Page 2

Det store potetløpet Settes i gang 4. mai, på selveste 4H – dagen! I løpet av seks måneder skal poteten fraktes gjennom alle landets 19 fylker. Her finner du ruteplanen for poteten, regler for frakt av poteten, litt fakta om poteter og tips til klubbaktiviteter i forbindelse med “Det store potetløpet”. Det store potetløpet I forbindelse med 4H sitt satsningsområde “Fra jord til bord” arrangeres “Det store potetløpet” i 2014. Potetløpet kan sammenlignes med OL – fakkelen, men fakkelen er byttet ut med en mandelpotet! Fra nord til sør, fra vest til øst skal poteten fraktes ved hjelp av fysisk aktivitet. Poteten skal synliggjøre hvor viktig riktig kosthold og fysisk aktivitet er for å ivareta en 2

Aktivitetshefte Det store potetløpet

god helse. I løpet av sin ferd gjennom Norge vil poteten delta på små og store 4H arrangementer. Poteten skal fraktes ved hjelp av fysisk aktivitet og miljøvennlig transport. Sammen med poteten vil det være en GPS-sender slik at alle kan følge med på hvor den er. I tillegg vil det oppdateres på 4H sine hjemmesider; www.4h.no/ aktuelt/satsningsområder/ fra jord ti lbord, samt på Facebook-arrangementet “Det store potetløpet”. Vi oppfordrer også til å dele bilder og annen moro om poteten i sosiale medier ved bruk av emneknaggen #detstorepotetløpet

Aktivitetshefte Det store potetløpet 2014  
Aktivitetshefte Det store potetløpet 2014