Page 1

Introducció als marcadors socials: Mister Wong

Què és? Mister Wong és un agregador social de favorits. Es poden desar llocs web interessants en un compte personal al qual s’hi té accés des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. Amb paraules clau pròpies, anomenades etiquetes, podem emmagatzemar els favorits (també anomenats marcadors) de manera senzilla i organitzar-los individualment. És el portal més gran del seu tipus a Europa, amb més de 2.5 milions de visites al mes, segons dades pròpies. El servei fou creat per Kai Tietjen el març del 2006 i està disponible en diferents idiomes: anglès, rus, xinès, francès i espanyol. En la versió alemanya hi ha marcadors a més de tres milions de llocs que han estat desats pels usuaris.

Xarxes i marcadors socials per a empreses

Pàgina 1


Introducció als marcadors socials: Mister Wong

Com donar-se d’alta És d’allò més senzill. Només ens cal accedir al portal de Mister Wong, a l’adreça següent: http://www.mister-wong.es Ens apareix la pàgina inicial on, just a sota del logo de Mister Wong se’ns mostra un menú, on cal clicar “Registrar” i omplir les dades que ens demanen, clicant, finalment, a un altre botó “Registrar” que apareix al final.

Durant aquest procés, podrem complimentar diversos apartats no obligatoris: “Instalar botones”, “Completa tu perfil”, “Cargar tu imagen de perfil”, “Importar marcadores” i “Twitter”. Ara, ja disposem del nostre compte a Mister Wong, però veurem que el sistema indica que ens ha tramès un missatge, on ens caldrà confirmar el registre, cosa que farem clicant l’enllaç que hi haurà inclòs en aquest correu electrònic.

Xarxes i marcadors socials per a empreses

Pàgina 2


Introducció als marcadors socials: Mister Wong Un cop fet això, ja podrem accedir al compte i al missatge de benvinguda, on se’ns informa que ha estat activat i, per tant, que se’ns reconeix com a usuaris, cosa que podem comprovar veient que apareix el nom amb el qual ens hem registrat just al damunt del logo de Mister Wong.

Si no ho hem fet abans, ara és el moment d’instal·lar la barra d’eines per a Firefox o els botons de favorits per a Internet Explorer, per exemple. Aquesta i moltes altres funcions les podem obtenir a l’opció “Cosas” del menú. La barra d’eines de Mister Wong per a Firefox ofereix dos petits botons que faciliten afegir els marcadors. Amb els botons podem marcar els llocs que vulguem, consultar els nostres marcadors favorits i accedir a les seccions de Mister Wong directament.

Xarxes i marcadors socials per a empreses

Pàgina 3


Introducció als marcadors socials: Mister Wong A Internet Explorer, amb el botó "Wong it" podem marcar qualsevol lloc amb Mister Wong. Només hem de posar les etiquetes ràpidament i després de guardar-les estarem de tornada a la pàgina que visitem, d'aquesta manera la navegació només s'interromp uns segons, però podrem accedir a la pàgina sempre que volem, des dels nostres favorits a Mister Wong.

A Mister Wong, a més de l'opció de guardar els favorits, podem formar grups, amb els quals podem organitzar els nostres marcadors amb altres usuaris o amics. De la mateixa manera que podem decidir per a cada marcador si serà públic o privat, ho podem fer amb els grups. En els grups públics qualsevol pot veure els marcadors, i, al contrari, en un de privat seran visibles únicament per als membres del grup.

D’aquesta manera, amb Mister Wong podem crear marcadors per a un determinat cercle de persones que hi tindran accés, podran organitzar-los còmodament i consultar-los. Això és molt pràctic per a equips de treball.

Per crear un grup, només hem d’anar al menú i clicar a “Grupos” i, un cop dins, a “Crear un nuevo grupo”. Allí podrem convidar nous membres, encetar discussions, incloure avatars... Xarxes i marcadors socials per a empreses

Pàgina 4


Introducció als marcadors socials: Mister Wong

Editar favorits Si ens interessa canviar el títol, descripció o etiqueta d’un favorit, amb el botó “Editar” podem modificar-lo en qualsevol moment.

Així podem canviar de manera ben fàcil un favorit privat a públic o agregar-lo a un grup. Si trobem un bookmark interessant d’un altre usuari, podem agregar-ho fàcilment als nostres fent click en “Copiar”.

Xarxes i marcadors socials per a empreses

Pàgina 5


Introducció als marcadors socials: Mister Wong Altrament, si desitgem esborrar l'enllaç dels nostres favorits, només cal clicar a “Eliminar”. Som nosaltres qui decideix quins dels favorits que hem creat seran visibles únicament per a nosaltres o el nostre grup, i quins seran compartits amb tots els membres de la comunitat. Per a això l’hem de classificar com a “Públic” o “Privat". Això pot ser canviat en qualsevol moment editant el favorit.

Xarxes i marcadors socials per a empreses

Pàgina 6

Primers contactes amb Mr Wong  

Ajuda per donar-se d'alta a Mr Wong i començar a treballar. Forma part d'un curs de 5.tic de marcadors socials per empresaris.

Advertisement