Page 1

Registrere prosjekt For å registrere nytt prosjekt, gå til Min side og logg deg inn.

Etter innlogging velg «Personlige opplysninger»

Under personlige opplysninger velg «Prosjekter»

Brukerveiledning medlemsregister Focus.net

www.4h.no


På denne siden får du oversikt over hvilke prosjekter du har hatt tidligere. For å legge til nytt prosjekt trykk på det hvite arket.

1. Finn prosjektet ditt i menyen Velger du Fritt valg eller Aspirant, skriv inn temaet eller temaene du skal jobbe med i fritekst. 2. Lagre (blå diskett) Du har nå lagt til ditt nye prosjekt.

Brukerveiledning medlemsregister Focus.net

www.4h.no

Brukerveiledning medlemsregisteret registrere prosjekt  
Brukerveiledning medlemsregisteret registrere prosjekt  
Advertisement