Page 76

H

elemaal happy waren Lotte en haar man Esteban (32),

komen. Deze kon ’s middags pas, dus moesten ze een paar

toen Lotte zwanger bleek te zijn. “En dat zijn we nog

uur later terugkomen. “Ik dacht er nog niet veel van. Ik

steeds,” zegt Lotte. Vlak voor een vakantie naar Amerika,

wilde eerst horen wat de gyneacoloog zou zeggen. We zijn

gingen ze voor de twintigwekenecho. “We hoopten te

naar het strand gegaan om lekker te lunchen. Onderweg

horen of het een jongen of een meisje was.”

kwamen we mijn ouders tegen. Die zeiden: ‘Het komt wel

Het bezoekje verliep echter anders. De echoscopiste zag

goed, ze zien wel vaker wat.’” Maar het bleek wel echt

iets afwijkends en wilde dat de gyneacoloog erbij zou

ernstig te zijn. De gyneacoloog stelde de diagnose: Lotte en

76

4MAMA|MAGAZINE

Profile for 4MamaMagazine

4MamaMagazine #01  

4MamaMagazine is hét gratis online magazine voor de leukste moeders. Feel good, be inspired, free your mind & live happy. The best things in...

4MamaMagazine #01  

4MamaMagazine is hét gratis online magazine voor de leukste moeders. Feel good, be inspired, free your mind & live happy. The best things in...

Advertisement