Page 41

|Opvoeden

#livehappy

ouders waren blijkbaar heel angstig over waar het naartoe

man en mij ingaat. Grappig hoe hij - voorheen een fanatieke

zou gaan. Daarom trokken ze de regels heel strak aan.

papa-verdediger - zijn vader soms intellectueel probeert

Begrijpelijk, want je hoort soms dat het misgaat. Maar

uit te dagen. Man tegen mini-man. Ook ik delf af en toe het

niet handig. Als je de grens zó hard trekt, beschadig je jul-

onderspit in een discussie. Oei. Bijzonder om te zien hoe

lie relatie wel levenslang. Je kind moet altijd het gevoel

hij zich ontwikkelt tot een groot redenaar. Ik bekijk hem

houden dat ie oké is als mens. Dat hij de moeite waard is.

tegenwoordig dan ook met bewondering. Want mijn puber

Kijk uit met uitspraken als: ‘Wat ben je toch een…’ Probeer

mag dan vaak chagrijnig zijn, hij is ook slim, inventief,

in je communicatie onderscheid te maken tussen gedrag en

sociaal en heerlijk zichzelf aan het worden. Waar ik voor

identiteit. Benoem het gedrag en wees begripvol. ‘Ik vind

mijn twee jongere zoontjes nog een soort Wijze Godin

het vervelend als je de hele middag op de bank hangt. Ik zie

ben, voer ik met mijn oudste discussies over actuele zaken,

dat je moe bent, maar ik wil graag dat je dit doet en dat het

maakt hij spontaan thee voor me en hoor ik hem tussen zijn

dan en dan af is.’ Dan geef je wel

broer-tjes bemiddelen als die elkaar

kaders, maar ook keuzevrijheid.

weer eens bespringen. Het is gewel-

Het beste wat je als moeder van een puber kunt doen, is kennis opdoen over wat er allemaal met je kind gebeurt. In de puberteit

ALS MOEDER VAN EEN PUBER MOET JE MET JE KIND MEE-VERANDEREN

dig om te zien dat je kind opgroeit tot iemand die zijn plek in de wereld ontdekt en zijn nieuwe zelfstandigheid met hand en tand verdedigt.

is het brein van je kind nog niet

Zelfs al is het tegen bemoeizuchtige

volgroeid. De communicatie tus-

mama’s. Want dat hij tegen mij in durft

sen de verschillende hersengebieden is niet optimaal. Ook

te gaan (hoe irritant soms ook), zie ik vaak als een compli-

razen tussen de 12 en 16 jaar de hormonen door het lijf.

ment voor mijn opvoeding. Mijn kind heeft een mening en

Daarmee komen de stemmingswisselingen. Dan heeft je

komt daarvoor uit. Dat heb ik toch goed gedaan.

kind de slappe lach, dan is het ineens somber. Hij of zij kan ook ineens onzeker zijn over het uiterlijk, en in de war van

Wees een coach

de seksuele ontwikkeling. Alles is spannend. Als je je dat

In de puberteit vinden er dus allerlei ontwikkelingen in

realiseert, kun je wat milder zijn ten opzichte van je kind en

de hersenen plaats. Pubers hebben daardoor moeite met

erger je je minder. Je moet als moeder van een puber mee-

onder meer concentreren en weloverwogen keuzes maken.

veranderen. Meegaan in deze nieuwe fase en daarin zelf

Titia: “Ook plannen, discipline opbrengen en allerlei dingen

ook een nieuwe manier vinden.”

tegelijk doen, dat kunnen ze gewoon nog niet. Daar kun je als ouder boos over worden, maar die vaardigheden

Compliment

zijn pas op hun vijfentwintigste helemaal ontwikkelt. Dus

Me aan mijn kind ergeren doe ik niet vaak, want gelukkig

daarin moet je ze coachen. Tegen je kind zeggen: ‘Wat ben

weet ik waar ik dit monstergedrag voor moet doorstaan:

je toch een ongedisciplineerde slappe hap’ is niet the way to

mijn ooit zo kleine mannetje moet afstand van mij nemen,

go. Heb er begrip ervoor en de kennis paraat, zodat je weet

zodat hij een zelfstandig persoon met een eigen mening

waar je bij moet sturen. Ga gewoon naast je kind zitten en

kan worden (zo staat er in de boekjes). Eh, worden? Zijn.

help het.” Eh, maar alléén als je kind daar zelf om vraagt.

Want een eigen mening, die heeft ie al. En die verkondigt hij

Berg je, de tweede “zelluf doen”-fase is aangebroken! Mijn

luid. Vooral als die rechtstreeks tegen de mening van mijn

hulp? Nee, die heeft mijn zoon niet nodig. “Dan roep ik wel”. >

4MAMA|MAGAZINE

41

Profile for 4MamaMagazine

4MamaMagazine #01  

4MamaMagazine is hét gratis online magazine voor de leukste moeders. Feel good, be inspired, free your mind & live happy. The best things in...

4MamaMagazine #01  

4MamaMagazine is hét gratis online magazine voor de leukste moeders. Feel good, be inspired, free your mind & live happy. The best things in...

Advertisement