Page 1


INHOUD 1. Comité 4 en 5 mei Wageningen

1.1 Foto actie 1.2 Beursvloer 1.3 Verhuizing 1.4 Overig

2. Gebeurtenissen vooraf

2.1 Adopties 2.2 Oorlogsverhalen 2.3 Scholenproject 2.4 Musea 2.5 Slag om Arnhem 2.6 Overig

3. Airborne

3.1 Airborne Ede 3.2 Airborne Oosterbeek 3.3 Airborne Musea

4. Monumenten

4.1 Capitulatie Japan 4.2 Vrijheidsvuurmonument 4.3 Indië Monument 4.4 Zussen Cohen 4.5 Adopties

5. Veteranen

5.1 Defilé

6. Places of Peace 7. Landelijke artikelen

7.1 Steun Defensie 3


8. 4 mei 9. Bevrijdingsvuurestafette 10. Nationale Start 11. Bevrijdingsfestival

11.1 Ambassadeurs van de Vrijheid 11.2 Huisregels 11.3 Jaarthema 11.4 Programma 11.5 Overig

12. Bevrijdingskranten

12.1 De Gelderlander 12.2 De Stad Wageningen 12.3 Edese Post 12.4 Huis-aan-huis krant 12.5 Metro 12.6 NS11 krant

13. Achteraf

4


5


1. ComitĂŠ 4 en 5 mei Wageningen

De Gelderlander 23-10-10

De Veluwepost 26-11-10

De Stad Wageningen 01-12-10

6


De Gelderlander 05-05-11 (1-2)

7


De Gelderlander 05-05-11 (2-2)

8


1.1 Foto actie

De Stad Wageningen 17-11-10

De Gelderlander 19-10-10 9


De Gelderlander 11-11-10

De Stad Wageningen 20-10-10

10


De Gelderlander 14-08-10

11


De Veluwepost 19-11-10

12


13


De Stad Wageningen 24-11-10

De Stad Wageningen 24-11-10

1.2 Beursvloer

14


De Stad Wageningen 29-09-10

De Stad Wageningen 29-09-2010

15


1.3 Verhuizing

De Veluwepost 10-09-2010

De Veluwepost 10-09-10

16

DeStad StadWageningen Wageningen15-09-10 15-09-2010 De


Organisatie 4 en 5 mei naar vroegere stadswaag De Gelderlander maandag 13 september 2010 | 13:58

De Gelderlander 13-09-10 De vroegere stadswaag aan de Niemeijerstraat in Wageningen.

WAGENINGEN - De verhuizing van het gemeentearchief naar de vroegere stadswaag in Wageningen gaat niet door. In plaats daarvan trekt het projectbureau 4 en 5 mei in het rijksmonument aan de Niemeijerstraat In de stadswaag was burgerzaken gevestigd. Die afdeling is naar het tegenover gelegen stadhuis aan de Markt verplaatst. De gemeenteraad besloot al in 2004 in plaats daarvan het archief aan de Niemeijerstraat te huisvesten. Dit is ondergebracht in de kelder van het stadhuis. Daar ontbreekt het archiefmedewerkers aan daglicht en de archiefbewaarplaats voldoet niet aan de wettelijke eisen. Pas dit jaar blijkt dat voor het archief de kluis in de stadswaag moet worden gesloopt en de fundering versterkt, waardoor de verbouwing 75.000 euro duurder uitvalt. Het college vindt dit onaanvaardbaar. Burgemeester en wethouders stellen voor het met ruimtegebrek kampende projectbureau 4 en 5 mei naar de waag te verhuizen, het kantoor van de archiefmedewerkers naar de begane grond te halen en de mogelijkheid van uitbreiding en verbetering van de archiefbewaarplaats in de kelder te onderzoeken.

17


De Gelderlander 13-08-10

1.4 Overig

18


De Gelderlander 20-08-10

De Gelderlander 23-08-10

19


De Gelderlander 11-05-10

De Gelderlander 05-05-10

De Gelderlander 11-05-10

De Gelderlander 05-05-10

20


2. Gebeurtenissen vooraf

De Veluwepost 03-12-10

De Veluwepost 26-11-10

De Stad Wageningen 01-12-10 21


De Gelderlander 14-04-11

22


23


2.1 Adopties

De Gelderlander 25-11-10

24


De Gelderlander 26-11-10

De Gelderlander 11-12-10

25


Hoog & Laag 08-12-10

26


De Veluwepost 08-04-11

27


De Gelderlander 01-04-11

De Gelderlander 02-05-11

28


2.2 Oorlogsverhalen

De Gelderlander 17-07-10

29


De Gelderlander 14-08-10 30


De Gelderlander 19-08-10

31


32 De Gelderlander 27-08-10 (1-4)


33

De Gelderlander 27-08-10 (2-4)


34 De Gelderlander 27-08-10 (3-4)


35

De Gelderlander 27-08-10 (4-4)


Metro 15-09-10

36


37

De Gelderlander 29-01-11 (1-3)


De Gelderlander 29-01-11 (2-3)

38


De Gelderlander 29-01-11 (3-3) 39


40

De Gelderlander 10-02-11


De Gelderlander 06-04-11

41


42


De Gelderlander 23-03-11 43


44

De Gelderlander 06-04-11


De Gelderlander 06-04-11

45


46

De Gelderlander 21-04-11


47


48

De Gelderlander 21-04-11


49


50

De Gelderlander 29-04-11


De Gelderlander 29-04-11

51


52

De Gelderlander 12-04-11


De Gelderlander 03-05-11

53


54

De Gelderlander 04-05-11


De Gelderlander 04-05-11

55


56


De Gelderlander 04-05-11 (1-2) 57


58


De Gelderlander 04-05-11 (2-2) 59


60


61

Spits 04-05-11 (1-2)


62


63

Spits 04-05-11 (2-2)


64


65

De Gelderlander 05-05-11


66


De Gelderlander 09-06-11

67


2.3 Scholenproject

De Gelderlander 17-11-10

De Stad Wageningen 06-04-11

68


De Veluwepost 08-04-11

De Gelderlander 09-04-11 69


2.4 Musea

DeStad Stad Wageningen Wageningen 15-09-2010 15-09-10 De

De Gelderlander 23-09-10

70


De Gelderlander 18-09-10

71


BIESBOSCH GEKOZEN TOT 'PLAATS VAN HERINNERING' door Susanne den Boer susanne.denboer@bndestem.nl. dinsdag 28 september 2010 | 23:28 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 28 september 2010 | 23:30

DRIMMELEN/HANK - Het Nationaal Historisch Museum heeft Nationaal Park De Biesbosch aangewezen als een van de eerste 45 'plaatsen van herinnering'. Het Nationaal Historisch Museum is een gebouw, maar wil ook buiten dat gebouw de historische verbeelding van Nederland stimuleren. Om die reden is ervoor gekozen elk jaar een serie historische locaties op fysieke en digitale wijze te ontsluiten, onder meer gekoppeld aan educatieve activiteiten. De keuze voor de eerste 45 'plaatsen van herinnering' hangen samen met het thema van de Week van Geschiedenis (6 t/m 14 oktober): Land en Water. Dat verklaart de keuze voor de Biesbosch. Per gekozen locatie staan de gebeurtenis, de plek en de historische context centraal. De Biesbosch is ooit ontstaan door de Sint-Elisabethvloed op 19 november 1421. Vermoedelijk een zware noordwesterstorm, gevolgd door een stormvloed, zorgde ervoor dat dijken doorbraken, dorpen onderliepen en veel mensen en dieren omkwamen. Het water stroomde tot aan vestingstadje Heusden. Een groot stuk van Zuidwest Nederland staat sindsdien definitief onder water. Komend voorjaar gaat het project 'Plaatsen in Nederland' van start op de 45 locaties die nu gekozen zijn. Het is de bedoeling dat er jaarlijks zo'n vijftig locaties bijkomen, zodat uiteindelijk een historisch netwerk ontstaat in Nederland, en deels over de landsgrenzen. Het nationaal Historisch Museum gaat op termijn ook auto-, fiets- en wandelroutes aanbieden. Tussen de 45 eerste 'plaatsen van herinnering' staan naast de Biesbosch ook onder meer het Turfschip in Breda, Panorama Mesdag in Scheveningen en Slot Loevestein in Poederoijen. Alle informatie van het project Plaatsen in Nederland komt samen op een website: plaatsen.innl.nl

destem.nl 28-09-10

De Veluwepost 08-10-10 72


De Gelderlander 11-11-10 De Veluwepost 19-11-10

De Veluwepost 19-11-10

73


74


De Gelderlander 12-11-10 (1-2)

75


76


De Gelderlander 12-11-10 (2-2)

77


De Stad Wageningen 26-01-11 De Gelderlander 28-01-11

Hoog en Laag 26-01-11

78


2.5 Slag om Arnhem

De Gelderlander 31-09-10

De Gelderlander 28-08-10

79


80


De Gelderlander 11-09-10

81


82


De Gelderlander 15-09-10

83


84


85

De Gelderlander 25-09-10


86

De Gelderlander 27-09-10


2.6 Overig

De Gelderlander 05-10-10

De Gelderlander 16-09-10

De Gelderlander 25-09-10 87


De Stad Wageningen 09-02-11

De Gelderlander 29-03-11

88


89

De Gelderlander 29-03-11


90


De Gelderlander 19-04-11

91


De Gelderlander 11-04-11

92


3. Airborne

De Gelderlander 25-10-10

Hoog en Laag 03-11-10

93


De Gelderlander 17-11-10

Hoog en Laag 17-11-10

De Gelderlander 13-11-10

94


De Gelderlander 13-11-10

95


3.1 Airborne Ede

De Gelderlander 15-09-10

96


De Edese Post 15-09-10

97


98

De Edese Post 15-09-10 (1-2)


99

De Edese Post 15-09-10 (2-2)


100 De Gelderlander 16-09-10


De Veluwepost 17-09-2010

De Veluwepost 17-09-10

De Veluwepost 17-09-2010

De Veluwepost 17-09-10 De Veluwepost 17-09-2010

101


102


103

De Gelderlander 17-09-10


De Gelderlander 18-09-10

104


De Gelderlander 20-09-10

De Gelderlander 20-09-10

105


106

De Gelderlander 20-09-10


De Gelderlander 20-09-10

107


De Gelderlander 20-09-10

De Veluwepost 24-09-2010

De Veluwepost 24-09-10 108


3.2 Airborne Oosterbeek

De Gelderlander 20-08-10 De Gelderlander 17-08-10

De Gelderlander 23-08-10 109


De Veluwepost 27-08-10

110


De Gelderlander 26-08-10 (1-2)

111


112

De Gelderlander 26-08-10 (2-2)


De Gelderlander 02-09-10

113


De Gelderlander 03-09-10

114


De Veluwepost 03-09-10

De Veluwepost 03-09-2010

115


3.3 Airborne Musea

De Gelderlander 03-05-11 116


De Gelderlander 15-12-2010

117


De Gelderlander 20-08-10

118


De Gelderlander 26-05-11

119


De Gelderlander 27-10-11

120


De Gelderlander 13-07-11

121


De Gelderlander 13-07-11

De Gelderlander 13-07-11

122


De Gelderlander 10-09-2010

De Gelderlander 17-11-10

123


De Gelderlander 22-06-11

124


4.0 Monumenten

De Gelderlander 03-03-11 125


De Gelderlander 11-02-11

126


De Gelderlander 11-02-11

127


De Gelderlander 02-03-11

128


De Gelderlander 20-04-11

129


De Gelderlander 16-08-10

4.1 Capitulaties Japan

130


De Gelderlander 16-08-2010

131


De Gelderlander 18-08-10

132


4.1 Vrijheidsvuur Monument

De Gelderlander 06-04-11

De Gelderlander 07-04-11

133


De Gelderlander 08-04-11

134


De Gelderlander 14-04-11 135


De Gelderlander 14-10-10

De Gelderlander 18-01-11

136


De Gelderlander 18-12-10

137


De Gelderlander 22-12-10

138


De Gelderlander 15-04-11

De Gelderlander 03-11-10 139


4.3 Indie Monument De Gelderlander 25-09-10

140

De Gelderlander 17-09-10


De Gelderlander 27-09-10

De Gelderlander 22-09-10

141


De Gelderlander 28-09-10

142


De Gelderlander 01-10-10

De Gelderlander 18-12-

143


De Gelderlander 10-09-10

144


De Veluwepost 24-09-10 145


Nim-roermond 18-12-10

146


147


Nim-roermond 18-12-2010

148


Hoog en Laag 25-09-10 149


Hoog en laag 29-09-10

150


5 Veteranen

Algemeen Dagblad 06-05-11

151


De Gelderlander 09-04-11

152


Algemeen Dagblad 10-01-11

Algemeen Dagblad 10-03-11

153


De Gelderlander 11-09-10 154


De Gelderlander 19-03-11

De Gelderlander26-03-11

155


156

De Gelderlander 15-12-10


5.1 DefilĂŠ

De Gelderlander 23-12-10

157


Omroep Gelderland 01-05-11

158


De Gelderlander 06-05-11

159


6 Places Of Peace

Nu.nl 27-01-11

160


Oschatzer Allgemeine 09-09-11

161


Oschatzer Allgemeine17-09-10

162


Oschatzer Allgemeine 20-09-10

163


Oschatzer Allgemeine 18-09-10

164


165


166


167


Oschatzer Allgemeine17-09-10t

168


7 Landelijke artikelen

Algemeen Dagblad 06-05-11

169


De Gelderlander 05-05-11

170


De Gelderlander 05-05-11 171


De Gelderlander 20-06-11

De Gelderlander 09-08-11

172


De Gelderlander 03-05-11

173


De Telegraaf 174


KHN.nl 09-01-11

175


Nu.nl 27-01-11

176


Nu.nl 30-01-11

177


Nu.nl 30-01-11

Omroep Gelderland 01-02-11

178


Spits 28-04-11t

179


7.1 Steun Defensie

De Gelderlander 10-02-11

De Gelderlander t05-05-11

180


De Gelderlander 13-04-11

181


De Gelderlander 16-04-11

182


De Gelderlander 20-06-11

183


De Gelderlander 21-06-11

184


De Gelderlander 21-06-11

185


8. 4 Mei

De Edese Post 04-05-11

186


De Gelderlander 03-04-11

De Gelderlander 03-05-11

187


De Gelderlander 04-05-11

De Gelderlander 03-05-11

188


De Gelderlander 04-05-11

189


De Gelderlander 04-05-11

De Gelderlander 06-05-11

190


De Gelderlander 05-05-11

191


De Gelderlander 05-05-11 192


De Gelderlander 05-05-11 193


De Gelderlander 04-05-11

194


De Gelderlander 04-05-11

195


9. Bevrijdingsvuurestafette

196

De Gelderlander 06-05-11


197


198


De Gelderlander 02-02-11

199


De Gelderlander 02-02-11

200


De Gelderlander 04-05-11

201


De Gelderlander 17-02-11

De Gelderlander 17-02-11

202


De Spits 08-04-11

De Gelderlander 31-03-11 203


204


10. Nationale Start

De Gelderlander 03-02-11 205


De Gelderlander 16-11-10

206


De Gelderlander 21-04-11

207


De Gelderlander 27-04-11

208


De Gelderlander 23-06-11

209


210


De Gelderlander 08-04-11

211


De Gelderlander 08-04-11

212


11. Bevrijdingsfestival 11.1 Ambassadeurs van de vrijheid

213


214


215


De Gelderlander 19-01-11

216


11.2 Huisregels De Gelderlander 10-09-10

217


De Gelderlander 19-04-11

218


De Gelderlander 12-04-11

219


De Gelderlander 20-04-11

220


De Gelderlander 22-04-11

221


De Gelderlander 20-04-11

222


223


De Gelderlander 29-04-11

224


De Gelderlander 24-10-11

225


11. 3 Jaarthema

De Gelderlander 06-12-11

226


De Gelderlander 24-02-11

227


De Gelderlander 01-05-11

228


11. 4 Programma

De Gelderlander 26-04-11

229


De Gelderlander 28-04-11

230


De Gelderlander 02-04-11

231


De Gelderlander 04-12-10

232


De Gelderlander 06-05-11

233


De Gelderlander 06-05-11

234


De Gelderlander 06-05-11

235


De Gelderlander 07-05-11

De Gelderlander 11-05-11

236


De Gelderlander 10-05-11

237


De Gelderlander 18-01-11

238

De Gelderlander 18-02-11


De Gelderlander 21-04-11

239


De Gelderlander 27-04-11

De Gelderlander 28-12-11

240


De Gelderlander 29-04-11

241


De Gelderlander 19-01-11

De Spits 26-04-2011

242


De Gelderlander 06-05-11 243


SP Wageningen 27-04-11 244


De Gelderlander 26-04-11

245


De Gelderlander 02-05-11

246


247


De Gelderlander 06-05-11

248


De Gelderlander 26-04-11 249


11.5 Overig

De Gelderlander 11-05-11

De Gelderlander 29-04-11

250


De Gelderlander 10-05-11

251


De Gelderlander 26-11-10

252


De Gelderlander 21-05-11

253


254


12. Bevrijdingskranten 12.1 Gelderlander

De Gelderlander 05-05-11

255


De Gelderlander 05-05-11

256


De Gelderlander 05-05-11

257


De Gelderlander 05-05-11

258


De Gelderlander 05-05-11

259


De Gelderlander 05-05-11

260


De Gelderlander 05-05-11

261


De Gelderlander 05-05-11

262


De Gelderlander 05-05-11

263


De Gelderlander 29-04-11

264


De Gelderlander 29-04-11

265


266


267


12.2 De stad Wageningen

268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


12.3 Edese Post

282

De Gelderlander 29-04-11


De Gelderlander 29-04-11

283


De Gelderlander 29-04-11

284


De Gelderlander 29-04-11

285


De Gelderlander 29-04-11

286


12.4 Huis-aan-Huis

Huis-aan-Huis 11-03-11

287


Huis-aan-Huis 11-03-11

288


Huis-aan-Huis 11-03-11

289


Huis-aan-Huis 11-03-11

290


Huis-aan-Huis 11-03-11

291


Huis-aan-Huis 11-03-11

292


Huis-aan-Huis 11-03-11

293


Huis-aan-Huis 11-03-11

294


Huis-aan-Huis 11-03-11

295


Huis-aan-Huis 11-03-11

296


Huis-aan-Huis 11-03-11

297


Huis-aan-Huis 11-03-11

298


Huis-aan-Huis 11-03-11

299


Huis-aan-Huis 11-03-11

300


Huis-aan-Huis 11-03-11

301


Huis-aan-Huis 11-03-11

302


Huis-aan-Huis 11-03-11

303


Metro 03-05-11

12.5 Metro

304


Metro 03-05-11

305


Metro 03-05-11

306


Metro 03-05-11

307


Metro 03-05-11

308


Metro 03-05-11

309


Metro 03-05-11

310


Metro 03-05-11

311


Metro 03-05-11

312


Metro 03-05-11

313


12.6 NS11 krant

314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325


326


327


328


13. Achteraf De Gelderlander 06-05-11

329


De Gelderlander 13-05-11

De Gelderlander 11-05-11

330


De Gelderlander 06-05-11

331


De Gelderlander 06-05-11

332


De Gelderlander 06-05-11

333


De Gelderlander 15-06-11

334


De Gelderlander 19-05-11

335


De Gelderlander 13-05-11

336


De Gelderlander 13-05-11

337


De Gelderlander 20-05-11

338


De Gelderlander 06-05-11

339


De Gelderlander 18-05-11

340


De Gelderlander 06-05-11

341


De Gelderlander 18-06-11

342


343

Knipselkrant 2011  

Knipselkrant 2011