Page 1

Sosialt, aktivt, morsomt - du bestemmer! 4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

4H økologisk matskole: Regjeringen ønsker høyere forbruk av økologisk mat. Østfold, Oslo og Akershus er utpekt til foregangsfylke for forbruk av økologisk mat, og jobber med temaet gjennom prosjektet ØQ. Prosjektet ØQ drives av Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Elizabeth Brockfield som prosjektleder. ØQ har fem delprosjekter, hvorav 4H økologisk matskole er ett av disse. Prosjektet 4H økologisk matskole drives av 4H Østfold og 4H Akershus og Oslo. 4H økologisk matskole i sin opprinnelige form varer fem dager i skolens ferier, med både matlaging og matrelaterte utflukter. 4H økologisk matskole finnes i flere former; blant annet som helgematskole, kveldsmatskole, klubbaktivitet og festivalmatskole på stand på festivaler.

Formål: 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Motto: Å lære ved å gjøre. 4H-løftet: Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. Kjerneverdier: • Klart hode • Varmt hjerte • Flinke hender • God helse Posisjon (4H sin unike kvalitet): 4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om. 4H-programmet: Programmet er delt inn i områdene: • Natur • Kultur • Samfunn • Helse Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i: • Aspirant og miniaspirant (10 11 år og yngre) • Juniorer (12 – 14 år) • Seniorer (15 – 18 år) I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H-plaketten.

4H økologisk matskole

Økomatkurs Kurs i økologi og matlaging inne og ute for voksne i Østfold, Oslo og Akershus 26. –27. november i Ski og Fredrikstad 4H økologisk matskole


Kursinstruktører:

4H inviterer voksne økomatinteresserte i Østfold, Oslo og Akershus til opplæringskurs for nye økomatinstruktører 26.-27. november! Hvem kan delta?

Når og hvor?

Kurset er en opplæring av nye økomatinstruktører til prosjektet 4H økologisk matskole spesielt og 4H generelt. Kurset er gratis, men du må binde deg til å være økomatinstruktør på minimum to festivaler, tre aktivitetskvelder, to helgematskoler eller én enukeslang matskole. Oppdrag som økomatinstruktør er betalt. Vi kan ikke garantere at alle får oppdrag.

Første kursdag, lørdag 26. november, foregår på skolekjøkkenet på Habekk skole i Ski i Akershus. Andre kursdag, søndag 27. november, foregår i / ved en lavvo i Torsnes utenfor Fredrikstad i Østfold. Husk varme vind– og vanntette klær og sko!

Påmelding: Påmelding skjer via 4Hs nettsider senest 16. november. Finn riktig dato i kalenderen i høyre marg. Trykk på rett oppstartsdato, og deretter ”Meld på”. Følg instruksene på skjermen. Vil du være sikker på å komme med bør du melde deg på tidlig. Du trenger ikke være tilknyttet 4H for å delta. 4H Østfold: www.4h.no/Ostfold 4H Akershus og Oslo: www.4h.no/ AkerhusogOslo Mer info: 69 24 75 79 / beate@4h-ostfold.no

Idun Leinaas Idun Leinaas er prosjektleder ved Geitmyra Matklutursenter for barn og daglig leder i Biologisk-dynamisk Forening. Idun har et brennende engasjement for mat og miljø, samt flere års erfaring med rådgivning overfor arrangører og leverandører, samt holdningsarbeid og kunnskapsoverføring om økologisk jordbruk og mat/drikke, spesielt rettet mot barn og unge.

Stina Vaa Rom

Økomatkurs 26.-27/11-2011

Program: Lørdag 26. november: Oppmøte: Habekk skole i Ski kl. 09:00 Hva er 4H? Hva er 4H økologisk matskole? v/ Beate Johansen Hva er ØQ? v/ Elizabeth Brockfield Økologi - hva, hvordan og hvorfor? v/ Idun Leinaas Matlagingskurs v/ Stina Vaa Rom

Søndag 27. november: Oppmøte: Torsnes (Fr.stad) kl. 10:00 Hvordan gjennomføre en økologisk matskole? v/ Beate Johansen Mat i friluft (husk varme klær!) v/ Arild Karlsen

Stina Vaa Rom har kurslederutdanning i økologisk matlaging hos Bente Westergård, Grønn Gourmet, og har siden 2006 jobbet som kokk og kursholder. Hun har eget firma som heter Rom for Mat, og ønsker å bidra til at folk får et mer frydefullt og bevisst forhold til mat og helse ved å benytte økologisk og kortreiste råvarer, samt det som sesongens matvarer byr på av variasjon og inspirasjon. Stinas spesialiteter er grønnsaker, bønner, linser og takkebakst. Hun har dessuten en fantastisk evne til å kommunisere med barn.

Østfoldkokken Arild Karlsen Østfoldkokken Arild Karlsen er en stor tilhenger av matlaging i naturen og lover han skal vise en rekke muligheter. Arild Karlsen er utdannet kokk og har nærmere 20 års erfaring innen kokkefaget og driver aktivt med jakt og fiske. Hobbyen har blitt et levebrød, og Karlsen holder nå stadig flere kurs der hans spesialitet, fisk og vilt, er i fokus. Han er også aktuell som bidragsyter til boken ”Kulinariske reiser i Oslofjorden II” som snart er i butikkene, og med sin egen kokebok.

Økomatkurs for voksne 2011  

4H økologisk matskole inviterer alle over 18 år til opplæringskurs som økologisk matskoleinstruktør!

Økomatkurs for voksne 2011  

4H økologisk matskole inviterer alle over 18 år til opplæringskurs som økologisk matskoleinstruktør!