Catàleg activitats escolars 2022-2023

Page 1

le

! ior TS per TA su VE tjà i NO mi

c Ci

CATÀLEG D’ACTIVITATS ESCOLARS

EDUCACIO INFANTIL I PRIMARIA 2022-2023 SÓC UN CATÀLEG INTERACTIU Fes clic aquí i comença


INDEX

EDUCACIO INFANTIL

CICLE INICIAL

RECORDA! SÓC UN CATÀLEG INTERACTIU

CICLE MITJA

CICLE SUPERIOR


EDUCACIO INFANTIL

CASTANYADA

PASQUA

JA HEM ACABAT EL CURS

SÚPER GIMCANA

GRANJA

AVENTURA

NATURA

DESCOBERTA GRANJA D’AVENTURA PARK


Índex Educació infantil

Ràtio aprox.: 1-20

a d a y n a t s a La C A la tardor

arriba

e parc!!! ta al nostr

era Quime la Castany

aquesta eu-vos en s in d n e i a astanyera eva històri es de la c cobrir la s /d s e ts d a y a n a iu p n Ve or acom sta de tard popular fe era! més grang r. ITAT*? u de menja STA ACTIV E U Q A U i els donare O L ja C n IN ra g È rà U la Q de enya a ue us ens als animals q u ta re e e ix im e u n 1. Co ort de la Q u a casa. sareu a l’h i us endure in d u n re e ta s n U la . 2 Castanue p cial amb la castanya q e p a s n e u r n a ta in st dia germ tardor ord d’aque sors de la c e tr re n ls u e ir b n m 3. Per te un imant a yera, fareu n a c s é m yera a. ureu a cas que us end ARC! NOSTRE P L A A D A Y N LA CASTA ELEBRAR VENIU A C funció aptaran en d ’a s r e ll ta st ats d’aque *Les activit . p e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Educació infantil

Ràtio aprox.: 1-20

a u q s a P a L

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

ina!

ra més div

vera A la prima

range ualina, la g q s a P la a arrib

ITAT*? menjar als STA ACTIV E U Q A donant de U s O L /e C rs e IN g È n QU súper gra ertireu en 1. Us conv reptes sode superar la granja ió e c d o ls m a l’e im a an person en primera ls ventura 2. Sentireu trobareu e circuits d’a s e tr s o n ualins/es i q ls s e a d P n s u e le u re b b rita ertire n areu en ve s els conv rm ré p fo s s e n D a tr !! ta 3. Us llina Turule ts de la ga u rd e ona! p s m u a o str per a la vo a u q s a P e ous d ERA! A PRIMAV L E D IU D U VENIU I GA n en funció s’adaptara r e ll ta t s e ats d’aqu *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia 10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Educació infantil

Ràtio aprox.: 1-20

t a b a c a m Ja he el curs

gimcana posa una ro p s u , ta més artis l de curs! la grangera , ta s ri a v súper fina E n L’ u r ra b le itat per ce multiactiv AT*? enjar als A ACTIVIT T S E U Q nant de m A o d U s O L /e C rs IN e QUÈ úper grang iu-vos en s 1. Convert ptes sobre granja. superar re la e d e d ió c ls o a m anim ersona l’e entura. n primera p tricitat i av o m o ic s 2. Sentiu e p plantant e s circuits d agesos/es e p tr s s le o b n ta ls ri e e un d ra com a v de la natu 3. Gaudiu m! rimer encia el vostre p er a fer ha deixat p s u ta s ri a v tes que l’E uint les pis g e s ò ix a t To est dia! ionant aqu més emoc n funció daptaran e ’a s r e ll ta t s ats d’aque *Les activit . p ru e cada g de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Educació infantil

Ràtio aprox.: 1-20

a n a c m i g Súper

ors/ /les monit ls a s e d a s e ertinenr bromes p les seves p icat a gasta e d d e s d e a n u ’h s lg Algú aparegut a ... Han des rc a p l e d s e lloc! ben per en o tr s le o n s inces i a amb une rt a c a n u t a istes per s han trob xifrar les p evat, nomé s ll e n d a u ’h s re d n o Qua rioses... P ben miste dicacions rdut? que han pe trobar allò AT*? enjar als TA ACTIVIT S E U Q A onant de m d U s O L /e C rs IN e g QUÈ úper gran iu-vos en s 1. Convert ptes sobre granja. superar re la e d e d ió c ls o a m anim ersona l’e entura. n primera p tricitat i av o m o ic s 2. Sentiu e p s plantant s de pagesos/e tres circuit s s le o b n ta ls ri e e d v un ra com a de la natu 3. Gaudiu m! rimer encia el vostre p ctivitat ana multia c im g ta s s en aque monitors/e ls a u e d Aju epidant! que serà tr que segur aptaran t taller s’ad s e u q ’a d ats *Les activit cada grup. e l’edat de d ió c n fu n e

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

15,90€

Planifica la teva sortida

11,90€

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Educació infantil

Mínim 50 infants

Descoberta Park ra u t n e v A ’ d a Granj a, lliure i t més lúdic

ora del

engrescad

ita cant l’activ Esteu bus niu!!! te cs aquí la ts curs? Don tre ritme, to briu al vos o c s e d i rk tura Pa nja d’Aven Veniu a Gra del parc! els racons 15:30h s: d’11h a re iu ll ts a vit onible acti Horari disp de toca CTIVITAT? als espais QUESTA A ja A n U ra O g L C la de QUÈ IN ls animals nja: visita e ra g a L s i de • njar. tre els arbre s-hi de me n ’l e a n ra o d tu i n e a v toc d’a ts circuits ra: diferen tu n e v A • icitat. er enciam. psicomotr el teu prim ta n la p i rt del món. isita l’ho als d’arreu im n • Hort: v ’a d a c ió i toca to • Exhibic

Activitat dinamitzada pels/per les mestres de l’escola*

8,90€

10,90€

Activitat dinamitzada pels monitors/es de Granja Aventura Park

12,90€

*Tots els espais estan supervisats per un/a monitor/a de Granja Aventura Park

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Aquesta activitat només està disponible els dilluns i dimarts reservables

Condicions de reserva

Planifica la teva sortida

14,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Educació infantil

Ràtio aprox.: 1-20

/a t i t e p a / n u Sóc granger/a

, er la granja corregut p re n u r ls fe a nim . ida a món dels a ra us conv l e e V d ra ts e g re n c La gra ereu els se reu i coneix ri b o c s e d on aITAT*? u i els don STA ACTIV E U Q A U , els tocare O L ja n C ra IN g È la U Q als de reu als anim xpe1. Coneixe ja de les e n ra g r. la ja n b e reu de m activitat am ntació. u la vostra re ta le p i experime m ió c la u 2. Co ip n ma n espai de riències. U amífers escollir: e petits m d a c e us to 3. Taller a a c ició i to plomes qu ib b h x m e a : t A fe ió uix • Opc u propi dib B: fes el te ió c p O • casa. endureu a estial! ar un dia b s s a p a r e s espera p grangera u La Vera la funció aptaran en d ’a s r e ll ta st ats d’aque *Les activit . p e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Educació infantil

Ràtio aprox.: 1-20

Aventura sensorial ora que co al cos alh re u o m r tivitat pe em una ac Us propos rn. nostre ento neixem el parat un ns han pre e ra re tu n ve la Mera l’a ! agosarat i l’ t a rma física rn e a B l n E en ple fo r ta s e r e p nt entrename *? nts, plaACTIVITAT creuant po t AQUESTA to U , O ra L C tu n IN e QUÈ ircuits d’av larem als c fi n e s n E . 1 . m a proes penjants t, on posare a rd it o c ic , tr s o e m taform it de psico m pel circu re a p m ri G . 2 i equilibri! tre entorn oordinació rem el nos c ri b a o tr c s s o e n d e va la mb els qu nsorials a 3. Jocs se l tacte! e de a través de de divertir-s a d n a b a , nts , reforçant trà als infa ateixos/es que perme t m a í it s v r ti e c p a l. Una obstacles 00% natura erar pors i n entorn 1 u n e i !) c valent, sup u a (sí, p toconfianç la seva au n en funció r s’adaptara e ll ta t s e u ats d’aq *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Educació infantil

/a t i t e p a / n u Sóc a explorador/

Ràtio aprox.: 1-20

ctivitat per

osa una a or us prop

en-

l’explorad mic Simó . El nostre a e la natura n el món d e s o v ra s din ITAT*? ust i les STA ACTIV arbre i arb E , a U Q rb A e h U : O s QUÈ INCL e les plante s principals el regne d cació de le li m p x re e a ll a a n b u 1. Tre s. Així com cipals part n s ri p s al parc. s e v e s ors que en ue trobarà q s e n to m els tres c re tò ri u b a o c s s ie e c d espè sensorial i n passeig u m re a F . 2 n d’aquests cial, trieu u . e ra p s tu e a n n ta la ia dona d’aquest d un record ir n te r e P . 3 àtiques mer enciam tallers: ta el teu pri lantes arom n p la b p m : a A r ió lo d’o • Opc va bosseta al B: fes la te ió al i person c p O • nt sensori a im n u a C: cre • Opció ral. natural i ru rn to n e n u en inseu-vos Veniu i end funció aptaran en d ’a s r e ll ta st ats d’aque *Les activit . p ru e cada g de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:15h Dinar** 14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


CICLE INICIAL

CASTA-HALLOWEEN

DESCOBERTA GRANJA D’AVENTURA PARK

CASTANYADA

PASQUA

GRANJA

JA HEM ACABAT EL CURS

AVENTURA

SÚPER GIMCANA

NATURA


Índex Cicle inicial

Ràtio aprox.: 1-25

n e e w o l l a h La Casta-

e disno paren d a ix u d a M i la Bruixa da més als ra Quimeta r que agra e o y rd n ta ta s la a c e La festa d inal!!! quina és la la més orig s é s e u cutir sobre d de les es i quina nens i nen ITAT*? dreu tocar. STA ACTIV E U Q A ón i els po U m O l L e C d IN u e È rr U Q d’a s cares pintareu le als animals s u u i re e a ix ix e ru n 1. Co ort de la B sareu a l’h in d n e s U . 2 n una de smes. grimpant e s/es fanta i c t ti n n a tè lt u a a s com i l’energia drenalina l’a u ti n e S . 3 amb la ventura. u panellets tivitats d’a re c a fa , s e rc a tr s p l o a les n tra estada olcir la vos d n e r e P . 4 ra. més canye Castanyera OSTRE EN AL N E W O L L A es de la A CASTAH s més bon LEBRAR L e E y n C ta A s a c IU VEN njareu les m no... me PARC! I co tardor!!! ’adaptaran est taller s u q ’a d ts a rup. *Les activit t de cada g a d l’e e d ió en func

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle inicial

Ràtio aprox.: 1-25

a d a y n a t s a La C

rc!!! Vel nostre pa a ta e im u Q questa po astanyera u-vos en a e arriba la C s re in b d n tu e s c i é l’o A va història stanyera m obrir la se es de la ca /d ts a y n a niu a desc p com de tardor a pular festa canyera!!! ? ar i doCTIVITAT* podreu toc QUESTA A ls A e U , O ja L n C ra QUÈ IN als de la g reu als anim e ix e n o C . 1 enyarà a ue us ens q r. ja ta n e e im m u e nar d ort de la Q u a casa. sareu a l’h i us endure in d m n re e ta s n U . la 2 n una de ue p castanya q grimpant e i a t n n u a r lt a a in s germ i l’energia drenalina l’a u ti n e S . 3 pecial, la ventura. dia tan es tivitats d’a t c s a e s u e q tr ’a s d o aneolç les n a fer uns p cord ben d rà re a y n n u e s ir n n e 4. Per te rangera us yera més g n ta s a c a tr nos dits. par-se’n els llets per lle PARC! I L NOSTRE A A D A Y N !! LA CASTA e la tardor! ELEBRAR és bones d m s e y n VENIU A C ta les cas menjareu com no... ’adaptaran est taller s u q ’a d ts a rup. *Les activit t de cada g a d l’e e d ió en func

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle inicial

Ràtio aprox.: 1-25

a u q s a P a L

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

ina!

ra més div

vera A la prima

range ualina, la g q s a P la a arrib

ITAT*? menjar als STA ACTIV E U Q A donant de U s O L /e C rs e IN g È n QU súper gra ertireu en 1. Us conv reptes sode superar la granja ió e c d o ls m a l’e im a an person en primera ls ventura 2. Sentireu trobareu e circuits d’a s e tr s o n ualins/es i q ls s e a d P n s u e le u re b b rita ertire n areu en ve s els conv rm ré p fo s s e n D a tr !! ta 3. Us llina Turule ts de la ga u rd e ona! p s m u a o str per a la vo a u q s a P e ous d ERA! A PRIMAV L E D IU D U VENIU I GA n en funció s’adaptara r e ll ta t s e ats d’aqu *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia 10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle inicial

Ràtio aprox.: 1-25

t a b a c a m Ja he el curs

hi haurà ba!!! Ja no a c ’a s rs u c e caque el ni dictats d lt feliç ara i, o d e m m tà e s d e El Genís rs que el ni controls espertado de mates, d i is n ic , a rc ri e x tò e AR!!! d’his més TAN A TOC acabables S in E s A e J s s IU la T S talà, ni c ANCES D’E .. LES VAC r. a n ti a m facin iactivitat! cana mult im g a n u a ropos rar-ho us p Per a celeb AT*? enjar als TA ACTIVIT S E U Q A onant de m d U s O L /e C rs IN e g QUÈ úper gran iu-vos en s 1. Convert rreu del animals d’a granja. ls la e d e d n ó ls m a t anim passionan u-vos en l’a 2. Endinse ptes sobre superar re e d ió c o . m n mó ersona l’e entura. n primera p tricitat i av o m o ic s 3. Sentiu e p s plantant s de pagesos/e tres circuit s s le o b n ta ls ri e e d v un ra com a de la natu 4. Gaudiu m! rimer encia el vostre p amena anera ben m e d rs u c e ims dies d diu dels últ u a g i iu n e V i divertida! en funció ’adaptaran s r e ll ta t s ats d’aque *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle inicial

Ràtio aprox.: 1-25

a n a c m i g Súper nitors/ als/les mo s e d a s e p tar bromes es pertinen dicat a gas de les sev e s d e a n u ’h s lg a ú t Alg aparegu ... Han des es del parc enlloc! troben per s le o n i s ce unes inarta amb c a n u t a b o er s pistes p més han tr esxifrar le n llevat, no d a u ’h s re d n o a P u Q rioses... ben miste dicacions rdut? que han pe ò ll a r a b o tr IVITAT*? menjar als ESTA ACT U Q A donant de U s O L /e C rs IN e g È n U Q úper gra iu-vos en s 1. Convert eu del nja. imals d’arr n ra a g ls la e d e d n animals sionant mó s en l’apas o -v u e s in d e les 2. En par a una d m ri g e d ió món. ona l’emoc rimera pers p n e u ti n e . 3. S lantant d’aventura esos/es p ts g a a it p v s ti c le a b nostres om a verita la natura c e d iu d u a 4. G m! rimer encia el vostre p anera ben vitats de m ti c a s e v e arc i les s udiu del p Veniu i ga ertida! amena i div n en funció r s’adaptara e ll ta t s e u ats d’aq *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

11,90€

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle inicial

Mínim 50 infants

Descoberta Park ra u t n e v A ’ d a Granj a, lliure i t més lúdic

ora del

engrescad

ita cant l’activ Esteu bus niu!!! te cs aquí la ts curs? Don tre ritme, to briu al vos o c s e d i rk tura Pa nja d’Aven Veniu a Gra del parc! els racons 15:30h s: d’11h a re iu ll ts a vit onible acti Horari disp de toca CTIVITAT? als espais QUESTA A ja A n U ra O g L C la de QUÈ IN ls animals nja: visita e ra g a L s i de • njar. tre els arbre s-hi de me n ’l e a n ra o d tu i n e a v toc d’a ts circuits ra: diferen tu n e v A • icitat. er enciam. psicomotr el teu prim ta n la p i rt del món. isita l’ho als d’arreu im n • Hort: v ’a d a c ió i toca to • Exhibic

Activitat dinamitzada pels/per les mestres de l’escola*

8,90€

10,90€

Activitat dinamitzada pels monitors/es de Granja Aventura Park

12,90€

*Tots els espais estan supervisats per un/a monitor/a de Granja Aventura Park

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Aquesta activitat només està disponible els dilluns i dimarts reservables

Condicions de reserva

Planifica la teva sortida

14,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle inicial

Ràtio aprox.: 1-25

Els secrets a j n a r g a l e d

ngengers i gra ra g s e u /q s granja en n autèntic r la nostra ertir-vos e v e n p o t c u g a e rr iu o que rec Ven els animals m a fer un re e b id o v s n r o e c b a s s res!!! U llò que cal brireu tot a o c s e d e g u n gra era. el q à de Vera la m la e d n hi viue ? seves CTIVITAT* segons les QUESTA A ls A a U im O n L a C QUÈ IN cació dels u la classifi re a ll a b re T 1. es més e les tasqu s. d e a u n q u ti s u rí re te va carac er un dia i fa gons la se ngers/es p animals se ra g ls e u p re r e ja S n . 2 u el me : preparare naimportants reu i els do a c to ls . e , ió ja alimentac de la gran als animals u re ment. e ia ix v e n rè 3. Co arat p p re p u e h jar que reu el men amífers escollir: e petits m d a c ma to 4. Taller a a c antega co ició i to m ib h ia x p e : rò A p a ostr • Opció ció de la v B: elabora ió c p O • l. lgun anima derivat d’a estial! ar un dia b s s a p a r e s espera p grangera u La Vera la funció aptaran en d ’a s r e ll ta st ats d’aque *Les activit . p e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle inicial

Ràtio aprox.: 1-25

Emocions i aventures

? Aquesta no s’intenta e u q ò ll a és espet i natural, impossible n ic re e n ú if l’ d e rn u to Sabeu q joc es mia en un en través del at divertid A it . v s ti e c n a e a n n i nt-se és u ens pors ajuda ada per a n s y n le e t s n is ta d n t o cialmen ran trebaança tot afr oncs, esta a autoconfi d v í e s ix A la . e rà s etènllora anteves comp /es i anim s s y s n le a l p a m in o g entre c petències manera ori , i les com tment de n ip u ta q s e n o n c e t ll . llan el treba oordinació ls, com ara omia o la c n to u a l’ cies socia le xemp , com per e personals ITAT*? t ponts, pla STA ACTIV E U Q A tot creuan U , O ra L C tu n IN e o v È rs d’a QU pe als circuits rs i reptes o m p re t n la fi ra n e e p su 1. Ens njants, tot cordes pe , s e rm fo a prota on posarem t, a it ic tr o m nals. it de psico m pel circu re a p ! m ri ri ib G il . 2 sentim i equ m com ens re oordinació ri c b a o tr c s s o e n ines que d va la allant les e ls amb els b a e n tr io s c o /e s m y 3. Jocs e ! es compan nriquidora n els nostr te n e s e ivertida i e s d s é m i com ra e an ves de la m comunicati rtir-se de nda de dive a b a , ts n rçant ls infa os/es, refo permetrà a ix e te u a q t m a í it s v r Una acti stacles pe natural. r pors i ob torn 100% n ra e e p n u u s n t, e n i vale a (sí, puc!) toconfianç la seva au funció aptaran en d ’a s r e ll ta st ats d’aque *Les activit . p e cada gru de l’edat d

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

ACTIVITATS

Tot el dia

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle inicial

Explorem la natura

Ràtio aprox.: 1-25

ctivitat per

osa una a or us prop

en-

l’explorad mic Simó . El nostre a e la natura n el món d e s o v ra s din ITAT*? que ens STA ACTIV ls tresors E e U m Q A re ri U b O o c QUÈ INCL sorial i des asseig sen p n u m re 1. Fa na llavor. tura. lantarem u a p i n i la ta n a n la o p d invasores na tòctones i el cicle d’u u a m s re a ie ll c a è b p s 2. Tre rincipals e xemples. ió de les p c a c llir li p x lles amb e e E . e 3 tr n e dreu esco a h i que h special, po s e ie c n n ta rè e ia if d les d d’aquest ir un record n te r e P . 4 llers: sts tres ta àtiques mer enciam entre aque ta el teu pri lantes arom n p la b p m : a A r ió lo d’o • Opc va bosseta al B: fes la te ió al i person c p O • nt sensori a im n u a C: cre • Opció ral i rural. 100% natu rn to n e n u en inseu-vos Veniu i end funció aptaran en d ’a s r e ll ta st ats d’aque *Les activit . p ru e cada g de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


CICLE MITJA

CASTAHALLOWEEN

JA HEM ACABAT EL CURS

AVENTURA ANIMAL

INFORME 7 90

GRANJA

DESCOBERTA GRANJA D’AVENTURA PARK

SÚPER GIMCANA

AVENTURA

NATURA


Índex Cicle mitjà

Ràtio aprox.: 1-25

n e e w o l l a h La Casta-

e disno paren d a ix u d a M i la Bruixa da més als ra Quimeta r que agra e o y rd n ta ta s la a c e La festa d inal!!! quina és la la més orig s é s e u cutir sobre d de les es i quina nens i nen ITAT*? dreu tocar. STA ACTIV E U Q A ón i els po U m O l L e C d IN u e È rr U Q d’a s cares pintareu le als animals s u u i re e a ix ix e ru n 1. Co ort de la B sareu a l’h in d n e s U . 2 n una de smes. grimpant e s/es fanta i c t ti n n a tè lt u a a s com i l’energia drenalina l’a u ti n e S . 3 amb la ventura. u panellets tivitats d’a re c a fa , s e rc a tr s p l o a les n tra estada olcir la vos d n e r e P . 4 ra. més canye Castanyera OSTRE EN AL N E W O L L A es de la A CASTAH s més bon LEBRAR L e E y n C ta A s a c IU VEN njareu les m no... me PARC! I co tardor!!! ’adaptaran est taller s u q ’a d ts a rup. *Les activit t de cada g a d l’e e d ió en func

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle mitjà

Ràtio aprox.: 1-25

t a b a c a m Ja he el curs

hi haurà ba!!! Ja no a c ’a s rs u c e caque el ni dictats d lt feliç ara i, o d e m m tà e s d e El Genís rs que el ni controls espertado de mates, d i is n ic , a rc ri e x tò e AR!!! d’his més TAN A TOC acabables S in E s A e J s s IU la T S talà, ni c ANCES D’E .. LES VAC r. a n ti a m facin iactivitat! cana mult im g a n u a ropos rar-ho us p Per a celeb AT*? enjar als TA ACTIVIT S E U Q A onant de m d U s O L /e C rs IN e g QUÈ úper gran iu-vos en s 1. Convert rreu del animals d’a granja. ls la e d e d n ó ls m a t anim passionan u-vos en l’a 2. Endinse ptes sobre superar re e d ió c o . m n mó ersona l’e entura. n primera p tricitat i av o m o ic s 3. Sentiu e p s plantant s de pagesos/e tres circuit s s le o b n ta ls ri e e d v un ra com a de la natu 4. Gaudiu m! rimer encia el vostre p amena anera ben m e d rs u c e ims dies d diu dels últ u a g i iu n e V i divertida! en funció ’adaptaran s r e ll ta t s ats d’aque *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex N

Cicle mitjà

NW

Missió: 0 9 7 e m r Info

NE

W

E

SW

omplir es per ac /d s id p è tr in encaunturers/es e les rebels /d quip d’ave ls e e a d c t s ta u b l’actil llis Es tagonitzar : destruir e ro ió p s is m e m s t o n p importa -90! Us pro l’informe 7 r e p s tura Park. e n e /d v sats nja d’A ra G e d ra anye vitat més c ? els cirCTIVITAT* motrius en QUESTA A o A ic s U p O L ts C a it QUÈ IN stres habil rova les vo p a u e s o P 1. d’arreu d’animals . s ra e tu /d n ts e v a lt ’a o cuits d bestial env a aventura n u u re iu V 2. circuit n el nostre e e n a /J . n n del mó ntics Tarza s com autè o -v u ti n e S 3. tirolines. de lianes i divertida! s amena i é m l e d t a una activit Us espera aptaran t taller s’ad s e u q ’a d ats *Les activit cada grup. e l’edat de d ió c n fu n e

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

SE

S

ACTIVITATS

Tot el dia

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,90€

Complements de tarda

Ràtio aprox.: 1-25

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

11,90€

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle mitjà

Ràtio aprox.: 1-25

a n a c m i g Súper nitors/ als/les mo s e d a s e p tar bromes es pertinen dicat a gas de les sev e s d e a n u ’h s lg a ú t Alg aparegu ... Han des es del parc enlloc! troben per s le o n i s ce unes inarta amb c a n u t a b o er s pistes p més han tr esxifrar le n llevat, no d a u ’h s re d n o a P u Q rioses... ben miste dicacions rdut? que han pe ò ll a r a b o tr IVITAT*? menjar als ESTA ACT U Q A donant de U s O L /e C rs IN e g È n U Q úper gra iu-vos en s 1. Convert eu del nja. imals d’arr n ra a g ls la e d e d n animals sionant mó s en l’apas o -v u e s in d e les 2. En par a una d m ri g e d ió món. ona l’emoc rimera pers p n e u ti n e . 3. S lantant d’aventura esos/es p ts g a a it p v s ti c le a b nostres om a verita la natura c e d iu d u a 4. G m! rimer encia el vostre p anera ben vitats de m ti c a s e v e arc i les s udiu del p Veniu i ga ertida! amena i div n en funció r s’adaptara e ll ta t s e u ats d’aq *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

11,90€

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle mitjà

Mínim 50 infants

Descoberta Park ra u t n e v A ’ d a Granj a, lliure i t més lúdic

ora del

engrescad

ita cant l’activ Esteu bus niu!!! te cs aquí la ts curs? Don tre ritme, to briu al vos o c s e d i rk tura Pa nja d’Aven Veniu a Gra del parc! els racons 15:30h s: d’11h a re iu ll ts a vit onible acti Horari disp de toca CTIVITAT? als espais QUESTA A ja A n U ra O g L C la de QUÈ IN ls animals nja: visita e ra g a L s i de • njar. tre els arbre s-hi de me n ’l e a n ra o d tu i n e a v toc d’a ts circuits ra: diferen tu n e v A • icitat. er enciam. psicomotr el teu prim ta n la p i rt del món. isita l’ho als d’arreu im n • Hort: v ’a d a c ió i toca to • Exhibic

Activitat dinamitzada pels/per les mestres de l’escola*

8,90€

10,90€

Activitat dinamitzada pels monitors/es de Granja Aventura Park

12,90€

*Tots els espais estan supervisats per un/a monitor/a de Granja Aventura Park

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Aquesta activitat només està disponible els dilluns i dimarts reservables

Condicions de reserva

Planifica la teva sortida

14,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle mitjà

Ràtio aprox.: 1-25

l a m i n a a r Aventu

ers més div dels racon iu d u a G d ón els ls? els anima assionat m p n e l’a n u io ri s b s o a c poDes Us ap ller on els tura Park. ta n e e v tr A s o ja n n l e tits de Gra a través d rències. seves dife vertebrats s in le i re ts b ra o b s verte tot parlant ixer i tocar è n o c m re d r als IVITAT*? t de menja ESTA ACT n U a Q n A o d U s O L /e QUÈ INC els anier grangers seu-vos en os en súp in -v d iu n rt e e i v n u e o 1. C . Reconeix rístiques. e la granja ves caracte e animals d s s le ls exòtics. s n sego els anima rs e d íf n m ó a m m t n mals passiona ebrats. u-vos en l’a i els invert 2. Endinse ts ra b stre circuit e rt e e en el no m els v n re a a ll /J a n b a e rz tr On tèntics Ta os com au 3. Sentiu-v tirolines. t! de lianes i mocionan l bestial i e a im n a ra ventu diu d’una a Veniu i gau n en funció r s’adaptara e ll ta t s e u ats d’aq *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

11,90€

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle mitjà

Ràtio aprox.: 1-25

Els secrets a j n a r g a l e d

ngengers i gra ra g s e u /q s granja en n autèntic r la nostra ertir-vos e v e n p o t c u g a e rr iu o que rec Ven els animals m a fer un re e b id o v s n r o e c b a s s res!!! U llò que cal brireu tot a o c s e d e g u n gra era. el q à de Vera la m la e d n hi viue ? seves CTIVITAT* segons les QUESTA A ls A a U im O n L a C QUÈ IN cació dels u la classifi re a ll a b re T 1. es més e les tasqu s. d e a u n q u ti s u rí re te va carac er un dia i fa gons la se ngers/es p animals se ra g ls e u p re r e ja S n . 2 u el me : preparare naimportants reu i els do a c to ls . e , ió ja alimentac de la gran als animals u re ment. e ia ix v e n rè 3. Co arat p p re p u e h jar que reu el men amífers escollir: e petits m d a c ma to 4. Taller a a c antega co ició i to m ib h ia x p e : rò A p a ostr • Opció ció de la v B: elabora ió c p O • l. lgun anima derivat d’a estial! ar un dia b s s a p a r e s espera p grangera u La Vera la funció aptaran en d ’a s r e ll ta st ats d’aque *Les activit . p e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle mitjà

Ràtio aprox.: 1-25

Emocions i aventures

? Aquesta no s’intenta e u q ò ll a és espet i natural, impossible n ic re e n ú if l’ d e rn u to Sabeu q joc es mia en un en través del at divertid A it . v s ti e c n a e a n n i nt-se és u ens pors ajuda ada per a n s y n le e t s n is ta d n t o cialmen ran trebaança tot afr oncs, esta a autoconfi d v í e s ix A la . e rà s etènllora anteves comp /es i anim s s y s n le a l p a m in o g entre c petències manera ori , i les com tment de n ip u ta q s e n o n c e t ll . llan el treba oordinació ls, com ara omia o la c n to u a l’ cies socia le xemp , com per e personals ITAT*? t ponts, pla STA ACTIV E U Q A tot creuan U , O ra L C tu n IN e o v È rs d’a QU pe als circuits rs i reptes o m p re t n la fi ra n e e p su 1. Ens njants, tot cordes pe , s e rm fo a prota on posarem t, a it ic tr o m nals. it de psico m pel circu re a p ! m ri ri ib G il . 2 sentim i equ m com ens re oordinació ri c b a o tr c s s o e n ines que d va la allant les e ls amb els b a e n tr io s c o /e s m y 3. Jocs e ! es compan nriquidora n els nostr te n e s e ivertida i e s d s é m i com ra e an ves de la m comunicati rtir-se de nda de dive a b a , ts n rçant ls infa os/es, refo permetrà a ix e te u a q t m a í it s v r Una acti stacles pe natural. r pors i ob torn 100% n ra e e p n u u s n t, e n i vale a (sí, puc!) toconfianç la seva au funció aptaran en d ’a s r e ll ta st ats d’aque *Les activit . p e cada gru de l’edat d

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

ACTIVITATS

Tot el dia

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle mitjà

Explorem la natura

Ràtio aprox.: 1-25

ctivitat per

osa una a or us prop

en-

l’explorad mic Simó . El nostre a e la natura n el món d e s o v ra s din ITAT*? ncipals STA ACTIV rem les pri E a c U fi Q ti A n e U O id i QUÈ INCL na planta el cicle d’u m re mples. a ll x a e b un taller 1. Tre alguns e b m a s e ores, amb n s a to v c in tò u s a ie c espècies ipals espè e les princ d ió c a c li p . escollir 2. Ex als exòtics ial, podreu im c e n p ’a s d e a n c ta de toca to quest dia record d’a n u ir n te r 3. Pe llers: sts tres ta e u q a r enciam e tr n e l teu prime e al ta n la p : A al i person • Opció nt sensori a im n u a B: cre er reciclat • Opció u propi pap te l e s fe : C • Opció l i rural. 00% natura 1 rn to n e en un inseu-vos Veniu i end n en funció s’adaptara r e ll ta t s e ats d’aqu *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


CICLE SUPERIOR

CASTAHALLOWEEN

JA HEM ACABAT EL CURS

INFORME 7 90

SÚPER GIMCANA

AVENTURA ANIMAL

AVENTURA

NATURA

DESCOBERTA GRANJA D’AVENTURA PARK


Índex Cicle superior

Ràtio aprox.: 1-25

n e e w o l l a h La Casta-

e disno paren d a ix u d a M i la Bruixa da més als ra Quimeta r que agra e o y rd n ta ta s la a c e La festa d inal!!! quina és la la més orig s é s e u cutir sobre d de les es i quina nens i nen ITAT*? dreu tocar. STA ACTIV E U Q A ón i els po U m O l L e C d IN u e È rr U Q d’a s cares pintareu le als animals s u u i re e a ix ix e ru n 1. Co ort de la B sareu a l’h in d n e s U . 2 n una de smes. grimpant e s/es fanta i c t ti n n a tè lt u a a s com i l’energia drenalina l’a u ti n e S . 3 amb la ventura. u panellets tivitats d’a re c a fa , s e rc a tr s p l o a les n tra estada olcir la vos d n e r e P . 4 ra. més canye Castanyera OSTRE EN AL N E W O L L A es de la A CASTAH s més bon LEBRAR L e E y n C ta A s a c IU VEN njareu les m no... me PARC! I co tardor!!! ’adaptaran est taller s u q ’a d ts a rup. *Les activit t de cada g a d l’e e d ió en func

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle superior

Ràtio aprox.: 1-25

t a b a c a m Ja he el curs

hi haurà ba!!! Ja no a c ’a s rs u c e caque el ni dictats d lt feliç ara i, o d e m m tà e s d e El Genís rs que el ni controls espertado de mates, d i is n ic , a rc ri e x tò e AR!!! d’his més TAN A TOC acabables S in E s A e J s s IU la T S talà, ni c ANCES D’E .. LES VAC r. a n ti a m facin iactivitat! cana mult im g a n u a ropos rar-ho us p Per a celeb AT*? enjar als TA ACTIVIT S E U Q A onant de m d U s O L /e C rs IN e g QUÈ úper gran iu-vos en s 1. Convert rreu del animals d’a granja. ls la e d e d n ó ls m a t anim passionan u-vos en l’a 2. Endinse r a una de de grimpa ió c o m . l’e n a mó ra person u en prime 3. 3. Senti s plantant ’aventura. pagesos/e ctivitats d a s s le e b tr ta s o ri e n v les ra com a de la natu 4. Gaudiu m! rimer encia el vostre p amena anera ben m e d rs u c e ims dies d diu dels últ u a g i iu n e V i divertida! en funció ’adaptaran s r e ll ta t s ats d’aque *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

-

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

-

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex N

Cicle superior

NW

Missió: 0 9 7 e m Infor

NE

W

E

SW

omplir es per ac /d s id p è tr in encaunturers/es e les rebels /d quip d’ave ls e e a d c t s ta u b l’actil llis Es tagonitzar : destruir e ro ió p s is m e m s t o n p importa -90! Us pro l’informe 7 r e p s tura Park. e n e /d v sats nja d’A ra G e d ra anye vitat més c ? els cirCTIVITAT* motrius en QUESTA A o A ic s U p O L ts C a it QUÈ IN stres habil rova les vo p a u e s o P 1. d’arreu d’animals . s ra e tu /d n ts e v a lt ’a o cuits d bestial env a aventura n u u re iu V 2. circuit n el nostre e e n a /J . n n del mó ntics Tarza s com autè o -v u ti n e S 3. tirolines. de lianes i divertida! s amena i é m l e d t a una activit Us espera aptaran t taller s’ad s e u q ’a d ats *Les activit cada grup. e l’edat de d ió c n fu n e

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

SE

S

ACTIVITATS

Tot el dia

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,90€

Complements de tarda

Ràtio aprox.: 1-25

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

11,90€

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle superior

Ràtio aprox.: 1-25

a n a c m i g Súper nitors/ als/les mo s e d a s e p tar bromes es pertinen dicat a gas de les sev e s d e a n u ’h s lg a ú t Alg aparegu ... Han des es del parc enlloc! troben per s le o n i s ce unes inarta amb c a n u t a b o er s pistes p més han tr esxifrar le n llevat, no d a u ’h s re d n o a P u Q rioses... ben miste dicacions rdut? que han pe ò ll a r a b o tr IVITAT*? menjar als ESTA ACT U Q A donant de U s O L /e C rs IN e g È n U Q úper gra iu-vos en s 1. Convert eu del nja. imals d’arr n ra a g ls la e d e d n animals sionant mó s en l’apas o -v u e s in d e les 2. En par a una d m ri g e d ió món. ona l’emoc rimera pers p n e u ti n e . 3. S lantant d’aventura esos/es p ts g a a it p v s ti c le a b nostres om a verita la natura c e d iu d u a 4. G m! rimer encia el vostre p anera ben vitats de m ti c a s e v e arc i les s udiu del p Veniu i ga ertida! amena i div n en funció r s’adaptara e ll ta t s e u ats d’aq *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

11,90€

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle superior

Mínim 50 infants

Descoberta Park ra u t n e v A ’ d a Granj a, lliure i t més lúdic

ora del

engrescad

ita cant l’activ Esteu bus niu!!! te cs aquí la ts curs? Don tre ritme, to briu al vos o c s e d i rk tura Pa nja d’Aven Veniu a Gra del parc! els racons 15:30h s: d’11h a re iu ll ts a vit onible acti Horari disp de toca CTIVITAT? als espais QUESTA A ja A n U ra O g L C la de QUÈ IN ls animals nja: visita e ra g a L s i de • njar. tre els arbre s-hi de me n ’l e a n ra o d tu i n e a v toc d’a ts circuits ra: diferen tu n e v A • icitat. er enciam. psicomotr el teu prim ta n la p i rt del món. isita l’ho als d’arreu im n • Hort: v ’a d a c ió i toca to • Exhibic

Activitat dinamitzada pels/per les mestres de l’escola*

8,90€

10,90€

Activitat dinamitzada pels monitors/es de Granja Aventura Park

12,90€

*Tots els espais estan supervisats per un/a monitor/a de Granja Aventura Park

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Aquesta activitat només està disponible els dilluns i dimarts reservables

Condicions de reserva

Planifica la teva sortida

14,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle superior

Ràtio aprox.: 1-25

l a m i n a a r Aventu

ers més div dels racon iu d u a G d ón els ls? els anima assionat m p n e l’a n u io ri s b s o a c poDes Us ap ller on els tura Park. ta n e e v tr A s o ja n n l e tits de Gra a través d rències. seves dife vertebrats s in le i re ts b ra o b s verte tot parlant ixer i tocar è n o c m re d r als IVITAT*? t de menja ESTA ACT n U a Q n A o d U s O L /e QUÈ INC els anier grangers seu-vos en os en súp in -v d iu n rt e e i v n u e o 1. C . Reconeix rístiques. e la granja ves caracte e animals d s s le ls exòtics. s n sego els anima rs e d íf n m ó a m m t n mals passiona ebrats. u-vos en l’a i els invert 2. Endinse ts ra b stre circuit e rt e e en el no m els v n re a a ll /J a n b a e rz tr On tèntics Ta os com au 3. Sentiu-v tirolines. t! de lianes i mocionan l bestial i e a im n a ra ventu diu d’una a Veniu i gau n en funció r s’adaptara e ll ta t s e u ats d’aq *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

15,90€

Planifica la teva sortida

11,90€

12,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle superior

Ràtio aprox.: 1-25

Emocions i aventures

? Aquesta no s’intenta e u q ò ll a és espet i natural, impossible n ic re e n ú if l’ d e rn u to Sabeu q joc es mia en un en través del at divertid A it . v s ti e c n a e a n n i nt-se és u ens pors ajuda ada per a n s y n le e t s n is ta d n t o cialmen ran trebaança tot afr oncs, esta a autoconfi d v í e s ix A la . e rà s etènllora anteves comp /es i anim s s y s n le a l p a m in o g entre c petències manera ori , i les com tment de n ip u ta q s e n o n c e t ll . llan el treba oordinació ls, com ara omia o la c n to u a l’ cies socia le xemp , com per e personals ITAT*? t ponts, pla STA ACTIV E U Q A tot creuan U , O ra L C tu n IN e o v È rs d’a QU pe als circuits rs i reptes o m p re t n la fi ra n e e p su 1. Ens njants, tot cordes pe , s e rm fo a prota on posarem t, a it ic tr o m nals. it de psico m pel circu re a p ! m ri ri ib G il . 2 sentim i equ m com ens re oordinació ri c b a o tr c s s o e n ines que d va la allant les e ls amb els b a e n tr io s c o /e s m y 3. Jocs e ! es compan nriquidora n els nostr te n e s e ivertida i e s d s é m i com ra e an ves de la m comunicati rtir-se de nda de dive a b a , ts n rçant ls infa os/es, refo permetrà a ix e te u a q t m a í it s v r Una acti stacles pe natural. r pors i ob torn 100% n ra e e p n u u s n t, e n i vale a (sí, puc!) toconfianç la seva au funció aptaran en d ’a s r e ll ta st ats d’aque *Les activit . p e cada gru de l’edat d

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

ACTIVITATS

Tot el dia

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex Cicle superior

Explorem la natura

Ràtio aprox.: 1-25

ctivitat per

osa una a or us prop

en-

l’explorad mic Simó . El nostre a e la natura n el món d e s o v ra s din ITAT*? ncipals STA ACTIV rem les pri E a c U fi Q ti A n e U O id i QUÈ INCL na planta el cicle d’u m re mples. a ll x a e b un taller 1. Tre alguns e b m a s e ores, amb n s a to v c in tò u s a ie c espècies ipals espè e les princ d ió c a c li p . escollir 2. Ex als exòtics ial, podreu im c e n p ’a s d e a n c ta de toca to quest dia record d’a n u ir n te r 3. Pe llers: sts tres ta e u q a r enciam e tr n e l teu prime e al ta n la p : A al i person • Opció nt sensori a im n u a B: cre er reciclat • Opció u propi pap te l e s fe : C • Opció l i rural. 00% natura 1 rn to n e en un inseu-vos Veniu i end n en funció s’adaptara r e ll ta t s e ats d’aqu *Les activit p. e cada gru de l’edat d

ACTIVITATS

Tot el dia

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Matí

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar** 14:15h Complement de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 13:30h Dinar**

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

* Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

12,90€

Complements de tarda

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

14:15h Temps lliure** i recollir 16:00h Tornada a l’escola

14,90€

Planifica la teva sortida

9,90€

11,90€

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex

COMPLEMENTS DE TARDA Infantil

Un complement inclòs en la tarifa de tot el dia.

Primària

Aventura: gaudiu de les nostres activitats més aventureres i descarregueu tota l’adrena- Aventura: gaudiu de les nostres activitats més aventureres i descarregueu tota l’adrenalina! (Aquesta activitat s’adaptarà en funció de l’edat dels infants: circuit d’aventura blau, lina! (Aquesta activitat s’adaptarà en funció de l’edat dels infants: circuit d’aventura marró marró o vermell). o vermell, lianes i/o tirolines). Toca toca i dona de menjar als animals de la granja: us convidem a fer un recorregut per Toca toca i dona de menjar als animals de la granja: us convidem a fer un recorregut per la nostra granja on descobrireu i coneixerem els secrets del món dels animals. la nostra granja on descobrireu i coneixerem els secrets del món dels animals. Exhibició i toca toca d’animals d’arreu del món: ens acompanyeu en aquest viatge al Exhibició i toca toca d’animals exòtics: viatgeu pels 5 continents de la mà d’alguns dels voltant del món? Coneixereu als animals més divertits i els podreu tocar! nostres animals més exòtics i coneixeu com són, què mengen i com es comporten!

Recomanat a partir de maig!

Exhibició i toca toca de petits mamífers: us ensenyarem els petits mamífers del parc com un conill o una xinxilla. Un taller que us durà de viatge pel món, coneixent que mengen, on dormen i un munt de curiositats! Ah, i també gaudireu de l’experiència de poder-los tocar!! Activitat d’aigua: remulleu-vos al nostre espai especial per gaudir d’un estiuet ben fres- Activitat d’aigua: remulleu-vos al nostre espai especial per gaudir d’un estiuet ben fresquet! La nostra amiga l’aranya aquàtica o els embuts màgics us esperen per passar una quet! A la zona aquack trobaràs uns lliscadors per descarregar l’adrenalina i passar una tarda molt entretinguda i refrescant. tarda molt refrescant i divertida. Temps amb els nostres monitors/es*: gaudiu d’una estona al parc acompanyats/des Temps amb els nostres monitors/es*: gaudiu d’una estona al parc acompanyats/des dels/de les nostres monitors/es! dels/de les nostres monitors/es! *Aquesta activitat dura 60 minuts. *Aquesta activitat dura 60 minuts. Caixa jocs d’aigua: posem a la vostra disposició una caixa amb material bàsic per a que Caixa jocs d’aigua: posem a la vostra disposició una caixa amb material bàsic per a que pugueu fer jocs d’aigua amb el vostre grup i refrescar-vos durant els mesos de més calor. pugueu fer jocs d’aigua amb el vostre grup i refrescar-vos durant els mesos de més calor. Per només 1€/infant, gaudiu d’una estona ben refrescant! Posem a la vostra disposició una caixa amb material bàsic per a que pugueu fer jocs d’aigua amb el vostre grup i refrescar-vos durant els mesos de més calor.

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Planifica la teva sortida

VULL RESERVAR


Índex

TARIFES I CALENDARI

Si voleu contractar un/a monitor/a extra, cal que ho comuniqueu en el moment de fer la pre-reserva.

Temporada Blanca (setembre, desembre, gener i febrer) Súper gimcana

Missió: informe 7-90

Petit/a granger/a/ Secrets de la granja

Aventura sensorial / Emocions i aventures

Petit/a explorador/a/ Explorem la natura

Aventura animal

Activitats de matí

11,90€

11,90€

9,90€

9,90€

9,90€

9,90€

Activitats tot el dia

14,90€

14,90€

12,90€

12,90€

12,90€

12,90€

Descoberta

8,90€/ 12,90€

Monitor/a extra 2,90€/infant (mínim 30 infants) disponible fins les 13:15/13:30 -

Temporada Vermella (octubre, novembre, març, abril, maig i juny) La Castanyada

La Pasqua

Ja hem acabat el curs

Súper gimcana

Activitats de matí

12,90€

12,90€

12,90€

12,90€

12,90€

Activitats tot el dia

15,90€

15,90€

15,90€

15,90€

15,90€

EXEMPLE HORARI ACTIVITATS DE MATÍ 10:00h Arribada i esmorzar 10:45h Inici activitats (amb els monitors/ es de Granja d’Aventura Park)

Complements de tarda

La CastaMissió: halloween informe 7-90

Petit/a granger/a/ Secrets de la granja

Aventura sensorial / Emocions i aventures

Petit/a explorador/a/ Explorem la natura

Aventura animal

12,90€

11,90€

11,90€

11,90€

11,90€

15,90€

14,90€

14,90€

14,90€

14,90€

13:15h Dinar 14:15h Descans i temps lliure 15:30h Recollir 16:00h Tornada a l’escola

Condicions de reserva

Planifica la teva sortida

EXEMPLE HORARI ACTIVITATS DE TOT EL DIA 10:00h Arribada i esmorzar 10:45h Inici activitats (amb els monitors/ es de Granja d’Aventura Park)

Descoberta

10,90€/ 14,90€

Monitor/a extra 2,90€/infant (mínim 30 infants) disponible fins les 13:15/13:30 -

13:15h Dinar 14:15h Complement de tarda (escollir pàg. 41) 15:00h Descans i temps lliure 15:30h Recollir 16:00h Tornada a l’escola

VULL RESERVAR


Índex

VULL RESERVAR QUÈ NECESSITEM SABER? Dia que voleu venir Nom de l’escola Número de telèfon i e-mail del/ de la responsable Curs i nº d’infants i mestres Activitat que voldreu fer

Complements de tarda

1

2

3

Per a fer la vostra prereserva, cal que contacteu amb nosaltres per conèixer la disponibilitat. Rebreu un e-mail de confirmació i la documentació corresponent.

Per a confirmar la vostra pre-reserva, caldrà que feu una bestreta del 30% del total reservat i que ens reenvieu la documentació degudament omplerta.

Guardarem la vostra prereserva durant 14 dies naturals, si passat aquest termini no l’heu confirmat (pas 2), desbloquejarem la data i quedarà disponible de nou.

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Planifica la teva sortida


Índex

CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENT RESERVO! • Qualsevol activitat contractada, inclou l’estada al parc de 10:00h a 16:00h. • El mínim d’infants per a reservar qualsevol activitat és de 30, excepte en el cas de la “Descoberta Granja d’Aventura Park”, que és de 50. • Per a fer la vostra pre-reserva, cal que contacteu amb nosaltres per conèixer la disponibilitat. Rebreu un e-mail de confirmació i un document de reserva. • Per a confirmar la pre-reserva, caldrà que feu una bestreta del 30% del total reservat i que ens reenvieu el document de reserva degudament omplert. • Guardarem la vostra pre-reserva durant 14 dies naturals*, si passat aquest termini no l’heu confirmat, desbloquejarem la data i quedarà disponible de nou. • En cap cas Granja Aventura SL retornarà els diners de la bestreta. • Qualsevol canvi en la vostra reserva (data, activitat i/o variació significativa de places) s’ha de comunicar a Granja Aventura SL amb un mínim de 30 dies d’antelació. Si voleu modificar la reserva fora d’aquest termini, Granja Aventura SL aplicarà un 25% de recàrrec a la vostra factura final. *Per a les sol·licituds de pre-reseva amb menys de 30 dies d’antelació, aquest termini es pot veure modificat.

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

CONFIRMACIÓ D’INFANTS I PAGAMENT: • L’escola és la responsable de confirmar, per correu electrònic, el número d’infants assistents com a molt tard 14 dies (naturals) abans de la sortida. • En cas de no efectuar aquesta confirmació en el termini establert, es donaran per confirmats l’últim nombre d’infants que ens hagueu aportat. • En el cas que el dia de la vostra sortida el nombre d’infants sigui inferior al confirmat, es facturarà com a mínim el 90% de les places confirmades (sempre que no sigui inferior a les places mínimes de reserva). • El pagament restant el podeu fer en efectiu, targeta o xec el mateix dia al parc; però us recomanem fer-lo amb transferència. En aquest cas cal que ho feu amb antelació i ens reenvieu el comprovant de pagament a “escoles@granjadaventurapark.com”, com a molt tard el dia abans de la sortida. En cas d’incompliment d’aquesta condició, la factura final tindrà un recàrrec del 5%. • Tots els divendres, les activitats tindran un suplement del 5% en el total reservat. METEOROLOGIA: • En cas que les condicions meteorològiques siguin adverses, Granja Aventura SL es reserva el dret de canviar la data per motius de seguretat. • En cas que l’escola vulgui un canvi de data per condicions meteorològiques adverses i Granja Aventura SL no ho consideri necessari, es pot aplicar fins a un 25% de recàrrec a la factura final. • Tots els canvis de data estan subjectes a disponibilitat.

Planifica la teva sortida

ACTIVITATS: • Totes les nostres activitats dirigides amb infants d’educació primària duren 2:45h: comencen a les 10:45h i finalitzen a la 13:30h (podeu consultar l’horari establert de cada activitat a la seva pàgina corresponent) i amb infantil 2:30h: de 10:45h a 13:15h • Granja Aventura SL recomana notificar el més aviat possible l’augment en el nombre de places reservades ja que aquestes estan subjectes a aforament i la ràtio de les activitats (monitor/a-infant) es calcula en base a les places confirmades. • Algunes activitats poden estar sotmeses a canvi. US INFORMEM QUE: • L’escola és responsable de respectar la normativa del parc i en el cas que es causin desperfectes, aquests aniran a càrrec seu. • Els i les mestres són els i les responsables de l’ordre, control i vigilància dels infants durant tot el dia (excepte activitat amb monitors/es). • L’accés al parc pels/per les mestres és gratuït. • A primera hora del matí, els/les mestres gaudireu d’un cafè/te i galetes cortesia de la casa, moment en el qual se us farà entrega del planning del dia i se us facilitarà tota la informació necessària per gaudir al màxim del vostre dia al parc. • Us reservarem un espai a la zona de pícnic on podreu deixar les vostres coses al llarg del dia. • El servei de bar no està disponible entre setmana, però disposeu de màquines de vending (disponibles durant tota l’estada). • El nostre personal vetlla perquè trobeu el parc en les millors condicions possibles, així doncs preguem que tingueu cura de l’espai i el deixeu tal com us l’heu trobat!

VULL RESERVAR


Índex

PLANIFICA LA TEVA SORTIDA QUÈ CAL QUE PORTEM?

Quan fa fred

Quan fa calor

Esmorzar, dinar i ampolla emplenable d’aigua

Esmorzar, dinar i ampolla emplenable d’aigua

Jaqueta i calçat esportiu (Botes d’aigua si ha plogut els dies anteriors)

Roba i calçat esportiu + Roba de recanvi (per si ens mullem) Gorra, crema solar i antimosquits (primavera i estiu)

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

VULL RESERVAR


TORNAR A L’INICI COM ARRIBAR?

escoles@granjadaventurapark.com · T. 93 595 77 77 www.granjadaventurapark.com