Page 1

Actievoorwaarden EK 2012 – Scoren met 4Dental! 1. De Actie Scoren met 4Dental – EK 2012 (hierna: de Actie) wordt aangeboden door 4Dental Tandtechniek. 2. Per inzender kan 1x een voorspelling worden ingestuurd. 3. De actieperiode is van vrijdag 25 mei tot 15 juni 2012. Na deze datum ingestuurde voorspellingen tellen niet mee voor de uitslag. 4. De prijswinnaars ontvangen binnen enkele weken na het spelen van de EK finale op 1 juli 2012 persoonlijk bericht. 5. Aan de Actie kan enkel worden deelgenomen door alle (tandarts)praktijken in Nederland. 6. De Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland. 7. 4Dental Tandtechniek behoudt zicht het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 8. Medewerkers van 4Dental Tandtechniek zijn uitgesloten van deelname. 9. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten. 10. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11. 4Dental Tandtechniek is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 12. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de directie van 4Dental Tandtechniek. 13. Correspondentie over de uitslag is niet mogelijk. 14. In het geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over deze Actie dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 026-7519099 of mailen via marketing@4dental.nl 15. Door deelname aan deze Actie geeft deelnemer toestemming tot verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door 4Dental Tandtechniek voor eigen gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 16. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met mogelijke vermelding van naam en foto, gerelateerd aan deze Actie in de nieuwsbrief van 4Dental Tandtechniek en in de media. 17. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden. Versie 1.0 mei 2012, 4Dental Holding N.V.

/Actievoorwaarden%20EK%20Actie%202012%204Dental  

http://www.4dental.nl/files/website/File/Voorwaarden/Actievoorwaarden%20EK%20Actie%202012%204Dental.pdf

Advertisement