Page 1

”Ut å fiske” tørrfisk ”Barn og unge bærer kystkulturen videre” Februar 2012 Fri i Fjæra 2/2012 2/2012

Side 1 4H Norge


FISKETUREN Fiske på eller ved sjøen er ren rekreasjon og kan bidra til mange flotte naturopplevelser. Det finnes lokale reguleringer, og regler som man må forholde seg til. Disse kan endre seg fra år til år. Derfor er det viktig at dere sjekker og holder dere orientert om hva som til enhver tid er gjeldende. I Almanakk for Norge finner dere masse nyttig informasjon. Dere kan også kontakte fiskerisjef i fylket, politi og lensmann som kan svare på spørsmål om lover for fiske og ferdsel. Selv om det er moro å fiske, skal man huske at man ikke skal fiske mer enn det man klarer å ta vare på.

Allemannsretten (fra 4H-prosjekthefte ”Ved sjøen”) Allemannsretten gir deg muligheten til å ferdes fritt i skog og mark, men den medfører også plikter og regler som du må følge. Du har rett til: Å ferdes fritt i utmark hele året når det skjer hensynsfullt og med varsomhet Å ferdes fritt på sjøen med båt Å gå i land for kortere tid på strandstrekning i utmark. Du må ha tillatelse fra eier for å legge ved kai eller brygge Å bade i sjøen fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte – uten ulempe for andre Å sette opp telt inntil 2 døgn uten eierens tillatelse, dersom du ikke forstyrrer beboerne og det skjer minst 150 meter fra bebyggelse Men du skal ikke: Raste eller ha lengre opphold på holmer og skjær der sjøfugler hekker Slå opp telt i sjøfuglkolonier Forstyrre hvilende sel Ha med hund hvis den ikke holdes i bånd. Det er båndtvang for hund 1. april – 20. august. Ikke la hunden forstyrre hekkende sjøfugl Plukke egg. Eggplukking er forbudt uten grunneiers tillatelse Ferdes nær svømmende sjøfugl med unger Komme nær fast fiskeredskap i sjøen med båten din Fri i Fjæra 2/2012

Side 2


Sikker til sjøs Ferdsel på og ved sjøen kan være forbundet med en viss fare. Derfor er det viktig at både store og små har respekt for sjøen. Nedenfor finner dere sjøvettregler vedlegg 1 hentet fra 4H-oppgaven ”Sjøfiske”.

Tenk framover, og vær føre var. God tur! Fri i Fjæra 2/2012

Side 3


Fiskeplassen Noen fiskeplasser er bedre enn andre, og hvor man fisker vil ofte avgjøre hva slags fisk man får. Noen steder er det bra med torsk, mens en annen plass er det vanlig å få hyse eller lyr. Her er det lurt å snakke med kjentfolk og lokale fiskere. De kan helt sikkert gi dere gode råd og tips. Når dere har funnet en god fiskeplass er det lurt å finne en måte å huske den til neste gang.

Meer Når du er i båt på ”lykke fiskeplassen” finner du to landmerker som faller sammen (peilepunkt). På den måten vil du finne tilbake til nøyaktig samme fiskeplassen neste gang du skal ut for å fiske. Dette er litt vanskeligere, men mye smartere enn Molbometoden hvor man laget ett hakk i båtripa

Fri i Fjæra 2/2012

Side 4


FISKEREDSKAP Hva slags fiskeredskaper som brukes avhenger av om du disponerer båt, hva slags fisk du er ute etter, i tillegg til at det er kulturelle variasjoner fra landsdel til landsdel.

Lag din egen dorg/jukse Dere kan spare penger og det blir ekstra stas å dra på fisketur når man har laget sin egen dorg/jukse. I dette heftet skal vi se nærmere på hvordan man lager sin egen dorg/jukse, og hvordan man kan fiske med denne. Dorg/jukse kan man for eksempel e lage av et kosteskaft, brei plankebit, eller av selje til våren når sevja går og barken slipper lett.

Kutt til to stykker (topp og bunn) på ca 30 cm, to sidestykker på ca 15 cm, og et stykke til håndtak ca 45 cm. Bor tre hull i topp og bunnstykkene med samme diameter som tykkelsen på sidestykkene. Hullet i midten (til håndtaket) borres helt igjennom, mens hullene i sidene borres bare halvveis igjennom. Lim sidestykkene fast i hullene, du kan også bruke en galvanisert skrue eller stift. Lag et hull i den øverste enden av håndtaket og lås av med en trebit igjennom. Monter håndtaket. Nå er det bare å huske å feste trådenden slik at den ikke forsvinner ut av hendene dine og ned i dypet. Fri i Fjæra 2/2012

Side 5


VI FISKER Pilk og jukse På pilkesnøret er det vanligvis 6 – 10 gummimark eller metallrykk som lokker fisken til pilken. Det er en fordel at båten ligger ganske rolig når man fisker med juksa, hvis ikke er det lett at pilken kan sette seg fast i havbunnen. Slipp snøret helt ned til bunnen og dra det opp ca 1 meter før du starter pilkinga med lange bevegelser. Varier rytmen og hold snøret i ro av og til før du brått starter bevegelsene igjen.

Hekle/harping/ dorging Fiskesnøre med ca 6 – 10 fiskekroker (og ett lodd i enden). Krokene er gjerne gummimark og metallrykk. Hvis snøret bare har kroker, passer det spesielt godt til sildefiske. La båten drive med strøm og bølger. Slipp snøret til bunn og hal inn igjen. På denne måten fisker du på alle dybdene og dermed fisk etter fisk uavhengig av om den fins høyt oppe i sjøen eller nede ved bunnen. Dette er en artig måte å fiske på, og man kan få ulike fiskesorter på samme ”slippet”. Det er viktig at snøret er i bevegelse hele tiden, og det kan være lurt å variere tempoet du slipper ut og drar inn snøret. Man kan også dorge ved at man drar snøret etter båten på samme tid som man ror eller kjører båten. Farten avpasses etter hvor dypt i vannet fisken står. Jo større fart fisker du nærmere overflaten enn ved sakt fart. Husk! Det er ikke størrelsen på fangstens som avgjør om fisketuren har vært vellykket eller ikke. En hyggelig stund med gode venner som nyter den fine naturopplevelsen sammen kan gjøre fisketuren til en fantastisk opplevelse, selv om dere ikke skulle få fisk. Da er det bare å prøve igjen en annen dag. Skitt fiske

Fri i Fjæra 2/2012

Side 6


TØRRFISK Ifølge Wikipwedia er tørrfisken Norges lengst vedvarende eksportartikkel og den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme eksportvaren gjennom århundrene. Å tørke mat er verdens eldste kjente konserveringsmetode. Tørkingen gjør at fisken blir holdbar i årevis. Tørrfisk er usaltet fisk som blir naturlig tørket av sol og vind på hjell (tørkingen kan også forekomme i egne tørkerier, men dette er sjeldent). Tørrfisk er en viktig del av norsk matkultur både til hverdag og til fest. Tørrfisk kan blant annet brukes som råstoff for produksjon av lutefisk og som snacks for store og små. Under tørkingen vil ca 70 % av vannet i fisken forsvinne, men tørrfisken beholder næringsinnholdet, bare mer konsentrert; den er rik på proteiner, Bvitaminer, jern og kalsium. Om våren og sommeren vil fluer legge egg i fisken sånn at den ikke blir spiselig, derfor må fisk til tørrfisk henges om vinteren. Det bør heller ikke være for mye frost, for da ødelegges fibrene i fisken, slik at den ikke er god til matlaging. Før tørking må fisken sløyes (fjerner hode og innvoller) og rengjøres. Fisken kan henges på to ulike måter: ∙ Rundfisk) bind sammen fiskene to og to etter sporen, og heng dem over en stokk/hjell. ∙

Rotskjær) del en fisken i to helt ned til sporen. Ta ut 2/3 av ryggbeinet, og heng en og en fisk opp over stokken/hjellen.

For å hindre at fisken blir sur er det viktig at fisken får henge fritt og ikke berøre hverandre, sånn at det kommer luft til på alle kanter. Fisken henger på hjell i ca 3 måneder. Den ferdig tørkede fisken ettermodnes så i 2-3 måneder innendørs i et tørt og luftig miljø. Fri i Fjæra 2/2012

Side 7


”Under åpen himmel” 4H-klubber i hele landet oppfordres til å sove ”under åpen himmel” 4H-natta, 4.-5. mai.

KILDER OG NYTTIGE LINKER 4H Idèbank 4H Miljøløftet Fava Fiskeridirektoratet Fiskesprell Forbundet KYSTEN Foreldremanualen Friluftsrådet Godfisk! Livet i fjæra Naturfagsenteret Redningsselskapet Sjøfartsdirektoratet Turistforeningen Vitensenteret i Trondheim

http://www.4h.no/Aktiviteter/Klubbinfo/Idebank http://www.4h.no/aktuelt/satsingsomrader/Miljoloftet/ http://www.fava.no http://www.fiskeridir.no http://www.fiskesprell.no/ http://www.kysten.no/ http://www.foreldremanualen.no http://www.friluftsrad.no http://www.godfisk.no http://303grsaltvik.norsknettskole.no/skjell%202.htm http://www.naturfagsenteret.no http://www.redningsselskapet.no http://www.sjofartsdir.no http://www.turistforeningen.no http://viten.ntnu.no

Ta kontakt dersom du har ideer til aktiviteter som du tror andre 4H-klubber kan ha glede av Med vennlig hilsen Monica Eriksen Lundbakk E-post: mel@fmno.no

Fri i Fjæra 2/2012

Side 8


Lag din egen dorg/jukse Dere kan spare penger og det blir ekstra stas å dra på fisketur når man har laget sin egen dorg/jukse. Dorg/jukse kan man for eksempel e lage av et kosteskaft, brei plankebit, eller av selje til våren når sevja går og barken slipper lett.

Kutt til to stykker (topp og bunn) på ca 30 cm, to sidestykker på ca 15 cm, og et stykke til håndtak ca 45 cm. Bor tre hull i topp og bunnstykkene med samme diameter som tykkelsen på sidestykkene. Hullet i midten (til håndtaket) borres helt igjennom, mens hullene i sidene borres bare halvveis igjennom. Lim sidestykkene fast i hullene, du kan også bruke en galvanisert skrue eller stift. Lag et hull i den øverste enden av håndtaket og lås av med en trebit igjennom. Monter håndtaket. Nå er det bare å huske å feste trådenden slik at den ikke forsvinner ut av hendene dine og ned i dypet. Skitt fiske

2012_Fri i fjæra_Idehefte 2 inkl vedlegg  

Fri i fjæra, idehefte 2/2012 inkl vedlegg.

2012_Fri i fjæra_Idehefte 2 inkl vedlegg  

Fri i fjæra, idehefte 2/2012 inkl vedlegg.