Page 26

3. RESULTATS - Es va mantenir el públic del festival, amb un total de 60.641 visites en tots els àmbits geogràfics del festival, tot i la pluja durant el cap de setmana. - Es va doblar el volum de voluntaris professionals, dins de les 1.100 inscripcions de VOLS, gràcies a les col·laboracions amb tercers per a la difusió de la convocatòria (TMB, escoles de disseny, districtes de Barcelona). - Es va aconseguir un patrocinador per a cada secció del festival: - Open Infraestructures: Port de Barcelona. - Open Social: Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona. - Open Green: Beyond Barcelona Construmat.

- Es va augmentar el volum d’ingressos de l’Associació en relació amb el festival en un 10,5%. - Es van deslocalitzar i esponjar les visites del festival del centre de la ciutat cap a altres districtes (adjunt el gràfic amb el nombre de visites).

Memòria 2016  

Memòria 2016 Festival d'arquitectura de Barcelona www.48hopenhousebarcelona.org @48hOpenHouseBarcelona #OpenHouseBcn

Advertisement