Page 40

Puber horror? EN DAN VERANDERT JE LIEVE KNUFFELKIND INEENS IN EEN GROMMEND, ONGEWASSEN MONSTER, DAT STEEDS AFKEUREND NAAR JE KIJKT EN EEN HOL VAN ZIJN KAMER MAAKT. WELKOM PUBERTEIT.

B

oem! Met een harde klap smijt hij de deur van de

loge en mama Titia Roovers, “Dat ligt aan verschillende

woonkamer dicht. Ik hoor hem stampen op de trap,

factoren. Eén daarvan is de hoeveelheid hormonen in het

boven nog een keer ‘boem’ en dan stilte. Leuk hoor, een

lijf van je kind. Puistjes zijn daar een goede indicatie van:

puber in huis. Vaak kan ik er om lachen, soms word ik er een

sommige kinderen zitten onder, de ander heeft er maar een

beetje moe van. Het is best ongezellig, zo’n kind dat steeds

paar. Een andere factor is de wisselwerking tussen karak-

boos op je is om niks. Nou ja, in mijn ogen. Dat hij niet

ters. Hoe meer een kind met je botst, hoe meer behoefte

dagelijks tot 24.00 uur op mag blijven, vindt híj een groot

het heeft om de grenzen op te zoeken. Ouders gaan dan

ding. En elke ochtend verplicht douchen ook. Op tijd thuis

vaak harder duwen. Maar hoe strenger en strikter je wordt,

zijn voor het eten en de mobiel opnemen als ik bel zijn ook

hoe meer afstand je kind neemt. Die hangt dan de hele dag

redenen tot heftig fronsen. En als er op school iets is ge-

buiten, gaat constant naar vrienden. Je hoeft niet meteen

beurd waar ik he-le-maal niks mee te maken heb, is het toch

te schrikken als je kind woedend op je is en dat misschien

mijn schuld. Altijd. Dat is puberregel nummer 1: Blame the

wel weken blijft. Dat beschadigt jullie relatie niet blijvend.

mom. Dus zit mijn schatje (ná etenstijd, dat snap je) onder

Pubers kunnen nu moeilijk relativeren, maar later wel.“

de hormonen in zijn kamer te mokken en zich waarschijnlijk af te vragen waarom ie ook alweer boos is. Er was iets

Onderscheid maken

oneerlijk, dat weet hij zeker. Want de wereld is tegen hem,

“In mijn praktijk kwam een volwassen vrouw, die vertelde

en zijn moeder is de aanvoerder van het Vervelendleger.

dat haar ouders zó geschrokken waren van haar puber-

“Het ene kind pubert meer dan het andere,” zegt psycho-

gedrag, dat ze haar bijna het huis hadden uitgezet. Die

40

4MAMA|MAGAZINE

Profile for 4MamaMagazine

4MamaMagazine #01  

4MamaMagazine is hét gratis online magazine voor de leukste moeders. Feel good, be inspired, free your mind & live happy. The best things in...

4MamaMagazine #01  

4MamaMagazine is hét gratis online magazine voor de leukste moeders. Feel good, be inspired, free your mind & live happy. The best things in...

Advertisement