Page 1

????3::<:;;; 1

19/10/2010

9:50

Page 37

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Το προγραµµά µας...

. . . ή γ α λ λ α α ι γ α Ώρ


19/10/2010 9:51

Το προγραµµά µας...

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1 Page 39


????3::<:;;; 1

20/10/2010

9:31

Page 4

Κώστας Καρακώστας Υποψήφιος ∆ήµαρχος

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Γ

εννήθηκε το 1964 στην Ναύπακτο και είναι καθηγη-

τής Φυσικής. Από τα 17 του χρόνια µέχρι και σήµερα έχει µόνιµη πολιτική δραστηριότητα στη Ναύπακτο

και την ευρύτερη περιοχή, είτε ως φοιτητής, είτε ως

στρατιώτης (κατά τη διάρκεια της θητείας του), είτε ως εργαζόµενος.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει µέλος του δ.σ. φοιτητικών και πολιτιστικών συλλόγων, επιτρο-

πών ειρήνης και αντιπολεµικών κινηµάτων. Μέλος του δ.σ. της Ένωσης συλλόγων γονέων

και κηδεµόνων, και αντιπρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του 1ου ∆ηµοτικού.

Επίσης µέλος του δ.σ. της ένωσης Φροντιστών νοµού Αιτωλοακαρνανίας και πρόεδρος του

δ.σ. της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (σήµερα γραµµατέας του δ.σ.). Ήταν µέλος της συ-

Εργάστηκε πολλά χρόνια ως φροντιστής ενώ τα τελευταία επτά χρόνια εργάζεται στο δηµό-

σιο σχολείο. Είναι σύζυγος της Νικολίτσας Μούρτου και πατέρας τεσσάρων αγοριών.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι δηµοτικός σύµβουλος στον ∆ήµο Ναυπάκτου, εκπροσωπώντας την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Το προγραµµά µας...

ντακτικής οµάδας που εξέδιδε την τοπική εφηµερίδα ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ.

3


????3::<:;;; 1

20/10/2010

9:32

Page 5

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ∆ηµοτική Ενότητα Αντιρρίου

Ο

Ευθυµιόπουλος Λάζαρος

Το προγραµµά µας...

Λάζαρος Ευθυµιόπουλος γεννήθηκε στις 5 Μαΐου του 1968 στο Αντίρριο όπου πήγε δηµοτικό σχολείο και γυµνάσιο. Στην Ναύπακτο τελείωσε το τεχνικό λύκειο µε την ειδικότητα του ηλεκτρονικού. Είναι διπλωµατούχος µηχανικός οργάνων αεροσκαφών ( F4-E ) της πολεµικής αεροπορίας. Έχει εξειδικευτεί από την Billund AquaCulture ServiceApS (∆ανίας) στην λειτουργία και συντήρηση βιολογικών φίλτρων µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας µέσω ανακύκλωσης νερού για την ιχθυοκαλλιέργεια. Εργάζεται ως υπεύθυνος τεχνικού τµήµατος Ιχθυογεννητικού σταθµού στην Χιλιαδού. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια : 1. ∆ιαχείριση των επαγγελµατικών κινδύνων στις επιχειρήσεις και τα τεχνικά έργα. 2. Οργάνωση πυρασφάλειας και απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας. 3. Υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων – Ηaccp. Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά. Είναι παντρεµένος µε την Βασιλική Καλιαµπάκου, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και κατοικεί µόνιµα στην Ναύπακτο.

4

Κατσούδα ∆έσποινα

Κατάγεται από το Αντίρριο όπου και µεγάλωσε. Σπούδασε Παιδαγωγικά και Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο στην Αθήνα. Εργάστηκε για χρόνια ως εκπαιδευτικός στο Αντίρριο και στη Ναύπακτο. Ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στο αντικείµενο της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Παιδαγωγικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-

µίου Ιωαννίνων. Σήµερα εργάζεται ως Ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Από το 2004 υπηρετεί από διάφορες θέσεις ως επιστηµονικό προσωπικό στην υλοποίηση του προγράµµατος ΨΥΧΑΡΓΩ 2. Τον Ιούνιο του 2009 εκλέχτηκε γραµµατέας του ∆.Σ. του κοινωνικού συνεταιρισµού ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ . Εργάζεται από την θέση αυτή για τον αποστιγµατισµό, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες,. Είναι ιδρυτικό µέλος του πανελλήνιου Συλλόγου Μη Κατευθυντικής – Παρεµβαίνουσας µεθόδου Ψυχοθεραπείας και Εµψύχωσης οµάδων και ιδρυτικό µέλος της Οµοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισµών Ελλάδας,

Γ

Μπουτόπουλος Χρήστος

εννήθηκε το 1982 και έζησε ως τα δεκαοχτώ του χρόνια στο Αντίρριο. Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Ναυπάκτου και σπούδασε Εφαρµοσµένη Φυσική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο ίδρυµα και τώρα ολοκληρώνει την διδακτορική του διατριβή στην τεχνολογία των Λέιζερ. Παράλληλα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάζεται ως νέος ερευνητής συµµετέχοντας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα.

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ∆ηµοτική Ενότητα Αποδοτίας

Ο

A λτανόπουλος Νικόλαος

Νίκος Αλτανόπουλος γεννήθηκε στον Ασπριά Ναυπακτίας το 1956. Μετά το ∆ηµοτικό σχολείο στον Ασπριά, τέλειωσε το εξατάξιο Γυµνάσιο στην Πάτρα. απόφοιτος της ΑΣΕΤΕΜ/ ΣΕΛΕΤΕ και της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. Σήµερα είναι διευθυντής Επαγγελµατικού Λυκείου στην Πάτρα. Είναι παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών µε το γιό του φοιτητή του Πολυτεχνείου και την κόρη του µαθήτρια της Τρίτης Λυκείου. Έχει µακριά και πλούσια διαδροµή στην Αυτοδιοίκηση. ∆ιετέλεσε για 4 τετραετίες κοινοτάρχης στον Ασπριά. Από το 1990 έως το 1998 πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσµου και του Συµβουλίου Περιοχής Αποδοτίας Οφιονείας. Πρόεδρος της ΑΝ.ΑΙΤ.ΑΠ.Ο. (προδρόµου της σηµερινής ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ) από το 1994 µέχρι τον Μάρτιο του 1999. Μέλος του δ.σ. της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων του νοµού Αιτωλοακαρνανίας από το 1994 έως το 1998

Ο

∆ούρος Ιωάννης

Γιάννης ∆ούρος γεννήθηκε στην Αµπελακιώτισσα το 1953. Τέλειωσε το Γυµνάσιο Ευπαλίου και εργάστηκε στον ΟΤΕ. Σήµερα είναι συνταξιούχος, ζει στην Ναύπακτο, είναι παντρεµένος µε την Φωτεινή Τζουµέρκα και πατέρας τριών κοριτσιών. Ασχολήθηκε µε την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι δηµοτικός σύµβουλος στο δήµο Αποδοτίας τα τελευταία δεκαέξι χρόνια.


20/10/2010

9:33

Page 6

Ο

Μπαλαφούτης Κωνσταντίνος

Μπαλαφούτης Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου γεννήθηκε στη Λεύκα –Ναυπακτίας το έτος 1955. Τέλειωσε τις γυµνασιακές του σπουδές στην ‘’ΠΑΛΑΜΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ’’ Μεσολογγίου και είναι πτυχιούχος του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης από το έτος 1980. Είναι παντρεµένος και πατέρας δύο (2) παιδιών. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τοµέα ως στέλεχος Επιχειρήσεων και στη συνέχεια µέχρι σήµερα στη Νοµαρχία Αιτωλ/νίας και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε διάφορες θέσεις ευθύνης διοικητικών και αυτοδιοικητικών θεµάτων . Έχει αναπτύξει διαχρονική πολιτική, κοινωνική και συνδικαλιστική δραστηριότητα την οποία διατηρεί µέχρι σήµερα. ∆ιετέλεσε κοινοτικός σύµβουλος Λεύκας-Ναυπακτίας επί 8/ετία και επί 12/ετία µέχρι σήµερα συνεχόµενα ∆ηµοτικός σύµβουλος Αποδοτίας. Στην εικοσάχρονη διαδροµή του στο χώρο Αυτοδιοίκησης στην Ναυπακτία πρωτοστάτησε στη συνδιαµόρφωση διακοινοτικής ή διαδηµοτικής συνεργασίας µε άλλα στελέχη της περιοχής στην κατεύθυνση της εθελοντικής ενοποίησης των Κοινοτήτων στη δηµιουργία Αναπτυξιακών Συνδέσµων, των Συµβουλίων Περιοχής και στην σύσταση και λειτουργία της Αναπτυξιακής Εταιρείας «Αποδοτίας-Οφιονείας» δηλαδή της σηµερινής ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ∆ηµοτική Ενότητα Ναυπάκτου

Γ

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης

εννήθηκε στη Ναύπακτο το έτος 1957 και είναι απόφοιτος του εξαταξίου Γυµνασίου Ναυπάκτου. Είναι µόνιµος κάτοικος Ναυπάκτου όπου και δραστηριοποιείται επαγγελµατικά από το έτος 1978 σε οικογενειακή επιχείρηση µε τα αδέλφια του. ∆ιετέλεσε επί σειρά ετών µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εµπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου «Ο ΕΡΜΗΣ» και από το έτος 2005 µέχρι το 2008, Πρόεδρος του παραπάνω Συλλόγου. Είναι µέλος του∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων (Ο.Ε.Β.Ε.) Ναυπάκτου.∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Τοπικού Συνδέσµου του Ολυµπιακού από το έτος 1997 έως το έτος 2004. Είναι σύζυγος της Σίσσυς Υφαντή και πατέρας δύο παιδιών, του ∆ηµήτρη και της Μαρίνας.

Ο

Γκέκας Κωνσταντίνος

Ντίνος Γκέκας γεννήθηκε το 1978 και µεγάλωσε στη Ναύπακτο. Παντρεµένος µε την Φούντζουλα Ξένη, καθηγήτρια Γερµανικών, έχει έναν γιο. ∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-

λονίκης (2002). Εργάζεται ως καθηγητής Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός επιστηµονικός συνεργάτης της Αναπτυξιακής του ∆ήµου Ναυπάκτου και του τµήµατος ΤΕΣΥ∆, ΤΕΙ Μεσολογγίου, παράρτηµα Ναυπάκτου. Είναι πιστοποιηµένος εκπαιδευτής του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., κατηγορία Πληροφορικής και εκπαιδευτής ενηλίκων στα ΚΕΕ Αιτ/νιας. Έχει εργαστεί ως Σύµβουλος Υποστήριξης & Καθοδήγησης στο Πρόγραµµα του Γ’ Κ.Π.Σ. «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ». Είναι µέλος του ∆.Σ. του αθλητικού συλλόγου «Οµόνοια Ναυπάκτου». ∆ιατηρεί προσωπικό blog (attackta.com) και άρθρα του αναδηµοσιεύονται στον τοπικό τύπο.

Γ

∆ούρος ∆ηµήτριος

εννήθηκε το 1952 στην Αµπελακιώτισσα Ναυπακτίας. Τελείωσε την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1976 και είναι ειδικός παθολόγος. Από το 1979 ζει στη Ναύπακτο. Ήταν δηµοτικός σύµβουλος στο ∆ήµο Ναυπάκτου και υποψήφιος βουλευτής του Κ.Κ.Ε και του Συνασπισµού.

Ο

Ζµπούκης Βασίλης

Ζµπούκης Βασίλειος γεννήθηκε το 1974 στο Αντίρριο.Τελείωσε το γυµνάσιο στο Αντίρριο και στη συνέχεια το λύκειο στη Ναύπακτο. Είναι τελειόφοιτος τµήµατος Πληροφορικής , µε εξειδίκευση στις εφαρµογές πολυµέσων και web development. Από το 2000 µε εδρα την Ναύπακτο ¨επιχειρεί¨ προσφέροντας λύσεις Πληροφορικής σε υλικό και λογισµικό για ιδιώτες, επιχειρήσεις και δηµόσιο .Με τα κοινά ασχολείται από το λύκειο, όπου διετέλεσε πρόεδρος δεκαπενταµελούς και για πρώτη φορά κατέβηκε στο ¨στίβο¨ των δηµοτικών εκλογών πριν τέσσερα χρόνια στο δήµο Αντίρριου.

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

5


Ο ηλεκτρονικός δαίμων της σελιδοποίησης (www.daimon.gr) «προώθησε» στο εσώφυλλο τα βιογραφικά των τριών πρώτων σε αλφαβητική σειρά υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Ενότητας της Ναυπάκτου.

Αγγελόπουλος Κώστας Γεννήθηκε το 1950 στη Ναύπακτο. Σπούδασε στο Εξατάξιο Γυμνάσιο Ναυπάκτου. Το 1974 αποφοίτησε από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά (ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), στην Υδροβιολογία (Βιολογικό Πανεπιστημίου Πατρών) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ). Παρακολούθησε μαθήματα στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει μακρόχρονη επιμόρφωση σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας. Eργάζεται στην εκπαίδευση και είναι Προϊστάμενος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλ/νίας. Διετέλεσε Προϊστάμενος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας και Διευθυντής του ΙΕΚ Ναυπάκτου. Διδάσκει στο ΤΕΙ Μεσολογγίου (Γεωπονία), στην ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας (Παιδαγωγικά) και στο ΠΕΚ Πάτρας (Επιμόρφωση Καθηγητών). Είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Εμπειρογνωμόνων - Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας (Αξιολόγηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) και του ΕΚΕΠΙΣ (Αξιολόγηση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης). Επιμορφωτής στο πρόγραμμα ΗΣΙΟΔΟΣ για την κατάρτιση των αγροτών της περιοχής μας. Διετέλεσε μέλος και πρόεδρος της Α΄ ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας και των συλλόγων Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου. Συμμετείχε στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Φοιτητών Αθήνας.

Aδαμοπούλου Ελένη Έζησε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια στην Άμφισσα και κατόπιν στη Ναύπακτο, τόπο καταγωγής των γονιών της, Σπύρου Αδαμόπουλου (από τον Παλαιόπυργο) και Ζωίτσας Αρβανίτη (από την Τερψιθέα). Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1987 επέλεξε να μείνει μόνιμα στη Ναύπακτο. Έχει εργαστεί ως φιλόλογος στην ιδιωτική και από το 1991 στη δημόσια εκπαίδευση. Τώρα εργάζεται στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου. Τα εκπαιδευτικά της ενδιαφέροντα την οδήγησαν να παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και να δραστηριοποιηθεί σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα των σχολείων, όπου έχει υπηρετήσει. Έχει, επίσης, ενεργό συμμετοχή στη συγκρότηση θεατρικής ομάδας καθηγητών και στην ίδρυση συνδέσμου φιλολόγων. Είναι παντρεμένη με τον Αργύρη Δρίβα, φυσικό στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου και έχουν 4 παιδιά, την Ολυμπία, τη Ζωή, τη Σπυρέττα και το Νικόλα – Θεοφάνη.

Αμπλάς Μιχάλης Γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1961. Τελείωσε το Λύκειο το έτος 1978 στη Ναύπακτο. Σπούδασε στο Χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το έτος 1982 πήρε το πτυχίο του. Το 1988 πήρε το δίπλωμα Οινολόγου. Εργάστηκε από το 1984 έως το 2000 στη Ναύπακτο ως Φροντιστής. Παράλληλα τα έτη 1988 έως 2000 είχε στη Ναύπακτο Χημικό-Οινολογικό Εργαστήριο. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών 18 και 21 ετών που σπουδάζουν.


????3::<:;;; 1

20/10/2010

9:33

Page 7

Γ

Ζολώτα Βασιλική

εννήθηκε στη Αθήνα το 1961. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ειδικεύτηκε στην Παθολογική Ανατοµία στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας». Παράλληλα εκπόνησε διδακτορική διατριβή και απόκτησε τον τίτλο του διδάκτορος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 1994 µέχρι σήµερα εργάζεται ως µέλος ∆ΕΠ στο Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Πατρών όπου κατέχει τη βαθµίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, ασκώντας παράλληλα τα ιατρικά της καθήκοντα στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών. Είναι παντρεµένη µε τον Χρήστο Παπακωνσταντίνου, ∆ιευθυντή Ιατρό του ΕΣΥ στο ΠΓΝΠ και µητέρα µιας κόρης, φοιτήτριας Ιατρικής.

Γ

Κουβέλη ∆ιονυσία

Το προγραµµά µας...

εννήθηκε στη Ναύπακτο το 1980 όπου και τελείωσε το λύκειο. Σπούδασε στο Deree College, στην Αθήνα. Ζει και εργάζεται στη Ναύπακτο.Μιλάει Αγγλικά & Γαλλικά και είναι µέλος του ∆.Σ. του Φιλοζωικού Σωµατείου Ναυπάκτου.

6

Κρεµµύδα-Καταρέλου Μαγδαληνή (Μιµή)

Γ

εννήθηκε στη Ναύπακτο το 1957. Αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυµνάσιο Θηλέων Ναυπάκτου. Είναι παντρεµένη µε τον Θανάση Καταρέλο και µητέρα δύο παιδιών.

Γ

Κρίτσας Θανάσης

εννήθηκε το 1968 στο Κροκύλιο (γενέτειρα του Μακρυγιάννη) και τελείωσε το∆ηµοτικό στοΛιδορίκι. Γυµνάσιο και Λύκειο τελείωσε στην Αθήνα, έχοντας όµως, ως <<παιδική>> προίκα την ποιότητα ζωής της υπαίθρου και τα λόγια του στρατηγού <<…..είµαστε στο Εµείς κι όχι στο Εγώ.>> Στη Λάρισα σπούδασε στη σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας και ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση. Έως το 1994 εργάστηκε στην Αθήνα σε διάφορες εταιρίες, αποκτώντας πολύτιµες εµπειρίες για τη δραστηριότητα που ανέπτυξε στη συνέχεια.

Το 1998 πέτυχε έναν από τους στόχους του. Επέλεξε τη Ναύπακτο όχι απλώς ως προορισµό αλλά ως µόνιµη κατοικία. Είναι παντρεµένος µε την Αθηνά Φορλίδα και έχει δυο γιους, το Βασίλη και το Γιώργο. Μένει στην ∆άφνη, η γυναίκα του είναι Καθηγήτρια Χηµείας Μέσης Εκπαίδευσης στο ¨πολύπαθο¨ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και αυτός διατηρεί επιχείρηση στο Ξηροπήγαδο. Το 2006 συµµετείχε στο ψηφοδέλτιο της Κίνησης Πολιτών Ναυπάκτου. Μετά από 4 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα ¨κοινά¨ και ενόψει των ¨Καλλικρατικών¨ αλλαγών που θα προκύψουν η συµµετοχή του στο ψηφοδέλτιο της Κίνησης Πολιτών Ναυπακτίας, είναι αυτονόητη.

Ο

Κωστογιάννης Νίκος

Νίκος Κωστογιάννης γεννήθηκε το 1956 στην άνω Χώρα Ναυπακτίας. Το 1968 αποφοίτησε από το ∆ηµοτικό σχολείο της Άνω Χώρας, το 1976 από το εξατάξιο Γυµνάσιο της Ναυπάκτου και το 1980 από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. από το 1982 έως το 1990 εργάστηκε στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµών Μεσολογγίου. Από το 1990 έως σήµερα διατηρεί κατάστηµα γεωργικών φαρµάκων και εφοδίων στη Ναύπακτο. Από το 2001 διατηρεί ξενώνα στην Άνω Χώρα. Το 1986 εκλέχτηκε κοινοτικός σύµβουλος στην κοινότητα Άνω Χώρας. το διάστηµα 1996-98 διετέλεσε δηµοτικός σύµβουλος στο δήµοΑποδοτίας.Από το 2006 είναι δηµοτικός σύµβουλος Αποδοτίας, επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

Γ

Λουκόπουλος Τάκης

εννήθηκε το 1946 στην Ναύπακτο. Σπούδασε Μαθηµατικός. είναι σύζυγος της παιδιάτρου Γεωργίας Ντάναση και πατέρας του Σπύρου (Μαθηµατικός) και του Γιάννη (τελειόφοιτος Ιατρικής). Από τους ιδρυτές των «Φροντιστηρίων Λουκόπουλου» µε διαδροµή 39 χρόνων στις φροντιστηριακές τάξεις, δάσκαλος για πολλές γενιές µαθητών της πόλης µας. Είναι συγγραφέας βιβλίων Μαθηµατικών για όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Γ

Μανδέλλου Μαρία

Ναυπάκτου .

εννήθηκε στην νέα Αβώρανη Αγρινίου. Σπούδασε Οικονοµικά στην ΑΣΟΕΕ και Παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδηµία Μυτιλήνης. Από τα φοιτητικά της χρόνια δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της Αριστεράς. Από το 2000 ζεί στην Ναύπακτο όπου εργάζεται ως καθηγήτρια στο «πολύπαθο» ΕΠΑΛ


20/10/2010

9:34

Page 8

Πρωτοστατεί στον αγώνα που γίνεται χρόνια τώρα από όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς για να γίνει το κτίριο του ΕΠΑΛ σύγχρονο και λειτουργικό εκπαιδευτήριο. Συµµετέχει ενεργά στο συνδικαλιστικό χώρο των καθηγητών (Α΄ΕΛΜΕ Αιτ/νίας). Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Β΄ Γυµνασίου. Είναι παντρεµένη και µητέρα 2 αγοριών µαθητών γυµνασίου.

Γ

Μιχαλόπουλος Παναγιώτης

εννήθηκε στην Αρχαία Ολυµπία. Από το 1977 είναι εγκατεστηµένος στην Ναύπακτο. Τέως προϊστάµενος ΟΤΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. Οικονοµολόγος έχει χρηµατίσει εκλεγµένο µέλος της περιφερειακής διοίκησης Οικονοµικού Επιµελητηρίου ∆υτικής Ελλάδος επί δεκαετία περίπου Είναι παντρεµένος µε την Μαρτσούκα Ντίνα φαρµακοποιό. Έχει δυο παιδιά την Γεωργία Μιχαλοπούλου φαρµακοποιό και τον∆ιονύση Μιχαλόπουλο φαρµακοποιό.

M

Μούρτος Γιάννης

εγάλωσε στη Ναύπακτο και κατάγεται από την ΆνωΧώρα και την Τερψιθέα. Είναι Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, µε µεταπτυχιακές σπουδές (ΜSc, PhD) στην Eπιχειρησιακή Έρευνα στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (London School of Economics & Political Science). Εργάζεται ως µέλος ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Λέκτορα στο Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας. Έχει εργαστεί στα Πανεπιστήµια Πάτρας και Λονδίνου. Συµµετέχει στα κοινά από µαθητής.

Γ

Μπέκος ∆ηµήτρης

εννήθηκε στον Πειραιά στις 30 ∆εκεµβρίου του 1954. Τελείωσε το ΙΓ' ∆ηµοτικό σχολείο Αθηνών και το ΙΖ' Γυµνάσιο Αρρένων Αθηνών. Το 1973 πέρασε στο Βιολογικό τµήµα του Α.Π.Θ, από όπου αποφοίτησε το Φλεβάρη του 1978. Το 1979 εγκαταστάθηκε στην πόλη Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Εκεί σπούδασε Πολιτιστική Ανθρωπολογία και Κοινωνικές Επιστήµες. Εργάστηκε, µεταξύ άλλων, ως Κοινωνικός Λειτουργός στην Ελληνική Κοινότητα Ουτρέχτης και Περιχώρων <<Αναγέννηση>>. ∆ίδασκε επίσης Νέα Ελληνικά και Πολιτισµό σε Ολλανδούς επί σειρά ετών. Το 1990 επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε µόνιµα στη Ναύπακτο. Από τότε και ως σήµερα εργάζεται ως µόνιµος καθηγητής Μ.Ε. Την περίοδο 1996-

1999 υπηρέτησε στην Αµπέτειο Σχολή Καϊρου. Σήµερα υπηρετεί στο 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου από την ίδρυσή του, το 2001. Μιλάει ολλανδικά, αγγλικά και ισπανικά.

Γ

Παναγιωτοπούλου ∆έσποινα

εννήθηκε στη Ναύπακτο το 1956. ΣπούδασεΑγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Ζει στη Ναύπακτο µε τα δυο της παιδιά, τη Χρύσα και το Γιώργο.∆ιδάσκει στο 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. Έχει ασχοληθεί µε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και πραγµατοποιεί προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο της κάθε χρόνο.

Γ

Πολιτοπούλου Γιώτα

εννήθηκε στη Ναύπακτο το 1961. Τελείωσε το Λύκειο του Βύρωνα στην Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Έχει εργαστεί ως φιλόλογος σε σχολείατωννοµώνΠρεβέζης,Αιτωλοακαρνανίας, Σάµου και Αχαϊας. Σήµερα υπηρετεί ως φιλόλογος στο 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. Είναι παντρεµένη και έχει δύο γιους.

Γ

Σαφιολέα Αναστασία

εννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Τελείωσε το Μαράσλειο Λύκειο Αθηνών. Σπούδασε στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πήρε την ειδικότητα της Μικροβιολογίας στα νοσοκοµεία “Ανδρέας Συγγρός” και “Σισµανόγλειο” στην Αθήνα. Από το 1990 ζει στη Ναύπακτο όπου και διατηρεί Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Είναι παντρεµένη και µητέρα δύο παιδιών.

Γ

Σύψας Σπύρος

εννήθηκε το 1977, τέλειωσε τοΛύκειο στην Ναύπακτο και την σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακές σπουδές µε θέµα «Περιβάλλον και ανάπτυξη».Αθλητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης (µέλος της προεθνικής οµάδας παίδων -1990). Ως φοιτητής ανέπτυξε συνδικαλιστική δραστηριότητα (εκπρόσωπος των φοιτητών στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. – 1997), ενώ σήµερα είναι µέλος της επιτροπής νέων Μηχανικών του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών.

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

7


????3::<:;;; 1

20/10/2010

9:34

Page 9

Γ

Υφαντής Γιάννης

εννήθηκε το 1985. Τέλειωσε το 2003 το 2ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου. Σήµερα είναι τελειόφοιτος του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Στη σχολή του είχε συνδικαλιστική δραστηριότητα και πιστεύει πως είναι η κατάλληλη στιγµή να είναι υποψήφιος µε την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. Κι αυτό γιατί η πόλη µας χρειάζεται αλλαγές και η ΚΙΝΗΣΗ είναι ικανή να τις πραγµατοποιήσει. Κατά τη γνώµη του η Ναύπακτος είναι η πιο όµορφη πόλη στην Ελλάδα και είναι κρίµα να θυσιάζεται στο βωµό των συµφερόντων και των κοµµατικών αγκλώσεων.

Κ

Φούντας Γιώργος

Το προγραµµά µας...

ατάγεται από τα Παλιάµπελα Βονίτσης Αιτωλοακαρνανίας. Στην Βόνιτσα, όπου γεννήθηκε το 1956, παρακολούθησε τις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου το οποίο τελείωσε στο Α΄ αρρένων Αγρινίου το 1974. Σπούδασε στην σχολή ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου

8

Θεσσαλονίκης. Είναι πατέρας δύο παιδιών. Από το 1983 ζει και εργάζεται στη Ναύπακτο ως∆ασολόγος στο δασαρχείο Ναυπάκτου. Η συµµετοχή του στα κοινά αρχίζει από τα πρώτα φοιτητικά του χρόνια, αµέσως µετά την µεταπολίτευση και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, δίνοντας το παρόν µέσα από οργανωµένη δράση σε αριστερούς πολιτικούς χώρους και σε διάφορους συλλόγους (µεταξύ αυτών και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του πολιτιστικού συλλόγου Γιάννης Βλαχογιάννης). Συνδικαλιστής στον εργασιακό του χώρο και στο Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (πρόεδρος της επιτροπής ∆ασολόγων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος), συµµετέχει σε επαγγελµατικά όργανα και επιστηµονικές ενώσεις του χώρου του. Υποψήφιος ∆ηµοτικός σύµβουλος µε την Κίνηση Πολιτών και στις προηγούµενες εκλογές για το ∆ήµο Ναυπάκτου, εργάστηκε και συµµετείχε όλο αυτό το διάστηµα στις επεξεργασίες και την παρουσία της καθώς και στην συνδιαµόρφωση του σηµερινού προφίλ της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Ο

Φούντας Σπύρος

Σπύρος Φούντας του Νικολάου και της Ευδοξίας γεννήθηκε το έτος 1952 στο δ.δ. Νεοκάστρου του δήµου Ναυπάκτου Φοίτησε στο δηµοτικό σχολείο του Νεοκάστρου. Το 1965 µεταφέρθηκε στο δ.δ. Λυγιά, όπου εγγράφηκε στο Γυµνάσιο και στη συνέχεια στη

Μέση Τεχνική Σχολή Εργοδηγών στην Πάτρα µε ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, όπου και πήρε το πτυχίο του. Με το τέλος των σπουδών κατατάχθηκε στον Ελληνικό Στρατό , παρουσιάστηκε στην Τρίπολη το 1973. Μετά από αρκετές µεταθέσεις τον Γενάρη του 1974, µεταφέρθηκε στην Κύπρο ως επίλεκτο µέλος της ΕΛ.∆Υ.Κ. (Ελληνική ∆ύναµη Κύπρου). Στα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν εκεί έλαβε µέρος σε πολλές µάχες κατά των Τούρκων και σε µια από αυτές τραυµατίστηκε από ΝΑΠΑΛΜ, υπέστη ρήξη τυµπάνου αριστερού ωτός, µε συνέπεια την βαρηκοΐα, εγκαύµατα Β΄ βαθµού στο αριστερό µεσοπλεύριο του θώρακος και στο αριστερό µέρος του προσώπου. Όταν απολύθηκε από το στρατό, ασχολήθηκε µε το επάγγελµα του Ηλεκτρολόγου αφού πρώτα εξασφάλισε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος από το Υπουργείο Βιοµηχανίας. Το 1984 διορίστηκε στο Υπουργείο δηµόσιας Τάξης σαν Πολιτικός Υπάλληλος. από τα πρώτα του χρόνια είχε συνδικαλιστική δράση, συµµετέχοντας στο Πρωτοβάθµιο Συνδικαλιστικό όργανο των Υπαλλήλων Νοτιοδυτικής Ελλάδας µε έδρα την Πάτρα. Ήταν και είναι µέλος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διετέλεσε κατά καιρούς Γραµµατέας της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Νεοκάστρου και µέλος του πρώην Επαρχιακού Γραφείου Ναυπάκτου. Συµµετείχε ως υποψήφιος στον συνδυασµό του αείµνηστου Νίκου ΠΑΝΤΑΖΗ καθώς επίσης και στο συνδυασµό του Στάθη ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ». Σήµερα έχει τη θέληση να προσφέρει στα τοπικά δρώµενα, που βρίσκονται σε ΜΑΡΑΣΜΟ και Α∆ΙΕΞΟ∆Ο µέσα από τον συνδυασµό µε επικεφαλής τον Κώστα ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, την Κίνηση Πολιτών, για ένα καλύτερο µέλλον του διευρυµένου δήµου µας.

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ∆ηµοτική Ενότητα Πλατάνου

Γ

Παπακώστας Κωνσταντίνος

εννήθηκε στηνΑράχωβα Ναυπακτίας το έτος 1947. Γιός του ιερέα Νικολάου Παπακώστα (Παπανίκου) και της πρεσβυτέρας Βασιλικής Παπακώστα.Το έτος 1959 τελείωσε το εξατάξιο∆ηµοτικό σχολείο της Αράχωβας. Το έτος 1965 τελείωσε το εξατάξιο Γυµνάσιο Ναυπάκτου και το έτος 1966 παρακολούθησε για ένα χρόνο µαθήµατα Εµπορικού∆ικαίου στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά (µετέπειτα Πανεπιστήµιο Πειραιά). Το έτος 1967 ενεγράφη στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και το έτος 1968 µεταγράφηκε στην Νο-


20/10/2010

9:35

Page 10

µική ΣχολήΑθηνών απ’την οποία απεφοίτησε το 1971 µε το βαθµό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ. Τα έτη 1972 – 1973 υπηρέτησε τη στρατιωτική του Θητεία σε διάφορες µονάδες του Τεχνικού. Μετά το πέρας της Στρατιωτικής του θητείας µετέβη στην Αµερική για ένα χρόνο και παρακολούθησε µαθήµατα οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο NEW YORK UNIVERSITY. Αυτοδηµιούργητος. Εργάστηκε σε διάφορες επιχειρήσεις µέχρι το έτος 1974, που διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Προάχθηκε σταδιακά σε δικηγόρο ενώπιον του Εφετείου, του ΣτΕ , του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Αρείου Πάγου, µε ∆ικηγορικό Γραφείο, µε αρκετούς συνεργάτες επί της οδού Αιόλου αριθ. 100. Είναι παντρεµένος µε την Βασιλική Βίτσα - Παπακώστα , βιολόγο - καθηγήτρια µέσης εκπαίδευσης και διαµένουν στη Γλυφάδα Αττικής. Έχει τρία παιδιά, τον Νίκο, τον Ανδρέα και τον Μιχάλη. Υπήρξε για αρκετά χρόνια µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου γονέων και Κηδεµόνων της περιοχής του. Μέλος του ∆.Σ. του τοπικού οργανισµού Προσκόπων Γλυφάδας, οργανωτικό µέλος της Κίνησης για την αναµόρφωση της Γλυφάδας, µέλος του ∆.Σ. του αθλητικού συλλόγου ΑΙΟΛΟΣ και αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του συλλόγου Αραχωβιτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Από έτους περίπου είναι δηµότης του ∆ήµου Αντιρρίου µε προοπτική να µεταφέρει άµεσα τη µόνιµη κατοικία και διαµονή του στον Πλατανίτη Αντιρρίου.

Γ

Πάπουλης Νικόλαος

εννήθηκε το 1986. Είναι κάτοικος Λιβαδακίου, και εργάζεται σαν Μελισσοκόµος.

Γ

Στάικος ∆ηµήτριος

εννήθηκε στην Κλεπά της ορεινής Ναυπακτίας, εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και τελείωσε το δηµοτικό Σχολείο. Συνέχισε τις σπουδές του στο Μεσολόγγι όπου αποφοίτησε από εξατάξιο Γυµνάσιο και στηΛαµία όπου αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδηµία. Εργάστηκε ως µάχιµος δάσκαλος σε αρκετά σχολεία τόσο του νοµού µας όσο και άλλων νοµών. Σήµερα διδάσκει στο 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου. Είναι µέλος συλλόγων µε κοινωνική προσφορά και συνδικαλιστική δραστηριότητα.. Είναι παντρεµένος µε τη δασκάλαΑµπλά Σπυριδούλα και έχουν δύο παιδιά.

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ∆ηµοτική Ενότητα Πυλήνης

Γ

Ζαχαρόπουλος Λουκάς

εννήθηκε το 1951 στη Σίµου Ναυπακτίας. Ασχολήθηκε µε το βιβλίο από το 1969 και λίγα χρόνια αργότερα ίδρυσε µε τα αδέλφια του τον γνωστό εκδοτικό οίκο Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος Α.Ε µε βιβλιοπωλεία στην Αθήνα και στον Πειραιά. Ο εκδοτικός τους οίκος έχει εκδώσει µέχρι σήµερα χιλιάδες τίτλους βιβλίων ( Ελληνική – Ξένη Λογοτεχνία – Ιστορία – Ποίηση – Παραµύθια κ.λ.π,) Έχει εκλεγεί στον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών. Είναι Γενικός γραµµατέας του ∆.Σ. του Οµίλου Σιµιωτών για 10 και πλέον έτη Είναι σήµερα εκδότης και διευθυντής της εφηµερίδας ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ. Είναι παντρεµένος και έχει δυο παιδιά.

Ο

Ζησιµόπουλος Άρης

Άρης Ζησιµόπουλος γεννήθηκε στη Σίµου το 1962. Τα µαθητικά του χρόνια τα πέρασε στη Σίµου και τελείωσε το ∆ηµοτικό και το Λύκειο στη Ναύπακτο. Αποφοίτησε από το τµήµα Βιολογίας του Α.Π.Θ. και εργάζεται από το1995 στη Ναύπακτο ως καθηγητής σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Είναι σύζυγος της Σοφίας Τουµπάνου (καθηγήτριας Μουσικής) και έχει δύο γιους.

Ο

Τσούµας Χρήστος

Χρήστος Τσούµας γεννήθηκε το 1952 στο Ανθόφυτο Ναυπακτίας. Τελείωσε το εξατάξιο (τότε) δηµοτικό Ανθοφύτου και στην συνέχεια το εξατάξιο Γυµνάσιο στην Ναύπακτο. Φοίτησε επίσης στην Σιβιτανίδειο σχολή στην Αθήνα. ∆ιατέλεσε επί 20 χρόνια τοπικός σύµβουλος στο δ.δ. Ανθοφύτου. Άνθρωπος µε µεγάλη εµπειρία σε δηµόσια έργα και έργα υποδοµής αφού εργάζεται πάνω στον συγκεκριµένο κλάδο εδώ και 20 περίπου χρόνια. Είναι παντρεµένος µε την Σταυρούλα ∆ηµητροπούλου και µαζί έχουν αποκτήσει 2 παιδιά. Τον Γιώργο,18 χρόνων, που σπουδάζει στο Πολυτεχνείο του Βόλου και την Ελπινίκη,15 ετών, µαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου.

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

9


????3::<:;;; 1

20/10/2010

9:36

Page 11

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ∆ηµοτική Ενότητα Χάλκειας

Γ

Βαρασιά Ευαγγελία (Βίκυ)

Ο

εννήθηκε στην Αθήνα το 1977.Τελείωσε το Λύκειο στη Ναύπακτο και σπούδασε Βοηθός Μικροβιολόγου στην Πάτρα. Ζει και εργάζεται στη Ναύπακτο. Είναι παντρεµένη µα τον Γιώργο Καλαβρουζιώτη και µητέρα δυο παιδιών.

Το προγραµµά µας...

Κρεµµµύδας ∆ηµήτριος

10

∆ηµήριος Κρεµµύδας του Βασιλείου γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Τρίκορφο Ναυπακτίας. Είναι

παντρεµένος µε την Φωτεινή και πατέρας τριών παιδιών. Ασχολείται µε τις οικοδοµικές εργασίες και ειδικότερα µε την κατασκευή ταβανιών και τις σκεπές.

Η

Καλιαµπάκου Βασιλική

Βασιλική (Βίκυ) Καλιαµπάκου το γένος Μαστραπά γενήθηκε το 1980 στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Μεγάλωσε στην Ναύπακτο και σπούδασε στο Ι.Ε.Κ Ναυπάκτου Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής Είναι ιδιωτικός υπάληλος, παντρεµένη µε τον Λάζαρο Ευθυµιόπουλο και µητέρα δύο ανήλικων παδιών.

Υποψήφιοι Τοτικοί Σύµβουλοι ∆ηµοτική Κοινότητα Ναυπάκτου

Αθανασίου Σπύρος

Βέργος Θωµάς

Γιαννούλου Νατάσα

Ζαγοραίου Βιολέττα

Θαλασσινού Κωνσταντίνα

Μπέσσας Βασίλης

Παπαευθυµίου Νάσος

Σπυρόπουλος Λούης

Σφήκα Μαρία

Τζάθας Κώστας

Τσούση Κατερίνα

Χουλιάρας Βασίλης

Υποψήφιοι Τοπικοί Σύµβουλοι

∆ούρος Ανδρέας, Παπαδηµητρίου Γεώργιος, Λυκογιάννης ∆ηµήτριος, Μούρτου Νικολίτσα, Μπέης Γεώργιος, Πατούχας Αθανάσιος, Κοµπογιάννη Μαρία, Αλτανόπουλος Κωνσταντίνος, Κυρίτση ∆ιαλέτα, Καρανίκας Θεοφάνης, Ντζουµάνη - Μποµποτά Παναγιώτα, Γραµµάτης Παντελής, Λόης Χρήστος, Φορλίδα Αθηνά, Βέργος ∆ηµήτριος, Στάικος Γεώργιος, Βλαχογιάννης Φίλιππος, Κούστας Γρηγόριος, Πάπουλης Αντώνιος, ∆ηµητρόπουλος Σταύρος, ∆ηµητροπούλου Μαγδαληνή, Κατσίφης Κωνσταντίνος, Φούντα Όλγα , Μαραγδούλη Μαρία, Περγερής Ιωάννης, Σαββίδης Ελευθέριος, Κόκκαλης Κωνσταντίνος, Μπαλωµένος Νικόλαος, Βέργος, Θωµάς Μουλάς Κωνσταντίνος, Μπισµπίκης Λεωνίδας, Πολιτοπούλου Σοφία, Αθανασόπουλος Νικόλαος, Χαραλαµπόπουλος Κάρπος, Ζαρκαδούλα Ελένη, Κωστούλας Αριστοτέλης.


????3::<:;;; 1

19/10/2010

11:30

Page 12

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Έτσι ξεκινήσαµε αρχικά το 2005 στον ∆ήµο Ναυπάκτου. Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ προτείνει και διεκδικεί δράσεις για µια δικαιότερη και οµορφότερη πόλη, για δηµοκρατική αυτοδιοίκηση και συµµετοχή των πολιτών. Όλη την προηγούµενη τετραετία σήκωσε το βάρος της αντιπολίτευσης στο δήµο Ναυπάκτου, διεκδίκησε µαζί µε τους πολίτες λύσεις για τα προβλήµατα, αποκάλυψε τις στρεβλώσεις στη λειτουργία του δήµου και κατέθεσε δεκάδες προτάσεις που θα µπορούσαν να είχαν πάει την πόλη µπροστά. Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ είναι ανοιχτή σε κάθε ενεργό πολίτη που έχει διαφορετική οπτική για τον τρόπο που θα έπρεπε να οργανώνεται και να λειτουργεί η πόλη και ολόκληρη η επαρχία και θέλει να συµµετέχει σε µια κοινή προσπάθεια για την προώθηση σύγχρονων ριζοσπαστικών λύσεων στα προβλήµατα της Ναυπακτίας. Τώρα ετοιµαζόµαστε για ένα βήµα παραπέρα. Τα πήγαµε καλά ως αντιπολίτευση αφού αυτή την εντολή είχαµε πάρει από το εκλογικό αποτέλεσµα. Αν όµως αυτή την φορά µας δοθεί η εντολή να διοικήσουµε τον ∆ήµο, θεωρούµε ότι θα ανταποκριθούµε το ίδιο καλά. Προχωράµε, λοιπόν, ανεξάρτητα και καθαρά. Έτσι είχαµε αποφασίσει εδώ και καιρό. Λέγαµε και λέµε ότι θέλουµε να παλέψουµε, για να πείσουµε τον κόσµο της Ναυπακτίας ότι πρέπει ν’ αλλάξουν ρότα τα δηµοτικά µας πράγµατα. Επισηµαίναµε όµως ότι αυτό δεν γίνεται µε κόλπο αλλά µε κόπο. Σήµερα που σε όλη την κοινωνία δηµιουργούνται αµφιβολίες για την ανιδιοτέλεια όσων ασχολούνται µε τα κοινά – µε τις περιβόητες προεκλογικές «συµφωνίες» - είναι πασιφανές πόσο σηµαντικό είναι να συµµετέχεις στα κοινά του δήµου µε

αυτή τη λογική. Ακόµα και ο πιο φανατικός φίλαθλος δεν θέλει να «πάρει» η οµάδα του ένα «στηµένο» πρωτάθληµα. Πολύ περισσότερο εδώ που µιλάµε για την ίδια µας τη ζωή, την καθηµερινότητά µας, την πόλη και τα χωριά µας. Σ‘αυτές τις εκλογές, η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ διεκδικεί τη συµµετοχή και την ψήφο των πολιτών, µε επικεφαλής και υποψήφιο δήµαρχο και πάλι τον Κώστα Καρακώστα, σύµφωνα µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της Κίνησης. Ο στόχος της ΚΙΝΗΣΗΣ είναι να περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών, διεκδικώντας την διοίκηση του δήµου Ναυπακτίας. Σε κάθε περίπτωση όµως η ΚΙΝΗΣΗ θα είναι παρούσα όλη την επόµενη τετραετία. Γιατί θα είναι εδώ όχι µόνο την πρώτη και την δεύτερη Κυριακή των εκλογών, αλλά και την τρίτη Κυριακή. Συνεχίζουµε λοιπόν, γιατί σ’ αυτές τις εκλογές έχουµε δικαίωµα να µην ξεπέσουµε στο δίληµµα ανάµεσα στο «κακό» και το «περισσότερο κακό». Με την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ παρούσα στην δεύτερη Κυριακή το δίληµµα θα είναι ανάµεσα στο «παλιό» που φεύγει και το «νέο» που πρέπει να έρθει γιατί το έχουµε ανάγκη.

Το προγραµµά µας...

Κ

ινήσεις πολιτών προκύπτουν συνήθως από την ανάγκη των απλών ανθρώπων να εµπλακούν οι ίδιοι στη λήψη αποφάσεων για τον τόπο τους, όταν αισθάνονται ότι δεν έχουν πρόσβαση, επιρροή και επιλογή σε αυτές. Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται σε µηχανισµούς εξουσίας που µοιάζουν µακρινοί και πολύ συχνά δε µας βρίσκουν καθόλου σύµφωνους. (Συµφωνούµε π.χ. όλοι µε την σπατάλη εκατοµµυρίων ευρώ στο ∆ήµο Ναυπάκτου;) Στην καλύτερη περίπτωση αισθανόµαστε ανήµποροι. Στη χειρότερη έχουµε πάθει ανοσία και έχουµε µάθει να ζούµε µε τη νοοτροπία της αρπαχτής χωρίς να ενοχλούµαστε ιδιαίτερα. Όσοι όµως ενοχλούνται (και δύσκολα φανταζόµαστε πολίτες που δεν ενοχλούνται µε την απουσία σχολικών υποδοµών, δηµόσιων χώρων, καθαρής θάλασσας...) αποφασίζουν να αντιδράσουν, να ανακόψουν την νοοτροπία που οδηγεί την πόλη και τα χωριά µας στην κακοµοιριά και τη µιζέρια. Και όπου αυτό έχει καταστεί δυνατόν έχουν γίνει θαύµατα. Μπορεί να ακούγεται ονειροπόλο, αλλά δεν είναι: η ανάµειξη των πολιτών στα κοινά σε τοπικό επίπεδο είναι ο µόνος τρόπος να γυρίσουµε στην κοινωνία του µέτρου και της αρµονίας, µακριά από µεγαλόστοµες υποσχέσεις και φαντασµαγορικές τελετές και πίσω στην ουσία των πραγµάτων, όπως είναι η καθαρή θάλασσα στο Γρίµποβο. Είµαστε συνυπεύθυνοι για ό,τι συµβαίνει στον τόπο µας και είµαστε άξιοι της µοίρας µας αν αφήνουµε άλλους να λαµβάνουν αποφάσεις για εµάς. Έτσι προκύπτουν οι κινήσεις πολιτών. Χωρίς τη φιλοδοξία του επαγγελµατία πολιτικού, µε το µεράκι του ερασιτέχνη που φιλοδοξεί να δει τον τόπο του, όπως τον ονειρεύεται.

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

11


????3::<:;;; 1

19/10/2010

11:31

Page 13

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ Για την διοικητική Μεταρύθµιση – Καλλικράτης

Το προγραµµά µας...

Π

12

ρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσουµε ότι η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, από το 2007 ακόµη είχε ταχθεί καθαρά υπέρ της αναγκαιότητας της διοικητικής µεταρρύθµισης στην χώρα µας. Λέγαµε τότε: «…Αν λοιπόν θέσουµε ως στόχο τη µεγιστοποίηση του δηµόσιου οφέλους τότε το εγχείρηµα µιας νέας διοικητικής µεταρρύθµισης είναι απαραίτητο και δεν εξαντλείται σε τεχνικές λύσεις και χαρακτηριστικά. Αντίθετα η νέα µεταρρύθµιση οφείλει να σχεδιαστεί από κοινού για το συνολικό πολιτικό και διοικητικό σύστηµα της Χώρας. Σε µια συνολική αλλαγή του διοικητικού συστήµατος ξεχωριστή θέση πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. ∆εν είναι προφανές ότι είναι προτιµότερο να αποφασίζουµε εµείς γι αυτά που µας αφορούν; Όµως στην Ελλάδα το 20% των έργων γίνεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το 80% από την κεντρική διοίκηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκτελείται το 50% έως το 90% των έργων. Επίσης στην Ελλάδα τα έσοδα – έξοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το 5.5% του συνόλου, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από 20% το ελάχιστο µέχρι µέγιστο 56% του συνόλου.

Άρα λοιπόν έχουµε πρόβληµα. Έχουµε ∆ήµους οι οποίοι δε µπορούν να διαχειριστούν κονδύλια, δε µπορούν να κάνουν έργα, δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν έξοδα. Έτσι καταλήγουµε από τα χρήµατα που διαχειρίζεται η Αυτοδιοίκηση στη χώρα µας, σε κάθε Έλληνα να αντιστοιχούν 350 €, όταν ο µέσος όρος στην Ευρώπη είναι 2.500 € ανά κάτοικο. Ναι, θέλουµε µεγάλους δήµους, αλλά µε παράλληλη µεταφορά πόρων και αρµοδιοτήτων. Για να πετύχουµε την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των κονδυλίων… Όµως η συνένωση των δήµων, τα νέα διοικητικά όρια, πρέπει να διαµορφωθούν µε όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικά κριτήρια αφού βέβαια και οι τοπικές κοινωνίες συζητήσουν και καταθέσουν άποψη… Πρέπει να παρθεί υπόψη η γνώµη των τοπικών κοινωνιών και αφού αυτή, συµφωνεί µε κάποια έστω, από τα αντικειµενικά κριτήρια πρέπει να είναι υποχρεωτική για την Κυβέρνηση...» Αντί όµως να προωθηθούν ουσιαστικές αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουµε έναν Καλλικράτη που δεν µεταρρυθµίζει, απλώς ρυθµίζει το µέγεθος των ∆ήµων, µετατρέποντάς τους σε µικρές νοµαρχίες. Η υποχρεωτική, λόγω Ε.Ε. κατάργηση των Νοµαρχιών απλώς µετέφερε και κάποιες από τις αρµοδιότητές τους στους ∆ήµους και µάλιστα χωρίς να εξασφαλίζει τους αντίστοι-


19/10/2010

11:31

Page 14

χους πόρους. ∆ηλαδή οι ∆ήµοι θα αναγκαστούν να κινηθούν στο πνεύµα της τρόικας και του ∆.Ν.Τ. Και να λοιπόν που η ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση έφθασε προ των πυλών. Την περιµέναµε να µας φέρει σµύρνα, χρυσό και λιβάνι ή έστω την οικονοµική αυτοτέλεια των ∆ήµων και την µεταφορά ουσιαστικών αρµοδιοτήτων αλλά ήρθε µε άδεια χέρια. «∆εν υπάρχει σάλιο» για τους ∆ήµους. Και τότε τι Μεταρρύθµιση είναι αυτή που απλώς ρυθµίζει το µέγεθος των ∆ήµων σε µεγαλύτερους; Όλοι καταλαβαίνουµε ότι υπάρχει κίνδυνος η Αυτοδιοίκηση να µετατραπεί σε σκέτη ∆ιοίκηση για να µην πούµε Ετεροδιοίκηση. Γιατί ένας αυτοδιοικητικός φορέας πρέπει να πληρεί την αρχή της εγγύτητας. ∆εν αρκεί µόνο το ότι οι άρχοντές µας θα είναι αιρετοί. Αιρετοί εξ άλλου είναι και οι Βουλευτές αλλά η Βουλή δεν είναι αυτοδιοικητικός φορέας. Αν µάλιστα σκεφθούµε ότι ο νοµός έχει οκτώ βουλευτές και προβλέπεται να έχει επτά δηµάρχους καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι οι παθογένειες του κεντρικού πολιτικού µας συστήµατος θα µεταφέρονται πιο εύκολα στους ∆ήµους. Είναι λοιπόν τέτοιο το µέγεθος των ∆ήµων, που τους ξεκόβει από τις τοπικές κοινωνίες αφού δεν παίρνονται παράλληλα µέτρα για την στήριξη της τοπικής δηµοκρατίας και της συµµετοχής. Αντίθετα τα πράγµατα χειροτερεύουν σε σχέση µε το παρελθόν αφού για παράδειγµα τα χωριά µε λιγότερους από 300 κατοίκους δεν θα έχουν καν τοπικό συµβούλιο. ∆ηλαδή τα περισσότερα χωριά

της ορεινής Ναυπακτίας. Ο Καλλικράτης είναι πολύ µακριά από τις σηµερινές ανάγκες της Αυτοδιοίκησης. Μπορεί να λαµβάνονται κάποια αυτονόητα µέτρα βελτίωσης, όπως η κατάργηση των δηµοτικών επιχειρήσεων – στο ∆ήµο Ναυπάκτου έχουµε τρεις που ενώ παράγουν µηδενικό έργο (πλην των προγραµµάτων Βοήθεια στο σπίτι και Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) έχουν χρεώσει το ∆ήµο πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ – αλλά η αναντιστοιχία του µε αυτό που πραγµατικά χρειαζόµασταν θα δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα. Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχει προτείνει κάποια µέτρα που θα δυνάµωναν την τοπική δηµοκρατία και θα λειτουργούσαν ως αντίβαρο στο µεγάλωµα του µεγέθους των δήµων. Θυµίζω ενδεικτικά κάποια από αυτά: Η αλλαγή του εκλογικού συστήµατος, µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τους υποψήφιους δηµάρχους, ενώ οι δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή µε απλή αναλογική. Στους δηµάρχους έχουµε δικαίωµα να «σταυρώνουµε» µέχρι και δύο υποψήφιους. Ο πρώτος σε σταυρούς εκλέγεται δήµαρχος και όσοι από τους υπόλοιπους, συγκεντρώσουν ένα ποσοστό ψήφων (π.χ. 15%) εκλέγονται δηµοτικοί σύµβουλοι. Σε ένα τέτοιο εκλογικό σύστηµα θα αναβαθµίσουν και την παρέµβασή τους τα πολιτικά κόµµατα. Χωρίς να εξαντλούνται στο χρίσµα, αφού µε τη δισταυρία αυτό δεν θα έχει νόηµα, θα παρεµβαίνουν διατυπώνοντας κυρίως πολιτικές προτάσεις και θα ξεφύγουµε από τη σηµερινή µιζέρια που πολλές

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

13


Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

14

19/10/2010

11:32

Page 15

φορές µας οδηγεί σε συγκρούσεις µηχανισµών χωρίς ουσία. Ο δήµαρχος, παράλληλα, δεν θα έχει, «ντε και καλά» την πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο και οι συνθέσεις που θα είναι αναγκαίες για µια ελάχιστη συµφωνία στη διοίκηση του δήµου, θα γίνονται στο φως. Για να ξεφύγουµε από το δηµαρχοκεντρικό χαρακτήρα καλό θα ήταν οι µισοί αντιδήµαρχοι να εκλέγονται από το δηµοτικό συµβούλιο. Κι όλα αυτά γιατί το εκλογικό σύστηµα που θα χρησιµοποιήσουµε για την ανάδειξη των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να προχωράει ένα βήµα παραπέρα την τοπική κοινωνία. ∆ηµιουργία των συνοικιακών συµβουλίων στις πόλεις και διατήρηση των τοπικών συµβουλίων στα χωριά και εκλογή των συµβούλων από ενιαίο µη παραταξιακό ψηφοδέλτιο. Με το δικό τους προϋπολογισµό να µπορούν να παρεµβαίνουν, στα άµεσα, µικρά και καθηµερινά προβλήµατα του χωριού ή της γειτονιάς. Να υπάρχει δέσµευση το 10% του τεχνικού προγράµµατος να υλοποιείται σε τοπικά έργα µόνο µετά από αποφάσεις και έγκριση γενικών ετήσιων συνελεύσεων σε συνοικίες και χωριά. Να θεσµοθετηθεί η συνέλευση των αντιπροσώπων των συνοικιακών και τοπικών συµβουλίων που θα συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και θα εγκρίνει τον προϋπολογισµό και το Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου. Αντί για όλα αυτά, µε τον «Καλλικράτη» καταλήγουµε σε ένα συµβούλιο µερικών δεκάδων ανθρώπων που θα διοικεί ένα τεράστιο ∆ήµο. Ο φόβος ότι οι περισσότεροι σύµβουλοι δεν θα προλάβουν ούτε µια βόλτα να κάνουν σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου είναι παραπάνω από υπαρκτός. Εντέλει οι αιρετοί πρέπει να ξεφύγουµε από τη µιζέρια των µικροεξυπηρετήσεων και των σκοπιµοτήτων, να στηριχθούµε περισσότερο στο µόνιµο µηχανισµό των υπαλλήλων των δήµων και να αρκεστούµε και να εµβαθύνουµε στον επιτελικό µας

ρόλο. Για παράδειγµα σήµερα έχουµε (στην Ναύπακτο) αντιδήµαρχο καθαριότητας που αναλώνεται καθηµερινά στο κυνήγι της µικροεξυπηρέτησης, τσακώνεται για το πού θα τοποθετηθεί ο κάδος απορριµµάτων, αλλά έχει αφήσει να ξεφύγουν τα µεγάλα θέµατα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, της ανακύκλωσης και της αποκατάστασης της χωµατερής στο Μόρνο. Κι όµως τα καθηµερινά µικροπροβλήµατα θα µπορούσαν να απασχολούν τους µόνιµους υπαλλήλους ή το συµβούλιο γειτονιάς και ο αντιδήµαρχος να ασχοληθεί µε την ουσία. Και µια τελευταία παρατήρηση. Πολλά πράγµατα από αυτά που θα αποφασίσουµε να αλλάξουµε στους δήµους, µπορεί στην πράξη να αποδειχθούν αναποτελεσµατικά. Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αλλαγών, αν δούµε στην πράξη ότι κάτι είναι λάθος. Άρα πρέπει να συγκροτηθεί µηχανισµός που θα παρακολουθεί τις αλλαγές και θα προτείνει βελτιώσεις αν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες.

∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο ∆ήµο – Άλλη νοοτροπία στη διοίκηση

Σ

ήµερα ο ∆ήµος λειτουργεί ως θερµοκήπιο παραγοντισµού, πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης κάθε λογής ιδιωτικών συµφερόντων. Ο δήµαρχος


19/10/2010

11:32

Page 16

ελέγχοντας την πλειοψηφία ενός σιωπηλού δηµοτικού συµβουλίου λειτουργεί µε την νοοτροπία του «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν». Απ’ την άλλη ο τρόπος που κατανέµονται οι λιγοστοί πόροι, τρέφει την αδιαφάνεια. Έτσι το δηµοτικό συµβούλιο (και κατ’ επέκταση οι κάτοικοι της πόλης) δεν µπορεί να προϋπολογίσει χρήµατα, να προγραµµατίσει έργα. Τέλος ο τρόπος λειτουργίας του συστήµατος εκτέλεσης των δηµόσιων (και δηµοτικών) έργων, δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα. Η διαπλοκή και οι αλληλοχρηµατοδοτήσεις είναι ο κανόνας, ενώ η διαφάνεια κοντεύει να κοπεί στην ίδια τάξη, από τις απουσίες. Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχει άλλη φιλοσοφία. Επιλέξαµε το δύσκολο δρόµο. ∆εν θέλουµε να κάνουµε εκπτώσεις από τη λογική της ΑΥΤΟδιοίκησης. Θα επιµείνουµε να προβάλλουµε θεσµούς και πρακτικές συλλογικές.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ. Παρ’ όλο που το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των δήµων δεν είναι ευνοϊκό θα κάνουµε κάθε προσπάθεια να ανοίξουµε νέους δρόµους. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν µέτρα όπως: ∆ηµοσιοποίηση του «πόθεν έσχες» όλων των αιρετών που θα τοποθετηθούν σε θέσεις αντιδηµάρχων, προέδρων εταιριών και διοικητικών συµβουλίων. Τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της θητείας τους, ώστε να µην υπάρχουν υπόνοιες για κανέναν. Αποκέντρωση, διαφάνεια, δηµοκρατία

και δηµιουργία οµάδας αιρετών που θα δουλέψει συλλογικά εµπνέοντας και τους υπαλλήλους του ∆ήµου, ώστε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε οι δηµοτικές υπηρεσίες να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Θέλουµε να παρέµβουµε έτσι ώστε οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων, κοντινών και αποµακρυσµένων, να αποφασίζουν οι ίδιοι για τον τόπο τους. Βασική προϋπόθεση είναι η σωστή λειτουργία (µόνιµη και δηµοκρατική) των τοπικών συµβουλίων. Ο ∆ήµος πρέπει να τα αντιµετωπίζει σαν τον µοχλό που θα οδηγήσει στην βελτίωση των υποδοµών. Θα αντιµετωπίσουµε τις τοπικές κοινότητες ως αυτόνοµα αυτοδιοικητικά κύτταρα που θα κάνουν κουµάντο στο χωριό τους. Θα έχουν τον δικό τους ξεχωριστό προϋπολογισµό και ∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ (κι εµείς όταν λέµε κάτι το εννοούµε) ότι κάθε χρόνο θα οργανώνουµε (µε τη βοήθεια των τοπικών εκπροσώπων) γενική συνέλευση, πριν την κατάρτιση του τεχνικού προγράµµατος. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των κατοίκων θα καταρτίσουν και το τεχνικό µας πρόγραµµα. Θα στηρίξουµε απεριόριστα τα τοπικά συµβούλια και τους εκπροσώπους για να τα βγάλουν πέρα. Εδώ να πούµε ότι ΚΑΝΕΝΑΣ από τους σηµερινούς δηµάρχους που είναι πάλι υποψήφιοι δεν έδωσε σε κανένα Τοπικό Συµβούλιο τα χρήµατα που δικαιούταν να χρησιµοποιήσει µε δικές του ενέργειες. Να το πούµε καθαρά. Όποιος νοµίζει ότι από την Ναύπακτο θα διοικεί τον τεράστιας έκτασης δήµο είναι χαµένος από χέρι. Ούτε τα χόρτα στα 80 νεκροταφεία δεν θα µπορεί να κόψει. Ή εµπιστεύεσαι τα τοπικά Συµβούλια ή ο ∆ήµος βουλιάζει. Επίσης είµαστε οι µόνοι που έχουµε αποδείξει ότι µπορούµε να δουλέψουµε συλλογικά. Είµαστε οµάδα, όλοι το παραδέχονται. Κι αν µέχρι σήµερα µπορούσε να τα κουτσοκαταφέρει ένας δήµαρχος µε τη βοήθεια ενός – δύο ανθρώπων, στο µέλλον όποιος εξακολουθήσει την ίδια τακτική, θα «βουλιάξει» τον ∆ήµο. Από την άλλη µεριά θα δώσουµε έµφαση

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

15


Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

16

19/10/2010

11:33

Page 17

στις παρακάτω υπηρεσίες: Λειτουργία υπηρεσίας προγραµµατισµού µε στόχους : Να δέσουµε τις καθηµερινές απαιτήσεις µε τους µεσοπρόθεσµους στόχους και να εισάγουµε ουσιαστικές διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασµού. Μια τέτοια υπηρεσία θα µπορούσε να µας βοηθήσει να αποφύγουµε το αλαλούµ µε τις διαδοχικές αποφάσεις που η µία αναιρεί την άλλη, χωρίς να υπηρετούν ένα ενιαίο στόχο. Στη Ναύπακτο για παράδειγµα, στον ίδιο χώρο έχουµε χωροθετήσει τα σφαγεία, τον βιολογικό καθαρισµό, την Μαρίνα και σκεφτόµαστε στον ίδιο χώρο να δηµιουργηθούν τουριστικές υποδοµές κι όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής από την χωµατερή που η ανάπλασή της απλώς σκέπασε τα σκουπίδια, σπρώχνοντας στο υπέδαφος τα τοξικά ζουµιά τους. Αν θέλουµε να σοβαρευτούµε κάποτε ο µελλοντικός σχεδιασµός της πόλης και της περιοχής απαιτεί σοβαρή σκέψη. Η υπηρεσία αυτή θα υποστηρίζει την συνολική δράση των αιρετών. Λειτουργία ολοκληρωµένης οικονοµικής διαχείρισης (οικονοµική υπηρεσία) Ας µην ξεχνάµε ότι στόχος µας είναι να διαχειρίζονται οι δήµοι πολύ µεγαλύτερα ποσά απ’ ότι σήµερα. Λειτουργία σχεδιασµού και παραγωγής έργων (τεχνική υπηρεσία) Είναι πλέον αναγκαία η ύπαρξη οργανωµένης µονάδας για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων που θα περιλαµβάνει : Σχεδιασµό και ωρίµανση έργων Παρακολούθηση και πιστοποίηση Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης έργων Λειτουργία πληροφορικής (υπηρεσία

πληροφορικής) Ο δήµος Ναυπάκτου σήµερα δεν µπορεί να διαχειριστεί ούτε το site του δήµου, ενώ το µέλλον θα είναι όλο και περισσότερο ηλεκτρονικό. Γιατί ο δήµος Ναυπακτίας να µην έχει την υποδοµή να υποστηρίξει στο µέλλον ένα τοπικό ηλεκτρονικό δηµοψήφισµα; Η ανάπτυξη υποδοµών πληροφορικής µε στόχους την καλύτερη επαφή του πολίτη µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, την καλύτερη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών, την ανάπτυξη µορφών ηλεκτρονικής δηµοκρατίας και διακυβέρνησης, την στήριξη επιχειρήσεων που διακινούν υπηρεσίες πληροφορικής κλπ. Εγκατάσταση και λειτουργία πλήρους Γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών (G.I.S) ικανού να διαχειρίζεται από τον στόλο των αυτοκινήτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου έως τα δίκτυα υποδοµών, τον σχεδιασµό της κυκλοφορίας και την διακίνηση των µαθητών. Ανάρτηση και ενηµέρωση αυθηµερόν όλων των πολιτών για κάθε πράξη του ∆ηµοτικού συµβουλίου, µόνιµη ανάρτηση του ”βιβλίου ταµείου” των οικονοµικών υπηρεσιών. Όλες οι αιτήσεις των πολιτών εκτός προσωπικών δεδοµένων και οι ενέργειες των υπηρεσιών του ∆ήµου επί αυτών.

Λειτουργία νοµικής υποστήριξης Λειτουργίες ∆ιοίκησης του ∆ήµου – ∆ιαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού – Πολιτικής Προστασίας Η κλασική διοικητική υπηρεσία του ∆ήµου πρέπει να εκσυγχρονιστεί, αξιοποιώντας τις σύγχρονες µεθόδους δηµοτικής διοίκησης και τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.


19/10/2010

11:33

Page 18

Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να επιδείξουν ανάλογη ωριµότητα και οι δηµοτικοί άρχοντες. Είναι αδιανόητο σήµερα, στο δήµο Ναυπάκτου µε το σοβαρό οικιστικό ή κυκλοφοριακό πρόβληµα ο δήµαρχος να έχει προσλάβει µε προσωπική του απόφαση, ως σύµβουλό του, επικοινωνιολόγο και θεατρολόγο αντί για πολεοδόµο. Η επόµενη πρόταση έχει να κάνει µε τον µηχανολογικό εξοπλισµό των νέων δήµων. Ταυτόχρονα µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης των δήµων και µε την δηµιουργία των νέων πρέπει σε αυτούς να παραδοθούν τα απαραίτητα µηχανήµατα έτσι ώστε αυτοί να µπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Αυτοκίνητα καθαριότητας, εκχιονιστικά,φορτηγά, σκαπτικά µηχανήµατα, βοηθητικά οχήµατα, ηλεκτρονικός εξοπλισµός κ. α. πρέπει από τώρα να ξεκινήσει η διαδικασία προµήθειάς τους, έτσι ώστε να είναι παραδοτέα µε τη δηµιουργία των νέων δήµων. Χωρίς αυτή την προίκα θα βρεθούν σε πολύ δυσχερή θέση. ∆ιαφάνεια σε όλες τις οικονοµικές συναλλαγές (µε ιδιώτες, µε εργολάβους, µε συµβασιούχους κλπ) του ∆ήµου. ∆ηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ναυπακτίας όλων των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, όλων των εκπονηµένων, όλων των εν εξελίξει και όλων των µελλοντικών έργων µε τον προϋπολογισµό τους και το τι ακριβώς περιλαµβάνουν. Σαφής επεξήγηση της κατανοµής του προϋπολογισµού κάθε έτους, ελαχιστοποίηση των απευθείας αναθέσεων, διαρκής ανοικτή συζήτηση µε πολίτες και τοπικά συµβούλια για τον καθορισµό της προτεραιότητας σε έργα και δαπάνες. ∆ηµόσια δέσµευση της ΚΙΝΗΣΗΣ για την ολόπλευρη συνεργασία µε τους συλλόγους και τα σωµατεία της περιοχής. Όχι µόνο θα είναι προσκεκληµένοι και θα έχουν δικαίωµα λόγου στο δηµοτικό συµβούλιο αλλά κάθε µέτρο που τους αφορά δεν θα προχωράει πριν την δηµόσια διαβούλευση µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους. Ο «ετσιθελισµός» της σηµερινής δηµοτικής

αρχής αποδείχθηκε ότι δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικός. Η σύνταξη του προϋπολογισµού και ο ετήσιος απολογισµός του ∆ήµου οργανώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν κορυφαίο τοπικό πολιτικό γεγονός και να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή της κοινωνίας. Οι λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές και τις τοπικές κοινότητες µε την παρουσία του δηµάρχου, τα συµβούλια των συνοικιών και των κοινοτήτων πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Ο ασφαλέστερος τρόπος να συγκεντρώσεις ιδέες, σκέψεις και προτάσεις, να καταγράψεις προβλήµατα, να βρεις τις λύσεις είναι να ρωτήσεις τους κατοίκους σε κάθε γειτονιά και τοπική κοινότητα. Οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων και των συνοικιών θα γίνουν το µάτι και το αυτί του δήµου, στο χώρο τους. Αυτοί αλλά και κάθε πολίτης θα βρίσκουν ανοικτή την πόρτα του δηµαρχείου ώστε να µπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη λειτουργία του δήµου και να αντιµετωπιστούν τα καθηµερινά προβλήµατα που χρονίζουν. Ανάπτυξη του εθελοντισµού και της διάθεσης για κοινωνική προσφορά, µε παράδειγµα την ίδια την παρουσία των στελεχών της διοίκησης του δήµου Με κανένα τρόπο δεν έχουµε πειστεί (ούτε εµείς, ούτε η κοινωνία), ότι για να προσφέρει κάποιος στα δηµοτικά µας πράγµατα πρέπει οπωσδήποτε να παίρνει τον µισθό του αντιδηµάρχου. Ένα οργανωτικό σχήµα που πέρα από τους αντιδηµάρχους θα περι-

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

17


Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

18

19/10/2010

11:34

Page 19

λαµβάνει και τους δεκαέξι συµβούλους της πλειοψηφίας καθώς και πολλούς άλλους συµπολίτες µας µε διάθεση κοινωνικής προσφοράς, σε θέσεις κλειδιά, µπορεί να οργανώσει τη δουλειά του ∆ήµου. ∆εν µπορούµε να πιστέψουµε πως στη Ναυπακτία των τόσων συλλόγων πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων, όπου πολλοί συµπολίτες µας εργάζονται χωρίς αµοιβή, δεν θα µπορέσουµε να βρούµε δεκάδες συνεργάτες που θα ήθελαν να δουλέψουν για το κοινό καλό. Η διαπαραταξιακή συνεννόηση Η δηµιουργία και µόνιµη λειτουργία επιτροπής από τους επικεφαλής όλων των δηµοτικών παρατάξεων, η οποία θα τροφοδοτείται µε όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και στοιχεία ώστε να έχει πλήρη γνώση των οικονοµικών του δήµου θα συµβάλλει στην εµπέδωση κλίµατος διαφάνειας.

Για τις υποδοµές που έχουµε ανάγκη

Η

Ναυπακτία είναι ένας ∆ήµος που αναπτύσσεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Με σχεδόν 30.000 µόνιµους κατοίκους σήµερα, πολύ σύντοµα αναµένεται να έχει πολύ περισσότερους, ενώ ο καλοκαιρινός πληθυσµός είναι πολλαπλάσιος. Από την άλλη µεριά οι υποδοµές δηµιουργούνται µε πολύ µικρότερους ρυθµούς και αυτό σηµαίνει σχετική χειροτέρευση της θέσης της περιοχής. Επιπλέον το οικιστικό ζήτηµα (ο τρόπος

δηλαδή που χτίζονται οι οικοδοµές στην Ναύπακτο), ταλαιπώρησε την πόλη στο παρελθόν και εξακολουθεί να την ταλαιπωρεί και σήµερα. Εκτός αυτού η χωροταξία και η πολεοδόµηση που εµπεριέχουν συντονίζουν και δηµιουργούν το µέλλον της πόλης, είναι σε νηπιακή κατάσταση. Για την ακρίβεια (όπως και σε πολλά άλλα πράγµατα) αντί να δηµιουργούν το µέλλον, τρέχουν πίσω από το παρόν προσπαθώντας να µπαλώσουν καταστάσεις. Στο πρόβληµα του πόσιµου νερού έχει δοθεί µια λύση ως προς τις πηγές αλλά το δίκτυο παραµένει στα ίδια κακά χάλια. Ένα µεγάλο κοµµάτι της πόλης και των παραλιακών οικισµών είναι χωρίς αποχέτευση και όλοι καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει αυτό για µια πόλη µε υπόγεια νερά που καταλήγουν στη θάλασσα. Η διαχείριση των απορριµµάτων αντιµετωπίζεται µε προχειρότητα. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα µπορεί να γίνει ο βρόχος που θα πνίξει την πόλη, ενώ οι ελεύθεροι χώροι εξακολουθούν να είναι οι ίδιοι µε αυτούς της δεκαετίας του ’60. Τα σχολεία λιγοστά και συγκεντρωµένα σε µια θέση ενώ οι νέοι της πόλης µετά το σχολείο, γίνονται στην πλειοψηφία τους εσωτερικοί µετανάστες, αφού οι προοπτικές για εργασία στην Ναύπακτο είναι ασφυκτικά µικρές. Για την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ το ζητούµενο της ανάπτυξης των απαραίτητων


19/10/2010

11:34

Page 20

υποδοµών στην πόλη και τα χωριά είναι κυρίαρχο. Θα µας απασχολήσει, ως πόλη, όλη την επόµενη τετραετία. ∆εν θα λυθεί µεµιάς αλλά πρέπει να µπούµε σε τροχιά δηµιουργίας τους. Συνδέεται µε τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, µε τον τρόπο που πρέπει να εκτελούνται τα δηµόσια έργα αλλά ταυτόχρονα προσκρούει στην υποχρηµατοδότηση των δήµων. Η δράση της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ θα είναι πάνω σε τρεις άξονες. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Να τελειώνουµε µε τις λογικές του τύπου «φέρτε οποιαδήποτε πρόταση, για να µην χαθούν τα λεφτά…», που προσπαθούν να υφαρπάξουν την τελευταία στιγµή κάποια χρήµατα. Με τέτοιο τρόπο δαπανήθηκαν πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ, για τον µη λειτουργικό και επικίνδυνο ποδηλατόδροµο. Ο,ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ Το σύστηµα εκτέλεσης δηµοσίων έργων δεν χωλαίνει µόνο στην αδιαφάνεια αλλά και στον έλεγχο και την παραλαβή των έργων. Η ανεξάρτητη φωνή της ΚΙΝΗΣΗΣ, µπορεί να γίνει ο εγγυητής για την σωστή (τεχνικά – οικονοµικά – λειτουργικά) εκτέλεσή τους. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ Το χρέος µας είναι προϊόν σπατάλης και µικροκοµµατικής διαχείρισης άρα είναι ένα χρέος πολιτικό και όχι οικονοµικό.

Η λύση του συνεπώς είναι αντίστοιχα πολιτική: τα έσοδα του νέου ∆ήµου είναι αρκετά (εφόσον κοπούν σπατάλες, υπερτιµολογήσεις και άσκοπες αναθέσεις) για να ξεκινήσει µία προσεκτική µείωση του τεράστιου χρέους, ήδη εντός τεσσάρων ετών κατά διψήφιο ποσοστό. Εκτός αυτού, προτείνουµε τη συντονισµένη και δυναµική πίεση στην κεντρική εξουσία για συµψηφισµό οφειλών προς τους ∆ήµους µε δάνεια των ∆ήµων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, παράλληλα µε την αναδιοργάνωση του δανεισµού χρησιµοποιώντας ευρωπαϊκές δηµόσιες τράπεζες, ειδικευµένες στη δηµοτική πίστη. Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχει αποδείξει ότι µπορεί να οδηγήσει σε νίκες. Αν στη Ναυπακτία αποφασίσουµε να αναδείξουµε την ανεξάρτητη φωνή της σε δηµοτική αρχή, θεωρούµε ότι θα παλεύουµε από καλύτερες θέσεις. Σήµερα κρίνεται το αν οι δήµοι θα µπορέσουν να παίξουν τον ρόλο τους κάνοντας κοινωνική πολιτική, αναδιανέµοντας εισόδηµα προς όφελος των ασθενέστερων ή θα είναι αδύναµοι διαχειριστές µιας µίζερης κατάστασης που οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του κοινωνικού τους ρόλου. Η ΚΙΝΗΣΗ θα ρίξει το βάρος της υπέρ της πρώτης εκδοχής. Παρακάτω αναφέρουµε τις δράσεις που πρέπει να αναπτύξει ο δήµος για να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες υποδοµές στην πόλη και τα χωριά.

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

19


????3::<:;;; 1

19/10/2010

11:35

Page 21

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ

Τ

Το προγραµµά µας...

ο πρόβληµα µε τον Γενικό πολεοδοµικό σχεδιασµό δεν είναι τόσο η επικαιροποίησή του, όσο η τήρησή του στο µέλλον. Συχνά στο παρελθόν λειτούργησε ως ευχολόγιο χωρίς σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη της πόλης. Αξίζει να αναφέρουµε πως σχεδόν καµιά από τις προτάσεις του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του 1987 δεν εφαρµόστηκε στην πράξη. Αξίζει να αναφέρουµε πως από τότε προτεινόταν η δηµιουργία δηµοτικής επιχείρησης εκµετάλλευσης του πλούσιου αιολικού ενεργειακού δυναµικού της περιοχής. Αντί αυτού, σήµερα, είκοσι χρόνια µετά, ο ∆ήµος απλώς παρακολουθεί την δραστηριότητα ιδιωτικών εταιρειών που επενδύουν στο χώρο της αιο-

20

λικής ενέργειας. Με την ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, η επιρροή της Πάτρας έχει αυξηθεί πολύ ώστε να απο-

τελεί διαταρακτικό όρο στην οποιαδήποτε στατιστική θεώρηση για το µέλλον της πόλης. Για την Ναυπακτία οι συνέπειες της ζεύξης µπορούν να είναι θετικές χωρίς όµως να αποκλείεται το αντίθετο. Η τελική έκβαση θα κριθεί και από τις πρωτοβουλίες που µπορεί να πάρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα επιλέξουµε ένα πρόγραµµα αυτοδύναµης ανάπτυξης για λογαριασµό της πόλης και της ενδοχώρας της ή χωρίς προστασία και πολιτιστική αντίσταση θα δορυφοροποιηθούµε από την Πάτρα χωρίς δυνατότητα επέµβασης στις επιλογές που µας αφορούν; Ο σχεδιασµός του χώρου σε επίπεδο ∆ήµου πρέπει να έχει χαρακτήρα επανασχεδιασµού, επαναδιοργάνωσης και όχι µόνο εδαφικής και ποσοτικής αύξησης των οικιστικών ζωνών. Ο σχεδιασµός πρέπει να είναι πολύπλευρος µε χωρική, κοινωνική, οικονοµική, περιβαλλοντική και πολιτιστική διάσταση µε ταυτόχρονη ρύθµιση των χρήσεων γης µέσα και έξω από το σχέδιο πόλης στα διοικητικά όρια του ∆ήµου. Να καθορισθούν δηλαδή περιοχές ανάπτυξης (κατοικία, εµπόριο, βιοτεχνία, βιοµηχανία, τουρισµός) αλλά και περιοχές προστασίας (γεωργική γη, δασικές εκτάσεις, ενδιαφέροντα οικοσυστήµατα). Επειδή ο σχεδιασµός του χώρου στηρίζεται στη γνώση και τους ανθρώπους που την κατέχουν είναι ανάγκη ο ∆ήµος να ενισχύσει τις υπηρεσίες του µε κατάλληλες επιστηµονικές επιτροπές που θα βοηθήσουν σε αυτή


19/10/2010

11:36

Page 22

την κατεύθυνση. Άµεσοι στόχοι του Γενικού πολεοδοµικού σχεδιασµού πρέπει να είναι: - Η επίλυση των προβληµάτων ένταξης των αυθαιρέτων στη ζωή της πόλης και η κάλυψη των αναγκών σε κοινωνικό, παραγωγικό εξοπλισµό και τεχνικές υποδοµές. - Η διατήρηση, µε απόλυτο τρόπο, του παραδοσιακού χαρακτήρα του κεντρικού οικισµού της πόλης της Ναυπάκτου. - Η απορρόφηση της οικιστικής πίεσης που δέχεται η πόλη µε την δηµιουργία δεύτερου διοικητικού και εµπορικού κέντρου δυτικά του Σκα (περιοχή Λυγιά, ∆ένδρου, Νιόκαστρου και Ξηροπήγαδου) δίνοντας µεγαλύτερο συντελεστή δόµησης στα πλαίσια µιας γενναίας πολεοδοµικής επέµβασης που θα εξασφαλίζει ελεύθερους χώρους (πλατείες, πάρκα, σχολεία κλπ). - Με την προβλεπόµενη επέκταση του Σχεδίου Πόλης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνοικίες και τα διαµερίσµατα περί τον άξονα της οδού Θέρµου. Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών (αποχέτευση ύδρευση - οδικό δίκτυο- συγκοινωνίες κ.λ.π.) σε όλη αυτή τη περιοχή βοριοδυτικά της πόλης. -Η ήπια πολεοδόµηση της Παλαιοπαναγιάς (ανοιχτή πόλη) µε οικιστικούς θύλακες και περιοχές γεωργικής γης. -Καθορισµός ζώνης οικιστικού ελέγχου από τα όρια του σχεδίου πόλης της Ναυπάκτου µέχρι την Παλιοβούνα . Πρόκειται για µια περιοχή µε άµεσες επιπτώσεις της ζεύξης σε ό,τι αφορά στις χρήσεις γης, τους κυκλοφοριακούς φόρτους και το περιβάλλον. Σε µια τέτοια λογική πρέπει να κινηθεί και το Ρυθµιστικό σχέδιο της Πάτρας αλλά και το ΣΧΟΟΑΑΠ του Αντιρρίου, αφού διορθωθούν οι αδικίες που είναι εµφανείς, πριν την εφαρµογή της πολεοδόµησης της περιοχής. Τελικός στόχος του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδιασµού θα είναι η ανάπτυξη της πόλης σε ικανό διοικητικό και εµπορικό κέντρο της Ναυπακτίας και του τµήµατος της ∆ωρίδας (ως τον Μαραθιά) που ήδη εξυπηρετείται από την Ναύπακτο.

∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α

ντικατάσταση και βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης. Σε ορισµένα σηµεία είναι πολύ παλιό και γειτνιάζει επικίνδυνα µε το δίκτυο αποχέτευσης. Επίλυση των προβληµάτων ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες. Μείωση έως απάλειψη των διαρροών στο δίκτυο. ∆ιαχωρισµός των οµβρίων από τα αστικά λύµατα και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης σε όλη την πόλη και τους µεγαλύτερους οικισµούς. Πλήρης ενηµέρωση των δηµοτών για τις µετρήσεις ποιότητας του νερού, το επίπεδο χλωρίωσης κλπ που θα αποστέλλεται υποχρεωτικά σε όλους τους κατοίκους µαζί µε τον λογαριασµό της ∆ΕΥΑΝ. Ταυτόχρονα η επιχείρηση πρέπει να οργανώσει εκστρατεία ενηµέρωσης για τη σωστή και οικονοµική χρήση του νερού και κάποτε (επιτέλους!) να καταγράψει τις παράνοµες παροχές. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής όλων των υπόγειων δικτύων της πόλης.

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

21


????3::<:;;; 1

19/10/2010

11:36

Page 23

Το προγραµµά µας...

Είναι χρήσιµο να αναζητήσουµε πηγές που θα τροφοδοτούν τις δεξαµενές µας µε φυσική ροή, µηδενίζοντας έτσι το κόστος ρεύµατος και συντήρησης (αντλίες κ.λ.π.). Επειδή σήµερα ένα τεράστιο βάρος για τη ∆ΕΥΑΝ είναι το κόστος λειτουργίας των αντλιοστασίων – πληρώνει την ∆ΕΗ σαν οικιακός καταναλωτής, πράγµα απαράδεκτο – µπορούµε να προχωρήσουµε σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων. Κάτι τέτοιο θα µείωνε σχεδόν στο µισό το λειτουργικό κόστος της ∆ΕΥΑΝ.

22

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η λειτουργία του ΧΥΤΑ στην Βλαχοµάνδρα δεν έλυσε τα προβλήµατα. ∆ιώξαµε τα σκουπίδια από τον Μόρνο αλλά τα µεταφέραµε στον Εύηνο. Η ανάπλαση της χωµατερής του Μόρνου δεν έγινε, δυστυχώς, µε τον καλύτερο τρόπο. Ενώ σκεπάσαµε τα σκουπίδια και τα στεγανοποιήσαµε από πάνω, δεν έγινε η αντίστοιχη στεγανοποίηση από κάτω, µε αποτέλεσµα το τοξικό ζουµί των σκουπιδιών να περνά στο υπέδαφος και να κινδυνεύει ο υδροφόρος ορίζοντας και η θάλασσα. Το σύστηµα διαχωρισµού των απορριµµάτων που επιλέξαµε είναι αυτό που µας προσφέρθηκε έτοιµο από την εται-

ρεία που διαχειρίζεται το Κέντρο ∆ιαλογής στην Πάτρα, χωρίς να παρθεί υπ’ όψη καµία άλλη πρόταση (και η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έκανε αρκετές). Η ενηµέρωση των συνδηµοτών µας έγινε µόνο µια φορά και µε λειψό τρόπο. Η λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν τηρεί πάντα όλες τις προδιαγραφές. Για παράδειγµα η λυµατολάσπη από τον Βιολογικό καθαρισµό πηγαίνει στον ΧΥΤΑ χωρίς την προβλεπόµενη επεξεργασία. ∆εν «σκέφθηκαν» οι αρµόδιοι στον ∆ήµο Ναυπάκτου αλλά ούτε το δ.σ. του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της περιοχής ότι εκτός από τον ΧΥΤΑ χρειαζόµαστε και Χώρο Απόθεσης αδρανών υλικών. Έτσι και µε τις ευλογίες του ∆ήµου Ναυπάκτου ο Μόρνος γεµίζει (παράνοµα) από αυτά. Η κατάσταση έχει τελικά ως εξής: Απλά συγκεντρώνουµε τα απορρίµµατα (σαν να τα κλωτσάµε να φύγουν λίγο πιο πέρα από τη γειτονιά µας) µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και µια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και στο µονίµως ζητούµενο, την ανάδειξη της Ναυπακτίας σε τουριστικό προορισµό. Απ’ την άλλη πλευρά στερούµαστε τη δυνατότητα αξιοποίησης πολλών κατηγοριών απορριµµάτων, µε τεράστια οικονοµικά οφέλη, αφού δεν οργανώνεται η ανακύκλωσή τους. Πώς µπορεί όµως να βελτιωθεί η σηµερινή κατάσταση; Κατά την γνώµη µας (και όχι µόνο, αφού το ίδιο επιβάλλει η σηµερινή νοµοθεσία) ο ΧΥΤΑ πρέπει να λειτουργήσει ως Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ). ∆ηλαδή να διαχωρίζονται τα απορρίµµατα (σε οργανικά υλικά, γυαλί, χαρτί, πλαστικό κλπ) και άλλα να οδεύουν προς ανακύκλωση – επαναχρησιµοποίηση, άλλα προς µετατροπή και τα υπολείµµατα να θάβονται στον ΧΥΤΥ. (Σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ θα είναι παράνοµη.) Έτσι θα επιµηκυν-


19/10/2010

11:37

Page 24

θεί και ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ, αφού σε αυτόν θα οδηγούνται λιγότερα απορρίµµατα. Τα αδρανή υλικά πρέπει να οδηγούνται σε ξεχωριστό ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Για τον διαχωρισµό των απορριµµάτων στην πηγή τους, έχουµε ακόµη να κάνουµε πολλά. Η καλή ενηµέρωση των κατοίκων, µε στόχο την δηµιουργία οικολογικής συνείδησης και τελικό αποτέλεσµα την µείωση των απορριµµάτων που θα οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Υ. είναι πολύ σηµαντική. Η καµπάνια πρέπει να είναι διαρκής και µε πολλούς τρόπους. στο σπίτι, στο σχολείο, στη δουλειά. Το σύστηµα µε τους µπλε κάδους πρέπει να βελτιωθεί και να συµπληρωθεί, µε την συγκέντρωση του γυαλιού ξεχωριστά, του λαδιού που έχει χρησιµοποιηθεί στο µαγείρεµα κ.α. Μεγάλο περιθώριο υπάρχει για την µείωση των απορριµµάτων µε την κοµποστοποίηση (δηλ. παραγωγή λιπάσµατος από υπολείµµατα φρούτων και λαχανικών, χόρτα κλπ) . Τεράστιας σηµασίας ζητούµενο είναι και η άµεση δηµιουργία Χώρου Απόθεσης των αδρανών υλικών.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Π

ρόκειται για χρόνιο πρόβληµα, που διογκώνεται συνεχώς, ενώ η ανακούφιση από την λειτουργία του (κακοφτιαγµένου) περιφερειακού περιορίζεται στη µείωση του αριθµού των βαρέων οχηµάτων που διέρχονται την πόλη. Η τοπική

µόνο κυκλοφορία οχηµάτων, δηµιουργεί στην Ναύπακτο συµφόρηση αφού, ως πόλη, πάσχουµε από στένωση αορτής στο λιµάνι. Απαιτείται κατ’ αρχήν ολοκληρωµένη καταγραφή των παραµέτρων του προβλήµατος. Εδώ κρίσιµη θα είναι η συνεργασία του δήµου µε το «δικό» µας Πανεπιστήµιο (της Πάτρας εννοούµε, που απέχει δώδεκα χιλιόµετρα), αλλά και άλλα. Από κει και πέρα θα αποφασισθούν ολοκληρωµένες δράσεις είτε γενικού χαρακτήρα είτε σε περιορισµένο τοπικό επίπεδο (δρόµου ή συνοικίας), µε στόχους α)την δηµιουργία χώρων στάθµευσης β) αποτελεσµατικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (σήµανση, µονοδροµήσεις, διανοίξεις νέων δρόµων και ποδηλατοδρόµων, πεζοδροµήσεις κλπ). Από µια πρώτη µατιά φαίνεται πως κάποια µέτρα που θα φέρουν θετικά αποτελέσµατα είναι: - Η δηµιουργία συνδέσεων από τον Περιφερειακό µε την πόλη. Μια τέτοια - Η δηµιουργία δύο µεγάλων χώρων στάθµευσης ανατολικά και δυτικά του κέντρου της πόλης και η µεταξύ τους επικοινωνία µε µικρά λεωφορεία. -Αποθάρρυνση της χρήσης των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης .Προτεραιότητα στο πεζό, και εγκατάσταση χειροκίνητων κυκλοφοριακών φανών στις διαβάσεις πεζών στους κεντρικούς δρόµους της πόλης. Ολοκλήρωση (επιτέλους!) της κατασκευής πεζοδροµίων πέρα από τον Σκα και την Λαγκαδούλα. Βελτίωση των κόµβων της πλατείας Πιά. Κεφαλόβρυσου, Αγίας

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

23


Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

24

19/10/2010

11:37

Page 25

Παρασκευής, Εθνικής Τράπεζας µε διοχετευτική διαρρύθµιση, χρήση νησίδων και εφαρµογή κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης. Ανάπτυξη αστικής συγκοινωνίας που θα συνδέει τα δηµοτικά διαµερίσµατα µε το κέντρο, χρησιµοποιώντας µικρά οχήµατα µε τακτικές αναχωρήσεις. Κάποιες διαδροµές που νοµίζουµε πως θα ήταν χρήσιµες είναι οι εξής: ∆άφνη – Κεφαλόβρυσο, Νιόκαστρο – Κεφαλόβρυσο, Παλαιοπαναγιά – Λιµάνι και Αφροξυλιά – Λιµάνι. - Συγκέντρωση και µεταστέγαση υπηρεσιών εκτός του κέντρου της πόλης. (ΚΤΕΛ, δηµόσιες υπηρεσίες). Η δηµιουργία σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης εκτός της Ψανής θα βοηθήσει σηµαντικά. Είναι επίσης προφανές ότι η Ναύπακτος των 45.000 δεν µπορεί να λειτουργήσει µε µία µόνο αγορά στο κέντρο της πόλης. Ο δήµος πρέπει να προσφέρει κάθε βοήθεια και να δηµιουργήσει υποδοµές ώστε να λειτουργήσουν εµπορικές επιχειρήσεις εκτός του κέντρου. - Ο παραλιακός δρόµος της Παλαιοπαναγιάς πρέπει να βελτιωθεί ώστε να γίνει σύγχρονος και ασφαλής. Απαιτείται η διάνοιξη δρόµου από το Γρίµποβο µέχρι την Χιλιαδού. - Η δηµιουργία χώρου στάθµευσης βαρέων οχηµάτων. - Η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί pilotis. Με αυτό τον τρόπο θα έχουµε µία είσοδο και µία έξοδο για κάθε οίκηµα και θα δηµιουργηθούν πρόσθετες θέσεις στάθµευσης στους δρόµους της πόλης. - Το ποδήλατο να µπει ακόµη περισσότερο

στην ζωή των κατοίκων. Ο δήµος χρειάζεται να βελτιώσει και να επαναχαράξει τον υπάρχοντα ποδηλατόδροµο, να τον κάνει πιο ασφαλή και όπου είναι εφικτό να γίνει επέκτασή του πέρα από τον αστικό ιστό της πόλης της Ναυπάκτου. -Η αλλαγή πορείας της επαρχιακής οδού Θέρµου που από την γέφυρα της Βαριάς αφού ακολουθήσειτηνδυτικήόχθητουχειµάρρουκαικαταλήξειστηνεθνικήοδόΝαυπάκτου–Αντιρρίου,στούψος τουΜαρινόπουλου,θασυµβάλλειστηναποσυµφόρηση τουκεντρικούδρόµουγειτονιάςστιςεργατικέςκατοικίες. Ταυτόχροναθααποτελέσειανάχωµατουχειµάρρουσε πιθανήυπερχείλισηκαιενώνειτονπεριφερειακόµετην δυτική πόλη (κάτι αντίστοιχο µε τον δρόµο προς την Σκάλα,στηνανατολή). - Αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής για την στοιχειώδη εκπαίδευση των νέων παιδιών.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

Γ

ια µας οι ελεύθεροι χώροι συνεισφέρουν στο να έχουµε µια καθηµερινότητα αξιοβίωτη. Έχουµε επιλέξει να ζούµε στην Ναυπακτία, σε µια πόλη και χωριά που δίνουν την δυνατότητα συνεύρεσης. ∆εν θέλουµε να χαθεί αυτή και να βρεθούµε κλεισµένοι σε διαµερίσµατα «κλουβιά» ή το πολύ – πολύ σε µια µεζονέτα µε κήπο και µπάρµπεκιου. Μια πόλη για µας είναι ζωντανός οργανισµός και οι ελεύθεροι χώροι της είναι απαραίτητοι για να αναπνεύσει. Έτσι θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τις παρα-


19/10/2010

11:38

Page 26

λίες, το αλσύλλιο του Γριµπόβου, τον χώρο των παζαριών µέχρι και τις εκβολές του Μόρνου, το λόφο της ∆εξαµενής, την πλαζ, το κάστρο και το λιµάνι. είναι επίσης αδιανόητο να υπάρχουν σήµερα χωριά και διαµερίσµατα χωρίς πλατείες, χώρους άθλησης και οργανωµένες παιδικές χαρές. Με βασικό σύνθηµα «Ναυπακτία ένας ∆ήµος που αξίζει να ζεις, αξίζει να τον επισκεφθείς», οφείλουµε να µελετήσουµε την ανάπλαση και ανάδειξη τους µε συνολικό τρόπο. Η σκέψη µας είναι προς την κατεύθυνση: Της πεζοδρόµησης των παραλιών και της εξασφάλισης της καθαριότητας της θάλασσας. Πρέπει να έχουµε την επιλογή να κάνουµε άφοβα µπάνιο στην Ψανή και το Γρίµποβο. Της επιστροφής του ΞΕΝΙΑ στους κατοίκους, της πόλης. Αν στην πρότασή µας για το ΞΕΝΙΑ βάζαµε έναν τίτλο, αυτός θα ήταν ο παρακάτω: «Το ΞΕΝΙΑ να γίνει ένας χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων στον οποίο κάθε δηµότης να έχει ελεύθερη πρόσβαση». Εµείς λέµε ότι ο χώρος του ΞΕΝΙΑ θα µπορούσε να στεγάσει ποικίλες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες σε µια πόλη που σέβεται τον εαυτό της. Θα σας πω µερικές από αυτές: Μια αίθουσα εκδηλώσεων-συνεδρίων, που θα προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας, κάτι που δεν µπορεί να κάνει η µοναδική µέχρι

σήµερα Παπαχαραλάµπειος αίθουσα. Μικρότερες αίθουσες για εκδηλώσεις, που δεν απευθύνονται σε µεγάλο κοινό και ένας εκθεσιακός χώρος. Ένα δηµοτικό κινηµατογράφο. ∆εν αποκλείουµε να λειτουργεί µια καφετέρια αλλά και να ενοικιαστούν κάποιοι χώροι σε ντόπιους καλλιτέχνες που διατηρούν ήδη σχολές µουσικής, ζωγραφικής, θεάτρου, χορού κλπ ώστε ο χώρος να είναι καθηµερινά ζωντανός µε τη δηµιουργία ενός αρχικού κυττάρου πολιτισµού στο χώρο. Έτσι µπορεί ο δήµος να ωφεληθεί, από το ενοίκιο και µε τα χρήµατα αυτά να µπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα το χώρο του ΞΕΝΙΑ. Εδώ µπορεί να βρει δωρεάν στέγη η ερασιτεχνική δραστηριότητα συλλόγων, οµίλων της πόλης µας. Να στεγαστούν τα ερασιτεχνικά µουσικά και άλλα σχήµατα που υπάρχουν στην Ναύπακτο. Στον προαύλιο χώρο του ΞΕΝΙΑ θα µπορούσε να λειτουργήσει: Ένας χώρος µε δυνατότητα για διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων το καλοκαίρι. Παράλληλα στον υπόλοιπο χώρο προτείνουµε την αναδηµιουργία του κήπου του Νόβα. Πρέπει να πούµε ότι ακόµη κι αν γινόταν το τεράστιο Ξενοδοχείο που σχεδιαζόταν στο παρελθόν το οικονοµικό όφελος για τον ∆ήµο θα ήταν ελάχιστο. Περίπου 8.000 ευρώ τον µήνα, ενώ η διπλανή καφετέρια πλη-

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

25


Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

26

19/10/2010

11:38

Page 27

ρώνει ενοίκιο 2 – 3.000 ευρώ. Αντίθετα από την δική µας πρόταση προκύπτουν περισσότερα οικονοµικά οφέλη για τον ∆ήµο, αν ενοικιάσει τους χώρους που περιγράφουµε. Προσθέστε και το ότι µερικά πράγµατα δεν µετρούνται µε χρήµατα αλλά µε το αν ικανοποιούν ανάγκες των πολιτών και ειδικά της νεολαίας. Ας µετρήσουµε για παράδειγµα πόσοι νέοι φεύγουν από την πόλη µας επειδή αυτή τους προσφέρει ελάχιστα για να είναι η καθηµερινότητά τους ευχάριστη και δηµιουργική. Η ανάδειξη του αλσυλλίου στο Γρίµποβο, του λόφου της δεξαµενής αλλά και τµήµατος του λόφου που στέκεται βόρεια αυτού σε επαφή µε τον περιφερειακό δρόµο, σε χώρους αναψυχής. ∆ηµιουργία δηµοτικού περιπτέρου στην διασταύρωση της Βοµβοκούς στον περιφερειακό δρόµο. Η ανάδειξη του λιµανιού και της πλαζ. Ο φωτισµός, ανάδειξη του κάστρου και της γειτονιάς των Μποτσαραίικων, του Ρολογιού και του Τζαµιού. Η αναµόρφωση και λειτουργία του χαµάµ και η συντήρηση των παραδοσιακών βρυσών της περιοχής. Το κάστρο βέβαια πρέπει να το αντιµετωπίσουµε σαν ενιαίο σύνολο από το τελευταίο διάζωµα µέχρι το λιµάνι. Η ανάπλαση των Προσφυγικών θα συνεισφέρει στην αναβάθµιση το κέντρου αλλά και στην ανάδειξη της ιστορικής διαδροµής της πόλης. ∆ηµιουργία αρχαιολογικού µουσείου και µουσείου για τη Ναυµαχία της Ναυπάκτου. Η κατασκευή µόνιµης υποδοµής στον χώρο των παζαριών που θα µπορούσε να στεγάσει και άλλες δραστηριότητες τον υπόλοιπο χρόνο.

Με ανάλογο τρόπο σε κάθε τοπική κοινότητα και σε κάθε ορεινό χωριό είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν ελεύθεροι χώροι (πλατείες και παιδικές χαρές) και να αναδειχθούν µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι και φυσικές οµορφιές. Για παράδειγµα µόνο, αναφέρουµε το περιηγητικό µονοπάτι από Χάνι Μπανιά µέχρι τον Πόρο Ριγανίου, την πρόσβαση στα Ελληνικά της Βελβίνας και στο Ασκληπιείο της Σκάλας.

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ – ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ∆ΥΟ ΑΞΟΝΕΣ

Η

Ναυπακτία ακουµπά στην θάλασσα µε το παραλιακό µέτωπο των ∆ηµοτικών ενοτήτων Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας και στηρίζεται στην Πίνδο µε τον ορεινό και ηµιορεινό όγκο της Αποδοτίας, του Πλατάνου και της Πυλήνης. Η Ναυπακτία από τα καλύτερα οικόπεδα, αλλά δυστυχώς δεν έχει τύχει µέχρι τώρα της κατάλληλης προσοχής από τους ανθρώ-


19/10/2010

11:39

Page 28

πους που όριζαν τις τύχες της, είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εξαιρέσεις υπάρχουν πάντα, αλλά αυτές επιβεβαιώνουν τον γενικό κανόνα. Από την πλευρά µας, εµείς βλέπουµε στην Ναυπακτία απαραίτητο να λειτουργήσει το δίπολο παραλιακό µέτωπο – ορεινή Ναυπακτία όπως και ο Βόλος µε το Πήλιο. Όποιος πάει εκδροµή στο Πήλιο θα περάσει οπωσδήποτε από το Βόλο και ανάποδα. Κάτι ανάλογο θέλουµε να υπάρξει και στην περιοχή µας. Για τη Ναυπακτία αυτό προϋποθέτει καλύτερο σχεδιασµό των οδικών αξόνων, εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα ορεινά και παράλληλη ανάδειξη του ορεινού όγκου και του παραλιακού µετώπου. Όλες οι παρεµβάσεις µας θα ακολουθούν αυτό το γενικότερο σχέδιο. Στην Ναύπακτο κινδυνεύουµε να χάσουµε την επαφή µε την θάλασσα, αφού παρά τις «γαλάζιες σηµαίες» πολύ λίγοι επιλέγουν να κάνουν µπάνιο σε Ψανή και Γρίµποβο. Πρώτο ζητούµενο είναι να γίνουν εκείνες οι απλές παρεµβάσεις που θα καθαρίσουν οριστικά την θάλασσα. Ταυτόχρονα είναι εντελώς απαραίτητη η κατασκευή αγκυροβόλιου σκαφών σε µικρή απόσταση από την Ναύπακτο, µε την περιοχή στις εκβολές του Σκα να συγκεντρώνει πλεονεκτήµατα. Οι εργοταξιακοί χώροι του Αντιρρίου µπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο την συνολική εικόνα της περιοχής. ∆εν είναι σωστό να τους ξεπουλήσουµε εσπευ-

σµένα στο όνοµα του ∆.Ν.Τ. και του µνηµονίου. Κανείς δεν πουλάει τα «ασηµικά» του σπιτιού του για µια αµφίβολης σκοπιµότητας είσπραξη χρηµάτων. Ο ∆ήµος Ναυπακτίας πρέπει να παρέµβει µε όλο του το βάρος στην εξής κατεύθυνση. Ό,τι κι αν γίνει στους χώρους αυτούς δε πρέπει να είναι ένα κλειστό γκέτο, τουριστικό ή άλλο. Τα εκατοντάδες στρέµµατα της περιοχής πρέπει να είναι προσβάσιµα στους κατοίκους της Ναυπακτίας, να υπηρετούν και τις δικές τους ανάγκες. Από τώρα να παρέµβουµε ώστε να έχουµε το µέγιστο δυνατό όφελος σε θέσεις εργασίας. Από τον Αύγουστο του 2004 και τη λειτουργία της γέφυρας, η περιοχή έχασε εκατοντάδες θέσεις εργασίας και πρέπει να ξαναπάρει την «πάνω βόλτα». Μία από τις χρήσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται είναι η κατασκευή µεγάλης µαρίνας, µε πλήρεις λειτουργίες. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο να παραχωρηθούν 50 στρέµµατα στο Υπουργείο Παιδείας για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων που θα καλύπτουν όχι µόνο τη σηµερινή λειτουργία του ΤΕΙ, αλλά και το µέλλον του µε την λειτουργία ενός ακόµη προπτυχιακού και ενός µεταπτυχιακού τµήµατος, φοιτητικής εστίας κλπ. Μόνο έτσι η λειτουργία του ΤΕΙ δηµιουργεί το στοιχειώδες ακαδηµαϊκό περιβάλλον για τους φοιτητές που φιλοξενούµε στην περιοχή µας. Η παραλία του Αντιρρίου και της Χάλκειας µετά τη λειτουργία της Ιόνιας

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

27


Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

28

19/10/2010

11:39

Page 29

οδού, θα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Αγρίνιο, που ψάχνει µονίµως για διέξοδο προς την θάλασσα. Αν δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες υποδοµές (αλιευτικά καταφύγια, αποχέτευση σε όλους τους παραλιακούς οικισµούς, τουριστικά καταλύµατα), µπορούµε να αποτελέσουµε την εύκολη και καλή λύση για διέξοδο προς την θάλασσα του Αγρινίου. Να εξεταστεί επιπλέον σοβαρά η λειτουργία πορθµειακής γραµµής από Πάτρα προς Κ. Βασιλική και Κρυονέρι, για τους καλοκαιρινούς µήνες. Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου πρέπει επιτέλους να γίνει µια γέφυρα που να ενώνει αντί να χωρίζει µε το οικονοµικό φράγµα των 25 ευρώ. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να µειωθεί το εισιτήριο. Παράλληλα ο δήµος Ναυπακτίας πρέπει να επικεντρώσει και σε κάτι πιο συγκεκριµένο. Πρέπει να απαιτήσουµε και να το παλέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις, το εισιτήριο γι αυτούς που περνάνε καθηµερινά (δουλεύουν από τη µια και κατοικούν στην άλλη πλευρά), να είναι πολύ χαµηλό. Έτσι και η περιοχή δίπλα στη γέ-

φυρα, θα γίνει ελκυστική περιοχή κατοικίας για χιλιάδες εργαζόµενους στο Νοσοκοµείο, το Πανεπιστήµιο και αλλού, µε ευεργετικές επιπτώσεις στην περιοχή. Η Βαράσοβα (το Άγιο Όρος της Αιτωλοακαρνανίας) µπορεί να γίνει πόλος έλξης θρησκευτικού και ορειβατικού τουρισµού µε τις κατάλληλες υποδοµές. Στο άµεσο µέλλον βέβαια η δυτική της πλευρά πρέπει να περάσει στον ∆ήµο Μεσολογγίου, µαζί µε το Γαλατά και το Περιθώρι. Γι αυτό και είναι απαραίτητη η συνεργασία των δύο ∆ήµων για την ανάδειξη της συγκεκριµένης περιοχής. Στην Ορεινή Ναυπακτία πρέπει να επανεξεταστεί η χάραξη βασικών οδικών αξόνων και η βελτίωση των υπαρχόντων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα κοµβικά σηµεία της περιοχής όλο τον χρόνο και ταυτόχρονα καλή πρόσβαση προς Καρπενήσι και Λαµία. Να εξασφαλιστεί η καλή οδική επικοινωνία µεταξύ των σηµερινών ∆ήµων. Από εκεί και πέρα πρέπει να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού και του αγροτουρισµού, στην καθετοποίηση του τουριστικού προϊόντος µε την παραγωγή πιστοποιηµένων τοπικών προϊόντων, την δηµιουργία θεµατικών πάρκων στην Αποδοτία, Ευηνολίµνη και Αγ. Κυριακή. Η ανάδειξη και συντήρηση ενός πυκνού δικτύου από τα παλιά µονοπάτια και περάσµατα, η συντήρηση ανάδειξη των πέτρινων γεφυριών θα προσθέσουν επισκεψιµότητα στην περιοχή. Η Λουτροπηγή Στάχτης είναι κοµβικό ση-


19/10/2010

11:40

Page 30

µείο για την περιοχή, ενώ σήµερα δεν αξιοποιούνται ούτε στο ελάχιστο οι δυνατότητές της. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί στην εκµετάλλευση – καλλιέργεια του δασικού πλούτου της περιοχής, που µπορεί να δώσει θέσεις εργασίας για την περιοχή. Η κτηνοτροφία αξίζει να στηριχθεί µε τρόπο που να µην έρχεται σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες Θέλουµε και επιδιώκουµε την δηµιουργία ενός µεγάλου Εθνικού Πάρκου που να καλύπτει ένα µεγάλο κοµµάτι της Ορεινής Ναυπακτίας για να προστατευτεί πλήρως το Περιβάλλον της από κάθε άλλου είδους βάρβαρη επέµβαση. Το Πάρκο αυτό θα περιλαµβάνει µια µεγάλη, ευρεία και ενιαία Περιφερειακή Ζώνη, όπου θα επιτρέπονται ελεγχόµενα οι ανθρώπινες δραστηριότητες µε σεβασµό στο Περιβάλλον και στην Παράδοση, και έναν αριθµό από ανεξάρτητους Πυρήνες πλήρους προστασίας ( π.χ. δάσος Οξιάς στην Σαράνταινα, Βράχος Κλεπάς-Στενά Εύηνου, δάσος Καστανιάς στην Άνω Χώρα, και σίγουρα ολόκληρη η Οροσειρά των Βαρδουσίων). Το Πάρκο αυτό αν λειτουργήσει κατά τα πρότυπα του πάρκου Abruzzo της Ιταλίας όχι µόνο θα προστατεύσει ριζικά µια περιοχή ιδιαίτερης Περιβαλλοντικής Σηµασίας αλλά θα αποτελέσει και προωθητική δύναµη για την Οικοτουριστική Ανάπτυξη της Περιοχής. Αν οι Ιταλοί τα κατάφεραν να συνδυάσουν την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Οικοτουριστική Ανάπτυξη εµείς γιατί δεν µπορούµε; Μια τέτοια προοπτική όµως είναι αντίθετη µε υδροηλεκτρικά

φράγµατα και αιολικά πάρκα. Εµείς πιστεύουµε ότι το ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η προστασία του Περιβάλλοντός της έχει αξία όχι µόνο για το ίδιο το Περιβάλλον ( που αυτή είναι και ανεκτίµητη ) αλλά και για την ίδια την περιοχή και τους κατοίκους της ( που αυτή µπορεί και να εκτιµηθεί σε δείκτες ανάπτυξης ). Για την Ναυπακτία το µοντέλο της Οικοτουριστικής Ανάπτυξης είναι η µόνη λύση- για το Φυσικό Περιβάλλον της η µόνη Ελπίδα!» Θεσµοθέτηση Ζώνης Απόλυτης Προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος στα φαράγγια της Κλεπάς, του Κάκκαβου, της Περίστας και του Πόρου Ριγανίου. Προστασία της αισθητικής αξίας των φαραγγιών. Η ανάδειξη των προτεινόµενων περιοχών ως ζωντανού µουσείου της φύσης κατάλληλου για την κατάρτιση οικολογικού χαρακτήρα επιστηµονικών προγραµµάτων, αλλά και δυναµικού στοιχείου οικονοµικής άνθισης της περιοχής µέσω της ανάπτυξης του οικοτουρισµού και του αγροτουρισµού. Στους ορεινούς οικισµούς πρέπει να εξασφαλιστούν, ακόµη και στον πιο αποµακρυσµένο και πιο µικρό, υποδοµές παραθεριστικού οικισµού. Η ύδρευση, η οδοποιία, η διαµόρφωση πλατειών, το δίκτυο αποχέτευσης, η βελτίωση της συγκοινωνίας, η διευθέτηση των χειµάρρων και των οµβρίων υδάτων, η δασοπροστασία είναι οι προτεραιότητες της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για τους οικισµούς.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ηµιουργία ή βελτίωση συνδετήριων δρόµων που θα ενώνουν τη Ναύπακτο µε τους συγχωνευµένους δήµους. Ένα βασικό ζήτηµα που πρέπει να λύσουµε άµεσα είναι η δηµιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου. Η προώθηση του αντίστοιχου αιτήµατος των σωµατείων της Ναυπακτίας είναι προφανώς αναγκαία.

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

29


????3::<:;;; 1

19/10/2010

11:41

Page 31

Το προγραµµά µας...

σµού. Είναι προφανής η ανάγκη 3ου Λυκείου αλλά και η µεταφορά σχολικών µονάδων εκτός της Ψανής προς τα ανατολικά (Λυγιά) και προς τα ∆υτικά (Παλαιοπαναγιά). Ο ∆ήµος πρέπει να εκπονήσει και να υλοποιήσει τµηµατικά ένα µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης και αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών υποδοµών. Η µε τον καλύτερο τρόπο αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων εξασφαλίζοντας την συνεργασία µε τις επιτροπές διαχείρισής τους. Η διεκδίκηση παραχώρησης δηµοσίων εκτάσεων για την αξιοποίησή τους από τον δήµο. ∆ηµιουργία ενός δεύτερου µεγάλου εµπορικού – οικονοµικού κέντρου στον νέο ∆ήµο, που θα βοηθήσει στην αποσυµφόρηση του αστικού κέντρου της Ναυπάκτου. Μελέτη δηµιουργίας ενός τρίτου µεγάλου δρόµου, µε τη δηµιουργία τούνελ κάτω από το κάστρο και πρόβλεψη για γραµµή τραµ. Το λέµε χρόνια, έχουµε µελετήσει αν είναι εφαρµόσιµο, και αν ναι πώς και πόσο στοιχίζει;

30

Η δηµιουργία καρνάγιου και η παροχή κάθε βοήθειας στους επαγγελµατίες αλιείς θα τονώσει την µικρή, σήµερα, τοπική αγορά. Η δηµιουργία µαρίνας στους εργοταξιακούς χώρους του Αντιρρίου και αγκυροβόλιου σκαφών στις εκβολές του Σκα, µε δυνατότητες ανεφοδιασµού και ελλιµενισµού. Τα σφαγεία κατά την γνώµη µας δεν είναι σωστά χωροθετηµένα στις εκβολές του Μόρνου. Πρέπει να µεταφερθούν και να δηµιουργηθούν σύγχρονα διαδηµοτικά σφαγεία που να καλύπτουν την περιοχή από Ερατεινή µέχρι την Ρίζα. Μελέτη της χωροταξικής κατανοµής της σχολικής στέγης, ίδρυση νέων σχολικών µονάδων αφού η Ναύπακτος είναι µια πόλη µε αύξηση του µαθητικού πληθυ-

Πολιτισµός, νεολαία και αθλητισµός.

Γ

ια τη νέα γενιά των Ναυπακτίων το βασικό πρόβληµα είναι η εργασία. Όσοι όµως καταφέρουµε να βρούµε λύση και αποφασίσουµε να ζήσουµε στην Ναυπακτία ερχόµαστε


19/10/2010

11:41

Page 32

αντιµέτωποι µε ένα εξ ίσου σηµαντικό ζητούµενο. Ο ελεύθερος χρόνος και η διαχείρισή του είναι µια δύσκολη υπόθεση για τον κάτοικο της Ναυπακτίας. Ελάχιστες ευκαιρίες προσφέρονται, ενώ οι υποδοµές που υπάρχουν θα αρκούσαν µόνο για ένα χωριό δύο ή τριών χιλιάδων κατοίκων. Αν συγκρίνουµε π.χ. την Ναυπακτία µε την γειτονική µας Βόνιτσα (µε το ένα πέµπτο των κατοίκων) θα δούµε ότι στα ζητήµατα του αθλητισµού και του πολιτισµού έχουµε τις ίδιες υποδοµές. Και αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι η Βόνιτσα ευηµερεί. Απλώς στην Ναυπακτία, είµαστε πολύ – πολύ χαµηλά. Η παρέµβαση της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ πρέπει να κινηθεί στους εξής άξονες: - Στενή συνεργασία του δήµου µε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της πόλης και των τοπικών διαµερισµάτων. Οι σκόρπιες δραστηριότητες όλων να ενσωµατωθούν σε ένα ετήσιο πρόγραµµα µε δράσεις σε όλες τις εποχές που θ’ αγκαλιάζει όλον το χώρο που καλύπτει ο ∆ήµος Ναυπακτίας. Σηµαντικές στιγµές του ετήσιου αυτού προγράµµατος µπορούν να είναι ο Οκτώβριος (µε την επέτειο της Ναυµαχίας, τις γιορτές κάστανου σε Άγιο ∆ηµήτριο και Άνω Χώρα, το Χορωδιακό Φεστιβάλ και τα παζάρια που πρέπει να πλαισιωθούν µε ποικίλες εκδηλώσεις πέραν της εµποροπανήγυρης), η περίοδος της Αποκριάς µέχρι την Καθαρή ∆ευτέρα, η εορτή της απελευθέρωσης της Ναυπάκτου στις 18 Απριλίου και το καλοκαίρι. Ειδικά για τον Οκτώβριο µε ένα πλήρες πρόγραµµα µε τίτλο Οκτώβρης στην Ναυπακτία, στο οποίο

θα φροντίσουµε (επιτέλους!!) να µην συµπίπτουν την ίδια µέρα οι εκδηλώσεις, µπορούµε να κάνουµε πολλά και χωρίς την λογική του πανάκριβου εντυπωσιασµού και των πυροτεχνηµάτων, χωρίς ουσία. Γιατί ο δήµος να µην οργανώσει µέσα στον Οκτώβρη, από τη επέτειο της Ναυµαχίας µέχρι τα παζάρια, την παρουσίαση της ντόπιας καλλιτεχνικής δραστηριότητας; Τη µουσική, το χορό, το θέατρο, τη ζωγραφική την υπηρετούν δεκάδες άνθρωποι που ζουν στη περιοχή. Γιατί όλα τα µουσικά, χορευτικά ή άλλα σχήµατα, να µην παρουσιάζουν την δουλειά τους, αυτή την περίοδο; Γιατί να µην εκθέτουν από κοινού ή χωριστά τα έργα τους οι (αρκετοί) εικαστικοί καλλιτέχνες της περιοχής µας; - Στήριξη της ερασιτεχνικής δραστηριότητας. Παροχή στέγης, υλικοτεχνικής υποδοµής αλλά και χρηµατοδότηση από το δήµο των ανθρώπων που έχουν µεράκι να δηµιουργούν στον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούµενοι µε το θέατρο, την µουσική, τον αθλητισµό, την ζωγραφική, τον χορό το

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

31


Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

32

19/10/2010

11:42

Page 33

σκάκι κλπ. Όλα αυτά πρέπει να συντείνουν α) στο να τραβήξουν όλο και περισσότερους συµπολίτες µας σε ανάλογες δραστηριότητες β) στο να στηριχθούν ώστε η δουλειά τους να αποκτήσει αξιόλογο επίπεδο. - Ας µην καταφεύγουµε στην εύκολη λύση της µετάκλησης «ονοµάτων» από την Αθηναϊκή αγορά προκειµένου να καταναλώσουµε πολιτισµό – κονσέρβα. Βέβαια η (άκρως απαραίτητη) παρουσίαση της ντόπιας δραστηριότητας,πρέπειναµπολιάζεταικαιµετηνεπαφήµεπολιτιστικές δράσεις που αξίζουν και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αναδειχθούν στην πόλη µας. Απαιτείται άνοιγµα της τοπικής κοινωνίας στο χώρο του ΤΕΙ της Ναυπάκτου,αφούκρίνουµεότιµπορούµεναπάρουµε αλλάκαιναδώσουµεπολλά,σ’αυτάταεικοσάχρονα παιδιάπουθαβρίσκονταιστηνπόληµαςγιαµιατετραετία. Ανάλογη επαφή πρέπει να δηµιουργήσουµε και µετογειτονικόΠανεπιστήµιοτηςΠάτρας. Ο ∆ήµος Ναυπακτίας θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την ενίσχυση – στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού. Εποµένως θα πρέπει καταρχήν να ενισχύσει τους υπάρχοντες συλλόγους που δραστηριοποιούνται ερασιτεχνικά µε τον αθλητισµό και εν συνεχεία να δηµιουργήσει νέες εστίες αθλητισµού για τους νέους της πόλης. Οι δικές µας προτάσεις είναι οι εξής: Συγκροτηµένο πλάνο για την δηµιουργία δηµοτικού ερασιτεχνικού αθλητισµού. Στην περιοχή µας δραστηριοποιούνταιγυµναστέςµεµεράκικαιγνώση. Ο ∆ήµος µπορεί να λειτουργήσει ως οµπρέλα όλων αυτών και να υπάρχει ένα συνολικό πλάνο στήριξης τους αθλητισµού στην περιοχή. ∆ηµιουργία µόνιµων και αξιοπρεπών εγκαταστάσεων Beach Volley στο αλσύλλιο Γριµπόβου. Συντήρηση- βελτίωση όλων των γηπέδων (ποδοσφαίρου, µπάσκετ, τέννις) του ∆ήµου. ∆ηµιουργία µικρών εστιών αθλητισµού σε όλες τις περιοχέςτηςΝαυπακτίας.Είναιπροτιµότεροκαιοικονοµικότερο να δηµιουργήσουµε 5 γήπεδα µπάσκετ ή τένις - για παράδειγµα - παρά να φτιάξουµε µία «γκλαµουράτη» πύλη εισόδου στο Παπαχαραλάµπειο στάδιο. Μελέτη και διεκδίκηση χρηµατοδότησης για ένα δεύτερο µεγάλο αθλητικό κέντρο στη περιοχή των δυτικών διαµερισµάτων του πρώην ∆ήµου Ναυπάκτου (π.χ. Κούµαρος)

Οικονοµική ενίσχυση και πρακτική στήριξη όλων των συλλόγων που µε δικό τους µεράκι και έξοδα έχουν θεσµοθετήσει ευρύτερες αθλητικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρουµε την Οµόνοια Ναυπάκτου (τουρνουά Beach Volley), τον Σύλλογο ∆ροµέων(γύροςτηςΝαυπάκτουκαισυχνέςσυµµετοχέςσεπολλούςαγώνεςσεόλητηνΕλλάδα),τονΣκακιστικόΣύλλογοΑΣΟΝ(τουρνουάσκακιού), τον ΠΑΣ Ναυπάκτου (µε τις πολυπληθέστερες ακαδηµίες σε µπάσκετ και βόλευ) κ.α. Σε αυτούς τους συλλόγους αλλά και άλλους (Σύλλογος Αιµοδοτών, Σύλλογος Πολυτέκνων, Αθλητικούς Συλλόγους, Κυνηγετικός Σύλλογος) συναντά κανείς ανθρώπους µε διάθεση εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς. Ο δήµος υποχρεούται να τους βοηθήσει να συνεχίσουν την προσφορά τους.

Κοινωνική πολιτική

Κ

άθε δίκαιη κοινωνία οφείλει να έχει ως πρωταρχικό της στόχο την κοινωνική συνοχή και την άµβλυνση των ανισοτήτων. Να είναι αρωγός στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Να λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για όσους έχουν µεγαλύτερες ανάγκες. Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι για µας ελεηµοσύνη αλλά αναγκαία, ουσιαστική και αποτελεσµατική προσφορά στους συνανθρώπους µας. Οι κοινωνικές παροχές και τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους, χωρίς υστεροβουλία, χωρίς να θίγουν την αξιοπρέπεια των πολιτών που δοκιµάζονται, χωρίς να στοχεύουν στη δηµιουργία δεσµεύσεων και χωρίς να εξυπηρετούν µικροπολιτικές σκοπιµότητες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας και της αλληλεγγύης είναι ανάγκη να υποστηρίζει ο ∆ήµος πρωτοβουλίες για την υγεία, τους ηλικιωµένους, τις γυναίκες, τους νέους και όλες τις κοινωνικές οµάδες που υφίστανται εντονότερα συνέπειες κοινωνικού αποκλει-


19/10/2010

11:42

Page 34

σµού (άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µετανάστες, πρόσφυγες, τσιγγάνοι), όπως οι παρακάτω: - Στήριξη και αναβάθµιση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης (αγροτικά ιατρεία Κέντρα Υγείας ) - ∆ηµιουργία νέων ΚΑΠΗ, αναβάθµιση του υπάρχοντος. - Οργάνωση και λειτουργία συστήµατος τηλεειδοποίησης για άµεση ανταπόκριση και αντιµετώπιση των προβληµάτων των ηλικιωµένων και ανήµπορων ατόµων. - Οι παρεχόµενες υπηρεσίες και οι δράσεις που αναπτύσσονται σέβονται την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια των ηλικιωµένων και δεν τους καλλιεργούν την αίσθηση ότι κάτι οφείλουν στους διοργανωτές (ίσως την ψήφο τους). -Άµεση φροντίδα για τη δηµιουργία ενός πλήρους δικτύου προσπελασιµότητας (διαβάσεις, ειδικές σηµάνσεις, ανελκυστήρες, αφοδευτήρια κ.ά.) για τα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες (ΑΜΕΑ, ασθενείς, υπερήλικες, µωρά κ.λπ.) και προβλήµατα όρασης. Όλοι οι δηµόσιοι χώροι (δρόµοι, διαβάσεις, πεζοδρόµια, δηµόσια κτήρια, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, εκκλησίες, σχολεία κ.ά.) να είναι προσιτά σε όλους. Η αναπηρία για την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ δεν είναι ζήτηµα πρόνοιας ή πολιτικών πρόνοιας αλλά ζήτηµα διασφάλισης θεµελιωδών ελευθεριών ατοµικών και πολιτικών και εφαρµογής ανθρωπίνων δικαιωµάτων οικονοµικών, κοινωνικών και µορφωτικών. Εποµένως πρέπει, αφού µιλάµε για ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες, το νοµικό, οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον να διασφαλίζει τουλάχιστον τον πυρήνα του δικαιώµατος και να σχεδιάζεται η προοδευτική πραγµάτωσή του. Η δέσµευση που πρέπει όλοι να αναλάβουµε υπέρ των πολιτών µε αναπηρία, είναι δεδοµένο ότι πρέπει να συνοδεύεται από µια προσέγγιση της αναπηρίας που δεν έγκειται στην παθητική αρωγή, αλλά στην ενσωµάτωση και την ενεργό

συµµετοχή στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Οι παρεµβάσεις της κεντρικής εξουσίας, της Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων πρέπει να διέπονται από την λογική εξίσωση: Αυτοεξυπηρέτηση + Προσβασιµότητα + Αλληλοβοήθεια = Ανεξαρτησία. Εποµένως είναι υποχρεωτικό για τον ∆ήµο Ναυπακτίας να υποστηρίξει οικονοµικά την λειτουργία των δοµών που σήµερα υπάρχουν και να εξασφαλίσει την βιωσιµότητά τους. Εκτός όµως από το οικονοµικό και αφού αυτό πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ο ∆ήµος µπορεί να είναι αρωγός και υποστηρικτής ίσως και συνδιοργανωτής πολλών δράσεων της κοινότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Επιπλέον ο ∆ήµος µπορεί να λύσει σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν την κοινότητα αυτή όπως και το σύνολο της κοινωνίας. Τα ελεύθερα πεζοδρόµια π.χ. δεν αφορούν µόνο στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά όλους µας. Το θέµα της πρόσβασης στη θάλασσα και στο θαλάσσιο µπάνιο είναι επίσης πολύ απλό. Έχει δε τεθεί από τον επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών στο δηµοτικό συµβούλιο αρκετές φορές. Ας µην ξεχνάµε ότι η πρόσβαση των ατόµων µε κινητικά προβλήµατα στη θάλασσα είναι από τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί µια παραλία για να έχει γαλάζιες σηµαίες (!!!). Όπως και η αίθουσα των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου αποκλείει την συµµετοχή των ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, άλλο ένα ζήτηµα που έχει τεθεί επανειληµµένα από την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ. - Ο δήµος πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ και του Β.σ.Σ. Να απαιτήσει την οικονοµική στήριξή τους και να πετύχει - οργανώσει την µε το καλύτερο δυνατό τρόπο λειτουργία τους. - Έκπτωση στα δηµοτικά τέλη, τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης σε κοινωνικές οµάδες µε πολύ χαµηλό εισόδηµα. Στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών αλλά και των οικογενειών που ένας από τους δύο

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1

33


????3::<:;;; 1

19/10/2010

11:43

Page 35

Το προγραµµά µας...

γονείς είναι άνεργος. -Παροχή κάθε βοήθειας και στήριξης στους οικονοµικούς µετανάστες. Όποια κι αν είναι η επιλογή τους, είτε ένταξη στα κοινώς αποδεκτά της Ελληνικής κοινωνίας, είτε τονισµός και διατήρηση της διαφορετικότητάς τους πρέπει να βρίσκουν τον ∆ήµο συµπαραστάτη τους. Κατοχύρωση πλήρων δικαιωµάτων στην εργασία, την κατοικία, την µόρφωση κλπ. Η επιτροπή µεταναστών δίπλα στο δηµοτικό συµβούλιο θα έχει λόγο για τα ιδιαίτερα προβλήµατά τους. Άµεση είναι η ανάγκη δηµιουργίας τάξεων για την εκµάθηση της µητρικής γλώσσας στα παιδιά των µεταναστών. -∆έσµευση του ∆ήµου ότι δεν θα προωθήσει προγράµµατα που βάζουν ως προϋπόθεση την µερική απασχόληση των εργαζόµενων σε αυτά, σύµφωνα µε αντίστοιχη απόφαση του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και ∆ωρίδας. -Αναβάθµιση του Γυναικείου συνεταιρισµού µε στροφή προς τα βιολογικά προϊόντα, δηµιουργώντας δικά του εργαστήρια παρασκευής βιολογικών προϊόντων. Επέκταση των δραστηριοτήτων του, σταδιακά και σε άλλους τοµείς. Προβολή

34

των ντόπιων παραδοσιακών προϊόντων. Συνήθως, όταν µιλούµε για κοινωνικό αποκλεισµό, ο νους µας πάει σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. ∆εν θα πρέπει όµως να ξεχνούµε πως όλοι µας, είτε είµαστε εν δυνάµει µέλη µιας τέτοιας οµάδας (π.χ. άτοµα µε αναπηρία µπορούµε να γίνουµε όλοι σε κάποια στιγµή της ζωής µας), είτε είµαστε ήδη κοινωνικά αποκλεισµένοι µε τη σύγχρονη έννοια του όρου (π.χ. δεν έχουµε πρόσβαση στην εργασία, στην πληροφόρηση, σε εκφάνσεις του «δωρεάν κοινωνικού πλούτου», στη «δια βίου µάθηση», στην ψυχαγωγία, σε διακοπές κ.λπ.). Έτσι: Θεωρούµε χρήσιµη τη δηµιουργία γραφείου, «στέγης» που θα αξιοποιεί όλα τα προγράµµατα που αφορούν τον κοινωνικό αποκλεισµό, αλλά πρωτίστως θα καταγράφει τις ανάγκες και τα προβλήµατα δηµοτών που απειλούνται άµεσα µε αυτόν και φυσικά θα συνεργάζεται µαζί τους για την εξεύρεση λύσεων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα περιµένουµε να επισκεφθούν οι δηµότες το γραφείο.


19/10/2010 9:51

Το προγραµµά µας...

Το προγραµµά µας...

????3::<:;;; 1 Page 39


????3::<:;;; 1

19/10/2010

9:50

Page 37

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Το προγραµµά µας...

. . . ή γ α λ λ α α ι γ α Ώρ

Profile for Κίνηση Πολιτών Ναυπακτίας

Πρόγραμμα Κίνησης Πολιτών Ναυπακτίας  

Δημοτικές εκλογές 2010

Πρόγραμμα Κίνησης Πολιτών Ναυπακτίας  

Δημοτικές εκλογές 2010

Profile for 4938