Page 1

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo

Les mer om: - Dyrekurs - Storkurs - DAF-kurs

nr 1/2010


K^`ZcH`d\76ZgZi h`d\Z^ZgVcYZahaV\bZYdkZg &'#%%%h`d\Z^ZgZ ™<Zd\gV[^h`YZ``ZgK^`ZcH`d\]ZaZ7jh`ZgjYd\ KZhi[daY!hidgZYZaZgVk6`Zgh]jh!Dhad!£hi[daY! DeeaVcYd\H^a_Vc^IZaZbVg`# ™K^`ZcH`d\i^aWngi_ZcZhiZghdbh`d\hYg^[id\ h`d\`jaijgbZY]³n`kVa^iZii^a`dc`jggVchZ" Yn`i^\Zeg^hZg#

™6cYZahZ^ZgcZZgdg\Vc^hZgi^dbigZci+% h`d\Z^ZgaV\# ™ uga^\i³bbZghVa\e€gjcYi'b^aa#`Wbi³bbZg! hdbZg'*"(%Vk€ga^\i³bbZghVa\^Cdg\Z# ™ K^`ZcH`d\VgWZ^YZgV`i^kibZYcn[dgZYa^c\ d\Wgj`VkigZk^g`Z#

™K^`ZcH`d\Zgb^a_³hZgi^[^hZgiZiiZgAZkZcYZ H`d\hhiVcYVgY!d\[dgjihZiiZgVii³bbZg" aZkZgVcY³gZcZZiiZgaZkZgb^a_³hiVcYVgYZc^ h`d\[dgkVaic^c\Zc# K^`ZcH`d\hb€ahZii^c\Zg\_ZccdbW²gZ" `gV[i^\gZhhjghjicniiZahZ€h^`gZaVc\h^`i^\ g€YZgZiid\Vk`Vhic^c\e€VcYZahZ^ZgcZh Z^ZcYdbbZg#

™ K^`ZcH`d\^kVgZiVgh`d\Z^ZgcZh c²g^c\heda^i^h`Z^ciZgZhhZg#

lll#k^`Zc#h`d\#cd HZgk^XZWd`h*%!(*%)=³cZ[dhh!ia[#('&%(%%%!Z"edhi5k^`Zc#h`d\#cd

www.tine.noMedlemsblad for 4H Akershus & Oslo


4H-kontoret har ordet Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo I redaksjon: Mina Mjærum Johansen Kari Vangen

Trykkeri: Print Konsult, Andebu Opplag: 750 stk.

Kari

Mina

Hei! Nytt år og nye muligheter! På 4H-kontoret planlegger vi vårens kurs og leirer. Det er vinterkurs for deg over 14 år, det er dyrekurs for deg som er aspirant og det er årsmøtekurs for deg som skal på fylkesårsmøtet. Til sommeren braker det løs med aspirantleirer, fylkesleir og ikke minst landsleir. Felles for alle kurs og leirer er at du lærer spennende ting, og treffer nye og gamle kjente. Så sett av datoene, meld deg på, og gled deg til minneverdige dager med 4H! Hilsen Kari og Mina

Adresse: 4H Akershus & Oslo C/O FMOA Pb. 8111. Dep. 0032 Oslo Tlf. 22 00 37 73/74 4h@fmoa.no www.4h.no/akershusogoslo

Mina: Tlf. 22 00 37 73 mina.mjarum-johansen@fmoa.no Kari: Tlf. 22 00 37 74 kari.vangen@fmoa.no Forsidebilde: 17 av plakettmottakerne 2009, samlet på plakettfest 6. Februar 2010. Foto: Bjørn Stabbetorp.

Miljømerket trykksak 241 749

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo

Print Konsult, Andebu
Marihønene 4H Tekst: Audun Dalen og Thor Christian Grosås Foto: Kari Vangen Høsten 2009 ble vi spurt om vi kunne tenke oss å gjøre en innsats for prosjektet 4H i byen. Vi takket ja og kastet oss i gang med å starte 4H klubb i Maridalen. I august startet vi med informasjonsmøte på velhuset sammen med prosjektleder Marianne Tilden og rundt 10 barn med foreldre. Uka etter arrangerte vi halloween-fest med over 30 barn! Da vi la oss den kvelden var vi nokså slitne. Videre gikk det slag i salg med pizzamøte, sopptur og dropslaging. Klubben ble offisielt stiftet i november og hadde da 25 medlemmer og 4 klubbrådgivere. I desember deltok klubben på julemarked på Skjerven gård for å tjene litt penger til den ferske klubbkassa. Vi har vært med på alle møtene og har fått tilfredstilt vårt ukentlige behov for omgang med barn. Vi har hatt det veldig koselig mens vi har jobbet med dette og jeg anbefaler alle alumner å engasjere seg i slikt arbeid. Det tar litt tid, men det gir deg veldigmye tilbake. Vi er veldig stolte over at vi har fått til å starte en klubb med tomme hender som fortsatt fungerer etter at vi har trukket oss tilbake. Hvis du kunne tenke deg å bli med å starte en klubb til i Oslo er det bare å bruke ditt klare hode til å sende en e-post til kari.vangen@fmoa.no .

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo


24.-30. juli 2010 Påmeldingsfrist 5. mai Følg med på www.4h.no Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo
Velkommen til Dyrekurs 2010 Follo: 10.-11. april på UMB, Ås Romerike: 9.-10. april og 10.-11. april på Hvam vgs., Nes Dette er et kurs der vanlige husdyr som ku, sau og gris/geit står i sentrum. Du er med på fjøsstell og besøk hos ulike dyreslag. I programmet inngår også leker, konkurranser og andre morsomme aktiviteter. Kurset går over et døgn, med overnatting i klasserom. Informasjon om hva du må ha med, program osv. vil du få i posten før kurset. NB. Kurset er kun for aspiranter (ikke miniaspiranter). Hvis det er plass kan også 1. års juniorer som ikke tidligere har deltatt på dyrekurs bli med. Det arrangeres tre kurs for at flest mulig skal få sjansen til å være med. Antall deltakere er bl.a. av sikkerhetsgrunner begrenset til maks 40 per kurs. 4Hkontoret fordeler deltakerne mellom kursene slik at det blir like mange på hvert kurs. Første mann til mølla gjelder hvis det blir for mange påmeldte.

Start- og sluttid: Follo: Lørdag 10. april kl 13.00 – søndag 11. april kl 12.00 på UMB og Brønnerud skole i Ås. 1. pulje Romerike: Fredag 09. april kl 18.00 – lørdag 10. april kl 15.00 på Hvam videregående skole i Nes. 2. pulje Romerike: Lørdag 10. april kl 18.00 – søndag 11. april kl 15.00 på Hvam videregående skole i Nes. Påmelding og betaling: Påmelding skjer klubbvis til 4H-kontoret senest mandag 22. mars. Meld deg på til klubbrådgiveren din hvis du har lyst til å bli med. Påmeldingen skal innholde navn på deltaker, fødselsdato/-år, navn, telefonnummer, fødselsdato/-år og e-post til foresatte. Gi også beskjed om evt. sykdom eller allergi. Påmeldingen er bindende. Kurset koster kr 325,per person, du betaler til klubben din som sender pengene videre til 4H Akershus og Oslo. Husk at det er første mann til mølla som gjelder og at kursene kan være fylt opp før påmeldingsfristen.Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo


Storkurs i Harry Potters verden Foto: Kari Vangen 13.-15. november var det klart for årets andre storkurs. Liljen 4H var teknisk arrangør og stedet var Veståsen skole i Gjerdrum. Prisen for kveldens kostyme gikk til Svanen 4H. Helgen var full av spennende kurs: volleyball- og volleyball dommerkurs, friluftslivkurs, scrapbooking, cheerlead-

ing, trivselskurs og photoshopkurs. Trivsleskurset hadde også besøk av en ekte klovn, Fredrik Fjasko. Lørdag kveld var skolen forvandlet til Harry Potters verden.

Prisen for beste kostyme gikk til Svanen 4H. Helle Mathiasen imponerte med sine tryllekunstner og Audun Dalen hadde et spektakulært flammeshow med god hjelp fra Jens Arne Sollien.

BYGG, TIP eller NATURBRUK på TOMB? Fagkompetanse eller studiekompetanse www.tomb.no

• Videregående skole på en stor bondegård • 3-årig naturbruk - studiekompetanse eller fagkompetanse Velg mellom profil friluftsliv, hest eller landbruk Vg2: Hest- og hovslagerfag • Bygg og anleggsteknikk • Teknikk og industr. produksjon • Spennende studiemiljø - elever fra hele landet • Internat • Beliggenhet: Råde - midt mellom Moss og Fredrikstad

www.tomb.no

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo
DAFfe vampyrer i -30 grader: Tekst: Audun Dalen Foto: Lars Mariåsen og Kari Vangen Fra 8. til 10. januar arrangerte Staven 4H DAF-kurs på Kirkeby skole i Hakadal. Undertegnede ankom stedet med buss klokka 18.00 og konstaterte raskt at temperaturen var på intet mindre enn – 30 grader. Klokka 19.00 var alle de 70 deltakerne kommet seg inn i den kalde skolen klare for en helg spekket med læring. Middagen på fredag bestod av deilig lasagne med brød til. Allerede etter middag var det klart for første fagkurs. Kvelden gikk nok med til å bli kjent med nye deltakere samt nye instruktører.Lørdag våknet alle opp iskalde etter at sentralfyren hadde tatt kvelden. Men sosialsjefene hadde gode råd og startet med en varm og god morgensprett. Lørdag en gikk fort med kurs og diverse. På kvelden var det klart for utkledning. Temaet var vampyrer. Mange hadde kledd seg ut som de grusomste vesen man kan finne. Vinneren av beste kostyme ble Jørgen Hexeberg, som hadde gjort seg ekstra flid med påkledning og sminke. Resten av kvelden lekte vi leker og spilte kort til langt på natt. Endelig kom søndagen og alle kunne reise hjem blide og fornøyde.

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo


Alt innen regnskapstjenester, lønn, fakturering, gårdsoverdragelser, økonomisk rådgivning. Tlf. 63 91 29 20 • www.vorma.no

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo
Seterstell på Nordgardsetra Tekst: Astrid Solberg Foto: Heidi Rahm og Kjersti Bogstad Dersom dere har valgt 4H-prosjektet «På setra», har dere nå muligheten til å melde dere på seterstellkurs på Nordgardsetra 4H-seter i Lardal, Vestfold. Opplegget på Nordgardsetra er skreddersydd for å løse 4H prosjektet ”På setra”! På setra kan dere løse hele 4H-prosjektet i løpet av ei uke. Oppholdet på setra kan betraktes som et lærerikt ferieopphold, mini 4H-leir og en kjekk måte å løse 4H prosjektet på. Har dere venner som ikke er medlem av 4H, kan disse også delta mot at de betaler litt ekstra. Om dere bare ønsker et seteropphold kan dere også komme til seters, selv om dere ikke har valgt «På setra» som 4H-prosjekt. Setra har to melkekyr, kalver, kopplam, unggriser, høns, kaniner og hest. Dere vil få være med på å ha ansvaret for stellet av dyra, samt lære å lage smør, prim, ost og smøreost. Under oppholdet kommer dere til å lage seterherbarium og lære litt om gammeldags naturbruk og økonomi. Årlig har vi plass til 84 deltagere, og plassene blir raskt reservert. Nordgardsetra er innehaver av Norsk Kulturarvs høyeste utmerkelse: Olavsrosa Fakta opplysninger: Ukeskursene arrangeres f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 32 (i skoleferien). Det er plass til 12 deltagere mellom 12 og 18 år hver uke (mandag-lørdag).

Prisen er kr 2.000,- for 4H-medlemmer i 4H Vestfold, kr 2.300,- for 4H-medlemmer ellers og kr 3.000,- for ikke-medlemmer. Dette inkluderer kurs, kost og losji og et kursminne. Påmeldingsfristen er 1. mai via medlemsregistert, men det lønner seg å være tidlig ute. Etter 1. mai sender vi ut mer info og innbetalingsgiro til de påmeldte. Ved spørsmål kan du ringe 4H kontoret i Vestfold 33 37 23 77/76 eller sende en mail på post@vestfold4h.no

SKOGSENTREPRENØR

Lierfoss, 1930 Aurskog 63 86 46 50/911 17 304

Skogsentreprenørfirma med moderne utstyr for alle typer skogsdrift, og profesjonelle sjåfører med lang erfaring.

Sluttavvirkning Tynning Fremkjøring Markbearbeiding

www.haneborgskog.no 10

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo


Overraskende besøk på Grønnissefesten Tekst: Marianne Tilden Foto:

stjerner for å virkelig oppleve en fantastisk aften. Og plutselig…

I løpet av 2009 er det startet to klubber i Oslo. Dragehode 4H består nå av en guttegjeng som har hatt olabil som prosjekt, og som satser på skating denne våren. Den nyeste klubben ble stiftet i november og er også et resultat av 4H Matskole. Denne klubben har fått navnet Marihønene 4H.

En vilter krabat kom hoppende ut mellom trærne. Han ser ut som en nisse, og han sier at han er en nisse. ”Du er grønn!” roper de som er på kanefart. ”Jeg er Gunnar Grønn”, sier mannen med grønn lue, grønt skjegg og sprukken stemme, til begeistret latter fra 4H-medlemmene. De inviterer grønnissen med opp i vognen og sammen kjører de tilbake til Skjerven gård der grøten står klar med mandler i!

For å vise at et klubbmøte er noe mer en bare å være i sitt vante klubblokale, så inviterte vi klubbene til grønnissefest på Skjerven gård i Maridalen. Medlemmene kledde seg i det mest grønne de kunne finne hjemme i skapene, foreldrene også. Sammen kjørte vi tre sleder ut på hvitdekte jorder i kalde minusgrader. Godt var det med ulltepper for å holde varmen, fakkel for å skape stemning og

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo

25 medlemmer fikk hver sin grønne nisselue (som var laget av 4H-buff festa med en sølv/grønn tråd på toppen av hodet) før vi spiste grøt, delte ut marsipangriser, fremførte julesang og hadde en hyggelig førjulskveld med foreldre og søsken.

11


Plakettmottakere 2009 Foto: Bjørn Stabbetorp Bjerke 4H

Anne-Grethe Jarlset Thea Kristine Østby

Fjellrosa 4H

Arne Sigurd Holter Bendik Sierra Julie Granås Kjartan Kastet Klyve

Furunåla 4H

Lina Karin Stabbetorp

Huseby 4H

Henrik Hønsen Huseby

Liljen 4H

Lina Ask

Staven 4H

Anita Hansen

Svanen 4H

Gustav Ramstad Gunnerud Johan Blakkisrud Ivar Røssand Andreas Tanem Kristian Aleksic

Tertitten 4H

Simen Haneborg

Ørn 4H Åreppen 4H

Ina Linnerud Heidi Schøyen Simensen Elin Linnerud Jorunn Bogstad

….men, 4H-er ble man, og dette var jo storarta, en gang i måneden, som jeg gledet meg vilt til fire hele uker i forveien, så jeg gikk egentlig rundt og gledet meg hele tida. På disse møtene var det liksom alltid noe gøyalt som foregikk, alltid leking, rekreerende naturturer og på toppen av det hele var det alltid noen som hadde bakt en kake eller boller eller jeg vet ikke hva. Dette var det nærmeste en Donald-frelst person som meg kom Hakkespettene, og dette var fantastisk! Johan Blakkisrud, Svanen 4H Hentet fra 4H-ernes tale under plakettfesten

12

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo


Klubbrådgiversamling på Soria Moria Fredag 29. til lørdag 30. januar var 37 klubbrådgivere, og andre frivillig voksne samlet på Soria Moria i Holmenkollen. Fredag kveld fikk de besøk av Trine Skei Grande, 4H-er og i dag i ledelsen i Venste. Hun snakket om ”Nytten og viktigheten av frivillighet” både her til lands og i utlandet. Lørdag var det duket for en innføring i det å være klubbrådgiver for de ferske, mens de mer drevne hadde workshop med ulike problemstillinger man kan møte på i en 4H-klubb. De frammøtte fikk også en praktisk innføring i 4Hs medlemsregistret, og etter lunsj var det tid for 4H Norges prosjekt “Miljøløftet” ved prosjektleder Esben Eyde. Esben tok deltakerne videre ut for å lage flotte matretter på bål. Både fisk, blåskjell, reinskav og glasserte epler sto på menyen.

Heidi Rahm tilbereder mat på bål.

Jenta i røyken. Guro Faller lager mat på bål.

Ingunn Svarstad, Marit Gauterud og Levi Silkebækken dypt konsentrert om å finne svarene på alle quizen fredag kveld.

En stor takk til

våre annonsører for støtten til medlemsbladet! - Bruk dem

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo

13


• • • GVAA-SDH?-sida • • •

Postbanken-cup Tekst: Audun Dalen Foto: Kari Vangen Lørdag 23 januar var volleyballaget til GVAA-SDH? meldt på Postbanken-cup. Dette var en litt spesiell dag fordi vår kjære lagkaptein Sigurd Vestrheim ble 30 år den dagen. Vi stilte opp mannsterke opp i Ekeberghallen kl 1300, fulle av energi. Første kamp gikk mot American Express, en kamp vi tapte med glans. Videre gikk det slag i salg med kamper. Dessverre tapte vi alle kampene, men det gjorde ikke noe for vi har et motto i laget: 2010 – Like blid! Uansett tap, så hadde vi det morsomt hele dagen med både sang, dans og utkledning. Bildene taler vel for seg... Kampoppsett: Torsdag 04.03.2010 GVAA – Accenture Tirsdag 23.03.2010 Hafslund Oslo – GVAA Onsdag 21.04.2010 GVAA – CSS B.I.L.

kl. 20.00-21.00 Ekeberg Volley C3 kl. 21.15-22.15 Ekeberg Volley C2 kl. 19.30-20.30 Ekeberg Volley C1

Nattvolleyballcup Hei alle juniorer og seniorer. Nå er det nok en gang på tide med Nattvolleyballcup igjen. Denne gangen går cupen i Ski idrettspark fra lørdag den 10. april til søndag den 11. april. Vi starter opp klokken 20.00, og avslutter på morgenkvisten ca. klokken 08.00. I år har vi også invitert med oss 4Here fra Østfold, så i år ble det tøff konkurranse i alle klasser, men Akershusingerne skal vel vinne…. Gi beskjed til din klubbrådgiver at du vil være med, få med deg noen andre i klubben og lag et lag, eller kanskje du har lyst til å spille på et miks lag eller

14

bare være tilskuer. Uansett er du hjertelig velkommen. Lurer du på noe, kan du spørre klubbrådgiveren din som har mer informasjon, eller ta en titt på nettsiden www.gvaa.no/cup . Det koster kun kr 150,- for en hel natt, og da får du mat også. Påmeldingsfristen er 26. mars, men meld deg på allerede i dag. Vi sees vel på cup? Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo


• • • Oppslagstavla • • •

r e d i s t et n E Y N der. nettsi t nye t å f r o 4H ha w.4h.n w w k Sjek

Felles transport landsleir kr 400 per pers!

Send

inn b idra g

Vi tr enge r lage et flo artikler og b tt bl og d ad, ilder in kl o u

g for å b Aker shuse b til å sen oppfordr er d r’n p de in Siste eg å en bid frist p rag t for in ost: neste 4H Akershus og Oslo il 4 nsen Aker ding h@fmoa. s h u no ser’n vil sette opp buss av bi er 15 drag . ma til med mulighet på gå på rs.

følgende steder: Korsegården (Ås), Oslo, Kløfta (Ullensaker) og Nebbenes (Eidsvoll). Frist for melde seg på er 1. mai. Etter denne fristen vil det være mulig å melde seg på så lenge det er plass. Prisen tur/ retur er kr 400,-. En vei koster kr 250,-. Påmelding skjer via medlemsregistret. Betaling skjer via tilsendt giro.

Årsmøtekurs og årsmøte 4H Akershus og Oslo Årsmøtekurset arrangeres på Kroer Vel, Kroer, Ås 16.-18. april 2010. Årsmøtet blir avholdt på Kroer Vel, Kroer, Ås, søndag 18. april 2010. Årsmøtepapirer blir sendt til klubbene, og lagt ut på nettsidene våre; www.4h.no/akershusogoslo

Årets klu.bb - frist 15. mars

ats for i ort en stor inns gj b ub kl n di r Ha b som om en annen klub 2009, eller veit du Prisen rets klubb 2009”? “Å i bl å er jen rt fo smøte. ershus og Oslos år deles ut på 4H Ak ontoret unnelse til 4H-k gr be en n in nd Se . mars. ed bilder. Frist 15 og legg gjerne m

Medlemsblad for 4H Akershus & Oslo

15


Returadresse: 4H Akershus & Oslo C/O FMOA, PB 8111 Dep, 0032 Oslo

Tid

Arrangement

Arrangør

Mars 12.-14 Vinterkurs for seniorer, siste års 4H-kontoret juniorer og alumner April 9.-11. Dyrekurs for Romerike Nes- klubbene 10.-11. Dyrekurs for Follo Brønnerud 4H 10.-11. Nattvolleyballcup Volleyballaget 16.-18. Årsmøtekurs 4H-kontoret/GVAA 18. Fylkesårsmøte 4H-kontoret

Sted BIhulen i Nordmarka

Hvam vgs. UMB, Ås Follo Kroer vel UMB, Ås

Mai 4. 4H-dagen 4H-,klubbene 8. Senior-alumnsamling, før leir GVAA Juni 4.-6. Aspirantleir for Romerike Ridderen 4H 11.-13. Aspirantleir for Follo Ås-klubbene 24.-27. Fylkesleir Blakerværingen 4H/Selja 4H

Fet Kroer Blaker

Juli 24.-31. Landsleir 4H Hedmark og 4H Norge

Moelv

gjensidige.no

HVORDAN KAN DU BEST... ...sikre fremtiden til en som skal leve resten av sitt liv i den?

A20051 T4M 06.06

Som foreldre har vi ansvaret for at ungene v�re er sikret hvis noe skulle skje – med dem eller oss selv. Med forsikring har du økonomisk ryggdekning til � gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.

Kontakt oss p� 03100, se gjensidige.no eller kom innom v�rt kontor.

Akershuser'n 1/2010  

Medlemsblad for 4H Akershus og Oslo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you