Page 1

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εισηγήτρια:

ΣΜΥΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Καθηγήτρια Πληροφορικής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ19. EMAIL: ismyrli@sch.gr

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Τάξη : Β΄ Γυμνασίου. Ενότητα : 1. ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κεφάλαιο : 1. Ψηφιακός Κόσμος Παράγραφοι: 1.2 Ο υπολογιστής ως ψηφιακή μηχανή 1.3 Αναπαράσταση των συμβόλων 1.4 Αναπαράσταση εικόνων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή , μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού. Αντικείμενο του σεναρίου αυτού είναι η κατανόηση της διαφοράς των εννοιών «αναλογικός» «ψηφιακός», η περιγραφή και συσχέτιση των εννοιών bit και byte, καθώς και η αντίληψη της αναγκαιότητας της χρήσης του δυαδικού συστήματος στον υπολογιστή. Οι μαθητές ακούνε συχνά τον όρο «ψηφιακή» ως προσδιορισμό για συσκευή, πληροφορία ή εφαρμογή και χρησιμοποιούν καθημερινά διάφορες μορφές πληροφορίας, εντούτοις δεν κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής κωδικοποιεί και αποθηκεύει την πληροφορία αυτή. Ξέρουν ότι το κινητό, το tablet και η φωτογραφική τους μηχανή χρειάζονται μια κάρτα μνήμης 16GB, αλλά δεν ξέρουν τι ακριβώς αντιπροσωπεύει το GB (GigaByte). Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε ήδη υπάρχουσες εμπειρίες και αναπαραστάσεις των μαθητών και να προσεγγίσουμε το αντικείμενο ως μια αθέατη πλευρά εφαρμογών που ήδη χρησιμοποιούν. Επιδιώκοντας να καλλιεργήσουμε πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ των μαθητών επιλέγουμε την εκτέλεση δραστηριοτήτων σε ζεύγη, αφήνοντας μάλιστα περιθώρια πρωτοβουλιών και αυτοοργάνωσης στους μαθητές. Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση έστω και σε μικρές ομάδες των δύο ατόμων κρίνεται χρήσιμη και για το λόγο ότι οι μαθητές έχουν ήδη εμπειρίες και αναπαραστάσεις σχετικές με το αντικείμενο οπότε είναι επιθυμητή η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων. Επίσης η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία παρέχει ευρύτατα οφέλη καθώς εξασφαλίζει δυνατότητες αυτενέργειας τόσο στη δράση , όσο και στη σκέψη και για αυτό κάνει τους μαθητές να αισθάνονται υπεύθυνα και σημαντικά άτομα, ικανά να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της σχολικής ζωής. Σύμμαχοί μας στην προσπάθεια αυτή είναι επίσης η έμφυτη περιέργεια του μαθητή την οποία πρέπει να ενισχύσουμε καθώς και η διάθεση για αυτενέργεια που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Η χρήση δραστηριοτήτων με τη βοήθεια λογισμικού που προσφέρει οπτικές αναπαραστάσεις και η παρατήρηση των δύο παιχνιδιών για το σπάσιμο των κωδικών τους συντελούν στα παραπάνω και δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κατά το δυνατόν ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός της διδασκαλίας αυτής είναι να μπορούν οι μαθητές να περιγράφουν πώς αναπαρίστανται οι αριθμοί , οι χαρακτήρες και οι ασπρόμαυρες εικόνες σε δυαδική μορφή στον υπολογιστή. Στους στόχους του σεναρίου καταγράφονται οι παρακάτω: Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές θα πρέπει:  Να περιγράφουν τι είναι το δυαδικό ψηφίο  Να δίνουν παραδείγματα κωδικοποίησης Σμυρλή Ιωάννα (Ψηφιακός Κόσμος)

Σελίδα 1

Σχέδιο μαθήματος πληροφορικής Β Γυμνασίου Σμυρλή Ιωάννας  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you