Page 16

4. ACTIVITAT MEET THE EXPERT, CONSULTA L’ARQUITECTE D’EMERGÈNCIA Aquesta nova activitat, inclosa dins del Congrés d’Arquitectura del COAC, ha nascut amb la voluntat de posar a l’abast de la ciutadania la feina dels arquitectes, i així fer palès des de la praxis com els arquitectes poden ajudar a millorar la vida de les persones. Durant el festival, a l’edifici del COAC, es van incloure quatre corners on arquitectes voluntaris van aportar el seu temps i el seu coneixement: atenent els ciutadans en reunions de deu o quinze minuts, per resoldre les seves consultes, i orientant-los sobre temes relacionats amb els seus habitatges. A través d’un decàleg de preguntes, els ciutadans van preguntar sobre conceptes com la rehabilitació, l’accessibilitat, la sostenibilitat, la pobresa energètica i l’habitatge inclusiu.

ARQUITECTES DE L’ANY:

Guillermo Giráldez, Pedro López-Iñigo i Xavier Subías L’any 1957, els arquitectes Pedro López-Iñigo i Xavier Subías, ambdós arquitectes de l’Ajuntament de Barcelona, van fer un viatge per Europa amb tècnics de l’Ajuntament per conèixer les innovacions en habitatge que s’estaven emprant per reconstruir l’Europa de la postguerra. En aquest viatge, van visitar l’Exposició Internacional Interbau, a Berlín, on s’havia reconstruït un barri amb una aposta clara per l’arquitectura moderna: s’abandonava la clàssica organització en forma d’illes en pro d’un urbanisme de blocs dispersos, i alhora s’assajaven noves tipologies d’habitatge social. De nou a Barcelona, l’estudi d’arquitectura d’aquests professionals va rebre l’encàrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge (PMHB) de construir el polígon d’habitatges Montbau. En aquest terreny, 32 hectàrees als peus de Collserola, van adaptar els coneixements sobre els nous models urbans internacionals que havien après a Berlín a un clima mediterrani.

EDIFICIS: 1. Polígon Montbau (Horta-Guinardó) 2. Grup d’habitatges Canyelles (Nou Barris) 3. Facultat de Dret de la UB (Les Corts) 4. Facultat d’Economia i Empresa de la UB (Les Corts) 5. Escola Betània Patmos (Sarrià-Sant Gervasi) 6. Institució Cultural del CIC (Sarrià-Sant Gervasi)

Memòria 2016  
Memòria 2016  

Memòria 2016 Festival d'arquitectura de Barcelona www.48hopenhousebarcelona.org @48hOpenHouseBarcelona #OpenHouseBcn

Advertisement