Page 1

Sproglig ekspertise og faglig indsigt Ad Hoc Translatørservice A/S blev stiftet i 1990 og er dermed en af Danmarks mest erfarne translatørvirksomheder. Vi har gennem årene oversat alle teksttyper for private og offentlige virksomheder og for organisationer og foreninger. Vi oversætter bl.a.: ? · juridiske dokumenter ? · regnskaber og årsrapporter ? · marketingmateriale og brochurer ? · brugervejledninger og andre tekniske beskrivelser,

f.eks. manualer til biler ? · taler, konferenceindlæg og præsentationer ? · baggrundsartikler og videnskabelige publikationer inden for bl.a. miljø og medicin ? · tekster for den finansielle sektor ? · love, bekendtgørelser og EU-dokumenter

ADHOC TRANSL ATØRSERVICE


Kvalitet Ad Hoc Translatørservice lægger vægt på altid at levere samme høje kvalitet. Vores kvalitetssikring omfatter følgende elementer: ? · Vi arbejder

med elektroniske oversættelsesværktøjer, der sikrer terminologisk konsistens mellem opgaver inden for de samme fagområder og for de samme kunder · Vi har vores egne terminologidatabaser, som vi løbende udbygger ? og vedligeholder ? · Vores medarbejdere er statsautoriserede translatører og tolke og har som minimum en femårig uddannelse fra en af landets handelshøjskoler ? · Medarbejderne specialiserer sig inden for bestemte fagområder · Medarbejderne arbejder på samme adresse og læser korrektur på ? hinandens oversættelser · Alle ansatte gennemgår løbende videreuddannelse for at optimere ? deres eget og virksomhedens vidensniveau

Ad Hoc er en af landets mest erfarne translatørvirksomheder. Et fast team af translatørerog tolke med dyb indsigt i mange forskellige brancher er klar til at assistere dig - både nationalt og internationalt. Hvis du vil vide mere om, hvad vi kan gøre for dig, kan du besøge vores hjemmeside på www.adhoc.dk

ADHOC TRANSL ATØRSERVICE

Ad Hoc Translatørservice A/S Telefon + 45 33 91 09 19 Telefax + 45 33 93 67 67

CVR-nr. DK 2924 5908 Store Kongensgade 81C DK-1264 København K

E-mail og web: adhoc@adhoc.dk www.adhoc.dk

Ad Hoc - præsentation  

En præsentation af det danske oversættelsesbureau Ad Hoc Translatørservice.

Ad Hoc - præsentation  

En præsentation af det danske oversættelsesbureau Ad Hoc Translatørservice.

Advertisement