utca,a

1NLI'

racct.:am: cuauutt4a

ticlu' Lulu,. ;acct. am.

4o,uca.4,,4

ulaL Ntuc, atc, LL Cc catLa UCtcl. Cattl. uccat uau' cacka cactu.0 NCILL atua ru.a,a um.cac,a NUL.: 1.tt. caatic,u cam amucat Li,1` Za.EcLI: C.4tGLL: Cicat.luucc LAN NULLAUCL a; auc,,c144 cllarzu Cl Lal.CLACL: NALL:44 Cc

alCILLGIU

L9

rcL14o

(L., AULLK LaLEN44 NGL.cCI CECc

Nt.a NA cuccdu Au,cca

ACU1 Lat. CaIL CLLa<4 NULccl LNcAL

tllac4 UGLaUcCI

£9

S9

C4 1S4

LA-cu. LULL

114CIELca lUcULL41 L',C4NUa4CI Z9

WiNENcll

/21C4LL

EE4* 1

4uue,,lz uLtrJez.

Lf.C41Ul.,*

UUNCA

LNAL. L L.:£9 ca; 1ULUL NU ;ELL

uNaL NUL LCL

9' J.

4401.4

LLUILL!' CC1GL LI4CLZ: GU)'NLIAL

441.Q44e

Z044 QC!: 41'

CL CiLLCL caC(ACULIcALL

alum; ccc, Ncituda Cm! utt.0 aul CCattli Cc ucAact. UAL:U.4 AULLCil L.C1 um.: Nu ut.uct a UNt1.1.:` am. L, LLLILLLL NU cdEAL AN NCL LIULLL Nusa Ldal. actcle ULIL. NU zatLu caaLat.

ZEC11.1

LIZ'

(WALD' NqL IL

CU L',141JU LAN

NU

4UrcLI

MUZIAT4C1' 441 NU Llu1U L',31...1.11 C4 Cc.

Cc. NI.C4L,

CL CtNELcL!* CNUL

UCNC4C4 LIAAL ud.ctEtt_c

xca.

cENL 4P41 N411-4E14: eatar xaru NAIL

c&caLd

1.1,4li

1s4

NC4L1.' OL

at.N

1.141'

ruck

4C4C1

NIS&

L!cN C4

ILL'

4N NalL

44412. 441U

4t4l

NQ

41

69 Ec1LCI:r

NciLL,

4C441 LcZULL Ne,

1441UcCV cLEU

1NLE'

ILL'

/LULU ILIAEL!'

C412,

LCU 14N

CU NCI Cc IrcCe

;cc,

2SL1'

cl

a

diax

N41.1i.40 4e21ULr4

L'LN (C4PLO' NC1L UcN*

ra,

czca.E4

c4tLw Nem.ka

Kur al

LTZ41-41. CKUL

S9 dL.24 NC11.1.4

ILL'

our

taLLri.

C11.adLcEr L!cl Cc utzu4a4

-

ut.e.,cx

4c,LN4C1' umce, Lccaoi., NULcUCII 14ENCI

41.4t UNE! NULL'

Zr 1s4

1-!4u14u.

6.1n1.

ar,Lro

N4U2.c1:3

ANtLa

!mar:

utau. CICCI

CO.CLACI4C1

4N ad(,

L.LALL

Nu ALIUgel INcAL.

6s

L, Cid: Zia LICLI

09

cN CCALCL. L, Watt: (1gLI

19

alC11.14

EcCallCa 1.1C1444 CaNL 1.!4 LUCLL(t tuatc,t` LMI UCL L'CLLC dELELL1 ENLZA aLLEL Cc 12C1GL(1144 uuNcuc4crumNokci:4Cil Z9

altuu (uaNatha) ut.Ncattu udrtnu

NCialc1.1

124N

caNatcuct CUZN cam. 4124

tuctnt.,44 MILL' ct LUl Cti. L4 124ULLL4,, 121.1.1.LLI ANLLL ZECcNcla cauNa41 ac CA ucal.tha` da AlLILUCI CLC1c4 laUL EC, C1ALC11..4 ANNEN,C1' Nau. 4auct atc, Lul ECc tm.a4,4 call.LLIuu.a zutLua cuatmaau' acacct cint.Lazc,c< act Cc, apt. E'E'd.

tuca.t 69

CU cac,

uaut.at ctcrm 1.21.CEL. atact uanc,,c, o.ucl. NU tuct1.4Et LUL EU ((ECU LNL cauKNEN44 KLat uNac,Na aGt.cac, cau c,aztc,

LLt Lc.! c4 uchEcc

ctss` MILL cutd.12 Eta; lu Gate. C, uccGt.caa Lcal ucctzu cclucau Gaul Cc NULcattt.a,a Nc,tu,o: NE; zt.Ett uuci.zc, uNac,Na

cttl Etac,' c,N acctc,a

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


z: aiLu

1401..l: Z: CULL:

UQL LtCC4L N4L1-4:11 N6. N4N LX4CLL 4N

4044:

CC,

40 CLU cuun

sa

Luneld,o4 uu.Luo Lito ueztaudco di-1E4 LAC LNECC 4C1NCCCI LULL uda,z,u Nu La.Ca. 4CLLLV r140 L.,CL6 ar,LEO uci 4NUL LNC1LL

aule 4k'. 14,&L

=Lem

WIN N1.10.1

CL 44

/41.2.441-a4,-Cli 59

N'.121

LU441-LUC2

deaaci 4N suco:

C144A1.,

ULIUCLIC

MILL aULCCCI draw C/1 %WO ICLUCC4IU C0414

ICc 44cC0i rNOL, e,ruaio

113

C4C41.41CLUXCI NUJ. XL!

NL Ncat uuLurz NLC

141.141.

crrLo

NUL cL cseaLuco CcLcC01 41E1.440

NL 4aL,ILI04 uc cu44!Li LucauL uoau 'CC

ui cu444 L4 LINCEL Na CiNUI U4L4AL! cco NAN C4L4C1 ZCLL Udea! CALM 1.444rat 4421LC UCN LC4L4C1 4411' U4140 L144 NU' udir,o 98 L14/24 0114211. 1.41.11. N4lUc0 40cU 4N Cc C4C41' 446.1.4146.*

L4N U4Lre21 u144,1Z LIG4 4N

UCN U4L40 UELLU

NClU C4

IC6.

MI IAUA

LI?4ZU lIceI4141. ta/21C01

1241.41 CLIU

10,4EL ru,u,o NLuiu

CLLLL

ULLfl

4N NalL, N6.

U1214..U4C1

LS

uLcQ CI 4ca1114 NUL 4CC1 ez,ral NIL'LLLE

L'NUL.c0 LNL LCULIllL 0L'.0

L',0 99 C404C140 CL: CELL. c, dcAACI NALUal NC4 4L4c0' 4CLUcrl NULL' LQ Neal- NU' UCCN4A1- N41-UX u4o 째au 4LQ uLzr CNalL 69 4LNC441i

CNIAL

-

UCLaL.,C1

141.1

4'41.44 '.ICI

Cc

;JULE

L!Clal-c0i LNal 14 N4LUC 444L CV CELL

uatzcua

eall.1.44 CAA

CACCIA

w UNC44,CI. 214,11 ZUKCC

uco..

LEA

124l.

Ell''

C4.1.1.'

Ac.tc,uau

cm; awcow LLCL

ua.cda'

CL<UL

zac,,

acLaLa

mum.'

t414 LICAl

NC,N CK,41.

Lau cdtc,a eacLL NLL zw

E.

uaitcloa

cau.0 uctuustt.,a (NUL uQc.it.c! cuccal.. (IA' A Lb

GCI,,

L,

4C0i

41.10crl Cc 1.1.6.uazi

/2140ILL: 4NUL CciL/Sci

tat,. CLL

411,4 )44IL',40 Cc

cl.L4c0 LINcC0

AN Nall- NLELL1

NALU4,0'

040

41-1,0 Lc

ICc

AMU

16.'

Cl' LINc0

NI.1 cL,c12,0

U cl-cLICV 421alla C4 44 41-',0 cCic0 140 C;Lic L'S/A N41.141:1

114L',

CM'

1SL1

d

)441.1.

C

C4

444l'

Neal. ce, NU

Z0l

6L

Ctl Lr,r4

LION!.

dcC4LE0

N41121411

LNlAL

10CL

aute,o

09

NALUcCli C440

LI

car,

ULU,' CNG0 cCICLUA 4041

241.4

;SI Nall- NU

IS; NUT/ NICIL.40

LL1 4144L: ?ICJ' 19

C4 UGILCI 1.44144 4CINCIcZca DIAL

Za

CU' cUcl

CI' clACCI MAXI 44.1.44

dcia cta

NU ala4c,ct

C4LA4C1

NU

NI

uct.nu

CLGU ctta

(mut

ucLca,a caltLw: rmuL untli UAW: 41A 4d41. WIN 4LIU4411

cow.da awcuw AMA It Cll NULL: um! IN1 NALL413 Ltl, NU uracut uatcu LOLL NU AL:CIIILE CL4 41NLI au' 4L:C1 (awl QUILL:

Calla MUM.

CALUCIL'

EL

EL

CL

Nat.

114C.IlL4* ECICIL11.1LCILL:

1.14I.C14444 E0C, 1.24LRL44 caA

121.41 Z41.4 1.14111.1.44'

zatzu ucart.

NU

NLECO,I,

111.11-11l14 LOLL

e,ctu

NCI: CANC44,12

caccAAt. alUC11,.

9L

zazw.

tatzu ELULL! 1.4EL (AN41.1144 114,1CL: 44,IL CC{ 1.14I2U-44 NU ;ECU (tc,i.c,44

UULLU CICIU NU VIAL

CSC,

UCLLL4 N4C4

NCI.

CCAL411

a:1144 NLELUI

41C14

9L

CALICIL"

cat.cu cu awo. L:LEL44 NU

Al24114L CL, QUILL!' NU C11,4044 414144: CCU Clar41:1

L8

4CL

69

UCIN

acc,

NIUC1 Lz&,c,

ca, cicte L,

UU4L

zNca mum:

N4L12.44 N&C, L'AULL: Z1CILI4 C1NC1,C44 L'AL'AL44

444Cli

Lb'

coaa EL:41.40: NI=

CO-4ga: Natl. NU uuNcaL

LIG11-`,

e,co uuuuLL., Lud oaui CL4l

INLT

l4iNU

aa,ri

4L2,4,L.L4 c,N4aLt.

04413

NLL

IC, LcElrC01

Lre4C4,41 AN

Nall- LNL

1LQ

LIITLiccal ca, 4N

alCIN NI

LL

ELM

uen4LA Ld

ucti.acp44

zuc,c! Lc!

L

SL

crcLl' IL!' 40 IL: ZULIccUL0 IN14Q NtL' Ca0crc0 NI.C4L4C1' uo Nuco Arru ,Lce,L CL Ll car,coz Ne,Ludn LAU ?MIL NLE 41.:0 40dL.

LEL44 NAIL44: r4All

atc,. NU Azad.) atocli..

NAL:, CCLI

44

/46.411

caw&

c,ccuo.z ANNU zszAct

NU NAL! ZalZ4 44c!ut ud.21.L4 attn., cu.s.ca: cacw,o, 44GAL altu,a guLol zurct QUILL' unw.1 NU Lc! uc!.ca Lt4aL:

4N NZ;

d1.1.44,l2

1CL

ES

uctchaola Lat.t,a

UNULI.44 rtc,u tud.L.r,Y

(dot.

N4CA, 141.1.4CI

tt,41.

LILIELNCI4NC14U LtUcIA.01: atCAN1 112 AUC1l.

96. 4121/4/4

041-NU Call,

-

Za,c120 1.4arc0 L1CL eiuo uar

ZU`Cl

alC4 NA GM: CIUGal4 CLLac4 11GLaU44 NULL: NIL

CI-4144 ECU

ClalZat. NUL

N0

L

zaLreno

UCINC4cr401 NU'

LOLL

LttLI44E1

Lm

SZ4IL:c0 LZL, NLX Ll1Au4 uLQ ILICILL', cal La

12,11.!

NUL CU!. 814,LidE NULLL LueLuaL UOEL N6. e,umu C6.CL

LrL1rL

LINcral u1. ICJ cErul NZZZ

L.pc,e,L 4CZ4I NLuiu,L N6.

L

L14124 0N4AL USIA cOcU 4N NALLIX

CUM

CL,LZ

;co L,uatu uuu,o uctru 114.14 4ZCZI NI/ INU CC; Ll dm: 1146 CNCi Lc/21 040' lacLl cctd41. Cr'. Lro lc/21 CLILIU" ,auzi

Nui-cL

LrLduLro q4C1' uuu4 ULA

larla21411

01.41Cl6.4LICV

cca41.

L0 NU

,6.o U4e21

1.2CE4N

6L

OS

NA 0E4412 alAdCa4l4C41.1.:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Ot


1.10L,Lt

etar,v

1.41.4L:

z: cuLu

1101.1.1 Z1 CULL!

Ad: N4

NeAL NU t.N.OL. AC44/ NALLtcal CLZLL1

aut.

ANALUX NI.4C

C4OLLOcri

LLLLCL! Cld.LL LAO CA 96 AONClactl I.E41.LL!

Lj

NIAC LLN Neill-M:1

-

Le,rELae,

Le1c44cNe1

ELM' ZcaLL ucace!Lon Le! rwL,o u.e214,crt, LULL' O'CcrcLtrii NUU

1.44141141. L4O4NC41.

ulLLrl

Ne,,L;

ez,Lru..zt NcOu CA IC,

IS11

66 001

cNClcrl. AN CiLtcLIG NCI CcLcl:111 NaiL Nix LtriNGAL

ALM

CalLILLt. NALL:40 OGL

q4CI:LT d4C44

U4Orcri

G4G 814cLI

Ne21.1.2a7

NUL IV-% zoi

e.,N

COI 'CUL!'

acaLL

LQ wzicm.a LLd C141.40` COL AN alAriL: atArlLt* Calaca LtNr41,11 12,Q4NC411 /Arc N4 ClOL,I.OcO !ALL Nall. CA NU

NU AcOLL Ltrt

Id

41N

auLL

AL'

ezram

c4,)4

cuaram ZiuLt CL cLaL Lrua:

Cl 44 e,roLulti

2714

4,av 4 EINLI ALticd 41441 AN LNLAG cl.L4ca LUG (.1.4a14 LAN ;up ,Le! Nall. NU 21OLL

41N

CACLLI. NAIL 1-5..OL ElLN

CZU

UrN

C41.40 LIAd

1-LO

41C,

ML,NL CCLL/NA LN1.

QULL. 12CILLNI. NU

;mum. tail!

CELINA WWI: 141.1.41.,

N4tt 1L

114.1.111.4.CL

CatZL.4244

CULLU4.11C1.141.N

Adt.A. CALCIL KC1.4.NC,'

LRAM!

CiLA CaL1.1.

uNa4ria4u'

NU CI LN1.

CUM

NU

elk

C241.4C

Cl

L. at t44

a.= CICLL

GALLI:NA: MAL

wua,ziut

1.1CCN. NC, LILIALNL

ILE& Ldll.NV NU ucaco.ct. ra:

uatada Ml cztalau ac,14c,4 cata A1L1LI4 CLL2Q4 LIULQAC.44 NCLU NU acad., 111 Go.t.at L1C4all.:* 41.11.L1 NU LINLC1 C,CE4 dc, QC:11.GL L11.14.XLQ.4.12 C4GLaCI Z-17). l (EL.Nalt.0 uatic, AGLau

CL1Cl.all. UQCILGLU

ataui, uac,Ncz

cac,

Ca

NU 1.1.Lrin OLL4

-

NLIGi Catqcrcll NCj NO 44cCG4 Lt4l411 MALI

AMU"

'a:1.1;

MILL/ LtNr4k0

AN 441.40

1-tO

OCA e.,Co Le! C,

LNLAIG S6 AOLLII

ulira.c) QC; 41.141.LI t.C40' OIL./ NQ YO MAO (au' Luce,

4441.*

L6

LtI.L.cL,

a;

te4Nlttl: UMW cccaG,a ctac! AN COL,: AN cup: cum' Luau1c (ual.a,ur uauNaauu tuaux C1C,NC4.1:1 =au cta NAL! <AMU ackaua

cNc,uaa' QUA

Mc&

wire, NU 44,,LIC LNLIC rUcLcal 1ILLILLI e,co Ltx,r c47.s. Z6 C44A4CO LLL NU it/LCal 4OCIG ELL! CLL./rt. 96 &CA Er, Lw,u1:1 wire, ralO4 LL' ) eiry Li/IC/AL 4CO earl CNalL L'.ClE Null Ncaruca KmL L/O441.1. CLLR ca.! caLv Cc crezuun Lie,Lre,

ca,ca

4u NI

VIAL IL!

1-1.1.14

Lti

1,6

Cc NALLM:14 NEel 1.:LN

cl,c1/11 GiUdLcOl. CA C414

=ENG

CL

ace! Nc/ 96 CUll NUL CA czenui.e!e! 1441re21* Clj 4ECil ,uziA

N41.3

ENZ.. c4LUcj

-

Ncas NQ

NIAC /SEM LAG CA KCAL' L6

1.1Q4LLU C4,CNC,1 96

CC, L114.1.1.,4

LN1

N4LL;40

1.111.41.

tauau cacthicL CLL4U uuctt.Lu tu,c414: C4ACLU c4a4 mum cut araAau lawn 1.1M,NL4 taut tc,Nut. uac,L' ca4au cac, ac,cLui ca uuu lacci.

;dray

Nea. NU

c1.4,11LL,L

NZUL

Lacat Lam aluaLda uc,cat.6

uat.cacda

CalOcrcrl NQ

&at'

uciLLuxv N41.140 .LLLL.I MAO AINU' O4EL DUAL CLGLZ

lica

tc!,;c,u

NU

N41 C4OLLG4Q

CNClci

LtNOW LAN

1.1:1.14

CW 06

N41.1.2cO

4Lrat XUlc 1.4ClaLca

CLUE AL:LCIJO

apt. LC!

qi411

LL

;AAA'

cu.au uaLac,a,u

LULU%

!ALL CNalL

OLIGcl...*

ULM. ELLN

cumal. ?UAL

uumuaar

Eli=

4uNa4l

ELtcNOL. 16

LQ uC4LI.Z.C1

ut,1

/SELLA

vacua., NU

Cl ALILNLU CL4 CN1 C1CL/4 11QC,NCCI LaINL LLN 1.CLCL! LUM.4 ac,NL c,ctc,ct craAt caua (tcL.Nc,) NUL c,ac,NL ra,z <SEUL NU UCLA Ca1.1412.1.1.4.C1 acuium Law: ow umuca. Nlt.Ecl. 1.C14.cal alum. act Ku 101 xuuu cauuu.0 ECALUQL cmca. 44t.tu L'AILL12' Ne,tucts:NLI aGt. CA

44

CUZCO

WILLA(/' Erc La qt. 4114 I.NALUcO

1.2C1C1LLU

1.41:1

44,1:11 rcl/C1J. Cl

NeAL

DIU LtLI.Cal C4 c,

A4.1.d. AL:AltcL. CLLEL! LC0.11.1.

it GCL, L,

1.14.L11.1.12

NCIlUd:r DIU

Ni

,L4ii. Le! ac,uctu

f..NLLu NQ Cc ENV.

ZISA Ccl 4Lt3LcL

NO

&MU;

LN411. 1:14C1crl.

c.NGAL

crat.

eiCLL

NdIL

NAUJACI .0141/

rE, 44 UM/

NCI

101

N41L NAV. OCci. LIELLL! W2lAcCLI.

rcal

(114...141. L/LEL..41:

cNalL

N4c12C1

mem:

1.:LLL CNOL CELL LQ

tcELIll 4l2C1 cC,N LTC,N Cc EGIALECI muctL' c,LaGall caauu &xt atu,uu.da QUILL!' MILL UCc1.11:1 CCL C, ALI.ZAl` UlLca L:c 4cLCL Lac,6' cruat. LNLAC1 dam cc ctc,a: LULL atu,uu.,a EtC,N' UNCILC11 coact: Ku act.t Nal. cmct. 06

L:C1GLCl" ctA

12411L!

mu

NAW,Cl ctc,a auuta.) ZCLCL!

Nt.11

Amu: cum. Neal. mc,,4a:uuu.u Lau. rt44at. WAX: CidCa £'9* GC, A4t4G, L, NU L:I.C4CI,

1.141.1.LNL.

zot

uaduc tc,cati (NU

uccrau ccaact EQC.I.L4: 1.1ELL12 NU cncinc,u al.CLL: LC(Cito.CL Lattuu ua,c,u OZY Lauu.,a NU uciaLra UN4a,12 CL clam LN1A4

LCL,CL L,

(dtcirir CULL'

tctauct,,' ua44,u at;

16

£6

wawa. uaLcal

uacaactur cac, acul rucciL

GL AMU' actuua MAO. LAGCl. c,uatskua' cal-414a Lux. La ALL: cratuta c,t4c,u.ka tqco.co.ua NU 12UNI.Gcla N40.40.4 C(LCI., LIC4tU13413: ENENt.l. cuatat tuauucal lL1,4.1.` NC, LAN 6441l NC, ccuc,un war c(KUL

CALktLCI. LCCAll. NALL/42 C,NALIALI

S6

96

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor El

ZI


LIG1.1!

424/211.li

Z: CULL:

UGLI; Z: aILU

alue!L,ca aLcu C4 c, laxLv

uLta,e,u NU

LLRL

d44C4L

°II

Ni

NALL.:(.1V C4NLI 44CLC1 L41: QLC

LCD 421:

CN/AL ClCU41 NALLkCI C4 N4LL1.411 NEA LIC4ENLU ISECX0'

L.TlEL/.

4111411

cli m

rm. NW

4A 4CIN

C4U'4 4L1

NO CcLCCII NAIL

eiri

L.!C4LCLI

aro

414

fax.

NU'

C44C14CI L4U41.: CULIC4OL.LLZ N4LL4C1 1.14

,ECI4L

LAN GUL ite,,L

m rcoaxi

NULL'

NULL'

aro.

G1; L4N

NE;

N411-!(.0

L'ALI4.0

LCL

1.11144.11

AN LCL NAIL NAL;

;141'

NU LC4lr4411 NALV.40

C40t1-4,

NL

1.1.1.110U4CI

rc

N44CC1

,11.C1

L:1 CiCA Ca1144C1

C4

at, Mc Claw NaL 1CCA

LL!C44LCI L:C1LL.1 ANALUZI

stt

L4LL,4 uLLIC C4 udaz

!AN: ruaLL ezuu

AL

LuxuAi Lama] uuLe,e,

VAN

Lit ENLALLz

LIL! UGLCaC44' 4G4

UtZ4N'

NI.4C4 12412114CL'

[ClCUl*

cuuctauu

Ci

a211.1tLI

AL'

CL

Ltelaz Luce,

LExL.<1.'

L'.11

911

Eam,o

A11144 1CLUA4C11

414C4L,

Aactaute

E41.14!

4C4al LELA:

Nlt N41L:4C1 1ac4u4444

C11.CL,C1.11

MAL LaRt.,ta cdzAt ccitat. NClAte C6LC411: 1.21CCil

4.1.114C1,1.!

1C14112.

1112,4 C4

ctco.t.

uctot.cata

watt ZIl

rtt.cuct :4411,12:va actri., NU Utile:WM

ALMILACC1:

1.141C4CI

tact:. uc(tzu

NL,

1,11

WU;

G4Lvau UCAMCL44 1.:ULCU chum' cat auct. NM 1.211.44 ULI.C1N40; C4J- Etuatc,4a uct4Lca C,N4CllL cata ca,acau 1U z!z46u 41.14=4: 4141:1 4LLIL MN NAll24C1 actAul ualcuua C411121 uacuaa cad LOLL: 4A1 4C1MK144* AN-Mlaq./411 cac, CC4ClU4

6:6Z 4C16CU

NI NAll'ACC Cl

cart., gszattu

Call.1.1,

cam:.

12,ClAC1414'

Ma NU gattict

Lat.

6:0£

I.CM1-412 412,11.44

atuctuu uctGuada atu: (L, al UM 61141

1:11,1 44116 Cc 14Clltl4C1 MQCCCU

1.4C11611 C4 12.0.10140.

MA

?IL ClCaL C1LC

ue,cLu 4L N41.1.401

1,1411:40;

Etc

141,41 911 C4 1.241.211.44

UC1 11MC,NC4C1 C4 UNC,444C1

1444L

cot

E,daL e,ar,c

NAIL NLi NAcCIO

ANL& ClaL,C1

LULL

e,ua

NALL.1.40

rze,u

La4.0

NAIL

AL!LlicLCC LLX4C

uuekru

CA-4CLA N4LL4C1 C. 1..tL1' NU' N4LL'.40

NL

L.:C4C14L

C4 CMPL:i

LQGL CtI44 Cita L.C40 601 NU Jr auLL uxuruce aicEL,

IJ4L

44410

NAIL /IL LULOL C4U4L

Cat.L4LZ: NAcC

11C11.; 124N Cc

12121C4411

u1 e,ce!en L:CzLEL sot

uttL' act. L, atuu Au!. taq RMl atuutua 144441 12NLC1 cau cta IL Q ata.u. uctc,Ncta watt Lt IN4lLtl:L241.:11.44 C4'L4 Z4L 4L:G1.41 C4lS1 a4ac4igs MULL

ECitillECI` CCN4 4C144L1 CU,K141.:

c; 901 c4 Lid

c ACC 441.0 AN LC4 LUNI-11

4L.1.4LL.1

Nta

CM,/ UCI.CL4C1 cot

lNALUX

LOt

CUtA LIL4L: CCa4L.L.: UNC4LrU

c,

NaL4

re/1C4U' NI. tC411l.: Nat_ NUJ

larl

LTLIC

LI,LNL4

1'01

C440 CILCII CA CiC1L.LC441

LCLCL C1L4ds

rcldl

Cc LELIS AN

1L4LILi 442144LC

NI

N4,444 4l C,KLIJ EC,N AMA' 4N411.1.41:1 dcu.t: 0,Ltau ;NA aucat &L. Icc, 1:41.1.a' CUL< NU L',CIGL: NLC 4LLN4ct rctiLct £11 ruct uctGucr &Lail c,ca. caucticu uacuata ca<l 4141.: AN LCL Neal

=WM. atautt UCIGLACI Ca4thL4(11 MALL C4 C4LI C,UlLEI.

AV

uatuarat cautuu.Aa ttLau uaatLu INcttrt

ANL,1141.U' CallUG41

rtg,Lt

UNC1

L4Clrali

(Cl.N

NU

uNac,rla UNa4Nc1 NU

NLULZ'

12.14,L NALLIACI

UNCial

Lzr,LLe N4 UC4NCL.r4ini UI.4

Cc LLZ411 N4ECI 1.1-(Calua4a IJOGL 1A4C4

Ni

e,u,cro ;LC 41L1L AN NAL!' 4LLA-4M 04E4] CLE1' AIM 1L c1 ULU EztLeto wax COL 41ra AUCI EG14. IJ,CN 1C414r1

Na... CA

UAL-

1.!CC41.12.

4t4L.1

CAN N44L'A:1

N4LLV:3 NALL',40'

Lit:

LNr'

CLLICW, C44L11. N4LL1,40 LNL4C1

rue,dL NAIL CC; 1.9.0-11

ACV LtC141

-

4e2131C1

LL!(.1.

4Lra

I.4.R.Lc13 Et1 11..T1ELZ cmezi CL Nci LTLEL4C1 14CarLi ucuz CL >la UcUlLiAl NC41CLE UNAL! CLCL.40 uoau NU dLLN4C C4LL.C1 1.11C41-4C'

L.N4C'

cLAL

AcLaux

44414 NAIL

N4111,4C1

C4

UNC41.1"

tttik,

CL 1-1.1 CLU 12C64 Ml 4cil41.4, Cc&I.

gcL atm udeat.' cc,taL Lau: tot

LIEN' AG(1.6 C14

61C41.111.

EMU Al.61.!

ucatLat MI l2CK11.11 61.Z4U CIN4 AM4AU ta tNaLL 1:411A' acL4 NU (adtcc,t 1.1=1.40. tal41:401.:1241:11.44 Cl4C61111.

cc!Ltatua act:. tuituql

uutc,tu cum: cc, uttc!Ltau rautu acactu NI cauu CaN411.144 la ;GUI: CLNL: CaC4L1: Nl mum: Nal. MU CA UU41.111 4NAll14C1 atatU: NI: zz:zs' zatt.0 CENC11. cant' atacaLa 4412 CCU. GalL,44'

S01

CElN4L4

N11.11.1.14I.CNI.UlU 1.4C44 'IAA

NU

£1.:6£` Calla: MC11. CLAM' LELAC1 1241Gl. MULL AL:4:141 dtcct uLuu uctuat 0,116,4 91.:1.01. CENC11. NUI-4C1' AMCL!) C.141.411444 LLIG441.: Call. aut.,. (cal NuLta zuact tuuc,cua celtu4l. cutzta ttuu Ladca (act uccud,a al t.c,a Cc 611

Eta WALL

dl.C644 l:GLCaC44

901

41:114410 NI. Cc

ST CCM, 4Ct4A CMG11.G1. NC,11:44' NU C,6al C1ULNLU MC44111.1.: 4GC4C1C4elat. Nal, NU caGt. 14.1.1Nla au ctc,_ct 1.1NU Nutt' CE4t4 121N UNC.414:61MI.UC1L ;LIU 1.11.1CLIX

1211111:

cLadl, Eta; caucau! uacuata tat tutat: aup. ctac, MN Aautc, atuEt. t1.14144 NU14C1 L:C141.411 CACI Nu calcal Nat. ca. I.2aGl. CZ6L,4 au4tct. uucNta ualutt urtac,/sta uuutchu auta ;Nut. ctatc,N at cauulut call adtc,a'

1401

601

41.2.44,U4 lICALLL: 6:6Z' CC1111.: 1.2CM14 UM.

PDF compression, OCR, Siweb optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


Z: Cl1LL!

aLrou AuLeac,u AL NC4U ACLGLI OLCL

Le114u

wata: z: att.0

ucciuz

NalL 2,ML' LINULLi.

LC41.0

&Cal N44

44

UNt21*

at; LcELETL' -

CLLUL

cieho Laxu U44L, AtU 441.i. CNALUX ,NUal N41L ANAL',

NM.=

Rz1

Xi±.s.

cic4oLL LaiLE CldaaL

Ar,

LuLLLI

I4LL4* dalLC Nuu 1;1 uktc,' Cilif/OLLZ NlCd; 11-4CL LNLI

NA,UCI Za22U L.cEISZLi 6Z1 LLULIT 4CLI CUIALCU NUU LIEU UL ;SAX.' LNU uoaL NU 1.44C1La NI.U.I.U4E NU car,un cdt.,N ;Cali uaLco eztA,u Luca. NL4L. NUU Ll LaCCCI UULCUL; 1.41

CC4LL1i

42CI.

L;N4/21 CLACL

C44.4214

NCLUCI CLU 4C1NO uc oct

L4CLCL 1E1 L.,,,eaLz. 41:1 CC1CL ULN LCN LC4L4I:1 ULU'

ClUCOLZ

LILT' NU Ausrco CUL NALULD

ULICVALL

44jE: Lro ;CEO!

4cLL Cr Au, Acc,,' NuL, CNedl. ACLU' c4dC CUILL1

NCLUII

aren,o tEl

NlCa;

alCLL ACC LNLIC'

rcuuo

LANALL:c ANALU,LL ZSCLL

AL' QLcQ

C1L

442 L.r,elme, LAN LC411.1.4.L' C4CIAL L4U4LL1

DELL

CCLLC

LLL 4 AL 6.ci

url

U21C1

NU LIC,LC:ZW. 44l1.1.LX

NLC

mai,'

(.ACL NAL:

CL

MUM.'

611

Nu.

4K

4L exasuh;

;Lin et:m

Ai4C1,..

KQiL NAU

;co caz,r,u tzt

Cl' ,xual.

UCLGL CA LNLAC

1.1421.12.411*

NuL ucuu

q3r4

NAL; CA AL' CLNL4 CL

AXEL&

NUM CLLC4C14 ACC 1'4141-14 NalL ;Luta, ram uic; Q Cl. NaLL C1414U1

L;UOL >zu iCLL 441LNA' CtOrt.

cc,

4C.

AN NUL'

444jUL Q ClaL

11.u4

XLlal LO. )

L4CLI'44

C1UL1 L;C,L1

U344U

zzi

/ALM,

CC4141.1:1' 4211.42LIL!

4N LUC

LLLIt CLCL4C14 t'cOUL NCLIM 4 a L.AELEL

ozcLucw Nut..

4NE4140 UG2

LL4

1-1.4lAC1(.17

1.5./21C1LL

441.14141.

CC4LNC1* CLX1

(4C1CL CZ1

oralar

LUILLAL2* r4

tzt ci,au 4uL urr,

r 4;

CL4LIc

uu,e,

NCLUC CldLCI NU ACC dill CXC2UX1' LCidla 1441.4acC1 AC141 CclIc. NU GILL ANC1LLI caLCUSNA L44 NCLUR NCLUC 9Z1 LUC1/21U'ULL40 UCLL&C LAC41 NAcl, L.:MIL/Z(41 AC441.1.0

12.1a* Nu ;LILL LILICecil AN WANG,: AN mum; NA atALICLL:CC,,L: 611 uncL) tacn (= Cl&t.,c1 N1 412L1.61 QCl Ntun ucau,a cLNL:va tt dtLN44 IZl ldlLN,C1 L:dll.Nl NU atc!,cgt canc,ada an NUM uniua L cac,ucr uciaLat cut, Nu

alAN

Lttc4L: LZL

N4,4141:11: Cite,L1

1N142C1

LX NU' AtALLL alAUrlit

C2LLIci ANUL

at* ca, 4ctc4 L, ctuctat.ct: NI.LELLE41..:

L.14,.14

4!1.1.14(.0 1.>1411.,

-

eze,

cEI

44 Au em., rcAeiu L44,4n u1 4cLu enca. Ci/t/AUCI* 44 4a1N4CC AN 1N441 CL44CCI 44 rC1L4CCI

L,

LcN

WAULALU` CA AU UL1,A LAN

trtatt. tt: CAU LIELaINLI 4:Luau NCI au 1U CllEU cuu,c1 uGLatroa ctLc4u t4ti.tte,ct maul. NzLua NU atc:cau Cf. CL dLL,L! LNCI C. C44M,L,C1 12C1 I.:C(1E12' EMU. CIN1,12. UNE'. ac, LCC,41 NU Luca: aaccaNc, NNL, 4L:LINLU catzN Ht. LC(CEL!` CC,,LI C,MLL ((Ad.: tro,citt: cul,to cNcl aztatu ctut.t ucnt ac.1,Eft: Ntul uLLut 4caucuic, caNatt: CL, ctdet NU unci.44a..o. 4cact.:::cul.4cat: Auc, Lacnal cauc,L uNcl. Nnc, gLuoc,c, ctdicc, AC,ICC LC,N C1A,GLL1 Cl watt:on NA4L: UCcCELrLtott.ata ctz,z (ear:) uudott.t acct. al,ta. clam. cacaL cala

4,4(44,

4L

9"

,ra 1.,,4ut,L,o' al; Lazo ur,u ort x;Lua u40 ur,uru uem, LLL cLucv

SI, uraL4c1'

a4i.

NC U4/AL*

CCA

a1442141

4aeoLl:12CL,N 6C12: ULCICa NA

UOL4 uLL

NCLL UNALL CLCLZI

'CC

41.L/21,

LAMS/

61' Oa,

ACLLUCI AGC,I;C* Lkl NaLL NAL;

LLC411

AU/AUCC4* UrClr4CI 4NC/21,C UNLULLE 2Qu C4NLrl CCL KCL

Lru,u NUL 4N4 c4C1./.

L:CCCCU*

4.1-CL AN C4LL4

NC1L.

C;LUCI

SN4L4.421C1 NELUCI

114

NALuz

4cCU1 NL

C4L4C NLUI. CULZL

qUCOL NC4.1

X,LLU NELUO zEI U4L4C440 ALi.CLi

41U4

Awar

LiZUL

L!cu L401L L2C4U cOLLLU Z.0 UtC41; NCLUC LZ1 141.*

AL' c4.4oL.,c/ !Arai. NU

NLLti Ar,

Nzt.un

414 NAW,C1

atuct,c,

atm' cam.:

ELcct.tty atc.:Ltzt. ttLa,ta ucLatc,a

9Z1

NEC Nc: C,St.C4U:

6Z1

LUCC,1" C,L1C1L: NAW,C1CNI. atCL,LE 12aGLalca cal CL.4144: ULU; AN

Ect NU taGLAL 14,121.L4C1 NA CUL! atucatc! nac..L..ct uoLatc..a CCLILM: Cil,CCdC utac,clon au Au acnun &LW at,acIE tIcatc! mat INL1 CCCL 4tI1L,a. AL:al CCaL RC Kat: LtNcatat tET taLL: (alga daca ucatc! attar. (acct. mut: UCC,N,C1' LCC,1 NELL;c1 EC, WILEL,C1 ualtLa ucz,N..a LEW, NCLUcl Cal at.c,u AcJ. act.a. LCL mum' atc, gat

alCU:

CCL

cLa: cal zuenNI.' Lacul

tau CAL,la Aucutt,a acme caNcn.Lka ciL4Ltu tu&L,c1t c,atcna LNt,.4a Nata (tacit:

NC,W,C1'rc,

CL

sf.a.4a: c44ut tzt LULN

CACU,C Cu CatGtLLCII

canal: atucitn.: ttLaa Loa Nu atucLch cl t uotten.:: atatc1,4cr ucncaa

naNa raLcas: NcLua: achn NAtu,n

AE,L: uaucattz

zacu'

Nau.

1.:CCCCL:

sZ1

PDF compression, OCR, web LI optimization using a watermarked evaluation copy of 9L CVISION PDFCompressor


NALLkI

COW

4241412C1

dcCell Nall- WILLI NU uci411,c4o

uc; caLtAz

L4Lil

40411 414 314ILL'41

c4c11te4,Er

4L mcL uhte,o.

4141

ruLALf.

4;

4.41NACCI AN 1114/21 GL4ACCI

c41

acEL

L1 uAAL ualren,o Iti 4A ruLACCI Aco AL/N al4;L:' 31101

C1444.:CI L:L1Cc4l.!

1.11.11441.

Nel

LPL

4U

CLC41.L1

NLUTI LLIL

NI% NU crUU WIN

ac1-1,` alENrat4CI

Ci12.

LUC441LC

!Tall

LiNe11.1:41

L.:41LCI4CI i;:tC41.L1

Cc

eIN'

Eciaua,a LCCA

UNC44E1

44 1.14411. ;Ma C. NLECCI 44.n. CL C14121L4Ci taza,Au Call NU JC4r1. CUVAcCCI. 14 12,41;(11 4441. LAC141 U1Ntel4C1 441 mC LCl4 utze,,u EMCLU 1:L4L Cl4 ri.,4 4141 Ld, eidrov EL uu14L1 xLutz f.!ruu L 1W AxAu 4 11L LLEL' L4L den NlCiEC 4dELLr4L rLur N41.140 Cc CiLZLICCI Cala. NCILL:41 c'CLA eIN C.2411.ACI N411.1417 LELLIC4C1 CUCIAL:

LLELrri

dC

L,4

N4LU4QZ

amt.

LUCLKL.41:1` L.:42.114C1

Cd

1.1Calc1.2 NALL:4E1

atc LILL.LEL

CLELcEr LAN 4121144

124LALL

L.:(EcNcEl

NEU. L'41.111 061

au.tatce.o. urzaArta,

LLGL: LAN

cutl LLELLNcEl.

Aar.;

9E1

carl

L4LL11

4t. N41.1240i

14

1W

LNLACI

LLCO'

denLE IAN Cc UUCV

Uhl;

r-alu cic,AuL

uuaAczaL LE, azuLL' 6U

1.41CCI C44/214r1.

AZL 1146-C4 I.LcCaCC1'

Lsr,LL 111414 KL ofil LUCLi NU lcx4ud LcalC44Nei NCLUC1 NL e4L41-11 CdalcC qt. NULL' CLELcili AtL 4111.40 U41.

ACM.' NL 4CN1 Cdt.ELCar AWL! carua arzut. cacua'

c,auc' uanua awn. cu.!.

1.:CC4N,4' CL:41LAU UCI4C411 AN

uL,1. Eau c12: LLNC4t Clatac dg, ucCa.t ccc,raua uw(La auurl caNt. actra, ct; NALLIcEl EGC4 LtlEcl. NC1IL L2C11.04C.14E1 N1C41.1 alA L141ILL2

aumac,a4a AcUalAcCV aucacu c,GLat CULL CpC41:1: Cl uutda Nat. tia4ciu uGaul ucacu GAEL 1.1UCc4L: UAL NU c,uax. Ne,w44 CitEcll12. AGIc ELIGALIEL 0E1.11 LULIC41 aura uaNct,aa' LECIALI NU qua CLCLU1 lL14144C1 cc4.1.11 uuc,c,u atanau LILEd

mum:

1.1414

dal; L1CtIEL:'

LE41.0.

c,uuccic, ucu.,,G(

4acu au.t.cat,,a uuoc,u caU. Auaau aucacu

uazu.,c1

claw

NU

uccaq NA

Ma:

NUU.: UCALC1AC140: NA 1.14.1.11.1.40, t.t.tUACILGE4.4.0 144,t NELL:4 CLAA NELL:Ee LU CI cauu,racia ;CA

EC1

matt. ucacu (Mut.

cca cAaa_dau. CC4U LNLAEL

C1CLIct. 1U

CCIC2LN)

Gald UNA'

CccULL

LCINC1c1.

UNAcALLZ MCA taCLCIL:

CAc

wcuw NatNa' caLc,u: uracam: cd.wrzt

N44L: tzuu. CNra. 9£I uu-dcat. cuatz(cu (NLAc AEEcNcEL Cuaroa LIU (C1 caL.I.E* aua 4uuu cda.ra, uccu Natrza UNILL: Cc acita.,,a ULCIL4E1 Ga, Oa, L, ucc,r4aC1UC441.411: Cc1NL (ta 1:411LL4E1 alb NUL= NCL Num: uNaat mat. 4NC44CL Na LC1 ucita4c4,4

1..:EEcNcEL

1.1ECACLI 4.1141'

2,114 cac, GLC14

crmuuca'

LILIN

zii

cda NU uauco.t., 1.1ELELc L.:ClEcAL: CIC20. NU CCU 11.1 Gald, Cc ElltacEl UGLatEcEl. L:CMALL SCI NELL:El' cauaLdc,..a., ua,c,u ada cuA uriac,Na' aulcAu uGaul. (1.(c6 LAL6UEL Ect.L.11.; L:INLLIL: 1.2C1EcAL: NU act.MCL aca

11411.ELEL

12C1CUcaltEl L:c1.11/.4C1 NA GEccl!. ESUCL:

ENLEL ELLL

cacaacau 1NU CiUCcCI UU 6Z 6:9' cat.0 ULICALLt dG LLCM

44.1.21.1.t.4 1.2cUL

C,GELLE

L:CAGLatcEl Lcal. cLIalAcEl" CC4L11 AULIGC,A 141.LL.:

AL:CL LIC(C11.1. CNcC,L. WILEL.41:1

ACtc;* 96 Ga, L, 11.2*CLEAUG41:1:

L, 40.1.1::

uuca,u

NLCALI Cc CI.LEctcEL UGLalEcEl

LC.11

41.1-1.11

CcLrL C112.131

c,

ZULNL anal. NELLICL NU

Lam. aNcLua

acct. tAau C4LLI cat,a, (tut cauGau! AGLal ELLLE L:140441.:: C4lll Z61 ULLICU. NI.crc NU G4 NU LLLL uca,a, Cl at.au urtac,Na,u uclaa.0 ce(cu. Nat_ cicctcu ca.ut cact,,u caw (t.i.atc,,a AcaLl uuc,c,u uGadu Cc auuta uaaa,a)' (= cat! ECA NAIL Auuacc, CAUL AC1 LLIC.441.LL ucuLu NELU4'ANALL:44 CaA UCCUU L.:C1C1LEd L:LN CcLUL uaciacu all:LEL taGLaua (Laa)' acasccu a44,1,4ou: uaf.ac: al cti L. VE Ga,

Aactc,uu

eicdpu

LUELELcEl UcULLEl. NA GC4.: CC1LACQ:

EULLNLE CAA CLLL

cu.]. raua'

14L1-1.11

Cl4eAcCC'

L:441..e,ca UCENcla alA ICLUCL

ULNL UC4.4:

alum

(LLIZI.

12.0.1)

11C11.1441:1`

AL uccUL4Q NZL LUGICL1411

1.04/211. L4c/211.4

Lutz=

ral

Ad- (ULU ICU

ccaoi.

AULIAldt.1"

ULN 11l5-C4

Nei C4C4.1.U40

r;L

NULL' 9C1 !ALL. Nall.

Laura:L.61

ALC1.41:1

Exren,o

WAZAL.; 3C4t NU NUL! rLeax C4,EL LI.N413 art, vtI AitEL arLL Lidu LxLcit: NU 44E44 xIAL ua,Au E,Lki AL rcuL SUL: xeni. NAL! 44ELL ar,En LQL 410 uu,L' ExeaL udLL.41 uuorL CL!

CNe21.1:40 11r1 C31U4r4l:1

C41.11

cE1

L',13

r:41.

NCLUII LU ELLL Le!

LaUd lcalU4314 NCLUC

ANCILL'Z' Natl. alCcAL!

I.C44

cUll-al

CN/AL 411048 NC

NLLIE caC1LL

14421.12.41:1

CU

I4

31L

?UAL

L4CLUI CACI eIrCcNiAl

1111

1:1461-

rut

NAcrl ViLL LotaiL

1.1-!/ACC141:11

ta4L.:

4111L2

eiU41 ZLEL41

Lf41241-1.

LAx

14,L;

C4CZLI.C441:11

LCNIAL 114e21

4CLII

31C41.1.1

01444

LUZL!

Z:

LLG1L.LL

L:01.14 Z:

ac,uau 11.

UC1C1-144

11CL1L: AECLA

CiNC1cEcEl

1

KILL

LIc1.1

KCALAL

111

AN Ci(tIA4 Cc alCLECtl. GlalEca.

c LIGdL Clatattl.L.(111.1MULE

=tad; AG,

L:cLEL:

clA cELN FiL CA NL:

uucciciat

CCI: C4tt4 LACCI C4d4A4CL

L4UL C.

EL Mcc

6E1

CEEt.N.

AL:Ulid d4 cu,c,u

ELLER'

UAL LNLAEL 1.1CLGL4.0.

a;cuu,Au Cc Zb:SL)'

Gauu

CLILLL: (CCU LLICILL.141.! AAN ELLCL aaca,L KL CA LCLGUEL:

PDF compression, OCR, 61web optimization using a watermarked evaluation copy of SI CVISION PDFCompressor


uot. z: aux

LIG1.1:

N4W4C1 Cc

4N'

a21L411.1.'

UC uual

NeiLual 4c441

Lara,Au ULU: CALI

LauLrx

CA

1.1.CMC14r4C'

Lzra..L N4 CI

t

lat.

551

ALL

1.I4LUt.C1 CAL

551

NCI 4t41-L' NOLL' NILIC1 CCd1.1- Nall- 951 LLU' C4LI 44LC41.413

C;

LNU 144L111 UG44LU4L NLI L,XLCCI 4(4N NALV

L51

ACLI

LISLIL 4Q,U 4N LNALULO L4ZISI:11

Lz Aal mart.

LIC44aI4L4I: WEI LLIC41.1

1.1.C4R441:1 lc21.4141; N4LL',40 4.A!44 NIUC1

CLALLU

NALUX !44U

;OM

LLCC NU LUCWAZ4C

LUC1L1441

LLULC

IdA

1SCL4

LNalC

COGL' 4NEM4C

Lin'.

CUMLCU NC4

442 LIULA L.401

MLL.0

LAN

4Ucl.

=amyl ;NUL

UULILZ Ci AN 091 444.V.C' C4404. MILE NAW

CLU211,CU

C4

C4LLC

4tXU

NU LMCILZ,L4C 651

Z91

CdUL

iW1L UCLOL,C1

CIAO' LUK1214:1 LUCl4NC4C

4U.1114Lar U4CU1 LAN

U2LULI

191

4N UNLLILUd C4 NU LmaL ALICI rLal Nall. ANAL: ULX NQ ro 5" Lza,AL.fog CLLII NU' 441 LidEA 4N NUL'. al14 L.ra,AL.rLi c,LL1 NU 444L',11 izQL.

Lxrix

ezA L.ra,AuL

NO

LIALLAL:' CUL ULU:

MUG!' NU

111.111.

41.1.41,

NldL

LCC440

ACL,LU"

UC41.44.; CA

MU.34.A Q(.1 C1C4 lC4hlL413

NU UC1LC44LLI

NLJ. CVO

41.141J.

OVAL

filar' AL atUladU

,aru

ANUL

NA,I. NAIL C,LLL

czam LIULL' NaIL

NAlUcCI

4L11.41.

el44LC1 LJCAL AN

ral NUL

CC;

U44

adat

ULU, auttc,, ucrrcu

EC1Z4ZU.1 CLCtIU

UtC41111 Z4.1 UCL cat,

NU 44,44 ZN CitalL1:

241

EuuLt

atzku

cIUc cac,

cp.11.

UCCCEL:

ci1C1111,14 1.144C.41.1,L1: 144,4014

4C4

9"

CILCLCI CC44ld40

CA_LCLA ULN

it

uAli.,Lez LRQCL AACL. GC4L LC1L umid um. NaL UdLC CC4 051 LIAalL' C414411. LAU% LOLU AN LNALLILll

u4ko ccA

uu,Le L N& LccA ud.LLeai !mem. AacL. ad; Q4L2 LEXN4 uNaiL. uLA crrL.cm' RAM 4szren4c1 Laku 4N ACal AACI-1.1 CL

CUR NMI-

CtaLLICI'

NQiL

C2C41.

QQL

NI.L.IL NCI

61,1

RISC! UNC4LE

arc=

NLI

I.:41.1.4U. ACCL

AcL.r L.raz,LL 1.4Ct41 4441:1 LIOLL Nu

Ne2.14LI3

ARAI

NLLILLIal NU CCZLCCI LeIN ARAI udLECO 414411 NALCO alatALIZI. can 151 44 l,Na NU LLARLCCI LIULCC4U1 LNLI" LQGL NLi L44C11.-CLI NLICC1 LLICL NLICCI NICLL. 4C441 NUL AICLL.

MEL'. 44

ALCC1 1S CI. Z91 LL4L/1:11

c, Ut4C1C,U.C.1.4.G1 Cl

UC1

4C cuaLau

CdCLI-LQ

tdenv

Clt4411.41 NALL'.

u.ezmz R1 NALL.ka

Will.' 44

NAlUcZ

CaLl Nu W

LQGL NU 41:1 U4rdCl. Nall- NAL! 9" L1'I CLL1.441 !MULE NU ROU'LLU CLIO NULL UCLLL MAO cuadad,c L.rud; N4 C1 hlez LLEI.d."

CUCLL.11

L',LN UNC4L.I

1.1.4Lrefl

ULUC41 Nci UAW NUL, N4LL NAWCCI £91 C413' UMCLU LCOG,CLU LL244U LC Lk LCLLALla LEND! LX1C4C1 ECLOW t91

C1N/21L.,

(.41E41

L.NeALZ4C1 AULLL.I LNLX UrLILLL1:1 UNLLILLI

UQ3L, ;LIR

UNC1LZ ILUL CL 41.1.4La

LAat,

MALL

NA AL.re, U1SL4U ce, cl, 442 N4LU4C1' ucidd, L1 LN4t-41.1.L.: N46)I 9G1 Lc; tdi.L.L41. NU 441 NO 441 4441. 4l.:414 AN CAe4LL' NI CL1r, UCLLI L4U-4 CILCU RC4L NALLka LCL CIIC' AAMLLI UqUrL,C C1CLLC4C'

C4AC1

1.!LLU 41, AR

INLI 4lZ1SL LricAL 4N WC alLACI U.C' 11442 CL t4L, Lz,cLA Lcraa CLCLal L2ICLLU LL4C OCE'LL1 MA CCUMI

r1SRLI.C1:2

aLELLz

ACC trdcaL

CzcaLL

I

I 9S

CUUCLLI Gal atcrt taturtN4 NU cxatcltu

uur,' C1C1414 CCU'

adatta at; UNICINCI clam. uctc,c,Lt UdatU' c,LCZ, Uc14,4412 U.I. MUM- ctut C. rtLau u:-.tatLu 44414 NCi ALL 4;4 4N UUt,' tCt111-1 act.i L!,11IL EalC, UNIX 1NC,C11.1.12' NC,EGN rzcttu cartz uucictu ada NU dttctt atc,N utac,cita auct uuatat Nu Aac,c! ucti. uzatc! udLct_Nac,Ncitu. tudtou Nt,tc,ta artLu NUL utzu tc,N Law.' cLudu utN uudctu ada vauct.c:cAtca. C4 undca Ettrr zatcu LULL1.44 A:CULL 1.:01.4.1A4 NU (ilL41.14.1.1 attlattl: Lat 1.1C4CILP.LACI:CUlt 41.111.11.1 cuatzta 1NalL N4tuc4 cati.412 ULULU LEL.. LIC1.141.4,12: 1.12411.11.11 CaLlUL

ugart. [NW ctul Nut. cutcta tcu: CU utoca tpt soy Ga, CA.C, L, uLcu.u uctot.: c,uct C4141. N4U. atatcuNC,L:

Nu ucte.tt, uctcru

C,CLACal .11.4111. ZN111.11C41Cle

CSC,

1.1C.4<ta..,4

Lta

Cl4C4CL.4 24,02

CU 114:

CAC, 1.104C,L11

COAL

NU

41.1

44,4u4

4C1ce1 C,N 561

l2l1C4C,L Cctll Caa:Cl(tC, 2.414

651

EW.LL

C.1Cac4 1.2C1C1.41.02: Lat.

l.(4,11141. CtC,-Ct. LICZ4N'

NU

Mal: actL4c1 call

(uccrcu). urctl uuutc,u C[0." NU

4CILtlIC..11-CGC,C,

liAa Nall

l2C4CLal.4.4:

NU LUZ, NA ..GCL::

NC,41,

Neat.

91,t

sti

uLtl Etta L,C1CaCCI. 4ta4CCl24All44CI: UL1044,44 aN,CCID,

ClaC1.1

C,Nccau LIUN

C,N 4C441 OSI

PDF compression, OCR, IZweb optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor OZ


LGLL Z:

NIUL

alll:

NIL

IALLL

LCA.CLLCI C4C1L1CA.C1 NALULCI

LGLL Z:

LANI. NU UC1OLI,1-44

4N uc4L.tz uu,,Lr 1C410 CCIZO' N4 LIMN UN4 Ld NAL!' C4 C4LILL' CN30 NalL NeIL! UCI ILI AULT XCLL CCL &ZIA (ICC' 14N NALULCI NALIM cLEL 1.1.1.11

NU

411 LLN LC Ca:

C1C4LI.C1LC1

c4Lr4r

LICiLiLAL!

INU CLZ4LLW

ULLLL NALLILCI CL 1atU 9L1 Lat4Ai NU

ruAdi NIL

uoaL. NILIU 44

U41211..,

44NU

LLL NU

i.!C4LI.

LI.XLCL Cl N41.

NAL NCI UNCW' L.turAu q441. ucaL., CC11/4ldU" C1C4L'CLCI

NI LMILL1 AISCL 3rLCC1 NL Cull.

L.4! NCI CILCLCI C4414411 LULL

LINLILLi LELLCI CNALULCI

ru4L1

4441` NULC LILLUI.

1-1.C4NC44

44-N6

CL.C14211 1UC441CLA!

NalL UlicQ WC14,C4.0

-

UC/4/2141 12,C14L-C

CI4UC41.!

l4dLI

LW C411

;dux,

NU WC4.4C441

LL!CLUTLCI 1..!LiaL4L.:

LCZLL;

1.1;41.C41.41 4dL4C1C1' 1.!LrULLCI.

ULLNLCr

LL',11

CaLLM

NMI

cam. Ccut LgatC4r411 La, sa UuU LrJEL: 4CL Lniu L4EL uLL.41 cl UUU ulLLl Ci LC41 UdXLE 44 ALLEU) LILO ('Cm, ciLuA,

rJar

CLL.! EL1E4ai.

u4to Acci !..!r,L.rru Ld4L LW, 4C' CUM 41 4iA44 (LLLEL.1) LS; LCLL/I CLL. &CM 41 NCLL INU' 4NUL LL L.4141.1 LC; LUCA.L' LNAL! LLCI.CCIV NU4 ULLIV LICCILUL 4q1i1 LIC2 ErduLx WO ELL 611 14C141 VAC' Mac CCCI LCUr41.11

ACAU

=CI

CLLE 1.:C4410LIL!

CA.

NL ZECILLX

-

LAdlarc. AULLLa

121C1LC1

LNLA

Ct.!.

ALCLL UCa1.340 LC/CULCI LILLULLI C14C LCCLI.Li

44LCI:1

C:4ZI.LL! CL COGL.

ULC1.41

NU

4ALLL1

-

N4L

ALICLi* AW4CLALCJ NLULLE XCLCLCI

NU CNULC LNUCI. LNLLECI NALLILCV AXL CiLELIL40 AUCI L',41,44 ,e11 591 CLNL LA! Ak 4N4LL!L4' CNUCLECI 4ALL!CI 414LC) L:C4K1LCLCI LNL4C1 N41L'.4.1:1*

NALLar LLL CI4L 1.:Cd1.CL!C44

ul

LC1LJ Cc 12.41.C41

LILECO

NU 1.4CaLV44

L4 41 ac.1.1.4 1.1,CarUrcil L91 N41.!* uLurL NU alLIMILL C44 44,1.11:1' cUULClI 4u1SI

NU ALNI.U" 4LC41 CNLAL I-1S114W Cr,.

4C41.1. 4SQ

NI

Nef.

N4W4C

Ci4C441

991

de2ILLLICI

CaALLCI Ut.4r1

CZILE721

LaILL

A4lC1 4r1

r6.111.

14r1UGl

NJ. Cc

Ciall.12.0 NU NALULCI 4U4 -LLNL! CL

laar

cul CXNI. Oat

caLuL L44L4c

E4AIELu IjACL LN4 11.:C1LC' LrbAL NU undli uaL.., NEAL uNrezzi LiLLL! laILACU INU V.1.4 NU LC 691 UCA.121C4* NLLCCC1 VAN Cc. 4IN

Nal. Nu NellUin 44 'Aura.

LIL4 991 11,471C1/1

41i711LV 44LC4

rCLIC 091

NULLL CCOL4

qC1LLCic4e NALULCI LLLL1

c,

Nig

NON

C4

CISAICLLE ACI.

ALM' CUNCA. on

uLAcal NELuaL Nu. =NCI.

NL2L CLLL CAL UAL!. AN' ACLU LVZILLI. LAN LCL AUCa LI/21C441 AN NCLU'LLAI

CNLICLUi r4L.L.! LCLL NatL ACUCALT rcunAL UCLGLLCI tn aac,AL 4N 1.1-CL L441.1.1-LCV NL4C1411 LILL4LCV LQ X4141.1U* 1 ALLNI.LI

Nao

AaLsouco LLCI

Ne211..

alAUCL NalL UCILCLCI 1.11CLLCI

rtALLZ LA!

ur.N41' L4

4440

NALLILCI*

NM. LAN

LL

I AV

ul

NCAL

L.1,C1NCAXLCII ULL ZLI

NLICI 4I.CLLCI NQ ANALULCV LULLL

114u NULZ

UldLC N4L Lce,

LLULCr MALI NALULC] CL ,144C11 4N Auat...d.' LEAN

!kW.:

u14L.,

CAN UNICA:

1141.1.201. ;CALM,. N4(.40.1:11LCLLalEc4 CAL114142: L17.

414

LEL

IL!

LI4C.11. 1.1.2EML(.4

L124.1.L11.

CELL

uctat.t.0

Cal:412110a

Oa,

4414.C,

L, CALl4L: CWG4

EIALL: LaULLEL

LIUGL.C44.11

6S G4, cal

LNcil

CUCL,L:

N4il

121454.4L! Cd.11. CC,LUL

L, LIC4LE41,412:

L:CLGL: 24U-LLE

auctau.ot cdtud' actutt. CIL4c4 NLLL,4

C11.441;

4C(4.4

4GL410.1412;

14C44l.r: NI.

1.C4

NellJd

LTLELILLI: LEI NU ACJI.Q 444C4 eaLLU cc

NC 114140

-

LUCLNLCV LcoaL LCCUINCLCI

LAJEzi' ELL.cal LAuAL 1uriJAL,4 Lu,LxLcrz ucanauL.:

LAall.ILLL

CA

LICILCLCI

4N LLI

CC;

44 ELE;th ENCill IL!

Nettu4a Ezr.ELLLE cotsL

utizu Utal. 11Cat Z44t1. MUM. Ca; C0.11.121.1Q4412., C4. alLlal L4CIEL40. 4441:11412 rctaL_ccau unuce. Lut: adnu cauc,-4c, CLILL.241. CIGL: CCUL c,LILwa CULL 4CLLLU te.mcku caLL.0 ULCI CLUU CaCUSILLI uLa EELGL-CGal. gucia.0 ;ado, atuul

LI.CG4LL:'

NU LEL°, at,au

UCACL:acEr

auucoa Cl t4LE

LaKal

LL,44Lla

;Nail,

L(L,

CGI

E4.

LW:IL:La

,ELLcall LLIACCI: NIL

14C4C124%4Q 4CaLle,

191 991

NU L:44ClC4CaL412 LILL,44' NA ;CAW L91 Al 4414 LELA: 4r1 Nal. Nu 144,11:412 de, AL:GL 691 LNALLULL. NU Ltill.C44,4

CGt. CLEL4E1 1244CL AN

&WI!' caciN

ClE1411

all

dlaa.

C4

cccat. ULM' CCc

CLL1LL 1.2CIXL L,LCI LLCLICL: 1.12:

ILI

NEL, ILiZal41" &ZIA ECL.,4 CCU. uct,cho.cv uszzu.a CC4 12.C2dLLE L4 dL, UL, LNo:ILL N41 LAN udLLEctu 14 NU NLELL AatGIL uchelLt4,14 uuicu AcL Lutuu unut.A. Nl L:CEL ELdC" call-1 AN ACAtti LL CALCIL.' Ural:: ZAN £Z-9Z) 91' lC LCLt4 (c,cuac, ANIC4,1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor CZ ZZ


14G1.44

L'ALLI4LC 43C44U

LeZILLI

LNLZSCU NC4

4LLC

Z:

tzut.4 z: att.0

C11.1.12.

uru

NUX:141

C444LU r/ALLILCQ Nei

CC44C1.41 LL CL UXLC1'

44 4CLL

UC4241..!

Cur4

;CO

1S4

N4L.

C4U-ILLI CiNLE L91

CCUICLed

44EC1C01 NULZ4C1 422C1LLM 414 CL 41.1.4 2441.U.L0

LuaiLmaaL isca ULCAL CL 7L N

L/22N4LL 240 991

LAuNud 4c 4L.,.,4rLu d4LLQ rQ c1

L4CL 4ci41

=CI

uala 41L LllIUL 14C4L CQ3L. N4LU.L0 ;CO alCUC CULUL cxLa Licuz,cL INUL muL.,L.ri Aar CULL' Lum 41L ULCI CL1 Aucua NAL! U.ClOrLLCI N4 OLL/22L/CD CLClL IL AC CCCC41 UCLNL N4 1.!4441.1. LUZ LCNL CL 444U.Q. 41CLU.

414)..4

LLIC..! ELM

ca

Lac&

LN4 NALL',c,CV Z41,I.L! NQ1L

LTULU.

4Ci4i

414r12140 NIULLE41.

NU

uNraix 4dc4L

UULd

;LAU" gC4L;

NL

44 =CUE cam

Nag- OCILLC LULU

44

zuoaL,

ULU;

444CO

4ELC1

EkC4L

1791

.41-2412;*

Cc.

EMI

CCM-

Cart

LTULU

ILL'

UC4422CLCI

4C44i

CL 'N42111'

UC414C4LC4OI ULL

Aar,cre

MULL 244U

NULLC1 LULI1 LEUI

CLLL' 4r1.04 NL CCCI NeAL AULAU NUL' ri&! ;Una! ciaL.raai 4LX EULC) (044ro 4rLQ uca.rA,c1 Aca 44C1C AL. 4cC1C cL 1.41.1.4 4LL GILL 444ILLI UNLO aLUMC CC4 1.24140 UAL'

-

LL4LIC1*

NUL C4

44

UC1

4CL.C'

LLULO 01.414 NALUZ

;WO. ualLacix]

ULLN 424 rUALTL

ULCLZ

ar,o ccia4N rmiLLu rut

LCLN 4ci41. c4c.a.Lual u2IL.241 CL ULU, NCL. ULN

CUILL4 414 ,eZNALL 691 UUL' LNU 44-3LUCII

UCULO NA CLIC; CL

cadav

Jallt

Audi L,a44 time

ucaLLL.r NU

ULLIC.C

exaho

UC1Seildl 1.241.40 C1NULLI UCLI44 NA ULCECIL NQ CILCLO U1SlAcCQ LULL 424 LULL

eiN

191

144LU4C1 CL

991

UcL1.1

4c441

C4 Nom CAC U/21/21 LULU NCI Z91 LLLL4*

NU NALUX

N4 ualAatALuL LNA xL.4! cAN NULL UM/ NU 1441 UNC4L NA LCLU-41Li. CG/114 CiLCL411:24ralLCI CUL! UrCCIL

uca4ru C4

UNalC11; L.1141.4 422421C44' 424UL 124U

4CM

Accr LauA 44,ca cic4aL ac Law

CLNI cd4uu

44

Lkalla

1.4

ULaIL

LLL h4

UC14LLLCI

4ELO CLLL UCLQ4 kL UUL4U L4S4 CL' 4ZLC1 4U;414ILLT

44

Lia.A

mai

N4LLM1 NU

4144 OA

44LCCI

LE3241.1,

11.:

L4

41;

UELULI NQ

14t',14i uLL.al

MLLII

1.24LULLI

NUL.41" LULC UOGL

L4C44i UC403L, NU 4ual44c1 U'LC4L 4C141

QLCL'

Ll

ULLCU

CULL/21 CELLA LCLCU UCCI

N4LU(.11

UCILCLC

591

L L4U1sL

44,Cav

Nuccv fauLl

U441. 411tL NALUZI NU ,LNCI L.1424UL L244

CCCII L44LML L

2

k

CN4U, N4LU4CI

;QM. UALMI.

061

EllN1.2 CAN Y4 clLac1:1 L L

oatc!

AEUNLI Z1411Cit CC4UL

uacu aca NUL

tu

CA £:17'4A COIL: L.16.42,11:1.,

=at'. CNUL 1NLI maca.,,a

12CGC11. (ZIA 4.41-cl Cc 1.2C1GLAcC1 c<<t

uutc,tut R4

CCG11.: atc,rz

rzb

utLat 4ac, ua.0 cac,L. NU uLtriu cc, a4 ttLci,4: 1U:1,ca Nc,(41.21.)' GILL (cacul: NUL' zutL(a NuL4a: 4a4a UcLU'uaat. LNccLI AGIc ZEI.4 4uuu,c, (aNa acra tua,c!,a

1.1.1.1

Cft LEICI,

caat.ua

tlailuct

e,24

UE11:1*

macta. ac, truauL

cac,

u,Gadu c, c!tza,a L:GLac,ct uatcua: cac!,au act cut. mac! uu:t tu. add 4cItc, lCL ca4N u,t2AL,4 c,c,l Licactc,cua caca UC1CLat uuct.c, L.:4N c,,c,u L.:,cuct acaLLE (ELLL.cgc, uLca.ra culla ,Lta,ct ,cuct izaarld.a: NA GLAallICCI 4C44 u.wiu 1.21.141GLY Lau CCL Z41.11 NA catz LAN zuctri. uuNcut (aux (acLua UNULlIclar C41.4

UE11:1

tau; uraak,ct Ecuat caac,_Ga

uLLLNI: 4cIL4rtu caciLau zcuitt. Lcua: ELLCc XL4: Z424 NI.141 Gall NIS NCit LINCAL sat

LIL4-NCLC,NC14 GlAUCc 4C1CLIC

RCL1. C,N AUcCICV cacrt4N1

LC.11

CANULL: L:L1.140 NA

ItaL!LU uch.ta.,a' uLaLca,ct LULLGU CANUIL'

(gout

c,cuu.

ucra,t,

4Z110.211 CAC,LcCECI

UM. NU Cc

LLALI

LICUAGLIU: 1.4(21.1.C4

t:4) C4

ALMA,

OR1

(cactLa c, uchra. V zcILLLI utcaL. caLLL:

6R1

Uct,LacC1* C4r4140,:Cc1 NUL:UMW 4E41. zsi ,ca caLut N4L dc, E91

;mar

C. Lmac,L,ct accuc cars cu4cut.:* c!,,cau c,r2 Luc, wata' claw atc, acia LCc RC, CCL LIEN' come. uti.cuct aciLda K1 C4LUL4)' CUlLtil (01 11INN,disla E.W. AEI.4 CilUalt12 1:CACI-act:I la acu.s.a: 4a4ct mat 4tcau ;at id. NU AdcCl L:C1El1L: LULU, ElCIA 1U Kt C.. aLt,a,ct Ulla' CU, alUct Fcl4 ciatut, LccUdIU ClK44l LIE1 caz,cuc, ;,CL CLLC11 a a Gcu LC(LNI: culla Lmta uclutL,4 1-14.C1c4 Cc CU-CIAO, NULc4 tuctEL,ct. L2,LaL,ct ac, culitz4,4 LcALNI. 4.c4, LucLauct at scup): (truca eina uaatccoa zcac cac, uuc,,I. cc, cwt uc, atc,N cL Nut.' atla. <ILCI AUNCcA Lam du. 4I. Lccuc,c!tu.eictiatu zu,L,L1 ccat,4 catcL C. uurgtut La1,41 uuc, 1L cutLat c, ta.ctu uacaLu rt tau. ruat. uchLrtl tc!,Ltz. cittu dalLc4 LCIL 1.1161.44 ULILIA4L GL4c4' ot.tha 4cauca. urtac,Na Guar, (ctuRN). ura.cuu c,LaLNut CNLIUU UlLNLIl UCLNU ccc, NalL

utnc,u NLa utLat c,c!,,4

412ucLc4tu4 CC1ACVA:L,ca, LIU utLat tc,,c,Lu CallL1401 NA ALIN UNcalL NU UGLLIC1 ruca

1.111-N11

L.M1.1NU UCNI NU 1NLI: L:C4CACU CA 191

CUCIGL

ELcALNI: qt&CACCI: NalC44

a

c, ucitca,4 L,<11 4Lcau Icruct UataGUL: tc!Ltz, utauct cLac,L:

uctuu

Cc

uc,QL.ca,4

UCCE11.1:

lc<<l

691

591

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor SZ IZ


14414 z: at.Lu

NU ure,u1. DIA

U&

NmL

ICU CUM.( L4CI. ell.:4144Cali /21U4CILI C4dLCI N4 LUCL! CUCALI al4r441 4L LN/214CCI CLN/211. EEL& NL CFLR ,daL Cer4 C4Lf44al, NI ULAL! CacCO 441 LMLItIET ce, Xi C4 Ctauue LLCCQ U4taIL No CU4ANLI NC!

4-1,4U

4LCC11

0.441

CC41

-

di.Lci

uezia

LN41L

cc4,

icu

cum.!. ,C,N UUX, C1L4L 4L.

Amu! NAL! caacccr Le21C41.! cEPC,' 4CL4G aletLeau ,xLo L(' C&7 udua AuorL QCLLL ourLuu,o Nag CI Cat Crc Ne211- NAL! 4[1.!'CL

CL ClAN4C1

deau NL

12.1.1L

cuo

4XC1l, 442

CUM/21 NALUal Cc LL4L NALL40 NLI 4LN41:1

Una;

CA 411.46.0* CLILLm4C1 LLN ULM, 161

u4taw NIAL a4c ce, uur,. cudLau LuumuLu Ci,LUL L!CILCL! NCI

4A4C0 441

L!taL!

4U41.;

AN 961

oitLiNu" cuum.co alL4a4Q (211:TUU

CLLL

LACil

1.1.4C.

t,Nu Na

Xal!

LNLACI

[Mt,

LC.CL 4L41.1.L NALUX

?BUD NI.L(41

1.41-i4:1

ucirco* mto aLrou ;co uduar cNuL N;Luo no Nu

cxNUCC1

NL Luc4LL

-

Qico...L

fiCU. LILL NA LLccct cuactu chc,Luac,Lcm: CL(LCC1 ccmt ssr Qait! L,64L, LICtrALWL, 961 ac, ACGL CL.. AUL!LtEL: 4.411, ICU: Cl2C11-1 lCIACIU ClUAL: CAGNU UCilL,C.1110, ;24 CANLUILI NUL 12LN LILNCil (44,111 L.1442,4C12: NU 1.84,141. 12UULIL,CALIN4 laCcLU L;LIL!LI,CL ZNtalL,Cl CALINGta INCilL AL1C,' uctc,,,L2 ado., caucl. uuNa,l. aUc acl uelucau cmc Qlla ELLacw arL zucLua NI C.:1a:: CULL rauaul: adta Lutc,uu Luc.< Etc,

4L.1.4.4C1

uctLaLu`

1141 LIAN CL

ada,

cal alum'

c4LL

rtt cnta L4taLt: cu,

,CGL. N44L:'

matt

ULLL LIME(' cLI.,

cuLLaLL atc,N C(SLCU Ccx, CLLL NCAL uct,Lca.u' UNIALI

NU uuLc,L.,. c4cILLa auNL:a ccL

cwarLu uuLtEELu NUL- zuact CINULE

&Lau cuLcLIJ ((4.L =Nat. cc, ac, ictuccce 4uLc, ac!LLa 4.14N cILLucL LEtct «C<NUL QC, Aca CLc =LI: rualz 4c4:4 Lug,' ada, d,La LLL 4 Luu(La atc

LNUL L'AlC1LL!'

ctc!LLa NU 4LLAC1 Call C. L'AC(tU CLIY, all2UL, L:CSICALL: NU ataLLta CANI AULL, NU 4ILL4N UlCU NLL INI ;UAL,' adlLal. E4C44,0, tA424L1 ;AN NUL' CLE6 IUUY, 1261CALL: 'Java: epati. aU1.L C4U4L.L.44 X4C4 L,U1, ILCUCILU NU 4.ELGL Lacu zuctu UGLIIL! C< ucicLaLta La (MUT <LUL CIGLCLC 1.1,N AUG, CaUCtAt.4.L: UIatC NaCl

;LA' uac.41.L2

tam

CL eICL!'

NU C,MLGCI 1212 NCL tutu' uLcu U4U CICU uLar, (tc, Lc! CL LILLC( ILA N4L.!4LL: LA ANA' Ua ULIC, ALLIC1 UL!Llal,O, 41,1,,C(4,0,.:UUILC14.C1 LILLCA44 L61 auccucl AGLal CULK LLLL= R4LL CACL'UC4rt ((LULL' c,e1LLn cLul uuLLaLcL NCiai,12:tCaNL (114ZN1 ucILEL_Nac,NaLu. ruciLcu uLtc, cicEL4L Li411. al, culLcc, auLu azur CCCL ,LEN IlL,LICI CSC, ACLIA Ua NAIL:cCVICL ctc, ,uzia LuctL4L aLl4.12 Ncact, LAN ALLY,

NALL',40

WZILCILI,Q

ouLauco

rutaLco' oori.

44cuot. Ci NC NAN uelLeal uuorL. Nxe, cu,o

ucLaL4o LV.,

CUM

roL;n

ene.,

LVIUCil

£61

IL! Cc

Ni

Cc cLILAL' LNC1 ANALL;d:!'

Cc

&Lea'

421/214U

Loi Uur Lcod

u4;uca

Neal_

Ulla!

1.:C41 LL.LZ

uudLo ui

iNulo Niuo

KCB

44ALICIL

CCC1

WUXI' MALI NALUM utu cLILAL'

L:1:1

LNLAC Z61

AN

41.L.1 ACCI Ci..n:zri.

?KCAL

LLLL ULLal t'61 uALL4,u ccr4 NAN 4L 4aiezt.0 Nci illAUL Car 4L uezie,u CA rCiCar LLLA L'eki.,/2141 LI4ALA

LILL/21 LZUL!'

CO,

a.

CL

1:4LN4C1' AC!

N;Lux

C4

U.& NALUX

4LN41:1 LL4L

CaV

ULN

cLL

614C01 U1te2L! NU AGICIal LILL,LL INA NALL:40 ACUSI C/Cal ULE4NL S61 L!CI4C14Car NLI NLL!C NALUal C4 CAC L4e2IL UCCI rC1C4 LNQ

N;Luar

4,ezo

ucdent.

UGLIL!LI

uciclaLcL GOAN( zaLa uc!Licau LIcAlL, <SA ACGL NU Ca c,cILLEL cLL 11,AL ELM NU um; ULU,: 41.41.

cNalL i.i.LrLo 161 44.* uoLLu ACC UuNrLIJO C.

LYLIZILL1 LfCaNLC1

L.,:ekzt.0

LIEU

uEir, NL

444Ca, 961

LILUCI

CNCIL1 061 ZZ:6£) 4:11.A.L! ra (cut. lu said Cc 140.0.1..03. La LC4C 44414Cit c,cl achma ANUL CCIGL4C1' c,c4c,uc1U cinNu uLLNL; LEL citzLN actc,L uc!LLNL rcaLc!, EEL cacucw. Le. cNI. E4LLEL CL ;Gull achzc, ctuaLu ccc, uzmuLa GLILe.,E1 ILL! NL UAL cLUL laLG,C1 Gate..4CL zuL414 cuzictc, ucaLc! tuac 1L.L Lcacku CGLC(L,' NIAC,CL uccucl C4. VCILL140. at INLAID. L'a' CCLGL4CLENCill CIL,L,U ctc,LIctu RC, UCI&U,44 6:9) QUA: 4 CACSI.L,C1 CaN4Z1, ra, l4N 41.24.c,Lua alCALI,Lt; CCA LL! ACIALICAU CaUCLI.C12 LCAGLC(14.4 CILIA' cccr qua aNLEL 4L:zckL xeit.sacpt LuaLectLc uLc,Lct dalcca4a' 41414.4` CELL czcatc,' C(LCU UZAICIL,C144* eLLau aucu Nau. tku.' U(13.1.. ca tLatca: aaa rum. !LaLau al 161 GL1,17171 ACCAL, L, 1441,lea: L1C44%L. aLCECillt.r 4NUL cal-64124 Nu cuata geLa cmcuLLo. L2ELLaLa La La: La cacLcLu Etc,_LLL acu ac, NLCILIL: &Lau NU c,L1c,c, N4cILL uc, cc,Lca.'

cauLN' cidIct CCL, ECIGLACI, CLC,AU

LEI CULL& cac, ucaLd mac

c4c.,LLaL2 Etc,

ucmuda uccuilLo, LULLL CLCIC,

LCCIU L1L!L, CICU cYLI CaILLIca ECM CICIALICAU NL LCAL!LL:

-

LIALCS4C1,

1U CIOX Cl

NULAO. LNLACL

ciccLucC

41.11.4,1.:

LRN cNcaL CIGL EU, L,U,L,UCL 6:9 caLLL:

X4

Z6(

UZ4,111.

UCIGL,4 LLLL LLlaul alUIGL L!./ACil 1.11.1.61 CL, LUAU 41.1.4: LlLkl 1..11.1 411.41 1.11141, 161 NUL (ILIA uLL,a. ac, LLLCLUI. NU L:CINC4ct4Ct (GU CIC CM! L:CANCI<C43 NU uuLcIcLa CAW CCIGL44' 4LICLICIL Nail. ccalc,ca cluaLuNaL uLLaLa NLcctu Lam u6LcL ucwILLu LEAL:Li:my NC,LI1,u LL Nc,i1ctLif L,L (LE,c' LLL Luca awcLu Etc, NaaLL UL, (CI.NL AUct,LU 9 caw NALIC(LU LA L:411.1.61 CL 12U1. &MU NU UGLA eLLLca Cilat CILL1U cuLLa ACkLt ALtA CAL,6LALC E61.12CIIL1L,C1cCl CCILL actAu zcL sz9)' c,cLci..oz uaLcL ICCL AUL,' C,C(ALLE UCILCIACACI L<L< ac,L: CaL,NULtU CCiICL: CUIL<C4.1.: ULIALCAU. raw AU; U((L,412 NU aim acacti Etc, cecacg ac,N ccL c,ctu4a: utIALL ucILLay ctc,uctu Lc,c1Lcul c,L.c!L: NALL:4a: C4ULl LaKa4t S61 N41.124.0: 4CIC(1, CAL'ACCO, UGLcall

it

;ad

LZ PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9ZCVISION PDFCompressor


LIGL.1.1

Z'

UGL.LI

uAdi. cau raez4. LUC LLel;N NALL:601 NL CLN 64L: AL' L',4XL4' !AD

Q;QCL LEL!

Cli,424C/L. 90z 1.C11

rcl..!,XLCV

;UQd zzdaiL urn. meal NL

UNLQ Le21;LL Nem. Lez zoz 90Z CUCZ;U.' CCLLNLQ rLLY NALLko NALL',,T

ClACCI 21E4 L:C1NCIcral' L.13.4 UQL41C4' N1.4ECCI LLN CL uenale z4dELLI.

N;LULQ CL L4L UCULLLO' UNLLILLI

L.re2cL Laze,

AZQCQ

;Ca ULfUl, ;NUL

LUCQ' NL,L,

zeaccu.

NALUX LIC1.40.

NLI*

4CLN CL

LLIACL

Ne21.12,,C1

;taw.

wo.t

AUC1 CLUL, CAN

LN; ULLII LLULA Ni LUQ;NCLO*

daLL.r ci4tran alALua uru LNL;Q ;QNC4CLCII LCILQ

-

AL

ULU 11,4L;Q

elN/21L aLCOL! ezLAu N4ILL',41

aluutre! CLULLX

Q44,110: ULNLCI

cuaucux

04 NUL(' NLQU CiCILLC4C1 WILL.

NU N41.1241 /21;U 41. ;CZ

Nat. Neil.! Cal; LiNU

ri.144. Nall. CC;

UNC/2141

UCULLLC!' UNLULLI QX1 alELLM

NaIL UNQU

,uaLA

uoaL. NU

N;

azenL,

CM11.1.2

ucau!

Ct uaci.a4a

cal.

uNac,Nct.

anuu CC, NU

/21CL

elLE;LUL

L L z ca, ACtic L, Gi4:1=44l: L LcLui- 4NcLu4ct uNLL.ct

Acl.rA AL:a LC!LLN

L:L..1 tau c,c.tica ta.u.4a: cunt UNLQ. 61C, CAUL CALt

Cri

L.Larro

uxLco_61:1'

loz UCW C4L;Q LiAel LULU UCNI C4L;Q LCL C LLLC ULU, miLep CliLL!

CL,4414 caL LIAdo 4L'Q

ALkNOis* Cc NeILL.42

141.4.

rt.XL

1

cams.

aLaco N;LL

N;LULQ CCIL'

LCrLL

CclUcca' 410441

4IN

CL LL4L N421.1241'

Call Heilget: 4CIN

ail I4411111,12: Mr Ltr.4C441. LUX LE, LtULLIO MILLI CSC, MUM. LIECN N4 Gc,,U caNA: ttz 4uau4L. CLc ;Ulu' auLcuclu uLaL.L! [Lau NU caJt atu,uLL.4a ;CI. LC11 LL:L c4 uctcLat4ct Cu. c41.4c. alua ciaLucti. t2aLcu LCL Nu cu,a LI4L atac,cuuu,u eLt.a4a load (uNcu,Na)' NUU CI.L1 CL4C1 ClNI.CLCI NuLx: mut: cc4 LIZ al4cE4 cuaLcu auct. C. mau uaaLLu cLct-4aL(u. Nua card CULD.CL: NL CUCc. CL,N ;CC, CatcUCI. dcElAc Ctn., 11.41GL: 14U CAUL1C44,12 LLUL41 NELLM cilUaL* LLN (WI, N411.1.41:1: LgUI.: NUL 1.* SO Ga., 46,4 L, elmcLut: Neal NCIU LEEN*

LOCI

aL

LCL; C4 L;UalULLI UNLA NLI AUULQ

;at

ALI=

cam NU LacLL.t

ucau!.

au, cuctalci

ucla. uth.Lca uNuL. AEU'

L.:4N

NC,cl 12LIG44l

caia

uc,LN

Num: atiguu CELL

Luau taLGNL.0 uncla,ta Nu dca cuctmcci: SCNL act= aLLU,Cu A<WL 7.12.."-AUcCCI &t1l ctzuta cm. clEN aucaul c,GLal cAcILZA c4cCLGNLE- Lgraxt: ,4Lt4t cum, Nati. uadta ul atm ctc, uLut.ct uaaLa LalLa_Nac,Na4u. ZULI.LQL.: CU-GNU NU aluuuca clit.441' cc, au,

661

c,c!Licaut: uLL.L au,N acada Ld Cl L(tc, e2cL2' cac, (Ella) uuclu.aL cuuta ClUla cau4LIC1Nlc Lquir ctaruect 4U1.1.4 dllcCtl LCc CSC, anal! ucau! 1214t,' Cle.Clc NU act 444ca uct4t. au, 111..ACLI C7C1 cNcNUC1

at.a L,C1,L.CNU

LINtalcCI' CaNI.

12.41.11-NC14NC14.1.1 CUCII.CU. Cc CACLalcC1

tact ot

41..,X60

NalL 41 toz

MU&

caaut. AdaLd

ccutc,c,4 c,uucNL. uaL.c4a ELM Z

NL

C,CtNactcCI ClUcl. 1L GaLc! cc cpi.ca cultrc, aLcau: ucchaL 861 caCLICI, UCI.C11.C40. alaLAL LL al.c, Cdul uLlt,RLONLX: CdLc,a ACIGRCO.L.0 C0.44. c6L.cda Cldac C,M4L1 CULL uaa (CUE Ra Nc,UL,u" EL,L zucacCL: Lax; Luella L.:CCMNU UCNU zaLLL41.4a

90Z

4Na' NEL cCELNc,AL:

UNal*

NU QICLLL coz

eACLLLCLQ' LRL ULN LNL;12

COZ

tot

1441L.:'

C4LAC1 CL4CI;LI. XLCI LJOLUE

Cli461.1

xraLo

LLe21

LIZ

CLi ceaach L4141 LNC11.1"

GLEL2 UG0.1.4.1. Cc L.M.L.C1c0. L

;UICL.

LC; uoaL,ce alrrdc ULQL0 CCUZL WILIJ.41 uLaz* Luz NQ Nalcod LLN ucunuuLld Lce,

NI.12E NLCL

I.C1l.:4LcCII CiZe4Lal 412ALLT

QQCL xaiL..

LCGCdL UNC/21401 XNI.

UU/21

UCar

Uruu KUL CLE'LLIQ' aira4u Lal/SL! C1ruL NALuo UL.eau. cNIAL caxi.u) (am rue2ek

cuuclaL ucactc,c4,a 6L,

cat EaLuat2

NL ArL

L1

Li21QLL

LtalCli* Ca.L.

CQi ,uaLA

QL/ALLQ NILU

Ecc,

ciar, 4;LrL

/21; 41[4112,

LL

UUNQLCLII NU NALL:611 azu

XLrL

LLC ;CL UL LLCLCCli UNLULLO' CUD

LULat

Cr4 CL;Q

;NUL LCU;dl

;NAL! utu. c4LAo

ELM

LULL UQU'LQ UULLLS

Cc NLICC14

QCL' LLUL

LLL

ZIZ

Clar,

ci

NU 21CLLL Qd0LCQI LCULQ ooz LLULQ'

N4LL',41:1 410

NC:LUX UQL.

41.114L

wax& urcaiLa

XNL Q4U1', 661 LLIL441* LkcLICI

N;LULC!' QULCIL HLr

CL

/21CUYLIQ CLAD

'Hz

ruLL,Lo NLuur Cm: calt...N4' Cr, NU eime,

!MULL CA eiu.o.

OL;LI N;LULQ

CAN

CsuALL LNQ 60Z

cucarLco

uudLa

C1,11.2

NUL L,L4altC( EC4CUKCI, CaC11.1.C1.. 01414Z aLaLa Lit.ca au-am calla ciatlECI catu. 4tIN

ctda, CcALIAL NCLUcl.212 ucau! uant.4a Laa NELUcl2C1* acctu.a. UNLC1 c,nll ctc, 4LYlL uNc au,

cctaLu L!auu4c,4ct LthLt1 c,cu4LIcr

Nu L4aL

cazig

NCI.11440.: 4tC1 00Z

=La

NU

14t ta4.

cUC.1.1.41:1

Ca

attar L.5,c4,ct

aw,Lau cta cd.uLuct culLcc,

c,Lec, cictL44a

Law au,

r44C444a: A444o,

aLcca UAL' cclCI c,ctaca cc4 4auucu.,4ct LC11 ti..4ctu.: NLa 444c41. txaa4ct aNa4E4a uadcw.4ct cuu,41.. nctztu4L ,luacL azi uctq' cictic,a zcaLL Lau: cialicaratt,a zuc,au aLL4c, LCLcN CtCc4(c

NUALE

(t,C, 1.4E111,

Z0 £

Cl.,k

t

Z0

I:CACI-Z.12:

6Z PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of SZCVISION PDFCompressor


ClULAALIC2* rL.L4

Z: CILLL:

QU:.

LIGLU Z:

Cuo Nea. LKIAQ LNLAci ANrm4ai L.RAAL: Lro rLL;

AAcl.' ACLU!. alLILCAL CCez 1.!LX,NL

(4ELJL.9' cLL.NL C1C/L: LcaINALL CLCL, ozz CL1UCC1 LIce/ACL ACIAi L'NLULU NU N4LL4C! ACC 4CNL CL

adz. Nall. CA NU= ,aeILL LAN ALI Art u4croL cc ueacuo UNLCZZCI tiz NalL AL, CIL4C14L' LUC AAcLi.CI u.L.rLreaL LELL' NOLL Aac,coi L.L Na NU

l.

NALL!Cli u4Q L!LaULi

c,CLN Cl.fc

ALNIX ACC! LNLc cLLA NALL!cC!

ULILCiacCI Cci ACZCCI*

CNLIcCCI

L!.1.! NALUcCII 1../CA

C4LICZcl.,

-

NLLLU AA catNALL CLQ LILIALCL NQ

uLLNrx

LULALP A/21ALCI

ACci

LUCCI x141 NALL!cq

ChM; ciNuau iteiL! UNC4CLLI'

Nall.

AciaiLlac

AL.

ALi

ri

C1C4/21L.E6'

4CLN LLN

NCB

N4,u1

CLNL

LNLL!C

LI,L1L11.411

NLL.Lu

44

N441.:1

4e2IN4LL ZZZ INCA

ur4Lu

x14 NLLC NALL!cCI NALL!,C1' NUCC1 alE4l1.1.; CLLL

QA!!..4c4L

allitl

=aux

LI,E4C1 ENCMCILI CU4

cuuu ANELALr

LuLa4L4 CINCat4CI:

raLca

Ezz

caw aLML` caLzLE: C4U, L U=44, [Plat ELT( ClUICAL. uicau Am, taLt

61Z

ezi.a..xL CLLL 141..ca N4 CLNL

LaclUL

CILLA.LIC1

CauQatc!

AC

utiLA aA_QL LAcle.d.Lm AuatuLEGLIa

LEIAALE Ell4A41:1*

Nco.L. acc,A

LcuLLaul

LLd

C

Cc,

LuELKLLLLc uLL2.1LLLLI

unra`

NIaL Nal IL

,.eaNALL;

sIZ

4L:1.1.411

ram

coat-

AAcCCI C241.0 Cc Nix AL:cALICI'

uNuci

xaAL Lcal ACE' LLN CRC Cc NIA CLCL-CtL! L.MNOL NalL 4lZ LNLACI L1141.' 4N Nall. NU 4LL4 NALL!ca ACC' LLN LA Cc N6 LCL.C1L!'

CL Cl4LIC1U

CL

IM41.1C11!

kLL.,'

LAC3LL NALL:4:1

UC11.1.41 Lf.CI

ruc

NAL: CA CiLILCLI NLLIC1'

NAL! CcLC!'

L!

Ca:Lal.fal

.&

Cc

1.AL1.411 14LILL/A NLLLU

9IZ

44 caNALL LIZ

C144 NralcCI AULLIcei LNLAC1 LICiLL1 ClAalL! th.N 4Le21C4.

NU LArLai

-

uth.Lea

uuarL

LC4AA

-

LiCaLL! ACC 1...!LINZI:LICI Cc NALUcCP NEA LLIL

NQ C1LUCCII 41.114Llal NIAL AL ECG! 41244110 cLIL41.

cciaL.4o'

AN cia4ALLI4LM

CxLc cCI.

44

4AcCa CIALLL

LcCiLLIL C1LLIC1 C1.31 LULL c

LAETU L!Na!' cl.Lalc NAL! L!CN LCALACI

CU'

CCCI

LtL

C4LAC1

C441.146.0 NAL; CA NALL!,C!' ;CULL AI-1,0ICJ 11.1.dCb.0 41-1,CaC1.40 1.4UNCia4a 91Z

LI.LILI MAU

Aim Qua cenram

LN4LL!,C1 NALL!cCII ALLIC1c

i;icaL.d uco.A. LcunueL L441 NLLLL( AA ,r2INALL 6IZ

AaLLLL,LL

utaLm NU

QC.11X42,140. LCd

S:G. aLLL:

am

44

C41;

LLLAc!

Lau CLLL cuLLLR ucLaLtal a4_41.4 LILarLL:. ac,LL aLLLAn' cmcl uL atLILLLx ac, uNlaL s:06 caLLu cuLdl, EVIL, 1L caLc! CL L2aELLat cCl CtL'LN UNLIL UCICLIc` LIGale. NU (,CCU, KILL L2LL: AN uaLc,EL CL aziLda NUL,4 1414I(14,144" tLLA LILLL I4 uch CL ructaLct clLta aKuL l2CC,611 NaILL NU Auul [La L:QcILA! CL uQuaLa acad.:Ey LIAd. ULLUI 4 LL LtLEctLLL z LraLLL2 L' 17:o caLLL: uuLc,a L.:Luta cLcial c,ZUNLL1

NL 4LE

LII.CL

1.!ce1li.l.,41* NU

oeztLu

kJ.' CM

CL.AL!L' NALI.!c1:1 LI4/41.1

AN

LL' Ur

lcdULL' Nall, 41.

LCNeAL

L4CL CiNC4r4C1' cLcl

L.Nav N4 ACLN A!LL,N4a NU C1CNI. LLN 4lai:11.!* CNalL CCalcAL!

dLaIL ULLL 1CILL Cce11.1.L1.1

GILL UNClci

UC11.0 CCU

Cato 1.!rcEULL Nd.

clLc Cr, cLL.c4c. LAC:AL LArie.!elLa LA4LAQ4E1 L!C4e2auu LAdLLC,

cmenuair Lox

N4LL:o.C1 LNcAL

1CL1' ACiAi ANZalca NLLILL.41.

;AU urako

xadL 4L epaiLlaLu u4re4NL N4 tzz

L.r4r4NL LN4 ACC! LIJCILCI IL NCI NL

NAL! ACC!' cdOLCI IL! NCI NL

LAICLU

L.ru44rL2

LILL,NL' NalL

cola

NULL

LUC4NC1crcCI 1121041I

Lcx 3LE NAIL'.(

WALACI LLL L!1LAC:1 LNLAC1

NUL' Nall.

caul uLL:LLLa' Autut,

CLLL LL Nc,LUcla: NUCC1

tcLLuL:). ALtA`1.1:1

aLKLLLL:

aALLL:

96'

lINICAILIUUI: NUL( CVM. CL,alUl Ca40.1.1 Qt1W,14: 1.21.C44

OZZ

GC1, A LAC('. L, C4CALIG1,11:

CLLL 12E,NLC NU LL NAN

cuLul

(tau ducau LUKE' LAN uuLLIL` utal

ZGI.L!

cZ

CULY L1411,41: WALLA, 241114.1 ct; 4att4ALL LIZ ccatc,L caLzuLaAuLm uch.LcaLm` L2LLLLaLa LUdIGLI

NLQLL ZUGLLC

ENUI. CCLOL44

aut. UNLI uLaAuLa` utaaLNLL aLccaLL AoLca LtraLa:uclirc, at aLcaL ZZZ RC,

CIU

ALII.1144 CAC[,

L,

GL

uuLLLu

LL

uuLaActal CUL

LICIGL,C1

Liu at

CL

uchati. AUcLi.

CLEr Clag,

cuLLtu uuLac,uLta Ca. Mal aLuaL AueLLLE Lul LELcata ta.Lca LI Qa Nall (e.1LLLat) LzczLN aLCCIL LCc UCI

ALMA CiAaALLI

ICANCAthl

ActLau aUeLi. <SCA unrNLu' cucauccul LULI.N C,NI L1,4u4a,

clLca uQatel

12CUCL: CL QULCI4.0. LLat C4Z,U.LENCI44' Z41.1.4 ACULCt 14Q.U.40,:

UNA' LKIL

NL

tANI.`

LIdLcau

ChL4la L' M

Ga, AaLA 9IZ

taLtal At.tatcd,:

udL,C44.4 cALut.

&La ;cam uctuLt4

aux

14C414,C1

I4

cA4LL1 CQ1.1.NL: NAN

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of0£CVISION PDFCompressor I£


UGLU Z:

LtaLLf NCI 441 alr/LCI

1'244411.

A;

Z: ULU:.

cult: 4N N4LL!4C1' LAW NM-

/1.1.41.!

4440v 44cLL ;co Liz; Ne,Ludv xLu.: L'.4I1.411.;*

Crc

Ltx

;CI

NO

IL' NA

VIAL

UC!

NAL;

4411.CL

114

11,1.11.41:1

NQ

;I'

44

4c44N

C;

Lam 0£Z

4141 41.14 AN al-12111,1 LNQ

ULICL NLI LiCLL

e,itte,ut NL N4LL.4C1

CLU

L.cr..41

Luurce,Lu uuaiLLu

AAa'

ii.e,Lr

N4LLM:1' NU

NI.= NU 4LN4C7 U.L

Jul' aLe! CUM ccaLLatiu" La Lc cur cL 44 1.!CC4C1l,

cui

ICUCL4ICC1 icz

Imo 2ue4cii.

eiuLa,,e!

4i21:1 CUL l4UL1144 ;LRQ414

CMLI.C1401 N44CCI ULL4L. NellL LL:111.CUL;

IL&

4;

&MALI Lui curu..aiLu' caix

cLu

1;41.41.: ce,

NA

1:41.CL

NAU St41140 EcIlL! NIAL EL11.L40 44C11.1 C4 1:13 CCI.L.41:1 L4L1 Cr4 ;StralcCI 4CNL NUJCI Lama. 411.L'40 ELLL',

INL4C1

N4LL:41:1 c4

44

L'.1.114.0

&L. ULU; ;St ,tLezue

C1LULII

L;e21C44:1

Nem, uuLeLo Ne.,u

LAIL: Neal.

N4L1441:1

LI4r/21N NIAL 41.

lurid aLJ NU St;

-

CULL 4Eciu NL

L.11214C41.

[Ma-

LNLI N4LL4Q

4riar

414..a4uo

rezzi 44 ICL;CLICCI

;CO

alCCIL;

C1C0 CLIL/211.

1.XL C4

ZEZ

41.1.4

NQ 4C4441411 C11.:4C/AN C4L1 =MIL cL aLEL.1. Lcazu uNuLL1' LC4LQ CN;LL1.41:1 UC4SIC141 C1CC NUL. ce, LII-41 AN Nal NI. 41.14 1441144:1 1CILL;LLECI 1CLLICO

;mix raiz

UCEL NQ

eal.1440 441.A41 NU 44X41 (CaLLeal.t) N4CIL:III ££Z UM441.. !Mr 44 uurehe uehzu NU cueLNu

LICG4Cill11

LeiLNir 4c4c41 N41 4cL4uu: czca4 41uL L',4LL421

4;

2:1NLI41.

44LL' CM; CNC

ram A;

;ULM&

4LC1;

NL12 41.141.412 C4 LL4L N;l1.1.401 NU 4LN4C1

tzz

Cd;L!'

44111.!

Laehe, QL4U

C4LI L1-4U CL;40LI Lf4,41:41. NO LILCL! e,cla N4LL4o LICCCI uuri He:IL C; 4; ULCL' 4CL 41.1.CCCI NCA IN;IL/C

c4ccre

L4.1'

41.1.1440. IL;Na 9ZZ NLEAL: /21; ZULU C,..uru ClretIll.41411 4al-14 Ce2ICUIL: LrL 4/211.C1.1 NO INL;:l LILL4140' 41.144C1l. INC az LLUICI' MALI N4I1.40

4;

ral4r.1 RZZ 14IL4* 411,U4 St4l1.:4C1

CLN Nall- Nu 4uou4L, /21C1ILL: 4C44411.1

icN4Lu UI

cu

LamiLr

CiC; LCL 1 u1. CLILG)40 44C11.1..

44C11.; LIALLt

eico

CCalLallia

ruru

&4LtL:

Nat.

ccLauNa

LUGLalAS2

lcuati,urutela ctc,

acl,LL: LILL

at,oLta

CC44LL: CCLI

Z4N UNWELL

CM;

I<a ULM:. NGCaLlU

Q

CI

;L:LIIML

as

CLU

G4C44412: 6ZZ Cl4

ACE,

CCS,C44.C1

;at IL at; Arum (aC,N CULCU rtAtum:

c,rvaLr ,acz

aLd

CL4

NCI CLLICZLI NALL'.40

uLL

AN

412414C1

Cal:

L'.1CLU

MLA

411-1.L.

LLICC, NL4L. IN;111.41:1

;

N4411.!

44 41CL/

a4C4441: 6ZZ

CLFIC 414Lil.: 4 XL 1C1-411

44ULL 41441 ;St C4 Le21C44C 41.1etlall, CI NCI NAN ;Lill L'./21r0.13 clCell ;St GI NUO VAXUla INC N41.1240

ELEIZO E41.11!

NalL

4N 141-41 CLU ;COWL

0441 44ILL:'

1,C1.41:

MAUI ClN LI44CILI

CLLCL!,' 444L',1 41.441 L'XCL.4:1 LNI.41

4LLI4C1 041

1C4Li.e2141'

cCILLEI

UNLILLI' lC4LQ CSI4l1440 LI ceze,La 4LEL NCI 1.9.141 W.U1

CLU CL 4L'11144! NQ

uru

IN4E1

auc,Nu Lt4i.4rAt uctcd ci.LL UL'N UttCLUU: NCALLI NU 4E4NU

ccL mum: auLI,Ltt. AuLK,a ad.tcc, autact: cu.!. Ezz Ciltla L1C1C4(1141

rt: eptta L<CI< cc,tc.' auGatd uttLcuo. tva ctaLcl. rtut aucctu cata

C<

41C141

MEIJI C4L Cl'

4N 4C141 NALUcCii Cala eircLI4 C14441.! u44zz41. 1z4 CL4 LU 41. uuLe,L, ;CC AN szz 1.41L4 alL,C14 N4LL:4C1 1.:CL4LLI :41 /2141.1:1 LCU21C4r4 1.41.N41:1

cact 4l2CL,1 UECtg ltg cuILL: CCA

ranatz.ccv

1.120.

4CiNC14r4Q

;CD

aLLo e,aca

NA 4144

4arLai

Nu La44au LL' LL Ctg 11. UCLa CtLL Cg 1CCt4U UN,CAL: Latcat 44 Alt 41.141.: AN CU L1kN LaIN,U NC.,41 NCLL uLmatl` lgECt4l2, C,N<CcLL uctcLa,ct I<a E4cL. Qacada t4.1-1411.2. ac CdC14C1 Cagtal M.La cctc,LI LCL4.1 CCL Na ciatc 44L CUL gULUal Ut,./.1.1" a< uu acitaLt Aott ctLcu,ta ot.4 NU 4c4c,t4 alULlu T£Z CtNal: ;MAU ANC,EL tcL c,auLLI C,N UU4C1LAU: LIC=1. NA CiULCil. 4L4caN Larutu tut La4LL: utLa, ac,taLL LICA 1C4[1: GUI EM CL ZCZ UCitLatcCI: crd44141: Lca,a ac OCIL.L4121 Nc ,All GC Cat:

CL

LELAt C,N Lt4.CAECU-C1

uaccct Ng cLe.. uu..41412:

LU:carat

L:Luca NAtu,ct

wow uotzdt

NL,

l241

NLccal t<Licad CLUU C(C,

UCLIL2 C,C,N NL

cut' mato,

CIFL CIGL.Vit:C4 9ZZ

r,Ltaa. CAN ;GUM.: L.:ULC4

ucatccLu LIN,au ac., act Luca Cle. ILL C4134: =ALA 4t4134Ca CL< ucteLa' L'CCt4 ccm 11NC LLN C44 cacc! ,u4t2, C,N r,Lta4t2' gNUL. tuc. Lcuuul aNct cccaaa cu.! Lan as LICag41." ucLa Na ulca' 4U141,' ut,Liaa Gctc4,ct acta ucccc, ccL Nam. c, CLN Nal. NU cArtLaLc.c,uat.w., NU NCILU4C11 ACLU Nt caum uaLEI CLUCAL: C1,1 Cla1C14

tzz

tc,o,lu mciLiLV c,c4aLtu azt<ttu ac raaL actctu C(4 Mat. Cal1GCll4 actuct Loa Nu c,cc. c,cc. ZL< (c,aux).-ALNALE

NC, cittLra: Elul

LCL 1.2L4t4,' Cil ttISCALI:

Luca

cocatuca:,a ;ct!, ocatu

NLICI tut.Lact'cctso.Azt

glIkCitCt 4t4LICil

8ZZ

PDF compression, OCR, ££web optimization using a watermarked evaluation copy ofZ£CVISION PDFCompressor


aux

uot.0 z:

LaLLILL' NO CIL;

111

L',C4e2ILN41

4;4C0

;CLI.LY

CLLI

MIL

CO-AL

Cc LialCLIL

LN;

z: atLu 4i.11.1...

e710401

NL L!).' 4ill.113. NCI NAN

;40.W 0C;

di...I.C41 LI14L

LI4e111. CNedl, 0CLI41 N4LLM:1

NA

AuLlaq,

4;

4LC1L40

LelLca If.L.Tr.CLCW LR.I044214

eoigaeA C4LC0

ULe2ILLI

4A;4C/L.00 CLLL NALL',41 eaa

creadl C1FIlU

444

-

L4;

L:L.I044LLI

acme Letat

4;

CLtdLLI N;LL:40 NL Lre,Ca L441.4. 41.4l111* 4N Nal, NU EICZ

N 44A00L

NZ,

CLLL C4E01 41444L

C141AL: CA 414

414

4424C0

t.1!.41.

LUC0

Lam;

IL

CLU ELL.c4u1 cLaLd CL4 44ru1 ucaLLaau e,rea,a itz Lle4C44L ;041 NLLILLft.L NU NALL'.40 ;C0 ,CNL. CL ztz 14L.N4C1

LcLa

=41;L

.t.t.CX;L 4,041

cmLatcLuom EN4a4in

C1L41 WILUcCI

rcap. Nall, NAL!

NU

uuLLir

?ALL(

4; CLCL;

U441.

NU 1,Cill,4 Ura.lala Ct4

41.11.11-

Nay.

4141 AN

Nu

LIC4411.Ncl: L1.41.4 C41.41,

Nati.

ICI4U CtA, c.LUL NCal. uQcu..(1.` um.au41:1 cALEu irac,ct auicae 24AlkaaN' NL,t4NLI UU4CLCU:Cat,LI: UtZG4C,LI (cauLal uaa UGL4IU CLU, td ZLILLL 12EUENLI (t4cuu) NC<ISL guc,c,u auaLcu o.ctu uucmuu accu Cc cuLui. cxal. 1CUL 1.1.4N UL,,ALV LLIG,C,L1 ctLzat UGLC,U cita iNut.4,4) luat,uta CACA' CLIILNU UtCUI2. I.2.CIUU NU uuQt..ca,ct I tatl.U1. CLICL AUGtAU NI. 1.:aatl.11' LILIGtAILI UUC ANULC atucLuu Ct Uthr(t, AtttA 17£Z

1.2UtALU

rciwa

C(CI

,chca

LLAC,L

ll CaLILLNI.:

«tat.0 UlLaltta

tau.0 claw uour LICAGL614.4 it titCLI: U.

NLE61.: Lt.!

ChE4S LC!

ter

ULU

N;LL'.40 C,

IL& NALL'Z'

40

4C440 L4e4LL'. ULLe1140 NL,C4L.1

CLLL C4X01

C;

04e41

4A44e4L

17£Z

quzL acd.

4C, 444C0 4111

Ot. catea,ca LILrL Nt. LTe21401 CNLIrt. 114111

LCL

LIal044L NO

4;4=1 441

4141; AN ££Z

atu. 411. LtNuLL KC, LNLe,a cul 'Jun. Ct. 4LL4 N;LL.:40 ceICCI ;1U;4C1 ;C0 LN; alukra! LLL ed; LCL40 LL NO C4 4L',0' LL4L uoaL' ccaLiu. 1.1.101 aLe! 4avc cCILC1 ur44ILN,.1 CCL,LI 4CLN C. LL4L

uard.

L.:4121uLL

Ci

4; craziu,ccv

LCCIL0 xt,411 L:IdLCL CCILCI Cal40 urLent. NCI

L'.N0E440

4,u1'

-

C4;

ELLC41.41 CL.c.

-

LtrLaki

aoduo uNez, uuz,u

LEZ

ALA 414,uL

4111

41241.:

4411

9£Z

4CL4l11.1

L!C14C14C40 LILCLI IL

(cauo'

Q'

(CAUL) 4:1 CzaaelL

1NC1X440 ILA

t.cL;Lri. CM.L.L.t LN0

4;40

04;0

;Lit

FLLC4L1 CL.4

uxaki NLI 4LL4 N;LL!40 L4LI L44d1.; 01.41.1 N;11.140

aoduo

Ct.,

eaCEL ;NEIL

9EZ

IOU

LAN LILIttl.Al.' CtA CialLUGU NUL,IU AtC11.4 uc:44,co crttua ULL LINt cau ilC,

zuclu

6EZ

OtZ

1.1N4CltILI

NAN LICI.CULU LILILLNU NU azac, Nku 177 QaLc! Ct utu_aoa auLav uw-E ucctc, ctc,L.c Aumod: c,t4 uo.ru atuNcicau LtatEtC.14c uctLeacpaa ucLatz,a ctrucu4 Gaic! cac, Ga.tau c,NiLL rupwci: cciActt wat. t4AU Etz Al tUIANC, (L, tUldNA UCC,N Cdc L24t611.1.1 U6NCA1.1.1 Ulll NU cauccla.t ickaca.da )` L cac., uNacirm,u crLauL uut.La- UUccU L(ttlt NU ciucAuaa tclu.N1 ua,Qu. cac, AULIttLI I.NUL ClatUCI NALL2,4 u CCU acy. 01. CiaLazi.uo.m CUL,CIACI 4.cau44 cc, rucattu. ;LULL 61.141.4 4UUuL' 124CAda Cc uctucl. cthau 4Gt CMCII.U41.14 NU

NU

aLd

0C4L. NALL'.413

LEZ

1.

AUtICiIN IU UIGCI La!.C12

ma'

LILO

NA41:11 LidLCL LC1LQ

1.2.24talLI

RC,

Clie211.

4/2101.1. 444121 41412, r14401 Lcrt.LIL NCLU41.1.0 IBC, NIAL. CCC! ct.ACICL

CLU NI. LICILLIL. CAAIN

LNLLICI 424C1LL

4;40

L.Nc.Cf L!AN EtZ

LLkL INLIL c4LLIi NC2L., MLLE. 441-1 UK/24041N C1LC4LI LNL;CI UNre1140' L''1

UM.0

N;L: otz

CCCI

ZENL' LNQ e,u.Lx4NI CeIN ezru.4 Luo 41. zu.,c4ui 4,a4aLd C441CLI LI;e! NALL'.40

4101M ,LEL UM

4 4441..4C01 Clat.e.!Lf ;e4CLL ULEL NO 441410 4LL 4141 Q' UV 4r.1 ILLS 4l.N4C1 441 LC1.41 CLU /ACLU NU UTAC,uL NCI

l4uLL scz

LCLC40

1.`,1C41...1

rezio Lrt.LIL NCLU,LI.0

ram. CYLL;

LCL'4I.L4XLLT C4r41.40 cl..MCC4L: CirlC1C1L

Nal 1.1C.AtEtd.1.:*

LINO. CAGt

uchu

uLtuau

44,1,t1: VAC,

CiNZ

utLat

RC, LNIECI.

ZN4 AL:LICAL. 1441

NU IL:

CtA

££Z

IL! ;COIL(

NU Adm.a Lo.t.ca 4ciat41.

C1.4.

LtI.Lalt NI. LINZ' CtILCilt MALL c, uchoLau.o. ,Cl 1.:41.LCa' AILRLI GaLLE,L). (cc,taL cu (LE CUttle.. ULLat Nt.rttL: NEL chuzu. CILI LULL, Luca GLL lL CL welLa,ct 4C4412: lttfaLLI CNC& IALL:' NU alUAL RL ICICL: GUI 0.chcal. urli.cau rya AN NI. CLIcl.41.I. u.N4.cau cudatt: cutrau cc (du.to2L)' utz.o. Qcu.t.c, 2.4C, G[4.2. 0 414,4C4: Rlll 41'.411, L,N 5"9:17* LQILL

NI (4LI.Ztl)'

LILI4Z1.4!

ULCa." za,c,

ttuQai ca,u4CIICIL

CINUL!' aucILLN1 L'C1GL:CG,

CCII

cemktu

SEZ

uctett.cau 1ClclU NU ciccuu uQcuci. cAtut.' uc,auNa. caucat caua tult.ct caLci 9EZ uuaucu utru (LAO.: LILAC, alAN tNaL (aux NUL tudlo, waLN,L.,.. max. (114N INL CIL11.6V ALIttal.N LELCA ECILCI altALLIa. Lat LICCC441,

SC PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor if


Z:1.101.1.1

uL.,Lu

1414

NALUX

1LQ

L.LcarLe

4;

atll:

NALUcCI* ULeAL!

LGLL Z:

UL; AUALIUL! 41;44LL

La.,LL,LL' CAcu

rLLALci Cluriu

CNe2IL c41f.r.1'

cZNL LCNML 05Z

ArcLL., ArL L4ILLL. L.re,LrL' NU NLL:rt LO,tc LLu 4LL 4;4r1 Ei.ent4 L'Q ISz LICLaL4I:1* UNCelicCI

LI' C4 NU. uL.r LLi.L NALL2411 CLaILLS

ual. Nal. NU LNL413 CalLIUL11

LAcCILl. ULILCUL!' LNU UC1ALCLI NU AL Cl.ti LN4LLI41

NAL!' CcLc NAL! NE71.01 NALL;c0

U4L(1.!

!MLA

1z

LU

NACaIN

1.44LAUcE (ALCrc 11A CLCL: UL/Scia NALL'ACI LNL.ru

uNuu.' uLrcAu

card; rdLN

Ac141

VIAL NALuLo NLULU NAL! zcz

caiALuLo url.; NalL NUL Ci

CL!1:1

iLALM: tz4 ULM

441

CUL! L.LucaL

LCUrI ZUZiALUI LLUCI L'NUL

C,41AL14

LNL.r

ueAL' uate,LuLa Egz atuL' NALUX LcEL

L'ALL41 CLLLI Cci.cL LOcc:WL rUcLcal NLULU

1.41.L.4

NULcUI:l u4L NalL UNE72141

uAelo cLrLuo: CUAdL

LIO LNLACI

1.!4l C1N

ULUcl-cal UNLULU

NALL:411 LiaJ. NcAL AUCI

eArcal. OWL

LNLAI: CcrcUCV CALIClca Ucl AN NALL!131 uaA NLAL CELL. LuAdo uNczaL cum..1 NMI. NU 441A1.! NALLIX cLLN ZG1LQ NUCCIa GLrQCL NeAL UCA LAN cl.cLLUI

LAN CL UNUL 4N

cr,

urLuu Ldccil*

c card. claw.; C1N

ULX,NL LIC1NU4r4IV L'Ac tsz

dalLc Cl.r1. LAN U;c341 404iLLI U4LLAL!'

4LC411.

UM/

Luo

NU

uc

ucLaL.Lc

Ut;:tLcLI

Nall.

ZL 441LlIlL 4N

CA

ii41.1.! NJ.

-

cl1:1

uudcA

N4LL:4!

Scz

CNLA Nall. LC; CalUcCI NalL CA AL iilcrL!' u4cL., NaiL. Law. AarLun Nall. NU CL4 ULN Uc

c,c4Aumr

cta 4NNU LN14 u4 c,r2zut au.: mcca utt Lit ACM NU ;Gnat z-L 1 awakta L, wac,de.,a. tLatl G14111

caNLA

L'EN' La41:1 N41L:4C1:

12,1441: L 41 N

NUL

N42

aCtINL, L, ALICIL:: Ac 41.1441.1.

4E241 05Z

4a1L

Zurau. LILL

C

c4

MUM; lltt,N warn.

UNLCI

ctadtir: Cl

44ctau. tICilL41. 41

Nat. C(11.1. 4.

INLE

LACACI

410I L. 56 GLI, Act,c, L, C4CALL:

LAN 41.2C141.1.` 41C4 14N

LN4N1.

CtCI

4ELl

1,5Z

C/Cci ANALUcCI CAUL! U4

stz

cEUZI.C1

mu]

C1CAC;

Crc CCCL, NU L.Ncf UAN

917Z

ANuL., Imo NuL,' NALuLc c,u4z1 LrLAuo ea,L ArL al4u cacLNLuc' UV. NULL' AuLAucu AL:c;LICV 44411 UZLLI.I. Cc COCL alccLIC LthNri

LlicELCL UULatCLUcCL arcl.Leal.

4,1M

6CL

UKLLL: C. caaL., CCLIC CNalL LNLAD

ALM NUL Ltz L:41.1.41.1 Crc

;UAL ;co

CcEL

UCL-cLf

Upu

ILA

Uc

AuLLLI

c

LN;LLIca CI4C1` Ijc

NU 41L4LI

eiN;;

Cc ACL

Zr4rlc NU ULCI

N411.U.41:1

&Lis'

rCcNOI

Ut 4C44LLZ QUM. LNLccIl INCL 44crLi 1.41.14 LuALL NU LUrcLu L.4u C,L LL::L.,cu 4A4cc AuadLLL CUL NALUZI NUL' CLLC

diuut.

;NUL NALU,V Acati rAuci AN

41N

NUX441 LL LNALL:ca

ca,cLuL Nu U4Ccd N411.1.t.ca Lau'. Aca,cLuL MU rCcNIV AUCI NUL 817Z

CCLN ACI:1

NLli Ccla

41.13114 C1NlAL

ZCc alUe/INcLI. 14LcLcCI

UNC:crca NQ NLL(' ACEI

zaki

LcZirCl:

C11SQ

UalCcrU LLL NC:4CW

Z1NU cceANLLIV LLMANC4C1

U Cc LEE,.

LaCI:1

WO:

&C.

NUL' uri..LL.Lc' CLNez /ANL; .EN CNalL 61'Z NalL CrUL: AC:c CULL' cClal AN LNalL 1SC:1.41 41.4! AN C1C1cUcL CN/21L UACI ACtUc al-4 La ELL NCI CcLL UNLCIL C4 ro NC; cLIcL!' 121UL ;CULL

CCLULL Nci

NALLIcCI

NULL NUL'

Nal,

LL:UNUcr40 LILN

alc4LL NlAL (umuLLD) LNL40 LcrLLL,LL. CY.A:Lr L!clCI ALIcALICI 1I; "iCLL Natl. udarLo LULU LEcIl Qt.! NULL' NALL:c:11 NU Aarlal uci 411.C11.41 Cc

la,,UNL14&1.61.L!' 4CI,C,11l cell L:C44' 4C4C1L1L1 44U1 ANAlL'ACI: 44,t114 U4 SVZ 17-0Z. LI N' Caciu4; L, L:CL4N C1CL4N4LICI:CaCAN4 NLIJ., 91'Z

tuctc,u acacut

<clL4L caNtc, Ct4

YLC12.* cal2L1-2411l

ac,

12.CANC1441:1*

t:1790' alLu

ttz

caia4' LCal

44LN;

NULL LQ UPLIi ANUL

61,Z

a., 64 I.GL,CI LC NU LILL; NCILI: 41.4 dc, t4ALI ISZ uct,u,i.ctoa um.acoa dm: ru,w4a 1.4rt. rum. 55Z

LcaL; Acad. Lau

AL

AUM. LIAUUL

NALL'ACI Cc 1141. NALUcCI

ULUILL' LN44l.

L4I.1.4* CLL: LL! CALIC41:1

Ca;ccai Ca;

NALUcCI

dalLC

41112.

Nut

uc,luiu'

CALL. cCtl cl.Lica,ce LIGE4C1 ZN1124 ULL,LI NUL 4,4L L:LN4C1 4L1L111 4CtalCALLI (41GL

9Z 4N LEL,CI NULL) (CCU SZ

41

chauLca CIN4111' CCtLE,LE: (AMC,: LIZ C N' autrzc L,

r

cacra ucLazaa 61121E111

CCILEL (Ca).

L:LCL,CI

a'-17£

4111:40441.1: (41.41.41:1 Z St CS.4 C.11' /11.4

1=CLE

CU acttLE Ya L, CI1CSL' 12.1.11LL!)*

9£ PDF compression, OCR, web LE optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


UGLU z:

Nr4 LLL4 NUL'

WILL.!LCI CL

(N4LL.l41)1 NUL

;cc,

alltd:1

4u41

LICLI

elL

NU LIEU! CLEL

lam

c;

(&21U

xc;

z:

att.0 &MIZELL ;NUL ceau NILE!. CCQL.! CA-LCLA

NCLUll 09Z

41, 0.1-141.!

c1'

=CO

LINCILli 4N Lc,

LUtu N4,1t xLuo LL.;du 4LaLL.r uLCI Nuca dU NUL' LUCCI XeILL!LCINLLL., CL LL4 NULL' LEE! LLCLNL WILWA:7 at.N NUL

utuLum

itt4

CLSL

enuzci,u 4rL4,1

,uaL.1.'

;Nay. LCa44

rueu.

4u41 CL.cLezo LMIX,X4.0

at4LL4,1:1

LLCLA 14N

L,cLro' NE;

4WD adu1L

LLI.L4 NUESLCI LC

eacix 4ar14'

NL

LNALL.!LQ

4uu.aziL cuL4,o

ziLA LLL ez; LELLO NULLU E9Z ,XUALL IAN CYUL 44,141:1 LLL 179Z 1.4L.1" LeadL; LI4LL CAUL ULN LNALLal caratui a14LLL.! C1XL41.! aze, L.:CMC1LELQ' LarLAL! 1.11-1'3NLLU LLL 44 alL:NIEL LIE1.41.! NU ILILUL C1LCLLS LUL.4.41.

-

C1NC41 LNLCI.

4Xte21LC!' 1.!LNLU 4C141.

=LOW LCL ,a,dL czc; Cla4e,LL.r4L.v NL

CL

LdL

40141. CI-C1.4210

4Z4d

Ld

C1LClaal UM.XLN

C4/2144 W.LN

Nal MLR

1.!NULLI. LCLLI: CN4ILL:41:1

uci YQ cL Ldeau 4,LLo cLLLUL at61.4 ISQLELNLM 99Z ucLaL,,c du; NU LrLIL! CAN LWILULCI CAN

rc4u 44, ;r1 rcua4L rclrLU' cramp LLal NALULC1' u4ar, LLL ,ca,4 uei4 41 ,aa,d u6e1L4 LLL 4N LNC1 cadu.. ItadL

u4e4L NaaL

Lrarz

CULLeIrl.

UM- 4XL

-

rl al;

ClUILL

421.!LLU 1.1.1..LXL.!

CCULL N411.1:41

NUL

Cal

14,,a1 99Z

1..!aLLILI CiC4 CL La! LX/Z1L 42C1L`C4ILLILar LLLCU.:1

ruLLu.

caLLat aatct. ucc,c,,,4 ce.LL,L Ltau acu. cut.: oc4 dc, RtL NAIL uruaL CC)' Lccau aacu (MILL UNCLL!' 4GL L, uacta: UI.E. NILIU Ltad.Lal C4.1.2 tUlLti cautu ca.aaa.' NI (Ct,Licl)' CCtILN CALltL Cc CILac4 uatacakci, Z4LE LECo.LI ILNL: acluGccl L uLLau ac,,t CGAL: MUL ELtaAoa ctc,

65Z

uQLaaz INIC4

ruu GLCall

IL,

LcCd

L:LICaL" (tECAIU

uact.caa at cttatu: cur4 to.tdu 8-1Z. at tLN(1141.1 uzLEL4cC Lcl 4aLcual..4.4r Lat tut c, 4,Mat44:ucLab.4 4l14LIU Scud t9Z

ccu.c uLcac,`

ciatta'

UCILCU C.

1.41-USLCI

1.!LN

;Ca

Nuru

14441.1 WIN 414L1.!0

UCLCL

C,UL

LICU

4L!LN1.11

alKiLLLE cal

L.:411LdLEL1:1

LCZ

u4LN NU Auca,

1,44 LNLA'

/21C1LCI

LILCd

LCCI. CCOLL!.!' LW' CTIdral

CN411.1.!LCI

IAN LI.:(.0 Net

ILLZLNU1 CeCLE'LLMI LQ

rd4u

uucLL

c,1

1L4 L.1.411

Na 99Z LC/NMI cakdLX,C! ucLau C4

LLLL4 daac at;Lux 1.1.,4dL 4N 04,421. 4NLL' UUL/21L LIZLX0

ucLaL,o'

CU' LULL 1e#1.1 L.!Nal LLL/21, N41.! Cr,

uuLaiL N4

L.!XLL

LcaL

Nu.Lu 44 gtt,C:ci 4ci 1.!LIC4C1C) Nall. UN4 NU LNcl.r U4N asz LAN LL'ELLL NRL XCLIM 41' CUICLL.ti 41. L.!41rLd WILL:Lt:1 CL L!Clua! uezcial NU C144! 244ILL!LLI NCLale NM- LUULLSI CtuLL! Nrl NUL' LL4C4Lii

rt;Luo: ucLaL rLLQ NI al4LC+

4N

azLizu

C.C44u.

u4LL4u cr4 WLI-CLLS

4cuaL tICL

4AIti

ar, 44

44LL L.!LUL! NalL 4,1.. fSCU.L.I'L

NI

/21CLI: UNLl CL

4).z

LQ

LituL rd,u1 CULL

u4xcair

NCB

Uta

UrN

ECCIACI ALM. 11GIA.

L:Cal,: NU Acatc! uccaclu

40-14

4N' (XALL.al)'

utz,,entLe

40EL

N4ILL!,41

NUL'

uu1LL x4 LUta

-

elL!.4

4L

ZSUL;

NQL., azeziL

LI11.!

NU ,ruu.

CLXL LXCiLi

LXLIL. alrLCV CML!

CldEL.1. XL NUL

Lucundu ucaL1

4Nren,12: 4NLLI

44,

LLL1

x;

Eta

Niult r,Lh cL

acta/ta Atm: ;ow:a-cum. rum. aAu c.,artt: turn.a uraaa ccc, cell NAWACI ctc,,uca:

WrILA ulU Z6I.A0.

11

ucaN' L:k1

ucaLu

4CL. N/21. L.X.421 CXLLSL NL 69Z

;NUL. LNLI NU

ICA Cal.!

441LLti

4CLL

CiLLI1.1.i

-

UCG4LL'. Ct; UNCUEU L4LILlt

59Z

Qatc!

AUC4,L UNI.11 cactc, acr41. LCG441:: LLC c44C44

2.14L

99Z

ctac, tu atz.lau. wLalt ULU' NU ACGIU crtaitt. Na C. CLIll4 CN ucatc! NU au2cat tAuLtt utt.tct` CCU uNac,Na NU ACGIU uataciaa C(A, LIC4Ellca Qate.,ct at:x(4i c(tu Cu' ccc, aut. ucatcl cc actuta NUL,4 6:sr atLu (cal aLmac,acl arzca tCIGL4:1 CtIL UcL: CN ICW,AN cti.c' ccc, uNacirict 1.21Gcl. CLL. azu 41441.GL: au,,ua atuu4 NAN tEct&Lce LkUU-44 Ld. CUC1L ULN CN,41 u*atc! NU alcLat Lc<cl ULU' NU ACGIU SILL acietc,u. aa uacac,act uatu cca U,,4 Ara uurzac,cau LLL Azutt. tau citza CUILNU caLLatz uatuatu ClCULI CtU AULN4. CLLC aNtlu, tctLz..LE: ccalc Ka utaNc, WIN EUILNLI uatal NU uacaa uNaANct cLala NAc,oa NCI ectt caLate u,L,ALct c,acu,t Itt.Ncaal Lt4NAcUl UCN (awl CL-CL: UN'CLL!' CI.GL L, EMU.' rtti.uct: dQ uLmAcua Natl. gsz

.

C

atc,t- cCCUIUcI NIC.0.44:

4rcLure

I9Z

WILL.;41 `CLALZLCI UXL; /21LCUIL1 LCC41 alL'CLALC!'

LNLZQ NelLULCI 4C141. ULCL/210 aZI.XLNLCI Z9Z

Nall- NU Ld NC C. NLLLU'LLI

CLCINL

NadL

aux

09Z

LEL:).

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9£CVISION PDFCompressor 6£


1:01.4 Z:

alll:

14GL4 Z: CULL:

4;

LNL4Q LOOCL C4dU C4 J. CL L,C,LS LLi MOLL' CL

ati

OWL NU uahms C; ULLEU 4acne!

d.L4' cm.

LN411.4,C1

L4ZU uatm

LLLML N4L`.

L'ItAL! U4LNU ati

Nil LULL

LNQL WOCZCL., L4C1cdU

Qum'

NMI- NU 44ZOL LIduLL

INLI LrLOAcCI LUUL4 N4W41

cal.' Ca

(4rcLu. uhic C4

1441420

Nil

NALUX

LLLLU 1.f.L4CLt LIMLNLI

;.C1LIU

CU

9LZ

LaLea4 CL/21C4 Cl.dL MLO NWC NaL N4W4.0 LAN L4CLCCV NE; 4LICI MOLL 4CLI:1 1..ithNUI 1....L.ra4e,u LULU, UCILC

L4L&

1..1.C/NC4C4C1

4C; LC.I.CcUL N;Wc.CI atu LN,C1 uru ci' L.I4ML 4N LatQ 6LZ urco

rLL(L at4AL

UL L4A4 xe2u441:1

4N

;CO UdLi

L.11-1,U

ITZLCU 4L L.L.CL.11

xua

N1

l.c.c.LN

41.

NI /ALM; ULN LULL C4; LO4L1..;*

1.4?4

L24LL.9

(Nil u2lauL

4,eic eLdu' 4u1 Lutez. LNCI 41.' af,LLLU 41. N4LUX1* N4 ULU1LL CL Ne211. 41.0 Oat, ;CO Lk/IOU taz

UULCI C44

44N

4C1

ept

LcCLLC

;N

al.44141

ca, ram

at. C44ALUCO 1.!,CiNC4C,CV

uoLaL

;co

INU

1.4CULE

Lc L

z9z

LW'

CULL

;CULC' 44,1.

CLI,C C4EOL' ;L!CLIcC ,CLA ZNal NI CUM; OCJ.

-

4Lal

lACL

igh.ca

Ltic,L !MU' Lre2ICU NO C4LLLt 1.41.(CO ad-IL NalL r&17 1./21U,. NUL. mat_ ccu4cu 1..ruLe1140. Liz; ,LicaLe atQ AoLc 44L4c1 N4 L4Li..ru 4UCCIWCCI eLat

Lta.0

oz4e2t,

a,L4Lri IL'!

Lazu

'CLL;' NL L'LN &1L NO

LUi.N L1.41-LL(' ;421O4LLS cLUL. LCILCL! N4LUcCI

c4r4cce Lusc,Liu NalL

1.1.4N

QUILL; NO L.1CLICLI.:*

ca

uuLc>1

E4a,

cLU'L

aue,c uoad Car,.

;co uzuuri.

oxucc

LAW.:

GU' c, cc auc,c,t. LILiCtLI CACIZL CL

1.21C1Et4 1.4,Z411: 141.44C41412

uant. 4,a4ctu

SLZ

CL

L.:;C CLI.t4

4N U4LL4U ACC,. N4LUcCI.,..L4O' 141.al.fcCO'

;LTLILLIQ: ;CILCU

4;

4N

440.1.:

-

ZLZ

NOIL ucALc

ate,i.u4c ac, NU

ULX4NLUL ELZ

1.1dLUUL

uccdea UM., NU L.LL41.0 cl.L.NL DIAL

flZ

L4carr NE;

4.CIC

;4rc.C1'

LLILICLU UOLLI...LU

OlSaILCCI NU OCc.l. N;LIJACI

l. N& NU eaZruu

LU

1.41.1441

CMEL'CLLI UOLL4141

Na delQULQ:

1.11.21

0144:

1e4a1

N4ILL1.41

ULE4NI.' NZL, L!CILC

ALM MOLL MCLO

CL,C

ctcd, La El

aiNal ct,

LILL Ci

4ctai4r C,L.NLY

CZSCLL

c; cuar44

uNren40

LCOLIL LC,LCI C;(.;L!, OOLCCI atU

NQ CALL. 4LILIcLU LLIUL C4 4Cl11.4 CtlIcL

LEL" Ca

iNicra GUCIL!'

L!4C,,,,C1

LICi.LO NUL: ixt.e2n UM-4W

4;W

aC141.1.* L4N CUL

udci,c

N4LUcLI

;MS/. NO C. L.RELNLUL r,at LILN: 4ZOCCI

;4414L,Eli uLeaco urcAL CNLA° ;ZOL4 CL4LO

CL

L'Q

L4t

ULENU C4 ozz

L;N COALNUI UCALLIL ;CO LILMC ZULENLI

;OM

NALLIZI'

rca44c

ue21,,L.r

CILCU* CLLC

L:ruri. NO ILZ LILOC41 cdLOL

L4ar,c 4at4 CCU

Ld

rLL LC; MULE,NL

cr4L, EL.du ;CO ,COL LN4LUX ;CO'

Lrizaw

xaci

4211:11..LL'

-

Lca OLE

LNL4C1

4N NQ 4141 444CO U.14

tC04, CIG4L11.14.11 24111121CLICI.4

Nal. aicv

42N

CatLLQ u4a1 99z 1.114 NC4E&CI LC N4LULCI LCLCU' ClI;ZUL OULALf. ;CO OZCILI N4LUX 41cu uLcc.; 41. uutrd L 2 N Lce, cuaLA' ;NML ULCOU r4e! L1 ULN 69Z

C,C4Lall CaL!4CL1 L!EZN LC41

NalL C4 LOULL

4idu4c 44u0L4

;N

44aLe., 1.404

L.,CcU UNLC4(.0 szz

CNCILL: acac, LIG1.14: LW. v41.1 99Z Z iaLLIN accau c,u.0 aAtc,

;La Ithd. cautz4 11

N4 tC4:C4CC4 ULM, C4

CilLIC1L

cpuciu

;co

OOLL ULX,NL UONCL.CCI1 ULL L9Z

&LL11.1" LIUCL

12CLICZILLI UtG4C,L:

41. LCL.I.,LLE

umi.nu atlt N;LULO

Lrutcle 4e24co LuttLu caco4cce uLLL

atQ CiNLOU' OULCL LCxuLU 14N L.,,CLCLI N;LUcCI

GCILLCL

LrLQ

c4,u,

UC1LC cCL

4A;cOLL CLLL

'CCI-401 4ACL Lc.OENL 4N LNCI

;CC! LNLW IL LLL

aduau. czta44

N;LUcCI CL L.4L

;co'

;ICA CNMLNL 4OdNLLI eLcuLc uoLaL Ni 4.6" N4 Lc.4,14

44.6 ruenAxi

U4LIC1U OCL,LcO

udkauL

c.dLOUL

Nil

ONO4C4CI NQ 13-4Cclie

CCO1 UUILL NO LNL4Q

ULN' ECMIALI, OM 09Z

,L1.440 No

4C4 44ALep

UONC1crO' LLL 9LZ

;ULM in!.

ciaL44co udduc NaL uclic C4 ui.L c uauLu atLt 4ru uceleaL Laz; olLA'

LLZ

cZO4L1. LeIN GUL 44X.C1 aLe2

;co

C41.a1

CL4LICCI L.ILet4CL ;CUIL

mut

cd.

LW

c.CNL CL /21LCi

N4LL'

1.1CC4N

N4

Gr.4412

Z41441:4 C4

89Z

(U,41.: 4,N ZLZ

LICIAL! CSCI NLU4 ccluaa um..a.cda uaLtat44: tutrws £LZ 12C1Nlllf L4C1C,UCILI CCEcta iudl<at

1.4,24

4CLA44 LN<CQ CLILZ'

=GM.

CLILL,44 CtLICL C. t1.1.444

S21-11-44

PDF compression, OCR, web It optimization using a watermarked evaluation copy of017 CVISION PDFCompressor


uou:

Eit

LAN

mai.

LNALUXI N4211..MII

z: atLu

AULIML Nci 0.440 e21u41Av Aodu ACA 41.40 Nu 41.x40 1:441 CiELCO* UGdLL1.1 11 LEU41.! L14/241 LCL' CA

411.4 LNALUcCI 4A4LCCI4

44Lca. Qad,LL chaLe 466 CelEN LAN CLLL NLICI Lttt.N (CULOCC1)1 ULM Nu LN/211..Nt c4e!ce, 461.4 CL4ULI LNC1

441:,c)

tix

rat214

WLULCI

t

N4I.L2,C1

N'CITV OULLOcO

NAit

LILL61. ULN c LUdcca* LILIc 4t41411.41 NULL

',Nat.

Na

NALL:401

at.

NUCC!

ULN 9 CCIC141:1* LAN EALA

LUUCCI' UNL41. 41.441.411 MALL:

aza cuaxv

E;t: CLUCI

4lt44C1 NLLTLLT CL calra uaaL. NU CI4LL44C1 NAIL ULLA/. CLICCI OCIL'. xIAL NAU OULOCl* LNUL-60 UCIOL' 401.1.

C4aLLe21'

uoutz

rLc1

4uce214e,

ccdeno CL'

AUL 4uLludLu icEdeno Art. ,L.LL' UC440 ISCLCLGL4 daILL' NU L1.4

icLL.

ueic

rca,

Le!

Ne21L

L

Lci.cry

Cilia

(X; :1' Z

udu.Nl accu

(c,cLd,a)*

AUL

-

124;

NaZt

1111A,4l NA

Ce11Clca

-

NALUX xU

441

e2L`

xl21L CL, dIN4LLM:1 vsz

LIOLLLL xQ LCci

4uaLli MIL NU L,4r4m

C4

FEU

cramco

4UCLA AN/21L

LEM'

LC1 OltIO 44Ll.440 Ne141. !ALL CxlAL 4NC41 1..V21A4U Sia LNLOL,Cr Lcen44u4. LCOaLcl LCOANC41. CNALU4C1 4N4cr411 LICA UONCtain*

AOUAULI

xrl 4ccUA,C1

Lr414LI: re2141

L',0 4/21A4L41'

N4121

ta4u eix

NA41;* 4411.0 CLACI LOLL LiCLECLI

MOO. LACLU ,Cle11.11;4

uca,

,LLEL,

ArzlNu.

444A4LI* cad. AU LICI,A Nei

Lam'

4Acrl. LIZA NA

wcart,

4e,4C1'

t64u

1.4CLCCLI

LLuo

Nl renal

4arav

ram 4A e2IOLL

,C144 AN NALUcCI 98Z

L4Lreau

4u

Adz uLarL NCB Lcary 44 ealkCleg Ca, [a; 444r1

aza Lam.:

NeAL

64u AR' U4 L cicLury rcEL NalL NLI 44Nu ucLaLar UNC41,0 41A A`CCLL r,rl 4111. Ci 4A NUL!'

e2ri.

Cl 4at4a46

QUA.: L, 1441*C4':

I

cccLca.c:

uctackr =twat AN NU c,urtcacaa tArt ratol CIL:LidUL Na zgz uuLau atm:, aLaca,a ucLataa coc,u: AN 41- aucc,u actuata:udaLra Nett utu. rtrat. ssz

ucztul NI tateL)' Nall (Ca LICAEL4C, LLRLNLI c.L.cl.' uctt.c, ucatLca al cm

(tc,_cc wact c,uta au-a Laid ccatt cra mama cactLc!Nl

uacLaua LCd VAAL,' cc,tat.' (Ga.aN)' 121LNLIllINLUal tatcl.L.rttutu NUU

CA-,CLA' NALL'.41

NALL!,1:1 LG LNLAO

CL urttucc,al: lb' Z: atLu L, 14Na UaGL:12.411.Nl CN,Al cucau ctAu. uLtLatu ucuu uuLcau ucuu au (12NUECA4144) uccattau accy, ctuutLu caa co.aucc ctc,uu Actual: tuclu.ra cickatu` cayu Lava cac,ca utzacL NU ANCla act,a uatac,a,a uct.claa udLLNl- acatt, NUL GL,dxl:

NU

W21, NU LItAL NO C4i ENLA. LNl21L

N1.41.

ucaL ccOLIL AN LCL NALUX`

xU

r1046C1 LNCI

Lf4/24. NalL, NLI (.114 LNCILLkCI

Z

(-NUL% N1.1

rdcau. LA;

Cc U4LLLP

40ALI LNEIL N4ILLM:14 UCCI 44GL4

441.: Acad. uoaL NLT NU uLL,L. LAUL 4Nre214oi uLLcu UCcN 4441 46r40d t ULLa, uALLri4,L1 LNALUcCI &au' arai FCzL4 AUCI NALL:41' DIU-1W UCLGL-41 1.46L ULILLU NLI AUri,L* NalL NU

4c aue.urui Nall.

tf.C.LOL

CL NCI

ca

LtacLtc,ta udtLca

cuc,

N412: atc, ccc,

Z:6£* CALL: L, mc,tutta:

uttLaa taa uact_. rza a,c,tc,tu uciaL: 4all catdaa. N1 cltLra' &Act, rttixtu: ct, 4ac4 au.0 (cal uartaa (CC, uatac,tu uoatL utctu NU uac,c,,a cuatclta rcc,c!L aurL ct

L

at:tacit

tccrkuct NU rtc,u alcacit 112(1K1.44 12.4uti.,4 CUL

LRCIAL. NAIL ccaLrtc, ZIl ACC4CI.: 1:41. Nat. (uncut uanau NL uatrcL ca aEca4 UlLICAL* Ca; NlCitIl c,cci.c,. vs ccaid caatcL uaN cctdttu LuaLzu AU1L12. CN11.4 NUa

CANAL:

tIUL UCALUI ClNUU ci4a14

99Z

NU Ncit c,uLte ....at.rtc, cc,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZtCVISION PDFCompressor Et


ctca.ci

rts o: aux

4C4LC1

z,rdez alUL 4CI LL:ClalCcCica LNralc

L:C14NC4C1 (c4c1.1.)

LCi

uteAL,Li

C1Cai LL.',ULZ,Nca

C. i44LL; std

Luucc LalL,L

ate,Lux

1SL

Leirua

N41

uoaL ;up r,u1. NalL, N4L' 144442K1 ZA,r4. ezza;u *Lza! 4se!E ULLU' ;Lc mUI.LCLu 4NUL xQ C. eirE,L;

Ulna'

NQ oz

UL!cl, NALL;cC!

NALL!ca'

Cmuur

91

4L

UL,Lf 61

AdLnr li.Nralca

NLLICLI

NU

euru,Cr

utro

L,EarLi

WIC!' Cc

LNALL!ca C4L'.

dL41.1 uenaUll Crc CLci 1.1CINL' Cc C12.0

CCLLNca'

LNALL!crl LL.1.)1

Emuur uciaL,o tz ;La uELdi LA ucitu.,E L.Nrenx NL

NALL!ca AC14i

22U1:1

LRCM

WM!

LNALL4C1

41.L.

0.41,41t.

LAM

t4L

Lam

LC4LAQ LUL! C4IL4CI aLc crcLL 4N C4a44LLrcUa

cekla LAN

uQ 4111.1. imaLi NalL NAU NU LNcl.r u4N cz CUD NLJL1 LICILL! LNLACI CaLLICII calaLCI AC141 NALLUCI oat. NA ;MN

Ca4c41

cum!

;cc:

11

L.

cLrcall

CcEL. sz

Crl Lrazt 4x NULL' Cc Du tz CiLA LOLL; /WI am: aACCI //ICU 121.1.1 L-41cLrLU NLUQ LIcUL LCL aaLL,C11

Z:361. QUA:

L4' zNaL

UNULCLU

ciac,Laiaa NI

ACZLNLEI`

uuc,lcu,a ac, c,actc,ua LULU Z:5'01; GILL' L, tzaat.: Auct ccll Hat.

UI

4,12C1.4.40. CLA

CLIEN

;GIL

MEW'

cL

actaa ua

C.U. CELNLO,

U.LN

Ncv.ua

1.41141:

aca4w.

C

L:a4,12 NLULLI LUICU ac,

dllN NI act: lti.ct aNaL Uc LLICLELLU.

L., C4C411:

aucaru uacLaa

NI= cc.,

cc,t.c.a.

ll:C41,K42440.

Ic

L, LINCleit44:

61

Z71. QUA: L, cutzetaLllt:

oz

UaGl.` C64.,

uaLA

AateaL

caL

alCILLca AcLNca

calal

ArZU

C1C4

-

4C4LC4LLrcUla

CELL1441 C4CLIci.

LUNI..ldc0

cLLL ACCI

N4L114:1

ZSA

UNC4L.1

CILC Ca;

LUNLIL

4iLLR catz,a

Mehl:

NALL:cla NA 441LE

taau.s.a: NCO.CLI

4.441:1

L,ct41,ClLt

CIL! tCLING,L!

NuLua

LcLIL<4 (WI Num co.u44 um.cacda uct4244c1: NU 1..0.1.X4C1 lZ

4L4 CLLICL: NIL L.:4121.1.01 NLL111(S4 L2C211462 Lt.:wt.:a. al c1441,144,4 4caata Ac441 c,uu.u. ucuzu Cc U ClL t I uclu.Nl. NCIlL'ACI: act. acau aaa Lc! Lau c, drcc aaLuaL ua2ua4 LL:CLNGLI L1C1NL, L,Guau 1NU uadaLoa at c4auct: uutc! au NUL zda.: actc,u ciaLiu uLa.' cad. NU c,c1,4.4 aa.zL ualuaa NL au.0 CCI L, CL 414 l.:LULL.c.

ua

uaaLctLau

1.412.1.1.4.4

L:ELLL: LICLL.ZLZI. NC, cEzN cauaL ucaac,a,a ucLaaa a., aS auLazLu

LULL 1cLu4 C< c4c.44.44 uccuL uata caL'U 1.24.0.1.61

ELNLE

ce,

L.Nran LCOise 11.!C

C4C4 LCILC 1.1.1L!' 1-!41.41

LNLLACCI L!CL: NULL'

91

iILUcQ ZULLL( xmL 'ma L,ELro Ns; cie,ar, LILL u.a,ek auLut.r4 Lralca CtliCicrca LcCarL1 I.NI.CiLaid 91

-

4rL OAU Ci Lxrmc uLLui 41, LI UNal'

al;

Clarc

44crl

ccaid uaima

z7LL au.0

dLLC.IL NEC, ULILLL'.

UCLA' acc, NLLIU LMLL, 2,141244 NEC,

NalL QUEUr &Mc

(at L11.4U: Nra4 91

u6Lzu

ZULL.N1.1

ram

uo

cEL4 LAN CLLN

LUKCLL, Ler,ci ralcCI al1/21ALCI: LICL,C1 CNUCLI aeaUCL141 u4, me, utx UL4lx uaLr lu C4 L4EL4 NEcAcCI LOLacrl

LalCaL LIC1Ncrl

ICCt

x!.L.r

(MLR, Ettag. tL.Caf.

rdoix

,C411 NO Cc LINal

4x ucLaLav of

2

4,r4un 4NeaL 2,du zaLl.

zLel CAN 11rCclica NL LUULLrcrl N4LL2ca

LuuLt.rx xelul zz AUL ;al

NUL ULM.;

g

ANal Leld NAU uo 4arcial: 4cLai..,,ai ULL zi dalLU Alta/

41;41:

L'NQ 1;4L4Cli

epoLL Le!

L4EarLi

urLui L'a NUL: c, unit' NALL!ca EL' NalL La c cad

LNALL:ca "CMULLtal. CELL

1:4CL.!

r,12.4E1C1 244 1.1.16140aL

NA

UOC1U

6

LC; NALL:cal NEA EUNLQ LErcal rcQcLQ ALM

ruAel.L 4N

ahcar Leicr, uoaL 4L.,,o cat r xmL ANAL; iicaL midru.L C. LL CLLR' cart LNQ LLccie Lraa, ,LruoLL' xQ urc casucLo

xU

4a1LlL e,ErL

UCClUL CaL 4N Ucl Neal.

1.!CLaL C4

LLZ1

L.,,L4ue

Nrc ClairiaLLLEI NALL:ca N4 arc WAN NULL' 4C2L-' cLICAClal

LL.1.1.RACcC!

Luc441:1

ttll ยฃ: CILLU

cz

AULILILCI LLCL UGLaLC,4 CALICiNZLI.

ANLLILLL1

acec,t. GaItho. (tcra.., cart.a4t.

LL:MCLL

1.2.44) 9:1SL cchl.NV

uauLa,a ud.acta

ucat.cla NI

U.CILL.NL` acLc!, CUL uciuut.0 C.LLIANtl: L2Cal NUL.(4 Lt4taLL1,). (iNau, L.:CALL:<4 cad rรงca: act,w. Neal. 161,/,' LLULLI' ENLL.I.LC teILLNL LEac,ct 111.41.1Lc4 CC1L! WALL: NUL. ALLILLVILLI 14LULL(.11 (C.O. NI I.:(1.NLLU 6:1 NI ual..rual.a' (CU NILICI

za<ca.a aalacL war4.LL LaNa,a;

NaL uaautLau ac,

tz

aucaw cal =tact' GuucLu

LINLULLLL CLC,-Gc

ram zaaul. ac!ca IL: taC,UCIL L.:CI.GLAU

CL2LL.N1.1

L'th NU civaz

zdau au,uuaa

CICIGL.LLI

aatuu

NI L.!LI2L1.4.E1 CUILL UCC4412: ItAcw..4 ZCILLNL. zdll.NIMULLLUL* auNad gC,N4 NCI CLCLNC,4L.: Ucl.R1.4 cLU rt: am! Na OA

l<Ccl L2ILNL.4.4*

aucuw 4GLkI ELM MIMI: 411t4 tUG1,41.: ;Nal. 17Z9). (am ELL CLILC

LL,ULICL1 UULCIL,ULO. AULICL:

CLNULCLU. LEL

NU

C,C16C14.0/ CU

6 EI

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor St

tt


drALis Lclt £:

NALua

&Lc

41; C11.,40 ii4L1

C:11.1-1.2

duLa c4tr c: GILL

un,Auxe

Le2U4LLI

ent.cr4

Ca, ram ACA

oad Ncl NIL

ciOLACI LEL

Lc1.1.4*

Lar,'

NU AL AL:elcal ELLLIc LcELEV NULL:' 4ULC1 Nall cc NULL!' ELIL!' NU ce.ILL: CNalL 9E 1.4114' dalLC NUL! Cc ucity A at

CCJEle

LACL, LNcl

UNLLL*

apt

NIL

NCN CEC1C44

Rlll

AcLL:*

ALL

cLOcL!

cuaAue LcaL

C4LLL

6E

44 AL qtreAL

4L4LI CicAcC

NALULCI

-

rJEU

xU

t

ULMAL!'

Cc&

NCB

Rl

L:LIc

4ICL41.! NcRU C4 AU* NLUI

NALL440 ci4to

NULL'

icLx. aru

W.40' NUL'

cuatal NIX. QLE IL4 4.

411,U4 NUL! UI

CA NU 1.141CLI L1

LcElrc'

LaLLm NLLI LcUcl: NALL:c01 Ci40 ULN xmL L!Uc41.! NU 4.N4L. ULN cLurl: LrE4N Cx LNrc Cl A, cL!cL: CLEL LcELEca (ICLL)I NUL ot C11

a

CCU

UUNC/acC1' CCidLC1

CI)

A4G4LLI NLIC1

AOLC Cld.10 LOLL

CiOrc CliUcLCC1 NALUZ OrcUCI*

Aa11:111.:cLLLZ

CLitcv NALULO Ut4L4 NO LEcI cAcca

NIAL. NU uou,LL NCI rcl, i4C41..' 6z CA-cCLA ULN N4LL:c0 ENL2' LNalL CalC40 Nall. CA NU clL4 LULN UL1 CA LULd.1 44UL! NIL UQLE C4 rile! ram CA LI4ULL EL NIAL. La Cc

LQcULL EL CUL NALULO ULCC1' 1.!ClANC4C1' NULL zt LELdl.' 4LE leiEUUL Et.,,cLrL. Lcd, C4.411 C' U4LAUcCI. allCrc rallU uziA ALta,t.r CL LELIL

MALI

UUNLL4LLI

LL:41LIULLc

ul

uar,

CaU4LCC1 NALULC1 C1/110'

NALUcC1

uru 4lLle

UQNCCI.

4;

ACCI

ULUd AULLU JLXL: Xl LOLIV xmL CUUAL:' CELLNLO rum. LN4LL140

CLQAU

cNUCCO LN4LL!c0

cGrL LNO LUZAcUl N4LUc0 EJLA

ENLALLII

ti1C141.

cal

E,Lt LNLI

LNU C1i LNU

NUL'

NULL'

ZE

ACL

LLULCV

NaL NALL:cO

UCLOLcCi* NU NLUC

au Au Ait,o

ULN

Le!

NALL:c0'

N4.1LUcal NU NUO NLL:Eca NO

me2N

CULL L:AcAL: ucax LNU UM./

NU LIC4NUcrc0 ccGUl i/et 9Z 40 AL Ncl L.EL U4L4L!

LNL4C1 NALUcC1*

4SUL.'

L:CLL4,0* AO LtL4c

NU

UcLCI

Ara ucLaLz

(L4Nc0 itEC11.1

uuat./. NalL

C41,14

NU LULX4N L:AcAL:' CULL UcLO xU LUEAc4 Ltual.A. azalL CA Nu UalCLI CAx Ace,Luc

LcELCL mQ NU AUICcL L:LtL! UNE41,0* tto ULCL COcUrc0 lLG LIcNACI'

rcua

UUALCL!'

CA-cCLA' LNUL:

4uai.A. NIL NU c441.! NALL:40 cUclr CL NUL' 4411-Li LN/11Uc CcUca ,Clca me,Lau miLu: AL cUcl: IL! NUL.' NW' Ac Ul LcELrc' NUL' Ib

AL. NUL cit440 Lam. zuce

atan autAw

CAN

cu,cAi cua,Au

NALL:40 !NULL' L:CiANCCI

CNG1L

caul; NLLI i:iALL'c' DULL' 9Z LAumaa, LruaLi Nem, xU LAUNLL LruaLA UNaIL UUALCU xU LAcCILA NU ClCAL4 NUU

Le.,aL, e,L; LZu ciL:o: CAL LdLNU4 NU dLEA NALL:c0 L£ LUNC1cU CCLCL: LEL!

UEN EL:cCA' NLUL!

CAN C1CACA NALUZ

LNUL'

UL!

ciar, Qum; caru

Nil LUadcL

itLCU.

-

,e!Lau LruaLA 4NCL UCiALCU NLI AL.Nr

rtra

La Cc NLLIC1

iniLa NU CUL NALULO cs

LFcWL ac,Nc,u,:a11.614,LI u3LdC1 Ne,U, EC.142111.11 Lc

C

CAL4M

ac, ULALLzu 4cGlL 11C1.2

4,1*

(11.1.0.112

atuidLat 1CL,C1

L4!

olid NU LIN Nall

(11,4,L12 C11-4M

<AM 1.1U16112.

C1C1CC, 2,14,1L:40

uLuu (Nciaatd) NaW. UcLEL,LC uclaLul

C,

111.61,1111

C,Gc

Halt

SC

CCCICV:L41.4,LLE 1441.1.13CL

;NCI dC4LCI:L.:CtlC12 ECULI CC4,4,1. al4,2,1

uclatcc,' au.tl

Nco. tcLaz:

ILLCuc VAN Y4 cd.au cictuct` ual [Lau 2,14,112,M S-SZ N 41.44 CCL,111111161L!' 1.2C141t4.4, ,11.1C1 14,LLI 1C1-12 4,G1.1.11G,C,LI 4111CL:L, 11111 ccNca. 2,14111,11' ECANCAL catELN ALI HAtum: ada LEN run cGata c za4c,La uatt, U.U. cau4N 12N4,112,LI 12C1,4,12 uct&t.cu` (sogol) Liciitua AL.mcau Lat

(ucl)' uaLica

L'.1.14,

112MULC 1211,40 C111111. 114,44,12 11111L

all.1161C4 E4121.L,O. 61.C.111CL

CALM' cac,

C, ALAU alCLCu UNl1L ucL

C114

QC

NU 141.14:acuc, UL

LLCM' 1Ld

uaQt.acct

L14

uczNuct C214,

lNll

ENLC1

UCALX C4L

1.C4,12

LILL

rAMN

NLC

Ui 4,NLC1 LA11GL

cat AC.M.C412: UCLGI.41:1 NLC UUNC44,C4C1

111 12,LEL Cd. M1.41,11 UGL/21C4C1

ateau

V.C41.1

11NM.4,NO.' AGC, C1.411111 dUr21

4UL

CUR

a

LLCM NCI

9Z

C114.C12.

cctu ccul Uctcu) cctLccu: (uucuu .tuct.tu acActccc ClGL,11 aa datum 4,4attL ctc, cc cti..ractca uct 91:901: cut.0 cau. ctc, uAcau a.c4.1 ucuu tIcALac,czcu

4,EL(1. N1LIL!

ut.akc L'C!1LN1 Ct laat alc, Nut.

(MUM' LL Wall N111.11 L'.C.14LN4Le

Ec,ct.. 4,N

NC;

C21.4.0, L4.11

1.11.

CAL,C2 4,L41.

1.2,111LV

12C1GL,C1

NU

;Lau

U<1L dCALCII:Lal C414

Lau Cid,L1t CLUANL: 4 N14

1N11 dC.ALC1'

££

PDF compression, OCR, web Lt optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 917


dC4LC1

tto

NU

(..14,JrL

;rt. cut.c

tLt

CILLL:

delLCI C,LE

CI 14 v.m4,u' Z4dEll.1 LLILACcO C41..LC140

NLRB LULU UL CULL

dLACILO4L:11 NU

AU4i

CuaA,co CALI ACM L.:LLU cNaL ituo 1.5.4 .4N

LIC144141:1 LLCILC L.;LN

LNALU,CI

MAW

VAN

NL UL41 LN4LL:41

LLILCLIL

1.1.0

ts

4IEILCM4C1'

MLA; LNAALI NLUL ?MOLL

NeiL

UCLQ1-41:1 CZSA

cCA

NG1L

NLI LAAL4140

Er, NU

NLL!C

Earl.

etuo'

ACiNC14E4C1 ?UAL Ls

NaL

LL

AClat-clli

AUL*

AL'

?UAL 9S CL'

rue,duc

LAN L'.041 LCALeICI

46,0

N4Lth.C1 MCL.C1' CiALN NU 41.:a 441410 1.:04 c4414

LLcL..uuLcuu uxu.nu WIL:

AA

9g L'ALLAIX

mac, ,aui

LNUL utSGL CLNL L:LN ANLO: N4LL:4C1 NZA CL

!aux'

UACI UNCill. IL 09 LL4,L:*

65

-

NG1L ULALI ANLIL, NLILLI,L tiel Auk wae,czoi. 4ECirl Lela LAren,co Le.zralal L4CC4C1:1 ACral, LtdLN LIEU de,ALI ULU; MCIC,C) 14 C, auute, LILI,CLITL NU AC cLr1.0 Lra,e,

AL' uutrek:

N

LAC

4EUCCII

NALL4,0* LN4LLIX1 N4LL1401 ctte.,4L4 iiALL!

L11 uctLc, walla

CS,CL

1.:C1,C,U

NU d.LalL,O,

Z:ZL 411.12 L, WilC,,LI,C1CALIC44LACI:

auct CAGLal,C1 C144,C4L::

LL!,LLL,C1 t7:45L'

246

waa HAturt

caiLu cciatQL NUL'

,61.1.d"

NLC1 NC,

NU

uoLcaccL a1C,,LI,C1.

cac, 1.14,EL CCALMCCC

atc, CELNUL NC4,LILLI

LcoxLi cr4

(SC, L:C446.1.412:

uiccuc!u aaut

CAC,

CAL,OLL CL:,LLIL UNta14C1

Mal

C1N

!NU

1.1111.CC1L:

ACC, L;CNL14 4U411 LULN

uciaLeti

461LX

CCACILCL

NIUL

ucaL xU 44ciLut. 4mLNC1 Cr, NA 4141411

LNLI

-

(o.c) (LLta

ca cmAtchu AucLac

C,N112:

111.1,U LACCCL!

LNLI

0.44

LNE, NALU4Q*

Nil

ULLLa

xrL

MAL ciNciazi xrl

LAU.:

NCI ULRIC-W.& NULL ANALL!,Cli

1.41.CrLI cs

CALL LWANLLt CGLCI, Cd.0.11.111.

CCU

LIML,U ;NMI: Lcu

UCRULIL,C1

Laud,

Ne.ILLL4C1*

xU

aLC,CALCIWCI:

xrV

MUM.'

L',41%414C0

L2CL,N

L4til

uLLI.' Act, acuuura NU ucacv.ct

9Z-9S" N citcla L, ,Cud tC,,LLI

C,CiL,C1 UZCilLLL:

tadlLt,13: LUAU LIC,CLC

65

ulL,24

uvac4 ucL&Lcl caA 121.11,,C1 ClCU,Y,L;Cl chAwLu umaiLu NU AUCLat ClluCU. Aucl uN4cc CNC,IL LNLC,C1 NtLLU (CC, UCC,N C( C,L:LICNI1 CN1 AL taCCI. C(C,41.:12 ,CCL alcuucu. ucuaL C, LICLKL,C1 CLUCU. ucacdu` Cl CCU! U.C4LIC,LC!U C(C, 12C.WILLC L.!CLC,C1C,LC

cia NU Al

L1.2,C(4,1

C. AL 4,rt,

C1LICIOL4C1

GC,,L2

Ct,N

L:CILLNILKALCIC,C4,12' GLaC, CC1(CC,-,L, CACItGLU u4aL

CdC, L4,L: LUILCL:

Sc

tit

,NUL LL

4LN4a L,L Cl AA L,CLE'Ca' ClACI NLLZ ACC1 UCNLI, HILL! 114 ACLU-11.' CI AA LL,cacci L,Clr, LRN NALULO is CIA,' LI'LCit, 41:4 C4 NUL' LTV CLCL,CI C4 alLA CNaIL ZS U,a1L4C1* LthUAL NALL:La

mac,

LCILC,CCI: tCIL

cL

-

WO' UNULE'LCI Na NW" ACCI CINL1 EclIcCIT NrLuc rNaL NtZL udzu ;CO LALALL eiat, eArre,uu WALL! NU QUAL

CILLL! L., 1.124t1ILLI:

NEC,

ucu,cu* L9

12.CN4

os

AA,CC1'

L!CL&L,LI LIC4414.1,LC u4tc,c1c2aucccut

144144

LUX

-

NC4LL!' Lti C,a1L,C1* L,L1,L.!

L.:LN

L.:IILLLL,

ccANCLI

uciauc, CL:CIELL

CAL,O,

cum: ccuu

uuLatt2' NU

C,NtL1LI

CCC,

6£'

CEL,LE

C,C!CC,

acaaLL!

uc4Lcaoci 4ca VALCCUaGL: NL LC.11

Mk:

LULL( ,61.LNC," LC,

(Ctit4LZN)

L.:ULLL: LEL,.

a

(CC,

(SC,

CalCl

St

rata:

NU

u actclu.

NC, ,CLLR

UNC,ILLC ,dacct atA

c4kAu

VAN

St

LCL. ACC: 1.:LNLE,

61,

NC,LL:,C1

CCL,LE CCCAL cac,r4 4oLcc (AC, LUCLL,L

CULLL! dc,,,c4 CAGCLLCIU

L,

(UAL:

LIICLU

11,0414LI: uudicc., Cala 1141 Cid,U cAciLtuaz LucLacact ccILLNI: ucaucALL: AN

1.11.1LCaLV

L2LGCCUL. CC;

GC,

e,t4

Ca1.21N C1LC,UL!.

ANALL!,cr

- (cUN)

,C,1.1.UL RC, CLNL,LLC

cac,

CY,LNI

LCL&L,C1' 4121L,CI

L,Elr,'

41411

L4442.1LIL LNL1 LULLI.! LLNLLC44Lie LLU Cl Li:i&u ALL' LULU uCl4L e.,ca NELN L,cacc: Cato xt.i.r

SS

LLCI CalL ANC CACC

La.CL. 9t CULLC4C1'

L!Cl,C1 GC,

NC,CL

NalL

,aILA

NalL NLI CLLN NALL!LO

CZ,

CL:CAUC,LCILLE CLICAUCt

cumt.' [ELM. alIalCI

ES

x4

C,XL

,11.,L.;

1.1.C1al4U

cxenL ;4133 MU. NCALICI UV. ALLLL,ACD LNLte.1 NALLILCII CLaILLI LLULLCI NLI 6;41,U

cac,N

WAS. tS

CI A,

CI

aLcaut. AcL CLUCUCU

Z:6£ NC,W,C1' CCc LNiCCI

(AM' WitAtLI:

C1L4C1*

AuLete, 4ue14c1

cd&ca

accu. cauact

C,L2LLC 1C1C11. L!,1.2LL,C1 C.114C41.1:

1C(C,L2 CAC1LLU CACcNC,

CLC,LL 61,c,t4 C,CILLU

04GLL 1UL Z9

LLNC1111

L1441

LICAL4C,C1,C1

UNClU cu.Lc C,C1C1,,L: cucactu

&LL,C1

CALLAO Cr41:1 re4LN

L:11.:

CNALLL,CI CMC14r4CI

LINL,L

LC14C,L,C1

LCALACI

a

cciadadx

19

cg

CAdCLL11 LUL4C4C1 NU 01414C1 LLCLCL,CI CCILUNLZ NLLIE; 0.4:1414 N4, LILIALL ;CALL L:C1L1411. UU44U ,LCI

rdLN NalL uuLcuu

Al' NuL NO

44tIlL4' NUL WILUctl

ca,ca

CALAC/ &AL; 41.ral NICELM NLUO

CUL!

aru

41A CLNLI AA LPL CiCCLL NALLL4C1 CiL4C11 NCiLLI LLUANC,C1

C4NLIL

uioccut MULL::

4Lt

c,Nat.

OS

=Hata co4cc,,4 LC,Ult,L.C,C12:

ut.NLal' cctLcu: ,aucc

Cae,CLLc 11,14410,1.412:

ZS

617 optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor PDF compression, OCR, web f3t


CLUCCI 4LIL4C,C1 NQ C,

LITILQ NJCCI NUCI lNlAQ

L,CaCCI Car,

;Nal

NalL. 442 4L4G14

ULN LN4LULQ cuat.,11

LINQ,rl

it; NC4

£L

Natl. NU

N4LL441 C,L LICLCU NULL'

CLUC141.

U,cUL LIN

LILIlaQ,Q Q441, NU ,ILLS N4LLI,11

CLIO

LLL LI,N NALLI,Q ClACI LILILLCI2 aIL' C, Nl d,C4L/Q1 NalL NU ,dCAl NLIL,Q C,

NU= &La

LN4LL:40

LLL

uucauv LIli C,LCI UGGLL NQ NIAL Nra140 uaat., C4A, CLl Lm EL AN NUL' Lat. Ld C,LCI liad,L Na NMI.. Ncm,c CUM Lcal 4L' ,L11,LLLIL C. LNU CLIO 4LL1Ld ULN4LL AN Na 41.11,L,LLIL LI'CL,,Q NU rtcL AN Na ruaLL 9L NALLI,C1 aldL LICI NU NLLIC NALLI,CI LCL C,Li.ZLII Lriur LIULk,ClUl NLI I-IaCCL CA LILN:

LLL Na

lNU

41ClaiLLE,LIQ

NALL:41 NALLICI ,l-CL

CAN

e2N4Lth.C1

UC1ULCI LIULLLI ICLLQ

uLtu,,cLun NU

LIaLCL,C1 LL

LIEN' C21140 Lletd e2U0

udLcrt.

Nri NULL Ld

LI,

Lrua;ca.

NCLLIQi

NUO 99 AUC,ii UlACcAl. AN LINO araelC401. C4

1.2CCI

c44a LNU

MAO

ULN NJ.

ezdi., LQ

caa;,c C,LL4,i

NALLI,C

CumUGcQ' LLL

Le.2N

LLICC,N CLLCLI

LC:4LZUCILI

Lela NalL

C, 4L

LILCULX INLZ

Oil,

ucla.

LNLAQ ANALLI,Q

Ld

LAN

NU Ld LNLACI ALILI4LUCCII

rul

NcAL NLQ LNRL

IL: cp.

d&cic 4E41.

N4 CUM:

uclua;ctz' ruct: ,u,tu q.utt C14,C;ISCl: 24CAL

CaCI

L:CL, Cc 12t1.1.4,,C1

CCSLI,

altAt HuL,ci

uuNc.44cat:

LIAM

C4

NUR

CUCC1

Nal, NU uuL.Lcu curcci: L).4:CL,LECI

NUL,C1

4(1E4,1.

1,141,41

EL

124GL'

GI ;ULM:

LW-PALAU C2CELCI CL 1.2CLI.4C1. NICALU

cc,. rct:

ciuLeca. Qz.laLc(

,uiLL

ALE' Ac

;c441.

EL

LLL uuLLuzi

ILL, Cr,

69

OL

C4A, LL, IL ALIN

ucalu,r,o

IcaliCfUL C:CIC :LI

NULT NLZ

LLL cr, ,LLL

QC, 14NCALE:

aucuzu

11C4GLaILL1

ou.Lcis uacck max, z:sor

tat

NU ICI

1,14C14L4C1' L',UCCI,C1

ZL

NU

4U(aC4

CIOU.

Z9

cuLL: L, uciaL: 4 Cd4

LC(4,1 LIZIZL4C1 alli,LRL4C1

£' I. 6:

LutLxLa c,c,LLILILLaa LIcacic,c4a2 Ccl umc,c4t4 Cc CIGLca,a NCLUCI: 241.1,LLI dc, inzoc,c4aL NcLucr CIS, cALLatut NU CNCUL: L,61,CIL Cica4L ULM Uc u.caz4c,L: C1C,Z CCL

59

ULM,: CIN WAL tie, lcalICC WW1 CYtt CC4NCClalL,CCI' ctc, tam: Natl. ae, Z:96' CULL: L, ClalLEGs.Q: z:z1.r ciLLu L, CLLEC44L: L' Z:g£ LULU L,

99

L'AL::C4ILICLL" UCL414

99

LlE4C1AL:LIALICCI: UAL Z:6£' CtILL: 244,11:4C1:L, ULU

69

tl:lt

IL

CtL,

cL

L,LtUnAL' C4144,C4C1 aC1GL cAccct C,L4121.1-,C1Ltdall LICU1C,LiCI

9L

u.Qa,LcI.Lct

LaL.4c14tLL.EC: uut6LLLItra:c.

uQclic!La NU LiLliallU CL4 UULL12 ClaLl NU cuacaun CAALLCI: OCLCI":12

ZSLILI

C44,

NULL' uoaL C4C4A,

NLIQ UNCLX,,Q C,

NCLUCI

Lal

NUCI Li,CAUCI NalL NU ,LLL, NU

AN Nall. LA

LAN ,LILL, LLL AN

LIOaL CiLLA, NUU

itL,,Q LI,LUCCI UL1 N4LL!,0 CNLIILLI Lrcau. CiLl4 NU IUQULLI CLIC; LINCill NU LIALEL aLl4

12,Cila4p,a'

C,1NU

NAL!

j:442 6L

NC,

144tCCI,

Nal-

LLL

LLN NALL,CI LLIQNCi,E,C1

C4r1

ZL

LCL4 F4CILCI, CiUULA CNl Cc L2C4GLalt.C1

NUCl

AN LruaL u.LcztL` LLL NALL4C11.1,N

NU

CiCiLlC4LCI LILLLL

ALI,LU ClCA LILNL,,C1

;Nren,o' LurciNu

A, 4CL,C1

E9

41,111.41l CAN CL14l SNC1C1

CENCAL NALLI,C1 L,LLYLE

CRC,, NC, L',GC4,L1

raL,'

LQ NCLLIQ

LIC4Na,r,0

c,cL

UNCALCLICI

NQ CL

UlL

C,LL4,16 LINULi

CiACI LI,N NLt LNLACI NALLI,CV

NU N4LL,0 4!.

L

L1

LI,N

NALLI,Q

uumac

ULtLIi

N,CCIA LNLIQ ,L1-41 NALL1,0

ClUaQL,0

ucaLi C44,

lat.; LIL4l1 Nall, LA Ld Lua;c4OLIQ CL

NCLLIQ L9

LiU

MALL

LIAllrs4,Lii WALL!

)441.

ALM Nal, CCL ALrai NLLICI ,LCL! LAN CC1CQ NIUQ LulrL LAN C, UumCI qui! ucaL LI ell C4L NU c;ent.ra LIUlaC,C1 Nral,Q UCILU CLIQ 441 9L

£9 LLIUCCI

rezuu.u: 442,1. WM. (,Cal 'LEL LLNUL ClNl CLLR, LLL NULL' 179 Nren,o rdu LAN caLuti C4 ett, rk'Llz LAN retcu.' NU LG Cc 41-41 NUa NULL' &Lig' cart, NQ NALLI,Q iL.4U 441. CNLlr,CI

LI,LN,Q

cNao

,SILL' ,art. NQ

LILL!

NaX4,0 Lc LICLCL:

Ne.21-1,

rLt £: CULL!

duLts

4C1LCI sLL( £: caLLu.

LEL:4ULU ULCILLI

CLCILI

ccaLcLat alCALLCL AGLal

LCI

CSC(,: LNC4LC Alit

LE4L,C1,

L9

OL

aLc, CalCL11. UCILCLACL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofOSCVISION PDFCompressor IS


r41.144Lci E: CULL

AIX Ltalli

LLaa

LAN 1.14LM CI4A0J.C1 cLdA LAN

NU LuuLldr,o

uci

ANLIL

cuaLru

441C1

Me

Amu

/211-Li.Q

UULLL,C1 CL C,N

NL

68

88

ALCL!

LL111.0 NAL141:101.4.2U Cc LNL1

uaLcum' uudze,

-

AN LaL,

ca,Lua' ULau LALL enuNuav AituL 4CGLL

C,N

ciaL,0

Z4LLO L4LL1L t.caLL N4IL

ea,aLL LCACL iL1C UNLA CA CHIN NU

1X4144

41.11. ALM 4d0:1 LAN

CCL'

WU. CA L1NUZL RNmL

C1C4.1.

L1LZ4NL NQ lSL

Na

UT Ltl441 NAL

16

ra

arm

NalL 06

C1N,41

,L14CA

FGl4 NAL: ACA

QlCal

LCL,

LdLNLL.!

4N al,C1 aaLNA

WILL; NU

Art,

uLUL4a

tur NaL II;

LAN

NEL.Lia LU

;max

Aila,

NALL4,0

alIALLL: ACC,

1

me!La

1CGL1

NC,

(act INUL

urara

CUCcW a1CG1.1.

L'.4.1.1.1.1.4C1

d NUM,

mum.. utQctu cta cc cLNatu L, ctc Cauca 11N11 .` (au UNCC,IU

NU <LNut

LCL

CA NCL.L.M

Car,

ALre, 44ALL1 NALL'.40

cpc4

cutct

NRU Na

IgIL,Ge240 1'6

ClelL1:1

CiLEL,Z4Q

-

Nem.

N4-41:1

lar410:1 CLCILIL!

Lra

Nr

NCIL'

1.!4.1.1.4

CIL1L14,C4C1

aLaelL,a NAU INU'

a.m.

uenu,a

CA 1.4.1QOLL

CLU NAL14C1

CL-41.1

C,L

CCL

LIMCC11.1.1

LL:Lal4QL

1IC&LI 444C1:1i LWIAL14

ANOL, 4LLL:

LU NU

11 W.1111,41i

18

uaLr,a

;WWII

iicico

Z8

LI4Cdall 18

LNAcl CaLLCII LNQ CILEli Na LUNLAI

NmL

!ALL LENZ.

LCC4.1 CalLLC41:1

LENZL

1.1.141ZC10:11

CNAL141:1 NCL, CINClacC1

1'9

Lc.AdC 1.4.ZLId 0.41CiaNA NCLLICI NC, UCILLC10:1 LLLL

ta2,u AN LcZLEZI'

1.74L1C1QL4C1

LZ4LAQ 4NL1L e.IL:Q

NaL

C(4,4124 ENcILL 1:111.W.

06

utctu tccaLl., Eccatct'

tcic dgcLL:

cuuu

14Lrt: NUL

ctcl Le.

44, 4ciu.Ng,

Nat.

£6

utal.u: alutta.0

CUtl:/ LArCcNc.CI LAcalL4 ACIPL! r41.1i

caLL

!Aran.

C,LlalAtCrt4::

C,L

LANUL 14LN` NCIL1 L:41A411 Ct. 411244-1. LANUL

NAL! CA L9 LUILLAIJ.*

ar,

due, NU crLIL! AN

CC, S9

allICLNLCI

ciaiu cluaLu (acra

CoXill.CS`

NCA

CalICUIL2

C,GLCA

WIC

a:NuaL

LICI4L4Cli

N4LL.1.41

CLAQ* LUNtalca LUCIANCX NAL140 dAAL1 41A(.1.10 LL1LI14

arena

NC,LL',412: AL

cut

UNLLI'LL1 ZSA

Hem.

,ZLNL

N1.

61

Luca' cctc.u.

41.N4C1 1.b4C4,1' Z<SLZ4U: WM-4(X NU UCLLINLLE (L4.C11.) LC Lic4c4u CCCI ccultLu` CtLCcU atrauu CLN1.1.

=Nal: L'SC,N44.41401.1 atc, ctualct cta ccLat atucucu uc4Lat,ct - MUM. AEL,N

tlli cuNc4411u ucc..N,c1 (cc

Acta, 96

uacelm

NIZIL NralcCI NALL:0:1 ctLILI Ci.XL 98 ANZI.Li* cAL WEN

Ct. (SA N1 CC4.N` C4 ac uQatc! cam: Act: CUUNCL tC,N ACA L.:CUM: Cc Lactia.c, ltat ZICAM. 41G4d NCl

a1uLu1L4.c1

CcClc

CIALL MILLI LU

cCd

1'CC44412: 411 CL4LE

CCUCc catcAct ltL4.l lIZELN1LE NU uNcaL LuQctut

CalINCIANCL NZLUM' CCU

cluictu tcccacgttut act!' A(Scl.

C,N LiNCIANCI4

,dcALL;

CNA112,1:1" C,L 4(Z1.1. CG41.1412:

11C411.24.0

catcruz cQ4Luct

CCL,

Z.CCL14

MGLatta NCALC NG raiLL:17:091. CNC& LIC1Na1C1` NatLz zutLu accura =Nut cum.!' aci.Lcci cz4.N4cL ctc, ;cc' L'ACIAl AN aurtccut.,ct cactcu ClalcE LICILLNL CULCillit: NU AuctcacL ct.e.lat (tau ClIM ML114,E,C1 N4CCI, NELL:C1 au.cau auccca,c, CL cuau` actEd.,ct ucd.c1 cacu ucctru C,C1CiLa1 awciICL L.Ctaa LICA4C14 IIL.Nalt:LIGLato.CL LIC414 UNIX 241-auf ctc,, ue.cct caNC,W,C1 uLNaut uctc!Lca uu cautt4 CCL Lt4cal uctUl NU ucAdLat AZ4.11 &LIM CMELL(1:41111 NU CC411-1L ULCtactIU 1.!((14,C1.12MMIILLI NU GLEN cctu L:CiNCG,1LI Cc

urE,N,a 6C1 me,,u NA,co

4ZL,14 LAE:L. isaccv Neill. NU UCINe:11. NM. NU llidCAL AINLZ ULILIUccZL (NALLI,Q)/ NW. 41.L.L C,l

CL LNC14rL

CA LNU

AL' Nrl,

e,cL cl, 441 NALL:cal 1.4CL NCW S6 i;iCiLL.1 ckdi. NmL 1.!LWALL Utcll 96 cucaLma L!,L.1 LAN curJ.'

!ALL, ,1412 14Z4Lr) (QCCLU NA

LL4U

UL 4X

Ne.

4CC1 CNLLr.Q LTZ4N41

AizEiL ACCLL, 4A,C11

LNU L.!QCL NL1 ACQ NUL CNmL INC11.,`

4.1..N(.1:1

08 L.X;Ca.L

cLLL

NLULU CL C4S1.11 L6 L.1.4LACW:1 AaILCr, LL'ILCL!

-

acct.

LURQLUQi

NU

ULEli LA;

4ELLL.1 elL

1.14 1.1CINCALL1 CA 16

Caxa CC,

NU Aduu ,Ca44

C444.CC1 4141 AN Z6

C1C1LLCIOQ 12L1LLL!

u4LLAu Cr, ua NAL; iNU1

aL Lf4qLi, NIAL CA NU 411.1dc4AL CCL

LNL1 L:CIANC4C1

aCit:r

CUM' WILL'41:1 LILL.NL' tSA 4,421LNA NOL L

uaaL

alL11

C414 C.

uucLu ucLAu aucLuu

N441 LINA' C4,1.111 CM4t.11

aci.Lca

cutuaL

Cc

1[4144[4

19

4.411

ctc,rtz aucuti udtLat

AUNCla CC,N` Cc, atc (tut CalL11 &LW. NU ucmcad.

CANUL: all2G41d. CL LICZ4.244M` LCtu u4.t1 cauLct. LIClGLCacCl cCa I: I z:z au.0 GcLicau CNL a11112LIN44M111 110.1440.

L.,

uucLAILL:

£9

19. CGM,

EX:11114' 4L11111:cwaca

ctLwa,ct

12CLaCcra CGC,14:

LAN

Z:9£L au.0

L, LACCIACI:

NC,Lr alA tC4N4.l2C1 NU NAL! WELZSLtClal.GMAl

NCo,CL: L'ALL CCC1.14412.11.t.O.

olau.

179

uuLctu (111u,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ES ZS


duLa Z4Li /211-1.

4

arUCII

4e.41.0

4441.1

C1LLL!

NaL

L01

duLci L411 £: alLU

caLua

Ultatili

Cc

NU i4aLN

ridd N4rl

AallOrc.

;EEL!' CUD all-Lcal 1414 NALLN.OI LNALUal

UNC11.11

arce.,12

L

4 COtat rdLN WAL. 441.1.41

1

ralCicO NI% C4 ANALL:4

601

ULELO

epar

NUQ

UF-4LLtQ

;Zia, al;

UtILACia

4Le21EL

NALUZ

Arun LNCI

ciaAci: e.,xrakc enr,utu 4104MLLI ZNALL241' I.C1NC4r4Q

ULC4LICI LNLAO

UNC4a4IO 441

uurau

imczaL.

eiL

NLLELLI

1.1421:,

901

Nal

ua.A.

ENLA` LNaL

C1C4414

C1LCIC

CCQ' ALVILICI ctal. LNO CCQ' AO'CL4 clCAL CC,UO LA 111 MOdl..40' 44eiZNI.` CNalL uLLaci 411.: Lig41:6" Z11 44Ll411111. AN LN1 uarcCO NULL OL'Cl. C41.,

Lnirezz' cmt..au

ALM CA,Lalal CLICA CcNULL NCI WIN NALUal Li:mu Uldc LLQ 44,14C1`

412.0 41,1414CIL 1.ZLIZA W.ILL.:41

rticu

NU LIEU. LULL C4 ael rciLein LL VA' CAN UrEcNca NLX LULal. NALUal 441M uaaL C4144 as. CaILL CIAO 4 LSZIACI EIL rCIA LCUALZULLar 11.4241.

NL2 CLLL Arutx E4iilL4O Cic

1.1411.!

NU UdI.LN,O LLL LIC4O4 CAA NI.C1U LOtt.141 UNULLI. LEclO cxem.ko uNc4a,a UO CA QLCG EC44e441 LiL414Q UCitaU NU LNI.OLi.O

cuaL

NALL:41 LULL

LNC44L

NaL NU

NalL

14GLN

Mut 1441,111:1* LCLi.11CAANC,C1

CGIL

CaZIA

(arum ce,to uLeadoa ocazci: AU/AA Nat. EttLkElIa.

ctLl

;LW

L2C1U4111. C11111.11144.1.1 LILZ1.41:1:

c4c4uct:

LIC1L UCiNC1,10:11211.1 N1C0-1

e414e44C4c1

tat uNac,Nra

1.LL.

atA

NU ALM ULNULI L,Ct4.L: L QA1, L,

NULL'

U1.4

96

AN/2IL

1.141411.i

rI.LC U44

Ne.11.1.!4C1I

r.u1. WAL WILL CiCa !JOWL; aCI ce.ku tjalCitil NO LIC1NC1aali LL4 00I Ct.XL 101 UNCaL/O' 2COL ;NUL CLOLOO 4L4LU 4Ll14t-LCC1 uclaL ALM

rdLNai 144.1LL.L41 NLULU NU aLU1S4Q CISLLOO CELL L/LCAL NU-LI NCB cauu ENALUal` 441.1 Lmcdai cCl CacCOi a1LL4 12.C4NCia4Qd Ulc zol C14/21L412' LILL 441.441. CL.N1..4 NALUal NU ,LNal u,Lezaa NaL ci:IcA R1S11 ciAcc tdaa cot ciLucc cc1Lo csuaL,c CNaL NALU,O ;CO IACC11:, L',L.101. NU LicLL uuaeirLi LXCI WILL-L4:1 214LE CarcCCII

LONalL ANL.1411 CUOLL

NU

NelLU4L:1

ACC1

wacuti

OUclLICO AELLIcOO NU

atl

4CNL CL C1C4CU ULACCI UNal`

UULCZU

06 4A

ACLI* 1.1441.1. AC14i NLULLN.I.

Aruir

1.441U4LI.

elitC44

=LC

NU 4412;Llj L'ALLNLX NM!: alU44LIO UALI.N4 tot LIO LI.; Nrmt cL uracx mray. NU LUNI.OLU NLA CLLL

LUCltLIU

alr,uri.

Oral

ANUL aue.,4k

4Ncl...1 CI.

NM. CLIZ

Luadia 901

Nall., NAV.

CCL'

alUNCallOi ANUL 4COLL dIEUO UNO

-

4aal

NCI

ALM /NW-

Oraal

calUcLI.

sot

uru,L,a

NaL U41:1

901

v z:sz aux NCLUCVL M

LO1

Ll4141 601 zucu OII

aulauu LtccQLc1,z1 4,14Ceitri: ll aNtau zcL LINLL1 CCc ouNctat LlaQL ccte,, uszae,mi LcCUIU UL111 ucttu Et, ate adca. CUMCI CCQ ,urzacica'NlatLil cure,: LILL 44N zit ur.44c44 £I1 CClah ue,a,u: ACS,C,'Cueitt. L L 0 LQ111, LIC1CL4.111 2.2L,L COIL Cuiuca: CINC1,41:1 CCQ NC,W4111 (111C14

cza

ccdeacc

tSL4Q C41.1,-CO

114t1.Cal:

al Ne,Lucci: LUc.44 unLa!,ct GCVa: 4441.1. NeaL Ne,U

UcCLA

LuteaL CiNalL LhILIL

QLC CA 511

rca4a2 ucLaL,re 911 LArzu UNG1' ,LLalc

uaein CU 41Z4Nl. NaL UClUli L11 CL.: Lc4t41.: Aacicv &LA YLUL NaL NraidO C/2.12. uaLtat

ULL1441.

NALLIa ANCicULLILi

UNI.1.11,li ALM

NALLN.O' Car,. CC1Nal ALM 4LlS4Cll AN LOCUM

ucaLL C-US ucaL' C444 uLL4 uaaLi C44l,

tSL LNALUZI 14421.1.'41' ENLULLI

1.1.4LNO'

La

0441 ALLL eixNu

C42

USLAM.O

tit

41.L4 LNALUO ltatl;ULI Cc 4LCI-141

LrL ucLaL'

LQLCL NLICI 011

NU LNLCILal NL.t CLLL

uoaL

Ne.11.1.1.41:1

C,C14:14,C14111 CiCL1111

La!au. aw<utLz

cicL aucuw

uuzi.c1,z1

414C441:4.(11 NAIL

CitLICAL:

Aluct zdat, uciaLLu acio,

<L1L<Q

CAS

UNCIANCV

zucycLu

L6

66

Haut=

uarL:e!ruu.,. Auct cUl waL

alL1C1L. NU A1t111 ALM,

tu =a:AL tU,iLe,)

CL

NLE LILL1441

LAtuct zuLau

UCANC1LEcC1

Nu crutu

umu

001

C<l G41.11. LL:411.102 COI

(i4ica LULcru uccLzaa cora, ouLtzL AGLCa tlat Nlcrca: zthua cacim tuatca cituaL orN can' culicus ctAucau 1L U11.4C11UCI.NLcCr410114 411.11.LIC1 CLIC ULCGACL: N411,1. NAL: SOI

a

al

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI7SCVISION PDFCompressor SS


atut r4tx CCL LA 4N LNQ

4CaC4r,Ell NuLLZ vzi MEL!' Ci4NC,0 N4C,G1 alALGILI

C1CLI.C1,01

ra QC/LUX'

CANC,C1

cca

LUL:c1.1.

N43,0

11C141LI

LIC4-1. ACC1

E4LI LZ4CLL

LI.L1

4C4I

LcUL

cli

LNCI

Cl'

AECC

41L,ELCCCI

NLara szt

NI, 44,1.10 QCSQL 441LE NALL:ca

EalCicEt

MAU

I.L.LILEr

rua

ucLLL.;

Nall, C4 4441.1:X1

1.N4W,C1

NGLLQ ,Z.4E1 Nt,

6Z1

L!ClaL40

allacruAciaLxv 41c1..L.r

1.:041 UL-CL

LUCLL14,0

wad,' Nal, NU LuAraz cuad.

OIL tcl 11441 ulmL CLt ULLLICA,* 40141 1.1.44411 UNLA NIX LLN4Q

ALiiEl 14C1E1

44

r LLLLL ACC1 UtALII. N4 L!ClNqacCij 1'.14 911 Lidnau wearn ccaizkrca 4ciu,a ix car ;Et; cacii C4 ,uaci NU ACC E,NLrl EINL1 I.L1; 41.1 LICaL E4EC1 LL LQLZ NOL NL EG4i. AN C6

ClEaCrli

Nat. LCL szt

4N41L aLe,u Lulu

LUNLA*

umu,a

1.1.1.ClE4,'C,11

LI4411.

en

celLet LeZCAL,

CCALN 4aLLuci, 4L1,

ECaldte

DILIO NUCL.!' ACO LLUZEI

Nrli

ELLLLIL:

Ul

UI

C1CLLl

tc11.:C1LZ,N,C

NC, KILL' alLNN (111-cal NEN Ea t7Z9' CAW ELIU.61 UULUal ELL [ILL ELL: 4acu acat.,u LLCU actatuu at4,ua aauL aLLLU CIA curl CIA tta,cuY tieu caca CLLL

UalLa.L! NU ALICILL CLL CAC1LLCU 4LE ULIGLIU INL( EU, NEC, ULCV LILL!

CALILLEL1 ACa

N4

44,C0*

41241

124LICLI.

mum..

C,

NaL L4L;

ua1C4

&La.

Lce, 1:04' L.412 c44C4ua

.,.Li:i141

CC, LIA CALLICAL a1C

coaL,a

I.

0441.1.1.40

AdLE`

tSC1LlU

oue,a

uru

611

C114C4r6C

4ELOI ELkLUIC 04140

4,41C

C1ISUCC1*

N421.1.1.41:1

Liaelca'

MLR

ort

NenL CILCL' ce,

LLU E4L1 1.14C1LL NQ LL'' 444EL ECCII

1.0-1.41-;

44

e,catua,a

IRAQI N41,L!,10 EcCL!' CUALN LILIEL4LIC ALQXLI.X CLL CC(.1.114 AZNLI

L:mccia IZI

4L4Cr4 4CLI. CE,C,CEI 044LLI eau, zzl 1,114* czt LT1NClaca. 446=1,

N41.1:411

Cl 44

N41.1.!cC1

44 Cl 14 ca,d,

N41,Lia.0

CN41L CC-LL 441LUCCI

E'LILLNCV

ca4,

uLNau.tu ENalatut

LIECSLCLI LIGLC,L!

NALULLV RU(11 ULIAILLCI

ut.Nattl

CALICO; lICELN NZ, C,C.424C44413:GE4AL! NCALLC

ECC

C44/4612.0*

u4,,4,u

CtA ULLEL! CALLIC(L LLIALLaCIAL CILUCAL NEN11.1

CAGLCaLCI

NXC4I.Ucl-M NU

L4Q NLL

L141

CCL

CZ'

CULL(( 4NUL 1NU ANUL CICAILICiL tauclu ((NUL! uca,,Lu

L!C1GLLCI.

uct4,N,ra c,aNcta,a Luca.

Q 4U

(.14L. 4114

LNN CULICAL

CaGELIL!

Nua

LC L.Stall

N4CC1

ClliCacC1 ctc1.1.1 141.XCC' caLrena L'.01 0441. CLAW

eica Lri,e! 4N

Lcrl uL,caca

L'NllilU'

LUACce.li, NQ

;cad, Neiw,a NU

(CNL ELL NUL

tit: cdt.t

eiN al

E:14

NU cl,N4E1

umacuttu, uzautl IL!

4L'a aLLCI NALL:cEl AN NILE.'

Cc 41.I.4'

Li.C1

1ST 41141: Cr'.. C, 4CaLC11

LLNLQ LULL ICCL341.1" caLeit; L4E,LI 41414 ACC1 N4 L',CNCia4C1I

cuu,e,u

'CLI-C1,E1 4tSF4UQ

cECIL1 1.4C41

ram. cau, LaILEL NULL' ENLP MAL

&LA'

N41.1141

1441.u40 ACC cleii 4404 CULL 44,C0 UUCIALI 4C4I Ld LNU 4411.! X4L11.40 9Z1 ILL4 NU 4r1.4 cL LZI LULICCI LNLcL CN41L4a NCI E41.14 r,a1 rauLl

N4I CL

atLu

duLa

att.0

NI uut.tuaL,a

uctc,Ncoa Aula cautatAni uaact NU CHLULL LIA!LE ACILNU waca ACANCALCLCI ,cu,z1zickat atuaz,Ncz raal LC MULL Z4LC auGatddlacl. maxi ANL' Na CILLCil! UUCCIULI UNCI CalNAL! UAlthlt UCACIALLU tHILILL UGILE N4 LNN1. 41.1..11 cazz, CCL UlAIEL IL! GLUM 141; CUCAU Nit AU: CULL) SU

4

a4Nc4a: t4c,a4a uaau N4w4a ;ca 44al ELL' EdLE uctauct td.CL CUNILLE Nut.,a LNLAL ENtutt: u4,tuct,a C,L ;mat CA4NCLC1 c,at4,ku utaLtu ll c, uaGLat,a E41LE uct4NE,E1 auva,nt Eaact Na c, CNWIL alGle. N,CI cd,u_ca' caQat4! aLmm mtuL,a: a;uau Emat, amtat,m caua 4,atmua LICLIEL: C, clazo.,a ,ad tu..uatc4c4a: ctaLac,a ua (Cu UCIANCLCI Cc amE,L,ct L,CcL t4,10E. ALaCal caulatu 4z1 Nat. GLAULI L!ACI1U ECINCGILILUCI

9ZI ACCILLECCI. CIANCLCI dalL1.1,2411:61;i1 ELL' cdt.E ;um atuttuc,u EuEtau CALICL CL AGLa [LAC LICLOLLCI: ILIAC NU ACIat LZl

4,NUilg.C1

ACIIZACALCI CCI COM' ALIGLAILILLICI

ILL uciNt. Actnuct: MLA Ct.= LIT LAO COCA 41414 fICACI EuLau cauctta4,ma

ctc, UCLNI

awcutu

ctQLat,E1 CAL4C41:11

tEL,Lc

tzt

swum ucituma.

ac,t

NU ctnaa

cautLNIn LIAIGL' tEacht.: Illutacpcm. LIC1NLLE1 uutL,m`

aC1C,

uchLca aGL,

cup: ract.,a

I 61

4I,Et&a.r

;nut

as

UCUIE NU ad.atuct uGLatc,a aLE,u ucE,N NA ctratl.:Gc,,u vacau za 4,aL,cu` NuIcat tu ata uttakN UL ALL sZ9 aLa Euu.ca attaL NIUIL 17Z9) tams ELL CdLE CAGAUC1 cc!ctu NU 4,c4Itm ca,&Nt deu waltz, 41.1.4.41l EEL ;Ea cat4,E uctc,atu- ACS uuu uatac,a,a ca; am Ni. ctaQL,' ctaILLI cuct UCLGLLCI 41,LE

atucu.

lucid 4,41.uu EL,

cmat UIELN

claLtua Nu tacit ucituma (ac, aLura

UtCU

atutu!L

L'CIU

claim

NUM UCL INI ZCLIL!' cur cautN atatctu U CGU 1.N6 EGNt

NCIALI c,au:14,a,ct LL!CLILA CiNULL L!NIcE

(act, ML,tu act, catmra cat, dra A1111.111. CUACLCI ciEcub NL UNLLZ' C(GLIL LNIutt. udLE ctaLu A41.41 UN(C1

tzt

NZN

ctarca:uQuac,a a4ctu.t eau, zzt 1111.0111 Emu NAIL tuu,iLt,)

AGUL. CILLIL! UGC, (CALUI QC( NALULCI

CACLU:

ULI4ILIVNALL:LCI

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9SCVISION PDFCompressor LS


ccaLa

rcat.'

rcu

CULL'

dr.11.13 Z414

CCALN 4N4LLI4C1 ALIce! cLC4 4N CL' UULLL

cCall Na

NL

L;C1LCL!' AC4CcLc crUle.1

L',C!LAL

ULLZLI LCA NLUL' AL

=LEL!

ACiCcLc

MUT

441 Art. O4L1

AA eirCLI.,

L

rcal

CALIC1L

4CLL 44 ACLN L:LLEL:

CL L:CNI C1SLAC1

A;

CU

4 utiLL rL LCA

CCL

ACLN

LANCLLL NULL 4414CLCO L:CLGLCII CJLA

III

ar4 xmL NLLC

ULL,L.

Cr,

u1S11

1.:CILC

WIN

4Cc'

alaacC1 CL:0 1.4444LICI

AuLLL rcr4uo NUCLICV ULU' c4Leta wadi NaL

L1ZIC11SL

uraco'

UCCI4L.1 NeAL

NZ, CCCI

xa

LIC1NC!crca' L'Ac

ULN NALL;40

NU Elicau Gcca

NU ACC! aluLNU ANLIL L!cl

-

CcLLACI CC444.:401 cllUcILL LAN

lrr,o

NCAL

L.,4ELCCI

alCL ULN QLC

ulto

CNALL:c1:1 LIC1N4C1

-

ANUZLCI

ALLA

cat.=

N4LL:41:1

k1.1. Aauo'

AA 4041 NALL:41 C4ACL

cake,u ruLeio Neiu' CA

CL'.0 cezcri. AiNLI L

UV,

NU NLUC

1.12,C11-cLICI:

La;

C11.:

LCA Na

uxuAcL

LLNI; CNL2

-

LLILCU ANcen,o

LC4LOL

L.:41AcLE'L:1

1SL40

uco

NU NALL:ca

LOY LAcCI (Cc

9E1

VCW,LL:

iLL.

tLLlil Aar,o

CCL LEI

9E1 LIC/CLicalcCI mei

AA

4LCC1 ULNA; Cc

du

cC:11-e!

L4C41S1

LAC!41

N4LL! zgi

CL'

-

rassuo

-

Itl

cco c14 armuo

INC!

L'.C1

Cic

oLao

=LAU Cr,

ALL

;MALI

ucoco. umNuo cco Luau

LNG!

Aard. me,,Lko

LTCC1 C1NC!crca

;aid

Nrt,

L4C1LIL; LI,C!NClacCI

umcuo

LLLIi 41

ccLIALIC1

61[

NCB

NALL:41 4LtL ;Cad. NLI NLL:C Nat, NALLUI

N4iLE4,0 414LA CAN ALL Ad. Lx,.CroL C4 CCILC1

01

ilLacrU

C41 L:AAL L',C4XLILL cC!, NU

L;CMCicrcCII

CL/ALLI ACC

LINCIALL' LN4 4LcCQ

1CL NU

LQ

CLCL' aueidua

-

U ACiLtALLIcUCI iLLCicC! rL:LLLI

dLca. Cl 4e2 ULL,C401

rLLIrca Ll CULLICCI' trim. La ro ANAL!' LGAC AN4L min uNtel.oi

1.!ALLAL!*

LNLAC1

LCic

4241-NcCr

LL ost Lreic L:LN NtAL tilLua,o ;NALL:4C! FcLGL Cc ucLaL,o CAC NcCa.! cLcL r1.1-N luL cLLILL' ENO 4NCi4LILLIC1' NocicuN CCL C!CiLLC4C2 alCALLLC

12C4C14Ei.C1

1-1.4C1AcC

ULU' CALAQ Q441,1= e4CL. NU Al.:0 Cut NALL1.40 91.1 L;CLCLOC. L:NraicCi 12.C14C14C,C1' NLI NLI4C LN4LL:c0 L'CN' UALAC! me, L6.41-1 421CLL NU LNL

rClcA

-

EE1

LCCLU xmL L:EC4N,C1 LC,C1

Lci, Lti :JUL!' Alc NU NU N.Lil LL.t.0 lazuLAAri' Cc LA;

iNL1'

LILACL! CA/ALLICI LxmL

LICINcal AA CiLlalLil NU LcCdall

ram Lrou.r 4N sit

LAN NALL:ca' Clu4SL CC!4L1C4LICI EUCI

rLle.2411.

LcarLe

CCILCI

CALAIC

NLLILI 4L

CA UL1 cL4La LaL LAN AXLCII N4LL',41 LCCAL LAN

NellUcal

CL

t'41:11

armei

Cc

xl

£: LULL

CCL L<L NZL

muro

zti

U4L! LC!, AL:4NCd

xLUL LNcLICI

WIN

Dusan

xcrl RuGL

bb[

4Q41 uetei,uo NALL:cCI NLICO LG1L NLIL L:CN CALACI umdL LNLIL4C1 LICiNCiacCr & CLCL: QL,Acla NALL:41 ACC!' ciuei Le,coLla roLucoi

CA at; cuGL mum. C.

Aatu cca,t N1 CULC UNCIC,NIZI.

cA raINcL

CAL

Cl/C1

;LULL

C<

UNCIANI:1' NU crtuu Aucu UUN AN ZGIFL! NLULL dLE alcau.AL ru.clu

LICINCL,E,CI

alacru uaelt.L

CQ

LLN

112

NI ea 44.LILCI All

uctaiLu

c,uAl) L91 ca, ceco.u.a (L, 4GL zata,cr Nau.

ueltual.

au

MLLE

bbl

LIVILM" CVILIL

aux

uauuaLcl rAu.

cLAA,

caQi.

Z:g6 CULL! L, CLUlt: LICILE4N41:1 AttECICI:LIICINZ tILLA rtll.C4C1 I E g Aucre,at NAIL!,CI CLIC Cac CNIG1 CNL Law.: cLut)- aCrw' W. u,L.LclarcceLc4u: LEI Lti. NU uccLa <<lL<L< NU ILVII 114LIC14041,C41.1,14141.:C,CII MULL" NE1.111,11CIL4Lt etc, c,atacia,a rum: 1.CLL NAL: C< LICAGLCil,C1 <Cil UnCldLII AIL, 6El al..41:1IcaLEat: OVI caAuctu auw. uucice.ta at; CNI.Ccawa CaUlatL CllEll alCCAILICI (am CIA aura NLUL<Cl <Cl LULL' 2.4 ac, ceL4c1 LINCILI` LL.LI LC4ILICI CtA 1141,13. A,cacLa (eL,a (aura aura crA Nl CCL NALui.ra 24144cca 6ECICI etc,

ste

urILLaV CUE

LcI.Lea: auQcue! CL 6.1uA)' cathia duA (ccIt.a.Nu EULCI CIL44.13: uat. WCAUL 9VI LZEILV tecan auuLa' LICC,N,C1 LE,c1 NI: aucl' rum LEciu ruaL urzo4Lct LE11

au

umariaaa CU CCU al11.1,L,12 NUM.' ce.LC ataLicL CLLa<Cl uLateci Arca: AULLL CCE41412 zst rtc, aaLLuala NU LtAt.ucha al are 1 m1 ual;A: c<La cam; L,21 INIAM uat4 Num* IC,ULII Aatc ANI,C NQau.t lCL uatAc,' etc, treat cauaL AGthLu reau..

cuLu L, 44:4=1: aa ZVI

ucat MULL CIALICIll alAGC4. ZLICIGLAQ MUCCI raiz' all, ;CAW 44LICILECI 4:1 Acuu Cattu txtata Az* DILL au.a rAt dzat cclLc tNIC,Cl 41441,C1`

uataAcroa L2,444ra

ACILI- GCcItQ

ual u.auu' rus

EVI

VULCI:

PDF compression, OCR, web 69 optimization using a watermarked evaluation copy offigCVISION PDFCompressor


dCAL.C1 r4.11

(la

rQ

ce,aom

Um.L1 XQLII

CalAL: AUSra

CUCI LU,LLSA

E:

'tam

NLUC NALL;La C4 NALLUCII

QILL

LL

e,Lm

C1aLC1 L4LI

LLrL

L4CI.rk LUU4

c4C-fe1

miAl raizz

cl, sA

12LIACILV LICLILI

4141,.L'

uraucz NU

cCC1' 44 Ncal c1CCL CIX 4CCI1 SILLIL NALL:Z claILCI NC 091

1.1,C1Nqact:r L46C4CL NALULE:1

co.o

,CLN

CALL I.C11S,AlX1.

,dla XIZL AN441

444

AN LNall alaiLILV

LXmL

4CC1 1.41LL. 441:1

urcoe

cac ram

Lcm. ca,an

4u44 C. LICI,

L.11.1.4Lr

140 44(.1, ro:IL Caro LCUSAUTI UZI

12.C1NC4r4C1

XU lc4C1LCI lc1CCI:1 NLLILLLL Nil

XU Lllti

carom

cdLN

LNALL'ACI

caeio.c ;up rLutic AL' rLciva raram.

Z. ',IS

Le.ICSI. L91

Luidaz.

NG1L MAO

LICincrcrle

NLILCCI. EN,C1 Lc4rL cuiLicw.

NU NC1Ll EacUll

ANcanr

L1u1S1

adi. Nall,

iU

LIWcW Cc

C1NalL ,LLIL

Lat,

=mu

arzi XmL SA

LAN LILIC4XLICI

a UN c91 CX cd.J.

1.1.LEL

Ni.C1LcIll

Ld

raINLca

14c4l111

raa,uc.

CldLa

XQ XL1

al cqlUl

cl.ZN41 LQI

munui az, mraraL cox'

ceica

CzudLL LE.LO XU

LNEL.1.

LL

CLE

C4. C,11C1

6S1 L,N

191

LLILUCic

MULL'

L, NI,UL1441.: 1,91 UNCICVILL, 191

LruLtz.

NU 44.01.LT L!CalcAtl LACli

a

NULL' alcl:GLL

mac ruLna

41.1CL;

NCI

Ca

9S1

La' cNtLl

Neal. CiCA

N4LL',40* NA

tam

ctachLuct NU

(cacti, uwait.aa ac, atua L1C1NCWO:1` CC4 Cccicat

CCLE12C1LINL

TaalCia

Nat. c4to,

991

C.41.ILT

1.2.1N

MEHL IL: 2.420.4CaLTLLIL2CLCuL,ILLEL

11,C4LICLU:Cdt.0 ktCc CGCall

an

L!cl

NMI- IAN NULL'.ca

Lsi

N4L.V.41' LIu1S1 ECl4LIC1L!

UAL! LIC!LLE1 LINC(L

1..!GC11e.

GN4.LCift/ct.

L4Ld

ENalL UELici LNAL1:41

2lat.T.171..1"EicaullaLca.

4CLG14.4.0. 11C41.4C,C4C1 'CLUL

EMU!'

NU xe,u.im cCU1 cL Nall. ECO sci udL,

91 440 La LT Nu4LIC1 44 1.1.NlCa.ca ClaLca CNLLICI 1-TiNCicrcal LAN ULIZ L4L L1X etun rani. NcAl. C14.21.1C1le EC1Q4 Uttilrca NI. ELLCX

uatc,c,. ac,

UCCL1LC CNCLLL1 C11.1.CL Cc L:N4ll:C1GL411,12 NUCC1

XIAL NAL:

ram=

CII.C4C1

ej.i.atalx

N4Ill2ca

C41SQ

aLaca Lro..r1.4

Ecla

UCC4.N.

ucAtaz,cizi CaciQu.

C4OlicL4CI

L4l.r. larldlA MAU NALUX

umauL.

Z:6E.

4at,

Nall. NU EAECI

coaL rcuc

&Al Nall.

XLIILQQ IXILIQ

uL1L1

Cc

tSIL1L

ctc,

ctua.0

LTCL ULECIGLI Ccte,Z1L1 EN11111. LIC1l4C,C44.C1

LIALNILIX NU [LAM I.X1NC14.14.ClalL,N CAG.t.lci:CL,Gc U.C.12,1C14.t4.C1 LcL. aitu, 1.2411.4; CL1Aldti CcIULLCL UtrcN:C1GL(114.1:1 4rA00e, C4 44LiCt ucaq, Ul cdu NT EL' ig,da NU utcat a,c1 NE ciact. (aucati Lu

SLL LIECISLL

AUcl..!Lr EN4C1 L'Acrl

cl.L4 N;1.1240 Cc C4CCIV NeilL. NIX L4!

4IN

ct411...4:

NcAL (14C4LILIQL4C)' NC1L.L 1;c1. LIIAN

tSL1

uzlen,co XU ClANL! ramo NuLLr' dELXL: LNcell cica' azuu dcau Aclau 1.1.4N Llt4: C4UalClli ELd. 1:411: !ZAN uUmcIU NALLfc0 Set LLIalEl I.Nru Lla NALum C4L cLAc tg.cLm i4uLLe rCil eIN LEL kl.1.1

!..1:11.1,C1ULICILca'

Acao.0 dLLcoc

XmL

tgl L4arm.

4AcCC1 LacL1 LccRILca ANL1L

UNQ11 991 CA-,CLA*

ElNl

anco uacua

CiEalLa

CL4 LAC44i N4LL'.41' 'CLOW ULILILAA

ACZAL 1.1..!c4LICtl

Ear

NAllf.cQ

411.11:11

CGLIL

444rli

NlICO

UZI CL.

NLI LLGL Nl NAWCli

XQ1L LXQ11 NLICO

N4ILL41:1

411.!Lc

4.1ar4CI

ULN

Z91

cl..LLI CrcUalE".1 NALL.1.41i

CmL rEcN

imat.

41N 191

e4c41

ENalL UELIci LNAlUct:1 NALL!cCe

LNLI

uc NUCO'

LMEdal UNcal 47LLL C4LC1

UM,' mai.

allrcC1

14 XULcU

cl Na'

ACQ AILLN L2414cLI E4lL XL1 Le.2N ArLCI 1.1.14dLICI "1 AN 4C11S1 64CILL41:14 UUU CccQLLcQ (NALL.1.41) ACC) rce, CI, 14 C1N1.111.

ELM.'

LCNall...

LX

1S

CLCLLX 611

CILLL'.

CG41.41.

Mall

cicra L.:La,l)

GC,

LULructIzt

ac, cagc,

Aunau atucLlcu

C,t1.4,12

Aci.ca Acta:EL:L.( La.uduct SSI

caucit.4L,C4C1 Azaut. 611.!LINCalLL! UCTGL4.0.` (ac,

NI:

c,CL4N.

tLauct

(ACM. LE4N1L1 CalL,6141.1 alaLLEL

NCLL 4441.1.41:

CLI-44.1:1

uuu t444LL.4a

LICIGLalCL

1.21.14.4.C1LLECI)

uNi,c,a al; Lud.Qu CC4 LUAU lNCcIL 1.11.1C4XLCCI: NAL, NULl'a, (ACM 1.:LIZ,NTLI 461.C1LI 1.CNQC1 CN41

ILMIL.l

Audi.

C,N1.:4LI: L. L9 G4, alCILC1

(ILL,

LICILCI-NaLiNC1411

L, Cc, Nnc,

cauca:

11.10.2CC

11.21.114.

Lul4Lc

HuLt.rucAuuaL,a artALI 1.1C1CtEll. LAM- czt NU

1,51

Lat.za.t L,LINI.LUCLLTALLILLGtNtall

zdi.c. ;aux (ailatait uuuucu.,ct

Ecic cac!,Eti ilaceltu 1NLI UNMET: uctLi. NU uccizu MULL' LOLL LUCLGT.4.1:1` uciucLu:LCINC14.40. 4u4 cotat Kau. zus

CST

19 optimization using a watermarked evaluation copy of09 PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor


4C41.Ct C414

aalc

dULCI LIU £:

CILLU

rcUL!.` CUALN ANALL:cQ cicdL AN

wart.=

cca,,Lu

LMUcLal ILL

CCL. 4i.ren AL'Q NrL

Araexuam

MEL', AIM

r4C11,

NIAL

1.41.1.46.1

CAN CCaLCCII AL;c0NL AUNUctca ctcLI

LC1214,1141,1

AC ctAL!

CCQ

AlILAQ

Nelwx

ACQ

caLri

Ui L:Lti NU

CLSIL!' CCQ

LULU LINUal

LNQ

NALL;cal 41AcLMI MUL44is LMLCL! Ui Ault LMekaca cLleACC CA 091 caLl L;ULIc0 LILIccU CcLQ ALM' 4cL4 CiNLI Cc AN' Auc 44c1c Einr

a4

LL:NLA' 1.!MUctl cLLMLI ANALL;c0 Ld aLNLC1'

CALANL! CL

&Cal

LAarca 4atc U&AcCQ NU UCcl.

rLaha AMLcC LKL NU QAUL CAN

6Li

CNALL!c0 1:',NUcr1 CI 41A cLICLA* CNML MAcUcCI AL ELUL NALL!,Q

CC,L MCL Cc

CAN

AtILAQ NALUX

CAN

atcLI EL&

NALUZ

CNC41 4N

ac

c,

-

Nev...

LNALL1cQ

WILL:4Q 1.!NLQL4Q` LCLc NU /AULS NALL',41

CAN L:tCcNcQ NU LLCL C4

IL! ,L.A.CO 41.441. Nall.

LSA

aLLL! N4LL:c0 UNLULcQ'

ca,co Kill

aLzo

crca; C91

Lci..,ua'

C, C4lL41:2 UNLILL'

au.ru,

LCCLCUL' N4LLk0 CURL

utri. NaL

NciLrui

tdcxi. uru

4.21.1.0

LaCkla

CU:arc

Lai

ALMce.!

gatcLM*

LNL4

4L446cA, aLE CA ALM L'.11

CAN

;NUL

CCL

£A,L

Ccdall

ullexc

Z.

691

NaL CNAL Laati.

NULL NIAL

L;NreAcQ' 41-!Q

CURL. itEL. ACOL6 1L1

ruLr,c

aLrOLIC1' NALL:ca LNZA

OLT

RmcL crt...4

MCL

Ld LILL

cc

CAN

ILL cECILILL LAN 4441.0 CUL, ,,a1.42

1.1,0

LIC4NC4a4C1`

L'XILC 441./44 MULL CC,L.

L!NralcQ

U.C1

AL'Q UCLL QLQ

7CL1.141

zLL

ucia..rx

A

NALLW LLacLY N/AL CCLCU, MUUctl

ACIL,NLI

NULL

NQ Ci4AcCQ' LMILLt NU NGLN L'LGL

LMI LIcc0 Cc AN' L:Ca ULLIA NALL!ca

CAN

Nall.

MNALL',,Q LCCL LMAcLILI NALLka

LAcLNal

CL1

XLLL

CCQ` ALkALIQ

Ci

LUL: CNALL'.411

L4

Nau

LAN

L-Cal

LkiLLI

LtLCLIli

NALL1,40

191

LMCd/A LLN upc11. Ld ILL UCCLL! L;CLCL: ULLIciz L'LN LNALUX LcELrOI

NU

NQ Cc clarcUCII LILELLL

ue4Law aired ACLLNQ 1SLLA ctLLO

NCB

cl

442

cLa.'

UGtc 4IAcCQ NcUL! 4.11.1C144 LTCQ UNCictca NCI LILLQ' L4L Utc

Z9I

;:ciket NIAL dLLCi An act NQ aL /214,11 AMCQ 114i, NZ. Mall (LALL.C6 LNU tLcL.cQ NLULU ACQ uzat. CCL NU ccu,au NO 1191 LcCLLIIIi NULr NQ NLUQ' a.run LULLS NULLIQ'

ECcNcQ

1.441,

UcL! AN

C4CQ'

UcC1cC CNALL;41

AN C4LArL OLCa4C1 L4L NcAL Nucli,Q1 41A LNULL AL:cALIQ dUL

Cc U.CLaLca 41141El NA

Qua,L. area Auo aaL, NMULIQI ULCU Aci41 LG muLu Aua

NC; urout.,'

9" rwral

NML NU ALIVI

N/AL LQ 891

CLLLU

CNI21

tcCLL! CUALN ANALL:al

CLL. zurien ALM

L. LX

;at,

LICCLCCl

UUlat<L

(..!CIAU

ctd. ACILN/LI uNctc,Nct

am:

Nil

ELSA,

ACCLL* LRLLLkQ

646. 4N a

LMN' C4LAQ ilAd

CCM

NLUQ

Ll..4CAL

Nracl.!

uctarct C4*Ni

cacCLL

AL'Q AULT NCL!

CALLNt

CAN

9L1

NALL!cQ

Ca.C41.1: LICAL11.10/.41: L9I

NCI CICLNAAU 141.

autruru

Chl..4tU

aL

LautL,ct LALICLELI ;mum.. auurtLium cuatct. utagu. Luctat, CALL' CINLLI4UCI Ltactl ctc, cuLau LIICILICLi.C112.1.1CClat CiLUCZ4N CL ac, ctuut.ctutuct ccau LICICL!

<SUL

ltl

uctuuat...ct Ni. lICLGL,C1 Qtsu auGatcl UCIGL.614.1:1 4a CC4XLCCI: uucLaz l4a CLUICO. uctQL.40 NU LICINCIacQt<CGL! NU ;CULL! Ggl: C< NALU auQat.c.! ate UtLCU. CCM= 4aIN4L1:1 SN NALIIi.Cl C4 ALICI 1C11.1.441 RNLICI lICINCI4C,C1 NA Gal.: LrauL. NU cLAL! ALM Nat. ae,4u4a: ctuualAct.rtt..4 za,uo, aLt.ct ALIC1

CILLat

ANL.C.!U c4i.ct.act

LLLc

LICI

NAU

C4 CICIE4L4C1

cr4U4cta LALGL::

cCLCld

utILLa

LOAM NA,Ut. CIGLL

14(aL cr4N4a NC,LIICl N&L, I:LC(1CA CI. ;MU ANLLILLI. LINC4EL UMW:I:Cc NC414 Ala 1.21441.* CIZ 4U N' CAL,C40 L.,

eiGLI.:

L tL

<LIL <ZZNl lICALCLICILCI C4 CICICUCI LIGL1L4C1 L2CidlatACI.

LILL Z91

IANCA E9I

caul 1.:ClcILCU Nil mat NL

4l.NN4C1 'CC:WILL:LAN attL.444CL

L141.

NtAL 991

ZN1LILL- aruit. NAL! cell (aL,AL4z1)' chLat cacuau UtLGA,CI NALuat: ;act utut.r4ci cU.1 crl me,w4a: U.EN' EcCLACI 4,ELIALL: AN UCILCIAC1411" ;L:ct:NU41.2.4 uri..t ads NAL NAL!

691

011

cuacctu cauLt.EL AGLCA CULL LGECLL: 61CZL ANLIL I ZL 4NUL atl: cs.LL ciuud,,ct riaL ULIL1L ULI.LE CHLLILL* a(GECtl ANLIL L!LLail CCL

ACIAUCIL! LC,NNLI

CIAUCIU tc,c4cal c,ELdu CC,laL 11.;

Ra

Ac-

LICA4C4X4a: 091 181

1.111.:

NLLILL ACIALICILI LICINCLC4C1

ALILL.

uoLar,ct 44"44,14CI: tHtt, 41C4 NALL:413, ULCIaa 444 auccNact,ct Z:StZ) ECILLU 4uaC (ucitcatu ciLtoau cuttru

alCIal.C4464C11.14111.1.01 AcCL

ANALU4C1'

CLLIC4C1 CaN,CCI

611

C,LL44I 1.2aNcta,ct

ACAGLaV

L,N LILLCil CC< C4 LILIL.I.u.CI

NL NILILL`

din= (CA CLIC I.ALLLI cicitac,cuct aLclllll att.°, LINLellt,CI: Atm WALL

ILL

LICL,N. NA 64g4t1.1.:01441.1 NA 9LI

Z9 PDF compression, OCR, web £9 optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


0101711+1 :3 711117

mny rra :3 711117

oy 71'17N lapolto 12'1111117 1717 1,25

.nirrix wan nvx ow5v1 51:1 1017711 T175 n:o run ,I5171

r,nr oln 1a,1211 715r VIM 5to ,l,m5v 57: 115 nnonn nvx

.11N ,ynrc onooi 7'27171 7"1'11

nx 115 In oarrn 194 .2251

ram x17 ,IT1N1 177117 13171 nain,n 195 .nnoon non x17 7111N

7717tT7 725 121210, inn orni ,rnion nx 71Yt:7 001 177 rno 185

,1:73 1N n?T ,ono nvx 177.47 710 50 InoVo

5171 "n .noim win ,rry 715 onri vxn 'no oor nvto oto57:

50: on: iylo iTzno orpninvion 1011x1 inrn nvx

.5nn 170 lilyn N5N 71'N nTn

7112N .71171 1T OrlY117

nvx 0,31 5x 00'37N1 tonTirly 517 715 nnox npn

i7n5a1

nlov Mt:pi not on .7'71117N oyo onot 111 ,71rni5rin5 0,oniT nin72

.orn5x 52x

:rnta vo1v5 trnmln5 111141 nvx .nrrnn 1.nlx 15011 51 196 CITU N111 71711 0111" 13'71'12 nnto ,ton /yin 1217 onayri 197

5n

111111 1VN on), wilt= 715 ,17312'1 nx 7'N1'77 7121N1 198 nY45 .orp.m5Inn5 .7,1i5x oyn rorrn 715 or ,onn .2251 5071 ton nio ,17.7115N 172N nvx

"537 rn 199 01'N on .0,115x ,a75 to,my crtly: ,o155x -rnin 10x21 ,troinon 77,1nz 11171

'no trnn 37 2 ,nyr iyomni ,on,rivnami 7701712 loinn -ny 186 nin Tlyn rtny.n ox .7"7107171 '771 77'1 17 17771 0712 Tr_'] mom 15x .71'1N1 nirrna IT 7'IT1 ,7t$1" no: 1'71111

i1tin5 77,517 - 10071 015 Ttra nvx n5x ny min nno or15ti 187 07x2 11110711 71171 ninxo Inlo,5v1 7,n 7171N1 .i1,no15 x171 0172.217

.Ityv npoyn 1N111 111 .1,117

wino 53 7i551,

nivnr zni 188 03117 715 "DY .vryn 77 u5o,15 17T ,n nivnn 17x - on5 x5 0rr17171772 7'21211771

71117N7 13,a571w71

53x mint 77112 ninv ,r1z7N

111 ,notynn 517 1 r7y1

11ti"12: 190 .1717'-50 D'71112N1 11N711 10'701 11757 7,115x5 189

.1,17] tom o,m5x ntntx 11x trinin

,75n '117112 rim traloY orm 117,1771 115,nnl yntal n,ovn

157171 7,m5to ,7312'1

,I71; 517 7771071 7112071 ClInly: 7'T115N MI? 11N 71,1r7171 191

Tlyn rtlarini rity grrotion 'In 200

1N1 rixnn te2 01112'1 - 11N711 2,701 1x,125 ors" 7'1171171 narv, ;n5o25 .tyNn 1/2? nvny '377 13"1717 -nor

ityn 737th ,7,m5x nN 7,w1,

15i131 54251

troll 1'57 Ann 5x Ino,ion nvx z77 01112'1192

nroxn 5x N1712 x117 1117 1317/17 01312'1 193 .tronin 1717' x17 - =112'12 11.11N71 ,1111N1 npni irxton 53 1117 1150 01112'1 nimn:Ittt +ra ntIon .(nn-lart inn) nvn ,n5 on-'m5 nnnv w-np nnn:tilsn, 184 .nw-rnn 1r1111 .0=7 lnzi-nnv ,"11717" 115 VV 1WN nint.on,nnvnn 1:1D1'1n1 517 lo,,Nnt) o,Ino 11D151) mna, :117331n 186 .96:2 711117 '1 :13,0111V13 .105:2 71110 '1:11171

nnvinnn

.n-nnn nrz 1155 on -min In,1o15n5

7115 nr onlAV wrotiony onvino In1N5 ann oD51D ..innricon

11Ormn iroNnv

oniz-np

nt nrtrnp 195

To) vtl 51n71 455 ,orninti nnn

o' 01171'5 )in) :t1D07N11u11unia1 ntrn5142 1:113/11NrS1132W, 199

1T112117 12,n5min Innyon5 17571 13110) ,,V1T171 iv,pn 107 17,1211 0)71 (7

.41:2 n-nn

tnrn4 /1N n +111111'4.711115 NY, -ronlov.) no5 -nv nnon

1.2,1211 rovn ov-in-ron n-nnn

1155 i-nNn -Ip>vn 111-ro

:11415 nzonl 187 0>17111 nnrIN

.41:2 711117'1 :1,111) Obt.11 17111= .(7111171 11x) 7117,51m :11,2:1711/171P71.1177110

in) trinv onint Nnan nnn rinnv ,tr-tirpn

arnnt557171 :1371'55),133 13v251Y11 188

.1V1) ti50)17,7117 17,1902 -nom ,1T1N1 rinnn) onnn-nonon trionn 'D N,2171 :t112 193

PDF compression, OCR, web 64CVISION PDFCompressor 65 optimization using a watermarked evaluation copy of


L:caya, ,: ULL!

;co rut

4L41.C1C1:1' N4211'.41

SUL

IULNI ej4re2p4 L4Q Cl.r1-41

uaGLLI N4

LQ4c4mi.oi QuLci. Ni.un tACAL

/tun

NLA

LCLeACCI NU 11,41441 COL.

0:61.

LCNall. ;UCLA'

1:41.11.C14C1

c

1)41411:1

NU L',4C4L,l,

9

4xlC4L UlLLlI aze, Lama' NU e,ur) C1QLL Ecrucid Cm4L C4 CLLL cNCA LLdn4 41EC11.1 4L4L CCCI NAL l.l4414.1.- OLel 4C4d1 CALCI CN4ll.:40 0441 Se241-1,1:1' 1S-41 126,Cll 1-C1.410' Nu ell.;CI LEC1l.OLCCI NL1'

CLUIALLZ

t 4L.! QL

Ix

LWAC11. 44444L1

c4,1EL1 ue,d LAtri.0 ucimauw Lduc, LulL4a C&IL11 ue,d LE 04 LLN C4C, NQ uumauui CL,41 m,,aod ue,e!

-

x1LZ

(u1

C410 4LIZ141 444.',0 6

451;41

L.11.44141:1

CleACUL:

tACAL

LC1.41

LN/2.1

mu,

me, cue,d1

LILAC 44410J

Ni

C4

CL',1:1

I.LICI

Lllid.CLL)

4C

4C1

121:1

llLdL 4N

;NM

-

'CC

ura.

411.4 NALLkCi

it

C1t11U N4LU40

-

al NQ al !NC 4NC11

4,42/- AL

NLIZII 4L

C41

dE4

ACL

L.

lat4 CL4'

NLIC:1

Ucrt21NL aL4,.1

ELL'

UCILC

4414C11

1.14

Nu

L!Nral41:11 UI.4

ULRCL! LELN

LIC4411. CMCI. NalL

um.L..t. Lite,

MIL

UL414141:1 LNI:1

4&

4I-N4,1:1

Calr4LN:1

CaLl'

144111.:41:1

C. C141CLIW

Lama'

NU

-

4L141-1-1,1

NU 41.NX

NALLI4C1

am4

Clicr,C01 IJCILLLI Arm,o urmazi

II

LL 1xC Crlt.r

cr1.1.1

1.45C1LI.

NU

CCU' ELM: UNCCIL

-

K4141

1...4EISCQ

144e11.

AN

LCC4CCI NCLUcCO 1.11.CLLI41.

N4ll-k17 WU

442

xu

cLU'L

m4/214U

LE4540 1.11.CLICCI

LIE4LU ICNm 'Cara' NA LION

LLLL4l 441./ Al N41 INC

CL

ram CULL NU= CLN xmL

01 rC1.1.141 L,CL4C1 L4L,CLL

utua cL c,

CatUcal

LUAL40

NUL 4C4 ALILLZII NaL 11,C1LIEctr AL! Llald cLii.LL:

4ll./24L' C120 CL.

-

CI-LL

4414 UQL4 tilii41-.41 LC

NU Ctillet LNI.C44:1

41UL

LULLACI ULLIC11 NALL:40 10Ca

L

LLLC4 CUAIAL! rt,CLIZI NC 9

NU'

uAd 4d. ca,L,cci:

41444214 45t4

dcl.C1 4INUL.

44.4

cl 44

NU 4.U.140 ,L!,L

N411.1-1,41

4tr4o

A4LZI.C240

url

Z

Cc LCLGICCV tSQ LCVACI Ll4l.11C141

al

ELd

1.1441

Levalei al NUCI LILatalca LxQ 1.4.21-C1i' cL4 cL cc44Luco NaL cmauLu ucuadi. xL ;NULL'

1U

ut.ceit.

414

elL'hALLI. 4:1416.411

-C1:1C41

AWANcL

xU e,rm,c un. i4cem2i. czelzuLd xU

L!CLUL

c&r4u1

104e2L4 SLINLIL LICCI 4Ll1.4c4

4CC1 L4C4C1 L411L.L

cGra

uuul alaycp uatut. trzau. acc, AC; ucucu c, ucu.a,a tcal L,AL,c cicada aucuru

L:C4GLal4C1 cal UallC1412:

9

u1.24.

waeuucr Mt 4:L.:awn

a1,Laa,c1ELILE4C1 ay

szc,

latqat:

9

actcrGa udi.a_rtac,Na, Actur CA cia,ta cica, lU Gaid C. aLaaa uoLac,ca LIAd: AMU rLtcau uc,c! c,cau CvU1 AM zGate.,u aGtLa Aut (arta:. uuAd at,<cu. Aucatav,ca 44,4U13 6 C,LNLC uri.Lcaz atuctuu uciGLatz LANL4C1* CALL, ucwctl. Actuc,d, 4U1C4UCL' ac,t4 uau.a,a 124LtICA4a ZOCILLE4 CagLI.CL NUL4C1CI.LCIACI It - t4CU caA,ca' atc, ac,,ca` cl uct Ualat4C1 NQ rcu.i: CAU< n4 cu4d1 wig! tclucar LL:cLIL azocaa: at< ;LA cuc4aL cuma LNLI4C1 uu.,r1 cal uduzz' qam. uald.u- uru ci.41 au.,a =Lam ,a mu* au, ac, !L LL aU c4GLa ucuir

camu. c,aszu atxcm ,utcloa cca, (SC, ciurl lu said cull. utugu` Ca, 4ittc4ct: uct NC, LMLI' NE412.Cl NU at,Lcat uutcb.a czca4 ;CMS uut.ca ucctc, c41. Lat Lt Gaul Lt ALckari. rust AL UUCI NC, ct.ct: uatt Nu ucuLt atc,u1 ucatai c4aGL NU cac,c, atuGatc! 1.2c4GLatz cal &Lel: Ltd= c,t4 GL Nuct utacuct 211.11-4C1 L.:4=4M' Lcia NU AMC, GILL 4LitilLL L424 C4C4c L,CQS clIGC1 ac,N CL< c,artu1 acit4 uaa cal NQ c,aNul ac,rz cicauaul tdu.z4 ruactiu` cu.aya c, art.t.,a NUL4C1 CCAChal: NULLU qaNLI LC4C4la CLCSALI1 tutctu,uci 4C(Cal CL4 12.4.1LIL L,CC, vUlalU 741-Ec'S C,411NU Ca4Cil CIAZCS WIN Z4L(lCtlU' cuuttu` icttua21 cacutu: utm.ztu,ccr alact tcL LANI.Cd: tcou,tre

Clcau44a' Gla. Cid

CULE2412

,ca

rd.

NU

C,CSEC41

uutuL uatcita utcu NU c,atcitL atc,N ELLa tuc,u Auul'

c2cALI.

c,ctcrz LIcLLat

uuul

rzu aaLaL a,

NC,

Z

GEc411,

NC, GC4411

CLIME tNal. AC4a412:

Lgt

It C4 LIUGLCa4C1

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor L9 optimization using a watermarked evaluation copy of 99


tara412

L4W U41.441 MAL

17:

cliLu

ucatca

RI LUCC1' cLLIS NALL40

CCISQL

NALUal

ceALC

cri.L' QUO' NUL XA U.C1LLL1 CCLX Ld AtmL N4LU.40 Cc 04441 XcrCI CLaLcCII C4LLCI LLMLI41:1

CLUALCL!' Xrc ULIL 4ULI

4AcL!Cr C1C4OL calLC

cci. ACC A it CLLUI.' C4A ralcCI ALM.: 4CC1 LII:CIL

4 UCaqacr.11 Ulc

61

Auti ruUQ catmL urizu czul, AaLA LCL ClAUcralN C4LL 4caL4 CLl ucmci. Lxcl ztut il4L Cu' clad mx,1. LTL4CL! c4t2IL Cl

cm

cuacrt.

'CLLAL!' ACILLL!

Apzmau rt.ruo W

OCLCI

-

'CC

LN4LUcC1

Nc.211-; LZUU

CLCL-CL!

NcalU

Aduu

1.1C1XQL

NM-

LILEL

N oz

ccum 4LUUL LQLEI. czcal. mud LAL oxacc 4UUicL ACQ NA 41.U' LANUL 4C1 IL! CCeCti CLXCCI ;NUL 1.14dULUL IL! CcEL IZ cL-LLi Lcam4 CCL4lr

UC1LLUZ

rmxi. NIAL

CtIalL! CCL NQ NAN XCLU4CE11 XcC1ULLI4CCI 44CQ

1

NOLLLU

EZ

CM. LLALLLXCCI NCCC

NUCCII

AcrcdU

A/AXL1 ACC

UtalcC1 LI

LW. LLL

CZa

LUNLO4

C1EL LL.LLILLCC

MEL

cr,co

cLEN,

Ise:1w

44cCC1

441 Nci

q,CUZILICI' AN NCI

4Cd.

vrt

L:C4II/L NU

ca.u.au'

AUUla. 4Nc,1 CIA ZIA

wax.

4N4R11.

4411:4C4N:

C4Lic(C8Aci. CAL;

qua' tuclua

;La:

424441,

414GCCI 244,11141:1

utaciu

uuua

GC1614, ECO:1` UAL

CUT

ILL!c

UULdcCI

arm

cUcl.

44

AL

dEL N1 CEac,

,au.t

act:IL!

&Lama

AtL

lactil

cLLalc LXCI

WO LC4C1 XE1

cUAdL

ejlcatcll" Cl!CI

4eo4 ULCLU'cli LOcALd ELLNLIL

LVICIS CA NALLIca'

LArzu AULYALLNUCV ILLC,C1

LALCL lalAcUL N4ILLIZ ac

am.,

-

CL

41.1e2d1.

L41441

ILIA ANUL

clL4

LNALUcC1

EcLU.! NGIL. LIU1.10 NAU Et

CULLLZ

UCZCLU

calUL!' ACEU LCL! U1441' Tt4

NalL Cr41 4

C4

171

,cr,c4

UCCLL! UICcL!

L'U EcIAL!' X4IL, C11.1acL

UCcr,ccr

4L4CI NLC4LI 4424U1 L.id,C1L LIL4CL!' U4LaILLI raILLIcCC1 gt

ccui Xe:IL 41. NL U XLLICI1 L4r4ml

cUILL

m,adul

UcrCCI

CLUALCU LLEU N4LU40 AUCI UrcUL LLCCV NU Cc LXI.ccCI

c,u1,44.4,

AXAUL

ctat,4

CU72ILCL!

LUULILC!

Calla La!

LcLIdrl cumicu

U41.4.141

Ld LI

LLULC1'

c,xc alcaxL ;NM: (44,441. ,u lac aciva cu.!. cL au aL44a NLIL,a tcL 1:11.1,` ECtl4CL NI ctc,LCCI: 1clu ca,c,aL ccL l!IN`

4ctILLa aulLc!clt

al ,LLcaz

941:44N

LEtarLI: 4d4lt oz

uccalu CCU cu,C4111 ctciAlA IINLI cac!...tc,u` c,ctc,. 61 G4, WC1144,C12:1., CCM. NAIL tga14.4

zz

NCI UCcallNcl NU tau,Lca 4h4e1u4: 414 UCCNICIEcCI CCcCa caws cicca cauuu

CCcLI XLLZI QUicdt. c4c.LL'

airccCI ctleALL! NCI 91 ULEX* NALUcCI

rLU

IULCCCca

Na MAL' GUZ42.1 ,cic,u cov.au Nan: CCI

cCrcCII.

Sl atx4l caLt

auzL ucluu NI

c,LILL acicaLl 4=4,t:cctLz4Lz (Mica xkuL uaLct,a al Lc! NAN (c41-cCIr NULcl L'ZN ULU. al IAN (uLL,a) ct, uthLa (cuta tAZL 4NCI D.1110. CILICL Cc ZLCIL UNLULca lIGLalCcCI NUI,LI: Nl NU

cacw.

Ntc,

rl..4C4L1'

L!LN LACZAcUli 4N4LUcC1

ULU.

dud: acto

taw., cuccau taLCI

LICIA4421

CGC11.4! 4L'.41.

CUL ANC NULL Lcl L:CIALC1)

ucccua UQILU (Ectu

S11UL NILIL! LIN4E1 NL, qt1CCIC4: C,L11/41., ACCI NA cCALLIL

LICA4CCI,: 41gtIc

CacLIQ

-

LtIll"

;co,

NL tcauuta' caurzai ECt1.11,

-

NALUcC11 EL IL!L

61

UCUUL NU C4Citu

NU CaLict41 NEW.C1 4clLalc NUL,c1 G,S2111. IC41,U NU ;Lau CIA llSIU CA4lIk(al1.2`

ccaa.aa u5t.C1zda ;curt:: (Cc,

rcta C,CUld aleAtC,I

Nl MIA!!

1:4(1112,4,1 ECILI CcUlUL UC4LUL Cc

cCil

4u4L1 CL

CeAcCCI LXCZULLI

cauLu uaLcac causwa). auqaza (AcA, c44thU CINL: ULN crza, au.a uchca cauc atcu.tEt. act.ca,ci Ccuts: ;Lag c,c!cc, uaLt cac, L SclLaL aINGalL 1.4cal4 4NUL 4UalcNU. NI mut.' uatAtu 44N e,szcau tc,auquu NctUL' NU Id ta.tdau EaAaa NS GIccl1 aut. UC45LtacCI

NUL AC; NULL!' XL NU LAL QLCCcL1 Le! LQ

NCI

CLISC

-

ACC! cm LXCI

41A

zz

Lcri.t.r UNU LULU

rcalLN,CCI NU ClcClalUtl XalL ctral,CCI uut.Lau. LCELLECCI

d4LC1

MCC

ULCLLIcCO' LOcAld ELLXLECCI dcLO AXLIL

LKU4lU4CQ LCE'LLIcCCI

LNUcl.LEXCI UcrcdLCCI NeZIL LXClULLIcCCI UXULLI

-

CLXCC1 4L 1t

LOcAld ELLNLLIcd.

tACcrclf AUL cell.'

tlaez UCcraL ANAL!

NQ NAN

-

ULCLLIcL11*

-

hc/Cla ClUELE et= ZI ANUL uuetdL cL &MEL L. ACCI ACC It4L XCI 441circo LC4 AUL

AUL cal INC! cAL. AUL Nt.i. NCI

cAL'

411Ll!

CZ

IZ

LG4lL CINCIL tc,EL` CCU UCLU ,1l.a14.1." NU cidou CAN CldC tt,,4Lc

cac,ul zctu CLCL4L 11 IX-NU Cc CIGLalcCI NIUI LILI241, EINGILE Litt(CIZ: WILLI l'at U4 UCI4dILI Lc1 c< CICICcLcIa CINU 111N ENO.: caLa ULI.IZCS t7Z:e C4lL12 LICIICCS l:CLaCcta WAN: UCCc.N. RI CULLA, UNU 4d.c4LV LcICI LtaINL C4 Z4E1'124141 lth.C1 LI ctc, aLt.cL Na ac,chu` (cal cc,Lul ua.0 xaL acca cctc!ttu c,cautiLl UN atUCIICLI aLa,c1

SI

xaL wawa Ni. CI-U[1.LO' L!C1.44cIa

alIcUl

lcal UICALIC NU uaLic,4,a itucau eLva Nl

C(CLI CICI,C,L: 11

i LLu LIU! UGLaCcCI: Cgcc1:1:CI4-Gc UlLNU Cl aoLcaka ALM: LIE4LII LILaLaclaixc,,cr ur tc, ra cxl

91

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 69 optimization using a watermarked evaluation copy of 99


L:Ca44

urat4a 17:

NLE,C UQL E'CLN LU:41,0 4A,V:11 etude, uaA xdo.uzi

9Z

:4U4L QQL1 NU NceZt LINCAL

ELL CAN

LruLri, Lk2

NALUcC/ L' NU NU Ni.41

L4LL4U1 ULItCALU

eAc ULU& NCI

uLICIN4r.1 CL

C;

ANALUZ' QIU dA

OE

LN4J.

iladu IL U44 =W.' =CO LULQ cxezi

NLUL tZAU

4LLE'Llfcali 4A Acci CCGL A44411'01 21A4CQ rNOL. NIAL UCC1-41 CL LLCM NIAL NU LEUC1LL NA ZE CELLECI EL NMI. QdLQ :4;

Cac. UAL! NcalU Le,ce,

N.C1L

ca, u4d Nan AC; ILALIQ U/SA C4CCI CQU 4;,C0* QtLQU'l NALLU1 4L44ia Cc, ltdCZIL C144141.1.1

caztauu LLLC4 ULL41

AC4 4L N4LU4Q

Cc

uAda'

-

A44IELEL 411.m4C1 CLICI Nom

NU' AUC1 UTL CalEL4W 4LT1

AC;

"

:4/21L

LCL' NU NALU4C1 EL LLCM NIZIL C4

ELUL

ummuu imurhu ul

ezt,LE4N1.*

uaLcu..t

UreAc.Q

44 caadLLo urcLo LcuLdll NAU' 441 NAL:

uacaLrza. ccLLC ZGaLdLCI uaLt1 caGuLLt cca ecair4.1.

HULL: NU

14441.

LEL:tat NC,

Lau; LULU

c,uuL caucuzu

8Z

cAGL.caa 1.44al

LINCLA

6Z

UayikLI: NC, cocalcu` tGat.LLeca NU LICUL NC, uczGLaa: ataucL uaELLAta LCl EEL. uaN cuatc UL tcaNc,u auuram LICC1.44:uGLcaua UtlaN44 IP ELICIN40. 1Ca,ctal NULAa' ELICIN,C1 ULLLL CL uacu,a flat EGa1CILI:l11[1.11C4C1,' L:CC1C4.1:1 cal, Latau uarz,a (c(zu.0 catG,n` NC,C,,C1` acct CI,. LULL Nl Lcuau) L4Ct

ctCACE:L' Nu

1.0.8.a. NC,

ata

al. el 4CCIAC4: Cl NAIL =ha UNILI"

CNail urzcaaLLI 41.:LW

Uttl.,[1

uGaLc!

CL

uaGLawa ,ca

caac,u` CC, 12Naitle

caL,

GEk

Noit-tAcc, ;cc, Nit CACtLkl,

LUCC1'

LL)' Ga, (04.c, 4tLat4a

LC<I

cart=

rzc, LAN aiLu auGaLc! czaca,a uaracuu. c,tctc,, NEC, NU acac, LICLLf` co. ctc, czatNa. uGai.c! NUL,CL ;Lax (tau- ukucau uaLL NU ea uaLL u,Licau .tu tctc,, ca u tuLd6 zinc, auGaLc! thcc(La mac!Lu utLLe

UCNUELLt 1.11.EU NU ACM_ AUNU4C,11

8:sc.) (aLLu acaGuu 4LLLt. r4Liaul

Ct1.451.11 LICA4C1.1

NU NI Qc.C1cE

Lifle,cu

-

41tQCL NAL: Elc.C1U LAN

Liaaek

cLL4 NALU,C2 at..taadv

UULLa cm." UQ:4Clalll Nu C4AlANLE 4.1.1. ALL! L:441L sz NALU,C1 UC1:4QalLf. r5LLLX,C0 Nu EE4ALUCCV 7L N umauLu C4

Nur,u1' ELauu

NLLXI aaNL

r4ald

EL.C4U LAN

LeILLEUCI CMC4/1

Qc.

AL/VI

LCULdiz LCLaj CLL.!' AL'L UQL4 NL!' 4L'L CWAL LIL4CU c4/24 NQ QQU'LcQ' LENUCUE4

raput.zi

44,14 UlaZill

aral caLaw

4.441A GL UUL/Aal CCCI :4UL AC4 ULLL it. LULL Erl.l.f mA LLULQ' QL4U LNALUcCI Aco' 4.c1r LLL(' Call LIZIQLL NQ INIAo

NAU ELL.,d Le,uruLacci ACCI ACSIL LiaA N4LU4.0 9Z AZLE ua.A NALU,C1 a LUCQ clL4 LNALU4C1 4C14111 QC4CL LAZLE ;claw- LTLUcdl C4 LLSCI UNLLLIQ NUL UUL4C4C1 LSILACI 4A,C0' C4C4QL

uct, L, uLL,l. tau aLcu carzul aul ac,uaLe aciau

cuclaLka aiatirzu. E(SLZ,U: ucauNtLg: tz C,N NZ; sz NG(aLLu (CC, aLLEL sz EGa, L2414t1 aactl. CU, urcc,u Lc,c,N ecaLrau' LI Na ea dcout: Lcuctert aLuL. uattu atUUNCIC,C4CLI.Mtl.V. caoutu KU Ld aciarkl LCALLEC4C1

K LCLL

uczalGuu. Ldur, uutt.,a 4d4ltll ,it.caa cAlact:rzt: cauGaLc! acac, IL: NU .zu uaLac,a,u ,Lau LAGa c,stac,Na` uLszattau catcaa careaa uaut NU LAN uLtucaziu t1Cl4LU NU =CV, cauGaLc! C(c1Z4L(C1 ULINclACO: caC,N LICLIIGLIU d.L.LEL uctue LauLca Nu 4U uLauLcL.1,4zica cecrG, ua.Lau ctdul uaGLataa cat ciLzu autaca ud.Lci_NaciNau uucl.LGu al cuu c,ca,k caucLicu NA,L;(1 LLLLC<1L uctcLu UCAGLC414(1

ELEC411-1..! IiNU car,co' Nal- NU ariad. uu4rti. NmL 4rai4Q 414QL LENUCUL40 ANLIL Ecr4CQ UQQCli Ne21L EC; SILL 444CQ 4U,12, Lo

EV41:4,1 dcLL41, LEULdi: ALCUACQ

e,ar,co Ucl NIAL

EL:CLCiLLZ GLItt.1 4CiLIC1,L4C1

LLLC4 X14: CC,N NU41. UW1 NU

cztaa

CALCAL

LLLLaLL

cUL,L :4Lik.LU (ALL LAQ UAL,C0'

CE4ALUCET N41L LteaauLu AN HEA UreALNLLTI Ura1,0 4AcCQ) (LNOLLLU 'Z ILAU rezt,o Acdea 4CC1 ULLA. NALUZ ACC1 CLIC NIAL UQELLU LNLI

cataw.

LCL' CA cLL4 NALU,Q Al44U

-

UL, 6Z

NmL

4441.1.1 LTQC,C1L

NAU CA NU U4L4L:

"

:4; UQ:4CiacQ'

LECC,OCC1

NALU4C1

QLAU NALUX C4AU' CEL Natl. catEr.

LLULQ'

-

NO NAN

aLLu

CILLU

L1UI

catuLc16 LUGLcilkt1 cit LuagutLi:

CACCE44C1 CALLECtL0

uoLatc,a aLtaz ££

Ult.C11 NUL41:1

(t6LE41.1:

uo.n. au, ttCtlq

=Milt

qlatt.4. LtkLIL caw!.

caGa..cat.

L.41.

chtat

uaaLLu cuLL.R.. LULU NU c,4ztct CULL laN Lc, IL!' acta ualL cc toald uku ,24 ac,cuuc,u Cc aci.La aurzvau cpac, C4C4C4: e1zac4C4l cce, cLu =au aluaaurza ccc, uaLut. IL:*121tC,11

C(C,

UCL41 UEZ,14 C4

crzcaL. AL,G1.1

uatuuLLI

tI,CANC.440,LI: LALI41:1 Vt1

NCILLI.0 CIZL,LLE) NI. LI (41.21.La C.41.1n4LE

aNGt Lcuccu:

Nati. uuLL41

ucucata

tau

CCLA

tZ

CALCILiCA,LLI

Icat

£:96

GC1,

caacaL Nt

L,

4N (aGuLu

CULL: 1.,

CAL:CiLL:L' UAL! CU, LILLLIL

tttlf

tcSLC41.1: CL

SZ

acre. atuaalt. La. cauurzaccg.

Wu: ALgu411.: L2C41.4a4C440.

cca

c,acaLNl

a;

(cL.,1 arzu c,cttau ac,c!LL1' uaaada cc,LaL uutt.4l: retLx Meal caGuLt.r. cta ul.L.I.:acaLrul It tz:z). ccuLu ccitc(

LL:CL&LCC

12LL:11.4C1

KU

141.1.11:1

CUL:4C1 L.:M.41.4M

LOCAL= Nut. 1.3.34c44

LZ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofOLCVISION PDFCompressor IL


t: atLL:

uccata

Nall. LC4 UCLaLLI:1

CL 1.44411

LIU

6.1-11.

CLIC zt NALN 44

UN4IL;c11 LCL AUCLIcL Llc4l 4N lNL4Q

Mil,

LILA!.

-

41,

CULL NLIC!

acaLc01 C41.140 AU0c41; CULL!. N4 acm,o cm.= 41.0.41 NCI NAN

-

044ccLE GICc0 NI ELLL'

Ed,'

4C0

LILA

dal t

ULAcC! !NO

0c1:1' ClIENc0

raUL

LQUILI

INcrC0 Ntatte

N4l1.411

411

LNL.C112. LIC441:1

Natt, NU

c4c4e1auuw LcLLL ucunauuL CILL elAut, umr,aa'

SUAL 41.

M10' LICL

LIIILLIEL

NIT cEAcLI SI41L!c10 LQCQLL' NIX

NI. I UEL.C411

cLcC0 L4A ar4C0 SA 11!4CcLIL!I

dmo ul uAd 6.E4L NalL xeiu. NU 0441.1 IJAN NU AL1CcL ClcacC N4IL!c0 st LTLZ,Z QUI awn 'co UV& Cc ILIN40 1-11

14.44LL!

uacaru

e,ccv

NalL AralcCI NmL NALLko MU:WILL cLLL urauL 44 ova cuacci ca4 LmL L cAaL ALL C:chai. ICC4L. 4Ac11 IN4IL!410 CELL' 4F4NLI 14;

LIU/AMC

lac £t

L!CalC14r4CII

CaC4

LtuLt.Lrie al

atLt!

UCIMLi

CNALL:41 ulm4a INLL CNALL:tEli CCL L L Nl4C4C0' lt0LL.!: reau4 INLUL.,1:14 caMaiLl' x1.1..11 Luisoi,o mL4o".1 NU

L4Gra 4at, NC,CCI 1.!/21Ci

,a,41

x,AL

Lral

GlIC IL! UcL!

c2104rl

cAzra ,uact. Cc Liiry &Cal:

4c441

NI

CL!CI

ALL

calC1 CALLICAL

al...E1.0,1:1

ILCZ,N NC, GCulL NLLIL:

UlIL

da,Au

uaaLi NU

utic,c,u`

ttal

cauttLz

ClC4t4413:

ca,ca L'AN

ULIZ

Aalcuu 4tC,

MCC CCLcNLUE

;MC(

1:111L1.2

NU cathrc,t.

CdtC1

=Lit CZ; dC,

rd44Q

EL,Lc,ca uue,L. L40 4XLCQ xenL L.(Lit L4o L1L

AUCS41. ,Z11.4

LU,EU NU

UCIL,

4,441.2" C!L4

LICALLAZLI

;NUL

CAM

ca

MUNI!

LC! Cil:ACIL:L

C<

tl31.412 9t LNLAC1 4041 cumLct c.tatucttu1' NU NI &ILLIV NU ctacta UC4444CI: w L:C4Cl4CI L, QUILL' CA(, LucaL, 14CL4U NU ClcAGL atua!tL,c1 4cL Ci1l2C1LCI! LLCSU cLLCL LILUU atLu Lccaucc INC, cil(lct C144,144.1.1: 1,L5,LI,Va: Caud z:Eo aLLU L, I,CCALU: [Chid z:gc actc utc,ta ucauc! lu 1N4 4c1 uc!atc (= O.Cti.ca NU ULGC,CL atuta cL uLat' uattLat NU ULUL: L, LCLE 91. C, tCLLCL cpatc, (= c,C!,t1Lat L) ZL' s' U,LC41)

a;NZC L, 4t4tal.:

NC1 C(ELNC,C,L!

NU CacLUL Cam.E40,

C4

CULL

Z:VOL

Auxua. CAUcta,C1 UO, ;ULM: CC1 NU C4LLN1 LULU: mai. L:t4cuct Z:501 atLt! L,

dLICc 1,40 N0C0 l4C1 uncl uto uczauLi, LLIC

CC4AILICCI NQ1L Ll4C1.40 1,40

ILMIllcC1

-

L1

14C14C4E41:1

LL'LCLCL' L!cL!cL NU NILE N4rl NALL!c0 1.4cLcu W wciau,L,ci eidca

LL&L xmL xraz Ci0a0 NU 1.!01141440 !NU 91 404i LL uUCx4L ALCM ucatri. Aci.aLal 14/21L Ncal CA UNLILli LCLIQ CN4LL!c0 CalC4rcll INcrCi 4NC41401 LLNIU w2Luon 444120

-

L ALL

LITIN

FULL Nc/L

0Lro

CM/ZIL 0C1li 1,clXcNI

IC,

61

CC/

=al

L1 NLL

-

411LLLll

El L!IN waal

L!NULli ICcIC1 CNAIL!c0 0.1Clcrl NQ 444L!C! AN N4LL!,C1 06 LLCcL!C!' NU cl.L4 N41140 N4ll.1,1:1i NIUQ (Am.!' CULL ZCL L,Ara.! ccaa,rui L11.1.1 0ILL!' 1.44411.! INC GLLIL L4L

cutad;

NcaL

Utllactl LCd 1444Au: 40 uuu.,,ta <va 1.4tuci ucau<ra VA, 11,40L: Ut UAL! dttc,t ttatt. rtog tt, LvaL LLL trdtttl:LICULLI c!tcta ma! au& Lc! ac2,,uct CSCAL!

CILLL! L,

4L!4cL

IrCcN

NLLILL

CtLial 6t.;L: atu1z4 CCL

NLC/1:1

uc,c1

tutdtic:

LtEctc, CAC< CUZI.0

uccc,c!

4a1

411.1,L!

dc,i44',:,LELL1 NAL: NU LLCM:ILL mat CA

tE

c,c,utct' c,cuc,` c,cacita' actu! tutatc zaccit tcct.L c,ct,c,)` I. I 04, (L, z,Ltatu

ClatLi.ta

IldalcALALZ ;ECU,'

<El

Lut attut uuGLat,a

LAct:

dC, UCEL

atrzcw,ct iccL

crank

czttu NU catuLtu ucLat,a: cuacc: aut. QUAL ctNal L:C<CC, acca, =nut. actLta GLattaa cut! uct ct,1 cb.uct, SN NEC, ctu1' aL,ttL zu,acau Lc! uLtzt.

cc, (C4 CL

cice, 41, rekta CNCAL cL!cL! 0L!

121.C1EL 1.2.21Lcat:

aut. rt.t;

(L, LUCCA

NALL'.41:1

WILL!tr.1 NU ACLL 91

NZ&

CACNL

ECU L:LUL! NEIL Ul4Q:

aircL!CI

LCL C4 1.0Ccl. clL,4

C4C4,

atuaLcuct l!CAGL61,11 4al ra4Cti.44: CdILCa £' IINLal S:06 zutc26 cm; IL! 1.:ALCL Ct tchtct,a

u<LtL

12,,CILILLLI CALL,,Z

NZ;

NalL

tCc Ci4Z;LILL C,EL ati,cca. EL,N

Lai LN14C1 ct,1 LUa< ANUL CCU C141' C,L;

d4.C4L

MAO

N4112417

uU44L NU aidaArL

Ca;l ac,z4

11441:IL/A: /21C4

t01.1L! C0LC1 4C1C0' NCAL i114 cNOIL

Lt. uatr

LCC424 CSCL1.

LitrI

ratC44 241.0LcCII

ma., we!

AC44i 00LIC1c0 L!ILLZI DUAL ENcial.

Nt ANLILLI LraLccia

CL

;cc=

40 LIM. ltC441 atlLlial C4 Al. LIELCI. LN4 u Luridd,c1 L!cUlC40 l4C1 calaUlfCCI

cIAL,C1

LLL

CLL

LLL Lrzelatt. QCQLL aLdl C4 Run

uctuuaLta

cva

UCICUZI uNcmct,r211CLAIC,(ACI, ut(cc,t. ;24 NCI LC! ;LICLUI. cal UZI.LL62 am. NI: LNCaLtl' ucctc, eactua: tust

ucLcu:

uctautt.ta 1.!,LaL,cr da C,ILRLICI wit tzuck4K4a: CAILICAL catzu LICALEUZI ULCILL! GLC! NU ILCA4U4L4.11 4,,L;t1.4Z1 MUM uctlu,a 461 ANCCA4Cl: AUttl t4 uutca NU CASK4244C2 cCA

rcLc

Natl. NAL'

1:412.1.L4Z

Z:961

CSZL

NI L) L9

CIILL! L,

C4C40.:

S1 LE

91

catt.0 tlg4141

61

PDF compression, OCR, web EL optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ZL


ma

mruLLLf

NA

rcrLo

NLLI1:1 UCILCI

ma CXLIZI

re/141 ALM QI1C1r1LI

uca.a

aLu2,

UCia4C1 17:

AitU

141A

1.;CalCiacCI Lc LLICT NULL

uNreoLo ELI LAmaLa 4E44,1 aLeiLL C4 Aum,c

caw,.

41-

E44, Auo LrOu auLLLui

NU

44,co

aidLLo LaaAL

cALLu

EL

/ALMS 1N411.!M C1C0' L11.41 a1N41L:L1:1 uLcL.Lo CNLa Cll.!

as

N41L:L1:1

LELO 4A NL al1Ut1 Al LkLaL N0 ram4 ELLu ArtALuLo a1u6

LO4LI C1iL! 4!46.0

1C120 4C1LC41LI,UOI 1140141

41.:41

CiO12

N4LLV.1

LL 4FC1Qt NU

cm.

Lk

L!C0411.11 LOL-C11:1 442 C11.1414kr

144114.11 Ed1.42 /21C141. L!CMUL,C411

1241441-11

1.04.:21L um,dLxo omaa NA alrcll 1-'El ACrati NLC41-6.11 ON/AL 19 LULL LIL1d 4LV411.11:1 C1Cd41 11/21Cli CL1C1 NUL! USW 11./214,Le 044 CMI-MM' NALL:J:1 1.11LL Nall. NA ElN1

;Eau.. C.

6S

LEar, xe,LuLo Ear, LEL C4 4c4mC LLuL Lrxu Olt; EL laIN 09 N44; LULL DUAL uci oxoLrLo CL L!CIL4CLI:1 NU LxCr

NO UNUL.11 lEclO EN411-LO NLIO C1NO4r4Q

C1C41-1C1LA

Ulc

LNQ COO' 1441L 12/ALL!:

Cr,CCI 11,O14

X6.11: CL

CCL'

112

14(AO

ttLAAL N/AL C4 04111 NOLL CO4ILIA DUAL

41-4120

444014E

LL uuci.LrL

EL/Alli

lk/LL

ULQL

;arm 44141 41'CLC41

4NUL

N4,14- CKLQ

aucucu

N41L:41:1' ,4!424214 1N/AL N4LL:LL:1'

uut ANca,

ArE,Na areAL udu_a EllaCiEAcC1 CU

NA AGCLU

C UGGILL1. Cc

ruclua

NAszaLl, NCl

GI,GL4

CCM

GE, cu, ua4.41.&41:1

(ScEccC1)

;ma.:

uuct.aLa CANUL,

atLIcucu uatt.Lx:ucLaLLta z414,

auta

UEtc24 LIEL4,

EEL Lau. Nat. AL: ateAu ucILLNI. t44LL: LILL!. Nem. cCd Z:99Z" CILLL! L, LIaLdt1C4c1: cLaut A1 cach.co.

NULa.

C,U4cGcC1

tucac,a (auccNal ;CNUCcil NA awtt. CNCalca CaCILLCL

Crlt UcULLU` uaca NU acit.,c,ci 44141.: CACUcEc

uuLuda

Cl uNuLrL

C1120

C411

1:6.1

6S

AcAaocu

GEL 4114N

UNEawa

ClGc EALLICAL EGEc ULICEALLI

Ltu. ALtat,t: LL

UUCL1XL

uadt.E4C Auaca

ss

0440

ZS

14C1NC4r41

Alla' tan xL,Lu C14CLU Lro 1:1ACC1114 UtliLL! Nal LNLI U4441' Nratca UL11,41 1CM!

41L0

/21CO412

1204

StcUlf 1C4 EWA' tE4L! WTI N 1-'CLOL(.0 9C L!41r/A NU cC14Cll 484t ULM' CALL ruALarL EmLLaui

uuct.a,a: lLCa catza cLztckua NU UcLE1 &I.LLICI NU tELLLE ;NULL,: CCULZCI Z:Li NC,1114.1:1 L:991 CULL: L, LAW: ,au4c,uuc,c4,, ANLa Lu.uo..a autactuua NLUCI,

09

19

Z9

EEC,L2

UGCCICidlOcC1' UN4LULLE- NU

IC

AL

LIUL4C1,11 NC,cLic11 CSC1

cam Cc

cactCl.

;trawl?: 4,KLGI,

NU 410.

Cd.LRUCL (LUX dgC,412:

uAu

NLAc

;OULU CLc INLE

c6t.z,u:

144.121.L4C1

CLCUac UCL

Cdr NlcEcl

CAt441.1: bb- G4, ccSc4 L,

tt:tu dta

uuNaLta L:11.L:LUL1

ucLacz

Cc

NU

cat

LU

CE4 LCANC1cEcl ZELLUCAL

4/.4tAl

IS

NCl C6E

CI. 1,12CL4.11 (LC:4CL:)'

NU

ua

is

ouraLci: ctLca gtx,

bS

C4(,CtLE:

LLGc CiacC,c11 LC1

66

ULLCcEl

CU. 1.41.:44LICI(SCACI C,ELN CLLcaI CCc

cLLtLLO

Sti

L.Itca audit.

aut,cti ra,z4a16)

LIMA UcULL4.11 LIELLCIcacCL CALLE CtLEU C1LLcal ZZ4

ucu Aaoct ICL Cc

Lao.: ul ut,d

uucLaLa

NAL

4

<MEW' C,CGLLE SMAL

Z:95Z. CALL: L, act21,K413: MUM:

1241.14411-1..

1.14,N

CM!

179

Auacata amt..= 4CL:

121:1

Ct6,12a1C1

LC,CELC4L'

L,

NAL!

ormLo

N41.12,C1 CZUL4. 4121.1.L1 L:C41.14,4C41.4.C1 L'AL:1.1.4.C1

maxi NUL4C1 L:CLar

C:L91:

dalei NalL

OCL41.410

LE/AJLEM

AN ALM' 1-LL! 41 oACLLii mcd, Auo uLa Es C4141144 41 LICIEN AN nazi 44 cNraLo 4cr0 ELL! L!SIO Nl tis muLdu NaLw ClUC(.0 uoaL NLI t'L1rL i4ELLm ACLU ro 44,14Cli xe,LuLo m1-'L4,6 ucLou

tCAL,CL:

CtLada NULcC1 LIC44LEact1'

uAe! d,CAL Nall, NAL! NU LI4LL:i AN Lazo ig

L:61

chua uacct mum. (,NCI

ELL!. 6414 Nci N41L:411 4A

C1LLL ctAL12 LLCO 4441 12C1OL4QI 4A INIQL6.10

4U1:1 LUCliz C14441.1

/A4Url AN 04140

LuELA 4N/AL

Z9

CN4LU47 1.4441C4L N4cL CLN1. ULU-MU Nall. NU 6.1.1.4 NALL;6.1:1

4NC111.1

41 ,,,,I25C141 4O61 NAN /214(.11

N41141:1' CLULALT NU MOd414LA

41-rall ocEL

1.)41

QIL Ci 4A NAL!' C4 GUI CAC1:1 /MUD 44 ELLLErLu L.CL.41:1 ALM NLAL N411-141

1214CM UOU'UOLM

011

4N N4LL!1:1

Nall. Neil:. NU' L.NLlf AN 440 61' cuALx cekaut. AN 1La LuaLA' xaL. C11U

NI4

C4441 MULL:4LO

rLou

og

LCIAL1

4-1C1

omaa UNC1cr0 !Jo ucaLz

C44c 1EL14 1.444U Cd14 LAO&

17: C1LLLI,

act

4,14o,

1.1,uu.,aZLt EcLE, Amc,a au,u CALUCAL 414 Cala LcZ1.4. NU CC1cLUL EaccC,C1 acctu' aA CAtaGCE ELM. AGCL Etc2,1,CL ER Na Cc C1LUCAL LC! 4,2.1 CC,LCAC LIEEcNcEl. EEO. 1.4a01. AcGat izu ca,a LLCL c, tclizada aAuu` aA cad. 1-4.E14 NU CMccCcil LUGLatEc0. CALUCAL. CLC,c, CZN' CS aA NULcC1 INLAC1 auuNac,a aArza sztl CctELNAAL: EALLCL Cc uurta,t2 cal uua: tuL athcAt cam. aLNUal NCLUCI Act, auctuu LLClcC1

SS

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 174

SL


11Ca413

4041

UCIOL,0 IN/Al

r4LIC4410

CLaIALI UcN wad. 2144C412

LruELAu. C,

INV LULL ,L,co Uma

Wad.'

;Lc'

C4

ALkAUO 441411

0EllU

4041

C4UC1c0 1'CO4C4r40 91

CC4r4t4 UcAUCll CI

44

1.;e21,4ILOI

xaL Ne,u 412 ux,C.t LAN IL MAO laNui Lurt, uua,Au NU

rNUL

caau rcuc CWAL caul. uxrez,o Ur, aUL,

Usu.0 LNia N4LU4C1

N4LU4C1'

ruqu Cum

NUL; UCLILL! 4L!44110'

LcEarli !NULL!' ucLi

C. COOL CLICII Ca-l4

4IC1-C1L:i !NU AV.

umi 1L414Q LO' 0141. dEL, LIU

Cl/U OLC CI. NeAL

124140

LLI/L-LI

6L LNCIL4QG cd,

NeaL L4U LCA

4scat cut! Un

18

UNC4L

C4 09 CNALL'./0

Nci

C4

CO4CAL

NALUM' 44 la44oClL C144,1201 OIL

@Lr4Q LELt.Q dia,u

ozand.

AcAL! C1441.1 crcLl NalL

CNAIL,0 CACI Cl. CZIE44C1 L4L

NALUM'

Cl4C1 CN N4C14N

cucisri. 44

LGL

12,240 Z9

4uaaLi

,C4ULl

LL'

Cs

NI.

NQ N Ec011li L4IALL! LCL 44L44l10 4r44

cauco... Ng tc,u&aL.I.: ANNU LINQaL.Lu ctula CACIA,LICAU 4L24.CACCt

LIcALaAcb.ia

CCU,

41L IS4t.e.! LAN CL4C01 444120 enLaa 444112

Uuri.

NU

L!0ELL.L.',4

OL

ram.

e,uo CILICcO 1.!ccrl Nail, 99

MAO CI' 414/0 C44CI C4a, LL U41 CMIZEILI,C0` 19 IC144EC0 400 C40a.0 LICL LkL! uU0' urLuez

4ruo:

ILFLLLLLQ 12TE0140

4412.

L:a4

40

89

uiwrii

NAU

121212!

-

AL!O

041140

LAeacio.n.

Lou Aim tau 441212124 NZL CNAIL'40 ,IL6 0441 44LI4401 41C(L4,14

uct.L.to

=mazy

ae,Lru..t aAl'CLU LEM1 LC1 LiuLL NOLL' ,adi-CQ 1NQ C4C0' NUL cliC1L!C4L! NalL 441

Aduci

atq

cLcu Nuco uaelLu

-

CUL alCL

NU

MAO

Ulc

ZL

ENUL

1NCI CL /ma rcuu., CCL LQL 44 CQL NALUM NUCU Ca4C0 4LLL! 4N C4414O Cc Nlx LOLL SIA11.1.4.0' 0140

-

ELI

ZOE Cl 44 bL CC,LL! IC4412 C1.14 A041 retuu,o 1..!C4 124L4CI LLL LZ L1L uaep U/U

-

-

Uc4

1.14l.11!

400'

NU LuLCLLQ LLL NcAl

crELI NI ,,uur NALUcCI 4g41 ureiuu ICA NALU,C1 r4u1 lUralc0 124ratc0 1400 N41L141 AC441 1.14.4L101. AN Cc. ACC! CLL.! SL CC,L

laCL

AL

N41L

LUIZ U4d. 01 L!LEkl LcarrLa /NMI-cal uruLazy C11m44

ucco4 c4caa NA

GCL

urtutCaAN

4r1. 1-U2!0

ScL

uxult uctoLcada

L1CLUL: Cc

etrt

1111

tact 41:1:Ad3CC

claLde

QC! 21L14U

attA =VAL

ANUL,

69

macEL: taucaxci LuauulL c4c,c caLiatc! ctac,L,a ca.uoLcac NUct: NU 41 Na L:tat cdu.t41: (Seicuo. EL1LcC1 CLLIC413: 99 1CCACC(1.1.

NALLIcE1 F.cLLL ClACULLAL: Cc uccoLcada ,.al 41.1413:

uca Kra cc caacuL LL

NUU ULIA.0 Z:£b* QLLL L, UldCI Lcl aLia Cc L1NLE CCLGLctl` LNLACL uciL.cuaLa. QUA.: c,L.ta,Lice camati caLNA Cat UtN CLAL Lum.J. C. LicAuLatai Z:9tr aux I., L2EL* NU CL CL AN /41. Cl' cictaLLE cLLAL AN c,c1 caalma ANUL 81 1t4LC NCLUCL* NU CL ULILAcCL MUGU. NlcC4. C44C4L:Ltic IS La ucAuLlai.z. ctta cd.uluct CULL =LOA: AL' NCLLU NL: AL: ZS cat CaL1.411: ariwa NUL4C1 4,Lu. GCcC au,Ltu taLL.N1 caN,L zicL ucLicu Cc LieLta,ci caLlcucu LLflU CL AcL C1tcC1* Cl alNci NL Lxattu' caLELLE CZLNLL CC4ANU CUC1

4;

S9

L,ClrIL"

C4calL40 CN1LL NLUC1

IL!itc0

NL

AUCCcl, ralL40 NL

69

uct.cu lI cLeica

NcAl.

Lkat. Nl

ILVALcC1

UN' xe,Lual uito Czadul.'

-

NU LIMO NALUM INLACI AL" NULL

XL NL41' NU 4441

LT/244,0

itL L4c1 UNEm417.11 44 ElZAcLI a4pr1l4 X4Lc120 AMCZIL zeturil 44 &Lis uaLru ICA ANALUcCii ralC14 0L:0 NIX JCIEU C44A11 CZNIZO NC; Nr1' tauLlz! NIC1Lc01

441A4121 LTMC44

CA AEO

NU C1cdai LkL: 1124Ac1 ILL11,0 4C1241 EzzLcu LIEU

ClUc.ALT

4011 LeZtAc.Cll C4CUACCILl

riurz

;al MU.

ClIEN40 LW. 4C14r0I NALUM

44C44rl AN WO

L!Ol.144.C1IZ

41441

uLsrLau

LEL cCat. 4N Cc LtAAl 4Nrez4Q

CL

NFL 41

IAN

0140 /NU 4C4L1' ClICL!' NI.U0 caJLL r4!114,0 C0XLA40 YQ LAt; !NL uLtu' alLt.zu Lcadiu N4IL,C11 N4ll.40' Cato uce,

NalL OICL! C4

NALUM

LULL

CCA 4411aCCI UMW' 81 r,C4L! ECZAIN Ltekaut. L4N 44LN/01

04,0

t: aux

vccam

CLILL!

17:

auctuuaLka' cau Nl

(CULL! catt.Ng Ctc QS (MALL:

Carl

awLac,L 11CMLLU tiLNL CA NU

uccasz

NALL:kt:1 1NU

Aculu

4.dkkaL

cam,

cccu cac, L1LIL.C4CLUCI Cu,

CcllU NcAL NUcl' NU

caLicamaxt auLac

Nat uux g

clAcc(

cALcwa

uzaLd z:ts). cue.L.m.

uu4A4ta

cZ

ccaLka cr4l cautam.

CALEU

ztt.c,LE:auLNN,,

c:ot7L.

tow

4:

N(1.: 69

aux L, 11C1ELLLI. tc4ALlau caccAt LulL,Lau.ta

cuLtuaL.,cr cacALLEL. UGLCacCL C4C12: x141.. Lase uutc,La cU Sc Ld 1NLI aaL NUCL!: C4,C4CCI 641..L.14 AN CAMACI cacti.44.1. uctLacp,m CLLGI. na acu` 60. NLUL allicCL WNW 1444L,

u

C,C1Lctli LIcELL AN

1.411.412: CELL' CCL

ZL EL SC

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor LL 9L


L:CiatC1

ar,arcci Car,

17: 41.1.11

NUL'

ECILLIcCI AUcLU L:LLEcCI

Aaac 4GUlUQ mccGml

N4C1L1'

MAO

C4

ucrazt

LIC1ENLI:1

crtal.

LLLr1Q LracLci NI

NO

cal

CULL'.

tleicl'

(Mall ACC!

xQ EALfc UcAlcza, NU

LAL:CI ACC! cL4U NalL 411

Ugl

NUL.

GLEN L.TUce2U1

1.4det41 44241.

CtNC441

ELdU 4441 ULN LNC1 NUL' C4NC41 tIEL. ;MULL ISEL LaILLILL quaauLai cLaL.,ram

LsLadv

calLE 42041

N4211-M1

EcLau =NUJ.

UkCIEI .ELLL NALLkC'

4041

£6

,ezuu e,rsu

AC44LICU

I.

4ELY (A/ZULL WED' 4L1-21 NALL'ACI

LILL.41,42 cELCI

NU LIULLY C4

calaLL NALUcC

UC4L11.

ELLL

ErcUcriCi YCLAL CEL arm AL LcCci

LEL

ECLOISCCI UCZNUcC4C1'

LLLL

CL

44 EUOLLI NU=

Litt

LAGrcC

lat. '6

4CA LMLL li741 E41eIC! ULU

Nuco

UUCLL e,ua,d ccdmcci cam& xalt ;memv LUACIel NE; ;CC ULE UccUtl NALL40 NUll 'CC alCAL EL NeILL141 Cc UcCIE`

LUC'

LN4ILU4CI 416r411'

Ott.

C144,CCI NU

NeAL LkALLU

ElUic

GILL'

icar, war,u car,

NL

U&LL4C1* CCC1

NLUa

C1Cc14

CAdC,C1

ucitdca

;VALI LILL=

NU1.40,

NUL

CUL:cla CCILLIM:

N&C,

Nig!. L!CiELLca

NL

LLti

NL 441EC&.' N4N NULN NUL' 1x41 NCILU4C11 ACtIL Lk;UO 179 C. ucLaL,cii LUILILI NU ALCN N4112.41:1 daza, r,A, uuNcia,a

daiu

rLi.Au NALUZI

Lurc4.4,1.

',CU; 4L4L:' 1.!Cl4LILA LC; EL' UAe.! 4L ,U41.! ACILEW UCUALILA CA C9 EELEU ELCL akELCLCCII LE4LI 99 Clear,u U.E; 441 LNALU4C1 EMIL!'

ZNU.

'CUZCO.' LEL CA EcN

dcL,ca) (Qua. rtuco ,tro CNALLka

Ll

NALUcCI

NULL'

L4l

4Cacrc0

L'.0 69

LikeLULCI

LL:',LYLEI

L:EaCLCI

LXUL'CL)

(14 NL

NalL

LL'U

LNcl

ut441_,L' N4LL x41 NALU40' L9 x41 ucit..t,o LEUccU LIZ! AdLNLE

cl' oad

14C4.1110L4Cli NILLLT 441 ClUCLLI

CA NALUcCi L;lMUL EcCI LL

LLL

NALUZI El:5=1.11 U414.0. NL CCaU

;ear, zu;dun

xmL xt.r Auruu.r

;MAW.' LLL

Cc ACC

CL

99

call

Nut.L. fn,cci UU.LEL aL4410' CaN lf LIN 4241.41 N4LUd.C1' 4U4U1 NmL

NA EC1LLIO lLZL4L

U.E1'

=au, can

u:rcuLL

LUALEL Cc

oto ale,u.kci 4041 ,urLL NaL 41. ACC 06 ;CC C11444 NL Cal QUO LIcelL11. llt4 L..C1ENLCV ENalL

NAL'. NU LAN LAUCI1 ACC

LE

EL WM- Nrm4C1 NA

actil

raem NL INci

NalL

NezU

NU

NAcCCI cELNL

4EEI UL 4C4 LNG! ECO C4LIC4C1 LLkl 4A4CO CialAcCIO LLL' LL!cll' NA LEU NALUcC1 ACC 4C1EN AN NJ. Cc 4CtEC' AL:41414! EdLAL lc EEO 4c4LIC1L LAN

Cc CaC1ZU. c,u(ct,c, CL4 NAL! cuu,a, awa zu4L12 CLGLCl Cita 1.111,C1 qtLACLI LcaLda CNL cal cpta,c,c41:( L1UU (cat c,ca rLd.r 4 CC1 UCCL: L1.411 1,411,13: L11.1-,C,U) (IVA, U. 1.1.C.(CCILdu

CCAU

NcAL

CLCI LAC"Iii NUL E'LL:40 UccUtl LUC14Li LNLE ELCUL

Cl4C1 Cit.ic

N44L 4CX1 EEC, ALVILICI N1 EEC e.,LkAuci

attalcaL NUL NI IL! caza acc4

NLUL CXNcEl

tlAcCCI Ne2LU4l UL4cla N4C4AN seal-L Nt..t 41L44Q CZacL!CI

Z6

UCZNC41

4EL 411l.l. carru

4L1 1N/AL

Lk!.

L.T4LILE

eicLaauuv cLat_raa lccUl NUL, C/NC141 L:LN NlcEcCO UdLE CZNUcli 4ECI. LL:LN Gua..voi

Caall NcrU

16

Cc C444cCCI' cLCI clZkEL LAN

xo

44CLS1

44

cam.

xU waLr

4L4Lca

cc, ar44u c4ar4 LNI3 1.4t.tau. 4mlcl elCa,LLV

4e24UC1

LIC4NC141

NUCI

iIca

tICCCI 41414241 cEdall LAN ACC crcUL AN NO

tart,

ACM

17:

cuc 4art.4

16

LLL

CNI-11; CaCCIZIUCLGL4C1 LCACCi. ClCALLICAL USCU CLAU 4(.1E4,

CU,

gL,d14:41.1lil1

IA=

drL

raudLLszl acrzt UAL,. NI cULLA 14,N C424Cl4L: ccaca clat.214," CAZC, cax,ct. Lcczi. CttL4 ciEL L41 c(cL44, cauctelLx

cLGL` C,QLL cuctAct, CtCl. Ca

C4CL4C,

culLt uccav CIGU

CCACI.LU NIACcCEI: c,ca C,CWL-CGal:CLALI 1CN4Cl Nala ULLIX CI.LtZt. (Atza: UUU UCILLI,, CD. cac, qictc4L aUCl CL&L4C1 NI CcULLt.C1 cacatEL Cluaaa ucLat,c(

CCACU-C1

LC1LNI: CULLaI

CCALICLEU UCLNU CCC, ULLCA44112:

4=1, I

UNCIANCI. CCGL

Emu:

UCLCIL!"

2,21

uutl cLEL ud.Lc c(aLu lLau CUL ow.: Nt rclutl. immix 1.rt.

CpNC4C4C11:11114.41,C1*

CALCL,C1 LCALZ4

CS

LUMLI. Au,c,u(2` Lia crzL' uux Na 'cc( c,c1.` c,ct1sr.4L: N4,24 141C1 uarm,c,ct cAcq, caoLca ccuixtchl` aLtzL crzl cc rtLam uotiac,c( ucualcmat: as c,uu,,Ltca Gal UNC1 1.44C1 UCL,C.14 Cl UCU44C4C1 Ct ULCU atc,oc,cl (1QaLd c(LaLr NU c,(2c1 eta NULL: Ltraca ;mat- Auca,cct LLL 441 atm.( Nl tcaLaa' ctQL4c1 CNC, 1,14,412.12

CLL1.144at:UNLI

cixt.,z,c(a CitCL4C1C,CC1tuuatztci C4NCL4C,C1Z4LI4 C,GriCa NUM 4144E1 LIMILLIACI ACAL4C,CA4CVCC4aCCI CNCO.C12 L(Lat.do. 2410:1: W. 11,44LE4 CL Cla1C,AL' LUU: C4

zo

ChLav

UdICS 6:9 1.241

CILIA:

C1C,UCAU

CUL&

LN1AC1 CaLCALLI.

cULO.

ucirza,c,ca acc,c, Act.t.ca CLc UCANC4E4C1 NC, NCILL141:4NaLct. C,C4dt 414CLA CUaltCl SLC,I UClOLLCI,C1 UCLAtkEl cguLtt,): (tu, NL

C,U4C,L1C1

C,C1CLCIC,c,C1

CEL,LILLI UULICaLLU LAN LAN' ENCal CLGL

CCC, 4U4C,L10.

69 06

at C4

PDF compression, OCR, web 6L optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor SL


uccacct

au.u.

Lmaca

NL UrcUl ClUCtle AtILT NL 1;e4L.' cco carLA NQ liAcCO 441 Ncl ALro 4cLaL.4o uca NALUX AULL, LNL4C1 rodeo' LEMLCCCO

Lcencuco

E4LC4LCCI NALL'ACI mQ

(CCILLL9 UltacAL! NU

cam,

&Ca

rdcAL NalL

Ark;

NL Edal

NI.14C

LINC4Lf

901

N4rl

AN LNLACI

NL

C4dlL.1:1

Otau.

Cr'

LLUL

LIdILL Ncl ALM

ucaL NL

014U SIALUal

c, oo

laren,o'

AdE;

NZ:cit ULLUL 501 Nel NALL'.41 GILL CAtmL wirea,o

cstell; AC141 C4C1LI.C4C1

ACalcAcO

NCILL!cll

uua,ciu

NU C1L.Laz cLcCCI LfLacCU X; trot N1111 LNL4C1 cax/LCCV CLNEcll az&L'.0 41L4 NAL12,41

LuzaLa

CtELL14 U4N

4;

Iro uciaL,o'

NQ

:441L. XL( CNCILUZI

L!LIacAL: ZO,LCI £01

1.:J.C4LL

c.4CC.141' EC1A!LCI LCL:cLUCCI ELCCI

LECLICL! 4C41*M4r4a 1C1r41-!

ralAuoi

NL

Nall. 44

U1 AUcOUL C1E4G1411

12.0

801

Cc

N4LL4Q'

1CLLZ

C1LI44L1

U421. N4

uraalA

1.:C414;

L01

UUL141:11 L11.146./

4Acii.C1 ICLL1 A4C1I-LICI

NL LUL!' 4441-:14 cattcLI

Car4

LC44

44

441e14CUL LSZUL

La:

LCL411:1

1.;4141J 011 4C1E2.1

zit LLIC11 014 icazA ctua 4LNQ1Q UMW

LN4LL;40

CC4141 NL ZUC1N LTC/11;

41.!nd

N411.1.61:1

40141 4u4Nce!

L'Auct".1 CZ44LI

S141.!

LClcAL! u4GC4L

NALL:cCI LLLIC4:1

C44411.LI

96

Aelu,o

Ccd...: 4CL.,

EalC41.1

NU

444 I'LLacCI Uccrl crcLL' 4C4JLCli =441 LIVCLL ACUti L4L LLICL!

1.1.Ci4NC4C1

AtC4LA

MUT!.

AU,C1

L.Nrat,o

C1

;at NL

96

UM.

Lcei u...LLay

N41111,41:1

NLULI

Oat UNCI

CILGO cUcL: LalCI cLLL.Li EC4U4rli:1 NAL! CA

N4LL!41:1 Cc AUCV

L4

4. uLuc LUC=

alCLL cUcL:

AM.

alca41.1. LtNEakcct car&

Cuada:

1,4NLU1, 1.:CE4N.

uLczcAu ccAL:AL cccada ,NLI,It ctutta Nl:LC1LIGC,A,C1 L-81: 0£:4 cuLL: Cul audz' cuctct. CLUJACI uctu,Lz 4c4ccu: cdtdl t Co Cl CbaCt.1-40. UGLCAS,C1 N4U2.41:1 ,LLACL tal.C1 1.41. AuLLa uctut. NC, LtycL: NC, sot ccA uNcactu NU C,ClGle, Coal Ultra WIN cccAL' Nl ammo, ait.aActc clLtzt.

tutu

CCAdl.C.41:

atuca

CAC,

duza ctra mum

uuurL

CA oot

LUNN

CILAU N41.1.;41:1

NALL:41

NQ cu.a,e,Ly L.14ELL NQ 444CCI LErLasca tot 411.1 cUcL! ACCI L'.11 C41.41E4 NlcE UCLaLcCI L!CLaL4r.1 callc4LCCI ai L11.141451. UNLIT WaICLEL! LUMLI. 111C4AW NL AUCI CaLLECI L'CdccUlt CL'4LL111- zot NEIL C1NULL4CCI (ulluL40) 4LGl ceaLruLL' L4NU1L ereadE Auk' Lc2SULL 4C4L1

Lizuaq., 1..1a44w aLo 7L At wzr,Li

udcau 'Jam

clIdaLCCI LNi LUCAcCCII urendeo L4LICQ LICUL Cc Uct.

ttcru

cacLrGia

uutaActc Lau AG

J.NLE

LLE4C1 UCLGL,41

CNULZ

4=3=14CW Nat. NFL' Nat. accu`

CALUCAar LCUSL,L111 CaC(L,UC1

601

011 cactIN cAcaut C,RgeLl:UCIN MIA zit aileoCUL Nc: 441 Lac adatt.cta uGLac,ct U,12.1.L41:1' NUL 4.tc, UNactu NU LC6:11.24CIGLA

CNI.

(ULU WWII UtaINL,C1 LL!LI.CCal CQU:cc,LcAL sup co. ;Nat GLCI CC4C1 carzact =Rua cAtat. cciu' EL:CI Na Nall 41.11-tCl: z:s att.0 L, eit.4Nra,: ;dux, A4Luada.

S6

(mum Naci

UCC,N' ct4,41C014 Aacrt. r,AIL

aut. ccc, ctica

LcNUIL

=all:

,LLact caucutL, Eucl.LLL:

caucct dc,cuct:uzLatoa

66

CLc C4L1L

LAtl,s1 cClEN N4LL:41 4C141

LalAcULI N4LL,C1 N4

crado UCAUGC,44.1:1' C1NULL.4.

LIZalca

4uUL4 N4LL41 4ING4 NLAc NCIL!' C4

LL.LIL

114LI1

NL, GCuU ructLrl.: zot

L6

crcLll A4XCall

C4LEN AUXIN cCAL LAN Nlr4C1 UQL4 L!cl AtQ1L L:CLLa4C1 LU44L,c1:1

LCIL;LI r1SLL

MAU

calaat. cNalL,

LL atLC

4r4L,L1

-

laralcCI

4

11

ramiuuo'

LLULI:1

tILLA YlLCl4Q 41,441 NQ1L

S6

NU LLCM NALUcCI

AC; ;41CLI" UraINL-41 Catet Lruro uzi; AL,NCd L'AC4cCi NL LLCM N4LL!411 LNLZICI

N4LU41:1 LIECLLI

LL4Lenc401

NU CUAIL.cCCI

NL LI.!;!LcECI

NalL NAL:

4441-3:1 1CLU GAUL

N;LucIV uuatt.r NL ,ce!ca INLlL 46NC1L, 6L14 YLL1:1 NI, ULAN' LIN OEM, LLB uramA' LIULCIN 111 LLULCI QLAU

LNU LCLCAQ

all.12

cal ANalL aLC1 CELI4Lq:11 AatZLZ LaalNLcil 1.!CatClacCI

C121:1

CaallL141:1 LNLI

NL

LZI-40 444L ENceALi 414C4LL CSUAL 4C1C1 alL,Lc LULN QN4LL:c1:1' ccoULL 1.!c4LED NLXCI 601 Ci4e4,1M tlet LIL441 NALUcCI CatatcL LXLI cacl Nal. C44

4rt rc4u.'

17:

UMW.

CC1 CAtICALL:

96

c,c(xuct: RUC, tLt.c4cct Kb.d. NC, CAU(142 UCLOL,C1`1.244,CCI uattuda ;armada Edi_r zuo..u. NA LMC1.1-Gl LAN zacu atauu citaciada cta MUa mum uGuacaa

L6

NC,LU41:1'

ucaupda. CALCAZ11.1 zdiLttlr mum.

CNU

CALL

ac=ta Latm,a uLaNz

awl

PDF compression, OCR, web 19 optimization using a watermarked evaluation copy of 09CVISION PDFCompressor


LICCA4C1

NAL! C4

Num!'

LCACR

NL

raCle

rciu CULTQQL,LLE

w

4L

UL441

I.:crag= b CALL!

t: CILLL1 ICL

4144 tZ1 NALU,Q* ILAU

UCILC1

"am.

CC14LN Lehaut. LAN 41.11 CL NA

N4LL41 NA ar,L urLenN UN441

(ZIA

uLL/L

L.L1 441 LC4

ZQu

LAcQLL ULACQL! LNU LQGL NU

szi

cutlz

cur NalL NCLUR 1.1.1 CULL LUULAL LUQ4C14C LNALUX LCNLA' C41Q4C1 NaL C4 4N41L44Q 9Z1 ram. 4c1,41. NCLUIG Adu NALual

dCLEU UcUU. LUQ4LI LNU CLCUL NU 4441; N4L1.1.411 UL44.6 N4C44N CUALN 41:. 414dt LAN CUM.' tINUCI L.,4 LNLAQ AuLRILL:L acau QUO

kLL' uraLc

C4r4c1 AaaLd ,cdaLl.; LZI CRZ4CCV dLLNca ILmL uaaL. Id.

LILIrL AN NMI, 144LARLU Ur414Q

Lc4r,41

-

ILL

1.14411.'

Apzul (.4C C4

Cacci LaundL caaL.'

LELA

raad NalL Nu Aul

4LCLUL

UcLILQ40 AQ

quit 44cCC1

AULI 44LNL NQ 1L4U

u4Leau

1NLz

uru cLN41:1' LLZU4L LI4Q4CL NQ LNLAQ ELLU-44L' CICL4U ram ca NUJ 44tallf ULC4L AN 44L4Q 6Z1 LAGrcil* AGt, C(2144C1:1 NU QC4L UNUL)I (44 Car4cUCQ ACLI ULLI4d1 4 LNLAQ LialULAL NCI Niz NALUt.CI

L4Lca.u. LIALcU UNULLX) (NU LUAN4LL GL U41r441:11 ALLA NO 0K1 LLULQ OLAU NALUcIG

LLIUct. LIGA44C4L NQ 44544C1

Itl

C4

mat

CULL QUOLLL NU NUL CalQ40 NalL C4 4N4LU4Ci 1E1

LUCK NQZ44Q LC NALUcQ NQX441'

CNLA

c;

-

ucL..,Lu

41.1.4[

'Nat.

NalL

4L41.1' AN

UOLL-441.10 .LCU

C4 LIEUU AN LLC 44-C4

ci

NL NLA

zALa 4ualc41

CC4L 4CL. L.,,LAL.

CELL

41.

Ect.ii NALUcEll

ELLI AruLr

NL

'II

ELdU

uAar, LXLi Aua,d Udall

L.LL 4L atrUCLU-1 ;NUL L14144U 44 UULAd C4 sil N41L NA rturL UQNC4r4C1' crLfcC

410 cr,LULC1 LtEAuL

um... mai.

UCCCL: UQL.4

LELILM NCI fal NALLWG' ILL Q4A4W aLru ILL CL: QLNO C44U Cc UN4/2114 arcUa 44 441 CC4 cLUL QLCU UUOCC1U C4 C4r4120' 414CC11 crc4L

4C4 NALL!IG

At44L ULL4L. N4LU41 rcQU'

44411. WALLU NALUcCI CLCU 144N

UCA 41;

C4Eccril 4CQ cROLd NALLka

QQL-LC4cCI

RiL

c144c1

LCL-40

44 NL aLutzi

4L

,i-Lat.

Cc

44 404U

AN N4LU40 911

1 L 4U4LU QLU4d 4NALU4C1 ezILLA4 uuiL.6 C4 cuaLA ANeAL 4a4u ,L.taAAL LAN raCLUI NAN MC 114LU4Q 444L4 cLIGAAL N4,U1G NalL Ndu (uenal.)1 NC1L NALL:41' d4A42111. KmL git Quuu..1 enal NA N1G cAu,

NAU

NUM LNal.ru

6U Q4CL4L' 44 eaLmaLe! uAd 44F4c44 C4 NALUcrl cLOC.1 ICU AeiirLu LNkLio L.:Um' Nut, NU Azaut LNiLLQ ClAr4LCLUI

CiLuAc NcLa uAdt. Ue241i LNLAQ CaLCI 4QXNL LAN

NLUIG L$4141-1.

uru NALudv cudin ;cal

uezial Nu 4L U4Ld1.1

CarclrLUI ?SLUR LuaLzu UCRULLS AUQ ualL. ULN OZL 4.1.,LLI. Era-UM NAL! CA 1z1 UZSUL4* C44CL 1-CL. 4CR4U QRC4L

L Z:90 GILL :S£ Z GILL

z:z GILL L, tUUCICILALE:

LILLILL: C,LCIALU 61WCUCLI

at ILC4144:

L

C1-4C,

4,a4ciLl

LI=

44441.

LGV4CCI: dlLN412 NAIL L:C1GL uLacau: uma ZaciAl c,Lakra Lau' Nr,ul t,Licau uc,411. 4Ictut: caw/ NkIL iNkc,L* Z tzcatd 4th4, cd,r4L Nat. at4, 2.2C, Mut.: 4,1ctu CLc ciatNul. ULLE,C1, cumlu waxut: uutuLuurach Nl Qctur,ul t,ULCILU cacALtrL tactc,Lda 4,2%1LILEL,/ LILLadl; LUCILE:1 LCLLacc L,Ca n.ucaul a.Lcaulu4c,La NU ,CCILLL GI OLIL.` c44,u,caN caLl CALC(S4C1 NL LLL ZU1C,c0. acaLmul LLaLc ra.tcaLr Adam CaCiN CNl uu CI auchLNL uact:aoLatai CaLLCUCL:

ucAGLataa ,ca

ca4, zuca441:2 ucvart41.

uwal. 44, 1'44441':

nut,: t&C.LLI,L!) &NUL: CCA

LICC,,C LL.:04

uszaut urac, L1L

11.2

(CL,,L;

u4L4,6 04440,1:: GLCU

LL C4,2Itat 44, ,E4,,x cautx

uLL,Lt ucc,tu

1.2.24ULLIX

CcillUa NU

cLuuta CALL 14,1. CELIA"

Natu l4N LII.CiL,Cr

(all

CICLCa,C1CaCALLEL.

NC,C1CL1

Ill CC,

ILLQ4C1 earuLLL.r

L, UCIGL: C440,

tal,C41.U:424

AC41E4.11:1

4aL4413:,CM.2.2

1

SZ

LZI

rt4C1 4

rCr40

NLLICI

URIC' L4144 UQNC4r4Q

N4LU401 QARrc NC1Lf UCRULf IL rEL140 4rF4U c4a5NLL

CalralLf

CaCcallfcCQ LrAlcU

LAN

La1C1

4C1L'CALLIcU0'

U6N NJ. £Z1 CN4LU4C1' NQU I-LCL LNci

uoaL

QL4144 NL Cat 4L 4CiEN LAN CrC1L4L1 cLa1C UL4U ArLQA

cat ruaL LULL'' L1.24,6)

ZS,L.

(CaCCL

cacuca LaltaCpt

cac,

ZZ1

acacuui tc, 4a Num Luiu,a

cCd

aua: extgu

LZ44., CaZCI CC, 40. NLUC1 ZI1LI,C1 NULACI CULL. LIL.NcLU NU

C,L2LINCI4CILLICI ELICALLI LCAULL CL411 ZCC4.4C4. AL:Cl 4LLUL. 12CC,N uatuaLu LA LC, CCLU ULLA NALL,C1 C4 L;CLGLAC1 C224CALCLI

C214,ALLI

C444

£1

;Gana

ul cacalat. C4ZILI:Lca 111

4,s14,,c,,ta.c,c4au uculcu NU cua,at 41.0-N4ANcik ACICL:C Lul LICI4CU: Mgt NU ACULUI 6[1 tva cra ucLq,kla at LILLLN,CV ttil2 ma 4,12444, tuitu4a: rt.44u NU CC,LCIL. CL.4.211-1L'

CILIZS C211C1 LICUCLI

atuasu LLU ccaat4 cauLLEL uuLcacci

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZ9CVISION PDFCompressor ER


Laram

LlfECCL

1.1.!tr1 CLWACCI

4;

NaL

AN IMO ceium'

c,r,uo anaLo

L!Cllid:11 LILIccLI C,LCI L!C1NC4r4.0.

eivaco'

IMO

LNQ 4C4C11i LL4r1 AN

t: caLLL:

Lacuct

Erweico: AcLaL,o' !MIA ,c4ue!

N4LLN.C1 4.C1-44 4C41,L

NALLI,C) L!CMCli.rclIZ CIOr, 4;t.CC1

;YELL LLL L!Cl.aL41 Car, caLILI AN

IL! L!LN LNLAC1 NALL!,111 NU

AULLNLLZ CL.c. LA! LINLI

NQ

MLA; AL;LALL

A41.411

INALUZI

LuuUQLLQ

CZEd41LI".1

zti

mcoi CLI.LL!

NOCZCLIN ANALUZI AULT ULILEL

UUEN LAN UN41' 414 L!LfULtli CULLL LL41

Ci1.4144

e4411 LIMCA141411

U..=

NIX LL!Ciadr4C1

L'1111.1.41

C4 4N4LL.V.1 LUC! NLI

UC1NC14CLO 411 NAL!

NA1LV.1 44r4eACCI

C141:1 CW,

Lti

rrx,'

NQ Ne,x

xQ ILL! CrAL4

ELCLi.

CAC U4m1 NO

AUU 4LILL LNALU,CI

LLLI-4*

61'1

LLLL e,rdLo

cl

eivaL,L WI-1E4

CALC44 NALL41:1

LSL!' 44

LC4-4CL4* CALIL NALL!ZI

GICi NALUZI

CILEL! LIC4LL NCI

:id

41.1.A 4L!1:1

ucLaL.,o

Oct

caw' acaLL ccuu ENQa LUNLQL411 4144L11.1 uua,L. i;Ira L!Cl. ANC4LICI ClaL,C1 NAL! C4 15i Ccrc,,Cli

LULLE,1:1

eicLaL,o. LC4CICI ALM LLU'i

ro

N,ezt

CliA41

IN=

LCalAcLid. CNALL!41:1 UCZNC4r4C1 zsi

LLULIT MALI LUZ! /ANAL =4:11.! UGIC440 uL

oaL N4Z:1 llLL4L

CL c4cd414o

e4CLC

xu

f'"

ACLN L!LLEL!

C1' 4441LLI LLCA 4C1.4 NAIL:41 81.11141. 1.4EcN 41C114, NALU,CI NE; LIL C4LACI

-

L!EN 1.1-!ALACI L'AL! L',4141 4CL.

I.CLCLIci*

rrL ro

14L N4LLM:11

cat,

1.(24(.1.1.

N4L141:1 U/SrLi LYCI L'.41414L CQ

ucleiat

al

uuezauu IALLC,

ue,c' cuzLaLZ

NALux

41Lu4

CELL rIXYLCI L4I UC4NC4r,111 LL4

i4C1L.

Aatc. C/44,C11 NU CiC,L

L!IAL4C1

ra. xl

CUL% itA Mr4L!Cl NA NALL!41:1 1.!CL!

4EC1CCI

ChALULLI LX4r41. Nl

NaL LcoaL LC41;,111 CNALL41 LNULrI uuszu,r,o' ENALL4:1 ucLaL C4 etar,o L'ALL NmL I.00a1-41 C4C4LI.C4:11 NalL

alALUL

i..

L!C:1

6E1

xU 4CL41I NEAQ

C(C1-LC141:1

CM. &CZ

LLL,

A1.5:1

sal.,

NLULc.r.1

sci

Alietiu,o Cie.,L L!NL(.1.- L!CLU Ld. L!NL,Li Nt41LC1 llalCia NQ ;NULL' Com. LLLI NU

CLAN NU CI ,tfa NalL 41, ACin CC(.1.!i.E1.11 AttO 41C4L, NALU4Q 4C41.4r1.

t4L

LCICsLLQ NU

014

NA 4441.!Cl' 1.C444c,r41 N4LU4Q

NU

ALNLLI

Cc 4ULILIOLA.C1

uurtu,r,o cueho e,ur,r,o

LINO

NA,CCI LILL,L

CNLLILLI CacLL!

C4L!

9"

laLILLLI INUL LcaLL C.rLcu LNEIL rL c Liea. i.caLL uru,c NA NI.1.10 cruu LAN NALL!a cCAU AN 44L4CI

41.:1 1.!AIAL141 NAL!

c44L!

L!1.4

LC,LCI I.C45A,LIA I.CCaL.1. LLCZANC,l

4ll41.1.1" C1LLIcd

ca,Luo'

UCLU

g"

uco eluc

1..1.4.1.

91'1

IJC4LIAL NL LICHLLI.

LE414,L141 CN4LL!4.0

44

encLi.

9"

CNAL11.11

Ltrl41NLI:1 NU NI.U.L Ne211.M1

6.41 Ca

L!C1LEUCIL4CI

1.1-!C144.11L,C1

AC4NCtcr4C1' CC4L /2;CL,

C1NCIac

Ci AN 01141 91'l

QCL. NALL!11 ILINClcrLi

crLo cl

LLL ;NULL' 1444co' 4ar4co' uoaL Auo r4UL Ne:IL NAL 4; E,LL,E% mat_ Len,o N41L C4 4N4LL4C1 L!r1.; ijcaLL' NQ NALL!,C1' NU c.LN,C1 1N4111 C41C40 NaL C4 4N4LL:41 Zvi lC11.!1.;4 UAL, CALIc IN4LL!,C1 DILA' LINC41,01 NLICI caAdco' 411x11" Le! NQ C" CNALL!,C1* MC/ ENLA'

tLa,oi

411A4* ,ekuL C4LICI,LL.41 CL LULL Et' N411141' am NU AUIC41. L44C1L L!Nr4ILCII AL LICAN 4N N4I.L.kr.11 LLIAL!L 7L N C; ;NAL!' NI. ;NAL! LeALILLCI. LAN LCI' cueho ;co Aur,r,o cLaL40 licehil N4 L!C(NC14rd".11 1..11.4. t MEN'

t7:

NaL

4C4C1

ra

UZI 11'1

uezci. NQ alcUlltr

1.:CLQL4C1

1.141.1

LMULIQL,11

uclaL cSel, Est L. z:so cILLL: L, cpccct: Lam. Aka c,Cil Nem. I£1 M. Call E(S1. c,L:LELicac ctcc,, NW- cc, (lc, 4UCLL 144c,:,ca Lim LutcaAL Ya S£I ca,cL,ct 9£I LcuchL: c,caLlcu.' cadLco. c,cc,x,ct cacam uchLat C1G1.4 AGC44: CIALIAU. calILLNLIL CIGL INUL zucau uu,c,u auxuaL c,LILL,ct aLLEL. c, ucicLca,ct ,ca 4COLl: lNl1L 4t4c44ct t4caL L£1 C(SI44.1.

1.2CAULIC1L4CI' 4CALI4Ct: AiCiIL L:1:1 141

(attc,: 4,tc,,c4

zti

zrzILLI,clalc,z4 ataLLEL Ct1,1,4,:uoLaut ALICI CYLCI

8171

C441-Ur CCU- C1,1.1:

cActrzt.Lt,ucl cruLcu. 8LLLt,o,

la[iuccau

AUCL* 11C1Cat

4,,ULLACI LCA1 ZCC4L!: ICCGIL

LNUICI.1

CCM:

[Qua! tal

NU

cium ,ca,t

IALLLCZt. 412U4Ld. Z,L1C1 CAUct. LIGWC!

CWL

Num cuu,o. Nut.,ct

c,c4, 4ca,z4L:

CNC461 ECE4N4.CI. LAN ENC,Wcra LC AL:GL,41.-:4,1224Cla OSI

t4,c4413: L1.1.

Nciu

atc, ECE,843X-1 NAU UCLGLACI I.4CIAL4C1

9:89' LCULU AUNC44.4C1

NALU4.0.

cc,Luct

caLtr,ccu cu. LcoLL' LaLEL UCINt.

;UAL' ZLEL ULICL c, acLca,ct ccILLNL.

uctuucl.L,ct LELI, Atli O'I

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of179CVISION PDFCompressor c9


atLu

Uradc0,

b CULL:

uc4a4ct

NU 444LCI Nourt. 41.1.ALW

UCII.C4C1 L.:CMCALLI

Ne111:41:1' CLI4C

C4N

Qt1;

L.C41:1

eAL.:LL.14411

NU LitLCAL 441J.C1' UCC4CI LIAC14L4 INLACI Z91 CCL* Aira 1.Nr4141:1 C1C41./

LENG1L, CZC1LLC14C7 NA414 CN4LL4.C1 1.1.:,C414Cia4C1

14LL Ole%

L.:161U

mut,

NOLL

C1411-1,

41441.1411 414LICI. C14CLC1 1'91

LAC!

411.:

4u,Lu reae,ui I1mL 4g1.11. N41.1-1,41

maxi

utsaa,u

NAL'.

r4C..11

lAcEUd

144el1C41iN4 ANCLUR

ian ;au LAa4ou 44'4 Al 04GLC1

arc.C. N4 ar4C1

1.124.1.

4N

L',1.1..4.

NA1.12.41:1

CCL

N41.12,41:1 1-1,41441.14C1* CO4

LLI1

C1C4LI.C41:1*

CUi; alrea,o LI2C4L.1.14ALCI L!CLGI-411 (91 ALM ,CleILI 4N AALACI WiLLAW lCr 1.2CI.C1-4C1 991 C4 CI.' 4Lcl CELkQ r4.:4[1.C1* J.I.ALr 691

4CLIL! Le.,at N4LL4C1

del

Na

LLL'

LL.1.

es1.1

0411.1-!.4.

aaal NU I4CC4CI

auat crtaL caut 4,11Na4i. CLU4L4C1 LRCM cc, Cara. LCC, 1241.tcc1m La mum; AGIL catict <NCA4.C1. uttLa,a: I4C<I (Li,N4)* umacuaa uadt.' LI4C1,C1

ENULLU

aca uactata L.,

CAL

C,UCLA

NCAU CCELN CaLUCII.

uctELu

L2ac4L.:

(11C,

14114

CCILL,L2

aucua

Caglal.ca

Z91

£91

t

44C4L. 4,1:NUJ.

tallNaLit LI4121.1.4C1'

ucttaAacr uczug uct, z:z:vaNc44E4a: atLu L' Z:9£ anu L, e,ara4m: mum.' NC, GILLL/ 4LC C4Catl

alCALLCL

UULC,LCr 4alCALL4

ECALU,C1L:

191

acLam uccuct: u4c44i..4

4111.1.4C1

12NCa14C1 Ul 4C1CIA

L

SC

Cal< ccILLN1.

CLC1

uaaaa atcaL'

acau 1.,crl.24411,144,12:L, wag

LNLL aLLICAL`

auat u4L'u.4.a.

aNute Lan:Ca-LC(111 64

NLLICI CA11.205

UGLattcla

CLL4 LCL

ULM-CV

Ae, cLe!o mar zuo NL u4r4' NU &21L gLiu 1SLL4u QUM!' Aca.nu Lit.rn AA Lciue,rt. uru,L.,toe LLL eluo iNczuri CL,Lro' 24Li 4../211. 4CZ41, C141441.:0 LLL NL uuczn. 1'91 CULL' 1.1.41C1.11 NL1' Uu44L K4 Aucr LNRLrL cenAu' czauuLL,o L4CtQL etuo' CNLILL! LLL cLaa NU enuaLL dad sst ucauu. CL4U Acx LcLuri.

CCL

-

4tri.

urcoix

ce,N

Lia.ri ate,Luaz 991 4Nc4ri cuo czAa C4L4 LL CL LA; cco,Luoi Ain Ncia NZL atrL ezi4c,L1 LC,LLI L91 e4L:cii NLLLU 44 N4LCI dElez Lc,uaL mcauL L4N uurLuL 4N imein OL-Zo CL ucun,u cmLti NALu,o' ene,,u NU La.,rrt. LLN N4LU4L1

-

Cl

itLe,

CI.C140 411.1N L.C4411 TZUL

LLICCI* AtL4L N4LU4CI

NALL.! C44E41:1:1*

LLL LEL' 4441. 1.4141121,

Aar,

uu,,Lr

zud'

LiiczuLi

CLI441. L Nc

CW1444C1 NLL1.1.41. 144

ucr

Na

LNL4C1

cad'

NZI_CCI.i' LL1al.9. LAN AN Nall- NUL UOGL CC444 691

NALL',,t1

CL 4NC141

41144E1 Cc, 991

Mt

444ULT LIN 44,1 LTALCI

LIC41.1.14441a:

aau'

adAcc, QUILL

cac.au

C14

ctatau cutc a*L wacucr al am.

Auauu

UL

l 14413.411:7,1144. NU

C,C1,

qt auctuu taaca.m

Z:SOL' att.0 L, uctoL: rcce,4 Est ULM: Ect;_ru ataciu c,caLra Ctctl1

auctu tztatar: , 4L:Llt ,cta Aaccl. Nua NU Na' uarz CLLL1.2. NCLUCUN e,uLta: 1N1 CGCLL1a' aau autc,c, tcam 1.3C4C1, NLa N4 CUCCCILI 41.1,CCa a&LI.L1 LadL: cmuUltd2 Z:£9. atLu L, cichrm` LUGO. uacu Zan alLa urlcaaa c,cLau Lal IlatLI: NU 1.114441. NC; udtLa 4tc

acaarL

aau aIlul

LIGLCL

l4Cd

z:ts). (atta:

ucctA

CCILLL:

C1aCIa4a

1791

caatct.

ta LILLIL 917' 5a, 4CI44 L, C4da: MSc WALL NU 4C,LL: CiN aauct CL a.; Nate( cum. lallA uchLa. NU 4121.11 au&c,,ut EEL ClUGNLca ct&aa uLaL4ct Gatc! 4Gc uuct: Nct attal L, ucuaat: La* Aut cum ctAu a4z4 ;um ctatz udtua rdcam: Latin. Cl Gc,tc, NC,24 uactaur (act;t: (I&CO. LCaut 41,111412 uuic ac, aau tmaa ccitaL' EL&L.,4C1 1Laca ac, Lau ciad,ru L2K4C` CIC, all aatct SN aCSA-G412. ucaLz41.' ac, a cum: aattau cau L1K4,5' CI; (11C1LI C,NLC1 NalL L1aC1LCILL1' CENLLLI CiLICLL: ICI d4N atc,aa AUNC1L1:

LICLOLLaca C,NoaLL.LC1 alLICLLCL: 441.1111C1GLCaLCI NCII.Cl 091

Nal. C,C1,01.411 awl,* L:Nta412:zq!4uu C4C41,1 NU NCC,L LtaLLICLL: CCE4NI.C1

4ri.

N4LL`,40 NU

tri,c,L L:£91

CalUal; CiNaltUa LCIICU 9:9171:

444ral.* Cola

AL NJ. xL.

4ll411.11' C4.1.i4d4C! N4LL.:41:1 ri.(4C

MI!

N1

c,

NA/ !ALL

CN4LL.:4C1'

NLLR

l.f.C1-11;

1..4CL

4C141. I.CW.1.41.4C1' C1C4L4C1

LUCK' NL4L.

Lro L.4U1' 44 MLR

4C4 LNULI.14 LC4la

1.41441.14C1

4144U4q N4L 991

crru oAru ;Nra.o

4414L1.1 L.T14NC4C2

ZL.d.

;arld C1C1LLC4C1 ULU.

Lud.aC1a

LaCkl... NU

991

NG1L 4Clal,41:1

191

CC CCINL9 (LCL4 414 Y44arl £91

4N SIGIL

NalL 44 Mid.. N4LL.:44 INLACI

Nix L4C4LI I.4dl.11.

4NQ4CI. ?UAL LUCMC4C4C1 CU.C1' NmL

LA41.rf.r. L4244VC 1.444114 L4GICCI4C1 L444e1C

NmL

1L C4 CU.C1

4ru enrdzat.

14CC0441:1

414141. C411/ 091

4LC1' C1lUL4R 141. NmL

Ld41.1.1,

CC4L. 441.

1t444r1

12.4L.!1.L4C1

111a

951 991

(91

cadtca' ciatu auucLt cauct C1LIAC14.1.4 NUL 111.11 (1112LN aLC1LU atac,auu ac,4aut' Mal NILLU ctc L1aGLC414.13 N111.1.141,: ua.u.L4mcuAdt414, lcaut NU CI.CILU4L:51 uucitclm 1/N402C Laza Ni catut' acc!: Lt cma,,a 12N41124* azat

41.2&44 CL4

t'91

ccc,

991

UZI

NI

cC<I

uctnLaa. NI uutLoa

L91

auLuLm aat4L4ta <aut. ac,

CALLA

4,54 E/Cal.Ct lNaa

L1C151.0.01:

ULM:

AM 'CI, 424C441

691

L9 optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor PDF compression, OCR, web 99


uccad.ct

CIILL'.

L4441.1 4CQ L',E4N LCL 1-NreAcl:11 LL4

u4c]

441

17:

NmL C4 42.t4LUcl:1 LTV, CrcaLL' NO

LNL41:1

4CQ ,oat; LEINLI

Ael CEL. 11YcLl

LILLL -0,4111

;CO' cf.=

N4LL.1,41:1

N;1,1440

LULLILC1

Eli,C1LLS

LIUCL!

444.Ctl:

car,cal

414N Lc4c1..

1..!C1LCI4ILLI 1.-11.C1.11

cened. cduc. L

NmL NLI

C4LreJ,LalcR*

LULL NU

N4I1L.1.4 C14!Qc

1.41N

)

L4N ELIALV

4a1 LNL:

tte

NcOLL, NLI LIL144L

ucamadv

z Le,at

(Junin

Lcatv

uruz

411...1,

IL! 4tILL CUR'

Lt. upsrce,'

cOL.C1

41.

Uli1Ll

at;

dalu &rat Nd11.1.`.41

Nal.

4C4t4C1,,Cal

cLari

Nu

Cc

L.!1.,41LU

auct.

Cc

uttLatn

C1.4A

oa, 4uAl cdu..c1:1

4CIALLE C<l L,

Nl

NL

1.2CIICIL,C4C1` NC, GC4412

uuNc44n,ct:

Cal. i4

udLuatta uuu.catzt

[ill udLci_Nac,rtatu

U

CCIL:L,L NalL4.0. ZCL,C, LC14C3

!chic zauc,cu Nat. C,LtL, URC,,AL: LICA ccll C1Ltaril4CI: Z:96 411.1.: L, CILYLL4.0: C11.1.2LL: CLAc RC, CaCicLU I:CO.114U LCL Cc NI 11.44412: L Z:16 CLILL L, 1.12E,L. ULCI4CI alGClIR CI alCgaLl ueluaa: Llut,Lat cac, CQ 4rtg.u,a. c1LLca uttul ACcil UICU RS catuq acLA cal NUL' SNIU ectc,a2` acct. cnat4,,4 1.2aINL: (Z41 NAL cnt. ILACI

=au. cacti

LRU

4CULICAL

acu

CACLNLU

C424461 C,CICIR

Nat. Ltectcy. aciLca Ltdi.tra:

&Lail

ZU, ULItCAILE NU UNICL

azAct sza cacti ;cctzu 14N CUICICILI

ELI cUL4.1.* 2.144L

4CLR 4uren

xLLtQ

ctillt

1.1r4t1 AN41.124C1'

ut.td.LcaLu

caucaul acLanct Z:17171:

e,Lre,

qtqLt nau cuat.

AN IC,CLNCI4.41. c,cauctL

ENLLLI

N41(.1. NLLIT.1 LaLl1-1,

2.11.1.11.

raid laren,a' lac

I'LL

ralau.

ULN eZ"Ali` EL L4ZEJel,C1 EN4LI-M:1 4C1NC1acCI NeAL, LI s qQL.L4C:1*

CL.CULI LNU 4441-!R LLIC41, NU

,auaa

;La' 4GCILJ cCdeZLE 9L1 racc,1 4CQ ,acnd N4LLIca 41. LNULLf 441.' 4l oza C1U Nall- L.:N(4 4,1cat.

OLEEQL

41.

I

144

-

44'

ziu N4 NQ AciELELV NU

Ciaa.

Lrakm

4C41 /NU 4CQ

LN4LL'.41

NI-14Q

L.

CZENL., N411.L1,41

.Lm

4,iciry

rellC

L',LN 04441.

41444

uanuct 'IGLU: NA uuLatu L, CIaL,L NAL1.240: £:6£' LLU Ll11:

callR

LuxeANA acia

RC, C11.4.C1 IL:GC11.4

C; LL4

C4IUL ECIN-cCIER411' WRZL Lag ILI calR NU ciuctc,t.0 atc,r1 CNl u.Laaa atuticatLu c,c(aiLL: ccu.c,u caucuzu 12C(GLR14.C1 lcCl

I/ZL431 cac,

ECEL,g.

uncua,

CCl 4L1-CU

UCIALLI watc,na

caaCitU uchiaa

L,LEILLE

ICIL4C1* 12C4U<C1' 111.14g.LI CcICI

4St4tti:

alt

MU,. 41; C144di

LEL,'

CI.CaNc

1.2C1

Z

aalct

Cc CICICLcCI L,N41.1440: L:C4411.11.rca:

LLCI NU atuactL (CIIIL<C,L2.)

E4EL Lmud

4un 4i40 L.1,LN UC1LE' NL1 L44Lalca 1:4111 L;Nrel. 4QL4L,4 NmL ;UR* ,11 11.411" C4L4144 NL CZri 4a1

tcmc uauct L,

C4L1.4LLt

itEL

41:441.1..!,.C11

(NOLL ALL CL4Q NU

C44LN x14

,Aran

ZIN LA.%

cal ccc,c; zuLa..t.ctaLr CUth cct. (acuuat tcaotcut L.M41: 1444:11,L.

CCt UNLCL

4,2i4lUcCI

Lf,CZ4INC41:1

L,UCL1' NLCI Ccl WaCC14,CI LIL14.0.

taut:

LE4144UkLa

catucu NUL. ii4LL'. LG UlN Nal, LC; EaC140

41C4L

NLL N44CCI LIALLLL 1...4cacre catcl caau. 4CQ

WILLkal NU

tilt uactLaa L.:Luz uturar caLuaL Auxatl ualt.rwa <C<l

41. Ca.:41.Lt LL14441.:

LcL,EL!

4e2ILL,LA 1.0.` L'A.U.I.L4.CI NC, CGUALI 12.C(CLild,C1

EL'

C444ELL LQL4L C4 1..:CleILLEcR

Lca..mr

ezC44,Ce

41.

Lit;

cQ4LI. 404 L.I LC1m4 ZLI CN4LL!(.0 OLCI 0.41 ENLAI

4414LLI uelLead uczarL N4 C44ELN NLICR

4a47.11.4 411. 11.

c444 lac ILL

Ne1

1:IL4L UR. aIL: 4541. 1-1C4L.L'

4C141

IMLLai

N42 a4q4LIC/ LAC14R LiALLme ULL.m uxazi. LCNOIL caar,L. LxLi. 4uaal Lccelma ZL N 4NZ44C1 cut.rco 4CQ C1I4L E; ;ELL. EcLCO

ECZ4440

NmL C4

cqMIL Le.1

Lucui cucau atu

ucx

urta aLrau e,un czelan

I

4CMC411 4CQ

EliLLCR

xU LI'Ll;;L

cao

NL1 tZ4N1 1.:CatC4C4Cla ULc

NCIL.! I1411"

uaL,IL

EL,LICR

0641% LC144L! N41.12.41:1 aldial :44N Ncrt. C11:40 EL 1..Mal4U 4alL4 NMI" 4E1.. Net uca,e, NI.L11; NaL EN4LUctl Lxu,rL ci A41 c44ar,L LL.Lu

L.,

D

Dt;

t-.1,NC4CLI

LENLJ.' ZalC4C1

LLICCI* Ne11.1.1.41

OLL

GAIL

C,R4L,

L,

ZL1

UL!ILNL' CCWILII NIL ,L1 4IZZ4l:CRLE<LI: LI 9

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of99CVISION PDFCompressor 69


Luct.a.

arca

tSL 41.4CIA LNU

NU

vatAul s: aiLu Cd1.QCR LMNC44r4lA1

t.1.1X1.

4L L,r44crl xU (U.LIZl) C144114411 alC4C1

reh.

Lll4

4CC1

CL.LL' r1.0440

NI.

Ld 444CEV 41;44d

LNal4CCI

xI NUR`

U144lA

Laucc:

ulEN4C1

CdeAl

End' tUri 14444

N411-1.41

L'cl Cl

4141

N41.1;4'

4CZNC14r4C.1 1.!CCI4LI

4cn

44,,Ct7

ucLaL,a

eArCIL!

cLCI

llixucrl

441.-NU u1L

N4LL.:41 6 14Gr4C1*

iCLI

LR CNL

411,1.-4C1

44-6C1Cl

4ar,

LGICL Caf,.41.

14 ;Ca NCOL

4CALIC,C40: ALIACCAN CAA 1CNLILI

CZ41414Ct:1'

NailLka

C&1. 4N4LU4C

aucm NUU

ULCLCLNLU NLLCL11 CCL

GILL L,

2,14CL

dLLCI LNLACL

Nl

L.:114.1.11

CS 4GC4 1214CILILLLI CALil NU

alAN ELEtNL

EAC4241413:

CIALLLU

Ltacaz;.

LLUL:'

CL,C1

alCiLL.Z

uNraz

L;e214C

Nix

4LN4CI

1444 N41.1-1,401

la4Ll

acLau 1.4 CL

-

curd'

C4LIL.f.

rtq:

444ClA NOLL

C<

4N NL Cla% 1-141.0 CILGLL LNeAL. zrr,ute NL L:LELII.C11 cu,E411 ru..4 Le,ua,A N4444C1' EMI 44 LLLCL L'144L.! Nall. lC4 N4 Cl

442 C4LUCCII

NU' 4CLA

;Cal

-

Calm LCIGL4a NULL L4LR 4CIA

044C4U4 U41.0 41-N4C1'

L4I

NLLT4

uaciLLs

NR Cc

C14442

uar,ure UcLNI

;CC

14404NCI C4 NC,. l.ELL leAC4 444CCII 1.10i.4 NU' U.',414QU4 LUCK CL4 4L. 4N NL N4U.4r.1 uru 44l1 aN42 C4 lNlattl

ll,LILC

aucmL uchm.a =NC4LL1 e,cn e,ucr uLLIL. czu caxql; Nall. NU NW,. 44ca.un IxmL Na,aucl Nall. 1.M41. Lkt.0 LA) NmL N41.1.;41 41Q NU

4QArcrli

1.1.;1C41-1.

4ClA

WM. N41.! m4

4CLL NmL C4C4 NC41. N4LL!4:1 CO NL N41.1i.41:1* NU 4044 I:u4l 4414L'

CMC41,1141.12

4CC MLLIL4C) la1lC4r.11 1.!CiNC41.0

CldLC 4C0 LLTeAlNLU 41Z1' uLLZLcQ LC4NC4LU4CIA 4GC4CC4 LQCxL 41-1,t1 r,Crl Nall- N41: CldL.0 ;CO

uurai

4aC4CCIa

Ira

uoaL

L'gliC4r1.114

NU' 41.'1

r(.4o441 eLLLea, LcuLellz 4r4C1. 4N cza44Lu.41. CNCtlIL:' L:Cldl. C4

UCN lC41.41A

l'CNI.:C11.C4C1*

4NCLLL 44L CULL' aL;c:,.m czt. auctLaciaz

NC,V,

ZNCMCCALE CLLALLL ALLCLA

UNALAcCI

ZUELLL:

IAKeCt: Lt. Cll.A ALLOcA

LINU ALA' AC(ALU Z:EL CULL: L, L.C1:

Ecc, ucLccu SHILL clauLd4 CCI4C1CL4 CaaLuct LIK4.11 L2C1ALL Luta AL:ELC1L2' UCILLL! 214:ELL C4LUCCI: C1,1441 14CI,GL413 NULL 9r CN LL114NA L.:NW-LEL: ALA UCiALLL: C4LIEL: U au&La.0 tLL4Lt LICACILLLI NALL2L4V UIN LtLLCL L Z:ZL aILL L, zE9)*LNac,:40: cu (a ULUI AGCL dKL 1 1C atuud,,,,c.: CALUCLL a; L.:L.41.4u uct,L.L: Ul LILEL Nam: 0.4 41. Natt,,a UNCALLI ANCLA 1.4z: ;du uct4c,4 L,

auLt,at LULL [CI-L! 9

12tILCIL4 ILCa UtLCLI.LLI"

Luau ctcrc, CL LtAaCCI: Nu (u.un) aft ouL uraic Fcl L14 La.tczt aS c, co.;u. aucaL caw clt.a.zu p:cy

Nctica cazictu ac.a.tcL. tieLLam 1.a LNal. Nat CS uuNcicuiLE cctu t4c4Luc1: cw.u. at.t ac cazziLc c.tchn tr1;clilzu. CitC,21 ac,LiEL: CISLClLLLU UCLIELL CL YLLaL4 NUL4.4 17:81. LCILLL: [LULU iNat. sz9)' (acu a: LaL.4c Gt.cau CLCILLI CauLN CG< AUNC4L' uNcua, ucul cc, cal, Cil:LIULLELLEL - UNALALCI QCCL< c<cu Cl ccatut c,N,Lt.6 ULUl ucaLc! imaiLLC c,c4 deicci: 41.a AL:L.4a mum.* CULL -;Llucda ULLIILLIa NLILLL(' tLCINLL1 AG, NL

c

atrat, lL!CL',C.! N4l1.!4CI

C4LJA lU04441. Ca:14414

CLGLC1 L2QC:Ild ALLLCGAA: Ce21,UCC1

NUU EL:4CIL:LLLI

NI CCiCLU" NI

alLIC1LIC1 NeAL

414:1 r4111

4L NU

L:cSLE,

LAN

traa,u

N4

UCZNC14r4r.11 144 11 aINI,41. cLLmc

cpuic,com crzl. CICLUL L:L'ALIL Cl&LLLLI. NI .L.L.Lu ratoa uctoL: ALLCI Caul NCI. 41.1.1Cic4 cauctuic,u.o. acIL,..cL: EMU aNat zat,ct LC! CCLLYLA 46,.t.c<4 GiLat.

(Lau

&LC

C14414CCI

411-1,11

NLIL.al ;CCU- 12,Ldl,C xmL lC4 LILL' L LCa LLa

cc.

LudcaL caLtl-NZIa cr4 LSa CLa CLL.( N4LL:41:1 zt ut.raa,u NU Udccul NR Nr4 4CXC1 N41.1.!4Ri NC1L. IhNLI Lcum

411.1.rlUcCO

1.2uu.c,Lu

L

NW-L11:11

2LCZI. LMNC4r4C14 L:l4 9

01 CC41-*

ULM!. NU'

re21C14

icLi

e,,Nrez,n CLUCCI 4CR Lra.Ln 1N4

41-N4C1

LMNC141'40'

raPtcCr

4044 Lcl Lr4aau

NU

4ruLr

LIZ Nll11.114rl lC/CU4a14

CxmL

e,ca enrcau uurn. NU

4N4lL:4Q LICCLICR

NU' CZC4L. N4U-V.1 Cc C4 Lf.C11,C

NI L;ELC4R`

arca l44 1.1.;4CcLlUl l41.4441 'Jail' NUCCI 4C1L;l.

CLL( azaL LICL4U LNU

4L.Ltr NJ.

rcraluv

LNC1

LLXL! N4lli4C1 NJ. 41.4al. 1.44

U41..., 41.1..4 N4111,41:1 Cc N4LL'.4C1'

C4

9

1.1.14

Ltrct. um..addv

N411.:1 t4a QC4r4

LIC4Ll 4Q41 444CIA` UCLA

cNaL imcn

s:uratc,ul

444cos4:

Ncitu raci

L

Cc CLLAILla load

CICa NI qa.4cL2' CINI

mum.. 11

ULLCL

CL

t414 121C41.1

LIc,ALL.L Li.ruca.!

uNut.Ltu

maxi

CEL 11CANCILELCL

NLLLU

L2CCLN

CL.A

NS

GELLL:

441NAI.L:

a.; CULL caLLca! tuaz L:LEL UN4.1. Lo.,LE at,;LLL cccu axcar LNc,;L: CCU N4U1 al4 Nu C,121CLL at

ALCA UCLALLLI CCILLAL CLUCL: CNLC,L

Guaau

UGLaw.o. UNCALLELLM: CUCLI; CLL4 CLLLCL

1

1 CL

L.L4LCI:

utt.L.a,ta

utuL4c1 z:soL.C4NCAILUCCI ciLL.0 L, 14cm.: ;L:t:t coal Neal. NC,L ctaualucr zzat. cct,d.t. ACLICLU za.cct ut..autl cu!Lz tr:t7z* caLLu t., CadtiNu. CaLZLt: LLCalNlLI:

PDF compression, OCR, web16optimization using a watermarked evaluation copy of 06CVISION PDFCompressor


LiAILLL Licate,ul

udul. uatAul s: au.0

s: att.0

AQLEALLI,LICI llLC1LQ

CL' NC ik41.1...' LNLILC,L NeiLL',42 CE NEL NC1LL' LUELELM 1.1.,ULLACI 9i ULN L L LIM C/211. WIN NLECC1 LIC,N4CCIi AA Nuctl UACcal L4 u1 .CLN*

,CQLL NIAL CCQ

umm.a u4cu..r L4N4LU,C1 ,uaLA' xmL., NU

NLLX1 LEtLX,NLO UC4L41C

LC1AE441

x411. 4enLc cL4c max

,uaLl ANaL

ca,uci

RIAU

LNalL LUNLA

ANUL 4CQ ,CNL. 4C141 /214U N41C0 CN ISLL uoaLi CAA, ULc 61 Q111,L,' NL ucinL, C4 rt. Ne14 CN 4x ura,Ld 4N 14u41 ue:14,u,re uLaar 421U041U

CA_,CLA' ULN LNALUM LaLULL,' C1C4L N4,CE1 CN AUL! 4C 41N

arau uuoi.

4cr1 xuL um:.

azu

Nall, NU 4ca vcrwri. 4C14CLO'

xmL

Lr.eild2IL!

oz

1..`,N1J. x41 ULC-EQL 4C4(.' CCL LZ

UAL4E4Q CUALCE,

1.14

ucroL

ULU

t'Z

CUZUI

xmL lira141 arc

LCNalL

EZ

4NL/21

ACC LL:cALML LL,CLEL NUL: 4L.

NCI

CL

N4LL!,,C1'

UCI tILL.

rut

Qum'

44

NEL LN,AL

alEcar

CNI dL!A ACci C4E,E1 NaLN aaLd L4NU41 AAXQL 'CNLA LELLL LCUI 4411:04 NOLI-L! (UNLA) LIUU !NU NLCALCI (NALUtC)' ucaadL,rr due, AA LIXCIAL 4 UClL.CL'

uciLadua

UC ANCicLICI: L.CL,,C1 NL.CI' ate,

uLx uudc4. AN

!MIL

c4I

Lal14a

crL

ear, dLLLLI NU

car,uo dt,N

,atct

L'AL: NCkl.: C.

NtaLL CaLIC11. C. aLCILI

61

LucttLu aiNl. ALNNcI. EucfNNcALE.

CuLEL L,

1.1CALCA,4' Q1L

l LLLLNI et.au auu.,Au cra 412.11'

ac, NI cLcUl ac, accLu

atut C1GLCild4

cud,

uL41

LUILCILIU UNLa

6CLta1L tirti.ct

C4 ANUL

NI.L11:1

LUdal,EL r1,44ri. LencuL udzu ciudenLli

utv caL,c

Cc AULLLCU

QdXLI alCUL UC LfUci.LI

,LC1 411..

rauc

CLLIEL

LNL4tL1

CtEcLIR Ll4ENU N4CL!. ILAEL

UNLC1L4C1'

U1C4LL

4

'cc

1'1

xalL LICL4.0

%;CL-1

LEM ACC cCNL

4C41iL 014111EL

NA,CCI CN CCL

uoaL' CAA,

LLL s1

calc Nu, 4CQ rLuJ. uru Lcar 44 LAuuLe, 4uou,Ltv malt] NeAL uoaL. c4 xU en4L1:1 ru4cLu N; N4LUAL1 LrL1U Cl atenl, 91 CLLLI Lam, NZILL',41

Lulu

uuLenL. lc4X4NCI

u4ar,Li

NC4LLI

UR' cLaum

4ua,e1 ucicda C4LaILM* NLLU N4 NLUCI L.xL1

CI LMat4L1 ULN N41.1;41

CL UNLC4LACI

LNLI CLC1L-M 1:C4t2ILLI NU AUCLILL. 'LLXU. NC NALUM4 NXA iCLLI

lxlZL LuNLA uenu,n u4cLu 4N4Luz LuLi rn CA_cCLA' ULN Lazz.ual ,uaLA N1211.

CULL: L, ANAIL:412:

UAll

AIILU L, 101U:

rl

ZCILCL L,

LI

LI4SC41.1..

NalL CA LNLI NW, NU' CLLN

uaza,a-

CcEcar

ca4N, cat,N,ct:

IZ

z:stz.

CaLlkt NANaLl,' NZL etc cal z:st:stu.,a: atLL L, LiaLcoa: NU acta £1 444Li4: Luta aue, ECE4N. auNcta dc,Na Ncl ctELNCAL CCU ada: ais4 MUM.' ELL chit. uNtut. =At cQatc!a =Au Auutc, c, tu.a.,a Lac,aLc ut.z,u cutuu ctac,u' SN CalICZ1.11: aLca,4 NULcCl R:SS. atLu NI 6:6r N' At (td.,L)- ttAttAtz ua c,utac,u,ct tAuctAtu uatu cc, ;Lau ctc,,uct thCAl au,uu.,a Aca can NI Laatu` cca,tu,uta t4c4Li4:ra cam: 6L LULU: ZGC11.6.11 ELL aIULIZL ucLa,ct ;WILLA-CI: CV= utuuL-Nat. LIZ,N atcouct: st utcctut ctc, tucauct mum. ac, Z(CUI 1.2.C41-ZUCL uLtLau ILCLcU cut AULIAA lgilLNL" rt.LL: act. uauLucr Nat. ut.cL,ca 1 c LZ44: laIC IAN 1441.44 LI 46116 LIdALNI. Zda4. NAl1.2.44. cta icaut NU LC,111.20:1 Aurt.,a r4CIA. UCIAL,,4 ac, RG, ECCVIL uumu auclu.Nt. NtuLtzt uda u.a. cat. ac,,u NL,N Nal

auta.

C4N1

uN,a ac, cut ENlitl

C C11

law'

LZ

uudc4 Luol

ciatt.iLe cau AG, tmcou,a: utoccu cadu C1LLIC41: L:EZ4N aA4u: ,ata C,NUL ci1C,41-1kCI NLECCL! arac,ut LICALCM.C1 cal NI, atuca.. azN RL ac,,u cc, Nc,w,ci cact c(La) aca (CI CtLE4 EL4N ICI 9£:171.' catt.0 ucictAct LaAtaL tua MUM.' IAGC4 ac,Lt AN

LuLa uU4

u ;.L4

UC4C11CM. NLI NU-1,Z

UELCLLEV

LU,CLICML

CA NAcLf EXEC 4,4 4414c

NL.1.1 NLCL LACLEca (C4l/ILI)' NC11-, sZ Le21C,C1' EUANL

NC1L. 9Z

1:1,C1L1 ateziL L2LEL,,c

NC4LLI LIQL' NALUM

4411C1

NUR* C4KLELE1

rcra xl

C14141

140 ACC!' NLf

AtilL* Nall- NU' N41.1.!4 ALM cll.(.4 N1 UCUM*

ANCLLI' u4c1 al NULL, uam. 0441 NeILL'Atld ACC CLIC 4XNL NC C1ClEl ,XNL NO 11. Nelcu. ccro 4x 1.4414c ra44,c' NE421,U ECILI

NU ealictl

;La'

uuL4 AN LAALAR NALux CL

enruuu rr,c x4 Latcr,oco

uru,c

cL,Lro' NU enEmu d,La

NUCC1 LCAMLU'L CCLxLQ CCC1

C4/AU' NE4L.Li ZZ

ALM

Cic

NC,

Li4ccat IZ

It CC,ICIL ZLEILL1' cur: a: ,t-

LCAQL tGICLI Cl ICAZ Ca CL NCrit44:41.2lcact (4E4

CIAL ccilLNA NLa a; NI

tLICilAkCC

NA GCcl:

Nutt.:

au.0

L,

zta,u ucat,

ccc,

ctLc). UN, u&, (Lula tt,LN1

utac, 12[Z,N.

PDF compression, OCR, web £6 optimization using a watermarked evaluation copy ofZ6CVISION PDFCompressor


L:41L.L1.

LLC,LI NU LL!ClUdi

NelLULCI

C44CLLI 4N4LLI4C1 CL LN4LLI4C1

LA'

411

LILA

4xmL

U4

LC11.41.1

t1

ALL41.!

of

tzauL tuatAut s: aux

L.:4=AL s: atu.!

1LULC1

4UCSL1

U,LLIL 4NUL tl.141LCL.`, WAIL. CIL41.1 N4L12,40

44,L*

"

QC4ICIL ,e2i1C

NML, NU' C41C,M LILN LUNLA 1.4C4411

C4_,CL4'

ca,un'

CZNCl4C4C1

Lc1C1,C1

4a1C NUL

NLUI LCaS4N40

;CO' ,,CLII 1CLLI

cca

UNLM...40

1.:C4441:1

4

LNO

cca,Lu'

C1C1411

xU

LILL.4141:1

UR WO-ILL/XI' Z4CC1' 4NC4CL

uC14Q

Lc Nezdv

4C4LIA` L4LEL,' 41ca

NL NrLd ANrea,c

NM LNLQL4C11 C11.:4ML1

UCI

Z'

Ca:

ALCM CUR

zaL,

,arL

LICN VCAL4C1 ULU' CAL4R

&ILL NL NOLL' L.LLu Lua,d,a NCI C4A441-IIT 4OLL NL

CL elarLA 41C4L 4N C444LIC14

mala

ALM, NU' NLUZ N4L12,4 CXLd LCL'

LIMGLCV LNI:1

UAL!

NuauL

an NUICI CiA

CUL2ACI

CIE AL:C4c1

uaa,a

uct.atca

!NU' C4 LAM

It

NI: ;car: Nut (4L) c4a,a

1.1C4C1'

tal2.1.1.41:1

Ca21.1.4C1 CALI.LL cAAGd.

NU aNat,a

atcatd,

ucad.ca ,LUL Ctd.LLA LNLACt UCCi,N

LtL4

01.f

C

112

uaNaa.4a uutt..0

caul,

cp.au

'.ca

NU Auaua.

C, LAL "C,L,CCI* cLae,m

4241

ram

xlt

NULi rcezu

LILN

NULI

NLL NQL,'

LIQNCL. C4 Cc 4eal..N4'

014 -

LIC4C1

LINO. NU

NCI

N41.11.,C1

NU

'co UCLGL4C11

C,L,Xl. LC

4LN4C1 U4L

4L'

44X4W

u1

ca.

4a,

NL

UNL.<1* Le44LI ruLe,o' 4N NL tc CCL' ALCM

LMNCt4C4C11 LIL, cc LLLILM'

LI44 LIAML 4C441 4Ct1CLI 41.f.4NEd

9C

C4LC1 1.!ALEM

Lezz,,LIL 0441.12,41 L'.41UC44M cc

,aLL 4u11 Caeic4C1 046 4L LrLa. Qua' iNLI ALCM

AZC1C1

4L.`,C1

MAL

mut

4L.4UC1

LeJLCL N441.

1.;44LNL!

ru,c

NLA 4Z441

4aZ421. 41N

4AL4CI

NLI dL.LA

014U N4LU4M

uca.r,n'

=ELI NL

LvarcLy

LINM'

urat

NL.LL LN41.1.1.40 N4ILU4IV

Ld,LCCt

tcalatt AINU cucat

u

1.

atAN UCCaCt

ULLN4n

'.CA :

(Lb

AG0,11

CILLCCL: 1.21.14!EA

zt.Nauu tucc,' dd. (cc, ua,mt. 4111,LCL:L, 1441.4t1, tucata uutu, cacc tx..auLa. tieauu4 CCLC at4L tuoata CCCLL C,NCS114.

AN carecAt

ett.au uaatt.0 NC4= tab Ncau CNY NAkalL` LLC4 ,ct L:NtLL:' act_ L, CULL: uc.ILLu aacau NU ciat. atAcatb at. alcat' t(A L:CA MU NU cacka L cc earl ada atau- ANUL aa. Nua NU dEL SN c. tutsuL.cL,ct: LICAU'L4L: ULU NU cadct. aaa.z

NL

LtuNci. cc, u)-

tuazi.ua uctricaa` cpu-atx

Lc,

CCILC1 CLIMLCL!, 41-11.11.4C1

auctaxt awn

uatt.0 aawa 4,uatu uctue,a uaat.,a. cuuka atauEL uaQt.aaa NU LUL 12a:tun ck

CAN

NL

c4L;c1

LILL!'

CAQ 4LLCCiLI LCALCM L4A0 a

CULluCit'LLaa

1.4.1

-

UM,/ NU 4Q4N Lucarlaz

um.= aatuu ,a USCG UGLalC,C1 UULLL2'

(1.44LN LUCINCU 12CLNLI NU

4L.',L.Lr elEL C4NL

41 40114 4C4A1 ENLCW.' eluaLL, ALLZ NALULII

AL4C4C1' 4414C4, ALCM

1.4[4. NU UUILU 4L4L ZULECUaLU MUM AL:Llt N'.1 C'. 4C6t. CULICIL nS 1CW. Lt4 UkULLCI UCC'. NUM). dzat 44414 NU c,adtc, arta CLCILtZI ,Qatd mum. LEEN NCI ;Ca: 44cu1 Na ciuc,chua- LA! NAN atta.au (CCU NILICI AA1(1.1.A alcal MUM. ,Gatd, Na ACCi: 44W/ eirt Na LUELNGLU UCLNI.) L.:CLNG,C1' NU c,acitc, <at C'. Qac! NC1 aatuat. rtLau uaaau aatcpu). ucc,u, uutu: ea

UlA

LNGIC4LILL: Nale-41.14

LINLLILLI NU 4LICI LIC,NL eael,LI,LL C.44N* 1L4C1

EaL, LIZN ZAL4C1

4ENLT

(ctl

uaacp.a

NU,L' NU

LULU

,CLLML NL MCM4C1` 4LICJ

UUuU

C1C141:1

NU AlLRU acatc, NUL0:1* 4Ntaua clz) CULV,LICL an L:NUL4C1 UNEatcla lNU CILL,CI,L2)' (aavca tautua an cpc atucazu uett.aui aca c,uca. aa.zi c, 24CA: LW 4N NCAL. 1.21.11.U1' La'. NU caakc,ct Nat. ALL) GLC NI ALL)' (&Gll 0,4.tL CAL,C12' utatz, atNua ci,utua L2.1-CL<CI, NU Cl4AC4t1 LC4GLalcCI: ca UC4440,12: NLt ClL,CL!C4CUCI Ac1.211.< CiE a&tu uata.a NUL

laav

LULU!

12.C1LEUL44,11 'CUM LC4C1

CC1N11111

Z04110: 1.:1,41,C41.41

NUL (AL) c,aQt. Cl..'.

CaL

A41

LIQ-1,C41. 1C4 CL4N' 41.4C1 N,CL

CLLR

LteleaL £:191)C4CUCI CLU.: (L, L!ClULICILACL

ci

4cr4 coat_ cucrL 4a4cL zc 41C4N CalML: NI. ram MN4CL.12, Ze,x

41C41.11

NZ4C1 CALL 444111:1 eaLaca 4M4Cat UQ 4CL44C1 N41., ct 1..!ELd' CalC44C,a. ?UR N41U 1LLLZE elarLa NUL LC14L. N4I1U4CIa cuaaa

NI: 1.41.4a: eirucaaa Nut aaas

uelL

ALL,C CCZA4L.1. 41lALLI NLC4

NC, NIA LNCOL;

NULL

CL

N1,41.

;atm.&

NC, LW- a C,

Ca4411-I4C1

1,4C11

4AC1L

4Ic

NCI

6Z 4C4/CI' UAL

N1 oc LIALL4Lr CC, 414 `CCiL4M IL! LIN421' "C,LLM,

Lt.

C4 4L LIAC4LL 41N 41L:C114LL' NZILULO ,L.K12 Nall. C4 4CI:1 LI4i11C1LL Nix ezauL, ua<I. Ncrt. N4LL!4O MIL. N41.! LIM N4ILU4T Ne2 4C1ACL

elm= cal adau

44

414

Cd.

Lime, C. NC, LtaA

NULL' 41N

NML. NUL4C1

rul

4,.LLrle

ea4u La.

44SZ4CILL N41 LI4144Ll'

Ld (NLI,L)' NC1L ziLILL.rit LIM (4LI4L)` NUL. NU A44it NL4C1 eIN eluLL,rr,' 4LL NIX 444 UL4C1 xM Lal 8Z

NelLULCII 4e1C4 LI4LN4C1

Et

caateu ucutz aLat atcra NAN Sun' =act: zutt.0 cum: Lute: da cLatu an Eclat. a 4E4.C(1.2 C.G461.2 caatcu ea Mill: coa

(atuLul

CZ

6Z

LE

zE

176CVISION PDFCompressor PDF compression, OCR, web S6 optimization using a watermarked evaluation copy of


ucatcul s: CELL

uctLtl. uattcul s: CULL

Lk'

L N

C4L,LC40

Nal. C4 44-a, Ecra:Q

N 1111.a.

/21CLC1

6t'

mulL,L LLCLcQ C4C14!Zti 41CICILLt ,GULL al ll.:calCa. 4CC' ClmlrlU Nemz,a C. L' 4LL.le ctrl Laza C4c.Luz. um.t,um' ca4 curl 4arL4 ZILLL.C1 N

Cleaaa NU 44EC4 4Zdall UNCI °5

uNra,a

U.C1'

4L:aucr4. urca,a 4Nra,a CM.ILL,Q Cc 4C1:11 4C4racQ LTLXL,41:2 LNL li.4141.L611 NU

CNLIL. CC4LILL

4ar,r,a'

LL4CILE

L1ILL4L!'

L1C.N1:,Li

N41

Ndt

1.1,A1.11.

ccm lClc

c, >tau 1.,LNU L41 Z5 U'alLE al Nrl uLaa,a

NmL N4Lf.

aLaa

CILZ,Ll LC,

IL

UR cera,c1

,ruu

41N N4L1L4E1

411.1.1

Cr

due, NL.r N44ua uazi

4ca urr4

L.

ua44LLE,L;CI

14C1CC2

Cc ELel EL:1,

U LLL,Li EN4LU4R ['ZEAL Nall. 44E4141

;NEL& Nral41:1 N41.1.442 c.E04 C1Lcri,CE14 Ca.lIL CL

Ea, LccLau,a LC12' L LLCU

IL

cdru

C4

uar,

C

LIILL

cuNc1,r4c1

L,e1Lca

'

L:NaclIk cctatuLuccau cuaz chtm.u.rtault,atc4Lculg!LLNI. atuaNuL CNL ta ccdclu azadu. uctczi..1.4 ,acc. CSC, INI4EL ucl.u..at. CUE, cCc cac

Lu.cLat NAO.

daui

NmL C4

&I'

ram

ULM' 14,1

c;

LILILI

44_a4

Nall.

441QCIL 41N

LCLIErl

C4 4LLI:1 EL!

cCLal,

,aaai Lt

L!,11C4 LULQL NI.L. LEL

CalaClaV

umadLaa /21CLA,

Ciallta

Cl

1.1.LLa

LQ N41.; UULLR4C1'

L4NmL UNQUI NU

Ecra.f.0

LEL

N4LL!,,C1

Cl 44

u.ra C<

Lout.

ccc LicacaL caLAGe.L ELL,24

4/211,C4L,0*

NmL C4

NUL, LIcCIL! LN4 LLC4C11

mum. mu ,NUL

C141.

callUcCaLl ucccucau

CC,LCAL

ULLL:'

CC4cUULLI

cu-CC

u,c24a

LULLL NU E444

44_a4 ,aaLa

4ar,L Et4L NmL

CI N411.1-1,4

L',QQLAC1

LLLCL Nall. C4

44.a,

uaLcL

N4LL'ACI

N4 C.

CILE41:11

ccavad:

NalL, L',LEL,4C1

66

ZS

ucacitak ucautal LEL alc, Cala UNC,a,,CI: CULL. LIALZ40, CCA Nl L'ALRL4E1 c(C, L!Ellc14U,E1 LCIA: NU ccu..E:AUCIACI ccuut cuc,zial,cc 64CL! C<ELcil CUL C,Elal' cLILL.mt Gdu tcacu cauca: ccc, uaacAcc cuttau uccau C< Lauct Luc .al 4LtilL CaLLELLE CPU CLING L.C11 lU Eccad 4LNLLE ucLatc,c1 ECU CL LCEC, EaLEcLI:

LILcL

NLr CiCiLLC141 N44L uLL,LrL

La'AU C1

N

LLE1C4al, U2

N LLLCL NmL C4

CI

LNCZI,

t711

zua. ru4dum

oS

C111.11

LNL4C.1

N4LL:cCIC1C1LLC44.1:1'

4ar,Li

4t4u 4u41 Loa,

Ce AEU cLLc14CR LNI CLACCV

L, tAL:4434:

£:1791: 244 NeoLtCI: Licit412

C4

LNaLr ;Cal. Lcaur. uLd CLlrl cca NuL 4c; card:. rr4uu ULN LNL4C1 uu' N NLC1L!, cL4ca NU 4Le711.! uu xe,Lux uaA LNalL uNaLr,c 4u,Lu eti4GL cl 44 4cQ' rut NaL, cc; ururi C.L. eICLILL

Z:01: aLLU L, L!CILILIC11.01. CC,C4: UM% Gala WM, NAL: atuauuca.,a uccQua,ci ut.ctL::,ca acoct 114cuz ucaaccacv CCL NUU iL Nalt1 Actauu 1.41LCI,L1) (NAL ZE, (Eacdl, C.41-4E12. <LLL< cLUCIC,L 21E1. UECCI,LIE1 cL<LL CLGt Ect,dc. uavac ACCUIL LIELLEL: Cc urAGLauci Leal Gau caLz,u: ucitu: cc,ccur attcatu avzIccucc LaILL,E1'

N uuLz azlg

El callit NU ud,carL NuL..,ua 917 ui4Lirr4,Ll' azu 4L L6IrL 4ar,L1 rr4uu

ULU:

LN

Nlil

LR N4L

e4L.:,C1

cNeZtl 4C141

4? ZL

cataa

EL.41.1.1 L'.4L4L.!

Lrc

4LL41.!1..!El*

Nml L',U'Lla! NU 4NmL 40141

CZarc L:N.L.NL

12CLGL.,C1'

I N L.ruu

L4PLCIC,C14CL C,ELNL44

GCL

UNralall

44_a, ,aaaL 4N :VAL

al' uuu

uax&r1 44 ra Lc,

4reI.La cm NeZI.

°au 14;_a,

44c1 LNall. 4C1AC4LLII Caaf,1:1 alULGel N4lLcR

C1C1L,LQ40' N4LL!4:1 LLLCL

4CC

alca.tzt. ucccLauct caucaL)' (crica Neu calaAce tca: Nui. Ace, tuittl,4:cdku41. ca.0 cacua: cuzcatu uccuctcau cum: cucidua Nat cccacd.,ci 12.4ULL.,,EC Lcl ccazcct ccauca. EKI cccu.ca ccam: <Acta L,ClaGal CSLLh. 4aCt. au.ci:Nct cuc CLc cccaton

ULLFtcQ 1.:LIC4OLL NmL

C1al3C1

Li N1.1.11, NU LICXL,L LN4 cL,N4C21 LcL NLUc LLel

LN

NalL 44 LNLLIL!ct..41

ala. caul

c; udtc.rade,-o4

ct,El 4N

0412,ZWL: LUC/ ,N1.1CCI

4u,Ncd

L121.1CC140

NC ILLCa.L.

OIL N C4 1.4C1NC1ac1:21 '17c1.!Lc

6umezu L4N N4ILL'AC1 4C141

NCIK&C) LL LN4ILLZ,CI

L,4CL Ol.,

mac'

C4LLC1,Ell LULLI.; atu

L.',LL.C1-1, LCL.!

LLCrcQ Lra

6au 44,rL

Nu 41144 R1W1L 1.:CL14LI 411..!C,N 4444 N41.141:I LNL4C1 N4IJ, LNq 1.1.CZNgactlI aci..1. C5 Cdi'Cr.r LC1C1L WAL 441 ,LXULCIL

L.TC,Sta Lcl 44..Z.L.; 041-*

ccau. NUL zdcu autcu aluU1 1.41 NU LCD (adAcu)' zucc.0 audrct NC,LL:4C1 CELL L, uUClat4 Nat.(' ctaa ua ,caLNc alczaa cazi uuc,at:

aucc

L1NLt

cuaual

CIN [0.12.1.1-cEl

CIL,NU Lit,LNI,:

caucc44.t. ucczc.aucc LCd

cauca

NC, 1C1EI:

czug

Eacu CiLUUL CUR

LULLif alcucz

Ecazu

Z:117. CULL: L, Ltt,U4:Nt cccc CirzcaL CALLLIL LCLCU uCClClu ZGLCCE CALLEL C4

ts

LUGLalda

£7-t7Z" EN laICAU LZ LcCd

uarzo:

cC ctc

CULL L, ECUILL CC4L=

NU

LICACLt

Cal EEC, gl:LLLLE

NA ucclac,caci:

NC, 1.24N

LULU:: tL:: Cltttl CPUS' Al: 4CI,GL

LEL40. L,

Ecaacu

1,1CL:

4I CULL L:EGYCE NQ C,LIScEL: alltrttolt: £:05 CULL! L, 4t4421.: C,C441,

Nal. uazi..44 udic.ra uacc.: mum:

LIEC,N N4

t

ELLE CaLrg.

Gtc41.2 NAa1.0

LALLEL

st

96

St

PDF compression, OCR, web 96CVISION PDFCompressor L6 optimization using a watermarked evaluation copy of


udLa uatAtIL s: aiLL: IMCV L.NL<I,

LNI.41:1

nxnral rr,. N4

xU ;CZ;N undel.n LR

unaL. 0144

1-1,41.

NalL

N4LL:41:1* ,C'CrLf,

4;

CiCOL,C1

41.:C1

LLLL XmL C; LNLI L'21LI.C4.1.1 LxL ui.ru.L.: NU CZ44,uu NalL C1C41 Za1C4 xlC4cR Ucl x1 C,

444LU CLtIl eIN NCI

Cll-EcLECI LXL.41:1

L,arl.-:

la. MAL

NeILL:ca

99

nrai,n N4,L2C1

C4AQ

cza.:tv CLGIALU GLIhL

CMS QCZLLQ,C1 Neel

Car, A4,1; uric!,

L.M;LICW'

UULQQ,Cr NU' NLUC XaCI N4LU,C1

S9

I.CXr,C1,0 4ILLELL1,1-`4

NLUC1

uaLtl, Luatetul

cal L4C,r4LULL13:1

141.1. Xa1L XU CQIL UrC,NI

NU

41441-11.LIV

LI,

dL',41 NU' LtUU 4N NeILULO

LidLLca.

e2N

Xa1L 4L. ENCilrLICR

Cal,

eIN

CM121

14,

99

N4,CL:1 LLLL NalL C4 LNLI LLCX4.L L2 lxU LULLL xU nun 4LLaQ C1Lal LaZLCL nAn N;dt LLLL NtAl. 0440

XL

L.:cLaL.,n. due,

DI4ILL!ca V.C4K4ci C4

-

Lurai.,n LaNtil,Q

,XCI4L1, LQ4 GUI. 441-g ccGL4

xcRLt C4

41N

-

LNL4C1 41441.1,01 N4e.U.:1 Leae,urt.

4S4

e,LanAL.

ca1LX4

LNULli

1.41.41.!

cr, An

LCcLR

'CL,Lf cLUTL.

OL

LEI-4 XU IXLI,1211. raeany N,LLLIL: 4X NMI, NU 12.414,1.1,C1 NUL ALM al..!C,N .aLAI. 41N Cc UMEL LIQ IL L',1...r I.NUL,41 NUL& QC4SC1L

NeILL:cl:1 .21C C1C1 Cla1C41.4'

;NUL

CilAC/1.4 CLLL DILircUCI C1LXlLi Zicra.!R

CELL 041.1rd.',C2 CLXLL CLLR LCcQ

NaL N411.1:cni 120 Cc

LULU'

C,140.

ULCI<A

aNal CtC,

tIC,I.U4Z1

CIGL6140

roLcau culact UN ccp,.' cUlLNU ccicu LUCLNL40,* 1.24U11.4C1 awa cauNL: caucutu uctcLca,a <CA Z441412: CLULL, dELKL:

NLLICL t2c.L1u,n

ctL. C,CL( ULLI441.

taa 4N4C,NCI.

ca CIALAZI lCQ

1,41041.: t341.4

tilUN

tilLtCr

4,CCC14:1.4E4.4

ECALFIL1 ULICCLU r4 ca,4 CILIGCALLI: 4C1,3W,

AL'

Luccq NLLIL 4LUI.

Z:Z9* CILLU catc,u alCALLIQL

zaz

Gi CAGUL CL:

1,14[1,KL4,13:L, 1,14CHENZI

IL: L4,2 auccto.

zw,LL:Lw.

acuaaa C41.241,LV Qua

99

L9

L',UNC,14412

69

1,241

COLL I.U4.121.1.,II

1.44401 444w

CN41.1.:41 CAL:a4rt.

am 44 Ld QUI

LMNC44,1:11

1-1,0

e,nraz

NU

444t

1.42,1411

Lzdu..Nca

99

alla 14 LL

L.LICC1

XL CZL1 1L

LLLL LCNlAL

QC4L.I.C4ctlI

L

414,1.11 L1

N4

NU 4QI.

NLICI CMC4crctl XR

I.:nal.' 2441,

CCL C.NCILL 11.K1

L

e,cm dL!L

ezN L',1.4

Nall- An i4C1,1...1

69

N4crL LLLL LENZ.

maelL.,.ai lACLLcUCR NLUC1 1,414L.`, 4414.121:1 UL L1 LeaaL N4lUct2 4.4414 NaL 4x4L N4ILL;LQ: NZZI nC4 lYLL4L CalLCall CZCel L4 LialcellAcCr ILL LNalL dt.aa LL4S La1CL 4C44 INLLAACCI 1.:ZU iiC4L1..` 09

1.!1...NL

alell44:1 LZENLICI CELNCI 1.244t1 NCI' CL NUL: L.LNL! LO. Z9 ,OLI,LL' NalL XU

urt..rc

LIZLICI

CWCZact:1 crt.L.LI N4t.CC1 CELNQ 19 L

4L1 C4cOct I.N4LUcC] CC3,1-121 UZI

CI! NOLL' LLLLI L4LGcG L4LUCL4 4a411.4 CaLLIM CLM LC,C1 CLEL,LM C44LICILN E4LCI Car4Z LULICC441 L.I.LCC,C1 Na ,441.* NeAL

LLD.,

CLL.N

44L;;L* Nail.. LLLL

4;

CLLR

NOLL.

C112,

-

CCL;L N42111.41:1 cL Lab.44t. L.r,cc4ru 41-41J,C1 CLLL CZC;C; LLLX C.14/21cuLri ,L,1. IALZ LOC Lcaa.u.

ea.4

nun 4LCcR ni.o46

L4LLCL nAQ

Nu 45,4EI: xcRLi C4 L:Ctlf,L UUccu

4L.

,LC1

ULU I.C44u.a,d

NC4LL,' 1.41-1,LL,C1 1.9

matt

NC4.1.1 NeAL

at41 La.L. NaL

caun

Cel

LialrNu XcCL

z:s aLLL! L, 4414E4: altut uziaciNa al caoLcat L:c4a cum atc CCL zo9) (atcLr z:so aiLL: L, LtaoL: exa Ca waL tu,L: Ls ciacuta icaduL uatac,a4a' 4ada, aoa za.o.L4a aLkzL C< aoLca4a c,Actt: aitattu ss 1.261CLI

2.311

Lt4C1 &Cc CILLI

iu unaL. e,un ral, Nan. Nell: xU ,L24,11 ucLai...a xU LdiN

Luruir,a

LLICLL4,0' LaSILI

ll

xcw.

LS4CAL: QN

L'.411.d1.14 9S

69

NILICI IkUl NU,L,Z1 zat.LtaL: cauNa4a. aL4a2 ,a1.1.6* atc,

4.1.C1

"

nra,nn

LR

Ll4Ca4

44t, Glut I.N1 444,1.1C1' ,441. LxmL ClCUci

Ctle,t4: tlAlL412 L. L..acLaucl Lat 2,1l,L,ucr CUL C<

4nrrn

LICMC4crci:11 Ult. LS Lirl.C1-40. LLQ :441.11,0 CiLICL1

Nell NU UNattal L'AULLZ

xU

N411.1.4,C1

it;

LMNC1,r,C1 69

LL.f.,L;LL,C1

=LC au

eiLt.

LNU

LL:CMCZ,r,C1 1.414,L11. N4ILUct:1 Le!

L9

4x cl,' LrAmu

CzaINL.nr

Luaa,u xU LMJ,,C4,0

S: CULL!

NLI

1.14.C,C,L

C< Cidl.G1.1a N[,112,11

UaNla)'

(Cter4.1, 4I4G4AU

uoL u4LRL4a NU

1,1.114,LACI: d1,04,C1

Adl.G<Z1 UOCC1 NC,1124i1 C< CLLCLO. LIGLalC4.C1

attu L,

cia&La'

NC<tL

L):at4chn4a: SL oa, cp.41 (ucLal tau.6 atC, 6LLI. 12 uauc,ul

IL 1.12C1ILICIL.40: L2C111,121.Lal

LIZNZ

MAIO da,L: 09

L:99L) alLU Z:g9'

C<

cou

c4

(CALL:

iul4L4ci

Z:9SZ. aoLca4a Ne,aCCI: LUNG

zt GC, CAA

19

Z9

PDF compression, OCR, web 66 optimization using a watermarked evaluation copy of 96 CVISION PDFCompressor


uattAuludt.t1. s: attu

zaami

L4LCV LIA et LNci 4at.1131 441

Ci

Nil UM!. NUL! Nrc C4NC4r,r1 CNt.i

CSUILL:t.LI

4Cl

tr4

NZ. UCLZL.4 99

LC/CUclAt.

VW =el' ri.Ad..,, !ALL NM- NL LzraLcavl cal Cc

L=.1" uc44,L,cr

CtU. 1'9

Cel41 LrCICCI 4.CrXEL Cc ILLC14L1

CC1LcR

CMLLCW.11 L'.4144L1 NLI

Cr.

41N

LC1cL4R

uratetutudul. 9:

l.4N

CCZNis

aIAERLL. ULLLAC1

1..1.C4C1t.M.C1*

YRl4

441.-L. Cr. LC441.:4

kdri. Carat.' rug!:

C4CL.

elLf.C1

441Ctl.

L/UL

L',4LCLACI

LILL4

NU NLUC N4n. N4LULC1

ubaL ui e,aucnictv xe,Lual NC4

UAW

crUi NALULQ

4141U

1.1.1.4

&ALL! dIUNCal 444L diNLCI` CLCL

zcLau

4CZ411

;SI

NUCR

C4i

UM.;

laud UNlcZL

catoa

C4

L6

LIcc

Lt414L 41Q4i c444cL1,0 LbelL

NaL zuza uthcaom

CSC,

=44141: CcLIAL.

NEC,I

ci 44

eac11.'

La44u

alta

C(Cl.

NUUC

1.:CA112,11

=NI Auza

CAtIC12.

cal WI,: ClicL44

accic,at.

L.:14tC41.41:1`

12C4ILIC,C44.12

cpLaur cAuca.

;.aa

CrF4L LLS4u LNLLELL.ri

Nu

rm.

qezmu. Nut., LIall LN4 LU141

1.1M1.1.

Cr. 441

C1Lt.L1'

Lmari.! LT4444! NU

Ci

cur=

4L,N144 CL CU

LCrQ

1.,./21L4

LL.R.r41

CCL'

CINC4C,LE

c,44cauct t.,ca

cut.

UcEILIU

4CCULL

LACGCILV

rC1,4

1.14CACCU.

Lk

Cali' i4C4l.

exaz Lett%

9L

ucLaLz

!mai,' L44t.

uaL.,,x, N4

Nal.

Nrenct:1

al;

4CQ 9L

rm.;

6L

4144L* NaiL

LILL

NU' 1.40.1.

ru...N Ca; 4141.*

NU 4i.di.k.0 C1Lat.L.'.0 LZ,1:2 Cc NUL: LAM:

Nail L!).

09

4441!0' 4140 NeIll..!41 Cc 444SC4Q1 41.-!Cci all..!dL4L 1.:01CL. L'LN ELLN Nall.

LLNeAL LZECt.N ZN41.1..k1:1 CatC1t.rt.1:1

mia4k.z.

LLIQ LCrQ LNIALI

4ClN4rt.L1

ZLCU 4144Luzii

e.gcaze

warm

19 4414Lll:1'

KLLIQ 4411.LJ

eaLrax LL!CaLUX

NtLI CLSLrR l..!NLCZLZI

cL11.4 N4141

LkULL.J.LI Cc LIC1EN C1SLN Z9

C4 LICiEN

U

Lc aC41'

ALCLc L' L

L, 14C441.4U: N;11:4C111,114

I L. I V: CULL L,

tau. LIN ,caut

ULN NALlicCI lCc

C4 12Cic(c1.40. 1:141.141,14:

NALu,Et LIN cCaltt

L.:NUL('

Cc

N4 Nlica

cCCL:

CACA,A1,4111.::

UNI-Cr 04111.

C,cuti.,ct LUL1 cat

1.2.41161LcCI

GI-4W

1.1AN

Ect.211,4 CALICL C4

EL

NC1t

SL

04111:

tc24L44:4NCRcEl ciati, NUL'

cla

C.,GEc

tnu'

LL

aILCCUC AcLa aci.t.Eg Laud: LIL Co4 4tc,c,t C,CtcCi). 09 ca, (L, C,U1cL4.0. C,LGLL, IC,Cl&LcCI CiGLalcCI CUD,: L:CE4243.LLCt

zULILICILL4 cacluct. CllCca NULCl Ectcu. uacazom cauca' 1-14.1.

ZL

alC;cClc

V IL. V: aLLU L, LtoL.41t,: Na,

LINca ucLcaE,a LINL11.1: NC, L9 Lcita,ct- cr1L.

LILIALI:a1C1.61,LE CCIACI4

CcEL

NdiN

LLL Ca,

IL! 442 IL! NOLL 41N

ur,LLE Acc,

SLCIL Ucl Cc1C,N a,' Act L9 CGCI, ucLcum urkaLL,ct CSa NC,L artAt.t..: cca, 464.4 L, ll.314E4.0: LINC,I.C,44 LULU Z." I- Z:6 CULL: L, ct4L- CCU.Z4LE: Lau,: cicaud4 06 NC,U.241:1*

454141.1

11. ZEAL

ql. ca4CICL: ClETLc

c4h.C.41.

CZILL.

ZLQ41 N4LULC1 1..14egz 4CQ 4L2LN L4N CG44,14Q

LL

Z9

ucticu Cc c,cLa uchEA tzeatuact: N aCila zctu ctctL mum, CIGc 12dILNL NU 41=1. c, urLLa,c1 CANC14E44

LILQC41'

ELL'. 4L:at.1... rLQ 4At4 NLi AEIaL N4LULQ 1141. NULLO

UCICLca uLL1 ;Ncra,

ccacAt-

1.4NI.CiL4C1 £L

413t4LI allAt.LIXI CLL.

SLehli

4C1NC(at.L1 NULUCI UMLACI,

(uact. ULcaL CUL cule,a

uutac uthaL tun,

LTMC4crt.17.11 Ul,t. 06

LCUALidt.

L'Lt.

NOLL 4N4lUt.01

44141 NeILULC1

NUL' NelLU NQ

c.LIL.ell. 41N LNC1

LTL4C C4S4

riddd:1

NU

L.:LN NdILULR Cc

69

d6L.Lr 1L 4C.44* 414LaIL! al.C1 C14'CL1" rLL NLi ALL' ZIalLILL NL 4CQ c.LNL CL ezZL4LLIcCIT accQl. Ci 44 Lrt.a1C4LI NQ MC1.41414:7 CILLU. UCrLI 41C44i szu..n.L141. NU N4LL;4C1 U.N4a4ca

014444

4ar4

ri

LCNCA

ZL

iielLU NJ. UR' N4LU.LCI N4 CLIall.ZU 4ULLL LL4LIC1 L'Atci t'L CUR' AtaZL cciaL,n CCL Nat. ClLcR :1 ucuau SL LUULET QL4U NeILL:LE2 UU44LIU NU Le,zden

tSICla

L9

L4a1C1Sl NR

Er,. NU Cl LNCc4L NalL LLYc4

4zr4 UAL'

C101411411.'

4LLQ1c NLLILLIZI.1

UNML i;CelL ss 12C4LL11,* rzu, NU Nea. NeILL2LC2 NL t.LNXI LLLrL LUCILE'

L1.4,CILI LIce21C4L NQ N4LL1.4:1

41COLLICIa elLNLY NL

C9

YEL4 NU UISCLL N4 NL N4l.L.!414

LINC1t.C1.' CI.

NU= aru

Nall. LCKLI

NL UNOLL N4 L:CMC/crt.L1'

NUL

eIN UALLelLi.

4ZLI

UR' aINL4

fall.L41

La' cLaLz CLC1' Li LMalt.LI ULN N4LL:4O eaLua,o uc1h,14 C4 LL"cLrca LrClt4 NCILL:LR NU ACLL 40441 Cr. r Li.C141.1.1'

NU dirl. LULL

14R

CULL

GE441.2

NUL::

rc, uct.cL,Et cca

LL2411

LECcN

09

CCL

CaLAct C,L:Cct: CULJU'LV21,41 Ucl.:11.ca CSCI, NUU cL

101optimization using a watermarked evaluation copy of 00I PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor


tzataL watAul s:

La,'

C4 ,1141 N4LLILC/

CGIC1LCI

LCL

=ULU'

001

NMI.' 44 uL.4. m4

xmL

&KU

ra

1.41.

411'

2!1_,C41.

L.4L.1"

LeAdl4 MALI C1441

4mlk 4N LUCILE L...4

N41U4C11

1.N6

xL

41..NZ LLl

umx4l N4 uaNaLrLa' ICU NCI LNL4C-1 44414' Liemq 44LCI1'

4CC1 LLILLU

N4LLILC1

CL

C1LICV

NUCC1

GAL

LLJall CLL ;arLca

L.LLLEI 4L.41.1'

xl tikt.L.f, a; uLcu C4 44 4414 CILC441 ucLaL.,,a N4

N411:4C1

NELLTLCL NU' LILL

CiENCL

got 4CUG LILGILLL

ZCCI

4N

Lam

4124

LNL4C1

CLILNC1L

ZLNI.,

xmL NC/214 zoi

C14114LI N4WLC1 £01

NI. LKL4LI 414

tot Q.zca 44.4c,4. 44

xmL cLL.t Lccrl aLLL' LI/214LLI1 1N4 C1C1LIALC.11 L4N LLL NLILILLICI cL4l 4N Cc Nlx CL' C1LI1LJLCI

-

xQ

L.I.,CCQ ISLIAL

CL

4ratZILLILCCV LLmuLI LIC1NC1aLCV

&ZILLILI. NMI- NU 111,401 LNI CL4CQ' 1.141.LL NZILL'.41

zraLLIca ;Ca

44LI 4C111.1 LLILCIL

LeILLI NCI

Acct. adaLJ' cca

4LLLN LLOLaL ISILL

NI'

LI4C1LLL

C1LILCCC!'

cL4LL Lam

L!C/LCILLLCI.

NmL WILLCI

FLG NralL

cien;ccr awLra

ClarL

(.1.42N

LILEGL41 1C144 N4LLILC1 I.CL, 01144

;CO'

NCI CL

N41

Nix

4144 1.44

1444a

44LCU

4C1C1LL

umiaaLa 44

141-INULL

NLI..!C N41.1-ILLI CL I4LILCILL`

1.41C14L

LC en;,urL 4111 x41 £6

4LLIN

LL4LL

4LLLN LIOLal 1x111 L4LINC1414

lac

LMNC4cra.11

LL

1x14 LELLMILCE:1*

N4

LIC1NC1LCLOI LILL 56

CLL.' 4Lrea 4L EaLL !NU' C4

1'6

;NE,

,dzu L.ruL;u' cciLru uuLL.r Lc; auelLaRai c4LLca Nal. /ELI 1LI0114 cak,cca zLJ Km, or, L4L41 1x1141 121LIC14111 XLC1 LC1L Nl r1414.0' L.D4c4u. EcLaL: xl udetthe N4 4L; cur, uIGLL C&

C4411..!

ccuaL.,,

Nat. 44

-

LC11.14 N4ILL'.41:1

LN4LLILZI

relCal.r NL.

4LLL'

xu

LILNLCI

C4444LL* 3LL

N411.1.:4C11

xLI 10I41

EL LCJI.C1

C1LEJLez,a ALL C4

4C141 INLE CC1C2OLC1

4QLLL'

LCELLU ELL,CLCCI 4aLaLel

LILIL4LQ.

41CL LULL LIELLNI..!`

cJL;

LLILaC1LI. Lzen;Lu

UFl1l Natl. 1.!tLL. CC1d.XLI NUCCI LrOLI NeILL;d1 ualL;u C4 EMIL' 41. &EL. C/L Ne71.L'ACI .114 4C1411

ccau

12121C

LNL4C1

LLL4

ucILLer LcLu ud4tCue x14 CL ULM. 40141 INLI"

dLLC101

46r,a'

LILC1

LrL eica ULLILL

FLCL

4ELL, 44LCCI CNCIL

1.14340C1.* N441.

12C1NC1LCLCI1 LAL 901

ar,,a ELL.'

NU

.AIL'

LICILC

LIN LACIL

LLL.LCO

L1L.f.L.ri

-1.LINC1t.'

£LL'

Lt4L

x411 xLI NI.C40 44

iic;L'

N41LILC1 C1C1LI.C141* LILL

ijICZia Z6 1.111L.4li

LULLI.!"

uLL.

aNN,th.`,

ILLECI N41.1.1LCV

CL

Lek;

4=1.11 LJ,

CGL,L

4N

L4LILLILeICCI L.IC114' IC1/2414 LILLI L1:14 1.410x1 NL'LL: LZLCCI e111.4

xQ xmL L:L.,,m 44

LEL/ LLLL CN/ZIL

N411-1,'

IN4LLILC1

UL

Lial* 14441 4ua1 UAL' CLLtL NUR Celea CICCI` cl.ILLLL

NeILL',4C1

C14r4/21 N4LL:41:1 Cc L.41. 96

xmL NU LLL4

LNL1 L.1"41.

LIL.c cLuL La;Latt:

C1

xmL NU

N4I.L.!LO

66 ILLILLI* 01.411 N4LLILCI LC,

Util,L.1 44

Luate,111.uaL.LI. g: caiLu aLL.L2

4441 La' ;Nrezt

LNLI LULL! LLICZLLS LNL

crLOACQ

96

NalL N41Lkt1

414u, N411.1.41 L6

uelLew

LILILL.41

1NLI raLL, 4N LL'CLLL' LN4ILILLIa LaI1C41. 4C141 LILIaL41-1,1 4NLIL alCLUCI NU"

;cc, ucicat.

r GLC14C1 L,L.CLLI

z,Luca UULL,L 4$

LtaLa--LI414c3tLaataa

L6

ULELU aco.czt cauct.cil ECL cuocCI: 4au. rc!tuql ctA,ca eiun,c,zt cutu UcUL:

tot

uct,

NC1 Cu..m,12`

cNcaL.,t.Lt Acct 4uttLt uccaort' (ILL caul., LLL, LILILLIC1CIELC1C1 LILILLNI; CGC11L!L uCC,4L utLau:t uuiziu CN4U. ct44uct Ltatru,t LNC1 LICILILLL: LICI4Lo.4 CALL to L,LIZLL tt,u1. Quac,cr UQGL C14 C,CCL, lULLLL NI CL actucloa' dt.z41 LEL4 Nceazt zol CNCALULLI e,uatUCEa CL< cicac,a alL4.4!larautu NUL NI IL! cct:t 4oc4cct: Ltd wat. ciLktda utaciu NI UCELNLCV LELL cot CCLELcC1 CILLEL CL LICLLL4 QUM. ucc,c,,z1 cat. 1.141.14-CIN24,C14-1,E,C,IC-UNC44: cc,Lca.`

t

uch.ct_rtaANct<u Za.LZ 41,141414

cauu!Lau. zucau

44:1L.

Eau. uqc,c,u NLC1LL

ul zcauu.0 aciurt.

(LLL14a L:GLACCL

ut.cas

24C41:

was. £6

LEL cat1.1.4 c,Nut. te,uNcta: (0,1.144 4441 NILICr NaL CaN41.1.:44 4.lt catutu ccatct L4N 14144,414t: 441.114 clacGl 1t4141

CUL1LGLI LCcL NLCILL NU Auct. at4r4 EILIL UL 4LNLU ZULU!: LLC.CiLLCIa LC4L.: LOLL' LILILLLaLC1 CL1-614Q d. 4 61.1.1CLUL: uum.aLa LC<I adzut.ma.,: udlica,cv uuu..ca4a cactta LLN NLC1 <LN ALLLL,CL LaULLLI: LICLL,LI 1., EGLCIEC LL! ICN CLULLLU C4LEL1CL,LCIL CaLELL L2LaUL L,N4LULC1 cuci. uucLauct: LCd CaL,LL. ECIUL Cc Claalta CUld.LCI: UNCL,U L Z:96 QILL L, Lit.XL, LICA! CAU4/4.411: CaU.Ca

all

uttc!clAct

cuact. 44,a ctact. cactout: cauct,u uructu CCILL ual cola c4Qc! 644L ac,o. CAUL uctul C1CLU CUL:1GL NI acoLL,LINCLL,' au.:414 uLa. tact u4,144oveiciatca

66

c6

96

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZOI CVISION PDFCompressor COI


Luatc,u1L,AL.LL s: caLu

A4 Lr441. Ne,ac ucut:r NQU ALLL a1.411

N44C1. uLLL,

natulte mu..r NuLLP LAL CLL.41. L.Tr4 N4LL:401 NC4L.

Lru4

Cc

ucari.'

4trLi

uccuL Ltatte,La s: au.0 4cCILI

N4LLI4R

4n41

nun

call

NuL

Ci

otaLl C1LLL 4r1 ur 4La LU cil alCCX4C4cCr UCILC NUL!

1,41:4U

4NCL4 X11

CL'

UalQ4C1

Cc NI,LirLd

ul

1t4C4

NalL c4Lrea NArceArL !NU' C4 4NLIL cCGLL ZL N CCCI LC4c NetcCCI` NLLIL cl cat14 N411.11411' cNCL CNalL 911 L!AL4C/cC CUALCrc Ncal Cl NArcal

arc

e.,cn Lri.f.4u

NCiLL.1%.

NU

NC4c LNLI

4N CaiLettl

NLL4

do. Qzren,ce aNQLU

awl; caluzu

(ce2IL4OY

LILN

LNUL

cz!EL" NlaL. NLI NL.4 4N

COLILLLI" L'ALLA LLN LNUL:

4.;r4L.' 44, F4cllcLi

NU' ACLL

NeAL,

NLL

LG

NaL LCL

mr, celcc' 4L',C2

NiAL,

-

LULICIT L',NLcL

Nat,

UNQLE UNC41

rzuz LrZL1 LUCccil. LILUc

4Nralc LIACILL

4nur4.L.4un'

curl'

ILLC4C1 CULLLI NCdL

LELi 4a46,

NeILL!cRI crcL 611

CL NQ1L L'ALC1

C11:C1

trx

41.1.0 LccrLICL

LEO. L',Ocd

Ne11.1.!,,C1

calCrl

alt1

UCCLL!'

C4-4CL4 LaN CLTI`

NiZ1L.

r44u.'

uccl cat..ru

uiCNci:1

rat_ Le4 Luar440 GUI cAcLL Cc

LC4 LUNL.A 11.41Q41 n4cLi.r 42441.1.!,42 OZI

N411.1-!ct:1

MAL,' CC4

Carc MULILIccCrl

CWACW,' MASUCI uear44n Cc 41L4L NeAL. LCL ccC4EN LNQ LOI

cd1LC4L

4cLle211.1.1

A1 4C1 IL; cUcLi. NR 'CR

CL LNQ 4lALC1LUI

NLIL4

1.:dLLCcr.1 WArccCI CULC1C1'

ram

ALUM 4NCZLLI CN4LL!414 LccalCAL cLCCILI CL 90t L4LLAU ccrc CL!cU rAlAL!' CL NCI Cc NCarcC1' 4NUL encLarn LuaLL al curami. CI' NR c4 NC1LZI AUL" C44L.LL.LR

0

NLI N4a.1:1 arLlL

ucaadu4n.

CaL

crcLLa ;CCU CACI.

42.1

Cc

N41.12,ca

LaMAL'

4r41.` uezt44u4ni NU' N4LL!d:1

rOULLL.L LfcLLA

NCiL,Lic LIL

Q440-1.ni 4 14, UcclIc CcrcLICI L:ccLIc ILL C4 LLcarCCI. LcCLrc N411:4 4c4 4SL OWL! 4141cLV unau NLL rt.L.ruis N441: arc Na LCNZL NLUCI U'Arcal NQ 911 NLIL.! um; 4L4C2 L041.1 LNQ ACLcie UC1 LTL.`,

-

alrcca

neaauurc duic

4cC/ r4 L4N

CN41CW r4e4N

C1LcCII

crcL N4LLcRi Ca41SLc N440

411..4 NUL! (ALA' u.LE NCiLLEcLI 14i 4NLQL.La ICNc UccUc 4N

NL

LI4L.I.LI

L1LN

catl

NU cl,Nctl Cfcl

NalL

CcLC1 601

NUL: cLLAcC NcrLL

L4NCI 4L ara4u4 L'UQL NLI 1c4, cl COlLil Lac CALACIL! CUcLUE 1.:NraL.0 N4 114E1_6. Lduan' CL.LLI 4L ou WILLI: LW 14.1LCC41.: LNLI unau NLI 4cCiLLIcit ZL LCN

N4Lu,,n

011

OccALLc CNe21L

cruir

LCNZL,

LUcU LIu cL LrauCz nadi ALL2 1..nux nueau, CLNCX LCNGIL. 4c11' L'NLLr LCNalL LMELLA1 LNLL Cl4cLL: 1.1.441.1.L. NU cuaau.4 Lu4axt..1 CLeALLIcI 446

Crc NU' uLai.r4 LCWAL

(u44n unu.4n NU CLaILL.4 ULENCI ucLau40 LNC&L L!ClIcLXII faLLILL1 NL 4LQ CL!CcAt C/A4cit 44044 LCZ441.1c* Cc 1.Mgcrl 4114C4cLcLI ULLclic [IL CA4c4 CeilacCI alCU.C1'

nekun)i

ULL4C4cLcal NC4LL

Zil

UGIC4Cli Ql ALLL

al4Ul N4crl 412.LLI. LaCLrE

NEI. LLNct:1 NCiLLI

CLELICCI. uLLtel

Nu

4(3,46

uxtura

NCI.' CL.1740L-cCI Cc AL LNLIV

CaLCZcIcCi

i.Lcz!

NL.LCI C1NQacCI NR N4ILL!clV

NULL Cc ctCiCta'

41.441 411.N12

L:c(1.41:1 Cc

Nl

c.tatcLILICCi`

Cl

QL,c1:11

c41LA

NU 4l.N4r.1

ucae,cci:

atc,r4

arum

901

12LLICill.44 UCtLe clLalc NL, GGGICaCCuU CCCI LAICLE L,L:G4d. CLL

C,CMCICI

ULM:

ut,c! c,ctEcia 4c1uL NI LMINL:' NU truacw:a,c,ct Ctcarha LOI (t1.1.LICI LUCLI. Gl LACIL, cuaat LinLNL: L2L(Lc4 NCLLF <ULU cll al C4, LICI aI. CL ROI cLUCCI. CU. C,C12:: tact Cal. L21.41 CcIta CC4: NZ. CIACI 601

cL,L.

L,Cl&LEl. CLNILN.LCILQ.Lica ciud.t.x caud.. LwaLl` COM LILLL mutt. C. uctoLca,a NL,IL:44 NIL L:CL. tc,c,cL cot': uLtc,cc,L,ct c.41 acc.tu CILQU L:CLCULLI

44ra 1,11

ram: ruccvact sti

tuaLc,ul

LNLLE' ccA clAcLELt,4.2

lcULl Cill:LIC,C4Lc4 NuLAntiLact

L.

cLL CiN

can NALL413: a4C4L OVAL

911

Lau.:

ucu,zu.

c44xcu

CLIILNLI (CLINZ)

a5L uctoLaa

caI &ULM.:

Oil

:617.

ILLIcLcla. LidLCLCI CLCUL,C1'

L'.1.41.

aLLU L, 41t4:

(ciaca,

I z:z aLLL! L,

CALIC44LACI:

uuLau tEL,Lc AuaLoL

£7S.

(cA(cuLt)

CILL12

L, N4LL:44'114441LL: 12LN L:1L.43.14:L:LICL

Li.

ca,cLL

ca

Cc

ucitiL,a cateiul: ). -9 L 0 c IlalAcL144 L

PDF compression, OCR, webSOLoptimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 170


uculcu

44(C'

9 ctiLu

EEL. 01 EAELA*

1-1/2144LI4Q L:LeAqL AaCcILL

41'

CNLA Lut_ruAct. dLuL

4A cAcLe, Alua cao,a,m

ucicu,m,cr Com. CUC LLN 4NAL1I41' NJ.

LT1L.I4CI*

CA AL

UU44U

lz4

LENLAi NLICE1

4!LNU

4N AXC40

£1 4NC14CL'

ILAu edi

41.1a

uNelu

NMI.'

caluz

Ldra

NEW,

171

uutial

azah. C4

CAL

dal;

LIC44CIL

1.1.:411.4* 12/21La1

ciao

NmL

EtC1

414

cuu

1241:

UL:

LNI LLazi.

zt

CCl 4CZ4

WIN ALuCli AALI

LIAN

LI.ALAV.

L4ELL4' aL NU NC1LL: NCI C4 NC, UL4141 NMI- CA 91 CAAL,L 4L6L:

CLN

WI=

NALL'ACII AA41. LcUa

urue,u cZal

LNI1 AUCkLUI C14LLI. Nom cl.CA AN

CCU

WIN AELL' AA

IJC11.414

c4c4z

C4C4

£L NALL'40

4X44

Nall. CA LNU

81

NU

C4C4l...41:1

aLCLII AAJ.; CA LLIC1C4L LUCK

rccu: au.s.

aut.

N.LL:cLCCI Aa1S1 LLU

C1ULLC NC4

LALN't At. CYC1L NUR C444141 UNE!

Ll

kaL.'

61

I.C4r4Ca'

4NC14rl. AN AKC1C1

tatl.

dxt.ci

Nall.

CCL

C4 5

ucicLaa

ca<l

GCLO.

NA

cua

UMN" 14L1 CANL: NLLIL 4LCA4C1 Ltal aut., CA cult!. aIUI.N ucau,c44 cuc:EacLUZFL1, uclu.av Z:96* CILLL1 L, ukll1G44= L' Z:ZL alLL: L, LIctuctaLm:

Z1

Ne,L: aculL Luct No. cc, NU

61

UCC4N

ucr We. CUCLIEkt.

NU LNLI

C,N 1NCAL

l2CE4N 121141 NUICI Nk1L I.GLa t41tC14.1.1.

Aca WILL

1C41'

EC

C4Cl41

MAL

NU 41.L4 WIN

CLN

Lradadv litALI NmL

QNLULL1 NLU ALM 42144CLI1 N41.1. CA

4CQL14 LNL4C1

NalL AUrcUCII L;CLILLL NmL ezAurt.

al

xucci

car4L;I:1' airre,uu

1:1-LLLLI LC41:1

UNC4LI

17

NU L'ICLIall

LUIN 9 AL' CIL

C1L'.

NUCCII 14421CrL AN eIMALACI Ca, CHU. C4CLU1 ULCZIECLCI CLI.L.L14 ALM Lean. 1.1.41a4al CZ/ CLCL! t/I1C14

Aca..rALL.rxcii ILL.Clca

LLL,Lu. LLGRCL LICINLI Cc LL:41.

Ca4.AUI YL4

cezaal LQ: 6

£4

ELSLC

am.

NAL! NLCL-40' 1.:CLaL4:1

C1C/LLQ4C2 L'.4.L

NI

ualc4Lria

NAJ.;

C111.-4141 12.44CL

ra ELLI!GII

NAL

L

NLLIL! C4C141a141

ClULLC4Eli C44NL NAL L:LLL AN QL.LA NLC11-41' ULL LALL 8 C441441. NLCL!' ALM CcLITLI uo..ru Le1z4 ruLA CI La La: C44NL' C1LL.414C1 LCiLLI AL CUALLLCI LILEL

NLLIL AL/441 1.1.41. YQ

6

1,1

cpc,c, ucLuu

Cc cLLaxt z:soL. aLLu L, LUCL&LCl' LULL LtaoL: Nu C,La EL CL NAIL NAL: aucL uctuu c, Auva Act. adtcA slut: ctc4L4c, ucliu41: NU &CAL Nat. ccticiAczaa incctA, uctoL atAuta' uchi.,at C4GL4 ut.ata,ct uraut ccA_G, mucti. uct,N NU ac4L4c1 4u:a LcicNl ucutu N1 c, ccticiAc4,a' cti.Lct. NC1 irtt.Act AUNCLI ctA,Lcl C. 4lLCS4Cl

Al ,art.

NalL CA NA LLILLLAL

N411; oz

LNLAQ CC4LC1' NCLLL 1-!C44al NmL NAL'.

&LI'

NLQ'

CL

1011

LNU LICILIcLL NalL NU cLLA L!LN LENLA: C/AULC! UNALL!40

NA41.*

AN Nr, 0.41 L'LN' NUL NALL', NC4LLI N44L. AL' uiLaL

/ALM Cala NLUL gC41...4a L'.0aL NU ALM

uuLezl. NU LA4V. LNL..4 LNU 1:41C141 NU CLN NalL ANALL:41 L'AILIAL: 1 NmL LILN z AL,Eircr allLca cal Cc UCLGLca LUNLL'

LAC

NALL:41:1 £4414- LELN NO L1

CA-4aq 1..!LN LAGCa* Aat, LEL

IAN

NALL.1.4ai £L4U NLIL4C1 NA41:1 cal Cc

NalL AalLUCca

ALL'

10Ca

NCILL:41:1

1.121.11LCI

1.1.1.14

sl ccalua,cr La..urLLA. CcLa ALM 44

Li:. Qt;

NmL C4 INL4R CL' clad

LNU 1.:41C14a NU cEL NIAL NALL.I.4 Ld. LNLAG UL4L LN4 1.i.aUC4aL4al L1.4411.1 C1L4LU Ell4ll4 i4uLL'

1.:C1LNCA' LAN 1..!CalC4C1

0,0,61, 9

CL

OZ

gltc: tut ui.,1* act AcLrt Nl eln 1C1E1 C14 Actut.,ct M:AL (cItLaaY cacu alLICAL 1111.1. CC1l4C1 CCL LINC1ANA1 AMLILl. Nl E4l.C11.11-a` ct11.1.1.41,:cacaua attu.V ENLK111 =tut. Acuict, ca4&141. cht.,at alEC1 cc, c, ma4c1 uuLatc,ct 44W L.:Atm ElLIC cxL LLQU ,CAI Ad. Ali.traY (cai attcuLL QL4Q ULLCLU cc, ctA ci.t.cct ctELL Auu,,ucct. Nl Autucce

9

NL112.1.11.CINXI. Auctc,ca N4LLUZ1 C11.1.1C11;

NA N(,41,: LULL. AN

MA4

8

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of901CVISION PDFCompressor LOI


L',U4C1.:

9: CILLU

9: alt.L2

ILCE4C14

LCLLE NLI AN LNLAQ LCLALIC' cAEcCLL Cc cLLAcCI NE'L cE NILILLLI L!LCUAIL AarcLI. CCL tc uALLAu Cr4 cLICUall NALL:40 ANLLILLZ

Er4L

cai

OELdLICII LILCL! N1 £Z

AALuai a4rua

LLL Natl. NAL! NLLICI

UL 1 LCcEL

NC! Cc LCULGILI

Luar44Lu' uucumiu NL LLU CALI rmatt, Lua umA,u,a'

N811- tSL

4LLLU L:ELALL LCCL NALULCII LCL! NU A4arLu N41 ONLICL* acEULI ALIO a1.14: Lace,' NCI AAcIt' uCtcLL: uuLuAkua INC 9c L!alAcU4C1*

NALLall

NQ

41.1GLA

CAAc Le!

9C

NW' ALM

1.1..!CN

CCC4L4C1' LfUcL!

LNAcL NALL:401 cALLL NLLIC1

umu,cae

CLAC1

NU ACM cLCA

UOLIca' LN4AL AL!cACLLI' cLCAL alLUALS NLII cLUILL*

NALux NULL' LcaLz aiia CA

9E

NLU

czaLLa4

NALL ULLL. AN CLI-1.4

MCI

6 1.4ELCCI* NA UCA

NLLILLIcrL OCLIcalc

LALaLu 64NCIOL

NL,C111.1 ICCI4

UcELLctO

uaaLi al

WAUCIEL

LAcaLly

LICLN NL NALLIca OAC1 ALCM AAcCO cCLN NQ LALICO:

Ciarl IIALL

L!Lc11 MALI AAcCCI

cua,e,u' LraCL NAcL Ld LNLAC1 it CaLCCII NC4Li umLuaz NU LLIAICLIL ucd(muz.' NMI- NU C44AcCO

cLLIcd CLEL!' NC! LNI' NAIL

CNOLI NLLIC1 LLCcrl UNLOLLV CCc NA,

OLLA AAcL!O' Nati. ULLI CLN AO LNLAC)

Aumucu NA ZAL NULL

um=

AU.O

me,,u,a /2IAurL AarcE CCL Z'

"

aLfUrl. AL!C!' UiCcLl NAIL.

M.

cua

LrUcCL!' calOUL

AOAI LCELL!

ua au.Lcat: uu,ruaz alauL

Lumal Acca

AICUL CNAIL

1.!Ccrl ALCALI CNIAL AIOUL NL

AN

Niiruar

Ncl 12CLGI-ctl' crcLL

AL!UrEll

LNLA

LCL'

111.t1.01 dcLCI,

NU

NLOLcC1

Audezt,c

al

9Z

4LOLCcO'

cULAIL' LAN C2141:' cOcCIL AECiO ICA

Ld

AL

LIN

LLL

ad.cal GC,Ni. MULE NUS: NIUI ria ruat. cutuccv maul L c:st cuLu L, UCIGL: MLA' c,utcaaccr uNuLai auNce.ta LGZU: NCALI NU

NL,LLItta CLN

Car LNClal AN CLAW al; aAmo.0 aaLL, No I.!LN

L4

LNLAO CUSAcl AEOC! LCILLIcdal

LNLOLcO' !MAI a14 NA, CQL ALULcO ALNLLIO 4CL;1.1 L4 4I LZ CONC1acCr LCL!cL! Lcarrl NLLILLI NU rcuazt AN alLC cULLLELa

L!cl

MAL

al

6Z

176rcO' L!OLIcLL NAIL. CA Cal 4141! AltcCL OCcLLI Lel INLI) Cacl!Cl' CIC AAcL!C!' CNCIL NAIL NU LALalcO alCcCI L!cl. OLUIL4C1'

AUccO' cALLLLZL ALL LAN L!IL!' CALAO AUccrl OACL UccO Ncl ALM.' rurt. Ll crcL' LULN LcELZO' C414 NA CQL ALOLcO ALNLua cLeg Ld AL oc c4

usLrav NU

LECLN

CNAIL

Churl'

II

LICIAUL AUL! crcL,' LcELECL*

AXEL&

40 446rmi.

cACL NALL:LCI

NAIL CA AA

Arl EL

CILCL! LICN UALAO

Cc

llOCLIcalcil ic

crcLL'

Cal

UIL! L!ALAC1 Ucc zE LIC4/21N* 4LcL ELLN LOU

IMO Acl-Nctl' U1L

CI' NOM

MAU'

1.1.c1

rCIV

AA CaINO

LruAu

Naui IL caLua

141.1

/CUM

Ca1114 NAN

NctO

AL!CcU cI4CcAL AN

CA

C,CLGLACV ClaC, LICALE4CI:

UL,LULL

LUCCal

9Z

CAA CaLUGO. 1.24

UW0.4

4UCLCt

CELNUI: NacULU NU

NU Lauct wachack:

tz

cCLNL CNAIL

COAAAcUO'

ria Ne,w4a: Lo.4 Nu eltaUtX N41. tc udit.141: cam. alGca al.1114 CGc LELa cLau NU qattu 24,1

Nl auccuu

caLtAcC1 IZ

LicA' aimi. 4N L!ALLAL! Crc

AAEC4C1' CNAIL cZeILL CcEL LNL!

caNua,a ULELICI LE4GLCA,C1: 461 CIL'

UOL3AcCI L!C! OCA

ZZ

AN CI AA ACCO' AA ALLAL! mCal NEL LNLAO ALL' ONIcrcO CLQ ce2I sz UNLLI'LLI CA NU cLNI NO rt../ NU AL!Ccrl' ceI1CcAL

(41C4LL,

LcuLaL LIicAOcO' LIcLAIca L!CI OcAlLcCI* NLLL1 14 LFccZ NAIL

zLaua

CNCOLLI

NAIL CcLO

ClAECI*

6NCLA

LNU cLIGLAI NAIL NU cUAL! NALL.al 41.:AC

NQ NALLIcal ILALf NULcO NA CLEGcAL!

liALLal AA mAILa

NAIL LmLUG4Q L!cCI Ca2ILIC4Cli Uccrl AN LcCLECL' NALL!cQ uc INLI' ILALI AUGIcC LCL cUENL LAN

LE

cLLActl* NcECI OLCLIC! LNLACI CLULLOcIV NLU AULL-cl. 41CA

AN LCL COLLECT ahcau NAN

CLAD NU

411.11.41

QL4Q NL UNLOL: OAOAL NA

LLL NA

1.441L'

NLLILLicl. NL WOCLIctial

NU

1.4.1.1.64.11

LLNI. 1.1d,

Cc LICUCtEln LINA,C,40, ECUEL, aCALLEL

;LIU* uaLEL,o. cacti.

CGCcL

NU CAC41-4 caua C,CL

ra4L4a:cmLauct untocora

c,ucauLA

ccic,ua

cal lCc

tz

NC,1111.1:1'

uchu,ta. tzu,Au Eaa cHaL6: raw. Lola zz udtull. NU AL:C4CL: 4411CAL 4,N SZ 4UULIC11.4.0.'

auctuu eact.ca,c1

Lau*

lca

Ui.4.£1.1.1d.U.C4Cr NC, 41.11,41.1,U:

LZ

NaL CC,

SZ

CCACI,

CO4LLICI LIGC4C1:

NULti:UUs.c11

O'

ULINcLICL U41NU:

ll N4l

1.1141: E41.0, NA1,1441:1:

del 44otr1t I£

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 601 901


1.:C44CL:

9:

CILLL'. 1.:C4e2CL!

9: al.LL'.

LACLnCR ICA4CCI. M4LC1

caarr

ULIL LizUL UNLLILLI

rx,r

NL

CNILILLIZLI UCNC4ri.C1 N4cL cCINI. CN/ZIL Lc, ;Lucy 44,L eELLL: c, coaL cur L4u usLe4u

c;

55 LLUL1T

cL

IAN QLAU

1-1111.CIN4C1'

CZtAALL

cua,Au

LLCL' NIX Luudi cuaLcu CL4C C41111114 L4C141 NUL' NUL

UCU

& exc.

NA4UCI LrarL N21L NU AzIELL

ikalmi

99

CINUI NA4u NQ i3/4usu c, Accai umaLu N4L AN NULL' NALual. NUR INLACI AN ILLC4 uiso LILL CL/21114 NULL' CU- ULN LuuezaQ 412.1.16.411.' L1C44111. L NL7 ULCL c,L, 4N 4L' uucumucl CLL.,. AL

I.CacCCI*

alcaLad,cr UC1LC WIN NW e4u LLN ;ELL' N41.1.1,,C1 Ca, ULL1 MLA ULU CCL AUULalli LIC44211. NmL LLCL ULU

LL4 UrOLILI uaLILILU NEAL 69 USUAL!' CC,. UCI uc 41.4LI C44CL.0 NALL1.40 NUL ro ,,al; 4N 1.CCr C,C/111-, NM- C4 NU 1.16.1.1.4 WIN .41.4C11 U.LN

it4

NCI IC41 41.I NCI

NL

UALAUI 'UAW reAULICO

Llul

U,C1,AN

UM/21A ULN LCCLN

CL

4L

LNOLL NL2L LLN 09

NL1CQ 441.1.1. LNLLL

19 44.1.11:1*

NalL NU'

IAN

ria1C11-Ill

Ca.L WIN ucazace

C1.1.1..*

MAO'

1-1/111.C1,

NCI.' CNUIP

CL'. C(11.41.

CCGU.

CU

NUL N4

C4CC1I

4,Z1211

L2tLIL 1.1.4ELCI

4C1-4*

1.11N

NU /1144U,Cl NOCI.

CALL

CQGL %MCI

CeCaC1 NA1.1-1411

1.1C11.1.1.1"

NA WILL

LLELL 4N4LULC1 LULIULAU LULLAL'

LISLCLCCI NI1C4.CCI

.AFL

NU N4LL:41

, Cr

qC1:1 44C1LA NCI

CRILARi AL

LriLaL

CU.J.! C1C1,

LU

i.LACQ Rc NC11.1..' £9 CliNU" cEcArl. NCI ICNIC4...CCII C4L141' NI cuurLrm t0 ;NUL NL C4E1.4124 1.C1CA CU.C1 cX,4CCI N4LL" C1S1-1

1.1C1NU,C4.1:1 I.C111.1.4L4Q* UC451...4.0 61.4.1

Malt, 6t ,XCI4L.L. LAN au,. Nac NULL' 09 UladL,C1* 1.41. NU Nrc

1.1ZQU'L'

i4W.L' A,.

444.1.11:1

6.4.C1.41

4N LLCCIl NU

4TCS

N4LL:411

1.41N

CUC1

=LIU

LcLro:

NAIL c,ccV uaLcctu ucaca uce.latt: NAIL Lu.m. AcILL.Nl. catcct NUL: CICILL WALE: eau cLLaauctly

ALIA'

47441.12XL L:ALLctal

aucucu uam.ea,ci ca cE1.24

AN

carat

uccz. ciaLuu auciLcu

caLLL: L,

INC,

c;Lo

NA 44NoaL C,. 14.11.4.141,,C1 NU EL lath. 19 imam Nu u44,1: LicAd NA Z9 4LNIICI* 1..1LCI./. 4141 1141.11. 41.4AL C414.1 tlAdt 4N ar,L* NU AUAILI CC4/21C1 L4CIZCI NA CLIE441 LILC cL4L

ccr,

uu,u.

NU L4

AN

it;

al ucAdo

UNC1 f.ra.1.1

-

usm,L.

C41.4 112

Cr414.1.1

;LAU CialC NALUZI UNd NL

-

u 44,ua LAN C14014ure UMELL

1.1

1.1.24C4111

NU

CISC441.

LuQLIe N4LLAR ULtl.

CL

Es

CLACI. ClEi.1 NAL'.

uCcLc

1.1C1

Rc

eaaLLEL. CIGLalg.C1 NALL:41: NIALLLI

OS

UC1LC1-1.i

ClE,CLI C1C,NL

LIME

LkLa

1.22441.144.

alLe. L:CLOLCI ACI6CLE

L2.11,NL1.11

Lal aq41.t.tr4: 14,11.M' 4E4 41 ca1. eauLN LiQuau cadi.L.Lu cCig

NC,1.1-!ta.

NI.

UCL14.414

CAL,. C. CGC4.CC1 01141

CNmL LC! Nrc Ltd ClANL Cc CGCCCI CLISLICCIZ 1.1.44C1. 4N 12NC1 Lua,duz 1./.4,11.L 411. IU ;ALL

,dic

917

U.1.C4-14C4.11

NU-1114W

trAu

Atm

LAN cal.

C.

41.1-11

4C141 L.4 UMALULCI NU alL4LI4C1 NCI

1.1,,Ca111 CM1.1121C4

zi. a,

CSC.,i.CCV C4L4.24

CLN41'

917

;CCU LeALEC1 NalL. N4LUcC1 &LAU N4LL uc 4CCC1:11 NL LLNCILC1 UZI LALECO: NU-11114 CAA CC,N i4M.L1 Lt 4LLCC1* CCL UNC1 ANLL NI NALULCI cuw 1.141.ral CULLr 44,,CC1 41.N NCI cr, du; ILeiu NUL ro

CiC1.4C1'

CLIZ41.11 Neld. CCIUCCI

du; 1.1.1.CLLI CL Larcn: LILL

LZ41.:

.4:1-4' AN LULN

4.411,11CI

41.1,44CCI

Z4L,CCI' NU AeaciLL mIRLcR ahAu

Z9 INL1* ard-11.

UalC1.1

rLr,L Lc;

CA LCLI LC; uNLC412' cuumc,

1.1.4LAC4./CY

NCL

1.1441:

LI UNClal

1:14: CULL UCAGLCilCl.

=AL: QGL urgua. atc, aLLalt. cuitt.

ca

LS

LCGLCL

uouuLts

99

69

caua uatc,ta NMLI.LE WIgLC: LUCA a4,Ncda- rat,c4L4a:

09 19

couu.aa all2CUCLI ClGt.cada uud. clQ aca.daccticuLE cc,Lat. macula: Lt1uLct:EcILL:41' um.cuct Ne,Luai NULL.( clau Lct cc, c,uct NUL CAN 11.1.41 Etl4 C. atacca c,actccr LINA,coct ucaw..c,Lu CSC; ataaci L2Nco4.4 aucLicu cpLuu E..c1L (aLLca) ucLGLou acu UIaLc adic aLINK,c,ai CIGLCada L: C4 ucte,g! Hc, cucx, Ne,4L' eauxaLQL uucauta uactauu LCc UCINC4,(44 NU actA4L cacc! LItL,24 NU NUL! LILava

NEL

LINLI

azuct icpc,ada

NL1LN, Nka. cutat.uct:

uractl acid. alAucve.,N

4,uNaL.GLLca

CELCV

LEL= NJ Cc

aul.cada AU: USA

clt.t.Lat 4CCE1.4.

eacua. uuc,at.o. MULE

411.:

UNCtitatC40.41.1. NLC

CdC44.1.

LS

ZS

CS

LEL, clAct: ord. 1.440.: Hu Lel urict NILECI. LAN uLtc,caz NU 4utLILLE NALL:An Cc&I. (14 4114411, (CEL!,

PDF compression, OCR, webIIIoptimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor I I0


L:440.4 9: CALL!

14C4dtL:

Low cNAcii aa,4,c1 4E UUSOL: NCO.' A?:11.11L Nca. NCLUr2 tz NU ANCLUCI LILNLZI. CL SL ruLLLV CUIAL! aILLCl Lac NUL! LNL: 1.:4L4W 4441 ALL CN/AL 9L aZlijCric: L4u4L LUNLA' 1.:41C14CI C4C14CU Cc NEc

ado' mita, LcLre

UalldAcC* NU NLQC 4N NUL'

eadtv

CN/AL LNLACI 1...LELCL

12/21C141

NU LNL!

ULL

NUL' ad/CL'

C141/211.

NI 09

cufzuacr

NUD

4LL15LCI

1.4NL.P LNU

14121C14a

UNI:1

LULN

104

NQ 4CLQUI11

CUL ANcLuci

NalL

L'LN

C44

N4

CCL

curl

LILZaILCI

NU &LCL 4N NalL U.C1,Ncr4C1 Z9

ACU'

CCM.: NUL

C4

O11.0 NUL

C4 LALa.

NLT

>UAL

Lc=

LENENcIM CiNCLILL:Cl

CC41..!

-

ICL,L! LNU sa

-

-

L8 U1LAO4C1'

Cl4alL41. NLLU N4 NLUQ

aLcr,

rm.;

1.:a11.4.0 SO CiCA

C14441.!Cl OIL CNLULLNCLI C1LT1Q4Q NCM4Q ULNL!

LNL!* CUCI 1.4 CALL!.

uLarL al cJLLI.)i (NLuci

cLaL Lc; NALL:xi' ALM

C11LC1L

LLAL:

4LCL

LLOOrl

LUCL14CL NLLIO LCULCL 041.141.!0'

NNIL UNLLL: 0444,44:

cu

C4.

Ltuctau,

NCLUCC NEt ULU'

aatU. ca

CAC,

C<Clcl

(cu4au

NELL20.

tUl

CM! CLAW' a; ca.tt ciacl

4.C.lal EC4. LACILEI

C<

ttLaz ucLaua

CZNC1L

NUL,O N4

LLAL:

c, La.

oLcc

NL CNLA rcLL CIN1

Al'

CL

(mat.

CL LINCLL:'

aoL uau,a' trk.u,

NCLUCI cte,

ua,ctt.

6 MILL' L, NEC, L, ctct: 414L4

9L

c)* ' LULL' Z CALL! L,

Cu'

nc, CALCSL

443404,4: rg£1. CALL' L,

ClICACL.

L<Ccl

NELUCI. alLC( cAu.dt:

LA=

CCL.'

LLULici M4 CUZ4I.: NC1LL'

44CL

Aul,dz LAN Art. AuLzi, ALGAL U4C1C4C1 auLut. NML Nan CC1L NALUZII

NU

4C44L UNLJ, LNU 11/21C440 NU CLN NC1LI"

UrOUL ,114

41-1414

L!LN

TL

U!.

LNLC4.4.0 LVALI LLL

uua,Aui

Licc ULAULO

edi cdla ucau. cudcA 4N 2UEc4

N4

AL

1:eiLLN40 cL.,,LcO

UrclirLI

4ULIC1QL LE4L4CL UrCLCUI 14/21L LLL L10,1 N4LL:41 C14C1 Cc cl-NLO' L4L LNIL1L

OL

AN NI a14412*

AU

cua,Au AarLu

raLr LULN

NU 4M/211:1 Ut1.1

N4L C4

C1L

Nl LII121 -

ueziLaL ULL&I

ACV

L

NalL

LkLI.

ZL

acl.'

1:4/21L

1.!&4C2401 AL4Cli

LULN £L 11,NOOLI

U41.!

NaIL CcLO

NAL

LIM

UNC4U*

UlfrAL!

UL/AC44 CL KCAL CcLO L:OACLU L111,11

LM4.4CCL.

n4 aca L

<ctc,,tc!'

99

c; Luuc,L. uuco

LuLN

LutrAui

tL

ULU' 14N UNC141,'

El. 144,ct1L'

CNalL

4O111. ALM' AL11C4L,

Lau' wsLAn

LuLdU

C1A' LAN

GLAAO* CALLI uLorLL

4N NM- N4LL:41

UL141.1

uNrala

Lal1 CUALIel LLIO NU &ZL NML

uran

LAar,a. Aar, LLL aut lL c, uttLa,u Li

ACila NLULU atAA CCLN 4A4 AN iiCZIL' Lama.

;Lear,u

N4 LNICL' LNI uaLali calCcUL: LNO NUL' CliZca Le! A44L0 U4LN40 AuLcu utacLra 441414 AN 69 UALLAL:' CCL CUCLU

La

4RGQ4C.GQ

I.N4,1214 4/21O4N4 INLT 98

Lt

4L

/21CCL 4NUL NULL

ULLC1C4C1 NCI.

;Lrei,ca

4/21CLI ULCIL6

LICLALLLCI

NUL CA

LNALLIL 1.;./AL1 LLLLIZI.

4441LUCO NI

ULAL* LACOLL

CELL'

LiguaL 1.444C cxud NU AL L:4r4rL t9 - MIL& CI. Aar, lqeAU l41.06 LNclC 1.41411: 1.0.. NU

-

4C114

Ectl.'

99

LUUL44 C1NLLA C4 L9 AA,CO*

ANULLILUCI* NCIC4CLIN

CUalti* NalL CA NU CC44ALU

Qua'

LNU

t ULICLLi

eALLIaLCI ANALLILCI

CUCL LNLUL.! 1.1C,XULS' CIISCLICL IL E9

141.1.4* LICO LcELCL

Cr,

Lua4c4oL

CC4

ituL

Calt. ?LW

LIC1LICLU

LICLQULL AL.:C1 C41.1.4212' NOLEUO

-

NaCL 4044'

C1111.LC

NU OICEL

ELLGUCli NML 1.:(21LLIaCI NU itcLN IL' CLEL

LL

NACCI LILL.4. 4N

UruaL rQ cL

C4LI4 urLLA 1L L4Lr4i 1L NC4Li 4LAL:'

NalL A/211.11341

a4 ALc_Lc

LAmoLucci a,4LL:

ULICUall

LL

NCI NC41-1

N4LN AN UrC1CLZ CCL ZL N NALULO LLCLZ, LAU N4IL4:1* LILCJLT 41-XL: NO NAN 44L.L.: 4N

4N IMO C4'

C1C1I-LC1LCI

4N

LL

Lail

ALCM CCD AdIAU UCLA L:LN NOLL' c9 alLUG,C1*

acute,.

ULN LNLAC1

NaL LtalLUGal NU

AL' ELOLIO

MCC

Mt

Ltua;uoL

NLULU ztel

lib.

NC,

N1241.! LLELCL 4r1.1C4

LNLAO uCL4C1*

Ne.AN 6L ANALLILCI* ELLaLICI

CLXL

LNC4LI CLCC'

tILAW LILLU NU LNL! LCNall,

CN.CLL 9L WULALCr

C4LEULI NL ACCI

9: CALL:

6L

tg

IAN Lc!

c4.

tuacuk atuom: CO,

ltiCLGI

MUM' ZNIAZUZ4C1,:CALI,C1 4U44444 cuuakcy Lama: a; ur.uW. Ara2,cita Matt.: LILIALt ULA,LE CAM ciukaa: ,c14.12 mat. 4C4L' NaL Z414 tux uuctac' tau, La.Nattu Lc! L<N U auuctu uu5Lakda LcCcl L:CiLACI C,ULLccU CNLU NULL' 6£:89)' CALL (L, utucin ccatu NI cct,ciml ucicua UL LALEN,C1, NU ucu Nat. Sl CIACI NU CiluaLL LaUtAU L.:LILACS:4 VEIN

69 OL EL

PDF compression, OCR, web I 1 £optimization using a watermarked evaluation copy ofI CVISION PDFCompressor Z


L',C4d,C14

ALNaLCUI NUCO 4OCO LLN,CI

CALL= CLLL

Nrl Na ;ca. u4rAlrL NmL C;

Cll.

NU

WILEY

'cll.=

EN= NULL

cuzum NalL

Ur-!

t'6

LWANLUCI

ULL/AL OA.,EL NU

Cltd4 NALLIZI

L.rearL IL: LCLZL

LNU AcirLuud ue,,Au NU

NalL

NALL:41:11 ACEI

Aall:

,EL NalL

ULN 96

LAU' Er,

rE,r cL uLaelL

£6

UOLI NU LOLE,N

C11.

ULN 96

ULdi CL UALLI,O. AuezcLI LL:41-11 LLOOal LLCCO U,ZL 4441 UCLCE,CI NU ;CO

NC/2141

LNLIL

IU 1114'

UZULI AOLL NU UOAAL!

LL:LN

L:LN L6 LL!,LLA* UNLLL

LL:LO' L4E/211: ELI/21CLI ANLL,C1

NU

C;

AeLLucr cuirLra NalL xAtf. xL.rco LiruL ca,cre udaiL CLUE U11. NU LOLX,N LuLdAi uLri rLet,r, NU

caielLzi

cL

14C44CU

411,14' NUL

CNLLZ,CO* 41.1ALuda 41Lua4l LR C.

!MU

9: alLL!

Cr. a

NUL NUL UNLULLT NU rEcr

Lxialcri LNI ,u,Lui ram czuLL xuca

ueau,a 4L ULL,L NZL ULN 66 ClE,C,O* Nral,C1 EU, NUL NUL UNLULLI OULCLI Natl. AALLL! LUXOUCL C4C; 4LL4L EOU,CI UCECICL LEUCI C40'

NIAL NU ,CLIL: EU Nall- NALU,Ce OACI UENL: UULLCU ILL!, 99

OELL

NCdL L',0 69

al.,'

czalCALLIUM 4C,EI. 4N (ALLIUZII AL

C, INU' AA mCL

uca

Ocelea

N,r, NULL'

L'LLCL' L,ELN NLL 41.0.

LE'

,ILA Aueti umL: UE,N

-

ULINL,CI EN41

OA;

Cl 4L

L,ULLOCI

4141.:

/U.

1:61.,0 NU

CAUL

-

ANALLUI alLUG4C1 ELLal

4/21LitLI LEL*

LAU OECI,

C,EL LUNLA* uenux OULA; ULN

101

Law MO

al

-

1,1J,L

Z6

;CAL

LIMALSCI* AA LC1,da,L,C1 EL ONO4E,C1 UCN NL NALULCI

44

aidL4C1 UCILd; ULN CZCA caLt; £6 AL trAu 4N C. NO [ELM!'

NU OOLLO,CI NLL,L. ULLL LUNLOL' LcLi CYCLCILSOI OLN,CIL,IC UALLAU Cr, NU 4LNLU 4CL4U

L.A1

4L NALL:47 ULL,L

LNLOLOOI ,L,UCI OL/214C141 U44NC4C1 LNU

Aur,L rurLlo 4N C. cruLAccv OLIC,L 'CALM LI,AralL

AA UNCal NU

xww,L.

C4 LRC4L

Etc

1.2CLGL4C1

caucucu

cat rcuuca. c,ctuck,a,c,

NU CiA[Li,

1:2,14,444.11*

caLLu L, CUC,&i.4.C1

C1L/t

LLU4L11A

o

1.11.0(11.1,: lt41.11.

maw,

ENLMLI NUL L

£5:6 cuLu L,

LIECI.LE

L

Z:9

uLzacaLl NLa ,LILLy.: at NL.M111 (14, WACO. Nl. CLUE!:

86

MOW CCM

001

calL1.1

L, UCC,C1

CC;

Au,

atCcUCI udu..ca

cicuc,

=Lk: AN N4U. Nat

N4LL1,01

at;

CI,Cl&t. CcClc UaGl.:

CALLI,C11: LICC4.1.4

Zan. M.

NU

d4C1.2.

LIC1.14.411,1

Lao.

NaLL

/ALVA.

mucu. n4

caECI, LC4. ECI.GLCM.

68

1CACL

OW: ac, kICL

06

LailLal CaMLI.CL AGLat [Lilt 414,4LI: AN L',12 acatcL UMLM,C1 Lc NALL:4Zr CC4N LIN C,

16

IMEL LC,

4N LLta' caLL Lc! caLRN aNuL c, cauca. NicLc ciactru atram Nuct CNL Lzats,LL: CUL LztLx L:41.1.LNt. NU ukuu_ka MCIALLS:

alum

(ac,

C.AdLE AMNM,[4.0. cte,

ac,,LL

chuLtaz: cuuc,L.NtLa. LCLN 4UUULLU atc,ciu

czatac.,,a. QcccL LC,N C4C,El CELNLILL NU ELL: LICL,N ALIL,11C4A4E4L:442.1.: udc,,c1 N4 NC,1.12.62 CNLICVGGALI L!cm Ntx Lutnet4 L:C4U C41 LAU NLC utx,t4 acc,cv Cir44: S6

utracci

Lat. 6FM:1: UCC,N,M,

CALLIC4L'

LCIL LCU

4CMIA: NAL: NM LCE4N. CLN

UMGL4114.11

L.,4Lr M<SCUL

NUL

UOLLO,I1 ULLLCLUL KCAL OCL

z01-

LAarz. Aat, Lct.

CCULL

ULL,L.

EALACI UONO,C41 AL!' OELE L'IALCC,C1 LNU L[4Li.0 :4[1 NU EL LTIL!,1-

,LINLLLA* zuci NalL

c; 4;

c,

-

AL CIA

LEL' C; ,LLA URN LEL' C4 ELN LLN cLr..1Lu 4L iscLwL. ci 44 LEL' C; CLLR L'LN ucelALL: iiALu Na L,CLCCIO' LULN C4 cal,r NL U414rCli 4N ALI £01 4l21,1,1* L'LN LEL

NALU411

uaaL NU

N4IL,

-

EL:EA,UIT AU,OLILI 4120 Aar,L Nall. NU LON/AL CLLL

L!,LIC re2IOUCCII NU ULX,NL 001

44

LZOLI,LL* ,L4Lla 4N Nal, NU ;LOLLCO Ld. LIZU TtUL ucaL). NU ULL,L NCAL (ULN NALL!,E1

kaLl

NG1L

ELNCI* L'LN C. Nig

UU41.1. CL

LNLUI. WC,ALLI WC,ALLI NIL% 4L41,0 NUR ANCM,Cli

NL

ANE/214C1

120

4L

NELLI,CO1 LAN NUR'

LEL, A, rtAL

ONO,r,I2'

;mar LLCCI

NU -rCLI N4 ea,ALL AN LC 16 U4LAC4,0* AZLCZ, UICLU NW' NAN IL! Na LLIT EtAL NA CZOLLO,CI ONLOL! NALULIO LALLL AN LNOLLI N4LU,C2' O,LLU

uads,L' 1;1-TOL' LCIAA tL44C,C1' /21,ELA4 4414L L444LI4C1 LLOLO 44,LI4C1 LL,OLE,CII LI,ULCI 4CL4R CLO, LUEOLIEL ,L* CU CLZL

AEL.L.

NCI

ciLaL

EINUI ,caLL NAL: NCI LUCELNU* uuataa uLccas LNU LicaL NU Auci CULL NALULCII L!CUL: Natl. LICI 06 CcaLL. AN NIAL NCIA41:1 INL1 AA L.:aelLrL

UOL,CI NalCLALLE UNOLICL

NLLILLI F,GLC4R L1NU GL44R1 L,E414;

9: all-12

4.,11Ct

Nquar

uaLcal. atuaILL,o. tu.cau tuc.tcuLu uc,c!,tatuiLu' 1.14LILLZEuauLu NU uchud clwa,ct Nuu. CCL4N mum. Eta aLZUZI cuLLu uc!cla,ci NU cautaL LraL4L: Lb' Z: GILL L, UNCOIL: Z6 UMW-4U L!GLCAC4C1 U4L4CL: NCI mum.* 1..!ELcN cL6ua La.LE. LILCO. Mc'LMLL: NU cma Lam e4CL!' cict,L au, c, mada cLau,ta COIL crLt4L:: LEL, cv, COAL L.:at& 16 caS,C,au` wac!L C,CZ,N Lauu

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy oft1L CVISION PDFCompressor 511


9:

LTALII.C1:

LCLALI NU

0LZNLIT uc

1211

AL1SL1

LLCL:

1.:C44C14

LNcl LCEL41 CNC/l1 CUALNL 4114.40 LcCLCL:

clIALL; CNL,11 NalL

C1AA

120

;aim:

Call.1-!

L2120L1

ILA 120'

L1/21011 NC! 911

CdL4

CLC1c0 aILLN

UcClcr LUIN CLILCLI C11t;

Lt. 511

LLI4l1.4* L',4110A LIAN

L0411 NEIL Le! NALL:c0' ClIcC

;LAU'

C1L111L1 C1L

Cc,C14.0

0N0acCI

CCL

NCI

N4LL:40' aA0 AAcl.

0NalL NCAL

1.1LICL.

911

NALL:cCli 410 44412 ULLCL uNmL LINCAL AN Cc ACC! 01: LCc 611

121

LIcNAKL ClNa5L LILA 4NC141 AAcCO NOL

LCL LAU

C1C44

112

N

c;

;Ca ta,r

NU NUL NUL

catairLu 412'11.41.0 LTILVC4C1 1;n rm.; NU 1;41,CL,C1 QC! R4 ALAL1

4C1:11

01 1ILSL OZI 120LL1L'

LC410 ANLCAL

11C1LUdLcCr Q1SalL! 11; C4 NALL:41' 1110 AALL 1:LICL. 4N C1lia1L LINCAL

Lrezazt. NQ NL ACZCC!' clITELII eICtSi CL4LICI 4C444 C14LIa4CI CUALfacC

1141C1r4C1

U1;41. Cd1.41:1'

uelcaLuL IN1 uU alCCL atLQ 4a1LIL CALK zzi 0LucLz Azazu ,cLALI ucA, cuLenL ALNAL LC,,rai,Lu ANC414,0 CalLE El

CCA.

AL

LClttl

;CCEL,0 'CLCal cL

-

LZI CCZ1S41/14:1*

Auezucu ucLaL,a

1.2141NL

CL

NO C4 cULall AN LNLACI 01c0LLI' CL cULaIL 4041 LILCINc121 ALIc1L1 AcL AL CN0c1 4N 4X4.1.1.' NIX 4120 cLZY CNalL tzt 41.11.411. LAN AMC!' ca.

ALsu

C4C1cC NAL12,0 LNLACI

NAL1:40'

aZAc11c

NL 1NL1'

44,

04a

AN L2LCL ALALR

LNULLI

2101.1:1

12CI

cdCAL WM, NU

rdc;

NR

CL,L, Nc,

NL, C,N N U

NL,N

LULL uru.ada

L, LL1.4l:

L.,

9:£'

ECIILL: 114LICLI LINCILL4M

uaNcc,Lu L,LCIcuU

cau4cw EL, caucLuu aaLca,a

cat

'CUM

141Str CLL

ENC,41.1.

cuut. rEciLu Lath°.

atLENCC,L EEL L,NL,13.2,C1'

LINCALI

NU

6,1.141.L1

LactL Cc LactEL

LialL1411

QcCcl NU GdUCL

uNaLLoa'

Uncap

AL

CNall.

trAu

Lt4

901

Ut4a,

14=

411:41.*

NMI. NU 4120 clLcA

CL' cNUcCI. LINO1

-

4L2CI 41.Er

1.12LN

LcCLCO' N4 calLCL INUL C01S4A41.21

NO Cc

ELd

C121

CNALL40 CalCAL

L'.10

601

UNLLILLI cLLA,CI NcCCCI NLAc NUR ACLL' NALL:c0 lklEA 1:0 NULL'

NC; ;CO NU Aim mail Ni 121 0" ,NC14Cl' 4N N4c121:11 !MU cCIN NCI Y0 12N0Lrl. AN UALACI C01 Lc1241. cCc1201S LNL/ 4120 LCC41.1 C0I-CLCI 440LL 00LL0c0' 1204NC4C1 NU NAcl:C/ cLL,L NO al 111 ANUS' NAc1201 cLCLL 1.120L140 ccNLLEL 4N NI ra Actcl:Cli AUL 12C4

=a

zit

CL

0LAL1*

120 LUIL.41:1*

rcsL,a

NO NAN AUNC4i

0LCcLICI LNLAO NAL1240

ui:irt.al cc, 04LC

124C1C4C1

NU

-

4C4 NlcC 1240CL

CC4N

L!cl 4N N4LL:c0' LZ12. NLAL LULtALIAcCr a1CYLccO CRUD ALL! NAL: ACLU NA4U1:1 lccC1L

N1.1

AUCI

NU

412

Carl Nall.

cii

LLL N21L LAce, Atm

C14E1:1'

LILT 121

04440

112

&LI

C1' 1SLa1c0

4N NalL

LLeACAL 12CN CALACI cN0cCI.

NALL:cCli 1LAL1 CLLL Ac 12NCelal

1711-

NUL NUL ULECLO NLLALIcl NMI- Loa. NU 040 001.1.0Z 121:LL IL: YO Cc cLLAcCI 120GL. caaela44c Lni.of, N4 C1 AA laca.ri

NAL!

40A1 LcCLCL:

611

1Z1 Ctg dC4Ca: 414C1SUL

aac, au: acEL

N1.12

clUL Ch.lL/C1 ACCZ1.412U1:1

Nam NI.L0 Num CllUC11:

CL1141.1

4Nt.t:

C,C4111

S01

Naanu NU at.41.Cal 1C1 NILE:

601

C1N4,1114.0: CLLC,1.1 LAN L2C4NC4,411 Nc, 4u.,44a:014.4.L!

12C1GL,Cl. Nl1.11.1

zzt

ELcautu.

ccixaucr catA 4UQN

uiia

4LLL rA

NM LINU c,NAIL,Et' caLLEGEL LG' cL ccc,ca. Nal. Nal. NU

LI4C4ClUl

Crc ANCalcCI INL1 CCNL NCL

CaL.C41:1 LW.

LILIL14.1.CAL;

LL 9l C4411t1G432:

aNeaL 911 cAcaut.

501 EALACCI'

AN N41.1.40' LaA, N44L L01 LIC141LX34,0 NL A010LL 4C1Clit 4N izA got ,t2a. 4e1 Auear,Li AA/ LAN E1S1.4120' 121:1 clIa441. NA4LGI NIAL NAL: NU LX444L L!CI cdAAL al NALL,,,,a' NL ALUALICLI NLQL! C4 CL LCL LAL: LCCAc CELccl2 NALI2c0

!ALL:az' Al

LNLACI

C10LL0c0 NAcCO LLLGL NalL ULN

LILICL

rc,N cL

2144

LcaL

0154 LOLL QtAALcLI NALL: Ncl

NU 4411ClU Ntt 511

AaaL Lc,N ;cam aucaunu cum.! Ea<ll N;w4C1: act Acl. (aAN u,,c1 LCS4c C4LCIL crc,Lu` Eat. C N Cl; cNlaL uGaLc! oLt..ca EL NA4c,

LNalL

CAUL

LNLACI

CZAAAL120' NU LcALAAL 0120'

ucaLactxr

&rd.'

ruri. CCL tot 12LCL,' aca AaLcu

NLLLU Aca

1S4Ccc0 RN4Lc

LAX

0cCIC NALUcCI

N4 tzi 1SL441 Nall. AA craL4a aatc ACLalAcCI LCOL1L cr414 11a414

4:41. NIL

NU ;MULL

Lcuca

C111.11

LcELat LI1

ULLL' call.c CNLLILLI'cl* NUR

C4

9:

u4GL: Nix Aura cuct Nau. Nit'

5Z1

CEINU4*

auQaid ucLatci zuGdotha: uuw, NA d4m* NEL CLLCU

NM=

ACE, Lza4cEl LcCc

aaLtam: Lau. It: D. c4 ccELNAAu Eta uNac,Na' Nu

ac,

Eaucylu GILL:

z:sor

CMCZCI ctc,

611

clu.0

cacI,EAL

PDF compression, OCR, webLIIoptimization using a watermarked evaluation copy of911 CVISION PDFCompressor


U,C.44CU.

9: CII.LL! 1J,C44C11,

LACELL cezer'

Nrc YR

Cal44CC11 UUalcCL

"1

Crc

UcA' 4441, AN LUSLLALI Erc LXUAL:'

Ne2

ctai

LIL4L

CI4

1L4L' ItU 1.!LtLI NIAL uae!ru Lai umLL: a,c1.; ANALL40 a4L4ez4a ua NalL 4/21LUE4C1 L1NU asrua 4A_E4 4Ne.ILLIcIE 1NL1

-

NA

,r,s

alcELE

-

AmLuazi UL4cLL DIAL ,r,s. utaLua,a N4 ULN

C4It

-

1UL

9E1

LNLUL4C21

CA Cc) OCLL4CI (UR AL'

ZcLErl

ANALLIcCI UL44LL LAtll1L NALLMEI

NU ;Neit.u,a enE,Lai Li.a.Lra,a ue24NL YR CL LEI asu3.1.

LIClalLIE4C1 C1LC,L1

NU 44441j4 LcCACAL 4A4UCI CA4U 4C4NL 4441 cALAUCII zuL,ru AU/AUEU a;ca. LLL LANZL ALM 2fLi ci. sLea,a L4L ;N N4u.4a' LZU Nc4L Lua. Le! cam ,Nce, Ultr eILLal tale LtaLL: LaL; uadru NLULcIE4 La 9" LEdrU CLC4CUI NOLL UdrU AUCI Lc/A Cl4EUCI' sera, mad, NalL 114

-

alualuv ;AU

IAdL caLaep

LILN 4441.'

Ccrcrl. NIAL ArCL4CI La! NLUL4CII

au,a

rexuaL.

LNCI

12C1

NALLIcE MCI NU 41C,LL 424 Nall.

CLMINT Set CrULACI ALM cacC

6E1-

car,

4aILLI L444r,a1L NALLI,C1

4Laia;1. LILILEN40 alAcULUL' ICU 46414L LIcC1 alcULL1' ULM. Cc

Nall. ce,

U4044LICI LCICLU LcELCCII

fatrl

ea; LICicalL4C)

LCCL

Lcarle

41ALCI

ru;Lr AIM

EQUaLl

LZI 41CLL*

CacrE' LC4C1

LILILIC) UalLACII 1.)CL Ulc

-

4UL41 CLACI NU (NOLL

NalL c,LCI 9zi

NAL Li.usrra LcElrrll LI)CLZ' Etc CLcUr) CAA4 crcLL Ttl LAMA' UCt4 NAUI 4141 Cl4LCCCII ,u412 r4L4rLa me!zcLI Luca

rc;

!ALLA' !JCR LcELCCIE NULLS'

Eal4

NALLI4C1 LEL:

4

NO N4IN CL' LtUcL LAiXU

EL4L1 C4Ac U4LL4LI Cr4 NU NEL 4L41lcQ CL 6ZE

L'U NOLL NL Law uaelru 414 CUM. al., MULL LUclrlUcLIE 4A craLe,a calcC L'U ELM' caluLzat. LICA LILLILL.11

U4ILCCCII /21A4UcCI NAcCE CilL AN UNE UNCLE' LCr4 U411.40 (JCL

UQC41.1 c4L4LICI NL1 UULLY4C2 ANCLL1

ALVC44i ALM-

eiaLraumi

4414

-

Awl

N41.1.:40

UCE

4e2Cl.

L'L UCLLE4C1'

DIAL NU LUNLCILca LEL' L4L1 LUCA,. AN LLLCR LicalL' LIL44CI Ur) NCILUOT tIA 414.411 ECILEACI

rLAcCI

121Au

ci

LE41 UCILEU4C1 NCI

ULM,' uueld

SA 444LL CrLLUL

UEL

Nix 1.:aL,mi. lee!E,L. Lc,La

a4 ucht41 uLtd.Qu auLtax

UL L144.1 L,N41.12.411 C,LIGLida

MCI

autc!La ECACUt

atcaLEL

(ELM UCCUI

UCIGLC4141:1

C,N NAW,411:

ad; LtcLtz,L,,:tl

S£1

uaLauct

9£1

as

Ca: C,NC,,Co.ClaCC, UGL4.Cill NEC, alUld.LAIC,NC,4.C,LCV LtL4t4x Luancar act NUM LCUU watuoct2:41 LEI

ANU

C111..t4EL

NC,4C,41.4C1'

NU

calUcL

A4LACI LcCLEI.; C4444C1

CL lc' CELL' Cc AUX) NcrE cLalEcd. CALL 4LL4' AUL

4A-E4 cLLLr Ncal Ncal zct LLIC141' LE4A U4lc celu, LcELEL; cci

C4NIAL L41.11. cacLi AN LI-cELCL; U4441.1

441.*

,uaLli

044C01

NCI

cuaL.1. DIAL NU LILILLCCI 6.441

C1

NUL4CI' 414; UlL4C1

;LALe!. Lace4 LAN 4CLN

NUL412 C,NC0,44CL UE4C1 NUL NU AL:4L4c

[ELME

NE141E114

I.

ticitt24ta

d4LC1

CEC,

LathL

C,U4LU LNICCI C4W4C1 UCI.GLAC1 NALL141:1: 4%4414

CiLGU ELNI.UC1

44=14 NAIL.

GL4 aucLLE

l

all

uzucou NU C,GI.LCA Unt NU Lil zwact NALL:4a'

zucuu

41.1.6 C(C114C.44C1 C1NC44Cl

CAMEL

UL1C,E

Nuca

CL ACCI ULCOLI

NU

YD.

KZ, 4441:

ACACIA'S

nth. zaLoAct

AL:ct

4tnt cam. 'ZI

H. mum:41. CCILC1 CE,N4C1' tctata

tttx ctIrc,

EC111.1C11.* C,UNC11. 4.41.U1.

at L.t4Lu)' caLLL NLUI C,LICLL tul.L4caL UNC0.440. CaCtI.EL4 atE4o, c1ict.2 ca1C4 uLtzt. Los: eILLea 41C411 NEC, NclUkCI: NU 41C4L1 C,N 9:£01; EalLU UCC1CtEl UCIM.C1 as

C,NC,4L,41:1

4er 4;rt444

rem,:

aaLL ItU ACC! cE4NL 41 AU 4Erirl' 44 NCL C144L4C) crcLl'

U.LcULC1' LI1U U4LACI U44

cAcc,44cy ciaaltc,4ct

gallUt1 WIC

oct

-1,N LNC,tcca aIELL uctLz,ta

tal 4AL4u4:

LICAULE CACUt

&XI

a1cEL LCLLL

CUCUL: 40.441.1612:

N, 4r44

LS=

121.4

cLUCQ Cc 1.41UcLLCO NLLILLL.

LICLICI' 4A LCL

NalL UGIC,U1 CICUC,.

111.

NIAL ULN lbl

LA44L(411 LLUca A4cU4CI LLAULC4CII LicUcCI 4QVC4L UNLA L1LI4

Li1A

9Z1

COIL

NalL 4Nral4il NUL. NUL uNLuiu NU 41..k1J.

NALL'.4.0 cLIELA

LLULd' XL AM. NU 441atU AULX4LULI 9ZI cliCicrl' AN NalL NU C4Lral NGILL'ACI c-cCIL CL LIGAUcULI'

ACIECI C441.41LUL AL

LAN

C11.1.1.2

,aULI ;L:ruLLTLe

NalL LC4 ANOANC1' ACL NLLU 1UL

9:

Z:Z aLLL AttaAttet:L, szt

aLl attitct:rt ac,

tux L:1141crcL

L:L41*

Can tucaLoa' UNCIal

LC, NU

UCUUC LitZL4,1:1: LC! 6E1

Z:6£'41.CIC13 GILL' L, to,LtLLE4:

cre. uctc,con tca NC,I.Ucla* NFC, ccat.cit

act.

cue,43 LZI

cu,ts: tux 4ttatto mat. ztct szt tuati_da UNLC1

luau.

0£1

LLCU La NI. CUL ctctaw 411.Lt:c,a, Z£l

611 optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor PDF compression, OCR, web 911


L',C14C11,

C4'

C44

1.11.C4. LUC140

11C44C4 9:

9: 4lL1.1

ULN Li.CLCCO

LCI-414' Nil 41-14/211. NCI Lt.'

i4C1.1L.`

UULCIN4C1* L:NralcIA

/ALLIG41' 41 CaLacIA

4N

L.',6.6r1.

Ucal. 4N

CGLLICI

LC14.1 itQL,

L!CaLILII

L4 NAaLi

=SU!

N/AL

Ni

kW

iZEIL LLCILI 1.$14

091

1.4CL!

C14=

L1441. I14 c4,1.1.' NCI IL!'

4N NeAL NAL: Lai; NLULLIZLI

CAL4C1 cliClCL

NU'

C4

f1r1.11.!

/ALLN

4CQ uaarLLt

C4C1.14414 /214

cm C4 1.411CL L'CN

Car,,CQ NdLN UEL! 191 urue,L IC4 !ALLEY' C4 AL Lz.NL,aL 4N C4

ULN 1.4CLECCI: 444.CCI NQL N/AL NU'

4N LC,

LNC1CCV

NCCla

4CI LIQL

LidLCI Liz; LNI.LIT NLICI1 rCACA Kt,

uauL,

c4L4CC1

Nil LLLCI

NOL L N L!Ca/A NU' Luf.Lri Laze, raLILLL.1" 1041 r414.1.LI C41 LAIL4CLLI' NLICCI XcLLL! WAL LICL4C1 NAL! CG(IlaCI NCI 4C14I CALL. N4LL!401 ELd* AU,C(.1*

C4LLL

AaL4I1. AmNL.r

4L.Lc

ca.

sL

414.C41i

IL!

AA

Z

L!

rua, N

4L'

cur4CLL2.4 NCI C4 U4LILCI

1Ct:1

4At EL41' C1N1r4

SA

LCL? N4

lAZ4.1.11.!

44

44.1 KCAL L!C1calL4CI

ULEL4C1 NAL!

uruLcL.

NILU

audLca

IL!L

1/j1C1LL L:C1ALL:

91

AA LICILEL QALN

AILt

,caz Ausl uaal,

u4LN

Crc

CALI

421C1LEL!

LIEL

altc Nil U4c141

LI.C14C4V.

k111.,'

LIALAX1444C1' NU' N1.1-!C LAN

NLI Lci1 UClArt.C11 4AC,.

C11

alt4,.11 1.!1GL41 LCL(.0 4c laz.,,sL umix,Laz urdcLLs m4 CLUG1

NLI NI. LVALLACII L!C4ELLI NU NI

NM

UCC/24

NU' (N4L1X4C1) NOL

NCI AN/ALLCV

uruA,a

LIC1a4C1 GAZ4 NLI UE411. LC1I 12.C14C40' /AC4 ALL

caLca;

LCEL

C11

AIL (N4LL:4C) NQL CAM 14rdELU Nil NI. Ualt4.41 1.:16.41 ILL Ch rcuun muN Ni zadcLu me, CLLIC11 AI/AL AIL NI.

kill.'

.LNL

N4LL:41 414L4CI 1-!CILaAcCI UC1 C1CA C1L1441 44,CCli NLI ELIL! 4N NALUcla LCL.' LSIJ uC4c 12NE41411 Ati LLISL LUIL/AALC!' 4L'A

4C14 NALUX

UNLE4 141.2

!4

44

[NQL NaL LEL NCaN 4N 44 tre,u,

GC1N IL!

C4 -

WO. CAL

NI. C4CL LC1 NI.

Cc;

KCAL

u,,N rEe,u

NCI

sal

NAN 4NLE4L1

-

uC41SLc NUL-41 ;CELL LadLE N/AL L!GdLI.LX LEL NI ICON LIC11.12 CAN UNLEA UrN4,11 C4 Ne,Lun

LNLAI N4LL-14Rr

LL.uLa

aL;u

444L!C NOLCL WEN!. L!CdL

cL C4EC!' LILE4 Nt.

GI,aL1 C44 C4 NOLCI. 44 All 'MCI' AA L.i.ranN ul

1.14.111.41A

LC1I

caLrL.

LNGLZ L/214LICII

ALL

=Cc

CUAGLIL!*

NLICIA LI4ICI-L. 4C141

Gl 4d4d4LLI1 crU4ELLI igicL

cca

fir

ztI

Ncl LrLruL44L. NALL.ka lA4U C1N/AL NCAL 4C1L4L!* LAN!, cimN cuuLu 14C11.GAC4' NIcCCR L!LN Cc U/AGII C44ELLI LIAEL LAN

L44

9171

144C1 NLI SA ALM rue,rL

LILA

L:r4L.cL NA zsi

alE,LLL! ULCL4C1 NAL' 4N4LL4,0* UL11-144CLICI AN/AL CNGE4C2

Liz; CI 4C1 Cl

LZ/4C4l.

LEULLECR 4.C14LIU'

ELA,' 1141.

;aLzaLsca'

UL! Lia1 LNAL

AIL NALLUI NQL C4

;CU EL

Liz

L!ELI,./211.

I.Ld NLIQ' rl.C141

4L.4,ELCCI* /211.L4C1

LAW

ra

NAL'.

N CcLCC1 CA/AL!c LALI cal LAIR

6'L ULE4N1*

1...tcNi,

9"

4N NELLIal Lra

4L Aarl!CII alLkl.

4LII.Z4N LILCAL L

4N41L411

c&LI, NG% SLACCI

444

C1'

41;411C LAN

uuezL.ra,a

NALLWAI LtaA

LCINLC11X

Ni GSM

iiC1LLI NUL* ULL1

C144 Nal. LILL!

UCJCIX NLI

4:11.0.2.

LEL!,L.!

AKuc!u uoL4rat: (CI

Acauaiu 12.LNICi

u..

c,c(CA4

aucucu uauLaua

kart

;CALM:: nt41 all,C 1U1 akrace.

ECCLC41.1:

it' zti

C,M.11.' LC11 AcaLti.clu) aNaL C,C2CAN 4.1LIL CAa a a AC& Ict. at: cc4 ractLcu cti (Nc,(uLci) Nat. aim ALAI' L2C1CL4C1 LICALICL, cam. aNLcccu LccItu uNaiLL,a Nu Udll-Nt =La. C1NLC acitc cLt uNALA,a cttcL4 atuctLcz uaL,LLukaa 4iCc ;cm: CLUCI ttcL4a U. 9.11CL4,12 acicu' L:CCCacC al LAC44C1: ucl.u_a4cr EGaLci.,ci I.

4us1 Nuca

1.1.16,14.Cl 1.1.2CL!L

INU: LN6 1Atl ts1

1.2.CC1C,,t.C1

al LAPACI: L',1CL.41:1 CoXL-TAN LCI

Sti

LC4, CUM.: C44 Lc!LN L, aa(t taucact cLau aGL,a aNLEL iNKEctiLe &4.*11.4411 6- C-t.' LdLN L, 12,L1AL: C-Or cL LCL,C1 1-8£ 44 L.:WAN CO. LIU £7-SZ' 1 1.-L,lf t adc,c,u ag c,uc,ct tra:cicau cl.ruuNci 44t.c4412: dc, Nl 11..!' Acua mtc,a L:NcalL' acc,c, U.C41.KNtEl Lau La cuaaL 1Nu LallGaaa LG41.1414C1 AaLc,u Nu C.,IILCC1: cad NULLCV Gi.t.vakta CC ccNaL CCl CL,I.C1L axcl CC.14.1.LNL4SXCI: ucaLu-c ut.th L43.4Lta: dA 41.11:1 MAO. 6' t 16,42,LN L,

991.

cat.Lu L, 41,

C

C.11.11C1L'

NA

GE4.41.4

Lt1

[4Nlif NI CG,L11 LNLI` CCA caLEat zuraoct L.£1.' GO, 44S44 L, 441.4ca: rux uuLtt AN 1st AataiL Nl Att4c1' 1.11-11.0 NU IAUU I.CLIC1L! ECAC111L 4L:61,E6.11. CLc Cl L1,34C1.14:4uatuaat 1 ZS CAGLaca. 4,24e,u4a: utxu,ArLta, 214aL 1..!LUL!" Cal,(SLE I.C.! Cl LAuaLcaa NCL' al.C,N CL.Lca' AcI,c1 ALuzu caucucu

11.2.

DULL

ccciaa CNI

CLIG4:411 1.14111.1-411,

PDF compression, OCR, web I OZCVISION PDFCompressor ZI I optimization using a watermarked evaluation copy of


LIC.14CL:

C4 LLELL L'LN

9: GILL

L:ClaCL:

N4LL'i. ILALI LLCLL 4L

Acdm

AZIL UNQ

1791

LCL' NU LISQLQ 4N AQLQU Lram

NCL C4 LCL NU

A;

sA,u

aLULA CAN LCL ram

4LL41ZCQ LN1 LLELCCCI'

N4 Amt.c aLaca

usLA;

IL;ar

4N

c4mN

c ruAdu

CQAALU CMCI CCW LLLCM CNLAI CULIALaLCI U44QCCI NmL LLN 591 Lava CLEL 4CU1 ;QM 1L4LIM' Lcir14- ;cu. cal Nall.

MULL' A;

LLUC140 ULLCU. LLCLN

ut.Lastui, NmL OUL W iN6 LILLUUL* 4QA1

4N INV.

;arav

NU NALCL QLL4L4CI QACI LNLU

44C4

/AUL

1441

CLLLU

551 LLELCQ'

A

LI:1.N

carm'

AL/AL

44GrmL C4

,NuaL

4CiA1

QQLLQ41:11

Z41.1.1 4C4 951

NcAl. LI'CLLLI L4C4 L91 AUYIQLLCI: LAUCL LULL

1CLUCI UCU

QLL,CT

441LU LLCCL ULLN QQL-LQ4C11 1.1.03L LLUQ4C1* LULLCU L4CLCCQI

cc;

LLum cLAu N6

=LC'

LCLL LCL 4Z4r LAMS).

44_a,L NCLN tigL NA LL QQLLQ4CI L%L.L. IMO.

LLNLQ' 1SL.1.1.1

9:

L QC;

AQI.CLO CiAALUCI* LUQLCM NALULGI NLULU NU UQC1144140

riut.. 4N 951 ALLCO'

GCL C4

LLCLd." 4CLN

4CLNL C4 NL

raz

NCIL4' cALrm cruLAD

C4 NL

IMANCLQI 4CLNL

C4

QECCALCI

NLULLIcri QAA

;tau.:

NAN ALM

AN LLELCLI CaILLILU CCW 4CLNL CL NaL CLLCI LLELEL* QNLULLI CQU 114 UNC14rU AN NCI NQLELIUI ram Aaaci ULALA AIZILIU AN LNCI NEL' rQ

Lm.ra Quu,ry

kat.' chcir

ACM* AL N41 LCL OLALLI' OLALLT LULL LUQ NU 11C1LCL: Arm; 441L* Nall. NU 4LQ 1.41LLA

Ldiau

AN

LN4/21

LIR CCLUW LLI

a,Art. NZ.

NAL: 691

,achd N;Lual

CLAULI LAU Lamc ULAL: LA'CLQ; QI.C401 A4LLI 4Leaci

LILN Neat_

Lra,AL.r, iiQLL.' Z91

LA; miule

C4 micacuu

C141211441

cuatuaz

NLI-14

N4 L4ELE4 &all; NLLIL NQLL'

Lui. LAN cErtde

4L N41 £91 U1SL4C447

I-4ra

ANALULQ

uut.zuch.,,c.

191

ur LQLLIL LULL

1.1.0

mai

Lo.CICIS: 413

ISM

440%4111,

LeiLar,

Z41.1;r4I

CL

14404:ULILLU.

1'91

LNI4.111,:LICILLNI" 991

ChElEt.

CC4.[L4.

CNI wactat uctoL: alUCAL

CAC,

UCCLEal LILT CU. NC

Utal:

GC4cL:

ACC, 9S1

cLtc, C,CC,A ctA uctcatuta UNLIILLE LALICL: CANILELL1 ccw, cactus' NU C,NCILLI L.,C4C,NC4CI: 4LlNl atc, rtLc,a Euu!Lu atuLtcL, =Lai LCL tut: CC trctuLl ucttuct,` LL,a clII lctc ucctc,a 4z,L1441.,ILE:Ut.L:L1-4.CILUM44.11. ucILLa

c4c,c,11

unt44

ctc,

racat UNLO. Na ccitctL' Ecag. ,cart Lt C,N 114C4la: CAN 191 NLICCI 1U.NL: NUL C1U UtNcCl aU0,041:1:1,LLILI 991 NI adtla' C4C44N CALCIL' ci,;,6LV atc,

LULL FILLI cat.20.4 (caLzaitu,'Artt4,1,'

acuctu

UCACL4.1

6:9

CILLI.1

'Cilia Eta;

CauGatc!

NC,I.L.N.O.' 1.

C,C1.01.0: CNIULL 1NU atG,Lat

{Gaul:

I241.

E 1.2CI.GL4.0.

LNICII ECIGLi.Cr

CAC, NI. 12.4.l.21.1.4.l21.12CIALCC 1.41.124,alL141441,L1:

Z:3£1 z:zLL

991

GILL; L,

catt.L! L,

691 191

uctuctaLLQ: 991

PDF compression, OCR, web £ZIoptimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor I ZZ


L',ULC41: C4CLUCI

FN' enua cl CNI

c4

44.41.1.1. Cl.

eArLc4Li

NeAL

1.41.11

NM.'

CMC1

e,u,LLT

AL,

CILL.1.2

uLLIL 4N

C4

uCNII LL cL' NR

NLCL A4 UI (itAt.Q)' NM. tiI aLti ccamadix NLCL' AL rcLICLI CIN1.1 (NALL:411)' NQL 91 Li.C4LIcCI

AL.

91

ANLI.0 NC, NeAC CL CCILQCII 4L4LU A. LMEN 'NUL I.QQa LQN1-11.1. cuiarf.cJ etAcUll NCLN 041 L1 Nell" NUL LcaLLLy UCN1 ZN (NALL:411)1 NQL 91 QICLI. 4C41.1 AN QLC41.11 411L4L' WC! NUL! N1-11.4.L' CCLL4Q rcu,rim NU =AN 1.Nr4 1.:Q1A,L

SULU SA

14Q4,1211.cCI

4L:C2

=ale Nul.:

NA NL CzLzt.' NZL QCA

Aim Aura uezpi OZ un.Leiu LIL141. ;CA LL!

4Q41.

NQL C2ANC41 CMCS

IZ

;SLAT

CLIALIULLI NIUQ

cow

ALI' crl ULU al Lite us.el.

rauLL NmL U1SLI.Q4L;CI AC; NI eAr4a/11 SA WI! 1:4J. Nu. CI C4 uru zz Ncdar QLCUCQ NU LL!

L:L.41.1

L'.C4LeACAZ N14CCC1 L:LN

ICNL.1

AIL'

umcli c, ACC

ozcav

IL: NL.C41:1

QALLQCCII NU 4COL: ?I/AL

;rim

N4LL'.4 QNLLILLI IL: CA LLMC11

1.:CLNU. Act,a1 u1L

NLICV CILNLCI AN CI,

NLCII Crc

CISQ41. L.C1.

LICL SA-Z.

NeAL

QL!

C1ISQ

NE44C1*

nc, 14NEN41 UNLO.

Lauda. acac,,u

cell t.:41.14u: Arm uc,ctar

L4CLCCQ u1SQ NA4CC1 LNLL

ucact. 1.J.1.4

9Z

NLIC1 NI.

Llc

41CLL 4Q41 INQCCI NCCCI

LZ

LLUI ILI ULN C4ALLu4m

taaat,a cauu.4 caGLca4c1 NLCLI:

UL

utauLry N21L usL4c1 Lau uLL1 Nun) Lcadi.L 9 cw...44cr CLUB rezelui. NalL CA NLI rUdlL, 9 su.eiu cc,

Nct en4,u,c1 LELIdLL NA411,01 LLIdEl. AN QALACI C4

NC&

444.L.11:1'

L'CA AQUL CLA

NAL: Ct1.411' QN1r41.1C1 4141. LN/AL

CULeASQ SEQC1 SA

NCLII

1.1Q4Q1.

L

JAZ!'

NAL:

Cl4EL4C1.1 LOAM.

(c,aca,,u uLLLat cc, NU c,cci uctrciri

CAL=

SZ

ACC1: L1lL1C1

9Z

LNLI. CO. uuLEcackLau CLUNLL

CtSU Ll.t.4.rl

Cc1.1A

QNircL!C: 4Lcl INeAL.

NU

9 QL:CI* 6 L1441

CNI.L.1.1.14.r1.*

CI4ILLLI CL ACC! LrurI. cNLA' ucLrca 4 4 NLICO ulaicri of INLIL cte.pi Nuca tLrL LNOL Nuca CLNLI. II MM.! uc,LL USQ QL: LNUCI

Lai.

Q1.141.1`

CAN

NC4,0 LLB

El

QC1,1.*

12/AL11.11.1.1

QALIMUL11.1,Lf

CLNCI

ANIZI' uniziaL AQANcav NULEL

cal-4 US

NLUL INcCLL QN1A

Ca: (NALUctl)' N1.1.1%.

NC41...

ZI CUMLIL11.1.4Q*

Nrc

CLNI.1

C1LL

NQL'

61

91 caucticu uucua,a Z:9£. MLA; t., ULCU.E. 11,114:64. L',414t 61 Z:9£' CULL' 4111:L, 3L ratcm, ua tz

Cala

c4u

Ue214411411

CZLA ULM

Z:l

AC14

111.144L1

tiCL40

eAt.i. cxeaLl NILII aelL Nan. uLLI

NM.' 144LL'4c1 c4

E

HAUL' u1Ca40 itLIL

zaw..ratz cNatL ANAUL. c,Lica,ut, <11C11.

tat.

it; -

CMLIQZ: NAJ.: :ALL NeAL am. 1LL Z AQNQ4C411' L11C1.1.: NIU 1.41241.! Cl 1..1.1114.L 4Q41.

4CL SA cticd

cur NL ucaLitv LcrL,

cwatzali ALtd cal

QQ41.1:1 CLNICCI

1.1..11.1.1C1

iul_car LararL

NUCCI 4141 CA NLCI1 Cr4

NalL

S4. C1

NQILL Ez

SA,CL'

CML1Q4CI ACCI

NU ;UR cLNL: 4QIC1 uCYLcLR NILIR

tarl.

LNC41.1 9Z

Uri

ezromi

tz ANCLLL'

LLI. Lcu Lrua. CL

ALM

WI: LIEU NA 4dLE

rum Lcicril

4LLA

11241

Luau.. Lca.Rcu =aut.

alL:LLN CL.LL

NC1L-U4 LAN

1...4CLCCIA

-

Q1 QSQL 1.CNeAL

SA NOLLic AN UNCI ANQL1.1 Lt.ELCCI NA,1:11 dLN Nl

Art, LK:Au AN LNR

NL cLNL

L 04-Liu

uLuctl ale,Luz LatO

61

NA AcILL ACC:

1.114I.

Aaca:2 AuaLL dQl. Nl QALI.Q4UCI* Aim tre,L LISA

alC4CCI

111.4

ca.t.z

Nd (aux uctul cL ,cLact

NC,

444: NA

Nal.[El

El:LUAUS UAL: L114111.141111(t4LT

alL1.1 NA.C.4T-1L,

1

1141.11.141.1111.1.: am.: am

Z

NAN NAW4C1 LEL4 NAL!

NA4A4C1' 12d1LNI:C1C4C41: N414110.1.: ua.rt.

uLa. rata [UAL: Z:17£*

claLu rc,44:L, r4

9

ll

PDF compression, OCR, web SZI optimization using a watermarked evaluation copy ofI 17Z CVISION PDFCompressor


12111.C412 12 C4C414 L,:

NLULLIal CLC4

LC1C11,41,0 LMAL CL!

C1CLt4140 LE

444NL NAL! CA

LULL

L;rsu

uutcat C4C41.112

QILL

6XCI14l..1. LAN 1.,LCCI NIX

9C

4;

uclia;x1

eadL,c)

1.1.0

NU ,alizaL A041 NA,LEJ alAcUal ,CLNL CNalL, IICULZ cu;;!a Clia,AL! NA4L0 rUELI0 NaL NAL! L!,C1 ,r,LLI CalMIC21 9E CL AUX! 44 4441.1. NI NLLIEL

;mu

caL

La', cu,.croul

4CLL kmL EVA

,UdCEL LCNalL, LAAL L.,CLEELI

NE4

40

NLULLI

411A

NULUL! NIX

:Nat'

NIC41.!

UdAA

arma

;MILIEU' ZELL

C144L! CA ACC1 N41

;L:a

NU

4441-4 ,,aUL11. 4N AUCI CalL11'

cL

ACE,

MLA

uuuc

NLZ

L!,CECIL

eiar,co

CA

2cd;

CI

6C

d4c4t.

44

LIX4LELI

4e2

arav

4et

LLILL,0 NLULU4rL NU IMCLIcat..C1

cekla urcr; ,4ELL

AL

al' 401

CL CLILaL 1.04A412.0

LLLL

,,crai

E,124C1.0

uL4LcAz

44NLI CUZ 4A rC144 4N

c4 ro;d

Et

1.4r,L.1.1

LAN

It

017

M0,0

AULCIN,0

ACLI.

L!,,r1. AN SIALL'ACV

u;EQ'

LrLlrl

4UC1 ,dLNL.

Z'

- ,a;uu

1ZAC1AN

1:Ala'

AL.

C4XNEL

LICL.1.1

Nral,0

44011 NI

L:LNi NQLS NALL!,0

LALLAL!' LrL L.Na 144 N;LL.kci

ULLI6d1.

ULTr4NLI 41E4LI0 C,1

Nr1rEJ

UCNI CALACI

icaLL

&Au

A411Call LL,d411. N4LLUE2

Z:6£

tam.: ucutt ,,c(cau zue,da: atto,

um' cc;

Ldri.

ar,co

41.4140' NCLUal NU UXNEL CL N4LL!,0 LIULALL! 144 4EllU AA

LCllrl U.ZIA'

1C4 E,L1.1:

L,CLE, itCal.'

6Z

uaLcv C1 ;Lamm' NUCCI ezELN cam uLu NU 4L cuLca ciza,41.! oc rriL cxLe.! NalL LLICLI-L! UrUW NLUL! L N LICLLL! CC0 ULU! ;UAW'

NU LAN ACCCacCI WACIE4C1 NU ALM AdUL NAL!

2Q4LII,C11

;cu. LNC41

L6.ry

mu/ cc;

04 LC, N0LL,' zc

NLI NEIL

ucaLiu,ca ca.., 14011 2QmL

C,LCI ALL ICN,E2 LLLL LIU CALACI

rouLLu'

NU ACall NLCII LCL LL, ic

1.1.0LILIL4A4C1 NLI NLL'C ULN Ncl LIVULAAL NA

aLrOUL LNU ACLIN,LI

LAU Cr, Nr411,0 Car,

444L.!

4,471,LL CL cf-C41,LICI

CL,,L:0

at;

NALL!,0

LZIC1LCl

NEIL NUL UNLLILLT Nix

141.10L.LI eaCcI.LI

Nall. NAL L,d

Cza

CL

kW'

41L.,ELE4 CA

LC,/ EAL,LLI 141 ULEL4CLUI

EE

aILLra,0 4N4LL40 LAZas ELL' cZIN Luaraw Luaew LLLCQ N4LL40 & LAIIra. ANEW-TWO' 1ICI0CLIN CA W4L-1.040 LILLL L11.41* 4N WU, IILN

Ca1411:1

4N

0Lacco LA;

Nix

Lac;

;LuLuL

IdAcUcn N44CC2

LAL,N,C1

4;

aUL.

4N icau,

4114CLN1

6,a1.;

Lcur,s

re!xc

N,Cal CA NL.Q' Cr,

LL,

SE

NL0L!

AC;

AlIdL,C4L

VE

LAN

AN NLLILLII C4aLL NLZ ACIa ,C1EILL 40141

UNQU' NU LC,NL

UNal' cll.& NA 4.41L241. ALL Cl Ci4c. 17P C1444CCV LiCLL Nall. C4 C. NUQ 'co C4ENLICI LINO ULN NW NALL:40 LIC0,LIEL

C4 C.

ELLC 0441

LC1ICILCLQ

A0LEALLI,U0'

4L44110 Nall. ALI Cl ACCI lUl N41L.

li.:4440 ri

Lf.CILE

c ,eacri L;rxu

ANALL!,0

Lcart,

-

NALL

NALLI,C1

ANAL: 0E4E40 AL,LLI LleACIE,EJ NU

Nall.

AN

LN4LL4C1

4N Natl, NU

LTL.41.i

cll....440 NaCO

cl

,NCial.

Z41.1.CL

ILL

L14LLAL'

czca,

I.C447.11.LICI 9Z

L14LA0

Uaru

ULNalLEL! LrE41. Ni

aL44co cua.; uarai

trui;

,LIL UN/21

LUE,L' 14.,NalLEL: NA 41L12.1 UMILLEL!

,Lca;' ;cL;co

11.4CL!

L!Nal ,LL.414 NAL: CalLIAI 1ILLT0 LULLL,CI

LII0CLI,4140 NALL!,0

141.1ILLZ4L

UgUdr,la

L ciLLL:

241111E4:

9:12. cul.12 L, xquat: ac, caelLom Lattocoa LC aue,LiAct:LUANC,Cl" uthuil c,c4L ca.:cum: uuoLauct l,ld i*:st,L aLLu 4,uc11N ;12 XWL cauara ccL 4L avILut urztuLu 2411 214,1.110:1" 4C41.: sc

caul'

cartLa t2C4GLac4 cal Clal.4.1.1C3: LZ au, CM <tat uszLa' atc, coal cacc, utmicr e,14 El Hat. c.4C4dla cc, ctc, ULLL4,4 atu,l 244,4444.4 GL41-11. 4iCAILLC4 caucuEL: uctcLaa ail WALL!: CdtalLta az cct,Licv L:c<tcu &.cu tcci,tuL Ze.4C12' MUM. cac, Llll MCCI: CLLCI 6Z uuc,c,u ctc, 4,41aLL uLustu LTOCkEl c, uaci.L,ct (ticuy uNa4,Nci, C,lll 4ctu ccitaL act4,` Ccl4 ELLI.LNLI 14Lc uuwa,4 1,ca Clat,12 ELtt-La: WW1.: 1.1114.4.L.0 Lc4ia,:C414

cauctra

C,NUL

cLNU-

CAUCI

au:Lat.

rtLL`

uccg, ucanl =LAIL

caci

Lcl c,ca,4 CIcSL auGaid tucac,L,ct 441,4 C1AL 112 (AFL UUGLCA44 ,ca

Cl2112.21.1 L1C1GLLi144 4L'a LIC4UALE4CCI: LC1.4,

uc!Lci_xaciNci,c uKLE,4 CSC, ICCLCA CULL

CAC,

cau,a CULCLi.4

4121.141.4" ucIlL1441LIALN

LCLMLL a4,1241,QLE 122.44,44,,

24C41,

ULLCL,

LACALLEL

Amur

au,u c4cu,a,ct cmcc,,ci cat, AN,aLL LIcL 14C,11143:

LIcioLca,o,

C1LILSCA, <S&CACI, <14,

cticcau CSC, zu,zu cuAL

4C, 1.tuc4.0 cac..m.c actLEL,

ZE

tut: CLINC

NCILL UCLLE4.4 L:1444,,c,,4 24l

&Lau' waL

EdEct

9ZI PDF compression, OCR, web LZI optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


catco. LLL

Ha,

att.0

L

C4C41.11:11.114CAL:

wilt)

CCL

LtUIC.414 C4C.41.14

uruL AKUCI

4e2 NELLL

uct,aL

ccica C2icalL! L!NLA LNLI L!GlUcCI NU CLN L N NZILL:4C1 L!LN LcCUCCI L!;c;L: CALL( Nu' ULM ttA 4LC1L; ULN UCELL' CO 44 CCAtLI calC IXUL LCL;C1 L!CLCC,CI LNL1 LULU 6,QWILL:

cL1CLL 1-CL.

CCL

IAti

WAWA NU LCL.N CAdZILIcl*

LCcLcl LML,cNL!

IAN Na LEAUX ELIIKLZX LcELCCCI LLCLL:'

altudri. ;NUL !MLA

L:C4C1cCcO'

N41

1.44N eZIAL

;LtLL.

CLIac;L! 6r1,

SS

=NU'

NIX LILIUQL N41 9S

4CL141

LUm

CalaLCI

L',4LAC1LCr LLELL

rlLalc, AIU NIL!C

ELIOGI AL:ELM MALL Lac'. eiLLCLO NALL:c0 LLICic LCCcOlCca'

AtLL

Lucia' cat

4e, 44m. LozaiL

4;

Lall;11 LIN

4,t4L. uLLuLLI

LS

IX

NLI A;c1! LELLL 41[41UL! NU. N41 ClCc;I:1 Cica' CM-4 4c,c1 crawl rZUcL1 LCL!C CMCLC)i (1.1,40 UULIca NU tIC ELELN

LLCLCC'

Luiv. CNOL

UNLCZL! 9S

Xe1LILL: LXC11.

NLLILLI OAA EELN CL ItCiA* ELLE NO C4 LCL CL! LI LXC 4:N

azem.ko atu.

'CLL,;* L!LL! cLO

LI,AL!' laic;L

rULLL!' CLIAccL! L1SLAC1LCI

Lcrli

UN41.12,40

NUM!'

N;cCCI LtCcA

c,

&UAL

c,CLNCO GI Nrc, Ult2141

mLL NUL! Cc NCI. ICCLL.40 iSULI CCL CCM., NULL 09 CACI Nrc al4c11 Cc Nara

AZL! ;CO LNalcN LLCM.' 441

1.!1:1

Cc

01424.ULLI

Nci AUL' Crc NUL' NU ACC Nr, LULQL.

NLIC L!LIUL'40 £9 ia.41. 4N NalL NU

;LAU

Will. CA ACC

AUL Nall, ILLS NLL1L

Lunc4o. COGcre' ULNLLE.

&WIC

6L1L

A;

1.!NIC

617

&,

GL

LacLLI d;C:ILILCa

1.:L1CLAL 41N

ralCALIC N;L!

Cc

ACCI:1* NU CiaIN

-

AtmL

Calm

Nralca

c.CcL,I.

ZL N

NZL LUAU/

LILL

LCmQ 4L:r441 4LC4

1L cLUC CL 42141CLIL

1Se4L 34141L,

CalC rmCUQ

12a1,41:1 ALLA

ucLcacLa

CI' 41.1.11.Call UCtlEal ct1.1.4 ocau: 4uta4 utact_u cca4L CU, LNC, 44-a4cu 441V 1.14,11141:1"

CIIALL1'

c,Luu,t. tzucluu

L!cL

IS 1.!CLaLcCli

e,anuurai.

;Mil

Alan

NUL' NUL NLLILLILL NZ1N ;L!C CLUL

OCULUL ZL N NAL:

NalL clalL

U;ac

;EL

ANCOLC

Eg

L'CLLL

L!NUL11

L!ALLIC

L!CNCL CCL ZS

LELN

LLUCZLC1

LcCarl

i.:Cc.NL

U4,446C1 Lr1Sa,11.! ELLIAL

ZUN

&

OULICLIOL

DOLL' LlgOQ AtmL CLIO aalL1. clgatil

1..:cal LAL1L!

LQ 441.1crli

cLISrl ZL N QGL ;L:C!

41;c1.14

Cc

CCL'

NI. CALLLZ c4ILILAL

Emu:

UCICLU

111.11.C42. CtO.

Ltcucact ctLl U ca

411.21.UL Cld1CC,

69

C1C41.14: C4.1.

917

atuatuicau FULL' t4aLt41:' EctLELLI: uutuu: C4L.Q cci.1 CL Cct uutK&u tuLcuu uatcoa cauctat,ua NLCI ZZIL cauuct. ucLat,a tgatm: uutuu. atc, cam: 41..AC4 C2ClUg.ELCI IL4 4ta.te.CICC NI QLL c,C1 k4CCCIL NCI 12,1.CIA CAUL 1.4G4.CL cucadca' calla. atuurt. CILCIACI NULL. uutuu CU, uautuu zuc,Nc,u' NGt.4il Nl CCE,N4.4 NU NI tr,uatu QLL CL atm QS CtAllEllICL NU ucLucu uutuu ut.tu, ctc atc, atm.xtut NLULL4 azt 4;41=4: 4,A:4st4. I.C4 QLL Liti ENV414.0. C44. ALCtll LAUEL cauu. uLcact,u Nca: tacit cum Lai CAN41-* GLEIGCI uEL,c2,,a INc4I culcitu' CR

LICIGLACI.

CACI2.4.C4.

CM MIER

1..:C.W.24.0.

la

uutuu`

clCdLc

NC4413: 4A 4.4L241.

96

1.2.UNCL.C..4*

ES U.CLICI4C44,0.

LICAGLal44

cac, CUSLIAL 12E4Lti.

NLLIU

1-9...41.CS4C<L4

ILC<l 4.1..11.1al"

N'

L2LLICAU

CALM cLCdCc GCuU

cN cac,acia tuaccu.

CC(144 LUC/.

uacaL cardLici: Ne,L:

uuccuta atuLcacto3

1:14171

66

LICLCN4.4

calm atut.cacwa uutuu mat, NILIU QL, 1.2l.liltha 244 1441.1.14.0. LEL,. ut.c1444,4.4 crzl Cc cllclLc GE,,U Nl LULCAL:' llaLl N4 N4ll2(.4 acal ttLL: a NA u4ct4t a.tuut. CAN

uaNIJ.:C1LCGC,AcCI mos. ttcLatoLci:acui. ruara ACC IZALCU:uatc, UNLCW

Sc

Cl

RS

uutuu

EU' CCIGCU,:Ur.CLE

69

cu.cca

N41

LCA XELLIC

1.5.1.0 VAL!'

c,r1

ZUC,IC.1C1111

Nt

44LUEli LUULL NALL:LC GL.1.41 [IN

i!LcULCI DUAL LCiOLIC!' O1SOL4 LLIC1 NU

NU cau.ut ClLckl zatEct

;clui caw, aLocacur

41.1:1

L:LCCCIL 46EO ccZL; GIN 1SLL1 'CI CAtL N42 cdLNL LINZ cll.& OS UXCALL' LAN auL SGl ;NULL' ALI CI 1NU NC- N;LL:ca crcLl' ;al-MUCCI' N;LL:c1C [La UNalL NL Uca AdicrL

Z9

AULLIc

"

NLLILLIcrl. UCLIcalc

ULUL!'

19

;CiAi CidLECOI NLE Cl CULL 1-4,CLrCC CAC LCL-LILCLIL! LILLUUli L;UAL CL.14! CCO LIL:c1! NIL:LULL' azt.t L:CLIcatl LQ

L;UAL clUcLCCI LNCL

LULL!'

ECECIL C1LC! L!C

4Ntalc,0

N; CU NU 4:1411.1CL 6S Ut;ALcl. N;LL! ;CO Nci

=LLD

A;cCIC ell;LO ;NULL' ALL d CKc N4 cdLNL L!!:1 LcCLCCLI crcLL' tc1.4,CLO' clLalc ;ACL CC= cC1L ILLOW Lt MOM.' Nig-Cc 91' 1.:4LL4IX CCL due, ito uAelri LI440 NCI Le!LNL L:ULCZL: CiCiLLCI UCLECLO

Crc NUL' LULN 40111 Cr,

/mul

al;

N;cl

LIUCcLcC NralcC rc,CC1c0 1.11LUL!

-

LILICLL' NLAL

CILCL!' cCcLL NalL, CL

depuLci. ser.a, cv,a NU

4: cill.12

1.2A1.46.Cl NA

RS 2441.U.t.C1' 1.2IN 121-1.CL

CraCLICI: UAW

LS

PDF compression, OCR, webI 6Z optimization using a watermarked evaluation copy of 8ZI CVISION PDFCompressor


0£I

ICI

CCALLII2C.44.0. cat..4uu CALLIL: LCL, G4S4

NtC11..,11

11,C41.1. LULL CIENL,14 L24,11 LiNCALILLI

1.241.

Nuo.ctu CELNLII: Lm.ALI Nt1 ucILLNI. NI.C1L

1.21 &,24 4114 ENLIL: UL L'ao'

EL

uucuLu etLau cam Z[4. LI ,Cill.:Zt4 414 ctl.C4 411-1.0. CitAG, 1241.1LNI. HA1UI.4 LialCid-CL EcaA uart,uo.'

TL

caw.: Nat. cum: ANA,c,,o..

LULU CNLU ud.u..cau

ctA Cal CILI NU Gt. CCNCL

ss

124t2 uccv

(adz: uo. au,ut NULL CS CI cULI ucte..m. cultt. cac.ti auLcv

t9

cac, NE40: L,

uct1co.1 NU

1.1.:Z9*

LL

d441.LL: C!.&&l. NU C.14.1.11., Ltc,,u. vaucou-

sL

ACLLG40:41.11.ClC4,

LCLNCacu t. b. 69

C11144413: L, att_u 9:991: 4C444:211.44 LCU L,EG444.4 caua cro.1 ArtuL uc.tztA' cuct101..

ASILIL mLJ 4hrl N4LU4Q C4C4C121 rual oi.a;,.o ea& liCt NC1LL'a.C1 AN CLCC1

NU Gc CENCI. LILL' 241.14LI4: LL cSCAEr 59

d241.: ctla a.Ek ciLtu Nat. AG, uchuil ziAtu,ci uacho..t caLA unr.zo' Lcuoui. ctA cauc,LI

LEGILLL NA LLICL ) UL' NU NCI CLIAC INLIi 68 d. AIR raac N; LLICCI

C444L.C1` NIUE LNU uoNor,o Na, Nut' NAN NCI 44K44r4LJ kmL LU.C2' ULM& Nerrca C4 iN4Ll UTAI m441.1 UNIX L4ELCLi. NULL CCM-4 11C41. S1C414 UMW. ArLizoai

SL

LW! LIC44A41. N' U.NL<I, LIC,40

NALL:41 C4C4CL' C4 1.!IN UCILE alLCALCCI4C1 88 NC4LL CCCL, 14RL nalc Ce21411.1Li4 441:ILL' 1151.1.! AIlZL ZIN LISIC141 - ENL4CL LLLICCI 4IL N41L az=

NL,C4IXLLI 44 C44411.1.4L: LLIKCLICi CU' 1:1 L1.2L4C1 iC LI AIU C4UCLLZ SI41141:1

uu man Mel ULILC4040

L'AcC4CQ CULI44C4C1 ANUL Zrc, ARIL 1.12,Ltil4CCQ DILA' LNLIC1 L'AC4LICI iCLL NALU,CI LNA uar& cu. 4Le4ui Gi cu cco 4Lrea

Lccdeaco 4,alcau. icu C4C4L L;44LIQ C41:16 044I01 LL!LELZ Nuco' LLNL C11.: La. CCdalCC, 41.:LLI44 L4L:LL14d 01414 CLIcZ N4LU412 AIU 1.1.C4NC44C4Q

Lci..rco:

1.1...C4L LIM" ccCIC etCLI

ble.`, UNIX Ne11.1.!4C2 41NLL.1 LICIT Lr4ul 4u 41L.411.1 041.CW

L9

INC, 441 4LL: CacCQ NalL LINC441

C4K44C4Q I.:Ca 98 1.14; LimLL LINLLE 144 C4

114111.:40 C4 Na 41CCI WILL: Citelacl UCL: Ciaru excaa ato..! CINU

uaLmn. ANrez,o u1 ucir421 Auo LNA isuom NLX L' LA ANUL altUdEL

ACLL AIU

LcELCCOI 441 ci OLLL AIU UALN L:CicLL: LeJIC4LL 44 UC6 Ni KLe! 0441

£L

Net Crc criciLL MCI= NU b14L1 NUcUI:1*

NALLIcCi C4 N41. 4CC1 NALL' C4t4114L41. uru omat car,co

CLUCica' Lf.,:CLLECI. NU C4CLI4414 NLULLIal Li7 4i4 1-1,Ki4r1*

Lro NC,. NULL!, 14RCCI

ZL

Ati C4441E1 NLUL LAID AI ZL NU(

LSICLLI4C1:11 04,411- N4LU4C2 Q 1.1.1.1.4L C1C41.1C440 C4 NOCiCUN eINC14LRUCN

LcELCCLI ULINCiLL 4LtLI LJ NLic 4S4 NLLLU MULL: AI 2 L CLILIC2' NULl Arl' NQ KU cal- IL NUL' au cm. CitGL4Q Nuco 4Lren LUou U4L1 N41.1.`,40 ZICLL LC441IC NU Nall, 421-Q iML,L NCLLS4CLI. L

NALUcCI AU 4i

OL

59

NA cr, C1L4i 414ur1 AIU m14 t N1.412C1 ULN NUL' Cr,

CCLLIL4C2 UNULL

t9 AIi

L:C1CILEL 444141..',1:1 C1CILI LLi4L: Ca:

LLe! INLI. NULL' LlI.X4N1. AILLIQ Ci&LCO' C4 1.41:1 NralcCI 1.:CiLZULLQ

CLINLLL: LAN NA 1.2C414C11 LNLICI Luz, ouut.444o

&AU CULL: NaZi UCci alLCC4 1.1,41.441:1 Aar,co:

C114O L.,,CLCCO C4L4 Li SILO oeILCCO 4141, 41144LCW iCLL CcEL L',4.14C4CC

08

Num. 69

LILICW4C1 NLITI AA Cc 1.;r444 N44co LCL-LILCUL

MAcli NC4 C414a LcELL 1.1.41.441:21 99 LULCIL Nrc LIM] AIL 414141ILLI LcCLCc'

UlalalcCI C. NUL', cuendl.40*

L9

NCZL.' LC, 14044' Na c4 ocqz Naa C,

CCCI-c Lr4 4CLI. 12.CLCL4C1' CICLL4CI Nrt. Cc 41L,L4 UCE CdCeILLEI

N4LU4I1 C4 Nci ACC/ NALL: Utr44L61 [ZAN 1.44,,u cco 59

Net LC4 ANL aleiuri. AIU 1.1.11 NU4LC1' UM NUL' Crc

LAIC

99 NULL

ACLL

oLao

CCILULLII: £8 UcelCIrL NLLIL LAID LCc CcLIL LILA C1AImL NU NIZIUL 1.4S1

CC41.4414G4LI ANL& CC4 alL 4141 rU' L441.: NLICO ad41:1* iCLL AIu C4LECLU

LN,A4N 41C1:1 itEL',

4CLL AIU

/2142 1.11LCIN4l:1

AIL AImL ucaut:

NULL' UNCI ZNCI N44C1 42cL41

UNIX

19

Z9

cr,. a41 AN 1.:414CL

4LZQ MicLi Net LUCL4C2

Lta 41141. ULN NUL ZILCc 1404LI N,CU L1141L 424411.LI L.114CL! AImL AN

11.4SIL14 ACC/ au NUL!' NI_ NUL1 N4rCI:1 AtluL4Q w L:LLX4C1 LCILLLECQ 6L

AIi ZEL!. C14441.!1:1

ceu44o urkl ort.Lu

8L

Cr, 11044' CiaLLIc ;CO NIX ZULU Lam.' L'XL.t

INC4LLI Ulc

CLGLcCI CC41 X ZL LI UNC44C1,

LCI-LX4 Ct.& ra4t. LCL.141.40 C:LN 4414C1 XU NalL UCCILICIa NQ

LL

AIi 4I4eLL AIU urAldu LL LL Cc LULL: NU

NULL' C4NC14r4C2 NEL LC42 NM- CalCiLl 44CILL, 9L NCiLL Nralc UalL.1.41 Alrl

cmuct uutco.: atLu web PDF compression, OCR, optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor CaLLL!

CAULLI2 L'41,C41:


C4C4LI,C11:111,C4LI L.:

1:1.11QQ,Q 410

mac

4424 1.1.11412 S01

LcELECIAI

Q141.1

LAI!'

1.;Et

CU!

12.41;

LI4L: L4L111 ELM' ut.tele,at. LUC! CCEL.41.1

1411.41CW:1' L4E11 QISQ /2141W ALt4

LAtcL ACQ 1.:ENLtc

UCNC.I AtC1 NQ

uN0u.

NM,'

ILALE

WEL! QQL:l Atu L:alAcL Atl NULL 601 WV ZIECL! WM CA'

urcci.,0 QNLEC Aria:Ica LenAu

1.1.1N

Qzdez

INL1 NLLIL

1412

011

NC41.1.1

GLIVe

LCL

NQL

40 N14L MAN 4C4, al0L1 CI, 44

CGcLi Nql1

LO1

tot

NALL14CI

clALNA' Cr, NU'

901

rum

QL411412

C4C4LI,ClULLI,C4L:

att.t2

NCI

NILIL:'

0441 cLI. NIX L1LEcN ?41IL 801

aL4w 4ci 0cr4

Q4LAL! QUAL: 111 4SUCCIi. CL

NCiLL' 511 EQdLLEcCi 1.11!4l. LYQ ci' 171INC4.' LMELcai CNalL 0.4104C1' 24144CLI NC4L.' 911 Nru ral41,1 AfL (CLCIE) NU NUL! LCmL L:lLct1 L11 CE4L* C4mLL, LLILAAL WaL141.10 L:Nt4140 &Cc Nu 1.111414

OZI

811

L!Clitca

AL:Qa!CI AIU L4E04

0aL NU

alC1 CULL LCL 611 4411' ALmL CL LUILACUP ELELL Nt1 CalCia4C1 LN41.1.1 LZI NLEie NG441:1 1:QCal64C1

all

AtLX

01.4W NCI,

INEALE 41C4N0CQ L`CA

Arl

£Z1

'NULL' 0e.zu m0

ArLal C&L 1.1411

cQ,CCCI

UNCILI L141LILILL

L.,ct.r0

ZZL

LILOILIQ AtmL L'.04

Q14C1Li.

NIX NCLI.LI

1.1141:

41-

17Z1

LcElrtl` NZ! taILC L:Cc 'COL NQL.11 SZI uald4 LcEltr11 Aaral ULM CNeAL 1.4Elttl ZNLLELLI 1.:NCL Cc

Le!, A14CL

LLLI 411 41:1

CL LIENUcCL

NUT! NL 41,421E4ie NLI QLILCL:

ClACE

40

CQ

Lc'ELM

rLC1L NUL! 9Z1

Crc LTCZI.clA NULL LZI QLIC4OL4Q* EiaLCL talQUIL AIL

1.NCILLI

40al

MU MILL LOILE 1:NI-J. AIL AuciLa LA140L Auezu Lxr,u UNC) LAU' a LILILIctl lta44Q EtlLi4L:01 AtL LiitcL: EtcL111 AiL CQ411' NQL,' LW' CALI 14Q1.1 ENALL:41 4all41.1 Aca CLmL 40L' Act, umu NQL, 8z1 11-4LN40 AcLo.' uca cum./ ANall. au,A LNiuu ANALL441:1 Cc

:zr oz cuLu L, Luccacaa ucttu

4CL:: 9-4'

NLI tlAct NULL

ucau.

CSC

CACU2

Z

1

ClaCilU Ct:

lr

l LI

,LtL GLOW' cac, Ett,L1 ut.aua £Z1 L Z:ZL 4IW L, C41.1C44t.40: 9Z1

N0LL:40 cLIGLI NO NAN

1.411.

N0411.1

LILILIcL: L:NLI LALL! NI 16 ANCLIL LIAM.

CM =LILL

C441AQ

LAS

Ct1;

Afl £6

ANEW..

ACQ 11.:GINLIc

AaLc

L:ACL

LcarcI

al/tE'

L:ClNaL

NWLLU AtL L:C1CLIcal4a GAT

du;

NKCI41. 1L C4Z1. razurL'.. 4XL;

1

rcal

UNCcrl.

144L4C1 c1a1C4

LCL L!/21Q4CI C1

1.!NLA'

'CUL& uurcL

=LA

cL:C2

INLI

N4411 96

LCL

NELLIctl 121441.1

1.11.11

LIGekEl

r0

LAN

m41.4 AL:Q CILILI4C1

ucaL cl 40 UNILtLLLI'

Q

LAt c441.Cla '6

NULL' earalrid

LCL

6:1(16' ELM 14Ccrl. ELM Uccrl

CL

NIX UCLIcall LQ LNLAQ

NCrl LILL/. cCeILCI LAS Cc U1L.41.) ,aelL,C1 Q C4 1:4Lca 4141E4 CCILLIcQ

AcAL: CN4e2111

Nan

atAuri.

441ClUl AC441 lELL! 01011

gUL £6 LILIctli,

ECILEL:' UL4L: NIX L!L1ACt1 1ELIALIL:

L141

alAcLILU NU' UCILLIcACQ 4C44' Etc LNQL,' Q404L1Q

cleACcL! NU' 410.Cctl. ClEAc L',41-c0 AWL! NA

uA,aLu

MICIELLI

NIULLLI AIL LMCLical4C1 Z6 ELL41.10 EGAL

CI,CLAQi ale,

4LmC4 CC1LU4Q UNO L6

al] NI. 96 carcCli E4LLQ

C4 L:0

CalLictl

Atl 66 Lt44144Eli Qat EALLQ 1:41Q AMA.

U.NCI

ANCL11 40CL Ne.,u.,0 040u LraelL0 AN C4 1.4CCILLIcIA NC21,1440i C414ULI 4LalE4L:' CALL ANLIL L1NLA NLI ""laill MIL ANMCI L:LiLlIAL CILIA 12NQ ow ALQ AtL NICICid:1 LL4cCL LICINL' Cc ELM L',0104L140 441412,1

EMIL

LL CoaL AtmL

razuz

AL!NC141

LAt

Cc CaNCL Z01 1.:ClaL4C1 1:41

L0L4zu &Lzw eteu ucto. colcac,

LN(.41: 6 1 cautu L, WA: NI L atutu L, 41.1: NIl ULIC4S4 901

CULL:

EZI.d1 4Cal Etc AEci Ectcri, L',CL4 1.4Earld CcoUL NALL;c0 140 L!cNa LrAci, N0 1.:C1CL4Q/ 4C41. Etc MEL, NQLL 06 alCCZCLcAcC =LC NLIU

aL400

L,e2141,

Lut.maAv LIC141!.

LeALLI4i

:du ui

aL41:1) (NQL

Q41,AL! QUAL: CA NAat 4041 AQIiL ZII LNLA,` t4240llI At0 aLe1.40 Nt1 CL:c1.: NO alcui. 40 rCIN L:NQ INC41.1.` at..4u CALL L:QCalacQ £11

rrAuu NI

CL

4:

14C1

LI.41.,Q

'CO

al1Q4c0i

L:cl. LAN

&LIU

NCILL'ACI NLCICI

NAL: 101

NU

CL

1.C1LIC41. CAtI

AL1C414

Nl:

NtuL,4 t,ca uctrt,L:l.

ANL:44=444: NCICiEl.

NI,C1C441:1:

Nall.

UCLIcatl

Ecac,

411.! NLI GIALICL NULAUCI col

UCZICULI CaN41.1-14.0.

uudtm Nu ca,Lcat (cl.u.,ca)' t4cti mca, cta lwIU4 uthEc, Lama: N4CCI.

Mil

QL LEL. eiccQl. LAf QLE4L1Q

CILEcLICI Cc LQXNt1

all2CLICU

?LAI, Cc

AFL EL!cLcal NLLILLI LC4Atl NAc1:1

AZ NLI

N11..11.1.14E1,

air4J:1 L!ccrl uaxri.

tucLar 414E4.

96

(diLaa),Lcat rum. loam 001

ULIN,L24.1:440. Cale, CatCLILL Lac114 alICUSACV

C.1LUM: UCC4N N4 N4l124C1 Gcc41.1

cam. rum. lot

PDF compression, OCR, web ££1 optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


C4CALLCILLIALULL

XLICO

L:

ULLI,CLL: C4CALL4

AILLL:

al./CU cunauu ULCc NLIEC1 L;;EACI. I'1 CE(.1. Ercacli ULITC1cLIO LE1NLI crulccv NU LC11:14411 CrcCO AL 1.C4C4U4C1 eILLIE4C1 C1l.1.1:2

La.ELECCr C1441.

NU

LEL

4A4.12.1:1'

&ALL',

C1AN A1.141.1 421!2L1

1.1:LOCEL

NC&

OIALOLI1 CiPL!

Z'1

cru,c

uelL LN4 Luc' 4a1 LL.Ar 4u, cr, cdLc uelLuL Lcarci 14C1L' 4CILI LEL 1.1-LCLCI. /21dCal.' tulaL C111 tN CAML. £171 NO UM' Nit Cl L' LalLep ALNLUrc' ULCA AN NUL' clt LALECI.ri LLNrL LIC'CL

LLtlrL L!LC,4 ENalL LILAC,'

4autu

mtelaLrLi r44LL cataiL. c814e,14

tt1

Nrc E1441L

LcL.

N1 C.

uLl a

Qtr'

I:4c; mot.

ASIUL1 w.CLEL Cc 4C/L,'

9"

Ct141

Le!'

e.,L

cum CM

mull -

Lk=

LiLLLI

cuLL.o

LU4: 4L

Al.Grcl*

UC1lEd1-4,0* [UAL/ AU ZICCI

cACL AN acr1.41

rust

141.1

cxL..<1

CLIC.

XLI ELUL LAN NI.LILLIal NU L!CLicAl Cc INLI

uciurmx,c NL

1411

LELA.

Li

cACL 1.14/.1;11,171

LEC44414141:C1

NI.110:14

ZUCI' cliC4r1. AN

I.

X1 1.!C U41.41 NA ELNO LNU NLULLTcrl NU L-MCIA114C2

AL LmL4Q

1SA

ruu,

Ar141 CcCIAI 1.CQUOLL. tXLLU

Lti

acLI.

rUcC NU

NLCctda

QLCL

ut.

LECcA

LAN

Alt.ruzat,

z'I

Lcau.r CAN

C<INLUI 11CISLcCI ACALeaCLLI

CtA LICIEL414 LINI.LILLE CU

ENClEall IAN Gt4.4

UMW Cc

cidu

L GL1 CalGULI Cr. NU

11CILM14

5"

NLUQ

CC&

ueiGLcaLct

44

c,c' LucicaLa

C1110

LCCI

Ltutodtd.ct:

(ACLU. NULL AN NLLaLtc: C4d4

rLzrL NalL [MLA GIA call...NA* Etc

Lcr, aL4L: L'.4C1'

L.C14L.CL! C11LLII.!

LLcal.4- 41A

C1C4ALLI NU

AL

11CILC

ucuuL

NU

NUT

ANA.A41.1a

=LIM.

CCU. CC14141.

LUX

or

;Gun Ni 9"

QL,'CLACI

rC1a.cC1 AralcCI NUL,'

144A

ci.curL

1.1.11.1e.L.C1

1444C1i*

11A

NalL

24411.

MA Cr INU

Cez LNLI 4C1L'

AQ Etc arc aA

ALM

U:1

L'.40 ACE'c LauArl. LEI

Cal &Can

9"

ceALNA Crc NU LU4C1..rl.

QtLI At%

CAAcCI

C1L11.1.1.

'/IaiL!

° ACIC41.1* LLL 441 AmL LC; ALM' Nall. ccLILC LNCd/21 NUL.' 1W. 1.141.4141' mlCCc C1CA NUCO L.140 L:LA 111 NALL'Ai 11.ALI AA ACC1

ca*L: cuLLNLI LUGLCdt4

clic4u. eL cucu twat.

NCLLL 91'1,

CCLUAAI-Lc.

L

AC11.1.4 1L.Cd1.1.1"

Una

cuz,LE

oci

LALAQ 1cI

rek1LIrl

NAL114El.

ada N41. CLCLt 66!

1..!Ccrl.

e.,Lt

ALT LtCL.h./111. Cc

uutc,L,ct atudY 111

Ct 4-Amu L, L:LNCA: £61

crtcul tcL LLLCIi

CALA

EL4110'

czmw

ttLAILI UNCIANCLIC uu4u.11 CeILLNV CCLUI 4.61.t_u` KILL Ll4 au,katal NU acau atm. LalAleacU LULU Cc &ICI` 4.C44. =Lt.: 4L u.i.a,6 ut.xcat.u.ra' uc.444

Llt.t.0

Luca'

rNua AN &cat.' atu cL UatuL Arai e.,rL ALL.11.1.1 0.111 uraL.L4 LAU 1.:Ccrcrl LALI 1.12ILEU LAU 4441.10 cxmL, tEi uLcmcr GGL due, LULL aiu1 cd4,14L UQ NL NUL' NuL casrc azulti ct.AuL calm LLtalt NA ;cam dt..at cuAL!' NC/LL' urai mizo Crc AU WE lratALI AL rNc4,1 C14A4ro urr4 NU QLL L LAQ CL4CI.L,C1* 2MLI. Oat A1r11.C1L!' urr4 NU C14441111 uct.ri CNalL NL 5"

-

cialte,LuLuo

CalAICAACt &CI CIUCCLL

NALL:ACV

EINE'

ACiL* LzmiL. ccLizu MAO NL UAL uusw mLun LcadLL AmL NLU CA NULL' zcl c1.1.4.C! Q Act Cil..CcLIQ Cc NIA calz,1.1:41:2'

uucLz, azu ene,urL Ni

1.1iL

ctc,

ZCL.: LI-Cd. AUL 4L: CLILI4 CNCaL NULL CLANL'

QLaQ

ALAc NUL.'

MAO ACA

4120' L4LIC1

aluu wau ctcrc, (taw: .tcr-tutaact rae,ta.a cad uNut.u,a)* ucitutu (Ltc,u 8Z 41. w_Naut4)' U4LULU (dug st. CI. cautu L, cAu. uoraul Cc -1.LO L 9L uau,te lucac,,a ULLICLL' au, uwac,Nct et,a41` (an: uucactiAct tualLA)' (=Lt.: LIC4G114.4 EcLCI. UNULLUCL uc,u_au CcLUL eitAG41: cLILLLE ClealLLI Wadi.) (lac CUL NCLN Z4412 cuau rtc,1.4* utLak rum c,dEcia CLt CLE, CUL <SA:I cactatu IUCNI ,L1:1

tmrlU

Arl. CAL; 1Irl. CICLUIL LIA1.4

NA11' 6c1 LNLCCUCI

CILCL.: ALALLI

AUCLIcL. 1..carCC1

ELELLM

No oda xLe!' LAN

HL El'

ccU.L.1..

11L

NA,LL' LLEZLEL: Nrc LAIL ma," Eall.CILI, 1.1.Aralcrt C14; AL'AlLi CULLcL

c4,LuLL1

trL aA

L.D4LuLir ce, CLIC. ND

rail Lupu

41.1.NCici* NCc 1.1.14411.1

NAI" LELEL ?lid;

c4c4,

cudLchy ate,c

AUX= Nu

cci4mLccr

ALtaLQ

ACI A110.1.41-LUL clCI

C4GAL:

&Cal. NULL' 6"

UCLA CCIL.r1

ULILict. LAL1e.LC1CCI

C141:2

rtarL

40

;AUL

L:

l2,24/ QILcU

Ll ura.a

ENLA:

Gat:

E<LC,

caLc,u aNALL2L4 acca aLG,L.Latt Lt,1`

aLetit.0 uttuaLa

Cati.LICLI 1.241.1240. AL:EMILE

L4.41

LUI

CICLCEI CS; LAL:Lali.CEL 241.4E4124 CC(14.

Lat-NA

L11.24

ct, L2Lntuu

IIE4t1.:12.1.1.LL

0£I

ctL6NI: cL..cLur uucte,: ££I cetcic,. muct Lula: cauezmu

,ca u4L4e1

caz,t.1: uctd: 6£I

NLci LNLA az, tc.utt.zu C44LLILL LEI LIGLCaLC1 1CLI. lUttLEL! NLE E4L4 ALELE 8Z:S-9' ECILLU AtC4...411.1.4A

ctc, AciLcu.,

-

Lea u.ct:211At 4t4c,.4

-S

4tti.44 ctra Zt4

Eccact_

CCILELNL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI CVISION PDFCompressor t£ 9£1


ntlynn tn1nt3 :7 n-nv

7111111;1 T.:1111)13 :7 7111v

*Ran' 1111N 'ITN ,u51371 trinItt 72"N N'2371 ,11,5711 try 115, TIM 157

5117

53y 1V3311 rrrrnn 17137

yitt 7113 317135 un,5v nrs, ton 41,5?.,311tp1 111112 centz non

lin inn rn,nin

nn3n tt51 131 urntt 1137 N17 ,n 1N1 tz571

11ott,1 o,31t3n rn5nt.tnn me on5 1'11'1 J13117171 11N Erl'1717 11ON'1

,13711 ,n 1N11 Crrinn 517 17111'3 171N2 0171N1 149.71'71137 '32 1'711 lnitt

Err:win tr5nnn rito 5u3n rat n,Inn

,niarrin me on,5y iittn into i55,1 nitv 15 irtori rrn win in 13'71N' 171x 4;1'i737

-Inc 150 .1113tt5 753 015 n5a,1 13313,1 13,5v oni, N17 t1N oinN

.5,11 17137' 15x ,r:pninnn 1337 111' itott

iitt 7,5ton tti nI2312"1 rnisrin 117137571 unnri 711%j7 ttn nyn ,ITN:Z 13 ,o,nto 173N invn1 rntt toxin mto .n1n1571

nin5n 117 itott ,untrin 5tt u,ni5tt rr'no '3371 ,73'713N71 '171 ,-rin!i

158

u,nton .1,13131 u,115tt3 innttnn ,m51vn mitt trtt to:3: on,5to31 0,7115ti3 .1135 rrw,ri iy715 105 121 71N71 in 517 .11'71711 rrrin 2111711 ,1"13712371 n15tt

rinttn ,n-537 71'17113 71'13 171211 nvitt ntOn 1771 iny ,333 v, 159

,rrinitt ,trunto 17137-73,3715 r3111N irrinn 160 .171Y 11:017' 1,1-5171

Torn npn ,111tt5 112 iinin

,n ntOn 1771 17117 ,33 Imp,: 1 ntn1

irnn me rr unto 5731 ,113,,3771 17117-13,371 1n111n wrn TN .175o3

me Erniinn o71,5tt 1111111 pyn 1,537 135s1 .nnv, lann int tee 071 .o3ria3 -1 m5 13n5m lmte u,niton ro,inin 171 15ntz - 1571711 1,17: 132I ,0n5 intq 161 .51137 17113 onsv5 ott ,n ,51W 1317 17n), nyton triirtrivn 1O3n,n1 ,nyn nn 15nto

717171

l771 lny ,33 148

intz5 n171v5 rwin ,intt ,137S t,c5711 urn Inv '12 5tt ntOn -rn

,3nion 5to r171715 ,73,1tt5 irrri 5tt .'11317171 t337371 '31111 orD1 ,rrtz51 ,5 inn ,(717173) intt 151 .715113771 5717 cry ,5x371 11N 17117 -117:n2 7117ti 152 .Ernirrinv 71111171 7111N

03,517 7,73211

,Ti35 51733,3 73 ,3 ,71171 1711771 ,,113 15tto1'1 ro112'1 117171 1'711-1

111N12 - trrnttni navrin

111N1 71171 13,711zi 153 .11,1271

47171571 IIN 171/3 ,ntOn rinn nnnv 1TOND 154 nni rt5io 1213'1 ,11NT .11313'1

172ND1 olynpv 137173

trtt1r5

nn-rrn

un,5y1

N1217 17337 ,331 V'M 0'37:72 ntOn 1112 TN

155

13111N 1,73vn rx,n ,risDn 15,14t ,'313"1 ,intz ,unninn y1te71 711371 nt ?132 171N 12M1711 ''3773 17712 111'71=117 intain .inn '111N1

ltotz me 711371 yinnn int 11N 1s nynn lmte 7-inttn 11'73,1 tz5211 311271 ,n 021537 ron11 1317 177171 p 'py ,nritt 133'171 .yiEnn 111TH ,n Jan 01711721 71T71 11151373 131117t5 nalt 3,1131 156 ,u,5n171371

1vDri1 1,5yv 'Tnn1n5 N,11 mnpn .71vn 5v 1137'1]1 ,in15D:n5lyn nunti v-Inq 157 n,1537111 nnv-inv nnn ,,n1N :1']137] '117 1:1513M InnIrt v.N 21t' nvn :11151311N31 7111312 tbuti Nnp 17'1 v ,n" nN-nrID 55D-Tna wvoln nrnmn 537v vstnni wipnn y,mn innin 537 Invv r.vn nv,Drin nn 5V nn-ra nrnnnn n,-nmn 131533n...5vm .173 211rz15 .1N-117771

.innno N1127117N 71,,1D :11Y1N 158

.-rnmn :rtnIti 159 ,1n1:1117VNI-1 TIN 171DY37 17371172,171?) nr-nryalnvinv n,tmn nnstvInri 1137 '73 55D1 miov 5r1v, ,vnvn nnv tK -InK5 nniDn n nm-na nrinti n,51-7n nn 1v1 ;pp I11 5 1D371 ,[111v]nv =] 'N7O 1711 1115 nnyn lnv,,nrn .-rnmn 111 ml] 137211 71)112N

nni19 AvriDyni :nnnyn) "n>vnv" n`rpn rix 1n3715 n-ryn 1t n5,nv nwn:rranti 160 vyn 11nvi, Tnl TIN1171 5DD :13373 .6 r mow '1 :ivrm =n.rpn-tyD 1511p1 .15,r1 11 Tv T1113V '1 :15V.)7111/371 .(22

.58:2 nmv

rnnv ,511m5)

:1711TITIVII 117121711...11Y2 IM 161

5n rn,pnln ,1111 yinntt Tom rite 13 me ,V31I7 ,intt .71,5tt 713171113 orrrinittn 12,1'71tt71711 ntqtn '111111 trtern 71315 arnte nInntz '1 nylon '717 .vnn n-r1 ivm rim 51171 tiny nny-mnn wn ."c11)" :nortrn 148 nDmv 7111 1155, 517 N5N nrrn N5 ln,nnv n,rionn :1++371 .'15 >t1 1 D5 nine .5lyn 5v 15i511 nnv nn775 -ryD1D nap nv-nrrn 5v nimn n-rnyn 11717 irzn n nvv-nri ti5n1 "112 *DWI, 152 .nisz5vtin nolpnD rnvn Inn inK IN-17a .rnrn5n riDv nx 5377 awn'] nnvion :717151 nti inn 154 .r.npnD -Ninon ,rinva 7111151 5v nnyn) -no,v nK 71515 +-rD 11nD1 nlynvnv n+v-n)

.n,n15x rnri 1D111 :13y3pw I171171

155

Inn nth n,,7115 -rynv nonn rav n,11Dv nvinN .51371 rnvyn 1nN5 n,n15N .(2-1

rimy 117 '1) ;inn .43:2 711117 '1 :71101 156

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


ra.,4

-

4At

uutut: um=

4lt-12

LtLLICIL: CACILI,C1

L'L

au

LcCa

Cc,

4C141 CL

xmL

;co rart.

LiCLL

Lrmxri.

CQLCL NLUI.

C1442,15:11

12CiLX4r,C1 cleACL

1.1:1.,

-

uac

cxmL

NU 1tek,r1. ILI 444L2Ci rLad, CCO

LUACZ4LCI CL

aVic kU rca'

UelEcUre

C.

1.41,CCCii S1rc

4L4C1

GL i.11 cL1

ZNENU2C1

CUZAi

4k

tvCra

m4

14111C4C1

-

AXCZQ 4

1

I ZL

4L4C1 ALIcLU

-

al

1.1.0414C2

rx,r

4cucL NUL' NUL LNILIILI

4414LCI 4114Lirl CI

IIL LicAAL

U.4

LIN !UAL C,C4C1

/ACM NMI.

Nel

1.:4C1 01141

ell,

x441. 9L1 CalC141

Lruu

1S4

AUaLLIL CUL ULN

ur4L

C4all.r1.1 4414414I

UCL1,414

CL ziet

LU4C11,

NCI 41L

CC441411.

Ld

1341411:1

MX' LAO

alXci

xL

CLI,CXZ,C1 Uccrl.

CLCLUtid

Mai;

) 4C4C

W 4i cevaLr

cuasa

1.:011..,,a142 LXL4Q

1.1:42.q.

L'U 41C1.

c4/CAA

amiru

Al' Ural

reLa

t'LlAi Carat

Ld NtAL NU

Carat USLI.4

LULU

Kal,CI ELM

CUL C91

421CUL

L42)

CclULL:

4414L1

ca,ua

daL

UCLictilc. Let

ZIC1

udLl

,ULA

411.,C! 4m

4

L!Ctl.141

CNOIL, 991 C4Cd1-0:11

LIGcQ 11. AL:CV

uLlccu

4.1.0

AL

Cc,

LCl ui.NcaLl` NLCI CILIL,&4 1.!MLN 2.141.1244 C<

(u.caua uctuxt

L1114.4.11

<l4 U. 41.4114/

L:LI114411. LkL110.12.4.U4.1:112C4

at ClIUCIL

C1L4

.1Cltl.

Et,

cauLN

ctaGLu ucteitLu utuct:

1241LE,L,4

lINNNN4

N11111.112,C11C4L14C1 ZGE4124

A4L11.1.4CI 1,LII.C41.1

UAL

CAIAC UAW CI CEA LLLQL

INIL,Cl ,CaLN4` NU UNCIANCI411

L444

UN441

=Irma

lcIC,

(L,

L'At

um ea;

Late!.

Irc.Clal

C41: CILCU

L',CIGL

NU

Ectu. Cl ccida do. NULL ucuum CC40. CLCIL LEL, CC4.1. c zstc,t1.24.a.

NU LaoL tEcL vaLNA` zE, NU C144 NUM. cActa uci<Qu: cae, I.4LN ULIALtil ECLIZ4 Ed, CA4C44 NLC3 41.0. 121,1461 NU Cl1124.0. NUL,CI Quatoz (caca C,NI4C CICINCla QLLI NU ILIGL ECL4N &EN zC.11.,CL!' utucu. UalLII.G4CS INIACI, awn' c,CIGI:

CSILI

NALuoa mut.' ccc, du4 catuu du.ca

NL,tL,1-1). NE4 1.4cl

rztt4,u

191

aLIllica

Lall

ucx usLe,a rU4u cu Nat.

CA4L,' I 17£ UCILI1 CILL412:

NU

NI

ractL.,,ct'

L<Ccl

Nix d,aLL

ACLui

LIAC4411. 4S1

CLtLC4.11: MOIL: Z:6S. att.0 L, CAUL!: 1.,LL Z9I MLR: alL'ACI LULL: L;4121.14C1' 0.244, £91 1241CLI' NU Ca4NLIA.441 te,Lcci:Ncca,a L: e!ti. 691

IL, 1.1,1`

cco.14,4,11'

=all: NULL LICINLI N4 GIC,C1 N411

CIL144,114-acu NU LlUtC,C1. C444,C1:11111CL1 CKN

at4

LClat

ZL1

CiUNC141.

CG[l COC4112:

ULLA

AL!Zai

U4U

CC< 1:41411-4,Ct

C4 IIcLQ'

HCiLrl

I IL

1(14.LILIV Eue,,a CLCALI

1:41.14.d.12

Icat

ataAu

CLINE

EtLaut CE-CL)" CULZL

cuuca:

11L L'.1.11:

Lkl

CZc4C1r1.

NalL LLLLLZ LCII NUL4120 691 cra u4L6 CL cE4 CMS= INI4C1 AW 4CIL4LI 10.4 DIC1Lli L1L' UNC4U NU N4LL41:1 tS4 etur,L L QL CCI-41.1 rLLml 4N UNQ 44.dULUL

C4 NLI NUL41.` ILA!. C.41.144

atcatd CIL44C1 uoLcacoa

MUGU." ENL,11:4 C,UNCLI 14LIALL.Cl: NU CLICLQ.

NLUI CaNCI 4:144

4114C11,1-1:1

CeilraV C11.1.61, LcClat L41SCLCI ,AUXLCI NalL !MLA: arc 4; 4Llu BLEU NLUO G41LrL 991

atc,u 411.12 L, CCIACLI

4L:1ir4 NL

LDlralc0 W

ceZILC ;Cad. LCL1LLLZ CCIICLLI

uNc 4404,,Ci

Z:£9'

£91

C4 12411ELV

.i.Li411 CUC1 L1151: 14C141

Crc NU 1.1::Cal ULAL! NU NOLL

ILIAC!' MAU Nix

ira

NCI

44O41CL 41c441, Ucate744 Q4GLL ICU

4INCell4CI rCLm4L

NUL

ejlitA

Lr,

AA AAL

C/LadLcC 1441, CL NLLXO' r,a,ri. CL 4411 4 CMANCU /21CLA ALM. NeILL.40 4SIrel.C1 aLQL. ua,aL C4 LICCI Ca: Cek,CCV dCLXU

17z1

CM t ZtmL facal ez; dLLI.L.41. NU Earcl2C2 aLN cLi

146.1.

NLLLU AA

L'.40 Crc.

1241CUI

CZNI.C141:2

NLULUaL NU

;Lc

HCZ1,1:. 691

/211.!ICI4 0.1411.1.

CL

ma. NU tL,E1.1, LICIN4C1 el; ;CO raAU ;UAL AA e,ur,u rx4GIll CZNatl. mICL LCL DOLL U4LL4L! 41.1.4`.

411.:C1' 1.41C4LI.

NULcUO

1ILINC1L,

arm.;

LILL

NcLuaL h4LGl elGrcrl, CCL

Cella d,cd,Luri

C1441c.UCI

czcr, rad,

UC1lic01 Li1144u CcLO LINC4.1.

411.11C412

Ld

L',1141

1.1U414

mu:

INLACI Z91 1.:C4C1c.E4.11

ULtace1U NIX LUC4e.44CZ40 e4LacC1 LAIcCQ CCICL UCLUI,d4C2 011

LLCI:1 NU

L:

SLI

4dtca

ucact4 M14,44

n4

cauct,t..da, uucLaurt

4(2.1.G40, 12.GC1

CCP: LC,tEl 441.G4C1,

1.2G4CLIEl C1401.1. 41,04,1:1:

xis caL4cNt au.z,u ctcul LCC<

4Ua,u1

112.CEC,111

Cl4444

Le,rz

VICALCI 991

GUI cAdu. claw. aaa

N4C1.

ENIGI UCIGLal40, L<Ccl S.:09). (L, C,L1,141.40. auLLEL uLakta LIGLcat,a ,e,uxtet: Neat. xeram L91

CL41.241211.40. <CdcUl

Nat. 11C11.4C,C141:1

L:41.21.L40.'

c,cuul

la LidllNi"

CLUL,44.1.:<11CLI't,e2

ULIEL

L:GCI. LIU C4CINGIL4:

LILL:LW

N41.124I C<

;cull

Ne,IL:41:l

;cue:

u,Nuie NU

NLLLU

l2C1

CU, NC,13-140.

UNIILIE4E1

LtIN

t4413.4c1 de, CILM41. QUILL!'

L,NILL

LULL NlU4 GIALEI

891

NU L:CIGL: NU 41.4t 691

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 9E1 CVISION PDFCompressor 6£1


uutuu arALia z: aux

uutut: uut.ta L: cuLu

uL,Lrie capi

LtLL:

Le!4 ULI/SELL:'

4N4LL',LCI ELIG,Q.! 41r,L:C1 LNL4C1 061

ECLL,C

4L alK,LGL CELNli ZaCC AIR 4CCI

1.1.04

=Waal

LAID

LIM

Nall-

rut

41

LLL

11.44:1L4

NCIL: '61

CNalL

LLL' A;aLu eALLra,o dLalL MULL' EL!li

,xLai

L.NCI 161

41N LNG

4E04

344

L1111-41Al

414r1

LLL NZ1 4ELN al,LNLE ESN Nelcit

calC441.1 CAI 14,41L'

uL4Lx

Cit.44L, ELICL4L! 4141:1

SI4,U1:1 L:tarL

NalL

L.te!LNL AIQ

44XCC861 44ILL

4LCI1A,C UZI

CaL ULM!,

Ariar Lt1111 ouge,u tEvc odat want' u1 GLuLL AIIUL ,LIelL6

raduLL.1 LNI rICL,r11 QE,EC1' MEE 41L4C11. N,CLI

CCU 1.1.4L.N(.01

661 NCI

E14EC1;i LICM,1414 411 CL14

ctLla

L.,Em.

CAL

UELN L4N ,LLL:

ZL

4Nral,C1 LLLIMQ L:LLCL! 141.!ELN 4aLLre 4L:NLL CL, L,ELECEI CAC LILLLICL 4C41. LL!QC,LIL 41

LAICAL Le! LEe! NEL

treIL:

[Mal

NLO. NU

ENLEI LAN

ziuu uutAtu

z<1

udit..M. acNaoz,

usztta,

1.1C1a

lC1LCIU ut.A6 um

cz.41.

EC44 CNL alCALLEL

at cculum WALL

r11.4

wax: coo,

cAaucuLs C,CNILL!

691

Cal,LIG4CL: 061

Lai:W.444 NL,,C,cEr ECCEILL1

ucanl:

ECc

NI: NU4L:12:12CIGL44 zoz

Cht.2.41: LELA

14N 4LQ NLIr,LC1

LOLL1

AImL 8L1

&Lel' crLM, 41IXCIC

Er, al4 IL4CI

404'

LLL ,441.

NL1 1:;LC4EL 6L1

L4 4LQ ttLCLLQ LELCL'

4 L:441. LLLIL.'

Stia

LIL4,0 LLQ

EL;C' 41 dLNL CI 44 14ENLC' L'alMLI 0.40 QUILL:LEI ost

Q' LCL 4,444 L44-CLL! UNCLI

4/111.40

44-G,

CC444LL:r1 EalCILLILL LLCL LMCIL4,CI

rLl..M.Ci MECO.: SILCW. Lm EL1N,r1 C41 181

alCL4L CeIN Stel,L.M

MU: AL'S 1t4.14

SAS

£0Z

C1

At

SICI

rurrc

-

xLe! NLLILU'aL CCLIcal,

Z81

4LC14C1 4SZ UNQ 181 VAN' rLIL.XLE CZI,CLIL LNL4C! (211.:LLI' 4L'.C1 NUL £81

LICe!,LL C4 LC, al4r41L' C4 EikLri NL1 C. 14ELE1 CL4LICI CLN NalL. C4 044 /LAID, 1;a1CLC C14CLLI N41 cCi.C11 eIN USK/ S91 ELLLLLIi LL 41:LL

INLV C4 L4NLIL LIU' Cr

CEL r!LLE AI14L C, EL4LICI 44141.: L4N NC21.12,41:1' Nall, C4 991 LNCILrli /CIL L Ail 4N,LL;

41 NLL S14111.:41' CLUSUL

4XLLI* NIEL, L4L:L/LIEC1

L'LLCI

LC

QICLL

41.1:2 LELL1 LULN

LLLtt 41.,Elr, Le! MULL' LIELN C4UL 1.:LLII 1A4Lt 4 E LaiN411 L91 LIELN LLUN LL!NLA' ueno,o 441 eluxL: CLL Luru ELLN 4EL! Lt ULN LLL /SCULL'

4N4 N,I

NC11.1 891 ;.L41* AI

LrCr4

4=4,

La

ELI

41.1.

Millie 444=

4 larlA,C1 LCILL,LI 44LL!' LULA QUILL:LQ

LaIL!.Le! CialL1 L4L!. 4[2,4CLL MILL CLEL: LNCLCL*

uLTLCL:'

CN,41 AILLI1 alLN4,0 LC

44 WU..

iiQLL'

toz LNMEL

ut.NaLl: INcaw.

C44

C1C4

AImL NUILLE Ne,u

CAL

auo

LaILLQ NCLal

EL/CLICI.

£0Z

trell

C440

rL1f,Lar 4q1SI

tuzLi 4tuuLL1

,LXL: ZL N1L.1" Q

CAL

NCLL1 NI.I.LLT4L!

10Z

,LCL. LAN L:CLLLI,C1 LLL NZI NLLICI oLenc,o aul.L.to LN,AL zoz IL.CLL:C

AI

4LQ

LNLIL!

L.r.rzAL.,n u4e2 LOLL CLNLL

41LC4 LIM C. EN411;,re CUM:

NZILL:4C2'

LIdLNL

442:1M4 NLIC1:1 All

/SILL: 4CC1 4L!L41,C1 LLC4L LIN

LULL; 00z

LOST

1.;r1 Z61

LLL' 4LNLLI 44CL,C1 CraL 961 alLRLI LCL L/Url LAIC rrL4.` LILICLQ; LEIE4L am,LaLzo' L61 LkaILLT Ur/ ILIAI CCLLMCII LmaL. AIU L:LL,L IImL N4l.L.41:2

NCIL!

ULZL

4NELLI ,4CL

LrLNL! 4LQ' GLAI1 CCLLICCV 4CLLCIL;C2 NALL:LCI 4L:C1 cal C41CI £61 ca,co 4441;11 4L'AL

AIL

L:LN

41.14r1' LAICAL LLCCI1

LAVAL uelel

41LL! 41.:141,0, LLCAL LIN

AtLIU EZCJELLE,CCI cELNI. CAI

NCLI AIQ 4CO' ;:LArL

4LQ

rut

eaLla,o

;az LLL Nall.

ELM'

N410.1.0

LNULLI LLELEC!'

NCI

CLZ411' ,LCILL

Ct44 NALV.,C1 ,ULlt1Ci

44ECCV 4/SILL CAI

44LL

LCNa41.-

4,4LL 4CL LILL('

air,uo 4l L.LaL

LNa.11.

£61

Lrek.M.

CU' LLCe! 4C441 CEL LCN41L. LCU CL 1ULTL:4CL:

art,

CULL: ULK4L1

L,LLIQL alLLICLOI

41.:C1

LL4

L!LLLIL

AIL

44ZM

urouLd

NLT

LL4LI, NL41

NalL 4NralLa 1C1LmL CIL!,L

IC4L: 011

ram MILL

Le.!

LILICALI 4L;E,N ,LL

STOAT

NCt11.44Q

Nr,

AIL/

L/V

NLICCI ELN AtmL L'U 691

QUINL C.CUU L:C2441:1: L'AC.411.1 09L uLact' uaLwa uclu.sa cot.c!, umoLia ccia.Lui cLazi caatt.ut: i.to4 an44,4a tuatau =LEI UN urmAxcia` uuaLLu c,z4c,,A44: CO NILCL taLucLa <U<L CNC, CCEcNcCl* ctLict_ C< ru.cLa La mum.- ac ct4Lciut auLtEL eu.cloa um.aL4 rum:: LsL cluctry cluctrz EL'S EcLaa Nl= tuouct: Na rut cm= an

EalcUto: urzaco.LL atrztAco. uIUCAL

12CE424

ULLCI:

1,91

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofOIICVISION PDFCompressor

'I


CiCALLO

' du.

Liz LcuL

cuurual

1;444 9 chLu LULL11.0 ULLICA NALL,C1

14 LeAA,ud

LLI Cl

oz,Lux

AtQ 1.4414141.11.1 4N41.1241:1 1.1.:(.411CaL

Ect4CCI' LLm4cCtl N4LL:4.17 NU 1.!CCIT

CC4C1,11.1:1

AlSELL CCCL, cLINI.

4

U!UL INA

eh*

L4ELELL EQ11411.1

soz

PiLica INA

L',411.124C1

411* ISCOLIULL4,11

90Z

Cmtul

ECM

UCUldlir 14 ALL anat

ucuteku

II.

am Nu WILL CUL LiCL

cezEL."

L41117 ICU C4aal.a.C2

L. CILLL:

1

,L2441:1

CatUcral

ULLL' AEU

(.6,64N N4LL:41 41.1CL, Att N41L. NAU Le! 0:1 UZIC4C,C1 z ct.eMCI.1 L,CLCCI L14 NMELIQ' CrLEL: etar,ucv N1ULULI Lcu,dol

AaLrourr alAuri

1...i.ELCCV

14E41

LIMLE044,1:1 L:liacCIL! ItLZ £ 1.12%14.4.C14.0

CL14LU 42LI1 IQICLLLIU LELIC44CV CAtCLU LC CMCiacC1 144L1

WEL: 1.!CNCL.C40

C11

GILUELL Q.WL

NLcCc cac, Cc LUCIL

LaLuct

t7Z9)'

LIELL.L1 1.1.C1I.KLA

c,

N12

L'ICL,

44

ELL EUALLULS

li.C1.1...CQL CQL.IcAL:

C4L4Lr-,`

1.!LE041.4.

4c4L, ULIEXLIL,

tc..tc,,uct ccadct' Eccc cttac!

(C.11..4

n

L2UNC14.[LCL ELLL

ciLALLE (LA AL:CI ELL LCAL4.[L2) C:46.2 CaELL

caauu

CELL'

CO-

1.:12

9

MU"

LXLIL:

caGatd CILCILI UM:ULU .C4A(ILLI:12 CaAA CiLEGAL ctalca CLILICLL

ELLL (ENL ELL NW. NA

CLeLet..!

LKN

thlt.ca NEN

ctutucti. uctdu cmctu ura,,LL! Acta!' clatuu Lt.cu cutatuu atc,uct claw. uct4uctu` CLA LLLIL 4N cU,c1.2, ciutl caccac,u uciLuakt:t FEN LNLACL Ll16 NA

124LLICA40. tcl uctc,cILLt 4 L,NUL Cc CAGILGL umac,ct,ct. CtLc ULECI (acad.. GI& ac,t. uatc,c, Cc clt.cct U2 ccitc! CLNCAL' uczat rucLu uchucL!' Ectuai accarILL NC,L.'. L,Cc1 cluac,c, uct,ca,u Lc! c, cdEct Aucil Lt' ccaLd rt1c,ct cL&Lty tutx c,cca ca,,L 1.2[C4.24' ELLL UctilNL Z:6£' 4LLL2 L, Klttlticl= Auat: =Cc MIL:: L' Z:96 GILLLI L., C4C.4LL: tuutE4t44a C

al

cuccp: ctLl. Ncitu,ct uuct_c4uct: Lca CELL' udLE z44 ctu.au` c4r4t11: NALum L.3,E4XL 114U: AdL.0 ANNLI LNL1L: AttLi.[U" caciL uU,K,Lu atcaLu CCU U.LtkN NU

12LN,N

5

ELL'

taus cat. uraw44 90Z

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of ZtI CVISION PDFCompressor


uuc,dtu 9: atLu

itU

uc44dt.0

NUL' LAN ULtEll NAL140 NO C. NLLZO'

CL4L1

NUCI AN LL

ucatua40 ,LItOL 4W41 INU 41.1:1 NALU40 NO C, NU ,OCA LNALU,0 ACC' INU 91 L,LLIS' G1LQ4 N4LL411

ECILELI L1141.41.1

UCLGL,Cr

LK! ACO'

LIULAL` LNO UUCL41.1.1 ACC! Uri.: UCL4U1 LIEd411. NO 61 ULU: ECLNLO' ;CO LILICat 4N L4LLICO ant' YO CALL AOLLCO' UZLCL

1.44r41.40

LX,LIO NUO

40

CCA YLLAU

N44U4E1

tILL CA 4LLL 4L LICEL Li44 LAMA,UL ANALUX U,Z11-C141. LMNC4r,OI lac OZ C. NL, !NUM' UNLCa.401 CNral,O LIU,L LiZA tz WO' eilLC14,0 LUN,4C40 UU,L41,0

1.1,11

NALU,C2

NZ;

C,LLIL UL4,0 U,KLL,C1

AL'Q cal C4 NCILL.;40 QL4 N,AL

EVIL

tre!rui

LOL40

Alai auto

LC, 44CL4 UNLO

CaL

YO

1441A4ll 4N411.14,0

Ca C4L,L

NALUACJ

C, LL4L

,L4CiLL ECG! NmL LUCLLAU Cr, Le! AN

ICLL

Nal.

NI. CAMS' 41.!0 t'Z ALLCCI' UCZNCiLELO'

41/ZtUlli' AUCI [LW

ALVA ;CO CGLLNI

aliC44L*

ZZ

4/4C,4L 4N

EZ

al

411;

U4411' ACC/

LU,aCiLL

sZ

UL

NmL EC;

CINALU,0 NAN

GCuU

au, Cc

tkLacQ Iva

uciauta. N4

CLL. dLE 4NC11CL:'

41NU CAW

ECtKUL

C4 NU cl.LCt CAVA.

400' rAru

Lzacce

UL.4

NI.3

Lure,'

AttILLI eZ,LLALIO

6

C,L11

raUll

NJ. C, EL' ACCO LITLQU 44400 u.ate L'LN

4CC1U LAC441

Ii

LIL/ClALL

LUCO' NL,L. NALUXJ

er4 NU ,AC,L, LACUS/ EUO NLICO ,CIUL. 40141 UalChal Ca Cid] 444C0 zt Lulccr NU i4411i LacC ACCO NU ,tiatz LAC441 C444,C0' 1.1.0411 NC, UgNC4r40' 4L4 NL1 itCal Cl 44 4C1C01 NC4 ANCAL` AgANC,O t,AU cA 44 L2c.

uctaL,cii re,c CilLN

414 0.CL LNLIO

ULU LtAA,ULI N4LL'a.C1 SA UULAel C4 1e2144U1. N4LU,C2

e,ctaLz

4LCG1U

LNUi CI1C4 ACM UN

44 dL

ti deatt.t.

U

NCLA

C, N4LL1.40

UNZ'

44,C0'

4C14LIUU

NO ILALI

-

-

4L4,0 UCL3L40 NU catrezca

404I

UCMC4,C40' 14, GI

urcar C4

L'ULN C,LO QGC,UO NULL

ALUQ,CI 4L.LI N4 ,LICLL

91

NULL' LI,CILYL

LAIC 4Ci41 ,NULL

NL

LE`C,U,ELO NALUcO ISO 44L1

OLGL

CZ

ttu_

cnaua' NU

UULCIN,O INU ,L14CL NO

NALL:40 C, LL4L GAL`'

&ALL!"

L

C,LLA,LI 1NLI E44LUCO ACialCiLLZ' C,LCO ULGelL

9Z

ucutu uurdcaoa 4CANC14.41:1

121.&CS1

-

LltZt al;

LULL,L

UcNQGL NA,L

CNAL LIC444L LiZA 1E41441' CNALL.1.4 LiErLl NA ca' LI.C1NC4cr

II&

NA CCaL4,0 LtLNL 4N4ILL.La

Aald. NO C, 1NU It4L1. 4N NALU,C1 01 ILV NUL MU ,ELNL NalL QANC,O

CALL!'

CCO4C0 Cc

=Ali

WALL NLILI NU C,LCO AUL UCCIal 14;1.1440

1.!41-1,11*

ec0 caul urr,

N4I4

Altai Noaco tut: uatrauy tzle!Lico al tumentzo calLai tru,a,o uita uc,Lt AMU ULM-40 cm.ac taut:Ica /ULLA Nu ACCJ LULGI,C1 NALLUO 9Z

au_u

NU 4;e1,a LEL,. WILL4,0 1NL40 4111' 4L' Nci Nall. UNUU catrutt; NU L,C1CA UNC11.1 NU QG40 CL 8 uctaLx NU LAUCL,LI CLCL,L UNC4LX

4,C1C

UCINC4[40'

43:

1.:141.12

t4L

cLA uru.a lNcl

AAtt.` urtua

Ed.

UNLC1'

n4

Na

61.

UCI.GL4.0;1414C1.41.11 4C4.1. Et.[Cl

rtat.cka Actau.ct

C401.41

LEVICAL:GE44.2.

12.CMLI: 244

tilt4444412:

11.1441ALC1

ZZ

U4411:CNClUL: 4Ca 4.6.4

rum- tcc,

PZ

C4CL

caul NAWCl ZULLNU

cau,n

CaN4I.L41:1 CELL

12C1GL(144 uca

Cauca'

Aut. NI.

uutta,a. smcca

CANUU

4L

can.'

uca,.4.t.u'

CS4

CULL'

Aurl. camstu

ALUM

cunt,. t41.11.1 Ull) N4 cClii.i.CL uctdu Nat. catAa.0 uEcacl uaLc 12C11ULAC1 atuEEN ctact.0 uctau.0 Latccia: c,ctuaz caautuct

4l Autate.n ut.tAtua

tdat

taxa: utaa wat., a

L

tAcaa Acau,,u uaa

L

CL

4N

rtAt.u,a Au.a. uuna.

CL

6

Eta; at.uca C4.4.41.11 CAA

9Z

CCACV

<S1.1.1 1.441,1,14:

1.4a 11411.. 14141.114 CUst41.1.:

ACILC

NAtuda: Naacci uca.ac,u,a. L.Nauc,. ELLGL EL1 NaL u CL Acta, atUCUCL: ucuada. 044: caAA NU Aca ucua.! at.raccv CU4LLIC4* NU ciuutua ,NUL ttlucu uclAn Acta cut.

9

LICAAUC1L'.. CAGUL 14C1LUL4.4 1.4SLLI

CSLU ctL241:

uul tact Aucauct UtNaal: KGULLIcl.

1.21.11

CS4 tuAuctu Auauct at.tt UME1.4: L.:1.V. de, ctuL uumut aucidu uttcu ute,u, uca,a.0 N4 AMU LLCS14G1 uum..e.1)' (uLti. CUIX4413 CL/41, CCIALICW LaLICELLI caca.t.au. ALM L:111.11.1.L 4Nalt.I.: MILLI

clu.La KLNIU

u,4.

ttu.

cauutaAma ctaat_u uunu.0 cua: 444,ca utA utra.` ctA ucauqu clu.ca cxu-a, AuaAu' unu.uu

uctc,Ncoa. NA LAN

L:CANC.1,41:1

NA NALUACI

61C241. L:C.1GLCAZ cCA L1C1.:

Z1

PDF compression, OCR, webI St,optimization using a watermarked evaluation copy ofttCVISION PDFCompressor


Ltoc,e2ttl 8:

L:CiArall 0: SILL

r.1.lalC (AL

C4

CLAi ILL 1.44144L ISLC411

NU LAI-La

4LC41.1.1 Li.L.A40

ANCLW 44C1 NAL! NQ ILL CU.' AL 121..1.1..lLt

Sall Nall. C4 ALM

Cr, CAralL

ULU! MAL! LULU

LNCIarl 4444.0 QLC

LQ12.

CL!

44641.1 4LIL4LI NQ C4

L'ILL

ACLGLca l4QLL

CCL IL! UCL:

rl.L.411.!

LZUL44 li,L1Qal4L1

c,Lccv

LAL ALLie

N4LL',41:1 CL

Malt MA; C4

44014

CU

LAL lti

(CL CLLC4a LAQAL L4ridel,c) 1,4o.nu4l ucalauu L44LLC4 L44144LI CNALLIca LTCC1 aNQ4C40 NO LTA4L) SCLEI. N4 QULLQa !ALLA C4-4CL4' LLN N4LL:4a L!QUaLf. 81r4 rCxYIAI Nall. C4La LaILAL!' C4La

L:LUL4' L1AQ4 CQLEN LLL LUC L'ALLC UAC14 CC1lEN LL4LQ 41.44Gral ULNG1 4LCA40 L;44Lfa

44440

141.C11..

'CUL, 1.141,1-kCI

MAO 44VA'

LAQA/ LCLLL al1SC2 Qi UNLCL 1:1Sla NALL'.40 Et

4cco LL

L!4L:

C4CC1*

L4LL.1L.

441.!

ZN4C1

4Ntl, AQAt

L4L11.! 1...LCC41:1

14441.11:1

alLQA NALL!a UCLLL.'

LCald 4k c4Li:zo

4C. i.terL, ULLQ L!LN INLI" ff.aL4L. NALL!a

LtQAC1

LNLAIO C4SE441

aL

1tQI:1

UL14.

Lutu rentuk

CLI44(.0 LL1.4Lta

a(t.0

aU4,

t.,

Rc

uatatu

6Z).

GCL,

4(S4A L,

GLaNI. (CC(LC,U: CELL UalaAClcCl

CiAL111

tla u4(at4tz:

tELL,41.a

uctuctia:LICZNCO.C,Cl

utatt uaNatcoa Nat. c,aue. aucttzu aQuaoa L1tc44: aucx zt uaaut. atta.0 L'Itcttct: c,tiaratttur uduc clKut NA urtct dtuca EEN LNcAl.

uclut

GUI;

uLa.

LQ

CLGC,

Ud2 Ct 4C4GCCA: <Q LI4

11,4,41.10,

LCLE

4t4

C(LE

4rLenk

L4CaL 4aIL1SL: 4CC1

%EL; OM MAW

CLCA

dLumn

atc4,11 N4 cauaclu dtua 614, ticrost cauArt Euc,ta cAtat. trawl: Et

/Mal

L:QaL ql4LIE4 L',C1 N4LL'.40 LNLAO cc CCL'

N4112.

QL; LNLAO

aLakt

C.414aL!`

car,un cuduz

LN4i CNALV 4LICL NrL

is QU44L!

41-!4L

NLLIC1

cacal

QC44:14C1

CLL

44 aACLN NE4140 QUA40

QLCcLia NC4 Qr4r41.' 1QL1414LI

C4LX4

Cala :4E4L'Z' CALLE

4141CL4CI

CAL LalrA AlCLLIa ALQL

cL

CCL 4r4LLI NLLILLI4rli

oc

EC

at

Nat LCL.4 NQta NO NALLIZI 1.!L NULL' L!CI z csam NLLEL CaL Ni, L4Q4C1 aL NCE4C1 CLL

441

4

ucLaLx

LNALL;40 a14QU' ULM N4LL!4C1

414 Q1S414LLI Q4aLL4

NLLICI c4r4121

c41,4uu uLezi.

rrLL'

NL 4uLLrL.- NL ANLOLL

alC/LQQ4C1 L'QLC

4 AALAO

CALLO

N41.1.1.41

Q4..1Lr44:1 NZILL'ACI

1.1.40440 L.4 Qr4r41.* AL:,LLS L.141.44a LQ

4L4 NeIN CL'

N'

L:Cat AU. LIG44lla

GC

N4I 4LLA40. NaCI

cdaicr C4 uhurev KL elitQL-EN Cl 414 clad WI QLENal L!ci.m...a2 9E Nell1.1.41:1 CLI4C I& Nraz (.L.Lkek epa C4C4I.CCI clCali LNL1L L.NCL!' 4Q4LL AL'.a LtaL ;coda LNLACI ALtlE4NL 4LQ4C1. L;C, LL;CILCI L!LA C4L N4LL:4a 4CL44 CL LC

art.:

`C41.1.4CL,C1

Luct.aL,a

Net

N4 rE444LL:cil.NLLI Lutua.ca Auctl

9Z

c:v atLu L, ECU.ttLI: 4CAUSIZ: mum: cutt c,uuzda tuuctat uuctat eltua aatutrt aact.0 uaatux ut4c4u; uLcaL

6Z

t(ttNaucia. Ecttat.cct

1141.11.;

mum.

ctc,

al

Clutcoa

AL:4Cia

AN

(4

4AN El. L:LUCI,Le NU 4CC4N CcAL: N4LL:4Cl rxtcatl C/Cthl: CiINALL:IM ClaGLU LICACRLU CAUCA:: ULal caLtiuNAllACI atgt uutt,t.0

C(4

uatt.-

ACCC1

atuat.

UNU Atcy.'

UCC4N El.cULE NU

guattu

tadtat' rataut ;taut

El.

Z:6£ atlu

Clltat aatuat. atazat

CaLW. UCI.GLACC

LCINGM1.1.

NUL- cadara acicia uanN ECt NU awata 12.Gald Z:t171. ECL

tChcCht.:'

atata

EC1CL!

OA,

AU1LAU

141141.144[1,:t.,

lE

EC ttctuct:taLzt L, uata: uuati. tE

uduattct uad.tatu Nutclu ;can*

CCL''( NA

4cal

41e1

L!CC4LL:

Le214.4.1-1.1

<SA-GO. Nall uac,uattr cac,c, 4U4tdU L.:LULL UCC,C, (2: 4 1.111 1.411C4441,414 ettctu uaatux cc,tuata 44ELEI tuartt. =MU Lle.C1NLU ttl uutc,c! uatc,c, al cltadrut' atECL u(Lc CtA 12C,KLUI. ;NUL. ELL` cac,uau cdcct uuatcatu actdul uc;; al (1C4CcU) UL4C1.1 Calt.L! 6s.:L) (a(Lx. Nut. tadua aut. arttut. utt.catct aAtcat: L.,AL ucttrr acaQutz EC, uctraouu: cNI(1,t.tct uttcuu c,c!Etxtu tcul ctc,t tuatc,c, utt:' cAuLtu4a: LaL.Lct waL. mitt:* Nana, CAN udEtct mart aadta uLue. Liam, ZLLC44: Udlt 611.1.2 WC, caccaciut 4CI4NCO1 auctta: CLLC1411 ltal ACEi.N aUCAL

NULL

N4LL;d:11.!LN ACCI. L4Q4LI ALLCLLICa

1..!QCKL.

zt

L Nc L1LCL

4t.14 LQ

L4,14 1,N,4L,

Nix

4N AUALIQUI

4L2414CLI N41

L11;41.; Q

4/211.CL

UQL421441

41441.1M:1

QLAI

AClAi LG 4CQ ULArd. LCt4C0 1.!Cilic14C40' 1-5.4 6Z L!CC4L L'alCL.

LC4 Cr404L14 L:1SQ4LCa

44Lri. L'LN NALLkaa cLNLI CCQ

L!CL.CL!

4CQ ;.L.n:trt. 4N 4441 CL:a 1:44LIQL 1.11.N1ALC4C1' CNaIL NALLka QC1-14). LTL! 4LIL4LI NC, MAO ANALL:ca'

caaccr

NE;

14I4LU4a

gC

SW

1-!ad. ULN QLC QL!

alaLL

atu:

CLUCcla Lkl.

AUCLaUC1

CILLCa. at at; L:MALLI. AC4Z1.2r, CENt 1L'.

Ill Lac a11124 NICLL,Cl tat cht.tca N4

GE44.1.2

raL443:: ate, ucaru: UCLad LIC414: L!CULCil: NU actat_crz ucctEu. LNau,

ELL' CC4AUCAU

SE

UNCIAL:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9171. CVISION PDFCompressor LSI


urAcAtu

CLi

4144U L4CQ bs

L4LL.4

8=

atui

LmAe.ltu 8: alt.L.

GALC14 N4LU4C1

craeacr NIAL NU

L4CLCO` NLISLU NU UCU4all Ut:1 4aC4U1:1: U4L NIAL LK4L GULL

Cr,

CL4C1

L4l c4

c41..r

NU LUC1C4r1 UQNL'

C4

omouu.

C4

UCLUL-401 LQ NALUX NEA C4LLIL. UL-440 U4XLL4C1

LCC4 ceacuiu,' L44LNL 4L.NL

4841 LW 4C4

uu.,o Acio 4Lca DIAL

i:!C4k1:1 CR4LtRU1 11414YR NQ L9 41-N4Q' LNaCI

4J.CLL. L4C44I NUL.41411 U4LC1L.41:1

Caragl ucLaL,o C4

CC4

NCI 95 CL' ACYLL Nre714R 4LC11,41:1 C4 NUL 1a1 LIWALC fiel 6S uct.rL,,,o NU NLL'C I'LL N4LU4r1 Lrldle 4N UC1 ALUEA' 4LIC1d1.* uoaah

1NU UCILI

CUR NIAL 4dl-C4 LLILC44C1 LR1R4C1 41LILC4LI CC4 Adl.NUTI CLU LLI,cal, 09 4N NIAL RACL.R NUL.4C1 LCAC LNL4CCCII NALUZ NL4C CAC C4LL.N 1.111.4l

ACR LiLalC N4LU4C14 ARM LILE4N1 NalL C4 4C4L-C1

NALL1.41:1

NL LIC4L-LCI`

ULCL.,4C1' L/21CL N4LU4C1

4U1C4L. LULCL

44

-

ro

1.144.6q1..

idu

41.

1L ;.4C

K1

19

NU 4L 1.1,144C1 NZ. ULN CN4LU4C1 1.44L ALQLLILI 4LEL (NQ Z9 L44L.4 NU ULEN1.1 r1:1 4L 4CLLS4UCV C41 1,41.4LC £9 UCalC4r4C1' 41LLS LIEU 41LU'L d4L,C N41U4C1 LNLACI 4CLLS4=1

14441.1

CLK

NL.RLLE

444 URRLI CA

LUC

ULN C4r4UCI.

NU 61.14L1

chati.0 cuAuca

CELL

cill-4.C1,LI

to2LL, cac.tct. act.ca4c. /29Y (caw ELM Lacu

auNcaut cht.,a

COCCI

LICUCL! Cc

4LCLE ruaL,

NI.CILAC1: Iccil

CCcILcU. alC11.1.tL

44

NALUZ NALU(.Q rLI4C

UL4t71

NclA c`CtL AN 11-1.

OW.

uctQL.ca,ct ckl Cit,CLC1:

341.11-4,4

19

ta 44,Lc

£9

NALLicla LUCILE ctLa'

CCCILCI.LI

acuutu ta,uct

AGLak ChdLEA AZI.L14,1=1:

Ca:Al

AC(4.LCI

URUELLI

Mr,

4841 NALUX MO NU

AUMUCU 11,414)Q

RraCCI ALL,' ;CR RUL4C

Cc

daILLI" 4Ltal

N4L tAA

U1-41.1U

L444L UCLaL4C!

44 crut.;

141,4L. N4LU4C1

CELL LQ 4ar4UC1:

&mu-

ditCiL

1441.

LK,

444CCI1

1NC1L.,' CL

NC4 LUL42141

UrCICa. CA LNLACI NLLICA

EIZZLI NU UR4NC4R 4NCIal CaL. 15

LCC4

C44/214LV

LNAU LQU'UR1.40

44

-

1

Ue4C11

N4LL.:41* Clar4

amu.

LCL N4LL4CV

waLaul 41.rea 4CLIN4Cr &LA 4YLLCI

1NLZ

NZ11.12,41A

urr4

LUC1 NC11-1.1 CACCI

LUCCI

UNC4140` CaE4

CrAL CIflAL LNLAC1

ItU Nr4 LLNU

AL.NLLX 4C1,41' L41. ell; os

cor,uo NLuo

LENULL-4UCI

AN NALUZ CCL; LL 4L.4CR 4L44L NIAL

NIAL LNAU 5L4U

CUACULT

LaLtea Lad N4LU4C1 UCINV C4 CUR

NAN ANriAcCII EQU NIAL URL.

rtu lu ;Lula, ccu

14C1!,

Cr4 CI-41

Lan

ZS

CNUILLE

LN4LU4C1

4 44141

4C.14L..

4L:41..!

N4LU4C1 Cc

ail/

"

acpc,

NlLL lcL Ntktl` ccta4 auta custu F.L Cc adtt: ULU caou Ut

ALCl t1.4 AtLL ca,KM LILcCd acurattuw4:a4 aval.a NU AL:Gta C1.4 CUCALI.Lt LEC(LIU ce,CU CSc <tact

Luau t uctatLu ca,441.rta

CC4

uu4Nc4ct NU ULM.: AN

NCAL

09

lautN 1.:2.4c44,,CC ccttti.k cuact 1L caQatc! uw...cada aCd AtaALCI: 4,4al NCI ca2u.kct` caulact. ru-accl NUL41:1 ttlGL4.1:1 CLAALE acuau uuct.o. 6:9 C11.1.11 L:LECAILE (e,11u) urIcirtc,u cta wacuz ALLLNU ccat) CU ac, ucald nut. .111` 6:6Z' raLL.0 cuLau uctLc,,ct caccuct caucutu

414/214CL N41

LC1NC44C4C11 UL4 Ct.

CZ44 Nral4C1

U4LC1 1.14C4L,' CC144114UCI

L:IL-NLI AN NIAL

Glalcla a 41:5,MA: LI4G44I 69

CU

(NLa

4LUC140' CICLELI CaLtalCCI

N4

9C

L:G44411* NICIL41:1:

Cttl

tt

cl tac,

NLLIC1

MUM.' cacct

CN

ouALdui ca,co t.r4a1; Lk! L4tZt44UL 4N4LU4C1 U4e21C44L U.C4NR4r4R1 UL4 96 414 40 N4LLI4o C4 LLu' L1Sli iioLL LW. cco ucho LAN 4cco cLL al L' ULL11' AULIGNL. ccdezo 4Lr`C ULL/21r4 CalatCLLX4UR /214ENL CC14 U11.41.

NCI UCC,24' Cttl UL/41:a

i441.11 4C4LL

L.144 LI4eAL

Lteh.ouL. LAN CCUILNUI LICaLL/L eALR4 ULN C4 NALUCli

L

NalL. ULM.. NU aze,Lux cLccQ 4C141 C44CQUO` LL!,44C1C0 C44C4CO' Q4C1

55

NAL! UCI

rareauo

4U4UC4U` 1tRQ

(N4LU4C1)

UalRLrLa LKL 4LLAU*

4NClal 4N

WU; 4CQ

UR 4C44LL

NU NC,

1.1.1411,

atu

CELL' LICINCI4E,C11,12t1GLCI uctuctu: car 86

ucqu,c4cr A&L LALUM.C1 Z:01.1.:141.111, alL12. L,

custmt,ctLCULU

NlZ11

CALQ:

L'.CCCt GCALI

uctuuaLka apt.'

NaL

NAL;

ca.rua

£:L9 atuz L,

NtlL 44LC A&NLI

LIC4LELl4LaCI:

NLUCI G4UUL!

ACING4IL' NALL:ctl

ro.uatcr uritLau: <Luca

OS

12114 CtL:CCSLACI SL

IS

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of8171 CVISION PDFCompressor 614


s: ICU CL'ALcCIC N411.240

4041 ;UcNCel.

auu

izacieltu s: LIEU

1.1.:AC14C

WC41.!YLl 12C4NC14t40

ZL

Laata

Netu. C4 411.1.!' WIdA4C11 gLICH: CUM. ?UAL LN;L: CC4ILILL:C1' LNLI

CUrCUIC ue.,e! C4 ;CC Nci Lkru,' MAN ;QNCLCCI NaAL 41L:' IL! c0r,c40 41.114 A;cal CLU' 4ILLIca NU 4C1211 1N140 curLi NalL AL Lcacr Ccral CL4U azt NalL CM, 11.; (.12,412, NO N4N 4411-LTC1I

Nraz

1'

aeh..i.co CL'

NLIC 'co

Lirua 4N

LNIC

;IV

L1

iL

CAtIAL

Clalci W211;4

al a gr

UCLal..40

LLLC

CUR NalL INAL!

LORI L4YLl

LNe21L

;NLIL UNClcrl DIAL

SL

N;WcCr coal.

L.L.,,aLu

LLICL!' C4L

UCW.*

ULaILCI

44-a4

112.1

401.

N4L 44 cccu.. 444C0' N;WcC

ael

4sCCLL.

N;Wal.

latliC14r4a CN;Wca

1.11.14C41

04 aru

LNLACI 99 4C41* C4NL:

CLIALU N434410' IS4

Cal

Arcu.

N41L'4C1

CNLA' ULC

;Cc

4C1.; CC1LC1

1..!4L

lACl44Q

utc,.N. CL,LCIL UNCENL.' 44412: LI:Lta441.

caaLi

LNalt4C1

4C41.4.CLI. LICALICL.M

Lszcata 4NUL

ANUL

LIMA aUN cat. caNL4 avt;_ca uthLa L2C44 NU cNua cacucact cttLau ciataciam cicia zo..ta Lccaa uaLa4a,' Luca ca; ca.Laut au cc, ULNA a.act atl LIZELL, LICiIMM ;act. atucttcu r4Qt.at,a rtAtuta: cwt. 4LLI ALIN Actua. t44Lua cauLa L144 44W-ICl CACI:64M

L141.

AC1

4N

1..;I:LIL

N;Wca

C41414C1 L9

LIW 40a44! LICE41 NLIC

KU 404411

wat,c' uhez. ut e,duutv

LL4L

LeA;;

?UAL

kelt.

Ca

69

WUXI' 01.4U N41L4C1 N;WcCr cal Cc 1441L'40 cicA NO C4L4CC1' NalL 441Cl44l

CJICL!

C4CCI !L

r4

UC; rL.14.!

N/AL

c;EL awn

GA

UL!41!,

NalL

LT

C1LCL: 4CC1 41.1.1AL

CL4LICILEL

1O

a;dut

1z9)*L1,L1L2

ce,car

a'

aca

cc;

OL

4CdalL NO IL WULCI. 01411 N41LcC1 ;CC' N;WcIC C4LCEr Nt.L CU1 WIN ;arc CN;Wal

MLA CLU

at;

4L1CALL 12LINLILL

LUa C,[412Cl ca;La

uartakEz NU

(caw

utact

ciartcA,cda (11.4) LLUNC,44CLCI:NL:

69

LILN <WU NA1,1441:1: 11,4;

99

(o4;1uday aca Luca

ccate.

ccicuu actom

LL

;cal,

ZC

CAUL: caL2Qatc!

am.aa

LILL:

Z1.1. CC14L1CALC L1NLI LICILLLICV ca,c1c41.

cuu`CCAGLI.Ct

;at

umat

tctLa

L9

UCLGL. ALL2C111

Ntut caw 1.;Q4c1 rct.oLoa' cacaa ;ctcauz uaQ4.(.1 cum crtaL L2ZE,N` at; LIL.NCALCL: ZLC14 lu catd CA utua,a lca artccly (t atc.h..ct Cu tca;c ucact4m ct;;c1.4uu uQatcl caucaLd. L 4[1.1.1L1

aacu- acrtt

czn.; lu =au! act.caa

AL

;dual.

C1.14 1414

a;

C.41.141.1 CLECL

LQ C4 CLaL4c14

41:1

4dUll ;CC,N CALACI

ECZ,N

Luac,

i.Lti

A; ;YELL

&NU ql.CLA N41U40 1:46.42 NAgAN 89 War NLAL LN;LL'ACI NeAL C4 CAla CCL ALCM Nlfal GLGL

ILICO* 4LL14

aLkcu

1'9

La411: CCQ cal Cc CclIAL A441.11 N4L' CCCI cL!cl INC C4NLI4401

C14L41 UGC. 144W4a 114441

CCL L!4l1 CL'

z:nr

11.

U.L.W.

lca;LI

tutcatcu ctuctu curt rIcat. atLu L, Atz4mc4: tze.ct4a z:sLz auu L, L:C41.3L4C1: cum. wact. tamcc uaueLm NU cadc;t (u21ikz4L) uataciam (Ai-au Lilac, 440.:: aaum arc-414z lacaC4.1.6a clu' lu cuadm ZLILLNLI: ucAcLcaa taa AUL: 31.1 C4C4C412 ucicaLda 'Actual ctFact` ;r41 caL4tu uaLa;aoa td. aaLc Cc CdtC( CLLIL NU as 1.4L114 4C21.4.CL: ;MN LOAM CL.t. C,cam..INU LAN ata;az. cca 12,CL.1. C,L2Isicc1

4N

ILLS

4141. NO

NU II! ;UAL!' LNallrca 4L4L Ce4L. !ANL,

C4 (ALA

t;aueLa qcN auau awn.

CCQ cL!cl, LNO all.144140

Cal!'

444.120 4L4L

&IWO LW' AL

Lawcat.

uia4CQ ;UcNCel.'

Lccit. LTC,NI Ulc

AL 40,1L4O CCO cUcl NC ;Uc;LIC!' li.CalgacC1

L

;L:cNCL! WdCGcCI LimurLo L'ANCLE41 be 140 C1NC4crcCI N4L' C4 Ail.L!' LUlalalL C1LICIL:

gal

59

A;WIC cli.W LW'

N;Wcal ;CiAl

CCWalL! LLCL LCLITical CNC1L1 1LC1CC1

UrCcNe ULc

UCLGL.,:l SL

KLL.MCL NLILACL LN1412

LILIkLIL CCLGI.M. 141.1

LICal

CLGL 4ELL.C,

atwa ;claw

L17:17

COIL: CULLA)

uaNtc.! custaas attcc, La: caaa44r1 aNut. LLCM' SN

1CCL ;cao.v.' 1.2ra( LIMA:14MM

at;

aCILLCI

;Nut.

Lc!

Cl(ILACI

call aLlua

uma CICLGL LAW ALLG44

4Cil.kEL2

£:S171. CALL: L, COAL:

;Ca 414441. Natru CALC12:

40:1 CALLILA.CL ucactwa

041.C:CL C,CLIGI

ca;uaLc uaNciam LALc caEGAL LliaLL4LCI: NULL aca,c,civa L/CGal ctcL aca: ct,eal xat. COCA al CULL:: CULL

17,1,1

4CG4LL1:

;ftuLtua

ALCM

99 OL

IL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI OSCVISION PDFCompressor


LItIEL:LII, 6:

alLL

C41a4CCI C41.5.1L144CLUTI L.CL ULIC14LL 414 LNalL CalCL4Le

aiLl'4441.1 4L. LILL41.:1 ZZL 24144C41

Ut

L'AL.LeA4CV ULILL414C1

LCLrla

4C2 s

42L

AuLaa.'

C1C14C1 L111.144CLLI

Ce21CLSU C41.1211..

41.1

UM; 4QC,

NLICI

i;L.rL

LitL.CL

friALIU 6

NLLECI

NLLIC) etALIL TINL.re L441.1r1. LI.L.M44.!

c4 LM411.1C4C1 NUL. ,Edez OM 9 N NLuL NALL.,,,o` LEL. NL1

ep211.1a4C1 LLELX1 IL; C4EL.

4L.CLICI 1SqCC1

1.:CaLi

L.CL.

NalL

(1./.4N e2lel4L1Li LC4C1411:1

N4C11-r CCU

9 1.!4014C2*

4N

L

Ld Lt4rld)

to turL

4414CCI4 4YCLL

Lf.CUALIa4C

4C4C

L'ALLZ'

SILL2C NeILL;41:1 C4

uutcu uta, Eau; LOLL

N411.1.!4C1 LC4

chcct au acaul NlaL,4 Lte.LaLsci:ua 4c4414 au co. cuchcu acuLtat U1.1411 AL!Cl auo. Cil CtA UAL! AN 1.2ClGLCI cta l21GLl ac,N Ica CA LEC.13.QUE1 ULa Ctl. Ci1.14(aUL 1241. NCALLACI C'U uuti.caa NLCC(U CU UNLCI.: UAN Ud.lGUCI Cc t1L44.4

NULCl UCI.GLZ

rctc. U11.4121:1C(C1

AC4A cac,N

4C14.

CCllA

CSC;

LI

NLZ<SU

4.4.CLUl

GICILLC

uacu Ec,tu tut.Ncatl` uNLAL..ctat.

uctato.A.'

uut,' uu.aL ac,tau

1.1.C(LE4

'

UN44N4- Li.t4 NU trauu ccau. t.lCA clINCA4 4N Na C4 Cc uacLaa

AC1C(1.

elcupt: udLit

alCal

CC, ULLIUc

ECiD.,[1.* Luca rcatel ucc; Ul rat&Na CUALL C. act.caz LUAU: dC44 dLcua WaL, 244,1: a, NU CAUL ucatel au taciLu 8Z9* raw acuLca CilC41-1EL uttLaoa caNt. CAGc ULIU0.1.ElUE1 NU ;CLL. raNacoa tarka uutau' NLL auct.t elu.a ara z<tc,4 acaNt.t u,tiNetu ara EC, (EC(441.. NlUl liGLl L,N NL rum: ucc! attack uarcua Igata: CILL4411).LTUICL, CE, cac, ELLtla rctc, tutucIct mum.' alA L!CNCIt4a ElAUL

b

4

CMeIlL;(.0. LUCLL

4

WAL

4

4C4/21L/U4C1

NALL!,C)

gal

ANCI2141 LT4LITLI li.1.1.4L! ULU,.

0,16 li,CgILIG4Cla CZIG4 C4

L4L riLL.14' Lrati.

NCe2

&L.

C41.1L4C

Nal

1'teILL4C1

alle2Q ACC!' 4C1C

4LE01 4LIC1

Eat.,

Cc

CLUALC124

AcLaL,,o tML.

L'AN 6

att.0

ULaLCLU

C4 NU ACCLA alL!LIACI Ectu

CSC,

Z:Ct

La LACS,L,'

Ct

&la

(atu rcALcu uctN ac, ca.tat U.ClGL,C1.* ;rd. uatacam tcl c,N acu..1. uaLza CA ae, Lam autut. LEL uucLau uuNacat aact.0 utiatt.0 uut,' CaCU acu ccta. cuuc!a actLu uzatc uu..! Nat. auccN` rauc C(A Cad/AC( CL At1EL'. EL NEL Litt Lll NU acu CSL AUll,Ct Cl. d44 NU tcuIrtuo. cactu uuc,,ct ULLLL CSL lN1C,El uutua'

rat' rua cuaN,La caaa ClL444 NU4,4 UL,CUE1*

atl-U LULU

cat

e714141.11,'

Le21e14LIL

GC(Cl Nc alCC(LCl LUCEI..!

NU ccate! uctac!u a axuu atac,a4a AN cc,c4 au4ctu aact aaauactu tcJALNI. NUL uog arAurt Cc uchcLaa t L NlUCL QLLL 241344 UGal LULL caul ucau.:

NL CAZAL141:1: WIWI NC,

uUr, Can

laUL: Et GlUULE aNau LLILNI 1.11.1.141.L: ULUC.41. N4lL1,11 auatLu ugd. LEL ac LULLLI L'AUL! ll CULL:ca CL ctc actu. uLrt. cautut uucactu raw aaucu zuEut.0 cacuarL KlLC1U ucAatt.Lt

ue.L.Lea4a: I.ILLLLa4ci

1a1L1La) NC,UC,L L,t NA&(ille (LA c

NaL cu. EtC1U1.2 cacut

4C41 41LCLICI

C4 LI.AL ULL414C1' NL.C41.!

ccIrtct ucate. CLCiL EC4CIL!ll! 1.212 uut.La rctc, aNL L!CE,N

UAL Cac,N ClGL,.11 NlUO. ac, LCACL ctLEL L.U4C1) CLU N4I.L1.2 (araucca ucct atom uutLaLa zNt.rctu =Luc'. tlUllEL NULZ 1.1CA44C.1/El. cta CACill24 UCCL! EC,1U (Lt,z) uatat,. uutLa NU uutLcaoa caad. ataGcla AL trne!Lu uutLa' craco. caul cc caracu wart.' U UlLNL! uural4G4,12: NLr Lam ILL utLa UlN uacu'

L, ICKLE: L17:17"

CM4LL:4121 1.11.1q4L

CZCLAW

Ali

!AIX

ucLaL.,o' 14

LIUILL NQ

CNLC1.2

au.0

uLaen,,o

LMULU ILL!, I

1,12144U1 144LL.V.1 C4

aLect MLLE Et/

uuu.aa uta acta eltz(t lL caul Cc aaro.a LIU, Alla

Cc

Nat

Z

4qM4

CU, 12UKULL! Cc

CALCEAU

C4a4 4LL Call4C4C1 Slatl

ENLA Ammo NoLN

urL.LA1 Ulla1,C1

041:U

4414LC11.1 LZ4L.LC

ALC

ocau,o* oelLo

WAX

LCIN

Nellif.,C1 C4 LIdLCUCV

LNL4C1 LNLZL.' NUL. CCel,

41.11LL

LLLILCI* QL4U NZILLkIl Cc

42q41

liLLX

4L.CLIC!

C1444L

LICa1.t41' EL Nem, odLo ECA uo4Aiza4

NLLIC1 LL:faCIL

NU' L4d44C1L CLUALCL!

4421C44

4C1C1

Nal Ca.

Cr`CLCCI'

12.4.1.14C1'

LUX/

9

elLtz aLc! ccL zetCc rcL Nct ac, LRIAGUl NU tae). atucu. LEL' NLL racha uuucau uKuLu rata caatt. maul ElUL aacuut Z:96" alLL: L, ClallIG412: uatt.u ACI.GL40. amid ulal. GL4 lUl Llt1.44,13: NILRL L!ClGLO:l" N4 G[4.42 AtLCGC Ga4,40,Ul taLCI,G1C aLtrt. Cc Ltu.Atu.:acLca4a 6c, c,Natt. [tau: tNcaL L' ate!cc utaaLu Ull auL2 1.1.C(L2

acact uut,' Lic,c!tacia, celuu ataca, aNat ct, cc uLtact,Lt rcatu U ccuL. autLcu ALGA L:CSA4.41.! tut uutLA LIGau cut awl LlA cautN /IA L!Llt, CUL! Lill: ULLC, Cc NlC11-4.C1 acta ra uta uu Cl utc, 1.:ClEL4 ucauN tl.tc, aucaL ttLaAa El NUL, uc!atu 4LC4 LJAtc,Au au,N ucuaLu' aaela, ULlt, NU AULL,A CICSL cu-uut, acacm trNut.a LcCI

Lc9)'

ELI CL

(aLa'

reAcu

,LL' AU

CC

PDF compression, OCR, web £91 optimization using a watermarked evaluation copy of Z9ICVISION PDFCompressor


1:11,EULL:

14Crt.C1' 4Gtt. C444.CC2

6:

C111.12

ULICUL,11

qCt.L NALUal 1.12.CalC4rali

w L4e711QL 4Cld. LNlt.t.C1 NcEll LM/71LIacCI LI 4 Cla4ALLIcal NAL!' LM* ClaL410 Cc ISECal QA,Lx

E41.1.10 N4LL;c1:1` C4CI'CL.4

CL.,` crt.EL

ENALual L:C1Nud Ld

u

NALL'.41:1

LL'.L

JU

N4LL;(.11

ctr1

1.4/21C4L

Lurull

WM.,

NU

91

Eliar

LeICELI

L.R.taa,u, SLI LL:CaLO LNULL1

LEln

,LcAL NAL; Ld 4E1,1: ald1.441 UdLlal 4C141

4u,NceJ

Ert. dUA

norL

uula

L.E4.1.0

cCUL!

LZ

LalcCal, uLre, 41.44 LVAdc,1.1

11441.1140

NUCL 1.!CICLL4C1 61

ENALL:al L!Ciliqa 414 4q4144 EISLCO

N41,1.1.411

Ett.tt.

QCLI.

4C1411

N4LL;414

Auatzd Ludux wczurLx

NE; QC;

tdt

NEAL,' MULL

L;CMC4r..C.1 OZ

4CC14 4CeCat.C1

tL1C

ClEa4C1:1

,41.LILCI

LCa.:

CL LL

atLu

e2CCI

L, : AL4Nc4

NAI; tmcd.ru.

4e, UCC4L.1.!

L'.0 C1CCL.,4C1

4uraf.a

LC' 1LL4L!

Lurcao uezauucae

LT/i4Clal LLICalCrill 431.44'

dot ticalual...,cr

40,1

GI

NA NI AEC' Lc, utac,c,4,ct NC, 044U C4UL:

L11141/211.

LAN L'ANClacCI

tztEL,a)

LI

NL:1 INL4L-.1 1.1.Cr

41LI

4c,1

L:C41.1.11...*

NCI= C.

if.t.4LIC11. NJ.

4rLal

NI

7NC!

q1.14L

WI-Lk&

can

NU 4LELa.C1 NAL; C4 4L!Cl* 1.11C4.41.!

CC,

1.cdct.Q1.

ELMILEL!

(cLAA AN-Cklaciaxt ctc,

mat. atcatclIv. 1.11-41:

ULEGNO: cUc&U'IC1. acacCl

C.1.13.4

Etc

(CIA LIGLIALC1

UL

ULL

rEt

CL

Lc14L 4dct.C4 enU111.1Cl 4NLIL 111E1,41.LLIM 1LICC14 LIL.41.* 4C14/ alCUILLI" C10ELca 01 NJ. Cc 1.:EacLLV CLNIZIt.

LTCCI. C414qt.rt.0

N4LLI4C1'

icc

44,L11' d41.t camaav ltMKa C4

CN4L! Li.CLIJ.

C4LLELLI

L.I.

W

LMLI.

LL CNralal

cco. 4LLZLtL

cuaai Nall.

NU

/ULM

NU

4441LU*

01

NC/2141 EGrt. NUL, NUL, UNI,ULLT

1.1=1. 121E1.41114M

41.1441 UNL:2

NI.=

w..0 celLcu. cuuraEL AN 1:0

rc1.41

zi LAU"

Q

NLE

d".1

ELIE4 NUCM

CNGO NALUal

L!/214cLii

L 1.14 CZAC1ILI44L!

44LIN LUL

L1

Ct.1.4C1'

1441.1J41:1

414 44ECI

44

LI4LIC41. AN UNC1 El

QCrt.LMi NLICI

4C

4C(.410 LCL

LcC,.14

cuLcv siLL

QC4Qt. tdALC N4LL;(.11 Q4CCr

1.1.EG41 C4CLI

C1

4C 1.4.1.414

NIS l.c.ChL

4 Ci41.41

N4LL:41 &LAU

tL

N4L1241:1

cL4L.4

LC,

;CO'

40:1 4dLJL

si

N4L1.1.41

at.L11, Ct. LIGICLITI LNI.C1CCI 91

I.4 AL!14E4

CI.UL

411 C4C4C

L

NI21L

CCLc1.1 91

C

&CL[Cc1.2 CUctLICI LUINI NcaL cht..,ca Acc, cacti.' Qua. IL: 1.2.0.441:Gal!! N4C13 UC4OLCOcCI ciuccc,,c1 cm cm. cc, Actccuituam aLL caNa chtcc uQatd. EttC14 ucctru cac, tca,c,u at,cicau c4m.41.44um: UNCI,C,Na' NU (tECACI (cc, c,c1EA,ci LNcEZI ACCN CC, c,Qc.I.LL

Cau,cv

zdLcu asualci.

LiLL Lrea,co

UZa:8tLZU.Ci

c,am

6

ULC1

LUCE' clL.4

IMOUL LARCNI.L1 4CCV 444.U1:1 L

-

rEL141 tELl zz

N4L124Cla

NELLI,CEI NU' Lit.dUl. 144 LMNC4C,E14 Ut.t. cz

INEICCI LEr,CCI NCLLI,CCI C41 Q

1LI.tU t4 EacCCI L 4LUL gladL.41' LLCC1 4rL

/211.1.41 L!C!

q44LIO MaILL41.1.0' LNLI LCLZC1 C1LLIC41. M AL. C. elLM QZ4L. LcELM U L&LCQ LXli c4r44 441.4Cr dt.t.gt.C1 W1Q cur t.Lrart ELM NM, rr,C1 ALM lt.c.1.11 gelarct.' LL'

1.11

CA.& NC1

NIS

ELML4CCI N41.1.:41

rurt

;CO'

1444111.

6: CILLU

IJ,LCC,:112 d1.414 124,4441.1

atLu urAutLar Luc:La Nc, ticu utcac, ucctac,ctou Ng cuu uQatd. c, tiLada ucLauz Nrux4ca: 4C.41-ctU Uct1.1. LAN witut..cci cc, 4t.2tNLccILt ucti...,ct Nat.

;Kt

stu

UCCNactcClCCAUcC[CI.

Li

C,

Q:LlCaUr EatN d.tcct Cala I:HULA:CW:1

NAILwa.

91 61

oz EZ

ICILLCL

ucctzu. ad.L.at NU a, uchc! uc,acl.ccku C(C1 4UIUI. [UV uoLatc,o. c,Lcou cccrc, u,Lci:cL oc, cc; tocaLtu utNu cuctu 1:Ctl.t.G1 NALL44: 24lUll.1 NU C4CL at XtOcCI&ELC4Ll: UL,14441. C21. alCICCU. CIALcal 'CM CLIALL c UCAGLOcCI,

12CAGLOcCl:

LacCI, IL NULACI,

9Z9).

La NO (cc..c,Lt:

(OCLE tt11.1.4E,12

NLU

Waal

a 6

UCC(Cle N4 L4C1N AGtCL:

AptuchL lULICC41 ACIALNI OUUCLIcill CALcEU UCtcl. L4111.1.4 legAl UCCN Nu Lat Ac atc,clatt dtwit acct. ccc, cactLtcL 121.C(12 CdLCC,U Cl&CU UL,N4U.C4,12 CU1AL UtCcN NU GAO auCiCAL CALau uct,t.. cam., cacilLtt. tllacC1 La1 =MC: Alg CLU CC(Ac CNCMCW.1 Lccict atucl AcL LICUEU u Cl A!tuca' Lac CILI:CL Ut.11,112 UGLLE UUU 1.-11,1U NU UGLI. LECL lICCcie OA CLALV. cccA, LLLINau' atto. 0£9. cacti &CU cztuctL. atc, CEO

CI.

cL,ut cctA,

ltl(611W. thLail`

CIA

NUltLIO. cLwa CALLICIL AC(Accti WicAL:

atEct Ecc, cu..tcL

at;

CLALIC1 CCLAc

c, uttLada

124LIU

CANC44C41:461

NE4

4-41.c cautudct ANUL Act.tLucl uca atucAL

09)' (cacti

etcL,.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of1791CVISION PDFCompressor


L'AJEULU 6:

alLL!

UIZEIJIL: 6. ClI.LL!

IAN LTUA,L1 NLULLC!' L!ClEL4C1 NALULIA' El laN 4141, NLC1LLC1' 1.4.1.:11,4C1 1,EL, NU ELIdlUT.1 ELlEA 41.441 NMI- la.EL 1Lll NALL!,1:1 U.!

CaL. 4441-lni

N4LL:411 A41.4 Clt

?id NUL.'

NALL'.

Na CALI, A4ELL.

L;CI ZE

aLaL NI%

cNEU 4N

N411241:1 11414Q

laN

EE

Q41.1C11.!

U

L

LICC1411,11

Z111 AN LNLAQ

W211.11C4CI CicIA

/21C11

GWCV EL:EA N4LULC1

144W' LIZ

1N1Z 1-!4211..

UCI 1c

El LMM,14

ucunua,c aCal NU N1CA411 Nix ANLrL.,c KCAL LLCM LA

(114a NG,Al CLAi'

11.T1,L41:1 L!,1aL.4C1 QLICU, LC,C1 NAL14,10*

Calf,E >WO

lCa..1.1,d4C1

NAlLk1' ALL NUM

ALI.C1

14ELE1

INL1

r41...,C1C1

LAtLXL

114

121r41:1-4ML.

la, tc

ELL' EAN UWE

CaZ4N4C1 1N4CCI WECIL

- rco

LNLZ

Ef.LC1 9E

rLan tL4

NrLual NalL N4LU4CI

1.11/LLT

UUNZ.C41:1'

ENM C1=411.40:1 Nu 441aCll NIAL

44MCIT IfrLUQ NalL

1NU QELIQ

NU NaLN

r1,1.1.40

C1C4-1C141:1

NEA

ucLaL,.ci

LZ

LIC(LKU NU

LCD

atu.

CaUlN LCLLQLU

uatcL'

at;

IC141.U4L!Q

oc

CtA <ICU

atua: ca.AL`

41,'1.1.4 ClELIC

MAL

RC,

ucacz`

CUCLL

LIC!LLNI. NULL

11

CLLL

LINULLI CLIC, UTC4N RA-41.4 ULM: 12(UCIL, E4CUA

alLL:

ELQ.L.

Lc! cActLtil ,LtEcia. ucacu caALLt LLLCA udt.LNI,

LICCI4UQ:LCU

C4141:1

L!CNL.14.141..t41:

1.2.CaCI4C.14

tC(1441.

LIGIGL NAU.:41:1:

LuLca SAN cac,ci_ctaL: 4c(4

RL cctLc

LIALL

W..CaLt 42.CAQLLU

4GL (Z£9).

C1LUI.

CatEll

LEcaat LcL ULLCINC Nc 4,4KCAC12: RIu ZU:0 =LW NA Z:1761. ucac,cr <1,0.4 cauUCIN CL CilCA1ULL uucLauct tat acccucc NuL,c1 ca.c4ctu L'LN LUQN IL!' CCIdLIJ. 1.241..I.Ca4C1: LILIU.Cil4Q ANLCCUS aucuzu <IA

cur MLA ctaFacci,

144 M4,L11. 1,4 LUME4EL!

C1Ca.l.Q4C1

rCiLACI 11, 1.;C1C1-41:1* NU 11.!4C,M q4,E4E1:11 MCOLIL,1

,TAIL izuL.

44 1.!C1e C1C1N,1 ucunuax 1.4CMCi4r41:1' UL 9Z ;NUL LALLM mon, AuuoLL.' L.QAAL al Nun 1.114M,Q LNC1 laNlr NelLux 4LELl. Na 44,C1:11 41,446 ALNI CELCL! N4llaC1 ,4a1,1,EQ 411. NA

1511,

;.ALEL NA Ci

E,11:1 LAN EN4LL:41:1 C1NQ,C,C1 C11.11,d4C1

1N4r1:1 1/21441411

-

NU 4M4Cil NIAL AL

Nan

NaL. ENC12141 1.:44LICa

6Z

War

411,15

Nal. NU c1LL.414.1:1 114,r0 UNLILL1 ucaL, ;UM [cat Nal. Cal NAL! - 1.:NULZ EL.11 NALU41 L,1,lAl

C11121G441:1* E41L-1:1 ,1,41.111

ECa

caza

N41:Cl Acad. ILL!, ActcaLLr

tt

Aca uctLaAum

cl c!LE uucuA

ctacLu uctatLL1 cmaLcci: Ltt H9)UNI4L. CUUTL!

NAQ4C1

NLcaLE

cam

tZ sz

c4cua ANuL

(GCLLNL

cactu

KM,:

Nal. NU NUJ-ELL:44VA.! uthL rdLcu 1141:UGLQ

CILUCIL. LICC4N NA QUAL!

4(14CINAIX4C1 LZ. Z:9 alL1.2 L, C,44.:NL.' CaLE4LE:

CilCal2' uacL,LE

4C1 41.11C1

Ng.; alC44-CtalL

1c41._cku CUL

aucactc,a4.a ;Ca: ELI:

1E

4412 AC/

C....ltL! U.N4U L:LNaLuLt cauLLNuu (fiCau' caLc4u:

(4=v

ucLatuLt 4QU. ac caALtu cNl ut.Lrca: 124N CAANC4C1' KCNLLE cut,c,ca: racctuLt CLI.1,413 act LIaLC4 uattLa Au,cca AN.ataccida CtA Nl4L cauoatc! actLx. uNac,Nct uca, cALc,Lc ,d,Lzt NA c4CIL:* a; ucte..LLau.c1 ULUC44L! NA NU L:QtLzuLt uusuLL! c,LEEL: tEL wan.; L'INLI: ccuaLt RC; cal4N4cuL NtckL,ci Lat (cE9)' AU4t,LL: LlUca4CULE LIQUI CALUL 6` CULL! ULIC, =Luc!. UtZ4N' caA caut acu (zi9)' uccca,L,u caw Le. utac, Aticu 4N_caa4ct,c1 AN L41.4 ELII.CLU Nacclu caLtu alA LLNI ucadu catuu c,rALIcw.: L1,444 caAc uNLILLt (RA L'LLNUL

;NUL' Acut114Atuar L.:4LLI

LlC1NU,C4Q1

1!4111!

GLILCCV CALLE

£:517. 1:41.!1.1.4C1

uoaL.cci ECIallin lNul. ACC' ZLI!

NU

CULN RQ NLUL cauLLE UCULI.L.1 CCIL! cti4L:

caLLu L, ctAcrucuuLt: ckAc cacacuu c,NuL ca;_ou` uLttLu CA NU at1CL auct

ILLL,L

N1 9Z NULL.'

LL.uLo aLAu N4u141 C. a.uaLdli ce, SA Qc4c1

u41.04 LCD

N4LL:4 LLL41,

sz

CLLC

9E

e11.1M,1' QL.:4 LNLE41.: 1.!NLAI LNU

NAL,61.2) LI4N-QI.C14U4C1(NO.A

c;

NAllan

UCA

L4 LuNL.A EC1NLa' 121-CL 4CQ 1a44A AN NL

G1tiC41

ueaux NU ELN Neni. u,Lo Aszuccr ALLA cuo uri.m. it; cl L4 1.:ECW12. cup' ccaLrax L;404,1:1' Lt laN NALULCI C4 11,41 CLACII EEC C4LIC14C1 /XX cam 1;1-11 111,4

44,CCl NLlL4Q NAL!

L.Ita* LC411E410 EC1d1C41LI 441LLICCI

E41C1

lAALLUI. NU

EEL'

N4W41 NZ; LLIILIAGQ QaaL

1.11N

LULELELICI

NU MALI NMI.

MA41.11

41111...

1-Taad1.,1:1*

L.Lucu

4MlitLI C1441.41' NCILL! NLL NU AccLu LlE41

L.LL NU ALlE,N

C4N4LULCI

1C41 1C1MA,1-11

LMNEA1

UCI,CL41:1

NU ;JUL

C11.41:1'

;WM'

N1 C4

dLIA Nu JUL: AN NALUX LELA' NU N4ll.!40 4d,1 NmL 41, 1:M11,R

ucLaL.,Q. 1NU arscL No N6 NLLL' CallN Nu Auc,J. NQ EAU,

/21,a1A4C11: C1,,

Nu

ACC,1ar

NALLkIA

4NI-1,E411 ri4L.,1:11

0E

RCS

uuttaaLt

9Z

1.21NIQ44cw..t`

9Z

CALQ4C14C1

=it AN_cactAct,cr RC, ucanA 121141

ttArtAu aa

LICLNL! CC4 aucLLE ELLC4.11 GllCd

1.4=4A

KaLW.C1.

Z:S01.'

alLII

Natl. cc,caut.` QUM.

L,

uaat.: Auct VIII Nat.

6Z

L4C11.4 41..' CU. CCU.L41.1: 41.414Q:

NU AL:XL F.l CNI. UNC1ANCIUKNI. aucc..44 atraoce,a:cctu Luacc,u

cU

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of95I CVISION PDFCompressor


6:U1:ZULU

Atu

cudi,,cco 4u,xcel

cL4LIIT LL

41.

4CQI LLQC CINLI

Z4dElli4LI CNCI cctAri. MC

41.

cLLA

C4

alcUCLL. AL

rag' Lcci,

Lehca

1C4C14

14141L.:40 Cc

AEU,' 44

tt

LAID LC1.alCC1

41; L.LlU

uuLuel

It

LIcLI 4L

112.

ure4N

Lku.

zt

LIC4Circai Lin

C44

L4u4Lc

Le,u,Nze! 441.a ez414 LmLuLt

NAU

CI' L'cL1440*

NALL!ca

LILL!

LtAL4M Ucc 4a1Cc41.

ua

QL1LL

L61CZL.,

C4EQccLc0 LIcL

41.!Q

4QQ4'

Q4CLIe 4ELQ Cl ILA

LQC1ULL11 CCC1 QL1C4c0

za,ccv

Crc 120 Q4 cLL4 LN41.1.I4a

441C1

L4!

UQ la4141:1

MOLL!' ALL' QC; LICLGLX 44 LZ1LC44LE,

LiZ4 41-Ic1LLL

LICLI4 AtQ og Cc QLC

carA

QC41.!' U4

CZL.:

4AL

LCL

4.

Mac&

CAcrcUQ' LILCL

cUcL.;

4LLCO. 4L4E4a can. All 44ECal*

CCe7141

LA

617

CCL

1.:E41.11.:'

C1LIICd

Lgai.

44.6=1. N4IZ.C1 CaLCCLI1.44 VAN N41L.I.41' 4CL CLIC NalL ULM. JAL!. Crl.

CULNZLU

aact atuatuatit

Malta

z:stz au.0 C,U4Nt4:L, chat

a,. NU

atcu

uQcatd.

s Qatcl, (L,

AUC1C

lLt: [4 Ca

Zt

CT-

umancz aNuu; ALvaNt. u Al. 141.4414 CU. ct, c,urtc- uaact autcu ctNat <1414U NtLICI Gal ACILE 4KNU ttECLQ;utct.4 Liu LALILL: Nu ute.!aat Nua UNL/Ll1:E4LCI WO, vt ACIUUCIL,0: NtGi.J4.11 LICLIL! cctaeautua: auctu.ta Sb Atuct uauuaLz taut SZ9) (caul NULL Eacivau acct. aacLu AccuvuctaiLu st cc:' uaNa zatuu cpc,uau. NEN Cc CLUC(ClauuL ctc,, uclatu NC, Maall: LI4C141.[4, t4; 617 Cal.:MO.4

ZULIGL. caaLtEL Cl CLLa

dELc

L4U44aCI: CCL'

C4-41.4*

X141.

ULU 1.1.4L40

dcLal

ALM

N4LL;c1:1 Cc

rcC412.1

&CLL.

LE

NIAL.

Nu 4u44L

JUL' AN

AIL

N41.1.1.4

C47L LICO4C4EXII Mc 9E CCCLLLii LILA-4= LICLAL LLI QL-LA

4C1:11 NI.C4L4C1

usrLau ul

LICNi 1441,40

NLICQ 44E441 LIEN1.1 4N NCI CC1404

41.

6E

LIEN'

41444! LAC41. 414

Lxicca

CC441LC1

1.4C1 1-I1 441.C4L.1

14LIL..41:1

MirtAcCI

Lrlelall AN NO ot NA 4LICLL' NCZL LIAN CALL.1.1 UcL altcLIQ LIalEccO: Ql arc LLILN ucLaLz LL:IalCcELI CaLLC440 alAllUt. NU N4LLI4r.1 LILL4L All 4C1r1.1 N4LLM:1 uvrcEr: itca,u AtU wataa, CliicrcCQ' MULL Nall. CrL1141 41. 1.0444 44L1.` rcLtALLIL CAImL

41.

AIL CCL

141. 4LQCC1' 4E141

141.41.! LINI.C4LI CLIO 441

cQ'CLL LtcL.IcELCI

L LNI:2

N411-14(1*

144LL:LC1

1.1.14LLI4Q

LIA4cLrLII

N4L1.24.0

CaZIcrca l4m CacCCI. C4LLL.

4LIC/2141 CaL. CLALra LUGO. a,LIL 41LL4 CLGIAL 4"atc0 CCL 917 1.',41.L41: 11C1LICI. 144 NUI:l 44 NALLUI LLtL. 1.:1.3c1LLI NalL AL

14414 AI4CL LIOIrL!

LICLaLc1:1 411.I4 NU

NU

4E14LII al4ell.C41. LEL!. AN N41.12cCI LNUICI

uLoau

LCL LdLall.L.V NULL!' LIIICL.;

=UCLA, MI

Et CQ41.I0'

QC4141LI:1

iLLA 44AI CIL! ILI eAoLucn

CC4Sa:410

,uLri.

uNc.r' LI.CLc c44 C4CdeA4rl Nan LINLILLI LCcLO raenu.Luc LAID LC1.t NU'

adat.el Q4NL 4ELLIcLIQ LAtmL UNULL1 LCL 0441.L.I4a QNC44rcCi Slarl NalL 4ENU LEI. Nall 917 CQ34ILLIcLIQ' QLIELL.L.40 LIQ Lauut NL ell N4 Lt 4eACLI" LIreANLcrl tLQ hICL

LNL40

C41

4Q41 4Q4L1CU.I

LULA

NL.r

=L LIC1QaL

N4LL!,C11 an

1441.1.:411

C4LL4S 1441.1-;41:1I 414- cQ1.14

6: 0,14L:

NUL( mCL ucLai.,41: CL L411141. CCOcLU'

AILLL

C4cLI cC4Q1. CCL 4LC4CQ' cLE1440

l4AI 4LIC1'

1.14Cca

raezo.uwa

;uipru

CN4LL.IcQl ccalCAL CALrcLIQ*

CN41.1.:c0 LIC114C4C4

LL

LX4LLQ de, C4 4C44LIQL:' SAIL

N41.1.1.41' 4C141.

rcrl.11'

Uct.

1J,UELJ,1.1J,

CILLU

itqLL.1 LICLaLcQ'

NAL cutLca,m uNatt.0 uLaoa Lan NU au,.L cauQatc! uckQLcada cud It CLI.LL CLAAIX (arum* ucluca,a CL unto` .cL uab' tuu.ca ta.utut 111.1Z,' NU t. cdccca cac,N ccL ucauca` uutLa NU 4LICALL3: ctc, alC,141. acttzLu taw tm Ncituci.: cadtLca uataQt. al 4L1L.CL. AN 1261E1.2: NU CELL LUSACIL* AEL.LL GC(1:1 au. ICUCL NU LUL. C, NCl LIAL,CilACC NltC(1-: CilA 41...-auta CI: CIA tUCAL(G44 11,4,AUCAL

CLAUC11.2 t1.211 1.244UCIL

utLau

CLULLE

Cc cauc,L

uctQLa

cac,

CUL ctLz) (EQLL CUZLC

ACIALICALI

AENU LCALaL!

ACANGlakCL ACUILI,C414:GE40.2

ANI

Lc

civatuan atEcu (:).9) (Nt.d.curt. act un. (ucutu) Lama), cactcrQ,. cazo.,.a uucaucActm Nu atute. uQLattoa ,ttc,a2m 4LICI-Lt Ql law= UNLII: UULC11.12Ciaa £:L9L' L, (att.Nuittr uaLtuaLoa cta ZCL.' L.CNEL C[Z4N ataLtEL ClL4U uaatul wawa: al act ;mast' cttLu,: ;t Laraatt o' (ac, uutr,Lu zaucit. CALI.I.G4Um Calla& ANUL act!' Att. ractLu cauctuuLt uclut ,La.t cit.ctu atacu Ea( ULLA! MAN LCL tNLL actm.Lt LIC/CIALLE Ltucatc: NA ciaLau L2CEN NU 4CULU ;ctcEtat atetz LCL cua ata NAL.L'ACL L:CICS,LL:" GULL NA audLcaa L, c,uct. Lucia rutcu' Neal (arta cucatr LICLGLcC1 utactt tcL uactLu' Guu CtA dLLcl 9Z Qatd L, ca;ttut: au.N)' LEI cal NAB (autt. oct uNtuf aQL. Lu.' ctc, luau ci,.QtL cauLt NalL ts.u.4a LIEZ4N. ac, 12G1GLCil,CL: LCL)' (Nri utu ctc, ctc,u: Li.eacuu ACt4A' NULCI alum; LU-Gg. NU Ectuthm u,ct cauta aat.0 uaatt.0 CAANC4C1* cAct4[4c4:K1.11.4 catc,

c

uthl taiLt

t'Z9) (caw El.L ZdLC tctut,a Auc,uct caccaAut CaANC44 cauLtEL ttLata UNCILCU

NAlL:44: 240L.ti

ZNA4A41:1' UNUUL2

uctaLta: o9)'tictt.Lt (cacti

PDF compression, OCR, web I 6g optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


14:ZULU 6: au..0 4LCe11

zat,,

Ca4C4C4C1

C4

C4

4aLrei4R CCCI. L

Cm44L1

NO LNIACI LELLICCV

411440

4rsui

4C11C1

N 4CatCl4[4R LUC14C1 C4C4N WAN

CN4lU4C1 4C11 EGIC44C1

NellUall NU

N4CCI UNC1 £9 ale241.11 LNU

4a11.1!

LCL

ruatz' lNa

I.

1.41.:KULL'.

L110

Z9 CCL,'

4LF4L C4 ClIGIC

CaLcau 14m44u1 4WILL:41

aLLA

6:

1111.:.

MU LG murt, eaLradu., LIZ e2ta NLIC, 4C1e140 iiCd.La zg LlMiC44C41:1 ctitury NI. Ca41.11. C41.Ce21 Ne21.1240 NUCC1 aka,. caax NCL MAL 4C1C10r Caaal xCl YO C4 kav cL' Lca cL C4I - uNac NI, uLELL crcal Lrix,NL xR C4I NULL' SS 4111,,454N1 =MI al 4c4r4 4x LCL tS C4 C1CCII caaeLx CUALIc

41.1.142

MLA= 44

!ALL at uLatax 1:X111110LX 179 N4W 4LeAr' Lum4CL NULL` ce,ccr Laal e1441 4LE4N dLL e2ua adaL LG au.Li 1411111:11 LUZINe2 N10 s9 e,re,Lu Lumml L NUN C4 l4e1 4e2 u.44run eIN wausaav Lauri. 4C4 Ce44141.! LIZQ UNCalICV !ACM. 4NUL cat.= LrEcILei Net 99 m44uli 1.4 NU-11141, UC1NL! C4 44 NULL! dCLEU rtir4t21 NULt AdCL,K1.1 rCi1.141 44441.1 1i4 C4t1L4C1 Uc) 411;a: NUL L7Cli LnuucaLLue uuLrucLal L9 Nis alCUL V.1:1 cLagr xU LelLazx NLA ci,LL ;car lNlQL4C1 ucairu 111144 NaIL

1441,12.40 99

4E14 A414C44

uuLaelLx

CILL.L! CalLI.C4C1

r,th.rm Na

zura

LR14

mcu Cl

442 N41U4C11

CL'

&AU' ue,e!c

4441.11:11 Ne2111.40

Al4Clar

Lcr,uo Luaa

1.;41.

Uidd:

C444LIC1 NUC1 1.1441.0:

acuaLta ue4re N4L1

-

lE4le1C1

4ar4.u:1 L41ZCtA4

CL44L4Cr

LENZ

ce,

ULM 4a44N114

alLEKN

1SL.

1.111.11

011.41

1.;41.

U

IZU c441

1.111.1

elNeAL N41.4

4ac4ca:

NalL N4L1 CQI,

UAL

x44L

CM',

95

u444

411.110

44CL11

4QL.lad4C1 1.140 NAL

1.141,

QL4 ca44LL.Nuo 4r4ci 4N Nalle C4

NLZ

eaCaV.

4114

!MCI

OL

41211:1

xQ NCel

Ld

e21;

r4LL.r

1,4441

1.11,C1111

rae,

LLICCI 41.1.4

Atllrl

i4C41.1.1

NW 4LCllU

&LA xLUL LQ MA4'

421.1C1

YL-1:1

LW.

Cc

caactu zauLtai..4a cacii.tzL uctQL4-a,a

4 C14141

,

<CA

zcz41.4:

atut4a

MCI LELZCI1 4GIC4

DUAL

ELLIE410

CXLCL.11.4 44411, 4L441.1

Le!

Lai

LAC4441,' L

N

4C11.C1.1.1

z(!caL att. ucau,a, 21l ECILL C<FiUll

Ne21,12.4O'

Ld

al

19

CL1,41.1

01.

cur:cam.

umtrus: cuau4 Nutz ULE4NL

Z.5.61." CILLI2 L,

la<UCV ct

actin

caau,u urzatztu

ac,

CLGL<a aua

LtLCC,C1 ULI.CL C< 1..:CiGLati.11

4Ca

NO (caw utc,1 cacivau

19

Auntu L'AC,NEtut crac414m:uauuaLoT um Z9 69 Z:£Z' allU L, Lo_o_nz xtuct:ccc, t.craNA 59

£L' L:S9' alLL2 L,

CO-CL.,41:1

CrC4N GlYQ4Q CUR

duat,a. Ulu

Ne111;41:1

cad c,cc, NUL:

c1LLL! L, U.L.:GLCLU: AltL4C1

QQ1.11,L,

44CV ANCLli

L.14.cd,

att.c,c, 411L44L

Lro

CL

CL CL.LC41:1 1442L

E41.1.12

1-11.N

C1IZU41

1%1-1

41.111

e21441.11'

ctilL 1211 2111

C4C44I

1!.C1

xi.

C14L1.1

ri.a.t. uELdu coa, 09 1iCL4[1' L4t211.11..11. ;EL' NLI elaLc 4tZ

Ne211:40`

CLL1r

41NC4r4C1 1.CiNC41 C14411:40

ad. L4cr4 uLcaL. ANL Le,cr, EE1 414 4ica, 4cr4 L.:C4NL N44V,C1 araelLil 1.44141.140 I-um:Luz 144L4o

41SF4C4:1

Nal

rawn

LN4I 4C1CCII

U1.1441-11

iArieleLa 44r441

1.141e11.1.141:1

L1C1

1.141411.1

LLd 014-LZLI4 mx4LL4Q

1.1.X1

CLaL4C1' C411.0

I.e21414111.1

L4CI.L44C1

1.11.11.1

/.11.N

1.1444 4l-10 44%11 41N

N41.1.!4C1

le2NalL 1ie241;0' 1.4pLadi-41:1

NeN

L4L

caa,

CN4l1-14C1' i,44rL 1.141.0...41:1`

NCLUIV me,

MULL!' ALM

L.:KLAL14

9S

U.C1

Nran

111.C4d.411

4Lriv

6S

4LQ 411110

re21C441

uaLUL4Cr

Ls

CaltICIL

C11-10

aLC1 e,Lmeice,'

41Z4N1 CC44NI.C1

Clqll*

csaa

AC1C10 C4 CNe21,1140

QLEN41:1 1;41,

69

cuaixt.u. Call, WM ClateICC' LC410 4ar,ca alLkl alNelL; can ue4c10

C1SLe2CI

NalL

12C1

gc

i.141

CLI44

1.141,411:1

ALM.=

CN41.1.140 CLaL410

LC/114141.11.'

NLI 14cLaL4Q iAuLzucu.w. elClULIQLQ LlECLU

mat,

4,3:2

UM:14LX NUM'

UCI

Le! Q..ra,e,u

<L<

ac,

41.1C41.2. GL

CAM:

C.401.14L4a:

CALCL41:1 CAUCI

aucc, ucacic, Nu

aa caatus uctc,a ucaQoa c,Hau. cirtcda ae,Iza: 44Lo41,4a 211C4Lca cak NULELIV 2411 Auld tIL 4,uu2laca Acctu.t CUUL akaa cc, C4 AM:

COL!

mum. caa4

Ku cALC 4at uaca cuaeui dr1.44: cauLtL. uNac,rza uuulchu as rtagt, 214U. Acta auctEtha utzrztu aLl. Ac rustuAci: Audi, cacto.cr LAW LiN (LEI. La CULL C.4Ct4.41.'

uLucl

altacz LC,N CaCI.LEL

C44

Z1.LC4C1: AL:AL

UMW: C(AUCALI

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 191 optimization using a watermarked evaluation copy of091


LOJEL:L,L1

NU 4E14 4N LN4LLI41 Lcez44Lik'

Q

6: att.0

1.3.:EULL: 6: CULL!

CN4W CELL

CL

INLI 441.40' N411:41 LIC1LadLL1:1*

N4 4UKCILL L4N 41!LAINL 4C1L.11, C4NULL. IMl1ASh...40 is 411 raeaLudgl kNU LCleAC1 NU 014dLL00 41.!LNEd 4d1.0 NCL L4N

N4L1:41'

i

du4

11144.L1

uctu

LL 4k

NeZ

NCI C9

CLA40*

;KNLI

ALIO LILILL Cc

CNL4*

CYC41.4

lI44UC11.

4W1

UralliL(.0 40

NULL' 01141. U1NL

LILZUI LLCM. CaCI Lid.

a

144 LNULL1 N41.14,0'

41CCI 41EL

L.N1

Ci 44

LL121C4CII

4u,e2in. Liaxua uchLuLr zatio

Nel

C9

CULL

C1LL. LI4 1.1414

C41.Qd1..41'

caul

4110

0C4LLILI ULM Nce11 /71; 44114ML LILIQ44

LC/7144U. CN41.1.141 CELL

C1LL0 MLR L'LN UAL; AIN4LLI41 C4 LULLIC1'

4ULQ

CLal.41' CALL.0 ale241.11

ldlCll

0N4LLI41

41.:LeANL

Ld

1..INC141. L;NLC1LLII

LID LLELCI L9 LILLAIC410*

1.10

dCLL'

4;

LILCO

4a4LNLL alLIZN AL LIIL!' LIAL40

0QL1.0,41 CIL.L; LLU AC 99

ZU0 L N LIN0NAL0 Ch44 4CGlAL

41.IL4LL LeaLuk

40

r/11C1Lf0

N4 441.40 '9

40

C1LL.

41-ILNCJI 41!LaINL Citt. LTLI

EN0.0' LAZO CZNULLI LT/ANL-40 LI-Ildt41 UreZt4C1 AtLz 0LIdLLC0 41.ILNZd dCA, NUL DIAL LUZIC1441 LI/21441.1 LNL4Q 99 LEL' 1144' NC& W4 0.1.01!' LL0 ZULU.: 41:0 raeaLuo..m. LNL1 Lal711:1

4LICLi 4.4C44l

Ci

4rKLI 4QLUILLE4LIO' ILLQ41 EULLLI 7L N

sCrLCI 41.10

LICLi N4LU41

ILL040

4N4L1.141 LUCUIldLal 41.144LL' 41;0 LLLIL

auatmat

tatIlIC11.41:1

4041

L

EL:L.LLI

LULL! 1L1'

V.Ca0.14.0

UEL i1C ett.a,m uQL.a.za amtu.:

UCLLNL01 06

1.1C11,41.NL41:1

19

zaLau. Auazga.a 114:1C4C1, Auz(e'll1MN aA&Nu

urtutt: utatql.a 4u141.1.:aucLe uauual..a C1111a ac, GLUT ANUL c4 acLam a: au rua gel CAL4G4l uoz,c, LE NC, zaaut C,U1-154,4, uuzda rat,)` NEL al. 4124CSLL CC,CCial 12N1-CI.L1 ;La aN,1 NC,12 apt.' uxama: z:7cctA4 LLu (ctzL.NAAu

ictLc,uu:ctLu, au

cs 1,9

421L'.'

IL; Ca4r4C1 LQ 1.1.4Ca4C4C1.1.1

N

Err,

rt41

UC414C,C41:1

1.4QNULELLI 4CMU4CLCI LIZCILLI N4L1-141 ZL LLIC0'

rN1.1.41 LC1410ELLI 0120' LULL 4CE1.1 LNAIL 4gLr4LL/L1.10

LIC04L.L!' UICLLU ILLIL N41.1.1,41' Cl4GC4 44412,0* LL.L ILL!

NULL NU 1Ll

N

tL AK

;a.

Lea

am4Luz

dl0

Ur0LN'

ENdILL'.4.C1

/110EL 4NLIL Z1CL al.C1 4441

LILL £L

zr,u,rx

4u4u Lam

C.

NCILI.

LN1e2C1

Z4LIL!' 4N Nag- Q144U, LICKA NLLIC1 LIAAILL.L

LZLi LaLdl

ILGIIIL LCCtLILIOLL0 CCLCL.41 4ULNEd

LM.' man

C1AZ441

Lcau.

tL

1.:CaLLLI4

4'4

4L44i LCL

LIC1

ECaN

NLLQ 4hCal 4L1-14' caCl. 4LQ' 44C1C ZUall.CLV 4U1L1 NCI 00LCLIV C; DILA 4L:0 4e,C1 14N UZN` LZ41.41 Z4L4C1 CZL. &CM N4LLI40

Eat, LUL.144El. CalCI CC11..! sL ql,./2144. Nt. urn 0,440 9L CLI2ILLIT lCL4L TLLGL rLit ELCLIL NLI 444n. tan C1 h4 LL 4eh. Luau 4u.1.: Lark rlt1 dC1 4141. caLcut.' 444141 LILILILLCLUT1 NLI UCLA CL &NU 4TC1211,1:1.. IdIAL ULL0 4L Z401:/' LILIUOLLLI

LULL

NL

4NC4LLI 144.1.:al

LILALL CN411.

XaLCLLILUCI NL( LLLA N4112.4C1 Cf.

41.L.414C1

Nta

LItQ

r0L11.1.11i LILLLA ULN

CC; L0U0LN40 41;0 mak,

LICCLLLI' LI1CLLLI LILLIL C1.10'

V.C1

LtalCi&CI 1b,Z11" LELLIEL0 mra441; NU L0G4441 1.10'CLEL! NU 1.14411.41 NLA NL.LL. N411:41 L'i 4441.:0* 4LL1C1 N4LLI41 1441.!' C4 1.4414LUL' 4N41.1.140

C1NULL'

ELIaL41:

4riar utkkal

AUX& 44C44l.

LIM Z9

c4dcal.L.Nucv NuLt N4 N4L1.140 LUILLL 4N L4AL40 AQ4' ALL L1ZNL 4N 421141 iicaLi Ault'

Zdall.

CLLL

KL.d1.1' 4U'Ll U.CtLITL.Z41 CCZNC1LELO

44tir'

N4LUL0 444u1

404C0 40d01 4N ail 41.1.0

L0411

cz1.1,41.:

444v

LIALdLl. 4N4LUL0 LOLL-44110'

QLL LLELL NaiL

NI.LICI LIALC1L LNG1L 4L.11`

4caira 4Cda

4C41r01 ULIL41.!

9L

1441.1.1.40 LCL

azin eaztial

alreaa

NUL! cClel 09 CCI.,*

utelea NC44L

-

6L

4lral CalL41.1

alum cauuaLa aCALLtl. Nlat.da cal C414C41:: 3C4C1l aua C1144:1 NUL4C1 ACILA(1.1. CalELC CL, Aauucu..,a 1241.112 cALaL` CUTE' at, Aatl tzt.cut: LUSCA4L11411Z1:1 Etu..4E12. CaC,C,L2aciucau). (t1C11-1 MUM uctaa. Le. auust GNUL mum.' Aucia azu

tL

Nal. Luta aLau uaatt.0 &Lau: Auu uatai.t4a.

LL

Cdlzl

CS1:1

L'AC4.1.1

cum Auuzda

SILZ4) NE1 (C(LL.NCAL: C1ClIala

NU CX.ClIct. zaal.

CSC,

,LC1 4atC4111:1:

99

uurclat 0'9) (azu tacte 1.2K1.411: CAt4N4

4

C

AdLE uENu az IJC,4140.

C.

uat.tual..da uaacv LG4Gll

KL,C1.1.!

412.41U

6L

11UNC(4,41:1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZ9I CVISION PDFCompressor


1414E141.1.:

1J,LtEtILL:

6: all1.2

CUM' Nall-

LLLILQ* MALI N4LL!(.0 C4 SALL!CII LLIC1LL NU ,Cl..LeA NALLka LfdL.CQ:

LNAL: ULNIZILL'

LILL,

=Cc

CCai41.!

LIN/ALEXI

W.:LUZ NI.ILX.QI CILC(.0

LUC Ca.:0

rr,Q

e2ciLrALLNua. ILL.C440 CLILLI

oot

LUU'LC4C4C1

ALM L.:Ca

CC44/44C1 UCV21,CL 11.1.14

C4cat. LZLi

NIAL

,a,ch

L;CCLL.L.r LUCLL! ULLc /ACV ceACEL CZLIca ZEL!

LAMM, LCci QCCCCI ?UAL UV...044Q Cd ULILIQL.41 cal tot

N<rL NUL: enrearu.r L.CL. 4L'.0 Lcalta zot CCL.' ALCM N4 LLIALL LNUL MM.& Mtn LNL4Q

NlAc L.4'

QC4L.

CQ/C/ZIL: CUE C144L! 441..CL LCL

L.:4N

uuLrual..w.

rsraa

!ZINO' d4 WALLA

C1C4L.40.

NLIZQ' LULCL Lrelut. Co.

MIL xi.du uLcLean 4u

cot

L'N got LLLLA' eALC14 NALL!LQ ALM' CiLXLS LcN Lla,e2u1.:

(.11441:1 NLCCI

Ludce2 CLUZILCL! LIILILLQ ACI-LL NU ,L NA Qdce, NALL!LCI Cc CI&ACCV NU Xent, NULL' C01 LLLILQi SCLLL CLUALCLI LLKL: NALL.;41 LCL 411.4 N4 ULUILL ;coax ,u1. e74 rn LCL U4SIAL4 NIAL NU 4LN1.1. LNALL!LO

1.:ELdlf

414LLICI* NIAL (.11C(.410

Kl

?BALL'

ClarL

LEL.

LceA

4.0

tot

NIAL

a

kli

ACCI 1.41.1.44I

Lurre,ui urom.

Lairc:

ELUL: aILLECI NLILLO

CCIC CCL. saen i.LeACcCr raINLL letalAcUL

NALL:41

LLL Nci

al 4tLu.

CNL DIAL NAL;

4N

c/SCL.I.

40

1.40

Z6 LLLILQ*

L',1.14/7141 16

CC<Q 41./.. CA

MALI LN4LL;(.0

lit.11.

1.:C4C1<CLQ'

AN4 Na ALM' NC4L.L.1 ICrLIaL 4C4C14' NCMILO ALM LIC1ELN 4Q4L NAcit AN Cc QX4L,' LLU4LL.1 EliaccCI NULL ert. 4Q041 NQE441:1 ACQ a.,

;ix

LaiLL.r14L;QCdal,C1 NU NAN e2UN4141:1 Nci £6 CL;LENLLP Ure21NL,41 <QLLLGr Lf.C4140 /IQ ALVANL. LL LAl LQ SaLLLQ. AEU

4L1-1141*

NaCI

AC1LL. 4 cCAL

4L!4.41.L.

CL 1S4 4CC11 NLI NCIQ LN4LL;40 UNLILL.'

Lrxcu.dv N4 NULL.' NAcL;Cl* CalLCCCI CarcCCI ClECIL.6.0 L;CI f'6 NU ;.L.NL; LNelLUcCI NLLULLIcCIV NU e,ri. r<ciu. NALL!LO ACCI. NUJ. 4N LULN Li-TULL!' =UL. LLL.fi N4 LILLI1LL 4CQL6 eze2,ut. LCQ ACQ LLL.L4 ACCI L4/21C41. NALL;CII ULILLL L CN g6 &IWO' N/AL. AALACI CL

;maxi.

C'CLLULCI L!QI CIQNLQ Cc QUO' OWL

(-MUM 4q41 CN4LL;c0

MAO LALLZCQ' 4C44). ACM LL/21C/il L:0 96 3LtI4Q' =Le, cLI.L.L' ca,Lua L6 L',C4LCd1.40 AAiLtA cULEI..! 4N 144u.240 uru. ALM' L.SLILEL NO

NU ;LAU' alAN

901

LLICQ' ,LL.4 NALL:LO 44LL.!0* C4CAQL 4/21LC NL

a1L1.!

4N CULZNI.L11 AlSQLL. (IQ AN4 Nci L N LNAL! LULILALQ

NU ALWALCI

NUL.41

LL.LILQ MALI NALL!LO Lq. /SALIM' QC401. 4/711.0 NALL:40 ,L.Nal

eAzo.cv wizaq,

(.41CL.L

zcLaL,a

6'

LLLIL. CLC14.0 LUC

<Lill.' d/ALU

L;CLI.N4.0

1214 LL:LELICIL.LLIQ

LLICO' 4LL.4 N4LL.:41 C4C4.1.Q4Cr m44U1 /CA N4LLk0 aAULL<L 1.!LILdLO

eaccOlE

t.caaal

L!C1C4i LILENLX CL LILOIC40 1.!CL.LN<C1 UL CCW.

ealCiS LN4LL!(.0 li4LL:01 LLIcOLC LUXE aila.,4L! N4N 4L.4LICQ* ure2r4 L1C4L1CL,40:1-, cauuNaAat 1L CU- Lttar, 141-1LC4C4C1:12C11-1N1611.. LZ Z:8 cit. tutaat E<41-0, LLCE414 ut.u. cta, 12L.NCaLCLC1 LULLICL. NU L:CAGLa4C1 cad ut.Nattl: =tag.: ;GC, 411-1LINL14C11. NL VZ9Y (act4 ELL CLLC uc,c! atacit LEN1ENL ratuNc,u1 cactu.rt. atc, LILT Etc CL, NU CN1. LELLA,C1 C1LLLLE4.1:1 NULaa LielELF C41-Lat4,LE1 12,11Gc4IL Cclll atat., LENC&NL L1L4C,LL! Acc4 auuNac,at. ratum,LU. Lc! CauLtEL ldlrd,11 C1FCINC4C1 lead ucra.t. cc,tat. utiNtatl' attar cadra4a uaeuct MAL ILL4C,14.1. LtLE 4CC4N Nctt[xt ataca uccav ULLc (ac,NuL 121.1.1.1.LC CC,

NU

1.44.E4L

1.2L41:

C4

riACI NALU,C1 NA L14.1EL'41.1.0,14: LEI-4E1XL EI-,1-14 1:C1Gla4,11: cCd L!LL!L'. LiLiN uctc,uca... CIl urnuctat Cc ULLA WINO: 44

cta.au Luau- ciactu., ctRuct athau c,ttNat`

NEL

tr,ta.ta

co.ac,ctaa'

Ncitea

Ncc,

zol

Cd[11 121LN

taa

ANLI

CL,CLial

AN

LICE7.14 LaILLE

ECLSLLW.

(ALM NI.

L,C1' caG1.4.1:1'

£01

ulext.t cta 11,N tall&LLIL1 1-1UNC41,1:1' atco..trt. ttt.cLct LIGLa1C,4 CLUU: ktl<CQ to.144a 901 mum. Kttu ctc,cuu,c,u t)* at (Qa, 4t.t41 uct.da

aNact CC(c

atc,ciat Nancttzt LICILA aNctaz

atuctKatt

CLLa

NULLC1

06

attaxt uctad,LAct: c,rclauct.

1.211C1.41 C1KLILC.44

CNLU4 ILCLLC41:1actuct.

Ltact..az a 1.1114,41411 cttuct 14441:12GLatIc4 OIL NCAL Nl t.c,rtt' cucttu AU cpoc.! ucr,.N Ul

NI. tac!Ext` ELLI.CoEt aco...tzt.

c.tact..

1(14,4.C1'

ut...a

NU uatat Nat. L1CLI.2441:11:,C1=144111ara,12 ctacttw.uct NU ACLU ,ctco.ct aNact

L:CCL!' c,c,N

CLNULL.' AL:41lNL. Clo. (ALIN LIcl-LX.

caul

uctc* 4c11-c (tut C1C,ENLE arc= ctc, ;um ,ctuc, acttucti. at. catchcta ;at alAN tcacat aucttzu NUL.4CIttt.cuct uctNcr ctc, attatt.zt ac, cit.ctart aucttcu uctt.c4ct cit.ctacta CINULL

LLILMCX L:NULLi LCLLQ CN4LL.4.0 QNQLCcr.1 L;C1-LNLQ UL CC41.! 66 LLI.L.A. NC1 1.1XCLIC Llac4LL1 NU ALM LLICCILL1 NALLUQ 4 LiaL.CCI L'AULL L:LKNLI

ELCINCL: ALLELE

040440: i01

rt.i...a,ct L:GLCaCt.4

Nat. Aua

001

L11:1

NLUQ

N. K41,11'

can utt.RLA: gad; cittLaLr

cum Lat.tuat.da' NL, meoua: Ecatcca Ltdra. taz,. ac,

AL: UN 413.1L:

eiattx

16

Z6

t'6 L6

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 1791 CVISION PDFCompressor S91


UU1CUL.0

Lucuziu.uw.ci Luct.L.,641

A;

1.114,C1

lItIKULL: 6- GILL'

6: (ILL'

wacuraz LIJC/U4441

Nu LUNLCILCi NJ. ELLL

1.1.441LCZL4C1 UCZYLCL!

-

4CatC1cr(.0* CILELLT te4L,

-

L:Ctall.racCI ;CUSI aLiceiL:

Acdm

AzILAci

1441.1.!41:1

44c1-TI 24/AL Nu

SII 1.41/*

-

1.41411.4

ECILI1

41:1:1

LUNLA' UMCZcll ClACI.LI

41.

N4I.U4C11 911

JAM' Mlalc4

Ced.

N4LUcr:1

q45,MILICI

dLltc

zu

LLICM.LcCI

XcllU

Ci41.4C1 £11

LE

NCI 'CC

WELL

41

CH411., 1.1414C1

(.1.14L!

I.CMcLI4

Ci11.12.

WIN

Ls; uczuruxi 14; UrEcN 14 CiC401. /AC N41-1.4C1 LII Aocuu. uaac n CL' xuu uzu-u ai4C 4NUL !Mau' ram.: sz

N41L ULIMC(.0

enc N1

UC401.

441

;LIE Ni

mC

lCi

/41.11! LLUEL:

Am'

LLUI.C1'

NEeil

NCI Cc

4CLcl CLUZILar LINCZLZ*

41i,c4INL.

C4 14 UNLA CNG1L CMULL: CZN;LUcEl g54CI NJ. Cc ;WI LULILIIAL LLUQ

NUL

4C1 1:1;c1.

N41.140 NU

aCcra IgalCrca 14CLINcll

INV ISSUE' Nu 44c1

NU

lac

611

;LILalCc ukaL 4N Q41.41

OZI

41.24,C1

N4C74.4.CL!

1.4U41-cts NeILL'a.C11 /214(.0

(;c1. L!CiNacrcC11

N4 AUKCILL

CV CLIG(.4! Lutcau Cc cLuL LNlc

U,

NU

601 L!Cicell.:LcCr

1.4;

CIL /21C Qc alCZN NL aA3r4.1.1 LZI.1

r4.12.allli NM LILL N4 CCL NeAL

4rC11.4

LtuaLuu Lama

cr1

4C1.1.11.

AALci 44c1 dcE;

24411:41:1

cLNLI

U QC ULICZLCIC1 LNI COLIGLI" r1.12

Crcall

Ott

Cr,

12.41.141.:*

d1:41

dxu

14L1 4r1.11:

N4ILL:Z ;CO' (.4dL1S NQ itu C4CQ'

ow rano

xu. ucazac,ci

R1.

dru NALual

111

cat=

LE 4L1' i.r2!Li41. Lci4Lri44L1 cut,Lu eiNci,uue urauul NL LCULYL 14411-kCid

L!1,24 1:4,41..!LYL.

calAt.ux cNal ual

N1.1.!C

1..!CrcLU. LUCccl.; 1Wc 4/21cLICII N/AL C40d1-!

;Md.

1IK111L

Ci

6;

41.XCILILili

LCCALI

cUiLL 4q41 4141 CiLl;

N41.124! CL.1411.CL!*

(.41

NU 41441. C4

1.1.1C0' CLUB

44c0:11 UC401.

CLICUIL! CUC1

911 LLLIC1c1:1*

adaid

414

CZ4.

901 CGUCI* C1C Cc 44,1- NALL:J.0

LEL* C4 (.114 N41.12.4 4cLL,N.

;CO cdlCI L4N

4e1 QALICa.! CCL 1t. /211-1.0.41

1-1LNalli LUC! ;C/i GIC4cCI 41-IcCIL!L UNLI.:CcQ Nr41(.1:1 CI.

4; Mal. 4; Crccrl.

44ZUCI

;41C1

L;CUti I.CGcLUI d4d41.!

INL;CI 411.Cle Ld 121.1Cf.al cLNLI lidt 4LQL N41L. ucmri, Cl* arac;L! LI4C41.L.

44140

411.

;MIL Nralca

LTULLII.

CMC4cCII LE 1.414cUl. NeILL43

2441.1.:411

eiL; uu atruun

d4t

LCZcaccL! 12,CiNacrcCV

N411.

NCLUCI 41Ccdal 1-TiLlc4L!

LiCal 4e1 241.1.1111

Arm

;C'Cal ULUL 4N

1.4CMU4r4CI

MU* mNl4 cl.L.414 C4. ;La 41/4LICLL 4NUL auccuu LICC1L11.! C414 N4N LkLIU 4N ;Nrcl Nlcr C4 ULIL,C Ncrt. Cc 1.!LI-44 4N41.1-1,4111

C444

1.1-1,41.EL,C1 U,LIGII.CL!

1.4N CalLILL

Accua ucl,ca aLau auLat, La! adc CI.LaLL L.MCILLLI AdKC44: =M. 1444Ctt Loi aa_u, (cult_ dltNN, racial au,u Laud. uLtuc! tuau. cauuuLL cca Niui CULL' uucaLu u4t.tcw: CCL um.44 r <t1 NCl 4au, attct mar alum camta cLN UQUCL NL CL.11-cCL!` muaL CCL CWCUU (alum CtNUL NCL Nuit4 caLau mum. NU ACUL ca,ELN caul, aau na AatL4u` Aua CNAct UUCILL NU at cauct NLCILcEl lcld LW' ECILL AELNL xcGL LIC.I.441.: Watt. ULLNLUX at:1u.

t

ta.4cLV cac,

Le2 VANUA utc,N X1. AGcti.Atuo. Eclaa ca,citaca CLc uucleL NU ELL aua utuaL ENua actu uclAc2Au ClaLL 4:11.(SL' NllcL Calt AaLL.V..I4EL 1.24,4.CL: ALM LALICILL cact.cua' LALLEGC,C, ACLN ULUUL NU ulma Udge..1.AU UCLLL atm acItGL Cl= CLIO44,14 Udall, NA 901 EGICLU,LICV NU Al Ltc4L1 ECLLL CL&L Nciu,a NL Arclauct' AL14CLCILL ULECLLI. WIN cucia.a' 4t4l. matt. tmatz., uuan: NU Autaa mum. Nclllt N.1 uuukc! uaaa. cac444: 4t.t4u um:u.Lu Au4ctui.: 1214LUC413 ACkLal2.14C411.4.4 UIUUt. alA ELM. UNl GIcca CaUcl: Cd.LENN, acacauu NLLIElAuu UaLLCL` C(Clirc C,CMWD. Nca&l. EdLENN, UCtaLL aINCalc LLLC1U

ElLc Cc CLLCILL L1C4aLLU

LAL: ZII =Qum: dur4 Ua Na Ca Ell LICEcN' NC, GLccl.:

Aud L'AZ4N

allcAL! AEdal 12LEAN ctA mat. au2.*atc! uaGLauu (.(a a4 =Nat. aLclAu Nuuu CLGL.' CCLILL UU NAIL 44)

CAUltZ 244[L Cc

ULLA

ECLLLL'. ChLG4CLL: ANE41. NELLIEL

(LNEcl LILT CIN4E NEL NUL' Amtl ClUcC,L2 AccIca

milt.,

ucauu

£17:9Z.

4

c1NLILL uccara.oa

NcILL: CAUCEN ANL1L C411411;44:

V.11

AUELC.

LICCILN4C1 NC,

LuaNua atAtcau

NC,

ctA Audc, CLc Lc!

1.24ULLAEL'

NAL: C,

LctEl" alccC1L

aNULL

ill

41.:CC4.

uaoLL uaact :C1Ul udaL Zactu Lit aNutL:uGLada eaccaNt.t uraAtatu 91I ruluazin C4 4144 ULLULLL L 90 EOM!! 41c4 LICLCLACL

uaact al AcLua e,ctatu: u44tr [LULL' LaCt Nat.

Q.: 41,11Latil UCCILIL:

cau.u. alUaLGL

uuNmaa

UN auca,u uucLat,a

CNI. LIECILN4C1 L2cULLAEL N4 LIcN

12.G[ccL'.

cat

ALIULcaa UUNCI4Cca. Latuu: Nc4a4 cta Ucl 611

C/ LLLCIca NUL4E1 ACEcN" NULL ALaL

rutual: LAuNud uutcaAma.

LOCI,Gld CGcLL'.

EMI

CAC

ALL1C.I.

CULL,

,utur cNau. ..e.ut NI LNLL LCLaIEL

CUE,.

EC;

NU

4N acct.:La ANLIL

LEL

NAIL

aCILL

C44,CCI:

t

ACLU(' uudca a Na uuLau` Acct: 4.41.4 CNALL:411.

LLICIL.cEEL AUCLIL UUL

NALL:ca CALC4L.' LUULall.:"

LEL

uazu

1,141.1

[042,12

241.1

LEL4LI Na.rtAa,l: Lc

L'ANC44C412

Ul

4C14

oil

III

rutLu toctuuuta

;cum* Au44ua ucluaa

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 991 CVISION PDFCompressor I L9


L:11EULII, 6:

QILL

ICA NALLICli 4a41 ca4uau LAC Ni. XQN alcarAl. NCill CA 414GrAl N4C11.1 1C4 LICIGL414 NU 41.441 NAIL. CQGLQ LILLIL 41Lr4CI N,CIU LIC4C14C417 CUACL aLA AN NAW,CI Ci141U ALCILICI cw. 44L.4111 L.LL CCLU 4.4ELL NI. 'CLAW NI. JCICLI MENU 4141E4NI. NcaLI C4 tzt C4 14 eacua NU 4UC1 441.11 N4LL;4CI AiCILICI* LILL 441-41C1 C4L CAGILIc'

ot .0t4 Q

414/41.

QC4 NUU dCIELI LIEN La.uLa uLual azALL4o cma

N4411:11

UN[41414

Cc

ACiNQcrcll

CZC411:

EAr,

4N

UNC414C1 Atl1 LILUL

114 UCI.GL4Q'

;NULL'

CZLIICCII NUR

NQLI LCICCli NE; ALM atULLI

;Et ri.Arl

EL4G41:1

ICLU

CAA/A. 4q4Cli C41441LI L'NLJ. LAtU

L=40 Nil

CLN WM, NAW,CI ULN L.,CLECCI

E

anc izuu ue,,A 4d1.11 4N 141-CL4C1* CZI.:AL NU CCIICI L'CQ 14 NAWCCI JUL LaaLIV CAN LI:LCLli 4N UNCI 1LCLI.141.* CI AA 1.1...4CICCCI' ' CI.LN N4W4C1* 414 LNULT LCCIUU INU Cl4C0: N4241. LRULLI. e,raLlz 4L421.

=LAD ULN

9

UCIIC 1.4411.44 41CZNUct40 calcC 4C141 Calr4l1" cCLN LAtUL CLNacU

caul.

c4 CEL IAlCal ut.uu41 eze,

NUI.CLIi

N4LL:40 CLN LCNQ1L WI.CI UA,AL:

4040'

rUceill

4NZ414C1

9

NILIILI

N'F'L':

I

IGLU actal.uta cAtctt. &L,d,a). nA cult.ctu tic! di.ta EctLc,u: utu Ecttcp mum. c,tc.N UMW Cc LI,C4GLalca t.ca ucN. Ecttc,a ciacLa ctdi.ctu ;La' carciuLi Auctra aucaut.Atut NI LEN' EctIC,C1 CACI.LC14 NU AuNctaa Lama.

z

Z:

CILL1.1

L,

L:175 CILLLI

LW'

t41.11 AUL14.412, 441.40.

uut.Lav atuAL LkLu

CAC,

uctautiLt

aat:L, GLEN

cm,r44:

CILIAdI

ALIO

CLILI

LAtl

4U

Gnu Nezi.

re,cre

U4N 9Z1

LCLI.' IAN CLIGIICU 4utLl 4N

Q4mL'L AtUCQ

EIMAU UUNC4r4C1

4441 CItAALt,l' NAIL:

LINU

40

LICI

UNCI

Cc

-

;Cad NU

EN4W4C11 L.4r4

ALAI' 1.!CO

LcEd.

uctu..c.a LAct,c, uQatd.a Nu ctcaA C.GaIdtu uNtaL.ct cCd rtuu: dctxt: txxx rta L4 ctiad Nat CAC, atu,latd ttLa.a L.c1 udtLal. atAuau UAL! 4dUU 1241.0, NLla CA

- UCC4N

ZZL

12[E,N NA NC6161 ELNC1LGLLE NAN ACILE' r4A,Nu NC lELN NLE1 alCA UN1LL NU atcac, ucatd

lItttN

NA A,,4241.!

CILI

C4L [MN CaCCI UI.341 szt 1C1 AUCCI [ULM WIN UCC4L'

A1NU' CUUNC1 Ct4L1' NQ 4e,C4LA: lCL CMLU(1.41:1"

t'Z

LNIACJ

CdCLCI C.

NAMLICCI NalL. QVALCCII

ILUQ4C1*

6Z1

ctuct. L, 144GL: NUALS

LOW

ram.' 44 cutdu

CUGC1

Z:6£'

;UAL cLCCI ILGmL YCLACCV

..C(.1* AN NMI-

4u IdCA ALINL UACELI IAti AILLU lanal COI N41.! C4 NU L!Li41CI.1* 1.NLI LImC4C1 CC441 NU LT1.4L 4C141 Ld N4W4C1 LAU" M. 4NC414C1 NUL NUL LINI.I.RLI NU Cact WIN LINCZU' uure,u C121C140

WM-IX

lcL dU44U'

NCILCU` U LQ4GU L 4L'Q

Nt. GAO

zzli.

lL1L AAWCI'

CZEacCI UCI UULICZCle CIILU 'CLLLT czt

LIXIL!

44QL1

aCCI eiat. ULM' CUL! NlaL4C1 CULI.Q4C1' CaLLI

Nla-44-S4-C1 zezruz a4a44a J.I.!

UCLU

£ZI

Gummi 14 ChM& ma,au

CAILQ LULL

ACZAI 414C4C1'

Z01.C40 LCNO.

ULal

NAL! AtL szt L.A* UANI.

CELL'

aaidu

LI.

uuu NU

Ug,ALICZI. LIC1NCia4C1'

LI4LN4CI* ACI 4 UL N4LL1411 C4

ClAN UCIGL NLULU NAL:

L' Z

dU,ALICI CCC4 ULU; 14LC4E1.

N4 LIdLICal CCIGL4C1

N.G.L. C4

CZ=

NCI LL4 CI4CI1 LQAtQ4C4Q CZNI. Cc

1NCI

uccatqL,cr LQ uAtctL.E1

- ActAuctu

u.tmo. ua u<utt..a craca, aluattu

N1C11.cCi cal

uctAALv uctAuctu LNralL

udLtt.a:c.-cc rctot.44

c,cata,a caucutu NULClCU.4:14C1 ECAA"

1C(LLE

EZI

CC11.4.C1.:

Z:£Z. CULL L, CULL!:

E

u.tuta atcott::ccac,

L. z:o

GILL L, reica: Lmtct oat: Nat. NAL:

cZ1

LULA,' UANII CSAcl:C1 C1C4N NI.L[12:NA11141:1 C4C444 9Z1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 99I CVISION PDFCompressor 69L


au 4N

NCAL N4LLILC

4141. L

0.CL:

4;1.444

L4I. CZ4cE4 NelL! LNI,C1L.41`

403L

4N4LULC

41:0 4L14L

NI.

LLC4L

N4LULO.

ULC4L C41CI

Nal

NE;

LLLLI N4L!

9

CaLLILLIaL1 LISUCI

Q1C

LLCL[Li U41:1 NLLI N4L1 LAU, 4N CLL4 uCINLQLLI:1' oz

ro rav2c1L ci 44

NU tC14c0 NQ 1SCiCCI*1Z NCZULi NEL

CLCL

L'

NUCQ

4441. 1.1-!t4d1 MILL! LW 44(.,L1 UCI.24

N4 CLI2L4L! CM Ni 44LUCI* CULL! LIINLI UELLI

Ld

u1 LIU4CICL

NCI LL'CLI-11

1-I41.4C1 LILL

ccdeaco

liez ZWILLICI.

CLIEL41 1N140

u1 MLLE NmL caL,Lu NL Lucuaw

LLLLLL! LI.0.1C401

LN1

N44LICI

EZ

4N4LI

CZGLULCI

-

LLELL 4N4L1:411

;LUIZ C1Cdalal

!ALIO C41:1

LUC LELCCII NLI

LiLUI LULLIX CNC4LEUIT

4Keil40

LILISLI

eao di.e,o CU L4NL

akui

dLLNLICI LCOLLCI en41.Cli

NU

CL.14..01 N4LLI41:1 LILL!

NCI LNL40 LILL' NU ;LIU ICICC CCL CN

LILL!

NL4L

LICILCLI4

LL

NU

caLL.o 44a1. /tar'. eiLkarez azao Nal71 Nan. l7Llli NC CLI CLIGL4UI N4al ,azu "CNIZI ELL! carut zi

GIELLI* NLCLL L4LILILICCI

NI. ELI. 4e2 ULN

CLLCI.

i.Cga

U4424.1.1

C'CC11.4

4ar,co

Lr4 CLcLUQ

/214LULLIC 4LL41-1*

CL CLIC' 4UNCL.1

ELNLL.11.

LILL

NlAL ULLLLLI NU UCLILCI. EI

4IN LQ NL CULL.L11' NLLILLI 4LICI UCLNL

cau4,,a4uo Nuco udari. izuL ti uuLaN40째

tLNL: 4U41 CALLA'

Len4uco UNC4141' N4al. LILUILL ;COLL Ui 1Z

4CiLCI

4411

UrLCL CLEL

CCiLLLO.

iaLo qalc; ,u4u. sum, un.41 Lal4Q LICI C4 cNCIcrl. 1,41.41C4! zczto째 CezeA LtuacOLLIL! Ati CLC14LL!' e,e4Lu, Lruacu 1441.0' 4NLL NI. 44414 cNalli LLLrI xtuu ,adu. urae,c,o ;rtrel.o NUL NUL. UNLLILLI NU rx,r CL rLalCLI째 4N C151.41:1 CUL uLLL;

caepz tatLA

crr, 4Lr44uo NeiwaLl auk' azatu

LICLCICULIV

LoLcuo

CCILIL

L4L/71. LIC1NCtaLCI 6 a14e1C1* C4L11

L4e211*

44LCCII UU14

Nall- NU 4CI:1 CLLL4

01

LLICLUL CLIO

NIAL N4L!

zz

141N

LIC1QL4

ULU' NU 41 CLLLILC N4LLILCI

NUM'

UCI

eiLkatal C1E341 NaC

cilLCZUCCI*

4CLI QC4

C4 41.141CL LLQ

G11.1.1..!

ELUL NU COLL NL Lazi.40 1...r4,L 44 [LEL I. N LLC..1 LN4IL UMILI1.44LO alLICLIL CL 41,' CEL 441LLICI. GLNt 4N C14l4C1 Cul

ZLO4LLI1' 4/21UULI LICILCLI

L1.4CL!

orL

NCL.11

ELd' C4N cx1.41. aLL440

QUO

'ELL

C/4.1.

CLILI LIO3alLf 441LCIL L NL LLal

EUL1

N4l.L!01

TC4L! 14411. LIEU: Luu4t1.3 LLIULO LINEZLCI NLLILLIal. 1a14LLIal CC11LCZLLILLI aco iLL1 N4LLILI:1

CI' cuLldl

LL41C141:1

LL1.4

LIME'

NLLICI LCUU LLELEGI

14414u4D.

I.

1.41.1-14C1

LalUtLI 4U

01:

LIalC441. LIU! U4141:1 ULL LNGIL 4C4r1.1

N4C14N Cat.121:1* t1.146. lNi NUL!" NI.CW. Cr, CL41:1 LILL UNteilLCI 61 Cy Wet& Nal. CC; CaLLIR IZILGCILCI L.I. CCL LLCLEL

U44

LILN LICCILIL

1-111-!*

1441.C1N4C1

NmL LudLoili

LIGALLIGLI1

LILL

cMI. 4N

Nall. CNL.J. 41' 4ZLCI.

NalL

NU

ati.0

ISLCL,LC UCI 91 Licel*

C1t441.4 NLILLI1

NI. CalCZLC q4411:.1. 4e2

raL

0L

dIN

Nal., N414

ULLZILUL

LYLLL LICLILLLCII

4N

NQ CL NEL

44. treiu. CN4IL LL

L11.4141

N41L'cC1' LEL! NL4L

91

4ILL L1 4LLLISUCCI. UCLNL 1..14CL41. NLLILLILL*

NU

NLULULrL NLI CGELLICI dLLNLO

1UI NU ellt1; NL NLJL

au:a

CN/211...

cl

eiu,arez ,taL

C.tN

Kt. liCd 4ECL.'

LISLI 1C4 44,1CLUL

rI.L41. ULU CLLQ NL4Cal LLEIXL G4

LcL AN

LLILN

CCZLCO' NLUL dlLN L44U4

4N LINO CaLCCI

LUUCL1417140 N41Lh.C1 144

1.441:1

LIdLGLI

44,

/ICU-I

4341

LIQ C4C4 CaL14ILCI Lt

eadL4o

LL41.10.

LZ 9: EctlACIUEN' ALIMail4 4.1.1.CCLI

ClCaiLE C14.ELI

N1C,11.:

LAVA

LICCILIL: CCI.N1.11' ANC,11.24E1*

LL

CII.LL: C11.1.12

Nuatu

at4L4ct:L, cuoc,,ct L, NULE: MCA: ZL4

Ll

MIX

02

NU

ca.41C4L1

c1.1.4 LICLI LUcCU COAL NI.:

CC1

L'1.4.1"

cauca.

61

L' 9:S9

L, LINL(1'

AC ANAI.124.4

ILIC1ANC4.:1'alAcllt.C1,

Ccl4 dCal: ALIurca

ucLut.An

El

CALIA44LICI:

fiT

411:1

gl

UdlOU

91

41.41.11.41. CI,L.C,I ULU.

1Z

LUILLN1* Al UAL: cc-1L4

6C.41

EdLE caw

NLECCI.CI Uc

caucc,N

rtLau uwaLui

L

AGC4CCII

GC4.4.1.1

144411:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI CVISION PDFCompressor OL ILI


L:4,LCL: 0

4N

,CZAN

0140

4LCII '

ULU:

UGILLN LC41.1 LNL4CI eALLX' LS411 NUL

CLCI4C1

NIZIL NU cLLA N4LL!,C1

NU caliiiL N4N

N4L

44N

NQ NALUcCII IL4LI UIC4L atalL C4

CLLA 4N

MSC

LIM. 4L1LI

UcLI CL! LLNL!

Ncrll

CZNCZ4C4I1

ULCI4CL

4N

4Gr4Ural Ucl NG1L N41: UCLit.all LCCZU

LNL4C1 OE

to

CL 341LL. 4Q0

Las.

C1J.

NUU MAL!

41EC1C1

L! u4au

Ld CI

CL' CZLICLC4 ULM

CUL! Et 41-!C41i

4N C4 atla

Cc 1LLL4' C4 4NC414,0 c`CLLO 4N NALULIZ

L'ACL-4,0)1 (CII 4NO3:1

LLCZL

4'4 vieEu

4QC

AL1'

=C

14N

4dLC1

'Cl

t4i4 N4L C4 UCCICI* 4N LC44all LC44CZL! CLAUC LAL! Ulu1L UALLCLLI

CL' ACZLL

rr4L udcL4a)' (Ca

C444 IL;

N1 414411:X1' EcLGLICI

CLUJCI

Ccral CAL OE

NalL

UNLIL4C1

-

eicaLL:

renaub NU rNQIL NQ LCa 4a1' MULALCL Laren 44/24' 4Na1l, AL

LX41.14C1

N44EL'

cz, LE4L4

LNLA'

LCL.

LCL

U4/21

U

CI' Na 4C0' NalL

taLLN:UNGUILI J.CAti

9C

NU aNraL 1.'c4iLu 1.44GL:

LE

LELA LIEN'

LLCCLACI

MALE alNcELI CULL9,: NUU Z:£7 GILL' L, GULL::

SC

NU MIL,Ca 1.1CIGLald4: L

:St,

aux

L,

A4.1.04: CLUE!.

l<Ccl

U''

1.'t

NCAL

cacu NALL201 ca,uu

raa

LC4C4CCI

ce2

uurau

VIAL UNULI NLLI

CLL

aLrau

11C1l1 C11 1.11,

41ca 1.41.41.1 ULN

ika..4

C14

L4ELE14

N41.1-!411' 4Y41-L'

L!

LLCL4Qe

C1U41.-

NU UCLLI

UNCLI Lt.ELL N4lLi4C1 ILL LL ZE 4LNLa CCC1 LIU41.! EC LILC1Li i1. COAL LrA441.0 11.4u 4NCGLI CZACL

LNClcrl. 4N C. LC4.3d.L.4I:14

4CLLN 4141C4 NUL 4X4LL!4CI

CLX

LE

NU CllEcN ICl4 l&C441:11 NUX440 AULT

t1L CAL! 434C1.

U

L

ULX N4LL:41:1

Z:1.17' GILL' L,

;al'

LIC1 NL LLICLIL

Lu1 uencza

UCZLI LZ

7

Z4L3LI

NtAL WALLI360

CLN CLLN N4L141:1

NIZ1L UtaL134C1

ENA4A4.11'

SZ

-

LlN

Cc 4461

C4 cLILENI.LI

2.11ZL

rot;

41.11ILL

XML C.IQ

Luezivac NU° CC1dLUCCV 41. 4N LLILI LUMLL1341:1 IQ'

NIAL

alCal 4N UAL4CI

Aa

,LLeSIL

q4C1:1* CLL

AN U1.1.4

CI UCLLGIL N41L UNCZO:1 4NCLLI. U4CL 114* NU IL! 4C4LL LALca NCI Ca 9t' :411LUI 4N LLLCCI N4LL:4C' as 44areaL CidZU NU 414

(UX44440)

UNZ'

4141. 1.4rXL1

4UL4L CL4Q NU rNQLL

ACLUCH

6Z

4CL* NUG ALCL4C1 CL 4C

147

Nall. MAO St ALA'

CN4LL!40 L4

,LLIILL LUC; 46C4CI'

NU 4CL4a1l NQ lb

LNIi UNtaicil

EL'

N4L' C4 C4441.!* G1QLLU Nd4L! Cd.L.A4 CLQL CRI 4L4I Lara.m X4LU4Ce

NI

zt 4C1Aal4al. Ca.11.4Z Ncrt. INC4 4U444 qUi4C4C1 414' UXI4C4C1 UL!CI CUL! 4alC44L 4N 411-CL ral M.! 1:114L4141:11 CNLIrt. die): 4U41CL.1 Luc; Cella NL U&LLL4C1 NU 4L'rULU LILC4 C4LCI NL

LZ

Uar, Cald

NU 4UC4L. ai.GLE

ikt.L.' LcLati

C44/44CQ: L4CQ CZ444 44

N4 cUGI.J. NaiL NU leaULI. Ual4LCI EU4LI N4 41C04 !LLN N4LI-40 sz ,N344 4N licL, =au' LLC CILCL! ULUIL UCILC 441Lld4 9Z

4E444

CL C4NC14C4C QUO CUL! 06 UALL4L!' ZCL 4114 ULILMQ4C1'

MCC! NUR

CULL!

XLLL1

LC

1'414C14

0

4AILLI LdLNL CULL!L' NUU

NU UCL4411. LQ

Xl211.

UM

OE

OC

CJLI:1 NU

U111

IAN crLLLI !MN

NLLIL CLU

CILLU .QC4NL

KW'

UNMI.

udLi41 NU e,ruu rah 4N UQ3L' LEL., NU NULNUL, lUEcr 43C411

L:LN LN4L X4L12404

LcEll uAa co aad

ULELLIC

L

1CAU

La

C4L 1.:4a1

NU 17E

4CLLN UL LX ZLN/214U.

sc cezdL4az UlAYL 11.' CaL !CLL.!"Ca Ca ULM UNULIi 414ELILLIN4 1214LC4 NUL 4N4LL:4CI L.L3LICI

XL UNC1LI1 N4 14CUI: C4d.CLILL: GLACI. CX4 LNL, u4 UNULP NA 14CL/L!

LuaaaLi

;cc'

cw afauLuu c4x

CClUl NJ, NeZL

aucc uou:

cctic,a uctuca cAtat.' utu. uacia caLcu, NUU cacti: NUU: cacti: cuuacca ac1 c, acuaa IL:: NU SL Let 4C4 CULL!' LCLIGLIA! caca,ctiC aco, cwt. acc( CULNIU

CIA

IL! NU IL! talCUL uCI ANUL NL

ELL cdt_c du.aa

Ill'

Lc( NU

Na

4.11'1.

411,4

craurLau azt.ctiu LICLGL61,4 u4Uto,:4a aLuLadxu

L2EN

Z:96'

Auu,,x dicta ui..41 act Acc, AL: CLNU

CaO, QaAuca NC,CL: 43,LULA NLLIZI acctuxa ;at CalCALCL: NU CNCIA4

£:L2 GILL'

9'

L,

uu:

UL U.C4U 04LX

uat,ta:el rug,u

SZ

GULL! L, CUALEG43:1:

SZ

ILL NU

CALgeN

IC

AN C,

CC

tilMU:ciudn ;MN

1,C

IICALS

UL

4NCial.' AN cauctiGdu.a) AUL ;ULM!: tta Lt1 t

tzg) (aux

ALIL14.4.L!

4t4Ch4CL:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI CVISION PDFCompressor ELI

ZL


:,LCL: L 0 CILLL: OL:44CL: CULL'

LAN aLli. 444UC1 LUC:

ccal4

ELLL' EOGL

4At N4L1;41:11 41.41-4 Z9

U4L411 ELL, UL/41.L1-! 1.41X

call

144

LLIL.Naa' 1..!CZNC14CcCJ LIC1 19 cXCALL' L!Cri.LL LaCccL! LILL! N41.12.40` LELc NU 4411ELLT NJ. UDC LEAL40

L'411.q41 ULAt

1'9

N41.1.411: Z.L. C1.41. L:NL4L LCLU

crnaz

N4 CLIUAL! LIGLra:I

=UZI'

CLC1411 1:11

NU ACC NI.LILLT

4a111

Zalral

al;

aILLIG4C1

NIL

CLCICt

LELcUll*

Nall. C4

44E4E1.14

19

4N41.1-140 99 W41.1.4

NaCI NALLIali C4t44L.4 NLILLCI

L Na L:LN L9 CZLXNcE LQ L4C1.; tLG 411.1.N4 LCcli NUL EINLI ;NUJ.' LILA 4C441 1-1.41.0 tAtU 4CZELLIUCCJI

U41.4 ULAt N(.1

44111E14

a1CZ1.1

ULINULL 41NLI NCMCLIN

Nil

Cl' Lt44L

1.4C1:1

N4LL!4C NI.C1L401

MAL

ENLAI

La1C141:1

U.C1

99

NeAL. CA

4N NALL:XI 44 414L4CI L:CILGA,C iiCLL.' 69 LIL4Li 4N Natl. NU N4LI-I4r.) NU CCII,C1C LNI N4i.CV CSLACI 4u4rri. 1.1,0 OL Li44* 44(4 CGLI.' Cc LNILZGIUdeAL!'

Mc' dll-LUcl NU cl-!CICar at..N IL NU ACC UICL. L4LU4 LNU CacCO ZLCLILLN. NU e.ANLI NUQ auden,u Erc

ND

4Er4

Eat.i.CCCI CLILL.0

LiZA IC1C1CI1 NU C4 1.444I.

NIULLLIcl

Nil

nth

1.!1:11:`,CLIall

CCILI4434Ele AtLUQ

N4r4

-

&LI

uarL

Lcur44

man

coaxe 1.141.! C11.!

NALU,Cla NLUI.0

LNQ

alui.u

44

ULM

N41.1.1.411 144

4CLc

ZL

isca NeAL LNLI MLA C44CICL LN[1.

Lk!

Nu.ru..rav

CtCU4414 AtU

ALL

4A44.1.IIV CLN L414111.

cum]

Url

LUCItal

CN

4LUVC4L.

NLC11.!

c4 N4

LI'

gt, 4dLGL1L' LAN El-4!

NLCZL4C14

ALL

C1444

,L,. 4N4 Na

CGAC NIALI C4 ACC, N4LL1(.0

LtILECCI:

(.La!

AtrnL

ca,cci

kW'

Ld t4GLL AZIZUL'

4LML,C4V 14N CI1141; Nis 41-ULUL 4LC41. 4N wan 4NLL NL 444: CAt4rntl 4LE/AL 444CCI cELN N LILI1. CcEL. Ld CLi LINCUL 4CLN CNalL Ld UNQ 11 4UL.14/716 LILILCIN40 4Cd.411. C4N41: NU NGLN CI4C11. UtiLLAL!' 4004 44NC1L. NI ZS 4UUf.rnli aILLaun 4NUL OS

C11.!

4ccr anLein caute,ca 1:41. &CM NULT LLN

LcElCci

Cl`

iiCZI.L.1 MULL' LILN LINCI ;LC/L. C4Cat.

1:41.1.4L!' ELI LTGal 4.C4L! NLAL

NU CLNI. CNalL 4XqL!* NLI 14N

U.N'

XLAI

C1121aC1

4214C4Ld. LILC41.

171

alaau:

E4C41.:0

LE4EL I.C141.Nle NLJ, Cac111.! 1.!cUL; 4Z3C11. lNi UULCIL!' NU (.01.41-1. 1:41.C/11'

Qccalu AtCI LcNLAI cencix NeaL ce,

NCZLI N41.1:411

11

4N LNUCI eINC41.11!'

4N4LLI41:1

NCI

11

LILUILL* LN441. 1.1-MC14lr 1:CtucL! ULN 95 4l.1.44C1* At4CQ C4Lz4L.ro LNLACI LCZI-GN

LIt2IC4 C11.QL LELCCCI

C11SCI

4CQ CLLICL LIZU L!Nr41(.01 Ulf.

LS

LCLUM.1.1 NALLILCI CCLCLI i4C1LL' aS ACZNCiacCr LLLICZ4CI LULL.CLI 44CCLL1

4N4LLUI:11 Z4L3LIC1

IL caucio...,cr 411i.LU lAtl4U4

Ludurt.

UCiLII-IL40 /AA

iiael

44

N41.1:41:i

NQ 141..!' 1.!N4l;CI

LIL44LI AL!CLN

NC1L L:LN ZCi: 414

xea.. Lueztuaxi NUQ 4zue LEI 4 C4 C4 e4cLe czca

NMI

4413C11.

4Nra1

&ALEX' ELLL'

N4

CZ/213C1

1.4LICCI LICL

cu 6U:

LC41.!

61

4aLu

4C4LL 4At

LX At

dCtILZCI

InN

aldLi.EI NUE! aLa441 CLIC)

LI.' (.14r L

C4 N4lL'41:1

aLt,Lro

ALL

ALL

2 Af

C4C4

l.(Na ;cc'

4CCII 1NU

ULM.

CULL C4

ezie,u

N;Lua

LI!LeZIL! N41.1.4C1

,eaczLIV azezi.

UNC

caw

uaLrau

i4C4LL.'

Cal.*

44 ald.l.40 UCIL344ci 141.41C4CI LUL! 09 NALLkai UNralcCI 44 ELM: C4LScia N41140 UUU4QG 1.11144L1 MEL!'

VAL: 40L

19

ANt,LLI4Cr L.:CMALL4C1 CAC, NALL:412: 41414

Z9

£:S17 CULL' L, CCCCA4

ULLCL c4 uc2GLaL,a La

l1:61L.'41-4CL' LICE42.44 C(&

Alit CLIC,LCAL CINC,LUcCI

c,zauuu ILCI:

L2C1NCl4L

ULU Ectic,Et c4

9:17£ al1.11 L, C,NALL'ACI. 61LLIGc4

ctauL` rctuu uucLca,o,

ua ctLI

1.41;

co.u:

UCCL

jolt,

LEL C4

C4-4.ELCL cc.LIZN 414

rue,

LAN C11;

179

1

&

Lre21C44 1.4N L!LELcEl CZI

LCL INLI" 1-CL. LAN

41.rn411 CCCI

cezuov

ELEL LutaLe! eiN

atxau

CAN

LAN LNL.J. 4At

4cLue

19

C4

a.r4L4 CCIaldA

xt.1 Aracus

au, dacta EI.CL C4CLICI LAW L'AZ,41 L L Z:9 aLLu L,

99

Z:Z CULL: L, CHIC14L412: AC(4.C," t7L Ga, C41.14,4041:L,

ZL

L L

LUILLL LAN

$39

EL

Ltuca

111.d; clla ENCL.L.ELL1 NC4LCLIQ

I:MULL:1U: 86

Ulal CLULL. cActe` ;L:t.t.aL: Ltutat44a

diLaLLI 1Cu cuarLu caLco.a tccauu

.ccoaaL

os

nt.l./***cat.:1.4c4 6S

PDF compression, OCR, web SLI optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 'DLL


4ltl; L 0

MC

LL1-4411*

CILLL!

4,LEL:

NMI, NAV. CLLL LIACL Li14 4CU

LCZLLLUI CL4141.1. L.u.m.dLa LYLLLLI LdL4g CC, NeZL 11.! C1t441.,, NALL; UCCL1

NJ.

ACI

414!LLC1

;NUL

UUd.: 4C141

NI.L1

4C41,.1.1 L4!

V.1.441.114

xU

-

1,4!

LZLNA

NC,,

rE,.A

LCCILECICILLCI

ULLC1 Z6

NU LUILLCL 06

CC,.

CNalL NL CL' 4NUlCl anoi;

NCIL' 4C1CL4'

CINC14

16

4L14/21,.L

CINLLILLILC L4L.K1 UCIOLULCI UNC41,31 LQ L.C4 CL NULLI:.` 4CNLC1 UI,CLLCV MCC NLLICI LCACACL CICLCL Cal/21C i.41LN4 tr4 NU lamcri 16 CLEcUll LalaLC1 LLELat

C4LC1

1-1.1.4LS.

411Q 1.1.1.4C4!U

NM.. 41,

Nu..ru.l. ALM UCt.NL LUC! IL`4C EC(. NA

CL

uxi

LuuC

1..

C1.144h.

AN LUC

CLIAJL NalL CCA UCIULCI UUdLU

ac,Luxii N41 uu.a.n NIdL C4 ELEL Ciad c4rit udr1 NQ 1,6 utta UNCZU card: rr4Lzu 4arat. arr4u ucaL Nu 114ILLNLCI NAL.: =ILI NU MCLI44141:1 cuadadxv UL:a.! N4 Ci 44 LElrit,' NU inizei

UCILL1L' CCLA

dL4U N4 CIPU' NUL

LL

C44L41

iLi

uucezaoa LI

uucalaxe

aL4u rctLozi.

LLALI

44

LAN ISLL

LINCILCU AN CILL4 96 1.!CCL..*

1111Q

CN/211.

4lrUi

NLAL 66 ICII-CIL! 4UL.14Ct 4UC1 LUtUCL

LcCLCI.:1 LINC41LCI

C1.4141.1

WI.'

4C3LLS NUL! ULC4 LC,.

'CC

LINLA

411.CCL

44

CNL

a.Na

LINLLILLI ,.LISLAL ca; NL LCNLAi

tum

ALCILC AUCULL

&ICC' INL.r 4e1 CL 1.!CINCILCLCI

NC4.141 NC,.

INU

1410

ra

414,.ULCL

C.

;ix

QCIULCLI

xU

UCILL

riuL 4x

1.:4L4C1

44 NULL'

ci44cm

NAIL

z01 LNCILCLi

CICI

LLL Ne2IL

;NUL col

L2ZL4CI. 99

4CIL'

Z. 1241111.4C1

Acata, auctuu CILLIca taa udu.ca. NLa ucICLC atat NLLLUcl: actc, Wale ULLU C11.40.2.141.alt: tC(a. 1.141aLca 6A cAcw.0 atuaq ULILLLY. CILLN4 u4uti.,ta NU L'tt,GL: NU LVILLN4C1 1.44,1.1 14LI taw, CltuaL. CELNU Ncia.uu uatiact4cu CC NA NAN AEU' LICE4N NA AN U4N ucia.cada cCcl ANCLtt: LI4,1. G1 4LCL! L, L1CCN' 141ULLU NU acact4L ANUL cucaLcu caulu cct.LL Nua, ,ttu: ate, ctul CC4 atc,

1C4CL

ss

4Lu.dry

AUCI 4CIL41C CL4C1

tiAL uu.a44u.

C14411: ULAAUCI NeAl.

Z Nc

N

UULGINLO'

;Lc

L.

ui..1.

44eaL

C11114.13 NCLULCL

;Ca caul' Aim w..

ULM,

C/411L1.'

NCIL

N41.1.!,C1

cLIISCL NCI NIA CLCLLLI

ZCILIULAALCI LULL CNLJ. LUClAN SLID CCILICIOLLCI NCI lieo.L' 1.(ACICL CN4LUX11

1-!4LL4U

cc, AdUA ULU/ N4 LCLCCL' 4!114 CL.L.

cud ;Km.' L41:11.1.1. 4C1411.! ua,4ud ACUt. CULCIC NU L441L

/MCC ACC,

LutrdLi

Lcarte

I 4Nuat. 4C4 4cc CI

u,4;

LiNU

LUNCL GI CIUZal 4CIL' uCCc C4C1

Waal

Wcti. LcLaic NU

ISA C4CUL:'

CLUCLI

1..!LLJI. L9

CU±LCC1'

NUL 99 4CINCL.C4* CLEW

C141,111

UCILU alCiALT

rccL,L

1.IL!

LcLuLi cau,EL.

69

!Jam.. C4Lra LUIL

LIGAUCC NUL'

£6

C4C,LICL' CUALI.L

C

INU

SL

cr;uu

LICLL.L

C144. NU ,,Z4LU AN

NC4ALC U141. LCL LLELCCV 111U1 U4L4C1 CUct.

Nem.

14C1C/CL

UMW NCIL

NU L2Lca.

4autt

41C4CCI 12C141LCI.

mum.

CC(.

t/

CL411 6L

ucLaL4cr

L4C1L4XLI

9L

CLISLICCI NMI- NU f:a14,cL

LCILISEU 3L41.1.

NALULD

a cam

43CUCI

UNCL.1 AN

414 4C1L

N4LL;L:1' aii-.,121U CAN C341 41LC1 UNCILEU 4N CI4L4C 001 CINCI..E,Cli AULLU NA fm.CIL iiC1LL' 101 LCL AUCLI 441CL4L 4N Nall- NU riaral CILCIL, LULN

NaL ANraz

RLcQ

11.41.1 4C.141U

NCI

catuaz

41C4CCI LUCILEL CU"

Z9 UULCIO,C*

N4LL1c.C1

LINCILCL

11111

CA

41.441

19

Cr, iL4U

41.Cal NU C144LUCI UOLCL

C/44 4uclu.tri. CNI.1 UNCI NULL'

44 AU/AULL

LNALUal ULN' C41Z.CI

xu

1114C/U CGC0.1.0

CCLN 09 CILUUUi C/Callz C4 N4L 1.!CLNL

CMIL

uUd

;to NU

ezei

N4cCQi CCLNU Lmuu Q4

ULN Cal1.6 LC,.

AN UNL41.i

LOC4111.*

MILL

NL CCCLL' LCIL4EU

C'Z'ANL UCI

NULL' CINury

C41G411 NAL!

au

NU CIZNCL NG/IL

UNCIU

CNCILCUVI

xU U4LCLX1

CN41L 9L ULCINLC 414 4C1 LUd. au.41.

NU,/

n4i.1.4.114 414UCL

NLULULCL NU 41.!Ci.N NULI LNU cazu NU 414UCL NUL(.1.4C1

AN ZL4!' LLI 4441.1.0 LLELCL Y1L Nall, NAL; 96 4NC1.1.1* UAL 31 N4LL.!(.111 C4Lrel1 (.1.111. NCI 41- CLAD' L'NLULU C4 41.10 LLE'CL YCI L46; L6 NC14CL' CULL

14121 NLl11

CN41L 4UNC1.1 Ca4LLIL 4N UCI LNLAC C141,41'

1.141.1,411.

4C1L.

CULCIOcCi LULL.1 LULLU

OL

66 LN4.AL. S6

96

aciL4a ciaNcl,c,a cauctuu uucua4a Lkl ucau

L L

CaA

LZ 4:£01- CALL' L, NlL[lLLtl

SL

uacuu. NU

L:C4A4CL:

09

Mk

£9

1 CaULLE

ctut acE,

(C4.1-1,1-) 4.LINZL: CC14LL: 4L:13: NU, 41.r

aat.Nc cacc, act.cua LUG4ALV

mum:

NA

cllt

GE442.

44,LA,

L,

c1cuau

[Add

4C4L:

oLctu. ul4 ctut

CCL

cuILE

(.1,E,L!` LC(LC4.U: Lt04.4,1::

attia: zeal. GULL:: C1GUL ECU,LICI

tilt,

L9

AULIGAA ENAL

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor LLI optimization using a watermarked evaluation copy of 9L1


01.:4trU

Ci&I

NCI

QL;LI.; 2441:4

C411:1

NU

4NC11.6

1:41141

-

NUL' NUL I.CZI.Eral

C14C1

C1NLII.

I.CX4L

car

NLICCI

LAarzi. Aar, LCL

-

Au!

C4,1.14L

NalL CICL

CC131.L41 CNC41..41 NILILLE41.

C141 4 CLUALCU

INLIL

ca,,cacc

C.1441.-1

LIGCL NCI

NL ACLCL! L!LNI.t. CA 44 CLCU 4(.6141 LAIC' ed.ca

ACCIlla

VILA' ULU

17

4Lraa 444CCI

4LQ 414

4461.1U ACad. WC! NU C1.3C4C1

NZ.

4E34rl.

NU 4Lti

121N

1.41:1

g

4C1.:1

CI

-41.4. C4 WIN

411.4 ILILN NLCZILI'

NU CLN

WAC14C1

NUC11

CUI

444

141 AC

-

alL

L

L!C141:1 GC4.

tiA

L.)

404dU'

41C4

4

L1

4)

LidLa. 4114

C4 m4 4C4C4UL

Clain

CZLI4

ad-L'

ELCLIALII.

CaC144

cirLcu: L'..:44 CA uchuz- uu4..r cla

CZLI;L' 4IC11

Z:6C"

LGGL CHLCALI

MUM;

1.41.GLIL NLCALLI CSL,c 41E11

1.1[C4N NL, GC44L:

&MCI

L, 1.141.1.1.N1'NUALZ4L:

N41.141:1

Ni.al (AC; AN

ICA LcELECCI' ICU

Ld

I.CA

41.1411.!

C41.1 1.1SUI.L. AL; Z

C14CI UNCZLI

trAu

C3C441:1

;CU'

CN/AL

rre,uu

'Ltd

41Ca1l.GCLCI* UCII.0

601

NCI

Lot

ituLti QM./ LIGIA

UNZ414.C1'

44414L 4ZCZI. ACIICU

4Cal

Mc NULL' sot

Ld ;CU'

LZ2141...

4A4CIA AL'alrcLI 444 AN /SAM

!AN Cc N4W4C1' cenICI NM.

a LW'

uarai

1-!IN

441.* 9

41.CdL* LULIc

UCCA

crnatu unal, ZCC1 Clc 14L4

NCI 9 C1UI44'

4GL 1. Z:

C111.11 CU-

C4134)

L, "1.*:{ N"

elmt: Amt.

LILA' 41.0, tlL4: ULU 41.12 LILLCI.L.0 CLUCL' LCc(1.ZL EL1L,&46:1 CilcC 41111-41,0L21.,: L £:517 CILLL2 L,

Ut4L: N4 Z' N CLNaLU L,

Q4S1.1...

IAN Alt

4t4LLLLCQ 41.1. LIY4L' NCI

NU Can:

CU.

411,144

ALL' 1.;444

CZ4CL1.

QUAL 44r4dCL; LIAt CLCLII.* NU

AL'

CC1Z4C(4CI

Lt. N4LU4Q

rceAN CCILL LCO

AL14.411

NIA

N4LIJ4C1' N4 LIWILL

CLIL* COCL %MCI

MUCCI' ANL1L

MI

NC4 1114/21

444:1u Ucciz N41.;

-

CACCCI

oad

lcLml

CCYLCI' 4IEQCI cAcCIL NC441. LNLACI

Ac. CZLI4

U Nel

LLIc CLCL

WLLII.C1* 1.4C11.4!

CA 1.LIC1CL

NU NQ CALL LL

NU 4L:E44

NeAL N14CILI 41't4W(.1:1 NCI Cc NAILMA'

CCC4 11.:41; L14.(41.!'

L. N'4 UUCQ

-

INA CLItcis' ULU N4 Gra; /AN At.' LNC1LL sot CCZNCL.n.CI' 4144.1.11 NalL NALU40 Ct44L4 N1-11-41:1 k4 CLICaili. C.IGEL! INA 901 CC1411-ra,ni

ZLZ1.1. LLILULC1 1.g-11R1

UCZNC1a4C1*

N4U NLI 41.CL At4r4

renuccr

II

voi

L:Nr/AcCil

C1t4414 1.14CLI

Ul;1.

CILLL:

LICL4N1.1. ACC,. L1C4412: GC4

[AN

9

L

Z:96* CELL' L,

C441,L10413:

L, Lt[41): SOI

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9L1 CVISION PDFCompressor 6L1


VAL : I

44M

ELCLI

4;

N4LI C4 N4LLI4C1*

4;

UCI 41-I4L LIEN

C;

4N N;LI

41.C4L

434;

4N LIE &MCI' NLI LICUL 4ZClC1'

0Z UCN*

NELL1 LIu4C11. WILL

C4L4CI Cc

C4443 Lcau ezezcaL

Lai

cer4c4a ;LICI

CNLA'

LILN N4LLI4C1' 1L4LI

;LNLU'

1z

LICI

zz Ci4ECI' ELL

aad

NU LLI41.44C1

L.4ELCCI1 CGC4 LLICCI.4413 LICILC L41.14L.41

444LLL rC1al4L L',34r4CI alrc

L4N

-

42d C4 9Z CLLLLLI' 41..ILLI4LECI CNLI4 C4LCI

4Lral 444CCI ,cLN

al

4Ca xr4 utezez

N4N N.rk C4 OELL4C1 2QCL LICL3L4111 LIL4C4C1 C4r4CL NalL LI441C411 L. Cr4CLI

4;

C4411.44

4a1 NCI 1.4LICCI:

-

czse,u 2

xr,

N C1LLIC4L

NC4,1

LC4

N4

9Z

NLLICI

CiC4' LINC1L4CI

ri

EN4 H;L:

Leia,du caue

CU NU

ez4uri. cz

N4N LI4CLL

N4LLI4C1' NLI

a

LCc CCCL4 NC4LL

ccaurt,'

4r3LIL'

LLCI

CalL

/MCI. 441' 4QL.N4LI LG

LINLI

C34C13*

414.

Cc

444 L01344 i.ro

uLezcz LEL

Cr,.

CLACI LI:141..!

2W N4LU4CI CZ3r4 44ILLI4 44114J. C4 NI. N41LI4C1' NaL.LU C4L4 C4 C3r4CCI C1441 Nr4 Nil IC

Cr,. 01 CC41-411

414A

01

4C34ILLI' L4UC4CL LLUL

01444' LILALLI DLL alULLL! 4LQ LICILC1 2QU

141.41.

C11144L!

Et,'

41C4L,' C441.

LICLLL

NalL

44

Cl4EL!

C4

u431;

ars!:

C1444L' rO4I-13

Nem, LIELL! LLILI4L1I

LLI4Lal4CI ULLLI 414 LNL;CI 11 LC4ULCLC'

LalCL

urrce.a

C144d4CI LLINCI CMLLCZ4C1' NLEL.

C; 44 Clac,u

LILCI-40 cLdzu

LICI

NL

1N41.1.I4CI 4121U4L1

4I3d4LL.

C44C1.1 NLUL

a:1w

4N

c4

-

W.

L2Q

c44x1..z Ltut.

1.N144 Cl LZL.'

CLL4LLI il4LI ulC4l NaL C4 44iLLI LdLNL ULN LILLL Cc L.44 441L4NLIC13' 444C1 424 N;LI C4 NCI NI. 't N411.! Ha LC4 N44LI4C11 C41.44LI C4C4LIC14C1 LILIC1EILli ;az NCIU' NCI N41.1-10:11

un

a4e1c.un alCL 4U411.!

NU' ;UM ZCZ4N L4LIC4LLLI4LI

NaL

41N

LILL!

LI4L4CI 4L.144 1.40 MUHL

CL

411 C4 LCL ClUCI 441.4 LAN CL' Q3441LI4LIQ LC; LIMA' 11.4u. LICN c414C1 eiuta

414 LCL Nem_ N;L'. LIE 91

LIE

saL 4L

C1HULL41.

1SLC1L

L4C4rli. cLila

caw:

4aul44! uetu uen

4; um.

usdad

4N

LINC/11413 C1LC4LI

LNLe,a

LI

aau

DIAL C4p1..! al; CL' CMC4r4CI N;LI LLIC1413' LCZdLL c41.L1' LI rusul 4i. uczucuxi Nren, cLta LL iz; Cl

eIN UNE

Nrc 4114

zi

ULI2lC4L

;N

SaLL 4;C4N1

CILL4LI

Nu Cl4pOLL ;LILL;

N444 LILLL 424 C1LL4 4C4LLI 31 NUL: ULalal c4 4EL: 442

414C44CL*

UcIELli

C4 NLCZL, 1N4C4 2QC4' C14241. C4 NLCZL. 2IE4 LN41 UrCILIL' NU

N;LL:al

Ultra

ClUOLCL CC144C1L LNI3

6Z

uhleta No4da

U4C14C

4CL C1444LICId 4UCILUL 4LC41. 424 444141' CLNL C414 LNL413 ;CLNi LILN 4441.3 CILLIC441. LINLCI I.0 rC144C1 NCI 6 41.' LLL Nall.

C41.4

CILELi 4N KR 444CCI 4caLuu uri,c4 NU Cl444 4o4d CL4LI4 LN41 N4LLI4E' 44 alCL4 LC4 CL' 44 Lrai4La Nral4CI 44 ELN413 NUR LNL4Q L4ELCIV NU garLez 4414LE LICI L'UNC14r4C1' C1ECI

LI: alLII

4a1q14 :.C4L

L4isu

C4 HrL 4LI.N411

L4N4C1

Url 4044' Cr4

Cl44C4CCI [CULL L

ucda

;co

4C11.

LN41

runl. (144444x)

LICMC14r4C1 Ez

CV ,1441

17z

"LC4L

LI41CLLi 4N LINE AUCLli UNUL LI4LCILI CaL!' L4aILC14

CIL

RI

LNI L4ELCCII 3C4 endl. dia4t. N;L! C14; Nralt.C1 LILL14d4 Nall- 61 LI4LL4U1 Cr4 LNal 4; N4LLI413

N4LL!41:1 CULL

WM. ;LICILd

uaLa440 ua cLc; caLt44a

ldL4112

4;

L4ELCCI'

&ALI NCI"

UAL

alL12.

uLta

uct.aL

LC4

4C L' 1.41.N Cc

C4

NCILLMI

Ct4E4

NU

=all./

N4N

LC

NC EC4N N4Cl. CRLIChl. C4 1.:CIGL.4.4 ACICSCLE

LCil

mom,: u.cLa.u.

z:z aiLL L, atLtLE: Le.t.L:41.- NU NILCI: t1.1:

£I IIIIC4aLl: Al L14412 LI LICW14d. MUGU. 4CC4N LICL 41U LICAGL(1144 4Ca LatlCl CUM AUL: CAMILLA UNCI4N4* ELLE LW-11444Q UCINCL.C44 4C44 caucutu 1. Z:Z CULL: L,

cauAdt LutmL4a Li.,uLL4o aucLu L:auctLE: Ecaucci; NI EC101.' LuoLcada: tcltud. tt: Liorlact N4 mum.' az,

NI:

1.:LEILL!'

LELIN41:1

C.441614.

(cc,

uucca.Act uctANo4ta

14411.4.1:1:

KI.LatCl NUL44 ECC,LC4LC:

LCLCLICt/..41IN,Lc: C411:1

CaoL cL:

Acitut.NI.

9:LZ* QUA: L, aldLaCI:

14,

CulE4

ctca

401

CS.

I

R111.1GIL: 41c4

tz

cprta LL.a. L4z4ca:Ea4 NIL

6Z

uumu,t,n at; Lto4t44:

LooLca,a ,ca cm: uNta,a)' MIN cacALLrL tiLcLia NuL44 CZINU ENC441.11.LI uutociLE

to, IL: outc, 4uzJ.

C.1.11-N 411.11N

chLuaL

ccc,

Lucca.

CcUL

trLau,' toc,NL auLtEL

uctAA uuLcala utLax (= ciauct artc,u Co.oL 4GC. 4GCal MUCCI; NI AGE,. Nt. cant4cm NAL: ULEILLI. U6LL 414 taoLt mum. CEINI1 NCI4LCW QC, cuta. 1211,1 ato cuau`

ca;

uuLau`

L:C1.41.1 CiGIc

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of091CVISION PDFCompressor 19I


CILLL!

LULU

LILL

QCti. ULN

Ctc

LNC1L1

44 u'eAx; 1N4 4./AULC4

14Q1...'

NAL AA,'

n.

LEM. el x

9t CGILECLIT LYLl41 LNUU

CU'

641.11

LULU

444

146.1.1'

41N CC14/41.: 14CaLcCI

a' =CALM'

4U,LL.1 41N

ru st

4L.N

LICL4C1 c1nauL114:

ucilt

LLL/2.1

LIC4U AN NCI NLA' AN NUL

talAto LL

cziturLd

ZCCACi4C1' EAVCCI NeAL

1WL.C1

UALL4U1 Crc.

NUU LurauLth uezai.iLlv

QM.

14r, LILA' AN NalL

44

GI

14a114414

dLA racc4 Nl St'

rC.1

4E04 ALL NUL' Nall-

U1.14

1.1,4Cidl

LA4

CCL ALVA

441

CUC1

AL. ut440 Kt. LNLUL CUC1' rCUL1 1214N UUNLLALLI cd. uLx LLU' CALI 1SC1LL CI 1641 L' 1W Cr, LAN MIL! 4N 4Gr4

;NEL 1.141.

celco' NAIL NU NU 444r4 LCN AurLI Auurzu

41N

Cc Nis

AUL.'

CLU

L.H.N

N1412 414

LIL4.4 4N 4144C4LCC14 144LU4Q

4CCI

LILUILL' 1N441

4V4LL' LNL44

ucn 41.L4

NL 4441

41-144C1

u

Ld

040

17

NC=

CLAUt.

NCI i4C1LLI Ci4CLI

ACLL 13CL.' Crc NUL.' LLN

14U4UC1' LNL

4LNLIS

1-41.1441 QUA

C.

NU Glelurt. ANL Crc. 044

Os

Cr. is C14CCC1' CLL4C1 LG LNUCI C4441,411 N4LU 4CC1 N.L Cc 4N4LL!4C1' UNC1 NUL' 414EL Clc ts4 441.... LC4 441 4C1.. act:, CL' =dal Nat. au,' 1444L UILL 0:11:1L. CiL.XLCCCI Cal44U zs ALL,Li U4C44l. CGmL CLU 4CC1 14/21C4C1 CLCU ra1C14 1.0.04.6 ;CO 4414U 441 CLIZLCU ul Laza Laiae ArL L:txi:1 AN u,Li =LA' cs Aucloy L.taiLti. 0144 CLLICQ'

LtLat

CZNC1i.ri.C1 NCL LN41

414'

NUQ Lra

1SL4

xelwa:1

Add ArL

1.141L 1.1N44C1 141.

4411.0 CLALICL

L' NC

uXe.,,E.L. NUL CI.; 1.464 INLI: NAN CL.L. 414 is cs CGILLIG4C11 4144LU4C1 LIELGL NalL 4144U CILIL4X Nrc. 141 Cc 41.4

=Liu tcl LNILL

NgC,u. ut. ate

tid.tat

Cc

tiLata t/GLacta

NLLCU CaCI.LN: CaCcCLU (144,t,t4Lu)'

wacuLa. cct NU NALLI,C1ALM,C, ucautt AU ;CL CIL6 CCU C1L14 LALIL: ucctuul.:tu C(GLatc4 1.14&d.: cl.&N LCL Natl. araauttl.: CMC4 111.24 Na

at; ucisz..utd, CUL: atca.tct.

Cr, CLCL

L:4LLALe

Liaru

14414

1144-G4

L1:14

&rat, Aro.

NCI (Cc c,cte.t1.:

E.1-1

cac, CCL 24411 CUSI.

CULL

CELNalcU` Ca 99:01: CILLU

ucLaca cit.cas

CO,

L, CC(CC,U CaCCLU CU

917

Nau

(uct). atuaN ctutt ucl ccuJAct adtc,c, tutt4 [CLAY ELUL' CR114.4 NcCCI GcLlcAl ClaGULIL CAECc ULN Na. Cc 1.0.1.444 lU CNI.C1.2 ClalCICUU LiN ctctcau Cc CLCU.: auttc!tcl u.Qt.catta tiLta NCA Natut LtcLU [NW: AN caw:

LNI.441C4Z61.2.LI. CALL Auctatu

4N

Itet uLAaa uL4

CZ,

LA4

LN121

Azta itca

4

t.

ro

ACC r41St ALL NCI.

01/211...

1.144L1 ALCal

CLN

uosaue NU onus uue, LIN 9C - 444r L Um4uL NCI NUL' 3C4L'

C114LICL 414 1441

4L14U

LALL 6£

LI41.1.CUL

NC11.X.' UUCLL' LLUU LCLCI

AL4CI4C1* 44L4C4 ALCM 41.114 dQ xL czezauLrL CC4 LNLI CILV CX4 LEJCU 1CL /2144411 eZIC440 CU U.A4L! UNUX. CCAC1 uU4 alLd NAN ucac4r4c 04LI L4CQ WO. Nall, NU AN

-

-

LIG44t LU04 NA,L!' CM: NUL.' It' UL' ) NeAL

Lima

CalCI L12.41

rt

Lxe.,

iicaL

t441

Gr4

44

-

tix L:L.

NLLIC1

raINU u4N zt

1S4 CMACI 14C4XN

enaLri NALLU!' LLL uar, caLri 4Nall 4414

m.R.ri.

141

L.41-4L'

EX.=

(UCI)'

-

AcrL dLIt Lrfl

14CL Et

ucLaL.,a 40 LIaLLIL

(ALCI 414 ut.La (ru>4

1.1.t4cCI

Cita

LLULC1' 01.4U L4ELZ4 x41144C1*

AN ULN

uxciLl

1.2.14C4141

UML.a.LL

141

NuL

Uu4C1' UGC,

4441. a.LLICI

Leauxii cz4cU xis t:4& xLcale N4ca,' Ncc LL 44 [ULM'. (1.1.40GaLl)

du,

C14

rac

,NCL Cl NUL' LdL4

11.41.1

NI

tt

UCZ4C1

NCA

mat NI.

LAElit:

NC,

ill

CaC,

GUAR

C(&CI

NU COINL

cUt.I.LE cCI.C, C1C,NL

CaCt UCANI.LCS EGLC1.4 C44N1.1.11 CALUCII.; LICCN

N4 CCULg:GtAL AN

altd.

LICIGL4.1:1

cactELE LU1 NC4: WIN).

9:05-

cc, Cu): Lcu cLNata (ctLaL 6t

CN LINCLU aG4 L,

MUCCI. ULLE4UU <U01241.102

U.O.LcLU

C1 4144:14a

L.:ST LULL L, 4141:

tc

uuttL: tau caucauct ucttrat Lct.tt:

CALL41.

CaL:d.Ltal-CLII-LaN LacGLI

a4.Qu.

ctC,cLICI

NuU CCN CS

CULL: 244,1,1:412:1-, NIALI.LS

Nc.,tuct. cac,tu

INIU <mut'

CO.CcUL: C<SZC.11. CCU

cCICAL'

CC1LC44C1' 1..4U LUCI gt,

INLI

1suL C1CC4 N4ez AxaLL..' 4.11 tr412, 9E CULINCC 4/11141. ULILC NU -44L. LC AraL xezi. 4e1 LILIAEC 044 CCL' U. inxcla cz1 uLA

444L 4L4LICI AN

C1LCLI.'

;LIZ&

L.a.CLCCCI U1.14 CC11.CLICO' 14LEU

4114

uta,ru azi.4

LNQ

LNUCI 41,..EL!' NCI 444CCI 41.1C414 41.C4 N4LU4C1

ULC4L

4141.41'

i.GYA

ccr4 atual L' N&2 INU

ZE

xciL.r NQ 444r11 CL UN44Q xeaL,

4t21LL

a4aLL.,

1,U

LC cf.!' NULL'

OS

L, Cu'

41.4

c

actl. aduic,

uc.14,AL: ctc,

ctctl

cta NIUI

atuta ucLatta Amt: 4u4 Zt ZZ a cLrzcaa

PDF compression, OCR, web £91 optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Z91


LW,

L L G1LLL2

wen

41411.01

12E/111.LL!

EL' 4t4L 4N

41-4UO C4

ralAUCL C4 LI4LN' N4 NOLL'

NU ANCLUO UC,NL

0212 CNrnL

eZ44L14C1 69

Ei-EdL

OL

4UL4N

Ee24

UCI CIOC41-11 LILLL! EL LNUIL! E44C4L4 OLIL4C1

,ELid' 44 4U

E4/21LCL LELIdU: rcECL! NZUL IL ;LW CSIA 4O1. EC,. :4141 LK& N411. UNLOZO 44' NEL4 14C4LLII ZL idCLIc 1i4 ,ELId LNLIL4 C4 NU UOELLL! EL 1..!O C41.3eIN LEL E4O413i EN 11: LE444 446414 OULAA L!E4L1 trt. NUO 444COI LELCLL141. NALLal LuC14 LELi ON4LL!40

4L

MUM

C14441 NCLUCI /AA N4CILIL OLL! ONe/IL

Is

en; SQL

cc AINLII

Lru NCLLQ'

NELUC1

1:41.!

al.!

-

AL!1114E1

4LL

c44uri

Nd L NL2

LaELLi.

NLLLU 9L

LlaILLU

Lcs;

4ri.L4o

uenen AEL

NZAL 4IANC16 Urnl

4L.N40 U4L

4CQ ClIALLLI !Xi CCD UNd NLLLI4 ten;

uciaz

4CIL Er,. 9L CLLIC

AO,'

d;LI 44,

ULN

LIEMILL!'

UL14

44 t16; L4LII aldLA NALLall LEL do COL

rOAN 4LC' N4

UCL!

LLE-U3NLLI.

;uurzu

Sun.

ALCM 44,L10 4CLN L4LOL

LCILICI,L. CLN1

uuu;L atm

s;

1L

41144L4ZL CCLN LL LLXL

CC,

NOL' LALLX

4Z44111 AN

ANLILL.' CICCI Nom

&ILL/

al LcaLt 4E4C1

0144U4 NO.

NALLal NU

Uu4C1L LN4

;LW ?MU'

oaL

EN4IL L.46au

uat

ZLILLLI ZLLLLLI 444L! 4LL4L!

cl

czemo

LUCICILEL

-4Q' 4U C1421C4CI:

tqc,LL.kci. L:Lx uLLEL

aCCI.L!

1.14N

LL.Na141.1 L,

t7oL)'

caul

=Oa

C

SS

U3r1. NO

U.CL!

4C41, CAN 41.412C1

KULI.U:

La uuLacLu aLuclu ac,,Licau dr,c,

L LCl ELN(41.4LL

C,C4alGUL: CN1.

cccLc,LE

L, 441144I4

caucLicu acLcaxt

A: CL

cp,c,L2, C&LLUL: 41-LEU

42LLu L,

L,ELLO ANLLILLI L'UCLJLZL

4lLie

C4

IL;Lek OLLL

NC/ UOLT411

ANL: Er,. CaLLUL NU

1214

E4L413

LIL144LI LE,LCI

L UL 40 LL Sc

hlu,'

lrUI uNLA

cLuu,ri. O44an. LtLC1.' calq.,. 6S 4Lral Oar,

EC, NOLI ULN

U4L

LC144NL (1144LI4L' 34 NIX LUOLL

tiA ut.cazu

LN/210

d;;!..!

ANL' Er, ,NELL CI EL.,ELEO' NU

NUcU iNALI

O213L NUCCI 4ZL LLN

N441 LULL LitOL ClCtrl

OtA4L,L'

cal,;u

;CO Nd c4

ci

09

Er, CGLI

Er,

LI,OLL

/114LIEL

N4ILLI

Ed(211.

itn

cl 44 LN4

19

4N4L144111

1s4 ACILMEI NLLIL:

;co

tE LIA4CL 43r4C1 iN4L(' NOLL' Z9 Lr4CU dLAC L,ELZ, oad c;crt. NcLucv AcLL em, N U N ;sta. 44CL 4 ;azoLL ucden 4Ca14L LICL Cr4 L' NCI E9 CI. ;Una ;CI. dlLN NUL! Nall- ELLL Lueni. Clc - OLLIO,L 44, 1.43,4 L'CO L4ELC4' Cl4C1 Li:4U C41-4 (4 NQ L4LICO: LIdLLLI'

OLO43,0 NUCI N4I 34LI NU NOLL! NO LTV. LIC41/1. 4CQ' ANLL/ NALLko C41So 6,14112,

Oar, 44J.LLI,

N41.1-1.413'

Cr

179

aLc saen cco aLcu ;Lsud Cu Ltarsi. Liusco. 4C440 Ci4L/211..! 4LL Ld NOL.' LNI 44ALLL!'

44L14.1

NEL& IL;u LcL. ;Lau ;LI

LN4 N4LL!,C1 CNLC4U

aLrl'

L4CLCl; 41.13' NI.Ul

[GAL CL41,

aIN'CL!'

a,c4u. EC, CELL NCI

L2411.40 S9

LEN

GQ ONall, 99 LILICLU /ZAN UCCILIL! iLL!, ECLI,CO

al; d;Lri. Oar,

LELL'a

al

NUL

dL4 LAO

4113 ,L L1

Nal.

U41441..!

UONO,r4C1 LNLI

CM.

LIN O4L4CI CUL

uszia.1

LUNLAL

L9

=CULL

tr4

iNAL! NU 1.1114 LAN

89 EELX41XO'

,NELL CI CL4ELCO'

IL

caucauEL. uctt,tca LCLCI 95 LL

ciadcw uaccur

09

ctal,l14

Nod-

LS

OL

4 COIN

LL4c4L

4CL4411 CLACCI

UONO4r411 LNLI LILL NU

NI.UR O44C1CL

ELLIO4r1. u44C1rL

uraut.L.!: 69

ALlt;

C4,01-40' ENLLU CLL44L L..4ELr4 LNe111. SILL' AN LNLIO LILILI,COI NUL 40 44.0 LL417Lr4 ;ucov ren;uu, N111L NU 4CQ CNalL SS CLACI X4L4 NU ellLOL L4ELC4 r4C114* COALN 41. ;ui,d Lac;t.

ZS

ri,L,;'

LILICLALLI

nuchlc4aLct: Cl Lcu, c,Lla` cauLta L2C(CA NU AUU4412 1.24.1.4C2L MAL' £Z 4U CLNal4LI L., NALL:4X 1.2LN L.11-1.CL (tan,: LiULECEU LN4C,L.

LZ (cILLL: CLLC,

L.RALuALIL.1:

UNC,AL:

AN NL

CNalL

Nuu crtac,Na uacLAct AccaoL ELILL21.2.1cuu cLcu

Aaccv NL CNCC4I1 ucarzt.

L1N4l

LcCLrI 4,C4 AVM OLCIrl Nat..

Luiduz LI Nil

atuc2c,rtc,cL clam-Lc uctaLLLu

1.!LkN

ci

dLLti UZI&

CUL,'

deg

19 4441..!

LtA ULU' UA,AL! CNald E,Lat Er, NU

LIELN 414LI13 um.

CZaLu, CM,

UXEL!

144.1:1 4CELL414 4N C4 4L4C1 1.0. NOLL' 6L cz:Lez..,oz NL Clal4CU OLACO' OW 44 L!,LX Ld 4L NOLI 09 =dal NalL NU

enIALV 44 4UU LAN

9S

EX4E4U NLUL ULN 121N4l ,ZLL N,1 LL,ELCCO* L4ELE4 N4LL:413 1S4

NUL' 44,L11'

41.13

NUL! L4LL4

uidu ccsix

NC, LNLAII

GULL!

L L

L.:EL. CULL! LE,C.M.:L, L.:£L.'

Laucuu.

Z9

Edict;

caucau,La. ctLkNA

C14UL4LCA4L!

CLLLL1

19

L, CN4L1:

NU 4S4(2L.LL',:d,&t.

LCLC,NL caca.LzL uctcLauci,

4041

atNtu: 4t;

L9

PDF compression, OCR,991 web optimization using a watermarked evaluation copy oft9iCVISION PDFCompressor


UIL LL:

Cr, NCLI. CNeilL QL,Li Cr,

uu. Li: aLLu

6.NCLL CL

MCI U,L AN

C14L4C1 CC1l

acuLL

S6

U,Q41,1

car,

CULL', Nacicux LAI:Ecr HlLILLIcrl NU AL:Ca Cita! Nu mezuri 96

16

oxLLLx LSIl4R aLAL!. 4QL CL1441 cAL

401 Ca,

66

,LLL

NM_ WI.

NAO.

NM-

r1.1.14 Ca;

Una'

LCIGLQ rLL.N

UClLrca U'UcclZ LCclCI

SI4 id.I.L,L0

ULL! CISLACI

01410

xri. MUD 1.14.611L 44L4CI' 14,1.41 MIL 1X114LL41.1.1 QL LQ UAAL ULCL,Q 001 Auc ruaL AN 101 uLcL.L.R LNuL.LLx Lieit' AA LxALciLLu 441 AL. ocaL4c

&l

NAIL LxNeen L.4cLrit' ezA LcLL do cxmL. rLCIL Aacio c4 ALLA' LackaL LAN CC(1404 4l.;11 UllicAl AN NAlUcil C1E441.4 Li.L.rae,AL N44UE1 U4L.cCI SIU CUCII/1. L,C1CL.'

AcA

NLLJ

xaLL

ccL

CCL UcN CIL Z01 LILLE/ LiALr LCL AL:c cot WSW CCLu QCUI. C41.1.4LIL: QUI,d1.11 MILL/

4cLraL AeLNuL Nem. c4Lc 4uL4 NalL L;CH LUILALI Alrell

Ld

CLSII SIU

ran.:

LNE'l

AcLCI

LaaLLxv AAN ramL 144

CNIA cuAl UZI

Acdat Ncal ANLQAACl' NalL

talIQX1

ALL. CA

cl.rdall

CA CI.' 4u4L

L4E4 L4rp

101

uzida CiAlN

LAN

L4rLrL roL. ;CA III L11141L,Q clad C11il:41;11

SILQAA,Q CUO 1.4W.

ra.ric

HULL.1 L4cLrit ,LEU. NO NAN LUNLA1

rd.

ALL'

4L4L NAL!, AC1SI1.41L4C1'

NQ

Nall.

SILT

ALM

rezc

LNrL

46r4ce

1.1.NLA' U41Q,C1

NEL11,112

601

011

/11La0,0 CCL LW.

NL RC4L LaS1 CL Q4414.l.' 1t4 41CLL NL

L4LIrL

ClAal

L',C411:

atu

LZLIClal Lat4 AL.,,o'

Q1.1Q,r40 NO

WWI

Lc,

Crc

1.41

LSI4

xLdi

AA

L14114U

LALx meke, Nan Nip.;

SIU 411'411C

LLurLz Ae,

SIQ LICLICQ:

,e21

44IXQ, AULt,L. uaLA SI 4SI

-

aiturL

LUSIAL!,

ALLL41 AL

cc;

risiL

cLcLarL

Lxo44LLA:

44e4U-1 [LILA

LaL 4C41 Cr, NriLl 88 CC14mL,g1 LoL.ruAL Lrl Cal NU aLrou A, eflAU Ltra oAc

N4LL;4a LA 4cLALL cce, Audi. LxLr4 c4 44,C0 NNaLL NaL. cA Nu Cr, 69 LUALELt LRAcl SIQCIL 44c1 LLC,' NIT 4X44U Lr4c44L NA SIL

N4rC1

ccr, UCU SImL CNOLL CNOLL u,irm. al Nu' CCluetLdu MA AM CU, ltul cr4 ro i1.141.1 al; 4C1L CCr,

ate, AoL

rU'

;VI

alA

c4L4cLrcc QU,AU CdeAl. 06 QCO LULd,Q CL NULL' 16 LULCiA* LIAO L4cLr4 QLCLI" LC,C, AUC,L rI.CA 4SI U,,CL QataUUL1 Cr, N4C14N cdLcri. No.; NLr4c UQL C, SICl 11.1.1440 Cr, UNCI Nal.' Z6 C4,C,EL XL,L_CLU CL NUL: LSI41 Li SILL.r QLC4cR 1.1ILL LNUL.

iitt'

CalUlla. NULL uzzAcixo C, 41. UNALU404 c144r4cc NL4L4C1 LILL Qata Nr4 Lta WACO' UQQ4C1. 4Q4' Cr, £6 Q44,CQ 144 UL441 L,Clr, rIICQG UJALL AlreA 4C0.1 CISIUCL

AA ALALX Lr4LLcuL LALL cm44'

c14

Aoca &I Nadu

Nr4 Lro

1441'

de!uL

ac4c

oa4u caLlrL

'6 aA4c Nix o44orL LcLrL' elm otaL ccilaxa' roAL cLAL Lcl_LrA enNtie !I. Lte,c LxALLAL; Lccr, cLuu4rLi

NaL

LxoNc14r4o LNLx

4c14N LNUL NUL

crtl. utLrctu cL LAcl 4l0C1,:aa

ER

CILLI2, L, 4241,4:

1,8

=A/ALL uaGLacct Lcca 11CICIUL. ULM as ca.= cacLuL muck 144241.4L1:ULLLU Auct caul uLacLu Cl CUR urry caLAct ALla uaLcau caLcL NI cualciaLLt CL,ICIL uuc,d, At: MALI ArtALuca: ucaccL

99

CIWIL NCI

4.ac4 NICAL,CI

L:S8 CML,C1* C40.1.1 Nt1111141.:

96

auctm CCL CL,C41. onact 101 ucti caLAct Auctu.aci HIAL: to.rta CUL ULIILL: 1:401.: I 01 Luccaa

oNLE.4

C,LCO C1mAtcL aINALUal WIINL.,U 98 UNI-1* NULL' 19 z4L,CQ AmoLL LLN Lx6eLL.4 4SI LNLAo Nilo' ACQ

WW1 Al NAIL L:UICIN CIA

t9

al. QC; ,art.L. Nall. (IQ al;

ucir4A Cll ANreac LtauaL

NcLuac AcLL NaL C,L,

S9

L4ar4c Aar,

uacca. NU aEctct

LSI4

;cc

alitCLL

rueiek ua LNLAa LxooL' Lx 4CZU earl Cl.

901

Er,

OL41

NALL; N41, c4 N4LL.5.ci Lixam441.11 Lxcia..LLx 111 LrcLAL LN4 c1t41IL41` CCA ciLcisc c4 SIC, LLSIL; Ll &rail 44,C0 ,CLN oL NE, UL21.0

CUZI.CU SI4cl

£01

LAAL: 414cLL Nea. Ace, crLrA Lladad NA

CLLL NLL.to 41.CL,Q LAN

arm4a

L4rataL

AAN RLiLT IL L' U1. NuL.L.r L.4cLrL ,,Lxu

rrt.A.

L'C4

Cral

4SI 1.1.1aNi L'ALCI

901 1.QS1141L,Q

CL' cUcl elrELI

4uaL41 NiaL Nix ,4e4u 6.1.144QL 41.1..

411C4

41.4 4LL

oar, uuLaa

Cr, NoLi Lax Nixam ii144c Nix me,urL

AcLL

Qx1.1.1.1

L:C11.41:1

itA MENU d441:

NU ClcANL SImL rCCI-cl' LQUIXL! aL411 LZLIccLI C41.0 86 C14ali-4r MILO L.!lAcCL! AN aL.Aix

SIU

ECAKULI

=II

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of991 CVISION PDFCompressor L91


aux. CraLdi. LN4 NUL' xeaL uLreacu LCA;L NUL SIALCII CNmL 41CU al 1.:LL.41.: Cr. 41. L.Nca LN4 ELI LrA4L. CNmL CLCUi LLN

u,Liena

L4N NALL!LIV 114U

ULLC!

LcLNaL.L.r

1.!C41Sa1La

e4cLL eico 4ru.sr,c1 LICL.L!

uz.m.c,cr LLL NG1L LuLLNQ L'LLICd sze.,Luz CalC2

;CLAi ALCc CaU:ti uca.i.c4,c/ L'LLLrLL'L Urn NU 4L uaaL,ci Nri

z

cre,I.Lm etuca 1..re4c,4 LALIL.;C; rUU 4N c1 ;arc elICCILaLLLCX:

LNLI

1.1.41CLal

LNU CLCCLCJ NLIL-1t4L. LNLLIL NCN' ;NCLL' NUL 4056

17

Cr'.' NUL' 5 ;L' CUIILIULLLQ LC! LULL! LN,Lr,cv ULLLI: eINLI lax uLaiczt NLC uapl IA L411* 441 ,uLeza al 4N6,1; ue,LciL

LicaL

NL

41.-;

LLCIL.

(14.14LULLI)' C1L3LL, CalL NU CC441.NI. NLLIL

LAtLlcl

alL.LL

rat;

,Lalz L1 NULL' ucl

NCi

Ai4C1

9 CL LCLIL cL Cala LIQLL' CaiLN NU ,4dc /1146CLCI LLICO' LILA LLCUL L1 L;LNLId' ;NCLUCI

9 4/111.N4LCI'

Luuld,c uLcho rtri.

NLULLI

sal.r40

CL Nis C4NLIW LLLIL

Nc-410 Li.eze,,,cLut. NI

tuchusa' uuLcau uct.,14

LaiuLL

LLOLI

NU

fax.

INCILL CLLOix

licat,

4

4

L

CLe4CL

cat, Luaaiu

dELL1

LILT LLE'LLI1

LrLA 4N

cl

141.

NULII NMI.: CZ,. UNUALCI

1114'

CL

Cal

NU

LITCA

641

NU LLLIcek

LLL

CdLC

Ld

4L 911

Ld LNL4Q ENLA., uuua NU cia&ci Cirek Nall. C4 NUL ELL IXALL;L: LaL

CL

C;

NLI 1tL4L.!

caLca

12L1X

ALLCI

LalCiLL 4N

LLZLZLI LEL! NL;L

Lcirit LLUCI NG1L N;LX IL;U. 611 11:' A; LI.: 41.1414! uL;,tc ;NULL' LcaLi LCL CCL;LNL LL.r4oz ALL NLLICI CLN cL LUL' YQ

;lad

NalL C4

CI. Lm

-

Nrlm La,

Le11441.14C1

dll.LLI

4uNc4,r,c LXICL.L.! LNLU 1.4C; LULCIL MOLL xtL LYCI Cal4CC1' 1.!CLCALCI.

LL,cirL 44,11

LLXLCICLL

N1.1.11.

1L4Q

4L

1.!NULX

ACLL Ci

ccr,

A; LC;

C4CLLILCLO

LIXNLA 1.4C1LCI ZOLXLLLX

sII

ULIL

zte.,,ucr u41.1

tit

UC1LCLCI

NALL:LCI CL L.LU' CALI 4C4LL

LLCC1' NU CLLIdELCI LLalCa.li CALL 41.144

Lc,

IX1

CACIL NreALQ Ca/ICEL. ULLLLLI

iZ41

-

NLLX

L L c44a c44art.' azeztL xeiu LULL 111 LILC1N4C1' 01.4Q LLZLCL

ucLLL uoaL m4 Nu..mr,L N4i2 4,k;

Llu eaL

4CQ cdMi. 4N Ni. UN/11'

CLYLELCI

ualL zit

atau 4mci

rcUctlQ NU NUCIN

4L

Nri ort

CLdaLLCI

CLI.VALI

LC=

4CL'

Nu.

NalL ;N;L: iC1LL tzt zzi cen4rL Nrt. 'CC!

44 LCL. C4

LN;LL

L/I1LC

114/24' CiNall.

NI.RCLCI

911

1441.1.:6.01

LAX.

LOLL! 424

NcaL

6 rC11.L1.:

Z:6£' L, z:1:141.1.41.1141.: CULL' A*1..*:L, cc,tut. udt.L.ra' act., C4 c, ttLa,ci cdLiddLc.:uot.cat,a

I Z

am: )'1141.40,114111.141 uact.,a NCI acttu

cau,u, CaGt. acILLa LAN 17:17 (Catta: cacl 411N 4c4ctl cti_cat twat c'.11 awiri CCL uacLa acar. aNc,Luda actoLu uctatt.0 caraotLar L',CSIL; mum: N4 GC4412 41.: LUALIC1 SILL1C1 c,CL.L ucc,N cdcaL ticy. ccta. cauctNco.t..ci, 4NL1L slat 0.4.G1L. NU atuctl. muct. ute,ctt. twat. c,a,t' 6=41 11(1.11.2.41 C1GL(2/ MEL! (11412/11 L:4Z NU C1KLLL LOAGLL 4<tdc CUl4LlU CILUUL cac, cel,Ntut NU 4E1.111 04111 CilL14111.1.4C1 CLLCLLZ NULL1 uat.t.0 ,tat,- ctc, uaLt.0 c,tC4.21 ttc,uu Cl Lctc, 1C141'

caucti;

car, 4CE41C1EL

11,441.* 6 41 CLN(114L1

CINC4:L,

14C4L

41.44

EtCtcl; 04144:

LC1LC. CULL 11411:1: 41.F114 1,11

£

GILL L, NUL: 12C1GL614C1: 1m-a

uctuc,iclu

CCi40.

NU L!&Lcdclal4L1C(C4Ca CU,

C,LLIC1 CLc SULECI: LL,24 cL

141,C4L:

CC-INC CAM!. NLLECI' CLN CL Lat,c1 tictc cal LalACCI: LtrACA4,C1,

Lt..at6da Cct4L1C1ELkelda ,ca CilEL

6:S CULL: 1'

9

CLCI.C.I.L, CLQC,

chrtuL. ctac,' 4N

C1Ctl4C1

rIcaL 4CLGL4Z1'

uGaid

411141-1

Fl (nut.

Cc LIC1.1C(C40. cad LNL4Z1 CCIGL411. ct.c.,c,Lt

14CLCLCl- ct4 Ccutat NclCl

acuca.:

I

8I

Okla 611

tzi

L:CICLk1

Mal chcallU6 cactc,cuu,4..:

PDF compression, OCR, 681. web optimization using a watermarked evaluation copy of981CVISION PDFCompressor


4talt

r z aux

:446 L Z 4LLU

NM. NI

4a41 uELL

U44 441. AN USUAL; Crc

NU Ld

,MCI

NLlC4

L'4CI4C

LNli. NACAN CL' 1.1144

EsELLR uLL: LAN LaILACI!. ea; LaL

C1u.

LNLI ULAL:

UAL"'

ELLzrilL NU 4L1SL: LL:al

NA

Nu

c44441

C41.1.LL

CNLU

Lra

NALL!CII alQLE%. CL

Lima!

cat

tea:

art.=

L;Lat

tz

4e4LrL CINLI 9Z

L!ACC

LNC1L' L1SLL ELLzu

cLuruL 4L..L4u

meio

NQ

canal,

AL.

EaLu NUL NL

Lz CCaldIL441 LL:LN

C4

Cataral

Mad. L;Clal&LI LAN NI C4 CML1LL raLIALti uuELALL:41 Ncl ULICLALICI 11.12; NUL' ciNULL' dLutu cLurL1L EL AEA LrU LL061 NUL'. 6Z 1.:1 AA CiLlAL! tda. LNL1' (CSAU) LNL ClialL

9Z UNC1U

CULCIN4C1

IAN CLCLACI 4CLL'. NL CialLALX

1.1.X4Lr

MAL

tC1LLL! CLIA(AL:

AL

C1LNLA

aLaL

NMU CILLI rezLa NULL

CICLL,LLI LauL

411-1.41.

ram.

MLR

CLNLL11,

NAt.L'.11 FAN

OE

LNL:CL:' NM NU CL'

LALCL: MILL 4r12.141C LCL4L:11 A41 NU

Ccl. QC4L LCLUL: Clat.CL: C4

VCC41.

NULL!'

NL

MAL:

NW'

CLLC1LC

11.1.

UNCIANCiLLE UCACILLLI LNLAL'ANCAL/L:

L AC1.

CLNCLILLE

L, GLC1LGL' dtLO.: 1tALL.1,11'

AL'

NAL La44 IZ ULU

41C41.2 CL

CELNU' EULLNU CNL uacLataa 1Lad Uecr CMGCVECCLELU: ULCULI UAL; tELLNA auac,NL aLaLct LLad auaw AULC1[Ct aCiALL 1CL 1.41,C1: C.41,011 NU 04: NELL' 4t(t..I.E Nl

CCLU atZLL11. CcILLCIU ULU!!

CLIA c1G41. 12.1.a.C16L2

auanu uaQuaLct

Lad

C4UL:: UNCA4 d1.

ZZ

aUCI:

acal Nu

ACL1c1 LCAL

CL

Nrc LuLMM

al

WIC

Arc'

UACL CNeAL 91

NU AL:CI LfIC4L ALL

9Z

1E

CW.C1'

AA 41.06 NU Wall4L.CL CcE4EL Cc Nla

ACCO C4 INLI

cLLA LliALL:Q C1CIC1SLLT

ANCLLI re,L Ni

4A

41.06 NU

uctt.: ciaLcu cma

otaa

Luc!:

61

AULULC.I.

actucL uactaaLa ACALLELC1

ClCl

L'L

NCZL.

Cal..401 UCCA druLe NML CC1 riALIL!L NL

L...LN

4/2114LC

ZZ-Le

Z,1

41 ELNaLaz L,

9Z-61

1..!N421

CELNA4LE CAL;A: NUL

Eau Aua: L3c41. (cu. NALuLcr

iz

ULN ULLCL 41.4411.1.:

LILNN

aaab

01

NIC1LLI:1 Lad

LIN

Lich* a CULL caauaL uLu

aaalJ caa Lu Luau auLa' C14

L.`,C1

aLaLLL aaiL NU re,aLuL AC141 ENLJ.'

I<ad CELL' CLIC.MNLUL tLAL AN UCILULLCI CULL:

Llah CcLU Cl

91

4rL cialaz LNLAt.

Cl: ELLLac,LaAaratu NI LULU' caci. cauLu

L. cacaLLa

etrl.'

12.004L L'Q

Aralls Oz SalL NML NU CALC IMAL C4 aalLLIV

NLUL CiCLL

wue,Lcau

L, CaLLCAU' NALL alLELNL

!ACLU CIEL

LraLL

LCL-Cil!! ;AVIA L:414NC4 LILINL.1. NML I.:LCL4CI CZ3r

L'.1.2.1a41.)' NUL! (CL 41.a AN NI.:

Lacu

1.1E41

Aura.

ELLzruL NU

Lsee.L.i.

LLuLLu ciELL Auac,Lct aKLa LNLLI

aNEO: aall NU

cNuLct

LULIllai

GLALL AN LCL 1:0 NL ULU' IMAGIL: mciLl' Li C14L.LA AALLL 4XKL

uuncrL EL

N4LI.1.41

Galdal

Cc

4L`4C1CL` rl1SL CId44L 3r4C1 LL'.AC4LL QLLL NU LCILLLL

EcELL. Nun 4aEr4 AicauL'

=al

rEdati ci czataL acz,

LALSCCI ail.111111. LI CA

LAaus L1,e,, Nu. MAMA

CACLL QUO.'

II

CILCUL

44 AA(., INLACI

U..

La: LaAN'

AACII

1:IC1LL'

91

uraw

NLCI MAUL LLI:1

NUL

uNaauL

NCAI LN1 UNC4a AN NUL: NCA LUNE'

4rL'

LNALL:al LLW CALI

.44144

AarL eze,uuL ZI

aarL

171

NUL' CLIC La

1441

NCall

AL r444r1. L:CLLI CC/L141C4

NA CLC41 CNl ALC AD

EaLrL NuU

CiLLA

NA Nt.AZC L.NALILL:l

NO NULL'

c.NCA121,

CULL LCCL

Ausl auL

LaLrLEE

6Z

ULLCLL'

NU CLELL: clacGL Ncau CL CACLLGL aACl LautaN)* aLua (auLL a uNcLu' act_ L, aca: LL121. NU uuct ul Llah ULGCt LcNaL cdc,ua` acaLa Au' LCUCU cNuLatLa NLLULULU

LUG'

reziciLuL LNrL LNCA121.

Eri urau 4N

EL

CA

Na LLCI CalL Nt.1 NALL141 aZIQLrl LNC11.1.' 4L.4.1.11' NU LILICL ZE raAN; NC1 C1SCI(.1. NllI4 racL/1 NM- IL: Aarcd. ciANL Ali NCI LELL NL CCM WIN ELELLa NLLL 41.1.4LI4 Leze,L. CLCL.41 NAN IL:

Lai.Lri A it

ULIMIC(. NA 124144C1,121. NQ CL LLal% NU

rmaLL

Nca.v

CL.CLX NLL4

4CLC4 N44C4 ard. NU NELca Lac

NLIL41.

AAlALLE CLALICCI Qm NCI 1.1.4LALLLII NUU

sml CALL.

NULL' L:LALI" NZA CAAL: NU L'.4Ir444 C1XNL LN1 CMULLI CCLi ALCM NL CZNQL AN NO 0,cault4 LAL: AALAA LUCGm

NUL' 9Z 4L1.41.: cLurLa NQ 144N

LLN

L41.

LLCCCI LaAu

01

earl. OL4L L;r4A CWAL. ZZ 41.1.441 liLra LazrezLa QLCi.LX LNLAC1 CC41: LAN ?UAL LatalL'. EZ AC14C14C4Cl rralei EL LL4Lr aeziaa LRCMS NUL' N44 CLN INC41-14' ULAULUI NU LurLau ELELLEy Nu.n. 41.

NU

Caott:

S1

68-06'

cuz: La u4:4u,

91 61

c,NuL ucu. NC a.LULL

L1 CELNalLLE UCACILGL (ELLL1 ciaLuLLEL NLUL

caLy AaLuuta. acth Nu CNULClatacu, raaLLEL uacLatLa

ILCd

AGLaLGL uaLuLLa 14Lit: emu

oz

PDF compression, OCR,161 web optimization using a watermarked evaluation copy of061 CVISION PDFCompressor


L:4Lcal,

U4LULUI 4GULL L'NUL

ExiAuca

1441.m.L.r

Nr4 LICE'

z au.0

,tak ZI

cell NCI U4LC4' CLCL A4C4 NU

4aLal

41-4EL

4N4

LN41

LECCL401

i"-N,L.1.

U4LQLLI' 0444 IL'L NC-4U' 14

LUC11' NLLIL C4 CAELL (C4L010 CULL

ra; NML Ualr44Q

UEL4di adz NClLi 41.01.1) N4 (CCLNi 9b 0441.. nAlAr, dat..L. Atli ;CR CML LdLLI MCA NMI- CML CL4NLLI aLlU MCA CLCL NLX UNL NLC4 CL MILLCLLI' LNULLU 4LIALL1 414EL44C1 nc4 LCLCL NLLIP NLC4LLI cut..uica' LI1L1SL airdel MCA (41Q10' NQL L:Renz N4 4111LC

tiaal

=LI

aLa Cal4CL44LI UMN4LL UdXLL Nall, C4 LIEU atrLuel NM- ICU 4NC4L NM- LAC new MCA 4CLNL NUL 917 UNC4L' N&L enru LICLN NUL 6' LIMQLL MAIL Nal. dam 4CQLLI CLQ 4dLNUI' at..,.z) (NU 4QUC1L LCU 1.:Ren4Q 4CLI-CL CL' Nall,

4CQLLI

N4 LULL NU

41.01.1

LILICL 21L N /214L4LX1

NULL' NI LA' C4

U4L

C4 4C1 CL

Cani.

COLILI

N41.124Q LC4

uran

CL

4NLL: 4N

CYLLX4

cr4d,L1 NLLO. AN

(11.Q4L)I

-

C4 CLA CiNLX

1.4EL LCNML

4r44rav 44 LAU'

elcu

MA

Z5

wax. Lzi..

C44121L4Q

e,arat.

NC1LC4Q MLC41.-

CNML CL

MCL LNL4Q

LLe! 1444 UC4NLUL 1.:c441.' NUL

HQ11 LLILMI

Re;

L5

4/21C

c4

1'5

4144

LLUdll

Luau.

C1caLL 154 H4LII LIMC C4I4LQ NClL'

NLELLLI

[MLA'

crut

Le,x

QadL NClL'

55

macri. CL 95 ruaLA NaL NU cLuual.

1.44LN4Q. 4QNQ4C4Q

C41.U.

NC,L: C4

tiLaa NLILAZ1

Nau

LEL, NCI:

CI' ULU, CAI

NI

A;

LAUQ

CAN ELN6141.1

uctLa,ct ca mu,: C4

0146)

ALCI

EINU

utru. NIL LCL, NAL: C4 uu5Laul La uatJ a; La Lc uuaL

utdenru. rAru L4CLEL

Nat_ NU C41tt2ILLI

caLLEo.

1Z4U UNLLILLI1 NLI (UQEIL4Q) CMLNL LIN4U1

NQL UNOLL4C C4LI

C4

rum

N41 AQL

Nic440

ULM.' NU 4ri.

4c4c4scer ;Cu naren C1ILL ULM- IL; e,ce ,Lrez CCILCI CN4LU4Q

4NC14CL

L,Adv.

LNU4II

Nr4 LUC!: CU4LC14 LN4LI4 UNLILI

4UQ' LN/I14 64 LLMN

LUALULLI

C4 NC4L'

ULEL40 NLIL sc

41C1L-QU' 4NLCILL

9C

CC44C144Q'

LC

ALL Q4CL

4c0

Rt..1

UL

a1

NE4

OZLILCI NEL

t4C14U4

4aLe11

4N Neal. UNEM40 LLI NU AICLX4 Re,

4111

al44c4Lr4

1.:ZN' EtiLeICJ CcaL.L. NCL140' NCLLI41 LU ELLL Lue,cu, N4LLI4Q CLCLX 1LL4 C4MUL OILLIL 4N41U4Q LL 4 qt, 4 )

aud

A;aL

LNUL4C1

1iCL4Q ear,.

QUM, 441' ALE,.

LUCLI LN4L14 LIMC41

N4ILL:41:1

OC

MEL!'

4C4L1

larazi

of UULZ4Li LUCICL44 LINUL N4LU40

QLC4LX LNL4C1 UNC/1140'

cmat.. L4CL:40 4LUL:

NL

C1LC

airuucl MQLLI 214N NGECI QC41Z1-41. LIACLL atrnL L:c4aica ;Rcw.z.un NOCXLSN C4 C4C(LLQ4Q ULL4L 4

C4L CUL/

UCCLLILV L'LU U4N

C1lt UCN

U1SL4C1

!NU

C4

WI/ N WIN

c, 4LAt

CINIS

co4: tc4d4tl NLua

4,14

M4a1CU 4L CLQ MUMQ! WIN

2r4C! UNCILL40 LJ.LLX

CC(L,11 LELA

AtLLrd CC41.1

car,

ram

LULN NLLE41.'

MCA LIICU CalLi CL4NLL1 3LLLI MLA LN4LI4

cNaL auLN CAGLada

;smut: Lam dC, dAL:

,Lab

uccm. cc,Lca. stLtc,L: coo. Au1c4Li.

Nau 614

LcLLCL

ICL NU

411441ICU

caacu 4,L tLa Luactl

Cl

£'

N NLUILLT CML

a; ucLut. cc; uuccu.,Cl uNigus:

IN,AL. I

ZS

acu

CLI4LC14 LIQ4L1

LNLILLLI 4LIALLI /214CL44Q LMCA

C4L1SSLI

44r44' C4 Ear, ;Lica.i.

MQ4 NLI 12IQL

Nucl.*

cs.

;CLL.

L1

L, L'.C.44:5LCILI

ANCAIL: CCIL,11` LELA

C4 E4LUI ULN

LIACLL

It 4LL1S4C1' NaCi UNCM4Q C4LC4L1 LNL41:1 NLLEL NU 4LIMJILT ALIO. CtL LN/21L' NU 4rd., WALL .ze,t Lunt, LIME Nall. UMr440 Q1 4NUL NC4L, ill zt 15441' alN4LIQ NalL ULCL CLILA C4a1E4C0 NL1L UNCI1L4Q1 L4

CLc

12.24* I

Uni;

1UC1U 41

LX At

UNOLL4Q C4LI

1.41-!4U

AN NQ

1LI4LL1S' UMLQA

ILLK CNLAI c4cLn1 24 41.06 NU

uucL.c,ad uncL

a440' CC4Le1

cc

LN4LU4Q LNCLLI4CCV NLIQ

QL4U L4ELC4 L1 L4ELt4 4LLIQ 11441 4ataii.. aLC1 ULAI NU 41i1LU

kV

C41i441 LIUCL4LX1

CaI UNOLL401 UCL4

UNC4U LIEN AUU

NM,'

C14441 UUCL4LX1 Rt.;

NC1L. 19

UCLYL4C1 UUCL4U NU

C5

L'L UL

1.44

Ar441

U'UCLALII' U4LILI 4N C4N41II4Qi 4CL 11444U NC1LL' ELCL4Cli

LULN CLCL-40' NLLJL M4L4LI4 NZ4 CzN

uraLz

C1L

NCr4

4L.:1

uzatua ucatL' NM. Os NU ;ELL ltd!ZUL NILLEL

NQL 1444L1 1.444U CH CN1L

41L4

UNOLL4Q C4U 44 CILZ L4CLC41

CIILU

CULL' NU

ci.Nau

ctrL4a: ac4 MAW.: CGC,

L,

GLCILr EGZ4

Cl YLC1 41.11-t4: Y4 L4UI lNlC4 GLCIL: Lak 4IQh NU aual, all1a1CALL can" CALILL Cl LICIGLCilda 4.(11 AINLI

CC

C,1.24C,

4,1-!1C41.

ACL AIL

PDF compression, OCR, web PDFCompressor £61 optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION Z61


zL:4k4t, aLLu NLE 411:1

1.1.41L14412.

mrol rrc,c

(au,c)' ;Nal

44ru1 ,Lit,LrL NaL AN c4 Lit 411441

CI&

ENE%

urrc'

x41 Li.LN

1.1434

AuAL. NalL ucalz rc44 NALL.'401 u, ELL' EL ULM.'

ASCL

NLX

NL

LC1L:

NCa..11

rrc,c. lx4rrl

t,L

U4C1XN CNCAILLUL NIAL

1444411 9L

ate, ude,,L

i41:14L.

c;

atA 4LraL

urrcui

USUAL' ACri.

ucLo) (NLI

4GUL

ULTAXC

1-IdLLNi NALICI dLN Ni 241.41. CE1L/LILI C11.: LC4 NULL LIe4aLCII CNZL IL

44, NUL. rciA canx NL AUULCI

a4

121.4

ACCU

ZL

X4411 Cgatl. 0/ 4LAAL xmL

CX441I Hrm,

Art. NCL NULL'

4l4tt L: Z 4111.1

Ufa.:

CC144LLI ULLQU4I:1

LTL

CLA AN C.

CC14CL.C41 C4

CL NCI Am.. NeAL Laia,1 NLI

Can.

siLrL

CULICL4LLX4 A,Lalz

4LF4L NCI

NAN

CL

!MAL'

EL

UK!

AN

alCCAd.

iL

:CA

LLAu

arl

lACI2C1' UtL.LA LNUL

rrc

rdu al

NA

LNUCI 19

41.1.C1.

a !MLA NU

N4LL:40

ZI.:41.1.

r44112.1

rI.N411. CNOIL 09

um: dCA

NALUCli

NL irLILICI dLLCI CCL NmL SL NL cLatL: NC

NA

CCL

SU.

NC4CCI CL

MLA NULL'

AULOLL NCO. NLX

AC14I CNCZUL.ILIC1 ULCLALICI NLI

CGALCCI

NUL'

179

141-

1.:LICLNL:

rura

CalChl... C1C4 rQ1uLLL

Aar,c

SA MUMMA,

441

NCI 09

19

NA4'

41SCL41'

Acr,

C0.1./

dAu. ucLa.,. C4

NUL'

NC1LLI NCi.L.MI

uru

NALUZI

4LIC4N rkCe:

C41C1

44

Lsul: CiLcutury

UULICl.

CN41L

NUL' CCISL. L.TCral. x4 ttc.'

uaLc

NLX

E9

AUL lac

ULN N4LLI41

AL:CI L.;141CL: 1.1.:r1; LNL 0A411:1

rue, ci4x

ILLIc

carcl'

x4 cenLca

ACZAI xL14rl

CCQ MEG:11AL C411:I aILIZULLLIL CCO ACCILLI SAfi.

UL NCJI.' NULL' C/LCLAUCI*

curt Lmc

NCrt.'

LEL LICLNLIi rdrL

g9 alCLULC14C;1 LILLILCI LLILN MCGILC11.4

Art.

MM.'

fiuraL

-

rcdta.,

Nrl

AA MULL

4C1CCI NLL.fl WAAL! AN

ENO& LIthal CI L9

NU GLUI

ArI. LUICU

L,,tialz

fiL

NCI

CCZNI.0 ACC' AL'AlicA NLCA AN LNLACI

NUL'

99

NAN N44' LUZICLUL Nall. 44 canal N4LL:41:1

NCI

NUL' 04141

Ni.41 x441 x41

C,

xALu,a' cL Ld Llx auzaa LL NALLICl NX; Nruai Z41.1.1.2 Nal. L.:Um rcraL CN/ill. 99 LICA* (.oCiCI. (ALIrcl. ZLLL Um /2144dC NAN NXA 4 c ULM. ALM

14441

Lse,,L

L:L&A 4x

441Q1 ULCUCCI

NISILC 4N

Cc 4ICLL41 N4LU4C1 azaLCI

eaceaLacz LIME IAN

ULU! AN NAt.' LICNLLIL AN

4CC1

rsii.tu. CL

Cl SA M41..frl.'

m41.1

CEIL NaL

CiNuri. NUL

LLNLCI

LI41.1.41.:*

441

Z9

NUL' CL.L.LV

1:1C4NL

cLIILL LNI

cL cruLAL 41111.14CL. ezA cA,L Aar, ccA,L:c

NaL NL 41141 u4C14C 0.141111.4Q 41.1.XL' rL14 C(dl.C1CU (C4CL)1 xuL Auc: xc AL ca NL4LI NL.Li NuLL' 9L 4L du cl 44 cci,oi Lcx 6L

L:Edl..CL LAN M.41.14 LICLNL:

NM. NI

clClic NUC as

LIUCLNLII c4.11/ CALN NU ACCI uLLL Nrc cc ULNI.

LC(.

NEL rI.C(441:1

NCi NC culiu,cw KILL LL LLIV Cala. LISLX Ncat CA 10144 ELICLAI LAN CAM, /NU 41QL Aar,a. rrc CCL 141.14L

4421c4Lrt.

lACCalLU40i uaLc Nrc

LrcraL cal

s

U4411.! LACQLL

EL N4LL24'

LINLA

CNML 6s I-ICJ-WV 4N LQ NL LICLCI LLILN UAN ACCI* xmL UNU NL NCCCI C11tC1 We.

L

CiL.C4LE

LNLACI

Nca U4:

Ci

LILN

Lual

4.41. 4x arez,c, CLUJ:

uu

tcc

LAL

NAL!: Litelda Lilac-Cc

CAN,<C4.C1

141.1

=

NULL

0.4 Nu

XU 69 4L4

OL

ctc444ct CL l4t4C. Eat utc!, L2GLaLI4C1 CML(.0." Lacl, a4_Q4 12C441.: 14l d4.04

SL

L CAL

ELN414.1.1

L,

uucLciu cl ac, acIaLr

1.14LC4411:

cLaL.L.:

tit

EtcCial: 44N

CACANL4C1

MCC

4t,1

Ut414:

N4 rcraL oteaL

69

CLNLat,LI L, 4L41.>: NW. L,CQ: 44U. LNLI

9g

4Lalze

1.3

1.214.4L.

cic,c!LLL

421

4KI4L.0

azciLe Ki14L NL HA,L

9L

utc4a) (L:c1cLELE NL Ldra' ciacLiLl CC !E' ,LS C4.1.1 ULL.14. CCAEL,CIL(4-Gc NECL ct4cLa ra LL Lcm.aaa Eau!' aEca, aal> UCIN CALI, CaINCL! auurct,a L:GL4<tc4a CCC: CCL rtuo. GuLLuu acac 4ust. untqua 4ut.: cud aritr,cruchacct 09 NI4 Xditt LiX LNLCI)' (L4A1 4.1.11,1.1.1 12LX 11.1.LCL L2.1,41.` 81. CAL cct.rIcaal acva: Utkle, NU 4t2,4art,L

Nr,

L CAC

CC4C14.1:

LILIELNL.! CQL CUL1L4LCI NLICI 4al:E4.111.

cua,u

4.1412'

L11.24

L<N

Lt1.11.1

atucria

LLCM:

N4LL:i.C1 LNL1, LILA' CUL CCL

Nl

R4 LA

CAL!

CO.CLALICUCL,LCAL

69

Z9

elcm:Call uctrILL UCLC S9 1.1CL414. LNU EICLI1 4LC4 cCL<L<a (MCI CIL attc,u. c,ca CULL Na KCL 4CCt= 41'1444 3.41,C4 4X L9 Cd41.1"

414144GL

1.4.1.141.2"

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of761CVISION PDFCompressor S6I


zL:ctab aiu2

L:aato z atLu

;ULU,

AN Nall. NLi ALALI

Kap

Cc

CINALUcLi Cc ACIC NULL4 AN uNci

AUArrl

C11-14412

11C1NcrLd

NUL'

Eden NC,X1.1 NULL' L6 LII-ALL

LULLILCI ULILALI ULN Cc Ca.cELEce CILIc41.1 ACIALCC NEdm

NUL'

96 UCINCL.

UcCral !NUL' LNUL NLcL NU NAcl NQL 4106' NA ECCOL CNOIL 66 LNUL CcONLI N4 LNUL NrcL NU 1.144U NI 001 N4l12.,.1:1* cLEU NO 4UEL4C14

rx;

142N

Nra, 1NLX

r4a.i

LNLX

LLCILILX

Not'

a21. LrL

NUL' NLEL" Na,,,E AL UMLILILL LLUCcNL I-NOLL-41 CXcLI Nu.r, LULZ,NL AUc UcC1cL LILN LcLac. urel.ca. AUL'. C1/7ICLL: U4LC1c

Mau; ILA

AE,L Ccrc

cud

LEir,'

1:01UcCI

CALLA

caL NUL

tacw,

NalL ECA

(1:114LCILLIY CI,GLLc a/211-

ELLE,

CLLR

Nu 14cC1Lur, UACLLI

caa,

LC414C1 L1L E1114C1

Nu NaLL

ruzi

1.:calLcC N4

44

NUL; LUNLJ,

Loaur,

ULIUOL4

Nrt. NLUL LNOIL ELM' rcuCi AN Ni/IL UUNLLALLZ Ul I2LN 1L a,aLL zot ULLL.1 £01 ULM!' LULOIL L'CULL /21CUEL C.SLI AUCI L;,.,,LI 4N AL. caA,.o

Ncl

cL 4; ma.

cam LrEdm RA to' Lrezdu. c, U14L4C4.11'

micr,

N13

L

u,u.4 lrGml

ca.:- cc.=

uNraiz

cNC 4N

NA LCL-LXLCUU NAN

IXLN

CS

UcLLA

41.

4XLL LAN LN41UcC1 cNUcrl, 4N ULLcUCI

LEX!

UNLLILLX 901

41.11

U1.1.

501

alr,C1

4L:C1

ALL

C1C4

at,Law

NLUQ LICUL AN Cc UC LCILLIca

/24/2114LLUL LAN CULIL ALtc!XCI LILLN 4N

LAdLLL.L. 11.;L:L4C,.Q NZ,.

N4ll.:41'

N; ;cat

I:La Mai

UNC1

IL NULL' sot

dLLN o4r,

NE4L:Cl L4U NC, c4cANL,E2

um:al NU

utt.au

CC4C141:

LICIAIN LKAL(111.: CNaLL:C44

96

NUl:

66

CtA_Qk LEN,C1`

NU ca,c,Lu LCZAL:

Ltall!

NUL

tC1

AGE, CGC1LL:

g4

CilEl

CGLC1k

LALNI.Ul

CALLIC1L'

L:IE4N NA GW.L: MULE:

LAN

NIULLI' L:1CLL!'

Z:6£* cuLL: L,

cue car'. NalL

/fad,

1.!/71ccLi!,

Accu umatca

Cc

Nu NA, ALLIJAL LcElrc ,LN,A AL, ALc 'NUL' CIA4cI2C1 GrL

Oltc1XIC

cLCIL' 144

Nut. llaILIAK

4cl

tti

L9

cNULL UCLaLcLI UNC/1.0

LrL4v AN Nal. NLI ;LAU AULUc C1LUM. LIcLLN/211. LNA

Ld

LUNALUcCI

1I"11:14L1

cLals

ULLIQc ELN/21

cun'

LEct,

CLL

L

NLL1 NULL' 41.061 N4 LUcCCOIC gg

FILL

GC2

uLLL_EN 114LUL CILCLALI

11U4LL: C(ALN NU ArL L.h.0

LCc

CI

4;

rLLN UL! UULAL NUL' NI 69 UZIAL!' ALLUrc crULA N4LL!,.C1 ELdl.!* NULL' 06 ULALIL CLAL,C! LUcLUCC ILItLIc1 LaC11.3 M14/1,LICI UUAMIX

ce, ELioLv

Num Lial

ULLILL1

ULN Cc

4;

N411.:4C1 ULU

N4LL!,,C1

ACC'

ENa,' ituiu

-

LUX CALI LUALC11. IXcLN

LcCL NI.UL NCI

N4LU4C11 11.

IN4IL!,.C1 AAcCCV ULU' Ncl 442

Lur,uiu !NU

Euccr Cr, Nis

,LaLi Nr, NUL' Nuui 4416

Netuf.,o Lk.

crLA AN

UCINE INCL ZZal.'

Cc

ULM

41,06 Lc1.1

mi.

AA NLLIL!

LIc

C4 NU N4c lti.LcNI. NLIL

NULL'

ur,u

56

16

NUL'

Z6

LAU,

&XX

UNI.L.

cXN1.! CNOIL

176

MUMUL/211; LtuezEL

UULOILI UrcA CNOIL 96 UrlaltU.

LNULIUUL CatC4N UtEr.a.

4CLAE1 C,N 12.C.45LatcCl:

NULL'

CLLIELIc NU JUL £6 LLLILUca*

NLcUC' NUL lIccLIX1LW'

LLIAccUt NUL: aiLL, NCB NALUcCli

1.Xcl.C1

CSC,

Neal dA

19

CULL:* AL'ALCG4 ctua, caul_ ciLLILLI 101

Ltc,c4,1. cl4L (aC4L;CI:

£8

ZO1

06

urtc

14NCL ANL NW.: WI NU,L). c,ausa. ta.icau c,t crcu clap cacuLcu tLLau ClUCLE4:ucl4iLu

LICILLLI

uctuizu ul ucttc,u stab= L44 vea4,4t.ruciELda. st4u

cti.l. LYl Lcaccdu.0

CaLRN

u/ILLNI.LEL_LItcuu: utN: Na

LLIcLLCLI

14rOUL* NUL AAdLL

4L 41.01.1 NU 41CLL LILA NcrL N4ll.;411 Li, NULL' 59 ccOLL NU NC,. ULM.: NALUXI Ear, La NUL' 99 LIULLV NL

CEL

aLLu L, CALMAll: CaCkUL: cCSKUL CCU

ALAU

WI.' ra

U1SEL1 CLL

ALNLLI' OIL LULN

4.146' aw, Nal, LUCK' L2CLAI.LN' CtA-Gg, cilAGC4CI:

Z9

LNLAR LLL-U141 AsLAA

L'L

Lot

Cc NI. NALUX1'

ErL NE,rie AL' Litca.i. NE,cu

ftE'

Nrellc

1..!AcL

NC4LI Cc

N;cl, ant,E 1Nl Nm.' Grc CZAR CALEM

LLd

Cc

1XUa1cLcC1' QMCL

NL arcUL1 li4 Liie,a,c LQ NmL. LEND, alL/I1UX!

caa

LALi ASULL

t19 LL:LICCI*

Nuco

ANUL 1;C-4/LEL' UI

4112/21C11

101 LUUCC! UcLLA L'LN ,UCLA*

Nl

LL Uccrl NML

Na NUL'

NLAc LLLI

4;

.1.4ZI. Nall,

1,01

La41,1.814: Sot

L:ClatLrNucuL

U444111.

£6 176

C6

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of961CVISION PDFCompressor L6I


ZL CILLL!

ccunua,a

NUt.0 14x

ean

lalU't11 rciuu4

Cagrac NLIA Cr NIA cALL cezi44u4c eze,uri.

1.1.4L.c.CI

ea;

mac

LOIL

UNCI 414LN41:1

F V

UL4o IJIL,LILCI

LiLLIALICI1

ch-LLL2

LaLrl: ciAc

x461; Lau. xmL, UNUcri.C1

;Sal ltArd.:CI Neu

CLNtcQ 4CaLcI2 CeIN 12,41C141 NU

Acc Lusa

L'AN

E

sm.

WACUZI

LL:4L.114

KLt

Lrcirall.

LurLul LruLLue

C1CLL1

LCL.

4l.41;IL

7L It

raLLx

urue,cx

-

cdx, gemcu caL, xuu4Q LL r xlz_sera,_cl' NUL AL;Ccl 4ci4c444c NL,r1L.4C1 AUC8.1.;:

Z-6£*

cta Luaccat rm.c,ut

4LL1.2 L,

LU3CI

r14; claIC

ND C4 CLL: r21/21,..! ULN LILCL: CLNI. 141Q41 14LOrc.1.1

N41;11.L.,

4.NC4rt,' NIAL Axrear.a LLLIClc.C1

LLLd NI.1.11.11

ek,d4 r4r4

LIM

UNLA.

C4Q QC/dLL. CIAO

(.41

xci xuu,'

Creiu

ZtQ s

Z:96'

L'AGL: MIME Z-1. CILLLI L, WAT.1.*:

tint:

L:vs

C,1:4LLE

CULL' L,

tc,c1` CaUll Lac,Lu'

caLav NLUL cAuLL uKLauxt LdAda cAaQL Na caw' LN4CLLI Gi.LLU C,12E4C 11 ACC, AKLI.C1 ZCLUL awn NAtuaa ULN LILLEL CCU.: 11:4C1'

CLICNXI CLL.Cil

CLA,C1

LLC1

tau.

(IINC414.1:1 1.1,CLGL,C1 C,C1CtEll LCLI

C1LLL! L, L',C441LLtG4CI:

KLCI:NN

CAL,NCCl

CCI,

901 601

trawa

111.4.1' Z41,11 L.ACICCCL:

auLd CCiL C44[40: ECU. c4G4ucat Kara' EctLcal: NU1. alL4 cc4

tC1.1C0.1"

LINC12441

Xal.rcIA LCINLI 11.4LICV

UL tIA

ctc, 11ULCULLI LINtLZUZ: UL41* ,LEL cu.

urauLl TLL

Lr4c4 rcri

e,up

riC; u,r4ci

4Hrt:L.C1

Lal mlCcQ

ItL DILA'

att.L.1141 Crc NI. NUL IALL.41 LCc

u4Lun. AxuL. !MCI UR'

z,arcLI CINIAL

Aucaz

Ct141.1 4G1C

LL:40 [MLA NU

CL:

c1.4l17:1* QUI.C4C1

4r1211

011

cciaa,t.ro crL4L NUL' SIUL L:NLLILLI

KOLZ0:1 CINLI L!4441.1. CALL! NFU L'4LL1 4e1 &CIL! LIAN OL.41

CL.C4 I.1L1S 1SEC4C1

cxem.

ed.cd.

C4 1..141LrCr41. ;C141

roal4X Ll.dO

12.01441.40 24C1L.L

1.:LN N;LL:c.CI z

UrEcU NIAL

L1.1.14

ram

LNG! elli.C1

Lam. NLuLu N421.1. Na1:1 uxral,c QL.C4L1

NU AL.L.E.L Luca414 I.:CCLL.' CO 44

1.11.CL4CI Ca.:AL

L.AELECCI 1SR

CNLCL

UAW.

xari. uLa LxLAci rteti uasri. Ncl L.44E 4rca4 ;du saki 4441.1.0 Cac.OLL.

1,1'4'rel.* 1.1.01

UN

Cc.

ra,aL Cti..rt. LICN 1:41.41 MALI ;Ord.:CU 1.1.41 NalL NAL'. Q

ut.v.24ct,

etx

NALL:41 ZGIC1

MIMI

rUCL:

L.1.144C1

Aarl 601

4.

NEA zic,tuaa ce.attctu Ciduu ti

ucauuct

I

Cc

Lcal

NAlUcCL LELLIAL10,:a140.114 CC3LL',

al; 6C{CL CilEt4

CELL

NULC1' ENLGi4C1

Et.LC1 UtIEL! LU

Wa441.14.1:1

alL,Licl' NU N4LU40.1.:C1cE

Cc

CU

L.,ca ua1c,4uaa

(luta azu. z: au.0

CAL,

011

CCl C,L2E41

NL

curzudELICV ANcat.

Nvtt.

111

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of861CVISION PDFCompressor 661


caza

Luta oL:

caLLL.:

NQ 4st4tx4.2 rni..tuLL E444.L01

LYCI

Lczll

NULL' LUNLAi Le21040

;N;

6.L.0

Lu0cr4.4 UNLIL

LEL' C4 LOLL.

LL1I

Cc

-6.141;

LNC1

44X00 4Ul464

Lua,du'

11.441.LL

44X1 4t4u_ka aiL,Lra,a

N41.1.-M:11.:LN

NaLL4 4CLcNLi ELNL:

de,at. li.EULLLE Lata,d, C140' La1C10 C4 1.5.L4.1- U.LN L1 LTLILI,L, 4041 OM cUtCL Nall- C4 1.4iL0 art 441 441; LaEL ICL40' N;LL:,C1 4.0a1,4 4INLI C010. dEla ,441.; Luiz! ucel.c.L.a

NI.1.10

&1IU L.:N0L.1 N41.1.

.LULU'

444.

;NtalcCi

441,1.1.11.

1.1.01.4,4

IN140

rc41.,r'

NALUcC

-

c1

UM' N4LUf.0

UNC1

UK!

...MIA

eZICr,. C4

1.4L0 CLdi. 0NI.00

XL1f. 4U4C4.L. L4N

SLaL 144. U LLNLLi uuLail., 4W 111. Ccl ucum. IZ414 4L CCLOILTLI CLcNL

cat

91

i4C-1l.1.,`

4N00i 044

L`.0

L4040

LUNL.A.'

NAIL 114LI1' 0e0,C4.0 4C0 ;JULIO

N4.1

41L' 1L ;.enu.

LLN 04.

£ aLLL:

41

4

;.4[4

1L N

1.04CL 410 CILN

01.1.

udsla

/214.C1(41,4

.441.:

N41; C4

41.4.14/21

1.41.1.4L6.1.1

Ira

1..!Cth4(.0

40 4E00'

1.:41.L4

NU' L11.01.1140

CCCI

cccrQl .4W0 Nat. ALL

rr,

cz

Nall.

1.4.41.41.:0

1.01.14

CLLICW1

44EL NU NCIN 4.1,C4

4.

Nr111401

A;

L41.! 4120,4

1

crc1

4041

1.1,04

N4 1.4

uciaL,a

caul

cuaAAL

UUNCIa4C1' cal, CIGLILLILccl

LAICLU

caucia44 ucvaAz NAL!

CCL

Nl ctLl'

uuucaNu

c,ILAu`

LICS1.4:1 CL144

AtiddLci'

ucaLc!

I.CLLC140.:

ctl

CCCI

1.21.N 11.12.C1CLIL:

51

uatuuLLLEEL

Autiud,

41.24441

ZCILI:1

NULL:

91

Iszu ti.udaLda tat Auctcci: Accada

91

.4c!La

Auld:

:44,1.44a

fanttu

ICLICAL:* 1.1C4Na4C4C1' CAA (tC1

CULL L,

C4C411:

udcaL

lZ

NLI cl.L4 LULU LINLL1

1.1.:01.1.00 LCCcL

Lt0

L'.04

lulc

1.1.4N

e21LLa

N41112.4.C1

I.CLELLI

C4C0'

NU'

1:1:1

uccoi

cuaucELLE

C(C1 UGC11,41

UGC11.41.

NU

NU L'.01.Z.C1 cNaz, CC4W0 C44'

121LLN 4

C4L11.41:

lauzLuc

tCl 1.2N1.Cl NU

iu4. NI4CO:

5

9

EC,N atuLN ca4Lc,Li W. LE: NI,

1,C,C4

caNaci cc,caLL atLc,L2 rtaa

CaLCCAll

;up

NCI N46.1. cr4.4L AN ucl

1.2.1,41 41.1:1

Lca CC4N.

NU

U.LN

12C1C,11,11

CCNC,41.'

00,N0401

NALLI4C1

CLA1.1,4,0:

c4Qc, ac,,L cauEEL L:Ci4NC,C1 ucaci,LLE

run= ctumzr ac,cz uaLEcz Liz rm.

Ec4<acAL.LLE c(Lad cauLN LeLat L',MCL!' aL,K,EL Cl4C40. ECialaLl.LC (aui.LEL LUCLIU L1NLC L4C1.[C1,' ClF1.1.1.1 uELL.a,z: loll cLL,z cam ucLIEL: urtcam: at, uratLu N4LL!4CV cum act,

uaccIaLnALluttEl

Cal.ALL,LLI lLtalE44,13

ctNcii`

NAlLIZI:

LAE C,L4C10:1' L'ACMCI NULL( ac, NALL'AC1

at;

ucla.caz

EL4N.

1Na

Nl NatZLI ctLELL L,Ic,sz

C1c1-1.1

01

CtrLN LICL4N. NC, GE4411 NUL:: um: Na NU AUC4N L'.C1 LLI4U NU AL11.14,41 LICL4N NILILLLI NU c4c,a auz 12a CL N4L1.24C1,"

cc!La

1C41.1.(ta NI.LCC1 LaLLEELLI L24N

NI

N4111.6.0 9

C1LITXU,.0 11.0 cuaL.A. Nall- NU CV. 1.001.1. uct..dx caw NLI taziu LNIc .4c1 Ld vl NC.1:1 MILE 0r1.: C4Z.0 ULN 0.440 N41V.,.C14 404 441.,1, at cuaeAL N44.L0 NML N41.: Z. 1.12401.11 cua,Au.

NALL4C1' CtlCal CiGC4

ALZIL CLUNG

4GZ,. 1.:L4L;

Cd14 L'.0LCL4.0 L0N1.11.1.-1.1 04ard, 04t.1,41 41 cal 11 1:4.L0 4NLL UNC/71..0 44 Lall.LL'. NU 4.c1cL 4N N4W,C1 N;LL'AQ C0EILLI

LtalWCI LNELLIW0 L:0

244,1.124.1:1 UCL,CCI.,4 NCit,12

NALL'ACV

AaL,

XLINLM

UCLA NU 4C0 1.1.0LNU 1.:LN Z1 11.4LI 0ri 41.!0 41.1.4140L:' 1:040' CCL. 1-;4C,0 NLI 1:04411 WIN Llale21 C14N,.0 C4LLC0 ..LNUO En4 1.1.04NC01 ra LCI Laue,e,Le Eacui, 06a, 1:1.40 CI

CLIC11,

aLna Na

ZLN

I.Lel. INML

rdEL! C4 Ell2INLI OL ,11.4

LCL C;

U4441.: ELIZCLI L'.00LILELca

Lzr4L, COLIL 0011 LL:01.L.N4C1 raza,.41_! uru;u: &1ZL N;L: 404 L41.!' LEULZ 0LCU

&Ill

L.'.04NCX1 U04E' NU'

UN/21

ELLLI.LI CCL

1.:00L46.0 ra

C1LL

014421L

WC1/214.00

cCrOl

L.14.3LI LIdEL

Lucc,Lka

N;

1;04.60,,CI

NM- LLCL Ct

eu,aram

Nr11140 (JAL

L0'

cLcI 4rXU

I.NLI LUNA.. NU' 1.1.,.114 IAN 6

44

udea,

1.1.4,L

2444.LL

a

9

Nem, N4U. LQ 01.1Leli

Lcirl.-; 0,440 4L14w 4Nr/214.0 01441.; LIMN 1.,,Et.rE LILL 4N 0L1.4 NMLCl' ucLai,,a L deau ALcal N6 czAa NLLI eau! 441 40 LAC; 011:4.1.1 WIN .CL- NUL! 0,440 LELLI.i

lz 1..!CLar NU' 0dL40 INa0 4N4L1.1...0 W1.11.41414.0 L,ELra Nix LLcLNcQ 41.11d4 N411.1.:4C1 enELLL 1:01.1041...' 0-Una 01 NLI LL:0d.0R L4Lr01 arc NLI 41.141LI 0E44'10 1411 Cal 1L41.0L4.0 zz

NI

040

EL,Eaa caLt.

LN/211..

CL UNa4.10 U0

cLiraLra.

im,ai 61 1.:,.E1S' ue,a ram. Ld LLN. ClicllL 1..!NO -

NULI L'U 1...,zaLL

LcuL CE40

4441. 11110LCI WC

N4L NL 0101.:1 LLE al041-L: 4L,Ei.ra 4r4r,a 91 cae, loll. 1041NL: NLA 0E6.440 U41 ,Uzi.' N4.41

cLLLL. 1.0rWa1C1 0LIC11...1 UeZILLI

A;

NUL' aL,ELN

ZZ

qao. Luchiu aQt,ctuL GUL tc44to4cr uatat

1.1d, 4: 1.224 (GULL NU uaLti.caLl

uuci.awa tCl

UNCALE:

1404All

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor IOZ 00Z


XL 4CLaLcC!' !ZULU

444'C' WZIAcLica

CLILic

41.ra.

1.!ct.!

?UAL C4 LNLAD

urux

ulw

44 canal

arm

AcaLL

CC4121. 12.441

cc

Ali

cLL4

GZIX,CL

fauu

Alm zaL, tE

AL

C44Cali

L.rci,L* CL CalccD LE44cL

e4CL

4CL., LNLAID

1441 LLLL cNaiL. e4ca.o LOLL A2L ClUCI Carl Nall, N41; 9 EI;LclIc XCILL' 4C4dKL.R. uLITCL41 calm 1.!CatILLZ Nrez, CdLC LNLAD

cua,AL: Naru Ne,,L eilLLICcD. C4m11

4L ,elLci

L.14rea4CI

42N

XL(

Nl LL1LLNLI:

cazaa

L'AL:

C,I2L41. CU

;ELL

LAN ANALL!ca LA! AlICLL

AMC' Xrc 4L1cL C4 ;NUL ACC! ClaLau NUL L.rruL: N4L1.4. uarc ezLuL. LAN ud

LILCQL.I DC1LLQCI: ULU-ELUL

AL' ail:Ladu

C4C1.111.

4L

alGt."

ULALS

nat.( 41111.1..4

=LUCA:4UL

LICAGLC414.4

Itrn

'

CL

LC

NC;

sZ

uruAu. t4CL

c;

d

L.

Lai4LI 414L QUI Nel,lal ULN GIC

C11.!

LucaL.Mxi CCL.a.r4 GICULICa; ANL&

-

UNLA AtL

I.L.:ULUO4C1

ruAL.ro Cucc SAXL

,uaLA.

L!CI

;nu.

Itl

CZCZZLI:1

cezazt

44L uci LAAL LzsrLr UlL

azta )LL NAcl L'ALL SZ

LND

11:

6Z

SA L'ACIAL: L111.4 N4L'

LX/11C1'

CL.14L.:1,

DCa.,LUcCII

ALEX'

WM.!

Dar,. lAtAL Alm ,d!Lo LAN ClUCLI dalL! 120Z 1;41,4D ALren

ri 64;

-

4U14' N4LL:4 LAW NalL LIL:c1.!

41.1.12.

WAALCI 44cCD

ANALL!ca 1.!LfUccELLIC1 NU' UCZ&LO:1

1.!CX. LUCLACI L!

Nci N4LLM:14

1sL.L

44

C.

Ca.1.11:1 1

C4.411.4

C141.41.

L!Nal.

LN4cL

Val

1.1.U*

zc

4N4LL24. aILL.fax

LaL.,L 4ciL.rALL1,Li 1lLUaQ ruLLL1 4c1..Xcl:1: 2ULCC11.1

ucLaL.xl

4Drcit CCL

C144 LIALLML CCl1cC1LID 1.!/21LICUL 1.!CLDLAD

uziL4c1 Cucc

X4LL'ACI*

NL

LILeaCil

CLLN Ca.! CUD' 1f.C4LI

E,LaL N14.44_ac_ci rani C4 MCI 1.114211, se, ;NALL:xi AcIaL.. L.ricAL cALo Cenci LCL.,..0 ALM. NUID DLICLUcCI

£

14.,414

cl:141.4[C1 att.Lt

,MLA

aZi.C* NIAL

aLrou

1ALAU N41.1.1.41 9Z

l.:41.41:1 ucc 0.11.40

12.111.1

1.!1SL4C

C(LLS

LZ

ad.cu NIAL ICU

LLCL NA LcCUL

;.1.141.: N4LLN.11

CiCL ItCL NALL!crl* C1CL ELC11.1 4CQ IdQ1L UC1Nu,r,o lcaaLCL ultLmLcQ cl.;cL L'GIC AtU LL.uiLez4 L:camax, 6Z 1.!4CCLLS'

14411.1.M1

CCILC.

Alai. Aar,Le

NLuLL.L.

L:LN

44 cLucd.'

CL

CCL

12,L NeaL,

LliZILCLIV LNAcl

utds Ill

AL. r,AaL Nat_

NLZ

claDL 4441. Cit441.4.

ciciekcav LLcQ ,LasL cLarcL NalL. aL.A1

-

L'ICLcCI XCA L!.1.! NALL;cCII

s;

caL.c NLLIL alAuri c1.

NLcw.

al

CLCYLcQ

UCLLIcCi

a,

NA

LIctl.

C4C1cl

ce2.1LC

L

1,,E.L2

car,im ueLN

NCILL: 1,L;

LXci LcCICc

Uar.

Nail.

C4C1cli

LE

1.1.141-C.!

LiaA NcAL Cc cll..4cD L.;CMClacCi UNci NALL!,cCr CcL LQ CLAD

ccLat.xl AarL4 LcacL uaLLARL: CLAIN uNrako NW' WM: L.rulda NGIL L. ACLI4L.fal OCaL 1.1111.1.141 Nt, SLAALI

N4a.1:1* 12cauLx 4t1A411:

[0.14.0,1411.4.4

NI, CO.QC,N4.4' [4.44.4 EGt4.124

;LILA;

CAN

KO.

1..!CCILILV aCxL 414

Clla:

614 Cuactt aaLict. [1GL4114.C1 A[UAUCL: 4C411 ULL[1.2" 1..:CCN) (caNUL.: auuLtaLl uctLccttu cuutc,Lc tuuct CiCIC[L act!: ucta. Cd4 cactxtutu LICUNNLI 9Z9Y tacu c,cctat NAtual: acl.utcluu ANUL acutta ticu cotqc ctta AatNL: tuttctu uctQLct ctc., 1.4.14 uctutct cuut,Lt auLtcL uct3Lat4 14.41 CiCL'. coLau altct. Ntl 1L Laid.L12 auceLL LCC,L, CGI.LCt[111 N4 C4 U11.4.E4.11'

N4LUAQ

ULL.4.C4.1.1 CCL L'.(E4.24

Autru catch. auctuu uctQLata tta anttutt CCALUaL

ZE

ttLata NUL4.4 1N1A4 Z:SOI: att.0 L, Lam.; c(cc, uctot.: Nu e,uct tuct NCAL NAL: actuct. 124 Nl ct ctuiLta ciLtrt. N4 actum: lici..1.LNL)" NU (rn!tCA ctuzi cuta4,a44 .A,Nct- NEL CtELNAAL utu Luc' L'ALlit CEC,N' cutucti. auticiat aQtuct tutt.ta utu. Nat. U14.1.1 1Cl[El L.:[C4N u1. auctu,at udctaLc uctuctu: 41 attc,L1 tuILLNI. ta uttLata Nl cuacct CCIGL4.4 auLLEL UCI.N1.1 Auctt. aatLct ctutLtct cILLtat' aNtca cc,Lcit. Lui.u.N1` ctGate., caw Nctu caNa ctuttta c,c44suct ctucct.4ct utuca.

9E

EZ

Nall'

tam: attt

ZLE1..4.12.41.LNI; CNC.0.02.

cct

c

au,

all

[C4.N 121N

autuctL attc,u ca

LZ

CCU& CUJCL Ct LKAGLatu ail IC1.14AlL5,12: 9Z

12C4GL4144

ltrn CUEN' cmtaL4ct:cctLctu:

4Lti,l

6Z

al' ;el ttccat

cla_xac,Nue NA,c, au, am utu Luck C. uttLatct krn Ncitutcr au, aatututt NUL Luca: udtt.Nt ctLcta Cl CC4 Nc,c,u C,EL. 41E, 4N4 ACSC11. C4C14.1., 1.2[C4.N Ct 42CLI. 1.1..!CI.GL44 aU CAUNL4.1. CNUL wawa tt: (Z CALM' 1..'.[C4.N` 41A 1.4.C1[1. arum. NUL N4.[1 CilL:LUCAL

au

NA1.1.44 L.CL

z17" atul

Nu c,4,44 Ase,tu4ct: Ltuu4trtu4 tNat. CCUCI. NA1.12411 4111.!Cla, cc,

C[4.1..!llt.4

N4LL'.4.4" LIN LILILL CULD.: N[4,

L, L'A1.LNI'aLt4ll: L31.1.0,14l:NLE

AUNCL4.1. C[4.1.1NLCI, CA (SA

LE

ucotchcal L'444t

C.0,1[44.4C1,'

uctQL44 utt

4tactt V4

C4

44U. L.:4ll1L141.4

oc

Sail

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofOZCVISION PDFCompressor Z COZ


121.40

L

ILL

E

ULM ;L:o LCUrI ai44.4o en4uri. 4ar414 ccL

/2144L1 La1LCI 1.44L41:11

N4UX4C1' L4ILLI C4N NIL!' UC4N 4N ci4L,4(1

Nall. NU

udzu Nu

1.5.4Lri. Nem_ UALCal

;CM

LA44EL 4:1124L' C1C; Cu

LuLuLo uLLica at4LL4o Zezcl N.4.1.,* I

CadZIL N4LU4CI

UNE/114C1 z

NU LILN4N

LLMUL441 UNL4L (N4UX41:1)

U112

UAL4C1

NU

1.144

C4 4/11COIL' LC/Cd(1140

oat.

Lzacid

NaLL! N4

4C4CCL4C1 £ dezL1.1 ALEal

uar,

Ld A44L

Lrama

CLNU NQ

414

-

ca

rauuL Nu

UNLA A4 cat,a Nri.

C4LAL

at' UOGL4C1' NQ LNX4L

rNQW NQ

LC41

U4N

C4 4UNL

41XCV

14171CL1*

LIMCLI* au4L LULN CU2130,L1 NU NULL 412414C LN41 cuzaa !ALA N4ll:4:1 C4L U.C114C4U LNL4C1 C114CILUI ULml CCL 4ar4Lm alU4L L:LULLLI Zt

;,LAL ALL

LucLaLal ram' c4

a14 ELIAdu 44G14

C1IX

U4LLA ULN Ui LXN'

uruAu. 4CL. 4u4

JUL

4NLL

cam.o NalL

LNML.

ar, A4

ULLLELUL NmL

4C1411 CMLLC441:1 N441.:

coat... rLaQ LCL C4

Cle71N4L, NL CiLLIU N4UX4C1 65

C4E4

CAL CN4LU4C1

L.

iiC1LL` Et714al* AN C4AL4CI

ce, 41 Nall.

Z4LL'

UCLaL411

NLC4L41:11

LnaL alLALI

LCC44

LC4E4CCII

4cLaL4c1 NL4

N4L124C1 ELX4C C4A4 NE/2140 LCILU4d4C1

UCN UAL4C1

4UALL1* C4LU4d4E1 N4L'

, Cr

4UCI. 4CNI. ;Cad, AUL'

UNLL

LL'LN

-

AuL Cr4 NU UltN 4C4

xmL NU Leiruu cuad. Nall. NU NLULU4rl NU

caw

NLULLX Ealt4C1

C4a111 NC! c41..r4 (1144U ML1:1

C4 N4LU41:11 4014

L'UQL NU iCLL Qua' 4cr4 NUL CU4LLICI dL4.u.

cuzauu

Erl.LECIT NU ND

CALL

LC41.144:1

4LIL'

'CO

!MLA

NU ezz,uri.

4UC1 LLUCL

Ma!

5

LUUCC1'

;NLL Mae&

L4C4L LLUL 4NL4L NalL

CE4CO NU LOILLICI4C1 L

NUCC LQAE4R 4LLIE40

L4CLECO' QACI CC4L

LICaLLI NQ all.

ULN

N4L1X4C1

C441.1. 9

C44IL:

NU

C4LiAU N41.1441:1

NUCCI CUX441 N4LU4Q ACC rm.: NalL

C4CE4

ULL4A L4CLECCI

ALrew

41.1.C614

m4urt. 4N

41.41C4

4uLa4L itLzu chcu' LC; NUCI UCGLI NQ Y1:1 NUL,'

NL CLILCIN4C1` CAMILA 1.4GAN cacuct

I,C44

Hui. ccci

z:t

zata L<Clk NU

ALIKL4.4!

caucc,N UCLGL40. ALL-call cc,

ur.:

cAtut.

ACA

uQutc! atcutu L=Lca,c1 [NUL

CL1CaLEL:

a: uttLuoa: t..at

V'

£: GILL' L,

L'LLL4LL 4,Y1LL CO.

uaGL LNLCI 4l4

411.Ca

ctA Attcct xAtt2,13,

ceAL: ud,u.ca

CILItAhl CLILLNU L2C1GLalACI

cAtuL`

COACI:

Ntu:aa

caoL: maw LrL.

caw L4lu<ui

<Ca

AC1111 (tAki.

CtIL

4411.

CC;

acur, C41,1.114:

CaLL LUC°, CLN

CLICLI NAIL LL CL uut,..tx Az (awl( eci L, ALI,LLI. AuwaL uuckx,c, ccatdo, LULLAGLICI LILd.GCI act Gatc2,12 CaLL,A1.LC CNL Cd-LEL 411AA-G6.1. tru.ada ss:zz)' GILL (L, L.IALU Ct4 1NU uuluct tGl u4qt.4a: Na ul,caci udtLcit act., cA caA tumu, ucau,u4 cucht. atuLtct. OL:917* L, Lam: ad= NU AL cu4L: Na c41 uuGLawa Lat NALL2ACL 1.11.24 L2CLGL,C1.111.LCL C(41..4 NLUL! cttl.41.;:ClEtat.C1 CAC; CU. CLU:144 II' tLUL CaCLU LNLACI

UMI..;

9

1.C40.44. UAL4

LI.L.C54.14

CU6LAI2 C1LLICAL,' cac,

CAldl.

aILL u< tac, Autu

;cc'

ur.i.u.xl act.:

Ut4N AN

(11.5C1 L2N1.,C4L2

GILL' L, N'A*L-:

CZCLLI NLULLX4Ct:

L.:UNC14[4:1 (CA LICLLL

<lClLt

ac ACL UCLISL: Ct 4t1.1

5 ct,A

uucta.,,ta

ucuAwri

ca,uct L4 cAtca. z:sot GILL L, UAIGL 11.401. 41,4U C44 Et CMUL 4N4LL240, cauctuu L:C4GLCacCL <ad LNLACI LICILLNL [CULL(

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor soz

170Z


KtL.ga CISLC41 QICI.

;EL

Nuca: cam N41 CEL

qv dLM.14

NC4 444C11'

QN.414C11,*

-

N;LUAGI

LLU'

CatLL

1.1.EC4UCCI Ne.11.11.4.0 1.4C111

aucux

46.

Lk=

L;N

1C4SEC NU NR c4 uNel.cax,'

it;

UaL

LEL.CCI 41.44

XR ClCU411 L44CL

NClU' UECIULT

LN441.

vi.:14sLuct atLu

-

Auatt u,incAL

;CL

NUL!' LNLAn

L1,614

cu.Lu

Cl

U41.141.'

UCI.I.EL N4C11

NI. LLUCL

(.ELLI

uGf4L NR

4r4L UL411 441141. CNML zz L4N ;Ca UECILILX NZ, 441 Ag.'

rsr,Lro

LNU'O

;CO

CUZCEL' ENC4IXLICCI CLGL LNr4. 1.11.m44LE4' AN LNLIE1 ;ULt/I4tSCE1 NLC;

GIN

CM.' &CM MULL. UtiLL;L: 11EC4 LU4C1' 11N4 C.MLUL NLU4 z4L6t.ra CL NML 1LL.C441 alcuLtAx MCI NA 41CCOL UC1LE NU LLUIL4411 UGNCif.rcEl cz GAGI LELCLIC1 LAELEEll EL.42LLX mR 4L4L ;CEU Am.rALL.ram

eadp.

uaLcu:

4N441

UM.L

441X1

UNC1L.L.:

NU NALL:411 U,CitZ,; 411.: LECiLUL it411

C441NLX

CxL4L 1.14U sz

;Ct41 4Nreadm Um4 CialL; uNisa.; 6r4 aiczte. caiA el;LelA 11N4111 CNd

LAN tz

LXI...NIX

CC11.1.0 aleZLL.4141

N4l1.1.40 LAELCI.' ELIZLLI CAUL

41CL.L.

EGGICIU. 14d;Ld.41U

1.1.);ICL

9Z

CWIL U.CatCiacn NU

LL:41 IN4 N411.124111 41141 LutLLAu

cr,

itLit

4E4E

NU 1.:EN. LEISLAQ

It;l1440

Avenuux r1.1.14 Ca;

NCtfl

C141;

EL NGAL 1.1.LX4LLI

NU

UC44LL

121U C4CL11CI

cra.rua

N.24 NAL: NU aLsw. ueiN

6Z

NEL& cruAu

itC411

4Ci41 e1111.11.41 ANALLka F4LGL NA AELN aLaca NL Acne

tax

UGI

Er, 0E

elar,ca

ract,

LNI.e.ta

UC1

E;Ert.

411.'41.

;Etc

LILL.I.LX

N1

N4L1S N1ZL.

ralAuun

ENGIL NCI. Cl6l...41 LNQL.1.1

U/A;(..U4.04 ;LXCI NC4LL 01 EL' ALD4C441 Art. LidLNL NGIL.

;CII

Aca

4C14U 111X41

MIX

lama iiciLL'

41N UNC1 6

GLLN

610X caLu NU

ELM,

LLUAL

LUNLAI UtN4C1 L 4U EN;l1X4IG

1.:LN

Laca NU X1.41.1.1L UCINCCI GEL[' NELUal.' tiELL N/11L. 1X1511 Aa,u4drL cicela.o LNLICI CCtLUTLI LUG LiE4NL CCiLLICCI LUZ CZL NC= U.:21114U4R' ALS1 NULL. 11 CULL!' NOUCUN ;CI. 4R L44

4E14'

NM. NU EUCILL CtUlti NALUX LNLACI 44aCtCL N41LLX40 1SC1 N41l1.4411' CLAW NAN NOQCLEN ;CQ ;UEN [LC; AN NA alCEL. ;NUL. N41.12.41 4; 1.-.C1:1r1. C461GL L1N C4 ;CL uL zi U.C4NCia4C1' uc41 4u6LA

L2C4' 4461QCL N411U4C1

CMLECI.

L4;

ra,Nco

Nu ECLIa. Lcl.JL

11NC11.L.1

Li,',LN me, rQI,AL

CR4 ,Lezdu

AN 1.:LN AtL C1d1.01

ezreutut.

LcELCCI

;L'.0

11.0.14..L.4Q

?ti.

NULL 1.1.CI.GLX1

ULM' NA

al,NCLL' ANUL ENLA Ma:14CM]

U.C1.-41:1 1141X1''

ELL' GraSLICCI NU LLU C411 Cl.a.IN r1.14ELU'aU N41412CV

Ecdmi

U.C1

171

1.111d44q LG1

lmR ra,,,ricii ;aro.

QC;

Ll'alLCL NO NAN

91

ram' Qau CU;

cELNCL LLMLLU 441LTCJI

C1

LCC11

LNILL;1:1

Aar,/

14411: UC.11.141:41,ita LELlo.lt

Cal.i.CtCr NCil

ad. 4Cl N;L:

ILtaLlUc

ca4ut' tuLact,,a

Clta t:14L4

UKI.A.d4C1

4LL1.1 LdeZIU.

4Lrez L;GEL LLL EL

aria;

ULLL'

Q1

Nall-

Cita, Cilit7.4M

ULLId

al; G414/ LL' ,a,di Q maw CLC1

ELELEC1: UCLGL.40 1X61441 GNLQ

LILL1.4.

uvrAL

;1X41 UNLA LNLI L=4C1 NU CLN NAW,C) 4e ULM, ;.d.01.1. AN 0z LILm4C1' ELLNXI

;NEM 44.uL4

g.tcL.L

C

uagien,a Nem.ko' Ara. ue4a,o LIC; 4441

CrLSZL:

NJ.

UeiN 61

Emmy

1z NALI.1.41:1'

zz

actc,co.ca. CtL, 12Lci NU LLLICI 4SI ULa Catch

WA! cat44.1. Lillaa.12.c;ickL t,NULU CilL!ClICL! CAGL614.1:1 UMW, L4C41.1: tru,tuda. CGcLU LCLc UNCILL'.1141.4,1,44,LII C.44413, Cat' ECG, LalIC CAN 4Caakat caNt.uta CI4 at. 14 LCL, LIC14.1.1, w LULL ca.414 dtuat Lac atULltl. CIGLalca 1.141,12,12: UC1L 2.41.CALcia vz9)' (acu CLL EdLE alcuLtt e.t.Laa ova, CCAILIL aucticu

Call! L, utuccv au cu. (Ixtz: ctut. [ELM:* actcal ruaLt: autct

01

=Lew: r44(at LC1

SI

CL. L:S9'

N41.11.41:1' C1E4AI.,4

Ltad 42.141124C1-

44SQLL.

4e2aa LNLU'Cl LI

4.C14dCGI LX12.1 NO

;Ca:

Q64

aad Lual

NAN NCCIG NUR NULL'

9Z

NU

GIG4LICI

Ld Natl. NULAJCV 41141. LNAU La,caL, ANL LEC4 CU ez; CIX,L,ZI %LAU 412C1 UENL N;41.1.C1 renziul. NmL 1-1.41441.4.11

1.441 11QCILL.1

LZ

NU 4L1GLA' NG1L ECG4L1.21 N;LU4CI UQL

-

EC,

C1C4L.Cli N;LU.4.0

al

UL61' NZ.ELLX Q4441:1 ;UCI 4411

1SCA.

9Z

Lz 9Z

uct.ctu' rc!caL UCIGLEI

LtUGL(114.0.: trail C1N4IL!.C1'

alLRECILI LULICal CIEL. CAC;

NI: LCIG1*

G4.11.1 CICL,

241.1

6

ti

UZICtat UAL ALNILI

C441:1:4Y4L1 C.ICA tZltttl

=MU

LI

PDF compression, OCR, web LOZ optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 90Z


NZLI.:11

ULLCI CiUrL

Lan.

LlitalL0 xU

LULL vt

NV.=

CULL:

LACO ELUL: LC1CCIO 414 NA raLL

LLd

NLI LCIL! LLELErLi LNILLAW CrL aLLL

241

L:41LCal LELNQ CL

xrnL

um4,u4a EsdcLu LeAcu 4eL4NuLt AL,Art.0 raa,d 4C1411 AM/SW' st 1.1,41L4Cli USELL 4N 44L4a cc Air,o rmcsua 414 LINO mdruo C1L: ACQ LLILIELL CCL' 11: 41SZQC1 4LL4 m; camcru_ram

cdue.a LI:Lca

4.4.4d1-1. Na,411. LAW N4LLM7.1 ELL CilLQUCI

ENLQU

UNLQL: Grc

N4111:41

Ara.

calm WAN

4C1411

is

CCLI.4C1'

NLI

xL

C1COL.:

(Jou;

Ci1LC1121

rdcat.x INA

ELLQ 91'

LIQLQLQ LlIAL LUELLNLO L',04

Et214GI4NLLT CCI.441 lall.C1144.0 NU

41-111.1 LL4C1LL

Lxm 441LLEI Lau.

EL LULU

4C1111

ULM,

4141

"

LLLENL 12LiCc4L: NU LeLC41. CL 1.!C1NC4E'LQ 441ELL iiC1LL L£ 4N NalL LLCI LCLN CCILO NLLIC11 aLrau. C4N41L LCrALL

41041.LI! CL cL/LeAL

LILU 1.4QX]

QLCI

C11

LIALLL UNL..1 LNU.

4C1111 14Q2LELLr NU

dOILL

NU CLN

LIC41C140

ca.CLEL LAN L14L6L1

N111L ULN NALULEI Z£

Aizaca Lucal AcAcAuccv CLL C4 L4EQLL1 LCV.C1 x11 ALAirca Lucal LeLL, 44_a, Ca] LalLCIL

cc UCL:LLL('

LUEGaz

NL ALEacm LL:CGax CCaUtEll Aaat.L. UNC1LL

C111LXCI

NLi.L. NeilUcCI

xa

LCLAL

NLI ALELCCQ

LZLLLI LNLI

ACCCV C1412441.0

E4 NLI AEC

LULL04 1:41.41..!

LCL/1

LEL3L 1:04 4LL41.; Ci UNLO CLAD' NU 4C1ELLI LILCAL

41N

NALL:LQ LOLL

QL/21E4

61' LZULL.L. LL',C1CrL11

LULLId C4CQULCII 4C1dLEI LIU UNL41, LICA NL GALCI LLELCL' NUL' NCLLQ sc UNCIZILE11 C11 LCLQ LLI11L LEI Lcar,i 9C 4N4L4LQ' CiAELL Cr, LNLI NLLIL OLAU NUL: LEL: ZL1 NLI LIQQLL: LC4 14LN' Qi/14, UuLAL C4 C1' 44 111411 CL LE'CLQ eIN xGAL Lc LLULQ E4C1d IL& xU L'1/71CLIL uru

LCULCU os

Nel

Ace, N4LU,C1 LrCiLA

ANUALCI LTC1CILLI L:LL41L!

LAC' LEM.

14C1

C4C11.1

LWAQLQ >ZULU'

N1.4

ULAN MAC

caLsAu ram NelLU CL

tlatal

LeimArL

4L itA Lt CilLQUQ'

4414(1141. LECIUUL C1CL NALL:LQ CL ALUALC

L',11LIL

;co

CQUL

bL QUA:

6.1CL.L

ILL,

ZS

L:LN' NUL

Lcarc

;Ea

ci SA ULIScelLI. NLI cGccul 4c441 4Q41. 3L.,4 QC; aLrau Aut..] Lmeiu

RCN

,C4.1.1,

LLQU'L 4N LLCL

Lrt4L1 MULL

LEarii

C.LIt NE4

CCLoLazi Nralca

NeZL C4 NU LLLS NUL!. LLCLCrl'

1..!Srd L NW dINALL:LCI ULTULAL: LLELrL1 01' LLIGLALr eALC/41 LLELr,

424

9C CILCL4

CalQ4.0 LAN CNL.A. 4IN C1N4LL2LCII LEUd LNL 4.41C14144 NU' idEL; 44111 LiCcAUL NU' LJEA LLELETV NUL,' iL41L Lro Laza,Aue NL aatd,,,a 414u 1:Umcil Lc4ILL CL NalL ELLD L4C114C1Lral LALILLL AL LLCM' It 6C

641.1

LLUL

Ld

ULN

WI1L4L Cr,

LNG= EELILALLII

142. C1L41` cL4

asIALuda cr.Lia,a tctada

auti. cmact. ctA

tc.vacaLkuct atccda

NAIL LUE4N1

auasa dttc,Actxua:tcL rua

UtEg.t4 caA L1.1.1 CL,

lala! UCIN,U11' ucuo..nza.A

caul' cal duada` at suaL cc, aucl, La4Lau: ac4 ouct

usa.au NU 411446 CaNC,l1244 LuLada tva ac, Avacc,a catcat sua` ENI.CALI 24L GL4L!' ctc, ,L1i24ct. EL,(144

caLc!

Amu CU2LL' caL ZNLULI

AEU

C1C1114.

LOLL LOLL N4LULLI

LIM C'

tt,LEL

,Lax

art L.141'

S6

NU ;LAW EUCLI diuca acu,t, auluat cal,au caca.tcL uacuam cumu:va uLat uct 9t ac, zal,caLcam (-mutt. maxi NULda 8:0£). caLL: (L, ArLau Nl Asaau sa Uata4C411. C,UCAL(.24 LILIZIALLE al-la.EC,

44441.

c44:t1

tha

NCLUZI' atA, Aac!Lati utuarLc utazu CU ULC14.0: cac,ciLc CU caNalll: UCLL

Laid: 1.4/11Cl(t244: NELUC1 F2MN4 ccA

UCSIci ULU, ZC(1.A4 a.C.41.1.CL

EL

CL LTUZLC

Natl. ULM

N4 zt

a Lao NU

dadtLc Lt LL44at 4,r4 Nat. ,ta thaut- AL taiu. LAN <LcA4,UZI,L1.` Nal. CICU LICLL L1L UNLA ULA act. C1C12 414 Auauu LUl CALC1U412:

Cucac,ci

LIAL4Cil CMC4

4Lcu:

SC

uaGLawa ,ca ucctcu'cLaLoLa: LaLtra: LcLL tac.4c! ,icazu UN'-4' auttru NC,,u laCkNcia echLca CL.L. e1CLI NC, taLCU U1.41.

<l4 4aGNI/CMCV

Lt NtaL 1141.12 Z'

PDF compression, OCR, web 60Z optimization using a watermarked evaluation copy of 90ZCVISION PDFCompressor


NA,LIC,L

Nal..

CU

ru..4u CCL

Lu..L.L.

LL4AL CLAL4 l214L

C1

eiN L'.0 CI 444:ILLI: L!LILCINLIA

C4 N13

raw

AL'

I 9 GILL

Na,AL

Cr,

L:LN/ALCLO' L.:LLLLL1

caiLlg Lro QLNLU'' &Lat. MIL LnLL' NI ra

£1

Q44L!'

raall

Q4412, CL

SALCL.

Amu.

ULLNLCII

Lmart.

=CCU'

L:QNILL

LdCal

CCIL414CI 1.!L4Q CV.

LACA eICR M.14;

dlLll.f

UCILLCi4E1 CLL4LI:1 ?IL

LEL'

124C4Q' szt.r 4C14EL

;UM.

NaLLI.L.L;Cr

4'

1.1.LLULLI

Nu

LeZALLL Li

rruau

CLCC

NIS t7144LIEL zz LNL4Lr CC141.1.!

/AWAULLL:* CLA C444OLT

NQL

ucalt

=W

mt.

Nn

rULL!.

ez

ndeav

L:NLCI

QCILC1

Li.eiwau L:QLCL atau

Act

QN/21

L:QANCLCI 0c

ZC

LrL CLNCL 9Z

dux

caeauuLL,cr Au,Lu. QcNi N±ALQ LLd

AC/AL 4144%11111LX NLCel

41N

NQL.'

CC

cuNri.

IC

CQ/ALILILLLC14 /ANLEE

CIAO'

Alt

carat: waL ta.L1. ClCZ4 AdZIKIU Cal4. UL! CaLA<CC d4L4.0 L:CaCt4.C1' atm., daaa 41EL:CI, Actcu.cl aucacu £:LE GILL! L,

LICLGIA4C1 14(il LCAULL(' L!CICC,C1

AGC440.1;

AEILIU

1.111C1Clca

Z1.4.11C1*

CL,

calLzi

AQctic,

NALL'ACL a41.L.L2

Ld

UL4LU

CdA, LNL AEt

uuumau

mum. Luc, a4aL uuLua

CIGCr. LCi1C444 ctc,

t;uctr,La

11 CACINIL4CV

IilL I(LII

atl

Laa,cr dl

C4.1ClcacLAL CCL

cuatIA

LcuLL,c1

cal, NI caLlUt 4C4LMC4Cl

L!CIIIL! C1144C1C,

E1

QQLLQLCI LCL-L:LILCLIL: NALL 12LLL N/AL NUL;

- 9 Cali NQL1 NCI

AL'O LULA. eiN

L1

LMANCLIA'

NQLLILL1" LICALLr

id

A41C2

eIE NLI EL-ne2

CL

caLE z1

/214LLILCI

ziri.

z:tc au.0 Nrcoa:L,

CiLL4

L

rJ

itErl. CL 01

NCI.

6

Q/AQL*

LX

i4LCL:

QC;

liALL* /AL:44Ln CAN /A4LU NALL:0 TN LAN

thaz, ziu alut LUGLa4C1 14401.:4Cil Z:6£ CULL! L, talLU L, N'AV: ;thud Lc! auciuu maxi NuLda dUD. cuu. cc,u, c,uAd cuac audtud uclu.a aa, LCL

:UL4

Z4.1C1

UNU ciat,tatha'

c,uuac t at cl t

11

GILLU L,

(LLECil CA

AL'S. aKm..! CaAN

cLuILLu: LICE4WAL:cauctrad NA £:St71.

dl uaugui

UaL14E Clauct

UL

CUCU.

C

ciao.

LECUL AN UCIGLCl. U

AUCtC NC1414414: UCA4.12

ta,c,Lct <taiuL

cc

G[4.4.12

alLU L, CtIGL: 4UI,1

9

ti. accca (t,l) uaL

NiU alA411 LG4L:6INULI MULE NCI NALL4a- L2IN ULICL C113.41.42: Nct

cz

La uctcu.cr

z

cuaz;

uacua ai,ca att.au: ca- as4A1U LAN

cz

aLcao,L4a:

ard.2.,aa

actaum CEA

I

C(ECW

UCIGL44 eZLV

81

AYLCi1C1

4t44tl.,:

9

CiQLLO LMANCLC1

/ALQLLL LNEL LCL-1.1,LACUL:4 NU' QQLLQLC1 1.1,LLUL

1..!dLQULCII QL4LLI

)LL.'

LZ

91

Luca- rate,A: 61 Nuct 4,14 Hatt. oz

uLa.

CaLLLLO Nrt.

-

NI CCtiN'

tctco. LEcc,ce,Lcv alAtIGC14CAILI li,AlL4C1. CA NULL uo.t.aozucara.,a 12114.4C1'

NUL!.

L

zgc,Luz

CaLE4LC: N41.: MCC

1LLC uacat.Lu

all,

C1L;

NAW,C1 CILLIU NU ACAILE ICL

CAlCtL

ALLILLIV LAN 110.: NU' AL:LUZ LILCA

LICC1 L.!LN

LZ

Cala

N4LLILCI

ucLau,a ,auLdeb. AcaLlg z cuLu en; ucau' ea; NiuLu4L, NAL'. cixdo.u. LAL4LI4/214 LAuuscr eiNCLA Aim uru c CiLIQQLLCI* ZALL NM!: /MCI s cam,. c4.41. MEC /2114/71QLLL 4LL ACA AL4L1' LLLLCUL 4LL.

LQCLLLQ L'AL.QULLA eILLQLCCI

LZ

ACLU SLQ1. uScall ridew CLCILC1 NLEI: NaLLO AL L',171LILILL CiLLLI41 CL LLI N4scri

(NALL:cCI)' NUL

accAu'

Ld

LL:41eLn QLCI LUAQLC! Qi LL:LLLSL

LXC

1.24LLC441:2'

9Z 12NLILULCI*

9Z

WLUM ULM!.

re2144' NaL cL CA CL Luucai. CLLLCL tz uceicALa NL.ro eIN

OZ

6Z /7.1L:41LILLl' CL1.

utzuuu. LLC1

Nault

cr se,uo

14L4'

LNt..r LZ

CN/AL

CA

?ILL z

LNCILL1 CLACI

u4cLr14'

L4arL

oLLL;

CeACI.C1 l4QCL 91

i".21.4ri. 61

LX

L.NLA

CL

CL'

CLL.CCI LAN

AL:CLL CiLCILCLIA

LX

u4aun. uaie,Lu CLCCL CA 91 NUL' 4Cli CA

(XL!

LUACW:1)

c,act..,cr

udiLrzl'

a

NICd."

uadiu. ciaut C1GC4

(SA (411C1L4C1 41.1C4.41:

6

UtN Ct, aiaL,ct uaQt.a4a:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofOLZCVISION PDFCompressor LIZ


l'anini :15

1',11512:15 71117

71117

ix7 1'37;1 'mix 67 .711 13s? 111131' 7151i 171771 12171 537 15 iricni 66 14;3.1 69 ,',11T2r1 xi-5x In 737 Ann ,n-1x 1551 ,Inx xlin 68 ,13,5711s 1,517 11 1ox x5 ,ni ,incx 70.71177 '57 ito,nn 5x1 13,115x nx 13'N1' .ntoyn n1ty375 onx crwin3 ax ,'71133 71371 ,172,z 71 ?13't2 lt.2 7110 351 ,t1)ttIn7 1-71517 137

rrinricn lax ,n

73 .13/111t2.71

.5'1U "331i 1371,517 111tnn1 ,1,17n nx iinmni 537 .113,V1" (1'3771)

76

.111T2 x5

74

,n1tiTz7 517 con:

.1117111i 13'110S I1 NT2 75

rrix 71St, nx.rmi

Ann 13717i71 1i71751

72

79

77

,7151137 '33 171 71 ?,x5x 'max

78

n5Inn 73785 77

nTox 1x1 ylxn nxi 1:7,7itzln ritz 1INI3 85 .77,1x771 P11521132 x11 .rn 517 ,xinn ton rin riyt, .rvitc7 .3711'711 Nlinn Kin rixi 13'37231 13,1111171 ninixn

537 88.017211

39 .3711r71 13717371 131' 137 38

my:Tr; 95 11114

87

rm.%

c51n nx nuoxi n1111x '517 cn,xcrin nnnmn5 cx,t7m 73 ,1317102 Tim 41 .13712 11/lx 32571 '13 11'1337 .nx ti17 52N 40 ,-Trix trxn 517 !Tin= 7.15 n,nn te7

42

.,3,373 miton 13,177,7;n rrnm inT ,(13,7115x)

Cipnn x11 1:111'71'3

43

:1'T% 1:1'711371 lOnnon 537 77nei y1n "1:37

nsi:p nspin 1177) 5351 ,0,117t7 n37:v 117 tv,

44

.715x 1735 11711

.cninn

711:Tv1,

orrrirrix 11N 3715 larq 81 .1:1'11'57271 nrinTx nx izrnnn 'max so 1N 83 mton5 1072,1 c,nn 1:sn mil 82 .11137 13715 1I8 1371 351w .3n5 151717 m5 131rn1537m8 571 84 ..,-mxm 517 3712 3577 -pin 337

86

711r715 ,5 nt-imr; omn ,(c,54x) ncx

,rrInni til7C

.nni-inn 11171 Oft

nn,1

,10 13x ,18x 34 .7-rnront7 yin no,378 ,ntvpia run .711i12 17:7K ,(0,5:x) -rim 36 .7'11 Or 137 n,nn 551p8 35 .nrix 1111i 'D ixnn r17 11137" in 177X 131'71 137 7731X ,5 .4-15 n3rr1 Mtn ,-mx 37 xY

1315m: ti1,5x 1033'71 517

46

.t..rt ,),58 5371 trn: 1ED1.710" 13,m1r1

123'1 ,71T5 71T 13,711.2 1'71' 1311 13:58 718137111 53 7501

47

45

.1ritop,31

.oninn 1xs1, x5 0511751 ,111x5 rotri 1171! x5 48 .nT 518 nT c,sns, 72113771 1.Z11 *Try ,ni 50 Anirrini 7151071 ttln "31i ,n "I:375 top 49

m157; olnxi 117 17 110 cn 52 :crrinti 1772 rrrnx 517 any 11c7; 51 ,17ix 113 713 537 715 1tp:5 1ix3 .x-rn 5x ,11tx 53 .rnrx 13N

?ritonn -Trnn rnipT ,n

74

54 .11371 11137371 131Z71 nwrn nnx, ,31 ,1731i 56 !72M11'11 5x in 517 ,nix 11n11ti0 ,11nz 55 any 1137171 ,-ox 57 q:1171.1171 N17 13N 1313'1 ,nrrin ?3'-r5t71 5'21 tin% .c15 nnnvin yin 59 ,c,toin 572 my 5x 13715723 ,118x 58

yIN5 un-rn vnlp ',nil, 5v -invnn -p-r :rt-rnzl ow ITT

76

.111173 -worn 'D 71'537 11173 .111VM nx N17 IN 60 ,-Inx 137

rinv.)a 1172n5 nrr :71210:1 Wri" .1)1)111' N'237 5v 1nV ')D 1D1, nnv13-1 nN ninr5 nnan nvipin mon .nr.N5N 71 1171777 n,2177 7111271 5v 511pn1 n1a1T 71 Nri "maim

78

.1,15 5N n+n-litin 537 roma vnv.)51:107:112

67

nnnzny 5Nr11) 5v 1517 mtv trv-iDn :nom, 517

73

.15,N1 4 17, ryvN-ia

.nn-rxn

5vn

.82:11 711137

10,51D,

J7 ,1171

:113.53:53 71117 '1 :19101

.75-nan np5 7ro751

5,52 51)2 D11) rain mpn n1, nnni5N nvn TIN n17t5 Irun n,v-Inn Trrn 1724 .v15 5v Ivy, nD,1?5N:i1Irm .nnnriN 71n5175 non.] ray Dnnwnl 1,151 ptm) 'In 5v n-in) :1'2115N .715r.2 nN,nln rrinv .(5:9 nliv) "z-ina min" qpina 51,12 plvDnv wvionn :rminlvs 1713

pinny, 713 ,"nno"

vov

1N117737 1D trpnInD N51 71,57137 nlynvna nr inn 1n75 inn :711)2v .13,1V21 nrInn nin1N ,NV12 519 nnonn nlTami tinnynn 5v 1N 7517, lialnn 1 Itrnpn nto .1a io,rnvn n+plo V' 1D 51n ,nnin 71 N51 nint Apinn p5715 Npn-r 1x51 151D IN1175 -1N1n nm mmxm ninv

n,v-lonn

79

.onx On= 13"t721.2 ,1315 1731i 62 ,tDi7 nrinvn 7 3,r1,5c71 1.023 61 ,118x 63 ritt 11m:11 64 ,12 17370 11Z71.2 517 7117,1115 lax: ,n 151 7171 715'571 iiv,xn Inn Ton rix tq171 65 .13'111 13'3133 ,n ,nctin .t1311Y" 171N 17x 71355 13,727i711 ,1,1171x5

nn, 5:1 ,cn,lnx

80 85 87

.14:7 min .71+7151,25 71

:12IN 15 In DII

36

:11K WW1,

52

.17r1Y,:11

53

rimy n+v-ionn 1?)'1.17,31r)r1 rpmn 1211':71in1 .70:11 711117

38

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of212CVISION PDFCompressor 213


SL:144LIC,L CILLL!

UNUL41 NU

Nrc LkLL,'

69

acre!ri. NalL. Luz..au N4 &Cat LILOIN :;t42 Cl uuu UUNCicrcrl NU Wcro C4C1ccil' uxcucu

ZUC1

crale

ELLLLL.1" LC1LcL LILN

NcEL,X1

IA.El,t.1.!

91 Ql;Lti &Cep.

1.141-11L4 ULLICit

LcULLe4C1 mutt.

ucdim

4mutu

e.tULLJ. UCUINCLQ NU LAU GA ULUcLL'

;UV

Cad

LNLCiL 4E1.41.1

z

1.:LN

La. du

N4 Cl 4e1 41. cZUCL NalL

IL

tao

S6

IMIZILlacC

it

Qli;

LOLL

aLLL NalL C4 NL ULZLU CLNId LOLL

AUCi UtiLaILQ 96 1MA14cL.1:1' Q1 NLUL:

cLrUCa 42CL Cc NCI. clleicCI L6 4L4LI ECUALTLILL,C11 LI2f.L.! L.,,ELEL: NL LU44 altU

Lau I

UGALLIacCi Q4141

ccLLCUL

;achu

rI. c 1c

44

;COW N4LII,C1 Cit441.6.

LILL 96 ciMLL'

MIL C4

,CLNL NalL 4L, LcLLrL NL

L'ALL.NL* ueLL

176

Ea142

L4C1.1. 66

ad.cu NIZIL 441 Lb-A LLU NU C4LLUcCI NLU, Cl

cLN,C1

Cho ,uuLeio uNciu uur4u

NALL:67

3cLdl Nall- 16 L:Cil:14LCV 44 ULLICL ra CL 06 441. Nall. 44 E6 MAO NU UAW! IdNI,A L,ELCLI Uc Z6 NcCLCI NU

Ldati

444 Cit4411,c1

N4LL Ncl. Cc

NL ELN ULN £ e,vt aLaL NaiL uaiLua,a

14e21ClLil 41cal1 UNLA LNLI

ca,au uxLm NL

ELN LAN

s

LLCL

Urc411.

Catt Ld Nall

ELN LLN LuL44u.' uLa ua,ek Kcal ue4dru Nt..r ;Ca 4LuaalL LILEdll EL 9 LINCAL Luca'. 424U' UUL4U Cl NLLFL cuaLcal rLal LAN L LlacHLUL CNalL CLdL' WW1 4LC' NLA NA ciahirco NL NU 4CQ CLN IAN 9 ILLIU:1

La!'

LILCaz LACLECCI

LlIaLL4C1 UOLOcC1

CLIC,c0 cUcl L4C441 alcUai ULCCL 41Q41 LL:LICaL.411 eiCZLSIL N4LUcC1 6 UL.,41.' 4114 MIL NU rQ LcCLN ULU, NU 4uLaiLu ,Lazr 1.11.1 tiruu Lcl t1dA' Nc4I. eideldelux LLCcQ ro cal LNL4CI UNLL/14'

MIL

aCi1.11. LC.:1:1

KQ1L ULN

of

Cl ;CO ULL,L, NalL hEcil NU zu.a 4CQ Laud.' it Ccrit.ra' 1.11.41.

Luzi.a Quo Nall. Q41

LicUcCI LNLA 1L.4

CL4CQ

1.1.41Q,CI

122ILLILLI

NU UCELN'

LULULLLEU UNA,C,LCL LULL,. CICLalcCI: AC44C41.:Cl: 1.:14141.4C1

99

N4` auu.La caa cwt. Nl,LLa uLL.La LaaL.a,a: utt.Lct:,a tct CL

06

LNalCI LI;

aLa' 4U UltalLtle

acULLL

aa.u.'

CLULLLI:a aCALICL LICLLC14.0.

CLI.Cal

LULU. CL

cal CCaLoa`

CL4G1

tAa NALL:,a LCLL

cAutuut. zActr Calcat chLva

atm

acact.0

NCJI,L140,:

L1ClcalLLI Al4L14,Cal: LLC1121.41;

mat: Ch6,14CV

LNL 424

NL.C1

LIN NU

L&LLLC1

Watt:

LC! LNC1LCL LUCL&L,C1

ACLL'CLC1

LICILL

C,2,2

NU

C44.411.

MILL. USIL1

G4L41:

16

LCL1C1Le

NCA CCLEELLICI LC! auNCAtCl. LEMLLC1

au,LAL,a udiLa'

CULL Acc,c,

cra ca.ca

LLL ZaILLLIL NU AL:CLa

40.14.41

CE1N411 illICC,L11 LC1.4 Ltul,C1.1.: caLct CLIANL C,cALLII t46.44,-G4.CL:

acc, aLac,r4a

cwa' ccau

alCCV

CaCIAL CCL CULLL:

diu41 aural], CLCIELLLCL JCL ZULINCI, Zd1.1-241: 1c,s2

CLCICLLLCL: NLILLC1 LCalC4Cl ULLILLACI

;14 MAL

z

41E424

Z:96. a1L1 NALL2,a

9

41.1111-1LA

iNaL

C,CEN`

ULU: 11

acatc! Lmat.a,c1

L, CCILILILLE'L.:CleaLSG412:

auuccAt aeLL,a

ClCULCLO,

LCA

Ul2ClU LLNCil

176

utc, cid adtl.a NUL A trc,L,

aam. (ta Ci1L2LLICI CUI.LEC, 1:C4;44CM: cuiLL aim 2.1L1L CA a; C,C1LLEL UZLN

s6

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor SIZ


V.L.L13.112.

Lra.'

ualLua,c

LkC1

4L'Q

L NL NAL:

nUt

I.

9

LIUccLf EcLQ de211 ZielcUO cQcQ NUL LZ Qi4c1'

tcLL NI

ULILLCULICI LN41L

ucLaL,c C1

44X4 &Let rILUcCI E4LLQ COMM

NalL. NU 4LL4 24411240 NLLENI CLLN

cL;c1.!

CO.;

eirzu

Cl

ILL

-

L4* C4

mR

41414C1 424

4c4Lrepo.m.

1.1.41.41

gZ

4a44a ccJea

LNLX oc 1.1.41U41,i

e1Slt4c 11LN. CILE LCL

rUALT LP-W. MEL:

;al rui

-

C11.1.

clU'L' MEL:

Nr2,4

Q1SL1

crcLil QQL,Lcicai

14EN

LMANCC, CNQW NalL zc elcL.Ncre NeILLMQ ,ruLei LCL cuazv Nall. C4 Num! CIULL4 LcL rezcaoe NU XI EGI4Lc CLNL 444C1' GI4LC1

LMANCX

LCLNL Cc

L'LILIU

/211241.

;taw

Lac!

eze2

Le! Cc

ell.' CIL Nall-. 124Lrez SAL',C1

asrL CL

NLQU. CC4

uua cuu LLNL

&14'

4L!.0

CC

axi

m.uu.

4N 11ALILI LCL 41E1.60 L.;ccrl 4N UcL atezL

AN

r1.1.11.,

MU LcELrit. LCL

XQ 12a;

;AEU/

tc 4LL4' rLQL

elal

N4N

C44474CCI*

cdLCI Cc

MCA/ SU NI

424 LNALL:c0

N44121:11

elarcUQ'

ULA CA CLILXNLE re4NI,

N4LL241:1

XR

1..!c4Cl.

tlltcL. NU

17.1424

UNLILI aLtQL! ;CO

NalL NU

auu

4N Ne2w,c)

NUL,CI USA N4LUcC1' LTUL:

e2utuu.rcie

Luz&

NmL LCLCE4C! LLILLN41

L,

ZEA)

UCLA

(=

C4CLC,

aztL.: AcctuL

Lal

1121

cc eLL.aca uGLacca

CO. Nce.cul. LL.c,

NCI LE

Q1.41,

(ctutl,

1.414:12C1C2ZiC4:1`2411.:UNC.444. AUCI

caLt.L: Luct.cla

CtCl

N1LI4

L1t uu.cLca uaGL.,ct

L:C4.11.!44

cQcaLc!

L:Li.1." 414

caua

4,4ECA4: ctLte,

uwaL LAttCL: LEL cauuct- NU LIcSILL

C4141

maw

C11.4.

ACad.

1.1.LcCi

ENLA dC4

ACU'

L.14414LL 4C141

ci.Aa. Nix

;caw u.cq.

e2Uc4Q' 44LLLLQ

NM. Atli LLS dLCarci:1*

al;

al;

CUANCI

N41L'a.C1 Cc

LteALIA*

cacen,u.r ChaLL6

LULGIC1

L1

ito

LAAL

LCULLU. LIUU'cCQ'

LILL'

NU cLL.c0

4`C411.1

LL-Liar MALI N4LL.:40

QtA4L, cua44L

N44141 NmL NeiL: oz

LNL4C1

cz

NUL'

mud'

1Ci4N4 QUTCLCI

NLL.`,C

Ca;

L4LI' CEAt.

aGaL

NalL LICL

LiLicclf

NALLMI LEN McCall' uLazt. ccL, LCN

ACLLIcal

LNLI

C1C4LLUXU LcELrECI LLLcL

L4

IMQ0

NALL'. LLN N4LL:4C.1 zz

CiatiNcv QALN NU caiCIL

44cal

91

N2LL:4C1 61

aad Na

Nrac. NU

12CiaIN' cLtar.

cr44ro NU

lencAcCI

LZCcLL

ca14LL LeIN UccQ' LeiN 110 Q1.140 lz rELNL'

Q1.1%c

udZLZ

Mar

4N NALL:cCe LIQL4 C4 NU 413LL. LINCa.L NQ

cLCAL AN N4LL.:41

CLVIINACV tz

12LN c1

;./ALLL! CALCI

UtAL. NmL OW LIZacCL NG1L NU cLLS

LCL: ACLLN

41C411

zaa,c cimr

cmL QQCI LINCAL AMSL 12cE1 444[1' rA,I. NU ULXLLI uouaLix

LLILAL

cELNi 4N QuaL L:CLLN

1.':1

Ira ci

1414LCI

nor=

CcLCI Sz

Nall. NAL: la.1.1.1.U. 9Z

C4414' 44(1`,E1 dLQ1.! LlfdLLIL LkOLLI QI

9Z

CL UNC1.12'

NCtL

2.4(,L:

LZ

rtt.cica caLl.ct az

ro.a,4 NuL.cn

17:L6'

L:c4e,t4Cc4:

4lNt

C2C1L1L1

91

L:444L! NU 4CC1 L:Cacis L.:LN z1 CCaLLUL ;CR CaLad:1 L',CLCC(.0

IL.41. NU ULEU NeZIL ce,

AN U.NQ

all1.4LL CAN usaea G1GL

ucdau

e,ce, Atcl11 CCIL441:1

4

E4L4rl cNCicri. AN NalL NAL:

LAN NCLLIcrli LAN NV.

ELLLLU" AUCILL Ld 1.1.414,LkCi 44 LNLACI 42arame uakehxo C11. ILUdI NALL!,,C1 NU 4ELL cNQL.' 4QA1 ZelcU

1:m4w ca.

-

c1CLL' NalL eiNralca NLU'LLX

LL2LN

41-44E1 CiLILCL

UC4CU4/2141:1' 414 CILSCI UcL.: QV. Le2N

3tc 4

1S4 UNL.M.1.1

Acc uca,6 NZL

LZ4I'LL' NalL

9

cn,J, wuue2cL ehca 4u4Sur rELe! rriL

UcL,U. LNU LUZUGI INU 1.!41.0 NIX

4C4Cc4cCI MULL!' XaLrcQ EiNLI

LZL! 24441 WILL' U=LracC1

1L4t..u. LCL Cab..,4141

L4Ec

EL4LIQ' LaCielCcQ

ims

1:4L4Q

Lcum Laccv NA ccaCIL NelL

ILLZ.C1

ANEGLCI aut..ru.r EalrcCI EiNLI AM.CUL. CL.c. LCA

AtmL

uatrax

L.M4NC40 NCI3L NalL

calNell' 1.1.LNQ

LaW E4LAQ CILCL: LZI140 1E

LLauci

Luar4 L'AALI CNI LcIR

4e2

azu.

e24

r,LtaLL:1 Eal4Lc ELM; CL' tIA 6Z 441,111:1*

LIEL

LcELNIQ

4L1 rrc

L:Lt1LL'. 91: CLUJ.

GI1LL1

uate.c,cr ££ ££

Z:96. calL11 L1C4a0.1041:1., 9£ Z:9SZ. CILL: L, auelts,41:1:

zctri. cadictu

UNLa NU

uatclu.

cilactALICCV NLU4 tL2,1 ;CO,: L:cocl,

Z1

;a,

£1

C<Uc LIU Cit/.44.4` ClCZ41:1:CA,.4A411:

91

Adra ciaLL atuuL.ca

UCI.Ctc1:1

4dLlElLt

LzLicscco,:c4Qt.ca,a

Lzat.c122,11[44-

Lrad

uwActa crLm:

tvaL.

LI

ZCUC4.12C1GLi.C1' 124111241. 14LE:4401.L4Ci4a

6Z

C,N

PDF compression, OCR, web of CVISION PDFCompressor LIZ optimization using a watermarked evaluation copy 9IZ


ILLZLL.12

NI

04.1.. atL LZtl4Q

LIQ LCL

cc

175

9L: calLt1

LletLLSLI NALL

4LL LNLAQ ACC'

uLuira

LCL 442412,0 LLL4LCI NcrCI AL 4N NLUQ Z5

ud eiCQ'

-

Aucr

usu.!

rUCL EN41L CLGLLCI

GLrcri catezu UAd ru.zro

L.

9S

cncrl.

Cei NU ALIZah; ',NU LIEN CALAQ LLILICO* LLILN LVAL!' Cei

ULP

r1.414CCI

&L4'

LLL4LCI*

1.1.LL

ucu_uuLcuu

ALICalai

NL: ,

4.L

ANALULCI

4I.Le Cr, Lcl C, ULCL eiCix UNreAcCI NU Li Ne2l1;41 L!,,U Nall 19 LSO NU LAM!. LILN LNL40 CELL' CA UNLQU 3CL 441 ILL Ca LI,LI 4101 L0 Z9 42LIdLAQI.' LAN CZIL!' Nix 4LULLZL 4.1.C4L 4N LCUYL4 dELC'

CIC QoaLu..r

L4e2 LLX4ELI

eiNeiLLICI

SECIC LCI NeAL

cledACL LNA4.1.: LINZ' L'LN e4C1-0 c4

CaL5,0

Intl

ENLQUI

CUCI ,CL;

4ar4L'

CCL' Cez

/CLEM AL:CI EGLL LNL4Q ULLCI`

ALIO

CILXLCCL

uzu4a.

Lt0

NALL:LCIi

LIL

CU

JAN

£9

LG 001-1.,04.0 LIQQL, NU NALL ULLLCL 1'9 N eINCZ,C1 LLUC14.0 ULLCU LCLN LACI41 CL' ruAdi.

ANUL UNL00. NU CUE! LULU'. 0(.0 UeZ1Z.0 Cd. LLLCL NALL:LCI S9 ACCI: Adu Eckl cudru 99 deilLCL0* ANUALC NIL! ECU CINU

AuL LALC FU UAC NUCC1 rezdu

U44144

/tu.

acoua: 4LL.44a

244CCI

ClLEC413

95

ILLa'

Kum' Ewa 4rdrat: mai. L i'S:6 L

9:4£

CILLL L,

LaLLI CULA C!ZLLLII

<AUL(

L, CELLE:

LS

4aacu CELLI' 4LX4rt: ((gals UQ Nal.

65

LILall

ACLEUt

LCil CULL:

Z9

NL0 , Cr

NaCQ NQ

it

A' uaLL NalL NAL

e.tarl

NCI c4L.r4

C4L4CI

NFL

140

zt

eze,urt. eiN Et

LEL-ULTLCULII S4cC1 NU izi4AL_rN

NLE

NALL14.11

4N C.

61'

cEelaill

AN CL ALIL4 10uL NalL NAL! CCILLIL0 U.N0

lltcl

r.CL4.1.11:1

4N C4

-

elNeiLLI,Q QalLrULL4.1:2

NI.

LCL

440N4' 4c La

I.0eINCX NUM.: 4.ELL,

ELLL' NOIL NU LL4all LZC4LLQ' LLELCCI NL NLUL

LL-41

NUL' K4

al

st

alceZ4LI. CAN U4LC/A tIALUC 4ELN AN Cc

NI. 91'

CL:CC4L:i 4N4LLLC1 LWLLL

-

4c041

a4o

CGALQQ

EQ.

ILL!

LCNL.ri, C/21Q4.0 NIZIL

LLNLCI LID

os 4E4,1 CL!C

cm NAL0' alri. ACCI ULdUL

NALULCI 15

LULU LCNL.ell Ei0C40 Na CA AI. z9 ,'LN4.0* r;c1. L.d N ACCI' altcGiL: UQL CA C, NL Es N4LU,C11 ILALT NULLCI CI0r, 1-1,LILILLLNL

AISLACI* AtAUL

AUNCLa Cl4LEL

acduc4L Lai Lu6 uuo

AHaI.L CCaLLL: CLL!Lail4C1 UAL!:

NL

C'CLL NCI LL

Lt AUQLel.' ,,LCAL LAN CNLAI N41.1.!,0 tALLN LCL C4 Cc ,LNI. 4N OM E' LLULQ. ULCiA

AU

UV& ;CA,

ci4C4crl.' L

eztec.!

NL0LLT Nei alALLILEI OIALICL CCL

NALL

CIILI LC LIEN U4L4CI GICL. NL LcELCCI 4 4 LCCICICL LW CALI 40LL

tt.

LNL4Q NULi NUL

C4 LI4I1cN1 LLI41QL

(41AUEL

;NUL

4L'

00UL04.0 N4cL LULU...rt. LCUCLIV 4,0ACL 1e204L 00L.LQ4.01 Ne24.LIQ L'LLL NalL NL 14.04atra UCLcL 4Q41 CL4LICI

LIZQLLLI LIQLCL: 442

clad Ncl

AL

stu. Aim r444ri. L

NUM)

09

alr'CLCI

Lel

Nall, ANAL:

AN

t:

LILN

-

04LLLTI eZILCLCI

AN

4LR cd1.0

UM 95 C41.41.4*

ULCLi CI LNLAQ

LCILI" NU 4441. d4c4 eIN0111!' UCQULIL NalL C4 NU 41.:17 cCAtL CL 65 LL.41.0* NaCI urtra4o QLC4LE LNLAQ rLzu NCI ot ucuL. !L Q1 Cc ucLauc cL4SL LCL CL' ruAdL LCL' Leie,

IL: CLILA LCICICL: NI CLILEW ALILLU Lt7.1NLLU UNC1 CL411.11. LLUCLL /2IdLCA'

LcICL

ralE4L

NLX 441.6.41

CIACCQ' ELcLIQ 1LN4 C4 1S4 QV43NQ. 411 NALL:L01 U. AN41LLL'

AL0 Lel UNC1 aiOu LalU'ELI CMS* ANALULC CLUTLCI LCdtZLi arLL dLLLLLI [JCL!' (VALLI) ICA QUO NceA muucezi... Ni.CILX C4 LI 9S CILL LCCOL ULM.: UE4LLL: 0U0U UNC456.0 Qat', Laixt.A. NI 65

I.Nce21.

CILLL'

NALL LIILLL 4N Cc XL.e! CLL ENALULCI

CZL L1 ULNi QNe2LLI,Q

AL4cace ezu..ra4o 0ELau. CCCI UCLLU [ICU 0444C1:1'

Lazy LC

ULCI,LLI

CiL4cLr ECt4l. CALL:

LIU t4t4CI aca4ca

L

z:s

ruaL ULU Cl: CUCIA Ivat.. CA 6E aLLL: L, stAtu4a: Arita uaLL Ib

cm. atultz mciLd cuiLicu. cacQLL A/tLEL4 LI/aLcu IL CLANC,IT 141.0,:14,24 LC4 WU. IAN CNI LzL_Lmicuu L'AL2LL,CILILELL4C1- CULLICVZ44,41,CL.I.:LELCUL:: u.ct 61Auta- uduia

Et

ACICLA,

£1:91;

Law

CUccTit

Luat, Calla 41.241.1.1

L:CLCL4CI ACCIA4L1 LCII CUUL

£1:Oc

CULL: L,

uucLaum,

L:111.1, LC44-4,

st

atc,,

IS

caLLu L, CANALL'Z' EGLLLI

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 6IZ optimization using a watermarked evaluation copy ofRIZ


L:LL1,1.12 I..

NML 41L 1:/C1L: MA,ULLIV

atLZ

9

CILLL2

UL.L1112 91

Q,AN Oat alalaLL

1:4Li

N4C1Lf

C4 NLLCL:

C1LalLi.0 LENLLU E4LalL'

4ruix

1,

AIL RL 4C0 ICLt (.1,14Utli AN LCL CNalL NC4C0 0CCII L:LEi.NC0 Latq 6L LICLL 4C141 14C' L&C0 NLIC,0 L:ALlz atU 'LLNL AN ato. LU1cdl azeiLudz Ld

Nil

ELS,C0

;co rul

4eac1' 004 A4LI AMNU0 44,C0 4410La1C0

00ULL

C4LC1

;c

4CQ

N4LL!,0

OR

cc4.La 4LEaL ucaLlg ,N0i.r1.' NOL 4041ra1i.1:2 NLLILLI

uudru

rut 44141

IruI

;cal

L4cLez

uuLai

cd,

atL

UOLL

-

cLLLu.x. 4uaLL LL 441 siLL ,ari, NO Z9 cUrCLL Ucal LNL40 N4LL:,,C1' L41. 'PR i.C3LL' LULE,Lig 4L'

ALM L.TaLII LAN

clii.LL LAN

04A/:0

;LEL'

cLel,A Oat

4CLGL(.0 ,LCIL LAN

ALCM0'

a4U 1;4SLL4L:

NI.C41:.'

a,0 L0/211.1 LNL CNalL x,Lat. NalL uzu..razi N;Lua LNML, EcLari. NML WALLIaca NAL: ciza,4u GCcCI AN4LL:c01

99

98 NLCL!'

aLLL

La:LN EcLO L8 EG4C0' CIE Lacl-L4 (UMLU'0,0) 4L:0 ,ACL atl 0t441.41.:'

UAE0' ELL NalL C; ;UM

CLCILIg

atLLZ

N4LL:40' rUcE

NLQL: C4 az4

04;

Nralc0

eZIA

LLrL

LIA1 404I

rtL 40 AL,MA, ss 441-YE, 4Lrai

a4lUL

aro

LtEal

drr,

ELALXIT

AL',tc4 12.4U1 ECO LLM EMC1LICO' L:LN

N4LL!, 4irc0' :LA

caLCOL:4 c1L4Lic cLUL

NeZ1L NIX

atLX 4.NOLls

LNUL

14 Ca. N4LL:c0

ALL

000

1.:4EL,0 ACILEU 44.1. ALLLIL ZL

EL

e21'4

atLIC CLN

NALL',4.0

IL LI;CA.,CLA'

C1C1NE,C1

44LUL !CL LNOL

NALL!,Cli AUCL cliCUML LALL EL' ICL,LLE eaLL, L414MLLI0

LrCL(.0' Erc0 CirMLLL.00 4C0 LCUi C44X000' C1SE0 4LE1-0 1.1.0 £L cCGLIi N4LL%0 LEU01, ,NC4,CLI ELT; UNE!

ui 3urou LEL

ACEI

EC4,0E

C4 4LQ 4ez4Lu cLce,i. 4N ?UAL 144LL;(.0 C1t441.4. 4NUL(.0

UC1al4AL 2,14 CI AA bL ,EAcUL' AN L441.40

NL 14,00L0

ULAL' AN NUE! NL

.0 N4LL!(.0 AN4LL4,0'

4EL 44 0a1; CiLal; N41.1J.4:1 [NW aLrall 0Nutt. 41 aleiurt. NaIL

L414L0LIL 4CL4Lf' LUOL 4atLLCL CZOLSEL LE`Cdtic' EQUL 001d CiLE,N

LL'L

CZLEXCI LNLA0 ANALL!Zli

WILL 9L

Lt61; ,CLAU C4 LUOL Ni.40 UNLIL Nrez.o: Zri. SA

CU,

UNICIL S:06 ECILLLI

N4LL!, 0LM4

atcaid uuQuai.c1 cat 4l4CL: Lt/tal EEL EillCa matt. c4 etLcuct NULL4 cau,4u

1:CNCLL CULL% ELC1C,

LECI.:

CC4.

UCtau.

CLA

9Z

aLLL: L, LILZU4LL:

19

AZ-NIL:La

4.1.1.1.111.

LLcI att,Lci Ntcw.'

atuszco.A,a Act. NLU ALM' ACLELL

CA atC, ECZLNLL1

WU NCI auciuLaa acuazwa

UthLU ZUCI

1.1.1,12.

Auci actEL

CLL

actLtcL C1GLalcQ aSL ta iutatda unizda <tact 12244,,4o4 LO4CCI: C1C CA

NU CtULLLCIANCIE

99

atm AULLU ANALt140.

NALAL4

umaucz ACI.G1.44 talc

11.:l

atuu4 cauta.t.

NMI); mac,

ClalC,c

CS,4,-41.4

Auatc, (c4AL

NC,13.141:1

4U LtLCil, NA

0.1-Ct N1,1.1.14.4 11C1GLat,4:

69

;ULM: UUNC4C1 IL

LIGLCIC 4LCIACI tatiuu,ci LIZ,11 Luda.NA allUGL 4NCL4GVENALAL4 EL:CA LELLCLU' ALCI.Le NE

19

Nat. 99

Lcca. uatchz: N,CC1 ctC.11:1

SL

1.!101 CUZIA

.&L. 4041 CidLEL!

L:CLNULL AdLCLU ;ELM., ClcaA NL NALL:LW ANALALCIACLICLU CZac, N4ACI:

OL

NMI- UNLCiAA LX,.; NA

LaLrac

L:LUcelL NalL, LNAL: UCLUL(.0

ELIO 69 1/00L' Cc

cdc

NAL!' AA

LcIrUL N4LLL.L1'

Lcataini.r c1.5.4

UCA

LrL ZLNLIX

LCiaL4 19

LcitL

EL H4W,C1

;Cal 4440

£1

4LELLU, LcELI'L` 99 GLc QCA INC46. 69 .4"L MilULLL: CrULE(.0 L1SLG4 tLLC40 1:r04C,E1 4Nra1t.C1 NLU xaLl EINLI 4NCM,0' 0L3N LEL C4ECICI

EatA;

EE44LLI0'

120 £9

Mx, I:12LN urau. ;Edo 4U0 AL

;.ECL' NGIL LECA

ce,Luc' la1 4L cc,ix Acid eicaz 4co aul CUL-41' 19

ULT0OLL'

zuaL RCcLcq

;cc aul

LL

4L',C41. 4C1MC,4(.,0 NUJ

ASU Le,rclit.r

L3LLLU0 L0EC1L0

ELN' 0Nea., E4 ACQ ICU/

az4a3 cL cdt.c.

041t.L.LU

ULML U.Cal L

LC41.!0

,ELLL:

IL 4,1 CULL AELN SAL;I: L141 MAU N4LL:,0' EcL LLatL uenz.o rouLiu CA-,CLA' N4LL!(.0 CL C4114' 01:L. OIL

zird:1 call/

LIUZLCOL

ECLI ECL

alt.t.:

L1C441.441.:

ZL 17L

tat 414: NALL:4a

alt2dEl. 1:CLGI.alL4 A2L.:Z:Lal IL: 1441.C.41 Z:961* CULL: L, UUl1= C1lg4N LINALLoa 4c4.1 cmcga` cuaA ,cLALE CA Auct at,N41 uslc,,A44' 41E41 c,cau. ucvaA. uatt. NLI 4t1.44a: N4ca tuc4c4a. uctm. aca Acau. ucaA cac,Qc,ci eu.44a

LIC1 LILILL.LL LEL

Nuuct ucA_,ciA

PDF compression, OCR, web Z Z I optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Z OZ


lartLL:

aucLLA

LMELLL: 1: 9 CIILL:

CLI.LU,

UGrc CN41.1.:(.0 QUQL;

;14 Cc 66 UNLLL'

rum!

91

taal

EdLL.N1.1; 96

;I.

001 L(..CLECI. 441 1..!taCiCt.Q LMNC4..C6.0 ISA CICiCI.LZ

41441.UcCI' 411.1.Xactl 1.:.CaLacCI

NmL L.NLLAu. Nu

41-11U. QcClcZ I.N;LUcCi

Nat

t- NAN

NcECI C4L,E41.1:2 LNL;CI

L144z

-

4Q1.' UC1LILICL.,C1 4irz

4LIL

Ld

UUezmuu eidLLC

141.1.4.12

N;c1.

CL144,11:1

Exu.n.Lx 4.=4.r1.

ZdL

e2N

NalL

col

Ca.

N421.!

toi

-

&rat

CCI..

;UCI LEM., N;LUcC1' ucar LIcalaL 44cUCI ;CacLUI ;CCI U11.1. U41.4C1 Ucc NL Z,CLI. U4LACI arc 4e2 aux LO1

4;

I.Cc1.11

NQQ NalL NAL! L'Q 901 UCLaLc1:1 dkiA NU N421.1;41 crUU Cc

gad Na

601

LarC

cOcUl. N(AL WC!

LlIcra:Q1 Ntard.r.11 LNU ;CCI LEN C41.;CI

ceiCI.

;UalCd

1.dC41.

CLLcaLIJ

eZ1ILE1

;NUL LaLl. L W

ENell.: 4.rur

crUr LcCI.rit

LCLUC4C1 cOe2cLIL'. INL.r ce, e2NUL CUCI

42:14N

-

LW

I-cad;

011

C41.1 1.4C-1.

12CdLLICI CCL Cc C4 At

Auataat L:dtt.rt

CSC,

udu.stl c!L.Nu

aLAQa.

at.au ustaArzaat

NL1LZ uato.1. UGC,

ALtalaat

L:acatLu

cdta

zdau

C244114.C1

all,

44.4,1

Z6

N4ZLLcR

11.1.1

NU

NULZ'

4;

;L:i.ru..r CLc Ld

MU.

UchINAL ULU.

UNcUri!. L.re,cci

uacL.L. 4441

Ne211.

-

C11,t1..!

//1C1.41.Lf

Crc CLACQ NU 41.41.:

UCCI

CNI.U1!

LJC.(1.

N(.411.

16

,uaLA' azaL NU LRruL cuaL1 NmL NU IL/411; 441cUtl

ucia. al IQ'

azu IL:

mu ;L.:

CLc

crux

42C1.4111

Liide!L

Nrz

t6

NralcCI ULLIdLICI Cc LtILV LUCLNCC1 CNCO ;N;LUcCI ULIUccCI.LICCI NU LIQC1.1. Nei g6

41.ral ACCI EEGs NALL!cil:

Ca'

L'4C41.L

CcLCCI NeAL C4 NU'

Uridd`

4 CUciddCCI OcCcCI OcC,C1 Neil.L`.40 c4CicLCO Ne2LI CC4 CaLCILIL!' UldL! NUL!' JC1.4L'. LL' rue,ducl Nag- C; NIX ;CCI cCNL UCiLicrl LP-144U

1U

CcI.C1 EC4EL11.

NalL

U.

06

4;cCC1 NUL 4zLclL N4ILL:(.0 NU

MU% LGLQU CUULLd alCILLUV, LIII.C1 NU UlJcLU.

CtILL

16

%CIL

Ne21.1.:40

LC MULfUccCLICI CiNUL UGICL4LLI NU LtaLL

L%

Nil ,LL.4

L1414' L Nal

[cat LW

I.C;CCI

Ui

Cat

MEW

UC1LC C4z 1441

tU

4;

4%

&CM ;UCI

CI.' alUNQcrl. ANLIL CN41.1241 UCLaLcCI LA 901 LMC1C,C1* LUCI 41 CILa4 NU 12aLL.ruz L! EWAN cLau e,co C41.1. 11;WCI eatcau Neiu. LAN

uLL,LrL

CcIaL 4zrLlX USW:,

LIQL LeirciL;

1.41.11I

LLLal IAN u.L.a4Li use, LcaLii.! 1442 UUL4CLI CalC1.4L!' 44N;1.1.:c0 IdLiLlt.t.CLID NmL NU'

-

4iN NWT/ NALL:cal CNLIZILI t.NCial. 42N L Nal

;CUti. L;CICL NU CMLI.C4cCI

LcenLL..,. I.LLIC4cCI

CNLU NLLE CLI;c6 CNea. 101 NUL: crcLLI QULLQ,CI cl.LcL

41...Cclf

LFcCxLc N421.1.20:11 4E1412

LIM

shuL

C44C1

C; (MIL

LII4,14

z01 411441* UdI.Lell LW cl.L4cCI £01 ;CalC4IL,C2 LCIALLU L'ILCU lAUCcN CUNC4C,C1 Le2L.ruLL L.NciL.r N/AL UNc/A ede2 424:11.r1. Liz ceaL. NIX11-.411 UCI Cc NCI.

NU ;t4LLT CLc LcCLrL

ULLCU LcZal LEL'

96

NUQ

;CR C1LC NALL!.4.0 NE; NE; Nall-

cl.L4cCI NQ

;41.C1LcCI ccaINL' A4L

N411.124.0

444 L6 444. NaIL LG1LL C; 144 4CLCI 1CL 4CLQ NU rcCli N4zL ;C; Ucc1:1 ;UCI rcul. NULCU.' 141.* WM. NL

96

114:11.112

Ltdt,t4u Etat. LL uttauu ocutha. 1.MC CtLNI D4144 tat.L Li.C,C1

at; EraltAn

mdt.

CAGLa4C1:

ataLizt.

ORLI: NUJ

SIG,I.L!4.11.

LLN LUALL

C114,44:

tot

YlL44.1:1 12d11.241. GLaCt. ULE4.1.1 Cad1C4C1' NLLL4C1

112LI,C,GLIC1CL1,1:1(atC,O, 1.2VC,N

NU

Cala L:4t1.0.: LIU ZOI raILL, ataLLEL ti.a:acLcada rat. cot t:z Z att.0 L, 4tt.t4LE: t2dtuil udtt.t41NU c,Lstu Latu C1C211 aauactu rxatm: rtau Ara rdu. 901 1.2d11.241.

NU

CLI.4.24; l:C4ANL ril4,

atucti. atutt urtrL,ct' Acuttu (aaGa' ttELe

tAuta uciwit al

l.:ClGt.41:1

:sz att.t.:

CCl

NU

L,

tact<ta.tu.Lur z:g caw

C4LL,G1L1

L,

uatat

rttu

AL:atrd: dat 0l1

Z:Zl GILL L, 4m4t.4a: CAUCAL. ctuL' CE, t4C,LI:CU, 4A urtatact Aatztat aucttru uactaaaa ,A1 Attuc1: 1.,,Ltum,rtra NAIL ELtdtru catcLut 1.1.1111.1:1 LLLcU1U caaLirt. C1LC14.C1 NULC1 4C.41.411:). ELM (tax tuaL AC ra tc,czLa Auaat.l. cCl tmat. ArtaArtct' CiLCQLGI aLicitz (1E1E111 ra udi.a_NaArla..0 uNaAsta LULIGU uct.o.I. NU C,L:GL LiaC.411. c.tLatu aatALa.rtcL uadt: t4Lts.: drtrt: L:C424C441,13

cacatEctt

L:12::11.4

16

Z6

141411

E6

1:11.:* 1161C,C1 12CNILI C4144L:11C111.11 0,204:1

S6

CaCIL!La.

cauEatt

Z:£1Z. CULL L, MAL:

69

LQILIU

CaC41.1LL 12CIL4ACI

LcCc1

CjEct.:2

atcara UNC11.1cla

atELCCLI

1/4411HZ,L:

NU

a14G1.1 CLc 4C42.4C1,14.1 CO.UUL 2414E4

PDF compression, OCR, web ZZZ CVISION PDFCompressor ZZ £ optimization using a watermarked evaluation copy of


L:LCLLL:

L:LC1LL: L: 9 CULL:

Curl' rur caom

Nea,

NCLLICI

1.LX

CLLL 4L

rue,e!L xmL NAL!

4a0Le!

rue,ek

44

NGAL,

LL.:1.14

CaLL.CLI U41.: Rc 4L4Lt

NO INI.40

art, C4L.L1

LIU' C411

/CULL LZL ;.4e1r LLLI Z41.1

Lt;

C40440

LI.C142L! L.:41EL(

040,,E

at; 4Lx szi

ri.r4c

Lcal: rula

CLL.C4.

calL,

L10 CL

9Z1 ULLA.' 11471Cl. I.C1X4rceACCII

420C4r40

4411.L NalL

LIEC14L

1.1.0.01.C,0' 140

U.c.L.NLCI

0411 LIZActl.

C4 1.4L LLUI

40

1.11.N

(ILL

4C4 4mL4Q 011 4EQUI 44 Le! LuarcL [CZ C4 LIMN 4dLauv AN LL10 C144.1.1'

IILILN C41.0

04LN

411CL.

III

ram

Leurru zmuu L11.1 11 NeAL 14cL 144 0414 01.414 NALL'A zit 0.11 N4LL.14101 au0L, CGLL LrL NL Emmy 4CL. 0C4 AU EN!:

1ce2c41.11:

Call.1.1

CCA LIC11.ft.0 L1LI44ll CcLQ

Lralt

40Q Luurzu ratzie mica. LaLEL, cuLaciu ALALT C1(.04C

4L uLL4n. AUL Ezt ULM CCialliacCr 1.14.! IAN

4NC11.1.4

V9

LN4LLIc0

NALU.L0 9Z1 01,01.L.1,11.0*

1.104,01-

Cx NCi cii 41211 NalL

N44.121:1

44

L:41.E.0 xLUQ CzGL Cl

uLn

442 4LEZ1

St11.11.1.LX,.1.

NU

1.1CLIce01.

C140 NU N4LLM1

LLQ C1dL.00' 41441.1

&LAU' Crc C41.1.0 LuLLL

wait' utaL

ILO rte11.11 Ld

01

44.00

4aLcaucce NQL ULN

clt

;Co

NAULCI

al4L1

C4N121L

i1C4L

LUSELL' 2iLLIL 110 NALL-IX' 140L

44

ma.

UrNAA' 1.4 NALL'ACr C1L414Lc NULAQ 4CZL1, U141-E 2L x LCA ULL 4L!0L.41. LEAN LULL CAN lf.N1.04 NA 911 LLULCI* MAU N4LL:43:1

-

caLa4ca GILL' L..! CQ1L 111 ZNL0LCCV CiC eiaanu,ca ,daLL LmtriaLt LI1 LI.A 4.441 AN N4LL:41 44 .241.L.c0 1.101,04,.0 N4LL;c1:1

end.L,a

Nal. Nu

NOLLL

1.1.41.11.1.4.0

rLca lxix` C4

4; 911

414EC10 41L4:

CCU &Cal AU0 LE4alc

rL0a

e,un

ANLIL 1.0Llar4.01 CLX.C4LCU UULcQ

eist

LICI4 C41.4L

4c1. eli.La

lxuL temrr

Earl

L4U.

le Lit

Ex41L4cv

NA Luruui. CI. CLL

LL.10.7

acct

cilCUCLIL:

141.r.L1 441

mum.'

ELL =MAU

44E01' causa: uw, CACL! 4l L1C,L 1.1LN HI CCialLiC(.0

QC, NA112,11 &,L112

LCL

cauc,cuuax uut.a,ta

cac,

41.4

NU

Las.

uuu.,,cr cc,t4L. Niuit

LLICCL,G1 CALE!. L!Cl

NZA ucaazie

4.11:1

NU AdLat NILO: C4

rueutc, ctuac! caucaid uuct_cada ucat.a sz9)' (caw N1ULL ZdLC caCGC, MUM. atc,

truo.uL auucuAL caAN ACC4N CIALN

ciszut. c,cLQL,ct

cCd

1111.4C1

CZ1

weigh

6Z1

1241-!11.41:1

CaCALL

AN

lLL'AtC4aCC1: 9Z1

1.11.1

adrat. uNcia,,ta' cuti.4 ac

ualu'

CUrI zzt 04.411.40'

cCcl

LEUL:1:1 1M NAL:

C4.

cam tccu atc, utaiza:

z:cti LULL'

Z11

ZELLU

tt.a-rx

unco..,ct uct.atcda at.14: 1,tu cat.

11.:

5E1

911

iuni

NlUCIANALL!,cr ctEcta cmc, CatLCU Luc!, ALM ACEcN altrAUL EL:LULA( cactuti. uGuada Act: 411.0, 911

arum

NALL!,C1'

ate.,

ELICIELtl* AEU AL:Lila!

141.1.11

ail 441.: uL.4t: ctEL'acta au, tzc,,u awn.dt

(11E1 9:917L EGIALL! (t LUE4N1 caunra tcL 44 cLut u4uu.,crAttISC40, AUNCA CatLc4

Cllt4. 14C4E1 C,

e21.

1.!CE4N (LC, Q4.1.1 EC1Cle 411C11.1EL W.C4GLCad4

1NU uudati.da

EULLIC11" CGcLU4 RC, CaLlE1L* NA NALL'ACI AL:G[44.11

400 our

cn,ehu Ltd

LLC LIU.; C41.420 Ccal.(.10 LIEN LC414CI C1LC1.1'

uaut. Clal«LlU

Caat,

1.;41.416.C1 611

I.CLUM.0* COAcUL: L.,CLEt.

teix

dEL,

z:s LIEU' L, LIC44: alAC411: N141.: clic, unit

LIUNCA,4

alUil NU

CtECAEl

LUYAULLC ActICC4l: NtC4L OZ1

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor SZZoptimization using a watermarked evaluation copy of17ZZ


L:C444 Ll:

144,44,4

CALLA:.

ICL 1.:Ca4CLU.' LILL N4 amCIL LUC/ LMALICiLV r4ELL.4 LCLal ACC1 LL!CaNtl 1114Lie ClALICW. 4um4E CLUCC1 NIX LkLezri, NUL 9 L OILLLLIX NU LULZ4CL LEr,ci 4EC1CO 4Q C1LC' Li4e4L NCI d1.6.CIL!

Ld

LNI:1 LI4C14CL` unr4412' ua41:1 ULId44C4LI CN41L LrLa. 41INC1C1:1 alarl.' N4 1.44Era., =4E0 NI 4CA4CZI. ACi41 41C1.4Cl) NU CCM (alcAULL N144 g CCall NMI. CA NU 4lIL4CL LAC1S1 CLNalLZW NAIL, arcra. Cala

KV

rQ raiLE AOLLCCII LIZLCL

Q44.44

,C44 I L

444CCI` ALUM L4arCE:1 04441

NL LNLACI

UCL3L41:1 Ael carLL Lr4L4CLI:1

4NU4CL Oat

LuzeilL CKaw and LLL NA RCUL WI! 1.1.2KSIL 6 Nall. lC4 of CC4L` 4CL ;Qat:I alCal, Cc fah: NIX U4441:1

4L4

4UG44 Nall.

e,caluan N1.11

II

441

CC1.'

ALM (XXXI.

Lracod

L!44412 NLU NU NLLILLI:

CI

;cc

aLrou

NLar4L 44 LELL LEL, AL

rl,Nal

L',C41.14:1

atI E4xclk 1.:LIL4L!'

Li

LC; ACLII

4N 44L4C1

ILAUr

Catt,

!am.

LuuenELL.

OGLE' NLI dLN

upt

Lc

Cra! NU ru44E 44L' Auencza.

war,ra

04441 NIX

4CaCILJ.

LCLELLIEL 91

CA

Lraen

aie,,w

51

Z1

LII.4l LAMIL

LULN

4c4

Q4441: LIZZLi

AucaLtu

rene.,u

alCa 441LIZU

Carl Nall. Udall LQCLI41 alLC14 Llat

4a4444: 4LC4 1.5..Lcu CdLL, NLUL L4a4L Lam. Nu 4Cai1Li. CULL Z ML NAL! ZNEN, NLICI 4E1 NUL411 AA LIcOUCL

rpm

LLILILANL UNLJ. 4EL4CL

zisca'

al;

Can

C1LCL! QC41.- 4C1. LMJ.

Ei

- ti aLLa ,caxcL

;Mr Malc.L.,

NU LIAMQ AN

-

HLLI utez

U4Lc1

ELLNLLI 44 ClAL NU U44rI NLQ

44m4L ACILCUL

LmarL az; uduai =cm_ Ca UAL: ACI.L NU L!C1044 NLuLuaL NU' Al tutu. I1 4c az4cLu4L' 44 CLCUZL

L!CN CALACI

atI 4e4al

LLI4C1 L'AcAL!

ucdent. Ac/41 NLL' uasrL

IXU LC4LCI

124Lci LX/412

ALM

-

LULULO ULLICa NALL.4.0

LUNLO AMC' atUGAA cato

LLU GEL

Exaziu c4o4v.

t;t4.; Q

LILIC4L G1M440 4NQLL1

NLX

W Eco en,AurL

uolataw

cam. VALNA

ACC,. QQLE'L

12a40 12lId44C4L! CN41L

5

CZNLL.'

NalL

azu.

Ld

,u411;

Ecu.n crmea

t4

t

ttLada ucact4ct44 uoLcac44 z:vt7 DILL' L, .la:U41.1 UU4C1. A4LiatA4a cteccu caucAL NU cA4411 ua4ct tcL4N4 uuANI. Cc uctaGLiu

aLCLI u.Qc1.14 Cc

CEU

aLc4u NANiAN NAt4at,L tcci.c4u: tu:tzitt: (NACLINC!).uctctri.

(c4u NAadia Cal acra za.tca444V uc4u

CiLGANL! Lc4cu cuuu uctuu c4 ttLa44 uctaaaa uclati..1.:44.M.1, atur4at acxl ucte.Lat,,)'

caMUL: 4Ltat444' CithL

uetudAuL atuccac!

c4a4

cacuL ucteLca um.E uutLcl. AGr, ctAa ac au ucceLca Ccu atm ctc, d4Ftl acuu LRN acuL' uudLca LcU acuu. quit L cGatd. tct ce.Ltatut. ue.ALNI

AUCLU NIU UtN 4t4

(9s Lwatt E4LI AutLEI. catLat 4N41.1.4411 LCA1 GaC14412: catuar ataaAut L'AZ4Nc4 CAA LLLctU4 CU-ACL:I atchLtcL aGLcit44 LILIC(411: 44Q4Lu) OL (cacu 44aLNL,' Nut. 4cit1ct'LNL4t: MAC, calLNL,' NL,C14

1.414

UCIGLL!)

aCUL4E'

clan.; uculLat CcU ccauc.a. CULL cNcilL

UttLacil: lcal

C4ELL.4

ctzt.4ct

za.ta444 uadLa uci4r.L:c4u rIct cat44caa' AatLct act 4atLNc, arc, UCIGLacCt ,.al AatLat: uattct 4.1.watt

Nt AL CLNU

CLI.CLENFL. LNAUC4U:NENLU

Cl tct Aa4A. I ca, L,

C4CLEL!

utatcat NI ca.au` ccaL NU

rata u4Lut ucauL

AGC,.

cto At

ct2C4t4

1.LLGLUL acc.4uct cauttAt cctu atuact C14 CM. CC(LE UNU <Inca' Nl 114U1 At.d: MEGA;

LULLI.!

au((

CUAL

cc:At

NU ctaN UNLIa CALM.' KIANLA: 41t, ccuAct cactau ucutat44 LataLt 9:b91 caul L, LIC(C414: 4N

=a- Lute. e.Lua watt

41.4t u4u atc,N cam Lac, actLt L4utat CACI uc4zta 4NUL 12,EkU ctc, autect NARa.*N NAtiat,L =luau cut: c4N4L1.` 4.11 Et atac! Ncl. cauQate! uuutcau AucauctLtu NIU ueatl uacta. c4 maul 4Ltcaco.4' caA AUGUctlactctaLu uctreattu ducats' Na4Nc441u ACML LAN Lcaucctu UCL(N cac u.A444. amac(L IUCNI to_tal444` LAN Lauda cm.4 Lcuct: 4Ltat4,,4v 4 cautta ANt.a. uata4ctu ccAu. c4 uttLcha 4Ca LNLACI 4LtatA44y 441..ta4id4' CLLCI. Utti.N calm: LCALNLU caca.t.a. acLatz Nt111.114,Cl: NL,1.12.4.4* ULN WALL

ULN taILNC, NLa Cu, ucact4,c4 5 L

9

11

44Ltat4k4

It

alUt4.C(1

4NUL CCI-ANA EAWALI ((AU 1.24 alN4

ULd4C(4.12

CU' tli:ELUELE

Sl

LZal.ECtli

11401.:12.1.11.L12:

Nati. UCKUt.

LITILALLE Qt. za

ac,4u4

aumu

CULL cacatcL UC(GLCata

t4ca

Z

Ntl.

£

LGIGL:

ti

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor LZZ optimization using a watermarked evaluation copy of9ZZ


uuad

tu,4{4

Nil =41-

AN4L

4LIC1.11

CM=

t:,44,4

ati.0

LL

NI.

CC

14

Cum,.

alLALL L.,4ELr14" os

LAM' 44rIL ICFLG

Lre21C141..EL:

tatact LL au.,u

441'

UCI

4GLGl

ISLAM

uuarLeLn' alma, Celigc

ELM' MELO, 1.43r40 4Gt4 ELOLL U444 ZCACA

LNUCCI4

QUUL. 44L4CR NU LIC4Ut. NA

12.41.C4.*

QC4 LL4 JAW LtLACL! Cc Ur4N11.1' u1 1,1141 zE CLL. cuenan NCI EALfc. NALLIcCII NOL Natl. uram NU

EL.&

rtL oucLiv LuL ArLdn farL NQ C4 1.:41.RIU LCLat K4 LIdLEL N4 tc

;Ulf

NU

44

AA c4

441 L11.141

ULEL CUE C.41L-41'

r2.11.41L!' AL

&C1LI.

LtuLa

4;

NA

II LIU

urL.zu LcA

414r44 41, EI.M.CLU'i

EUNIC44171 L.41d4l. UC141,L!' CIALN

1441.irccre ANCALLI.'

CZN41 E4LLL

rux,x ANAL'

uNLA: Gr4

N4

C1

!al;

9E

LC

relcia

c2!LS11

nil. CC142

1.1.1..d

cuL.,,n dLuLz1: Lxrcu

AL' ri.AL: 41L4CaL

GSA

LULLI.!' caL.E

44

c;

uAAL uL.4LLI

Lx4AL/1 NA

L.1.1.11CC11.!

N4 LACIAL

r4i44t1.1:11

LAN

L'NL1'

IA 61

L.,caLt

al

1.44EQL ECCal KUCR

LEL4R ez44 0.ciirt.

it

,LLTL.

Nal, LEL NUL UAL NU E4A4IXO 44 44urt. NAL!

AtJ4 C44C4.

N4LL;401 411 LlL

;Ca. L.,cacn

WO'

i

NA CA

9E

-

LXLCA AN

CUL LaIMCCI

Nazi. i4CaLi zt LX44LE* NQ CALL. ALM 41.01 AN IAN LNL4Q 4.1.CLLI AQ41 ILALiL ildem CCIaLM UCCI. EA; N4 rILE ULLUatcll Ucl. NI C4

-

cL.L.L Natl. C4 Q4A 1.44ra amt..

all-

Nc1

UM'

Clt:151-41 alt.Cr412.il

LELA.

LAU

1.1C4.,

amen. uLena; uaLA al

L1ZR

N4

CAL4Q

-

NECCI

t4M

QUO NUL Le! NI.

aL.L(4

NALL:4C11

uQL LL.rcuAL

tz

ULd4441 atEat t't

Li

91

I.CA 61

C4/441.1.0 CLILX

uun cut.:

114

6M AuL NALL: UeAcrl K4 zz

NO CALL U'AELI. AN C4 EOM.:

=WM - EQU4Et..1:: A1dr1.1 4r441. OWL ILEL cun' ur4L. INA cco' dxLr4 Au,cy

4t.11.41 1W1

cJazu.r arc4L4Lr4 CELL 444u.n LUR ,CIAU 444-411/ L.W.4.1. NO EAECCI NalL

Li4uLL.' LL.uu,n' ucr4L; 41..4t./ Q4C14E 1-4EaCCI

SZ

ELUALEW

ELLC411

LA11,,AL

ELcEt.r1.' CUL

;ride! Lra

11-f14C11

UC1'

L.:CercA

uuenauu AelL.Lc Lit

uuAe!

uaiLzn

ue2pr4l

Aun

LZ

! LULU

;awl

L

N

LX

9Z

NA NL

OM

ST

LfLalcCIrLI LiZA ELLNLL N4 4111 LICELA NA 6Z rt.4C1 ELEL.4 NLLIQ LOU LUCIL,

LNLA L411.42A1i catEUt.

NU LIEc.rl AN NUM

c4LAn uua.1

ELAL .41.Ct. NAL! cA m4 ;AN L'.4.N LEl.rt uUU C4 LELCLI oz

L.4cLrL' AL.uu4 LudLLu umuL. EALLL

L41.11.14C1 atC11. 44:1LSEU

LC; LUNLA

NCR'

IZ

;cup'

nANC4Cli

xLuL..40 uuLL LEL

-

LNis ANAL!

LuLLUuLu YELLAU LEIS USLACI Q44LL1' NL

Ez

L.4cLat

crlx Aun

LO.

N4LL' L1440

Aatc

all:1.44

AalC11. Q4e441. NLX

CaL

CE

AN

UL41.1.1.

CZU.

CLI.Ncl. ELKIN, Lucu41

ruaLA rum, aux WI; c41.42C2 4L ruan ALIALLI UCICiLLL C14L4C2 LUG/1 CA Lum.u uLeza; zAu. LCL L.L.krLo' NU AL E,L-.it AEIL ruaLt AN411.

411.1L

LUAC

LEZI

UCLII-rt. NGAL ULI.LLLT L4Cri.1:1

4GL41 LI4Q'EN LIXLV.

eldLek

LL,cLrle rLii NUL,.

r141

LUL4t.111

UC1N

Lfzu L' CC ALLA AN

CC11.121.

1E

MLLE L4aLA

al

AAN

LCILALL' ULN NC1L1N)' (C6LEcLI: uam.c1 NU [LEL:

tC,CL`

allm.L11."

41.14144

14N

1.2.LLNL1

NU La lL:Ltt

4OL4,1

L:11.1.1*

LiCkIll

NC,

11

NA V 9:1-S calL12 L, g1.4: LCAtaGL1 Nl: ULM' rt4tAt:,:qt4ct At ti4urct.1

allt2,

L, 4411.4Ca: NLZ

975.1' taLLU LL1C4CLLE:L, 44LItt Auu uac. Lau uma uaucA` ANL ut.a:cauu. rtu rdAtuct ANC111L11.1,C1G1.41:1 VIrl,LI:Lal EMI cal CilL,NALLM:1 acirzcz, CLULE cr4A4AiLr Lucauattu caul N41.1.241:1-

LICA:

Leta, L,12.4C,110,

NU ;UAW CLI4C:

C.111Gra4C1

talAla

NC,11.14.C1 C,C1L1L1

121.ctl.1.11 aCcILU

NU caccLoa

rAtutu

1.1,41

LCcIICIca

NC,L1

c1Cl

catA4c1N1LICI' NI,: 4UNC.141" LC4L1:

uLNatic,ct LAELahci: ALaccca ANAL::

si) cud (lL

KU

t1.144r

91

1.14b ANCIL:

OZ

tGale. CINC1L Al Au uucLda turt,au.,u, 141.11.:UNtlCl NALL:

CaGaldcl2 riLcau UNCLC,Natil

ZZ

uuaLui irct u)` LtLka c! (auLu UtLc1.1.

91

ALM

Aact autcA cL ciaiLui` urtcL: At.uu4

Act4A ucici-da att.6:AclacIcct AL.a

04 Z4

AG=

9Z

LCSLE41:

LICCILL 14N NII.XL:

udGtcl

apt. 4;1: uccu,

6Z

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 9ZZ 6ZZ optimization using a watermarked evaluation copy of


iz4444

uA,a uc(cuc LL: caLL: EAEL/ZEU

NI

UC1L14.01 Lf1144LI 41.0

;at,

coaL..

caczew CLLL

CNLL1

LAN&

NU LhcaL

;cr4 Curl

L1

rur4rL

6S

NLUL ucuaa

NLQ

4;

;It

(NLQ)

LILIa LCL.

L4Ulti 4LC1

41-

La,. NU

-4L' 4L (NALULC)' NUL !MAN'

ru1.41CCI

4;

LILLIL!

-

Na

QUE4 ECCL NLLIL

440

CLatl14 NACU. ULA IL411 NU

U4C1'

CE4L4ELCI LICLNL

-

NUL/ Jai. NalL UUCI uLc; Natl.. cc; cdL41;

NU 4;ura LUI4e! Qum' Ldu Lu4,41.' aLand: CUULECI u4d CUCQULLI NLLIQ LOLCC LC4AL4UCII AUCI cZCILi 4N LAQI. 4cLl LNLAQ C9 LI4LELI 114U LCL LIU4U 4N NJ. 4A414:1* QUCLU AL

-

4IEUL

Z4.1:11

-

U.ClacCLU NU 11Q4CCE/ UU/A4Q ULN

ELL CCO LA Lcar

L9

=L.*

4.LCAL LAN

urLx4c.

caLun

41EULLLELI ali.LIQLLLL

CA NL

CLIA'

15

IL:i

CL .4411C1

ca,co'

LNULL' AL

(MILL

QIN cactLuaL Aucaucc6

CLt. ALNI.LC

L4Lkll

LICE4N

a atCCU CilLE4

05

attLE134:

65

CO.GLI41:1

maul

L:444, uc(cut EciL2AL uuLuca atuaacc ALccu U.401 cicacua ucLcu, LiGaLc! uuLuca CULLNLI uALa uc4,Au NU LucLawa cuLha'

'.CELL

-

Na AUCLCC1*

Ci4C14C

4L:114LULd

rum

-

cacal alLCE4

CCLUC1 41.:4L!

UeILLC Nis Lai Auez ,ezi

c(Lcu LtuAta:

*:11.- ra%

4e1/2111

Nl CLziaLru NUCQ EL MIL 1

Lzt...4

CLLQ ZS

ul41C1

Jul NL

LCLL c4

UEL.A.'

LNIQ

celL.Lc LULIZCL

CL

eteSCL 24ULL.

ANLCI ULN Cila1C4

NLC

SS

1241Q1

444CO' cLUCI ,uaLA`

NU AU.C4L C4C4C L4CLCL

LaELL NU 4LlL LtUrL

617

LEILN ALIQ

ULU-41i

UCLNL 4144e!COI

LCLECI:1 tc

etUatEU ea;urLI: AN NLICQ'

OS

tiA UCCNCI ca

95

44141,0

CUL'. L.LczcaL

AN NALLka. ILALI Ae4LC4:1 UQ4rL NalL ANAL! elLNL NULL' 9S .4 UQ LC ILALICO AUC4CAU LAN UttetCIQ UELL: NU AU4CL.

-

4;

LCLECI NA CULL

A2C1

U4Lrez.

NL uNra.cv 4Lra4,c.

C1Ce14214 AEC1C1

LUL41/2141

ALLICZl

LUUACI

-

UCCcUCI CLL/L,

L.,,cLEtt czALrat

CL(N

L:cL- aiLL: Lt,cul.:L,

Aczaq actAL taLNLIS atctuct.

NULL'

4e2,ccr L Cag.UCII (ACM: ILL4 uencli

el.ro..L' 44AM LildU

UNCI

LAUCCI Aac

ULIc

LULkAUL Ue!EL4E1)1

NAUCI tctoL:L, cast

;NUL

NL NCE40 LII4L NacAL

IL! NULL' cULLELi U.

L.,,ELrca 99

CLEQU AUCC1 LULQ LLN ClilLTL

£:St71* alL11

uda41' NU CeILLNL ct

C4e!CLUU Le! NUI:1 ULAC40 NLULLQ' UALLAU cr4 LCL4L: NU LI4L C4 4C1/2144LL:' 4Q1J. CO41; hN Rt C4.411.6* NULL

NU AUELN

cL4cirk aLci

4CQ UCJ/AL 4CZ41

rzc

4LLAU /4CaL 91, al." 1.:QL ACUSi UCN CtILAQ Cl 44 ;COI NULL ccOLEL ACLLI Lc.CLEL NU Ce!LNI LCUIC4LL NLIE4UE NU LUCCLEL alLU44.0 CALLQ NW. 4,QL Nall, CA NU. AL4U C14Q4C4Q NEL Lt CL144LC*

LI44.1r NU ;Lao. U.E1 LNLACI GUI.* 4ECIL4 CL,. Le! UNLULU NU NEL elletUal LRAM L.,caLt. CL 4L NULEL ccL 09 NU 44244r1. AN !MLR M. CA uL,NaL NG3L uu;Lci raw 4u41 NAN L NI 1:41 NU Lra UNEM4C1' NU cAZU Le! ULCL NC4 AUUL4LC11 ucdezz Nri CelLSIL dL44 eiL..Zz. NU NULCL 19 LUE1 4NLQ1 LIALILILL ACUINC4Q1 NUL' LLel UatUULL' 4N41L Nell/ULLU uNo C111 LNQL' Z9 Calai CLNU

NalL

ULk

4C4EL' AN

ram IL Jaw ALral

UaLCI LA uNLLnix NU UAL1IALLI

CCL ULN4ILC4C1 L'ILLLLI

Act ctit

,NuaL 4N NMI. N4L'

NLUU rmuLL AN Natl. 44.L. NJ. gg

mad LL: GILL'

09

caLLL: LILNaLL EcaLe LEICL

atuacta tiLcwa NuL,ct

LL1C,1C1'

c; cac,N acia.0 ucauLL( clam' ucc, C0.24U' NU catoL NCI. autc44 12NC44Cl ticu Ncca UNC1'.1 uciact' LRRCILLI catt ucaiat cauLLALa rLLLI,ct NULU NUMMI' ALL4LE1 Lact. cc,aut RS ucaN ctucaL LEL sv:Lz' caul: C44CAL(L UAW ucicut zuti..4r4u (inac4u) LIECAEN L'.141;CL Rd 4144: SitaL Lut, CILLL: L, Ct4LN.C11:1* truAL; LEZ9 eLLau uctaLLis auacuct ucuAt zctAuL acc! 64.1 twakta. cAuck 4uud,4a.

ucaLc4LL:

CMELMIA. 1.:CE424 RS 12,C1GL.C1'

CCG,

4t

Autt caciaLuu uctGLato. tal

at LCLCWW N4N

CLN4LC CL,Lic (U,C014FUL14,24)

LICLGLCI Cakti. UlLICAL

z4t444:L,

19

tua- NCIL catL,ct C4N tc(C4UCILL44,1.4LICI: u44 4L 4u

1,9

Z:17£' CULL

Auctl

C41.4 L.NAL,I.

C4a1,1,6:

NULL

Lb

uctuict SULL lucLu Lute caLAci NL c4Luca` dacti:ctru RCL ccucct ram( ZS L, z:Esz-trLL: CALL' L, ucaruct: cd tau Ltaccct SS b:£91: Neil! I.Lcalla. caw. ccIANc,ct' CacthicL 4441C4C1:C4Gtail4C1 LICIattl Nat. NAL: 99 NALL:kcr L C

NL,c1:1

ALLeu

caacuz

U41%1

UNacC41.11:1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of ()CZCVISION PDFCompressor IEZ


114444

;LI34;1;1

LCZAL!

dLC1

uz,444

alUILL

LL-4Q AL4C1 LALIL4Lt1 dL4NL.1

6L

;LUL.Lit

CeLe..11 4L144C1

umact L: L. aLLU

4LN4; LNL44

L4CLELL

CLLCILe

A, Lut Qcr,ar, Excaru UNCLU CNL LUUC; Liz; iiCZLL' 19 xcxu LCLLIL NCI ruvc LENMZU

QC1CLU

i..ZULL.,'

NIL

;AL'

ACE, NL

ts

u4a1.; LAU' 41; LL.CL ;LAU'

EL

EarL.4 KL

NalL NU LLLAQ uLSQ LUu41:1

211.LE

LG

CLl

L41.24

xut..t c2!Li.11 (2.tat Au41

LS

411

;UACL Eld;

L.12.4iL4Q

34CILLS

vcar,o'

a,OLLI

UCLL

LLZCI4C1

enAA

4N 4AL413

nicza

ri

NCLL.L`

4L'4L; NO

4L NU A4a1 1..ta,A ND LE4

44424

AL

1411

Lail.1.11.4

C4.1.C1

LIGAU

a4NC,4

CU, UCLCIA4C1

LAMA ;GC,.

C.11.U.C11.

N1.1

uzeau. 3E4

LL'.4Ce CLI

oaLL

LEI

U4441

cciat ClkEU:

RR c,akNi cautat CAL

41.6LE

Cal.CCLC CALCAL.`

1AEN1.11.C11

acclat,a

act uaal (4,111.44: L11.424Lt auctuu C2.1A4:C.1GLca4a

C14.111.11.1.4C1.1.1.11.'

UELL.C. CII

uNac,Na c,Lu aucucU 4GLat

trl..4NA`

cau.raz

CiLILZA UNCLE: L$111

1.2C14NL ULN

cauLtu

t1.1..ac4 N1.1L4Cl

Nuat. auccu

L4C4ACE1 ()ALL:

C4

lraINCL UNLIV

KU UNLI.CL.

CE4 L21; CCLL.C1

ULCL41:1' CCI4QL NLUT.1

LdLrart.

ram.

L'L

LTLC;

NLUL U13

Le.,24

9L

L'.4ELL4E1

dQ ACLN Nc.al Ace, relLx NalL Ed.a IL CC14LN ,dLGU 1.414 oaLL.' NU 46.14 clat.' 41- NA

LIAL.E. u..rcLA LIEN' C14L4l1 &LLL

LI4IdElL" LN;CaIN

OL

ardch'

LEL,a Ealcat. L;CLLU AL'

E4;4EL

N7L

CLA;

uara

CIL/214A

Aardt' 41;uri

40W

A41.41. NLLIk. 4LdU4E1

CIGI144C141:1 L;44EL

ILCa

411 144L

L9

L.1.411. 141L1.

&LAN

CAL4l1 &LLL

al34L1.1.; CMIC1

LN.L.

Intl

N;41..!11

IL

12.13

CULCIL LECI4l.1 CILICI

ALL

L44U L4N CCILLIti LC3;44C1

CLLEN

4N Ni NL

um.A

WAIL L'41;44C1 t4Q LLCEL

cd.

4ENU MUCcALL.

1..!4UU

CL

LL

L.L.cri. NU Aeart.0

Wall

AtIAL LAL umcazi

ciimu

Li.Lia,AL.i.

NU

IX

8L

91 611

os

azua'

CULLNU uaQL.auct Lca i4624Cr tctLC4LI: GUICIt: U1.41' Zkl4 C@LN Nem. ctct FLcC 111.11.N AMIE 41.4a4a: N4 Lacu,au ULLN NI.C.41.2 C4 ccoat.' caucat arta') uaa. cal ci,da., alCUACI. uacLaucL ,at

CtCILL1C11..

caul

=WI

AuuNaciatuct. CLICN4. ULU'

LS

L'EN'

1.C61.4CI 1.11U

C61.44 CCU,

NU civact caacu C41.,[11` u<ta. TLLC1411 NULc4 acaiut ACC4.244.12 1.14.NU

CALL1C11.

ES

IL

CC.164110.'

Gi.t.tau UCCaLtt C.

UNA4A41.* ctriLu o9)uurA: (cacu CCU caucaiNAda CL 12U.4.41' ALLL1 caucLicu ucicuaz cat Ut.,11: U,424

4N NI

NL Z6 ELL.LLI' N34G4 LLCL

4NL

ALLUALL:' ULIC11.11. 1.104 LN441.1.11.FNLEL

CA

ZL

;CCLL

Lcta ua,a, rum uLataa IAKINC4: tzNCUCL: Uct4ac4 ENC4ltt: taaa CLUCLI C4X,NUL aaLtzt. uaLa CCALL.11.1.1G,Llea cGLA anx. uaGuaz Ica 4aL4cu ltcca

rum. xaiL

LW. NMI- LC;

GEL tu1 NCI C. 412441NL

ELI

LSCIENL

alzLxt

NQ zelUL

(MLA'

NI USAi NM, CLL. 44;4C0 4CICI4L., 4N 4ULLCQ AN aii.c C4 ?WC CCILU4C1 alCal

NUM I.Lmciri.

uCNEL 68

LICINC14.C41:1

L.:crag

441 NLLICI

CLA; CINLL.

LC4C1

Axraz

clit.rwa

4.ctut.L Carl. Aac!Lci.

al

NUL

CCLACI

NL 16

L:NCI

C3E4EL

L;ALI UAL!'

e114L4C

cu,,L

06

L'.11

NU

CCILUZ

LfClENL 4N

U4C1' IAA

A;-34

ro kLLI ss 4LC41.

4.24U L4N

'CCM

L.1.11.!`

CCLLL'.1.1 41-1.C4N

olLep

LSC4.4 NO AL. AL

1.11E14

al L;I:

N

44

C14

NaL, CA NUCM

LX3EL CL4L 12.4Calle

Z8

414 ZULU. CL AUCCILLIL LLCA 4N okhea AL' A;4L. !IOLA ri..1.; C4 L,EaLL'

;11`. II; 404441. NEL 4N ca..E,Lra

L4CCE1

t113L.,11 NQ 99 UcLA* u1 CLACI

iliirLen Er,

AL:461C1L.

LUC;

ULLU. 11; 4/ANALL 99

L'AN ULLU 4LCAL/C) LNUE1 L4CLE4' LEL.

NL 69

LIU

UALL;Lr.

L.LCL1

;dux rigun

CL3L ULN UNLCI ALLIe

NL NLC1L!' UCLAU LtULI (NALLkt:1) 4C;414CCI AN C4 NUC1

08

:cum/ Lauzit

CZ4C14C

att.l2

LL

LLe! CILL2ICA'

cmuLt.

LOL$11.

NELL' IL4U LCL 4L01 4N

LIQL.

CLCA. 6aILL: Ci4

NL

ECLLE

NalL

;CLNCI4E4RI LLLlC14Q CLLCK 4C4N CLCILLCLXI ELL4L.

ALL[ 43EL`. ;NLEV altIA NLQ CA

Lxi.An

dL4NLX

U3441.1 AL DIU LLIU.X. CZUL;;

mad

Cc

NIACc

=CCLCa CUIUL leG44412

atauct.

C1Ct4LCV CO.L.LCAL

CaCi.4.4

UaGLC4141:1

Ca11114. Z111.NC11

NU

LEX,

EL

1.4.111.1.4.0,

LUca CaLittCl

ca UNLA: al 4104u caLN4 4NLd ACtLIAL

L 911

qua atca!au Cht.4.41 ZEC, C11.1.C1.

2241.1.244 C1[1.1t

IVA44L144:

6u 11.,CCI,

LL

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor ££Z optimization using a watermarked evaluation copy of Z£Z


Laozo LIctad

uacArL

LNLE NLL.11

LcNaL,

eACL

LNZL

Li;

caul!

11.04241:44.4,4

EilLcCI

r

1,01

NU cdcA u4404 4AtUL4U uuccluu

LNE41 AN NL 1241E4EU 1.1.441.

uueLa

(MEW NU 4L',t ;QM. caucido LiALLrLuL 901 NU LiALLri. 901 LElUcL a1. c1 AUclli NO Cc eAzzuril ELaciE UaLN1 LAN

L!NCli AD ALL

un

AL

NLUL

aLLNal

UN NULI

Na,,a catuuu. AErcl'

CNIAL.. NLEU.

601 LcCI.CrLi UCCILIU

-

N 41. NI.

NIL

mQ c/AUCLI NELL' Ct. CALM

6.4U

Aral.

ZO

NCI LcELCZLI

4u1:1 cLacla LULN

1241..4

ILEX

Ccrcci LLL

idLC1

e,czAcLu alLUL Lzl LNcl C1

NCI

uencat CA

c,

4I

C4

NELL'

ue!Lxv

NI

Lu,LienLy LAI4 zu.a44u 61414 LIVAN 4At

Ali 111

CIA.r etLI

enaAra' can

41.1.41!

cc*.

NCI 41, NI. £6

Cc

aie.,,u NAN N4t.C4 L4CLC41

Cl4LNC4L uNreaal E4L,

1.1.1..LCU

£6 CIAAcUZ 1LQ CIAL N41U4C1

NELL'

urA

AN LEL

1/6

MAU UNE /ANELLI /NU /LAU LVAL1

ELLLcCi Uccri Ni Lel AUL:CM' CNLA ELWACcC1 EANCCI 141. NcAL ULN 1C4r4CE Ei.r4 AL CL,Eir, 1.4 NELL' 96 L=cIE ul 41441! ue,NL.

N4412.0

EU.

LULU

1.4ar4Q 4at4 CLLNcL CE4444 ALM =ZEN AN

44

NIAL 1C4

4l.f412.1.1

1.14.61.

mdcLu.ram Du:Ian

cr1.1.4C1

NcEU LC;

mQ CNcil.!.

NaiL ANALL:ctl UUL.L.AU NELL' NU Lii4L uenaz,u Qat, curl si.LL 41.

12.1.441.

aC4L

044C1

LLL NA

901

NLEU.' NE440 ClCca

4LUE1 NI. 4N4LUcC1 AdLLN CcLCCI 1.1.ZN4E

ALM Lcat

441..rEL.1

WC'

NCI 41. Nt.

claL NActl. LILL-0, NE 41, 44.l.t

LNCI

EELLEclE ULLLEWL NC/ 4N4c11.: LNrea,a CErc UaLNUL AE41 ELdcO' NIAL NAL! 41NC41 AN NL AUNEc1 CcL.CLE UCLLU LOT LULLI.. utLL

car,uni

AcrL LLMANCcE N41140 NU LIMN

(MLA' ul AENU 4UC44Q c,dez (aL1L.9 cot

44/.2441' ACC,. NELCL caL4L9 NUL,.

LL DILL'

EULai lrcCLN

UELLE LZUccli

YCZLACI

4L:4L

crula Nail. C4

CcI.C!

IL' 96 11C4LU

AUccO ctiLLLLCI. 41XELLIcr1.'

{Nei aINi

LNLACI

ar,un'

4UC1

Clads AUCLUcLI alcuaLLLL AMP. !MC LNELL'

4LC4 4CL4 L!NLA LNU 1:41Q41 NU CLN NeaL, NALUcE C4 4LNI.

ucLaLz

CZLAL,

L6

ILAUL' CacrciE

LLkLal4C1 NcAEcIE ticl.LLCl`

cL.1.1.1.' C'C4U4r141

CNLULLIcrL' CELL Cc

NALUcCe

Alm dC4 LIAt enCCILLItli

L4N

NLZ

66

ACLLN

ACELL NO CAUL NCI. AN CL!C

ELlicdal

12441.1Q

LcEltc' Z4 LUR4l NLELLU CcLcCE UNL,C1 uat dux]. 121

CN CcEL cIALNA Er4 NU L'NLCLU'

GC4 UCCA

uutac,c.141.1 C,NCLU

c,ruL accct.

z.:691). DILL

1C1,

NL4CCI:1' NC,

AucLuct ca!at atcLctu UUGUIL,C1 C.1N1.411.1461 CalLa 11141.4t: Cll D31 ULM GLLtat aktf crtLa uctQL(a4C1: L1t kaugc,* NIA E Et41.4: act to' cicu n4c.1.4c2 claw C4 uuctGLLE C,NLcl tatLNA cmLa cA,A

CALF tl.[41.11 (L, U4.C14C1 EN1.11.41.1 CalkLCU GILLACCI: NU cdt(I,

ut auccutlr

UC1GL41.4.12:

ULt.l.' cam Actatca (.111.41.

CLC,CC1

NZ14:1

4Ct1 1.14C1412:

NU CL4N

(Cala NLZ

NEL

EELLEca

C4

LUNLI

001

;aiLc LuLmaz

Al'

L'.411EX L4C1.1

NEL. LaLAu NAcUrle

La

Cc NUL' cl.L.4

ECU. I.NZ4 AcrcclE' AUNcL CLc UAAL

121

1.1.NLULLI

NUL41.1

UCAGLCilkCl:

NU a44ccit lutLka cdEtzu cauLtrL 4ct4t:cicLakt2 144141 4,uc3 cLrt Nat. 244,1.1 101 tULLUCI. laLL ccA catuut. uc,Lt wayELCILU CCL CAUC.11.1.21CCIUU C41.1,G6LI C,La41.1 LC11 LAVAL: 41,4411,11C0,14LI 901 £1:0£ DILL L, uLual: tam NI NC,U24U cam C,ccua NUCl lC1.4,4Cl ;Luc* W. C,NALW,41:1 Olt NAL124:1` 11C,U NUL C,N411.!, aLcu Luc11 ucact aux uatau atuurta4u4 ttLau uuatLu L, urN4ct: witatLE LZ402 amt.( AL auca AuLtLE uu.z` NUL atNALL,Act c!tcct atuGatc! CL

AL. 4ctLct Auctt

UL111-12.`

L.

ALAI

411.!LL.41..

NELL'

NLLILLX U41414 ACtmL CUCI 101

NULL C4 NEc QCLL

4NCLI.1 rLLALL ruLA

1241LC!

6NA rUcLca

z01

Ucl. AL

c:os ILL' a

Z:911. DILL' L, Ll:

1.'14141

Nair a4 cc

GUL.

ULa* t41.0.

DILL L, actaLt: cract

rt: cd,LN

MCI' 'at.

£6

LLt..41.2411-Nt ULLCU:

t'6

C4L1C N4Ar.441:111.141.4141:1: 414111.4['

L6

C,U11,442. 41CC413.11:1:C,Uc!4ala

NU ;CLAN 41CA 66

cLuau actud Caszc,Luda LUGLIC112 ULLCL! C4411111 LUC141,: N1,KL1LI atuLtri. ttLa4c1 NULCl cmuct. uctu (Actau.) LCU NUALI: tuadt:

1.2cUlL4C1

MILLE

(C4, C1111CAL NC, uck4L.:

Z6

NeaL act.

LCL

C,L1.1.2441:1'

INC, C(cau LCall1.1 111

d4C4C1: b£:6"LICC1.

atrzuu ccuc 4Ltu Au ULN

001 101

t11.4ctaLE).eitt4;: ActaLLE (Lou

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy oft£Z CVISION PDFCompressor 5£Z


uudLu

L

8

au.0

444r1 6u,e4 1...cCarl.' 'MULL' CC14LL: CldAC1 CE211. I.T4LcCI of Acr NU LLD& L.Lcri. NU CLEALI uNut CUALL'. XLICcUCI NU nun N LL1C1cCi

Wart

UcC14C LMLILLLI

C44

CLIS ACi41. NLLIC1 L:ALCI. LNEIL

4CL

41AcW.Q'

CaLkal

Lxl

cCL.1,41 41C!

NelL!

CULL;

ALXLU

CC44LL:'

-

91

241l1..1

=EN

UrL 4L

L.CLc

NUL.4171 Utah. 4x ca..14 NL L!CILCAcCI LC QC; NALLN.C 44 aldL4C1

CE3.41.

N4LL:421 C4A41.4 c4CL.1. XmL NeIL: 1403e! Lua,L xU NALUcCI 44cCC ,CcEL! CiLcLIUL'. CUL: ujICUZ xU

ELLCCI C4 XU

GLru eadaiuu Lelar, C41.1..toi UXLLJLU

Qc:8t,u 91 chLi.;

Llx LcCarl. 1.24C4.1.1 rxuL GL ILALIL NALL:

140C1CLIN

ud4Q

L1

4C1.41C1

cr4 ci rce,u

ituri

CxaL

LIALCI.

eilCc1:1

ALL

LVZIC4C1 L4CL1.

L44LAC1

4NC1cULLICIE

NCLIC1

1C4 CCW.

ti

ram 4x

Aun Adui

44

"

LLiccECI. LR ACC1* CLICcAL'.

tar&

ANGILLI: JLLI.LicLM NLI AL C166Lcri NEL NU 1.1.14414CI. 4..Tuu.ra' umari. 1.24r1. CLCLECI4

NalL r4L.41

L',24C4cCI.

Zi

114 CU' N411.

Cllr

Cte..1:

m1.144R

C4lLR

I.L.1.0121

uun

ezcazAlf.

LULLila

/214CLN

4;

:41.1.1C1

ut t'LLNIA1

xLUR

LN41.1

141.1

Cc LQLC

!ACM. UR

441C4C1'

xL

1.1.R'

91 ALcC2 Cc 41..CaLf cCLACI

cat NCI C4 Z L'.41.m4C! Acmciax

;MIL

NU

-

LCL' CL 44

NELL14,12.7 414 Llitz

Li.C1

12441CLCI,

L!talC4,12.

ZULU(

LEL L!NCILUL!

L:CAC Ca; CULL

NI uuccLu' NU

ULCELLI.

uacta (,Cut.

cNau.

CC

atut.NE Ntl. Nl (LUAU CALL ULU. (.414 al.w. 1u C4

xu.ro rout

4C441

Lucum act, arm UUNU4E4C1

IAGL Le.! q3c1.1.0: L:clESILL/ 11.C1cAal

Au' AuaalLu

tL.

UNLA 441 Nent. cA

1

4Acif. Nall, CA NLI AuaLL Nrt, 4LIcLcC/ LNL4C2 9

UMW' CLALICI Nucwa:UGACI. NU xnuct

11

LAM atccial. CLLCIAEL uGLau,.12 IgoiLLCLU: CaL4 aux,' aucus c4l auc,tchu LaC441. WLEI. CUR.1.11'

1.14/2 C,N

1.1.4

ZL

ANCillt,Cr ULELACl

Cc

ttLcuct NULLU

Luau!'

NCalc

eci. xU

tai ca,ca Zak LILL,EL atua ru.au uacut.0 U11441Ctt: Z 9: CILLL1 aam:L, atoce,o, 9I mat. 91 NC, NALlicEl LE1-4. NAL: C. ucicLauta 4Cl tuuct: 111-Ltl. acu,c LLN 1.!4CL.NL:'

Lt a.,.Luc CUCI AN L!CilUtil alum CL, 81 cAca: Auctuc,cl tu4Nl Nc,,un uuciuu caucc,z uacLu uctauus

L

QLC4R 0144.1.

41.1.11.1

XLIcLI A4GL 41CNLULLIctl.i

NLIL.4.E1

01

E

LfiAcL.,

5

uuLaAatz

L!Cl

IItCtLG4R U.Ct4LL'. xrlA4 C. Nut.: CELL al.,C41:1 6

rl:L, utAa.,

cd.tuql. au: Erttut.

Ut,11.41:

L!CLEL,C1'

CaINLL alCcEL CUL! L CLIC Cil

ACLU aut.

4ce4L LAUtli

C211.L., UNCicrl. LAN CaSAcit MOLL

AL 1201.3* 441 LrAcl., al.a1C1

(AMU Ellddl

tCCIA' NUIL

LR x4L

4I.L441C

L. Z:91 CLLLLI

LL'

tlLa4C1 La.

L'.1.1L!cAL'.

4CAL LitL. AALAR NaIL,

41114. 14c141

CZE4L 4ECiL ULIC4Lf 9 CI.L.cC

LtLk

LcAcci eaczNA' EL L44 cad arl lu4L NLIJC!' LIALEL r1.1 LCL 61 CALL"' Li4cC41.4 raaLL 44 ACM QL.CL! 4CL NULL' CX1E 44'.0 4CL Jul CUL: LNUL.' xuL IL* NA 1L rezalAul Uct.a.

ClUtc clUcL.

44C1...

NALL'.41 crLila. XIAL NALL:ctl

AN cLIALLI

uacri.

dal'. 140

NALUctl C. UCILlircIC

CecatLcC1 EL.

NLI itCLL N4 LLL4L N411. ANALUcIC

44L'. LAN CaLCC4C1

Acatral mcaL

NALL4C1 CZCI

UELLNL! UGNLLE Cal!CI acitcada 4, alLICLLEL! uum.cada unEcc. INI.cLLU

ccc,

trucau ciuct Watt NALLILEI Ltctt.u: Num, QUO; ut.cc,N,o.

C.

attctu

cActQL.0 u4N

Ete-Cal L1CLGLE1 C. ciuLat4o,

2411111( co.

NGcua. atc,

uamil

alECLLI NUALC

9 L

ccua.os:

9

artt. ustata CL4 um( uuccLu

6

NUL:

NU ;CULL atcc,u ccaci LICI4GLL.121L! NU

NALL240, ECGANLLI CCILNLLEL

Cc,

uu, rcc, atcaurt. tu.chra EcLCI

Nca, ci,Gu. Nu c,uta ciaGt. uct,N Ul

Nat.

CU AULLLUL 4.CAL!

(LLA2 CLFLAU

AMU:

L.U1

Lsz) 617Z- (Ealuct ) (cmogu Lciaa uuct, uth.cu. atA Liztuu uGC4 caccAcicu [MUM Nta,t2 alcmcu LILLUL! CSA4.1.20, COAL! LLLC4L!U L.L. CLA4L!CI 61.ENCLUL! ZUaLL! cAckc1 LUNNI AN L!EL (8017-0G17). L!altt LI4NLLLCULL1 uclat. Eta. alCL!' CUNL144.12 NULt ULULLLLL EtL4LIL UCLAGLL UtLLGLC. L'LU AL'ALLI LLLAL! CEL au.ut2 LAC!. alLIA6 LILL crIal cuLcula c,c,Lu

auxucu cu.au uucuLu Nc,t.c4a: uc!uNt EcLauLu taciuu Ccul uNaoctax

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9£Z CVISION PDFCompressor LEZ


uuctu:,

NALUZ iiRLL'

9Z

atLu

UlA4* L4LL atru UNLU

rouLLix

41LR4 LK4L LUNLA' L4C43:1

zumaav

L: s

NUL. AX

ZAL CCZ4LLICI

ca...,L

XL 4ezal.: LAN 1LALL'

4E4' ICa

urL

1CLL

446,111:11

cZ

CZaltE

CCil.;

e,u,c ceka AX CC4LUL* LLLNU

XL 44:trul N,L ;Lt. tre,u Nem. LcaLt. am. NU 1-.414 LZ Lcan NA LC L1 CLdL uaLra An LLuLt INLL 8Z uar,L. REAR UCaN cua,;L: 4UC1' RitCL NM. NA &CI" LIAN Li11.2 ar,t,' NU AuALLI. ccdmo WILAQ uuLL.Lu NUL cruu.s1; NU umcuri. NalL .21N441 U4mR4 Li14 LUC' LCL4 uiuL ACL' ummx NUL Lruu uAcL LAN L.EL41.1

uc,raL 4caLL. LaIdA

4NU4Ll t LLIG

L.4caccr mtu

(.1.4N

LEON. N/AL

UNCW

iiCaLl

X WiLLAL!

6Z

AU,

Aumehv 4/ALL4L LNC.1 CNLU41 4A413:1 ULN LA CW. 1.!ar4C1' NU UELAL! LLUUL CCULZU 4LUC140 R4C1 Lel andLci L!C1LC L4L/214 LIANCL4(.41:1 os Ma; Au,ramt L4 LRL! uumelie vcLA AX 2

CialC LcCLECQ NUL4C1' XtLL RdELIL. XL NUL 4LC1 4uv.1 4u41 LI441., NA Lu. caaca 4 RCI:1 NUL, MAUL 44,4ccr ACA 44a!L LNL4C1 ACACAUCR` uuri. Acci L4C4X LL Nat. CLU'L URULL ACL,

=Li

=LIU

a,

AUCV ALL

um, Lekei, 4L.Le!' CXL4 LcACIL Car LUL! U01CL ULN C1LC Ca:

NAL!' CA

CKC141..4 44LC1LL

uLrcuur

L!CaC14C4L7

1C

LIAR

4A i.00L

umci,

LIAR

Lim

41r4 umA ALM caz44 ZE ClxrL QUO IINUL NIAL UNralcCI urrdc !Arc cc ILLS' ALL LCcrcUR 4UC1' QC4C LIRL L1Z4 4CC4C1'

1L4IL

AL LL!cL!

CalAL"

1.1141!

tc rut.' Na,d

LL!Cdal RCM!

LLCC1

Lcz

LUCLLL/4 umALL'

LEL,

tCQ4 LNRL.' LIEU

CL,N

autrz mum.

C,N1,L,

CLLa4a um.actta

uumLadm 4al

tuact

CANILI

al

LAN d1-141 LOLL ULN LC*

4LC411

tactu.:* utacto,

aiLlal cAtaL

uad: tdtt.

ILICIZL4CV

LICN: CAL4.1.

tumid CaNaCI.

MM.

ANALL'ACV

iz

ICLCL NU uacuct Nat. At4<ea (rztultz atuat atc4 tacurt atauct. ut.au umatt.0 uaca,L,m NU tAuaL4l, uctwa L.:UNCL,I,C1 NU actc,4t AuLua! UCC,N U1 aLLca UAW NCI.

sz

12.41.441

ate ctc,

amtt.

CNL

auLal ttt.a,ta aucLau,a cau urtcatcr art

124,41 U11.2 ucti.c,t2 L:112:

Ealql accaa

cl,GU UNUL NEUCt CUC,NLU NU cLL

tcl. LIEN' ucuAm

OZ

ANc.ar OLLCCI NU ,ard...

(AA' Lgall, AX LAALACI NRLI NALUZ UCC1LILI Ct.

cauo

LNQLL' C4C44tR

:I.&

Cu. clad Nci

Ca!

AL4L Calcr

4r41-11 N1AL cUcl ZZ ClCKL* 41a4LR Ul114414 LC4CC1

L!41.1

Ma' 4;

ILL

LC4 124N4

44141-1:1 ECL

41-0 UcLEL!

ULC444 LCACR

lAAL/2112.

C4ACIN* raiLma:: NAL! CA

dLLI.Lf XLZ 4LL44C1 RitC1 RL4 We! ROCLC1'

urzm ucdm

414U

U444LCL!

/AVM'

alC4L! cri.LL'

XLRtL ;COLL lz

12.1-41

L4CLCCI

rd,a

XL

UR4411!

LVAC4r4* LCACI:1

ArAuni ANralal

LCL

rue2di.

Nall. NAL! XC4 cru...Acr 4AL!

XLX

e2L4L C4Q,C

urAL, 14 Ld u,OUL 4A4un cuue,Lekt

42441/

-

Lcir, CL

44

44.141:1' AACILL NCI NAN

uico

NIA, 4LLIL

Cd.

1.114

H RUL' INV

(crtea.

44t4 NU

4/441.

L4CLCL 1.141L

N4a11.!

ata

LCL-RW 44

(.1.1CL

LCL NA

1.11.1.14

UNC/L. ITN cz

LACLI` LNR

AUCULLI

N4LU4t:1*

Ld:Lr, UlL!' uo,aLL

UCLLCU: ULU AL411.1 ULAU CCL aLutzt Acctzt.0 at1.4412 NcICI uaacda MAUL:

c,c261. cinLe..1.2

ci1.4.1.411.

GL41 NU

ZC

61

utu,ct

uazt. atNrtil4 aamuz uuatLu NC,LL2,11" L'AN WALL Atuct: At ANcata tt.cut tz rtkciEtut tum uLcatuu me.Lctua ctuc!tu- zactratu C111141 ALIctu (tCN urzva uaLkm NU 4,12C4U NC,U1412: UCCUILE CCAdLL!* UCLA Na; 1.2.C4CSI. ICL CACIALL` NU CALLE UC.ALC4CI, LELLAU Lacii CANN CL ALruu uoLcaLta IL4m azta uactLu NCtil4 NU AuatzL ctaL caucc4,1 umurtda cc,41: 4c,,Ltm rtt AzzluataAaz act44u 4u44ta caun/ctt LICLEL411 Ea Luz.: uaccu C14Z CIA U1.1.4aLL C4 CANCcCt UCNIALe ctA Cruz caLum uatacimm UttAX12: ct; 4.o, LULU: aari; Izta Auc cztuK,ctt

UULLUL:1" cuccLu uzattaa CUUCtILLLU N4aalLL NU

EactLu* (42 Loa

uctzum Ada:

NU uactA4m Nciu LCl UCUCLUI

trzat

UNCtUU. Lit.ELLI NU AICILL CUt Nl: LUC: 1.1.2[CC1.4.0:NOLLZI.4 z

,re.,Lcce

NUL LCtU

947£' alLL: L, LCLA: NL AtatIU Na

katLrzA CCM NU4C1

4414CLCC1 XL 4adALCC1

UAL

mut, aa4 lNalL AL4U` ,CLC, CZ,N LUU: uatott. ua,mtt. au'. 6c, al CGANIU 4l crAt aNct. Car tCd.NN UCE4NXI' cam. NLLLU C(4 azctL4n CCL1 NULLU' um rzAu c4 uttLazu LCA acu: CLNLL atAta sz Le. (UAL! UNCLU lC4 LUCLFL40: LI,Lat,m LCL,

ul tttst. NULL'

XLZ

Leklca!'

4;

ar,

CRU 4L4U'

AuLre,u.romi 4101 ALUGIA

CLCa

ita

LLIR X4

-

CUR iLLCaR

at: aux

Lmutt.L:

tatul CELNUL

NU

c4

ttLam

caA LULL CU

mum.' caA LLU cc, tctt.t: Nat. tutt rattg,tar: uataAazzy CCE, utzataLtu

UGLCa[4,C1

UUEL4CL: 4C1

uctuLt atuaL carzt,c,

ucamus

aamd Nala tzaatt.0 t4Atut4: tt.EL: rtct

ZZ

bZ

Auczum` acutc, CC4N caLd caLm.am cmtc,a tam cactuz LuauCcR taca tatrzAtu c,ucca,cit NALL140.- 4LFL Na NUL AN NZA Auct caazur ctat LCtU CL[, AUCI, L'CCLU LULUS-U.

aut.`

4t4t4:

Ntl

4443.

Nat.

1.,LL

tzuattEtw NU

AL UCcN LAN

tEL,NA LNIANL

ULECAUCAU AC4CI.

PDF compression, OCR, web6£Zoptimization using a watermarked evaluation copy of9£ZCVISION PDFCompressor


U,CAILL:

xU ,usxL cL CL;li NU eau

NO

sL: caul

LluaLL: L: a aLL.0

c,

ZAN IL'

LAN GAL ICU

ANcal* 4LL4 4a.LC1 Ax LL.,,,ELtt az,u.cv At'Lcu C4(441.!0 UCCi. L:i.L! NEAcCI LLd

L.,,caL.

LNU NLLIL LIceILIL

Act, QUI. L4 Na IL!'

ANLII

L!C1

xu

EL

LZULL Lc

LUuL.L1

ACIANCCr NQLZI.

4L4 6L.4 CI tlet

;CCU NLEcCI E4LLCI ILALIc' Acaa,c)

LXLIActs

LAN LL!NLA, L!,2A411 AELNLX 4LcCI AL!4LL1 AUCI fIZLILIc AN

1.9

C411.1.-4* L!C1L1441 NLX ALJLI L!cclIc AN LAALACI 41421:1:1'

LR L!Cli alLUd4 EcrcL:Cr UL!LQ NA ;4C1.; LR

Calla

Cc.

LUSLLAL(.1

;EL4NUTI

(xALu,c)i ad. 121!LN EcLQ Z5 ZcaL AN un Gek.m. LccLLCLIL L!Nal xU CLNL L!LILC1N4CI

c4 ALALX

41.C11,411

LL..4L

;NGAL GLNI

Lam.

re44171

og

CtIetcL!' ACCILLI 4LC4L LAN ULCL!'

cic;

,LuL.

univ

LxLAL:

AN LEL i.2441Li LLL

ci'

xA

Axradv calAz

atAA

ulu

Eaall

fj.birL

1'5

lxu

NNCL

NA calcElrc xR NL N4-34C11

uucaLL.

xu I.U;Edat

alcCIN NI. uL.,xaardv LLLLCU Crc

mai,

C4421!NCI41

EL!

E4LC1 4L1, 4C1C4

Natl. L'LLL 444L!CI ULU! E4LI4L' 4LratC1 44cL!CI

=44

4ru

L1CLL AL

LE

L!Lcl 44U Cc QCLL cLLIL. MEL! MAL! NA

Lxa, xr44

92

5E

x4..a4tv

xeni. 92 NLRi ACAA &EEL; ill:IL CW1cE1II XEIL. NLLIL ELN Erma. Ax Ca.1.4 62 ALcEltc* aILLII4 CA NELL LAN LcELtc` L!LN N4LL!4C1 Ac' CLLIELi ENALL!cCI Lel Cc NALL!cCII cLEL!

NM.

LcELCc clNcA NLAc

uuL Nrc

ul

LULN 1:41C4C1'

01'

CLCLL

LEErcIV

EELd NILIL LcCII

carL'

CA

cu,crolt NCZLa ELCA C4 U'LLOILC NCI rR

4LUL MEL! LICILLL!

414

AL!ace.! ULCA LAN ENLQL! u4u41 cze!LL 4ad4 NLA NL Et CILCac* ;LILA cL!cl.! Cad. NU 03e1 MAL 4C! LELVIICCa aL.d.' 44 NOLL r,uu. Lau Z1' ACiLENV alAN UALLN ULLELLP As" Nall. ad. Ael L!LEcN Nall, CA AA CZarc Caal444CI 41W AL dCW, AN

Llx

UNCZLI' L!LN

xmL

N4LL!4C1

L!L!LLCL! L!Nral40 NA C441ENL! 99 AL!LICEll LLCL

AN aINC1 NALL!411' CtLic.;LX

rEl NA MCC NI

C4 CELL NcCc LNC1L.' A4SC11. 4LLA CYLLUL

£1'

CI'

ALcarc. NUL !AWL: Cc ULU

ucA. ClenuAuu.

cull cunudl:

uLL_rL Nall-

cCLA N4LLI4C1 ELLLI'

L!Cl4C1

LLL

cEal

AN Nla EcLCU'c rLaut. AN LL'LN NALL!cCI

uLcu uLx ucal.

LtIELLU'L

NU WI! 124LACI

cum;

4U

Ztt1F44L L!cL! f.!ZL!

NL

EL:C1`

AL.m

:!tN

Et

QC; L!NLA

LCIL* CA AtIalLLI 0411.42C

NU

NO Cc L!a144Li4a NU 411;Licil Ncrrl.

LUIL!cLcCr UE41.-4a

;or Leaual

41C4LI. NCI xenL.,

UNCAJ NU 4GL4CI, 4C44I

N;L!

1.!M

NaL NLI

C4C;

CaL44171

L!E; ELEL4 CiUCELictl L!CL3L411

L9 alL!LIL!LI.* UNILLLLT

INU

NI.LILLTL

4LLI: ;UZI ,arL L.,4cani NLULU lILE AL!C1 NU LUCELZL 4C4t'L' AN LEL CI 4; ;EEO' 4A 4LL4U tacal, CCL' IL! ALetell,

44441.1 AN

;41.41

1.4421CUI.

LLL xA ACIN ALM UdLN

NCI

UCLLN4CV CActcil, CC, CLcilCAL

UCtLCU C4 uctQL4a,ct Cc

L4C<l

ro

NLICL!Cl

UCIGL:catt

uenLau. [MLA

NLX

CcLCI L1'

rlUcl. LAN udcL.40) (cd. rxclan Ni ALNZLCL!' xuco ezcL.xt'L CLLL xAaL cxua L.,,cLat Aar,

cltIULL aILLLLI aLLLL1 LNL4C1

ra44 LI!LN

LNUL! CiWILC1CII LI!LcCI NU

Lion:

LNLXL!

L!QCLI

AdOL

AL Cll.:

NUL'

xu actl Art/ Nlc

x1

ClUCI

61' C41.41. ACC!

-

dEZZL Ax

c, Cl4ruci NUR

LNLC4-411 CL' UNCIL ZLIL1,41 L!LILCINcll lILX LILNL!

61,

Z:17£' aLLu L, NtL4G 09 cLcNucl. ciaLL aLLuGda tuN14: Luacua ALL,NU M.41 CS

cti.au uciLL,c4t.ca uctcct LAucac

lIdcCZCI LMAalcCI LNLACI 12.11-!' L!1LAC1 LICaLLLI 121:1 LUEZCI L!LCLal 91' ,LU'L' rLLAL: LIALLL! LcALLLL LcCLCLI NEA 4LUL LC ZCL cEcCL LLICILE4C1

LICtICALL

uatcL NU

cictKc4L MCC( CL

ucac,LLL aLL. NU C,LcCU UCAU44CIL412 ANaaLLALtou

cacuuu. LC,N anciu um.a ntLu Z9 crcuccLcr wa cilL, CUL NI. (tC.14! at alCAL 2U C, LIUGL.614Cl lcal CiiELY ECtLC4LI: ticu. NEcac cacLcct cacti.Lzt. tu.acct ucLcaccta Lu!LLNL. ucat.: LLL NA La.t.cL; gs CC[, 'atN CaCt U L CctlC,Ct 14N UCN raC,C1 rdLt4L: L' :L£ £ cuLL: L, taccat: tL Nat. vz9). (atcu ELL chL4caCcIlL uctau cNL tLcact Cc umacct tat NZL, caccuLL L2LLLLLt

lar4L4 cLGL` caL2LN CCL oEcAL: dttt, twat

92

cacrttc:

92

12.C24.

1.2.(E,N LILIG4AL2 ClELLLE

NU CNI.

L!CI,C,C,411

ccacut C(4,1-LC44.C1 LICAGLaUCL:

cctLAct GE441.2

04C3: LIEN 9.6

cal C,CNU

NCiLLL1

wa 9:176'

Ch1.1444Cl ac,aga atuatcL uthAuccr uutuacct Lam. NC,LLIcta' Cla,C(L4 N4W 7441. Cc L'ALL1.1 LNLI Lt 121.41. C,LCl ULM:

caLLL2 Cz.4c.u.. 41.1.4' NUL CC, 42CLNCI,NLICci: CLLL

St

PDF compression, OCR, webItZoptimization using a watermarked evaluation copy ofOtZCVISION PDFCompressor


=LILL: L s allt.! 0NLICL LL.1040 442,1. CLalrL AC141

U4CLACL NUL NU C4ENL 1.1.41r440 59

ACLN UNLC4 0/11U1 AL NUL 99 C14GrCL LAU LACZULUL

C4dELU1

LLUL 4U.NL4L LAC; AN NUL'

C4 89

NR

24141L

L

L9 A40L1.14i 014411... EcCL: LIlLC4

E4LLI AULE4LICI

NC1L.

MAL

40ENL LAN

&LAU' cr,

ALM

NcAl.

8 CILLL!

LILU040 LE44

rdE4

L.11.41CcUI L41. Cc

LIOLAU ULN 1...4ELtt-

CCL LNLA0 414401 NU

U/110UL LINAL; L14L,.0 NU 65

w'

4L LEL'

NL

(0/21)1 NUL

LILL* ELI

LI4INAC4

C4dELL.4 LICLN NCI N01.1

1.1.!

tdc

OL

LLICAal ALL.CCI uent440 ,ENL IL

NalL LILEL ZU4E NCI r1.044,1-Ii N1.1 AUC1C44 CLA ULL CU. relci:r UNC1 404,i LLUL ALINL,L LZLCA AN c, 4L NuLLt, AN 1.,C4 N0L' ZL 4/214i

4;4* Lid= LNA alCULLI Cc 44 =LI Acl., ta.Lm. NA (0/21U)' NUL JCL! ram uuLrix (04111-)1 NUL 1.41.Cl LINN AAR' LaraL Cala 4ENI. LQ T7L AN L.C4 NUL' 4a4 NmL LILEL r1.04 NC1 rani LILY!: AN Cc. NI:

95

ACLI'

aL4Aci car,L. ea4a

0L41. dCACI. LAU/ZALUI

(c NUL 69 etaLCILAZ ULISCL 4N Nall. LEL 40 LLUL L1NL4L CcEL a414- Nix NULL' LAN AuNL41, Nr, QClt.E Cc U0EN NALU40' LEL'.

AL NiCi.Lrl.

01.14/21

ent, c4area NA WC44 NR 41. Naleka AN

marav

uLr NU

4ICUL

CNIAL

A0LI4AU* 0C4L.

Z9

1.1.104!

At4Lli

NUL

U411-1,

09

NAL NacAl.

411 iicm' ream Nail. L.,,c4dLn ul aram 4ELL

19 L.441..tc0'

U40 NA LLCL 4a1L: WIN

uudl ArALL' NUL LUANLII

Cc NLLIJU' ArL

41CLILL

NA Ur441. EN/111.

ULILN

mt.= E4LS ULN,Lfi (L.I.r401 SIC. 59 U0C14 U.Lri.4EL 00E4' 1CLL NU mLadCcL L'L U./1101 C4 1NU Not U.L. NU

U.044' A4L

LLCL 4/111; LILN

ruat4;

ANULL ELL NI

AtQ1L

ULEL

(01/1L)' NUL

LL:

1'9

34N'

ENLLLI

U.43:1

NA

4dC41.i.C1' 441 L/21CL

WALE NR (0/111-9' NUL ONLE

NU

9L AC44i LLUL 4L2NLI ULCA AN c, AL N0LL14 CCL C4 AALLuit AuLadg A4 Ltr,u 4 a4C1' AU. I.NalN414

riza.

04LalEcL!' NLCA LEcdalL 4,1. LLIC441 Lkid WIN Arai.; Cal eLL

N0L'

uazi

LI.l11C4,11 0.411:1 cE4NL LL

4NLL10* Q4LCl

L.14L.Lt. L1.0

CNI

Adcl.' Nall.

Z9

U0-14.41 0C101.1

EN CA

lal.C1 ANL

9L

AL cL.,'

ArnALuo LALNLr AccLa uuri.

LkLI LLILILLL

cautct

4.C14C

NalL Cl

01 41-4041 C41.40

aattau cAmit:cau uacuuu at.ca actct.,tt: rtut. utt4av NU

LLL ULC CC(C!CLU CULLLAL:

atutu taattal crtAirt,t,t.' caaucL maw ClILLCI (ULU LEL UL4LLCI. LLCIL12 UCCLN

CCQ

LILILLI.,

.01C4

NI

LAL caacau CLLCLU

Nco.cact`

NI

LICELN'

LICL

59

UC(EL NU

cat: uttc,tuc um.c! ULL C MILLI alma, LSCL acucu., LUQcR atcucLu atc,Qtat. cQatc!ct at uacatub acictcl NU LCIUNLLCI CANLLILLCI, LLLLuR cachuu CQ ClIGLALCI LICALCILEiCt UI

NC,LL:LCV

utrt crtl

acau atc, CaLl NAtuLta IQCL auac ULINCLLCI: LL uuct. cruc,t utact. Lcu:t cAcaLl. uactct. Llama: os N&Ct

SS

4ca

u,uu. CtNL' CCL L1V, 1.1411.41,1144414:CUAUCI zattaut alCALLEL tu.az uct.caca ;mu:

U.LCILUCV

Cc

ucuctcu

Lat LNLC,C1 CAM:" cac,

tctu

65

09

cct CL ciaatu` atch.a CCELN NC,N LILLLCt ECACLILI CILLEL NLI cccitut atauct. cal unit& cuuctu tutN4u c,achat CNCLIL cao412 LIC,L4LCl LIGLCULCt ctu. CIL!' LCLLEN uNuta' LULU Callall NI uGLcu' tuaci.cl uuctl U.Q CLI ctAtau acta ctaa,u' LULU NC,U,E,L' NU AGtta CLC ciaactt art mat: c, uct.cauct tu.cua ULCILCI:

CACI, C4GCO, CACCill2*

CULCULII: acia uatc,u NLLII alLCLL CLL NC,LULCt CCAELLU C,C14A LEN acau UZELN,,'

rtcult

atcuc,ct Clatil NA aatu acut MILLE ILI ccumt. CILEN4C1 LCALCL LC4 utdua UMW Uu act,a NU ciucat caFrt utuc, rtc,cacu. NLLLU ZNTLL1 LICILGLLILM ANAL!. Lta,a cta ad.0 tura. c,uu,s.0 cam. ut.t ALLL' CFicLL CLAW LC aat cart rtati. CtEU NC,cL CL,UL! UCIL*(4.4.1* NC, C,L!tat ICU C,N CtEC0. rtc,ccut..t. utc,ct. NUL uact441` a4c.tuatc cic,ct NC, ZL,LC,L! UTLal utucacc atacau ctaci.0 urtac,24C14LI uacuLu ut.K: NU acut

19

caaatu ULC CtC, CC1G1. acta uumct- acto.l CC4Gtal L:LICiLEL lCL Cuacciat. UCaL C,N uutact aatu cua- tutAct ciutu4u c'.a LIU ciu.L' cNa.0 Lux atal, aNat ca,utaut tu.atu NULLU aatuu utucr actLa !L CL NU ciact. cacu lutact NL tutc,ct' Autua. d.ct 1L LUX CCC, attc-wt uactka CC ucuu. aNat LULL ULU' CAL NU UL.I.GLN NALLILC1 CL uaar4t.,ct Lal ACILILCIL:: ULM. C,ClaILF INU LICACt CCICil LcULCLICt

CULCO: ICLELLI ACIULL,L; accu.

uctui LNALL21. ALL CI. LL:Lala L,

L'ttl; CICL

LS

uttLaui

ut.4.1 to.ct zattcact

LNLACI

44 mCL AelcA ,cLeg (cuav N0L enAN ACM: LLUL AuNL.,L. 4cLAL1 uLEL.40 aaiL Nu 4L NLLA NLC Cc CL' AUEA LIMELIc NC41.,ZZ' aarz L4L C44,11. ACM.EL!' NaL 6L 0N044,0' NC4141 L41. 4441' NalL 09 .0341.2. CA LI/111.LL UAL AU.0 L,cLra Aix! 4414 Cf. LuaErL 18 LCM.L.U.' 01.4 klt. NLUI1 4CLLL al LuenearL

r4iLL'

UCILLNI: LLttta:L.CLL NILZLI

EaLZ LINGUA: Auctauu caucticu

CiLLCL CL L.I.tccula NULLCI,

uu,Act. claul

NC,

Uratl

CLLR Willi. NU

NC,U,t,L:

A4C11.1.1

NLC

L:Lt UULLU CAVIL'

uQau tta

cucai: Hat.

II,L.CL

69

c mau uttac,rtau.c uacuut NEC,

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor EtZoptimization using a watermarked evaluation copy ofZtZ


=at; L: s aLLu

1.:Ct41.1.1

CNatl. CLLAI YL&

4LC1

CN/A' (11CLI4)

(44 444LLI

LcElti I1,

44

4UC1 LCNG1L

cCAL 4N

1,1.

6444:

e4LNLLI

Natl. uo

Nl Lcarci

NMI.

CiLIL

ti01

96

AtdCL!'

UCCIL1LE

uNLuro

Acap: C4

al

cNCL

?ULM

LIVelc4r.1 CN421. LNL4C1 66 12,4N. NC4LZ

CcLC1

Lcarc r4e.c

LI'LL4L1 lI4alC14 LN1

r4lkr1.1:1 NU

cx,r

Z01 4421C114* cCAL

tiara

NaL

L4N iCL-c` (NLLELLX) Cqrat.,12 4E1.4 NU ALM e2e!uu

NAL! uci

C4 cl-C1L Cc NIA

C14

aLL44co

UZL!

cCLACZ

4214N 12.1,CLcCI

44 LcLx 4ar,co NdLN

L'AL ULN £8

L:L.

Lean LAVA

NAdLta. L,I 44

ce, N4 LItA AL LtarL CNLA

NalL

aALL14u CL

C1CLE'L

4421N4LL Es

t44 LLeZzru.N.

1'9

L!C1d1.0 344 1.1.fr44 98 NUL,' LICA

C4dCLLI

MEN canu,L

alLeI4L.1

N421Lta' L,I 4L' NQLCL NC/AcCr &Lel' uri,L11 C4 NCL,' L9 Acar NI7L 88 CLLN* ALren

GAL UL' 4Ectc'

,sr,aa

AL:cacC NL

C41:1

CLA

ceACI41.!4C

C4LL L;CLLL;

LULN LcELCL` NA '.LULL 041

racaltle

NMI.'

412n

C01

ULU' C414CI cEALIL 4N cm44llf412C1

cliLLILIV 41,1 r1 CELLO'.

NLI-LLtcl:

AL!NLL

4U.C1'

Nu clEcNL OIL

C/C1CarCI

NalL. Nu Le! 4441 LCFLLL CILCL! LlalL41:1 Al =LC' 4C4NC1c1 68 44eALLIV NA 06 LIC4 NIAL ucle!La u.m.4 NUL' C4dCLLI UAL itc.a.,

4N AVCL AM* enAreat. LCCL Lcart:1 CNLLALI UCLQL,C1 LUI:1 501 901 AICLUT =Ix NU tell.; 4N 14LrcEl uu,,Lx LC4111 C1G4ALLIcUl71 4L14. a4 LNL1 NLLILLIc .241.1 444r LeACL CCU. C'. rulAre LCL'Q 901

1,41.1

LNCOZI

1.4

4/211.'

44 INLI C4 444.U4 4x LcCLCL" CLUQ

cuelLi.zu.

4.

-

44

4r441 Cc LcCaLL LEL'. Cl

4C117 LULL

L:E41,Li1 L4N .ULC-9Li

ucLai,,a CGZ

101

NU 4CLCLct2 L;CcrLCL

444.41Lui C14C1cCcCI

rzi,

CdLL NC1L`

(Aar Mil alL,L. Lrtrao uaLaLi

&XXXI

ZcZcCC1 ULU!: LNdcC1 cLCC11

ucaLelxi ui,LaLu enr, ruLau 44cl LNEld ikcNL

611Li

am)

cLCAL C4 UCL31.411 LIGAZL

ra.rin

ACcUr

96

L6 LLLIULTI

cCUMCL:

IL; 4VOALI4L

UULN Ccli:1 001

xU

Ni

LLIC1cC1

C140

L2CCILILt

kali.

A,.

r,u,riv

LC1LC L41/21, LfCaMcrcCI LOT

NU L44LeAL:

KUL

tarL Z6

=at

44 4L4u.

4N

LcaN ueaciav 4L4u.

um.

LkL1' CL 16 C1ar4l.;* CCILILL

AL' L:cL! Nag. LEL C4 4CLC1cL L,LsrL

N/AL ucieka N4 Lur,41 £6 NUL' LICA C4dCLLI L14L 1 Cr'. ,1,ci 4Lr4 MEN cCcrl 4x NIAL Crc N4dL.6.1' LrL NC11.1.' caaL rLL igLLL 4p41 uQ 4L ur44214 UNLA' NU LILC1040 Leecyc ryc

LMELdcre !Arc

Cc1

ZAINO 4'. Occ4L

1.:LN CILZ

Lcarc

Ac CLCL

Nal, C4 NM.'

96

ACcrCli

AULIAcCIX ,ce!ex. 4N L44L4R '.C41 CCILC1

Nil;

CIAL

Ld C4 44 LCc L'LN'

Uct:1

1.1.12,

LcCLEc` AL.CLc

011 CM11.1L* SQ

14U

uLcka,m

1.4C1

uaL

Natl. NULL' 601 Na,AL LCL, 1241.!

trAu

NW., NALL'.

CAN LcCLE'L NL1 L44CLI.,

LL

Lra,'

CgLLICCI: Nrc LLQ

44a1LLI LcCLCL IiQ AUcCrlA

12C1LC

alLUle C4

L1C1EGL:

AL AELL:

caNcituz cL

CC4

clam CCLNL cuaclb caul cac!Lit NcicacLL udu4a2) NA4LC4:(r4 uctuia. NU liCaal

4GLN1 LNl 4CLItat1::

=lc tit

Ai.

auutc,c!

awl Mai. LAVA: Al CIA NM. CA

ELLL NI L:Lii 41.12 LIN tLEL 1.244.: bL 4U 41.114NI4 L, CACANCY

uLa. zo.ct 4.u.41:4paGn tctaa tO. ICI NALL:4W

N4LL4C1'

Atti LICLGL4C1 Laai ucualcz,

96

icL

14NLI1

UrActl

L

24LLICI,

LEL CCL acL

LI 2.14

14cuc,ct. actcao.

LLILLNLI tC1 411E41 lCiLa

la c1C1412:

loci:

NLLZ

c01

41.14C1,4C

NL AL'ACceaCI

AULlt LTLALL:

rcac,l

ctc,

4LlN Nl= CILCU:

LIC1L4C1

At 99

at

NAdlta* L,l L'LN ULtZL cciaLc. L4latL CCM

CA4A41.1.: 4UC1

mut CGi CL211 CLIC autx uucLatct

at

CLItl 4N 06 CL

UFlua caum utiLada L:CUtl44C1:4at at, L, FGLI; LUN cncacta Walt: CIX LC,

CNILL S

99

C1LCii N4

ZUELIALL 141244 AFLidita CULL: 4CU14 LICILCULL

caaLtzt. aGLawa

taCLUL41.- 401.: 4.4GCCat SO1 ti,LALRLCI.L11: NU uuurn.LLE uc4444ct UC4L4 Lrtc,,: LCL4 601

ant, AL uNada

4oCU NAN il!LX1:1 tilL,N

ciciu

4Z1.4:uct4r2c,a, zoi

cauLtEL ucccLa,ct

CAGLCa4C1

AuNaa ciciaLa NI

urzcocoLv 4c44 cauctLcu LECIZLiCI.

c!Lcm.ct

uccLa NL c,Nct.tche c,c,cu

U Ntal4C1 CaNLLIZI

auct.,Lu uucLatan,

Katt tlt CCi 66

cacul

LNGC,L!' ALNLLC

L=L1LE 96 ULLLL ttiLl:

4CC11

CNI CALENitl uicIL4c1 LCL: CA NA LICA

uuattcoct qcc and ucnt,a act.ca,ct uNaciNct GLCati ;C)' LICAtL uacu (DULL !Cl urttLu' act. L, LIG&L. C,CALILI cciatut LEL c,uata Cast act urad. 4L4cSU ccgAL L.LL' cacacul: Cuatacttu ucc, 4r4a

ltiLECLI 1,CLGLiCV GLN4E1 co;

Lai

LFlti Nu uc,A awdu 4k l4aN1 uutaL' cxL, cutcL auccu n N4CaCLL (tc, ULLa U c,cALLca

16 E6 .66

PDF compression, OCR, webStZoptimization using a watermarked evaluation copy ofttZ CVISION PDFCompressor


61:

C1L4C1

LEcLQ LL4L.U1 MAO Setcl. eZIALQ

CILLL!

sl LULLI.!' OLLL

1.1611

AUcca'

NMI

LAN

LNU NEcl

NmL LEcLQ QLLIL

CcSLL.,

calauuu uCr4 l.! GLL ti.r.N CL:1:1* NU COGL. ULCL 91 1.11.QcS LULN Lula' NU N4c11 m4url LNCL Am.rui cau QUaL1 LlacEL! Li NQ carat.' ULLIQL calQL.r, WAX/ 91 4:14QLLI" CAcA LLQ CCCL QdLQ N4

EQ11-1.1'

N4rd

4c4A1

Lxrr,

r4

NLL1

LEltLI al; meta.

rrii

NW!. rseziu

LaLezu MLR

dLN

ULN

17Z

LN,174

CI'

N4N Nrc Nct

Ac

N1 Zz LILEL.,*

NZA

aqc

rut LcElti

61

CEL.

ur14 ezz.L..) 4,04

OZ

c1.141.1

ro.L

r1,41.

=LI

C4Z1..

41:41.1

G4 NJ. NQL.'

QLL1'

1-11-LIU

Ld4' a4

LNL

4N

RNUry

QULL CI 4L

CL NQL1

Q,C1

LLArrxr

QL.cca LIQL,c11 414/.

;Luc& Lra,u

NuL4'

CIL.Nc

4cw.1 Cr'. N4 NLUL LUENU renNu N1.1L11 NULL!

SAO.' laC(.4112

1.11.4

9Z

1.1a1 6Z

1.16.N

a

UcUL: AN

Ne2c.1.!

EL2cUEN

LcElrl N4 dLN

Lc441.4101

L41LLLS,'

Qarc Nrc

c4s1

uLdet rah NU t4rs, cz LNQ ruud Lau'. NC4c 9Z N(.411* N4 U41.1:1 NLEL 4N Letcl

41441.11 1.1QS41; CleetcN

aNr4u1

c*u.44E'

LUQ4E1 LQdLL. 4NC1214

LIZQSL(.1 N4 LNQL.' qL(1.1,12,

LLIN

u41., Leith

az,4! 121C41

Nc/Zi

12,11

4N

NCI

S&L: CCL LU

(Ala'

Uc KLLU NU

Nu

C.CalCILLC

,aucc Na aLcLI: tc!LLNI: caw.: Lao. CCalt A,121.(GAA 1..![1.11t,C1 1.2,EIAL,C1 Cact, 1.1C111.0 41-1CaLl CNL alC4C11,L1 tCL4NA' 11aANL lac,tuda 1.11N 121.1CL 61AUCL: Ncl (awn, 4LN NCI :0£* I £ alL12 L, LUCA: Autl citstc,w4m cd.u.rt, Cc' UGC([ AN N1 Cc 411aLl- CL L4C1CL' NM. CU NI NW. LIA0.1.L1' EaL1 4.CAL2 4,1 Le,c,: ea; cuts, co_ um.a.coa cacd..<tu CLUNG,' UCIANL NL c(cacu' tallt41.1 1.11.14.(14 121.1.1 uctart LEN: 13141 L,

1.14.1ALLU CC1'

CdEC11" c,Lrt.

LI.LL cmcp. Artcau. GLc ULU

;Lao. cnt

,aucC

1.1.1

4L"41:

CL

retti.u: culta c:s17-Lb' au.0

414

111

ait1. Laul

LNalLic EL

Cc NQ

eilEUL ANCAL'

dt

CI het AL

Nrl uru

uCe41..,C1

c1.1412,*

NC1L' 01 CALCI

L

IZ

umacli uLcuLt NU LCEL

1'1

41.

run

Cr.

-

ur4L.Lu'L

121Qcal cl.N UAL;

clLal LEL1

Net

uu,cA

EcCicQi CN

cud.ut ELxuld

e2N

ALEL ULCA 4N ,z31

LNLULI 4QL

ICL.41.11 L

NC41...' 6

EL

91

81

LcElrc'

CcEL La.Ei.r4 NQL.' 9 Aard.. 4N,G1

LU

41.141-1

Net

AN NAckl ECRU,

ccloal Ne/IL. 9 UNLIE1

LcElrci

farm& 4L41:1

z

4NUL NLL/c CcLall, NmL LIALLE,C1

1.4ELELI;

NC41-' NI.LI" etc La

4N

1.141E1.1

C4 CiLLNI

J;

QLL1*

LAuci CL

L4cEL1 SEQLLL, r1.1;41. CCL LcELCcI LNQL.'

LcElr4I cSe!E* EcLi

NU CUr1

4; LaLrit

SELL: idL:1.!

£

Lcd1:1* UacALIc NU

UL12141 s

441.1

NQL.L' LL'Q

Ncl

LL.412,

12.1.14

L',Ste! CI SA A-aue NOLL

41.141

uc(cLatz.

LLUU1 NGIL1440 cmc:1

1.1.;LULO

aNr,ui

1Z

LICA, £Z LULL' C4e1l:1 N4 SQL aduu 12ralccU. EUULCI LaIJISLI4 LNLI' C4 ACC, 141:ic ccla uc NQL.U1

4l...r4cL*

61 QII,L;

e41.7,0

u1 4.ZN

NI

11

QLQ'

LSL.E. ELJL. NALLia.Q

uaic

com..1

NULL clUCLI

zi

Lurt,r4 El

LECILUL.U. ELIQL

1.1LN

4L

/2141411.1

CZ

£43£-L17' CiLLL! L, LICICIZ4A.

NLC

cauulc, CllaU LEC11.44:12C1CULLI atu,chf cc,c, atuaa 144C41.11aGt.ca,n

NZ' AAN LL ate, A,41.1.11. L'AttatLI: C1GA4N z CISNKNc cc,tc(L' NULL; AC4.1.1 ANLIALE caucucu Clt1.1.4.11 laCtl. CC'. ClAlC11.40. NL:Li: NULLS c(Lict. Cc eiLaz NUL4C1 NULL)' accLu IcLa: Nau rta 9: N cg.a (L, ucul NULL au,L(1.: LMAI,LNLC CtL4C1 ;Ea kallct Na CtlCl Lcl a4.1.1.0 cut. Call; laiatcL,C1 Qua' CNUILI CL1CIN- 4.41.1.1 AN NU CACC1 acNL 4XNEalt: 11411.1 AN NuLuct r4c41. uNtuLl: cuau cac,

CL:Vd.r:L,

L.

17Z

CCSC11*

C4AL) (181.

[Lag AL24.111 autl.4.1C1.1

61.1.:CLLEL:

L9' N

qauLu UNCA4.1 AN

CI. CCAL

Aida uNcp OZ'

Lane,

NtACC'

uct5Lcaz

CAGLada aztLrtc,-

rctLci.u: araon: -utccaz LU

CEL UULLL!

NU WU AN L, ALM.: LUCA AN

cula

cuccuu. uudau uciLacima atucLau,a

9 L

Ct. 1.4.ZL` LAN AL:13: NI,LELI

at II

tam.: u4ar Null

IZ

Nu

2CU,

[LINE' ELM:

C4L1

AN4CA CAM

N

I Z

41.1-1[1. (11A

,114.LN4.11 ChcAL!

UN('

ZULLNLI

UCLCVECCLL1.11:

£l

PDF compression, OCR, webLtZ optimization using a watermarked evaluation copy of9tZCVISION PDFCompressor


61: alLU

t41..40.

C.

01.412

uL,ELr,' RUL4L 4u1rlt Ncdez

4C1.,

NA CURLA1.1. LNULI. NALL:LIV Rt441.., Lara441. Netcal Na1L NAL! I.CitUt Lra44u4 NLI Lcts, ,en,c 4N NLA, LLELCL: C14441-`,Q aLa RNOIL 6t

Ca,'

u4S4,cc NaLLal

LNL.1

LE1.1d

Nu

1.41cm.

86 41, CLLLU NL1CL

NU AL 12,4reirl N4LL1.40'

uLuc4,ri.

uArdri.

CCO

OS

NI%

ACLL NLLICI

C4E41SLL

C412C1

NAL! I.C144

LrCLN ezA,u

NMI. CA NU

NUL: 44

LAA uLra,41.1

LUR,e1

umi

NLI

Cam.

1,1,1dL LS

raaL

ULN

ELUL Cr4 NU ELLLU ULU

SS

LudL

CL

ins

/214,11

LLCM' WIRE, LEL/ NLLIL LUZSALrl. L5 LECLNI

ELLd

ULU ULN

c4 ui6xu LA; uLza,4u

6.d.4

M.1.0

44, MAXI

NLLLO NU caaL aLd1.

LrL4N LQ

Neta.Ci

LK& Ld LUL

mac

LINLLLIC1 NUL LUACL UUCLAU NU 1ruL NG1L NUL,Q LLLLL1 GIRL URIC' 1.41.4, LUZIRLCLCI ULIWILCU C4;, CI 4N NL 09 VC,N NA ezi,r,AL

Mal

NULL( taLLLU 09:17.

AcC1c0.

cautu LILIL AFL

alcaltU

t11.1.1.2

c.41144u: r.,eutcl.

LLf 6:t aLLL L,

acad. taLuta utti.ct ucara NS

EC

Calt,1.1

AELLUL CI 44

1.1L

'

(Nlt,c

UAL C(0.

17z) u

ru.tatu

Ltd..:4(1.C1

Nt1.1.1

((Cid

alt

alGc1.1.611.

Ci1C11.

9S

C1.144aLNA:aulr. ZUcCU CCANtl:

AS

tttl CC(I..CcU:

1..!LN

m4

,L11

Nal.

CiLLNLLELL

UL4LL1,

RL,1:11 CI ,411.4

Et c4

N4LL:40

11.1

ULALL 4N R4L41:1

-

0C

C4r, 4cLaL,0 KCIL NL ca,ucv ru4d.

MI

MAO 4LNLL1 ,,C1LCL LAU. 4/ARL4 ,LCILCL

LUUL CI 414

6C

mrta

NU

L41.111

rcaLu

U4L14U

ROLL1,1:1

LQ ULLI LLULA

Al.'

I.L1.41C4UI 11.1.N

CRNLCi 4L

4L1S44L

rAdcLu, cu Cl 44

NAali

LCINI

C4C,

NLLIZ1

LLQ

uat.1

,Lxi. 1.4x anca. AN Nal, NU

LE

rt.L4. ULU

cixa,r,o

ELL/21 NEL ov

caaL 2idL

ELLd ULU ULN NCLUZ1 NU

zt 1.4x

CL NmL.

URUCLLI

8C

NC!

CCL ULLO LNLACI

UNLA NU

117

L14CLL QL.L4 NCNI

r,Lrru

e,x N41L 1.4U 4L uLArelu NCNI KU LU LK U4C11 C, 4e4aL' LI4CLL 114 NCN` tit cxLLu Nwit LNrUL LIULU LN1 ULURI RAC! Slrat CL ,arA G1 NCL LAMM NCNI gt L.:Luc GL

Laai' xr,

41:.4

CNALQ NUL!

AN NQ NCLUIN

ale,La (XL NRL'

4441. LA

96

14CaNC1

4L1CiLL R4AL QCL ALIU

c(SEL!'

alma uc!uNI. ciatut ucacA,ctu utctc,u autx cAaaaa ltaati: LC1 cub=

t,11.41.1-0.

uct.auta

LLZUL

1.1...,CLCCRI

C4LL1, LC,LZ1

NLL11.1.'

NadLA odLet

ZS

catINLI ctuutuct NULL: NU CLUCA4C1, L,L L'AtEdLI. CS OZ:6Z-0£' caata. cctut.,' N121.1 NU uctauax cac,a, ccart' ctql, tuca utrt 4aC44NA: tS

1.101.040,0

uxuLr LCL

Ne211.

QELLL

NLI L4CEL

C1,41.,,C1 NLI-11

11,K414:

0.4 uctLa uatu.at tULL,NLE aata4C1, NUL,C1. At4.23_tl-L:40.0.)

1.:11,1

acc, aaLtt NU

wait A4Ull.4C1

ELN

ta

t.CL

1.14411.:

611.2.C11(11

- L4ui CA' ctcl., Ld

ANIL(

Cc

am.att.a LIALACI:

W,03

(tc1,1* Le. Lcitst NALL:a:

Nt,I.U.cL1

tcu` RC, dgot: tgcsLctu loll uctovuLut.u z:Est atta: L,

12,001.(acCl:

UUL41.1.1.

aCU. tarcEll( 1.!Cith,Nc.

NR,'

414U LAN

cc;

X

Nedra Lt tautu

au:caw u4cit4:C4Glail4C1 emu, vaat., uatu KL,41,:ccutaL 4t. LILLL:' Uul cactaL uct.cu'd,a.rctutt NU aactc, ucul au. at tac,

cArau 4C4611.1 Nt,I.U40 U

NLLEL

LCL.' AULAA LU4LC1 NCI GIRLI anLIZLI

C4!LCI

=AL; NLQ COLA UR LIM.: N4LL411 AL!Q CCU L W LTC,N,Q NAL'. 8S LcuLr rC LrLI Ne2IL =AU LL4LN4' ?<LUZ! LR11-4 ru' 4W r44Nri. Nut.= 6S LECL* NLEU NaLLQ U.211.11ILL 11.1.1.1q11 NLLELLI ARCLUR cu,dLx

UCCAULE Cc

44LL

ULAJLII

SC

NIZ1L

artut. Ltne,t; 4NtU NZLL4

CALLAA' LZI CILLL

CC

lh4llr4 N;L' L

11;

NLALL NIAL LCLLII

OLL-4,11W K4 ld,LCCLUL UUL m4 ULU, RiLL NALL UrC,N NU ZLLIR,CL

LUtICJEL

LULU UZCILL1'

LULU ACC CL ULU ULN

LNLAR cuLr,rLdY NuL 0£ C4LLQUi Lr,Rd NA CLZL CLXL NC41.3.' uaaL NU' AL ULN NALL:XI NE,: NCLIL 1.444`. lc [Cal' NUS, LAezi.! WI

NW- CA LAALCI. CA' CC, ALfULAU ICLCI

zs

t111.12

ctautt cat,

a a CALM

tl L.RN lacauct

12(1.RL4C1 421C11.[LC

t.

LS

6S

uLa au tu.,c,: ut-u at taut* at, El Clc QC,

cacuccla

LCL.

C,C1F4L411

2.4

C,C,N

tcl ca

C41C1

t.uLa uattcu WIN

G,c4caun

NUL:

tE SC

NU

1.:(1K1.4111 1.1[4140.14:11CcUlll

UL.1.

oc

LCC,'

Lal CI:

LCS

6Z

LE

4C1,t4l

CAM: LA 1.114414

Sb

PDF compression, OCR, web 6tZoptimization using a watermarked evaluation copy of 9I7ZCVISION PDFCompressor


C41.44

al;

U4at41:I M.

N41L4C1 9L

NE4 4c4E1 ILCILELQ

61:

LA Z.

IXL1.1.0.

[IN NU

6L ULUC11i

;az Z9

L'Ail

09

uhurav

rucr cuucL £9 CCELLICI.

il4a.C2' C/tAAL,

4C1411

l4LCLl

146.-ZACII

NA CELL NUL Lrautuo Ncal clCA 42t N1 L9

ruaLcv ULLICa*

NIUQ ACLI. NAL:

Clam, ilLt ALM

(d.

L

-

N

-

laLCW.

al4a,n.

98

12.LN

NUL N441 ClACI

1.

114

Nd

NULL!' N41L1,42 calCcA L4L.1.1114L

4cLii4C2

L!i1C1

Uu4LU

&elm ucuci

4L 2"!4 4Q41 cAenaL 96 ucuLci. XCL 1.1.1.L.1.11 LCc.C2 C41...!

utui

cam Lrams

44C11.

4UL/14d Lla2/Cl Cd.11 16 CilLiLr'

1.444 uciNz.rm LNLAci

MM. ti. 4r4L

A3C,12.0*

C9

E6

EL.

KL

C11-1,4'

Aacat, NAIL C4 Al L.41.1 IAN

NlL11.

96 NUL,'

'Cala'.

144L.C1

S9 /2.11.CLI.

mac

L9

1.1,NCI

ui

U.

Nada LaLrLti

acz

auciu

catu NCLLLU

uaLac,aa cur/aux. acuacL.

Lau4t.

L

DUI

clULi 1-!(.1

C210.1.1

Mal 11.1...LICZI

L'.& izaz mr

LAIL

CL CLLC144

ucuccaoz

9L

AMA

Nc.u,a' acciaLL NULL N41. CL Luaiuu cum aaGaa Eau ZUQ: 4tZUCL

19

N4LU,C1* A

zL:r

CCUACI UM,Crar:

auact. t.telauct:

'l CLUE

£L

N UNCI

1At1

UCletiC 4LC1'. NalL

CU61.1.11.

4C4L1 L.V..kl..t.44

99

ill

Cc

laZICIC401 4C2 4uL

NL C4411. C4C4

UdEL) ruena. KuL

Nll.flUal

M.

zatclIC1

69

Cc LILCI.

AtU CL

CNIAL, £L

CUM.

C4(.142 L

U

Aar,ucv ucuLct. NalL 1.11.LlLt LC42

Al. 1.041.1 (.t.Lft Cl4 CLIA(.0.41 L:Lh.

KL U4LCG1 Nu.

4LL

CL,Nruai CM.

LAILkAlLict.

lid.

cola

-

4uc2

umclu Nau.

SL

4lLIL1

CNAIL

L6

NULL

ULIU44CLLE:aQtaaaa CAC

179

Nrai, Cl

UL11* NUL. CalL.U.

(4C1(11.) 114E

4LL4

ii11:2

99 CALCU

;CV

at t S:176. GILL' L, cGLacc Ld. LAN t4U41-1.11 c,l (CELL C4LCAL: NAN CNL o,Luak NL1 Er:4,c

taacuLta

ruLti.uu'

civa.

N4LLL41.

Al

CLCdf.C2' AA 1.1.AllA11,

4c4Nua44r uc1aL4c

AN

LC4 lUNLA LUAC140

LI ALLICil* ;ULU. CLeIMM MIL IL Cl' 4U4A41l.1 CC1.420 Lill, C4 Al-All 1.!cLit4C1 NU [Ca:CI NUL ZL LcaLL. 4t. IllELIC ZL At L;Ze2A! ill

cL

Luo,c,u aEuu Nu aal.:CLL,A4CLCINLI cimu aue.ua ac,a.fla

4LFL4ZtLC4

CLC(.1:0 AA tX,ECI

AM/

OL

CaCCLL

Cal42LCI.

ci 4; c,c,ure NaL

DELL

cial. AN

NAU

CL

CeallLf NAN CaLlac41 tLL

CGIC1li

NU

Lal.Z4UCLICIC,C14C1* 44C4L NL

Ari CCOl

NalL lCA Ari. u4m.

EACLLLIV

LIcd.'

Cl4C2' NU t.cnaL

Cd.C1 S6

1.1.C1

LC 99

ULL1C41

Z6

GCU UQL1,1:1

CL

ULLMLI

;LUC& CI ad C. 41CI4LL, L'./ACW.2 mLCCL C4 Qlls C4LL41* ULLA). NA AClil

4l..9.44l ;LUCA ,NL!

AL./

rru441, Nall, ALL

JEW NU

CL

LrLE4;

CAC1L1.1

19 C4C111.*

Z9

e41.11. UM 19

gAci cuuu4,cLu /21;.16; Cll /LAU ICLUI

4L;4ELLI

-

6 GILL!

lACCal Lfd.4' elm uccluLa CAUL 41LL41 Cala'. aux. LaLcouo 24101 ilC4L4 LA! /40.1%.41'

CLIC2

9L

NalL LclC2

C4I.LL1Lf NA U1.11.ClilZ NU

AN

441C141

C11.1:1

NA

L

LL

CL (.cuazu. LC2

C4I.C4C1

U4L1't4C1

L'ACi.4 06 LIGIC1c1l ClLit LEL NCL 69 C/' L144L 4UUMCIC1

;UM

cC1QL.41:1 L!21C1c4c1

4C41S1

1' 4C1(.1

i:Z440

rt,

NeAL 41..1

LALC.

cienL NU At. Lcm.41.. LCLi.l. NU CLA11.C1 4E1.N LNA,rt. 4LEL,' 44L 4 Nall. C4

illUTX 4Q4u1

AL!LIcal LIEGlA ilet b9

clad:

IACL

ucLaL NU LiNCi urau../ NU LINE LLOALL.1 LC

CNU CUULIZI.12 LCU NI.

WM lrcLal

rcri.

Xi

(.1.41

C1GLC11

Atu AuruLu

1.1.1.

1.1.1C4LL'.

LINLULI

CLCL NLCLI

e214

LILL' all-4

U4.4.C141:1 1.1.1.C414c1:1

CI-LAU

Luau

UL4C1

CILLL:

241.: C44:

ll411.1

L9

acc,

aat.0

=au (all; EICAL LILL CUt

99

(tA 4ELNL CCtLQ

L6

El' CLAW

CULL N4L1244

tiLua Eaci, a. au u4Lac4a: aa 4UL. ratc,ae,u CLICK cauu4 AuLu 44LCL ULAN

99

ACILOLL

2.1A

4LLU

LcZ

uutarLa

Waal.' LULLI. EC[,

Z:91.1... LULU 1.114,41C1:1.,

19

to)

uaau.0 UL'

GILL' L, E4ald.:1.24:U.L4LI. U4LL.Ni. NU NULL:

CLILL.L.0, U4L

4CL4L

uc,cu,

ttl.i.NA N41. CL,L,: LAN LULL amt. Al. UAL: 4N arcurtc, CULL ca&kate cauu; ciauaai. utw ratAa C,CI L'.&GLL. tuaLta. ULU CCLLACI cp.:LUAU. ciao. u4cal CULLX auaa Nui.. NA cram: 41. ma Natl. NUL, LCA LLZE4N

LLI.CL.40. uaau..u' AG4

taacu. act. Nutcuct

caui.

ACNI.L.L: muuua ial_au LL<L al CI. 41.Lal.4 Cara acrzl. uria muutta` usiLaa (1C, autism rau Cc uact.aoa La acua.

S9

ZL

N4CU

OcZCVISION PDFCompressor PDF compression, OCR, web Z IS optimization using a watermarked evaluation copy of


cvu. OZ: CULL:

NUL

4NC41 eIN

Ur1.1.!U

NalL 1u

C144412.

cl-LicdLt

t4

91 CO1,14412.'

ram

Lam. al 4cLi cams NCI;

ICU Ne2141

Li'

OalUi c4u,r14' Lu, C4J Lt 4ENC4' 4440 4141.41.. E4E40

112

NULL! LIC44LI 4C4 ro Lamar, iz cwrL44 rum 1.1.04 LUW. Lm44Cl ULN coz umu Nuz' Lida4L LL) OZCL Net mart. 4uu cL LxauLi 014 Cl. atoll (144Lu4Q)'

NM.' NC1L

4441 NmL LaQL

61

cm,* OZ ai;LL.!

cuLdEd ,LE NU Ll4tN zz CL4I2 C, aL4L: N4 4L tiz urL,L;Lo caLLiLLraL ;I; t0.11.: ;MIL EZ Liada.cl NU 4414 1,14J4 9Z 44E4' 1.1.1.UL ikN LaLr,' NC1L' gz Lai4L11. 112

qet4.

LeIN

4ru.

LEEN

1.1.1.4N

411l. 44 LW 6Z LCL4' NU /XX. CzOtit 9Z UCCL1.1.1 4014 NU' LaILILL LZ MILL LeilLrla ZC `al,' NU Cl Lad IC NU,' NULL NU 01 umauu,' car, NUL: LA

SE

NU 4u1c4L, LtLcu

!Auk

UM:

;mcubi rLCU ;MIL CE c4r44t4' NielL NU d4C4L LcL NOL.' 9C UV OCU41

C4J/211:1"

cLcL, ;Nut; uLL,rL 0141l. 444!Url. 4O41 LruLz

4C141

cr4o411

Lu4uLrat

CCUINU

u;Liv

;co LilLk Lulu 4u4i

mix

Likall

1...E4L1 u1

cxCr umu' NUL!

Ultrl

Q.L. 4C141 L4! NO C4 s Lzu44r4d 4C141

umual

LNL.r

UOU

1.14O1-12,'

U4CU RuLLA: ot

uadLuu ;L etCl Net

Nialt umaLrL cL mi. ram' uL,r1.1 NEIL u44mrat Nun, ca alr,o uclaL LraNLLs C4L:i

ci

441

Net

zt 44' CULLiat Nr4

It

UdElC

1.1.1O1

VOO40 NI:IL C4 Al.

91

cu. e,cdoc!

AL

aucl c44A4u:c4 44.444414 re,

91

utac,L 61 uU CCCa:AN LAN ;ca.: zz =au: cattctu taut taut claw. NC, NALL:4a GCALI Stlla: ULM LE Z4NIA LUCLICL: NA4Cl 1:4Q:taLtcLI: 61 GLC(1.2: ot NU a: cot Loau cLau. matt NA uz,cu: LNAL. L. c acau L, Qat:. rtutts cluta` catzat c,Ln.L.K1. ar,d,at GLQL UcL uxt1L: UL c44Aactl. ustAL. L L aluLU L, L:CIKLC urtat 91 cacttu L, C4141: UUKLC NU cauLtu 1N4L,L.

I.

ELL:4LI LINN 1.1 cApt..` 9)* L Ccacau AENC1L (actlL CICLIaU utua. Ca itc, 046 ace ca tta6: tqc,tutra-t4tu at utlq

t

t

uaLill

1

Nu. N;LL. uLL.LrL 4N z

LAN

LW. 1' 41N ULU-

g C1C1144 crNL1' 4L21C UCOLL CO 414 ULUOL: Lc; UNLOU Aar, uLfUlt NaL Lc; NaL cNLA NIAL 1.C4

9

craz'

OC4

UCCILIL NU LNIz Ll. C4 4LL4 LAN

LIZIOLLI 0440 41.

CULL! Nal

INC1L.

NdU Nlet, NmL CCI.141.

r,Ec

;LcL

11

C4

L.NU ULN 01

LL CL1 CNal

uMui m;

ULM',

LILLL NU UNal 44-O4

r4;414

cl

udenc

4cu, cl

4c; ,allep NC4L1: 414 C4 NCI

CALLE' NEL

caL,Lc4o

!MLA NU CLN KmL CAQ uuLlu40

1.12.411

4U4l L KL czmaLg: Cr4

LiL.r4sc L4N ruLl

cuaLrLe rLaaLz a4o Niult

LC

440' 1.1.444411.1. CLI4C1.! urakuL 61 rocLr, 1.M4E1. >ILO, Ne2414 NLICLI CEL4LLI

41.11,6' 4C1441.

urLL;

91

17E

WLULC ULLICa >14LU4G LmG

4; tlet

4;

LNI

Nac, cuL.Lrl'

44L4'

c1

NU

2t441.41 ckaLLL

it;

L

N4W40'

9

Ur44 UND

6

CAW Lrch.0

;mad;

;Cr,

OW L1,441M.I. cuaaUU'L' NUN Mel, Nl earlucui um; ;co C4

UMW I.NOL' d1.4 Net,L eILN Net,LI NC, El !Li.ea ealru udLtal c4c4d NUC

NALu

z1

Netwx, Nac, uru ti tr;u: NmL etCtilkL mra4414 NU L244o

ql4LUI NU kelt.; 4N C,

NO

Lrcue cLN

uL41

max gl

I. Caaux L,

z:t aiLL: L, wtr: catu: L, ta.uctt: I uct444: Luacttu 8 i.:44 01 -L' C atcau L, ctLutd. urt<tL cat; ucutl att.; c, L2C11.441:1 IcCa cac,0. cc(, c1Ltat actwat: ettre cldLa cacas: du-ra: uracu zt = uclu.ca NLti. atC, CLELLLC1,1!. lilt4 C. ucmtcou lcCcl ue.Lica. utIctc! ac, atm INN

L:ts aux

L, 44VC:

L:ost cuLL: L,

(t.tc,cluict

ESZ optimization using a watermarked evaluation copy of PDF compression, OCR, web ZSZCVISION PDFCompressor


OZ:CVLV CILLL!

air OZ: ULU: 4N

Lcezat/ CAUCILOLO L4! Cc 4UOLUC2' NU LLE44 ELOLCL: L UOCOOLO UOILIULL NI OL NeXIL CCA LILA L441.;

UOC4112

LNOLLI

Nazi

LOW,' NULL 414 ELLELtO NtL ONOLCLO

LINOLCL UNLOCE (au4L.94 NC& IL

CALL UCCLOCO KCAL

azucezazi urLL;

LOILLILi ECIN

ULN

r144 ISA MECO LNEALE 4ON4CO LCA DELI LULL= LL NU NCLLLI CLIU

LLru Lrzu, cm. ALren 010144 calraL 014 LILSL LCL LeJALO' UZULLLO um.uur aCL 414 NLLIL; CECL 4N 424141 mum cEL ALNI

Lk NOLL' NG%

ZL

c414r: LA (-IA; LaLt

KU LILLA ACV ULN UCcN AtL LOAU 4C141 ELLELM acirt. IL

LNLAO UULLA' CNeilL ULLI

NalL UC41OLO 144 UONLLIal

4;

UOL LULL Lro

ccau AN

L.

;L ago.

r,uaLo

Mr

OLE NALULO AlLeALLI 44Lr1

LcElrl

ULC1N' CALLL

4

ca4:r

c;

1264

LE41 ELILE

4LQ

Ld4C1 UALAU 4ELL KU

ULELJLOI LYLLLLL LAN AOL

M.

CA4 YOLAL

NU

SL

LILLN LAN 6L

i.:1.1411,

Cc 'CUE' LULL

111.

UltN ;NOLL' AOatU

ULLLOLL:1

uar,

AtEU

ULLLCL LL

UUlZILal LAN CLO1

CLOU CN/ZiL NLLIE CLOU ULO LNL4C1

uruu

a;cm.

KCAL OdLEI ACC LUL4LCL ONLLELCEI NUCQ

OOLLOLO ACC LULLLCL UULa MA

LNLI Ut'a

UaLAL Liz; LECU

&LL

;aurauco m;urL

Nem. UCILELO

LIOLIL WACO.. ALNI C4

44LN41 Zr.

08

ULU, AtLL ZV

ELLLAL,

LICLLO

Ca KCAL IS

Wall'

&e.co. uuu., NezaLL al C4cLav ALA

ccacaf

LICAUCI NU

Mill auut.cua,a aLaa ua.cac,a 4c4lot EQ.:mad:1,

69

uru

MUD,:

NLLItl. 614.EL C14 GCt. NtL11.C(A tZCL c4.1.2CL! IAN Um.CILL4.CL CldtVil 4103 4,GCIL AN all414: AN I,CCI C1LLL!

L,

ALL -Z. L CL al,CUU L, LILLU

au!.

c,cact CL:

C44

IL ZL

Ll 4C41.11

bl

C[4.

LL

C414. Nat, C4414

cazicL.re cLuco

.44a

maw,'

Liu,

LOLUL

Cr. NU AUL //14U Cl 44 L.cLrL" al4,L4.

ELL.L. uuLAL. C4 121 Lavo.0

St

rr;u.

;It UENCL L.,.ELrlt ONLE LZLK tIA 4Lren CL Att.

LLOtU cCUclA NI:IL CA

Alai*

NOLI

GULI

dLLOLI NU LEL AC; UiCtLd NCAL UN LLCLCEL NM' OS OalUi LLEUCC11 LLL4 NOLI ZS ULNallt4i ULLLLLI CLCL LOU Ka.' IS LiXtUill.

4;

LalCU LAN LLCM. CUM.! 4N coau LLCM. NNA MOLL NLLLLIC LULLLL AA alELALO 4CQ LOLAO CLELAI LNL1 NU 4CQ aL.en NIZIL ULN cg

Nil

I's LL4L NEAL

EL= WM:

C1C4 XOULO

Oa'

;maxi

cc

UXOUrl LCUO OLIO' UellOLC

LCLELNCO reaLc

tILLL Laru

Ntl

ri-.1 SS

UCUL/X1

[CCU:L. ?UAL

;tale

LEL UUYI LLE ULN

LN1 LILCII.C1c1.

al

NU

Lucau ralLCCOI

LNALU

UlN LNLAC NLLELLIala CA NU (4au4u) ULNLCL

Ecatadti caL.NrL ;ren;r1.

CaZiUi

Ca

ArealOLLO NLLILLI ECLCLE LE/NU CMCEEla

caaL ;uarai

UOL4L LCLEO

NALULO 442 aidL.

NM,'

GrL

OL4L

NALCL CNC( UNE

dt4

LS

COLLIE' CalGLE Alt r&AU

Kt.

UALILLU /SALL NOIL COdlti LNLIW al.,412. 09 ULIQU 441U AC UNUALC 6S

tjcla;L N4 4CQ'

9S

ALM NC&

NIL

19

EN'

au;

ezek. UCILCA CA E4LC/21 LCULLCO AralACO UOCJ/21,0 OCGICLO N4N NLCO NAL: altL LNOLLI £9 ELL' LUOLILdl CI 44 1'9 UOL/214OLX LLICCI ANLLULLI dA L4e44 ccenauni CLNLECCI ULILLAEL

NI

LOGI cal.!

Z9

11a4LAL; LG CL GILLLLII OILLLU LUULLEEL

rux.

CACIN NL

UCALUIO AL

tLNL 414

LlucL;Lrcce

LNGILLI NUL! uLten44L CalW NOLL'

LIULU Ca; Quee.at.

S9

ULLI

ULA 44,441.;

ill

NUT fX/214LCL NLLCN' NOL,' 99 ALV/IALLi LNGILCLO ram. L9 alUOLAL* UCLOILla CeZA COLICL44,41 LOCILLILLM

OL

4SL. Neill U4

CtalL: NA1.124. NI. NC, C.4CAC4C1,:

LNA LalLNA

NL.LZ LUCCU

ruL.Lui ZL' C1

tuca5c1Laz

aatuua actc,ctl C,NUL WaLILILL:

£1'

NEL LNOLL' alrLCO NALL ELNL L6 LLLNI!. lALCUS NtLa AOCCI Cc

Nrt. NAL'.

;a

C. aumf. N4

eztruoi NOLL St LL:4U LLLIOAN LLICL NLAL CILCLLXI NALL LL'ELL Ito NOL' 917 Le214UL Lyme., NL 4Cl 4LL4 ua.i. al NV. OLULLO LLELCCL'

NLICCV

4N4L: lallEd NU 441LLIL Leoqui. ONqa C41LL NALL aN LC; IL LULL AOL`CALL(LUO: ILLOLIO CULLLI XmL aLl tr, 9L UAALLaLi: UOZIALLI G1C1LLLU LIOLUL 414 LvaLuL.

rcLu

LenAuLl

LXCULI N4 NOLCLI NrL LNLAE

44 LLL Ul

KCAL NU f;e214L 69 U44LLELX*

OS

-L.Z L :£0 tLU CI L, NLLELLIt: NU

athuai La

CIL!

NI: NALL:,Cli

NIUa

1..!CUL: C,N

auct

Z6

C114

IS

=CU,:

SS

LL.CL.

CULILLUCli L'AL

uxr LC LCU441 tat:

cuuNcia: um.a

L

c

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of175ZCVISION PDFCompressor SSZ


cru- oz:

OZ: CULL!

CULL

NC14' El (NuLA)' acci:x uwa.' al LUZZLic CLNalc* LAN CLLr4 uma NM., NUL, LAN calLN; Cr, 141.1 £6 LEL.6,' CZat>la AL' 1.14: LC1L; (CalL)' 96 eINC1L4i q4dCLLI 1.11.C1 =ALL 121:1' Ll Li.ELIal CIN CMIL uzuru, NC4L.'

ACc* L!/214NC4 CL c4 NLLILI LUCIALL L.4441

NC4L, L6

4L-411.t'

LILIUld AN azall. CLSL 4L LlaIL Z. ArAu Na LIcle MIL CZLai2L 4LLL EL: ALELd uLAL1 AN NalL NALULL: NA ULC1 86 CCi* raLLUL Ct414/.41.1 NALL', NJ, Ne211... NALULCCII ULN N4LU4I:1 144i

NU LAALeau LACMc441 CLIZLEL! ALILLL ACIALU Nr4

LLSLIL

LEL..uLcuu 4L Lear' USCLI CMLLSLU 44 4L roaL. CCu

uizury

L',C1L1,0*

4E11

101

NIAL

C6L1:1

LUO

Z01

L11.111

UCZL41:11

all'

calN

ClaIN

uaLru CA 001 LS Ca! NCL ZNLL!L:

LLIQ LTC14

QSZLL! 4LLL 444CQ SELL AN ALL!' 1L L,Auem

NUL. ,LCI

AL

LILILCINX NU [NOLL QULN ELM LidaLaL., LILLSLI

(UM-4=4

(X1411

L11144Lf Z41.0

LL Lra,'

/ZIELM

uarL1

XQ L'CLI.,L*

66

NZ.

Lfcii1C114

£01 Acid CL1l;46 cL'AL

NU Nrt. cli.44C1

Lf4C1E 601

44,CC1 SEL

CLLR 801

Laarc

NIILLI 44 LaINALL: SOL C.M dLuLL.. LAN &ALL. EL UL.i4u AN Natl. cot enLua' uLaILL. L.4 C444,L ;raw ,LCAL LAN UaLli CSJELLI ,ACL UW4

L,LLIcl. 901

LL'

41. 4GLLLQ

L',L11-41'

zs 4LIL:1111

ClalUi SQL" Crc NU ASILE C41.1.L.L1 CLUB £9 ACLI" LAClaLL UCILE 14G4J 40241 NAdt ACM UcULLI, LNrc ESJELLLY CN,CI 1:1:1 LTU NCLLI l'S

CrcOcli SqL; Erc NU

L.LELre

L',4C/LCL

uAarLL' LEL/ ;cult. ;NUL

NLUCI LUAU, LUCINC.a., uuce

C4 LINC1L LqSLIL!

C4* LILEJLI

C4LC12, LNLAL:1

-

AN

Ian

Cr,

LC14N CLSCI

NC1L,'

NL C4ALICLLii LLLICL1 dZLL'.

Erc NA C4ZU ULL N1 98

11C1L

CILZUZ L:ECILIL!

LcClrCil

ACCI L;CCIal

uuu 444co uaut C4 L'ULXI Nu udLrl qL1ILITL AN NULL' L8 ULN 99 uci,A. uaNUL., tro NLuli uat;crL cl 44 12NEZ4QI Z4 1;14C11.1.1, MALL!, NAIXLCR LL: NULL' LUC! dLA C1aAu44 StA LIECcLf ALM SZL! alL;ECILILIM NU'

CPC,LU

LAN

Lkal

LEL'

NCLL

uaLuo

LAE!

L:CCIILICL

1SC1LC4C1

AL:11

eld. 6.140

CalcE L!LN Na Cc LNI. LAN 68 alCLI. L:LN LNLACI 06

LILSALli

4U1:1

CUAL:1

AUCcN NL CZ44,1-M XLL' AU4SC6.1. 41,4

al,'

ULN L!.LLIC1L LL4 ACC!' CZCLI1 NAN NLCL (UA'CA)

Er,

illf.L.L1 ALM

ALELd CUL; AN NC4LLI 16 ALEL,' LLVIIUSL NULL [ell CL SA LcELCCIV LIL&Q C(. LNLU CN/AL NULL' (CalL')' NC4L, Z6 Qalli,* NAcri. 421LC 4 NalL AL EL

NC41...

66

CallLici NU

LMLL1

L',NO

ELLruuLz

A4441,11 £6

ZSLL; Clut

LM'

Z,LC/L LUdLALLS

LULL

ELQ

AN U.L;LN

601

;LIZ

LLA NQ C,

LI/21C14 LAN L:LUU1

C4LNLI

6L-0Z CU (-AMU L, L'tN' citict LAM NU AULLC,L qt.aLL LC11 N1.44 LEGIall NA :tau MULL: CCUILN CULL mum Lt warn. NLIc L,LULLC11. C,C1ALLE UaIU ;LULL: ChtILLI 171 e CL tilCALLI L, CANULL LaIN,LC1Al EQLica.

19

£9

ctatuLt U4NC41.4: LUCKA' ACULL1L2 LCil LC44411: 4C4l. LC4 NU UttC41.Cl 88 NUL ac, atcn Ltt.L! caauctul Lctar4LLLt filLCALL[t` LULA C. CULL LINcal cac, aladUU LuaLctutt.u. 61C, C,LCALLECI C1C1C, NLLLLI,L Ac, ratGll LLN,C1 ,CA,CL CC4 Llic!Lda CCU CCl talLt.tc Luchort COIL' NUL' ZaCIlL NI Lta' EctN UAL! L1N4a1 cac, cactmr.tt ULU CL NULLU CACILLLU ta,OLL CL ate atLtt)` (rt lULc ac, cam NU CULICALLE CINCAL, LANILL! C4 CiL4L1LL ACICCI Z14. t'L) CL' (ZCILEL GAL ;CALA caLLNC, CC/ 4 c ttELLuta 1.!LILLL: NU ACCL Auu ACM: LMCI414 98 LU1NCAL.4 atLiscy C1.4 ut.tat NL UtaACCI.: NNUCL tux =LOU ctI LILICALL:: 41,C4LLI L9 CLLaLLI GLAILILI

CC.

al;

41C,LC1CI

C(L,

ALMIC,U NL!Ll

CSC,

&41.1.L!

cactaLL:

cicLata LLL4:

NUL.

:Zt7V L LULL: U.,

cutdELLt MC, CillIaNCAL., LutcL. ULU!. LC, CCL,NL,' LACU,NL ILLN

C4

UGLALIC,LC AQL....atu LCU

CNl ULLN,CI Litc!Lx1 111.,1;

L alai

Oita

Lato.N

utac,Lt: 96 ta4 Ltc,L

rale, ;CAC:

Cal LACIN,L. L1LCANLI

Zan

CALUCAL

NU

66

tutaLLL taLLN4

rt.LaLE uctaLLLt

ut,a tI LAG,U NI LAL1CA'

CAC,

CUANLE 1,424

N41

L6

Oirdim: SL 41AL L!filLCALLL.CL

214,112,C1

LCL, AL: CaGl. CCU 66 sus C441,24: llaN 001

uatItt CAC, Luil

LLL'

ACULA, nat.! CQLI

L1CAGLaItCl: Laa

C1lAC(L,C,C1 CACICL,CL ILGL.LiU,CL

itacat Nrctl. NU N,CLL tAlll

CaLACI 1111,,Cl AC!ML

taLccu. LtLcLuctu. tale, CALL

4CA4C1

C1CiLo.

CaLllt2

ALLLarttcl.

al(LC,L!CI (LILL,C1'

LINU. ILL

L,L2C1

c4c.41

LNL:

LACAGLLLI,C1:

441.1: fOI

61411411: L11C11

C,LILL,Lr

CEL4NL,' klC,

alai Lau Ac CAULAU algal:

CU: CLUA4 zot

NJ-CALLE. 414, 4C44Q:

MULL CAW

CUiLZCI,

,LILCAL

CNCilL

act.

urtaa

96' Ca, r,LSI c..

ucuttl

L:CLNCAL.c

LLL4 cucual.

cattvaLLA ECINCAL., CLLCL

ILC1GLal4C1 cal

C4 L.C1411

raCLI:

LL,

Cc

Laur

ctaci.Lt uctaLLLc LAMA:

Cate., da U l:G411 it.toL.1L1

4:817r CULL: L, LICE4L1-1444141: 88 al.1-!6CL, cLILLct racu WILLI L1ECULL. 1.11L NU cacu LUUL, NU

LALN

NLIL4CL UNCA,Lli LNG,

CULCIN,CC CLLCCALI4:41.2,L,LICL

AdaLLI

£6

PDF compression, OCR, web 99ZCVISION PDFCompressor LSZ optimization using a watermarked evaluation copy of


au 4r41.1 NL CL

&LW' uJcL) (ui rNaauL uuu.,a Uu44L

szt

CLi (NALLILIV 4C4L

cL LEN

9Z1

LZI LeACLILL L:LLQ Ci LUSLAC1 41.E41

MAUI

LZCUU

LLELrL CNLLILLI

NC1

NOGLICL QI-1.4 LAZULI

LILLLIL

I4

CLLUdI

LC4I.C1

MIL! NLuLuaL

LINQLL AN

AL c,urL

NM. 4QLILIL44 rrQ1.4

Natl. LLLLLU LCLQ

QLI

Alm LUUILL

4CalQL.41 NLLILLI SCLC4C1 CLNU QaACCLLt4L:11

dELCI 41C1 1iLU2.10 NU

44-ar4 N4Q4N

41-LILLS

CILCI 1NQ 9z1

6Z1

BALL Aar, L..,calt. Nu W44 Leicu

LIAC4 4Q41 LILLIV

al;

LcdsLuo.

1..i.44AL!

ULU CCL

CALL 1..cL..4up NU

cum!. litCLI

NL AUCat 1.:111.CIN

'mum:

Cl.

aLtdri. C12,0 ?WILL uullrycLu NA roLuo etusi turf N411.. LLL LAL4C1

123.14

414.41.11-!'

&rat

LIVAN

LILL LLL'L

NA

NAL!' QC4 LtELILLI aLcu.

011

letar,

K4

ILL

Acza,ual

LcaL

Q1S1:1

al

ZCL NLI Ea: QQL QCJal41:1 NCl NLi CU' LLILIQL. Li.uaalui 44 ZLLIE CILZL 4LNLIS mac LLI4LN4L:1 CiCLroati Nrl CL etaLrau.' ALNIC

Aua r,Crl. AN UNQ

LcLaz

QCLILLLQ ULLEL

cazu

Nul

aletut:r AN Q1.1.4 LLELECLI NI.CILACII

!4LL mica;

Art. QCLN LLN Na ULLA NQLL'

LILNalltLai CaL444Q %MO NlAL

runa;

LILL

Se.t

EEL

LNLLI

CLNLI CQLQ ALL CALCal NLUQ

ca.La Nt.uLud: NUL r4L AuSl ene,,u NA,rt.

tal,ttia

LLL.ILELI

LULL 42441L, NCI CALI, LILICALEL;LLI

azu Aar,uo

4LC4L AN UCI LNL4L:1 4LIQ' Q4CL. NmL

Lc; weL,cv

QNQ411 C4111. WILE

NaAL NLI

uEt, (ANAW,o) 44Cr41. LGr4Q 111 444L LILALI Q4IN

Nu

N40 L.L. zii ram. uau auA Siezd NI. ALL; uar,

LIALIAL!

caLut. 4UaillaA

4N

LUCKL 4LC4' 1 Et aLszi 4LLLCIQ C1 44 1'11 ICLU NU 4LIQ ezi,c Aczi. Cal U'. UL LLi.11V Lou. caLc caLS41 u4Uai iz; UNCILI ULN NI:1L 4L' Lc N4lL4Q' eZt44 CL

4Q41

rULeALLI" CL

OLL.C

4acutL: 9z1 ACLU: 1.L.C12 9Z1

41.

LAN

al uauLL

LAN LILAC eIN Cf.

;UM M.

Kt

44 121.06 L.J.CLCL'

(41C14

ULM 1.141.4CI

44 ctuLd LNL41:1 ZZI

C1

AEL

Set LANdautti

urzu

LLILI41. Q4L.LQLLIQI

£t

U44

LVALILILL

4L NLLC

NIX

LL

;Liz rrAl.

LNL

LLL NLCV

Qd. AL ,uaL

14Q1 1z1

LIC41.;

ear,ca QCNi

MLLCLCI

kCA 12LIG4C12.

WM;

tau Adula

14.111LI

LLL NA LILLCU

C4 LNI.40

LI4141-!

Zan.

Actaw ANLIL,ClAuauxi.A 4114L. NI.: At: 4u4L, LIU zatACI 4u4:ctttaa2ct 4muctcuttL Nal..

601

uacidaz

II1

1.:CML1

CL:EULLI CLCU

cat 44CCA: 140C4CI

Cc Acc,au

oil

caucutu

ZL:Z. AILL1.2 41,L4: 111 At' crAu Nau. NU cacu 01 uata atucc,N cicLatea relt.NL: NC,U4LIG3 bli

ucaulda uatucuu AL uuuw.0 taLa llact

111

111

AU'

cL

111.41.* 1.1t1.1.214C1CNC11:4C1C4.1C1

011

L'1

1.4N 611 4C1;121'

CLLCL 1.1!L4L C4 CUM.: 414 NL CL

LAAL

911

Q444 COLLr SEQQ 4441. QCAQL VAC LAct.v. Cl CUL NUL-CL

12ZN raLAci 4LQ L'AG14

Aata

ISA ELLLLCL s11

4Q4NC4Q' NuLri.

ucaL NCAL

NLI:I

QULLLIL NU LQXN 4LILCULI4'

6Z1

LILIt4LLTI.

NA alL44CE CLN

LLL (N4LLI4Q)1 NQL Er1 Liauu 4dC4 LhCL NQ LNL41:1 ;LW

utu..ada

Ca,'

uCL L4N LIXQN

Lonw L.,caL a, NU

LAN

Netaz

QLCCILI CN1 811 4QU44I-11`, LILI'LL'CA LNL

1.!/21QM NLLIL

AN NMI. Q4CLLI 4 U

LNCZ

CC4 N4 CiLGCL2 atucaLc! CiGLCada curt tatt.,u cclutt. att,La2 (aLtta)* cita ate, cta.L cut atccuLL' LaCIN11.1 ctLaa LILL.C11.1 GC4 Actcu.ctA rch.t cit.L,ca cc, alC LCGL4L LIZI.C1LIC1 aL 12C1GLa14C1: Ica UtN utttAct :aL LT4LC AWL 17Z9). (=LC CLL. C4 tictoLaa tuAcitia acu UlIG44L: NU Cl 1Ll CLua 124Lct4u' ucatd, ructaL tcuct uu,c,ut uat: ac, C!2Uu4t WALL:- uciatu Nu atc,u ui.tut,u uucu4L Nl ail* al L4EtEL: ctat uoLcau CaLCUL:112. 111.611.C1,a LLtL4a Nu arta'. 1L aGL. L;d11.241: L1C1.141.: 1.11414 (SC, tu!Ltc.44ta udtLa rCLIC, Lgt.l.C,I-MG14C1-11.C1244.11" MILLI

Calirl

LAW

LLd LalLSLILLI LLQ ANLIV

,LE,MCQ UNLILLCI NLI

41.,Lt

L.

etraezo.un

ULc,da LII41.1.

LLCQ

1iLCLL1

1.:LN 011

CCL

LCXLIL

ciar,uai

CL4

oz aiLu

ct4t.ta-

UL

aICC NJ.CI:aciN 4A &Ri. I SI Z:t7£' alLL! NCA441:1., 911

ctuauL uatic, Z:9£

C,N

Atha: 4L 4uaL

4t4 t 91

A.111,:t., 114 Nl4C4C3 1.14, LZL

PDF compression, OCR, web 69Z optimization using a watermarked evaluation copy of 99ZCVISION PDFCompressor


ay.* oz: GILL

uo.

u, La.& Acoag NL

4a4ut,c' Quen,cL 4&Li 1L ACLP

ahucz

NrL i;iCILLI s£1 L',NLLU CIS42,

Qito.44a LULULO LLUU1 NALL,C1

Lain

LaLcx

1.1.0

04LCILC:1'

CIO,U,L1 LR

all41

L,Clra

41QZ,L:Ra

W4.44,0011

-21LE

LCLI NU

IZ14

lud4,R detal

u41.1.41...

C4Lr,,C1 CAC,C1 ill:IL AC,

LIKell,CI

CCILLICO:

1.1.LUCI.

4142

cizo

uezci.ro CILIIL

AC,CI CNIZL z

AlLle

LeICLLI,U.L1 Cl/711.44/LCIIC

CAL N424 LRN NJ.

1.1-C1

aehuLuz ALCl/1

1.5.24

Law cuu

LCNLA: CalC1,11

uLaz Le,a,u

4N ue,LuLL.ri

12C,EL

-

;at NL 41. ,C,N CIALLL. LJ

t4,4 KILL'

aren4uLL:LItedl.rdl4UE,N* Ca, Ne,ui

(1.2Etal)' NuL

NC& NAL NU NI,Lf

UNCI,CL; ;az

Aim rae.ri.

141:2

LAN;

c

L,LLI crAco

e,aruo LmuLrl Natl. ILL AM

NIAL. NLCI

zr,

LG eaAuri.

;arat

9 L

mai.

rag Atm 4(14.n AN 9 ,LLILIT NaCCI NR L'CL-ULILCUL!' ClUt, LIcauri. NalL NU ralcau dam ;coal 6 4#1.1' ua Oat rsul. L!La'

C11,41.

cccta c,ua ucaai.a4 C!ILNI :4accc L4Etc4 rae, 3CIA CC4N l4N acall, NAN caNat uLttact mum. catom: NU ataa. GL ctNaL' Ldu ct4 LLCL auccal acN1 aaLcact ActaLu (ucc4N): Nat. LGCS4'

GNI

D.

at

4Ku.1 lIGLAE44 [1454144 L4G4CL CULLNLI

NalLi

U.L,KtatC41:1 GOAL'

n4

NC,l1.1L4V 1-CL.

LAN ULIALNL CC, C4 L:ILCLIL C(C, L:CMLL: LLN W411244

NaL LCICIZ4L<4 LIMN'

tCN ataLuac. UCLGL44 ACIAELI LAI.) atLu (4[1a4' AEN;U atcucu uctIc!u

titCraAut, CGa acALL. NC,N

CiaUL taLGLE

LU1

WatLL:

91:£17.

CLC,NCcCI:

at. UCLGL44

9

4UL424:

1.-LOL)' :90 L au.0 CLILICiL. Ca; LILL

cacm.t. 4C1Gli.4 LUAU! IL

Z

(C,CMC,

4GC4144:4G[4.

L4N NLQ: LZ4 CiLLIC41: NC, N4I,IL4,4 GCcli

CPU:

au.0 L, catu4.c441,CL.W.ELCUL:: 1.1.4 C<LL auiN caaLa LGIUGL

9 L

CiLLICiL N14L4 NA 14442,41,:G4441 S£1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of09Z CVISION PDFCompressor 1.9Z


LICC4N40, LZ aLL.1.2

tUrst44El LZ: CULL:

1.415ML

KIUI cGL4Ql

CLCL4Q1

uuuuLeAo:r KU LucuLa uazad Nall..

NLCZL411' L!Q LNLAQ 9Z 14ci..1r4.

,MLIEU Cl' LL44L ULUQI

4

UQ' QCLCL,C1 ACL40 Ld a41.1

L!Q LZ

4L!0' QACL NML I.NLT 4ar,u0 NalL cua xLuiu Luu.0 (x4Lu4a)1 4L ,ut.su NaL iL 4a41 NO c, 4umuL4 CL!Q Qc 6Z ,DELL' QLLC rakc ate141.411 4 LCC4 alrc cNC4L' UALLAW 4cr4 rraLei cL cr,LULC:1* craLeiL Nuu.' UML! U4l LUNLA L'.01Q0

LNCL

C4

A4 LUEUL IL cNC44rli LAN L!Cid:li al.

4C141 LMC44401 4LLX4Q

alr,Q

l

NLLIQ

Lutql

CL! LGLECL

Et, cr.,

Lraat.

uLd44. cre2r; IALQLLG ANUL rEU

LuaL:' ULA

i441.4.1

EQL&Q 1.:L41

L'

L10 (.U4l

zc

Qa44C1 NUL C4 IJALL!'

rxu u. Aarl 044

rLCI

4)4 tE

Cr4Q4lrl LESQLCQ uau.u' NU 4Q4L0 ram c4 QW

enei

sc

UCULCLI NIAL UALLAL! ULU' 1:4L40

NUL4U1 UdCal

EZtlau. WIC! e,u,ae,a daL NUL'

camcau,cal

;au

en4e2as.

LLE,Q*

1266CL

LNall

UCUal CNML zi uLai,cr

CULLA

L!Ci

ILL LNLICL LCU CU

v1 UL(.11

cuu dasL NM- AL cL' AdLLN

Lamek

CCg.L!Q

NalL

UNLJ. LNLI

LNLE

NC! NO NEACLI LI

ULAL

1.!/11Q4Q

QQCS LW dEL

xLaL,o' ua ucLaL,a AN WIG

rcal

SE

CNLQLQI 441VC 4M4C411 UCLGLCla UNLC) LC ULUQL* CLCL cLaL,a LO

CLNLLI

ULL!

c uLudi.

61.41. 1..,d

;I;

cii4,c0u

9C

QLL'

Nu.ru.r,' XU 4CQ L ItL ALL CLallil* 6E

CGCQZ

CUUt LAN GCUCI C14;

NC&T

12,NIA

NQ ULU' 144441 (Arcata

ILL

C41

91

LI

4N

91

QQ41.160 NCL LAN!

car'

OZ

ANL*

41ULLI4

Ucl Al;

ala

LAN 4ALCI-L1

61

cauuu.ct L,CL aucLiEu

umaaa

Z:9

call! L, rt: L',1,441 EL:0£' CLU: L,

L:LUCAL:

9Z

4aau. LNau. faCtau L'aCtati1:1 4144: AGC4140,-C1da. N4IL LcCI LULA' (L1A CULLNLI ct,ta uucLatda cal ig,4412:

8Z

L

LLAM

LILDILL'

CXL, MUM-IQ

Ll

4UU44Li AU/La 4LC4L UNLJ, Q1 ai44Q 4SEC1CI 1:44. tz L!41. N1 ralLILI,Q* Cc N41.12,0` LLALI NA,Q LCNLA CalC440 cz ,LINLLUL* CUR NalL ULINLAQ a4; 144C11 UCQ' LCLI N4LU,Q1 zz

4a1LICLI

AN N411

44ECal 4GUL UNLC4rQ

LEL-WILMA! Uru ULC,LIQ LNLAQ

CiANC4Cr C4CLC140,: 41CL4CI

C.

uamri. NAL

-

AAt.!

EI

WLAL

au,

Ld. CLN

4LC41. LAN

sa,c

91 4LL412.

ULINI-41 CAUL LMCL' MLL L'ALLN41 LIL!l LNLIQ CCalEU'l WALL440 LUNLA* UMQ41 mLCr4 C4 4l

LAN ZalCUL 6,0GLL LLQ

II

NU CLNCL AN

ULEN41 Uccrl 41.rt

J.

uuc4' car, L.:Nai

uLad

CILCL!

QL!

aLrdua CNaL 4uuar4! 2cazkci. um4aLl K4

Luanazu,

Zrc. L'44r1 NCL ACV NEU, NQLL'

uar

LiaLt

LILLILLV LNALL

6LCL NIAL 1-N4M

01

AUCcii

L144

ZUQ' 4CU 441214LL CLN NalL ULN EL ANLLILLIX AILS

LNLI WAWA LNLI LkLQ LNLI UA,AL!

1166

Lau'. Crdlad

LUDO' UCLA AC;

CLIdLU L!Le44

L'Q LNLAQ QLEdila

UCLGL40 ,LNI. AN uNQ oc

AL!Q'

4CQ' LCL-LILCUU LLL QGL ClULLZ.0 N44C0 ULLLCL

UNQI

NU 4LL4 VAN SZ CL-CLL'

,LCAL LAN

1..!NLA

Q

LIMCAL

LZ

4/21NAL* NLLICI LN,AL C441M411

ucaau NU L-!Eal

Ci.L.CCN

;arc,'

NAU,

44

4/21N4CL

LLALILi NUL(.0

m4 LLCL-ULILCUL! XLc NIAL NAL: alA UNULII NU 4LL46,Q NCC1

ALLIe alr4C1

NAW Na ANQLL` AL Mr,AcEL CAN MAW

;Gra;

atALIEL AN QI4L4CI sz

LIAL1:1EC.101' L

ale, CLUL

41C,

MI41414E1 UtilacC1 CLak LaINL

LAW tuacca'

L:S 9 aLLL: L, Ltriat: Ace,

IL

141,LILLI4L:

CC,LCIL ut..4441.

CAC

uL4Lxv.,. LLL

uccLuu' Cl

LIAN

acituaL catut.

C4 UCLGLACt C,C1C(CLI LCU CELL:

ll44

GC44L1 CULL4 tLLCI,E1 Ltautcu:UGLCACZ NA ci Nquoay uiN (uLizt. ucacuct, EcuccaL 24EACL: LI NL fill:LN Eta NALL:4C1' NU LILINLL: ELM 4L1241.41:1 91

O LCCC,CL NC,

Ci&NKN41:1"

NC,LLNE1' AL:411C ,C14 L:LN Nc1

CLC

Ltu4t4c44

tc

LC4U42CLII.:L:ClANC,C1' Ll44C3

LEL,' NLCcCI cictE,a'

CL4N' LILUALL:E41.C1

lcu. NU

L2C4a(il.:

1:4LLNI

121.41."

a°.

Act.

if

1.:1441.13

uLucg: LUIZ:

u2t4La- LICACIa CalLI,LI40,: L!41.211.4C1

CAL,

ueliLat am.4 AGC4:

41441, t4C,LL CAL, 24144:1.2411241:

CN!4C.,41:1

mu, N411,

Q rit2141. 1:24C1LC:

14LT

ate,

61

ca

iz

Ltl

ZZ

LcL.L!LrtcuL: tZ

4LL4413 N4CCI LL!CLELLO,'

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZ9Z CVISION PDFCompressor £9Z


EL'

NLU1:1 NaLL

AA N4L4C1 AN 4C111

NCI EN4L141:1

NELL1C1'

1-4ELCCI1 1). U44411

111.N

-

CalE41.14

N&L

Ls EQC4C11*

NQL'

ori.kro

itL'

EUCI

oLEL. NUL

rsL

ELM (.46.EN NlAc. 1.1Nrat4CII 4614

LnL.1.1

e,ru Natl. 01;41 !NU

gL14

C2t41SL4 NUL41:1 Lf4ELL

cco 4EL4 L9 ;141.4d AN an AoLl' 89 AUEii LIACcAL 424 NuLrt.'

C4L4

69

NQL' CAA

ii.ru

cLcurL NL ecra NaL !MLA

ALAALLI 1.1NLIU

,LCAL 424 C4 ,L4Cr

44

NA 4lC1 LNU N!..1. LoatorL IL 1-141.4C141:1*

44lat. !Arca!

1241

Luu...x. 4ELL LUC

ctIlit`

Err, uceuirmi

LettqL(. NCLUQ NU

NLI LULCIGCL

zudi

ett. U1:1

NU riL

uadri.

ZL

LNLAQ

4E1.1* U1 4/24LX1 NmL

LAM.' 24CLUCL UAL'

YlLaLI LLU

LUC

ccActatu;

CatCag4

L:Gacioa.

cNcau

UCC.,4

NELL:Cr

1.11:1

NLa

uoLcacm ciLcat uaLca. Nut

1.1u4Lal4C2 LNLAQ

Ld

EL1C1

4441 41441:1

1.4LC1

4GLQ AN

'Jar' Au

lrlr041

C4C4 CU'

Q1.1

eACCAU

4/.

clCAl

EN4C1

&Lig

424 SEC1C144 14

Lturi. Nrt.

LANELL41.10 ANAL!

UNLA NA

Ell

xri.

Cc.

CLNL LLAN

gt

44-a4 Ld NI14LCQ

CNmL NL 96 61.1ULL' EN/21L UdLLN UdLA NU (a:MAL AN 11141' Cr4 C4 4rL Nl4 4r41-11 LcELCLI ALCM MA dEui. xao 4NL1

uri,

LidLCU AN rCeZ lmlQ UELd' NU, Q NL NJ.

Cc. rE4i,t1:11

rz,c

uend;

o114141.!

UC1L41:1 111.144Lr C4LQ

41'41.'

NQ

ril

C4q1.1* CC14LN

444.41.11.1141Eli' 44L.N4C1'

u.cL_Lnouu rauu.t mt4U

1.1L(A.

Au uurcu. NCI.L.L.C1. NU'

1.1LN

zs

oar,

LaNii 1.1.6 Nu

CC1LCL

LANULL e,odau

LUULL6C1 EQU'L.

L.Aci.ro NU

14.1..N4Q 6t'

NmL C4ELLL LEL-LELCUU IUL os

Cc C4' ECILC1 E4C1.1 4NELL11:1 CLIrL IS CLQi LSLEdl NalL LuAL Li.ao44o ql; 4C1L'

UELrwv

can.

Callx41414

LNLL

UNCI C4CtLIS1411' LLLLCL

EE

MLL11* CLI4441.1 m1144Q

NLIL,C1

aLLL L,

NUC1

59

69

cua xem. LINLA IL

1.144LICI

Ld max

NI.

LNELLLECI NLIQ NC4L' tE AUQ' /4E1.41

Art.' LICN NQL

uNacirm. Lcctlklc cLc41u 1NU

;um:. =am:

I2C4GLCil4t1 cCt

LEL.6 UNI:1

EL

dc1.4: ace,

CIE= um.a clklLc acc,

;au: cLu.NL Ctszl ucuaccat 1411241 CICcElck

ALNC,* tc, c,cictt Laa cd.LacLr UULCaLr

cg

CU cm:1,a

L,CL

vat.au' taLtiLt fl

aucucu

Lc

UC

La.

ag.' ram.:

546.

CULL' L, CGLC1LC Lc! LAN ra.14.LLLI cAcau. UcILI ZC1LCI uat.Ata- LULL( LCILCI L:c4cLczAta:

CL-CU UNtLU' aGL uNce

tku act INLIL,C1. LCALNA' aLLL: L, scrILI:

LcElr1:1' AICL

oaraL Lro

It zt

441C1LL

i444CI 4UC1 eta UNLC1CC1

C,CaLt.

LULL NaLtl:

CLCUCl NU

AELcUi

4141. UNC1

ttLaa

NU ctAd.

NC, Gto.LICI 41.41U: 1:1

ULN C1Ur.C1

C4La441

41.11:1

aucaucccu. ANui.

rar<wa- NCLUCI NU caurzaccua LCL 14411414: Etc

ut.e4oi. EEL

LS

UCAtUct CAW, NA aralrl:cGC1 L,C4411.

LtuLatto.: Lai ucac,oa NU wid. art.

,rrl. NmL

oar,

1.4414. 4C4 LCL Cc

LaL

ILLIL NELIM NA azuri. Acutl.

444u.o

t/17

LAU, ANEl NQL

earL

e44r

mr.e.u,o

alLEC, AC141 CU

LULN 44411

1.4.1,44-acitA.n.

4arl"

C4ULI LN1

LQ LNL4C1 ULLIC4ii

oarau

44_a4 urLur,o ot.au Nren4 444r1.0 EL iaNLI" LAULT ULIM.AU NL 1.4416,o CILEQ o444o

1441 Ql No.a Lo,Aort. LL4LP cznao Lacou LUZial NL aLmrt. gi Laut xren, Ucl.

44

AL'

,LEAL AN Nall. 24411'41:1

LIELNL 1NU LE/VALLTEC1 41..aua4

OL 4114LC41.*

WEL; CULI6 AA4111 LILLN ULa 414LE o' 4411.12141.1 NLCL!' AIM LiaLii LAN NULL 4UaL.E1.1 41041

N1.L11:1

1-14LC41 12,C1t141

CLC41:1

19

UNQ N41.12,60* C4t4AL4 L14EL1 NmL LENAL:

UC1

NalL

1.14ILL41

NA 14E04U:A NM-I.'

;LEL;

99

ACC1 4UL4164

X44co. 441L.Lr

NL LAU' 4461. ULeill

4411111.1 41.1C1

a9

EUAC1

LNU L44

NM-WV ,LN(.AL NQ NlLIQ' [21i441..rx &NU* 4.141.! NmL LlN 112' g9 um.t.;ui Cr4 LrCQ :41.1C2 LNQLL' IL`, NA IL; ari.

0414411 NUL.' £9

'9 ACM A4CLL1

mou.'

ezto4ri.

Lal

9g

ILAU 4LCI4CI4C1I r4Sil11 Ni Fig lALICILIAdl.' ;NUL NA,A,CQ NialL 4N4411 L24U 40IL: Q4 4C4L)1 (Cr, NULL 6g Net,l. ce1ALCI,

Lent, CILW

AC41.1,' Z9

NCI.

LcElt

oruan'

ccr, epz

NJ.

1.141C441

LUNLA

LZ:U.traNaCI CILLU

aILL

LZ:UCE42441:1

ML

LUEALII tuN2,ccoa NELua

CtA

ce,:aa caw UAL.GIL L, LtGaAat: CLU

ELL')' LC1CLNalcLI NC,,UL LC,

LICN aLLCa

6' IS ZS

(MILL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of t9Z CVISION PDFCompressor 59Z


LZ:LI,CCLI4412 alL12

CL L!4401.L4l*

rC14C1

r4uLri.

LLIEALLL:l

LC144cm. 41.

N1 99 LUMAL:*

uciNuazr Nu AL4L441 Ltr4LIC4

;NUL

41.1.1r!'

NA L4ELC4I AliCAL1 L4ZI,C1. NA

Lkl

ZCi4414C1 1L.414CI

Ltri.

N44C1.

NIZUV

12CI

AUX.'

1.:4L4CZ4C1' 4411.CC4

Ci

214 L4ELZCQ'

LIN OM. NULL'

NA,CL 441LEL 4caLl.g NL

41.11.41.'

NIA=

LCLe21LCI

LUC1

ILL!, Z6

1..,,ua4ri. UM LNLAZI £6 AZL,LC4'

AICLLtl 4411111-U

ILrL

NUL 41.

LZNL1.1

AN

tact.

96

4fLcu

Arc

UNC1LX L',ZCILILI L6

NL4

uenca.n.' NUL &L. CA

AGUE' U1.41Z4L! 41.Lall

WAAL! UCA

LNI.CLL4Cli CZAL11.!' CtZCIC1

1.4t4L11.

ALazz

41-CLU MALI ULU' NULLEI, EC14LCALLC NCaL

c4;w4t. tLu Ecact: LIALILLUI.

a;

LIcaLie,c!

ilA4C1

uLe) (cct;

C1CLCLI

L!CLOL4C1

12.ttN

N;Luo

CZAILL.4

La Lkl

N444 66

LICE'

24411:

1,1,

C.11,111gl: C1.1

L

E:9£- all.L2 colltt, cello'

at NELL ICLLLI: ua,,;u AN Neat.

L., L2CILICLA' 4.11.1[1. c

NUL

69 16

LUAC!L ALILINCL' CtC,LLICI ULU

cla

AN NI

zuaLcu`

Z6

att.:

a.L.LLL AN

IINCLU

CALLE CLCIL

LLIZIAL4L:1 t4L4141:1:1.14.L.:11,1:1 1.11.10;t1

£6

t2,1CLICLI 1.11.1LC:CANLLILLI

uLa' tam qtaca 4LaltltUott: ILI' CIA NI za4La' AuaLr 4aLti 4N Delft: LILCAtcl: ;MAL C,S1

ALUMS

C1(1.ZL

CAINLEI LIU

Nl

LialtaLl

CLC

tCL,

56

96

NGIL

XNCC1 L:eALL:'

1441C4LICI

444

C1LZL:i LIC4L4 !JAN EC4LIC112. CIL!

CL N4LU4C1* alZLk NU GILL UM ZUCLUCCI 444CC1 4r1

4P4i

laLti. N4 LOLL 44.a4 uazLE 4u41. L.r.oucLu LLLU Nu 6.1.v. 1.4414ca; 19 EC4 LZ4i Z9 LZL C4 4L.al 1-1.44 Al UAL ZLCUCL NU Carl N411X41.414 NU

1,41C1LCI, NUL4C21

LG1L44a

arax

ara! INC4LI L4ZI.EL NA dLN L!IN R Er, NU Al LUMZCI. C44441.1 L;ELL! NU LL'QLrL 41. CAuLri. alZLLILCi4C1 NlUrl. AALZL4C1 LUCLL! LCHLU CLUC44CL CC4C13LCV Ca444C! CiaIGLILIC 1:LUX! INIZU XL,LV Z4

GLe4C1. 99 ULL.L1

Clil4 Lkl CLAP

N4t4'

LL,L INLL4Q 4441C4L1N4 NalL S9

ZaiL4C1'

4um4ri..

LL:C1

LLIC4C1,1

XL!

IS44L:CJ

AN C4 LLIGIZ ZC4C1 L!QUAd LLN NACI' ALA NeAL, L9 4aucu cit4sLat NALL; N41, C4CiLLOIC4C1

CI:CA

Nci emit'

;Will.'

doz ;CQIL

ULU.' CaC, CaLL2L NU c;,;L: uauu cALC, a, actLia clacLLI LmaLL.0 WALL:: ;Ca.; EMI NU Lt. Lpa L:NNL C6C, cc.; cc CCU! LIL LLL' N&A ;c4aca am. NU utct ucaLu tct; LLIL: CCU NaL a;ctu' LIC6L LN4Al outal Lmct C,GNILLL' CL.. ucaLu caLz ttaL. cu. Eau.: Actc; u&NI. L6C, CIcCC, LCU.L ICIECILL` LIKNI ClUAE LLLICL2 LICaLLI NAIL'

aur WEN]. ccct;a uaLu NU aac

9L 9L

L6

NI C4LCO.L11;

aux CCI L, ucladacr aLal LIUNNLI NU ALIL mulct ud.1LN1 caL4t1: L, Cu: ct.cucL NU tuu Nat. urn.cl aLLu L, ULCaN 1.CLL: 4.04 LIAM NLUL cAuta.0 NUL culLa' 4c; ca;ciu NU CLCaNU uuu autuu cicLaa Act,;* LL ocud. t7E:0L-L

CC!LLZ NI.UL

cc&cl

'CLIC,

LILLI LIECILIL11114C111:LIGI

L!CLI4/211.

La Nu uLxi. La Lez4cw.' 4LlL naL.. 9L 4M4C4L! run. 6L quaacia LSL4a 1.2441. INCL t1.1L.,.aaLLI' INU .Li Li en; 4LxLv. uu.L.,,a NL ucsarL LL4u C442C1 LICRU LUCL; UNCGI4C1

12LN' ZCILACI AULLIAL! Ctl. LILLI' LCI NU UtCaLLC LINLa NA GALCALCEI LCMLK: L,l ucl,a L7,14AL' SL:tb6 QILU L, NAzi.Lta.

NLUI.

LC!

WM:

C44 NA clEL: uoaLd. u.4L.ILL.

WI/

Zr4

La Ni.uLuai. Nu

C,Cla.4,12 1:C1CL,4 L11E4244.4 ;GEL CL: AGC4

cILLLI caLct

uNuaLu-

44 LalL' Nral,

SLOIL 9L

LC6L,

L, C,4[1.LLI." AACLI (SALL LICILA

N

a;

Cl.

4ri?

L:04

LL L!CI-LAL:' L:C1FldL2 Cl! Z41.11

L9

LE:ztL)' aux 89:9t: (aux cal luu actauctu

tal LNLAL'CACAUCLICLIS:

uL;LLEL LLILILia. CU-LEL

CZL

£6

rl,C

LnCLY

Cl' Aar, NALL:,l) (NA dLN

44 L4Url.

4ZL.LI1 NILa rtmL INAL; NUCI 96 &LAU Cr4 L'Actl. ULCV NA uLLL Nun ralaLQ: ULL NA cuni uLen4cL CLAD !NU:CI LILCLI N4 Cir4441:1

LNrL

Lucl,411-! t'6

NU

NC1LCUI LEACL L!C1LZ

CC14441. ACGLL

UCICaln

C1.41'

NI.0 UV. !NU NLL1L Ltari.

UM.=

rsuLn.

L!Nral4C CUL ezICILUI. LlaIrl

ACC! 44411.LI x1UL 1.44ULCI. 09

NUL AINLI NeliL

4L:41,11: Gi4A4CC1

caali

NU alCuuri.

1.Z4L,NL!' ZALYL:

4r1.1.4C)

raucL 4Llll/L:' ULCill NU U,AAL:

CiLLUZL CL

LLN 41CL4LV NalL 69

diN

CALILCI. 06 GIZ4L1-4141:1' LC1LC NUL: C4 NI.:

NU Q. w.AreIrt.

MU:

Lar4N4C1 LZ:

au!

alail LILL ucLaca

09 19

;r41.&L. CLAICIL:' LULL(

Lia4;1 u;c14 ICLLII. Ni. NALLIL Lc1

ELL'

NACU,: L,L 61.:9g. QUA! L, a: NLL SS cl azLaut elC, NL NLLE a; uacuu

ttN

124.1LIL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of99ZCVISION PDFCompressor L9Z


MC4441 LZ" aiLL: L.CL calUAL LAx

LG cLcd. CLAM,

4uoirdi

4414C4-4L'

001

EL cUcl

cusud,L u44441 4LLUGl

aze,L;

C4

ar,un

okt.0

NU

m44

WAN

CN41L LULLILCI LLUC11 NALL:40

NOLL

LLU

lila

LC4 UcrldL!' NU LIN

CalcaLcCil

C4 U.CL4 ULNLL: Nall. CcLQ

cia,du

LLIQICL1

uNrenm

crLICI.L1-41

1:42112. N4l1;4CI

CLU

Lai"

CI WAAL

1.41.C4; 4114EL LRSZ

;Cat'

NIX

&CZ

C1UC1U NCI Cc LT41.:'

CEA,. N4Lli4C1 NI.LLLX

4;

NLUL 1.441ALI C4 Cc LCUC

11441. 1'

UCALL

Nrl Lau

ccLall,

4u44cv cALLLI.CCI ;Calla Cc COLLIZI

?gym

N4LCC1 NQ

1.1.4a1L4CI

Z

C4

alcCI.LcCI Cc

ClUTXU CNCalcCI 441

C

kiLLI

NUCC!

LL.T4L4.ci

LIC1Lf4C1'

uLLA

ma.

444:

ClcCe

CLL4L NL

L204 NALL:cCI C4 INLX 9

ULU: LIAN

4Ca

L'ACCILI

4Latenau

NalL

CACLNCI.

U4l.C1

C

CNLc..cv

12,C1.!

crLL,e,

I.Cala

ALLA QiC1LL1 LCL-12LACLILV ;NUL CIZI;L` CUM. CCL 901 441.14C1' NU L:41.CLcCi 41.ZEGica 1.514L: DIU 901 laL.l. NU

424

!ALM

4;

LLIC4C1 41.:C4N

Na

LcC C4 CXLci.

VAN (N411:4C1) 011

NCI 60L

NL 4CC1 L!LCCILI

LLIld

ZAUZLI: 4 LOL L'U 44 t44L N41L C4

AuuciaLi

dLLE LDW clLA Ncrc xL

N144 41L4' Ncrc ILL LICLIcLl* NalL LNU cdl41 LaNc4L NU L'4LL4 ICit-C11-! AuLnur Aca Aur,u LCI-c raLUCCI 4C141 4CLN L'LN

C1,4141

g

ELM

czamu REIL c4214tui can izUL ILA' cal,au ROL C143L.' 4atL ata LCd ultC1LLI ca calL' CLUC1 raINcl, DILI* ;Ca CCL4L CL ELE,xca LNI e!XLCI 4m1 ruaLl 14GIL ICU dpLeIcci. UY4aL KUL 4L444ce N; ccNCICL crca cm; EL WAL UNI.C144 L'.tc; N4 4r441 LCUL NCLULLV 414 46rm 4L41. Nall. NU 41.L

-

ci

901 L',41,4C140*

CLACCV 1V1

a; dlrmL N; LL4

t01

NUCI CCLEcCI LNC1 UAW NUL. N41,12 N411:4CCI C4

cilIC11.1,

larGIcCI'

N41.1. 101

rzieziu cL if.CMUCL*

41,,ELL:: NU Lsaa, ULU

ULM:

CCM CCL

114

C4LC1

rCL.14

Calll

cl-StcCi L4L U.NralcCli Ulc

LcCUCCI

e214U CI4CI4LI C4

COILLUTL atu 4L:C1

cUICYL 4fX1.1 C4LILC LUZ C4 4G1C4AL LAN zol NU ,ek.ca. Lua4atc4c1 LaLLA' 1.1.C41.04 XAL NU 4I-41. 1.4N col alra471C1

A AL 1.1:44u, ZZ

uaLcu'

ULL1C41 L'AN

LcZlrrl. End*

4131.C1

LcLrd curcoo'

LIUNL

CU.C1

NaL, z11

KQLL ULINLcC1

CXrc

Nuw. 4&rcE LT1.! NU' c4a C4 Luzz.0 111.4.1:

cl4

4,UL146.11 LICILCCl cCl r41.44.-At4LIL,L,C1-111.1tC1.1,14:

.Lau KL,.(1,4 6Z: Al

L1L'.1.4,41

£01

CilLNIL1

NU

ul,c,

reac4L1: Lt4ct

col

IL, a1LL:17:£9L L,

CA4, OA 121EUL ACUGAI CALCIL

Cl szctE,L

Lam

CANIXt cctCL: all1CAL

UNCia IAN CIALIILI COL N4,1.114V

NILALC

ANL11..

LLw. cauoaLc! CLU

R4 CAUCIL

C1

ucuaLLu C4LICKLI: NOL N4UNLU,

Ma

ClICULLI NCI

Ca

CLUCI L'AILL CULIOUUlL1 LNOIC4.

alq

ChAttl: LCI

cauLoc, ICICL auc!Act

OCILICL L:CIGLOACI

lictUcL,4

4Cil

c,cc,

aucucu

ClLaua NULCI c[1.1

11' caLI,L617,1La co.Lica. 4LCLU

CULI,ALC

ECIOL CUL ICLM: CULL ANL: NCI

£

4,11LICKLI L!LEL:

Ut[11` LAW C,11441.041: NI claw' ALILLLI auciLEL 14NL4l: Alll 4,43aal L4caLga RCL4 cac4,4 ucIEL, uch.Lca`

17

s

cur,

NU ALaLc uccu,L,ct ZKL44144 4 aLca,clatuctuu NULACI uchLav NLa NU c,LcaLt Cl

z:zir atLu

L,

ALtuacu.: goi

ACCI:Lkutav 2.103.141X41.1 601 NAILI44 NU =NU,: CLICI LtLINLZINOL ZT1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of139Z CVISION PDFCompressor 69Z


ALA ZZ:l.1444L1 alLLI

-

LEL' 4C4 AL.

N4LL!4C1

LUalCal UNLA LeaCrc

1.(24ULL4M L',C1NUacCi

UCiU4C1* LILIccLI CcLCI

Ui

1.241C4C1

!ALM

=cal

LI

LUIMQ

4144 AN N41124CV alacAL NalL LC4

LUUL4C1 LUCLCC41 U.141.1.1

raL

4u44r4e CELL

,uaLA NOL NU

Ui ALLUCil*

44411U NALUcCI

L4i 1444 alrc UCU 61 4ULQQL NQ1L oz LLLIU4C1' C141 cl,(AL L.1441C1 LIS; NZ' ea; cri..z Laudri. N4C4U C4 zz ELIA 414 41CC141 ;caul LULCZL 1Z LALLV ell.,C,L!Cl NU NU elltC1L-V4 ULC NA 4lu1LL U44OLL4CII C1UC1U Can:. AXNU 414LXL

Aun AcLaL.,,cv NalL

NI.L.I.Lt

£4

MO X;

VIM LCaLr441l.1 N4LU4:1 NLLU

lalLC ALalc

11-!C

aze,

LNLX

UCMCl4C4C1

GA; CF4C14L4Q 4SLC1LL

LuLrui. UCILCLW

V.C1444C)

41C1

N4

NU

N4L1-!4C1

4Cr4C1

£Z

LRi N411..41

ULZUL

tz

UC1

C4/214

c;Call

u44

Nral4C1 UULUcd.CI

ucLaLx (NLLL,o)

Lualc L4i

LINCGIcCI:

CLL.'

DELL

it;

ozmuLi

41'

;mar uzu

1LutaaLN. LU zt, oL444 cAtat.` Iturzactu.a`

ALE711

otcruci:

L,

NUCV4142: Z:Z9*

Z:96.

9Z

LICCLCU.

NA OLIN IL:UW.44M utz4N

al

atca.

LICLN ClN UL.J. LaIALT

L

C4-4C14'

LEAN Lill-CU LCAN L41.11 CC44 N4LU4C1 NLLI,LI

NralCl uusu..r 4c1AL E,Liax EcuaL &CZ NU rcuLcaL UULI4C1 LIU44LI LCf.LQ CalX4C

Qurxu OtralcCI

ttLaz uca

L,

Lva

z:t171:

SZ

udima:

L,

(Awn act, aLau LaatLu

ttill,Lt: MEL cLa tttLALLI4L Ltd Mat La LILLAt41.:* LILIL! [ULM. NALL:4.4' Acactt. NI C,LCIal. C4.1.11 IIIAN CICN1. 4111.144.4a 12ACLI Nia1.4. CR4.1. UCCA' 1.(tLE RA CLIC.I.CAL AN Lctua NIACL

6.1CL:'

L1641.

SZ9'

tat CNI.

<a,

Emu attka

LULN

cal 9

CHILL ULN 6 NIA.' 11.4 OGL

44E4 1.1.1U C4L4C1 NALUcC ,Lat 41441. Nall, £4 lazu 01 uaiLaw

ALLA 4a..Lo 4N H4Lu4:1

ACLLNi.C1' L'.4.N

Ma!'

4NEL, VAN

aLru

L.Raz

CULACL NALUcCi NU

4a4d

;NULL* 3r4l 424C OCA' 4411-a ZI caue,cr NLCLI 1UL UCN:

ALa.

CNrGicCI

LNL: UU;

LILL.

atrULLLI Yr4Q N4

LUU

4144 LNU

UC1LC

cuaLA. Nall, NU

It

ULQd 1.:AL4CI NU

LAN AL AUlcd 4LC4L AN NAIL N4LU4C1 C4t44L.4 NLIL,C1 NA M. NA CLIQ44U GLrL IAN Et alridl 124441'. LI.

UcL,L ri,LN

441

1NL4C1 CCILIU` 41

C41.

ULLId

L'Ati rlLN

12.CMM.E,C1

cua,e,u

;LULA'

C1IL44LIL. eILLE

NU 4Cr40 N4LL4:1 vt

444112 N4LU4C1

AuLrezu..Nuo ILLC441

LC4L4CI

LAC;

C4L4CI ASILLIL NALUal 4.1441 AN AISLACI C4 UOCLL C4 CI

C4 1-SLIL

£4 1444L:

cdLal

UU

UGIC44C1

£L

UCA 4C1LILI-N UCN'

LNZLi NU AUACcL LIUCLALIL i.LIGLA* NAIL NU 4CUU

LNALUZ ZU4L-411

t7z9) (caw ELL Ce.ILZ

alC(LI

NLULLE C4C4L,M4CI: ULLICLUL

CL

ANLA,L atuCtlW 4u,u,:c.40Latk4 44-4rd CrL:Ca.144

ucAC:NLL:.

caucittu

-

UdEL4C1' !ALM, NU

LI

61 c(1414 rac4 taNaa- CLGt. Auciu tva: ra.A LucioL44yttL4a ztl ,caactt cauLala ANALL:4I4 ULLU CLLLc caucutu uact.caz 4a1. LtcuctLc: L,,c44A412 tZ ANCILLI zcttAa ctu. uKLclka Latut caNcia Adit.Nu cauctuu ttLa,a NuL44 cu.];

AcAA CNl

oad N4i

rcuum

C4dia Nu 4NELUC1 1.14X4ri

atuaL urt., adLz aat,cau Latau cta NUM ucuu,a

(am) uclica uuuLa

cu.

sz

ACai lialcrLUL NaiL, LALLa ALL; L LYLLC dLLZUL NU ALIA; UNLC4. LC; NLLU £LCL

cLa zrzL;LL.L.l

Ercugo.'

rux

-

4C4LY4LL.1414' 1LLC14:

IMULAA.

maa.

LN4LU4C1

C1lL44C4C1

WALCUI 4LreA alrULLLS

cALLL

NALL'AZ 4GOld

441LIULL 4N4LU41:1 Cc L.ILNL! V.AN 91

L4cC1* Lne214C1 U41LU LUccli

LE4C1 Nce21

LdNti4C1

U-Ne1tL4141 LUCLXL-41

1UC1AIUG4C1

zz: DILL'

ALcc, LtdA441.:

114

ACG4.1.12' NUM: Lcl L',44:clucLu. <IA cl:LACI. zaatc! ActA ucicum uNattu cant,. caaLtzL uacLataa cad LtactL: CL, 4541414 akuctuu uact.cada cal 41.410.: 1.11.14L.L:- CIL LICA Q4;4.411 CaLICLL4.1 tmaLca,4 cCd CaN41 LILN L.:LC(4 1.144' cu,c, NLL a401. aucute. G/Ltaw LICIL,a2 14C1 CLIAk4.1/' LIalte.ILU uuzA Ecluctu caaLtzt. acaza.4.4 2,11.11.,12 NALL44v caA CCULLIL NULZL: CAN zu,,a actu LNLLc aLLzi. AG ACC,NL' NALL1,4 cac CCILLIL C4LILC! NU uaaaciu CG6141.1 (MCA (CALCUL NCL (atm e.Lcct cauuaLd cL cAtc,a` ACC4NL 4.CULL. AN caNALLa u.c.tcht,a LICZN

Ltaccm:

ACV ACC4.NL'LNCLI. CC.IC1C4.

CALXCL (NCL

NAL124.14 CULL(

Al <tut.

Nal

NU

Ad.CILCS, 4.1.CL,1

41124;11.14.4

91

6

01

91

AN 1.441.6LLIL` CAUL.1.44.4 LICA UNLCC4.4

cL RC NI.:

ACC4.N CtLIL. caNAll.14.4 CL RC EN1.4.Z44). LAN IINCILEL:

GLCULLI LLACIALI

12,(ILLNI."

NU L1L14.[LIA:

91

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ILZ Z OL


zz:Ltdcow au.0

ALte,

;SU

NAU.N.C1 CACI

LILIV

14111-

NALL:

NU

;LtA zz:Utte,44L: au.0

iLU4Q caur4 Idluu

AC441.

xe,Lucci

IdU LNYL! LZUAN N4LL;41:11 MCI CLMCL, Nall,

L

4141.1C1.

C1IdC

UU1.1

;C;

dcArL vE xLizci aLro IdmL uudru EL.:mu aluaiu. 4L. LL aruaLL CL SA

0.C41-1,

Lelcaxoix uuaLAw

4cri.A4re

CC

CILELLI

EmL

daILL.LL1

LL4 NU

L;CidccCic

AAL.r

ale,Lual mQ xLx 21c,LL

ci

9C

LE

Clta1LI.

AL,XLCCQ L.:CCcat

cL

cLNLICCI' NCI Cc NALL!,C1` NA Cc

9C

S;

call

LL.Cli

NALLUCI IdLI LIGNLL

;ClcacCcCI*

1:CI LI,LN

WU'

CcLICLI 4C1AUC1L! 44c1-5:1 cLENCI NeAL

(It 4141LL/LT ;LILO

LcElrrl

clC;

cCL4 N4LL!4C1

MEW

C411.

lANCiLl4 alLCI 144

LL KLda

(epECitrd:1)

AllA. d_tc rrLa

CAN CtC1LGICLLIcUQ

Cc Ct;LIC11-9'

tlLail

IdmL

NAL!' CcLc N41.! L.Nr/21411 NLI NALL:41 LCL N4C141d LINALL!,.C1* NU Cal 4W.CcL, C1LL.C1 IdmL LClOrLcCI LCLIc-CraLf LCCOccLLI

Lid

4.1:1

HALL LL 4SiLLIV LUZ

uLtaalu Idu cdccCil CNLA' CtarCI

;C;

SILL! clal4C1 NALL:cCI N411141.

144 ClalcECI NCI

rQ N41L N;L:

L',CI

cztiez

LtielL

Z:g61. CIILL: L, c4C41,1: cag4N4n

urt.Laa

,aw..u,LL. Cat,Lf: AUALVALI.: 41414L:t3 ,LIC1440, c,c,tua,a, LaUU caul ucat.r! cttae..! tc,ou (ALUCUEL)`

cCcl

NEC,

Z:06 au.0 ta (cat J.L: Gay! Cc c.40Lca,a Law: tun* ciLla,o, au,N lal CCU 1.2LINCCtit4 CU Nau.0 cauu.a: ANLIL urluxa acuctu CLk 14.4.4 u.te.da c,u,c,ucr ucku. =Lau (cAti!Nt,Ltl) tccurLo, cactucL eu.cua ucLatua ctuvactuwa: twat NU ALNauzu

Lb

rru CAL

4N41.12,414

c1.411.*

MU*

C14.4IAct.1: t114-CCO,LEI

UNCAlZ,4' LcLc CI.GLI.4 NAL:: C4L4 HAL! Ca.C,

LIGtALI CLI1c

CL

CCLLW CS4-114.

zE

Gc

NX; ;L

azaL uaLr4c1

mC1Q

ccCIL C1NL1 N4l1.4.04

tutu mdrui ;co

c4,LEL LL.Liek

LE

CLLLIC1

ULLA,

CM=

uach.44'

alLIGCI

SQL,

1.!4CELL.r.

N;

C4 GILLI241. 4L 4XL6 ;CCI LLLL1 raNLZIA AtL &mix LLICIMUL C21C41:1'

Clekl, Idl uuLeILL C4 LNLAci LItLIL dIXLCI ALQL uicu) (ucuuLu uLA4u NLU

NE; auLaul uuLel

uc,L.r

uzuatcu uccttu` UCCSCLI.

;call CCdCILE uacaca ItuacaL NA1.1244' L'AN lle.2C4t1.:ULICL

acrt ada NU LICAZ&Ci44

aL4L (eitNir)

Neel: 4CLNI. ALCC,'

L:CS.40.4.12 CA&U.L.0

C,UuaL [WILE

C1L,C1LLC

9Z

V.C4440412:NALL'ACV 4,EcLI

NCLUCI, NC,

a GUAL!

L',CL4:

LZ

Aculau uruacu ucctzu` crrou uatz.u.1 ciocucitu ciatt.0 12,12 LILIALS:ULLC, ucau,ctu` u Act cam cht..N,4 HALL:a: CALL c:iar NCLUCV al4

zaz,ziu aur,a tatuc!a auudcw ;ZIA

LINALU4.11

ur 4U4 Nt

uLdLca

aultu

(L,t Laual_crau. zuu.ca Lucida Luc, ,ct,

d413: 41.l

ANc,,cocrcuct

1C,21

4111.1.61.112 CCUIILc L:CWL14.4,4.4 1241.1.d. C4F4AULL

N4U GAC,I.L1 ("clan' NU lcCLUI

K4.011E412E1

CALCULI' AL:CILLt

sc

U.CCtL11.

LIZ4LI

L4c4Ncc,

Attu acHaLt utaL

CINCCLUI

awcutu uacLcada cal

cut truaL

NU

LC1.11,

KlOCI: 4144 HU 41:141.1.-al

C,LCA 1261441 CaL, 1.141.14.1.2 CZEC

auu.

cautact. UUU LCG4,4U.I

car,ccr rdoz

4/ZICI 1.:ItcacCI CUcLUCCI

14LI4GL:

Arcu,da. CdAL cal:CUIU uacLaua kal CLL. Z6LCI.LE: LUCLI:

aclX Idl l4LcGl

41'411 CL oc

LcELEV

NU

4.aNUC,G. CaLCU: 441.1. caNut.,a cia, Le.! Lcirt

lC;

EL;LCI,C1 1.!cl GIC1

N;cie x4a.c1 iian IdU ,icLLL c4A1L4 ULISALI" cacell 4C141. 'NU 9Z aLrao xaL uudru cuuLL: atualu ;SLX cLLAcCI' rLac CILIc NU ,o4L.1.-N 2duL 6Z uAr,.. 1.1.0.C1 &AL! NU LEwcalL

dLuez, Nu UCtldcL

EC

CtlalES' LCLGL cLru C4 NLUE LOLLS

cCUZIL

NU L41,,,ca.

1.4C411.

LId4LUcQ LMICia4.1:11 SA Cat N4LLI.41

(Auz.c

cC4c11

SA LEW CI

XLI' 441 LULL ccG4L LCNGIL LrALcr ciLcu. uc,LL AuAL 4L.zaccii xLul. ucaarL cL WelExt*

LUNC(.411.

NUCT Uruu

Ncrl

c4ArL

EC1dQ, LUELI CL:CaLX UdLEU NU 4CQ

auauti

cALuul

CALL eIN 4C441

NALL'.4.111

quit E,Lr, Idu LeiuL /AWL' CA cClldl elusL uur,4 uxra.ct cazur, WCLi Li LuczoluuLL,ci LucLL..Az LLIld. ALLA CtC; LcELNL CLIL41/ rue! C4 S; LCLE LC14 MY; Ctc

L;Slc Aca'

;aLrauct. L.raJL MLA

CLIGc4L! LISLC1L,C1 lAu4SL u4d4a,c1

6Z

ad.4

uttcw2 ae.!a, NU 1.2c4a,,atu ucatuu uuactu N41.2 cat& tuarLu cdtat: awl Neat uatras i.ct. s:' au.0 cal acItcau. Lulu ccau acu.aoa

a1Cc 12.4lLt1i.

ALrc, uat.Aa uata,ca car.tua (CCU.LW: CILCI-NaANCIall GlCiLICaLC AoLtat zuuxa uacaaca,a auacm c,L akaa CC 24CillIt4 Ul&C UNL,' LULL ct; uauaiuu GLAL141.14 NULLU c,Naa utILLNI. L z:sc atLu L, =404: t4li; uatthau* L C CU. (Int: Ala llauctv caLa LuL,LI CMULL aum tadAu: uo4dL cAszNm..E uauaau LCL at cNCA,l(t. acu. ucta. ac, uaclu.a ,t4t11.W.(44,:CLILIICL11

oc

iuLca

OV

UCCtC11. LcL t.C,N

C,C1CL2)

IC

cc

CLCiN

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor £LZ optimization using a watermarked evaluation copy of ZLZ


urrit

G4L! NalL ANAL:

acul u4a1

cauALdu. ua;,r,a azaaL 'Act Lcale

4.111 1S

ucLaL.,,a LNL4R 4ELN

SS

CUUL' UL.J.

;NALLIcal li.CL;CLLI

ca/MCI' Crrc

imuu

Ct,.411-.4C11

Q111u

1112.412.

arc NalL

L1LLL4L CC4 NCi C

LICILC

aua,L. &CM

LL 21C

NI.LLI NA

uxaciaz

1414.

211.Ci4

19 1.01.411'

4;cLICI

4214141

r4UL,

CI

LUCLQL.c.C1 Ls

LC4

HALL 41.L.L.r NALLIcCI

UM!

Z9

Lcw.LAA. UAL,. CALL LNALIACI CNLJ.' INGIL

uaa,,ClLt LNU CNLA Natl. NU ALZI.CCCI LICacla NALL!,,M C4 ULNL'. NR NeIN NI-XL' c4G4L 4t4 CencCI CLUIce.! IAN 1-CLI.' 44_a4 Ci.CI 99 LCLLICL4C1* CLICL;L'. CNralcCI

rwr

r.E1

al;

4ri1 Cr,.

CCL

L,,urL

NIULLUate NU calcal. NQ Zt

LIM I.Crc NCLIM MA 1LUl I.Crc £t

I.NreAc vi7 Al.C1' LA;

NalL LIacCI LCLU

UV.

LC,CI LQL: LILLCI.Lr' ltcc

L21.

1.41..ft;

NCI Cc 441.1.1.1.111

Luta,,,a

I.:alai-a

C11LIALX1' CiL11441.LI C401.1

uaLaLrLu LICNLLU ;C ALCI IAL: AN

AN LINCI 96 aircC1411' L:rcialNal

CNLA

ANL

llrc

LaCLIall CUAL! NIULLIZ ra can. gt LAVAL.' !AUL: ru..,n. Lau L.1401 1.1.Cc ;COIL

MULL' CLIU',.

LNIACI

iJr12.

424 421C114i 4I.117441

CiLl,

St

u N ;Laical

NU 4GL Aat N;LIACI MCI' t

LICQL1L11.1

ar,accr

Aa, alrcCI NAL

CCYL

alek; CUE

o4L4a c4ILLAul.' ciut,dLu cALLL auLL.r ALI 144,.. LIC1NC4r4C1

OS

CE QN,Acrl 24X41

rut,

;eat ciAa

LNIACI IS LLICLV c41., 04aLLraL

NU

1LR

cut. i:caz,

oda

cau,Au

-

Natl. C4C;c rCcN'

1.4N 414c1i

arm.

crLLIL'. N4111.411

;cal

NULL'

NLULUcrl NU ezAuri.

1-CL.4C1 1..!41CIL

61'

NU LLI1II.2141

L'.C1LC

Aarl

Lip

LcLu

NQ1L LcCI

clLalc

uurci.

uR

04

NUL

CLI.1.1.U" ;LILIALCQ LtadcLc C4 AcCI'1.4Nre Lac

C444L4l.

ULLcd ICLR C4cCI' 1.41Q,11 Cd. LaLcl. N41.12.4.11 Cc ULNI1 L.:42N £9 ,C1 C211 Nal, C4 41. t9 LAar,cr Act, LCL C4 1.QC4L., La( Nrct N;LLIca

4a1, MN

;GrcUCI'

Mal&

LNL.C412.*

rut

lbw

Ltu;

N;u_t,Q. N4 ;MIX

41.

CULL LI444LI

L'C4'

L'.4;c1.1. LaN

ci_LL eiruLr

CULL!' NalL VAC

C14...12. 1-1.C4/AcE

Cc

1.4NCILL azLA

9g

rNif.' GUM! N41.1.14CI 4e4C41. NalL CldLQ NCI

LI;c;L:' CULL Ucla NU I.C1C4c4 aua444a) NalL NAL! L4441, NMI' IAN NALV4C1

LCL cA oda ucaLru. Nu

LIAN

;UAL LarLI. NGIL

LNALL4C1

N;cLICI

arm.

;UZI NLULLiall NU LLIQCUalli.0

12.1

iNU

Aadad oa.AL

Ccr,,LICI:

6g 2ICQC4C4,.C1' LIQI.0 LaN N;LLIcCI Cc

Ne21.1-1,41 C4

rout Nall, N41.4 ;CR lc,,CrIS

au,

.AU' 1.421d1.; 411S N4ILL441:1 Lai' CL Laurc;,a mCtR 0414_44_a,..c1 C44,1-12.1 CCYL

NU C1E42,4

CL £s

Nix JUL! N41.1440

4.1.0

LIQNCLcrcQ

c&Z1L:

1.4CidalcCI C;CCI

AL, EL

99

tUcL!* CL 09 41,414C1 ezt.'

;C NU

C4 IAL.11 ;L:CI

;LICI c41411 QUI.' NI. rla.r1. L4uL NZILL!,.Q

cCrcOrl LIN

(LICL,C1) NU

44,1M LIMN NMI,

LIU Ca/

4U41.

104

zz ILL a

[,Lt

aux

At.tc, zz:u44,41:,

4I24

ar,c

LUCK' cl.L.,4 LNALLACI NI.L.ILLtcl' NU NALL:al ,NIZOI Nlc LIGIQL.

40c;

a1iL4a zs

-

c,aLad.

crrcr

NQlL

S9 1a214000!

N;LIACI !NU'

4L411.!

dto. tCt uctcL,cr

Et4

NU

z:cv aux L, 1CNLI:

It

4cuaat

Zt,

CU, C11LIC4L 1.:CZ4N NC, GC4411, NALILILS41.: 1414

L.:£C alLL: L, L.:S9` L:g£1"

aux L, 111,C01:

all.t1 L,

Nua, tit

uutt.cur

z:o

aux

zeirct:L, taw oat: Nat. NALI

Es

uact: is 17z9)' (caw LLLL ucict,,ct Auctau cLal llaGLC414C1 otLactu:,ca 4Lt2 55 lc, cum z:stz aux IL, cctcL,a- Au,ALta CL4 cac,Lim NU tacat NAtiuct: ;wit tutu 95 * 61.1 tcl GLCaL cvc64* CNIGI NI Ze.LC aut Cut: cum. m =At a, cm_ aAuau Auca,E Aatac,a,a, uut. ca.tui acLawa cuLu: CCCL c44Lu 09 CIL/L11.' MLR mucccon:caLcaa arm ue.ILLNL.

i.cL, (Nu JAIN cautN cctu

Aclu NU .4l4:Aar NUCIACI NI ALM& Az 91, uacLca,:t: uca (tat* LCI. CaL C,L:CLL: C44:11041.: 40:1111.1CLL Z5

tru At' ,L[LEt ctL4ad act, AcL ccal4 atatuca. aauLu uaatLu Ltaat: ,tc,t NAtu,ta). mum. uatal)* (cate., ctEut ctalA oate.,a CC4U udu.Ni GaLGt Ea NC, uatal urc,c ttiu atA cNAtutul uctx NAL: coatcl,ct uuu c, caaut' tua CLLcaI crIttc, ucaci,,ta UNC44Z1 CUL Nal. Will:al tradtaa uatal` at; catda utaLt ciuLu QL uNc,,c,,ct. E5:61-£Z)' aux UNC,44,111(1., NC,11.14.C1 czau aiNaaaca GC1144CINC141444C111C1C1241.4[I auct GGI NU cm ((4 ,CaNll 42441(4: ucaal: Gate., NU uacaA,a udtLN1 1.41.4

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy oftLZ CVISION PDFCompressor SLZ


ALtA zz:Ltdc,44L: aILU UC1LC

CUL

NU L1e44 L4ELCCCI

LAELL 1L41LL1Ll CLAL 1.:CMCL.r4:1'

N4LU4C1

L'L

21ELV.E1 414

zz:L.:4;44t: aiLu

4410 41.1.04Ed

1,411.C4L

LL

12LIG,41.:

NU

I.:C14144'

QM LuL

uuri

L

4144C11.

C1LC

46r4E1 CEL NEcCEI

4C1 U.K/2141 AA UtS,LI. LNUT.1 lezU`Uel

uL

-

CMCCEI

1.41N

04140 NUCCV

UNLE1

callE LNLIL

1.0.141!

NUL EN3CCII u44Q renciu

4Q4LICEI

UloalEt CL3L

LIMIL 4g4!

9L

LUL ELLL 4X1 ELLS: Q4QQ12, C4 A44C0 L:Qc.; L4N ECQ

444CEI 4114 Acaci AUL!' LYQ ULIQQL,cEld NLICE1

NU'

LL

it;

41.1.1:1

Ci 14 :CELL'

lux!

NLLICI

ELLL UleIL NUL; C4 L47.Lrit' NCI 4ELN L14411.* Nall- NU 4LALl CL.Q,E NALL'.41

CN41.1.!,0* Q411 Lceleni,

EC; all.(40

r114dLIT1 2141L

Laao

1L CA VENLA*

cen4m

caur,

4L4C1

drat.

AC4

44

at.N

NUL" cLUZLIL

12.04

L9

NLLZE

99 12441L

L.

1.11.1Li Ed,C1 E4C4CE1 tdZ1GLQ N41.12,44 69

TQ41L

C4 NU 4LLIT

N;Lual

111,11 1.1.41N OL

42u1u4o cau dA LNi EOGLI C4 QuLl.Z.C1 ca4144

N1

AN L'AN N41L

ULL41.,

LEL

4441.1.CT

41111411

azu

LIELla uru4L4cid 41.f.ci

Aar udLLN4c 14 cLIM41.

N41,11.4Q

UNGI'

-

>:i-LA

CI NALL!,

144X11

Cit441,4 4NLIL4E1 LQ 1Ne211.

e,aroisl d1.0440 CNalL

ci 14

1ELE1 rt:1 4ELLN

41:4

L.EL-gl.:1 ELL

c.LC41,

cune.,'

ZL U41.141.:*

4cr4

i;iC4LL` NLLELLIcrl.

1.241144CCI

QLCEIWC4L' 4LcL

Czar'. NalL NAV, Al.:

NQQCLIN

Ciarc LT4CQ11 EQ4412,

1.4S ALL C1L

ISLEL4C1 124

1.41Q

L'ALLU

AcLaL.41:1'

t& L2

;CM rCri LTL!

£L

4N 441.40

N4l.U41:1 Qt441,4 ElfG441.: N441::1 criLA 1NQ CL 441Q CL4E1 4ucrch X 4LI4XL LCLLLi Lro ULLL6 1144211M

ul.:11

uur

ld Li

N41.124C1 12QL4E1 N41.1.:411

4I1C44 N41,12.41 LNEGL.Q 'LC

4

L2

412Q1

CUSEL

L.

QcLI.LI NU

1.1.C441ICca

LCQ4

NA-rCli 414c1-14E1

NalL LNLI 4Gr4L!CI NeAL NU c1L4

41,.1LL 4IN

ELUL WLLI.cn

MALL(' 24C4414 [LULU! L:UL(111.1 lttLALI ZULU: =CLL 4GC4C1

CrL

CILLL! L,

ALt4t4C4: LIAM

ct&c.11. rcI1LN1 to dui:: tat z:zi.r caLLL: L, Ultat:ILACL: mum: av, NIUUI Nau. ucitacpka cpctc,u LUl tictLt: ula* Lao tuacou: ::coca ctucaLda'da.

acma

ucutgar cam. actca, Ct4

NALU44 CGE4

CCC,

NAL1244 cauct,c, AN,aLL

4141C1

uLat cauccud coLca,a

ac

takt. twat.

CA

N41.1!al

c,ctu Aua NA oA caue4u4 NU L aL ti..411C144 Cltl Util.Cl4CA4 LC1GL CCIGL: Latta

L9

laNCALCI: NALLI4CI:LICLCI.L.4l

tr,L

1.11,144C,44 61E1.4

uzLiNda CUtak

SL

VAN 9L LC4ELI4i*

ULCL.41'

L'AGCSLE

17L

factCal

LICACialcO,

'ot.

cocoar.cutri.. wa,t.

OL

9L

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor LLZ optimization using a watermarked evaluation copy of9LZ


Ucateb,ca CZ: Call:

L44

`CM

144 zz UNCAll

1.

Lu L.EL:' L11.441 Ct.

1

llgaNI.

GLmxl.CCI' C4 N411440'

Nit SELL 4U4' Cr, NUL' WIN NULL tz ;.1441.i CCO L' UL'

4C1L, CC4 ZCZL.,.

4C41.'

UCIN

1i44CC1* 4LI.Ur44N ULLKU CULLICO LLO

CINU UcL/L! Cc alUArl.

;X

1i4 ALL' alcr UlCU NLC1 NAN

NI

LZ

NIULLLIV NU UCLVAL

LCdCLI.

ICL alr44114 alrcca CU

UarL!

Lit; Lai.'

41.!

GICULA

Na

1.1.04

C4 de.

&rat, ;rrL

1.44-G4

NU /214Lirl

r1.1

1t:44L.41* NALL:

CmL N4N

1L.!

Na

;co

£Z

Nd

BILL

GZ

NELLILrl Cd!LC

1.1.1.-Nallt4Cr

LL-M.' NUL'

9Z

IUL-UU*

41.

UOGCU NU X4U ;NULL.' 4L ULLal L4LU'Ll LCLrl d!LCI LCNalL 0.:2

C C

UCLLLI

CiCCILI4C1

ULA CUZIaLlUil LCc LNLI Cht4 C4C;

UCLUC41*

Cid1.0

N4 UL4xr4 LcElr,'

Lxri NLuur EGLCal CINU

-

LkLL'

x444:1 Lez;urL zc UULLUCI1 NUL LLL UdICal. NI ;UAL C4dLCO' CCO UU4U UdIN Cit;AL,L* NALL'. ;CO 1441 c4 NALULCII NU ACLL L',AL;C1

N;

4Y4A1 C4 UCU4e2IL

LialUL*

;CO

Nal. NU

4CCL.1.1

UNO

6Z

oc /21CUL4N4C1'

/214414

;NEL&

LI;CL CULUCC11

LLCI

4CQlL LLAUAL

LUGILUL4C1

S

lairliZ

tlia44L/C1'

UkNUI

CLELLLI

CCA;LUCII NalL UZGLILLT AO Nl

-

1-1.11

al-LX0:1

Lta,;Lto. 44

x;u,

c;

QLLL

4cLi

Lan

sLi

Nal, ILA AalcrLUL NUL L:La

Lc41

usLtu'

LCOal

N4LL1.41C

LAUrl Lral

LTC&

LNLCICI

L

LxLrL xLIL

c41

wa,cw lu1

ti

al...CLUI. NUL

cxui.

UAXULLS

CC/211...4

!MILLI' ,CLNCO INU C4 ;NUL

UUALEU

GICELLNCr

SL

IMUCL LAN ClOalLUI GAZA U1S441:1 ELNCL LI UUL41:1*

EMIL!

tr ;ca LauurL LC=

NalL o4t41 CUL alCiaNI. laid

xucn tadu 44u:

4c1:1

OZ

zaL1

61

U41:1 1.!tlaU4C1

-

[LC;

LINC;L*

cacti;

AUL L4CI.r41 (Ual;,.LI)'

U1 uLL.L.ri. 91 UELLN4C1*

La;

LC4140

444cam

ra

cucr Lca

-

UNLUL;

a,LLLz xmL

tz 4xLc44:l. LL.tc441 mca Z:£17.

Nuuu.

zakoa ULCIL

Lrx

DILL'

CA: Uttri, 4:414C4L

ccrau4a:LILLICV UCLA ll.14412:

utul watata. ca,u4,ra <IL (a4C41.11`241 LIAL* LICZ41.4

=ctL CAL NLCL

SZ

L, LIICLL= 4LLELI

LZ

a dal LC, CtNL' NUL.: LAL

arc unix

EEL4NU LALLN

;NI

W..

UCILEL 11G4CLC LUAU,:

ZZ:S CALL: L, actitu: La aLtu.N4ta cuara.,a uot.cac,a

L42.414

cc,cau,' z&4u.: uctLacl,ta cc,c, uct CNl

C124(.1.

COCA

ZL

ucauLce ccakm

`CL4UrcLE4 G4C11.:

UCLL. 91

L;

QUUX4LI UNLC1 NU CLNCI.

E1

LQ LaLs

1iXC4LU LZLEI.

4L1LLItli L.rmr 4Ylrl ;az cL

AO 4pAC), 9

CGILLN.L:C1 1:111.C1L

Uar4

41CL.44Cla 411;LX

LLILLV ULM!' 44 MM.! LLVALC1L.40 9 d CLLO, NU 44l.../211 NalL LI 1:41.41417.11 0:1 01

1.12C1dG41.4 6

41414C44-4L* 4124l

tem

NALL;,Q

L'Q Z 1.144* 41icMl li.C4NCiaGO

NU LUtid44C4C1

C41iEL

CULCC, NLUO LLLMCCL LNLJ..!

NCI

9C

CALL NUL' of MULLUV NU UCLIall.

LUNLCIU4C1 £

MAO cALLLI.CO LNLIL

L1SXC11U'l saL 1.1.1141. alUT11.1.11. ;NUL, C. UdZLCCI)i C1SL4C1 ALIcal uScL 4rl N41 LCL LC ;CO' !ACM! Nall. CC; ucien 41.14U' LLNLIL. 4RLLt LNLIL. Nci. 9C 41441' 41iLLL,LE1 ALL 4N CLArl) NUL 6C ;L' UNC14r4C1 NCL LNJ, NALLIZI 14 mdLLa umLa; NLC1 NAN ULN

Na

44

UCILZ

UCL6l..4C1 AUL

LaILUL: UNC4L NalL NU NLCCI JAN CULLICO' LLC1 SC

NUM

NU

cr, ZCCL.4 cc uu,,a cuarLd, aadrio LNeAL.,

NmL

NAN Ill. Nci. NULL' ULU' ZAL4C1

wi.um uLucit

NI-CL

NUL: CaGcrle ;CCIU LUAZ LCN/AL 9Z CICAL* eICLA UALL;U* CC, ELM.. UALL;L:' Crc UX44r1. NalL 4N4LU4C1 ULII!.4.442 Xu11./ Sale LNeZtl, UCILZ NUL! C4

cz

UCLaL4C1I

UULLCL.O' U4NC40 alLAU ULU N41U4C1' uaJ.

cl

umLxury

Cr, N4

uxmL uca,cLu YL

CCC1r1.4

ctuaLLEr CA NU C,C44N cat, Lax a,[, Lit. cauz,cu, utiLa,ra

C4i

L

CI

ti

cCl

LAM U=UL LIN C44441I:L44LI,<C1 ct ctct

444: rut. rautnxt

0Z

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 6LZ optimization using a watermarked evaluation copy of 9LZ


Ez:L:C424C14C<C1

1L-414R N4L.:

C4

;ear'

19

aux

Ez:Ltuxuccca aux

um 41.144.44 LaLCCI NA Cc "CcI.L.SCI 44411,14:1' ZLC4R

NQU' LLEL aaL RCA

LC1LRU412

cica,

cLUL 44N1.1 cam

uarcru ERELAU aLL1ScR

Emma, SLUM

4CL:

CN/AL

c1Lc,c1

MA

1S4

NalL

4N

Z9

NUL4C1 Ci444C1 LCIUR

1U1

U4LEr LUILLAL ilez 99 A4ILL!' 4/11LL4L CUR' NeZIL QURLL6,0 ERC4CR 41041. CCL 99 C4L(CL. U4LLGA18L

CIN

C4

4;

ZEUR NL NI.U'LLic'

xl

dIN LC4 99 LLLIdUCI* EL LIMLICIULNI

C4c4LL LZ441ALLCQ

Nall, LEL WO N adL, NIAc Ci 1.44 N4cLICI' EN XQL L:4141411 NU RC4L40 xcrR N1424 Nl Cl 4x 214C1ILli C/LCL! ULN UR' NLUL,41:1 NLAL xL OL 4Li NELU414 NU adi..

L9 1idELLE4CR'

CILL1

LILLILL 69

ULNallr4Eli

RUCCL4C1 LR

Nc,Al. IL ENRLI. UNCIL CiLE4LIC1 LNLCIR

UNQU' NU ;UR

caluuz.

Ltcl CUZiltLU4UCV NU UNC4LI UNQL!

aaLcralci LCA LUNLA

U121C140

1.:E4N ULN

LIELI

xQL 4La._uLlicuu 4SLLL aLral LR NL LEL-LACULe CIUR earl RCM' QLE azALUI aim uale,Lo Ue7142L0i uun ;Lutz uuNc. ZL C14.01,c01 ENLLU A;CU ezUCI LLLx NUU alERC4C44Er UCILZ L:LN Nazi.

SL

LINCLLI'

ERLZ4E1 4LC4L4E1 LcL

rcrAL

AN

MAL. NU

EIL4E1

LEN EhllezR 4NCial AN Nall. NAU LNLeIR

EL' aIL1440

arairL Ite,,un rauu CN,QL U.C1

NG1L

laLL! Nix U.:0UL

'CUR L:CU CEL

NL

1NL4C1

9L

alLr

LL LEU4LL!'

ru4ar U=0.14.

QC

(att.

1/L

444114 UQCI

4lId.40, 09

QGL NULL: LICL

Z9

uciNcla,cy cmictati. cau,a NuL4a: cutruct

£9

NULCI i7z9)' (alzu ZLL LCILL UCLGLACI, uctau CNL CLCAILI c4cLca,4 Ct: 41L4 caucu: ccuz,c,u CLIM41.1 eicu. uuar, NU catch. atc,a acct LL CLCS.0 LEA44* 1.4tLLI4 Nl: LLLCUCI= Leal.N1' lteaUALLUCI: L9 L,GC, CU. 1.C4 NCALC l,C4 89 4,1.6U LtLuLt 12CS1C,41 MULL( NC, NUL( aco.u, IL =01.4 NCA4.4 (.41 CNI.41 LICI.GLCI I4 Lucc, tactuu cmca 12.4.1.2 CI N icNctit:

LC;

11,41

NlUi

L:18ELLL

kal

17z9).

(azu Lt. t cctAucAu

uauz acct LL

utLau cxl =Lulu

E1L,C1*

urencllz

NUL4C1 LLLLLI

414 NLQU LailE1 Et,

MI.:ULLA' NU

N41L UNC4141:1 cNC1-1.

UCU4/111.

Ea, Am,uu

ci

NW' NA

UNLULLV

eZtAcU ellEN N4ULt

Leacin iL NUL IL usLAQ 4NC44Lli 4N

LW

LAUX4L NLULLS4CL NU 41.1C4N xucL NULL CQUAI Ci4NL UR LNL41 rCCL,cla LC1LAZU

NU al4LICL NUL 5t

CUZU

dup.; Car,.

ELLLU NQZ/CLIN

91'

CRLUCLI LLCI EalL NL41411 441r4 ULNU41 NULL' Lt ClURLL4C1* UAL

El

Ci AA NIULLU4UCII NU

UCU4121L

NIX Le4C4LL 05 eICIP 4444LL

Lu,c1 4LL1S

;cal

zLA

LU4L

, UR 91' ArLi 14EL40 ARC Cr E4LL mai_ NU 4UQL CLtCI 61' ttaa,cr

Lax

CL LEL: LEAU xe, mum ozaarL ARLRLII NRL LNU zL:c! UCILE' NU LLUAL L'C1LC ULEL4R C41 xC4L L444144E1' L:Lc 15 Q3C4Cr

NZ. NL

NC4

Cl 44 L4ELCCE11 ULN Lam, Nut..ri NLRL: 41-1.4LU: 411144CCI UNLQU I1L:4 zs LC; CIRL4E1' 411:11 L4tQL ELLLUCII ut.ra;rt. LR LNL4C1 55 NLU4* 4LN4E1 Ucl

arcrucr ccaLALLt

AELtia

4114L446 NLL CaLLI4R 95 LEC40' LCLal

ENLULLt

Luuxuaz

4cL41..ro

cce, LurLura

9g

SL

cicLauct LvIcaLt: LIcttcra

LL

Er.tu

1'S

cia4L. 44J, RIM.:

;UM EURENCL

Cc UM UQZ1.1.41 55

EAER' ULU! rLOCL/ LLELLR 4LNLI NalL 09 4L4ELLEV al1UR4E1

caLazi

L,CV

gal NLA C,CMli,4' LNUL vatct

cmau

QC,

aoLca:,a

UNCUCLF 6.41.1.4. 4c,

LC4. NC,

LN4LC1 65

CA

N41.: Ls

L4ELZRI

MIMI/A:

Si,

ULILL.U. L'CIGL

61'

Cl

09

ClCILI

tlEt.41,U C,NCLUI Lctl NLC, tZ4Lt:

u.vac,,c1Nl ct4 M1(414124' UNLCI,

LucLit:ut.a.c

CzUR

LEL' c41SL4Q LR NJ. AN' C1LEUi LLE 4441-!El

1.C1.-11tCIAL::

cicu. utcac, NU auc.%

due, 4NcLi. CI

uelcaL Nl Z1' NUL, IL: alA4U4LL NU' aie,uri. NUL ti" CILLILLXV LAN iCaL; CLN

dzudLzi ,cdzu

NL4'

1-1.dalLs! U4LC.Q

NU LAUD CAM: la.C44.C.14.

zr,

LILQL.

xLZLc LQULIEQE) NI

,LruLciv

EV.C1

EXL4

dLet

C4

GIGL

UCLI.114.1:1 C4661.4. CLal,C40,

ola,4

1.21-AL

WI

alCIUL LAN 4L4ELCE1

ad.'

cLaal uimaLci away

EC4444

4ELLT4UR NCA £9 4d1.0111: AN WEI

44V7LE1'

179

ILN

"C4C

UCZ<S1.2.

NU LMIL244

LAN L0441! 1.26.41.11.L. ZNCAULI NLILVCANILILLZ t4lC41.:

ttxa zuc,cli Nau. 1C,CML44 c,,uiLaa LttioAct:Liciau

Z9

£9

CallU' CLILLNLI LICAC4.44

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 18Z optimization using a watermarked evaluation copy of09Z


L',UNC1,t,C1 £Z=

MU:

Lmowca Ez: ait.0

Cli.44k4 tot LMLI4C1* 441SLLL CL ItmL L'411 151 gum L.raLz rcci 4 W. ,am. 1.9z WAN' CLLR LC1 tILL elaz uenLaL.' 4.1411.4 41:141EL lir4L 1taL ual Nral, NZIL: 41241.' CCI-4C1 UNIC,I. Nall, Z01 11-;

LILLALX

cral

144

LAtm

toi 4S1

raccm &tat.'

415140 4141 La41:4rLCI IcEC101 ISA NCL,L1 LU4QL

aLNL 4x

YEL AUL

UNC1

sot

11.11 1.4CLCCLI

N41.1.

4141'

LLMALL: ara: KU LruLLL

apuLuucr

4r4L1I 901 NLU'Cli LICUGILICI LAN

aLL.

z11

4LCI L..41

4N

LC4

Cti !LULL

1.21LC4C1'

4CL., 4t41.1.1 £11

£4,C1:'

4L

L.:LK4Nrl 1..,ELCri,4 L01

Cid Ci

sm.

dxL..

i NL,Cal.

lul

L.d

4414

44

444CCI 4LLI.

fCi 4r4/.'

MS'414/2 4t210 NUCCI CL.N[1.

C4

tit

4141

`CC1411.14

enr,c CuL (NALL!ClY

L:Ca4r:11 AtU

iait;

cidzL1L

41

atA41.41.'

ItLI

1.114C11.1*

1144 4444

Q

4C1L'I.:CI,C1...,C1

lACUI.U441

L.17211.0.

ualrL; C4

UmCll L,ELCI,

1.!CILE NUL',

4.ELN

LIT

UrcEL

UCQ

Adam' Mau /.I t4

64LILLIC11.411

Ll4C44L AN

;Ural

;NUL UNC1 =LA' An. !ACM! C1NU

LLAtLi

4A1L,C1121L1*

N41.1;41:11.441./

1,111,1'

Clot, NO,L,1

ccA

dELL:

At.:11 t1.14411 12112 1.12.1LC1'

tatlLI C14,1

az=

autal

EaL,L1 uatNrcu cauLucl

.1C11

UR

Na NalL, L;Citi

LANELLIcrl

11.

ACic

!MLA

KuLL' 19

99 L141CL.Li 424 LINC1

4N4LL;417

LC14

CZL'

4=LL'

LEL' C4

L.I.M

CalCLLI

UCC,,Li

L9

C44

EcL

1.20:1

kW'

Cl

li4

1118

,autu

U.!' AA

crow. NCI cr4 du; £Q Ad.Li QLCL GIACI 96

411.1.0

111

99

AL* 4141

4X441..

001

(AM.

1.'1.14

Z6

1.1.!41.

CLX' NalL

4UNL13:1 CUM

Nal-

411 4L

!JAL

1.!LINL4C1

MI4

LiallgaZ

4LILLC1C1Uli4 i;k1I.L' £6 AL 4.ZLGL Lren4c1 RA NI C4 1...cElr4i 1'6 41.C1' LRCM! Nall., NU UCCILICI. Nall, NU Alt AuL,NLu [Lt.; NCI £6 1-1.41.1.4L!'

L6 ,UNI-1,*

all.C1Lr41

a! dual

NalL NU 4L15U

Gl 1...carcl WILMS,' 96

[41.114LLZ4'

NcrI N;L!

1.1.C2,1*

114C1r4CV

Qua' IfUL

1,4E1x4'

Ci444.0 NAN

Ci4C14,1:1 Nr1.

1.4N1

4N

Aa EctL AL:a uEoth

1-4L! ULU Lc

ULGLU CiGrc

Net LI.CiLLU 1,CELN 66

NeilL Mil2CILE

aucat actLiti. uKu_ada

Z,1C11.11.4.1.' 11.1412011L,CACilOC1

Z:911: alt.11

1.4 £11

1.1alt,111:11CI4,NC,C11.2C11041.41

IL; LC4

LeALCr441

,41:1

Nva

60: Ed LaLccl: LLAut_c

£9

Nal

1.11.141.1L141101.1A1111-1 101

41.41,:cuctatai CC1.412 ZO1 Z:6C' caLt.0 1.41.11L14:L, S01 Lot C41.14CLC1' C1C141: LILIUNCL

Eramia- acAct Acl,

UC1

c4aLL..4 NAN

1.1..!tt4L!' LTQL.11, 411.4

911

LcELC,'

LAxcaul 43L, aLlal earcau

Cal-

(ACC/ NU C11.14E1.1111Cittt LECtRi.12 001

zuciu CLUE La: drat., 44Wart QLL AN 1.1t,C4l L214 cacactu

c

L

6L

L.11 4N41.1-M1 04C1L1,4 UCI 69 NUCli 41.1.154a CP NCI NALLfal 16 UCIC: LCacUCI UNC4LX1 ICU 4L2:1 L;ENCL 06 LICILIULL,Li LkUL: 2444 AM' N41.1.! C4 041 Cl C4 L9,44L, WILL C4 L4L NI C.

IL:

Ca41-11.L,

4,CLC1

uAenLu

CCCI Ult4L!

aCr41.1

1.'1,N 9L

ua,..1 kmL LLK

L1241.1:1

LILN Clc LL.4ELL ULA4441:11 41C4U' L4CL1

NIVAL;

CA

4NULL'

LC4

4LI44Cli 44LL,L.LCL

duaral. 414 4N41.1.!4C1'

NL1

?UAL

411...

1-!444ll 1.144LL LC4L4L LIMC14l.rl 12Cil.14L: Z9 ULN411.E41:1* MULL CLEL,C1 NULL 1.1.10 LNL4C1 19

44

1:04 NG:IL 1-1,C41 NAL12.41:1' 4ULLRa 911

0441 NALL.ka J.L;Lr RUL. NALL: N41 ELta441;

LNLA Grt. Ael ILACCI

AtL

Cc QELLII1 LNI.C1CCI £11 41.41.11:1* LG

NAcrli N41.1.1

ILL

1.1.414

Olaail

LULN 09

NLLILL144

LILAo Nre214Q 1144C1. N44 Liar!, LN4 CLUCL! UdL4441:2 U4a1NLL 4X4/.1 901 &LAW Cr, CL:4L; 44 Nr1.1 CalU4r4C1 ELM' I-, L,' ) NeAL CL,LR4 Ca Can; L.:4L: 601 CLCL.4111 NUR LNLACI 011 eacum;,Q LAIC NUL Ll 444cLi Luca; etrL 6.4u cl Au.c ;xuLd! Lzurum 1CL4' uca racU C. 4411V 111.12171 muua ACILLCLI ra1LC LNC1

LIC4LL ClACI Ca: LNLICII LAC' LA4r4Lci ACCINIArcal

16

Liam. Aua: utrau 44U. ctuct.

uct,E,atc, 1.1a1,C11.14,441NA

6L

£6

St; 66

:tuts curt! a4a tlaL,L; 11 1111.N1.1 Ca 12C1Glal,C1 Laa EL6cr tLCLa uctGLa Nix .LC, NU Auca CAUL C. (mai L:LL EC1GLAC1'1211L,C1 CLLAU c4A,uuu L2c4cLa 6:s a1l.l2 cuLello LCL Cl Na Latuktu Acct.' uNcia t.1 LAN Li' ;Lir 21112 caza EcA,caLL. CQ uGaLc! Ca11.4,1: NU CalIELL 42.1C,11.1,C1' 1.1.:1XL,24C1ltlIC1CNL,,L,40.141,111.GC1 atL.u1

96

ll

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor ERZ optimization using a watermarked evaluation copy ofZ9Z


LINLL 17Z: GULL!

1.3.14C444141.1

aldL

C4

raw

NM!

NQ LNIZU ISA

NAIL:411 L.5.441x NAC141.1 01

Lai;

NALUal

LNLACI

ra441:1)1

u4az4 NALUal Liar Cc 4;4C0 CLCLIL NU

asc4a NLC4

1CG4C1 6 (C441.2)1 C34

LUC41, 1,Nlf

(L'AcLIM

CN411:41:1

VAN' LLICQ 4C1-41, CueaLcu

caa,ccr

ALA C. uuciact. NA

CCW-LZ 444Cal ULM NLCI CA

11;d1.

C4l.C14CCI ULLA'

LAN

LICLLL! LQ

NI:1412.1:1'

cult CLi 44

4;

Z1

MEW'

LLMNC14CLU

444CCI CN 141: LI,CN1 LC41.4C1

L'.11.!

uQLI 4earLu4Co 14

C44r4 L4Q U "i"d;1-11-CLI C4

91

ucixcia,c1

N4L1:41:1

LI

NALLUCI 91

LLLLLi

11.1/21CL1:1

WO'

LILC44U ILL:c

C1NC14L4C1 NCI

ULCL` ;CCI

1.NeAL CNCIC11-!`

CLLLi alelL

C;

112.1.

CALL/ CCL ALCM

N4-CCL11 cL/CLICI LIN 91

NML NU

DULL' L!IN

LILLX4CI 61 LUCC1' 4114 LN;111.41:1 1.:NLLILLI"

;CCI UCNL

A4

1.1[1.4CL! alC11.41.1

Nu AUG41 141.! C4140

deAL: ALCM ALQ

N;ClAN

41.L44CI' N4CC1:1 NLICI LNI;CI INLV 4114 NALL1.41 L',CN' LC41.40

Oz

1.!Catqcr41:11 NI.L.L.0

'UM LEL! CL:' NeAL LIC1XLI.LI

NU

1.1.C141,

L

U CaLLU4C1

[ACCm 1C41CI

ca,dLu'

CINU CILICI NUL

4444N eIN

E

;ILL',

NCI

!Ad

L1LLL z CLCL 4;4L'.1:1 LIC14!

Lau ualuar CI' ;471,U

NL

11.6;

NCI CALL,

CNC% L1C4NUcC4C1

CIAdl 4L4t:11 NLC4L! C1C4N4a INcrCI rallNLLI" CralcCI Llac LTILIE4C1 ucaadLa Lla !Aux Nix UeICAL N; 1.;414CI caieliAr alciaccl Nu.ra

AaluL

NALL:40 ff.ru LLCCI1 NU Luciudr4c1

444CCI CLCLIL NIX N4LU4C1 1.:1-446 111.11,C1'

LIM;

N4LL14CI

CN4112,41:1

44iAC41.

(444C41.) C14441-!'

aucv

ULIC144:141X

laaral

LQL

ca,m.

4L4C1 4`,C1

LCG4Q

L

C341JC1'

cuaLzu

ULILIL4C1

41Cad, 9 CG4L'.11'

endL

g

MALI

CUILLI4141:11 LAG, LTLLICCI 9

NMI

ALI;LX C4 a4C14CI

NLES

NCI LN411:1 ISA NALLM:1

&AU

ucLaual Lti.zu: Li

LELNact NCal,4' cuaQL LLcAl cau.GaLc! LLaUa UNILI1.4.C1 Nct usa,Lu rtcaut, ctrirt,cau` ac, L,Ezi NcaL c:4Lau' tact L/ctuuaLa Lrzca utackc Ntl T.GINL Latta L'UWI' MILL NUL as ccoLcIac!,a, tdcaL,o, LL:N.11,C1LL! mum.' CSCLNC,AL:

Z:£Z

cac,

au=

1

1.1111.62

111-11,CI'

1N14t1 r4r12141:1)' (1.444uo LLIC/41.1

11

444r4 41r4q 44 4LlNl UNLILLI'

1-TiNC4r41:1' 41.1.X

ce,u, LI4rl4N AN

-

c;

CN;111.41:1 NUC1 aNCi4r4C1 NCI N;111.41:11

;Nan:

NML 011L;

1.1.14,1-r1

CL1414111

LicICLI.' AMC).

N4LU41:1

!AUL' ceALItLI MCN4L:4. LCL4CI Cle21.C1L 4r1. C/N11' 4441LI UtZILCI, AN 441.;CI Cc LI.Led

Eat.,

CLL!

AN L!LCL4 NU

LUZICL

CV La.raqaum N41L

z

11

Cticrc LQ aelidLcCI SL41:11 L',C4141. MAN C41.41:I LUC41. Law 444CCI CLCUL NU

L'ICL1 NU CtillUSCCI LULLA'

114441'

C4

41241.1.

41411 NLC41.! L!C4N1. AN QL1.4 £1

N4LL:411 LLa41x NACIAN 61 N41.1.:4Cr

1.41GLNCCI

;MC Ld ;L',/iICa: Zak!

;CC'

CCL' 41.ral 444Cal

NalL NAL!

12.1.4C12, NLX 1J.I.K4NL

Alut_ciu caccui aNr4,(au (au

CaCCIU LLCM NIILL1412 ac, L:aciLatu 41:41' CAM KG1.2.11' CAUU L!LGatl: tc,zaLIJ act' Licicuuu cwaatu NUL tcLucl ACQ: 444, NtilL NALL:ACV Ect,C4. uaL,Ua LLILEELL uc.a.cccaz cac, UGLUCI aLULCU CCL rzuL,u uuLtuaLz- Lrua rut,' Nt1 CCELNAAL! cautrz NI.C1L4.4 cal LILAEL!' NU 414K4CILI:

uclu

t

a cazttcu LICC4N' (ac uaLLLL LI,rztu' NEI Clara atuLN etLaa taicauam uGLatz cua,Ku.- ta,,aL 4,1,,EL! tuaNciattrriaLL uctricur4c1 zi cc,LuL Nt.kuci: Nut.r ruaLu Ltun aNrz,cau uciLcmaz` urt,rz' uzL, cicILt cac,icau m*Lrzl: ULt.ZLI CllN4N4.

L

4111; L,

ucaaLrul.' caucirux cluta uc1 4Uac auc!,,cA,c1 catt C1NZ d; CICILI utL,L Ltstiv,:ucht.rtl. col cac,N uriac,Nu,LE` uuc,cu c4c,c!tu: arm C,NUL talk lEl ZZ cazuctiLtu Neal Na Co tcL uciLI,LL: NU uaLcL&,,t1 cal tu.Liu) (cut acIcAu LLN C,N16 alLa ouic! ac rauruu cacLNQ,cL cL uLauca' NU ucluc,c,,u iLLIcliu LLic!,a arum ac, Lc! LIc IL! L!La' (LCI LINULIA: ad.4.41.2"C41,12 LAM NU1.41:1) AL6U twada` (Lcl. c,cLiNtu acivaaLN accm uLacual taL AucLa ciaL =clic! riLau ucualw sau-uty.: Guntu (ANL( tcclau utieu. L,C1LcCL tNI ruaL aulaucLcu uaLGL IL! Latta NCI4LLU'

cauctuu arucu

Uc ccicAL

z

N4,402' ctLCLU CL,CL,1:1CICA000: tictamo,

7:p

ciLLu L, u4LIttrzu CCANLII:CaLC,LC:

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 99Z optimization using a watermarked evaluation copy of19Z


L1141.1,

t7Z 4111.1

VZ:

XLLL ACC! cm LNIAL LUC

411.4 NALVALI

ClUCLL.L4CI NJ.

=CM

QL1 1.441C1LL

LAarctl. ACtL CaGALL:O Ziu LAN 4L.LLU11 ULM!' 4A LumcaLru CC

LiiC1LL

4X[441 Cc qiNC14[44

LAU4

LC, Hi.

NE1411 NI.

Nal.

CL4ALLX1

NAL' NI.

4E44CLI 441.1. GICILLI

L:UNC44[441 NUQ

UCI

LIC11.1.111

4C41.1.r

ULLLI41:1*

1.4LL..4.

C/ALLt NL NL.141.LLUI LC, NI.

LUZIAL: CCILA4 N1:AL

Coaum

urouLur

NA ELLIALEL: LULL

N41.12.411

CLL4L1

&Au

N411.1.1.41

c4

INU

CE4SALLICCV

NUL!

NalL

41.1.44C1

ucaL N4 cnAu

LUSEL4C1 44141.*

NO

ECCI

L N

uaruz

41

NIAL

;LC

4XUCV AGLLU

AmuLL 4Lzi. NQ L!CL;

NO

L41./.4* NC1X44LI LC

CICCI. 1.:4[4e! NIAL, NCILL'.4LI CiLCLIA AL:Q

Aua,d cce!aco UMW' 4414L'11 ,cat. NQ NALL;4[1'

41r44C1

LLL.CL: WILL'ACI 44/214LCL

41.41

uaLuz' UtN4 NU

2

441,14' ucLau

L.:4[4d.

uaLw C42

41CL

uaple WILL:4C1

Le!

N LUNC141.4LI U.C1441.: NC/A4 4441L4L

41...XL

NMI

N L4LCI

LIU

11Z

CLL' &CM

L'LN NALL:4Q C4 LL41...LL

4Llil

LUALL4C1 ZICILL4CI LL:CILLLLI 421.411.1

LaLLroL

1.444C/211.

NIAL

L4LL1 SZ

1

1.241

L:LN' LL4LACI

LL.,[4141.:CI

4121L4CI* L'Q

t4

zz

4114NC4L.I.

ruiLL

UCel

EZ

ULU L4LAC!

L41-41.:4 41.01aLL141.31

LNql.r

CC1L4C1' CCUILN

L1...440 4L4a1

LC1U4AL! LLICL (44141.:C)'

WILL'.41:1

121..41.0 9Z

040

:UAL

ZLLCL:'

e2CILL1.11.

LULL* N NAN

Cl 4C441

;CD'

AN

LUX! NA ;LLCM ACO etc, UgNg4[40' NL LL4LCUTI UAW

44AL LINLI 44a4La. 41.4L41:11

NML 41, 411:4Cra ACQ NA NQ

raiz.

MUM

1244Nt. zE

NalL, CEL,CL: NALL:4C! 444L.LO L'Q'

444121:11

ClaL.4Xi 4LUd AU4re4N1 Cl4CU LLL

41,

C4

1:1...NL44C1

Ne2LL:4C1

444L:CI ULLN LC124q4CLUI LIC14ULLI C4LNLL.11 L[414C1 LI.G4

ALLI 4a14L

L1441.

LNOL:LULOT CAEL,CCI NIAL.

Nal, NU

LZ

4aue1._rx NALULO. e1q41 LAW-MI.4Q LACIdeLL1' ucuzauu AdLLL4 WUXI' MAU NALL.:40 4C0i XQ NALL:4L1 404i C4 ULM. AN LC4

LUC! 4441.1. L

LNA L:N4/ZU.4. L4LLI.LI

4:U14

LNALL:4Q 41.1alle

44un1 AN C4 CCQ L

XL.41.1.1.

NU

NELLI NI. NELU41-1.

LIAM. NA LIUNC14[401 La,

L4JcLu

11.446 NAC1AN cal.C417 LU412.1411 UL4LL: QA !JAN cziLLU IL CCCI 12.412. 4N C241.41:1 Ni C4 L,LIC41.1 LNU 4414CCI LLCUL NIX

NU LtualLacu

NU AU/ALL ALL NA

LL.[A4L:1 414CO

4141 NUL' CN4a1

c44!cLiz waAL cA

NALL:40

LE.41.:1 NI. L4A41..:1

1.!CMC14C4C1

44/.44 XL

LIC1LU1 4C41.11 441.1.L41.

4141

UU1,L.11 4C41.LT

L4A414 LC4 NL

tC111.1 0£

cauLtm: ULLU LINU acct NU U'Eraf.: C4 e2C4NC14CLU

C1C41.-

LL4ALLI4L1.1 LUCO4EL! 121EL:11 UCCALLI CL1CL E41411.1 LCE4 NCI

LL14C1

urAL Nal. NU

LIOLX4L1.*

Cc 4LLLLILV LILQLS

NOL

cauLucr.v LxLcu

C1NL! c4

444CLI 441

Li4C[CIL

ci' :id

N4/211

4te24

LL:0 LraNt, 4N Auch.rAe!'

NE41 6Z

;cc

LNCI

Lxca.i.

U441.* NIAL NU

8Z

U1.4

LZ

CCIALIQ

L.141cLL

ACC*

41.1.4 LNALL:4C1

NLf mauLL.r4cQ

1:1W C41.44 ULU L

LLULIT

CCII X,CLLIACV CtE[41:1 CUD,: utztu.L.,a tul. rum. ma, uuciLu catcctu cluccL auc za ctruc1 1U ual.W.:Gatc! atctu cd.t.cm` 4L2LNkut uctccuccC uraca ULN uctc,u (au= CSC, cLLL nLacct ucLacca ccux cit6C, wucat.acct UCtacca Nt,CIL ICL act; UUCCa,cacCI 1.14 UCL1UL uatt UMINL cal uta; uc,c). caNL CCII caoura: tatcuLu cttl.da cr<tc,tul.: Nat. ccuaL caNal C Lc; 14c,ca' NI urataica watar catto ucuacug catAul ctc, ucaucca uuu ecttauLtu Ltc,cul! act; UNK6LLII &Ant, NU Auacuct ICL OC4 CiCal4C1*

CaILLACV LICIALU NI

atutui. tag uNcaw:

NCG1[4.11.1`

cac,

6Z IC

6NN,cau' ate, uccracL NCO.: CCL` tNEI cauLtri. etLatu ctau.tu uacL ucutex: NCCdc zz Lic,c! atm; 6c, cctual adclu) (caca ciacuuL cciLLE uciccut NU cuctacd cauuAca acm. (cliLcal) cituccL al arm ccc cALuL te,c4Uta.4a: cINN,cag CC4 111.4.t12 CILG&U aim' NUL L4L,. U4ciu c(1eg ACtLccu cz alC41. NU L.N112CiC044140. L.:C.4414;02 cc uctcLat.ct cCcl &Au: Actcc,' b cate. L, ccatNtu: ctNN,aw* CC1L UttN` ILL CC/1 1L: NIUCI chcaLtu ItCL40, tatcca atc, uctauuctu ucutucuo, AL,4412: VALI. LUttLE 9Z

ucLatz

NC1X64C1 E641. LULLNLI: L:C4GLali.C1

uactra UI ActZL ucuu

IcCd LICLGL:

uatc,Lci LuCNc cacctuu. cL

Auctcce. UNLIT cu, cc ucaNL' CJ.

ctaccicLi' ucLauca

4CALACl:

uctcalt

££

L'Ltl cau! CUCII0.102C1' 4I. l/ClEltLi.Cl aux, NUICI ICU.NNIU ,LECh AN ActActL acccatcu Lc Lc cc cchta 44cNN,cag caLco. UI ILUCU 4ANN,61.12 CLUJ, C1ClatcCI eacNULL: QC; LIG40,

ULN NI,

LECICIII4U ZICLU ULcC1.1

tu'

(ILI'

CIL

otiacit:

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor L9Z optimization using a watermarked evaluation copy of99Z


uNU. tZ:

-

N4LU40 12411 Iti Lro EezEuv uclaL,a LUNLA uezci,a eaLcr, LLN aLLtac LNLI CL4C1 ua,e,u. 211 411.15 LNALLkO LratEuiscv u4LaLu ucrL LOLL LUNLAI 1.4O4O1 ClACLU 4N4L12,0

CL4C1

NA W. ,LIELQ NUL

4rr4oi 44U NALL,C

Sad:* AUL urelo cz,au.r

E4rral

N41L. LiELe!

iicuu

qua,

LL:LACc /211441 1S4 L!LAC,

*Pt

lcal

tUltal

LUSJ.'

L.Z4C1*

NU'

NA 41-lad.

MIL

AtL crUL: LNALL:cCI OOLLC4,111

gt CalgaCi*

'Jan:

alLIOLLLL. CCUCCI

SA UILLI44C1 ELM cal

til,uaLA' C4

C4

W

CLLN NALUC! NLCS*

IALLE.

LULL

91'

ONOral NIL UNLC41-401 4a1 Lt C4 SILL' CM: OUCI NULI UCLLL:

LCZ4.11 CN4LL:c1:1 N4ECI NAL:

cad.i.cr azaLc1 4QS1 1.4141,Ul N4LU4C1 At4 e,arLu ALM Lat.. 4004! ALUGZIOS cUlall COMGQ' ',ICI. NQ LNLACI 6' &Lie ULM NUL.% al L'Q uLmeLa atl4c NL adat.e!' ELM NUL NL CACCV Urtel amu 1.:NO OC SLLAUI Cr, SEQO Lin ALSW 4CALCI LIZI44LIL 1141140

LICLLL:

4alaLC1

;Cat

zc

1U

14144111 NALL:t.0 At4 4GrLLT

NAU Lrzceau.

L',0 NAL; NLULI 1.114 N4LL;411 Lxv.u.g. I1Q

qarc

rdLNXI

MOS

L:C1141ga4Ci L'AL

NLC11.4111 1:41.

NALU,CI

L:421O411

uence,

SF

LLLLCI tE ACCcUla

LC1LCIL

CUM;

CCLCC LL:ICLCcli iCLC4.1.11 441.4L: 1.1.4CirLLL: CaLLUI CL: NIAL LAN ctiLLI

NLL

udzu.4

-

Oat

e,atreaz ,O/ZiLA

(ziziuq. uLarLi.

sA

AA

Nat Cl L.r,r4

414 NCI Niz 410441 CC1SC1

&Cal, CUSLC* CMELL4

rE,

N41L NLZ NLLL 114 auLi. NAL12.41

LNALL:41:1 4LIGLAI

LEL' C4 cLL4 N4LL:40 CUZACI: ClOGLca

NU CUD L4L:LC4L 4LALC10 N4LL:411

41C1L'

LtSUCI 6,04.1/L

LC1C4CL

Lq,ALI

AL:CI cYCILA

CI

1S4

i1E

Nrez,o

caLCO N4LL:40 CLCUL* NU 4LQ

1.41.-ZL:

Cc LIL2C 1.:*.ea41 C1LZL: CULLICc

UM-MX!

of

=Ca'

L:C11C CA SA 2141.L'4Q NeAL atL IMCLi CAN Lua LA.

MALL C44441.:CI L:CLGLZ'

LI. NU NIX AL (1:412, AN

N41'

CZL14L 114141

CiLkL NALL:cCI CUALNL. C144441 11/ACLi NLI

rE, 44

LOSAcL

LC

&?II. I1a1L

AcL,L' NALL:cCI NU 4OXN ONLOL:' 4OEN 411 AIL

NeZIL CCU'4C1 9C

LtILE CIAL Cal'CLIL NU LqAdi,,,CI N4LL:41:1 MO NU Cl;L:IC,L. Cl cl11:3CL 14/21L c1.11 C4Cr4 AtIAL

C4C21.1l.

LOAL/LI 1.:LIG44L:

UL/2141,C1

re, C1S4,,L NalL

41.414C1 14C1

NLL'

IL' 'Mc

Ata1L

N4LL:(.1:1 AL

4Q

cal/

CgELALLI

L:Lle

4aL4

41.

CC11-1421Cal

C41:1

>UAL

-

ISA IL Q11/21Ccil alCCLLI

arca

AN ?UAL ,.L.NEL:' AN C44 ELICCI1 ESLL,L

NLL' C4

4CCIL1

LL:LIL/2141 L4M441.11 4N4LL:4C1 LT/21C1,4

C. XL.d' EL:I 044111.40 renE4L,

L.' CS 1.1.11,C40.

uNi.a al4 ucc.ac Lacat Lcta aaci.tcy clxac Nu 451.1U CLc c,l c,ca4a actc,cc ciactuu LC! ECtA,1 NU acataa cL CtA-41.4 NCAWC1` NU ALzux ctc,t mu. cucc,L cucca

NI:

Lit

NI.E..

Ncl

4CCELN4C,12 C11.:11

aucacc! uucLcaca

MU' NU

cad

LICGt:

CII.E111.14C,

c,c(aLc! caQutuci. NU CaUCLAU LULACLI'

WN aucacu uctQc.cacm

414.d

Lb

1., UCA4C1:

Sh

ICACV.ACl C1N1 C1C1C CA

dcmu cc,LaL (acactod.tl)' cauuaLca ccIaLtct. matu urti.u.:uactu.Lu Lt

tz4 de, Nu. acacu GL41 tAcccL aaur [NULL uat.t:EMU c44ELL LAN mum a4ntt4 e,r4 c,1CLC4LILaculr cu.ac LUAU Lund NU all!LC,441.12 uNat al UCLd LIN1L UL

11044UCV

Nu cu.ctka

CIC,a

LZ:0£ C(41. ACALN4U LC!

aNaccca` cau aa gacaLL ulcak

atuauual.,a acuaca

L: 144,4L

al.LL'.

cc

uaarctca cauuaLca aLLEL

1411.24

caLUaL atuNaccu NCAU413 NCI eioctu at

,catdc,cuu qtal 1.2CEN N4 C,alU 1.111%12 cpc,uau c,nNu cctcca un

(MCCACI)

NcAL 15

1.1C1U11C11.4.C1 C1CU4C

aLccu aucacc

el=

>UAL L:1-LLLLI CaLLA L4GU CiC4LLu4I:11 CLLL4C1 NLLILU

NLLL LL!NLJ.'

IL!'

LCINL1

N4LL:41:1

dLLN,CI Cata1L

LI11

CiLL,.L. LL:LN

;ce, 4du ELI

NeAL

L.RN

Lr41C14,,C11

441LC

NI.UQ' ALLC

CA-,CLA*

-CL UL at LNLAQ

LZAN

u.enu,a' CI CLL.

ZLN LNALL:Z! St CLIVAL* Sad.

CL cELL CA

ULM:

NU 411.4

1.14L

C11,LL!

NaL. CitIA NLLIL Lthiu. cuaLA NalL

L'AcAL! atU OLI446 NALL:40

LL: LL'41.0

4;

C4

lialL

41S4211.*

C4LILCO ,LENLL.I

CUOI NMI- CLL. L:LL(.

NLZ CL LOCL:

t

UtilL

CULL:

NU LW. NZ;

cc ucc.caca

aNt:

4ISt:4

uunccu.

CilA

CALA!.

LC14111

atauct. aciLca uacha

Lal. ciNsz,cau` Cu,

NUL4C1

l/C1 CAUCW.C1

cuaAca.

ltlLaCI

1.11..4CL! C11E4.2.4

a14

C,ChLW,

cacm.cu al-mt.

1.100.1C.I.

NU

cc

uaLaca

1.1C1LICal.4.0 tcca

Es

lcCt

tucta:acia.ca.

SC

atc,L:CCN. CCalUcl CCU, L:C1C1LL!'

CEctue.

4ca

NIL

C1Nd.

41.114GCl: Z:£17. CULL: L,

act. L£

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 69Z optimization using a watermarked evaluation copy of99Z


PZ:L:NtL. MILL:

ul

CCU, NI. CCLXCQ L',CaLc

L11.411

LINCAL NQ 4EQCCIa NLICI AN LNI.: 121.11.4:1

CCU, NI NEI,CQ CM, NI. NQL:LL.NCO ZELL. NI. NZIALCCI CCU, NI. NZCC1 QXL LLLI.L.NCO CCU,. NI. NC,CCI CiEL LLLCCI LLUc

QC,L, NALL'.40 NLA* cLLL.

Pr-

al.L1.2

aurt. u,Acm L4

CCL.141

ItQ

NI NQCO QXL LLLLU,CCI CELL. NI. NQCCI QEL LI.L6C0

CCU NI Cci.CCI ULGJLI. czat.zuw,ua

M.J. 4AcC114 1111

NU IL! AZALQ LLCI L:EL.L.Q4 NA Cli.c.CrOCCI NALL:cQ ACCI

,C1411..

L:CLQA411 LeALUI.'

CN4LL:c0

ZZL

cNC14r1. At41L

Ausra

LC4141,111'

LEdez

LruaLi

NAL!

Ld

ZNALUZI

1.1.QNQacC1

ANIAL 0.LaiL

,L4QL1

al

Nail

N

ama mua

L',C1

=At'

1,411.L1

4141C1

AACLI

cAouv

141

UAW

CrarL NA 99

41./.4 N4LL',40

1q41:1Ca

NIZIL CA 4NALL:c0

&AV Nal- NU ALM 41144

41.1.1ILL

lid

69

NalL ILcIQ

ZzNl*

DILA

4cm

41ELLC4

=LC

C4

NU ALM LCLEI

LA41.44 CCO NIAL AQNQX4.0

Aarc1.1.1:11

ZGQ1.11.1. CzLQ

aux'

DILA'

AQSCCI' AtLILL

44CCOL

d4

1.1.;441Q41

ihNU Luri.

41.QU CU.'. NOIL C410 4U40 414141

1U

LNLACI

CrL,CC! ILL Lraach LCN/AL,

1:U4LCI4LLI' 1C4r,

eZIALGAL:

LQ NAL:

N IL! llicCrOL NUCCII 441Q/21 4z1NL

44

6S

calti

Luca. 4114

411.11.4.11

ra,a

LAN

uccaa

AL2M4L CLQL U2 ,CA

cit4 tacLat,a cQattat`

atGatc! MGLat40. ar1.1.1

ZCLI4CIM: NUL,M: Car, ACAIUM

UAL

Nu uutGaa

LcCt

6NC1CM'

NU

4CCZ1.1.

4,N 1240A.

LLS

MALL:GA:I

111.a' 41.1.1,11.1,1C,14

AL NA

QLaQ

41.:4U. GAO

121.4

CCSALUCCI

ua,Au Aar,

1.1.4c4L!*

Ls

99

14141L

NAcCO:

Lra,ALI

L4N111..

NILILLI,LI

141U

LdLUcal Ucr NALI.1.40 ACQ 1141L

AQ4ACCI UNLLUI

tACcIlX

41.14GL AN

LAN LSCLUI cliCLL AN U141.1.1. 19 L(.1141. CALQ4

SU. CA

LNAL1.1.411

ALL'

19

CAM ucnt.c,a Ma,14,11: ILI: NU

ZE41.1- 1,140. Na Na CtKMI. NU C,C1.1 uauaL)' cla (cac, t.u.Law. Etat cct,dt. cxzu.:Eacal.' C( AGCLU klcld 41:C64.4 UGLCA.Cal uoLctu.a ccaatu,cia IL:: NA 11.1 GUM a,NLICI aLual. CC4N LULN1. uLt.aw. tau uaarL` at cu4uNt NC,11.'41:4,xNu cac,,u) (NL

LOU 'ai.

21..C4L 9g

UQNQ4r,111

1.414

LAN

1.4A(.1:CI SAcCQ 41.1.1 K4I cuziaL NU NALL'ACI ACQ CNL, CL

LNALL'.41:1 1.1.11LULLII

09 LLICIT

aLaL

1..ma4Au

(QNALL4,1:1) cUCtdl 1:CLCL(.0 C4 AWALC

CQLQ LaILLZ AcQ1.4 CCU' QLCI >UAL L:cALQ

SUL..44C1' A4LT

99

NaiL LUC!

UM. L'./SCL,11

NALUca

1.1.CQ,L1

CA ;NUL, 12CLQL40 alLUle CA A,

ULLUQL. AQSI AeZAcLI Cr4U4Cl.1:1

ULM

L04 Ct NU (JILL NCI S1=4121 441 Na 44QC Cl ;CU alarc.41. CC4 LNLAQ

ECU, 12MGLalcia:

179

NIAL. NAL! NU 41124411 CQL 4ILLC4cL;11 !JUL!

L'AL

Lli UCLIL

IJ.Q1441L4C1*

CNLLI

acir uzvau NU

iigLLI

ULU! NalL NU A4LCI Ld 1.4AcCQ V 14 1.:LQA Nall. NU ACQLL L4 CLLLI.L.r AuaLL Le! urE,N L1 ACU' 1.14411,LL AL' LL41Q11 NQ 41Ai.00*

CL ULM' L',C1CLtLcil 4441 CNalL LaILLZ AcCILA CYLL

tIMNMacC1

C4444CCI

ANALL:40 1441Q411

NALL'.404.

LCLL NU 1:QQ1-40 cciL:LL-EN CL;41.1CN. AENLI QUtrC CCM CCL. &C41 CUM catli NI. dale CC404L1

LACCW NalL NU

LEL' CA

C41Q

LNQ AalAcLII

120 V.C414Q,C,C1 Z9

MALI N4LL240

;,L4 N41L:40 LSUL.

&az uart,

AN CEi.CLL' AQL QCLracCi

NU 44C1L4 CAN AACLI

LaILUE NU ccdezu, NQ

QU,All

cLIZL.L: 4L UN

CL LALCL:* CILLLCU NALL:4W QNLI alALCI CLCLI AUX& UalCall AC14/ laLLILLI NU

INGIL

C1.1.41.UCI

Ct.1.1611.1.1' LC41

-

1A(.1

116.41Z4L1

1.4ar,Q Oar,

NI. N1.4.114CCI

1,,LCat ,E4at Atm.' c 4u.c44uct: uuu uNac,Na Cczkau. L6A atuat. litZ4N clLCdc uuc,<Q,a uattctuu. 1.2.Nlal NU AL'.4 uthat NALL4a NC<lL vitt.s.t4 Azu. cill2C11.[L2 ducccom uGLataa - ta,,ua utu.1.` czc, atad. w Gatd. Cc maxi uGLataa aLE,LI cru: Neu 114Mdlu4cC1 ED. NUC1 (C, Ut11.61.U1241.11 C(12 Ca CU, LAW ECI44U LULU UAL! - tAacuaa Actzi.da ECULL. ut4u)* wad

aco..E ctc, LauLu CS2l

cpcutzt Lt.t Nat. z9 £9

1,9

MANZ GLatha cm: MUM'

49

NC,L: Ectl4C1'

rt1.44* CCLCULU LIC(At.1411.

ZCL41.0.: NLE 441.1.

69

09

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor I6Z optimization using a watermarked evaluation copy of06Z


sz:umiabil atul NU L4CLIcali. ZU,LNI.L.11.:

Z1

lc

LNI.41:1

L',C1

uc,ri.ri.

UZ4L.L!' NIA

CELAZI 4La14ci. 1.04eAL NI.W! 1.XX44k

LX1 NLQUI.Li

41.;*

uca.kuru

LralLaULY

N41.141:1'

ul

Ut44L,c

NU

121CLIL

44!1.11.1

44140

ca4r1. 4N

NMI- &LAU Cl E4

NU

C441.4CI

LX4C1L.1.. UNC1

e21C1141

NLLZ

NU

4Q1LL run,

411-141.LS

O1. LC

IV

Lkal. 4N

U.O4NC0i NU LUC. NalL. atl cz Li

urzu

4LEI tUL

L

ri 14I1C1

;rt.

Cc

L

LELW.L.ILCUL:

NalL UalelcUcCI C4 oz

uLart.

atui.trt.

LILLLI.

LELZU LcLULL.10

eiANL!

uctQl.auc2 load UN4,A4Cl NU C,UQ:

NAtu..ct ccuu NLICIL:LI4cLECI:

lidLaNi

1..1.1cLi.

4111.11`

4N

1.1!1.241

'MAO

441Z1.1 NCAL

1.11(1E1.4.0..1.4244 1.14U1L,C1 CCC4C, C,NAca

NAL: NU

C41.1.24.1

LI

NU cruLLuol

1.1441LA' LIeZtqcO C14CLLI 41.

14141

114.CIE' 1.1.1cCrl.

4EC10 WO LCLNL 4N

;AEU!

41.11.1cW.*I'

Oa;

Etc EcLL

Occ41.,

dLOI.EcO /214

40

9

L4LC* MAL

L

01.411

ULLL 4N ULL4

4l

L.:41141.1.1

4t4 LcILLNI* LLI.-watcuu: AL.' L4N cict Adcti. artutAta c,L.Ltat ,ctc,ct 4N ta 4cl 4CI4Ct: colatua cautENt co, UNC41.C1.1 4thd.L.4 UM= N1 Cc uNtatu' C4 Cal C11.1:CL Na N14O,

91

enruLLit

rral

41.1.4..LC

Er,

LQ

c

4N4 lard rcL141.1 41.440 &Nall 111.441.1'

S

NC11...1.1

41144 I.O14t.Cc LEI 411.4U

Ecdal MAL

4CUTE1' ;:cLa1C11. C.

ALL NU

MAL auaN

6

cNC4i

Ccalli

AMALLI 4L

C4U

CMLI.Oca C14NL N4c1.

41.1.'

IZCILL

4C41.1

czaze,u:

4d1.11.

N41L /214!L N4N W. NLI

N41: NOLL' UZI

itta-tuct'

utgAt.cit.cr

allatz

LCNL11 EalOcCI Li. CA L2cL1-4 UCILLC1L0 L'ALLLL

ELUL=

%IA.' n2441.

'ELUL'

C11.4!LNO

NALL LLC14 Oat OL1.4 NI. 9

Ct.

!ALM

ELL'. 41..'4EW cLCI

oireazi

Ci4e241.1.1 Oc011...t.

atlAL cUELL

Z

LCL C4 LELN

411 NI. 41..11.ictlf` NI. 412C1c1.1

NLILca

1.11.Lt.L.

NalL

NULcCI N4c11 41.20

?UAL

I:EL

41:EcN atl 41EC40

ucLaL,a

?WO L'.1.4CcEl Z<C11.,L N1 ZO4NC4C-1

4CLL` 44

4C1411

C1 1.5.441.

INcl

NOLL'

iz cce,. ucua L4N C4OLI.C4cEl czAlical at4crl NeW NOLL

QYIL crcLII 4LACINcO* VALLI.;

LIULL 41.

latU Ncl 114ULV

cc ALrua raticCirl.

4Url

LULLILCI ULLICZL NALL241:1 CeACI

crcLi

LAN LCL 4CM14 ULC41. Oat

Aarl

Ne21L

CcLO zz

91

UtlicCi

81

LalaCU

NU IL: Er4041.1. 4l24CL,L NUCO

E.t.a].

NI.

LNalla NalL. MAO LI

61 L.LCE!* NLZ LalcUL.11:

4LZ.4

1SEC4CCI*

LALNLli

furl' 4LcGYQ1

LcElitli

-

1.:C11.411. 120

ELL.ILELLI* LAUAL ACC! NU

GEL

c4

cLXL aleaL

Nal, 4L eiuudirr LeiatcLuam 4LQ utuir

Cal'

EG411:1

NLZL

ohLaNt sz

NW'

1..4144X1. Cc

ISEi-c NU L:LLLICI NUC1 UNQ

=LUXE!'

4N ULU%

4cLNcai

L'.1.141

MCI.: N4

LLIL4141 1441

Ma: 4E414

c4ELL ?UAL N4L! INU

412.1:1

1.41.1U

E41.1

14C11.:

91 12LE11.1

U1L iCEOCI 1:0 alCiN

CactcO Art,

atu L4OCLIc41 LL.Lie enar rUCILI NU calCilit. uLULG 41.1.0

zdLEL:'

1...cELCL: 1:ECLAT IL 1.41..*

4c4Lr4LLra0v ILLZ.C1

1.1.41 41141/

at4 LcIO bi NL,L:1

4Lral cLUL: OLE OL:. NOLL' LLCO' COW 4rO14 4L'Q

LYO

udL.41. atmL i4L11:1

NLCI

!aux NU

rl Ll

41. c1-5.11. NI. 241LEL`

/114

4OZLN

cacLud. 41.Ce21.

Le! IAN LT&

aLcdz LQLcQ 4L c.u1 LuaLA NQ NFL

01

CZ4.2.1,12C1* Ct4-4.1.4

N4444.110,* NI.11.11 44.UCI.

4N LAGcCL UNLIT CNUL

4144a

LI4al,C1 ECU

121.N

L'.214,44C1a, CULL/. N4 N4LU4.11 txuaat:Qc4.43.1 L'U atuulcu. uctct.da 4C1(UU LCll C1.1.11C131: CAL

alum, LCL

AU: NL1 CCI.441.111Z N41114.0.AL:dC14/. Cil4cU

61

c:i7*

0Z

z:911'

atutN

1Cl&N uci.,Etu ut.cactur tukrzte rucul LACAL ac,..cra atm: t4c1. C111.1C41 Cc cLd LCL Lruct: Nt1 Aimux N4LL:4a' ULN Lurk. uLd. ram duct: 4u4otat CNULC Ci1C,,L11. IN l 4ClL Lcua 4.aicAuttu uctouta aucclauta. 4UL11, alcuti.0 uatEctu Raul I.C441XL.:

L:Li.1.

audt MUM.' NUE, cuttu

CN411.

autA_G,

ZZ

IC= ch.trz d.ct

ENUCtl.

2,11.11C1

L, UGL4N1:

OlL11 L,

Cl 111.441.

Z

1.11.14,4LI:Za41444C1C,

tkutiuct` cauLtzt. rtt.cura Nut.4a:uot.cauci Ncrazi 11411.Ni NU

1Z

cutct l4GcCL

(aux

4N atutucti. chi.taa,a 4pctct:l1:51.CaCal 44taaut U4111-N111Z1.1.,44

C,14.412

Cc

c,t

cdat

LCL. NU c.,cutct Lam alm.u.ta Nl/Z41.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZ6Z CVISION PDFCompressor £6Z


sz:gotLe.:rd alLu

sz:Ltatialrit at.Le C4S44 IIZU LX,C11,11 LEtc ANL Ct4

E4C41.:Er LE4E1 LLLLLLI

uuL.crL cL4o LNU

444r Ld

ENLULCII ,046.ULL 1-1,14A40

S4

NU

C1. CLSL

!AN

CC1SC1

41-141.

DUAL EL:Cr

LL

4WAt41.1

SAdt

1:14C1

NL

LIZ LNL4E1

4i44Z ;EL

;Lad

CUALtLX

CLILG141:1

ul

4daom

LNC1

L'LLU NU MALI >UAL

91'

L12,LS1

1C40' Uct1

[EU! AqSi

12LN

LNLACI CdLC11,1

Lt CLLZI,*

EL' LAViLt AdLCI UcLt1

cut,

ri.LA AoNce! (uaL.i41) Ao

-

LLLL12.1 CIULG 1441.1L LL.:LN

is

LCiCILtL*

411L41.14E1

cm.

iL

44041

LCILJOLCI

LXN

CLI4

SA

urL

L4E1

CELLE:

ACLaLcti dalL!

44r1i

ccit4L1L lliC441ZC4C1 &La IL:

Laidi

is

4014411

E41. uNcaz ClAcLu

L4CUc Ld 4L LctcL` NEE4LUcL1 NU LI:L14 MAC! 4calL roar A,LAL oALr, NU 44 AdUllc 4N Lei AL 441 Mc SZ

LNLCI* IZU

L4a1

CC141 LCiLIC141-

WU' EaLSZL

EC

lqle2144

alit

COZOL SC44

A,.

auar

12.4N

LSILAQ 121.1LCINcEll ClE4i SIL4E

NULli CCU CMLLC140

dua

u2k.1

NAci,

4

LLL.

C1LLS

NCCCV

ucLaL.,o'

AL'

ulLat

LNZI,Cr

NuA uLL.L.rL 4cz1 ciaLrLuL Cl 44 4cL' NU NA,L du, Aost LcQ ualLal Kill LEL AL rox,14 CIL cCcSIL ?UAL e41114 C4 LILILZ EE

C4C4

LS

t41.:4CLCII ULL

4

CE41:1:1

14

litlfcE

LclalACL 44i.'1031. IZmL NAL! C41

Lt4c4LIC!

QC;

NULtl

atCl cuLLLEY Nt. 2.1tCle4

9C

NUL* WZI44L.Ica* N11.:L.LLZ NU 12CL14/211 Cc

(UalcuzL)' Cu m4 ISM Etc

6C

ct at

aclu,

qt:

tucLu' aLaci

L241.1

LC

LUILLAL:

OS

ZS

4I

LiC4CI.6

CGC.1.2CI.GLCr

Nat.E4 alga

CAM.'

Lat4L.

CaC,

NU GIALCI.141.: ue.I.Lra NU alacCI. UCAGLCilaa: 1.4Cit 1.2.ttara' alNUL: ;MAU Nbateras-CL: Z:SLZ. CULL: L, UNC(2 Uc4 n4 ama' catc L'4441: titC4

tatct

tc

LtLLAL: C4dLC1C1'

ASLIL* NUcl NULL NU AL LiarL uoaL. 14L1 ACUZIL! CULL sc 41. umur...rLo NUL NLULUZL NU 14114411 kmL U4E1 Etc NA GIC4CCI 4CL AL:Cli

9C

aacv..0 LAGcL ciaLL4L:' ci.t.Laa LCc a LaauL arum uctxcact CIK Crll NUL4.1.20: cacuu urcacr LIN ctA Lua4t: ztr4 ctc,

;atm' ccc,

rLcIZ

NULL zc

LC& WILLI LUNL1L

ot

taaL aLaaaLL: (aura) Ata

NUL

Aordt

IZmL 1.204 Es

luIU4 LCNL rdAs

NU ALNIU

1.4/2144L!`

qSA

CEL 4Lrm LUCcEal 41it/2141:11 141.0 NLUCI L4e4aL NLLIQ uoc4rL

I,ZC4 d2421. CC4 EL' L:99' GILL: 1Umcc,1 a1 NUL Nt. CUL cta LCc cta c,a.aua L:CNL c,ct,raucr 1.2c.: (EctLE,Lc: La) uatlaa NI LILO: NC, Lacacict. 1.!CCN,4 waL uutctracr ZEL,C(1. Catl Unci.,. ;cam cutau. aracom: ILCNCL Q4a*

LUX 6c, th.Lat

1.,cL...uLsLcuu

Crc 1.4ELE'

LLUCLaca L:4L,NCg.0. LCLt. NC,I2 Cl UaGLatin IcCt CUR' L,Gt1.6 uctuat. ILL.:(01 ILIGLaltda CILUCAL:'

C4C411, LIGIC4c0

1.;4144LI 41:1

1..!LISZ4 LLIZ 61

AcLaL.,a'

-

9Z C1C1LLC1cCr

1.:LNL4

4ti4L

N,,AL

L'Acrl

L'Aq40 GM NU

r4Ccl.:0

WAN MAC!

tz aLL.u Nce! NLLIL Luimu 444 Nall. c4441.: cA Cilia' C1LE4Q alNa Lql-tL4 ULLA: 12.1.1.0.2 MAC 41Vii.

CZ

ACILLLIL:'

Cii LuLL.L.rL

&L. C4 NA

LNLACI

USLLAL! Cl LZ

NCI

ELM kmL LUNLCI UEL:Ca: NU cuo LraaJu ezettuw NLA ;CCU, Ld NEL latalca CILC4LX LNL4Q 41CLL1 4q4i EJLLXCI a,11..rLuL OS zs ULL.,`

Cd4L U;UL

cK4

IZmL LCan

CLtark*

ALLE*

-441-a4-CV

rl

4C4 Udqri. CL

ul LLILS40 CELMLLII CaL ULM'. 1..:41Z

4C0 S4L: NalL

1241C14C1

41.1

ALISLLI 4LLTL L:LL14d

liZAi NU L.,,cLrE CaIL.41. aq(1111 96 AL:LNLLILI 1.:altal SA idLrL

L'AcEL: LNLI CCOLLI` uA,AL: NU

CUCI

N4LL:40 LG4Q 1L 1.:44E'L N4C14N 4rL'

4LC4L C1LE4LICI C4 NUL'. LMELL., NL

4Q1uld

4UGLA' IZQ

NA,CLI NLLIL

Auu,,Lx ,taL

NU ell 1.!4L411 NU ULN4C1

146 L:ELX4C

SA

zt CQl4cui

lirlX4E.

SAcli

L'ALI41:1*

LEL14ILL(C1

NLLICL

C1

ucEL 4cL4o

um. coca. uLuaL.0 NalL

AN 146_44..a4..c1 NLLZtli LNL u40.1 LI:CCU:L. S1LX

C44144Ce

9C

1.2411.1

NCI

atal:

LUN LL,LN !1'

U.

NEL

C.44.

LcLc Laaauct

cu.!. cad.

CCC(L,

atca ciaccizzi dLL ral

Hal

CZ

L, L:LUCLL:

9Z

L cc,caut utttuitrutaN Cl

LZ

L:o

cuLari caaLLtL uacLata

aiLL

Ntl 4.1.4LV tL,Lla Cl Ull INUL cauurtacia eAcu' raa atc-6.a z;Itc rIti. rat NL ce,twucaat'

9Z

L.LL-LILILCULL:ucILLNI. 6Z COLICAL.

NULL' CCU LAN c!adda'

clacta

ClaC1114.1.'

NU

Ntut Lau.ci mum: L,L4GLAL

CIC

NC,4l:NC,

1C

ruaL aciu,

CC

L.:LULL!' L.:0,01.:

CC

4C4Nt

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of16ZCVISION PDFCompressor S6Z


9z:uati.641 au.0 1.1.1.41.44Q 1.12,C1NCiacCI 141.1411.CL:

C440. LN1,411

SZ:UOLLA2i41

OL

CULCLV 6414C1. LArEU

NALL:40 CL MELO' CC14/24 4LLELLZ41.:0 NU N4L1.4.0 cu4L 4L'Q

Carl

LcCLCI4 1.rcat.C1* 1.1.111.M.11 eIN

C44/11.:

7L 2Q

CO..1

NALL'a.C!

UMLEL: ,G1LZL 1.:CILC NU LUAL1:140 1.:LialLEL! C4A4 IL LLULCI. MALI ZL NALLMT N4 aLLI OaLL.60 N4rQ 2ZLL NU ALM 41C4LL NO NG1L. Lai cL ECELL CLLCQ 4qt:ha mau,,ce 41,C4L:0 NU 44E41. 1.424 C4ezca4 440 NUE NU 04=1. 414 Larcv NUM(

4alc14

cralLuaL C. 44 GILL

1.1.1.C1

LEUIL,C41

LLL.1

dl.LLI 4E1

Lf.44,LL EqL.LL LAO rq

C41:

44

L.NLL('

1.,,CLETLI 11,2QLC4L.01

cLI.N1 N41f. C4

SL

LW'

2414

NJ, AUL'

CCA121.

1:CCLL: CO

44

MO' LAMULLI Adazu. 1;LL1C4ii

N44

I2QL4Q Cl..ra,41:*

uarL

(Larm).

LL

Ci 44

qt:44L, Cra.

ucuaucv Nun

11.1.44

OC4L,

C104,4

LuctaL

SS

Lalal

41.1.1"

41:Cli 41:14d

AULLLE NO C4 LLIL N

LALCL 4N

Ci1.11.

LC,

ELM I.dC4

C4r1.1-1.1 2Q1.1

LCL

NalL lah, 44

e214

4a.

cer,c1.4.

L!,e1C1.. 99

141,

9g

CXCI

L4CLIV

CLI.Nd. L4224 2W

C1C4L.

anz LizUL ,a,cv Calaw, C441;CI AtIAL OW UNLA L4ar4cr 4ct, LcL, C4 Luca, Nu CL 44 liNet ULLIC41' 1.:LN 111:1'

ce,u, IILEL Aim

1.12.1

CLN

L!C4C1

CLL.0 4C1XL14 at,L1CL). uc ZCO 41,124L.: LOACL

C41.1 ACLU.

404 2W 2146CCI cm4L 424

NLCI'

IQLLcQ 41.ZLACI LQ

LNLI LUZC4CI 21L CLN IQLL I.:IN 6S 1.4a.C1*

441.44(.0* C1LCLI LeAcCal,

4CX11: c1:d. LaCI 9L Z41.1:11 ZCLCLI 41.141.C4L LAC!

Lc LO1U4L.'

ucelez

au.0

4irca

ALLIC4i1

LVZ1L11.11.I.

412C1' NIC4L41:1

44aLi

uLa,13

Za1C1c,CV L',C414LLI

11; 41.1.1141 1.1;444Lf LULCI

mai_

09

reaLruiw C4LQ

CI.CM. IdU 0114Q

C4,

.LZCLL

19

IZU 441... NeaL LRN Z9 NIA,'

41;Ccl. NI.

;ICU-

cLICI.J.

ILL4 1.61.11 Nall, C4 47141

LTC4Lcll N4di.C1 4CYCL AtQ c4rw.i.: DILA li.C41:4C,C1 14C1 1;LLICI4 /Mi.., C9 ceALLI CUAL11.11.1c0 7L 2Q UM '9 4e214Lo 4C1. tX,LL' CLCL,CII C41.41.1 C1144crl.

UM!

NLOL,RI NIZL

LAuouLall 4a1CLi 414 calC/LL

-

2QC1

1-41

L' CL 99

C4 I cdC4EL 1.4N

I.4N N4LL:c0` 11.41 NUL

LUC! 99

araAu

e2i...,zacr

1.41.C4L,C1

CatALN: CCL 4LralL C4 r6,11aLCII 4Lral azu

clIL'Aell. etN

4 42 cLIC441

CULE411CI1

NalL

LUC! L9 CL*

N41L LIM g9 E4r4,0* ULL

4141

aNCL LAN ELA' =ZOO NCI C41.14 NALL:4W NM- NI:AL uraen ,Lcae, nt.L.C1 1.11.11.1 LCLI.CI 69 41.r/211.' 414 6CLN 1KLf 1:41,41L!

lICULIULtElL1144,0, NI 12Ntag.4 CA, ((IA ULII.Ga: 4,12LI6Ltt CM( C4C41:13: CAM. 1NU ca.r,c44.ca um.rac,a N4Lu,* cca crzl. cuQau uctc,tu,ra uca Ea< cuuc,,a caN,cta uucitu uaa zacta tauc, NaL ucAutc!da cw,t,ua (act= NI 1211,1&, ENC1ECIIU 11.LCI,E1*

uLNatkl: SIL4 CELN 4C441.:

OL

tiaacc,n Lamm zuzul ,vat,ta Naa NI: at4L: aLtLI cuta.4a tqact

ZL

ucuotl: tCLLLL

SL

(tuctra):a 41.t4dc4

LL

cti.l ELL zuc,uccu cILLat

ucLau a4

zcaLt.0 ccuu acNI. uctQua,zi

LCL

tz9) (azu

l24

atNA4.1.

(matt L:C14.1.VCC,IC, NI: LIC141:1:121LC('

UCIGL4E1CCUL CIC1C12a, t,(14,` NEI LIN 4.11,1211C.,2,2 CNLO, CiLQLICL tlt.444 A41211.,E1 NI t(cIL` ANC,ILM:1 auciLcu GLau.ta LC cc, L1C4C41. L:17S. aiLu L,

tIEL!

1,9

SS

4atr:

bS

zcur, uzda.rkta uacta.

SI GULL: L, CICZ4L:C41411C: I LS 9: 4LLL L, ruaaa

CACILL:: L. :9

19

99

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of96Z CVISION PDFCompressor 6Z L


umatuAtz 9Z: MU:

aar,CO LL014141.147

LCOU, IZ

MAL,

LZi.r,

AO llAd4 LAO CalaCe LRCMS

Ultra

EZ 141.1.14i

14C11-

LUNL,J.

1.1.41C4,11

AaLzra aL4u xuL

NUL

NC4L

9Z

6Z AUC41*

41;

NULI

(C1411.91

xelca rmAu

LIAC,AL NO

44E11, LINO zz

Gut"

Ca411.1:11

NOL

9Z

xUQi

UalLOS,O

umAu caL.4.91 azca. LUMILL MILL! L,Ell

Nag..

LxmL.

LZ 1.1.3.111.C1 LILLIC4i N41.1.'4C7

uxa4L4cr so Hmult 41 at AA NUL xALL.i. AL L.Ndu NQ caL..41.9 IE CL.LLi LEL. AL NZN NO 'CO WAX No NLuii u.zr NI ZE NU umAl CA' 444 ,L,L NU 1.:LE414 NUL EC camzp. rum ULN LUCU Ocau.

liCa..1

ACCU LL'rU (autu) NOL tg 4zuca' uL ccmad.' ONLxca ArmAca urdm Lax EE ci4LAL:: Ocala ULN

LNU NLLIL LULL NULL' 91 141.14i

UNLAI YCALLE NA aLek.,Q Lri14u

12C141.4417 UOCMG4C1

CA NU

Nell C,NL 441

rQ UUCCOL 64OL' L4NC4140 61 CdCa' NalL. C,LO CLZOL uucenz ZNL CNall., It' 12,aZi...4C1* 1:1:1 4L41 NQ LMC/21a4O1 NUL rClU LNLA, U'CLCL,Oi NCL

MU.

NO mCUL 4A

rEll4

UNC1

AGUSUI NOLL UOC411a401

zt NU Euae,,cL caw' AL:11 NqL, U Et cuel.LL.ccr Llud. Lra cl' t't 4U/2144l.' ZL4LICO 4m Nal_ OCILLS,UO LNU UCA,UO Nu UalA4CL NI 51' UrICLAO* NCL uru aLALN 04, UNL,L CLUL u4 LNaLL1 OtZ1U Lf.41A,L

C=1.1 NU LNOUll Lt NUJ' 1.414 umL a L,ELCCI 917 WiL44C11 CL4Cl1 Nra uNO4CuQ xuL 617 MECO!' uri..Le, NAN ULN azd LalLua Celaz AL uL.txuaL caL..41.91 NS44C1' LIAUULLL

,ural

uL xLS

ucicezazi

NCLLL CLLU

9t' UCL1C4O. AUCLUCI NU CA4 UV.

ALar: aLaca uci.aulzi os

xoLl'

aAccr xu

LazzALz

CALL

Ucr,oco

apteicoi

L:£01.-LZI at.Lu L, cuau LLLE IAN

CACULD.LICI Cc

LYrz LNU

Mill

WULCUCA4.11 cAatu QC,

ELLICI C,UzIC cuata, UCIEL6:1

C,Cuada- UGC'.

>VAL

L, L: CLi

gl:9* CIILL!

Ntl

a

cua:

ZC

oz:zr att.0 L, ;au:

EC

NUL cam:

Ob

11,C4C41.04Q:

ucAcatc,ct' Liam, CL

untL4ci: tot

ONOr,Cli N,ra C. SA OKAL

SECA; 1.1.CrO4U £ UCULL' UOGL NLULU NAL; ELLNLO NU ,e,aLti NIZIL 1.4c440 ca NW' NA41.1.0 rlLuL ruaLA' NO

aLral

AL

AN UNQ

Ula L.:LUC& OACI L

AL' Oil

NUJ' xaLl C1NU

LE

81

Cenci

Q.Q.O.

OE

(CAL'') OC4CL4 ZL N UrCEL,C1 42UL4ELf

c4

f4e.zi,LL",,c) 9Z 011,1i,

AWAUCES* NUO CCLr4C1 NO Z,C,UO'

gz

ULNGILE,O. NCLLLCCI LL,ELL L,CLrCO

maw'

M.

tz U4LAC4Cli

ULN NUL,'

OZ

mut usLracci GULL!,

ze,

LLN ,41..:414

CI. ?UAL, 1.:LIQL.

LAM/

444114 (CialU)' NC1L

LL CL' .LNU

41.441

NM.

LZL-ULCUU

NLI ,ULLLAL

C41.11.41

C1L4 g

UCUall'

t7

14CC440'

NCI. 9

ZilLle

CalLCUi c41 ucA Cu. Li.xca.m. COL' UNLOLLI NU ,LNL LULULCV UNL,L L.cEal.: 4NO4r1.* AN CLUC,LIO LNLAla 9

41OL

Cr

U4LLAU1

xu

,cU4mi.

al

LQ

tt

Cr,

di.:42 Nay CLN

ANOLL'

Calf

NE, CLUJ. L.,CLr,' NOL.' zl ,LN,O*

NA JUN L4CLCL c4 autue

01

>urn

ccLui LAaLr, CaLelu CAE, Et NIULLU4' NOLI gt 6121-YLC4* al UL/17/21 LNC, tams' UNGLOLC, CLNL 91 Auccr rma.1 LNCL NLULLS,' NU NA,L LUZ,NL

au2L.1* Nlz Me.2u AC1

ACL LANi C=x

AL' LUCU..l al,SU NA

caLau NUL

91

azpic

CC4

Nu Agri,

1214U

UCLLI alC,O EX,EL E444L1 LAN OdC1CLUI

Uati

N44LQ CLN

;COLL INLAR

z

C1LCU

Cal, &LAU' NalL Nu

LI LNILAO,O` L4CL1 /21A4U4 NCL

rLACLI.; AN

1.:NO ClIALDI

4LAAL1 N6-6C2-ac-Ci 61

NA

-iC1Li44L

Z:L" atu: cl,"4Tr:L, zaQi.da cacAuct. eutu achz4u COIC14C4,12: 144CCI UAC1.411' UW2,0, ACt4.2,1 LcLutcuu: al u c tuouct ELN unotal uucLau CC', Zal(11.2 CNl altCUL: uucLataa Lva ' W.J. ZaCl CUSCala cll. NaL vz9) (atu ELL Ecupc/u utucu.. UtL ACkL,Ca. tcL auguLl aucul Nat acme tacLcaaa GLCW: NCI ca4AL CAL ',GLEN NULL: Nei cuu

I

CULL'* UIUUL Aat cazcu chuce EC,

LN,4L. IL

t =au L, CIKLC Ncat LtlIcII

Anix

NC1N

1.21-CU

CI

zuchat

Cc CU, COCOA: 1.124414C11C4

UCIEl.t." NU

9

dlAALE:

1,1

61

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of86ZCVISION PDFCompressor 66Z


uurati.L4a 9Z"

WIN

441.1 Neat_

UUJL

6L

L:C4CALL1.02

C1LLL'

L4CLE4' £8

L4L0

AGILE!: ICL4

azu.

2QU

1:1C1N4

144 44 4C4LI C4 rCO31.4. 211AL LULN Z8

1'8 U41211.4Q. NZI

=Ur,.

4444'

CalCCI LILCCAX 44 U4CC.I.

U4d4 L4.1:1 58 L:C1440' CLALLLI Ecla 89 UULI40' 444LLL DIAL C4L0 d411 444 LIC44CI LNA L9 ELIL440.

ANC,:

L:L14

99

LC

4L1'

d

411e214 140

MAO* EACE N4LU4L 144 44I4 NO C4 69 LCC401 ULi 4L444L

LNi

Z6

UOL040'

40

4r41.1 LUC1

Eracri.

ECCI

4L141.LCICIL

U2UUL40 441

86 YCILLL:` L14441: LI44E1

NCI

N4LL:,111 U4 L6

56 LUOLC1401

(4N44A4LIC)I

11C4L.

CL

1411412C1 Cc.!

44

901 1:12144U4C1* NIULLLZ I1U

Ca144U 14441:1

901

LS

LUQL/2140. C21LUI-40

ma.

65

CL

LaLaL

LLEirl.:, 89

424C44rL*

Q

OWL

LO1

UCLhall

r1.1

4L24Ui CCCI

014 4QL

cr4

L424

LIL:41.!

144

511

C114C44i

cradA,a.

La, alLf

zad

C4 LI4Li

501

qJcv

al.41:

ezt4u

Lce,

C44114

NAL'. UQ

SC

tt40 MILL >IL=

U401 1aAr4

Lall-NA. 4CC4 INU C4 LULLGICL IU L:QUZLU /Ar4 LNL LoleaL

relL4'

4141*

C44

ULN

14C4L1 Z9

L:41:1* LZ S

4L:L444 4LC4L alq14 NI. L141; MCZL`

SL

L:L14 OL

CC4cit UtL:

>ILI 1q44CIrl S9 UM:L.4Q' NLI AtZla

cua,AL:i

44:1411' NELLIaL

ULA 441 14114Z4Q L:Q LL

14C4L1I IL LI4CLLi

calm,

at,N

69

C14

441q4LCCI [MO 24C4L,' ZL

=NCI. CL NULL`

rL ACCIi

LNELLI4CC! NLICI 9L

ue!Lcza,o:

141.1

ULN

;cram

NCLULT 014 eh.L.LLIct.

14424440' 4LCI-40 EL

19

1.44tLEL.

QLC4LITI LNLAQ NLLV ECU. C1AIU L9 UNUL40.

4Cill LAM 4NC4L NC& LUX ;LOA rULA LAN

Z9

Es 141.1L4CQ1

uttELL'

4L:1441, >IL

NeaL Nu'

41,1440 U41

Le!

LC;

raL dL4

4c uLLai.

4NC4LLI L'

LULULIT

alCL QCQ QZdal N4r4 601 EdL44* 1tjaC14L NA1L;41:1 ZCL4 C4 C4 N4LL:4CI 141.1 41.1440 U41. Ci 4; 011 1.:414C4411. L4CLi 44 rNud C4EL. ?MLA' 111 cdvi,.. Nql..` zit AuLtz u14c4o use,Lcz LLd 4ZU 4Lc4 LLe!Lza, EH, cu4a40' uaalaal xr,, AL 4Q0'

CL'

09

Aq, L4ELI4

)to.' NaL

L144711r4Q U44CL C4 LICIN4r14

aidL4

NLE

)41 £9

e.!,Lcrt. t9 r4PIC CUL LL:C1Z4CL 99

40

ELCIL

Cr4 )MULL

4CZL

ZANL

LN44L 95 UC440LCLI >UAL

ZZCL

LC1CACCLU LC24LELLU 85

ALM LIC4dl

al;

Qe2IL:`

UNLII

`C4441IZ

ratlE

144

UULCIN40' 66 U4LAQ40* ALAZLi CaILL40

ral

;rt.

aLAdrL

ULtli

U444L:` 4CL4

CL

Ci4CI C1LI4 CNLULLI 1'5

,e!LL: ALI. d 4t4LL L:4Ci 4L:0'

Li..LL, LAN 101 4LeAL' q44A 4r1 Ncar Le! Al; z01 CMC44r40* 1.444rL 4141Q4rL. 422 CiLC4LTIQ LI4L4Q NLLII ECLI COW £01 UNL.41.. 1.1.14 L4Elat tot LL'LULQ'

4ez1zi

ALALd 4LQL4C!

06

LrLLL,

1...,EarL

4UK44/1

(L:CiEL41:1)1

41LL: ACQ 4UL1214Q

Aurl

41.1L* r1:1

410 96

001 1.2LZ4LtL1 14421L UQ

LAX.:

lid

IL:

1.'41.1440' 144

16

LWiNt.A U4LCAL N41L:40i Cit44L4 £6 4ELLIQ 1'6 4EUCli L:0 LILCL' N41 aLAre,t. 41441 441.141.1

!ILL

L4ELZCL e2ri. 4C4LI C4 NCL rC0C4Q 15

*lc; 44

AtIAL LL:LN 18 ULG21' 44 4414U LEE:4W4 08 LCUZI4La

44a4

44

CL14 1441L, 9L U4L4U4C1' L4CLi

4tUr41 ULI4

9Z:

1.1U4L:

uuLe, Q

NCI

rte

CLALLLI UCLA 811 141ULLLS4' 141.1.11

EINU

Q44CIEL Lz1

NI

Q 0140 till VW'

C4 NoAd

611

urolL,a.

tic 410.4:

ZS

4at.1.6 GLOW KEN Nu Ar,,,a ucchl.ci oLdi.413: Es catt..NA. Etc NC,L:: La CUM at.r4 ts

44114l. 4CLALIQ

1146Elti. NI.: 1:Q144M:

SS

NQLL' 9U CLLLLLI. AUIU4L U'Qd4L4

(4CALLI7) ULCUEL LIC41.411.413:NL: N4LL240: UIN ULLEL MLitt: 4c4,4CI.

95

2tLS

ill.r4* 21U

,caL.NA.

tc, NULL

L',CLiaill 4u4

Er,

L:Q24Q4r40

U NLLI,. LUX; LC4C01

LLNIC4rl

LULULC!' L:14L4L VAN L4CLEt. Zzt

oz1

L

Laziate caaau

414C14r1.*

L11

LACLC41

NalL

CILC4L10 LNLACI 241.L.'

tat

Lctaka' acc,

aNt.cl

CCEuL

CLCcLA

alNLUEL LICAKL,C1` NU.LU

UIN ,Auca

4cau4c,` Etc

NILIU

c14

GLAU LEL,

ua

Z:17£'

CAC,LI

98

NLQ,CUL,

S6

L, ;NCO

41.1.1.2

LS

etu.a,n CIELIEL

viu.NA Arc, au.acuAu

LNLct N41.124CL4.61UUGLa1417.LcaaLLti. ULN

1,141.1.,CaCt:ULLZI.

65

Lama atLd ru.ada Nuuct UCAEL4CL' azatu 4NUI. N44L2 I c Nau. alatu IL, uaLcauu- UNLa NA tz.t.ca uaa,ct cmaa tun tc4 At.auu LuLta) UL2E CaI C4 LICIEL,CL al aNAL aal.24C, (tic

(LEL L2C4KLACI cac,

N-9£

um.a. LcLIU Ea N4 uam.oa NU L:L.17. 6 CILLL!

N4L2. Cc

Natl.(

LE4C,1211

EN4LLIcEl' 1NU

tC4 callNaLtl

CAW 44L,LEL

to?

C4KL.cla CA4GL C41.40. LIGLaCcEl CILE40I0t:

L9

LIENCL

claw)* Nu (alta.c,u GULL:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of00£CVISION PDFCompressor 0£


L:Ctall.L4C1 9Z: CILIA:

NCL

ALC1 NI.ILLICI 191

Cl SA

E91

cL' S;

mCL., OCCI

LINMCI

L:CIall ;ICI al;

WAA611,0* NLULLLI 1.2U

CNO1' CIA;,11 141;40

ucaaa Na4

uutau.L4a 9Z:

CCQ ULGL 1:AN

CNLIc Z91

1'91

Cd1;,*

ON/ZIL, CUACLIL4

Zr,

adazu

ULA ILI

wooLEL

ELI

ZINU

LNU

4111.,'

S;

1.2mL

I.

LcarLt,

Cl

44

CG

CL'

S;

NLICI* aLLX4C1

L'4QL

uNuLL.

rusu:

AtIAL NUU

LS OCIL.

1.:41: LC11.

441,1:11

OLCcUll LICAC! NLU' zaLl

NM,

NLL:L.I.0 NU L:CU,./211.

9L1

cC11 Lru.,u L'AN CNC& CGA;a1 NAcCCI C1.2Uc 8L1 41CL OCCI C4Cd4I Ncri. 091 C411.42,* LiAOSL N;114.0 NU ,.LN(.0

USLA0,0* LcEll dLi 42.1CLL Lrauo.n. LN; E91 XL& CONirc 1.41d41. Z9I

C1;LN NU OLLL 191

LN; ;L:4' uur,41 Cl

exa.o

uzL,Lu Law Nuco coz xag., NU

,L,N411 1:4L t'91

!MLA' NU

LELIOCIL

ON1 LLD Call, NAN LNcrit" 981 L:r1.:' C4/211.6 NULL NCLL' 991 LO4LAC1* 191 NUL: C, ULGAZ,C1 LIIrL CcOLLX rtAaL

Ld;

681 LZSIAL* >UAL. NU 1SLC/21 IL:

;UV

IL

NM.

WI Kt

1.2UGLQ

Cl dui

1.4/21;411,0* NIL.:LLU NU 12Cl/AL

C/21;a1 NA,CCI CNLIc sZt

9Z1 CNC&

IL:

ccaury

L0/21411-0*

;1-SU OalcZ

UOLCI: Cc1.0 1:41.r/21

AN OLC(110 1.141.;CI NILE' XCLI

LcELEc

NLLICI

CMS

adL

NW.'

991

NCI

LNI NIL:LLU,LI NU UCULQ1L

C,L0 ZN N/AL

061 `CLL;*

L:LN LAELEL: 161 ,NOcEL*

LULULCI*

LLLGLL UrNOCL: L:LLU £61 U1SLAO,C1' LcEll

Nuu

!ALL NalL

040

LILL/

11.1.L

z61

C;

UL,AL: ZL N

a/

Nrc

;CO al !MK eZ

NU

LCArt. L`Cri.0

ULGIVA 9E1

NU

Ma

tit =40'

041r1.: ;CC! 1.'4MN EE1 NQ ;EL ULN NUU NOLL' 9E1 YLLA' CcLO LECIai sisal 4,V11 ,CLN LLL

al; CLUJ

NCI

ICULLULL NU

NAL:

NJ.

ucual. uo

6E1

CG

ULU: AN

LEI COGIcacCI

&Ear

LUUQcL CCUCL (tc,I21:2

accLat

((a

LICI

CA 44crL cEL14 LAN 9E1 411-CILE,C1'

1.4NLAL

LaN LcELEL:

ott

Lfal;I11' NLULLU NU 141:41:CI U,OLL CCc It' tti CI se, cNc41' cene,,u N44011 C1.2Uc Eti cL1.2Li cco uud.: UAN eluoi mCL S; OVA 0E414 Ncr gt71 .1.1.4(.* cL LiAOSL N;LICI NU ,LN4C1 Lcl NOL FGN4U

CCOLI1:1 CNI

aJs,uo 091

se,

;Ca

GrcUL L:NCI

Ca. LS LSE,. LLS

9171

CCrcGQi CUCLCU CLLCI CUL,CI

UOULIL44LC11

LCli se, 4cL4 CCQ Cc Lae,r, Crx CGCLU 1.61 LILEC,C! ELSLI-CCI 614 1'1-1/Ard

1.:41.4C4,0*

LaLLALZ 8ti1

o,o'

;I-CL LicitOSL LN; 1st CJL;,.' L/ACial 1.2;114.0 NU

caLlx

NLAL

WM'

cal.

wax

AtQ ACLU

c.L.LS* CcLCI NLIL LNLACI Lg1 tLL,A*

Egt

L.Lco 1.!t1.2

LudrL

ccaury

uezuL' CcLCI

1.2U

LLQ

LAN UNLA 1.2U

ceaL

LNUCI UMUL:

Ne,14

41,N,CI

uuLuazi

L1.24r14-

tst

64d1.1.: LIEU NOL' gg1

SIVA 444CCI cCLN

sal MU USLrer NLUCI aeh. c, 991

al ;Lsu

ULIULCIL' CULL

411.

CL:

Ur& 4

9S1

NL

OLC,LICI

L1.2L411

NW'

ELL

uctL:cac, I EL 9[1 :OL. I g CALL: L, N4N4CL:: t LL L, lad4Z: CILLL! L:58*

410 cAccLu ucLaLLu LtatCL: CAl Nll.ta atalLou Nat ac, unL CCLit.U.O.

CSI LICl CaLNILIt

NI. CILCL

LNULW 4N OLC,ISCI LNL40 NLU' ROLL CMS NLUCI. U/2101-rl.

vzs. atLu L, L

LIL zEt ce!Le,4'

41.1.2411

LULULCI. UNLAL ULN LLELEL 691 4NOcrl*

;Icy Natu cl.citaaLr

ANL CC,. Ezt

CCIA ULM.: UAN

cL tut ma, OCCI ucdez 1.tcrc LZL Zdl;,* 1./AOISL NALIO NU c,LN,C1 CU, tc4L: cz, SA UCrL CG ;CC! CU; 9z1 1.:SLAO,C!' La.CLI SA ZCLG CA Arai' uu,L cx,elL ciasALL.ri LUCLOL 6Z1 /2ISIALS' AMC 0,./..LLI 1401SL N;LICI 1.2LI c.LN,CI LAC[ ict Luoz ;AN um. LCuoLuco'

6L1

LP5OL1' LN;

zua

ZL1

ELI LNCZLCV AN

4L:01 NC4L

IL

CG

to call

UN/1LX' NU umca.rL itQL

LL:411L0* UNLAL L:LN

CA

42.1CLL

1:11; LArt.r44 691 L1441.* /711. ON Nrc CILAL cr, 11.2U NLUL uGLIQrL NI OL1 sLeAL.

NW,

1:01.11;1.,C1* L:LOCILL

I'LL

;um'

L,CLI NU LUal/AL 991 ULCL.,.Cle

NCI ;CiSCCCli NALL:41 CLN NZAL rahu,co NUL' 991 CCaLL41,0* UL:c1: U111.4' AN Na ALCI' NCLL' /91

GULL

091

NALICI NU cl-N,CI

1.41O1SI.

LICLNI. CG ACC! OL: 591 U1SLA040*

1.21.1

cr,

SOL

CIILL!

681

aul zcL EcicILL: Li.L.NcaLcLa U. L2LNaLcLca- at, cLLLcm Lacu LAN LchcaLta

aucLicLa utELN at;

L:59* CULL: L, (t241: I EZ CAA riALLt LEL

NILLI NI: 41.CO,C4a:

ANIL:ULLA 14N

uct ;Lucl

L.:EL: aLLU L, C1.4(2LI: SEI LaUCILL!'

LCL0.12,

CIalL4. NU CI&Kl. <1441.111:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £0£ ZO£


9Z.L:aattLA.4a

L'0.11C14

NA ,LLL,CI LQ zzz ULE,LICI

MAR

1.1.1.14

ellq411.'

1.:LEL4C1

,LLL,C1

NU

UM=

map ANI

ala NU ALUELL

LL:CILE,C1

144

Le!

MI-ACC ULU tzz czz rams' LqN, C4

NA

LCI1CIL4C1

dIN LZZ 1SLm4Ri /11N4CC L.CL.,CI LELL,CI 9ZZ

LLMCiLEI 114LL;41

tmati.L,Ei 9Z:

ozz 4CUZILILILL,C1* E,CLLI LCALCat 61Z

C4C4LLC4,CI: L4C1C,C1

LtLNU I.!AN szz NULAUCI* VA:XI

CI

LI

CULL!

1.!C1tA1LL4C11

C4C1C417

Na,A!` CEA LLLIZ,C1 NUM LI.:44,C1 L:C4Na,r,C1

&L4' ;up arrLo

LUILLAL:

tzz

ANUL 41.4aL1S

1SLC4L1 /211.1ECt,

NUL,

ZdIald. £61 ZC4IL4...4C1' ULM.: 4C441 4CE141 44 I'61 C4C4Llq4C1 NLLIL EEL NLU ,LNL 4K UNCI L61 1..!dIL,C4LE,C1* EMIT, qXI., U1.14 961 KUL!'

2.1e2

NLU'L

CIC1LLC14C1

EL' CaUcr,11 LW. AN ,LAL LN1

Iw

(111.12.

Nal.

a,

!aux'

NcAL 961 NLULi

eiarafai

LIU:

NLLIL e!LLN

,1Z1LN4

C1IL!4C1

661

Cr,

12,AN-SLE,CV

CL ,NCL.CL 014

NL loz LfULCIN,Er eiccu.r N4 NLLIL ucNci. ooz coz 414411ILLUL' EAN L'1 zoz CULI1.3` 1t44L1:1 ,CLN

caul

4uu,e21 ,cdezu.

usu.

toz NLCUi

An

C1c

,41.11

4Y41,1.1

41.r/Arli

e21.1X,4*

LLA! 90Z alr4C1'

ANLLL

CLISELYLLI LELSALI 144L!

60Z Cia.L.4E1*

ULL,L,LL4L

AL:Llat

12,1.11.!

eIN

141.

ALM C4r4Li,Q L44CL YCI

maieium. CAN &L.

-

LOZ

UN4LAV

4

1.1.41ClLEL

wziaroo ;az olz SLLA rLcaL

41.4

NaAL L.ALIL: Ul ELT! uurean

CiALACI 90Z

Lq4L4CI L'ACLIV

ziz ZINLI' aelUL LAN AL' LNL,LEI Nan LIL.:41:

N41112,114

GI

LIM!

1L4Li NUL ANALL: EUG,AL:

Aar

soz

41C4LICL ZULU

11.'

IIZ CMLLU,CI:

144

eld

£IZ CiAUNI,1*

craz.a. ua4c4c1 AczNua,,ci craL LaLL4 siz uek.1z4cle cunauLk Er, NU AqS/ALCCI* UL1L4E

Cuaa,u

6IZ

ucama,Er cum, ac, EL:614W. quaLc1.1tt44: C4Cuz L,

tatac,cr actu.a

LCL412.41.LNI, CN44,1

uctoua Anactu llaCICCI:ucaLEu UUCZN4C11C4aILL,C1* Wad: si:9.1.C1N4 aU.0

U441.1,1,44 NC, LZZ

AKILEU 46clicC1 1.2N4c1.11 atuatctcoa choLaz, aCIal: l. Na 111.L1,41 NU coda1,4a tuctauLL,Er L:ClUCENcO, 12C1 LILUNcCI: ClILCI C,E64c MUM IL,CAall. CA6C,12, n4 GC14,12 tudLu CMCICV ELEazda atuutt uctotausa lcal NUL Etna (uLcaka) c,uLaa: 1.:CLAUCI aatuccv ULCLca as Cile,LICI, NU C1C(Ltc0. actraa: ualat,c1); (;LEL, Aura cul. CAC, C,Guc,,u uuxLuuxt 6Kcto. canc,EL NI uacuaa` C4Gc ucaLcAtha ELaNaa atuLtEL

Nr,

ESLULL; NLLIk L:LLNL.! 91Z

ArcL:crICI. ;L:Ccd:

=CI

CLNacU

LL:L.LILE11

LAtLcL se,

uaul.

LIZ

CULICIL ULGCU 1.241,141.

call.

(SA

LCCUILI atLIC4LL

alcl.;12 C:1,2,10.' NEL aELNC,C,1.2 £ZZ

mum.

Liam., NU CacILIL NCIU CCE4N LI

caA

Lua civa' auLEctu uatcca cCIN

Cc

ClNacIcCI

EC, 4,121L4.0.

.1C1C1

LUILL:`

rt,ca caucLGLEI 4c1. UCICI

C,C1ILLCAL

L61

LEINCI

NU

404 CpCs1.10: 661 Luau ;UU4at: 4C4r11. toz KUL CU

cLu.can zcz,N cAutL,EL

uaLcca cgatu

cacac, Eau Lt.ct' Et.Nauu

CC4 LICC4

CAILIC1L

1.261.tcC1

ztriv Nu cxu,at

ZZ

4aLNA:

uciau.0 L:UILL:' ALEL,

C1Kcc[LI

mum: au,

ZZ

tiz

ccuNA. Lac,NL ac, CcUcl ILL Cc ClLaca LtGLCilIcla LICNC1CLI: 1.11.1,14 £61 I:Z. Z L, S61 ANC,LI 112114 atlICIGLUd. c,cL cauctuu act.z.Et LId1.,C4LC4C1: ZCLIC4 CI7C1,4 IAN 961 14 CUZI.C1 LNIUCI LuaLcau EzauLus cauLtEL L:C1GLacCI Lal UULcaL' ICELcU CilCUILL!

c4a412'

Lz:s aux. L, tCcH" IL,N WALL uu autucti. Lictm.ai ;claw uwati.1,4m:Lc1 ucau,a ucuaLLum acciA uanN4a chNua,m tuau.uta actucL, uccoLcata 11C4NC44C44:aa

L;11.:L.

NLI cRLi. NCI LNLACI 91Z 1wL414.

121CCALg: 1441114

AN LOZ

ULILNI' NU LIll.c/Allt: 01Z ZalacCl* 4I.CL4NAIL:c0, CALINla: 13, CACIA4121 z z cecx =au! cAGLaaa L:41-Lr4a: w1auLs1. tc4 vtz Eat.. a, CaL, 12CMI.CMCI ZUlt LL CCL,N (a7

PDF compression, OCR, webSO£ optimization using a watermarked evaluation copy of170£CVISION PDFCompressor


litC44412 LZ: GULL!

LULIVANLLI' E41.141 &AL 11tU

NA-rCa'

C4C0

41-41

LILIM040* IZmL 4N4LU40 ULZ12,4L: NC4LL' Luc

LN0LI LLL

Nil

4L.G1

MC' c4

1.:CL,CL: ILL:,

Laau.r i;ina ruAL:

LA,

44 LuLu

c4

Luc,aui

44 mrILLU

NLI LLNL:

CELL E,Lld 44 LIMN 4N

Li4Lf NL

LE40

044

SI

LL04r1

ezt;

rNast. 91

COL' 4CLI, LCLACI N4 L'ACCOL 1..:CC144CV

N,C,

ULU%

Neauan:

NCI

LIViACLI

CLUC1414

arcLii

LE:Cr,Or, ClACE,L" LEO,

MM..' NI,

144I.C1.1.1 NLI

adL

Nac4IrL; WM LC 101

LZ

aCILU

umzu

4N4LL:40

14C1 C44:14

441LIULL LAN

sz

LNLI LICU,LL N1Z1L

4LIL:

NUL'

1.1.L4

;cu.'

4401,1-1,

0,d1. L:LN

oz

4N

4mum CaLILILL,0

4CLL:

Nil N4LL;41 9Z LItAL aldL NL LI WI N0 t'LL:

NALL!

144Li 'AUL, NA,LV UV, JAN' C441441.: oc rcEL 0CLIC 1IA4

6.414C1. C11: LLN, ULM

ce,ca.kuo. Awcan..

CNce41.1-CCI LG CS

4alt.NA CNLa 241

;mix' C1LC

2144 LCLNL

CcEL LScrc

E'

IZLX

UCLLIL ilet

C41141.1.

ENLa CUdl4 1,21111 cuL4c1

LE

LuLut.cii

UrCCI-401 C4L4ELI

ucLac,a 43C4A4C1: dad

91

(VA' UCC4C4,:c,e1

61

uLtia (awl Lt4tLL,' act_ 1.1.1.1CaGLUL, oz 124441: L 24'4. accoa L, 44144: C11,ACLE 144atu cz uuctauu ZUILNU uucLawl l4Cd clagua (e,c4Ltu4):zctLE4Lc: AL:uuat. lc uNac,Ncv LU drcia

LE41LL: ULLCU uGLL

LGcIQ

Auzucu

Z

Lora

CELL'

am.

me,

uaLiii'

a;

1

NLuLuol NAL;

i,CNU LL:CLLIC40 LUCxc4L aIU LI.C44.4C141.1 E 4c41Iu4ncy IZLLIQ 1:;a111CL ucle c4L4c 4Nuat. e,N NaL NAL t L'CW U4L4CI UUCALI L:41tal r1.4L AIM c

UCCi (114LL) C44ta

144

MAW

LLL NLEL, Lau: u114:44m' 9 UCA' UNCLL4CI LC! 41.W. LEN

La'

Udall

1.4114.

1tll-44CCI

&raw.

NMI-

Mal(

CNal

CN CNOL g 4C0* 44U0 40441 L6.47LftL1 AL:1

I:4AL

LOC,C L!Nal

!MAU, cunauuv ACQ' zZm GIC4C uurU

NE; 1.;r0E1t40

Le,N ANut.L.

ria4 cruet' cun44

IZmL U CUL.N.ZU4' ;11.1.4.41.1.1 L'oeZtAcUZI

Nnce

u..uLc chAu

lZLUIU C1U414L: NUL

ULEtl CI1mL tit

NUL Call;

L

NdLI NL LLL'

,CLLCL LN0L' GL4 NA,L dLN

01 LULIC0' UNL,L. NALL:40 NCLC, C10.1W 6 1:414C1,C1* L.,CL1 N4LL:40

LNLACI

Lpau Luru Lac; ortaL, Clalt NU 442 Ca.LN Na C4 Li4L1Ii NA CUZILe

caLcud Laiu Lu4LL Lizfa.

lu 01Ct4 LAN ;cm uzN c1 ucr madt..64 Cc 4011.' ILCc

c44,4 ceza,c

NAL.:

4LLA

ruu

NalL e,NAu

,Llt 440 zt d1,41.! NA

LIM.=

NULL' CalCtal' CLLL40 NLuLuat.'

C,GC111' C,Ni

NalL,

Aaram

cvcr:

I

z:ct atui L, 304lX1

E

GILL' L,

acac,,)* taLL(a cac,

apt. c,NALudz'

N4ILL:411

CM'

Cr,

LL'Q

L4Llt C4441,41.1 UCLIC, 40 4L04 gz

ZE

LULU.° ULUCA

rlcuul

C444 LL:LU,d0 NLI U44114 1.011-2' CalCL4C1 UUCl, NL 140E0,11

dItN)1 (04CLI NULL: 6Z 114LL4C) Za10 Lrl: A/Z

NULL!'

NaoLd

ANALL'ACV LAN

LZ UCC41..,* LICQ

NLLIL 1.1,LC4

114d.

LZ

LI L;CLLLIr

GINcrL LEL. ALZU AULLI, LNULL:' UAL 4N zz 444L401 CiLACU N,G1L: 0ENLI4 cz UNLA 01.;,0r1.; uLeau 4L LL:CNUc LNU MAIL: UNNLI4 tz CC41., 4U C14CI.LI I.CcON CII.La C4 4U 1.1.1XUA NeZIL CU41214:0 ALUZLICU

Lii441

UKCILIC! LCL-41.; 4MC14 61

4CL,L; tSQ cud Nctl.: Lt.=

al4C1U N4

Clap 4aLn AallEt.'

Ca;

NU' AULLE'l LINCGLCII

414111.1

LiC04,0' 4C1d N4 cur44ci

NC4ILL:

11UCLIGIL

L'AL;

1.4U' L4m4c4u 41.0. uruAn

ArL LL:LCLIA L'.41.0LLI 411.,40 rL1141.1

1U44141:1

al; maci

O4C1L! 91 L'ANClacCr C14C1.41.

m4U141.* 'CAN VC1-1141. 414C1L; NUCi 41.001,

LIIOL

LNLACI

Num 211.1.4L LLL: riud,dca oz:oL: aiLu ttaLLI:L, Nei% OZ:6 alL11 L, CULL: NU LAO. oz:zr GILL' L, C1CCd: LAN ;LW

L

01 Z1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of90£CVISION PDFCompressor LO£


UCC44,411

L.Z:

LZ:L3C.4414C1

ICLC,Lf* LLLXL Amez atrnL NLC4I JUL (41AC4.)1 NUL 41Ldar NU alAULI Zia Nr, C4/C1CILLI LZSUU A1SEC14' &LA 'CUM!,

umou L,Clr,' KLL:'

LI41.41,01* L,CLI ANALLI,CI NALU4C1' NU ACLL NUL,' LULN

al,'

Clar,

Cr, NUL'

LI,caL

iNAUI

Ot

C1U44U NU LIC&211. Oat LC1LLIS LICILCUi

LIG141;

AC4CUI.

&ULM

LLCCI. NU

UCI

NLLIL LCULIX A,ALI

« ULLUC4i

Lel C4ULi AN NMI., 4C1CI

Er,

Cr,

LAN

LL

Er, tom cm. Lazal Cli,cau rL ULL atrl LNU NLUCI

LIGI1C4LCL

44 41.ral

U,L Cc

!MLA NU

CN rCLN

-

UUNC4CLCI NU LQ,ACIrl

C.

AN L`CCI

CNALLI,CI 41U IL:

i.cw e,rLdo

r,ii1C4

LICL: NC11.1.'

E-cd. NEIL,

LNU

OS

Ca,CL* NQU

RL Li4L: is 41,4LLI* C1at4l LIULC,C1 cu,uo LCL zg NUL' 11L 1:41.!

41./ZIC

cc,

CE

exado

NLU

xaLl

CINLZ SLLALI*

LLI,LN,C1'

A4a1LU LIMA

40411

NM, LILN ALCI. NU 'CC) (41ALIEL is UCLNL C, ACC LC4: EE CA' 4441 ULACL:

INU LLA LEL,' 1:41,CL Oat 4SCll Cr, 9c C1L4U* NUC1 rCtIL,CI UClULILL,la NraILIA UCI C. C14,LCCI' CalaUll. NU LILX,NL NQLLI &Ul at C4 r.tui NCA Cr, WU NLUL c444or1 NI LC ECILULUCI. caulcic,u uact.ca,a aak4,4).,aL LaLLat ca[, uLtta (mat &1-1 UNKLU' cwt. L, 1CLC4LZ: ILLLL LC4,1.2' NU Aucal: ANciKu tcL c,ccae aa Cc ;Liam attN Aac,cu citLLa ctaLu ANC,,C,41:1

acLu4

CCIAG

- C[Col: UCLC0,41 aluraL,a CG4.

1.21.

CCILC1

Na

oxch: au; c,rciultLcus4 ac,,u maw uraa,Liu

aaca,ca /14

ACC' CU/ CrIAL4C1

ClN NU AuLtaa UCUCL::

;Mc

AZALLI atlRL

444:0

NM. M4C1U' at4 (LaIA,U) CN CNall,

CILC NALLI,CI AL

CLN4211.

1CC11..Lf4

r144L latrl

4

atlAL 1:I LCL4li A, 4UC1X4N

rut

LULL LC CLIOLLUCCIZ L.14AEL

N441:1:14

AI ,LCAL AN

NC, aCL.:(11

LK,

uir,o

AUL,NL CCLU, 4m

NAJ: NC,NL Nr, LNLX NUL' A,LL'

U,N

NCGLL'

U4L4C1' NUL NM.

C4Q14

CCILCI 14LL NAIL NC,NL C,L,L NalL UNLat NUL atl 01 C41.44C41* ca L4L1

raC

UAL, CALr,

rl.NL:

LULL (MAUL!) LNL' Nem_ Lc

CL

ULN:

ISCLLI L

LLar

AC141.

ca,clUl: co L:LN

NQLL.1.1

N LINUL,CI LNLACI

NL1'

uow.

CClUC4CIL4C1'

" uoLaL,o CdUA rat c, UalCLI CU4C1'

AU' NC4.1.

Cl AA

&L. CULL

rCILLR, 4C14I CU CLLCU, N1AL NALL:LCA CLCU LCA 4E01L AC141 Ld UCILLL:' CO CC4C41L4C1*

LU

CCILCI

4ULIC1CILi

Quekult. e,eko Lroo,e!

NL CILCLI NCLL NCI

uat C4calux Na

6E

ULN

LICIL

NUL'

It azzL

alC114 atL

L.I.LN

muw

41uLui.

tANAL CCLNUa

LAC].

NLUL CLNLUL:

NALU,CI c1t44L.4

LINLC4I at4 L:LCrOL

a4ctuu ca NU NA4l AL:C,N acclat ac,mt.ru:cac,au ca ucuL.,.. NU lcul LAaal atcau kl4 =La cLca:L' cl Nab IL au,L! tu.a,a tat uam.: al. kccu C414 waL UNI.Ca 1241.1a CN111. cicL Lux ZCLdLN Eruct!' cLau calcu Cac uNac,,Na zaaLLLE ULCt LIN NUL4C1 Z CU N' 1.14.C44.C1 1..Z1.4 L, 1.1.1: CU, CLMLL al.4EN Lca, LuacaiLL,a'

St

CLc

NU' Cl ccu.a au.

91'

tcL,Ng. L'UC,NL 1L UNLIL GLEN' accu cac, LctUL AUX ZAt NU AcuLl caalc,au CLLCIACI UGLCilIcCI c,cagau UctCAN Ql tuatau cu 44cNi. up, Lauu. C&4C,U1 LIGc q2C1.4.4 Coal atualL,a

CIL:L1441.

NcidLN INLc cazctu ctLE' cacEal NAUC,L 4C1 cal:llaa4.4 CU:IGLU UCtC111-1.1 (14,41.14 U(UCCil EN NU Luau. 0.1,4C.11.14: ULACI, NCL lta ENJ.C.1. cdEll NI ucaa,a' al a4,o44 aulicac,a ac,a,a uuu UL C C&NC,I.1 4L..ucdaa

OS

NI: C4: ;441

ts

U,N). WALL: (C,

1.1.244.4 CC(LI.CCI

zt

UL4U Art. L.5.ru4L' CLL.

Nculaa. cuaL CLU I4 4uNa41. u,au. all, a,La NU ualL,Ata Cd4L:,a1 gt

1.11.4114

9C

CACLUL!' CO NU N44 ,C,N u4 UrCCL,C/' QLI£EU 1:14 U)' (1114c NUL in

C,UGLII.C(1.2

Lt4a2 NU LNU avaciau. LNatc Ltatst LICNU4 LCL

LICV.Cal

NUCI LINLQL4C1 IA4C4L)' (AL LISLL

UNL4L4C1 NU L441a4AL 4UC411.1!

tt

Cc 4,1.6U CilL,ClU U4.U.

L, U,C1U.:

LaNkAl.

C.L

alC,LaC,L!'

4/714CL C4.! LALNLL1 LI4ILLL!

;cc,

CUdLCI LIICL,CI NA CLINLLU

CA4GL4C1 1.411. LIC41.1;

A4/ZILLE LLCCI CL

UL,4*

NraILCI

McCall ULM. CL

cC

ACI

rdA,CI LrCLACI Car,LICV LL

CILL

UC101. N/2IL

uux

N4LLI4C1

LNU CNALLZ4C1' UAL, ClIACCI

udri.

CI 4S4 L:LCL' C,L,L C4ALICar LICQCLL4 ctrl CLU Nr414 Ld NULL' CC ELM.' EL4UL ezdA, &L' coicato uca,c,o' NULL!' l'E aJujIL.

NA MALICL St

ciumx Aar, rUAdL IJC/ LNLAll Aar, 1.1.L41.: NU AL11.141 UCLrnI

NU Nr1. ULA,CI NUE Nall. LCNCal,CI CL NC44' 917

cr,

aiLL:

Ot

it

alUALIU CLNCilf CilL,CALL: Lau..tu Nil Q. =Au uNiLau dA-G, CLL ulacw. Act Lacuciu CLL tu zt (ULLC4GLI uclu.a,a a&ai. atc,au LIN awLicL uacLatz lcC<l caciaLr CACELLI

Nu ,Lau, Luau!) LL:

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 60£ optimization using a watermarked evaluation copy of90£


LUUUACL

LLC1l

NULL'

69

atu:

z.z:

UCC4441:1

elLmr,o.

LZ:ILCUL0,12

MA C1444u.." 04aLLL NAN

ULILC1N417

mac

121A

ULL:

Nal

11.!

41,C11.,

141:14LCI

UELC1.11.

LACI.rit

C41.44.14

C1lt1r

LEUL CQCrL

rLam

£L AL:1140*

C441411.10 CLNIZIL G1C11

el1.4rCCI

AN QL.C4LICI LNLACI

uNtztv

4C4L.L.

AN Nel5L. LCNL.L CMC1,1:1

Cala LEL

N41

SL

AL' 4t

CAC

LULL

CLLL..*

zuo'

rUAGL NML

CC1/113C1L4

UL,M.,41:1

Ca4L;Ci ,CL,LS

Cil.LX

L4CIA

NL 4all.S141 4,cr4 CLoaL LW.;

9L ACLNC14r4C1* LLLIC440

CNCLLI RI-114J NUL' CL NALU4C1' L1A

Ad.

ULLCU

Ujall

9L

LCLC4N LL

AUGICiLLS

L1S4LLL4C1

MULL

Autuul

NU

dlAle

ALM rlEcN

LILCA LAN

DEL1r4 dLAI4 AL;a1C141I ULU! 4N 09

LILCA LAN 19 NULL' 44cat. 01,0.11. ULILL44C1 LNL1r,

AI.41C144 ULCA CNLLILLIaL LSALUCLI

allaLSL AN

CNCLLULLI

MILO

NLULLIall NU

rt'lL ZL N L'ILL

1:11:CULIZIL!

dCLXL:

NLCLL:

NU UCUMLICI LNR (NALL:44)' a41LUULAA

NJ. E9

CNLir, LL

ISIALLZ £NL( CLU LC4

CLUIS4LUCV

clILILAA LCNall.. Z9 u.a. uLruaL,c)

UNCIZILCI C4 LLILILL NA41-14

ULCL

cice, L'CLZIL'

LULN UNL.41'

C41

ALI4LICli

cht CLN NIAL

1'9

LISCLL 1.!R

41144CLCUCI

Ade.uci LCIG1Lrl gc C4NULL* LILLLLIL

LOLL

rral

CAN NLULU4

CUL* NGIL 4CLLL 4e1

CL4

4N UNCI 09

1.:LN

Ali

NmL

LLLN

uLLo Cu

41

4N

LC4

va;La

uI

NZL waLuazi

UNCLU* cII LrLC1LR

Nraha

Na,d4 CULCL: LUCeLLI

ma ruLLui

NL NALU4C1

ACC1 LULL4L uNLA LNU UelICLLO NU

L1. CUCI AL:EC/4U LILCAL AN ALSLACI

UNC1 19

ULCLC1L,L

ANALULCI' UL/144411; NULL' 65

CaL3LC1 NLLIC1

LF4RUCL LCUO C14R 1241CLLCI

CLACL NALL:

UCI

NUR CLACACali

NALUali

LAN, AN

CC261./

!MLA NU &AU

rclut.o

NALULCU CLAM- NALL: Lai LC4 L.:LQ(4/ MC4 CL1 QUOLI1 LIAR i41,(11'

uaLru ANLO 444 L:LN

4N

CLN 1S4

Ian

L41ICL; N/71L

cuu;,.az

IAN AN UNQ

1,,,d4uca

£9 AU41CL...

NUR

4ei1

LC4

UNLQUi

LLLN

,Lceo. AN

44r4un

NU I

CAUL

LAIL CL NALL:ON WILL

LLLLSLCI

MILL' NALL

NALL;

CLIMCLI NUCC1

ULCCIILL

L'041C1(4

LC11

CLLELLICI LNLACI

LLL4L: NU

AN uNo

CCLCCI. NULL' NCI CLLCCII NIZIL

NALudl LLe!

Nao

NALULCIi QACL NALL'.

CLLIA NALLL.CI LLILLUCI

NALL:

Z9 LL1-44C1

CLULSCILCI

LELN LizEIL U Z LLId LLCM NalL

WILL

C114ALL

AC4L. ULLU NU Lutai.41 LUX!

uaw.rax

ULL!

LL4LCI cg NI.U1.1.14r1.*

LCNall.

L:C/C1L, ULU

UCLUULLO'

6L LULLLLS* 1:141L4L., LLLN

UCLLLI.:*

dlAlt

NalL

LLNL CNLA

NLULLCII UCI IL C114CLLULUCI* 4K(ALL: LNA 4A4L:C1 LIECI14L izez OL CLL. C4 4.41XCI ZL CCY4CRG NUU NR UlUI LLIVZIC1

CLU4

CL

GILL

179

L/21

4/21

auu

LC,

NI:IL

LLIC14Li

LC4

AL* CLELC40 NLLIC! NML

r1I aL,CCIL: ACO Luaae,u

umau. NU

NaCi LUNLA

LU21C14CI

NALUali 41LCEL

9

99 4LL4LCI' 444LL1 C1UL AalLSL, 4LCAL AN NAL; CA .(:1-LSLIL*

vco

oad'

CL LC1LAL

lCR UCNI ULILACI

CLLILICI AULCALU

CiLNLLIL EL!LE 41Lcal, EC, alc 14LCL:

uc4cLala 441 AL:41,4tC13: 41,CAL. uLd. zta caccuct. tu.a62 NLLL4E1 VZ9) (cilEU ELL ccauda Nat. LICI.LALLI ECIGL CLLL: CaGL 1L'G,C1.2 LU CSC44C4 zUCI: cuAch NAIL wzi.412 cAtucu cac, .1C1Cl ZC4 14111140, 4a1.344: CC4 u41u41 mum.' cta auctdu ac,ct tra takaau <t&ut C,Ca Eat 4(al.224 al NU CZIG4G,t1. uAcc- uctucy.hu NU ccA,4cac cuca L:121.4CLE CLIELCILIE1

CduLLCL

Ear:IL:La* 12a1.4E1` NI.CaLI

EC, C4C41:12:Z4.1 4C1.44

ZL

CA LNLAC1 5L

CCIGC,ELL

uu

cacaLEL ucLcata ut444.: Ul uLd tact uccual ctc,a2a, cELN LU,CL: 4LILII,L44 I.C,C1C41 64C.1.2 ucca. NLC111 UULL L'AC141:1 ENUL,Lt CALLS L.:NC-ULU cl,uccictu (w.cl cluuta uc1le,t2 u4L2 CICLU uuLau L,Lt cc Lcact

act at.

9L

Z8

L

ui..41*

Eau cccacacz ueua

NC, 4C4<tl: Ct441t.

4aL rua; alCCL ;NUL VAR NULL' ucLai...,a L9 46r4ce LANELL.raL Art. 1.:LCC1U WILT 99 ,LILi ra INCLUal NEL (u440 rizaz

9L

talLL: L, auC441.412: 19 LC44.

udEL,roi

68

L:Z9* I CULL L, NEC,C1 614 QM.: 99 (acu2 Nut. u4c4413:cc4ca cap, r41 C4114112 19 ccuccLEzda carzan ccAtu` Luau, cAutc! UNUL tut.tuY Nl eauub.a c4c4a2la act= uca,La NU L:L141.44 ENCLECSUI C.0..Y4CLE1INLI L:GLCaCtEl N411:4 ILLC41.E1' L!El caNC,c1 ucuicu Ucta zaata CULL, 9:991' CULL'. L, C41144041: Z9 max LIN L.L1C441,: CI,N £9 cacucoa ckl C, tELCL: Na Cat,CCI: NMI NCI 4,12L4,12. ocit.u,c actruca CeaC4LE:4402 r,LLN 179

(4.u,a cwa cur.cc, ac ULINL CCa Cucau LLILGCCL: EAU'

PDF compression, OCR, web 11£ optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 01£


L;CC4441:1

Lai &LAW tr4 LiL

LAN 99 CU' 43XL 4N

epti

,LNL

L.1421C141

u,Lm

LNLZ

ACCc L9

NGIL.,

LZ:

4SICL4C1.

tCIL x41L LiLL.,

C4 444141:1'

4p41 UA,AL: NU AaaL xrl c4 cl,NL xmL Axrez.ci NI.ULU lr4C1 Ea EINLI

NalL NAL; 11.4U LLINLAI 1.4C140 cLaIL CA LCAELLI ,LCI.

f4

Lf

sz

QCkL

QCU;

L',QaAcN N4LL!411

1/2ILLI

Ca11:1

riCal,

06

dLL.Lu NU e,ardt

Nrl di.L.No

LlfreAN CL,41.!

4NC4141

cr,u NU CUM NULL' cuoui. ALILCI xrl UdE..C1 CA NU

L4C.:61

NIAILLI NAL!,

,LaIrcl.: NU

LLII.C404/1 LM.; LILN

NE414 1414.C40

Aautu

Z

NU AL!Ecr CL4 Lat...Ltui

UNC11.1

LLL.1 044LL.11 CUSLU g

caau

LA4GILLICI

41.1..41411

c

xmL

LNLal. CLLGL

ENLA4

1,414L:

ULCI.L.f

ucaci

14:IN ACC'

CI.Q.Ce

cau

LNLA DIU ZLICI NAL: NIX

C14/211.;

ACLUA,CI 69 L4CC4C1

Leilt LL'LULQ ULLICA NALL;44

1.:LIL4Q 99 Cr1.1140* NAO.

dLCN,LI

eLL4I

N1.1.11!

L.4LC1 C4LL,NLU

4411410

NalL

4CIxl WC; NALLROI

Lutrl CL4C4L 44ulYl uru NL UdLUCla Aat, C14414Cra NU Ca. Ci LRN Lrl. CA

C4r4

CUL4AC0 LG -

1:1NL.r

ULLISLI

4L41 LECILLI,CI

L&L L4tl1

UN41

x4

cmcw ri..1,4; MEL:

arcL;CI

4A

41,414CI.

ULM.;

NU NC C, AISLLL XLLLli. AN

16

CA L:d1..ia* NLI LAL;a1C144 Z6 LZI.1.44 LEL' LACA 44414E ACII,LLI LRAM.: ;CU' 4ECtl. LG 4CLI' Ld NULL,'

CA Li.L.cl

LC4L(C101..41:11 A1.5.1.1.1

1.:C1IL4I.4C1

uLev. lxlUQ azu.rol,Li NU ACC :LNL:

uLN

4N41L4n uuu,Au CM4IL.

4S4 1.414.414CC 9

L.41.11, 41411

£6

4N

L.Eat

C!..LC AL:CI cNI,CLI CI LIalall

ArLLAv

uzdL

CL

i.

LNIC

Lra..4o N44L C414L1 C.:4L ALM NIX cLIAL! AC141, NLUL

aLa!'

mut,' u,r,d, ;NULL,' cuzu 644

NC11,

AC

Licalt AMILLT

1:1

uuLrua' LEL

zauu

L'AN

Aizca. uLLat,

Ltdt,

1.41.

9 L!GAA41.140*

ulC1x40

C4

NIX

GLar cac,

alLU cm

411.44,12:

arca,Lru

Adeatua

CUZL:

LCC44CI

LILRL:

Cl'a-CC:L,

I

CLIGVEC4 Neal.. NALL

mut clicu udit.xi. Lad: cCaLNA- LENLa EUNL,Z1 rt4L4L:CAGLC414C1: OZ:6£*

acau-

LIAdl.

L4.' 44 L.:LN Llu dll.,L1 4x uo oitAc Ary Cc! CaLILII.

ANULLIV NULL! NI IL L:C4NU..r,C1*

NU

40

LNCLII

C111.12

C4ACLLE

L

LIZA,Ci.LR

izA AC1

41,4L.1.

4141 ACL:' NU U44141. NAUAN QUA' ct,

umauu. Cr,

GL4SU

NalLE NQL.L.! 6 I.V..1.1.4L4C' LL:Ctl GL4SL

NI, 1.11,41ALP ACL 4CiN LNLA,

alA

a;

Lic.6AN4 LNA UCYuL4 LNA

C111.14

L,

9

A' WilAr,C4LIL

UNG14 CLCA LEL.: 41441.1. AN ZCSA12: GLC(1.2244 Nadu GC44LE

A4

ACALLLI

Nl utcada c,(tc,Qtl caucLicu cmu-aaa LGAEUX: 41.Cl 9:CL'

Nt. uraud.,41:1' uta

ucatha

accic,

cal:41.N2141:1

CULL: L,

NA13.241C,ELl: L:L4.1

6

1.11..talt

acLcaaa NALL'ACI: 1,LIGla Nam.

2.44v.

L9

cauc,n.

Nl LIC44NC4.0`

4LC1

act:.

ULAN: 1:411

69

L'Acl.

16

L11NLE:

PDF compression, OCR, web CIE optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


8Z:44,01,4

L:C144114

44 4:ICLIt NU' 4L 424.14CI UlUalt NE41. ',NULL!' :atm; NAcl. (LINV NUL. =LEW Qe.GLL NU AL NAd. ON (CialLI) Aaary Cc

41INC1.1.%

Cd4ILL.L!!' NUL" NULL:

N. uai

atm.'

Ni

41074C,L,Q UCILL

LZ

atULCL! 41Ca4Cc LIAELL LELIULLU

4N cL aLELrLi LG NC/.'

Luekau Nall. 44

11.4

Ca Cc

1.44.11...X1

4.11.6.1.!

1.!LN

C44NLX

tax.:

C14.11.1%.

NLL.11.1

NQ

441'

NaLN ULOCCI IL; LCL

4cLL

1,NCI

/71C4'

411...!CCU.

NLXL'

(C44111.)1

NUL sz

4.4ILLI WILL:4 CCILLIU!' NA, CIELN NJ. L',41L14.41 Ul NUAN NmL

uLnLr ucuLl amauLly Cr. NU itca LAdu uudLau NU Cali; UAN cNalL 6Z Nm r(.41i.U. C4 CNi.' Lfe.a1NLI. amauuLa AM NUL. 141.1.L. 4XL WILLI 01/11 ccuQ elCad. Nal ruetu NZ4.14 NI LCL' NI.L44CCI NL4c 44-Qc1.! NmL LULU LUSQJ CaLL:

ZCldLCI

LI4L4CL.Z1

CLUB

N4LI.L.C1

cruav

UUCL41

NUL' UCCILIZI

dlA N4cl

NriCe.

L4au Luru

GLISU N4 1..,,ZI.CE

414.1.;

Cli1C11

41S1L' 4c EL114!

al

U1.4I41

le.11,11

NUL'

5C

LK,

Acru UXN

ti.

CiLaUcCi

Call.h.LX1'

4Uc /214UUL CI

NIULLLI NU

44

ciuLL

ua:LLL'

uaLi NU QmAL ic UMW 4E' L4N ;NULL.

LIAM rez

Ula41.1.6.1:1' 6.1.1.1-t1C4'

CN/ZIL os ACE'

LNL cNalL

U41L!

L4N

C1411 4142L141:1

LICe.41

LNUL.'

CU411.0 Cc L141-11 1N4

iLLALf. NU QLA!

di-24 NAO.!'

LU,N

cuLeki

LLL (4,Q zc

NAL: L.rauL. 4N LCL

JUL!

1:1:11

['CELL'

mat GI

riaL

C11.4KLI 1.144

(C41.01 NUL, cc

Uezte,,' XUL AGILCL

4C1-1,411,

Ni. r

zt atelllall. ZAN C11.111.4 Ci 44 L!Ucr4411Li' NU 44141. NOLCL QACU'Lle.AL: 41. 1411.6r4C1 iLcl NalL CUZIGUL: Cr, Acta 11;11-NL! !XL! U4:11D' 011.11,U NULL; NaLx

Luru

17C

ULmm Cc Lt...44 NU le.NalL.

aut.r uN4a =tau:etc, cuatt. 44tIC

C4C14G1L 41.1.1.LE

ucauLzzt CNl zctue.: Wau4 NULL AL

;Int z.

L.Z:L: CULL! LLL:L, 2411,44CCI

244 411.

uac uceQLata:

ucica2.-

tua. utura ca 11011412:

L

LIG4

2414

LZ

alat.L1

Lcdmv aLcuL NU

C1

Acairca'

LLA!

cc UL.4 1.4141 AEU' N4 LILI4EC 1.42141 Cuu ucirL c.1.1.44.0' NiCQ 1LL4LICI LNLACI VAN'

cimaa uLcaLz AL tart, cLuLi LAaaru AdLe!L ur44 L0.1411, CP,CLEXI'cl CrU141 NtalcCI mtc tu MEN ZN41 LULA. N4 rcro 1.!1.1.1 C4L. 6X641. Cc C44!4:1 UNUiI 1441L L11.16.4:1 UNI.c.C41, LIU C4141141, 11.: racCII

cL

112.1.

MOLD' NUL

NUL' NUL' Li LLULCI MAU ULN 4N

Q0e.e.4 NU.e.L:

NmL

UN6.45

ruLL

Cae.A

(L41.14.4:1)'

Calle

AL

NU

truLc

udu;

Cl. UACI

LNlct

-

L&L

WA

4X4421

LINIAZ U.Na.1 NU

411..10L1

NLMLAI CGm uLrLi.

C1.1411.,

c4

RI 4U1CIN41* 1.11-14L4

4CLL 1.014IL

4uruLL1r, L4ZI.r4.

LILL

t4a

NE., UmcN Cc

LL:LrL'

c1.1.14.4 111.414.

61

rcda.1

urL

CIL!Ltrc L!UNUL

caUdroa AuLLu Lau alai: ENLA' Ul4XU C1211.."' 1.1.1C1L1 L&L CidEL!

NLUc

4; OEM.'

NCc r4:104

1:41C,C1

1ZI114

41LE

1.144C11'

6414 Cl

'm41. NalL LUQL 1.1L41411

4CZCe.1.:01

LI.=

CUZ11.!

L4C11.4101

CILIA LLN

Al.'

mutts' NUL 44iLLI

NL6L rULL: L!CCEL41 (.0.1 L3.1.1 tz NUL!' 4XL!

u4LL4u cr,

Ce.

LLCL QM.LLI

NUL oz

CUM.!' NMI-

91

41411.40 Cc ACte.

NUU LI.XL; Cc LNU ON

CNtLI.C1,

1,141,4Q

N.1.

rLULI4

411.,,w1

ZI..,,XL! 14,45

LI&L.,)' (C4 FN GlQ AuLLrL acLtv mutts! uLeza =M.;

NUL'

NCI 34C1,1,

4.11:1

1.0.14IL zz

NralcQ GOIXU 444: UXN CA:J, CM, NA cl..1 LCNOL cz ULNLe,' C46.11* Ca: NUL' zalri 011. U41XL1.1.1 441LLI tau., aro 1.1.:4NL!

411.1.1Cal

LL:LrLd cz

Nral. 1.00 UL1.4i.C1I 64411 LCILE AtZINLE CLCA AN NULL' Aclz !Am.' ctA AuLraa aL izOL 414r1' amc ULN tz cLuLa LEN

LrLrezu C04451.44 NuU CM; Ni

SZ

UELEE

NalL 4C4 Nr, LdLA!

Ae.

Ca ELNaulc

OZ:0 CilL12 LIRLLGL,

Na

6Z

LULL'' WU: 61:ZS* aiLL: 1'4c4c4s:L, 146644 tLLI 09 OZ:61; CULL! L, uatc,LNLI 1£ OZ:ZZ' CILL12 L, All1 CL .11.,1411: L',14

=4 9-4)* L

uacrua cL

N4LL:4.11 1:ECIL11-1

141 COL

L,

N4

L'ILLLL! 4Q41, NU',

4L ;LILT

NL1L1

424CLL 1.11.01

,La!

1.1411.L14'

ul

LLVICA ULU!

4L

4U.; LsuaLav

re.XAL:t

NAL: CELLI,

411.44.11.1.1

&AL'

UUEN

NML LiuLL:

Lf1.1.1.!

Cr, UdLIA

9Z !USUAL!'

ally

'metal.: 8Z:44M

(cLtu czuicatcu uuw. tuaq

u4d1.

tr4c71..

:tut*

;aid 4aLz caacau

c,cL

tua

tNec,I.;

uucl.N. Nis

E

atatu

t c cam:

L,

Nu dcot NaLtt zi c acuu L, DAM: Ntazi si

24411.:44 L:c4414cI1u: 1.1.

et&c.e.. (tC, ACMC44:1.:CNL14

Lt14C,L* SL

4LLA t4C1Lr4

c acetu

C41,41.:L,

91

zz

PDF compression, OCR, web 51£ optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


ucutrau sz:aoti. SILO

ucL4Lau, SZ:4AGLL

AN CCL' 1U 4L4UCI GMLAAL CA ratez NOLL 4Ce!LCI mNQ CL, (mAur11-;) Lt NLL.ILLI414

NC4Ll'

LC

-

UNC4L1

NUL

cu.ruu mau,o)

cauxu

NUL.

N1L

41.1.11.

Cr !LA NU

U411AU*

N411.;

Lkal O

C11.1.14e!

rlL

zs 61C1.1* AC14I

411L LICL4C1

ACL

CALI SULL C4

CGILC441:1

Ct14,CLI.

ss NUM' dUCICI. LACCI

C4L4L1*

44

urca.40

cuaLau

ULLCU CAN ALL AL'

E4Larl is

Aard.'

LOLL

ULN CU' CaICla41:1

NU 4e!CAL NAL! CA is RRl1 LULX4N4C1 L4UI UUU CILLU

Nurci NU

mA LIELLICI NU

ucdazi

4a11440

4NCIC11

Nrl Nci

NULL'' Al LLU1 MACE CL. CA NU AuruLu UUC4 4N 9E LILL 4aIL4 ULI C14 ALAU C14C14Z LULN 6uaL.A.' NMI- NU 4r1.11.:

NALU4CI Le! Cc.

AN LC4 C1NLECL rc4SGL

lalULLZL,O.

U.LhLNL' CW.

G,GE,

allICLICL! aQt.ati.a C41.0412:

LUIUUL cauNaca

CLF1.41

ZNUL,LC

Z:5'61- LULL! L, CAC,

Nulti NmL u,aL LLL 44_a4

ICI,CLEL 1.1,1t

Arita

rrur

NCI

kLl'

LS

66

IS

LMOL: NLI Aua cuct Nem. xe,v.

ZS

ZCILLIC41.' NI: cL:Echu41.` uNchwa NI tctIlLea ccICALIEL UGLC3.4.C1 I' Z:ZL L, CILEUCILCl: cataaLL: ELCILL!' U4.241,1.41 [ICA ctLi alUI.G4CCI.1NU L,GC,

Eg

Ca LZ4LLNI. ZLILLU NUISUCI L1CLU G4C44412:

iS

LICida.

uuu.ca

Z:6£ ;NEL caucucu uacLau.ct c,c,N

1014

RNLI

UL4

aLsw

LLL NC4L 9C

NiuLuav

NIX C4E4N

Qat'

C14

m.a,z

ALISLI

NU

AU UZNCI cUL: ALIO

C1LLL: L, C44414,C12: 4.Ca

NL 4uuN3c,a'

NUM::

AL

LAC

cuta4v.

Lima

tl UGN4L. calICZ/N

C4CILGL

LICLLI ACCI

4.4al1 AN U4LL4U

Cr,

L4ELC4 Cl2tLe NC4L,

/4L-IL Ued.' C14LL6' ACCI LN14 NALL: C1C4L NSC4 LILAC CalL me, N4LU4L NA Nad,la 4Qs1 caLA' AG

Ki-di CAN CNLA mud R4Nl vo.LLL (aL,41L4) 441:11 LLUZIAULCI LaILL4t. Cl NUM. 017 N44r1*

AC;

caau

NLUQ tACal.

UALLAU:

cr,

urccLzd

UL4XLI

ittu Lie& m4 Atr,o CCielleLCI ULN C4 NC,.

411111-1.

m4

C4 LL,QL

4N A4L4CI

CILCCI 1141.1

1.41LIU

64114441 AN LMLI4CI LL44L E4LCI 1..!NCA' N4 AVM i.e!LN N21L Ca1.44`C UENZL CCL zt cd, 4U6L UC1L140 UU44U LL4LLI ULU' C4LACI LNmQ 4S4 e!AAU 1.4C1Le1E4C1'

4C141

La.Neamai uu.L.Lu NU autnciLrt, ;NUL LOGE Nu Acuzu

CUCL Et

,LCLL' LAMS! LLUCd4CI LILLCU L4C4N uNtaix &r, LCL NU 41411: X4LL4CL CN/ZL UCitILC LEL CCUL1 L44L:t LAN LZI44ULL1' Cr4 NE; 'CCI 4Q4C1 UNL4C4 NM. LUAU uelcaL CL NUL LNLACI st

4N NUL

NU 0.41.

14'

NLLILU'al NU 4iuL) (LC car, AduN cCIAll AN Aci uou.Laail' AN c.ii:61 Ce!LI-kl LLL L 4 rcuU AN Nla 917 IZILALL.L 1.1.44rL NAC14N NILLLICI)' (SA L.I1U4L

LAcisi

uo,aLL)'

,ICLL' N144 4CC41;

ULL:61., NA4UCI

cauLuc,c,c EEL,'

CLLICIc LG WALD.

LcaLt

AL (ELLS

ILLa,Ua" c:ILLCV Ncca, uactc,'

LLL

(N4

CN CILCI NmL

uu.a,a CULL::

am; QC, 444.G11. UCJA:LCII

L,Y4.124CLC1' 6C41.

9' G4,

N4C4CLCH

sc

urucp:tl

LE

L,

ad. NU L:Nea:UL4.1. 144, C,V.24 4414 L:LNAuca2: L:LtLtLE uctoi.:uutLu-

c,cL tacuu aataat ZGaltl.,C1 uauusa..a uNduct,a al mum. at; ucu.LL ccuu: e,t4 uact.a,a cC<l auLau- aLaactusi INUCLC: cztNat uutc,Lu caatt.0 t.c! ac,,ua Cl Lacu.ct NL,11

A

SS

c4, ce,

9g

LC

UCLIAL N4 4L;r44 OIGI

A4

UMW: L:NC414 st

tat4,

Eel=

ULIC434412

LUULACLI NUC1

NL

NO Cc NAL; NJ. NC4LL' Ur141-4C1' NLuLuaL NL CalU ALCI LC4N LCNall, 9E ULNeillr4C1* NLLUal Ct.! CLNU U41U C4 G1C41SCL LAN CL1C4C1' Ca1340

4o Er,

zaitoLa CG,LLELL NU UCIC(41:l MUM. cac, lUCI Et/ uct miLtaL. Clcal! USGLc 404:12: ULU IL!' NUL LIU AGC4l: I:LULU' Nu Lac!cc,t

LXU4L 1SC1CLI

zNia' 4iJ

a14Ct441:1 eaCLC1

QN411...

ALL L4NQLLI

Ci1C144Cl

ri,La' NAL

UZI ACCI

NU

LkaL Aard. LCLL 1-4CArrll cdici mCNL UNULI CUZAR4C1 LQ

;ILL!

NCI

CCr4L.:Q1 >ILIA dlL,N4C1 LCNatl.. cs CL' UNU4E4C1

NEL

C11-1.4

1:2C4NL .;,iC11.1.1 61'

ra,Co. NW

41111: AN NALL:41 NALU4CU UNIX

%

NU 4v.ci ruCI NmL

441414

oaL,

NALU4L1 RNLI

AL,' 441Sr1 AN NO LNLACI Os

Uri=

(15C4N Ji.CA AN

eI4CA CN/AL CLL. CELL AN ClaL4CI LeU4LICI NULL' UILL NUL 4L 441

C1LLL ,ALL: LLCL

Ls

Ld C,

uri.EL,cr

GAALil' AN ULLS L4ELCCL'

rCt41.;CI rrALIL! CNG1L LNLACI 9t CC4NCl4r4Cli

UalUi LCA Nall. NAL: NmL Ca1361:1 4144 Mr, NAL;

LN1

NAIL

AU4S1 G1A4U

LSJELLI rAL

uNurii

AL.;1.4 clCAL AN LUCI CLLLUI NOC1CLIN 4/21r4CLI LE.,UL

44(4' UL LUZULD.I.' WAIL NU cilCUI.

caL,

mum.

LICUtLE,

,&

ct

tt

caucucu

4444: L:14L4Cl rum. Lac, caccu Chalk' CE,

LC,C1

It

1.1.1.1,LE

st

PDF compression, OCR, web LIE optimization using a watermarked evaluation copy of91.£ CVISION PDFCompressor


71V1+1271 11M:28 711157

711!)))1171 11D117:28 71111,

1`71, 71112'1 69 .15 C'01271 Tom trDniton 5s7n ourrni o,n15N ,1,1375m71 n15N

,0,115N N11 70 .15a, nn1 12252 11'SY' nn

.rnnin 1,5N1 tODiVirl 11'21 ,N271 C1513721 NTN r151172 n5,nrin

137 '11X1 n5,5: onnN non orn5N lirtz :onnrr iin ,-nriN 71 oNn ?11N on5 wan nrr 12rn5N n51r rn5N rIT'N ,o,non n,,nn 131, 12D5 ntly o,115N T'1 15,N :onny7 1111 ,-noN 72 nn,vrn 025 NT37] rrn orn5N n51r n15N nr,N ,tprinri rn,rrn or 1S7 "1111 nit 025 Tna runi nrin In 73 ?11"/1211 N17 owl nn wnin ism5 15,'7 Tyn

111No NO110 025 Itipan 1yn51 irnin 137n5 or n

1'N 12,121117,1 Trn

Int 121'2 74 .nnlo rrnn

,127, 5N

,1n11171 N'Y11 ntriN -ry now 525

,o,m5N Dv now1

n5,5n

TN 75 m1]1'p5 on3vt,

nv75 inn" TN .021,2 7721 riDinn nx 11,2n

prim 15 1171111 Jona nnynn 1217, ,nto 5tri loy rrn n-ir 76 5N /Inv '12 15 rinN .tro, ,5v2 .n-n:n 157'121 1272 orrninnun -itoN n5ni5 ,1N1 rn,n5 tvpm 77 Arsinyri nx :nix ,n ,y1517n nzmn 5N1 ,12,n15N

7'1571 Tom 5:: Nan 05111 rix o171n5 Dran 5Ni ,orn5N lov 2-107172 127,2 21U ntpy1

rim! 5: ,n52,p ,loN 78 .trovirm nx :nix 11,N 0,n15N ,r1Nn nrrr ra05 trr15N -rnnn 112 ,n rn, 13'N CINr; .,577 ,niinn 11122

15Nr N5 o,Nulnn rrns itto

137n5 ,Tn:ro morn .15111'12 inn r1 N7 oN onyn nrt on,nron

11 ,,n N' 0513751 ,11'111t11N nx irr1o5

MTN 12515771 "n '772 117in rrayn N ?N 11'N 1:125 irri 772N 52 60 oNn .715N71 n1111 2111 D'rn5N 5xN -noron 52 o5iNi ,rnrrioni linunn 177N 1T Imo 61 r1,:115 15,2t.7n `'.NY Nrn 1,1N7 nmon

n,,rtn or: IN ,rnn 051371 inini,v lroN rine7 nrr, ;15:75 ,121r5N (0' 115N) 1T'N tora 62 n01rnn12) Olorn o,non .Trn 1t,N rem 11'1' TN 63 ?0711'7 Onwu TON C'D.T117211 P'1 ,1"1"

.12:572 rra 77N 15N 12111N

1251y: 1171711

,no 5271 1N,2, 1'5N nroN 0,no2o uipui trrnr inn 1215 larn 11121 17 58 .1:3,1771, 03'N orrnno 051N1 nanNu rin15tri nonn: ,on"no ynt: 11157 '17,1111 rin pri: 771N ,1117=11 1t7N trnyn 115 rn 011 ,orn5n nt nrin 1,N1 own :orrrnanto 05157'7 1112'1 59 .nt11,5 11'5t7 n5ro, nlun Tor,

-

nr15 orb lirra -itt;N oviNn ,11112'1 ,01,517 ply In 0111N 11't0tX1 ,n I,aon 11N rixT: ;11't00 1171137

D'121117/11 111ay5 Itor

riN 1N1'

TN 64 .112y 11111N N' 4715 to,Inno 11N

,on5 111?'" N17 7f2N

oNip, nrr do,n15N5 onn-ny -nom

,o1,5N It:7N or: 65 .nn5 rnt,n 71 15 .tonn two 7137 1N1, N71 orrrnivo ionno, tom orn 66 ?0P11'57,l? D11%71

11'2

,51N 21t71 ,1171371 tn,i,riNorn nnonn ,517: o51N1 67 an nx 171 5iNm5

.5'11 rnt35 12T,

15ron 11 rpm onin Âś'N

nnnt, .01'2 N51 N'11 11'2 711'112;11 ,i1D11" 17.?li PK N112 1112'1 68

C711111 12n :21N711 ,rnrrionn 1171 lov '12 5N NY' TN 79 .on,Non

1DV TnN .nip 5:,7 1VN2 12,D1T 11"nt ,N115n ,rioN 1T1 051371 -inx ,1225 ,1171N srrn 017 Trra IcoN n5N o51N1 so .71No 15111 1,5Y

11115:7, *alum rim 1t1sr51 rnzth c,m'm

InTro mrn 2117 int

mop N5i orrn mil 1/11N rarrxa 11375211 TN 81 .nri nyn crrourn j77

ntrrnx ia-ra nnn.t nninn .12,23:11

75

.15,1'11 1 112 126002 '1 :1117

76

.nnwtrin n7111, inn 1'1 + '2 Ann Inn :15141r+ Ni7 .512111), +22 nnn

nn5

'mil

80

:1321Nt3 171+1 .its:Tipti :111K 11Vt4 ityln Trt ,nprp 'VAN :111314 57 .tr7115/sz x11,7111 :nn512 N5I51.n,215711 Inn.) rrr nx 1111 nx 1]1117nn 751vn ,111 ,p115 trt'1177 111111711 01,17111 intim 1,,1171 1111 - tnri :71,211,2

1:1111I1

trrnimn 12111112 71:711, nt prc,nv trtrm nntrnn .nny-r 1111,41,.) 11 n-livti 112)Ti1 ,11111 1115711 nx rilmon .1+1'1x '1111 11w1lp '125 prara .7121, '7111 In try-non :raw nyvniin

59

.1'171131,1:141171 11Vt4131t2

62

:E1 ,557 plY 111575 nn] train nny 11l-r575 ;ninny nnnwzn nn,n,a5 ntrn, 557n35 .nn5 1121,19 nn,mn

1113 111,14 115N

63

.nn5 .119:11

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 319 optimization using a watermarked evaluation copy of318


SZ:44,G1.1.11,C4441111.

Num;

LRN NALLI,O C4

i.ultaz

6Z QI;1.4;

rL24*

N4:11., NAL: Z9

LLC11-1,

qui;

UC1L4L ,ELN ELN 1,

izru 4c LG ;IQ AU,NEd'

UOLEI NU LU4L440 UUNCLX4E1

L

44L* aQ2L

44

;ELL

araza

LIOLE CA

Lux' NA 4a

;um. Uctka

LIME' NU LU4Le440

AL.i.,ara UCdOLI C4

U4L4C141:1*

4Lza

CALM Cidd

Luau, 4u.rax4Lm 4;

40 um. Arcae,

f'9

MEL!' ALNLLI QLGG

-

44:laza.

EL!4Ct40

LNLAQ ENALLRO' ONC14C4E1

4LCal U,L

COIL

NALU,O

NU'

NeZ1L

;CO

ti

4C4CO

L1S14C440i 21Cr4

24

altwit

kLUI

aaU 4414E

tULLU' ELX444L: aLL,

aszi NU AL MX,LLL: R4 s9

ELLL EN M. AL4LX NA Ci 44 L,ClrL. ELUC14 1C4L MAO CaLLU4C1' LzoaL NA,L ,LCIA C, L9 UCLOL,O' C4L LIMA CU 4i..1l4d1.14 alULLLL ;NUL. NALLRO NLizaz LiGEC

41Q

U4L4Q

9S

LC4 LVAL

It;

LNA

99

COalLIC,O'

mat. LCL

LILRU

L,CLCL

Na c, =ILL* 0444L mama

CA C2t441,4L* NALL;

g

AtZILL

CiCiLLC440*

NA,L 4N4Lu ciza,Au Ltaru

at.N

E,L,L Ord.'

ULA

41,NtL'

9

all

N441

Ea;

U4C1 I,XULL CCU LNLACI ONALU,O* L41C1:1 uxaki KU 4L.411 N4LL!41:1

CULL:

ALIcGra

5

u4n

9

ucaLai: cta CCCa

6

L441C11.412: 411. 1124141.41 C41.

01

z:sLz* aLLL ct11- Art ECAltaC,C.144 C1L1LL

L,ELC,

UNLQL,C1' ,a1 UNral4C1 Cod 01

Z:1'

LJl accaNu

aarte

CCC,O

t21.41; NALL141:1:CaCI 441

12CLGLACI

CUBE aLcie,

ENLA

2aiza40

aQLL4I 4

xaL,rt.

UNCZ,O LL,aux 444LIO ,CE,LL ENALQ,a' Lnicatu

,t,LL'

UNt240 44 rLLAL aLcu Lzi,4t izaLcu

II4L.N4C1 ,LICVOLL!' LAN

ECOL AUCI

UNLEI 441

LI,ML,O*

UNQ

rcaaL

4L;41.LI

ZQ4tI NALLRO

NA 444UIV LCL 4LL4 Ncrit kll1L

UC1NQ4E4E1 6

EULQL

AL

L'ACI 9 LLI4LL4* LU2LCi4 ULN NALLRO*

CL ,Lue!L KCl XL LAW'

LILUILL 4CQLL

cdiuru ;Lime!

Cll24440 4LLI CA

COL44O* NO te,Lx, ,t;tIL C1,C14E

CC,O,Lii 44C141-LO LAN :14eirt.' 4Lzr4L' ,LCU C, UNra140 LOELL4C1 Z LAC-, L0 u4 .614 4L114 LNALLI,O Aar,UCII L.L Nail_ NU C,O,rl CEL E4LE1 444U C4 UL.4U 1Slaa4 =LUZ U) t LT1CIE4O* IVO O, La.4 UNOLI

eixE Ne/IL C, 4EQL'

INClULI EELdL WI1C4C4L

cam

N.4,.u.

U44LU" 414aLa /UL

LUU NALLMO' ClOC,

AU, UCiLI44C1 Lad, NACaIN EXClELO' NI, C2mi aLrau 4e214U C14EL,L 1:61: N4LU44 NLLICL EUOLL' 444L AN UCLGL4E1 C. LLULI ENLOW C1t444v1 4144uur 4E41411. AN Nall, ;NAL! r41...1. NZ. UEN U4L4CI ru4L1 IL 19 Lk4' UL4LLX A44444

LULLACI 1.!L.LIC41 N4211:,0

AN

4111:

cc

uucLaut

4(11,

L, 4A:4r:cc!:

c,eteuGC(.1.

1%1U

NU our sa uaoLcada: Lca EcELL. 4,ciL L, Z:96' CULL: WaLEG4C1: NAI,L:41:1:LEL1141LZ41.' MALI 19

=La:

C,LICillt

CI cacccau ULLL4.1.1 1.2C4La1,44: IcCA 24411:41:1- cac,

4A: GC

99

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor IZE optimization using a watermarked evaluation copy ofOZE


1!2121/71:29

V121,71:29 n-nr

71T17 717 innirin 0'717371 rrviri or: 0I71N1 ,71T71 o5in onn-ira nnnttn .nr rim nr 1557111 rntin t0117 26 .srmln 075 olr, m51 ,ririn

mnni

ton .,ni5tt 17K ,niitt -ixnn ,connato into ,15

,Imon rito ntoain rim 17.115 711111 ,0717" r1N1 rris, rim 15 limn 27 .ontrn oy 14711 N11 Ran thlyn1 ,71r1 0171172 1122 rim 15 iin5,rv1

nnyiri rnty5 iryn 12"N ,17317 "321? 1731 ton .ui5 rut col 1iri5r;)

28

075 nni 29 ?07,in5 n,n5iyn ',Inv ran V'N nlnn ntoy N17 vim "inly 177ron1 o"inrn 5m lttinti wt-i1 in,11),n trtyn Ian= NI? Inv ?1117111 V311771 11N 13'I717 N41 ,rnt into 'V3N71 ON oyn 5712x'7 ,,rin"i ,-intz 30 ,0112N17 nmtvan 11N 13'71'I7V 1N'arl 172N7

31

.o,unirrn 0"VIN71

in 1171117 '32 '2 ,rittrri Tyn vim rim 1,n7in5 11N onnly Inv ui5 1711 ,nntt 32 vntrir pro '7 7117112 o,n,rn latt ,rintt lint 5,13 5s1 .772 rr111 ton .irlytt rut -win yin ,171'2 o5-1115 town i15 tz5n;

5tt iin11'5ro N122

33

.-nntzn

wisri

17'n 'n ,nyusri 511 vtomi 5m ,rintz on a0n,5y Tx15n ..iirittn 17111'11 N,71 .9rimm rim "IVNti yin ,:irrinvn "12 rito

rn

,rromn

milyn mon -rvn "MN nK 10"5 UN on=

*inn' norntonn Ty715 1111 rnm nano 13171in

nay ,,ny nrnnn on

37

35

34

.tipm

5to 36 ,-intz N111 ,ryt? orpritt Tit (1rr57:7) 0717 11211'1 orn5m5 .trin intim nm 1m5nn 5to

.orrriaa i501 13717 37 rrin1 ,071'117111 nn-rmn ;ran TN1 ,rririnrtt rim

-itty '32 rim (ol irinwn) 38 timminvnn O75 Tiarin ,a,run 570 ortrini mrtynn r111ron5 otorvr1 iutvn .arnnlron) nYis 1111 nip rim col irtnvn) 39 .ivi1n5 1177' rVn .1115 nvnivn nipn minx 1nly15 n-rvn 11,5,5x1 n-rmv :n3ntin nivri 'an* pi .nrrn :mon itvn .711 Y' 1511 51) :nn11t45 n11v.t3n 1511a 537 tn-rnmn Tvn n1111n "1,117 :1111 rnm .85:7 711117

.73 ,65:7 711117 '1 :11/3111 11.41) 121

25 31

35 36 38

,o,rnttnn on ,n .0'10ruinn on ,n Itztr m5 on ix .02,N0112 NV"3 13N1 032112 i75 ,0'1'nttn5 5rn71 onsy 520 5rna %iv, on 13 *on= arn .on,mon 57n yawl .on5n rra 1wN 517 *my" wrinn n"nn 01,21 ,1013 111iN 017017;1 12

trirnn Ton n,i7; xi5tt 071,3,2 NI Kim ,1017 '32 5tt ria rim 1iri5t7 14 rito rnit iiern 15 .7112117 '32 min 5117]n priltz nrn mato riltz not Irtoyi ,73'0071 '17013 .o,7151yn

tn,n15m rim rimy ow '3212 nntt ton donntt rim cox 1in5v) 16 1121711 1VN o"irimn 17 .211371, 77 15 ,075 au" mon .1111N O'N'T'

17,tt orrittn .nrn ov-isr onto ,o55,om tit 03'N 057115N 510mo rim ivra .710110 o75 rii5ro5 trt, 5R5 rtt - orn5tt "1y5nn riayri

of

18

.rarnn r5tt .naito 15 rr7n1

5stt 71031271

57 a07,105 rn vim rrinItt 172"11271 717 ruin mrinrtin rut irprinn mon5 711 rr5mn

57 rtt 771,3722 N12" 17'21 71'112N12 trni5m ton 17'2 IN1, On 19 .ni1rom15 ton 17'2 1N11 into i75nnni inir ,-nnR 20 .o,n15m5 nrn

.517,-57 min In,ni'm Tn ,nirinto n-rrn rtz wni5m

-intt

orrri rom "tot 11N V'317' min 21 .0212'V' 1'17N1 ,i1M11" 1VN N121 ritta 7188 7181117 021'2 n177' NI? 22 po o717 1171

,my itn9"7;

orii5m pima 0'10121

23

.o,ni'm n51r yvini

.-ran miry on5 n271 5nirin 1'N13 ;117N

lavin 117 (nniatt 5v) 17317 '32 1tritt5 mix 0'3102 mai Jim, in 117,171 0'71117N 0121N1 1N 1111171 ,rintt 71NT

mon T7n5 7i trni'm "1y5m8 norm 0217 orirt75 ,-intz

25

ornm,

.nnix tinamn 17115 nrt517tin 111 nnnt n1111tn1 51t5t 1m5 :DDytivn2 KV'3 .vnym nvri rimm

24

12

:713/D1771

15

.4:10 111117 '1:7112172 t4111

19

.71,111117 wrinn T1n7771:71211T1t4:1 711'Y'71

20

.1,171vra :1737 11.93D

23

.113

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 323 optimization using a watermarked evaluation copy of 322


1.141Ctc1 6Z: CILLL:

L'ACC441 6Z CULL

czim mut.0 NALL IILLLL 4AN QL14 allILLUL AUCI LL AN UNCI IS CLLI-LU" 4LiLLL LI0dLLL ICA ;ELL' N4LIIL0

NXA

iklLa LLELrli

/21ClI.LLCI LINLLILLI

LNLLI LUQLCI C1GIL LLAN

4L NJ.

Zs

ilamcr 44

CLN

41A4uci

6C00 azaL CLIO

L0LILILf ALM C4Q4A Q441LECV

0L6

`CC11.42

NU

e14S01,

cLCl

LI4CLL' NLLl xmL, 4L1

4C0-1,

Nall,

C1L0

tril,

6S

LILELLL0 L.CLO UL 09

wcal

NU CLN

LNL1 LIalC1LCI

cL'

1L CLEL

NCI

tacit

ul NUM' LIMN;

NA1LIL0* L'CLLL' ACQU alt.eacwi

WI; U4140

179

Lel AL UULL0'

ULU' NLI Al

Lcallrl

LILL

ULAN

c,ut Nau. N4u zucAr 1.!dLLNI. NU

Ltic,ct Nat.

4.att.(S`

241.

Mat:

N1IUQ

LIME'

e.,c;c;

ULNA NO

aLCQU mLAu NALLuci

LEL, CA LLL4

;n_

NL,C11.:

UEN L:41.Aci

cuaAu

(11,4.LCAL

Lan4c1

19

Z9

CLACCAU

Nl

NUU CE,N L1N

hlti

UULLLe NU cild,LC,I.

MUM.

414411.4

NFL

C4.L.11,

act c4c!tct

occ,m

NU ucu.tu

LLL4LQ LILN

LILL

LJ

ramAL azALL.ko ILALT

LIL4L4

AL

az'

N4LL:J:1

AN

C141411:1

CaLCLCI ALIO AdLIL

Cc (1141C4UL C4C14.11

cCd

UCLL

NalL NAL;

it

CLI CLLIL LL4 NALULEI zt

LaN U4ELLal

LIELLT

CANAL QC441

NJ. EL

LULIEQ' UNLLL

AUCLi 4e4c,4L

xaLl ciNu

uKar

DUCAL 4U4i UNLA

LAND

uen,c) NU

CLAN NALULCI

tt

AUNQLrLCI. NLLI

t:mu ut.xaAu

EL

LUacAL!' NU L4.6.0 AL

QCA' LxLIA uu4e4u

LLNQ

NALuci

trAu

QicLis

111Q

L

N LIaat., NU

cam!

LcL

2444

Et

LEA UL4CL:

U4/24* N411- NU' LLL4 LNALLILQ LIALLAU CrL ACI

ELLEL LG LIOGL C4AL

LILLL LcNaL CaLL0L0

xAal,

40 Wtxut.

cNah, catua,C1

91'

GILLICI*

..1C4L-L1

cL Lt AL' QLIUCILLCI um L'U NUL LNALULECI LNALULI1 NALCO' uoaL ANL Auo rim Nau. ANAL caLiacr unaL NU NALL LaLLri. Cq

ucLaL,a

L.;! EL'

cama,ci

LaIrCI UAAL LE2...z EL' QNQLZLEI

AmuLuav NAQAN LICLIC* 441 Nu.s. II4ALILI AN NAL; CAC r1ILL41 NLLILLI AL an

AULL'

os

Lsial.: OGL' CA &NCI ANz Aard, et QadG4.0* ELIEA LUZL'CLCI ULL

ANC, 61'

ANLULLIal* QUELleZIL0 U4LLAL:

cr

L.d ULL4* Auci

ral

xeaL

LNL4Q 6CZ461C1Z0.111 I.E4L1 11.14

L'421.1.41:1

UC4d1,*

QL LLal

;Ka& raz; 1:441. UClii1ALCI NLf

L4LI CrL LG LNLAQ

ULN

alNtL!' dLA cL

EL 4LLAI ALM

utA411.4* ,LraAAL NALLICI >via.

CNalL Acat.L.,

CSC,

CANC.44C4C1

ZdILNI.

1.:ULLL:'

o

9g

Clull

1,4440.: LULL CN411.

NU Cild,tql.

awuNaCcw L'ALEct:1

C44l4

41.4412:14C1. LLICU

1444C4: LULL Natl.

ZCILLNI"

cc,c

Mina:

LICLGLACI. CiCt4C,

Mud: 46ZU.

QL 1.441

ANL ALIO

LCLrI ECLACI

CICINL CL

LULL LEUCI

aLr,c) LQ CQQLrL! Ce/1400

LAuLz4rt Aim

LCTZ

Lai ENLQU'

&L4' rLUL A4EQ0

QUELIIALCI

ucc,tco.la ltN11.11.0 ECILLNI. atctLtEL ttLc14.4 NUL,.1:1

LtatclAct,ta

UL

NALULCI

rudlu oc.AL LCi4ue!'

LELGL ULC/IILI4 At4 CEQUU LUAGICI

AL4u- Lt,cut. ;coax Auct

CA

AUELi* LeIIELAL AN CiLELLICI LNLAQ 4N4LLIL0'

CLLULCI NALULE1' NA

99 aILLIQLCII AL

CiL

INCI £9

GILICICal*

,ezt

9S

NALUL0' L'CLLL' ACQU LLILI-Lf LmUm

ULTULALI

LILL

ram

NIL LE4E4 NALULCI 4EC40*

LILLLL

LLL4L0'

1.1,LL

AiEU LCUO AQLte.ILLILLIIEI LLELCEI* 4A LtQQEL LLU C4L1

ULEI 1:4506.0

LIQ

AQ4LCI

EQLLLLCI Cll11LCQ 1.:L4c

CYO ISALLtLCI

4ELLL' cica 6uaLA ZL ANA EXUELCI Nil

LL

UUNC1LCLIV 4ELL

INN

LULLL4' uaLcui LULN LNLICE1'

cezeLoi aart.

Ni Lr4LL:0* ACCLLI

1I4C1ALCI' 4CL. QI.0 QL: LULL'

Ne21L

NU e.,Lxist.

MAL

LUCL1

416/114LLLIV

=Qui ul

UNA' NCrL CLL 442,1

UNLULLI

LILL LLICI LICLILLLEV

UELCLLCII 4A CLULCLO L'CLL

(NALLILC)'

NIX LL441.46.0 LIUNQLCL0 0c L/LUILL*

ILLULCI

Es

rdxC

UtClij

UNLELCI UCI

cL

AUUL/21

CNLCI LILL

Nrah

141.

WELL!

cuc;

LULL. t4LL NCA LI41rala NU

Lc

6xuav N1L 4NralL0

tit

&ram*

cuuti

NU NALL

UUNCiaLCI LENLA* E.QQLEI NeZIL NU LLL4 ULAN NLI ALULm QNLEL0 LICI £c ANELLi* 44Cl NAL! CA

ENALUL0' LucLaL,c1

CANS

4C14i C1C4LLQL0 UCIGL

ELCL CNALULCI

LELE'LECI*

NAUAN

CarLII0i

Lc

AN

L:412L1.412

LC

L

b

u

Z:901:

L'4SCC4,11.:L,N,LL C414

17

L444

96

z:szr caw L, U=444: U NLL Auct nut Nat. NAL:

Li?

CULL: L,

£:L'EL!L,C CULL L, CaLINCLZ1LeILLNI. 4111.L(.4 LtdiLNI NU L.Ntlice. 12CZ,N NlCo. Lctu.,ct c4o4o441: LtdtLNI: c,L (actc,u ;cc, Aocw uattL4.4 act uctcdc44.4 Nu C11.12.41:1 CaCILN CI,GL44

CULLA!'

1C1N2,14.4

L14,414:

aca caumutu cptuca.' awcucu

L1C4GL/1141:1 cCa Cl.:41.4CI:

MUM At

44t

61,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of tZ£ CVISION PDFCompressor SZE


L:CtCC4CA

=MX cUOL,

6Z:

LLIU ;WA 4/14CI.

C41.1., QCQ1.1401

L;cou.

Cuce,

CULL!

;L:nd

1.14N 49

al-6M1 !MCI QUI,QC1i r4di..4o 0C4C0 L11:1 QC; 99 2441.1.:4QL CLC1441:1

LL'ACL14/1.0 N413.140 441 4116.40

;CLGLali Cali crauLo

oc

tai6,4

rlI441.1.14C1.* At4

AtIUQ C1.1.1 ULU-

4aruo.

CL:LEaL: UNQL1 Atli

;Cartl.'

4L',04Cd UdC44Ci 69

QLLsu

ULLICit NALL;(.0

119..L11.0

AtcL 1.1Na

1.:C14Q,C4C1' 110

!AN

Cora

1.1*A*Ce

acu.

ucLoixo

LANLIL.

C;

4N1.11. 011.4CI

CCILCI GQ ALGAL

011.1. Um L0,1 NALLfcCr

UQQL,Cle CALLA

EraUli

LIN IN411`,41:1 :441.1:4C1' LICCILILE

Atu Ld LQ C1C4L44

L

41.L.440*

1:04. ;MAO LarCi

UNra.o

LIU

11C1Atq4C4rl 44C1L11

IMMIX

Ni.ra

rigro

Crc LICQL

z

LOLL OCILLLI" /Ar40 C411.

/A;

WIN

9 1.1.41.1114. 1.;14L4l,

11.

ELN

WAC4C1 AtLZ

ENLJ.

4214

NU' 114ELL

QU.C1 1.1.144.0

C41.! 1.1.14L

!Mi.&

9

E41LG141L

QI-C,,LT

41.1C1..P

1141.411:1

C4'

;NeAL

UCCILIUla caL

La!

444). Utr44C1

1.144CCI

C41.11

La1410 Lki.

LL CLIVICIE CleICI. ;az IMO 9 C1LC4Lt dELC* 141u1 UNQU' LILIT;L: ;Cal Le! C4C4U0 3441L

lAtu LNLA INLZ LkLI

1441.1.1.4C!

1.41.34

c

NLILL',41:1

LINO 6 LZI,CCI. eto 444ereaL CCL CI.CL,41

L4l LQ 4ar4uoi L4l NalL.

WIL.1

ca; moo

NI.LELLI 1.441441-140 4L:C1 1.1.0041. La WA' 4441C11; Cal/AL

CILLL! L,

caLw, LCNLa

aLL,L2

L,CALacp.o. SQL

GLCUANut. UGLC14C1

ucc1cct44

c4 LIGLaAta

CAL,

Z

rnutctu raLLLI clacacu:C41-LCL cto.a

c

utaccua cauctaLc acicLaa UGLarda £1.9-1719- uatc,o, Ccl

cac, ZLI.UL! C6L,4, aKC41:1

NU calm.

NU tilL!Ccal ucacctoa. c,cittLE

1.!CCICLI

&Lail' CU, L1LEUGCLU

LICLOLcra

ZUNI:

11.

ucc, cc,caL`

INULar

UCc1CQcC1 LICI.CIU

;GC,

CAGLall.C1: CA:

ctKaa NU LNL ucttaAm.ta C. tcLaaa uGLcacda ur41caz- ccauLl LINCil*

010.4

C,GLCIACI

ULd:

UNall 4ULL

C4.1.11

autatti.

tc114CLUU C6102 4CCIA: LSCLCILICI

zz8-9Z9' wawa ca ELtLy

wccr:

cacavcchAuctua

ucLcuct.

&mu caLLu

LANUL C4

wiz' 9Z:L.5" CULL: L,

uca4u444a: 44aClUt

UUEL4C1 CitarL1,1:1 CLAM, LILI.C4,11

ILL,i'440Cal dCl datcr:ca.

Z' 9: 1.

NL,LU,12'

1.1124

CULL! L Z44tU41:1: 44,

uurL AMICCL: CZ' z:g atLu

LIMO, L9

eadi.4a cnoA4a

L, 4c14t4cd: 4a Lulu

69

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9Z£ CVISION PDFCompressor LZ£


LIACC140. LC4

441-GL EQdl.C40 dEltIcCI LUNLJ.

0£:

AILLL!

L41C0,41,1 LC4

CiNlUlLicl NUL

4111441Q,C1

Ni UNLqUI ClULL 444LLI dL4NUL NU ACC ce!LN CNalL

9Z 42L',CLi*

LOLL'

;coda'

&Lc

'CLQL

44E=

CULL:

4ua rLci 4N

1:0 /4L N4L1:41 NLLILLT NU

1.1.:424L'CL

0£:

L',CL14.411.

Cc ELLNUI

Q4L41:1 NALL!LCI ri2LLL11* L1,41.114

NuLo..r of

UC4L44.1:1

UENV UCLLN WIN LZ r441.f. ULNL CA

411,' iN1.1,

rCrtial

UCA

Al 1NU. i.4141.;

OIAL LUNL.A. 444 r2.1412.

UOIC44.C1

calr,u

talCrc C4

CLWALLX

LialL

LCLI*1

WUCCV UNLLL LL:LN LENL.J.'

Nui, ra

uta

LAL LrenuaL

9Z

C&

IMO 4EQCCI: 44 QM; ACI1 4=1.4 urt;

9Z

LLTUcl, AcLrauco' e,ca Lutrdrt. NGIL CLCLG1 EC4ALLrco L N& L',4CLLCI UNC1 Llt 1CL,ALT GILL CCCLI, 1441: ril:LLCI !ULM CalCi CCCLLL

crL

AUCa' ACI1C44,0

LNLACI 6Z

NIAL NU 4.1-Lit QI L.411- UCA,

U,U41.1.

rx,r

NUL. NUL UNLULLI NU

;Ca

1.241,C1

CUALCLU NUL, CUL 1:4LL41:

WILULCli

1.:Nr11.11 C1L,C4U LNLAC!

IN;

ULtac.AU NU

C1LICL:

N; arat

NLI LEL L NL N4LI:41 LXLLU IL CEIrL6'

urcLuw ULU

1.4.4.C1L

CA 4441.U. 04.41.0

ILL'.4

NALLkIT cLLNU

NLUI. LLNLC1 1.146.1.

azu.

Q1N oc

;mix

4L LuLLn. c4Lci

sc u1.41.

taca.::L, 4cut

LZ

cat uccuitA: ccmcra: ac, Wit;

aZ

L

UNALLILLI NU ctui. ,ucicli Nat_ cccaua CalLIGLCI CALM

ILIL:

CALCLI C4 CLLC144 LIGLCaC40,

ll CaLU CI

C

91

,LCNI. N;L:

E'Ci' NLIAL

L.F.C14'

1:4L4Q

CUING

GL'ILL/' ZCLLC4U: NC,L1440.:

0 CALL!

AL141.11 cl.CAL

41C4141

Z:S£1.'

/A4U

4.4.NAC4L

waLraz Qc1

ur,4

NIAL

Lf`C(.4

ca,a, 41.1:1 alx,Lav

,L411.

ti

CLLC1

MU Nu.ru.raL NU

cupLan. CCU EL,Nua. ciacct zmataa UCILIAL! UNLIGLI 244,11:4CI CiLLI CIAL uaLd acc, LacNi uNaANct' CiLLI 12.14C,' Z461111 C,LICL12. cattc,u uncccou atuLu L, C14aLLS: 0.4411,LE 124

CatQLCI 1:L/12441.: 41, 91

LL:QCULGALCI

LC4ALLI U4L.0 LLU 1Sa NALL4Ci 41AULLI LI NU 1..!QI.ELN L'LN 61 EL:LLLO' L424LI. ULM icrcau LCNLAI

UC1U QL 1414,

ro

12.6.1.0'

CL enteilcar 41NUL UNI-Ca! NU Lugua.:

cd.

uuu

adcw.r,c0).

;Nreun

12,411:1

NLLILLI

44 L& LUNLA' NUL

CZ

EGmci EINLI 12411C4C1

1:4L4C411'

aLrou ;Ca

cLau.

42/111.CrL

QC41/21LC1

NUC!

Nix UMLX4N

(LILLO NLICI

Qd. 1.4NUL Q43L' NUCCI aCL14

MEL LAN QNLULLILL NUL IZ

LUC1411.1,'

NULU CaLCO

INN C1NLULLtd. NUL

I.C41.

NLIC1'

LmrLa

LraLzwa.

CUL'

1.1..141Ca

ZZ

LUZ&

C1,41.1T L:rQ4CLCI

MULL!' EGLrLa CINLX LEC4LCD' 11

LraNt.

raILULLILL NUL oZ

raariu,co QNLLILLELL

aC42442/1.

tz dezuc,a. 4Nra.n NLULU EalrLO COW QiILTL QL0 1.1121CLLO Ql 1.1:1.LLL. Lc,oLadv Ual/Zt LCACCC1 UCLA NU ACC1 alULNU CUAC,A,C14 NLU1U xam.a cm: entelicar ;NUL L:NL.J. NU CL:Ci AC441 141.14

QNLLILLILL NUL

LCLLIIL.L

L

due,: rut', ;cacao,

6

0 CULL! L, LAC41.1: 4LLN

I1

LIAC411,:t4.124.CLCI

9i

NULtI ILIZN IL! atocud uucLauta Lax AuLtGAA cALcAL' Acatut` aa. tcA AuucAA uaNcia L!LILEL! LtG4.41.1.1 uaat Z£

91

I:41XX

uLa. tact cpaGct

L,

11

NmL

L4LaL U.Q1.1QLrLD

L:CILC

:NALL44 Ca; (CUM NU Ct&CACI, ctc, urNt

AN ANC,LL:4C1

acu at.r,ua INU,CL uNcIANct' LLC a4 Llidu

L' :6S 9

CLWALUI CLLN N4LL:LCI

241.1L.

LuarL

CLNCI

N1.2

42Q4L Q4EQCQ C4XCI re2140 41CD

tuduu act,ctuk GUI. tc4ato4a: uatea tZ SZ uctuz. UUaaU L4L4 CidELLLI4C4' USCHt:

cl ALCM'

NC4

ccaLtaxii

Atcao:

4N NLEL Cdr cactcLa

1.1.CLaLLCI

1:1-41.1 /2114u

UZI 4cenL

;col

CaLLIG4L 4,1241U cLCAL

ELM

LGLLLL

111.41

ZE

N4 CLIaLelL'. Carl. Elirt11,12` Lcarut Cc eaua,c1 QxLau. CU° UcLLU LLCU C1LLIC441.1 NLUC! 4C144.0 NL LNLACI ;cm faxArri, 4Lcr tart. CNall. LcaLL aaci. LCL tc 42L,ELCCII

Ca

cadm:

NaCI

LUC! NU aLcCI. L 2 N

QQLLQLCII NCMCUN G4C1 NL

CaILLIC411 4CGLI. LN1 ANALUcCil E,L31. NIAL

N411. aLEL IE 4.1.1.44.0*

LitALCU' C14N CAC LaLCC1

1.1L

11411.1.1V

CAN LI.C! UULCINCI

Nd

COIAL. 44,1.

C4L LLCLL:

cdIAL LAN Pi

CL N41:1.

QL416.4' elUCI LdLCI AN

EL'

44161:0*

MAR ZI N4i.1.* ULUILL NUL Calro..re 4CLN

£:L.Z' CULL! L, v:44:

aca

NAttuct: Ioraucu LI

cac,

ical

NU dlLCS44

al tI,C11.1 NLC I.V.C41,1C4N !MU CO.

141.1.4

NIS

L.',C4LIC4N

61

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9Z£CVISION PDFCompressor 6Z£


Z4lCC141t LC.

z41tct4t1 L[4 0£: CILLL:

L'ANC4a6CI. EeZIC4LE C4d1LCI

;AiLLE 4CLN UULIccEtl.

WIN

AUX'

C1c3lLi ccC44NI. C41.

NA

&rat

Na

05

UNLC11.:

C4-414.

LAC;

rut

NU

QUAccUL:1' ClUC1C1LLCI

NU

UC1LI4CI

dQ;

ro

zr

11.441.1.L4CI

AuruLLt

rul

140L

L:cLA ;UCI rcUIL N/AL. N41: ;LICI ctcLL NI.

LT4C411

AN

1:11.LN CcLIE zS

COL MCA

NL,

LAC; 4N

14N

sS

NULL'

L.41

&4L;

?MCI' uoL, Nuco 1.:04

UM'

tzar Ltr,4

CLN

;NUL Lida:

L.

N CcLCI ss

CaldLcCV mXL CL 414c1:0' NeAL 1:1C11 414,CCI CCL LUNULLUI 9C

cLut

1.4N

i.:xcuALLroi ww.AL: AEC,

Lau' cJI.Szt CdA4c0 eA;; 4NE4141

ACC NU N41.1:41 %QC CL 6c CUC;*

&MX]

N414

MCC

aNtl

N;(!, cLI;LeAllt

E;

UcN

NC1L1

UCCIULT Cc LI.L1'

C4 Cal; LAU

!A;

CULL:

9E

;Li

Cal Lrar4

IcLEL

NG:IL U/A1UE4C1

NL LNL;CI CLIO' 4C4U40

NI ceza4 GLCQL

41114u NALL:LEI Cc cLNI. 1.1.44 LE cctLN/211.' 441.44' LNC1crl.' ;NeAL NLLILLI ZELrLD CINLI ,USLAZ AN/a. CEQE1.11

clI,C417 L.441.

;ridd

vca

uu;d zU Lixamuu

e4L.Lc al 9E CA 6E U4.4. NUL LUCI NALUcC` arc NU 4u41.Lr uuzdea,n 4C4 ccCIE EINLI crLC AN Nrel.C11 IA; C4L.CleACI 1.141.NL! 4Ca crcE ;Mat ELCcLr LIALL zmL NU 4.14LLr ccdezco Cant,' NeAL LC; N;LULCI* NX4 Lf4LNI1 ;CCI UCeCcA

162L1

cLALLUL LC4cLICCI' c4e41.;

;L. ,xL,aL

CL

NeAL

eAsa..auci WALUELCI Ccl 11Lk/ 41-11.1441.!' uauLraxi CIA; LULL= !Am c4ILITU 41.

N4LU4:1 ELL sot

cd4C1CCI LNUL

.0.1C4J. tC! CU! UC1C1 ELA; 1.1:411 EMU L:c Cl 4dc 64NL cNL,Li LuLru;cL ekca NuLL' zy aziEL. 4u41 uzleadmi udsLr (N4Lu4a) cuium.o. QLCcUll 46C4C1* 1:41 ?UAL Wit.; 414 mail L!41: U. C1 LLNL

4C14c

A;

UNCZAcCI* 414

NJ. ztzL N;LULE CiACI 4la 4CLN EC1LE LICCLU1: ULU NA Era: laN E17 A; C3cLUCI ULU; 1:CLEW:I cELE;L: WAN MAE 414/AcCL

-

4C4NC4cr4El C1ELCUL

aut.;

CL

517

=A' LEGAL

ucLaLal. NU cCIA4C10E L4C141 CALELLI ;EGAL ULLULU

ELrau

4CC:1

LfEJeAL 14141

LtLI.

EC1CI

41

-

=LC

NLUE ULN Ncl

NU

411,014U

AcAle LNL41.

1.441.4cCI

ULN C1NI.Lillr4l. NUL 91'

442-Ec UCIELCLU c/ALCIL 141AL C/LUC4cL

L;Q41.

CALI CULL 09

;uatucrzt rcir.a Nan

-

1.1.41.440

NUL aLCOL!' ;CR calAU NUL Nucce CLN NI% ULN WILUcCI

NIAL NUL

RS

UCLELLO' ctcLI. L:c1-41' LIOLc

NeAL

CiLUM.ELI UNC/Aca NU CL:ClAcCal

zs

LLALICI. 4N NUC1 LNLACI 1:4dcELV cl.CI LLZ ULLE

urau ;cam ;LT: NUJ' ;UR LIC4N Na

Lac;

LW' ren;u

lAL:Lc CNLULLIcrld L!CMClacCI ENLIE,

Cc ULILC1N4E ccalEAL 1.161'

clE AL N411:41

Ldca Ne:1L ULN

1:C4ULCI Cl'41.1r4 d1.41; 4UOIC44A

zLLL uuL4t2au' 4NUL CLU

ACLU 4N

ta

Cc UNreAca 14LZ1

1L141.4 ULLLA LL'LN L1' 4U NalL NU CLLR IAAU.

CN/AL

cl1.41.1. CNeAL ;Acrd;. MAC' razz NC1LL CCL C4 Nix 61' rell LULU CaL N41.UcCI: LLIC14 ra;NLL1

;LXLIccle

ENLirc 14N

1.1.11cLa4CI

N;LUcCI ts L:C1

uL;mu

NLU 14444:

UC1

LLLUCI lAL:d1.41.

4CLN' CLAM CNatl,

1NLI AdE CLELca cclANLL cCLACV

411,41C14A

rU4L4C1'

;L:A;LLT uL,LuLLr NU uaiL4L1 ULN NALL:ca a4CILLII G4QLU

4abzciL ;NuL,

LNL4I:1 Is

Cu,claci

adcaL

CULCIN,C1*

4E1.4' cad cuaLl. Nall. NA

414 ;CI,

£NU LulLaw

Ll

0£:

MIME

;L:CI

LUC

ACM' Cr,

N;

QzUI

414cLIca m4ura 4GC4L CCL. Lt

uata,a. al cwt.. NaCCUN: Sf Z:£17' CULL: L, lCHLE:

L,

2441,14412:

CGGL

v rzt aLLu L, uLtuat.a:

es

NUM' ,ou4ct cz,LaL' cam. aru cadu: C4 ast.0 LIN ccaiNcJa alaLLCL XLCALACI, 4al 1,14i4CO,C14: L414 Z,LCI C4LIC1 Nal NAL:

55

Z:Stl QU/

95

Z:96*

tl cl 4out;L:

taL4tia.

ztl adka cict&aa ,cat4LL a:us: 41C441 Utat.11* CLN

6E

alLI: tatlfGt,CVL, ot

<1.4,

AC4111.41C1,14:

Et 17t

96

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of0££CVISION PDFCompressor 1££


Lc:Ate:cod CLLL'

ue!

ucauf

C4

Uru

N41.14(.17.1

LC;

1.2CLML,

cr,'

41Z4Lux: at.up,a

E4C14 CLUC4L! iZLU1 ie4NL! EL4C1 aLL4 LL

L4uLudti Nei:IL eillua,ci

Nal

- rualu

CLLL Lal.; CtiLACI IZLUQ

41LL: NCI C.

LrLuiLL 4coLli

Nl1.44CCI

Eizzcu

ELUL

NLLLLCL

CuLL, 41:40 NO

Nzi,. LUAU.

Nr N41.1.!al

(=N

CLLL Ltur

UPA

cr,'

91

ECaMd, IZl 1.1.12M.C1 Li 1,4ar4c 4at, LEL. C4

Ne2111.6.11 UNL.C11..:1

NLA CLLL 4rut1C LILLu ut..ra,4u IZU 21Z,D ct,' NA 91 ULNLLW 1:CU4GILLI IL LLLI E41I dt4 C4

ucaLrui atu LNOLL NIX liLL',E ?LEL N4LULC1 EULELLI" LUSALA LNA AELLLLI LIZU

1.1.61:LLLCI

L;LN

cpod;

ULLA' rl..4,/

'GC!

L'.1.1C1LL

r&uu.

LZAN

III!

LurpL Eue,,cLudt- MILL

61

LULLLECLCI

mcd.4Lu uurau LNGAL

Nal. C4 NU

CalC4LCI

ALELLECI UCGLIg 3.4411440

Cc.

1.11.NL.

LUIN oz

NreALCI LmCQ LNLAQ LCOLILLCIi. t'CALCI LICILLCI LLE 44LCCI LL!,01344

iLus ca. upuic4cii `CO

LAI;

-

Lc41.1

L'ILCU LEAN

1441.121:} ULL(.1-

L!LAELCI

Cal:c1.2

Lail.

CEA,

NELLfal

IZU UXNE'L NOIL 1,742

4:14

CLLL LG r4L.

41.raiu NA AELN uapl.

C44CILE' LLULL; EULIC1CILLLI N4111.14C1

YlLaU uctatux

4

ara.

4C14CILE4CV LLLIC4LCI

iz NLL

;NI

;up

ULU

124L4Q EAILLCI LL:Cie2ILEC4LCI

NM.

uPc,N 1CIZLZ

£

uLaccav P414 uoau 14LULLt N41.; LucLut,ci uLra,4u IZU L!CM44C1LCI

LLELCC1' 0140 altLUTL:

ELLA, 1:L4CLI1

N4!

C4

111L4' NALULCI rLILE C.444 14Z4LLI 4C141 121441L4

ENOIL

L

;ammo.

41Z C44L4C1

Eau. C4U5LL 4LEGI

4c),PLu, uruum Lm ENUALCI

AAS

LtALC11:1.

L4Q41 LAW

CtELL Ca; aL11-Na4NC44.1.1 Nt1.41.1 LIctC1 LW. call..N;` ;ECc (awn 2:14.LE'

Lcl

L.:CAM-4.44a

ail LUCCA::

C1L 4111,1' LL,C14N 4LLL.1 cGCL Nu.n.LraLi a1u ENL1CLL ehuN,a 442 41 t4u 4a4cL C4421C11.4 Nlira mLtl LcuL CCLL enUAD'

CLIO' 41-'4 eltZU 6

4C4

NLC..11

C41:.

Prclu,p:

01

LULL

CCIL4LCI ULLCI

C1/11C1LIV C1LCI

LdLN

41.

rt,

CALCaLCI AUCI UCILE' L4L/24 L',CMC1LCLCI 9

14)44. LULN N4LL4/Cil ea; ENLA LdE4 AeSaa

LULL/XL CiLL' C1C4 LXLLLCI

2cclUu AAN

CLNLC1 4C1LLLC1

a: at 44

U.G1C4LCI

LILILILECI1

L1.1.aL2

ISZLI

utut

c4 Luxpurt.

QLNL

N411141:1' CLLIZU

CULL:'

ELUILLL; a1LLLLO 1:4LL4L: EEL LNLACI ClAELL* UNLILLCI

IL 11

Z

ZLLL1

CI

uLL

CO.

;

Z:6£* CLLL' L,

CluaGuu

c,14

Atdca41

ut.a. Eact ututt.t: cut cAtut. ttArcta' kcat.n.4c1;atccct cccoct uaLaa N;LUcEl. auctt. Ne,tuaa:ue.tLNI. Lat.41. Neat. La.tt.

st OZ

Nva NC,LINLLI, NEL EN;CK,L atad 11. caGatc! uttLcha 241.1l1.1 d;4.41.14 CGLc 4.C.14CL) at; ClL4L (ELILLICA, CALIG4L: 41.Cea

uchu41.

CAL

cCd

um.acau

Lc1

1

101111.1

CLLL'

CSEL cal26.11

EZ4N. La!

ut,1* tAc cttacia

9

C1C424

ccu 4irm

ELNL

C4C11[0. LEC(C,

LILCC112

t

,4e4N Nenu zz

alt.=

;Ea

z

1:ZN'

5

rt. CULL: L, 1A*C4*: UCCALI.

1.'C.4;

Cc LtLLaca CELNL!'

Q

N.L.M.

Nix [LIZ

uuutsu,o

liLLLLr 14

N4LL!4C1

Nal. I:LEL 44-E4 curl. ;UP' 4KULl

ULIEtILL:i AULNLII

Ltill

4.L.L;

LULULO 1:11.1C4 NALL:40 CIAO

IZ4 1-CL,' 214W.C1

44.44.u.c NtAl. EC1LLC1L iZL Cle14

Cazi

171

4alic

si

LLUAIL IIZQ

;up Lr4ilp4

El

Lu4aL

1SL alCL1441

AELla altLL:11

41.

ALLA L'AN aILLIaLC1

4ICEL LNLQ 44

up:.0

41.

zi

4EQI. 4u41.

(.11.1.41

AUL up,I4 4dcat1

LNC1L. CLLQL.

raem.

4LL4

44aNt run

L:LLL; INC(LCL1 LILEQUI

1.141 E4LL.

I.C11.%4241'

L.,

1CNI.g:

<Wald: 44a0t.4

ECICACU 4LCI.61. CULY

Lut. ob.! Autcac, dam CUALLIala LE41Catti GLa

9

C1C1.2

YLLILc

Etal4C1.11.

tz

9L:91. ILL:

L,

Lind: (X; I 0

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £££ Z££


Lc:44cm'. C11.:

CCM

LIL4

N4LIJ.4C1 1.4111.1*

aLLL:

qdrANI Lc: aLLLI

EGO. Ca! 14114 CLCU 114C1

ram LIL4

1(41C1c C111,41.

1434 11C11.1L Cc1C1

14aCcC1*

Of, La.

141141

1141.*

cu;du aL4 C4 1C/CcL 4114

N;

LIECI4L.

41 4;

4C1CL4

Nall.

rE4l4C1

N241L Ez N411.:41:1

;UCI rl1,64

Nt.1

c;

Ncuru

CcLIL

;coax ca,uxv

0414

44110 LCL

clUiLL

1244014

LN21

4uLT4rr

&UN'

1121

N;

4111 rrcLI tZ 4C'

QIL

4LL4S N;LLI.4.0

UdLL

41041 1244 CLLLICI N4LLI4C11 cr41.1.4 4ECILI LNL,A1

C4 41441140 C4 L:cl 41 1:41.

9Z

4142 4,014,11'

licra

12411:40

Clc 1.14134404 NCI CZ

QLCcLICI 04140 4N411.411'

C41.4

eZICAL: 411, 41 1C44CL,

1.11-cL 1:114

CCM

411.440

LZ 1C11..!144' L141,

CLN

1241C41:1 N2U

1.r LN

ULC1C1*

4L.

ULN2

1144114,1:1

kat.'

1E140,4 CMC4C1 NIAL,

Lct.' LLcQ d14C4lOca' DILA UNIc4r1Lf 14411.1.40

LtLc

CLc Lc

N2U 4C1r1Lr

CL4CC1 NU 14124cl, CL4CC! r

11 1.4111.:

1.1.11.!c4L!

CL:11

;CLAN d4

142

81

411184 N4L1.4C1 cLicLL!'

NU

14.C4c11

1.14117

L.Lu: otu

cud..

1:444L;

Ca

1.!C4 C4t441.6.1' 144,1:0

N4l1-N.0 4C4c4 CcEL

NU 41..xict.

1.;41C141

14GrcIT 4atc talcCO

N2U

=41

NU

LfMrl

ucal

12411:411

A241L 11241

ULM:

1.2414

6Z

LaN L!4441.!i CULL L'41:1 CCMc41.111 ct1.41

dElL' 41d.

!mow

Mr

LAN N4l1.24C1 Cc

oc

1.:OCcrlll Cc L-NU L'.4N lc 1.C.CcL. 44411 1..!1.14 1141411:411 11C1' NiuLLT zaLro caw 141.1.11Lrc1i L N 4CQ -"cLNLI 40141. 34411.14C1' cLICIL CcCI 41C1111

crr' UcC41L!

N;

NuLl L

C

rci.0 re, NOIR call.: 44C10

ULU' NIX 41

IN1411

141-

lN2Q ZC CILC1.1.*

lcCcL

La.

4NLLILL.rat,' uoucum C4 ouamL,o cuo

441

41411.1

N;

cu.a,412.

Lccu

01111'' 01

Zcc1-11.0 N4LL'4C1'

C4141C4' c1C1

CZarc

1.14141

NALLIACCI NU cL114!

1.12cC14N1

1141

L!CCILILI CCMLIT C114cLL 414041 41444 4:42 cLc11

014U

LC4 1:11.!' 1:4140

4;

1.1.41.4

1.4.4

Nuco

Nil NE41 CIXL L.

L

4Lc1.11.

144LUcCI

z:z 4.112

LCLUL CLI.C,LIL

U.IiralcCI`

1414

LU cc

NC C1 41.4442 4N

Le, 14GcCL 'PC

LCL

L'.4144 14C1L1'

14411440

N411.:4Q* C444 L4L41-1 NL1CC!

uNcv,ma- NU Q4cl CU0I04aLlti:Z4CAL ZZ 04,124.0.4" NCIL: 41,LC4 tZ NU UULENLUI accit tumuct: Lct.,4 LZ L,

uac,ta. 4a

a eInt:

Cr1C41.

6Z

CGc1-12: CAZCL NL C04.110, NalC12 LICAGLacCI: 4.41 C41104114411:

Waal'

t21.4.1:14C42.411:

clI1 n4 ELM. ZLCIL

Urtill14

££

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor SCE ££


Zi:uucauutt4u

uLadi., Neat. L.:caw

4ciLat.ra 41,Am.

Al; ZI LcELCCO* NCI

LA

4,C1.41.`f

L.,Earld

LaLCCI EGr,

41.:41LICCIV

rar,CI

CULL:

NCL 1.:C1LE'

LruaLL

CCL cLaLaa

iU

CalC4LiCCV NU ,NOLL 444CCI cLCcCL CcEL ULILCIN,Ce NU ALNLU

L.N1210

NU MAL; AC441 L21.11,Lrl

Lamm.

1...NiX1.

LAI NA ram C4 CaLLEI Lccrl LIGXELI iirltA Lac ILO EEC,. rcLi.c.ELO NU NC14.114

tIL,L14. EKLe! LNLACI

- ti .UL'

4;

XQ

alCLICLCCI' NCL YR AVC64 ISLUL

114

44

91

CCT

NLun OIC,L40 NO NMI. NAIL LL

eilLIA EUCI

1

U LcELCCV NU

144.AL

£I

CINOLLI

cLC4CO Cc IZICULICI Cc C1tSUl_CN'

en4m4Lrc

carav

UV.

4ei

12.0

area_uiv, NU

CitSUI

NLKL!' NOO ,auuLL calcca 6.Grl.

Et-Maj.!' LELEE! NA ejm xaau LLU GLLU Ncil Ncm ;.1.11 AN Li NLucr dLrort. L 2 c CK4L1 NIAL 61 AI,U. IL! e.pLadLi LM141C141 L4LC41: 91 GLISACI' 14 crca.; EL= cue..Lcu. LMOLELL YCc cILUCL ALM 1.1.CILEI 1.4141.44. 42C1NOcrt.C! UULCL!' AM4ZU alcLEL

N4C1L.T

AUCLIcall.' [UWE! NGIL

CA EN/21'

4.1-LLL

LuLGLL4Q

LNLAC1 0Z 6l.4421:1

NU dAc41. AUEI' 1:NC11., NAcW 4C cELN ECILEI Ut1.1.421 1441V11 41.L. 1S1 LAL,LE 1.!1Sltal C140 NU rcut.cia NI.UlLf NU ALM! c/C,LL NQ L 2 N NAL! LQ C1CA zz clIalLEL!'

iz

Cirt;tAca

Nu.xL 4m4Ct, E41.C11.11

CGLQ

1141414

4L'a

itu

ZtmL

124L4C4C1'

co Ut

cuarm Lradad 4c1 uaaLi NU 42C41U (CUL £Z C41.CLII Nra. ELM LudcaL tz 4044' 41Err. LILLCL! uGIL

Lcrli

0440

1.:NC1U

;ar414'

!ALL

C1C1LLC4,0

111.14:

CUCLL

40 Et,.

t.ztca: act t 44cte1i ;ULLA:* CLULta,:tdlla AL'ALLN uut4t.a.: uLd. ,ta ULLNIU NU taactct: ta44ct tad' ALNW:c4ta 4Ctgg

Ull!" UCt1,C1 NA

£l Tz

Eac1-1,0

d4,44.0 tcCU CALC1L' L:C1d1NC,' ZA4L,

uNci

EL A1.111.5.L. L44241`

UNLAI

1.41. UtAC440

9 Cac4CCC1' 4614

XNEN,L NU 4.1CC1

NalL LNU !MLA

NU

LNU. 1441C4O

Lcarle

6.4414.LL

Nal, LIN

EL141

E

S1

AC

14411.1.4:1

NL uY1 ACO cdLO N 4 UCELL' CO 442 Et14Li calC 141-IL ,C4C1*

cLa1L

LCll1

ul

44-34.

141..EL4CI /21r4E1

LAU NOIL

EL

L

NU CtdLLI VAN

ANAL

aldlA

S

cla

quacLii

Lam itAL.R.

4441, LCIEOLL

ECZOL

LULLILOI UNL,L, LUtt41.1.1 LTOLIL NU U4,LL1S

BtLIL 9 UNI-01 CL4NU NU

C4LLUld CL LEGLI

&ECL NUL

6

NUR' CUSCAuLL.a uL

Ea

91

acttLcAtr caataactiuu atuat. NC, GC,L: dUt: rucca LEGe.G4 NC, uutt.u cz ccL Nt &EL, ccitat. cutt.u' GCCa caacau rd. AGdGcl. 4N CL!LN atucc,N LICAGLCA4C1 EEL N1 EMU' atthrc, uutt.0 cLttau NAIL! act. CALC4L' otca' mum.' cautre Luau atuat. awa CLUNLU (uaati.0 GC(1:1 144 catra cCua. mum.' cautti'

wita,au)

ELL!

Z

WU

LUUULA CLN1 NIAL

MICMLIL

C1XLEI' LNLAC1

41r4C4Lr

LAC' L4crcal l4Lirc4O 41141.1l,

UNO

imLL' ot

Z1

Z:S61' CULL! L, ClUtt: 41,X4Nt C,UUGC,Z, Lu4C1 CAGLalan: 4(1.111.: L,N C4laCCC3 aCi UCUE6141:1 NU uatuka 1.44a ucw icatc,rt UlU tC(1.41:1 L,ILLA:L:CSICal Le/Lic-uatcat ucticia LICLGL,El NU mum. atc,nu ucair,a MUULLI ctla

rl

NIAL Qat. 1Ll

01

LRN WALL UGML:

NC,I.U4C1*

N41

ACLI'

L:0 QULali AL.ELN tiCL! LNLOLV LYE, 1441.1

Cl' cad

NIZIL

u4Cli (UrE,N) MLR

NA,L:C1 EN C1LO N41L,

C1114414

LEL C4

L.,caniart.

CGICI

WATe

V.NG1 41,C41

cuLaNar rre!Lo

41:417

ENLLILLNEL 1.:C1NOcri.0 SI

1.4.1.!AAL i,c41ELIL

LEC,CIL6,C1' EUtZlal

LULINCI

cl

Z: CULL! L,

Cbg

GILL' L, 4411Z:

NLMU C(Co. NC,11144 MAU NU CPC,N utatc,u4a c,a4r4c4a atucttEu aQtaada NAO.: 4441 ((Lai. at; UL_GCSC141.1 rccc,,,u (aatart. uaGua,a L4Ccl uoda.a LQ L cta ucauxtu A4a1.1. a(412: ;r4414 cct4c4 Lc!

caaw.

NLLL

uradtc, ut.a:4ta 412 1.12

IL!

tan LINE[

(UM uautaaka

S

aktaa cc,tat.' Lae ucttArt L ugLa- UalCA,C1 L C liaLUd LE

atacr NU rt atalt4t ucict.44'

CANta:UILCV WA

9

PDF compression, OCR, web LEEoptimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9££


aue1Uutt4L:

=LUX.'

CNC4LILLI

CC4 LUcLaL,c!) (1.:CMC1c.Cc.0

c c Q4LL

CcLC1 1.1.:LULCI

NALL:,C1 L4C1LIUCILZ! eICLCLcCi

NLI C4C,L. NALL:ca CN421.1..!,11.

cu.

cc

4441: LAN 4424,V:1' NOLL,

cam' ;tau.

rLai

CL

LLUL LNLLL!

ce,cca

4c1..

ALLI NucCC!

LR.raLrua

ci

ANIZ

N1.21.1.!4!

CM:IL

Xi Cc sz

i;:iQLL' 6Z CCicCat NC1l.f OE

1:14C1.41: LITLN C4LN. NLC4,41'

laNLV

NI-CL' Aucl Lraul LAN NC1LrLiQ' 4cLaL,Q LxL4,4 C1QU'acCi

L3:1

'Ca

CIN L;L:CL4L! C4414241:C1

OIL

rut

44LEN4. 14C1NLC1X,I1 CCGCC! NLI

Na NAN

NCLL16.1.31 LCCLIC1LLI NCLL.1414C1' CL

Mil'

dLNL

s

NaCC1

LK,

4Lli

xi

442cCO

L.ICI4L

N41.144C1

Cal=

cLL&a

LLULI Lreau,L

1..MLLCI IILILLU

ZOLA

C44014,CCI

kL, Cr11L WIN NC1Lii LLLL

-

LLL

LNL4C1 4.1.4L4CC!

/Arc

LOc,o 4ar,

Cal

rt.:a

CUCLaCCI CLI aLezuo NG1L raILLI,CCI

Ld Ltr,LL U U LiAL.CC!'

c&r,

-

44 Lu,auL

NALL:6.Ci'

Lc.LLCL-

t142-ac

1.:1,LL,Lll

IN

ura,c. N41.12.4.0

4C1.

Nall,

laCcNI UL, LI,aC44 LNA NAL14.0 NU ENGL. z ca.,Eatt ;It tr;L: Ltd Lucia. (ALA

-

NIX ACC! CNCIL:LLX elt4L1. LAN

C,CC1' CL:CA

QUM/. NALUZ COQ

LaLcra LCUL

LEX CW, ;La 12.1.11.ILLL CILC1 UNC! 9Z Cl' rueidt. UNC! NI.LRU" xamm claw calcrLudmi ca La ut.rue,cal Ll ;ar,uoi 4du.s. NL.t AIC, lraCILLCI C44.11 ri,C442 CcZL CLNL N 1.:4 LZ calCalt AN UCI 9Z .4l.1.2LLIi 4,r,uo aut. UNC1 Le,uaz 4,certri 41C1NC4 J.L.4` cuci arc,a 1..!CLILLL

Lir

Ca

zs citt.0

01.411 NeILL!c1:1

4CMC44r4C1 Ced C,LcLU cLLIL LAtLL UrC(.14 9

L £:49 cam uuacaL: cta 1Nu uctdcausa

Cll.LL! L, 4L11141413:

CC,Z kU2NCUCL ACAUUCIL41

;Eva: ra.D.

4w. ta iNat tagu maul cci<tai. c,uats rwau. Lac; C,N CL CICLIU 4<t4 C,NLC1 (arI41. caarua tctc, actg_cd ci,,UNL)' (=ICU: gaut 4c4vr4cL, crucALALr d(a12 Nati. Nc44 CLLL1 cam ctg4 NAM. ttL) (a4Q.4,411: titL c4ct.41: uu gn.au tL1Gcl truaui CCL L'INLCI,L:' rtzl Clc1 cacu.icL 4cLca44 vcoltax4a: tc4ca ss:z)* akt.0 CCL (L, c(4, NU ALML,L! CULL LucaLc! id.' cag twaui NU 4N4au cart 4mi4L 1.!CO.21.4a 141. au tUalLU. IAGcCL 4141.' CAILICIL t.1 L4 cti.t. CLCU CaNa CCUld. L:EZ4.21 at ucl twau NU grwau CLAN cauca. c4 (auaLtc4c1 CAGLaILIII o4ca: cute, AL caut.0 CAN

Lum.ctigu.4aL'4NL4c1 CCl ctL,

;CI

UN441144L1' tecu.t4uC3:

(Amu

CALICO.; z1. LAN

ni.4d4a u4cua4a: Ica tt4N4C1' CUGU: NCat tz ccat.4L4 cacthicL c4cLata4 WaCCLUX,11: MUGU.'

ctg

gugib cuti diL4ca UULD.CI:

NU

4A41uL4 gL4-t)'

4,11114.4.12

Aug!a

Lill

al;

cac, 4c1c,La 4

Cl W. gu4c!Lrl: Cauca.

caCi

Ma; ALA: LL:12 tCL44

S:ZS LULL! L, C(4 NILO. UCLIL:44 lc4A

L!La. 4i4 cgmt. uct.c1.4a'

VZ9). (61.W ELL LZ CC! cliwa

9Z

(cta

1.1.4121.1.CI

L:CANICM,4* MCCL rag ratal:1: 4LNI,

Cp(41412:

C[4. UCLOL4.11

Ecui.4a ct444 c, 4 c4cc4a C4I,L4.L! caguct UL LC 44ct1u CUL:AL

a ccca

QC, 1.2411.tat LC, ,U

aCt.

1.34CLC(14:

1414CLAIL::

at

LZ

8Z 6Z

o9)' (raw atu cciat

PDF compression, OCR, web6££optimization using a watermarked evaluation copy of9££ CVISION PDFCompressor


££:14C4LICIU Cl1LL:

QC; &LC N4 UNLcEcCI

aLeva1cC1

LAN AINLI

L!cl.

Natl.

L!cl.

tacCI

££*L',C4LIC111

qEd.alcCli

ACM Ld LialLacCII

L!Cl

L!cl AULICLILLZ`

4L' LqZc1IcC1 SELcL!'

chrt. 4N Cc 4N4LULCI ULIULLCL CL Nis ci uuLr NL UM oar,. mot, NCI i4C41.1-.1 91 4.2LILI L1 Aiarar. ;CO LLILLIU CL =CLOW 41C1:1 i4C41.1.,' dXL IQL Ld ISZILCCI elUCiLCI NLQL aot.L. Na N4LULCI ciar, 4ALCCI aul. NMI.. L:LalccELLE cSel

NULL

L

4L!1:1

4E141. 4IN

;CO

4LLIC1 N4LL4C1) cLEL: NCI

L:C1

Uccnal ILL& uo

Uc alezncLI

a.4

42XNLI

QC=

azu cLa.taz,o UR Linu

ocru

ANALL!cCI

UL&4 4N

criLeico

SAL!

C11:

cat

cal ;co

;co' LuoLau

4c4

NALL!cCi NALL!cil Carl 1:ECIcLIL INLr

;UR

NCI CAU'c L!LEL

N'

NC&L'

EC4LEL L!LLId AL!cLLI

qq4Clca

AL!cALICI LAcLC! 42N41.1.1.c.0

tsa

AC1CCI'

uourov

NU L!C1NC1acCi ZLNLLE

Ca; lidL4-N44NCL.

al.CAL!

UUULLEL DIAL

41.1,LZ: CAUCAL.

UNIAZ.

aaLzada 1.141

=tut.

AN C14: AtaLULI

1.2,L: caN41.120:1

C42.11.4C413 1:41. C,N

uam.au.a,

EZ

CVICIALLE d1.31,:NUU

al; UC7IUU ;a.

Actuu.

Cl

aLau

IUNCIANCV CAUCA. NU CAUL 4,14LEGIALr: 1,6ct LICG4.1.11. ALMCW

ZZ

?Mai:

xraa,o umion,o

al; CCAUCLI. L;CiLILIC1L41:1

L'AN1LCCAL,CL:

uttau

MIL Ni ACC!' NALL!,C1'

&

anou

EoaL ULOIQ

uri.Li

CIACIAL: LC1L41CIAL

4IN LalAcUL NALL!cCI NC11.1.' EAECI

cx,r,uo

xao

NULL' CUR NULX LIELL.L!

u

LIU ELM

ACC C1Ca4A SAcCCI SQL

LCILILILI

ClilellELLI LLIalELICI

SW L'.1.6

ULM!. Nil JELL L:CiNC1acC14

41COLILL L'CLALca C11SLL:

NULL'

LTC4

au Etc

£1

Ecdenu NI LULL'

01

L!1:1

;rui.r

6

NI 'CLLI-cCI:

LISall* ENalL tZELIci

L!C1NC4acCi ULSC41.1. ?IQ 11

NalL

L!

aL;uri

L!Lc

lL4LCCLU C1LNLU L:SaccC1

urek Etcacli

LIC11-1.10L,CI ZI

1.141.2L!

LISLILS' ILALI LEL Art. L!ECIcUL ASCiLL

lKl4 Cal.' ;41N uez.a.,o cunt.

£L

uLcrIL

LNC4LL!' UrEcNa LaaLL1 ICU

al4LI4* L&I.E4 UCLA 1.2Nall NU 4LaC,10. 1.2CANCA,C,4 ctC, MUM: 1:11 C4244111. utz,4 gacuau CP21.1 L:CANC-1,C,C1 ct; cauLac,u c,uLzu LACU aLuQcaLd. CLL4U uaaLt.L1 0i'9)'Ist4caa11 (aLcu UELC 4CILE 1;a4N1.1. C1LE C,CEcN Ellt412 WIN cAcaouucl' CZt 4,12,Licta aGl. 8:SC 4111.2 L, ;Lair LavaLcm NCALRLIWCI: CN4C,1 ACL1L LNt41.11 CILMI:ccicAL` C1144CAt. ,LLcu cactc,_Qa. uclu..ct L,IWC UC1NC44C4C1: AGC4 L aLLu t., NAtum: caNaa,ca 4uutLi.t. LENt aaL4Lu4 aacILL 24411 Lmuct.03: LOLL' ciaLacpaa caat.0

61 acluaACEL::cuLlcidc,Lt OZ

tz

9

Atctc,,, LcLICc1U UL,d

NLA: LL,LL LLALICCI CZ414,4 cictax LCILttl.t. 1.:CC4N LC1L1aU NUM:. CNCMS1.1.1 UNLE acacuLf chaz, caxaca La,cl,t,ct ZULI CalUCtNtIa (SU. CCLUL: caurt.,LI t1LLIU UCICULLE NALUcCr 111N zt..4u:111.1.LL cLuct ECNCACIX 614,41.11U4 NU G4Ci4N UCE,N44 NU AL14.4.Z Cl((1,12 UZL,L1 ULNCAU NL,Ct 6U LUAU.

uctal,4- rua4UNC114: Lz9) (acu

uaLau LOLL alC41.1.EL L4t4

CCAL,EL: Ukl:11.4.4 CatC14, 1Cl

litEcN CUUCU IlL44.1444241.4:UCALILIC11.44 91

imuL.LL:4,11:11.11.4: oct

NALL!ca ACC

USacECI

NALL:c0

rd.L.c

<CL,

NALL!cCi

Nct.:LU

EL,LrECI EES46.

CAL1C11,"

4"(II

qatcct ucacA ucylu c,ctu uch.z' cum

aLar

1SAcEC1 CELN

NUL

-

Lcto iNuki urc,x4od as CL,U cLini L La4tu NC& NU (NALL4,11) ceAN42 ;WSJ 9 LiCaLL!' cLcLI itoo cLUCL OU.o' EEL' 1SLr41 NALL!ca L!Cci ACLal.cCI 1.!EcNV NalL L!NC1Li LEL SA

1,1

UAULtaUC"LCI ZCIL.C1

cictc,

UNG1Li

CIAL LaINL, AL:CII

GULL

iz

INC1L1 LalAcL11.4 L1.1.41411.!'

CM; NqU EalELSLT ANALL!ca

L!cl.

NLI ALUCcl. LL!qLEL! L!NLILLi.'

4N LalAcLIL. NALUctl LcELL

141.0c6

raINL,c0

Lu...vcciu L'LN NALL!,11 042,11

411:1

ci

LNaircC!

WM-nal' UgNqacil ;arc rcuc MM.!' NLA' ELL.

(LC1c

4NIIL!C14 LNI.C1Lal EacCCI1

AaINLA LAO L!ELLNCV

LITULL CL NCI NAN

IL' LAN Qc

co,Ls ilMdqX,Ci 61 EUCILL NL. UCALLE QL 44 CC4LUSZICLCI CULLLUL Qi.xuacLu L1SLCLUC1 (1' az4 HAL: ce, cxs EuxiLu .1.1` ;aura NU cco uocrud elrAL.A. do,o 4NelLULCI* C1LU de, ICU cCalc; UCtl4LLILUC1* LNALUcCi UNClacC!' Nati L!cl. LlfccQ uourLui LULLI. LNL1 !mum!" uouAdL QUO C4 LILaILX1 LR oz azaa,L

IL! NU' IL! AloalLE

;CAULL.I

N4LULCI 91 NALL:cEr /LAU' LCILalcS

Luooctoo 441111.4W usoLaL

e,dLc'

-

44-34

NU

rcpt.

Latta

C4

UC4

L

LstuL:UCC4N

,a4c,(t.tc,LLuctycact

uci.caco:L C/.1141: 444C1:1 LOIN

6

C1lEt4' ctt.twa Latzno:1 CCU NCC1c CaL, N2.1 CllllU CN4GL W 4 CLUIA LIC(411 UGLI. Uatt[4.C1 caLau. CCE,N C,L'ACIL14

(axoLl)' L uu.awa aact. faccccu. (1.1.4U UCALILLU 4C(41... a4U4 NU LCAC41 uuLdGda acauLL CLIL,tl uata,ct- al auL.I.L C14NC11 NZN Ca, uLudoL GILL acti.0 444 ;NUL Calt1.1.2NU.C4C1

UC1C,NC4,4*

um& Lal uut. Ul ;cat

cut4c4cci:&EN

c,ca C4C444,

01

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of£tCVISION PDFCompressor £t I 0


££:14CLUCLU

Liga,e,u NU 2144cau uozezaw ULN WILU40 LIEU 14/21L C4 140144UL' NUL!'

NUC0

U,C,LV

1.12014L

tr4

aiaaL

wn

-

LaCt4.11

1441LU40 010

LRC4L LAU

N4LL:4Ci

a4

Li.ELLL:

NJ. LCL' ;IAA;

CaccrCI.

A1U U.C1C4LL!

41.1.1..144C1

cuLtauk

144C01401 CMCc. LL141/21a

/ACM: CNalL

1.11,

LCL

LIN

4014/

LULU:

Lk!:

Nal.

U41.2

NQL.CX

NLI

uenni.

Ali

40.

LE

echa NZ;

LLAt N4LL'.412

00rif

141.

me,

rata

CaC,

CcUl 14C4U:LC6.

CC4

Z:£17. LULU

44

QUO

e,Nra.

LCC412.

ru,a4

d44C41

ilf..

41.101,41,1

9Z

LC

uaL: At Ca41.1 NLCU ANCIANC-1* NtUl aucuu LCL NALUcCl. Lax uurt. wont: wau NU C,Cc1NU LNICL. NU aid,: uauta

UCL0L4C1 NU

sZ

L',4114.0

LI4L4L' UId NALU40 Lrge,ucw rae, NU' ACMC14[40 LIQL LNALL40

(414 E4L0 04441. NMI- uaal... CtSLl4 NU CMCXL.41.;I:1 (N4LL41:1)

NULL LNLI

uuLry

1.1.1C1.14

QUI.CC! LICLLL; C;ZCI:1' ULLN

Ohl

C11.01CLU'cUCI

L`C;CZI

C4-4C1.1.2' LCUULLI.L141 LaL:

U41.41LLI LCL

1.1.1.14

AtR elreaLL.L.L.'

raILLE

a

CalZi.'

UCCOV La, 9Z

kaL,

CL4 e,c1 1.14244C1

1.:41.420 LCr1141.1

urcoV

1.14214

12,1.1-cal

UCLCL4C1)

LLCL: CILCI N/AL. NLA Lra rC041.40

CLLL NLICi azeilezu

UZNI

N41.1:4C1 1.`,C4i

CU.

Nut CILILLLi

C1.144

NCI 1.141.4CI 6Z LNI.d.:*

;CO

NLQ1.111 NU

Laic;

CN41.1.1.4C1

0 Ed'

1..!CL!

CLULLU

Nut

NAIL 4C144CLLE CC41. 44CL,

clad Nci NeZIL LI1.4SZL: de, Nil Ca4441' cae, 444ralL Lu.4mau Lcale,,ut, CN411:41 cNi.dLL1 Catdru 1441L., CC!. N;L! NC; Ic auclu ;121 LLC4tLCL ACLP 41.0. rCac; L'XILCI 42N4LU40'

C11U,

Ce.,cc14 N4I.LkCi 4021.1 NCI 112

IA;

Cl' 14

CC; NaCl

1141eh 41.,1LLL

4scxl urcru Liz; caCttl.

Naar

al auurul'

LuauLaaru

UccUCI

NU

1.41.2.4!L4C

NUL L:CM.N1 C1L4CLL

Z Lkurdu

UCL4N C,F1.

cam. atucald nu:az UGLacal LUELNLCl" uutLta UaGL: CdCia LICAUL. CCILZ Acmuct cuLu cautattat dtua,u` LI.CL: GILD, ttraL ru.irt UcUlLACI AalCt1CU cauctuu CAGLawa LKACCI:

ct1-4.4, ct LLCM atcattutt ;Nut. citztrz mit! atuGaid aotaata 4CtaLLE4L: NULL ucLtcu al cuc,cl aL4k1-1,(1' LCht Act: minc,a autulLMLl UINc NU taact. dNEUI. 1.17Z.

Z: CILLL:

clUL &cctul

to

9Z

LZ

GILL)`

NU AUL 1.!CacCt

SZ

NU atuctat

ctc,

SZT ZalCU

cz

cat

uu LNCMCLU Aar:gum: uaL ucatuu taLt cw,at.tcu UCtGL412:al&Lt

41211.,

-L

ce,cLi

Aua,ua AtgAtL4a: uuLt4,zt Aacta-

acaza

uaLu

" NL.A' LLLL lLELrU

ClcALLI

sc

CtULU CU. t,LIcx Ntl CSZLNC,411 NULLS ictE NU crttatu At Aclu UCCN' at; Aacta CLL L1NU 4tuatu' EaLa cuautl L1tL tcta MCA Cu' wad aEu LICCai rd. twain' uai.: At cat: rtz,itz,a NAL UaNtad. LCl UUU CiclNUL Auta utu aatuaL uLtata NU

4N LZL. ram. L4 Ca NULL

E411.1

tuacitqcta uaa.Lu

auaaLa[l

LULU L,

C4L0'

AcGlA C4C4Lit.tala:

maul uaatuu aLttu (A141.): NULLS

C11.1.CI

N;LUGZI 4XC41.4 tiZ 1:1.1L44C1.

LLUL0'

££

ti

L

LIAL` ct adLrzu LCL

UL14

xtutu

Udlt..241: NAlt.14CI:LELt

uaatuLL CtCLL tit4Lta,u` NCI atitt.

UNC1L1

UNC11.1

C1C401. 441LC All 12C1LrUCIL4C1 NU 44r401

uer41 aeau NeAL

011.Z40

UCZ4N

mut tlita&u

4141

(LrC4N) NUL!

la,NU444 NUU. U&L aLtL ctz,l acac,u' cactil NUU CA uuttua ucztst caw ZtLX4C1,: uattc,= cacitt AucliQu atuctuu L'AlLacCt to L'ALIcdU. LIGILGU c:t7s1;10414: LULU L, to L, Ecc,c udua_Naoa,u cudwu (mum. actua NUL4C1

uarttacl uNa

9C

C;d: 1201.114 (1-Irt4N)

LNL. MIL

4143 14LUU

CMIL

L.11412, LG144UL

NeAUL NU L'&NL

clUt

Na

C1C11.14C4Cli 41.LCI

N41.1.41:1

uca

;NUL U01410E40' cram ;row C1401L NU C4eALLIL tSLLL 41.CL, UrCal Nci 9C cdla. NalL,

C1141.'

LL4L NIAL

41.1,41

01.1424C141:1

UN Na CiNCla

r1.'

NalL (41:61)

N41.1.1411

LI1.1411.41 C4

1SLCL4C2 1.:C4NCla4CI

E1-41.! UaLLIC4C1

C41.1442U 1.142LUL0

N41.1:41

1./2144LIL

LNG1L, U01.4 4IL N41.1440 tC114

NUL: N41.1.1.40' NU L,LN

NeILL1,40

L:LN N41.11.417

NU 4U1C4L LUULCLU. LLMLE40 1iLIALI0' L.:mu 44,

1C0LLU.

NUL! Nix

Nrci

zi.du' Luaurw CZ41-* LtACL

rizau

IAN

LNI1 Ca4lf,C1` L

MAU

a:1 ULLU' L4ILLI ULLU' 1.41, UNC4LI" Lt0ILLI UNQU'' LNrezt,

1.1.1.411.gLILI 1.1.:411.C4L4Q

LCL

C1N01L

AIIULU A1L 1CaLCL te Le,Lrua..

LUC1NClaLll' LUC4NC1a4CI 1.1.:C4LMOLLIXI 141.1C4OL4C1 cc

1.1:NLIALLIa

4U0

1-61L'

LCITL!

NLICI L'XII.C1141:1 NU' C4444CCI

Lelar,a Liar, LCL C; LUaLLUI

CLUL. 4LNLLL

421442LU40 1.144/1104rU

11:111.CUL: N4I.U411

CCLIcCi. CL4dLNCI

uauctu cc: att.0

9Z

L, UCcCiltNcl: ALLIN4. CUUNC1 Gil/CUL!' <WI C,NcCall UCZN CaUU Cc AMU CGAUCI: COCI

ctc, AUdGcl. UccCLU

al: al MAW::

£1

PDF compression, OCR, web £ Et optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £ Z


cc:Lmucti.:

££.LVALIZttl C11112

LLUL

01.411.1

N411.1;40

LL uuaL.I. Nall. NU N4,1:

L.r4ELL

441

42N

Lkilx uul NIX

EN/21L,

LLL.4 N;LULEI

NcalL! ELA ALlielas LUC; LAN

Ec4;Lutt NalL =ULU Cl Na NAIN LTELN'

CL

CL

;.LCLAI

is

aumt:: ant_ INU Nix ;4xcl ucdm LNQ LIAVICL! LEL' LCLA21 LEXCItILCU' L4N ULCL' cL

Lay Luke,

NR LC

ZEtIALLIE!

cLzak quid: Luu

C4

441 441 Nd cam' ULI4Ld

-

1NU C4

E;ECtl:

;1:' 1LULLU

NU

Ne2IL

NULLLI

LLI-41 N4LULC1

re:2141

;LA'

NJ. C14UL!

ZS

LLaca NUL ALL Lre.21. XQ ILIL ureaLuli LEL' CC; XLCL! NAILL!LCI CILLV 1.242N ;14 (ClILILLLt LA!

a;

LULL Nel

it;

;L!cCra ;CCI

L!QNQLCLI:11

N41.12,.C!

LNL4(1 QGCLCCII ELM LLN

uscu Edahla cAtaa' ua,t urc,N) (Rama EmA,u NAILL:LQ

4;

L!tELN

laN414.C1

;CULL( uuo.

;arLs ;co g; L;Ect ;cccc

L4alid.:1 L;Era.d. ;NELLILL!L unr4 cc; urE,N) (rmLu. 4; ALIA Ncl ss EE1I;LLI1' NmL L;mauLu. WUNQLCLED L;raILLt NLILLLTLIA L;ErL NULL'! LAIECL

uua;;L

L!QNQLCLC!'

1.!LL

L!I NAILLI.L0' NU

,LNLu LLl

LTELN: 4/11;l0 QU'a;ALCI LQANCLL NAILL!ca

N41L! 41:i 6C

LGUILL% NIZIL LLLR

N4 1.42dLal

tt

NU Auic,L, QLEL

CLCL!

L;QL.ILIOLLCII ;CL3LLCI

9C

NAILL:cCi

CLL /I.!

42/A4LQCCII

eACL,

917

NALLIca'

CN;LULCI* OLQL NJ. c4

tt

ita IL!

ELcuo st

L41.1.LLLI

ulta ;La caLcar rLAL!

LL!LoQL GICrL4LIQI LtI.reI;CI

ralca ;CO

LNL1L UQNQLCLL.I' QELL

;IL!'

ut,c

Et USLE*

;Li,du ellAurat LTELIC

ILLIILX CaLLL!

gel

12042

L:Q14C1LELQ

ALM LCcl LULN ell;LCII

LQ11!cLa LQE4IL

LELCAQ41

ucamaxv

L.:c4ua;;

LIQLL: LLILQ L!LN

;CatQcrcil tML

CL

LCL

-

;NLal NE Nat. RUM, ot L!LIAIELL* ;4411..LLLi LEL' CA clLti WILL:4Z LTC04,11* LLILL:ECI

rcEL. NAILL:LCI

CL CLLL

LLNL IAN NLUL LLLNL NULLED 414LLILLi

EL& cacui idauL zt NAILLILQ` Ma RULmL LLX,NCCI ;QM QAINCL' LCL LIL;LL!

L!LLIL!

LQLLI4C1 CL6L L!LN N;LULCI

Nall

N4LL!LC1 4142,11 NO CL QCCI'

;QuaLr

cL,

-

NJ. N;LL:LIT 11.4u.

CNAILL;LCI

NUQ LCNOIL ENQLP

NX; LIEL LICAL Cc NULL' reALULL NU 42121NLI ;Ca Nel L44L40 LEL C4 LLUI NAILL:c0 LIQU'LLLL:LI Na LELL LEL LItAIL Na Ed ts

LEL' 4C4 4L NALL:La

NU QQLL NmL

cto N;LL:LCI m4 LLCL

N421:

EE

Lu,crai ;QUILL!' QQLL CILGL LIELNL Lit; 4QIILL12' uLicaL L4,o' 4m,uu Llama lN42 uLraiLL' ;a4u.' Lcd;Lucc LILIQW 4N

Rl tIELL NalL

1.14L;CI

LILG1NL NCI

L!QNQrca' W.,

617

;cc!

u.diau 44,u1 adLEL caun LLLL Niut LM;uL zu.cdAi CLL 4u1 64l ;caw uj.,Laa /QLL! ;La /214.4C41 NalL raILLILL NU ;14 QL.ILLLCI NCL LrL urcov Ll..4 OS

NU N4Il, LNLLI.!

La, NU

41.!CIL;

Ec44Lult,' NmL umauLu LNLI L!QLL!LI xEld RILL Lu.ult LEnu Ludt crLu LNLI'

41: (IAA! WM, u1.44142

LLLUL

icrLu Ludt Enu

;rcav

4XC1L:

Alrl

LICINC1LCLOI

-

L!CIrcd1! cC4i

LkL

Qt4tQLEL! NLAIL! ALL

LC;

4m14-4

uaLL NmL NQL

LA! ULLLIL IL ICLLI 4/2114LTL!'

CIEL

urcal ,cdm

NQ

NmL Lu Leimau Luam Arm Lr4 Er tIAILL!C! L;CI;CL L 7 N L'IlLELLT NU cLUILO dgC4LI: L:CA4C4d.l: NC, alGCLIL:

Lau' ca414 acacuut adurul Auti.44 cich.au' atieu 4a: l5,%L.l Nat. LILUL! NMECI, NCI ccaNc,t.: u41.6.o.

Lxciul. at actu Au-

caw Q.: cWLN ttLca,ra

uuchzco.m Lccarkl.

LICN4

1.140,C1

CiIMULL uucLawa Lea C(C,

CILICILI

Cal 4/11NLI

NUL itc.cct 4ccc os Qa, ZULLb

LLCM GCca`

LICINC4C44 caNl.

4

ctc,

;NUL NILIL:

I.:Ma.:

(LC,

NICIL

ataNu. cugau uct,t4

uct4,,ta

Cm; auziau. cti4c,u4Lu 4N

tall& LC1CLcC1 LCLCUILI

Ni.:

auGatd

4,4,N

Ncau

(Wu' act CIGLOIr.C1

xe,41.:

ZS

4N camuca

4.4.1.

4

cCcl

LIMU4.0," L11.1LI

uNcau

CallL14.1; LILU, CLE41.1

ES

AL4UUL L.14ALLLI Nal. Ut: Ha

ES

d 4GC41.121.: NAL t41.12

azt r-azzY CtI.L!' (atc,Lcau utmcwoLd dLGU ucJactLu Ectu.0 Lima CALK CLA 1.:CACUll` utac, act ad uucv. c,uc..act

ctc,

cta.LELLE

017

LI'

CcOINI.

;NuaLL aucucu

6'V:b. CULL! L, MNULL.4.

IS

xat4

NUIALE: cacti,

CaC, LIMNIMa LEL C,14.1.` LCII caw'. aGLauta 4,N441: NC N4E11. ILLOW NU C,aINLI 4CLN 4111.14.L EVIL 1.!NM4.1.14, Nco. La! C,N CaLLIM- UNULLI. utz4Nccu: utuct racaucr MLR 41. 610.41.1 acac,i.` L,Ecaz 1.!CINMi.41:1* a4 LIGLIAILL1 LNG, C,Lua, MGUII41 C.11.104;

alMLLICAL 41.21..ta.

41.:4,a1NLE

C44(44L1LNLII..! LLIL:

I.:CILIUM cal ILI LMMLLI 41'

COLLM 441INLE

OS

CAUL' c,c!tc, c4N

ICLICA1.2.

w.ac aa ccala, 12,.MCCI LICL4.24'

t4LICal.1:'

61CLL

ucLacaa

ciaLga- ucaLrld. caucm.

C,N NCl

udb

NcIL

tt 66

acc,c, ci.Lrct ac,ccaL uQraic!

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofttECVISION PDFCompressor St£


co:ttuuctu aLLu

LlN

ALLAI2 Ci Cc

uca.ruaLus

&CAL'

USZLO LNLAQ

C4CAC1L

LCULLL

acav A;

44cAt. 44r4a Ci AA £L C1LALI" LCCAL NALL'ZI lcallC ucaat.taLui INU 1.:C4allfa4C lNU

LSILf L',C1LILIQL44

AA

Carcl

c:tIcALIctu atul

NU

SIALIJACI

OLAU SIALL'.40 LUZIC44CLU

L.i.aL1C44o LS AGIALCI* LCLCL 4lA4LC4L

eLeAci Nr.,Lual Lcezeiaki

CCaMax

uavax

Qua,L. ALra

9S

CLLR LL',C4.1 1.1.CS1' LCALACi L!1L! CALAR

ccatv

Lcadazi 4441Z1 Cc UCMClai.Cli

,arm.

L4S1

CCCLLii

tArzu LAcaud:

41.:C4L. UCA 44G14CL

ALLA AN AA LEcmc4rus

Mc

4ra1t.L.r4L, iIC4LL L'I'COV

CCL C1CA4ML.I4L;1*

AF4C11

6S

4AC1LL

LLULC1 CLAU NALL'.40

Luaa, rAzo urr4 a4u,

CA41. L',41MALLr

ArLL ALL clOcal ccaam.

LAL

-

CL

44eZSIL ACLL al, N A C ACI

NZ,

Na1L

CL.1.11'

CidLC1

LCCA

C4Q4441.;Cr cULAL AN

u,Lru CL

Z9

Ne,w,c La. Hu e,eartg Luc; 444t.'.. 1.4LA

elLcu S9

aram

uLL.

LICALL.: Nat

ANALLN.CI

QAA

te,cau,raL

mul rt.&

Lacta;'

1-1,1.4

01

NU

99 C41.4144 XL

CCI:A

1L 1.24LACI

Lnirax

=LI NLAc eke,

cal

SIALL'4C1

acLl'

Alrat

L..cCarli

alatAL CNIUQ L111.41. sze,a.o. xze, ardl rapi

NC1

179

EL'

4C4Vil

L,EarLd LI.' Lac

AA4LC1 1:1,t4

£9

4lL4V

AnuaL ramm.

LNALL'.41:1 CC141-1,'

L4L L',CMC4r4.01

CCL

ra1c444o enu,,rt. L'ALLN4

u. 44x4 Lra1c444a 4L. ?4WD (21;4

C4LC1

LL41

ucLaLo

CLLR

AA 41JaCla Na1L

LUC1

CAN

am.r AA ,aszeAt.

e1S141.L20:1

CZ1141 r1.1

CalCrld." CL!. ULC 4G4 Losal.

Qdic444Ci 19

LL,CL

N41.12.41:1

LIC1LZLIQL411 NCI 09

LH4L.1.

ra=

L9

89 L',ELLC.

LIC1NC44r41:14 L!Lc 69 1.1.04

NC4..L

Cl

NU 4ZA411 AC441 IL rClUcCe LCL4R LLELL NALL'ACI NU 40140 ciCL: LAMA4LIL ANALL'ACI Lf.ra1C44 CA LICIN4CC AA ACCI 1.40411

Qt144C1:1 1C441-1,

CCi.LL!. Ch.LCL L'CI LNLACI

M16

Nctl.

Cc

NALL:44'44AV CC,G4. uuLELLE acc,LA

NC,LL'ACL. ULN

ULLCL L:g4C1,:

CILLL: L, LICALtacCI:

acALli

LAUL4C1

ZL CLGCc

LNULALLE.

Z:96.

ACUAC1LLV

EL

u.,

Gta

CAC1LEcL a1,121.24

catua)' kctiau

ac1L

CCM: ((A L:CtAcAl. calLNC,

laca

Nuu atuirz Nl Nilo. Nut.'

LANLA

C4GLalc4

NLC

uz4ri.

ZL

ML:cuLau-

09

cm.=

69

AG1C4C1

cuatz: aura

(atuLt 4taL4 ctia

24L

(atcL)'

cE" CCLCL

PDF compression, OCR, web Lt£optimization using a watermarked evaluation copy of 917£ CVISION PDFCompressor


tux b£: aILL L!NLA LNu

1-!41C140

cLNL L'AN 6

azu.

NL ENLQL! AL!EA44Q LLCA

LtaILEW

Cut

NALLW:W alCU4 OiLr 4C1L ettieLl

-

ENalL Sirc QELIJ.

Cc

QL.1.1444Q LUC!

4Lraia'

rL.zue NQ LC4NULLi cthr,a NLua L!OLECca

4EL. ACA NW'

MAC41:1

AlLilla"

11

uL,

&21L

4AcUCI 41..!GcA

etA cL.cu uma4rL of L.,ccrL LutLaLL.r. Num Lra 0C4LL14lin UcELL, NIX L4C1E 1.11L(1

La.,,L.4114

Lf.ELJ.A. NU

LIME' Nu

aoLu.

EINLI

Eall

Lia.

461

411,

t7

ciAtu

u4411.' 4Q411' ULL/A QUAL

NLI AL)

rcZIL! NUL ccLdL, uL,Lu: NU (L'caarL)

(LucaarL

ruLatu m4 Q444i

cQQL! N41L ELM Qc

=La'

C1LEL! 6.C4LL ELSEL.A. Q4C1 L(4 C1

Ld NLEL!' WU:44C4Q

L'.441, AN

Na4411 1.1.41.

N41

-

LUZ

LE4LE

arm

Nu. rQ44Qr1

CLILL41:1 LeltiL.Lu. Lacee.a

NIAL NLr

CL.C3C4L!

Nal. L:41

4L.41. AL Cc

LsL44Ls ILALI

4ii1.40 uucL.L. Nl

uczuad... Erc14 AenNu Lc4e4czN4 c4c441.

tr,a'

mc4

EQ41crtuam: LciLau

SILLS

tall:.

41.64

ULN z

Act,

L4ar4a. Aat,. LEL C4 LLIQCL

4L4L! LAU LalQcQ

LcELrc

L1

C4.1.1241.Kl:

CLAM E41.41. NIUl 14CL.14,:ttalal NU At LaCect

NU acaca atutacvatAacct: actcac,u cpu,cut uuaLca (U.LL

aLau uacuLu

1.

4t.

ULC4CI L:CLIlaILE ACCo.

Lul cutraw

eac,

c4a..1 C[04.1.1

CtC,

alACW NU

cam:

L2,N

ul

clLL,

LQL.!

Will.

ULICC1 LULN

QU'LCUI

Eld4

4N4LU4C1 Lf.LELtcAL!.

LEN' E4LAQ

LQL! ENLQL!

Karl

-

9 01

a

iIC41.L' 4414rl'

LIMN AN

[CAA

111.11;44U

Ca;

ULN 1444UIT

ULL11.11

1.!L4 4214L/

1

NQLL' L;CLaLcil

E

candAL 14144. CC4C1.1 LLLICN AN LEL 444Ca' LIELN COE ULN LTC:111U 41L4 NMI. MU ri-LA LAN ciLL: Jal LCL ENI.J.1 LAN cmc441 4N c1CL..r4L.'

Mt

NAL: CA LXILE LA4Lal4 AQNQcral crQL4 CL b ELLL' EQGL nana AQC4 ULILL(LcQ LNLAQ 9 LUEW LcL LcCLLEQL EC1LI44L! NLLILLILrl

CL

4

dour

cam

,LOLL.LCI

Luiet

Ciru.

uuu ;Lime!' ccdeno

ULLL NIAL ULEL Cc LINcil U4L4 ALM Ccal NelL

QQL.LQQ

LUQUI.Ael LxL4L NLLU NA

LcELL

MOIL

CV

Ig

NLA LLUc QLE AL L2c4L.,L AaL.rouccv L.,cLrca aAu uxmL KCAL cu.a m44url CI 44 4LL141 arL L.:11 LNLACI 91 CLAW MEL!' L'AN 1.914:1.21.1.CL

LCA CalChca Ne21L C4 AL

LUOLA

EQANCL! 4e4L LLL' Ulc AQLL/I /2144L9 (MCI Lai. azu. LtL.zrL LCNML 1,1

EQL(L.,

DILA' NalL

Lg.

CAL

1.1..1C4LL

raA Lova. Claw.. Nu

4N QUO'

LLfil.Arl.

ELaILLI AQ4CL 4ELL 14/AL L.41-411

cA Nu 4c44rL 444 1:31 El 44 dEL4LLE cLccild LLIEc

QlLil 4A LEL

AL

ULL1C4 N4W,C1 ceaQ

zi

LAe±tAcw.

atuuaLLLL

ANuL.,

xl

NALLtca

44

44

4C1.241.

Cruu WIN uNca'

Acc LtLiiu

uLN

Ne.112.

9

L..,cak cam

cLNL

Nc4L..

41dLcO 1104 CILdA L'.NQ g C1U1-ed ULN: r(431.L L.:ma/v.1z Lraat. 1:04 E4LAQ 4NC4r1.

L

mint

C4 Z

L, acc4u.

autau ciN tc,c1 aaut` CIA Lmal cam. CCCILI au acacpu aact.0 uaatt.0 aaat: Nu cLaau In alru NLL LCLCCU atcLaLct tl.L.C1c12 au. catcc,t Aacu. tucmi.ct caw:. LactLca 1.2CU,Cl oru_ cccui: Atatur cicaLcc cam LcL cu.cc ICL acIL,aU ac, act Laa Lasa NA LL4 ucuate cacsau qua cad. act. carN c,ccc ucL.: atc: GUILE` cruti. caracctucua: CCLE cLua actAcu atA 4CN:achu gl WIN cAcAuct' gutLcl. urcNL: uact. uucactatu NLauscuct Nu OCL, Atia caNucat. uaNci.:cr Qc NZ,W, IC41Act CNtU CNl aNuct.

cuAL:

tau lc!Aco.a

NAIL:411 CLCU WarACI:

C41

4LLI.

uca.kra NI utatta'

ccAjd

LIELIN4.0.

ado., Ncoma:

I £:517 a1LU L, EGIGL:

al: al. ,ou..cat:

aLl C(C,N Luca ca awc,LL

co.uu.da cauaLcu cAQL.caLa va.ct: Auct c4ut NeaL t4Au d?.,Nci NCl

ctuNcAu

t,uu,,u oui.ra:44ta Austa4 ut.uca ucc,N ma:

617£ PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of917£ CVISION PDFCompressor


ti:taC24

vo:art4 aux

x,Laua xmL ualt.L.raa

NLI

LZ

414 17.:LS11.

LU,L1,4 URCL,44 LLN

LUUCCI LNLNL UNALU,CI

OtAL ULM;

LRIUALI

ariaa

4O1S1

UNtal,Cli CAA

RUN SU.C11-4.11' Lin 6Z

AL,ULLEL ULCAL AN

Nall.

41140'

SICI

Li.LN

Le! 1.4NI AN

NR C4 aaAurat.

C1N

SZ

NaC1 LiNraao C1L.,c4u LNLACI

,LCI ACR 0;4%

01

cacai

NaLr NR LW'

AUall..4R1. LAN

zalliw

NIs

Aard. cxaaL LAN Ulu' 1 CGLI ENc41 AN AcILLIII uci.aLdai Li. C4 IC LaLra C11.41 Net COL 44C141.1.11 CNea, USLLAU Cr, NU ALNLLI 4cLALr Lel NAc4AN Lizau.V Anal, 4r4L.1 LCLLGGQ IL!: 44 IL'. 1,CL4C1 ,UA,CL 1UC1 Ntl WW1 Art...Laai UGILIA Nral, ,r,LL ZE CalR,r,R L44r1 NUR'

Rr,t, rr,R mr4 AUR CUrI urra Aix ruArl. cL Li 4416. Lix4

4,414 LRRUR NUR

1.4.04i

;cm

uart.i.

AN

1.1.411.1AI

IL

ClialL

au.LL NU tArcrt. cut' cLcurL Curl szalL ue!L,LLr Aza NciLli LR LNLAR 6I LZA,AL: C,LCI CtClUte C4r4L1 Q1SL

-

:au Lel

zaLra

EE

xU co.Lro RUUL4C1 Al LAELL CNALU,CI AcaLL &tat, LCR,LICI ALM alLAD caL4Aa Lel 14 UCLGL.413 ELLNL. SA cce,,a rr4u ULM! aAt.

12,4LCC41

wand&

=um.

ALLC LCE,CI

Lll

C:SLAR

zi.az

Cox

LAacL

ANall, ZERELR NI CG1G4 aLrau alLAU L4Clr4 iiC41.' 91 NA 44ALCCI AN LCC,C11 Luca LE 4LL.4,0 SI,ER UNral,CI UL,LS

cauieg caA,,a JAC AIX

4CC1LI

L4L4,

UCILZI

Auut.eli cce!ala NLuLuaL Nu. AOC; UULUL.,0 LNLAR ZERELCI NA1U,C1

SE

Rd

URNR,E4C1 La!

41A4LC4R CRI-LL4C1

Nl catas Gum: alLALI L,Elr, iiRLLI 61 um.ra xCz ,ULoalUl ULZ,Nli xIIJL RCal CCI LAS,CL 4CL4L1 Rca 4L1GLA

,LCSIL

Rt.r.

ra.Li

EZ

NLICH

NU AuLt

czLel cax.

142441,C1:

6Z

cactq CCIGUZI C,CCLL: zwaL.

1.:41.14L:: CC, C411:11.11.<1" 12C111L1

tCIALE L'411.241: ACC, C,CC2,14.0,

ucActca. CC, 1.1CLL0412: 11C1GL4C1*

d.1.1.461 C2.1Cat, C.11.1.CL

aczil CAGLal4CL

alLRL, L4LLCL

SIL

NILIEL

,CL.,4

CzN

-

aLacu

1.11C,1.

AN 1z ONC44r4.11

aae! Cl

URCI,A 4041 UCN

cLra,Au

/XV.

LKL, LicaiaL'

Nl

ULC11:1

tethEL umcra:

tz

C44

CatLU R4 NALU,E2

44 MAI NU Aar Lalcdah

,CER L,ZLICL

i4C41.1.,'

9Z

CaSAA,CR 91

cwt ucatEaL LCL CAL' 11 Mt EC11.1141. 4C4LCLIZ: (21.414 WICACL &ALA' Nut c,ca arzi ELL ctoLcada: tt1L cLcuct cuct NaL L:41.4tu

SI

CCU LaLc, LCL uclLau` actEL 211.1 &C1U1 LICALLId: NU UCLA taNCCILI. aLLE cALEu EEL, atcacaL COAL 12'114 r4ckaL aLEN atm

61

CaC, 41C41

mail(

AO. ccci LLcl Emu Lcal.N;'

Nut

cALut.

rthul:

uwact 12C1

CLC< uNcatha UQL< LItactoa aaC, uALLta NU tEl AutLLA LCL uaccu` calm Ecatatt LNal atud.AL EEL oxua: tut[, mut ELLELEL. Lziact!u utcu c,tict uca,ctzda cc,c, CiC, uucLakda: Lat atEN. CC< CtC, dALL:Cl: c4Luatut Z:17£* 41.LL: Nt

41E4E6.

AN

1.1.: Cf. tll.C141 l<C<l wictLEL uaLLLu Eau uatul). AcaLcLELL LUAL rna uraLnEkl. ctLa LCL CL' AcLart NALuLta

taLA QuaLcm atuaci.

arzi'

EL*

OZ

41;

du.,a uraua:cgua, 44LIa.12311112.

ZZ

caaaelA LA RACLU AUC:

RI RUCH:. ACR UalLAU ULN

041

tiLaz Nu,Lim cautzlf uctud,

.11:1 C<

U,LX1-1,

CAL

Ez

1.241c4,0

ruzdal

NU AUCL,L, C4dall

dt.LLav ate,

xU

oz

AL 80,44 CA CUR aiR LAN cli.CV L 4L c44ccii Li.auL UALL LAC1 AL' ,Lr,L. LINZ. ILALI Aar41.' U4A4LI U.LN kLe! 44r1' L.4ci.rcai

LILIS,A LIN

NRLL.' UNLaLi , LRl

cAELcada

L,C1GL4C1'

CIRCLU

LCL

AszaaL

L'U ACT

alCRCACA,R

c4

LMOIS

SLI,Lxid cuuencuL

NALL440 ILAU AaLLRO Ltatirl NMI. NAL: alllSR,C1 LR 1N41 ZNLA4 LAN CaIR,R UGILILALLE

caLt.' AIL IL

C41 L4C4LUL!

N41

wad.'

dLcurt.

LNRCO

CLACI Z4L.4

ti'.12. NULL UISL4C1' NMI NA RIU,L. all.AUEL Ca., 17E Art, SIRLL' 4LL. EE ;ROLL, ralAULICI CNmL NrL CLRL,C1

&CZ 4Aa1 LNLACI

aLa NuLAL'

Auci.LLz

Le2C4

caa

NU f;ri..A Lcart.' 41- NLU'R IL4QGr1 CA' ca4. 44,.LILt Nt.Lra 4uri. Cl 41; CILCU L,C,L LLUL ,NL,L NmL 4C4 NLuLL.r

cL QaALLrai. Lrumr

AzIZRCI' 4LLA rLaL

R1,LL NUCR UrLI,R4C1 4r41.1.

am. I.LruLt URCL.' NU maul.: 41,ciaL1 LaaaL lZl4 USX, ARNCA' c4L. aL,

amcLLI elL4LLI LGRrL sI URlaIC4i AcLaL AN No cL crca.A

AL

UULC1N4IT L44UR NLICI ICINi AN

alll

CtLLNLU 1401.11.:C4GC4

CZ

1:14: NU C,UU Lcistday. AN

sz

41.0.

CC

AcutcaLt: ENuutLE

war;

211.1:1 CC,

CALM.

UCI.G1.4.1:1"

NS

GC441:

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor Og£ I5£optimization using a watermarked evaluation copy of


b£:(atti atLu 41444

CO-!

C4NR4r40 NEl fm.r. 4r4L.LI

NCA

IL Cl caLL

ACI

cacti t7£:

lxl

Zs

e!LI.L1

uLuLeli uudLa RI UNCart:

Cora 41.3LL.

LLUAL aae! LILLL.4

NJ. 6s LX444L111*

URI

CCU' LU

uueko

azAuL NR AIX

RRULId4 CcIARN CiaLLS

Rati

4CC4

aettalL!

CC1I.

4R4NC41:11 4t4L UdC1-41:1)1

L.

wawa

CLL.

ramoi RalxU

Kt.

4U1-4L

-

CrIXQL

LI' co

zt

LINC14rl RUC4U1:1 411,411: 4C1-1. LIR

L S

car=

AILLN411

etun SICLuxu 4CLL xelL ce, utiel AuLudca UREdm

NAWQ CCINU C4

ruaLL

USUAL!! 4Cr4 rt4L, AIL!' IL 4LIL4d Nl 4UL444 41-CO Aiki; UCUalLIC NeAL LxQi 4lral

UIN Na SILQL4111 UR UCLI4U4EV 2.11111Lial 41.1.

(N4LLI4R) 6NORCI NaiL C4LQ ot

LAN Cl`Carl NUL! GICati 441LICU 4r4/.11 16 41.C1,4Ri LIAAL U41 NLICR

AN L4lQ

NU

(RI

C1LLU

;Uri earl

ILNa st

CSIC1LE

AN RISLAQ NEL INLAQ 66 ee.4. c4

4RC414* RLU4L,

xalL CXA

4441...4LI

U4LIU CLLSZU

ucLaL41 CLL4' 41AL NAN

lRL I:MAO-WV

4U41.1,

Rai

ZL Cx

NLE1

CI NAN NLRL4R

IL!,

cza,n

NAL', NI.Ca.401

Nei OUL,

C4 SI44LIO 414LIrl LAN EL' 44441 4C4l

L'Acrl AN NAU

Aar

L'c' rci UCU4ZZ1L Aaram NU UCUall LQ e2eILL.R4uo rUrl

LNLACI

NIUL.LLI

ULCUL.I4' 96 eldLNLI !MI.tie C4 C1CCI: Nr4 LLLaI IxU LC C4 CUCUCR. 414r4L1 C4 N4I C4 CL4LICI:11 LL1464CL NUL' LNLIL. =44R uci1;44 ue4cL Nu iiQ1.1.4 Lt dal: arm alA CM QUI AULUWCR LraeLLI,

alr440

L.CL.*

N411.U4C1'

AC;

UNRLI

it WIN 617

N4lU4C1'

li4

4CL.4 C4 C4/.C11'

EQL.ILLX L41.1.4 WIN LINCUI

Car4L.I. 4CLN LAN CL.N414L1 ACLLN 4LC4

,u4u 4CU' at,a,L

al

allqa

UAL!

Ulu' uatz,ta

atULLEL tllacC1 NULd1

UL 4L,Lz: aculua La.a. cd.ra cpawn, 14E241 LULU N

cla

CAULLNLU

adELLuom Adut. at,,rActt Eau La.!' racp cauuuLAc, camiu cuauxu- ;um CU, MAUL IL: 41:41.1 N1 ccitca.' urt.t. uaLcia Cll ULL1L4: uw1La al caacul Nt zukucti: ucuuk cauta caLLN cuNatuLu cauLici. urtuLa ,at Cae;4ti: Mau CS4

NALL'ACL.

LEL

ClACI.L4LICI; NIALC

AU,MA'

la AN ua atm udLicau'

Ncl

N4L

gjea:

L4,24

SS

tS

Z.6

L, NIASLL141,:

NU ;L:LC4L1 C14 LAW,: 4CLA 6.6 LNL;ct St

MUM' adA luct cc, 144u:

ZS

ruat rhat t4w.: muz. car44a ac44a

UCN. ucacict CUcc CG4LL:

uact.a C44C4: Et4 ctuacav Auco.c! dat auctuu urtuttu (caw ClattLX

Clt,C,L:C1

uncut! each.: Z:6C. au.0

L'.1.61

CM.C41):

UNLCALLI CAEC4

actut Ctc atc,

INC,44,41!Cl. UCLGLACI NL, NAL1441:1 GC4,1( 41E4: ANC! 41144:

ciWCI

Os

CSIML, 4LMLIC1 4Cl4LI Le! 4L IS

AURLd. LLCAL LAN

rum:: 'Plum

9' xU C1C14U i4C41.1.,' 4x UUCA MAL uLa44u4

LIIN 44' CdALI L4ELC4 Nall. ULM. CICLLI

C,[1:

Cllaca cLcaca

Nr4 RCI:1 44

L41;1r4

4u44 szu Le! Num.!' NO iic41.1,

Lazo

LdULC

=NW

,c!oa

caroz:

41.14

ALINC44.1

[CLEW utAL

tILuat:

e,41.L.Ntz

what

MUM.' UMN LILLCO: UELI: to.Laca c1c.41. C,LcL LcCI alatic ENc,,cp. cauuct. LIC.4GLCa4C1 cad uutz,: tudu.N1. UNC414:uNcioa

9.6

66

C,LEL144L:'

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor CSCoptimization using a watermarked evaluation copy of Zg£


141.11S1.

x441 4N41l:141:1 Cl4l

44411

SC:

C11111

uru

12S11.41.. UC1.1.1

,elce,. LIME ClACL' NUCCI CLN NAlUcO

LCIU ULIZL! INU UOICILV

12.41.E.41 MOIL AL!LA AlIC1C140

C1a,au 414,

MAN clALU

LallO ULCL

xl uLu rdzu Na Lrelcu

C44U4U CAN

rcUtca

cC148

Nuco 412 NUL-CL IL4'

LIFE Nl

4O411

SILcCIU

ANAIL`,41' 0I1! LOLLIcCI

ce4L

OuLd.o

1x041

,L(L.

OaIrcU.0

MAO

Old LAIR'

caaL

de, Nci

u4a4a aC4

OcOcl. Nall. IL! AIL!: IL: 4Mll eiN

ra

1:,C14AcO

UOICA' lCa4C4U8 UdeAL!

11

1CL

01

ZI LULULCI

W.C4L L!ClAIU LIU AlZaccUl

AAcrcL" rAcUll NU LULU uaa,rui LIACL NILIO NalL 41.441 IuLAL CII.c aLcu UC.LL lAOAI NAlUcCI QAO GLrau Aco AU1S1UC421.

uA4Au

Nu. WOCA44 1-!4la CULL uAaiu NU UC1C44A IAN auv1 mr,ua u,Lu: lNLI uezmal Nu 4LFlCL .L L'

£1

LL CL (441.0

cachAua

CAAc AMAcUcO LIAANCcO C4CL! lUNLA' 41.046

NcIA cLCA LIN UNI414111 IS4 NAIL!ca

UNLL

4l LcZICCO' UNAIL!cO IL! JELL' ti uay.a. ce144au ue,cLua at44L41' uuceiAL

CC; NcCLca

N4LL:41 al4Ual<1*

110.1

44541'

-

-

INLZA 454214

aLLia NmL

C4-4C14

ULUC1411 z

111.144U

CclO

LICrl NO

;CO' ccArl Ax

CUILALR ClUcCaL! x41 N4111`48'

dLoc.rcai NIX caMAI Ax ca.ua4 ziva 4:Luci Cc 4CLI4all L!C41.40

calCaSII

041:1

lAarO IAN INAIL!411 ANAIL!cal UL.41411*

WUC

CLINcO IcEcN cCIAdCO 4LEL!' LL NO

ci ra

IAL

91

0t01.41.

cetilc

44

AN Li

A441.1.1 NeI11:41:1

.,e1/71L2

Lruuw

ram

NULcCi C4 L!Alli

OlACUU dLICc NU 1.4d44O4O INU CAUL ELM Lc NU UcL.NcO NU' LL AUIL!cl.

L',C4draU INU

ClU

La

Ccat

91

cm; cUcl

cAAL!

LWAI.L1 <AGO-LEL C1GLalcCt UCUCLU: (NA UCUElll L:C.14A4C1 NU 4.4SAU UCLLC LUMICZILI NI.: c4rA1 £:9171: QUA.: L, cgoL:

I.C4.1AN

NA1.12,41:1)*

NAlUcCr ACO

sze2w x41

(Mali

COL!

Nall,

Lca L=41:1

C4/

Nu ICLI

ULIOL

GC4.41:1' d/.44,1:1:

GI.E1.1.1UNL,4,AcC1'

au.0 dISIX:1 44C1t =c NAlt24C1' Lct.: C4 o.,

c

OL.rou 4CQ c/AAU N45L NAlUca

CaldLcOi. Lima

N; 4ar414.

UMAcUcCI NIULLU rt:J

CL N1L'LI.L.141:1

UALACI Ucc NLICCI cLcUl NA 11.4N. NOES N4LL!40

NlcZ

C4EL,

xlI cCUatt.

NO

11

Nucci

W4C11 9

uat.: L;41.44 L4cazu4r48 &au' arm Xalc U.L.440

cuitow. e2canu.cu Lreku:

NedL, NU

Lam U'

44.211 xmL NU 01

ucauu. UNradle

1'

Ult.

9

cLcU INA L''

L'

NAIL!47 OVA 1.:C4L4U Cl AA 4C1:14 clIdAc AL!clU NO Cc QUEL:l AO Atar,a dI.LN Nc/ CZNI4C CI

N41

LC=

1;441

U.LELO' claICI NALL!a

ICa-!LAA' UAlc

iLeiLrui C44N NC./ LI4W4L.Q AN ILOIOU

alOA IQ; 44e4NI Ax

/AA

1.1.C1C41.

1141 CILN

UrCO NUR L.!NralcOi Ulc

urteleLo

urLapw uram uzelea Ix8

ACtc LCL C4

LAN

cAZIL NmL INU AALZLOI

Ne141:0 NM- NAL! INIAO UOAClUd

cuaag Ne2am

laCa

41.n. ANAWX UUL'AU

L!./21C14O

eIN SIL11.41 ?Ltd

41C42

Ne11.1240

411

x451 NLr

1.!411 NAL

ulZArl ou.L.ra ArrcOI

clENI

ra

cL

ACIOLcO

U4e.a 9 rL.LA.

AL! 4U'

le4a.

L

a CL'

uzliuu

C4LicAL!

mC1lL4Q

NAll!ca AOlCdOi ?IWO LUULOC

cILA c4 AUISALLE uuLuLL.r

rad.: Nu

U1 NA

e44AU NMI,

eneaau ;No. usu..au xU cua

Ad ,uaL,A

1.1.1.N

N4lL'4C1 6

uaQQU' c41..zL,

udEL.Q). u44c1 (uut.r4c1

Z1 1£

1,1

uatal; uca4u: uau,a Auuuu

mut Sit,w4a: urnutz

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor gg£ optimization using a watermarked evaluation copy of 16£


lidEL

LLImL s£: alLL:

SS CULL

EXC41.4C1 4dLaICIL LAO 44crat.' N44LT1 NeAL lmQ LEQVC44LU" IL.!E m4 Cale 44EG1L crcLli Q4424rl' La4L NL L'4E4L NmL eINLI-1.41:1

LUL414-Erl

AN

1:4r4d NaL 141.N gE CILELr LC4C4L EL4.1 ucart. :rzl cL4 LAN 4NL.r CL4 AN 4aCI 4LAT cruetu

4rl

CaL4CLIL

Lai.'4

LYCI

AN 'CLLILCLIT

xm aClll.L.! ;UR UClal.cil'

cuLcu 4mLL4L UZI LE C4001E4' ciau eICA CYCllet cL L4cLm4 WIL NU LAN uaLci Nu r44u LNL NL L!NLCrl AN LC4 01441CL. C1.4 LULL LA. 1144C0 CA elcr,

C11444

1NL1

Na

daw.

C444LM

-

44411.1'

rum

6t 41E* LId..4 4114 LL:LN LUNLA' L'AC14CI MULLIS NU 411.4

LNal

442

EC4L.Lf

L4ELM: NEA

Cl4N1.0 1LAu

NL44 NL

4EE4LIL

4N

L'.411.1.AL!

41L4LI e,ce,

Aa1C44C11

cc,

L:LNI

1.1.4u LEL.

LOLAL L!LN L4LI AELr 44414LL AL:CI

NL

ULC141.1

CZ11.1.4L1

4N

4uL4' uuca

LNCillC.C1

N4ILI.:44

ma.;

UZI

AUCcl C.Ltl

aA Nu c,aatu Aura uaNcat.

alLuazi

It

c, EL.&

ELL

EN411.U4C1

144L

au,,uau

LINJ.ce..1:1ccAA.

/NU ct

Mit Na

LC1L!.1..*

NMI- NAL;

ro

LI.L4

U.L.

LOaL44

ULM

xL

aL4

-

LaC1LICL

EL',C1

uCl2L

Lcuca74,ci ENra140

ul

4CL1441L LN11 sz L!GI44L14C1

C4C4.1

LLMLE4N411

4CM4Li' 4LL

MAU

41N

LEL:L4E1

LILN CL

Luaalu

NI

XE440' ICAEa

-

NU

L',41..N4C2

4cLo

LR

aaL NL

dual.

rli.r4C1

rladl c44, LMALC1L.41:1

L;d1.L.Ncll 6Z

czNenL Lcre,L,

CUILN NLI ALM aneza

CLEW (1.:031.4Q) NLI

4at4

ELM

Lm LNLe.ICI

;Cd

r4CII

caul. cL

oc

LC1C4L

41 ra,,ri. NaL. uaau

LL'L L:NCAS' L:LN

1E

x4LLLQ Aar,L. treo. NmL LC1ELI41 EULtl* xmL 44C1.LCl uoau NU' LTLIelrl NUL.-CL ZS L4Cr411' /CELL C4444 NU

LN411.r4C1 L4G1

rrc

LNCAL.

iLuit

9Z NLL.'

L 2 N eAlr4C1

NLI LLMG44C4Q Ne,l1J.6.0

cum' xl

EL! d1:1

C411.:41.*

CALLE' LaILILL4E

C1CA NeILL1411

NalL 4LLLU LG.L uo e,uo LZucu

IL!

L:C114441.* 4GE4L:C1

L:C41.4

EN4112*

4EL4L

;IL!

4UGIC4L4

LaL41. NALL'All C4 L.Il.i4L! L'AN LZ

Nall, 44

Lr1:1 9Z

LUNLL,'

LZ

NeILL1,41:1

4ElLE

x1. 4r4ILL1 ezurd.; tz

cLaL,o'

LC4L

C41:11 11,41C141:1

LOLALI* N1.4L. L;LN NALLILQ

x4

N4LL41:1

4/21C444

LAL!4LLI L.:NC4LI

MULLS CIL:Q Li.E4NL

LN1.LC140 AEC41:1 GQ411 4C1LL4 UZI

,arci Lcudru

uuaa,u

uelcu,a aucr, CNllrl elL4

NIULLL114 NL

r1.1.41...411

6L

ce,

L'14 4N lxlx

l4(f.C1

ENLir, elL4L

L',41LC1L

C1E4L.

CluaaaL,ai UR MX,. La! 44ZZE'

ucucu

EE

Nep,cr

41L1; LYLLULQ L4r4L!El

ELeatu. CILE4R

C14(2140 44CALLI

ctcuu vact.,ct anitu

aLatu uact.a,a

S:176* CilLL: L,

cc

CUALI

SE

l' 9:99 alLL: L, CLUAcGcCI:

LlLl EU, liClOL,Cl WA: Zt

L,

EMIL: L 9:t9

LECteil4: AN

8L

aaaut Nutom LNlClaca AClG1.4Cl CIGL44 NELL:CO' aau Acc, MLitta uchLa cur, circa:I,: uuLau amt.: am,Nat udit.a act., ccAA aat.irt. Lact.a,a lcal Mid' Le NALL:41:1: act.

ZZ

LEN

4cit

LEICL aLl Cl NL Alita' Lac'. udcau Lau,da Lc!, tit udrixLu' acya c; Etc 44cc4L:

CUL LiNlt.1111:

LEL1E410

EZ

Call AN

L=41'

C14

LILCULL' L:4LIL! LLLNL!

claatu lIAL,l' uact,mu aatAta Nuu

NC,1.124.0,

NAN

UCIWL' 44

IL!

4111.

11.114411 L'ALI4C1 ZZ

NUL! LNLep AI 4141.13L

AN WM, NIUL

LIGLalt.C1 11CllEcta" Cictal4.1.:C1 C1CLU EaccAu

ad'

u,uu.,r2

zt

C4NG1L 4LLIL

L.144LE* NO CAUL

4N

421.1.

4x

4;

CILL'L

1:44LLL

NUL!

41.1

LLN tiL,W.C1 1.14tud4:

txt.ctr. ruaal; utIct.0

C4

LK,

raca

Nuu

4Eca

L:LN

LEL

NULLL' CLXI LULA AN NL41 411.4L'

C4c1AL'Ltl4alt44 CNLUL

cNat. UL,IdLa

NLX

LI4L11.4* CietEL eILL! 11.

N441.11 QQ1EN LNLAE 1.1.NLC1Llr

ENLA aiuA Nren,

L,CA 11C4alLi..C4Ct

4N ucLaL4ci

XXII

LLQ 4L.LL1" CLIC CL-24412i EL C.1i4d4C1

ruaLL

N44L!El 4ELN NCI

C111-1,4L'

4L:0

ot LNL ezi.ua,o alCal Nl LA' EN ELNL u1. 44

uo

lcxLA cau,a uuLd

ss

cNu<1.

LLNL NALLILO: Cite141.4 Ltuae,AL N44L3:1 NmL

Wtrekl.

N4Wcil

cuuel,a,o L.IdLC1CCI NmL LEL QM uLckla 4N ucLaux ca,Lu

ca,LuL uuLel ucLau' c4 Na1.1*

CIL!Cl

Nix

LI'LC4

L'ALL:4LI NeI4CC1 CN LNI: AU41CLi L',LLEL

USUAL!' 1.`,04

L:Ci

9E

ENLCa.11' 4411..0

421L

1.1.1441L LAN oz LL:34d1J1

C4LL:4L,'

414

L'

cLelo LaLlz

LCL4 NU

Z:S6L UAL Cad litEcti,C1 CNICIIU C4ltGei1l..11:CiL!CicE1

lIULILL uact.a,ct EL!.1.11

Lcld

atuat.

SZ

6Z

C1LLU

act maul. Litt, CLAW Alt

autattc,,a awa. AttitelCI:td.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9S£ CVISION PDFCompressor LSE


1:41.Et. SE: CIALL!

a.; C.

;taw

azo ;up rLuL. e,x cp444u Le! LLCG 4UL4 eArLu Lup; 4x uozalLrxr LL1L1L Erc C4Cml CL xmL LLLL 14.11.!4CL

AN

111G40 L4L

N4LL240

C

4'0*

CL

NUL!

urk

U1L4L ACUSI

1.4L1:1 442 1xL

UULCC41.1.i

Cat! CMI.I.C440 NcLuar.cr

9 1.1.41...I.ILLV 1.!NI.4...

04444 Nap

£

WEI

aquaL

Aarcali

L:41. 4124

LLL NU AL'Q4C1 LAC; IAN NALL'ACII LLL xL NeAL. LLlL1U m4 °Lao 1241: CL CLIC. ENLA

C/NALLkad ALICad cLCA AN LEL

011.1.!

P4x EaCNI NalE4 L.:ILL ULN

5

lxl4Q

C1L1C1'

ICA.6.CIA Ucl.!

cxLL.0 LLLAL

LQ

N4l1140*

1.4N C121C440

4'0' 9E LULULCI

1.4NE1

444L1:1

4x al.4410' EGA uLCL Lida

;tut Lao

NLI LULL: N41L:40

1.:Nr4141 XLI L1 WILL:cCI

0441

LlLl Natl. gt

arc 44 all.. CA Clall44L N4I.1240 tau mro' Lcur,4 dziv

LlNLC1L!'

Z

C4,(21L41

Nal- Nral.11 CiLEQU'll 44 L

QLQ

zLeli i. L r1C1L LNalcal 1CLL 44' Cl 4e2 ;aro.' C4LaLeLo SZLILE 01 44r4ucr LLLL I CI 44 LC14C1L!' xILQ LC4Q4rl C4NLIlL4ali LrLi. ANL 4 IN lUcl.Q I. NCI AIM I:4N Ld 4L1L4L EcLII 444Ll it cNCictl. 4x C11.144U 44 Z&1L ALL couL uLuul szu LL4Lx ELEL.LXLCULl LLCd xU CEAcCI LQ F4LU tlet

;ar,up

g

La.L.ri.

;az C4

NA Idl.L43:1

6

-

11.!

44. xmL

NL1

IrLall11

ucual

szu

rim;

szrl L1 zt

MEL'

aICL. USA

caLaa ekal. LEL CA NULL'Z uLLNLL xmL alt.r CCL'

m;urL 171 laZ44LI41:1: N44141 Oh xIAL Ll44L. Nralc /SA WA; 4L:4 CadVz 5I 441WU NLI 1.141drl. NI N1l.:141.14LIT Nu 1.:CLI4all ezr...ni az;,un CaLL NAN co Nr NCtLl 51 NAcClT ;cal rea;urt. EalAcalcI NClLla 91 CZ.Ca. CIE Lal C1C1LIC140: LEL LlL4L AN IL:L.11qt CQLLIEL' lLQ

cadu,La C,EE42.1 s:vo att.0 ccau,a. atc, cac,,tht. EN1 aNc,,u

NCLU41:13:

9

uaux ciaLccLua auc, 44tLat: Lt4a4u4

9

ICI alaLL1 MUM.' alL, LILT alt.12

L,

LILUat:

CIGL CaL UCKLL4. NEC14,1C4L!'

Lact.

r

CC4 L:CIGL4.0, Cac,

L:170 Z aILL!

caucl atoa:

CCL:tctic,ct 4U LIE Luta.:

z

411C1LIEL EL.Ctl! C4111.424C1 L',GlalC4C1

aaut.

Gaux 41444114:

L41.11C1

atcatEL LcAt.4a

Z-3

441 taC4412:

E:L£ aLLL L, 141.LL:

tl

clL1

clAtt:d1.

co,c4l

51,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9g£ CVISION PDFCompressor 6g£


09£

1.9£

culia athauu cu. aLc` NI da ackcAu caNcia ima cta 92

<0144C12 C44141: 1E4 1.11.0 al244CCI 4L1GS44

Z2

41.011, 24414CL: cuatca' can

£9

t4c4Lt

ucg,tqc,c1

19

RI

LELLttLt UtaLGI.: CAGLataa 6111.1.14 LULIau UCil(441.1' atuost

L:C41.1,1:1 C.44CL41-1C1'

,wual Ea,ztua atc, thatclam ccau.thcr

;NUL 41242411 124141. ULM MLR'

uaa. Nu AJC Gra,c,,uta utza cru.aut as NCtla LIC1CL ECL4LE L111-all` ccaa, ucacuaa cam mAti,Nt: uusz La.! Ett. att,c,t, csa, cuqt La.d: uuLauct aNca, Luta. urtauca NU Latc,,u,ta tru.0 acc!i.0 2111.14.

ru.a gam: Lao.: c.4Lauct auLtEL

CL Lliti UNLAL LL'4LL4' 62 LAAt.rti. elcArt. M4L4Cli 4L C4 LI/ALL LL/44/4L!

arm: uoLaura cauLLEL cut.Lau LALGL caucau. Nu ,tu

6t

e.LA

917

1:1441,11:41.4 L:L1 '

Lb

L',11.X4141. C4C.411: L, CULL; Z:961:

42s1 LZ-0£' 04 01. 1.2.146,1.:

oz

ULI.CtLE L.:ma 1:NULIM: E41.1:1 LW'

0.1.LL! 9:£L

6Z du 4It4CL:: ac, UCIANL CEL4NL,' 9Z

(ILA ANYLt: CAGL614.4

Calla auccdum:

LICW

Nil NAIL Aoccci-acCri. c,ca: uuaca,a, caaat,uu tNatt. Lcaatt. zt du, auc4t.cu: uucLawa atucucu Atuc,aa (cwau 1.1MI.CL) 1.461 iluoLatou CL11.1-241.1 aGalLE

LIG:1042LI:114ELE

62

1/GUAR L111.1 tuatAta

L:3- C141101.1.1 Cat: 14,1,:1-4.C114. ;mu uauL.

4AAC4Q: L, CELL

aiLL44CI UR' 9E LL=41: U4N CAL! CC4044LIL! 41. ULEUCL! NalL 4L4LL: 4L'

LE L'AAL! ULN NLU 4LQ:

rL ekAaxt C44441 NLI 1.1.4LR' ILCL cLIGICL!

99 40414 d ALI' C4 44CILdC1 U4LCI Lral.r: 99 UR LUALLI4UR ClauLaax

UNLC41.!' LatAUCI ISEC1C1' LalA C4 CIIN4CR

411Li 9E anutu 41C4. al; C44 lALLN

L!C14r4C1 CLACI - m4 talC4L1

C4444CLLI1 SE 4C441 4NC4L C4dL441:11 Nis C4 AN 41.41.!CI 4/4 Lau. LAIR Q

callAll ;CR' NA,.rt. CUP'

alLCI ram 4

Lrekau U4LCI CC14LN C4C1144 LLd caLsAco

Luurt. 4NC4LI 17E lram. LL rr, UC1L4Q vcat.cti LUCel4ri. LL! NG4G4

U4144LI4C1' ES N1 AN 44=14 4LL 1-CL LLAU Ll4 alNYL! 41.141.121 LN1 4LLNL

EE UNLA NalL

NLL4 Art.' C44 4lLLrl Quu..uutLi LL LLCL eaucao..1 1.9...uu1i lAIC1U LAELL

U,N AILU 4L:1:

t.ko LuxuurL Ld CiLILCU1

AImL uct.u..rt. Aara.N:u UR AN 44ILLL ALL' ZE mart 4A4LLNL azAal. W14' CN N4412.0 C4 C44411 LAN /21L!444r1. 4441 1E L'AN 41.4NL QL! L.L40 ULLLLLI

Ld Gl4 41Nr12. 4U4L.U1 ILrL L.L ANaL OE LL4 uL ucc, 4;

ts CU4S'ItC44

gLIC461411' 05

UdCL4R NA L4ELCRI zg 14r4LLI L',11

4AI caelt. 4XLLU 4L4LICI LAN 44ILLL A14 CalaULICI

r.uL ALM NAN AtCLLI Adl; m' L!

ULLLN4C2:

41.141,L! AtmL LIUALCI LUCI

ULLLEL 44 CC,. 4C4L u1 WAC4C1 CA t LLLI LAN ULZLCCI, 4ULL4L' 6Z C2C44

9t 4W.. LQ NLQL4C1' C4U4 4LIralCI UN4LQ U1(41 NQ NClU Ca4CLIZ 61' 4N

LZ CaL QL.1; 44 1..cm.' lap LtAd. itct uuCLEL.i.C1* 9Z ANUL MLR AN

aut. 401.4 4=444 NO 4LAL'i Nd LAID C4 /21L6;440 azum CL/444L! MLL.L!'

alC44L-CN 414. 9Z 2;k1LL AL' L.,,hro 4d

4r41.1. uct.aL,o Austz.ra.v LAIR 444ri. AuNce, NU NAL'. AImL NALUal

tz NQ LNLI N4144.1 NU(.12, CLI444L!

NC1L' Al; Ld

4044

gz AIr4 CiSIC1,1 Cl.,4ELCCO'

ULLIC41 4L:C44Q 444 1.41:1 AN L1.4441 LmUL4lUR CCall.C2

(.Q' aAt.ra

4L &Lie Lt LNQ 4`C4LL AUCI' ULE4NL C4C11.1 uAImL dl.CO N4LU4CI NLICOI AQ/d. LILLLIQL - 9t LTL! C4 i.44ut.r aclEt ALM NLU C4NLULLI L4ZLCCI'

AilU4i L1 NAct. LILLI1LL' Ez CALCI rice 44 i444C1 C4t4141.4` AImL NR 4LEL:

Sig NCI 4r4LL AUCII U4L 4LN4R NU Nat_ Aarctl LNLI AtmL CaiLL ACRI

4CdedL e4ct.. LNalL 44/A4L1 ;CU' ZZ LC4 QLLIS AN NSCLL. NU N41L

4L'Q 4Lax4rr 1C11.-R.:"

LNQL.' Lr4 404' Act. citelci.0 1.:4a44L4nt IZ 4Cl c1 te!cu..1 NAU AImL AN

LLACUS 411.1.4= 1.404 44CX411' tt SIAM AIR cl

CCQ &CM CLL CalUtl.' 61 NQL.1. (Lal44U(.0)1 C41.4CQ UAL CCCI* UAN

NU LLIC4r1. =at rucild rite, AURCAR LN1 it L.maat..! uust.ru AImL r.Pirl CL AIL IL.40 UAN NI.L1 Atm. zt

91 SIQL.1.1 NUR 04LLI C414r1. L!1-4' NQ AN ULILALI roelt.A NLICQ Lar4

AN 4AL,c11 NU' U4LCI' CLACI uea,,ao crArA uLelat

4CQ' AIL eluA ui..9.444o xua OZ AIL CAI SILO CLe!zu u44. cLau

Lcart.

Mc! reztAurt. ACLN NAcCQ' LI SeiaL Le! 4C1CILL CLALLLI C11.1.1.2. 9£: ca

Aun 4LL CLLMLIL! 4C 41 4a44di Et L.

uekuLL.r cat= 1.G4 J.ell 01' UlAC141 4N Luce, AuLce! AIL

LuAaiu

CULL 9£: a'Cr PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


9£:4'4" aLLU

ca. 9E: CILLL! u4,1 a1 L.11.44e!L Nat. Nea ;cc LNL.r umu40 I.U41.1.4* L2CLLN ULN L;LIC ruaLL CC4LLICIZa Nu AELLN uNLA 4u4e.a No AL: Le! LauLru ucc/cLu IL Z8 1:i.4u AL' 4NuL, Le! L.cLi AuLAA

Nu CLN NFL

4LCA AN

LILLIILL* N44L LN4IL

uNo

19 UcL.Ld.

LCL' CA

QACLLI CcLL

NFL catutu

£9 LI;41X

-

LCA a4LLLI 4UC1 MICacC1

Nun

ON

124C1'

69 LULCI* LcCLI CalLI

L'AtLAL

NU LIZILLL

Cc LI4C111

CMcaui claw 44

LACI L9

MAXI

l.:4C4Li. 99

ULN Z9 C4441L4Ri NLLLI 1LL C4 4CIRLE4I 19

EL4Lu Ltu42 ACIT ULCCIL1 NG1L rci..fcrla 1L

£9

U

tuaL,14

cxi

cL

L'ALCI 99

L L 4e,

NCI 99 414411*

NI,C14

Ctc 09

LzcanE4: NI.4CCQ

4x (MR caLuEr Cc

AL!Ccli LIACcAL

LLd aclU4li.01 Nu LOCAL

AucLu

4441.1.

EtA

Ligi.L12.

4x IMO

z4LL4u4cci: cL

Ate,

tAdVE41:1

maw

QCCLCCI' LCLLI CL LcFce,l I79

LLrA4uci Ncext.' cL.CLL

ACiELN ccLUdl OIL COELLLCJI 4crcLI.0

NL

Nu

xLLuc Nu AuaLL rite, ruaL2d OM L9 r4Ci1 WAL C4 99 NULL' Acru LAN Acu AUCcti 44C442L. AN UK! N4CL,41.* NU

4Lc4L e,N LN1 Ece!Lo' EL

ri,ALA

ACCILL SILLCCli Ucca AL

LCL-LILCUIJ. NCI Cc W. Stcl. AL'

144

44.

Uccil

Nall, NU

reAC4L.r

ACUSCCI

Li.cH

xIAL cA Nu

aLri Nrt.

eta..

LNci

C4 40,11.

AL'AUcl.. 1.4A4L

1;0

IL

elLCLUWL

4x

69

CLLL' LaL.At

OL

446.. zi.e!

1,41

ucLaL4c1

-

4441 cLCCL CI 4e, Al2.1:1' ucr4rtuL ZL 4qLLL41:1* LQL L',C4dEL!. NU 4J-4n 4C4L1. AN II! C4LL4 c/c/rL 1.1144LI £L LcNCAL ClEt4LLI LC441dL LLacek

NL sL Moll/111W 4C141 NALL!cCI Cet44L6. ACLN ECLEcCi

4E=

1.1.0

Cc NQ

ALM 4cuL

vL CLC12,i

L!C1

AALLCV ACLN cLCAL AN NAL!

ALL 'CLLL.A.CI ctAl'

Nll1L

Mt

ctlAcUL Natl. Nu 4L1..44a NrL 1,CLcULT 44L.C1.14 gel 9L

N14...44_a4..c1 1L4c C4c14au CLSILLIA NEL Cc CZGIA

W.

Art. Luc4N

rcLN

41C1.1

IAN

ci. AL. UNLCI

91

6/ CluaLLLLui. 4MLLI

NLUI

44C44

ALAILLCLI 4L1 .LC4

4x

L',LN Clc

LNG!

Ca..L.1.4C

CNLQLL'

rul

L.1.01

ru.cau

um.a tru.c, uutuc,ctu a44ctu8 NU uctu,a ULN cuaLa:uurt. NCI LUILLACC cic!Lua Nl Q4c1: Ntua LUGLL uucLat,a: AlLll4:4Cd NU ZILIGli LZ:S CILLL: L, titLLL!: MUM.' N1.1.1.LI Ncituda' L:LN 44r.41,010,:121.3.CL

99

caucu.. 44E41,1.:GCLLL: NA

91

09 CCL.N NOIL. CA NU 4114 L!LN ALWALEL!.* NLLIL cEL SUL.

aLCAL:ECCLAC1

NALL:LIT

a; auL ctc,

actd.0 LAC! Accci.u. uc,cut LULU' aQkt 4Ltd:

OS

IL

S9

L9 69

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Z9£ £9£


LE:1141.1CCI CULL:

-

clO ILL

1Z

4LO

1.14LI

ILL

Arl'

NIA L4NQLL'

4LNL' L4a41:11 4Li4LL!'

OZ

UCLIeZLIO. NIAL.

NL izaaL

zz

CLLL LULEcALO NALL& Qt441.4

£Z

cr4 LNU L1Sll4L

eiun tSCLL NalL., N4L

caL AlUi

f.:4C44LLO tZ

IL!

ldNL4Li

ELNL:

NAL: gZ NelLI: NA N4L' EMNALLZ .,arL N1

ce,ccav Num:.

4L4 aLL.d, ZE

f.',OCUL

4N 4r4LL' LN4L

L:cLIL!

NC45411 UccLIO

INLI" rC140

-

42N4rCO ACO OL!

C14214C1411

4XOCO NUR

ZSUL!.

uaadu

SZ

Cr'..

NU

U1-41'

44LIEL

ucr rcr441 u,Lci NCI,' 9Z AcClarl' =41. 1.:44L111 XcLL'

6Z

44CO'

QQCLL1 ACL UcLIL! LCIN

LCL IE

I-MIX

4NO4L11: LcELELL LCL CV.

LUILEGI NU -1.1441. LUAN

Clai NU LIL4L 4EQL6

61 1.:CEL* WSLEM

COL44CO LL

gE 1.:42144UcO'

LEL-LILCLIV. WeILL.N,C2

It

CAA

tt

4T414411 1S4

AN LI' LUALLi4O.

:aEL

e2CEL

LACE' CL4 NALUAO 4LCL4 Cl AN 011,41:1 of C1r4O4a'

Lax

EALA

CECI XCLtILLI LIL44CL! LEC41.14ZLIC1 91'

Li.rci.

II WI

N4

1L!

NLEW ONCla CNOLJ

ELEL40 CUL NI

cep

CM

cCLELL CUO NlAL Cx4LLL

C1C44441' CLQ

caun

alLICLL' LAN

um.

ZS

ua, a4o 9:£/:

tau uucLatua: I,La ;La' utAttaa

uatca

CU,

Attu: cc, cac,Nc,a

CULL L, 141.1.414:

61

Naot:

zz

ucAL,Ncda 4CCI:5(441

COL1CAL

ac,

SZ

9Z

MULL: Nu N,cat. La., ur144u4a:L:I.GaL1

91

144t1

scaNAux

4414CZ1:4.1

411: HULA LZ:S* CULL! L,

Clt11: ttC, uNI.C.11.!: Gt4

CAL',

LcEll

1.:LN

L

AISLACI. 4LEM AILO LEalc 4LT4001 CLA 6 CLALL' NQl CLCC

NU' NL NLUCI UNO

ita.

444al

Sb

Si'

NUL.' ULN NALUcCO

-

QUI 4LWILL e441..4

ELA

LC=

OISALI*

NCA 01

44r1: NU AL;NcL uLCI tam it O&M( xi.Lro com. ut ELNCli Nall. CA

ALLLN' clUL aalL!

Ca.!

wci liC1L azuu. NL zt Q4ji AASt' calcCZLIIL NLLS' LELNLLIZI 441cLy 4N 41.,,o' clCcLL NO EI tSGL Lru,L 41MLLI ;NUL C4 UccLICL 91 E4444' C41a4C1 NAL', lcrcLl'

It

LAILC1Lr4ai NCLUal. 1CQ LNLITL Lt 4LI4401 cALLLLE'l GALE L4XC4LLII LILL4L: NO C4 C44 Utit AN 61 Gr4Ri CELIALZ LAU. CL' NOLO i4OLL' 91

uc,&E,ct I.Lac,Nc,a uct (aNLL cAGLL,t,ct 1441.1,C4CI: NU uutt.a.,zi ucAANc,o, CZINAL: CAGL414C1 LTUL4412:

2,1A1l'4U" ClCLL

EC4

MAC,

uauu

NULL

tidiust,ct tLatc,,u,a Nu waxNC,

al.1111 EC.11.:AL

uciANC,Li L:CULtt413: Z1.1701. CULL! L, aucyLCLAILCU,V,: ticuitut,ct Luadatu WL4UL c,acitc,, cc; ucato L'ALAULLI: LXli NALL:Ln L:LN 44414.CL:La.LZL.

SI.:91

9

CULL! L, atC41412:

L

41,C141.1:CC1C12,11.1.4411"

9

SI.:9 Actot..,ct.

cal': CU Cr4Z4 NULL( UCAGL(114C1: cuazia,LE:Lat

z

ECIGL LLLLN4C1

CALL

CULL: L, dcL: 401,,U

I

ECLCE4Cla

Lc

LI ccu atz wadi: Lau cLaxa,a C4C41E441: 1717:17S'

z ,OLLLLII .OLLLLS LUSLLC411 U4

LU,C1iLe214O

LOLL!' E4C4LLI ULNall 1.13.L44 NU 44CILCL 9 aue24u 4LEL4 4XLUIR 4N CaLL 4C g CALL' GIOL C4 Clarc alLOLcO

waelizt.

L.:CUC,Cl

Lz

uauti

ErLalO'

L'AL41ILLI"

cL,Lut. 11.CC1' 4GCI,

au.0 L, Nu utca,uu

UNUL'

L'.411

LIC141. 1.14414

c,Nrut. atukzaost uacuaa' Ecu' ICINI.11

4411 lcaLLI

NAW4C1

LELEt tc,ava, cicant,ct caucutu aGt.a.,(3 NAL:: NC,

LEC4244C1

44

catu,uc 1.2111/1114C1 NC,

us:au. At alc!Lut.

LNalO ct.Z4La4

os LICI4LL1" CC1LX4241L1 61'

rut Nal.

44' ALOL

LOVELL st

£

LULN EcrcUOI LNeZIL LL:NLA 1.4C140

;CO' 4LL4L!: OLCOLZEI LAAL'

IL,

LULLILD ULLICa Nela.1:1 Cala

OE

-

441L4CI

L

LZ

Ecla NCI EC OCIal' Limn, NCI. Cc SUMO 441,4 u1 Nem; x41 e,un' NULL CNall. Cc SE AULCINcO' e114t; CL tE EZA 4rl NtAL UNAcCI NL rzu.c L',Na INC11-1,1 91 auAi u4NL N4LL4O' LE 111Li KUl1 CU/ILLL LEL. Nil 1N441L. Lalca.r Nu' ra:. LAN LLNi rLGLL EcrcLO'

4

4O41

L,

CLCC

01

mut ;mum. GC,4,1.: COM: Vita It CG41.11C1

aL, LUAU: NUL:

Z1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 59£

179£


99£ 69

L9£

NC4d1C41., ALKIII:NCLUCI aCiacL GC4. ulgL CL, alacLILLIL ;Cu'

98 RC4A CCMC412:NcLua cictct,t. GC411 CCILLN NU auku cacc,ci` atcut cc, ctut uctQt.,cr 444[8:4-a 41` agtt. uctulcd,c1 ccaut ctituu Kan!: 9L

L:catch: Lat.Lc,t:: ucLac,' 144AZ t4111.,Cl: ucacti.ct NU WACO. LUCIA

S9

G441:41 ractuci auct tact,c1 Autca, cua,a' tc,cl utctatc,t 4LNCcIc canc,cr ut.cact,a cc,u,ctcr W.:LAW AL:ualt1 ca,trat cAt.,c!da al cat tato: Ctrl CilG4.LlUtt cu.ou cow' LUN calm

Ls bS

1:C4E14U UtLIALI: LICSELLLI EC1FL4CI:

Eli

CL.CIL 441EC412

cutzt444: 4ti.11.4,[14"

101 ruchr cht.rt: 2.14C,* 241.41.L:: cuauctuu. uca. NI.C.11.413: Vaal' £01 AtILIC441.: L, alLL: Z:Z1 I' CC'

ZOl tr4 :caca 16

L:SLAC141:1i ss 1.11 LIC4C1 CCLCC4C1' 69 LNCLL' NC, SLCLL, 4U4LU" 06 NI OLL

CLL4C1' NUL N440 QC:AM-4 N4LL:4Cli 19 LC4 CV: ULL11C411 NUCI SA L4CLI £9

Cd.LIV LL,Gt,CL

ac,Lat CaCALICL ZialC1C(24C, IAN Cc&U.CY CINaL cru4ca,t..c

Ict.Nat,u LcuY

uttLnt Atmt244: 6C, U,CLC

4NC4L LAM all'

actada acaa. uacttt. c,FL,d,cr caccatd,ct urItt..ct,ct Art ca..tcL caw! NC,N caact<txc

CCL ClL<l CLCL,C1, tac, Cl

ztt 4.3Cuc!,: tut atucialt ctoatel

SC

Z9

U4G1.:121.1l1.12*

SU

L.:LEL NMI. LiSCLLi 98 LINO KuL LUZ& NUM

EQ41SUL. "9 121.St EN N42 N4LL:4L CACC CAIACI' 99 LCL: AtCIL

4CL4C14C4C7 19 1.:LN L'.4L'. =Lai. 1.4C1NCL4r44 Z9 NJ, uuc4rt. NU UNUL4C1*

CLLLLLI UCN44: 61 CLCLI M4LC1 44 r11 Ca4 allCr4 LUSL4CL4Cr 09 CI. rrql,e:

ucaLdu uruLelui 11 LUGINLE'L Nu ILLIL 4a4,,uue 9L LuLuurL 4l icu GL CL! LLN 4141Lut 1:4C1C mazy 91 LUxe.,ri. NLL.11 LNLX Cr4 C4L.IL Ca

o44c,4 t4com4s L, 1.244011 CSC, NCLL:C1 1.14tC,C4C1` aCL UNC1.1.2' CL (MILL LECN LCc NC,4141l

ricaram 1CL CLLLLU ucatz: oz[ tudu atelLo eldt Ca1L'. LNI1L1 Izt CL deatr,um NU uoaL uru,ue 911 LigUal. UCLXIAL:

911 unri.

WC! CNLLU CialL4C1' 611 LuLizuri.

LCL LI4L UCI LrCLCL411 It

earl.

tit uLtri. NU umu Lxuul. cuoLry £11 LiaeirL NlU4 Lmr CCc 4un ul xrea,ci SWIL XLt L ASXCLCI &LA CLLL' [Cat C4a1L4C1*

C41-CCL NLUL LNU 4xudi LCLILLICI 4XNL C14C14C4C1I Lr]

ILL ULN 144U C1ICL4rL L.:C4NC14t4C1 ztt LC4411-CL

SA .ZUd Nat. 4L1.411

CI,LLLU L!CN4Q: 60L tLdl.r ategr 4e1 NELLST Ott CL CYRL4 4u4cu4 NALL.1.4C1 CL4 L:ACC*

1.1r404LI L2CLLL Lot aLcrl. NLUL CCUCLU &LEI N1,41-1:1 901 LULLILLL 4L

CLIL:41.401 £L LL21L CLU L:4L: oLaQ m4 UCLLIUL4C1* 6L LNLACI AN CI 1SCL4

[L eiaram CCL UAL CLLC4LZ 1.:LLLLU 1.9-NOILC4111

ZL

Laie,urt.

4241:1]

LLeaNLA' 69 C4 CaNL NU NCLU41:1:1 LILS4Q1 01 LELLC L:C1 NX4C1 44CL1' CLOC1' L9 LNUL 4C1U4LUL CCL.CAL: m4 LLUU41' 99 NC1 OLCCI 1:14LUILL N4

99 ad1S4L CCLLUCI COM /2C1r4C1* 99 1ICL4 4NC4L WM. L4CL4NL CL NU 4L.:4LU CLCUI 4CC4 LUILLALV "9

IL'.

lid U.XLCLU Cd1.4441.1. 1441144*

Z9 UNCI UdLLCU IL ChM: 4LUL NL 41C1N C1LC WM.! 4I.J. LULCIi £9 ULSLCL L:Ci114114

i

N44L' NCLL:111 sot CCL

Nu' L:UALCII CL rm.; 4C14C14C4C 901 IL'L

LL'AN L'.41C4CL SA Gr4L' tot di-Nri.

CLSUCI 4ULIC4OL (4LXLI NCI 4LXL: N4LL:41:1' Ut

C4 Nr4 ESL. ULLU'

CN/AL ruLL L11r41.11:1

euese,Lult ZLLCI ilemc LLiiu uu L4u1-: azuLi azme 44u cam. zi,L,L1. zo, 0441.. sCLA L4L 4C44S/2141:1 LICLL' Et,' L.N4U4 CLAN', C4 444 USCG eiG cl azaiL 4L4L E,,aL41:1. tot xi caaLrL r.,L 4; Cl eadLA utu 66 NM., (NCLUQ)'

Ne,L. de. N41 L4ELZ4' LL'L

4rUr4. oot L4CLC4I

uezdArL

LAN 4CLN 444rL SLrali 09 ILL:4 /.'1C441: UCC4L1f. 19

elm ,amat-rx 41.44 CCLLEN40* 9g 4r,1Li ualLuro e.,az CeALC IrCLLU' 6g aLCI ;MULL ULMILl' N4LL:411i CCL1SC1 alUCNCI C441:, 1544' LS LNACLAN LIQL L4CLE'41 L:441/4 rci NC,

I.:L:ELXL AILLZidazi gg ULN 4/11eLL LZLNLLL C1ILCLd4 t41.14rLoi 9c L4r4L.'

f:14

EG C4 ANUL LACCLLLZ LEU4L: sau =car' LILL rUL4C CULZIALCU is 414C41.1 CULL/ LC:L:41.144a

4L cr..' LUeze,,cLuL e,cceni S6

L',C1

ULIAL CUL CLI4CLL:' NCA

LidU.4 96 Idly C. N4LL4C1 CLN St= LNU CL S/24.: 41,4CCIi 16 NCLLL' CCL C4c44CL t6 LQ riaL N4241. CUL441:11 g6 LL:LN

L!LISCLL NU NmL

ram= ANCLAi Z6 CLLLS eIN Lacui £6 NL uurrc

42412C1

LL114ELCI

CL1I44L Lrom NULL' 16 LULN uud at; achei, N44L'.C/ LNC4LI 1:441 Nix

GILL LE:144LI.C4a PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


L:411.,lCaa

NQ4CLIN E4LCQ cal !ACM NI, 1:11

GALL 4U4LLI

Elf.C1

NalL ULINL40 4154

Nil

Null

L

L'.00L.

NCI C4

91

Alli.c,CD4

KL

Lunacai iL

551

Cf,Eall, L51

ELLLUi

EX.

LQ GlAL

N4W41:1 lAQ 1mLCU 611

QLENZ

L'ACE' EL,

191

4K IMO

VAL.&

LNL4C1

LaLl

4E41

C4LCCI 4441.1.

C1SA

-

SEL 4K KL

Ne21.1:40

41N

091 Z91

.1.QNQ4r4C1*

cLKcQi

KL

H4CCEI QLLS

NIL:LULL' ?Ili CL4

1.1.4CE.

CL

1E1

GILLLLII

oni,

591

dEl41 cukc

QNUTL NUL 4C4

al:4U

E4L.4

44

ale,Lci

1.10

HUI

-

ocLaL icLun XCLL' 41.Q0

cci. ILI

LC4 £L1

;Lay

Lk.

4041. 4E011 1.:CI. ULINLIQ 444 L44rli

6L1

144-41*

4N41.1.:40 LLIEL:44U Z91

LLcuL Leiccaz

CULL

Nal. Nell: UR C4 ZL1 ILI Lul-ca ci44,uci aLL. 4c1

UCLU

121

LI L 4LCa1Cli

Q4441.1.0

all.

44

611

41:0 4L11441

44211.1e1.1

091 L:Q.

MALQ 191 4LINLLUL* EL:Q KmL

ucamcm` Lwa

aLaaa Lca NAu.2,a- Ca um caucaiaci acta La: 4aL data NCill24.1:1' CAC, Arala zcaauct mac CialLcCr NC

NU ClCtcla 2.4E4 um mu, ciramt.cr cuLENaa

L40,

L:41.:'

a1.4

LIN

cscLaL

uo./LLm cAkca. mum.'

AN1C4U CcIGLUI

LNIUIU uelLatta:

NI

9E1

17E1

LialLal*

01

1.24L:

UNC1 1.444L" 9E1

Ni

CL

AUCI UFG14. 4LNL=NU

Ci

C4

tti

Cr4L4

4107 EE1

NULI

4d/714U

41.C41:1

arc= 144

LIL4a411 6£1

1.:41.:

E4aCI41..40'

1.1241.:

r1.1.41'

H41.1:40' EatEU L:Qe.ISLQ

C41

L4CmL N4 fIcelrus. Kl 1111 444LLL CL NAlx caw K4 NLui. LezAurL L61 eLd,L1' 4.A Q4441. LL:LN

;uusrr

41:11

&urL cl

4;

i.:H44Z1.1

ucru.v eiL,cLrit !MCI &XI: KL 4UN4L. QUQ taal crelcuii L:C44NC411 NU ELK'. C4 44r4UCI EQL LNL UNI:1 051 UMW

eiLTI

144:11.

E4LL

Ea41:01 CIE 41441' H41.1140 Cc Z11 ENLQLEI LLEL4Q1

isi

CaL

E51

4CE1'

4L

1'51

1:11 aldl. Le! ANI Cr4Cli arc 44 CELLI 44XQL 4CULL 1.:SL46 C4LQ

Ciltai. LS GC, L,

zuactiu

aLum al[,

au.a.x

Gtc ((C,

CCiLL1.44,0,:

L. N <LtL L, ctdcau. SUU QIN cac,

L!C11.1.4.411

uLuza caac,a

UGLCacCl

CilLRLNUl

udLcla-

6L1

UGA

41.1.24 c

LICILLNI

L

4.1.tU

L, 44441,1.: 961

acauLa zic,N Anzu Elau CINcCI 1.0U) (C(,41.L 4.1.C12. Cte,

1NAL. 5 t

ItI

saa

CICCI Lmmu

cauu NAIJ:Lacaz,. iL

Lt

talL/Lt cacxm CANAW4l. CLU

DLL

1

c,La Nc,ux eleil4CAL:: 511 UAGI cILL,ca catz4 am.ca,a qcua: az, utc,o4a NLICI L11

'9I

LuoAL.,.a.

LcL'

N41143:1

UAL

E.11441.14C1* 1:4L:

CMULL.

zrtor aux LzL-Lacuu:L,

au!. zwaL CL:zciaLNI' CELL zaz!Lu Lual.- au 61. UC1GLalt.1:1: taa rcLQLa. civa,um cuuca: uFcluu' unL cLacl c,arLac, cucac ucatd, (CULL uu: zcac,m CCL zacLda cx,.cium 6:9)'

ElralLc

E4LEN4Cil

911

NL 091

AL:CV

LzarL Cella 5z1

LAN ZEI 4Q4Q4C4Q.

U41.1

GC:11441T CLIN1.411

UC1L:CIANC4.11* UNLICL:111.1C1.411

cua,Au

9Z1

NIZQ cc NLLIV E44 ULY

dL cci&i. rem.

961

UM

cz1

1201,11: ci,LL,Lu LCL 4L LuLLxixL 6z1

stun faArt.

LeAQL.CL.

611

alUlN

H41L:44:

KL

rt4L4

E.21441.140*

L'.441,01:1 L.:HM.4U N42 CLU LAN 061 Ca14,1140*

LcU N444N

4C1. 9L1 UQLIUL4C1* 1114

LEL/ LELCEI

1441441-14111

NLE

Itt

1.1.544

L.1.414

U41.4C440*

N4,111,4,11

UNL.11...4Q*

zzI 4QQQ4C4Q

SICLLUCCI LL4L1.1

Ncel

CIN 0E1

412C4ii LIAC441. 4K

4rXLIL'

'co 4LKL 4ECIL6 LQL. L.4 CIACILIQ' 4rULI KQ

rci

Lad.

tan

r1,1,Lal

1.:4ta011. 9L1

NUIZ LEI

lu

Nu

L.du

C4LILI Er4 C4 !NU'

5E1.

LILA

CYII LEL-LILCUL: C4Lal U41.! 4L 991 ;mt.' rua ULI L91 I OL LACE' CLc H4L12411 4EL 1:44r1. NI Ct. 691 udLuLrozi

udisar,cu

NALL:cil 4CL4 Ci

7144U1.

U4L L:C1

NLI LL.141EL L'C14 K4

UM Lzt

L:C114.011.

ESELM.

NQL ULN

U4N44r41:1*

691

EtilELLL' 4daL4c1 LNrL 991

;Cr

SQL'

9Z1 MEELL.H4C1' UCILE

1.://INI.A. EWA 4U4X41.I. 41...LC4C1

a: C1LLU

L'4tLI.C44

1.1.4141...li

41/41-40 C4 4L1.44C1 Ll1lL4R

LISELL' HLUCI L 1.:4114L

C11.1.0

951 Ca4CCIL NQL.r NEI 4C114

L'.EI

41.1HLUX

951

LE:

4.1.C12

1.,

ztacaLcu

UNIZ L61

1C4,-C41.1:

I: £5:6

CULL!

L.,

961

Ma: 01

PDF compression, OCR, web69£ optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 89£


ILE

OLE

alC,1-11 ANUL amts, NU Nat. Lax me, No443, NIAL:: L, alCIINA E' 4.0 9 L-Or

(Cil.CLE 17Z9) WALIC131: L:GC,CcEl ECILE12.1.1.L1LC laltLE4cC1411LIC,C11. (SL,L,ELc CE0441.:11.

it

4CLIAL ata LIZLCILI: uoLat4ci c, a CEINL: CtA LICICILECI UKGI4.12 cac, CCc CIALtal ELILE ELL

01

ELIC4,44: uca.ccA,ct 1.2atacai:

9

Lzi..uutcuu: L, at Lu z :vo L

IZ

raL,4

Nt CLtt 12CIALcll

61

4I

bZ

AMILII:CAGLalcia atzac,4 L!Lcl. L:c1 CAC,NC411 4U2UUU Ciac N1.11` LEW. otLL NU U&GICI. L:L4CL,' LAGCL cacat NC,c1 UN(CilcEl Ect4Q1ca cut; 1.21-11.C411:

cpalc, tcatu L:LC41' L, cacmc, C' ,C cuocit: cic Lax. atuiRcu atua.0 CAW:- atu NU alCUO;

t4401.: NA LLL' C,CIAN NU LEICV NI.: NC,

ac.44CL CMU: czAca LL NC, NUL' LL,LI 1.141.1441.1:C1.11 uNctu uccLcda udLta_NciANctda`

LI

C,CLRY ECEN MUM- alNccCI (SC, CilLallia 121.1.14.1.1' 9

ULJ

I

MUNI: UtEcN MUM.' L, catLu z:L

CCZ1.411,13: L:QLatE,a CICIEcLca aCtLIEL ECCEL, cara

atctctia 41.1. C4FL

accL: NA I2CELN Cauca: t41.43., igctu: UGLCili.O. Cc MIL CCL EcCIALII AL:LEW EFIC1

91

twat c,ct: qui uutuu Lc,rAir ac4acL: act. ctacaat4t4 Limactt: cla LL41:

SL

414 (VOW CAGLalca alCILLEL CLILIALC LuatcL Calla; EL241:1 NU 12d.C.1,11

LIcaCLI: NI: C,N 1.142!Cld:

L, catLu

(two.4:121.1.CL U1.24 NC,IllAta: 11

zi 4arclX1:1 CCL LXCL14041L LX UNIULLLI Crt. 4Ca 414 ri

atu: S :84' atLu L.:£4" CCQI.L.1 41.41.!CilLt4cUIT Ica ucAQL(ahci Cc uci auc, C,NcElLI Luccm auckca. uzLattxr

zt 4041: L, cttt.0 L:S9' LULILALX: CIGL610:1 c4 Ua au,clatt CQcRc NQcLca ac_,L4 ue.4ccua

14L4l2

mQ LICLOW CNUL UCiUZLLI*

LUNLA LC4 Nall. CaciMi Na CI' azact..rat cuceixr 11 4LL U1:1' LaU4L NLELLLX LUC14 LcLIrL LatLcL LLIELLXii 01 NI. UNCI 412Q C14C11.1 WZIC41:7

120 C1C44c.C1 cad CL/LCULL' NL CILQ C11SUl atU ALCM,' 6 UNQ C41.412C1

NCI ULCCILILI 41. dLcury LCCILC calLC N44r1. ca.144LX LEM, LCC4 N34(.1:1 NLXIZ' LULL CLUALCUl SZ LClu4CL 41. 14 MIX

C14C14 UCW.' 4CCILL L'ZJ LLL C4 Ld ;raw'. cdary RI c,dea Nu

N4N CLLLX11 9 U.N1:1 Lel N44. cicLAri LaLL La-uuLcuu C41.1.C4Cli ex

elLE(.1:1 Auurce, LL 41W RL eIN UUNC4r411 LU41.alcil NU UCILC LNL40 uL

cru,zu. 1L L'LCL Lmucelea L AN mcarL caw cLu udLLuix' late LL

(LLL)' RCI 'CU, 4L 1SLL41 Erdaa. 4Ium4Iz azu ccaplt R4 craw. eaLuax LL cca41 atUL NM. 44' I.:CaL NLLIL! CcLce CLUJ Cc CCatt.4* tz NC11.

MIL IAN' 9 NI cENU CL4E1.1 CCCL41:1:1 LNC1LUI 4CL LLrek Cit44C11

ucLaL,o' Lo. cicenlg 1.1.4U.14

IL ISU UM' t'

g UNCI ual, Nu uNee.ci Au,Lu

4 Nuu LcL

LIC1U,C1 Cc CN N4121:1 C11L'AL CiaLCIX 1"IULL

LcuueiLdu c Ca; LEX ULLLLLX NalL 1.:CULCI. ;arum: UR Gl4LL4L1 NL Oat

wars cdLid. urLmN Nis LcLxuLcuul Z LNLAc ucLaL,n rwrx cLuc I

X

ULcii LrurL NCI LLL ZCLEL!' EZ LTU NU, 1.1:1 41.. L1411.0 1.1.1414 CCalcCe

KO NUL QizurL uurce, 4L4L:L. aaaLc caaL cELd Lite, L MAU NU zz acrai. Ne, JILL' Luat rcue, uar,urr NciLLI R4 SUL' mr, 1Z UNCI 41C41SU NU Nall. N41.4 4C444. 1.11.44 LQ Cli.COL 44 ULC11.1 LlUcC4'

oz ciLri atU cmAcuL LCIrL, 4l uLcuu LL,ELL UAL'. L41:I

EMI] XLilUcCI ULM' LULULCI

CILLU 9E Z.

- 61 Lra NU u4LaLu auuNaa cLAtz ALL N4cl

ClIallar 81 LlCaGrl NU LlUL41:1 4LXLCL Li api csLi LLU atU LcL4ua' LIXICL NU LLL

ALL NU alCU N4LUZ1 UCLU' ULN uLL

uuaica u:alm. 91 1X1:1 NLq1.4,0' LcCarLi LUA ArL NU ardor'. Aar, CLN cl1:1 4Lralc' El 4N rLUL 4N4U WIN AtaLu ;du, ezNru 41.141-L! NeZL AN ucairLu QAAL: '1

C1.41:1

L!CLIcall. NU RIL'LLU 1.10144U41:1' LNI L2LX4LCI

C14 uoiLLue El Lcr, aim!. Lcr. 1SUl m4 4LC14 Lama, NAN,"au - ce, SS: E.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


E. SI: C.I.LU

E' 8E: CIlll2 41

di.Eucy

caccluu c1

LuezEL1 CL41 uw.E

NaL

4121114d' NL 41111

NAcrl* 444 u04c1 ueacal L4a1LE441; ;LUXL!

LNC1L1 N4LL.t4L

N4 dl..N

uru

XLCr4C1 C140

LaCLL! LOW.' CLL1C4CL CC1QaLC1' CG4ccQ NLUL

can'.

LNAL. UCL11 N1-41-4 L424C4

L.:At.

L4LA4

;car,

scLaL Nix 12idl.

aile!

NU taILLU

LIC1NC1a4C1

Ira

LIAC CCM, CNLLILLI4L

NU NL CNL41i

L',4LN4C1

4uarri. 4041

Nel

Natl. 11LLL

1Lt

UNLA' 4N

Ll.c.N

CL NG:IL

1,44L1L1' LLLIL141

-

C9

LA: Lam

CC1LC

OS

6' auLu.n ;LLLULt

4ALLL LI.:4LN4C1 LCL-LILCLIle

1.41C14EL C0CILC4C1

41:4 alt:1 Is CCC4LIC1*

NUL' Yc4 ErLu

OCCI

xrL4Lu

1.111.

C0L14XLIC LIL.1,441.!

Z9

LtLIACLP 4410 r.,cci !AMU CiCA: L:CLLN NO 4a1LCL USLA aLL.d, all4C1 cs

ra1411* NCIL

ruaLci 99 /71; Cal&

2iCL.

ii4,4a4

uaL.rclu Lll

4C14C1L-CN:

1,S

!NU NU

LS 124E1.41

ULN cLL.N

Ru

CLLC40* NcrQ

44e.r

ctaa

L.:CN4C1

LtNLIC1 CLLC4C11

4qCC1'

N4CCC1

;LIN

Lazi,

Nu

NALL.i.,o

1.:LN

LtNC4L4Q LtLr444C1 2I44

4LL s4 alLd LUca do

AC Natl.

a AN'

414641 CULL:

LIcal

ate=

L.:LLU

4q41

L:041C4C1

Eu.L.

ctrl'

OW

ALL

41.

L.:LX'CL

az4,. LmcZLQ

LAIL

dthe,ciu: NU 4111

1.:4QC

LICILQ4C1

tLia C4QNI.

09

ENO' cLiAL

Al' alallaELl ucactl c(4 NU 4uU c,24 rtt Awl Lark AL:u244:(aqat tit Autt t4LL actcu tcL4 ce.L4cc Eacict can Nat MA: 1.31.: Nat' NA NAlU4Cl GC(All UCL:: acc, aLcN 4 lUCN 4Uall.I.L1U Al alal4CACa

CCU =MN:

NA

6-Or

CACilGULIL: LE4 ciLtu,,Az L:4,ctct cartc,utoa lICAGLataa C Nat L, NcIL NCIU atc, ectuu 4 Naul: NU LI: UCL:

Et,

AC,; uctu:L, $1.41.4 LtcucAt:ucttcp Lz:ss att.0 xAcoc,:t., LA

91,

C

LI:

tea vacitat`

=put LCLU ACKU tartuu

CCLI Cl

LC

GA1,

uut

NUJ.: ca,

actAcau UaGLcil,Cl

tau

Lt, 91,

Z9

ta4ctua/a at,rtm

U.CMCILG4Cl CC,

n.uuta aucc, at; LcLam LLcat:

UCWL4Cl alA

LcLa Ecaca,

=LILL

drLEL::ctcLcada

t44co Ltzt44,ct E4L.Acta

utL

NC,

duca:

69

N0L'

05

ZE

r4e,czu,

EE

44 LL:Lat4Crl 4111 NU

cLaLry 4CL 4C4 Cel;LLI

r4C14CL

L4CLW

64L.1

SE

LtLN NUL; Lt1

L4CLUL: LOLL'

LA41A4NLLI" CLL441:1 LNUL4C1

MILS

uadri.

IE CLUALLL:'

NULLS, ql-LC

mai

-

=CAVA: 41.0, Z:0

LLL441:1

CLUJ.: L,

t614C1

MICA:

9Z

L.:41.LN'; 21.:t:

6Z

ULCA44,13: LLCa

agctu cata, CC, twILLr Acutc,ua acid C,t4 uuQ4c,Lr ctut<EL Lttut NU ucau cau644a ctctaa4ct watada AdtraL: mucts4 out atatActu ctQLaun auktu CAUL:: UUGI.AU: NU LL.,,CIU, AN 24ALL:432: <act Nu LucLLE4

zE

1U ULC4.4(4U

NU

41.41LE

tuctu.ct,a

,111

Lecm.ta acitca. ctc,

C' CN' 4zuLL,11.6

ctacu

ucuctL,ct

C.44.41.44,LE:

L,

ucactca caclatu 4GE, cit2u4uzi uu44zu (cItL)` c:tEuu uQ4c,u cutu NU Lucta L4 atutrt LUGLCili.4 tva Lit:' tuttcp CILLLc 4uucaLtut Ntu 124l4411` NU ILLC UaCict NU EtclA IL: mut c,Ltat NEC, c,,c1t6) Ea cacoucat ttata' (EctLE4U: MUM AcQL UCli.Gl.L' Ul acctut NU alAC.42 C14.1.4 CLialUl CAL ct4t4L4.11alUCUCU UCtlAIACW:l UQL4IltCl t1,6: carl Lcu caNt..tut ac, Lac Am;Ara UUUll; leLau ELLCt al. LNLcL ELL uctEtLu acictu caaNt. CC, tatE Latut NU ;Ca caActu' CIC, ctEctut NU ututco. taLLat Ctaal CCU (awl &Lt LNELL:' aQL L, cpc,t1.- U.UL acctut NU atctErt

tccc,a2.1.

AcIN c,e4uatcr

;MIS

4LL

AL ;4L

4N NalL C14CLU 44 LLtad 4c NU e,LaLrL uccarL au 9E

ULJ: 4X(.1.-1

LtC1LC

1.:LLLCLUL

NAIL

LtCLUdli dCLXL! ULU 69

IWO (LtCN4C)I

LZ

1.441CLL*

ACC1LLIL* CLQa4Q LaLY4C1 99 1.:Q YQ

41.11.C441:1

CZCLLL` CMLLC1c:11

cup 4L1 rr,

N4d64

sisal

LINA' Clar4 4CLCL40 NEL, ucLaL.,c

L.:ND gZ

4L1A44Cli

6Z

CLL. LL:CL: N4LUO1' Gill NU Lt1CLLI4 Oat

-

NU encuL Cc deau

NAL LAU LNLA UW uenoz Nu e.,teieiu EL.NrL 4N

Ca41-1,C1*

?UAL oaL.,

4LC1

st.

L'41-4411. 412

LCialdL!' LC4C1 a4LLLX

44i4

du

41.

4Lol CL

!AA.

01

alA4L4LtC1

'Pt

ualErL

C4L1 ULX;NLLI NU CLAN

01.1 LL1.1*

UAL&

/ALd CCItL;L: NLLECI C4LCCL 96 CLNACI. LMLCUL4C1' urEuL.,E Cc1 itcaL Luo LUAU' NU Lusu. ce, 'JELL C4 NU

UCI

ucacuLx.

ur.,NLu

144OLL4C1*

Cr,. NU

ULICIN' Lite, EL' Ludu 1L.L4Q xLLL. E,LE

CUALCL!* LAL LLN 1.1.4CL. LtLN GIIC 44C41.:C1

-

caaauuy

uruu Lit; UK/AZ! L41 LX1.4! AGM CNLA: 114414 muril LLLi 9Z XaL4 N4l144C1 Cal.r4L 4U1.441 N4LL.t4C1* CaU'4C 4LX4LL 01 ACE' cuaLrLu NUL.

ALLZL NIX LildL It'

NLC

EL..re,Lt

4/21LC LCCILL

17:zr QLLU

EC

zucatzt2; Lut. uctcLcuta: LCl ;act!: az: cm,u. Cr, la N1 UcCaN 4;44 mar

LAA41:1:Gt4C4C1

LE

L,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZLECVISION PDFCompressor £L£


9£: CULL'

CL 14 L1LAL

iC1-C11.2

E. 9£: CULL'

CALL 99 L21SL4M.C1' /Z1LErL NA LCL-LILEUL:

CaLcIi

LLSUCI NcEtt, C4LL1S

Cxi

LcElrrli

N/AL C4

INLZ

ruaLc)'

CICat xL CALECV UCLILICL

4,r4/.1'

19

(/ALErc at.LL

Z9

ao £9

LNUL NALL:LE

LUCiECLA

ACIALLI. LUC1LEU

LLLA NLCL 69 `CcAL

LxLcL Cad-MI

euLle

4L

aLto

cal2c.L.,*

LcCli

CUSAL!'

m4

aClAcL.: N1.1.1.11

ELLLLL1* AL:IULL

LUZLILILL LM4NE4C1 EL

(N4LL'4CI)1

mud

ci

)CL

L!NCI

LNLLA C2.4/11'

14LE1'

143441:1

xr, 4l

r/214ULN C.

Ld

ALM. ACUINEcEll NC& L,ELCL IL

12,42LrUll C/Ll11,1

El

NLI

(N4LL141:1)' NC& IL

lft

LLELZLI NC1L' 6/

L:Lci

Cali' coh:r Ci43t L.11141-! WIWI; 94 LMLLE. ALLL EL Nall. LicLCI

LLD 1SL

;L. ro.rru L1xU (NALL:LE)' liCa. 09 415.1.1.1 HYLLEI 4C14Q L:141.cLi ELUL 1.I4 NW.' Z9 (N4LL4C1)1 NC& CaLL:C1* xmL LOLL EL.4.

EXXXXLL rLUI,C) xU NCUIN 59 NYLL:

L!,.1.1.4* 1.1CLLAL

UNCZLS LNLI

Nci /9 CZ.L.4AL41:1* LNat.

cL'

AA /4EL

C1ECI

Cad/11

M., 19

4LCJ

EalC141`

CUSCLat IAA

LINChlr L'.04

4.1.1L*

L:LN

YLCrL

1.14&1.1

ccLaLcr

14LEL!

LECLL:LCI

14 LEL

LULL: mini MAN iZt441:1 LLd cLe,o cca culLr4 4xmL e,uent.zuw..r 4Lci CALL CiCA CL ilEAcC1` NUJ, CMCL: NC,. MC 91 /ACM Nl NUL!' CZ=LLZ CLxLI

5/

NUL!' NUL, C. ISL itLEL: 4c

59

99 1.11ILLL'

041.41 99 L!LIV CE,LLI ULaILZ i4C1LL' L9

C1U

NAXE EN/AL Zi ucL.1. NIX AELLN

CAAQL

WIN Mac iiCiLL'

LL'NLt IgiCicE1

L24/21L

NLIC1

NIAL QACL 0/

xci

ClAcrali

1'9

Ucde,

KIALE

1.1/21Erl NG1L

L'.0V 14C.1 NCi

C1C4ISLA NALL:

CLLN

&ram xU

C)

evenae.oi xLUQ

tcLULII. cl/ZEL 4LcCl cL

;OULU

CNi.*

14404

YQ

NUL.1

kiLL'

99

2C1'24C,,1 LIC112,4CL

EaC12'12C1GLACL L:CUI.C1L1

LCI.LCIL2'

uatcau al C11.4C14411 rcau atauci. aGLca,a 44;4: ciau,aa CtC411 1C12.441.2'411C,SICN14111.. a.attu wart au:L:4 cL uLau Z:b£

l' 4:b Cl1LL! CaL,

USG1,12

c,urtaua cLaau uact..a4a Laa ui.J.

iLtm: NA

Ls

ci.La cctu..tal-au:

g9

C4C,11.

at24C,LL240, CAM: 41.111.

U CiLa UU«UL

12,14C4 24C4'

L.,

19

NCCA:L,

MLCII:

4

LCL

6L

4LI:1

19

NC,11444 CilA41.1 LC! 244,E4CUL14,4C41.41:1:

99

:8£* SI

t CCILZ ChLi.Ca

CULL:

Z9

L, 1:41.1.41: IN41.41.

Ac

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor SL£ optimization using a watermarked evaluation copy oftLE


9L£ 9:£br LL,4141.1 NLLL C1-4N4':

LL£ Ut41.11 CLUCI` CLILd

4141,411;

91

L'M4ta4t40i ALz1.40,: cLLL< ruituxt. L:CNL: eacLar: cal LC/GLa141:1 41.1141.L.Nt LIN LINL:

C414dIX4Cl: L, alL1 Z:9SZ' cat.: ac, el all-

;LAW. cacc, CLCL 41INC,W,411 CtU1 UQLLL CULICA,11* NI.11.411 tlLatCI, Cc LUQCU IIILL Uei

LI £!

cticata

Z1

12ClLtaCIL4C1: L, (21112

01

aZ1.4:41C1.. SNI1',4* LICALACI ClICL::crl cat. LULU 41.44a: cLt1 otELt tcc,

L

AN LI,VALGI: L, CULL 9:b9

(auLcu: ctuct. L1CL tcdCL2 CINLECtl2 Cleo ctdcu: rctc,,ce ELL' czauci LatAct- L, cuLu 9

coo.

9

;Ica datic:L, GILL 1.£:6Z*

uLtqaul: 14l1.41. ;CCI C44CU ctut.t.c4433: cal 12CIOLlatZ1

Li NAll1411'

CL AttxUL: L, aLL.1' Z:91.1; 11411 CLUJ., ENtaL 4U011: 4

12,1' ctcasuL C,E[4. NLQ

4101

cl.C1

C41.114 NGO,A411:c2cLca,ct cactLtzL 1.144 LEW.'

1.1:6144,1:"

CIC4C413:NA4C,d1'

LL! UlCIli Na41.424L1* LUL N41441 LcCLCCI Al =ACLU 1N41 NeILL!

CLLN mrco CCCl1 Nucce cLatu ciuLcu Cu LuLL,L ;co

C4XL

cLaue cuLcc4 ai;Laiu uLLL, L'L LCL Lula!'

LxLcL LUgl.CL! 404.L.I. 9 ULN CLN NUCO DULL NU' 1.1.41C4

L W L'.41..14:

aircUCI r&

CC4Q44LIQ 41011

NuL utizu eacuc NLUC1 Ut!.11.! N4w4c Luo rca4 u;c. L!CalLLL!' 44 CI C1LCLU 44C1.4 91 L!C44!alcCcr.1 4LCL4Q LUCM4N40 LI UrC1r4411 C14CLLLS 44441411 LULILLLcC1 N4 N41124 CUZLEUI 4UC1 Ulc 4CL.4' 44 CI NLLic U41. 41-N41:1*

Na 41441. C1444UC1 LUULEcUCI. IL! 14.Cl. MIL. El. 4LILL, NeILLM:1 NU 4CL.41 4XC1C1 144 Crc CU/IGLILU41.!1:1' NCI NCLLI C11.1.14C1 ULN' 91 LCL.c1:1 en;

L'AN ULN

CU CL 11444L!' LCitQL! xU UalCLX L:444L: CxIL 1:41,11' Llx ucal ;LELri.

LU14C411 4NC1.1.1 ILO NAL! NeAL C4LC1 LILIc4U 1.!U

cC14C11. NE1-1.1

1.'N1.1 4u41 uuretu UNCtir LuLaz ud1:11.: Nix NLL uo.o

xU N4LL:41:1 N04 41,CL. C4cUL4 Al NU LLX4' s1 4C1.1. ;Nal. ULXL iLAUL

cLow ,aautu auli NALL!ca LLNUI. 1.12C1Cr44 UULIcl' 9 CLN NU I' 41 LXL! NALuo ;au; cl ;Axcai uu cLuu cxeaL ,uaLA uaLc

ULmm N04 C4 NCI iZgLL! NU C, Lcarc N44ral MAC! LULU ri.L;. 171 i4ciLL'

ueacz,o

LNL.r

undL Luc Lai. 1.:Cada1C4' N41UcC1 NCILL',41 4alGLC1 Ccrc LT/ CC4 Nall. MA& CI.' AN 4r1.11.! NeILL:41:1

qtad: 11.411.11 (NML4:)' xCl 15LC1.40 NLUCI Le! 40141 4441C1 N; dLcu. uLL.r.

Ld ;N;Lux uLu aLicui o14c1 x4L NaL ;dui. 4L'Q

1444L1L. Al NU uLui ZI LELLcUc AL.1.4111. LNZLI UqUC1C1LcCI £1 k411' 412441:1 11CLQ CCIALNL LCAN LlaICLI 11 SiC11.l.' XLI.clfc OM NU NALL'.41 C4L4CI ULU I-MAO CILCL! NLX1. al; NeILL'AQ LUCU 41.44C1 1.!a 4414 ULLU 01

1.:L4 4Ci.c I.X1NCi4r4C1' L4L 41..N4C1 NU LcELECC11 441.414 LLCILC

41CLL'

Zeal. IL! AIL;

x;dt xU LQGL 4C141 ctAU NU UNC4111 441 cl 401 x1. N4L1.'41 lcLiL 41 LUL caL NML LII,L CMLLU4C1 U4C1 N4LL!4C1 LxL4L LUUCC1' Z ULL.L.C1. LGICI 24 ;LUX ULLIC11. LULLILCI

cuaa,u ccuaL u;,;L: L;riuL C1Cr4 L'.4141:1

CIE

LAC

14014414 ALUCL. LcisLi

caLut. 041 41.1.414 Lniat LTI 6 I.:441 LIUL elCUZILILILLL: CNL4dLU L44LC11. N4L44C1 ClUULc1:1 4q4I uuttu.r cru.cv ULNirr ;Lt. LCA-CIU 44 4tC114 4C11

CLLL! 6C C2LiCkl.l,U1

Nan 4l.L.44,Cli Lei

calal xU 1.!LiS44L! xmI talN IL' 411U 14X1.14 ANALL!cn

9 CAL( KLU GILL LIN1.1:2 CLIC441.! Nez LcElrl ce2c caIN LALCL!' LNLACI NL 4014LICI' LRN 4114 114.4

craiLa NU CialN LLAUL! ;Call UlUILL x4 Lcacril LNI 4l1.44CC1 NU UCce.! LILL LIC41.1. CILCW UGJI. LXLI u;ar, rata liCaCIL! L NCI UCGLL4 uru NeiLL'A,CI x40I ridd ;co' LCCLLUO ez; ELLNcl 422,1 3.1,1.12 6£: EILIZLIAL( PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


1414Z11.11.1

C1LEcLICI LXLACI

AXALL!MI

6£: alLU

1.11.1LLLAZ

CALL' XLIL ANLLI

L:LIL'A,AL! ALIELLi. UNLIL

cLL&GI* xcCR

Caro uurhcmi. LCLfcR

LZLIccLI E4LE1 LNLIL 1E ACiLLS' LOLGR AMAX QLGLL

OE

xL eilacet

NUL! LXLCA UNCI

-

6£ aLLL

e,Latrat 44d. rXIL EXLd NalL Mal 61 NIX LI4Lx4C1 NEA 0Z EXali CCL Calf. KM.

C1LLL4 C4ILCircll ALM LcELCCII

LetuLre,uz.uo C1LLLX!'

CL:LLLI"

LEL. NLI LLMCLIcalcil N;111,t.C11 K4 41e!Lca 110,144ZI LR CICA cri;t44.0 ZE ACLELcili u1S11 Ercl;crlO 1.!Nci N44M EELNL UNC4.1 LICX1:1

Auci

ctaL &AL'

C4 tc L!,,LX(M. UM CL'

4C141

CE

xL

AUCI LAL11. 4424

C1LLN XL( 1S4414 AL:CLA C1Edalca LMI

Hal.

LC4

LE

uu.d.Ld

reluulz

e,L.

LNA

LME4X

NZ;

4;

SUL LIS

ENALL:cli ASEL

ALM

XALL'.4]

Lc ;14 L;NCI

XALL'AM

4x

n

acLL' L!NLal.' LXLI WZIC141:1 xU ELN Cc XLLSC1' LIMN xe,Lux: ute,a, uuaeAL XeicUCI NeAL NAL! NIX LNL NULL' Seff. 4aLL4 ;LXL XC XL AOAdli UcLCAL LAW 444 ALMa XeLu4n L1S441. EN4LL:4' Lccrc NC/LL' LLIC1cli ELX NU ASCE 1.44.LC4L LLIM.C1' N4LL!,,C1'

LICA' ccaC1CL NC1/211 xCc 'CO ElAACCII f:MalcCL SC4' Erc

LILSL 4CQLL

ASLAM. SUM cULA

Clc

LX41 A LS L!e!ALLI SLral cELX

urI

c

6E Clc.

;Sal'

EC11S44CLLI

LL:LACCI

C141Ci4C1 C4411

Lat.:4E 4cEL4 NLIL

xL Ld

NIX crAL: 4C141 C1CiLLC1411 L:CICL

cLISL! L!LILSL!' LCA 4CLI1 ccaLL

SEql

xU x44L

ACILELI Le!

44 ot

14C/ce24L

1Se4:1* ClUal`Cal SAcl.: AN SXCZL.

NU 41/.444: N4CCI ACM.'

N411241:I CSCCLU CA1C11.1 NC,441.4 <SCI.I.LE 1:1N

UCC.4411.4

uatA: mac,

uLeiL LLax 4aza4xai eicL

EUSL!

XALL'.41:1 1CL. CLCLI

xU

144LUE.O

;CO

CC4.12N1-1:1 CC,C, NI.

LE

radtActL, atue,o, L NLC L',C4r4,24 UNC411: J.L.

zE

L:NA4.44.12.

C11.1-11.

mum.- 12CE,N ti.Qat: Nat. ce, Cauca: CAC, Cti..1CAtl

4rEal NuL

EE

iz

LIXL,1.1

eAdal,M NEU. Cl'

N1.1

Lca zz LcELrli ENLL

4X441 LLCX 1S4

MLLL! LI44cl CA Natl. cm. alLi4eiL,a: LIalLci-LIcLU-411

441Se4L:

LElra

L..![241:

NL/ CMLLC1411 ULLci. NALL'AQ

NLI u,Lat4c1 en4 ALL!: Ltenru. UUL

EZ

LILNZZ'

C1SCI LLLCL! C1dLL ULM XALLMT iCL x4 cam:, LAE= SLLCI SL 441.4 lxi AL Nci NALL-kW 4LISUL NalL C4 waa. xIAL azu c.ruu LEL Neill-kW

Uruu LI)CLLc

U1SLL/21 CZarc

GLSAC MLA

curl

4L

Zulu, arcl L4 Nall.

NLI elC4. L'ALLAW

e,cr, 44?4L

EAN SActICI 1:4a/A LEN

LML1441L

CEL LXL4C1 ULU' L!SLACI CUcc dela LMIL,CM

',Lay Ld CAA:

9Z

LVZIca, SCL LASLCZLIL

',Lk:*

ELM U'.UL 4u41

IL!' SO IL! uuudl.C1C4C1

xi

CLL.!

N1444 Lcm

LC-140i

'Z

E4Lil

eiar,un Lcl NalL

N4LL.N.C1 9Z .a.141

AL

4u4Lici.L.

C4LC4 XALLIca 6Z

SZ

VILISLL

L'EN' CSLACI LUILral CM!

-

etalrai,c

taLiA

alLuac

ll SL:L.9. CULL: tEl L,

1.12C1GL4' LILWIAC1.1:12CCN

9:1.Z.

xmL

GUU

6Z

uucac,. *au.

aNuta. Ata Cala

ULL41. N411:40 C4 LILNL: U.AN

LAC* ArELrc. LUCLL: NUJ xao. ElX11 XLLIL caLLL LNI

SLEc alSZL

L'ALLE1

;CU'

1441.40` L.MacLI CL

Eale24 LLS ELM

M.SLAM

ANUILT Lxuu

LNALL'A,CI

9E

?LI N411.:40' cruel

AL

!Ma

SA

EE

ce,.xmL XL IL4LL' xmL.

x41

xLcL

XLX

N41L L:MLA IL! Li.ELCO

ACialcE,M'

NeAL LC LC 4S4 4CLI:1

LCL

LL!CiNCL,r41:1 UNULX

GCc

xmL 1S4clr40

Erlc4C1 ALM CMSA

LMC1LIL!' f.GL

QENCL Lz

LI,LN LX41

AQOGL L:alccL SEL

NC,11.24.4' li1CLEL4.

Z:Z

(21.LLI.

L, ANctANct:

ZZ

taw4ct4 uuLoa CaCt[44.41. LEaCLI: UL1L EZ tNal CCLAIU 41.41. GC4L: LC tZ cut ACII.CL

C.41.1,Nr4.)' (CCSLCLE: NILCI ACC,

Luttca c,Nat. uati.c,a Gca

(Mat'

ac,

uNcu.,,:rzca C.11.1.1C4L'

614 EC4.1C4(1.

LClGLc4 ;GC,. CULL:

CpC41.;12:

SZ

al.,L4:L, 9Z

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor 6L£ optimization using a watermarked evaluation copy of8L£


I:I-MULE 6£:

4N

all

=en' aro.

Nl

U`CcL CGlLQ

EcOLCI

95

NI

CU4C14C4C1 Ll44114 LL.l4411

LLRIC101.1. L'ICI...41:1

LcElral N4

44-C4 ttirt.

C4

CUU6 N/AL C4 EalA

L!4414 NALL.kCie

CLIGILEL!

55 1411.4141*

444CC1 cElN CC1LQ

I.CCILCI 95 LIMILLULI LAN

XL LS ECiElca* 1.:40.1.4 NCI 1.:LCULI4'

Cl

4l Lvt.c

444CE1' L:41.r45 cElSt EC1LQ

LcELCCIV CaSCI NAcCil L!LLLI. N.:AL

LIUMLI.14 6£: CULL!

CULL;

LGC4 44 XL, uU

N4LL241:1

1.1.C11r4

LG N44I. Ur4L,' CCILC1

411.C' 44 [cal. Ld 4k Lltilrale NU

mutz.'

NLUQ IX11,21.1 NL.W. LNL4Q

ClarcUi

L1U

LEL C4 1.44

LC1...'

C4

1.444u 4c4i.L.v tleiazi

4N

law

c4u

aut. xati.

N412

rci

NCI

114LI

tit

4W211.1L4 !ACLU

mud'

1.1.',4411

14/71MEI

eog

NIL

Lutr4ui urouL NL

1241./.4 LUNL41.1

ca4

o_taa

141L141:1 CAM.

Nall. C4 L.r4eim4

4/Wt.! LI'LL41

41,Cl.

Nl

az4LI..!41:1

CNLL 1.:NL1

r4144Q

carom

MAW

,...ualat.

=Ix

NJ.

c14

NIL

%11N 4ezo14a

rata 4c4

LAN

OL

1.2114. LJALL,CL 1.10.

Z:6£'

CAL!

ui.ct.a

SS

C11.41.:

CAM

RS

NIallk:L,

6S

NC,

Neila4CF:LICICILlatCSMC4111.

,

CULL: L, NALL:412: C4411014 11.411C44

EaLc4u: cutat, c,uza tco.d. ucurka

Erc

ul

C1N41.1.:41:1: 41.

91

umaLct NUL! cCAL N441.

Lt

4EC111 4214GLI.

LICL

A4Gl 4N He:IL

NIL LlAlral

2

Car4LlCI

444L'.1:1 144tULE 4/211.'

NIL

rCUl4 NL ot,4a cua44w UNIX ALL' 44U 61' LNL4C1 r4041.1 Ld 4N NL LrClrLI4 ECIU 1Nu 1..leAr14 4r4L'

cui.xxu.r

al KU 4ar4m

NIL

U41

N4L; 05 41.1.4411 N4CCI

4441N1. LlN41.!

LlNr4141

NIL

cdLE

41.1Cad

CEULCI Nk cena4 CLEM; all4L1

1:41.141.! CC4 4LC411,

I.N1.41:1

Lrri 4/41.'

L.4x 4en1d

9:£C CULL

L,

LAIGL: 1.11.1.614

89

acl LICLOL:

69

.4caccu actA_c.t uctaciwa

C21.242

ca,a41.1.

maw.

Lcr4

mum.

LCC421

WILLI L9

dL

Cc

cactuti.

41.;C41 4e4C441.

N41.11.411 C4

4NC141. NmL 4Nral4C1 NLULL1 XULC41:1 EINLI

umaL

ucItu41.. caLcl, ucruts:

LS' LZ

NUL! N412.41:1' C11.L'

Luv.L.ri.0 c4i.rez ClI1NL UCI IC 4L41..1: GI.44 4UCI I.:1.444 4N

C11..L.M4

LULL tg

LCAGI-CatCl

CC14N UCH C41.41:1

cc; cLuil. td

L4lCm

st

NIL

11411

LTE04,1:1 NU LELNI.

44 4CLI..:

Q4411!'

1.NL4C1

L=4 41XL

UNC11.4

C144

C444G11' CNLA 1.14/211. CalC4C/ 69 LULU' 1.44r4IM 4e.h.C11. LUCA Ealr41.1" ULILI.41.1

en4iaL.4

1.4121GC11.

LaN C144141..

cazi. NIL ualLuaz

99 ell.*

Witt!

Aca.

LlN4LlI CLCL4C1 LC Lll:1 L9

C41.11

41.' CLL

1.1.:L44440 CLAW L!NLA NU

4L.141.

CUL121.C44

4N

/21441...1.

UNC Et

4uLLU cLe.,u

441.NL.: NL.1 C1X4440

1.41.L

4411146 N1 1.:Ul.r4C1

r,,Cl. 4N ahua..a'

Z.LI.0 NU NA-rCli

E41.0 N411:417

NL

ru4r11. NZL.

C41...C4UCI

1.:C11.:40 L/1.144LI

44um 4dui.

u44T44

calCcAl AN I,LEL ICI.LV ALM 14CiLL

41.1.C41i

4X1141.' 11.411' UNLIL41:1 NIX 41C4..l.

NUCI NALLIZJI LAU' 14EIL AtIELL 4144 AtIALE LUNULI i4C11.,L1 f'9 LIXLI.: NCI 4NC1LL` 4ar4L L4L NIL 1.4144u 414 tr4u. CCL 59 C4L41i

ZSELL' 4N411.440 LeI. 99 4NCLI.1.* u..I4L GL4 ua4414414.

41.e2IL

NAL! 414 4CCCI 4CLLI N4LL4C1 mQ NU u1C4L4C1 CNmL

LTE4LZ 41.

-

Ll41Ci4C1 C44C1.1.1 41. N4LL!41:1

1..:CI.L.N Li.LN N41.1.24C1 Z9

ANELli* 44CI. NALL'A ENLULLZ 1.1.:NLA*LfClaL4El

urezuu.s NIX N44. Nlalz N41.L.:4C1 zt N1 aaLL crivaLn. 41-eca C4U

Xalri.C1 E1NLI GALE AlCd. LNLIL.I.LI NU

ASZCZ.1:1 ?KULL'

EL4LIGI'

?MCC/ 65

NALL:41 44 eadLol eiaq. NIL NAL! NU al.:4u L.M1..141:1 1.11144l1 E41.C1 09 NU MAO 19 LUZUAi ;Nana CUSli LINd Gra.11:1' LUZILIcLI, 4XCI4L.L. LAN 4L4L.: ELM att. ZAN 4CL 1.4141. NALLIZI 4X444 1.!4LN4C1

9

NAL!

CLNLL.11!

4lt ro..rrt. ECLaL41:1

CiGULILLI l.4t,

4x Nall.

4c4u.xL

1.1411.Nal1

N4

C121.441.11' 4EC11:1 CA4d411

MALI

L'AN

Natl. 4CL4

4N

UNC1 zs

4uGlrli 4NIAL U14 NC11.L.'

CS

Lll L.:LICIN4C' C4

44

c,iuda- 2.4 ciucaut.cicak

uuttu. 4La elgtz:4ti. Elul zt uNcitua NC,4C,01 4llaL C.44,4g4 Et

C4LLI4

At41L4Q N4W41:1'

ututu:

bb

AGt4LICI:C,G4

OS

lull ZE4 LCI.G1.4.11 uNgiu: uNcia4a,

IS

UCalcCr

LIL144,,U

caucu: at4 lUCI tC4 LCI.GLZ CRUM,' atc,

Cola

PDF compression, OCR, web CVISION PDFCompressor L9£optimization using a watermarked evaluation copy of 09£


ULICILILI 6£:

UELLLU" UELLLLf

N4t.00 Cc

Oil

Lic44E1

of

r1.01

Q41.1.;

C4L

ckEAL UCLCL,C1 IL

AN 1'N0 412C1' cC4Ll

L1.1.11.1.41.LCCI

UCLCL40

dttakrla

LcELECO

rm. rELd ;MU' EL

44

Cala

ALL

N140 Cl' 'CLUcCLO

LI.L.LL11' UNL41. X4LLcO

c

UNGACI. 14LL

44 OLITXUX

U4Lt41 Ell'41LEW UUL/LcO XU 11CLCL41 Le!

DILA* CC!

44Q OOLLC40 ULLL

t

41C,LICL: ULLLLLE LULL N L172141;

441LQC1

uurna

Wel!'

41.2!OL LUOUCLL1

EN Nall. 1:4144U

44

Cu

Lc=

NU LOU44241 CIMEUX

N1.1.111

4141

cLU AUCcU

OL1441:. LOCe!GLEI

Nom

OULCCCI 4144[44

ClUr44i

E4141., ELN

1.1,01L

4SLOL

crd-L

1Lf.

4LO=

ZL 421244r41*

Nre214 0441.1 cl.14'.

l41L4Lcl QUILL' ccaLIUL LEELK1' LIELLLLV

eIN411140 /11144L:

1.14241

UcCrQL NLICY 414.40 LEC1LE

!MLA* NU 4CL LULL441 UEC10.11 ?UAL NU aurXc 6,41:1 XU OLEE40 UC14NC40 NU Lit-NU Xt SL UZSOCICr e2/CL LAN OLE Cal. NEU*

ca.&

c4razo

c41aC11

U414C14C1'

LOUelelcCi C141E1140 UCELL' CO

Lcal

4WI1L:4C

ENLOLL'

4411C14

1441

Erc

/SOL

MCI!

CL 9

s

NLOU 14E41

14[414.

LUCKEEZ .CELL CO XU ur1.424,0

LUC11 LcELCCLI ENLOLCV 4C1XOcr41

Ld1.1.11.

Ltel

LcL cicla LOU EUCI' NUILIc ?M. LNLZIO I-NOW XU ELM 421.1GLI UNal* 4LL414 elUcLU UCLCL41 44 L.,,ElrLL XiL Exi.e! Q

rar,co

UELLLLI 41.1 Cl X4 cLEell LcELCEI XU 1.1.40.141 £L UMW.'

4d1.42

ezULCINZ'

Clt44/.41.1 NALL:

CIGILE CLACI LOLL

410C4120' UCUcall CEL XULcLC7

ELEL4

1441L C1CL 1UL z

1f.Oe!Ed1

44V X41L XU 421-4L1 MALL' GLIUL LEELK1'

MAL 4LI Lxl ralE

11T1'

UCL4ILI

Le211.41-cl

NUM!' NU

41414141' ELNCO 41120' cr4LL 1.1.!LULO LA.LICa

CULL!

L

EL' LONOcrO

ELLCL:' L4UL42C40 UlralLEU

41E4414 Q4U LfE C4 LAE& la,c4LX1t. L NIA 1cr4 NCI ECrtQa LL4EarLi 9 Uli:1141,41 4Lrea Oac4 UECIULLI ?WU U1 144L4140* lreALLLUCI NELLLIM Ora UC1LE 4L/214 44 411L, 41:1:11 L41C1LL

al

44241 LieZOLL

Nal, C4

UCE,LU*

U1C4412

coLuod own 4uxu41

ULIGLA NC,N

c4

Lutu.ruv uar,

LILLk 4444I LcUOLI

rco

1144:1:1 Le11OLL 6 LULICO'

UNLL

Lutu.rLir Oar,. WAX

'MAO

UCL,LL cHezi. ArzuLL.' ucLaL4o X4 ,,dLNL of

Z:t.' CULL/ L., Lt'cr: NUL NUL CNtail laAN CU' 61C, LAO. C,241.11. LIC(C44.12 IICAUCLU: LIN 111.1.EL NU: CaLICAL. LICA UCI.G1.4.4 AG[41.11:1:LPC4 ELM' LCGLL Acamu

12(C41,144`

NC,11,240:

Z4LCI

6Auzia.

ucE,N,Q ca C4t4l:12: L4atocu £:017

ECA11211:

C4u,cua'

UCI,C414413:

L

uata LIALCLU:C4GC, UGta

6

u.agrzcxL. Lu.d. rata ULAN:

5

aux.

IA4L4114.

LIAL,c0, CULLNLI tEl

ctLL Cl clLClc Lc1

211.

112.

Cl 241-CILX

4thc 69 Oa,

CLLCU

Q` QC

ttti.

UNLA:

C4C4LICI:L, 44WCIL

L

PDF compression, OCR, web £8£ optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


uaLALI ov:

CN/AL

5Z

endL.1.

L4.u.

LuL NaL.L4

cicala

NIAL UONOcrcEl Erc NU

ov:uatz,u au.0

JILL LUea

dL4'

!mai( Nu

1.I.OcLEI.

c

car tz

(CialL9 AUCI

CLALi 9Z LEUElAlll" LCLGLcQ WEAL e.iaLLat NL Er1.1.401. NU LfiLici. NUL' NU LULL Urclarc Gi Nrc Ulalal LcElrl. NU ,14,4! 'co LAI; Calle

LcElrc calC4Lrc Calle Ncal NOL

4;

NJ, 9Z 1.:1.1421Eli*

NLa

Ccal

UNL.J.' cNC41

NL

;at NIAL au.J. Cl C4

tiAcCO cElN ELN

C1Gr4 LLALL,CCCI

aL.Aud ClaIGLILI RtCc ONUci

CALL' 1NUc1 NalL NLULU ACCI L',EcN 11 L..,ELra LAN NALL:cO NQL' Cc Ngt.1 LNQ LNall' 454 ale.k. 4114 ECcl' LAGL NO

6Z 1.1.1.41dLi' 1C11.11.:L44

NU 4.L.L.a. 4N N4LL:c0 ACIO.

Arti.L.L.aL ,,u;d1. Rc NL ENLA' LiallACIcO

cEC1c11

ua;cLui

1.141.10

E.

ZaA U1. Acic1

Gdia

lErc

Zc

al; AM. Err. CL.J cl.:41.! ANL Err. I.CLci. r11 NULAUT AEL.I.NcEr ALLA ccL.LEI uai tiaL

LAN NULL' L.NoLrL CI. NIaL

Cal:IL!' 4L NL1 Oat NLQ Lat14Q

fclO

CC

LALt.N1.1.11

cLIALi NIAL C4 NALUaT ClOrc

uru,L.,oe uatLuLu NU

,LO14

LIN

;co

ENall.

NOLLIO' NU N4LULC1 LMLIULAA Luuadaci.

clQa:

Ecla ArLL.;co att,

1.711L41,

1.:EcN

wad ;co :1

;ar,

4LQ.4 uLAL.ro

au!

CL 1214t.U' 41L

411

N4LL:c11

Nt..1

alll.raO'

Al.

ACO

SL-ZZ

N

actui

aNca Lutacu CL cautrl muL,a LE1CLLI

121.-CALLC

C14

NIUI

1.2C411-:44

<at

£2.1..ML

Ncat,

LC, L:UNC44141:1:

EZ

LW' 414 uLlarlt: aci clualy twat uc,tclz uct.cat,a uNu4,1: 14,4%

LZ

Lal 4,61.1.NA. CiCE4

tNC.11. CMC41.' GLC£1.:

NLUL<4 ,ca

£4. LC-I.04W

IL

NI

caLao' ;ELL'

LAN £1

GAUcca

LIClNrl.

UNCI

ANALLica

ECUAGC1 41.CL1S

NI% 11; LOLL LLLI NU uuclai uco' :44 1a441L/' EaL,La, ueaLdi si El Nal. L:c1.0 IL! 91 marea. 41.0 czar,. 111 4c OCci. Aac

-

ONAll..!cfr ccOLIL AN ELCI

caL44u rata 4C4 caLep Liclq

c44l

1,C4NIAL'.

L1 Lf1.11.41.1 1.1.!OCrcA UNUL.

LNAllIAO ALLA'

NU

;co ,urL4

a;,1.

ccb...1:1

LOW' ur...EL: ,Lau. aar, NUM 121UL 91 4Lrc 1.1.41.1.41.1 c!1.0 4N COalLA CUL rl.ltr.1

EL ateaL,

LAN NULLLIV at,ea C4

cLldLU u.;E xaLrLis Lc;

4i

dLcat

C4

Cr. 61

ralC4Acill LELcl AL'

Oat AALci.'

clIC441. N4c10

NAL; I.NLAO

LLII.!ACI. Oat 1NC1 tz 1.1:C41.1ci* 1.14.1:2

1.1.4211.O4

Lcl 1Q ;ac,uoi. uL NaL

1cLi LAN LICINL' C.

eaLaa

LLN N41.141:1

uL.LL.LL:

11114

cLao

N;Luo

Acel' c4

oz

calOCli.

L4,1

ONLA

ENLJ.' AAcAlLr larcLc Cc INLX zz NALUXI UOrc la1C1L 1.NL4CI

EL:C1

LCcatl NAcLirl rea;uL NaZL

1.:4214cUcEl

Ci

114

caLL:

atLuLu

daLu ZULU' NOUCUN lAux,r NLutu,ri. NL ALEcN

112

C1a

;uo ;Llo

L4Ltea

NU ea;urL CEL

5Z

9Z

sz:oz taiLu.

GC, L, L',CALICLLC:

LE4 G.:5'9' CULL: L, LLE,C41;L: EtN1

NC, AL LINC6144 GIL4NLLI 4.LEL

LVILANI,LI:

cla

coa u<ticat acu cca.uca' ctA uLau aux rdnucct: uo4a4u Nun caLcp' cx atuNim cItLa um-au, 12.1141.A1.1 114N uLNaucu uu,uu L1C4111i: GaC444C1 A(SI.C,4' 1.1241..4 NU catuc,N GctEt tzumit: £2112:Qac4,4a ccttc,ta CO.L£1. 1.1,N Latc,Au

(L uttLcuta La,

W24E1E1' Nca CAGt..