Page 1

Informace pro ty, kdo o slušnosti nechtějí jen mluvit, kdo se nebojí práce, ani odpovědnosti...

ETIKA

4

MÁTE ZÁJEM O NEPLACENOU PRÁCI? Vezmeme Vás! :)))

PRAŠIVÝ VLK?

„Mnozí považují podnikatele za prašivého vlka...“

Nový ročník

4ETIKA právě startuje...

PŘEDSTAVUJEME

vítězný tým

5

tipů, od výherců!


;-)

Staňte se naším

„ambasadorem“ na vaší škole! Funkce je neplacená, vyžaduje zapálení a chuť podílet se na „prospěšném“ projektu. :-)

Nabízíme tvrdou práci, odměnou vám budiž dobrý pocit,

že svou troškou přispíváte společnosti. Že tak business nefunguje? Máte pravdu, ale 4ETIKA není business, jde o snahu něco změnit! Víme, že si to mnoho lidí může myslet, ale nemáme na tento projekt milionové rozpočty, a tak jsme závislí na dobrovolné pomoci... možná té vaší! S čím nám můžete pomoci? S šířením zpráv a informací o 4ETIKA mezi vaše známé, přátele, rodinu... S šířením materiálů 4ETIKA ve vaší škole atp.


„Mnozí považují podnikatele za prašivého vlka, kterého by měl člověk zabít, jiní si myslí, že je kráva, kterou mohou nepřetržitě dojit, jen málokdo v něm vidí koně, který táhne vůz.“ Winston Churchill

A co si o tom myslíte vy?


První ročník soutěže 4ETIKA zná vítěze! Vítězem 1. ročníku soutěže 4ETIKA, společného projektu Skanska a Transparency International ČR, se stal projekt „Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám“. Pomůže tento projekt vrátit principy etiky a slušného chování do běžného života? To ukážou následující měsíce určené pro jeho realizaci. Do 1. ročníku soutěže 4ETIKA se přihlásilo celkem 7 projektů, které splnily podmínky soutěže – tj. zaměřily se na zvýšení transparentnosti, omezení korupce a zlepšení společenského a podnikatelského klimatu v naší zemi. Hodnocení projektů probíhalo ve dvoukolovém řízení, přičemž návrhy byly v obou soutěžních kolech hodnoceny podle stejných kritérií. Těmi byly: • přínos projektu pro zkvalitnění podnikatelského prostředí, • rozsah projektu (šíři záběru projektu) a jeho aplikovatelnost v praxi (tzn. zda projekt bude využitelný pouze pro jeden podnikatelský subjekt nebo pro více podnikatelských subjektů či pro celou společnost), • realizovatelnost projektu v rámci navrhnutého položkového rozpočtu. Nejvíce bodů získal a jako nejlepší byl vybrán projekt „Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám“, jehož autory jsou: Miroslav Mráz, Lenka Moutelíková, Petr Tyl a Dita Přikrylová. Projekt si klade za cíl vytvoření webové platformy, na které budou zveřejňovány nezávislé oponentury k vybraným veřejným zakázkám v oblasti stavebnictví zadávaných a realizovaných podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Ke každé jednotlivé zakázce, resp. jednotlivému případu zajistí tým v rámci dodržení objektivity

7

NE

mil od v ale přihlášených projektů... písemné stanovisko 3 oponentů (výběr oponentů provede z řad nezávislých odborníků). Součástí projektu je také vypracování přehledné analýzy nejčastějších pochybení postupu, realizace a s tím souvisejících úkonů v působnosti zákona č. 137/2006 Sb. Webová platforma tak může sloužit jako zdroj informací dalším subjektům, které se zabývají zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru. „Vítězný projekt nás oslovil především z hlediska pokusu o nezávislé hodnocení celého zadávacího procesu veřejných zakázek, které může odhalit nestandardní postupy ze stran zadavatelů, uchazečů a dalších zainteresovaných subjektů. Výstupy projektu by mohly být inspirací i pro další odvětví. Projekt by tak mohl svou troškou přispět k vyšší míře transparentnosti v komplikované oblasti veřejných zakázek,“ říká Petr Vymětal (TI a VŠE), předseda 2. kola poroty 4ETIKA. „Vítáme veřejnou angažovanost firmy Skanska v oblasti zlepšování společenského prostředí. Doufáme, že Skanska bude příkladem pro další firmy, které cítí svůj díl odpovědnosti za současný stav. Budeme poskytovat odborné konzultace realizátorům vítězného projektu tak, aby projekt měl co největší dopad,“ doplňuje David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika.


lionů v krabici vína!

ok

Ť an

Da

vid

D On

dr

Vítězný tým se nelehkého úkolu – představit svůj projekt zástupcům Skanska a Transparency International ČR – zhostil na výbornou!

áč

ka

Pro přihlášení projektů do dalšího ročníku soutěže 4ETIKA navštivte

www.skanska.cz/4ETIKA.


Kdo to je?

Axport S U /e rt

i

o mp


Miroslav Mráz, Lenka Moutelíková, Petr Tyl a Dita Přikrylová

Vítězný tým... Jméno: Lenka Moutelíková

věk: 25 let Momentálně studuju na Goethe Uni Mgr Mezinárodní podnikání. Bakaláře mám ale z pedagogiky na fildě a environmentálních studií na FSS MU. Zbožňuju knihovny a informace mám jako denní stravu. Jsem živou databází kontaktů a informací o lidech. Chodím na šifrovačky, po horách, ráda hraju strategický deskovky, pořádám akce pro svoje kamarády a peču pro ně koláče. Poslední dobou se už nebojím zkoušet nové věci. :) Vzkaz pro vás: Státní správa podle mne funguje jako můj oblíbený seriál Jistě, pane ministře, ale to není důvod se vzdávat.


Jméno: Dita Přikrylová

věk: 24 let Jsem studentkou pátého ročníku Ekonomicko-správní fakulty, kde letos obhajuji diplomovou práci na téma projektového řízení vývoje softwaru – podnikových portálů. Svou nekonečnou touhu po získávání znalostí a kvalitním vzdělání uspokojuji i studiem Fakulty informatiky. Nemám čas se nudit. Kromě čtyřleté pracovní zkušenosti v americké firmě na postu Sales Managera se zajímám o vlastní podnikání. Pokud mě nenajdete s nosem zabořeným v knize nebo naopak přednášející o metodách osobního rozvoje, určitě někde běhám. Jsem nadšený maratonec. Závodně tancuji a miluji adrenalinové sporty, jako surfing, kiteboarding a snowboarding. A až budu velká, procestuju celý svět.


Jméno: Petr Tyl

věk: 24 let Jsem studentem Masarykovy univerzity, stejně jako všichni kamarádi, se kterými jsme se pustili do tohoto zajímavého projektu. V rámci prezenčního studia na Ekonomicko-správní fakultě studuji obor Podniková ekonomika a management a jsem ve čtvrtém ročníku. Po pár letech studií mi došlo, že mám-li být „řádným hospodářem“, pak by bylo záhodné se nejen učit „plavat“, ale zaměřit se i na mantinely, za které se plavat nesmí. A tak jsem se přihlásil a úspěšně dostal na Právnickou fakultu, kde studuji Mezinárodní obchod a právo. Snažím se žít život na sto procent, tedy využít každé příležitosti, a tak se účastním všeho, co mi může pomoci „růst“. Mám již za sebou poměrně hodně soutěží a stáží, kromě toho se zajímám o behaviorální ekonomii, hraji ochotnické divadlo a rád sportuji, i když v poslední době se mé sportovní aktivity omezily jen na golf a snowboarding.


Jméno: Miroslav Mráz

věk: 24 let Studuji finance na Ekonomicko-správní fakultě, v současnosti jsem na studijním pobytu v USA. Baví mě dělat na zajímavých projektech se zajímavými (a taky chytřejšími) lidmi. Jsem nadšený, že v rámci 4ETIKY obojí krásně splývá. Taky rád překládám TED videa. Tento rok se mi díky tomu splnil jeden ze snů – účastnit se konference TEDActive v Kalifornii, popovídat si s panem Sugata Mitrou o vzdělávání a protáhnout tělo odpoledním tai-či. Do devíti let bych se chtěl vrátit zpět do Indie, kde jsem minulý rok zažil nejkrásnější prázdniny v životě, začít vařit vlastní pivo a chovat včely.


ETIKA

4

Pár slov vítězného týmu...


Proč jste se přihlásili do projektu 4ETIKA? Podobně jako některým z vás, Lence došel e-mail se stručným popisem soutěže. Zněl zajímavě, tak napsala Mirkovi a Petrovi, se kterými už loni pracovala na projektu o finančním vzdělávání dospělé populace v rámci studentské souteže Citi Innovator. Současné složení týmu doplnila Dita, spolužačka ze skupiny zapálených studentů Ekonomicko-správní fakulty. Nejprve byla 4ETIKA pouhé nadšení, ale pak nás tématika veřejných zakázek velmi zaujala a tým se ukázal být jako velice efektivní. Kdo znáte Belbínův test týmových rolí, tak máme inovátora, kritika, realizátora i vyhledávače zdrojů. V průběhu devíti let, Meredith Belbin a jeho tým výzkumníků na Henley Management College prováděli studie chování manažerů z celého světa. Zúčastnění manažeři byli podrobeni sérii psychometrických testů a byli zařazeni do týmů, ve kterých plnili komplexní manažerské úkoly. V průběhu byly hodnoceny jejich klíčové charakterové rysy, intelektuální styly a typy chování. Výzkumníci postupně začali rozlišovat jednotlivé týmové role manažerů, tedy určité vzorce chování, které byly základem úspěchu jednotlivých týmů. Více na www.belbin.cz

Proč tento projekt? Nebyl to geniální nápad, na který by někdo přišel ve vaně nebo ve spánku. Poměrně brzy jsme měli jasno v tom, že se nechceme vrtat v podnikatelské etice. Veřejné zakázky byly a pořád jsou velká výzva, ale i příležitost.

na webové platformě i tam venku. Na základě oponentur by měl být identifikován takový postup zadávání zakázek, který je spravedlivý vůči všem zúčastněným.

Rady, tipy... Rady pro účastníky dalšího ročníku: Na co si dát pozor 1. Mít počítač s vypalovačkou. (Dneska trochu retro!) :) 2. Stanovit položky v rozpočtu reálně. 3. Nechat téma uležet. My jsme začali nápad diskutovat v listopadu, a určitě to nebylo příliš brzy. 4. Pro správu úkolů používáme Trello. Projektových softwarů je celá řada, nějaký se vám bude hodit. 5. Ukažte svůj projekt někomu ke kritice. Že myšlenku chápete vy, neznamená, že je srozumitelná ostatním. Zjednodušte to. Na co se soustředit Předně je potřeba si uvědomit, že celý projekt je minimálně roční záležitostí a s velkou pravděpodobností bude součástí vašeho každodenního života.

Nejedná se o typickou studentskou soutěž, kde se na imaginární firmu/projekt vymýšlí Protože jsme neměli žádné profesní zkušenosti, imaginární řešení. Vše je reálné, musí být jen studentské nadšení a odvahu, oslovili jsme proveditelné v rámci harmonogramu i některé „poradce“. S tématem nám pomohli a rozpočtu. Tedy samotné vítězství spíše Jirka Skuhrovec, Martin Kameník a Jana zavazuje, nežli benefituje. Tento fakt je však Soukopová. zároveň i silnou stránkou této „soutěže“. A čeho chceme teda dosáhnout? Jsme si vědomi, že i my jsme zodpovědni za společnost, ve které jsou korupční aktivity na denním pořádku. Proto bychom se měli podílet na formování její budoucnosti. Náš projekt usiluje o vyvolání diskuze týkající se etických a správných zadání veřejných zakázek

Pokud jste frustrovaní z toho, že vaše nápady končí v šuplíku, pak se nedejte odradit a přihlaste se do dalšího ročníku 4ETIKA! Je to jednoduché, stačí přijít s nápadem, který má ambici zlepšit etiku či řešit konflikty mezi ekonomickou a etickou racionalitou.


Kde najít informace k dalšímu ročníku?

www.skanska.cz/4ETIKA Nestihl jsi svůj projekt „dopilovat“ a přihlásit? Neveděl jsi o nás? Zkus to v dalším ročníku! Uzávěrka pro odevzdání soutěžních návrhů je:

17. ledna 2014 Tak málo postačí....

1

2 Popis projektu

3 Položkový rozpočet

2 normostrany

Popis projektu

5 Zalepená obálka „identifikace“

Harmonogram realizace

2A48B

4 normostrany xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 2A48B 2A48B

2A48B

2A48B 2A48B

Vše vložte do obálky

Skanska a.s. Lucie Laňková (4ETIKA) Líbalova 1/2348, Praha 4, 149 00


)-; Tak co? Už ses rozhodl? Staneš se naším ambasadorem?

4etika@skanska.cz +420 267 095 486


Máte řešení, odpověď či nápad, jak etiku opět dostat do všedního života?

ETIKA

4

Další možnost něco změnit! Přihlaste svůj projekt do 17. 1. 2014 Více informací získáte na: www.skanska.cz/4ETIKA nebo na e-mailové adrese: 4ETIKA@skanska.cz

Získejte finanční prostředky a zrealizujte svůj projekt!

www.skanska.cz/4ETIKA

4ETIKA magazine  

Informace pro ty, kdo o slušnosti nechtějí jen mluvit, kdo se nebojí práce, ani odpovědnosti...