Catàleg d'activitats escoles bressol

Page 1

CATÀLEG D’ACTIVITATS ESCOLARS

BRESSOL 2022-2023 SÓC UN CATÀLEG INTERACTIU Fes clic aquí i comença


INDEX

DESCOBREIX ELS TRESORS DE LA GRANJA

L’AVENTURA I EL BOSC

GRANJAVENTURA!

RECORDA! SÓC UN CATÀLEG INTERACTIU

AVENTURA EN FAMILIA


Índex

Ràtio aprox.: 1 - 13

s r o s e r t s l e x i e r b o c s e D a j n a r g a l de de teolt contents m n ta s e r e g an granger Ro erquè no h tabalats p ra Vera i el a e lt g o n m ra d g n a ju L n a a! ! Esta i necessite eva granja s ls a la a im n a a it ls nir vis jar a tots e ar de men n o d t u g o p de mà? fer un cop brir i Els podem per desco ja n ra g la al món de endinsarem s n e s ll e Amb esors. els seus tr trobar tots /es! Tos grangers /e s c ti n tè u són, sa m en uns/e eurem com v re a r, ja rm n e fo s m e Ens tran donarem d s més! imals, els n a ls e oltes cose m m i n care fa s n o ss olors, quin els seus c imals i, suint dels an d u a g le b a sat el oblid recompen re eriència in u p e x v e a e n d u Viurem satisfacció sentirem la , rs o p t n pera rç. nostre esfo !

oment únic

Serà un m

ACTIVITATS

Tot el dia 10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 12:15h Dinar, descans i temps lliure** 14:30h Activitat de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 15:30h Tornada a l’escola * Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

13,50€

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

Matí

+1€

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 12:15h Dinar** 13:15h Descans i temps lliure** 15:00h Recollir 15:30h Tornada a l’escola * Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,50€

Planifica la teva sortida

10,50€

11,50€

PER INFANT

Gaudiu de l’espai de descans, un espai tranquil on els/les més petits/es podran dormir o descansar.

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex

Ràtio aprox.: 1 - 13

a r u t n e v a ’ L i el bosc ventura Granja d’A e d id p è tr llet més in ts i tresors Verda, el fo ts els secre a to ll s u o F v rn a ri y E L’ ventura sen ganes d’en m en una a s re e a lt s o in m d n té e ens cins i Park, c. Amb ell, rxes, balan s a o x , b s l e e a rm g que ama nts, platafo rà entre po e rr o c s n a que tr tirolines. d’aventura tre circuit s o n l e d s avé peraocions, su motor i a tr m a e m s o le c c m Amb el jo t, treballare pensat el omotricita ure recom ic e s v p e e d d it ió c u c i circ i la satisfa tes i pors ció de rep rç. i dels nostre esfo de la natura t in d u a g inoblidable a i l’expedescobert experiència la a e n d u s é m v re Viu dóna a tra ls que ens petits rega vivencial. rimentació

ACTIVITATS

Tot el dia 10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 12:15h Dinar, descans i temps lliure** 14:30h Activitat de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 15:30h Tornada a l’escola * Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

13,50€

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

Matí

+1€

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 12:15h Dinar** 13:15h Descans i temps lliure** 15:00h Recollir 15:30h Tornada a l’escola * Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,50€

Planifica la teva sortida

10,50€

11,50€

PER INFANT

Gaudiu de l’espai de descans, un espai tranquil on els/les més petits/es podran dormir o descansar.

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex

Ràtio aprox.: 1 - 13

! a r u t n e v Granja pids/es? sse d’intrè la c a n u u io als, però s t la tranqu n els anim iu admiran d te u n a a g c n e rò e s U úvols p rgia pels n Teniu l’ene conillets? l·litat dels és fer de que voleu l e i S ! u ti a p la e la Vera: Doncs... no de la mà d s decidiu? u rc a o p N l r! ? e e è g r u n ri Q cob n gra podeu des enturer be ., v .. a s n te u e r: ll e o g tasta ra o el Ro és aventure grangera m i conèixer descobrir r e p ja n ra ón de la g arem al m iten. Ens endins que hi hab ls a im n a ts naliels diferen nostra adre la m re a g e rr , ntre ponts mbé desca assejant e és tot!!! Ta p o s n ò re ix rb a a Però ra entre els it d’aventu na al circu s i xarxes. plataforme ls i, sudels anima t in d u a g l inoblidable mpensat e veure reco experiència e a n d u ió m c c re Viu la satisfa , sentirem perant pors rç. nostre esfo

ACTIVITATS

Tot el dia 10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 12:45h Dinar, descans i temps lliure** 14:30h Activitat de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 15:30h Tornada a l’escola * Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

14,50€

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

Matí

+1€

10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 12:45h Dinar** 13:45h Descans i temps lliure** 15:00h Recollir 15:30h Tornada a l’escola * Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

15,50€

Planifica la teva sortida

11,50€

12,50€

PER INFANT

Gaudiu de l’espai de descans, un espai tranquil on els/les més petits/es podran dormir o descansar.

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex

Ràtio aprox.: 1 - 13

Aventura en família

gueu gaur a que pu e p l ia c e p tivitat es em una ac Us propos mília! dir-ne en fa illor mano hi ha m e u q t a s n pem pe ls/les més e ra Park he b tu n m e a v ’A ls d iona A Granja el món ços emoc scobreixen e d rçar els lla e fo tr re n e e d reses m nera ostes* eng anyar-los/l p p ro m p o c s a e e tr tits/es qu ndre en ò us oferim entar i apre lta. Per aix m o v ri n e e p x s ’e n d e que principal b l’objectiu m a s re o d a c atura. te amb la n c e ir d te c conta la granja Opcions*: nimals de a ls a r ja n e me m a l’hort 1. Doneu d nts) (en rimer encia p e tr s xim 40 infa o v à l e (m u s te re n rb la a nts i 2. P ra entre els yen als infa tu n n a e p v m ’a o d c a it és 3. Circu dults nom vitat els a ti c a ta s e e dir cta) aqu a manera in n ’u d n e ip hi partic vitats. ència s tres acti te s e u q esta experi ’a u d q s a e u iu d rt a iu p * Escoll tial i com un dia bes re iu v la casa! a iu n Ve etits/es de p s é m s e els/l única amb

ACTIVITATS

Tot el dia 10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 12:45h Dinar, descans i temps lliure** 14:30h Activitat de tarda 15:00h Temps lliure** i recollir 15:30h Tornada a l’escola * Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

Infants: 13,50€ Adults: 5€

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Aquesta activitat es realitza amb els/les nostres monitors/es

Infants: 14,50€ Adults: 5€

Matí 10:00h Arribada i esmorzar* 10:45h Inici activitats 12:45h Dinar** 13:45h Descans i temps lliure** 15:00h Recollir 15:30h Tornada a l’escola * Cada infant portarà l’esmorzar i el dinar de casa ** Dinar i temps lliure amb els/les mestres

Infants: 10,50€ Adults: 5€

Planifica la teva sortida

Infants: 11,50€ Adults: 5€

+1€

PER INFANT

Gaudiu de l’espai de descans, un espai tranquil on els/les més petits/es podran dormir o descansar.

Mireu més fotos aquí

VULL RESERVAR


Índex

COMPLEMENTS DE TARDA Complementa la teva excursió afegint una d’aquestes activitats al teu dia bestial. Tot això en un entorn 100% natural!! Cada activitat dura aprox. 30 min.

Un complement inclòs en la tarifa de tot el dia.

Circuit

ts: Pope

ial espec i a p s e uet! ostre fresq n s al n e o v b t u ue lle ca o n esti Remu quàti ’u a d a r i y aud l’aran n per per g miga spere a e a s r t u s da i àgics La no etingu m r t s t n u e b lt els em a tarda mo n u a r c nt. passa refres

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

blau d’a ventura

: Us prop osem t reure l’ que po aventu rteu a d rer/a in s gaudin circuit t del no d’avent stre ures, o a prova n posa la vost r em ra psic tot sup omotric erant p it at ors i ob stacles .

Planifica la teva sortida

Planta el teu primer enciam: Entre tots/es plantarem una llavor en un pot de vidre per poder descobrir com neix una planta!!! A més a més, també ens endurem un test amb un planter d’enciam a casa.

a ca toc : o t i ó s i r ic Exhib tits mamífe de pe mífers

ma petits ls illa. e a xinx arem n y u n o e l s Us en e pel n conil com u e viatg d c r à a r p u h, i d del lons. A que us a r e im ll n a a Un t cia de nt els perièn oneixe x c e , l’ n e ó m eu d gaudir car!! també -los to r e d o p

VULL RESERVAR


Índex

TARIFES I CALENDARI

Si voleu contractar un/a monitor/a extra, cal que ho comuniqueu en el moment de fer la pre-reserva.

Temporada Blanca (Setembre, Desembre, Gener i Febrer) Descobreix els tresors de la granja

L’aventura i el bosc

Granjaventura!

Aventura en família

Activitats de matí

10,50€

10,50€

11,50€

Infants 10,50€ Adults 5,00€

Activitats tot el dia

13,50€

13,50€

14,50€

Infants 13,50€ Adults 5,00€

Espai de descans

1€

Monitor/a extra 3,90€/infant (mínim 20 infants) disponible fins les 12:30h -

Temporada Vermella (Octubre, Novembre, Març, Abril, Maig i Juny)

Activitats de matí Activitats tot el dia

Descobreix els tresors de la granja

L’aventura i el bosc

Granjaventura!

Aventura en família

11,50€

11,50€

12,50€

Infants 11,50€ Adults 5,00€

15,50€

Infants 14,50€ Adults 5,00€

14,50€

EXEMPLE HORARI ACTIVITATS DE TOT EL DIA 10:00h Arribada i esmorzar 10:45h Inici activitats 12:15 o 12:45h Dinar, descans i temps lliure

Complements de tarda

14,50€

14:30h Complement de tarda 15:00h Temps lliure i recollir 15:30h Tornada a l’escola

Condicions de reserva

Planifica la teva sortida

EXEMPLE HORARI ACTIVITATS DE MATÍ 10:00h Arribada i esmorzar 10:45h Inici activitats 12:15 o 12:45h Dinar

Espai de descans

1€

Monitor/a extra 3,90€/infant (mínim 20 infants) disponible fins les 12:30h -

13:15h o 13:45h Descans i temps lliure 15:00h Recollir 15:30h Tornada a l’escola

VULL RESERVAR


Índex

VULL RESERVAR QUÈ NECESSITEM SABER? Dia que voleu venir Nom de l’escola Número de telèfon i e-mail del/ de la responsable Curs i nº d’infants i mestres Activitat que voldreu fer

Complements de tarda

1

2

3

Per a fer la vostra prereserva, cal que contacteu amb nosaltres per conèixer la disponibilitat. Rebreu un e-mail de confirmació i la documentació corresponent.

Per a confirmar la vostra pre-reserva, caldrà que feu una bestreta del 30% del total reservat i que ens reenvieu la documentació degudament omplerta.

Guardarem la vostra prereserva durant 14 dies naturals, si passat aquest termini no l’heu confirmat (pas 2), desbloquejarem la data i quedarà disponible de nou.

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

Planifica la teva sortida


Índex

CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENT RESERVO! • Qualsevol activitat contractada, inclou l’estada al parc de 10:00h a 16:00h. • El mínim d’infants per a reservar una activitat és de 20. En cas de ser menys, el dia de la vostra sortida el mínim que es facturarà és 20 infants. Per a fer la vostra pre-reserva, cal que contacteu amb nosaltres per conèixer la disponibilitat. Rebreu un e-mail de confirmació i un document de reserva. • Per a confirmar la pre-reserva, caldrà que feu una bestreta del 30% del total reservat i que ens reenvieu el document de reserva degudament omplert. • Guardarem la vostra pre-reserva durant 14 dies naturals*, si passat aquest termini no l’heu confirmat, desbloquejarem la data i quedarà disponible de nou. • En cap cas Granja Aventura SL retornarà els diners de la bestreta. • Qualsevol canvi en la vostra reserva (data, activitat i/o variació significativa de places) s’ha de comunicar a Granja Aventura SL amb un mínim de 30 dies d’antelació. Si voleu modificar la reserva fora d’aquest termini, Granja Aventura SL aplicarà un 25% de recàrrec a la vostra factura final. *Per a les sol·licituds de pre-reseva amb menys de 30 dies d’antelació, aquest termini es pot veure modificat.

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

CONFIRMACIÓ D’INFANTS I PAGAMENT: • L’escola és la responsable de confirmar, per correu electrònic, el número d’infants assistents com a molt tard 14 dies (naturals) abans de la sortida. • En cas de no efectuar aquesta confirmació en el termini establert, es donaran per confirmats l’últim nombre d’infants que ens hagueu aportat. • En el cas que el dia de la vostra sortida el nombre d’infants sigui inferior al confirmat, es facturarà com a mínim el 90% de les places confirmades (sempre que no sigui inferior a les places mínimes de reserva). • El pagament restant el podeu fer en efectiu, targeta o xec el mateix dia al parc; però us recomanem fer-lo amb transferència. En aquest cas cal que ho feu amb antelació i ens reenvieu el comprovant de pagament a “escoles@granjadaventurapark.com”, com a molt tard el dia abans de la sortida. En cas d’incompliment d’aquesta condició, la factura final tindrà un recàrrec del 5%. • Tots els divendres les activitats tindran un suplement del 5% en el total reservat. METEOROLOGIA: • En cas que les condicions meteorològiques siguin adverses, Granja Aventura SL es reserva el dret de canviar la data per motius de seguretat. • En cas que l’escola vulgui un canvi de data per condicions meteorològiques adverses i Granja Aventura SL no ho consideri necessari, es pot aplicar fins a un 25% de recàrrec a la factura final. • Tots els canvis de data estan subjectes a disponibilitat.

Planifica la teva sortida

ACTIVITATS: • Totes les activitats de matí comencen a les 10:45h i finalitzen entre les 12:15h i les 12:45h (podeu consultar la durada de cada activitat a la pàgina corresponent). • Granja Aventura SL recomana notificar el més aviat possible l’augment en el nombre de places reservades ja que aquestes estan subjectes a aforament i la ràtio de les activitats (monitor/a-infant) es calcula en base a les places confirmades. • Algunes activitats poden estar sotmeses a canvi. US INFORMEM QUE: • L’escola és responsable de respectar la normativa del parc i en el cas que es causin desperfectes, aquests aniran a càrrec seu. • Els i les mestres són els i les responsables de l’ordre, control i vigilància dels infants durant tot el dia (excepte activitat amb monitors/es). • L’accés al parc pels/per les mestres és gratuït. • · A primera hora del matí, els/les mestres gaudireu d’un cafè/te i galetes cortesia de la casa, moment en el qual se us farà entrega del planning del dia i se us facilitarà tota la informació necessària per gaudir al màxim del vostre dia al parc. • Us reservarem un espai a la zona de pícnic on podreu deixar les vostres coses al llarg del dia. • El servei de bar no està disponible entre setmana, però disposeu de màquines de vending (disponibles durant tota l’estada). • El nostre personal vetlla perquè trobeu el parc en les millors condicions possibles, així doncs preguem que tingueu cura de l’espai i el deixeu tal com us l’heu trobat!

VULL RESERVAR


Índex

PLANIFICA LA TEVA SORTIDA QUÈ CAL QUE PORTEM?

Quan fa fred

Quan fa calor

Esmorzar, dinar i ampolla emplenable d’aigua

Esmorzar, dinar i ampolla emplenable d’aigua

Jaqueta i calçat esportiu (Botes d’aigua si ha plogut els dies anteriors)

Roba i calçat esportiu + Roba de recanvi (per si ens mullem) Gorra, crema solar i antimosquits (primavera i estiu)

Complements de tarda

Tarifes i Calendari

Condicions de reserva

VULL RESERVAR


TORNAR A L’INICI COM ARRIBAR?