Page 1

46ο ΓΕ.Λ. Αθηνών Μαθητική Εφημερίδα Σχολ. Έτος 2011-2012


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 2

Ας γνωριστούμε... Το πρώτο -ηλεκτρονικό- τεύχος της εφημερίδας μας είναι εδώ, παρόν. Δεν θα λέγαμε ότι υπηρετεί το «εφήμερο» με τη στενή έννοια του όρου. Οι μαθητές μας θέλουν ν’ αγγίξουν με το λόγο τους οτιδήποτε τους αφορά, μικρό ή μεγάλο, εφήμερο ή διαχρονικό. Για να φτιάξουν το δικό τους σύμπαν χρησιμοποιούν ξεχωριστά υλικά: την ερώτηση, με αυτή την υγιή ανθρώπινη ανάγκη που έχει ξεχαστεί από τους κανόνες της ευκολίας και της ταχύτητας, ρωτούν και προσεγγίζουν τους καθηγητές τους, συλλέγουν απαντήσεις από τους συμμαθητές τους για το κρίσιμο θέμα του ρατσισμού στο σχολείο. Με την παρατήρηση και τον προβληματισμό αποτυπώνουν την καθημερινότητά τους μέσα και έξω από το σχολείο: αθλητισμός, εκδηλώσεις και προβολές ταινιών, ενημερωτικές και πολιτιστικές επισκέψεις, φαινόμενα βίας, η ιστορία του σχολείου, η αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η ποίηση είναι τα θέματα που βρήκαν το χώρο τους στο «46ο βήμα». Στην ουσία τα παιδιά προσδιορίζουν τον κόσμο γύρω τους και προσδιορίζονται. Αυτός ο κόσμος είναι τόσο ελεγχόμενος και προκαθορισμένος που για να σπάσει το σκληρό του κέλυφος και να αποκαλυφθεί η

αλήθεια -θα την ταυτίζαμε με την προσωπική αυθεντική ματιά- χρειάζεται «μάχη». Γι’ αυτό μας ικανοποιεί η προσπάθεια των μαθητών μας. Συνεργαζόμενοι στις μικρές τους ομάδες οδηγούν στο φως της επικοινωνίας τις σκέψεις τους και τις αναζητήσεις τους. Αισιοδοξούμε για την έκβαση του μικρού τους αγώνα και χαιρόμαστε για το εγχείρημά τους. Θα θέλαμε τέλος να αναφέρουμε την πολύτιμη και άοκνη βοήθεια του καθηγητή της πληροφορικής Φώτη Μπελλάλη, που μας κατατόπισε και συνέθεσε ηλεκτρονικά την εφημερίδα, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας όλων των καθηγητών και του διευθυντή του σχολείου μας. Οι υπεύθυνες καθηγήτριες Ζέτα Ξυγκάκη Βάσω Μαλαταρά

Ποιοι Είμαστε 46ο βήμα

Οι μαθητές που απαρτίζουν το 2ο τμήμα της Ερευνητικής Εργασίας και ασχολήθηκαν με την έκδοση της εφημερίδας είναι:

Μαθητική εφημερίδα του 46ου Γενικού Λυκείου Αθηνών Γκέρτσου Βασιλική Η έκδοση της εφημερίδας εντάσσεται Δήμα Νταϊάνα στο μάθημα Ερευνητική Εργασία Καμπεράι Αμάντα (Project) της Α΄ Λυκείου Κέφης Ορέστης Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Μιχαήλοβα Ιζαμπέλα Μιχαλάρη Αθηνά Μπαλλίου Ρίγκερτ. Μπότσογλου Μαρία Χριστίνα

Ξυγκάκη Ζέτα

Κιαφέζη Ερμιόνη

Νούσι Στέλλα

Μαλαταρά Βάσω

Λαμλλάρη Δέσποινα

Ντόκα Μαρίνα

Διεύθυνση:

Μάργα Δήμητρα

Σταμόπουλος Δημήτρης.

Παναγή Κυριακού 10, 11521 Αθήνα

Μαρμαρά Φωτεινή

Τζάρο Χριστίνα

e-mail: mail@ 46lyk-athin.att.sch.gr

Μάτα Αρτενίσα

Τσαμανδιότη Ίρις

Τηλ: 210 6436824

Μελίστε Ντεσάρα

Χάϊδος Σταύρος

Οι πίνακες ζωγραφικής που θα δείτε στην εφημερίδα μας είναι από την έκθεση του Ιδρύματος Θεοχαράκη «Μεγάλοι Ρώσοι ζωγράφοι»


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 3

Το σχολείο μας και η γύρω περιοχή Επιμέλεια: Βασιλική Γκέρτσου, Ερμιόνη Κιαφέζη, Ντεσάρα Μελίστε

«Κάποτε Εμπειρίκειο Θηλέων, σήμερα 46ο ΓΕΛ Αθηνών» Αυτό το κτιριακό συγκρότημα αποτέλεσε παράρ-

υψηλοί και με ''φυτεμένα'' όρθια σπασμένα γυα-

τημα του ''Αναμορφωτικού Σχολείου Ανηλίκων

λιά.

Αρρένων'' που βρισκόταν στην οδό Παναγή Κυ-

Η εξωτερική μαύρη πόρτα, φτιαγμένη από συ-

ριακού, δίπλα στο 10ο Λύκειο, το σημερινό Πει-

μπαγές σίδερο, άνοιγε σπάνια για επισκέπτες.

ραματικό Λύκειο.

Στα εργαστήρια της σχολής οι τρόφιμες μάθαι-

Οι παλαιοί Αμπελακιώτες θα θυμούνται ακόμα τα

ναν ραπτική, πλεκτική, υφαντουργική μαγειρική,

δυο κτιριακά συγκροτήματα που βρίσκονταν α-

ζωγραφική κλπ. Τα κορίτσια-τρόφιμοι φορούσαν

νάμεσα στο γήπεδο του ΠΑΟ και στο 10ο Λύκειο

πάντοτε σκούρες σχολικές ποδιές, ενώ ελάχιστες

και φιλοξενούσαν το «Αναμορφωτικό Σχολείο

πήγαιναν στην εκκλησία ή σε εξωτερικά εργα-

Ανηλίκων Αρρένων» ή «Εμπειρίκιο» και το πα-

στήρια για εκμάθηση τέχνης πάντα με συνοδεία.

ράρτημά του «Εμπειρίκιο Αναμορφωτήριο Θηλέ-

Στη δεκαετία του 1960 το Αναμορφωτήριο Θη-

ων».

λέων μεταφέρθηκε σε άλλους χώρους και το

Το αναμορφωτήριο Θηλέων λειτούργησε και

κτίριο, αφού υπέστη πολλές μεταβολές και με-

αυτό με το ίδιο σύστημα και τους αυστηρούς

ταρρυθμίσεις, λειτούργησε από τότε ως 3ο Λύ-

κανονισμούς που είχε το Εμπειρίκειο Αρρένων.

κειο Αθηνών και σήμερα στεγάζει το σχολείο

Όλα τα παράθυρα είχαν σιδεριές για να εμποδί-

μας.

ζουν τις αποδράσεις, ενώ οι μαντρότοιχοι ήταν


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 4

κόστισε 100.000 λίρες Αγγλίας, από τις οποίες 75.000 κατέβαλε η ιδρύτρια και τις υπόλοιπες 25.000 η μητέρα της Βιργινία Σκυλίτση και αφορούσαν στην ανέγερση της Σχολής Μαιών. Τα εγκαίνια του Μαιευτηρίου ''Μαρίκα Ηλιάδη'' έγιναν με μεγάλη επισημότητα στις 16 Φεβρουαρίου 1933 αφού είχε μεσολαβήσει αρκετό διάστημα με

Μαιευτήριο ''Μαρίκα Ηλιάδη'' Σύμφωνα με την επιθυμία της ιδρύτριας στο Μαιευτήριο δόθηκε το όνομα της αγαπημένης της φίλης Μαρίκας Ηλιάδη που είχε πεθάνει την ώρα του τοκετού.

διάφορες περιπέτειες από τον Δεκέμβριο του 1928 που τέθηκε ο θεμέλιος λίθος. Μετά την ιταλική επίθεση του 1940, διακόπηκε η λειτουργία του. Στη διάρκεια της Κατοχής επιτάχθη-

Το ιστορικό του μεγάλου Μαιευτηρίου ξεκινάει α-

κε από τους κατακτητές για να χρησιμοποιηθεί ως

πό το 1926. Πρέπει να σημειωθεί ότι την εποχή

στρατιωτικό νοσοκομείο. Αυτή η επίταξη με ενδιά-

εκείνη οι γυναίκες γεννούσαν στα σπίτια τους με

μεσες μικρομεταβολές κράτησε λίγο μετά την απε-

τη βοήθεια πρακτικής μαμής από τις εκατοντάδες

λευθέρωση, δηλαδή μέχρι το 1945. Το 1942 λει-

που υπήρχαν στην Αθήνα, τον Πειραιά, τα περίχω-

τουργούσε το κεντρικό Μαιευτήριο '' Αλεξάνδρα''

ρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

στην οδό Β. Σοφίας.

Η Έλενα Βενιζέλου το 1926 πήγε στην Λωζάνη,

Από το 1955 μέχρι το 1959 ανεγέρθηκαν δύο νέες

επισκέφθηκε το φημισμένο Μαιευτήριο της πόλης

κτιριακές μονάδες. Ένα πενταώροφο ανεξάρτητο

και συναντήθηκε με το διάσημο αρχιτέκτονά του,

κτίριο για τη Σχολή Μαιών στο οποίο εκτός από

τον καθηγητή Επιτώ. Δύο χρόνια αργότερα, όσο

τις μαθήτριες διαμένουν και όσες μαίες υπηρετούν

περίπου χρειάσθηκε για να επιλεγεί ο κατάλληλος

στο ίδρυμα. Στο δεύτερο κτίριο στεγάζονται τα

χώρος, να γίνει η αγορά του και να ρυθμιστούν

πλυντήρια ιματισμού και το ραφείο. Αργότερα α-

όλες οι άλλες νομικές λεπτομέρειες, η χειρονομία

νεγέρθηκαν ένα πενταώροφο κτίριο με ημιυπόγειο

της Έλενας Βενιζέλου έπαιρνε σάρκα και οστά.

και υπόγειο, που περιλαμβάνει τα χειρουργεία , τις

Στις 28 Δεκεμβρίου του 1928 τέθηκε ο θεμέλιος

αίθουσες τοκετών, το τμήμα νοσηλείας προώρων

λίθος και στις 16 Φεβρουαρίου του 1933 εγκαινιά-

βρεφών, την Κεντρική Αποστείρωση, το χειρουρ-

σθηκε επίσημα το μεγάλο κεντρικό κτίριο, αυτό

γείο αφαιμαξομεταγγίσεων, την κεντρική Τράπεζα

που και σήμερα δεσπόζει, ως η σπονδυλική στήλη

Γάλακτος, τα γραφεία διευθυντών του ιδρύματος

του συγκροτήματος.

και τις νέες κεντρικές τεχνικές εγκαταστάσεις.

Το κτιριακό συγκρότημα είναι πανομοιότυπο με το

Ένα άλλο επταώροφο κτίριο, με ημιυπόγειο και

μαιευτήριο που υπάρχει στην Λωζάνη της Ελβετίας

υπόγειο, που περιλαμβάνει αίθουσες νοσηλείας,

και βρίσκεται στην πλατεία, απέναντι από το σημε-

την υπηρεσία παραλαβής, επιστημονικά εργαστή-

ρινό Πειραματικό Λύκειο και την Σεβαστοπούλειο

ρια, αίθουσες αναμονής, αναψυκτήριο κλπ. Τα δύο

Σχολή. Συνορεύει με τη μόνιμη κατοικία του εκά-

αυτά κτίρια που επικοινωνούν με το παλαιό κε-

στοτε Πρέσβη της Αμερικανικής Πρεσβείας, ενώ

ντρικό κτίριο πάνω και κάτω από το έδαφος, θεμε-

προς την ανατολή έχει όριο επάνω στην οδό Δη-

λίωσε η Βασίλισσα Άννα Μαρία το 1966.

μήτριου Σούτσου. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 5

Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή Η Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή, που ιδρύθηκε με χρήματα από την περιουσία του Κωνστ. Σεβαστόπουλου όπως όριζε η διαθήκη του, μαζί με το Μαράσλειο Χημείο (Ιπποκράτειο) είναι οι αρχαιότερες σχολές των Αμπελοκήπων. Η Σεβαστοπούλειος όπως και όλα τα ιδρύματα, νοσοκομεία και σχολεία της περιοχής μας, επιτάχθηκαν κατά διαστήματα για τις ανάγκες του κράτους προκειμένου να φιλοξενήσουν τραυματίες, συσσίτια κλπ. Στις δεκαετίες που πέρασαν επήλθαν πολλοί εκσυγχρονισμοί στον τομέα των μηχανημάτων, εργαλείων, μεθόδων εκπαίδευσης και βιβλίων. Προστέθηκαν επίσης νέα κτίσματα και αποφοίτησαν δεκάδες χιλιάδες νέοι που εκπαιδεύτηκαν ως ξυλουργοί, τορναδόροι, ηλεκτρολόγοι. Στη μάντρα της Σχολής γυρίστηκαν και οι σκηνές με το συσσίτιο από την ελληνική ταινία «Ξυπόλητο Τάγμα».

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ Το θαυμάσιο εκκλησάκι που υπάρχει στην οδό Αν. Τσόχα 39, αναστηλώθηκε στη δεκαετία του1960 και αποτελεί πραγματικό κόσμημα. Το ναΐδιο είναι τύπου σταυροειδούς με τρούλο. Στην είσοδο του νάρθηκα υπάρχει μικρή αθόρυβη πηγή που η παράδοση φανταζόταν ως ένα μεγάλο φίδι με κεφάλι δράκοντα. Ο βυζαντινός αυτός ναός κτίστηκε τον 11ο αι. πάνω στα ερείπια του ιερού της Αφροδίτης στην περιοχή που ονομαζόταν Ελαιατική Ακαδημία και ήταν γεμάτη από αμπέλια και κήπους. Το 1922 έγινε η πρώτη ανασκαφή του χώρου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και ακολούθησαν και άλλες, ώσπου το 1956 έγινε η έναρξη των εργασιών αναστήλωσης και το 1958 ο ναός εγκαινιάζεται πανηγυρικά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στα έργα αναστήλωσης χρησιμοποιήθηκαν όλα τα τεμάχια από το ναό της Ουρανίας Αφροδίτης. Στο κωδωνοστάσιο έχει εντοιχιστεί μάρμαρο με τα γράμματα ΟΡΟ(Σ) που πιθανόν φανέρωνε τα όρια του ιερού της Αφροδίτης, καθώς και ένα άλλο κομμάτι με μικρού μεγέθους Σταυρό που είναι εγγεγραμμένος ανάγλυφος. Ο ναός υπάγεται διοικητικά στη Μονή Πετράκη και εξυπηρετείται εκκλησιαστικά από τους ιερείς του Αγ. Δημητρίου.


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 6

Ποδοσφαιρική Ομάδα και Γήπεδο Παναθηναϊκού ενός μέρους από την ''Περιβόλα'' σε γήπεδο, κερκίδες και εγκαταστάσεις γραφείων, αποδυτηρίων κλπ. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν έσκαβαν τα θεμέλια, βρέθηκαν αρκετά αρχαία αντικείμενα. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι κατά γενική ομολογία μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της προπολεμικής περιόδου, αναδείχθηκε ο θρυλικός Άγγελος Μεσσάρης που έπαιζε στο ''Γουδί'' από τα δεκαεπτά του χρόνια. Έπαιξε όμως μόνο τρία χρόνια. Η αποχώρησή του συνέπεσε και με την αποχώρηση του Γ. Καλαφάτη που υπήρξε η ψυχή του Συλλόγου. Με την απώλειά τους, ο Παναθηναϊκός αποδυΤο επιβλητικό γήπεδο του Παναθηναϊκού που

ναμώθηκε, αφού πριν είχε κερδίσει τον Ολυ-

βρίσκεται στη Λ. Αλεξάνδρας είναι από τα πα-

μπιακό με 8-2 και τον Άρη με 4-1, αποτελέσμα-

λαιότερα και πιο παραδοσιακά στο είδος του. Η

τα που οφείλονται στον Άγγελο Μασσάρη. Το

εγκατάστασή του στους Αμπελοκήπους δεν

1938 σε συνάντηση με την ΑΕΚ, πέθανε ο αμυ-

συνέπεσε με την γενέθλια ίδρυσή του που

ντικός του ΠΑΟ Δικαιόπουλος, μετά από τη σύ-

έγινε το 1908 από τον ζωηρό αθλητή του Πα-

γκρουσή του στον αέρα με τον Τ. Τζανετή.

νελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, Γ. Καλαφά-

Το γήπεδο είχε ξύλινη εξέδρα από την πλευρά

τη. Το 1919 αποφασίσθηκε η ομάδα να έχει ως

της Αν. Τσόχα και εξέδρα από μπετόν στην

χρώμα το πράσινο, να έχει ως έμβλημα το τρι-

πλευρά της Λ. Αλεξάνδρας. Οι δύο άλλες πλευ-

φύλλι και ως νέα ονομασία την επωνυμία '' Πα-

ρές ήταν μόνο με χώμα. Για πολλά χρόνια μετά

νελλήνιος

Αθλητικός

την κατοχή, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν

Όμιλος''. Έτσι Γ. Καλαφάτης που εξουσιοδοτή-

διεξάγονταν αγώνες, το γήπεδο εκσυγχρονιζό-

θηκε στις 19/01/1921 για ανεύρεση νέου χώ-

ταν με νέες κερκίδες στην πλευρά του Λυκα-

ρου, βρήκε μεν ιδανική λύση, εκεί όπου είναι

βηττού και αργότερα προς την πλευρά των Α-

σήμερα το γήπεδο, αλλά συνάντησε την αντί-

μπελοκήπων, με νέες αίθουσες που στέγαζαν

δραση του τότε δημάρχου Αναστάσιου Τσόχα

διάφορα αθλητικά τμήματα, επίσης με το υπό-

που ήταν δυσαρεστημένος με το Σύλλογο. Ευ-

γειο

τυχώς όμως που ο Καλαφάτης συνδεόταν με

''Τάφος του Ινδού'' και την τοποθέτηση χλοο-

τα Ανάκτορα και έτσι χάρη στην επέμβαση του

τάπητα. Στις 17 Ιουνίου 1964 το γήπεδο πυρ-

πρίγκιπα Νικόλαου, το Δημοτικό Συμβούλιο το

πολήθηκε από τους φανατισμένους φιλάθλους

1922, παραχώρησε μέρος από την έκταση

του ΠΑΟ και του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που θεώρησαν

''Περιβόλα'' για να γίνει το γήπεδο. Από το

ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα (1-1) ήταν φτια-

1922 άρχισαν οι εργασίες για τη διαμόρφωση

χτό!

Ποδοσφαιρικός

και

γήπεδο

μπάσκετ

το

επονομαζόμενο

Όλες οι πληροφορίες για την ιστορία του σχολείου μας και της γύρω περιοχής αντλήθηκαν από το βιβλίο «Αμπελόκηποι» του Νικ. Παραδείση εκδόσεις Ε.Α.Μ.Ε. «Ο Μικρός Ρωμηός» που ευγενικά μας παραχώρησε η καθηγήτρια Ρένα Γαλατσάνου.


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

1. Πόσα χρόνια ασκείτε αυτό το επάγγελμα;

καθηγητών είναι πολύ καλός, αλλά

έχει ένας διευθυντής σχολείου

και οι μαθητές δεν έχουν δημιουρ-

κατά τη γνώμη σας;

γήσει ιδιαίτερα προβλήματα και

Καταρχάς πρέπει να μπορεί να ε-

γενικά μέχρι σήμερα η σχολική

λέγχει τις καταστάσεις ή τις κρίσεις

κοινότητα

αρμονικά

που προκύπτουν, να είναι ανοικτός

μέσα στο νεοκλασικό κτήριο που

σε όλους ,να ακούει όλες τις από-

στεγάζει το σχολείο το οποίο όλοι

ψεις, να σχηματίζει γνώμη και να

έχουμε την υποχρέωση να προ-

αποφασίζει, να είναι δίκαιος και

στατέψουμε.

αμερόληπτος, όσο είναι δυνατόν,

5. Θεωρείτε απαραίτητες τις

μέσα στα πλαίσια τις κείμενης νο-

λειτουργεί

αλλαγές για το εκπαιδευτικό

μοθεσίας.

σύστημα που προτείνει το υ-

10. Τι αποκομίσατε από την

πουργείο;

ιδιότητα του καθηγητή, τι από

Ένα

εκπαιδευτικό

σύστημα

θα

του διευθυντή; Ποια προτιμά-

πρέπει πάντα να εξελίσσεται και να

τε;

Ασκώ το επάγγελμα του καθηγητή

ακολουθεί τους ρυθμούς του σή-

είκοσι έξι

Για μένα και οι δυο ιδιότητες είναι

μερα.

οι όψεις του ίδιου νομίσματος:

χρόνια, επτά χρόνια

προϊστάμενος γραφείου και δύο χρόνια διευθυντής λυκείου.

6. Αν και πώς επηρεάζει η κα-

απλώς από τη θέση του διευθυντή

θημερινή επαφή με τα παιδιά

θεωρώ ότι μπορώ να δημιουργώ

2. Για ποιό λόγο επιλέξατε αυ-

του σχολείου την προσωπική

ένα καλό κλίμα στο χώρο του σχο-

τό το επάγγελμα;

σας ζωή;

λείου, ώστε αυτό με τη βοήθεια

Καταρχάς αγαπάω τα παιδιά, μ'

Το να βρίσκεσαι κάθε μέρα με νέ-

των καθηγητών και των μαθητών

αρέσει να ασχολούμαι μαζί τους

ους ανθρώπους μέσα στους δύ-

να γίνεται όσο καλύτερο μπορεί

και για μένα δεν είναι επάγγελμα

σκολους αυτούς καιρούς που ζού-

προς όφελος κυρίως των μαθητών

αλλά λειτούργημα.

με, σου δίνει μια ακτίνα αισιοδοξί-

και δευτερευόντως όλων των υπο-

3. Είσαστε ικανοποιημένος α-

ας και ελπίδας για ένα καλύτερο

λοίπων.

πό

αύριο.

τη

δουλειά

σας;

Δημήτρης Σταμόπουλος

(μισθολογικά, συνθήκες εργα-

7. Αν σας δινόταν η ευκαιρία

Ριγκερτ Μπαλλίου

σίας)

να βγείτε νωρίτερα στη σύντα-

Ορέστης Κέφης

Όσον αφορά τα μισθολογικά, δεν

ξη ή να συνεχίσετε να δουλεύ-

Σταύρος Χάϊδος

νομίζω, αλλά για εμένα προσωπικά

ετε με τις ίδιες οικονομικές

μετράει να αγαπάς αυτό που κά-

απολαβές, τι θα διαλέγατε και

νεις ανεξάρτητα από το ποιες θα

γιατί;

είναι οι αποδοχές σου. Το αν είμαι

Θα προτιμούσα να εργάζομαι για

ικανοποιημένος από τη δουλειά

να αισθάνομαι ενεργός πολίτης.

μου σε γενικές γραμμές απαντώ ναι, αλλά πάντα πρέπει να προ-

8. Ποιο άλλο επάγγελμα θα μπορούσατε να είχατε επιλέ-

σπαθεί κανείς για το καλύτερο.

ξει;

4. Οι εντυπώσεις σας από το

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.

σχολείο μας; (έμψυχο δυναμικό, κτήριο). Σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό, θεωρώ ότι ο σύλλογος των

Πολύ πιθανό ένα τεχνικό επάγγελμα, μου αρέσουν οι κατασκευές. 9. Ποιες ικανότητες πρέπει να


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 8

Τα project του πρώτου τετραμήνου Εισαγωγή

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ο

Το 46 Λύκειο φέτος με τα παιδιά της Α΄ Λυκείου έφερε εις πέρας με μεγάλη επιτυχία τις ερευνητικές εργασίες του στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος . Χωρισμένοι οι μαθητές σε μεικτές ομάδες ασχοληθήκαμε με τρία διαφορετικά θέματα ανάλογα με τις επιλογές μας και σε συνεργασία με τους καθηγητές που επιλέχτηκαν για αυτό το έργο. Στο τέλος του πρώτου τετράμηνου οι εργασίες των μαθητών παρουσιάστηκαν σε καθηγητές, μαθητές και γονείς. Οι ομάδες-τάξεις είχαν χωριστεί ως εξής: Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με την επιστήμη της εγκληματολογίας, η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με την κοινωνική και την αισθητική διάσταση του σώματος. Τέλος η τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με τους φούρνους μικροκυμάτων, την ιστορία τους και την εξέλιξή τους. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την επίβλεψη και την βοήθεια των καθηγητών μας. Με την ομάδα της εγκληματολογίας ασχολήθηκε η κ. Ξυγκάκη. Με την ομάδα του σώματος ασχολήθηκαν και βοήθησαν οι κ. Ξυγκάκη και Μαλαταρά. Τέλος με την ομάδα των φούρνων ασχολήθηκαν οι καθηγητές κ. Αγγελάκης και κα. Νίκα. Στο τέλος του πρώτου τετράμηνου οι μαθητές μας παρουσίασαν τις εργασίες τους. Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν οι καθηγητές του συλλόγου, οι μαθητές της πρώτης Λυκείου, οι γονείς των μαθητών και ο Διευθυντής . Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και ευχάριστο το γεγονός ότι οι δουλειές των μαθητών πήγαν αρκετά καλά μιας και ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιείται κάτι τέτοιο. Οι γνώμες όλων ήταν θετικές και ο Διευθυντής πολύ ευχαριστημένος για την προσπάθεια και την πειθαρχία μας.

Η ερευνητική αυτή εργασία με τίτλο «Η επιστήμη της Εγκληματολογίας» πραγματοποιήθηκε και εντάσσεται στα πλαίσια του νέου μαθήματος της Α΄ Λυκείου με τίτλο Ερευνητική Εργασία. Το έγκλημα σε όλες του τις μορφές απασχολούσε πάντα την κοινή γνώμη, ενώ παράλληλα έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά της εγκληματικότητας παγκοσμίως αλλά και ιδιαίτερα στη χώρα μας έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθεί δραματικά. Εγκληματικές πράξεις σημειώνονται όλο και περισσότερο δυστυχώς και μέσα στις σχολικές κοινότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι οι έφηβοι παρακολουθούν με αυξημένο ενδιαφέρον κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με περιεχόμενο βίαια εγκλήματα και την διαλεύκανσή τους. Οι διαπιστώσεις αυτές καθιστούν το θέμα επίκαιρο αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αφού από την πρώτη στιγμή της παρουσίασής του στους μαθητές υπήρξε αθρόα προσέλευση συμμετοχής. Η πρώτη προσέγγιση στο θέμα έγινε με καταιγισμό ιδεών και σύνταξη ενός βιωματικού ερωτηματολογίου με σκοπό να μάθουμε τις απόψεις των μαθητών, προτού ακόμα προσεγγίσουν το θέμα. Η ερευνητική ομάδα διασπάστηκε σε μικρότερες ομάδες των τεσσάρων ατόμων, με σκοπό την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στο θέμα. Όλες οι ομάδες ερευνούσαν παράλληλα όλες ανεξαιρέτως τις υποενότητες, για την πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα.


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 9

ΣΩΜΑ Με το άκουσμα της λέξης «σώμα» έρχονται στο μυαλό μας πολλές εικόνες, άλλες λέξεις και έννοιες που την συνοδεύουν. Θα λέγαμε δηλαδή ότι παράγεται ένας καταιγισμός ιδεών που κινητοποιεί σκέψεις και συναισθήματα και συνθέτει μια ενότητα που καλύπτει τη ζωή του ανθρώπου σχεδόν στο σύνολό της. Το σώμα είναι παντού, κινείται στο χώρο, ακουμπά άλλα σώματα, χορεύει, ξεκουράζεται, απεικονίζεται, διαφημίζεται: αυτό συνειδητοποιήσαμε σε μια βιωματική προσέγγιση της έννοιάς μας που πραγματοποιήθηκε στην τάξη μας. Και όχι μόνο αυτό: σε μια μικρή απόσταση που διανύουμε καθημερινά από το σπίτι μας στο σχολείο και αντίστροφα διαπιστώσαμε πόσες πολλές υπηρεσίες υπάρχουν, ιδιωτικές και δημόσιες, που αφορούν στο σώμα: ιατρεία, νοσοκομεία, εστιατόρια, κομμωτήρια, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης (βλ. χάρτη). Έτσι από αυτό το τεράστιο θέμα προκύπτουν δύο βασικοί άξονες έρευνας: Α. η αισθητική και Β. η κοινωνική διάσταση του σώματος. Για την διερεύνηση του θέματος χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες των τεσσάρων και πέντε ατόμων. Κάθε ομάδα διεκπεραίωνε τα επιμέρους θέματα και ανακοίνωνε τα αποτελέσματά της στην ολομέλεια, όπου γινόταν και ο σχολιασμός. Με αυτόν τον τρόπο τα υποθέματα γίνονταν κτήμα της ολομέλειας και εμπλουτίζονταν από τις εύστοχες παρατηρήσεις της. Τις πληροφορίες που χρειαστήκαμε τις αντλήσαμε από το διαδίκτυο, βιβλία από την βιβλιοθήκη του σχολείου μας, εφημερίδες και περιοδικά, την προσωπική μας εμπειρία, τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που συντάξαμε και οπτικοποιήσαμε το θέμα μας κατασκευάζοντας κολάζ.

ΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ Στο πρώτο τετράμηνο η ομάδα μας ασχολήθηκε με την ιστορία των φούρνων και ιδιαίτερα με τους φούρνους μικροκυμάτων, τις λειτουργίες και τις επιδράσεις τους, αρνητικές ή θετικές. Συνεργαστήκαμε όλοι μαζί ψάχνοντας στο διαδίκτυο, σε εγκυκλοπαίδειες και κάναμε διάφορες έρευνες προκειμένου να βρούμε πληροφορίες που σχετίζονταν με το θέμα μας. Εκτός αυτού η δυνατότητα της συνεργασίας που μας παρείχε το project μάς έμαθε πώς να συνυπάρχουμε και να λειτουργούμε ομαδικά. Η εμπειρία αυτή μας ωφέλησε στο να αποδίδουμε και να εκφράζουμε καλύτερα τις σκέψεις μας σωστά και ολοκληρωμένα. Τέλος, αυτός ο τρόπος διδασκαλίας μας κέντρισε το ενδιαφέρον και μας έκανε να δουλεύουμε ευχάριστα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον. Η ομάδα μας ασχολήθηκε με ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινωνία, το οποίο είναι “Γιατί μαγειρεύουμε το φαγητό και δεν το τρώμε ωμό”. Αρχικά μελετήσαμε τις επιπτώσεις που προκαλεί το ωμό φαγητό και το λόγο που το ψήνουμε. Στη συνέχεια αναζητήσαμε και βρήκαμε τις φθορές που προκαλούν τα μικροκύματα στη γεύση και στην ποιότητα του φαγητού αλλά και στην υγεία του ανθρώπου. Επίσης ασχοληθήκαμε στο μάθημα Project με τις εξής κατηγορίες: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ιονίζουσες ακτινοβολίες, μη ιονίζουσες ακτινοβολίες, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην καθημερινή μας ζωή και με το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.

Αμάντα Καμπεράι Στέλλα Νούση Νταϊάνα Δήμα Δέσποινα Λαμλλάρη


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 10

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ... Οι κηπουροί του mega ήρθαν

μασταν μέχρι αργά το βράδυ!

στο σχολείο μας, στο 46ο Λύκειο

Από την άλλη όμως αποκτήσαμε

Αθηνών, για να κάνουν μια ριζι-

πολλές εμπειρίες: μάθαμε για

κή αλλαγή και να βάλουν μια για

παράδειγμα πώς είναι να συμμε-

πάντα την οικολογία στην ζωή

τέχεις στα γυρίσματα μιας εκπο-

μας! Όλα αυτά έγιναν σε συνερ-

μπής. Όμως συνεισφέραμε και

γασία με την περιβαλλοντική

εμείς σε όλη αυτή την δουλειά

ομάδα και την υπεύθυνη καθη-

φτιάχνοντας τον μπλε κάδο ανα-

γήτρια την κα Πίτσου. Στο πρό-

κύκλωσης και επιπλέον βγάλαμε

γραμμα μπορούσε να συμμετά-

φωτοτυπίες για να τις κολλήσου-

σχει όποιος ήθελε αλλά κυρίως

με στο κάδο. Στη έναρξη της εκ-

έλαβαν μέρος παιδιά από την Α΄

πομπής οι παρουσιαστές αναφέρ-

και την Β΄ λυκείου. Το σημαντι-

θηκαν στην ιστορία του σχολείου

η εκπομπή θα προβληθεί στην τη-

κότερο που αποκομίσαμε από

μας. Αυτό που θα μας μείνει αξέ-

λεόραση δεν μας έκανε να διστά-

όλη αυτή την εμπειρία είναι ότι

χαστο επίσης είναι τα γυρίσματα

σουμε να δηλώσουμε συμμετοχή!

μάθαμε πώς να φροντίζουμε και

της εκπομπής και οι παρουσια-

Η αντιμετώπιση που είχαμε από

να συντηρούμε τα φυτά. Κάτι

στές

Βέβαια

τους παρουσιαστές και τους σκη-

για το οποίο γνωρίζουν λίγοι εί-

μπροστά στις κάμερες νιώσαμε

νοθέτες ήταν πολύ καλή και μας

ναι ότι πίσω από τις κάμερες οι

κάποια ανασφάλεια, αλλά το γε-

βοηθούσαν συνεχώς.

εργάτες έκαναν όλοι την δουλειά

γονός ότι η εκπομπή δεν ήταν

Δήμητρα Μάργα

και μας έβαζαν να λέμε bye bye

live και μπορούσαμε να ξαναγυ-

Αρτενίσα Μάτα

μυρμήγκια! Τα γυρίσματα ήταν

ρίσουμε την σκηνή μας καθησύ-

αρκετά εξαντλητικά γιατί καθό-

χαζε. Το γεγονός ότι ξέραμε πως

που

γνωρίσαμε.

Οι κηπουροί παρέα με τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου

Εικόνες από τον καινούργιο κήπο του 46ου Λυκείου


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 11

Συνέντευξη της καθηγήτριας θεολόγου Ο. Κοσσυβάκη Γιατί επιλέξατε αυτόν τον τρόπο διδα-

Στην συνέχεια θέλησα να τα μεταδώσω και

Η θρησκεία είναι πανανθρώπινο φαινόμενο.

σκαλίας, δηλαδή το ντοσιέ; Θεωρείτε

στα παιδιά, γιατί είναι το πιο υγιές κομμάτι

Εμφανίστηκε μαζί με τον άνθρωπο και θα

πως αποδίδει;

της κοινωνίας. Η διδασκαλία είναι από τα

σταματήσει όταν δεν θα υπάρχει αυτός, γιατί

Οι λόγοι που επέλεξα το ντοσιέ, ως τρόπο

ωραιότερα λειτουργήματα, αν την αγαπάς.

είναι συνυφασμένη με το υπαρξιακό του

διδασκαλίας του μαθήματός μου, είναι η

Αν δεν ήμουνα εκπαιδευτικός, θα μου άρεσε

πρόβλημα. Όσο και αν καταπολεμάται, άλλο

δύσκολη ορολογία που έχουν τα βιβλία των

να ασχολούμαι με την τέχνη.

τόσο

θρησκευτικών. Είναι κάτι που μένει στους

Στα χρόνια διδασκαλίας σας έχετε βιώ-

ράς και στήριγμα στην ζωή του ανθρώπου.

μαθητές και μετά το τέλος του σχολείου.

σει κάποιο περιστατικό που θυμόσαστε

Άλλωστε και σε καθεστώτα με επίσημη αθεΐ-

Αποδίδει ως τρόπος διδασκαλίας όσο αποδί-

και σας έχει μείνει;

α, οι άνθρωποι μόλις τα αποτίναξαν , ξαναγύ-

δουν οποιαδήποτε άλλα μέσα χρησιμοποιού-

Υπάρχουν περιστατικά –όλα αστεία- και στο

με στην διδασκαλία.

καθημερινό σχολικό πρόγραμμα και από

Πώς αντιμετωπίζετε τα παιδιά

που

εκδρομές και από άλλες δραστηριότητες. Τα

αποτελεί και σταθερό σημείο αναφο-

ρισαν στην πίστη τους. Η θρησκεία ως πίστη δεν αμφισβητείται. Αμφισβητούνται ο θρησκευτικός φανατισμός , η τυπολατρία, τα ιερατεία και η θρησκευτική μισαλλοδοξία.

έχουν διαφορετική θρησκεία;

καλύτερα όμως είναι τα μαργαριτάρια από τα

Όλα τα παιδιά σε οποιαδήποτε θρησκεία και

γραπτά διαγωνίσματα, ιδίως της Β’ Λυκείου,

αν ανήκουν, εφ’ όσον θέλουν να παρακολου-

στα θρησκεύματα. Σ’ αυτή την τάξη, ενώ το

θήσουν το μάθημά μου, τα αντιμετωπίζω με

μάθημα είναι πολύ ενδιαφέρον, λόγω του

τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζω και τους

μεγάλου όγκου των πληροφοριών για όλη

Έχετε γίνει μάρτυρας

Στο όνομα των θρησκειών έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας, αλλά στο όνομα της πίστης αναδείχτηκαν Άγιοι.. κάποιας ρατσι-

ομόθρησκούς μου μαθητές. Άλλωστε είναι

την θρησκειολογία και των ξένων λέξεων,

στικής συμπεριφοράς απέναντι σε παι-

τιμή για μένα να παρακολουθούν το μάθημά

όταν εξετάζονται τον Ιούνιο οι μαθητές, δεν

διά άλλης θρησκείας;

μου αλλόθρησκοι μαθητές, ενώ δικαιούνται

μπορούν να τα θυμηθούν με αποτέλεσμα να

Ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυ-

απαλλαγή.

ανακαλύπτουν νέα, δικά τους θρησκεύματα.

σμού του σχολείου μας είναι παιδιά άλλου

Αν δεν είχατε επιλέξει το συγκεκριμένο

Με ποια κριτήρια βαθμολογείτε τους

θρησκεύματος. Ούτε στο σχολείο αυτό, ούτε

επάγγελμα με τι άλλο θα μπορούσατε

μαθητές;

να ασχοληθείτε; Και με ποια κριτήρια

Η βαθμολογία μου εξαρτάται από την εικόνα

διαλέξατε το επάγγελμα του καθηγητή

του μαθητή στο μάθημά μου. Συνήθως είναι

της θεολογίας;

αρκετά μεγάλη, αλλά πάντα εκτιμώ και λαμ-

Ίρις Τσαμανδιότη

Από μικρό παιδάκι μου άρεσε να γίνω εκπαι-

βάνω υπ’ όψιν μου την προσπάθεια, την

Ιζαμπέλα Μιχαήλοβα\

δευτικός,

με

ειδικότητα

στην

θεολογία.

και σε άλλα σχολεία που πέρασα, έτυχα σε ρατσιστικά επεισόδια, αλλά ούτε και εκτός σχολείου.

συμπεριφορά και τις γνώσεις.

Χριστίνα Τζάρο

Ήθελα να μάθω για άλλα θρησκεύματα, για

Θεωρείτε ότι υπάρχει θρησκεία, πίστη

άλλους λαούς, για άλλους πολιτισμούς, για

στις μέρες μας;

Δήμητρα Μάργα Αρτενίσα Μάτα

άλλα ήθη και έθιμα, να γνωρίσω την τέχνη.

Συνέντευξη της καθηγήτριας φιλολόγου Σ. Λιοκάτη. 1. Ξέρουμε ότι είσαστε πολλά χρόνια

διδάσκονται συστηματικά.

καθηγήτρια. Πώς και αν βοηθάει αυτή η

3. Πόσο έχει εξελιχθεί το εκπαιδευτικό

μάθουν να ακούν, να μην βιάζονται πριν να

εμπειρία στην εκπαιδευτική διαδικασία;

σύστημα από τότε που ήσασταν εσείς

ενημερωθούν. Να συμμετέχουν στα κοινά,

Να είναι ενήμεροι για τα προβλήματα, να

Βεβαίως βοηθάει γιατί ο καθηγητής αποκτά

μαθήτρια μέχρι τώρα; Είναι καλύτερα ή

να αναλαμβάνουν ευθύνες. Να φύγουν από

πείρα. Η πείρα είναι παραδείγματα προηγού-

χειρότερα τα πράγματα σήμερα;

το σχολείο ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Πρέπει

μενων χρόνων, έχουμε άλλη οικειότητα με τα

Ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα, είναι διαφο-

παιδιά. Ίσως αυτό τα βοηθά να έχουν πιο

ρετικά. Στην εποχή την δική μου ήταν πιο

ση και τη μόρφωση.

πολλές γνώσεις, να πληροφορούνται και να

δύσκολα: έπρεπε να κάνουμε πολλές εργασί-

5. Oι βαθμοί που βάζετε στους μαθητές

διαβάζουν πιο πολύ.

ες, οι βαθμοί που παίρναμε μας άξιζαν, δεν

σας πιστεύετε πως είναι αυτοί που πραγματικά τους αξίζουν;

να έχουν εργασία και να αναζητούν τη γνώ-

2. Ποιες δυσκολίες και γιατί πιστεύετε

υπήρχε

ότι συναντούν οι σύγχρονοι μαθητές

νες ελευθερίες που έχουμε εμείς σήμερα.

στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών;

Σήμερα τα παιδιά έχουν περισσότερες ελευ-

Την αρχαία γλώσσα τα παιδιά την αντιμε-

θερίες. Τα σχολεία είναι μικρότερα, οι μαθη-

παιδιών στην τάξη. Βαθμολογείται η συμμε-

τωπίζουν σαν ξένη γλώσσα. Δεν έχουν μάθει

τές σέβονται τους καθηγητές. Ευθύνεται

τοχή, ο χαρακτήρας, η κοινωνικότητα, η

το συντακτικό και την γραμματική. Φταίει το

όμως η πολιτεία που έχει περάσει την αντί-

επιμέλεια, η προετοιμασία. Μάλιστα όχι μόνο

εκπαιδευτικό σύστημα που δεν τόνισε την

ληψη της ήσσονος προσπάθειας.

στα προφορικά αλλά και στα γραπτά.

πριμοδότηση τότε. Έλειπαν ορισμέ-

αξία της και η νοοτροπία του Έλληνα απένα-

4. Τι θα συμβουλεύατε τους μαθητές

ντι στην μεγάλη παρακαταθήκη που μας

σας

άφησαν οι πρόγονοί μας. Ενώ αντίθετα σε

(οικονομία, κοινωνία, πολιτικά);

σχολεία του εξωτερικού τα αρχαία ελληνικά

για

τα

σύγχρονα

προβλήματα

Οι βαθμοί που μπαίνουν στο

σχολείο αντι-

προσωπεύουν όλες της δραστηριότητες τον

Βασιλική Γκέρτσου Ερμιόνη Κιαφέζη Ντεσάρα Μελίστε


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 12

Τετραήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης του Λυκείου μας Το 46ο Λύκειο και οι μαθητές της Το πρόγραμμα της εκδρομής των εκδρομής στις 15-12-11 δυστυΓ΄ Λυκείου, τον Δεκέμβριο που μαθητών αν και γεμάτο ήταν ευ- χώς οι μαθητές έπρεπε να μαζέμας

πέρασε,

πραγματοποίησαν χάριστο και είδαν κατά την διάρ- ψουν τις βαλίτσες τους από το

την ετήσια τετραήμερη εκδρομή κεια του ταξιδιού τους πολλά ξενοδοχείο και να ετοιμαστούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης .

πράγματα. Αρχικά στις 13-12-11 για την αναχώρησή τους για την

Η εκδρομή εξελίχθηκε ως εξής: οι μαθητές το μεσημέρι ετοιμά- Κατερίνη. Έπειτα ακολούθησε Στις 12 Δεκεμβρίου νωρίς το πρωί στηκαν για να κάνουν μια ιστορι- επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώοι μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω κή περιήγηση της πόλης της Θεσ- ρο του Δίου. Και τελικά οι μαθηαπό το στάδιο του Παναθηναϊκού σαλονίκης με το πούλμαν. Αργό- τές μας έρχονται πίσω στην Αθήγια την αναχώρησή τους. Βεβαίως τερα την ίδια μέρα τα παιδιά της να γεμάτοι αναμνήσεις. οι μαθητές δεν ήταν ασυνόδευτοι Γ’ Λυκείου επισκέφτηκαν το Αρ- Οι εντυπώσεις τους ήταν θετικές κατά την διάρκεια του ταξιδιού χαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο όπως οι ίδιοι μας είπαν και ακούκαι της εκδρομής. Πέντε καθηγη- της πόλης της Θεσσαλονίκης με σαμε. Ήταν για αυτούς μια αξιοτές από το σύλλογο καθηγητών ξενάγηση. Τέλος πήγαν βόλτα μνημόνευτη εκδρομή όπως οι του σχολείου δέχτηκαν με μεγάλη στην Άνω πόλη και στο Επταπύρ- περισσότερες εκδρομές άλλωστε. Χαιρόμαστε πολύ για αυτούς και χαρά να συνοδεύσουν τα παιδιά. γιο. Αρχηγός και υπεύθυνη της εκδρο- Την επομένη μέρα στις 14-12-11 ανυπομονούμε να έρθει και η σειμής ήταν η φιλόλογος κ. Αντιγόνη οι μαθητές του Λυκείου μας είχαν ρά μας. Τους ευχόμαστε καλή Σώχου. Μαζί της ήρθαν ο φιλόλο- μια λιγότερο γεμάτη μέρα σε σχέ- αποφοίτηση και καλή σταδιοδρογος κ. Σάββας Λοϊζίδης, η θεολό- ση με την προηγούμενη. Έτσι μία. γος κ. Όλγα Κοσσυβάκη και επί- πήγαν μια όμορφη επίσκεψη στον σης η φιλόλογος κ. Σπυριδούλα Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας Λιοκάτη.

χωρίς να επιβαρυνθεί άλλο η μέρα

Αμάντα Καμπεράι, Στέλλα Νούση, Νταϊάνα Δήμα, Δέσποινα Λαμλλάρη

τους. Την τελευταία μέρα της ΣΚΟΤΑΔΙ Σκοτάδι. Είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ή όταν έχεις τα μάτια ανοιχτά. Είναι το τίποτα. Είναι η θλίψη που νιώθουν "άσχημοι άνθρωποι". Αλλά και το τίποτα με το οποίο συνεχίζουν να ζουν. Είναι η μοναξιά που νιώθει ένας άνθρωπος χαμένος. Που στο σκοτάδι μέσα είναι βυθισμένος. Σκοτάδι. Είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ή όταν έχεις τα μάτια ανοιχτά. Είναι το τίποτα. Αλεξάνδρα Γκίκα Γ1


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 13


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 14

Επίσκεψη στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης Αμάντα Καμπεράι, Στέλλα Νούση, Νταϊάνα Δήμα, Δέσποινα Λαμλλάρη Την 01-03-12 το Α3 μαζί με το τμήμα της Γ΄ Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης πραγματοποίησαν μια εκπαιδευτική εκδρομή στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Τα παιδιά μαζί με τις συνοδούς την κ. Μαλαταρά, την κ. Ξυγκάκη και την κ. Λουκά επισκέφτηκαν το Μουσείο με σκοπό την διεύρυνση των γνώσεών τους. Φαίνεται πως πέρασαν ωραία. Τυχεροί! Μερικές από τις αίθουσες που επισκέφτηκαν και κάποιες συλλογές που παρακολούθησαν ήταν: Η Αίθουσα των Κλιτύων της Ακρόπολης, η Αίθουσα των Αρχαϊκών Έργων και η Αίθουσα του Παρθενώνα Η Αίθουσα των Κλιτύων της Ακρόπολης:

κή εικόνα της Ακρόπολης κατά την Αρχα-

Η Αίθουσα των κλιτύων της Ακρόπολης

ϊκή Περίοδο.

φιλοξενεί ευρήματα από τα ιερά που

Η Αίθουσα του Παρθενώνα: Στον πυ-

ήταν ιδρυμένα στις πλαγιές της Ακρόπο-

ρήνα της Αίθουσας του Παρθενώνα στον

λης, καθώς και από τον οικισμό που ανα-

3ο όροφο του Μουσείου, ο επισκέπτης

πτύχθηκε στις υπώρειες του λόφου, σε

έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει

όλες τις ιστορικές περιόδους. Στα αριστε-

βιντεοπαρουσίαση με θέμα τον Παρθε-

ρά του επισκέπτη εκτίθενται ευρήματα

νώνα και τον γλυπτό του διάκοσμο. Στον

από τα μεγάλα ιερά που ιδρύθηκαν στις

ίδιο χώρο εκτίθενται αρχαίες επιγραφές

πλαγιές του βράχου, ενώ στα δεξιά του

που παρέχουν λεπτομερείς απολογισμούς

ευρήματα από τα μικρότερα ιερά και από

δαπανών της κατασκευής του Παρθενώ-

τον οικισμό που αναπτύχθηκε στις πλα-

να και του αγάλματος της Αθηνάς Παρθέ-

γιές της Ακρόπολης. Στην αρχαιότητα, οι

νου. Μέσα από αυτές μπορεί κανείς να

πλαγιές αυτές ήταν η μεταβατική ζώνη

αντλήσει πληροφορίες και έτσι να ψηλα-

ανάμεσα στην πόλη και το πιο διάσημο

φίσει τον τρόπο λειτουργίας των δημο-

ιερό της. Ήταν η περιοχή όπου επίσημες

κρατικών θεσμών της πόλης κατά τον 5ο

και λαϊκές λατρείες, μικρά και μεγαλύτε-

αιώνα π.Χ.

ρα ιερά συνυπήρχαν με σπίτια ιδιωτών.

Η ενσωμάτωση της ζωφόρου του Παρθε-

Η Αίθουσα των Αρχαϊκών Έργω:

νώνα στον ορθογώνιο, τσιμεντένιο πυρή-

Στην Αίθουσα των αρχαϊκών έργων, ο

να του Μουσείου, ο οποίος έχει τις ίδιες

επισκέπτης για πρώτη φορά μπορεί να

διαστάσεις με τον σηκό του Παρθενώνα,

θαυμάσει τα εκθέματα από όλες τις πλευ-

η τοποθέτηση των μετοπών ανάμεσα

ρές καθώς στέκονται ελεύθερα στο χώ-

στις κολώνες, η ανάπτυξη των μορφών

ρο. Οι συνθήκες του σταδιακά μεταβαλ-

των δύο αετωμάτων του ναού και η συ-

λόμενου φυσικού φωτός, του δίνουν τη

νένωση των πρωτότυπων γλυπτών με τα

δυνατότητα να ανακαλύψει τις λεπτές

αντίγραφα εκείνων που βρίσκονται σε

ποιοτικές διαφοροποιήσεις των γλυπτών

μουσεία

και την υψηλή τέχνη που τα δημιούργη-

Λούβρο), δίνει τη δυνατότητα στον επι-

του

εξωτερικού

(Βρετανικό,

σε.

σκέπτη να απολαύσει, για πρώτη φορά,

Στη νότια πλευρά της Αίθουσας των αρ-

ολόκληρο τον γλυπτό διάκοσμο του Παρ-

χαϊκών έργων, ο πλούτος και η ποικιλία

θενώνα και να κατανοήσει τις παραστά-

των αρχιτεκτονικών γλυπτών και των

σεις που απεικονίζονται σε αυτόν.

ελεύθερων αναθημάτων, συμπεριλαμβα-

Πηγή :

νομένων των Κορών, των Ιππέων και

http://www.theacropolismuseum.gr/

άλλων έργων, προσφέρουν μια εκπληκτι-


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 15

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ κ. ΛΟΪΖΙΔΗ Επιμέλεια: Μαρία-Χριστίνα Μπότσογλου, Φωτεινή Μαρμαρά, Αθηνά Μιχαλάρη, Μαρίνα Ντόκα Ξέρουμε ότι κατάγεστε από την Κύπρο. Ποιο είναι το συναίσθημα ενός ανθρώπου που έχει αφήσει την πατρίδα του;

κούς λόγους βλέπουν τους Κύπρι-

αποκτά τα χαρακτηριστικά της ηθι-

ους με προκατάληψη.

κής όπως την ορίζουν οι αρχαίοι Έλληνες.

Ο Κύπριος που εγκαταστάθηκε εδώ

Σε ένα σχολείο είναι δυνατό να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των καθηγητών;

δεν αισθάνεται ότι ζει σε μια άλλη

Είναι δυνατό χωρίς όμως να είναι

πατρίδα, αλλά ότι μένει στην πατρί-

και θεμιτό. Σ' όλους τους τομείς

δα Ελλάδα, αλλά μακριά από τον

υπάρχουν ανταγωνιστικές σχέσεις

Τι συμβουλές θα δίνατε σε έναν νέο άνθρωπο για να βρει τον δρόμο του που θα έχει σχέση ή με τον επαγγελματικό ή με τον προσωπικό τομέα;

γενέθλιο τόπο που στην περίπτωση

που δεν έχουν το χαρακτηριστικό

Στον επαγγελματικό τομέα, αφού

του Κύπριου, λέγεται ιδιαίτερη πα-

της ευγενούς άμιλλας. Ακόμα και

θα κάνει σωστή επιλογή λαμβάνο-

τρίδα, αφού σαν κράτος μεν είναι

στον

οι

ντας υπ' όψιν δευτερευόντως και

διαφορετικό το Κυπριακό από το

άνθρωποι οδηγούνται στον ανταγω-

την πραγματικότητα της αγοράς, να

Ελλαδικό, αλλά σαν έθνος με ό, τι

νισμό που οδηγεί σε συγκρουσιακές

πάρει

συμπεριλαμβάνει αυτό είναι ίδιο.

σχέσεις αφού έχουν διαφορετικές

γνώσεις για τη σωστή κατάρτισή

Μπορώ ακόμη να προσθέσω ότι

καταβολές και διαφορετική πολλές

του που θα αποτελέσουν τα εφόδια

εκπαιδευτικό

κλάδο

όσο

μπορεί

περισσότερες

αισθάνομαι μακριά από τον τόπο

φορές παιδεία, με την έννοια που

και τα "όπλα" για να αντιμετωπίσει

που γεννήθηκα, επειδή σήμερα βρί-

της δώσαμε παραπάνω.

τον επαγγελματικό τομέα που είναι

σκεται υπό τουρκική κατοχή και

δύσκολος και εμπόλεμος και μεταστην ζωή του ανθρώπου. Μια ζωή

Δεν συνάντησα ιδιαίτερες δυσκολί-

Οι ανθρωπιστικές σπουδές εκτός από την επαγγελματική αποκατάσταση, τι άλλο έχουν να προσφέρουν στον σύγχρονο νέο άνθρωπο;

ες, αφού στην ουσία δεν βρέθηκα

Οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι αυ-

τητες αλλά και τις ανταγωνιστικές

σε ξένο κράτος που θα με αντιμετώ-

τές που προσφέρουν στον άνθρωπο

πιζε διαφορετικά, αλλά σε κοινωνία

την παιδεία που ορίζεται όχι από τις

που στα ήθη, έθιμα και παραδόσεις

σχολικές γνώσεις, αλλά από τις γνώ-

ταυτιζόμαστε. Όμως, σε κάποιες

σεις

περιπτώσεις είχα αισθανθεί άσχημα

άνθρωπο στην υπέρβαση δηλαδή

υπάρχει μεγάλη νοσταλγία.

Ποιές δυσκολίες προσαρμογής συναντήσατε;

από ανθρώπους που για διαφορετι-

εκείνες

που

οδηγούν

τον

φορικά θα τον λέγαμε έναν πόλεμο που χαρακτηρίζεται όχι μόνο από δυσκολίες, ανισότητες και αντιξοόσχέσεις. Στην προσωπική ζωή πιστεύω ότι εκτός από την επαγγελματική αποκατάσταση, για να έχει επιτυχία ένα άτομο πρέπει να μάθει από μικρό να αγαπά τους άλλους ανθρώπους, να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του "εμείς" και όχι του "εγώ", να εναρμονίζεται με τους στόχους και τους σκοπούς της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Θα προσθέσω ότι για την επιτυχία πρέπει να έχουμε υπ' όψιν και την φράση των αρχαίων Ελλήνων που έλεγε ότι «ως χαρίεν έστ’ άνθρωπος όταν άνθρωπος η» που σημαίνει «ευτυχισμένος

είναι

ο

άνθρωπος που πραγματικά

είναι άνθρωπος».


46ο Βήμα Μάιος 2012

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ

Σελίδα 16

HEAVEN AND HELL

«Η ονομασία της μπάντας οφείλεται στην φωνή των κοριτσιών. Για παράδειγμα, η φωνή της Ιωάννας Αργυράκη είναι πιο γαλήνια και ήρεμη και έτσι την ονομάσαμε «Heaven», ενώ αντιθέτως η φωνή της Μαρινέλας Τσαμανδιώτη είναι πιο rock και άγρια και γι’ αυτό την ονομάσαμε «Hell» Βασικά Μέλη: Κωσταντίνος Σαρτζής (κιθάρα), Ιωσήφ Χασσάν (κιθάρα), Δημήτρης Βαρθολομαίος (μπάσο), Μάριος Μπουγκτάι (ντραμς), Ιωάννα Αργυράκη (φωνητικά), Μαρινέλα Τσαμανδιώτη (φωνητικά) Άλλα Μέλη: Αντώνης Πεκιάς (κιθάρα), Δημήτρης Μπιλίρης (τουμπερλέκι) Σκοπός της μπάντας είναι οι συνθέσεις και οι διασκευές τραγουδιών. Πώς ασχολήθηκαν με την μουσική; Τα τρία βασικά μέλη της μπάντας, ο Κωσταντίνος Σαρτζής, ο Ιωσήφ Χασσάν και ο Δημήτρης Βαρθολομαίος ήταν καλοί φίλοι από παλιά και ο καθένας τους ξεχωριστά ασχολούταν με την μουσική και πριν σχηματιστεί η μπάντα. Κωσταντίνος Σαρτζής: πήγαινε σε ωδείο από μικρή ηλικία, όπου έμαθε πιάνο, το οποίο όπως μας είπε και ο ίδιος είναι η βάση όλων των οργάνων και αργότερα συνέχισε να μαθαίνει και άλλα όργανα από μόνος του. Ακόμη, ασχολήθηκε με την ηχοληψία και την σύνθεση κομματιών. Ο ίδιος μας είπε για την μουσική: "Η μουσική είναι μια τέχνη, η οποία μπορεί να εκφραστεί από τον καθένα μας με τελείως διαφορετικό τρόπο. Η μουσική υπάρχει παντού! Το συναίσθημα που βγαίνει από μέσα μας καλύπτει τα λόγια! Τα λόγια μελοποιούνται, αποκτούν συναίσθημα και καθώς μιλάμε βγάζουμε νότες!" Ιωσήφ Χασσάν: ξεκίνησε να ασχολείται με την μουσική εντελώς τυχαία, μέσω μιας παρέας κιθαριστών στην κατασκήνωση πριν από περίπου 1,5 χρόνο! Πολλοί όμως τον απέτρεπαν να ασχοληθεί με αυτό και τον υποτιμούσαν. Εκείνος όμως δεν το έβαλε κάτω. Πείσμωσε και έβαλε στοίχημα με τον εαυτό του πως θα τα καταφέρει. Και προς έκπληξη πολλών ακόμη συνεχίζει! Δημήτρης Βαρθολομαίος: ασχολείται εδώ και ένα χρόνο με την μουσική ερασιτεχνικά. Από την συζήτηση που είχαμε με τα μέλη της σχολικής μπάντας και όπως είπαν και οι ίδιοι υποστηρίχτηκε η άποψη ότι "η μουσική συνδέει τους ανθρώπους!" Αυτά τα νέα παιδιά, όπως και πολλά άλλα, αγαπάνε την μουσική και είναι ένα κομμάτι της ζωής τους. Το σχολείο όμως, δεν τα ενθαρρύνει και δεν τα βοηθά καθόλου σ' αυτό το θέμα, δυστυχώς. Η γνώμη των παιδιών είναι πως το σχολείο δεν στηρίζει την μουσική, παρά μόνο σε θεωρητικό

επίπεδο, όπως γίνεται στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, κάτι που δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Ακόμη, ισχυρίζονται πως θα έπρεπε να υπήρχε στα σχολεία, έστω ως μάθημα επιλογής η μουσική, και γενικά ακόμη περισσότερα μαθήματα που σχετίζονται με την τέχνη. Τέλος θα ήταν ακόμη καλύτερα αν υπήρχαν αίθουσες μουσικής όπου θα μπορούσαν να κάνουν πρόβα όλα τα παιδιά και η χορωδία του σχολείου για τις γιορτές. Εξάλλου, το μάθημα της μουσικής δεν είναι χάσιμο χρόνου ή κάτι που το κάνεις απλά για να περάσει η ώρα σου. Μέσα από αυτήν μαθαίνεις βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα μαθαίνεις να εκφράζεσαι και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου γενικά! Πέρα όμως απ’ το σχολείο, και το μέλλον στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο εύκολο και δεν μπορεί να τους δώσει πολλές ευκαιρίες για αυτό που αγαπάνε, ώστε αποθαρρύνονται και δεν μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Κωσταντίνος Σαρτζής: «Στο παρελθόν είχα δουλέψει ως ερασιτέχνης μουσικός. Αυτό με έκανε να αγαπήσω περισσότερο την μουσική και να θέλω να ασχοληθώ και στο μέλλον, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό στις μέρες μας, καθώς δεν μπορείς να ζήσεις μόνο μέσα από μία μπάντα και γνωρίζοντας πως υπάρχουν και άλλα τόσα πολλά group νέων» Ιωσήφ Χασσάν: «Όσο και να μ’ αρέσει αυτό που κάνω, η χώρα μας δεν μας δίνει ευκαιρίες να συνεχίσουμε και να ζήσουμε μέσα από αυτό, με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να εργαστώ κανονικά και να έχω ως χόμπι την μουσική παράλληλα». Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 17

Επίσκεψη στο ΙΔΡΥΜΑ Θεοχαράκη Στις 02-03-12 τα δύο τμήματα του ελεύθερου σχεδίου της Β’ Λυκείου του σχολείου μας πραγματοποίησαν άλλη μια εκπαιδευτική εκδρομή στο ίδρυμα Θεοχαράκη. Συνοδοί ήταν η κ. Ζέτα Ξυγκάκη και η κ. Σοφία Λαφτσίδου. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος επισκεφτήκαμε το ίδρυμα Θεοχαράκη και συγκεκριμένα το τμήμα του «Μεγάλοι Ρώσοι Ζωγράφοι» με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεών μας στη ζωγραφική και το σχέδιο. Το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη βρίσκεται

20ό και 21ο αιώνα. Οι στόχοι του Ιδρύματος είναι να

απέναντι από τη Βουλή, στην πολιτιστική, πολιτική και

ενθαρρύνει το κοινό να αναπτύξει έναν πλατύ και διε-

οικονομική καρδιά της Αθήνας, στη γωνία Βασιλίσσης

πιστημονικό διάλογο με τις εικαστικές τέχνες και την

Σοφίας και Μέρλιν. Το κτίριο όπου στεγάζεται το

μουσική, να προβάλει το έργο Ελλήνων δημιουργών

Ίδρυμα χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Βασίλη Τσαγρή

στο εξωτερικό, να χρησιμοποιήσει σύγχρονα μέσα για

στα τέλη της δεκαετίας του 1920, στο εκλεκτικιστικό

την διάδοση του περιεχομένου των δραστηριοτήτων

ύφος της εποχής του μεσοπολέμου, συνδυάζοντας

του και να αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας, συμπράξεις

μορφολογικά χαρακτηριστικά από περισσότερα ευρω-

και ανταλλαγές. Το Ίδρυμα επιδιώκει την επίτευξη των

παϊκά στιλ. Το 1985 ανακηρύχθηκε διατηρητέο. Κατά

στόχων του με την διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων,

τη διάρκειας της ζωής του έχει φιλοξενήσει πολλές λει-

συναυλιών, διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων δραστη-

τουργίες πριν την απόκτησή του από το Ίδρυμα Βασί-

ριοτήτων. Παράλληλα θα χορηγεί ενισχύσεις για την

λη & Μαρίνα Θεοχαράκη το 2005.

προώθηση επιμορφωτικών και επιστημονικών ερευ-

Το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη έχει στο

νών, προγραμμάτων και μελετών με αντικείμενα σχετι-

κέντρο των ενδιαφερόντων του τις εικαστικές τέχνες

ζόμενα με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

και τη μουσική στην Ελλάδα και παγκοσμίως, με κύριο

Πηγή : http://www.thf.gr/

άξονα την εμφάνιση και εξέλιξη του μοντέρνου στον

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ (συνέχεια)

Δημήτρης Βαρθολομαίος: «Στις μέρες μας, είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθείς αποκλειστικά και μόνο με την μουσική, όσο και να σε ευχαριστεί! Προσωπικά, δεν έχω αποφασίσει ακόμη, διότι είναι αρκετά δύσκολο να αποφασίσεις αν θες να ασχοληθείς με αυτό που αγαπάς ή με αυτό που θα σου προσφέρει τα ευ ζην». Αυτή η νεανική μπάντα έχει κάνει ήδη δύο live, από τα οποία στο ένα αμείφθηκε για την καλή δουλειά της!

Όμως, μερικές φορές, λόγω του σχολείου και του διαβάσματος τα παιδιά αναστέλλουν τις εμφανίσεις τους. Η τελευταία τους εμφάνιση θα γίνει πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπου θα πάρουν μέρος σε μία εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων. Τέλος, ευχαριστούμε τα παιδιά που μας αφιέρωσαν τον χρόνο τους! Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε μια τέτοια μπάντα στο σχολείο μας, καθώς έτσι οι γιορτές μας έγιναν ακόμη ομορφότερες με την μουσική τους! Μαρίνα Ντόκα


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 18

ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 6η Μαρτίου - Ημέρα κατά της βίας στα σχολεία. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η μέρα κατά της ενδοσχολικής βίας: ένα φαινόμενο που, απ’ ότι φαίνεται, παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα μας. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δημοσιεύει σύμφωνα με έρευνα ότι θύμα επιθετικής παρενόχλησης από συνομήλικους ή παιδιά διαφορετικών ηλικιών έχει πέσει το 10% του συνόλου των μαθητών στα Ελληνικά σχολεία,. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι στο 5% του μαθητικού πληθυσμού ανέρχεται το ποσοστό των θυτών, με τα αγόρια να υπερτερούν σε περιστατικά σωματικής βίας και τα κορίτσια να δρουν κυρίως λεκτικά. Τα τελευταία χρόνια η ενδοσχολική βία άρχισε να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά. Η βία διακρίνεται σε λεκτική, σωματική, ψυχολογική, κοινωνική και σεξουαλική. Ο μαθητής άλλοτε μπαίνει στην θέση του θύτη και άλλοτε στην θέση του θύματος. Η βία είναι ένα πολύ έντονο φαινόμενο στις μέρες μας. Τα κρούσματα βίας όλο και αυξάνονται. Κατά την γνώμη μας ο πόλεμος είναι η επέκταση της βίας. Η βία είναι αντίθετη στην ειρήνη και η εδραίωση της ειρήνης στην εποχή μας αποτελεί επιτακτικό αίτημα.

Η σχολική βία αποτελεί παθογένεια της εποχής και συνδυαζόμενη με την εμπορία και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών μέσα στα σχολεία καθιστά το περιβάλλον του μαθητή ιδιαζόντως επικίνδυνο. Οι λόγοι που οδηγούν στην άσκηση βίας είναι πολλοί και διαφέρουν ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων, την ιστορική συγκυρία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Στους εκλυτικούς παράγοντες περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η ελλιπής καλλιέργεια, οι καθ' έξιν βίαιες συμπεριφορές που ενισχύονται από το περιβάλλον, η φαντασίωση της βίας, οι ελλιπώς αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, η ανεπαρκής γονική υποστήριξη και επιρροή, οι άδικες τιμωρίες και η κακοποίηση των παιδιών, η φτώχεια, ο υπερπληθυσμός και ο συνωστισμός, η επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι κοινωνικές νόρμες. Η βία είναι μια μορφή έκφρασης του θυμού ή του φόβου, και αποτελεί μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση. Μαθαίνεται σε μικρή ηλικία, συνεπώς μπορεί να αποφευχθεί μέσα από πρώιμες θετικές εμπειρίες!

Στο ερώτημα 'γιατί υπάρχει βία', υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα: 'γιατί να μην υπάρχει βία'. Οι μαθητές αποστρέφονται τη βία σε πολύ υψηλά ποσοστά: το 98% εκφράζουν την αποστροφή τους σε εκδηλώσεις βίας κατά ζώων συντροφιάς, 84% διαφωνούν με την άποψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η βία είναι δικαιολογημένη και 79% δηλώνουν ότι προτιμούν να εμπλέκονται σε διαφωνίες που έχουν βίαιη κατάληξη. Ωστόσο, 7 στους 10 μαθητές και μαθήτριες δηλώνουν ότι έχουν παρατηρήσει στο σχολείο τους φαινόμενα βίας (73% στο Λύκειο). «Στο ερώτημα 'γιατί υπάρχει βία', υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα: 'γιατί να μην υπάρχει βία'» σημείωσε από την πλευρά του ο καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αθανάσιος Γκότοβος, επισημαίνοντας ότι η απουσία βίας από έναν χώρο είναι επίτευγμα και προϊόν εκπαιδευτικών πρακτικών. Το σχολείο έχει αποτύχει να κερδίσει τις καρδιές όλων των μαθητών, γιατί οι αξίες του είναι ξένες προς τις υλικές και κοινωνικές εμπειρίες πολλών μαθητών. Άρα, η απάντηση στο ερώτημα τι να κάνουμε για τα κρούσματα βίας μαθητών στο σχολείο, προϋποθέτει την απάντηση που δίνουμε στο ερώτημα: Σε ποια κοινωνία και σε ποιο σχολείο εκδηλώνονται κρούσματα βίας και πώς μπορούμε να δράσουμε σε αυτά τα πεδία;


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 19

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το παρακάτω ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από τους μαθητές που συμμετέχουν στο project “έκδοση μαθητικής εφημερίδας” και απαντήθηκε από 160 μαθητές του σχολείου μας. 1. Ποιας εθνικότητας είσαι και σε ποια θρησκεία ανήκεις; Έλληνες 71 Αλβανοί 59 Πολωνοί 1 Φιλιππινέζοι 1 Οι υπόλοιποι δεν απάντησαν ή έδωσαν αδιάφορη απάντηση 2. Υπάρχουν διάφορες εθνικότητες και θρησκείες στο σχολείο σου και ποιες είναι αυτές; Χριστιανοί Ορθόδοξοι 113 Μουσουλμάνοι 4 Καθολικοί 6 Άθεοι 9 Οι υπόλοιποι δεν απάντησαν Έλληνες ,Αλβανοί, Πολωνοί, Ουκρανοί , Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Αιγύπτιοι ,Φιλιππινέζοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Αφρικανοί, Σουδανοί , Μαροκινοί. Και άλλες αδιάφορες απαντήσεις 3. Υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα σε αλλοδαπούς μαθητές; α) ΝΑΙ 76 β) ΟΧΙ 80 γ) δεν απάντησαν 4 4. Πιστεύεις ότι οι καθηγητές αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους αλλοδαπούς από τους γηγενείς μαθητές; α) ΝΑΙ 27 β) ΟΧΙ 133 Αν ναι, για ποιον λόγο γίνεται αυτό κατά την γνώμη σας; Είναι ρατσιστές ,είναι διαφορετικοί ,για πολλούς λόγους ,δεν γνωρίζω ,επειδή είναι ζώα ,επειδή δεν καταλαβαίνουν ότι τα ελληνικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα και αυτός είναι ο λόγος που δυσκολεύοντα στα μαθήματα ,είναι φασίστες, από μίσος ,προσωπικό κόμπλεξ ,είναι προκατειλημμένοι 5. Η διαφορετική ταυτότητα υπαγορεύει και διαφορετική συμπεριφορά; α) ΝΑΙ 33 β) ΟΧΙ 96 Οι υπόλοιποι δεν ξέρω, μερικές φορές, εξαρτάται. 6. Έχεις υπάρξει μάρτυρας ρατσιστικής συμπεριφοράς; α) ΝΑΙ 104 β) ΟΧΙ 51

Οι υπόλοιποι δεν απάντησαν 7. Έχεις βιώσει ρατσιστική συμπεριφορά ή σχόλια μέσα στο σχολείο; α) ΝΑΙ 60 β) ΟΧΙ 100 Αν ναι, για ποιον λόγο; α) την θρησκεία 10 β) την εθνικότητα 28 γ) την εξωτερική εμφάνιση 26 δ) τα ρούχα 14 ε) την προσωπική ζωή 15 στ) τις σεξουαλικές προτιμήσεις 16 8. Πώς αντιμετώπισες μια ρατσιστική επίθεση; α) έχω μείνει άπραγος 42 β) το απέτρεψα 89 δεν ξέρω τίποτα, ή και τα δυο 9. Έχεις κάποια συγκεκριμένα πρότυπα και όσοι δεν τα ακολουθούν σου είναι συμπαθείς; α) ΝΑΙ 75 β) ΟΧΙ 75 Οι υπόλοιποι δεν απάντησαν 10. Πιστεύεις ότι το ποσοστό ρατσιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια; α) ΝΑΙ 51 β) ΟΧΙ 109 Επιμέλεια: Στέλλα Νούση Νταϊάνα Δήμα Δέσποινα Λαμλλάρη

Σχέδιο της μαθήτριας Ελπίδας Μανιμάνη


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 20

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Της Λίνας Ψάιλα Περιοδικό Βημαgazino 8 Απριλίου 2012

Νταήδες στο προαύλιο Τα τρία τέταρτα των μαθητών σε σχολεία της Ελλάδας έχουν αντιμετωπίσει φαινόμενα εκφοβισμού. Ειδικοί μάς μιλάνε για ένα θέμα-ταμπού, κρυμμένο πίσω από τα κάγκελα των προαυλίων Πρωί στο 9ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αττικής στα σύνορα Θησείου και Άνω Πετραλώνων. Μια ελληνική σημαία κυματίζει δίπλα σε αυτή του Δήμου Αθηναίων. Ακριβώς από κάτω, οι μαθητές βηματίζουν ρυθμικά. Προετοιμάζονται για τη μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Ο ήχος του κουδουνιού σημαίνει διάλειμμα και περίπου 750 μαθητές γεμίζουν το προαύλιο. Αρκετοί μάς παρακολουθούν με περιέργεια ή καχυποψία, όπως κάθε «ξένο» εισβολέα στον χώρο που έχουν συνηθίσει ως δικό τους. Όλα φαίνονται φυσιολογικά, όλα φαίνονται ήρεμα. Είναι; Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη VPRC σε δείγμα 700 μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 7 στους 10 μαθητές/μαθήτριες δηλώνουν ότι στη σχολική τους ζωή παρατηρούν φαινόμενα ή εκδηλώσεις εκφοβισμού και βίας στο σχολείο, ενώ υψηλότερα

όταν εκείνα έφτασαν ως την αυτοκτονία, επειδή δεν

ποσοστά καταγράφονται για τους μαθητές και τις μαθή-

μπορούσαν να αντέξουν άλλο το bullying. Χαρακτηριστι-

τριες λυκείου (73%). Υψηλό ποσοστό καταγράφηκε κυ-

κό είναι και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο

ρίως για περιστατικά χλευασμών ή εξυβρίσεων (88%)

«Bully». Το φιλμ ακολουθεί μαθητές σε σχολεία του Τέ-

όπως επίσης και διάδοσης αρνητικών σχολίων και φημών

ξας, του Μισισίπι, της Τζόρτζια και της Οκλαχόμα, το

(67%), ενώ το 44% αναφέρει περιστατικά εκφοβισμού

σχολικό έτος 2009-2010, και επικεντρώνεται στους θανά-

και απειλών, τα οποία ενέχουν και ψυχολογική διάσταση.

τους των νεαρών Τάιλερ Λονγκ και Τάι Σμόλι, οι οποίοι

Στο προαύλιο του σχολείου η ζωή συνεχίζεται, με φωνές,

αυτοκτόνησαν εξαιτίας παρενοχλήσεων. Το πρότζεκτ,

γέλια, μπάλες που αλλάζουν χέρια. Μας ξεναγεί η διευθύ-

μάλιστα, υποστήριξαν οι Μέριλ Στριπ, Τζόνι Ντεπ και η

ντρια, Γιάννα Ψίνα: «Στο σχολείο μας δεν έχουν συμβεί

Ελεν Ντετζένερις. Ο Χάρι Κόρχονεν εκπροσωπεί έναν

σημαντικά περιστατικά βίας, όπως πολλοί θέλουν να τα

διαφορετικό κόσμο. Είναι διευθυντής σε λύκειο της Φιν-

παραφουσκώνουν. Η βία υπάρχει στην ανθρώπινη φύση

λανδίας και εποπτεύει τους μαθητές του, οι οποίοι συμ-

και, όταν εκδηλώνεται, οφείλεται στο κοινωνικό και στο

μετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών στο 9ο

οικογενειακό περιβάλλον όπου μεγαλώνει το παιδί. Δεν

Λύκειο Αττικής. Τι συμβαίνει ακριβώς στον ψυχρό Βορ-

ισχυρίζομαι ότι τα παιδιά μου – γιατί έτσι αποκαλώ τους

ρά; «Η Φινλανδία είναι μια xώρα κοινωνικά πολύ ομοιο-

μαθητές μου – είναι αγγελούδια, αλλά σίγουρα η κατά-

γενής: έχουμε πολύ μικρό ποσοστό μεταναστών, πρακτι-

σταση που αντιμετωπίζω καθημερινά δεν έχει σχέση με

κά όλοι οι Φινλανδοί ανήκουμε στη μεσαία τάξη, οπότε

τα επίπεδα της ενδοσχολικής βίας που επικρατούν στα

δεν έχουμε παράγοντες που να προκαλούν εντάσεις και

εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και ιδιαίτερα των

αντιθέσεις. Τα σχολεία της Φινλανδίας είναι σχεδόν όλα

Ηνωμένων Πολιτειών» μας εξηγεί. Πράγματι, η Αμερική

δημόσια και σε όλα υπάρχει μια επιτροπή άμεσης αντιμε-

είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Σύμφωνα με

τώπισης κάθε κρίσης, υποχρεωτικά με νοσοκόμο, κοινω-

την Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας, στις ΗΠΑ περίπου

νικό λειτουργό και ψυχολόγο, μαζί με τον διευθυντή.

40%-80% των μαθητών πέφτουν θύματα ενδοσχολικής

Έτσι, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται άμεσα, προτού

βίας κάποια στιγμή στη ζωή τους, ενώ συνολικά 13 εκα-

εξελιχθεί σε κάτι σοβαρότερο» εξηγεί. Στην Ελλάδα, α-

τομμύρια μαθητές εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά

σφαλώς, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Οι ε-

κάθε χρόνο. Ακόμη χειρότερα, πέφτουν βροχή τα tweets

μπειρίες λειτουργούν αντί επεξήγησης. Καθηγήτρια σε

συμπαράστασης σε γονείς που έχασαν τα παιδιά τους

δημόσιο γυμνάσιο, στην περιοχή του Παπάγου, μας εξη-


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 21 ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

γεί: «Πολλοί δεν λαμβάνουν σοβαρά την περίπτωση της

σχολική βία. Επίσης, δεν γνωρίζαμε πόσο είχαν επιδεινω-

ψυχολογικής βίας. Πέρυσι είχα στη Β΄ Γυμνασίου έναν

θεί τα πράγματα με τη φοίτηση παιδιών μεταναστών, τα

άριστο μαθητή, ο οποίος ήταν αρκετά ανασφαλής. Κάθε

οποία, αν και δεν υστερούσαν μαθησιακά σε τίποτα από

φορά που σήκωνε το χέρι του, μια ομάδα συμμαθητών

τους συμμαθητές τους, έπεφταν θύματα ρατσιστικής

του τον εξευτέλιζε διαρκώς. Αποτέλεσμα ήταν να σταμα-

νοοτροπίας. Ολο αυτό συνέβαινε και παλιότερα, κυρίως

τήσει να συμμετέχει στο μάθημα και μάλιστα στο τρίτο

όμως εκτός σχολείου» είχε σημειώσει η Αλίκη Γιωτοπού-

τρίμηνο οι βαθμοί του έπεσαν κάτω από τη βάση. Χρειά-

λου - Μαραγκοπούλου, πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής

στηκε να ειδοποιήσω τον διευθυντή του σχολείου, καθώς

Μελέτης Ομαδικής Ενδοσχολικής Βίας, στην εισαγωγή

και τον ίδιο, και με τη βοήθεια της κοινωνιολόγου προ-

του βιβλίου «Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεί-

σπαθήσαμε να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή του. Εφέ-

α».

τος τα πηγαίνει πολύ καλύτερα». Αντίθετα με την κοινή

Στην οδό Ασκληπιού, λίγο πριν από τη λεωφόρο Αλεξάν-

αντίληψη, η εκδήλωση βίας δεν περιορίζεται στα δημόσια

δρας, μας υποδέχεται η Βάντα Τσέλιου, διευθύντρια του

εκπαιδευτικά ιδρύματα υποβαθμισμένων περιοχών. Οι

46ου Γυμνασίου Αττικής. Το οίκημα είναι ένα όμορφο,

τσακωμοί, οι βρισιές, η καταστροφή σχολικής περιουσίας

νεοκλασικό σπίτι των αρχών του 20ού αιώνα με εσωτερι-

βρίσκονται παντού και μπορούν να εκδηλωθούν με ασή-

κή αυλή, το οποίο στην περίοδο του Μεσοπολέμου δια-

μαντη αφορμή: «Σε πολλές περιπτώσεις η οικονομική

μορφώθηκε σε σχολείο και φιλοξενεί σήμερα περίπου

επιφάνεια των γονέων βοηθά ώστε να συγκαλύπτονται

250 μαθητές. Η Βάντα Τσέλιου επισημαίνει ότι σημαντικό

κάποια περιστατικά, ενώ κάποια ακραία συμβάντα δεν

ρόλο στην πρόληψη των φαινομένων ενδοσχολικής βίας

φτάνουν ποτέ στις αίθουσες των δικαστηρίων. Για να το

παίζει η επιτήρηση των χώρων του σχολείου από τους

θέσουμε πιο απλά, η διαφορά δεν εντοπίζεται τόσο στην

εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. Σε αυτό βοηθά και η

περιοχή όπου συμβαίνουν τα περιστατικά, αλλά στο πο-

κατάλληλη κτιριακή διαμόρφωση του ίδιου του σχολείου.

σοστό αυτών που γίνονται γνωστά» λέει ο αντιπρόεδρος

«Εδώ δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, διότι είναι εύκο-

του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ

λο να έχουμε εποπτεία του χώρου. Κάθε περιστατικό

(Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης), Παύλος

αντιμετωπίζεται άμεσα, όχι μέσω τιμωρίας και αυστηρής

Χαραμής. Η βία στα σχολεία ήταν για πολύ καιρό ένα

επιβολής εξουσίας, αλλά με τρόπο που βοηθά το παιδί να

ζήτημα-ταμπού, ωστόσο μια σειρά περιπτώσεων που

καταλαβαίνει τη σημασία της πράξης του. Γιατί, κακά τα

βγήκαν στην επιφάνεια, όπως η εξαφάνιση του 11χρονου

ψέματα, ένα παιδί γυμνασίου είναι ακόμη σε στάδιο δια-

Αλεξ Μεσχισβίλι, στις 3 Φεβρουαρίου του 2006, αλλά και

μόρφωσης του χαρακτήρα του. Μπορεί να δει την παρα-

οι καταγγελίες για βιασμό μαθήτριας σε σχολείο της Αμα-

βατικότητα σαν κάτι συναρπαστικό ή ως μια διέξοδο σε

ρύνθου. Οι δύο ομιχλώδεις υποθέσεις έδωσαν το

έντονα συναισθήματα που δεν μπορεί ακόμη να διαχειρι-

έναυσμα για περαιτέρω ευαισθητοποίηση. Έτσι, τον Ιού-

στεί...» εξηγεί και συμπληρώνει: «Στο σχολείο μας

νιο του 2006, ιδρύθηκε η Ειδική Επιτροπή Μελέτης Ομα-

έχουμε μαθητές δέκα διαφορετικών εθνικοτήτων, ωστό-

δικής Ενδοσχολικής Βίας. «Ως τότε μας διέφευγε η σοβα-

σο κανένα φαινόμενο σχολικής βίας δεν σχετίστηκε ποτέ

ρότητα του αριθμού και του είδους των επιθέσεων, επι-

με αυτό. Μπορεί να τσακωθούν για οποιονδήποτε άλλον

κρατούσε σιωπή σε ό,τι αφορά την οργανωμένη ενδο-

λόγο, ποτέ όμως για την εθνικότητά τους. Η νέα γενιά


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 22 ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα σε αυτά τα θέματα».

μαθητή με τον οποίο είχε του

διαφορές ο γιος της» διηγεί-

«συστηματικού νταή»; «Είναι εκείνος που πουλάει... μα-

ται διευθυντής σε σχολείο

γκιά όπου μπορεί. Παριστάνει τον δυνατό και αναζητεί τα

της Αθήνας. «Με τους μαθη-

θύματά του ανάμεσα στους πιο αδύναμους» θα μας πει ο

τές μας, με τον έναν ή τον

Κώστας Θεριανός, διευθυντής στο 19ο Γυμνάσιο, στην

άλλον τρόπο, τελικά τα κα-

περιοχή Αγίου Μελετίου, και συμπληρώνει: «Αντίθετα με

ταφέρνουμε να συνεννοη-

αυτό που πιστεύουμε, οι νταήδες είναι άτομα που θέλουν

θούμε. Με κάποιους από

να βρίσκονται στο σχολείο περισσότερο από οποιονδήπο-

τους γονείς όμως έχουμε

τε άλλον μαθητή. Οταν επιστρέφουμε από τις διακοπές

μεγαλύτερο πρόβλημα…».

Υπάρχει,

άραγε,

ένα

συγκεκριμένο

προφίλ

του Πάσχα ή των Χριστουγέννων, είναι οι πρώτοι οι ο-

Έτσι, μια σειρά από σχεδιασμένες εξωσχολικές δραστη-

ποίοι θα περιμένουν πίσω από τα κάγκελα για να μπουν

ριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν συσταθεί

στο προαύλιο του σχολείου. Εδώ νιώθουν αρχηγοί, νιώ-

προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση περιστα-

θουν οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, κάτι που προφανώς

τικών εκφοβισμού, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα

δεν ισχύει έξω από τους τοίχους του σχολείου». Πέρα

«Παρέμβαση για την πρόληψη του φαινομένου του σχο-

από τη λεκτική βία, τις ύβρεις, την ψυχολογική πίεση,

λικού εκφοβισμού». «Αυτά είναι πεντάμηνης διάρκειας,

όπως η απομόνωση και οι απειλές, τη σωματική και τη

ένα δίωρο την εβδομάδα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-

σεξουαλική παρενόχληση, πρόσφατα έχει παρατηρηθεί

ση, και υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος σε

και έξαρση της θυματοποίησης μαθητών μέσα από το

εθελοντική βάση, από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Κλειδί

Ιnternet, μέσω του αποκαλούμενου «cyber-bullying».

στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις είναι η εμπλοκή των

Άλλωστε, ήδη από την ηλικία των εννέα ετών, οι μαθη-

γονέων και η αντιμετώπιση περιστατικών γίνεται σε συ-

τές έχουν πλέον τουλάχιστον έναν λογαριασμό στο Face-

νεργασία των σχολικών μονάδων με τους Συμβουλευτι-

book. «Το cyber-bullying μπορεί να εκδηλωθεί με τη

κούς Σταθμούς Νέων» λέει η Μαίρη Χιόνη, MSc Προαγω-

μορφή της φωτογράφισης προσωπικών στιγμών του θύ-

γής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος

ματος και την κυκλοφορία τους στο Διαδίκτυο. Πέρυσι

του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγω-

είχαμε ένα περιστατικό με δύο μαθήτριες που ανταγωνί-

γής Υγείας. Ένας από τους πλέον κατάλληλους και ευφά-

ζονταν η μία την άλλη. Η μία, μάλιστα, μπήκε στη σελίδα

νταστους τρόπους για να διαδοθεί αυτό το μήνυμα στον

της άλλης στο Facebook και έγραφε κακόβουλα σχόλια ή

κόσμο των παιδιών είναι μέσα από το παραμύθι, όπως

διέδιδε φήμες. Χρειάστηκε να καλέσουμε τους γονείς των

αυτό που έγραψε ο διεθνούς φήμης συγγραφέας Ευγένι-

παιδιών και τις ίδιες, και με τη βοήθειά τους το ζήτημα

ος Τριβιζάς, με τίτλο «Το κουνέλι με το μαντολίνο», και

αντιμετωπίστηκε εύκολα» επισημαίνει η Βάντα Τσέλιου.

μοιράστηκε στην ημερίδα με θέμα «Παιδική Βία: Δεν

Και αν η επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς

κλείνουμε τα μάτια» που οργανώθηκε στο Ζάππειο από

των μαθητών που εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικής

την Ελληνογερμανική Αγωγή υπό την αιγίδα του Εθνικού

βίας είναι απαραίτητη στη διαδικασία αντιμετώπισης του

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ενώ έχει

προβλήματος, μερικές φορές αυτή η παρέμβαση προκα-

διαπιστωθεί ότι σε χώρες όπως η Νορβηγία και η Αγγλία,

λεί προβλήματα στους εκπαιδευτικούς. Οι ανώνυμες απα-

όπου τα σχολεία εφάρμοσαν σε συνεργασία με τους γο-

ντήσεις τους είναι χαρακτηριστικές. «Κάποιες από τις

νείς μια συγκεκριμένη πολιτική ενάντια στη βία, τα κρού-

οικογένειες είναι εριστικές, οι περισσότερες όμως κατα-

σματα βίας μειώθηκαν μέσα σε δύο χρόνια κατά 50%,

βάλλουν προσπάθειες για την επίλυση του προβλήμα-

στην Ελλάδα δεν έχουμε δει ακόμη παρόμοια αποτελέ-

τος» διαβάζουμε σε μία από τις απαντήσεις στην ερώτη-

σματα. Άλλωστε, πώς να ζητήσεις από ένα παιδί να μην

ση «Πώς αντιδρά συνήθως η οικογένεια του δράστη;»,

αναπαράγει τη βία και την εχθρότητα που βιώνει στην

στο σχετικό ερωτηματολόγιο του Κέντρου Μελετών και

καθημερινότητά του; Αν σκεφτούμε το σχολείο ως μια

Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ. «Η οικογένεια έχει την τάση να

μικρογραφία της κοινωνίας, η εξίσωση γίνεται πιο απλή:

θεωρεί το παιδί της αθώο ή παρασυρμένο» σημειώνει

Μέχρι να συσταθεί μια ώριμη, ειρηνική και άξια κοινωνία

ένας άλλος εκπαιδευτικός στην ίδια ερώτηση, ενώ υπάρ-

προς μίμηση, οι επίδοξοι νταήδες θα συνεχίζουν, κατ’

χουν και πιο ακραία περιστατικά: «Μια μητέρα μπήκε

εικόνα και καθ’ ομοίωσιν, το έργο που εκτυλίσσεται έξω

ωρυόμενη στην αυλή του σχολείου και επιτέθηκε σε έναν

από τα κάγκελα του σχολείου.


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 23

Το αληθινό παραμύθι της βίας

από τον Ευγένιο Τριβιζά

«Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και πολυδιάστατο φαινόμενο, η έκταση και η σοβαρότητα του οποίου δύσκολα αναγνωρίζονται. Κυρίως επειδή τα θύματα φοβούνται να το εξομολογηθούν, οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να το χειριστούν και τα σχολεία διστάζουν να το παραδεχτούν λόγω του αρνητικού αντίκτυπου που θα έχει στην εικόνα και στη φήμη τους.. . Η σχολική βία ξεκινάει από κοροϊδευτικές παρατηρήσεις, προσβλητικές εκφράσεις, διασπορά ψιθύρων με στόχο τον στιγματισμό και αποκλεισμό του θύματος από σχολικές παρέες, κλιμακώνεται με την καταστροφή ή κλοπή αντικειμένων ιδιοκτησίας του, συχνά εκτρέπεται σε σωματική βία. Στην αρχή απλά σπρωξίματα και στη συνέχεια ακραίες μορφές επιθετικότητας. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει να γίνεται ο εκφοβισμός διαδικτυακά ή με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα. Σκηνές βίας βιντεοσκοπούνται και διανέμονται ευρύτατα, καθιστώντας την εμπειρία ακόμη πιο επώδυνη για τα θύματα και οδηγώντας τα ακόμη και στην αυτοκτονία. Είναι σφάλμα να πιστεύουμε ότι το φαινόμενο ξεκινάει και σταματάει στα σχολεία. Έχει βαθιές ρίζες και μακροπρόθεσμα καταστρεπτικές για την κοινωνία συνέπειες. Οι συμπεριφορές παγιώνονται και επαναλαμβάνονται στην οικογένεια, στον στρατό, στον εργασιακό χώρο. Εγκληματολογικές έρευνες δείχνουν ότι το επιθετικό παιδί στο σχολείο είναι ο αυριανός άντρας που θα κακοποιεί τη σύζυγό του. Αλλά και οι θύτες, σύμφωνα με έρευνες του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου, είναι πολλές φορές θύματα σωματικής τιμωρίας, οικογενειακής βίας και βλαπτικών επιρροών της τηλεόρασης. Τα σχολεία πρέπει να ξεκινάνε όχι με την υπόθεση ότι είναι απίθανο να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά στους χώρους τους, αλλά αντίθετα ότι είναι πολύ πιθανόν και να καταστρώνουν εμπεριστατωμένα σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος. Το θέμα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων στην τάξη, οι σχολικές βιβλιοθήκες να εφοδιάζονται με παιδικά βιβλία σχετικού περιεχομένου, οι διάδρομοι, οι αυλές και οι δυσπρόσιτοι χώροι να επιτηρούνται τακτικά και οι μαθητές να ενθαρρύνονται να εκμυστηρεύονται στους διδάσκοντες τα παράπονά τους, πράγμα το οποίο βέβαια προϋποθέτει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και η δημοσιοποίησή της θα βοηθούσε αρκετά. Kαλό θα είναι ο γονιός να ρωτάει το παιδί του πώς του φέρονται οι συμμαθητές του, ιδίως αν το παιδί βρίσκει δικαιολογίες για να μην πηγαίνει στο σχολείο, παραπονιέται συχνά ότι είναι άρρωστο τα πρωινά, κάνει σκασιαρχείο, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στη μελέτη, επιστρέφει από το σχολείο με γρατσουνιές, μελανιές, ρούχα σκισμένα ή βιβλία κατεστραμμένα, κλείνεται στον εαυτό του, αρχίζει να ψευδίζει, δεν έχει όρεξη για φαγητό, ζητάει παραπάνω χαρτζιλίκι, αρχίζει να κλέβει, φέρεται με επιθετικό τρόπο στα μικρότερα αδέλφια του, κλαίει τα βράδια στο κρεβάτι ή τυραννιέται από εφιάλτες, ή προτιμάει να κάνει παρέα με ενηλίκους παρά με παιδιά. Όλα αυτά μπορεί να οφείλονται σε πολ-

λούς και διάφορους λόγους, αλλά καλό θα είναι ο γονιός να ερευνά το θέμα διακριτικά και να επικοινωνεί με το σχολείο, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι γονείς των παιδιών που ασκούν βία και να παραπέμπονται ενδεχομένως στις κατάλληλες υπηρεσίες. Ας μην ξεχνάμε ότι συχνά χρήζουν βοηθείας όχι μόνο τα παιδιά τα οποία υφίστανται, αλλά και τα παιδιά τα οποία ασκούν βία, καθώς και οι οικογένειές τους. Επίσης, δεν αποκλείεται οι ιδιότητες του θύτη και του θύματος να συμπίπτουν στο ίδιο παιδί». σωματικής τιμωρίας, οικογενειακής βίας και βλαπτικών επιρροών της τηλεόρασης. Τα σχολεία πρέπει να ξεκινάνε όχι με την υπόθεση ότι είναι απίθανο να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά στους χώρους τους, αλλά αντίθετα ότι είναι πολύ πιθανόν και να καταστρώνουν εμπεριστατωμένα σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος. Το θέμα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων στην τάξη, οι σχολικές βιβλιοθήκες να εφοδιάζονται με παιδικά βιβλία σχετικού περιεχομένου, οι διάδρομοι, οι αυλές και οι δυσπρόσιτοι χώροι να επιτηρούνται τακτικά και οι μαθητές να ενθαρρύνονται να εκμυστηρεύονται στους διδάσκοντες τα παράπονά τους, πράγμα το οποίο βέβαια προϋποθέτει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και η δημοσιοποίησή της θα βοηθούσε αρκετά. Kαλό θα είναι ο γονιός να ρωτάει το παιδί του πώς του φέρονται οι συμμαθητές του, ιδίως αν το παιδί βρίσκει δικαιολογίες για να μην πηγαίνει στο σχολείο, παραπονιέται συχνά ότι είναι άρρωστο τα πρωινά, κάνει σκασιαρχείο, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στη μελέτη, επιστρέφει από το σχολείο με γρατσουνιές, μελανιές, ρούχα σκισμένα ή βιβλία κατεστραμμένα, κλείνεται στον εαυτό του, αρχίζει να ψευδίζει, δεν έχει όρεξη για φαγητό, ζητάει παραπάνω χαρτζιλίκι, αρχίζει να κλέβει, φέρεται με επιθετικό τρόπο στα μικρότερα αδέλφια του, κλαίει τα βράδια στο κρεβάτι ή τυραννιέται από εφιάλτες, ή προτιμάει να κάνει παρέα με ενηλίκους παρά με παιδιά. Όλα αυτά μπορεί να οφείλονται σε πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά καλό θα είναι ο γονιός να ερευνά το θέμα διακριτικά και να επικοινωνεί με το σχολείο, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι γονείς των παιδιών που ασκούν βία και να παραπέμπονται ενδεχομένως στις κατάλληλες υπηρεσίες. Ας μην ξεχνάμε ότι συχνά χρήζουν βοηθείας όχι μόνο τα παιδιά τα οποία υφίστανται, αλλά και τα παιδιά τα οποία ασκούν βία, καθώς και οι οικογένειές τους. Επίσης, δεν αποκλείεται οι ιδιότητες του θύτη και του θύματος να συμπίπτουν στο ίδιο παιδί».


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 24

Γιορτή 25ης Μάρτιου Στις 23-03-2012 ημέρα Παρασκευή παρακολουθήσαμε την γιορτή του σχολείου μας για την 25η Μαρτίου. Υπήρχε σημαντική παρουσία μαθητών και καθηγητών. Όλοι οι μαθητές είχαν αγωνία για το τι επρόκειτο να γίνει, τι θα παρουσιάσουν τα παιδιά του θεατρικού και η χορωδία που θα τραγουδούσε. Η γιορτή οργανώθηκε από την κα. Λαφτσίδου και η χορωδία συντονίστηκε από την κα. Σώχου. Η ομιλία της κα. Σώχου με επιβλητικότητα και σοβαρότητα μας εισήγαγε στην εποχή του 1821 και στο πνεύμα του αγώνα. Αλλά και ο κος. Λοϊζίδης μας συγκίνησε

με

την

απαγγελία

του

ποιήματος

«Ρωμιοσύνη». Στη συνέχεια τα παιδιά παίξανε το θεατρικό «Ο Αστραπόγιαννος». Υπήρχαν ωραίες ερμηνείες, τα λόγια ήταν λεβέντικα , γεμάτα ελπίδα στην αρχή , ανατροπές κατά τη διάρκεια του θεατρικού και συγκίνηση στο τέλος. Αφού τελείωσε το θεατρικό , το κοινό χειροκροτούσε όρθιο , γεμάτο θαυμασμό και ενθουσιασμό. Μετά

από

αυτό,

μια

ομάδα

παιδιών

χόρεψε

«χασάπικο» και έδωσε ένα όμορφο τελείωμα στη γιορτή και χαρούμενη διάθεση στο όλο πνεύμα εκείνης της ημέρας. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από το «χασάπικο» και την χορωδία που τραγουδούσε το τραγούδι «Να ‘τανε το ‘21». Το κοινό χειροκροτούσε με ρυθμό και στεκόταν όρθιο τραγουδώντας. Τέλος σηκώθηκαν όλοι και έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Μαρία Χριστίνα Μπότσογλου Φωτεινή Μαρμαρά

ΑΓΑΠΗ Αγάπη. Έννοια συγχυσμένη και τρελά ερωτευμένη. Αγάπη είναι η ευσπλαχνία συμπόνια και η ξεχωριστή γοητεία. Είναι ο ρομαντισμός και μαζί του ο ερωτισμός. Είναι το ξεχωριστό πάθος που νιώθεις για κάτι σαν λάθος. Είναι το "σ΄ αγαπώ" να ακούς από χείλη μακρινά και η ομορφιά του έρωτα από δυο μάτια αντικριστά. Είναι το όνειρο μιας ζωής με το πάθος μιας στιγμής. Αγάπη. Έννοια συγχυσμένη και τρελά ερωτευμένη. Αλεξάνδρα Γκίκα Γ1


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 25

Συνέντευξη της καθηγήτριας βιολογίας Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 1. Πόσα χρόνια ασκείτε το επάγγελ-

9. Ποιες δυσκολίες συναντήσατε στο

μα της καθηγήτριας;

ξεκίνημά σας ως καθηγήτρια;

5 χρόνια.

Δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερες δυσκολίες,

2. Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτό το

άλλα αρχικά έπρεπε να βρω την ισορροπί-

επάγγελμα;

α ανάμεσα σε δυο πράγματα: στην επιβο-

Γιατί αγαπώ πολύ την επικοινωνία με

λή της τάξης και στην καλή σχέση με

τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τα παι-

τους μαθητές. Η ισορροπία έρχεται με

διά.

την εμπειρία.

3. Είσαστε ικανοποιημένη από αυτό

10. Θέλατε από την αρχή των σπου-

το επάγγελμα; Αρκετά, αν και θα μπορούσαν να υπάρ-

δών σας να διδάξετε ή στην πορεία προέκυψε;

ξουν καλύτερες συνθήκες.

Στην πορεία με κέρδισε η εκπαίδευση.

4. Οι εντυπώσεις σας από το σχο-

11. Θεωρείτε ότι κάποιες φορές λό-

λείο (έμψυχο δυναμικό και κτήριο); Υπάρχουν αρμονικές σχέσεις και με τους καθηγητές και με τα παιδιά. Όσον αφορά το κτήριο έχει παράδοση και καλή θέα. 5. Θεωρείτε απαραίτητες τις αλλαγές για το εκπαιδευτικό σύστημα που προτείνει το Υπουργείο; Όχι, κάποιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά όχι αυτές που προτείνει το Υπουργείο. 6. Αν και πώς επηρεάζει η καθημερινή επαφή με τα παιδιά την προσωπική σας ζωή; Δεν επηρεάζεται η ζωή μου από την δουλειά , όπως και η υπόλοιπη ζωή μου δεν παρεμβάλλεται στη δουλειά μου. 7. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να βγείτε νωρίτερα στην σύνταξη με τις ίδιες οικονομικές απολαβές τι θα διαλέγατε και γιατί; Είναι νομίζω μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα . Δεν θα έμπαινα καν στην διαδικασία να διαλέξω την συνταξιοδότηση. 8. Ποιο άλλο επάγγελμα θα μπο-

γω της εμφάνισή σας και του νεαρού της ηλικίας σας είστε αντικείμενο θαυμασμού από τα αγόρια; Θεωρώ ότι είμαι προσιτή στους μαθητές και εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας μου αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο. 12. Νομίζετε (λόγω του νεαρού της ηλικίας σας και της εμφάνισής σας) ότι οι μαθητές σάς αισθάνονται πιο πολύ σαν φίλη παρά σαν καθηγήτρια; Ναι, το αισθάνομαι. Αυτό εισπράττω περισσότερο από την συμπεριφορά των μαθητών. 13. Θεωρείτε ότι κάποιες φορές δείχνετε περισσότερη οικειότητα στους μαθητές από ότι θα έπρεπε; Ναι ,κάποιες φορές ίσως να έχω υπερβεί το όριο χωρίς αυτό απαραίτητα να φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. 14. Πώς σας αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί σας όταν πρωτοήρθατε στο σχολείο, με εγκαρδιότητα κλπ.; Ήταν ζεστό το κλίμα ,με αντιμετώπισαν με εγκαρδιότητα στην πλειοψηφία τους.

ρούσατε να είχατε επιλέξει; Στο ίδιο αντικείμενο που έχω σπουδάσει θα μπορούσα να είχα δουλέψει σε κάποιο ερευνητικό κέντρο.

Επιμέλεια: Ορέστης Κέφης, Ρίγκερτ Μπαλλίου, Δημήτρης Σταμόπουλος, Σταύρος Χάϊδος


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 26

; Α Μ Ε Ν Ι Σ Ε ΠΑ Μ Επιμέλεια: Μάργα Δήμητρα και Μάτα Αρτενίσα

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Great

Expectations

(Μεγάλες Προσδοκίες)

έναν κατάδικο ο οποίος

βαία, καθώς η εντυπωσιακή

αναγκάζει τον Φιν να τον

Εστέλα τον αντιμετωπίζει με

Σε μια μικρή πόλη της Φλό-

βοηθήσει να δραπετεύσει.

σνομπισμό που επιβάλει η

ριντα

Με αυτή την οδυνηρή ε-

έστω και ξεπεσμένη πια αρι-

Μπελ ζει με την αδελφή του

μπειρία

στοκρατική της καταγωγή.

Μάγκι και τον θείο του Τζόε.

μυαλό του ο Φιν δέχεται

Σκηνοθεσία:

Η ζωή τους είναι ήσυχη, σχε-

μια πρόσκληση από την

Cuarón

δόν μονότονη, τα οικονομικά

μισότρελη

Πρωταγωνιστούν:

τους μόλις που τους επιτρέ-

τζμουρ, την πλουσιότερη

Gwyneth

πουν να επιβιώνουν, αλλά ο

γυναίκα της περιοχής για

Hawke,

μικρός Φιν όχι μόνο απολαμ-

να επισκεφτεί το αρχοντι-

Hank Azaria, Chris Cooper,

βάνει τη ρουτίνα της ζωής,

κό της. Μέσα σε ένα επι-

Robert

αλλά βρίσκει το κουράγιο και

βλητικό οίκημα που βρί-

Mostel, Kim Dickens

την έμπνευση να αποτυπώ-

σκεται στα όρια της κα-

ο

οκτάχρονος

Φιν

χαραγμένη

Νόρα

στο

Ντί-

νει στα τετράδιά του, μέσα

τάρρευσης ο Φιν θα συνα-

από τις πολύχρωμες ζωγρα-

ντήσει την ανιψιά της Νό-

φιές του, τις πανέμορφες

ρας, την εντεκάχρονη Ε-

εικόνες της θάλασσας. Η

στέλα. Ο έρωτας του Φιν

είσοδος του Φιν στον κόσμο

είναι σχεδόν κεραυνοβό-

των ενηλίκων σημαδεύεται

λος, αλλά δυστυχώς τα

από την συνάντησή του με

αισθήματα δεν είναι αμοι-

Alfonso

Paltrow, Anne De

Ethan

Bancroft,

Niro,

Josh

Corpse Βride (Η νεκρή νύφη) Η ιστορία διαδραματίζεται

ντρεύεται. Στο μεταξύ η

τον 19ο αιώνα σε ένα χωριό

εν ζωή αγαπημένη του,

της Ευρώπης. Εκεί συναντά-

στον πάνω κόσμο, η Βι-

με τον Βίκτωρ, έναν νεαρό

κτόρια, τον αναζητά. Ο

άντρα ο οποίος βρίσκεται

Βίκτωρ μαγεύεται από το

τυχαία στον κόσμο των νε-

μακάβριο και σαγηνευτικό

κρών. Στην εξερεύνηση που

τοπίο στο οποίο έχει βρε-

κάνει στον κάτω κόσμο συ-

θεί και διαπιστώνει ότι

ναντάει

είναι

μια

μυστηριώδη

νεκρή νύφη, την οποία πα-

ενδιαφέρονoν

και

εύθυμο συγκριτικά με τον,

μέχρι τώρα, στεγνό και

τρόπο Τις φωνές τους δανείζωής του. Συνειδητοποιεί, ζουν οι ηθοποιοί: ΤΖΟόμως, ότι η φλόγα της ΝΙ ΝΤΕΠ, ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΙ, κρύο

βικτοριανό

πραγματικής αγάπης παρα- ΕΜΙΛΙ ΓΟΥΑΤΣΟΝ, ΑΛμένει ζωντανή όπου κι αν ΜΠΕΡΤ ΦΙΛΕΙ, ΕΛΕΝΑ βρίσκεται. Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ

ΜΠΟΝΑΜ

ΚΑΡΤΕΡ,

ΤΣΑΡΝΤ ΓΚΡΑΝΤ.

ΡΙ-


46ο Βήμα Μάιος 2012

”9” H TAINIA

Ο '9', μια μικρή πάνινη κούκλα, ζωντανεύει στο εργαστήριο ενός επιστήμονα που κείτεται νεκρός στο πάτωμα. Μέσα στη σύγχυσή του αρπάζει ένα στρογγυλό μαραφέτι και το κρύβει στο σώμα του χωρίς να γνωρίζει ακόμα τη δύναμη του. Ανοίγει το παράθυρο. Τα κτίρια είναι κατεστραμμένα και μια θανατερή ατμόσφαιρα κυριαρχεί. Βλέπει από μακριά κίνηση στο δρόμο και τρέχει να προλάβει. Είναι μια άλλη πάνινη κούκλα με τον αριθμό '2', που τον τροποποιεί και πλέον ο '9' μπορεί να μιλήσει. Ένας αποκρουστικός ήχος ακούγεται που προκαλείται από μια τερατώδη μηχανή. Ο '9' κρύβεται αλλά η μηχανή καταφέρνει και τον τραυματίζει. Ο '2' αιχμαλωτίζεται. Όταν ο '9'συνέρχεται, βρίσκεται σε ένα καταφύγιο με περισσότερους όμοιούς του με αρχηγό τον '1'. Παρόλη την προτροπή του '1' να μείνει κρυμμένος στο καταφύγιο, ο '9'

Σελίδα 27 θα πείσει τον '5' να επιχειρήσουν

κάτω από ακραίες συνθήκες. Ανα-

να σώσουν τον '2'. Η περιπέτεια

δεικνύουν την αγνή ομαδικότητα

αρχίζει και θα είναι πιο δύσκολη

που προκύπτει μόνο σε τέτοιες

απ' ότι είχε φανταστεί.

καταστάσεις.

Ύστερα από την μικρού μήκους

Η ομαδικότητα βέβαια φτιάχνεται

ταινία που προτάθηκε για Oscar το

μέσα στη διαφορετικότητα. Δεν

2005, ο Shane Acker σε συνεργα-

είμαστε μόνο διαφορετικοί μεταξύ

σία με τον Tim Burton και τον

μας αλλά και διαφορετικοί μέσα

Timur Bekmambetov παρουσιάζει

μας. Η μικρή κοινωνία που δημι-

την μεγαλύτερη μήκους έκδοση

ουργείται στο «9», είναι μια ακρι-

του «9». Η απλότητα και η ευ-

βής αναπαράσταση της δικής μας

στροφία είναι ξανά τα κύρια χαρα-

'μεγάλης' κοινωνίας. Μιας κοινωνί-

κτηριστικά ενός πολύ καλοφτιαγ-

ας που, χωρίς να προσπαθήσει

μένου animated φιλμ.

πολύ, μπορεί να είναι όμορφη,

Η εξαιρετική απεικόνιση ενός λιτού

γιατί η ομορφιά χωρίς προσπάθεια

ήρωα προσδίδει δυναμική στη ται-

είναι πραγματική ομορφιά. Μπορεί

νία, που δεν χρειάζεται φανταχτε-

λοιπόν η πάνινη κούκλα να φαίνε-

ρά κατασκευάσματα για να απογει-

ται κουρελιασμένη, σαν κάτι που

ωθεί. Βλέποντας τον '9' και τις υ-

δεν θα έδινες στο παιδί σου για να

πόλοιπες όμοιες κούκλες του δεν

παίξει, αλλά η απλότητα και η δύ-

μπορείς παρά να χαμογελάσεις, να

ναμή της είναι αυτά που την κά-

ταυτιστείς, ακόμα και να αγαπήσεις

νουν όμορφη και γαλήνια.

τις κινήσεις τους και την πεισματά-

Το animated φιλμ τριών οραματι-

ρικη φυσιογνωμία τους. Μια φυσι-

στών του κινηματογράφου, δεν

ογνωμία που σε κερδίζει από την

μπορεί παρά να σε αιχμαλωτίσει

πρώτη στιγμή.

και να ταυτίσει την συμπάθειά σου

Το «9» είναι ένας θρίαμβος της

με τις προσπάθειες των ηρώων

ανθρώπινης ανάγκης για επιβίωση.

του, που αν και μικροσκοπικοί δεν

Μπροστά στον κίνδυνο του αφανι-

διαψεύδουν τις προσδοκίες που

σμού ο άνθρωπος 'ξεχνάει να θυ-

γεννιούνται στο θεατή από τη

μηθεί ότι φοβάται' και ενώνει τις

πρώτη στιγμή της ταινίας. Οι κού-

δυνάμεις του για να πετύχει το

κλες παλεύουν για να συνεχιστεί η

δύσκολο ή ίσως και το ακατόρθω-

ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρό-

το. Ο '9' και οι φίλοι του αντιπρο-

πο, μια προσπάθεια που έχει αντί-

σωπεύουν την εσωτερική δύναμη

κρισμα αν -και μόνο αν- μάθεις να

και εφευρετικότητα του ανθρώπου

σέβεσαι το 'δώρο' της απόλυτα.

1922: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ τυρίες από το μυθιστόρημα «Το ΣΜΥΡΝΗΣ (Η ΤΑΙΝΙΑ) Ταινία του Νίκου Κούνδουρου που αναφέρεται στην πυρπόληση και καταστροφή της Σμύρνης της Μικράς Ασίας και στην γενοκτονία των Ελλήνων κατοίκων της, στις 14 Σεπτεμβρίου 1922, από τους Νεότουρκους του Κεμάλ, με σκοπό την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού κράτους. Η ταινία βασίστηκε σε αυθεντικές μαρ-

νούμερο 31328» του Ηλία Βενέζη και στην οποία απαγόρευσαν την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μια ταινία που όχι μόνο κατέγραψε τη βαρβαρότητα των Νεοτούρκων, αλλά ανέδειξε και την Ελλαδική νοοτροπία των Νεοελλήνων να συγκαλύπτουν για λόγους σκοπιμότητας τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 28

Sleepy Hollow (Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη) Είμαστε στα τέλη του 18ου αιώνα του όλα τα επιστημονικά εργαλεία στη Νέα Υόρκη, όπου ένας εκκε- του για να διαλευκάνει την υπόθεση, ντρικός αστυνόμος, ο Ίκαμποντ μόνο που όταν φτάνει στο χωριό του Κρέιν (Τζόνι Ντεπ), είναι από τους Sleepy Hollow μαθαίνει ότι οι κάτοιπρώτους που εφαρμόζουν τις όχι κοι θεωρούν υπεύθυνο για τους φόκαι τόσο αποδεκτές εκείνη την ε- νους έναν ακέφαλο καβαλάρη! Πεποχή επιστημονικές μεθόδους για πεισμένος ότι ο δολοφόνος είναι ένας την ανεύρεση των ενόχων. Οι α- κοινός άνθρωπος με σάρκα και οστά, νώτεροί του τον στέλνουν σε ένα προσπαθεί να λύσει την υπόθεση. μέρος που λέγεται Sleepy Hollow, Σκηνοθεσία: Tim Burton για να ερευνήσει μία σειρά από Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, φόνους με ένα ιδιαίτερο χαρακτη- Christina Ricci, Christopher Walken, ριστικό, τον αποκεφαλισμό όλων Miranda Richardson

των θυμάτων. Ο Κρέιν παίρνει μαζί

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΥ Η τέχνη του θαυματοποιού πεθαί- αποκαλύψει ότι η μαγεία του δεν νει, οι εποχές αλλάζουν και τη θέ- υπάρχει και απεγνωσμένος, για να ση του παίρνουν οι ροκ σταρ. Έτσι μην την απογοητεύσει, της αγοράζει ο άνθρωπός μας που εργάζεται ως αυτά τα δώρα με κίνδυνο να χρεοκοθαυματοποιός ξεπέφτει να ασκεί πήσει για τα καλά. Καθώς η Αλίκη την τέχνη του σε μπαρ, καφετέριες μεγαλώνει, φτάνει η στιγμή που εκαι πάρκα. Η τύχη του αλλάζει ρωτεύεται και φεύγει. Και ο Θαυμαόταν σε ένα απομακρυσμένο χωριό τοποιός απελευθερωμένος συνεχίζει της Σκοτίας, ένα αθώο κορίτσι, η τη ζωή του πιο δυνατός και πιο σοΆλικη, έχει πειστεί πως τα κόλπα φός άνδρας. του Θαυματοποιού είναι αληθινά. Είδος: COMPUTER ANIMATION Πηγαίνουν μαζί στο Εδιμβούργο, η Διάρκεια: 90' Αλίκη κρατά το σπίτι και εκείνος

εργάζεται σε ένα μικρό θέατρο και ανταμείβει την κοπέλα με πολλά δώρα. Δεν μπορεί όμως να της

Σκηνοθέτης: Σιλβέν Σομέ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ του κ. Βελέντζα

Παίζουν: Ζαν Κλοντ Ντοντά, Εντίθ

O καθηγητής Βελέντζας έδειξε στους

Ρανκέν, Τομ Ουρί

μαθητές του στα πλαίσια του μαθήματος της Αστρονομίας ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με τους πλανήτες, τα φεγ-

MICHELANGELO

γάρια, τις μαύρες τρύπες, τους αστεάνθρωπο

να ανακαλύψουν το μέγεθος της

ροειδείς και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον

πίσω από το μύθο. Ένα μοναδικό

ιδιοφυΐας του. Στο ντοκιμαντέρ

ντοκιμαντέρ για το αν η επιβίωση στο

ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει την

εξετάζεται επίσης και η προσωπι-

φεγγάρι και στον Άρη είναι δυνατή.

εξέλιξη του καλλιτέχνη από έναν

κότητά του. Ήταν άραγε ο κορυ-

Επιπλέον οι μαθητές του παρακολού-

οργισμένο νέο σε μία μορφή για

φαίος της τέχνης, χτυπημένος από

θησαν ένα ντοκιμαντέρ του discovery

την οποία η Ρώμη περηφανευόταν.

τη φτώχεια, βασανισμένος περι-

channel που ονομάζεται Space.

Το τεράστιο ταλέντο του έκανε

θωριακός όπως πολλοί πιστεύουν;

Αποκαλύπτοντας

τον

τους άλλους να του αποδίδουν

Ή μήπως έχτισε ο ίδιος επιδέξια

θεϊκές ιδιότητες παρά ανθρώπινες.

μια τέτοια εικόνα;

Σύγχρονοι ερευνητές αναπαράγουν στοιχεία της τέχνης του με σκοπό


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 29

ΤΑΙΝΙΑ: GATTACA (1997) Φανταστείτε έναν κόσμο

έχουν πολύ περισσότερες είναι αρκετά καλή από σκη-

όπου οι γονείς θα μπορού-

ευκαιρίες,

σαν να επιλέξουν τα χαρα-

ντας τους "φυσιολογικούς" όμως στο σενάριο, που ξε-

κτηριστικά

ανθρώπους που αναγκάζο- τυλίγει με εξυπνάδα αλλά

των

παιδιών

να

παραγκωνίζο- νοθετικής άποψης, υστερεί

τους ή ακόμη τις σωματι-

νται

αντιμετωπίσουν πολύ βιαστικά την πλοκή

κές και πνευματικές τους

την περιθωριοποίηση και της. Αυτό το σφάλμα δεν

ικανότητες με μία και μόνο

τον στιγματισμό από το μπορεί, δυστυχώς, να καλύ-

απλή παρέμβαση στο DNA

υπόλοιπο κοινωνικό σύνο- ψει ούτε η εξαιρετική ηθο-

τους. Αυτόν το κόσμο μας

λο. Σε αυτή την μελλοντι- ποιία των νέων και ταλα-

παρουσιάζει η ταινία Gat-

κή σύνθεση ο σκηνοθέτης ντούχων

taca

πολλούς

δίνει και μια νότα του πα- ούτε και ο σκηνικός διάκο-

προφητική

ρελθόντος. Έτσι έχουμε σμος που στηρίζει μια μελ-

μετά τα άλματα της επι-

έντονη την παρουσία στην λοντική πολιτεία η οποία

στήμης στον τομέα της

ταινία στοιχείων της δεκα- δεν μοιάζει πέρα για πέρα

γενετικής

ετίας

που

για

απoδείχτηκε

τα

τελευταία

του

΄40,

πρωταγωνιστών,

κυρίως μακρινή. Σκηνοθέτης και

χρόνια. Σε έναν τέτοιο

στον ενδυματολογικό κώ- σεναριογράφος:

κόσμο οι "γενετικά τέλειοι"

δικα, αλλά επίσης και στην Niccol

άνθρωποι κατέχουν όλες

εξέλιξη της πλοκής που Uma Therman,Ethan Hawke

τις εξέχουσες θέσεις και

θυμίζει νουάρ. Η ταινία και Jude Law.

ΩΡΑ ΝΑ ΕΜΒΑΘΥΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Andrew

Πρωταγωνιστές:

Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events Όταν η Βάιολετ, ο Κλάους και η Σάνι χάνουν τους γονείς

Ιταλία την περίοδο της

τους σε πυρκαγιά, ο κόμης Όλαφ, μακρινός θείος τους,

Η ιστορία του πιο επινοη- Αναγέννησης. Η ταινία τικού μυαλού στην αν- αναλύει επίσης τις αξιόλοθρώπινη ιστορία όπως δεν γες εφευρέσεις του, τις

αναλαμβάνει την κηδεμονία τους. Το πρόβλημα για τα

LEONARDO DA VINCI

έχει ειπωθεί ποτέ πριν. Ο αναδημιουργεί και τις εξεκαλλιτέχνης ,ο επιστήμο- τάζει .Όλα τα στοιχεία

νας και ο μηχανικός Leo- ενώνονται για να αποκαnardo da Vinci ήταν μία λύψουν τον πραγματικό από τις μεγαλύτερες μορ- Leonardo.

τρία αδέλφια είναι πως ο αρκετά περίεργος στη συμπεριφορά θείος τους, πρώην αποτυχημένος ηθοποιός, έχει μοναδικό του σκοπό να «βάλει χέρι» στην περιουσία τους. Όταν τελικά επιχειρεί να τα βγάλει από τη μέση, τα τρία αδέλφια καταφεύγουν σε άλλους κηδεμόνες. Όμως ο κόμης Όλαφ δεν είναι διατεθειμένος να καταθέσει τα όπλα. Μασκαρεμένος, θα «διεισδύσει» στα σπίτια των κηδεμό-

φές της Αναγέννησης και Το ντοκιμαντέρ αυτό προόμως ελάχιστα πράγματα βλήθηκε στο μάθημα της

νων με σκοπό να τους βγάλει από τη μέση για να αποκτή-

είναι γνωστά γι' αυτόν. ιστορίας τέχνης της Γ΄ Αυτό είναι το πορτρέτο τάξης από την κυρία Ξυ-

συνεπώς… την περιουσία τους.

μιας μεγαλοφυΐας εξαιρετι- γκάκη.

Διάρκεια: 92 λεπτά

ποικιλόμορφης

κά

,που

έζησε μια ζωή μεταβαλλόμενη

από την

επιτυχία

στην αποτυχία. Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική γραφιστική και την εικονική πραγματικότητα, ο θεατής έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τα βήματα

του

Leonardo

στην

σει τελικά ξανά την κηδεμονία των τριών αδελφών και Έτος Παραγωγής: 2004 Σκηνοθεσία: Brad Silberling Συντελεστές: Jim Carrey (Count Olaf) Liam Aiken (Klaus) Emily Browning (Violet) Kara Hoffman (Sunny) Shelby Hoffman (Sunny) Jude Law (Lemony Snicket (voice)) Timothy Spall (Mr. Poe) Catherine O'Hara (Justice Strauss) Billy Connolly (Uncle Monty) Meryl Streep (Aunt Josephine)

Οι ταινίες προβλήθηκαν στο μάθημα των Αγγλικών, της Ιστορίας της τέχνης και της Αστρονομίας


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 30

Επίσκεψη στην εφημερίδα Στις 28 Μαρτίου του 2012 το 2ο και 3ο τμήμα του μαθήματος Ερευνητική Εργασία της Α΄ Λυκείου με συνοδούς τις καθηγήτριες Σπυριδούλα Λιοκάτη Βασιλική Μαλαταρά και Ζέτα Ξυγκάκη επισκεφτήκαμε τις εγκαταστάσεις της εφημερίδας Το Βήμα. Εκεί μας υποδέχτηκε εγκάρδια ο κ. Γιάννης Μανδαλίδης υπεύθυνος της ηλεκτρονικής εφημερίδας in.gr που εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη (ΔΟΛ). Μας μίλησε για την ιστορία της εφημερίδας, την εξέλιξή της και την διαδικασία έκδοσή της και μας ξενάγησε στα γραφεία σύνταξης. Στις εγκαταστάσεις αυτές γίνεται η σύνταξη των εφημερίδων Το Βήμα, Τα Νέα, της ηλεκτρονικής εφημερίδας in.gr και των περιοδικών Cosmopolitan, Marie Claire και Διακοπές. Το Βήμα ιδρύθηκε το 1922 την περίοδο της άλωσης της Σμύρνης, με επιθυμία του Ελ. Βενιζέλου, από τον Δημήτρη Λαμπράκη. Κυκλοφόρησε με το όνομα Ελεύθερο Βήμα και εκδιδόταν καθημερινά. Το 1931 εκδίδεται και το πρώτο έντυπο της εφημερίδας «Τα Νέα». Μετά το θάνατο του Δημήτρη Λαμπράκη το 1950, αναλαμβάνει ο γιός του Χρήστος Λαμπράκης, ο οποίος πέθανε το 2009. Η εφημερίδα το Βήμα μέχρι το 1980 κυκλοφορούσε καθημερινά. Διακόπτεται όμως η κυκλοφορία της για οικονομικούς λόγους και επανακυκλοφορεί ως καθημερινή από το 1990 μέχρι και σήμερα που εκδίδεται πλέον μόνο κάθε Κυριακή. Δημιουργία εφημερίδας Όπως μας εξήγησε ο κ. Μανδαλίδης, οι δημοσιογράφοι έρχονται στα γραφεία τους και ενημερώνονται για τα θέματα που τους αφορούν. Ύστερα πηγαίνουν στα πόστα τους για να κάνουν το ρεπορτάζ και κατά τις δώδεκα γίνεται σύσκεψη, στην οποία συγκεντρώνονται οι αρχισυντάκτες και οι διευθυντές και μιλάνε για την εξέλιξη των θεμάτων. Μέχρι το βράδυ παρακολουθούν τα θέματα που είναι ανοιχτά. Όταν «κλείσουν» τα θέματα δηλ. ολοκληρωθούν οι πληροφορίες πάνε στον συντάκτη την ύλη, που ελέγχεται για τυχόν σοβαρά λάθη και έπειτα γίνεται η διόρθωση συνήθως από φιλόλογους. Μετά το υλικό αυτό πάει για σελιδοποίηση και τέλος στον γραφίστα. Όταν η εφημερίδα είναι έτοιμη ελέγχεται από τον διευθυντή και ύστερα στέλνεται στα ηλεκτρονικά τυπογραφεία πια σε μορφή pdf. Σε μία περίπου ώρα η εφημερίδα έχει τυπωθεί και μέχρι τις έντεκα το βράδυ έχει σταλθεί στα πρακτορεία και στα περίπτερα. Η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εκτύπωσης κατάργησε στην ουσία τις απογευματινές εφημερίδες, αφού όλες ολοκληρώνονται αργά το βράδυ της προηγούμενης από την κυκλοφορία τους ημέρα. Σε κάθε εφημερίδα δουλεύουν περίπου εκατόν είκοσι δημοσιογράφοι και σκιτσογράφοι. Στην εφημερίδα αυτό που παίζει τον κυριότερο ρόλο είναι οι εντυπωσιακές φωτογραφίες και ένας «δυνατός» τίτλος. Τα τελευταία χρόνια το κόστος της εφημερίδας έχει σχετικά αυξηθεί και έτσι έχουν μειωθεί οι πωλήσεις, με αποτέλεσμα την σημερινή κρίση της δημοσιογραφίας. Συνεπώς δεν υπάρχουν αρκετά έσοδα ώστε να πληρω-


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 31

θούν οι τεχνικοί, το διοικητικό προσωπικό και οι δημοσιογράφοι, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να αναγκάζονται να διαλέξουν διαφορετικό επάγγελμα. Πλέον δεν υπάρχουν επενδύσεις λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης και αυτός είναι ο λόγος που οι δημοσιογράφοι αγχώνονται για το πώς θα κρατήσουν την ποιότητα της δουλειάς τους. Μας ενημέρωσε επίσης πως υπάρχουν περίπου οκτώ χιλιάδες δημοσιογράφοι στην Αθήνα. Κάθε δημοσιογράφος έχει άποψη και αυτό φαίνεται μέσα από τα κείμενά του. Υπάρχει επίσης και η αμερικάνικη σχολή σύμφωνα με την οποία γίνεται η ακριβής περιγραφή της κατάστασης και ο δημοσιογράφος ύστερα αν θέλει γράφει δίπλα μια στήλη που εκφέρει την δική του άποψη. Μας τόνισε ότι είναι σχεδόν αδύνατη η αντικειμενικότητα στην πληροφόρηση. Ο δημοσιογράφος πρέπει να καταγράφει με εντιμότητα και σοβαρότητα την αλήθεια που αυτός βλέπει. Τέλος αναφέρθηκε στην φθηνότερη και γρηγορότερη πηγή ενημέρωσης που είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο ο κόσμος δεν διαβάζει πλέον εφημερί-

Το 2ο τμήμα του

project

της Α΄

δες: το internet. Συνήθως ο κόσμος «μπαίνει» για να ενημερωθεί. Έντονη

Λυκείου ασχολήθηκε φέτος με την

επισκεψιμότητα παρατηρείται από το πρωί έως νωρίς το μεσημέρι και ξανά το

διαμόρφωση της εφημερίδας του

βράδυ. Έτσι το ωράριο εργασίας των δημοσιογράφων που ενημερώνουν την

σχολείου μας, που την ονομάσαμε

ηλεκτρονική εφημερίδα αφορά κυρίως αυτές τις ώρες. Τα κείμενά τους δεν

«Το 46ο βήμα». Για τον λόγο αυτό

περνάνε από κανενός είδους διόρθωση επειδή δημοσιεύονται κατευθείαν.

και για να μάθουμε περισσότερα σε

Οποιαδήποτε στιγμή πρέπει να είναι έτοιμοι για να μπορούν να ενημερώσουν

σχέση με την έκδοση μιας εφημερί-

τον κόσμο σε περίπτωση που συμβεί κάτι έκτακτο. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα

δας, πραγματοποιήσαμε μια εκδρομή

στους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς ιστότοπους είναι μεγάλος γι’ αυτό και

στις εγκαταστάσεις του «Βήματος»,

οι ειδήσεις στο διαδίκτυο πρέπει να εμπλουτίζονται συνεχώς.

μαζί με το 3ο τμήμα του project που

Ξένια Πυθαγόρα, Ελπίδα Σαρρή, Νεφέλη Στασινούλα, Ίρις Τσαμανδιότη, Χασσάν Σοφία

ασχολήθηκε με την διαφήμιση. Και οι δυο ομάδες βοηθήθηκαν και απέσπασαν

σημαντικές

πληροφορίες

από την επίσκεψη αυτή με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση των εργασιών μας. Ένας από τους αρχισυντάκτες της εφημερίδας μάς μίλησε αρκετή ώρα για την ιστορία της εφημερίδας και μοιράστηκε μαζί μας πληροφορίες για τον τρόπο εργασίας των ρεπόρτερ βοηθώντας έτσι τα παιδιά του project. Αργότερα οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να διατυπώσουν απορίες τους για τα θέματα που τους απασχολούσαν. Έπειτα ακολούθησε μια μικρή ξενάγηση στο κτήριο της εφημερίδας και είδαμε τους υπάλληλους μέσα στον εργασιακό τους χώρο.

Αμάντα Καμπεράι Στέλλα Νούση Νταϊάνα Δήμα Δέσποινα Λαμλλάρη


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 32

Παιδιά πάμε Αθήνα! από την Αμάντα Καμπεράι

«Παιδιά πάμε Αθήνα!» ήταν το σύν-

φουσκωμένες ρόδες ξεκινήσαμε από

θημα του Δήμου Αθηναίων την Κυρια-

τον χώρο της Τεχνόπολης για να να

κή 1η Απριλίου. Ο Δήμος Αθηναίων

δούμε, κάνοντας μια μικρή στάση,

οργάνωσε ποδηλατικό γύρο και πεζο-

τον αρχαίο χώρο του Κεραμεικού.

δρομία στα αξιοθαύμαστα μέρη του

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην Δ.

κέντρου της Αθήνας. Αυτό έγινε με

Αρεοπαγίτου και κάναμε μια στάση

σκοπό την ανάδειξη του κέντρου της

κοντά στο Θησείο. Σε αυτή τη στάση

Αθήνας, της ομορφιάς της και πώς

παρακολουθήσαμε καλλιτεχνικές πα-

μπορούμε να ΄χουμε πρόσβαση σε

ραστάσεις από άλλα σχολεία.

αυτή με πολλούς τρόπους.

Μετά συνεχίσαμε την βόλτα μας περ-

Έτσι ο Δήμος Αθηναίων επέλεξε μερι-

νώντας έξω από την Βουλή των Ελλή-

κά σχολεία του Δήμου, δημοτικά, γυ-

νων και αργότερα κάναμε στάση στην

μνάσια και λύκεια για την πραγματο-

Πλατεία Συντάγματος όπου συναντη-

ποίηση αυτού του στόχου. Ανάμεσα

θήκαμε με την ομάδα της πεζοδρομί-

σε αυτά και το δικό μας, το 46ο Λύκει-

ας.

ο Αθηνών. Η συμμετοχή ήταν προαι-

Αμέσως μετά πήγαμε βόλτα από την

ρετική.

Σταδίου και την Πλατεία Ομονοίας

Το ραντεβού για την εκκίνηση δόθηκε

όπου τυχαία συναντήσαμε στον δρό-

στην Τεχνόπολη στο Γκάζι και για την

μο μας την πρώην Υπουργό Παιδείας

πεζοδρομία και για τον ποδηλατικό

κ. Διαμαντοπούλου.

γύρο.

Στο τέλος τερματίσαμε εκεί από όπου

Πριν την εκκίνηση μοιραστήκαν σε

ξεκινήσαμε, στην Τεχνόπολη. Εκεί

όλους τους μαθητές μπλουζάκια με το

προσφέρθηκε στους κουρασμένους

σύνθημα της αποστολής «Παιδιά πά-

μαθητές δωρεάν γεύμα και είχαν την

με Αθήνα» και σ’ αυτούς που δήλω-

ευκαιρία να απολαύσουν τραγούδια

σαν συμμετοχή στην ποδηλατοδρομία

που είχαν ετοιμάσει διάφορα σχολεία

μοιραστήκαν κράνη και βραχιόλια. Η

της Αθήνας. Ευχαριστούμε πολύ τον

πορεία που ακολούθησαν τα ποδήλα-

Δήμο Αθηναίων που μας έδωσε την

τα των μαθητών στην οποία και συμ-

ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτή

μετείχα ήταν η παρακάτω:

την εκδήλωση.

Εφόσον όλοι ήμασταν έτοιμοι με


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 33

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αμάντα Καμπεράι, Στέλλα Νούση, Νταϊάνα Δήμα, Δέσποινα Λαμλλάρη Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας της τέχνης (Γ΄ τάξη, επιλογή) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις 15-11-11. Συγκεκριμένα οι μαθητές επισκέφτηκαν την πτέρυγα του Αιγυπτιακού πολιτισμού. Μέσα από αυτή την επίσκεψη έμαθαν μερικά πράγματα για έναν γειτονικό πολιτισμό με μεγάλη ιστορία. Συνοδοί σε αυτήν την εκπαιδευτική εκδρομή ήταν οι καθηγήτριες Ζέτα Ξυγκάκη, Βάσω Σαμαντούρα και Αντιγόνη Σώχου. Η Αιγυπτιακή Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κατέχει σημαντική θέση παγκοσμίως λόγω του πλούτου, της ποιότητας και της σπανιότητας των αντικειμένων της. Τον πυρήνα της Συλλογής αποτελούν οι μεγάλες δωρεές δύο φιλότεχνων ομογενών από την Αίγυπτο, του Ιωάννη Δημητρίου και του Αλέξανδρου Ρόστοβιτς, που δωρίθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 1880 και το 1904 αντίστοιχα. Η Συλλογή εμπλουτίστηκε από τις δωρεές της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας το 1894, της Αιγυπτιακής κυβέρνησης το 1893, από άλλες μεμονωμένες μικρότερες δωρεές, καθώς και αντικείμενα προερχόμενα από ανασκαφές στον Ελλαδικό χώρο. Πηγή: http://www.namuseum.gr/

ΑΦΙΣΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ

Με αφορμή το μάθημα της Έκφρασης-Έκθεσης και με βάση την αντίστοιχη άσκηση, η κ. Λαφτσίδου στα τμήματα της Α΄ Λυκείου, στο Α1 και στο Α2 πρότεινε να φτιάξουμε αφίσες με θέματα που αφορούν εμάς τους νέους. Σκοπός ήταν να περάσουμε μηνύματα στους συνομηλίκους μας, αλλά και να αποτυπώσουμε τον προβληματισμό μας και την

δική

μας

οπτική

σε

θέματα

όπως:

«AIDS»,«ΚΑΠΝΙΣΜΑ», «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ» και «ΠΕΙΝΑ και ΦΤΩΧΕΙΑ». Το κάθε τμήμα χωρίστηκε σε ομάδες. Από το Α1: 1η ομάδα: Δίζελου, Καμπεράι, Βλάμη, Καρπούζης, Δήμα και Κίτου. 2η ομάδα: Κεραμίδης, Γκούτσι, Μπουγκτάι, Κιτσαράς, Κέφης, Γεωργίου, Ζαφειράκης και Γκιόλιας. 3η ομάδα: Αρανάκη, Καρανικόλα, Γκέρτσου και Κιαφσέζη. Από το Α2: 1η ομάδα: Ντόκα, Μιχαλάρη Αθ., Μαρμαρά και Μπότσογλου. 2η ομάδα: Νάσιου, Μπάκολη, Λαμλλάρη, Λούσα, Νούσι και Νάσιου. 3η ομάδα: Μπαλίου, Κόλαι, Κονταξής, Κουτσούκου, Μάργα, Μάτα και Μιχαλάρη Μ. της Μαρίνας Ντόκα


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 34

Τα Αθλητικά νέα του σχολείου μας Αρκετοί συμμαθητές μας ασχολούνται με τον αθλητισμό και ανήκουν σε κάποιο σωματείο. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μια απλή διέξοδος αλλά ένας υγιής τρόπος άσκησης σώματος και πνεύματος. Σας τους παρουσιάζουμε:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αλντιόν Πασάι Πανιώνιος Γιώργος Μέξης Πανιώνιος Μπάρτος Ταργκόνσκι Ηλυσιακός Θανάσης Ζαφειράκης Ηλυσιακός Αλέξανδρος Ζαφειράκης Παναθηναϊκός ΜΠΑΣΚΕΤ Σταύρος Χάϊδος Α.Ε Γκύζη Πολυγώνου Ρομάριο Σέχου Α.Ε Γκύζη Πολυγώνου Αριστοτέλης Χαλάς Α.Ε Γκύζη Πολυγώνου Κωνσταντίνος Χάϊδος Α.Ο Θωμάς Θοδωρής Τσαρχόση Α.Ο Θωμάς Σέργιος Σεντλάτσεκ Α.Ο Ζωγράφου Αναστάσης Τσαούσης Α.Ο Ζωγράφου

Θανάσης Γκιόλιας Ορφέας Έλενα Λάππα Παναθηναϊκός ΧΑΝΤΜΠΟΛ Διονύσης Δημητρόπουλος Πανελλήνιος KICK BOXING Γιώργος Κεραμίδης Νίκος Βορέας ΣΤΙΒΟΣ Πέτρος Στασινός ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Λέντιο Νουμάνι ΙΠΠΑΣΙΑ Άλκης Γκυρτής

Ι.ΟΑμαρουσίου

Ο μαθητής ΝΟΥΜΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ του 46ου Γενικού Λυκείου Αθηνών της Γ’ τάξης έλαβε μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα SANDA που το οργάνωσε η Ελληνική ομοσπονδία WUSHU KUNG FU στις 28-042012 ημέρα Σάββατο στο ολυμπιακό στάδιο πάλης στα Άνω Λιόσια και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο από την σχολή TRADITIONAL WING CHUN- KUNG FU Αγίου Δημητρίου με τον δάσκαλο (sifu) ΣΠΥΡΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ.


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 35

«Εκδρομή στο Λουτράκι» Μετά από πολλές ακυρώσεις η μονοήμερη εκδρομή τελικά πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου με τη συμμετοχή της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Ο προορισμός δεν ήταν άλλος από το γραφικό Λουτράκι. Από την προηγούμενη κιόλας μέρα είχαμε ενημερωθεί για το σημείο συγκέντρωσης και την ώρα άφιξης των λεωφορείων. Για αυτό το λόγο όλοι οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι στις 08:15 έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η εκδρομή ξεκίνησε, όλοι ήμασταν ενθουσιασμένοι και δεν βλέπαμε την ώρα να φτάσουμε στον προορισμό μας. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής επισκεφτήκαμε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους. Η πρώτη στάση ήταν στην αρχαία Δίολκο κοντά στη διώρυγα της Κορίνθου. Η δεύτερη ήταν στην μαγευτική λίμνη Βουλιαγμένης όπου εκεί βρισκόταν ο ναός της θεάς Ήρας, το Ηραίον. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς την παραλία του Λουτρακίου, όπου το πρόγραμμα ήταν ελεύθερο για όλους μας. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε παρέες, άλλοι έκαναν το πρώτο τους μπάνιο και άλλοι προτίμησαν να χαλαρώσουν και να δροσιστούν με έναν καφέ ή ένα παγωτό. Τέλος στις 16:00 μμ. αναχωρήσαμε για Αθήνα και η εκδρομή έλαβε τέλος. Συνειδητοποιήσαμε ότι το Λουτράκι είναι μια κοντινή και απολαυστική απόδραση από τη φασαρία της μεγαλούπολης.

Επιμέλεια:Στέλλα Νούση, Δέσποινα Λαμλλάρη, Αμάντα Καμπεράι, Δήμητρα Μάργα, Αρτενίσα Μάτα


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 36

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει Για τα παρακάτω ποιήματα των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου μας αφορμή στάθηκε πρωτίστως το ποίημα του Μ. Αναγνωστάκη «Νέοι της Σιδώνος,1970». Την έμπνευσή τους κινητοποίησε και το ποίημα του Γ. Σαραντάρη «Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει» καθώς και οι στίχοι που «πέταξαν» από τις ποιητικές συλλογές την 21η Μαρτίου ημέρα αφιερωμένη στην ποίηση.

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει έχουμε ευθύνες

Συμβιβαζόμαστε με τη ζωή μας χωρίς να προσδοκούμε καμία αλλαγή.

Έχει χαθεί η παιδική αθωότητα

Νάτση Μαρία

Έχουν χαθεί τα όνειρα Η λέξη αγάπη έχει παρεξηγηθεί Σε ένα κόσμο που ανταλλάσσεται η ψυχή για το χαρτί. Μπίντα Αναστασία Μπίλικ Ιβάν

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει είμαστε μεγάλοι Σημαίνει γερνάμε, παρατάμε τη χαρά στους επόμενους, Τη νιότη και τις δυσκολίες. Δεν είμαστε νέοι σημαίνει μεγαλώσαμε απότομα Το ταξίδι της ζωής ήταν σπουδαίο, μια γλυκιά ανάμνηση.

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει τα παρατάμε.

Φάντσο Χρύσα

Σημαίνει εγκαταλείπουμε το πάθος, τον έρωτα

Τζάρο Έλενα

Χάνουμε το νόημα της ζωής Το μαρσάρισμα για τη ζωή και τη δράση

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει ότι έχουμε αποκτήσει μεγάλη ανοχή

Και το συναίσθημα της επανάστασης. Σημαίνει πως τρέμουμε

Σημαίνει ότι το πάθος εκλείπει από τη ζωή μας

Να παίξουμε, να ερωτευτούμε,

Ο συμβιβασμός είναι συνώνυμο της ανιαρής καθημερινότητάς μας

Να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε. Πάπα Πάολα Νίκα Χάρης Μωραΐτη Κατερίνα

Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε έτσι όπως προστάζει η κοινωνία. Ο φόβος για το θάνατο γίνεται όλο και πιο έντονος Και με τη σκέψη μόνο φτάνουμε πιο κοντά σε αυτόν. Μπάρδη Γκέρη

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει είμαστε μαραζωμένες γυναίκες, Άντρες χωρίς ζωή Που κουτσαίνουν σε κάθε βήμα

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει σταματήσαμε τη ζωή της δράσης και του έρωτα.

Ψάχνοντας το χαμένο πάθος για τον έρωτα και τη ζωή,

Η χαρά, ο ήλιος και η τρυφερότητα της σελήνης

Ψάχνοντας την εγκαταλελειμμένη μαγεία της δράσης.

Έχουν πλέον εκλείψει από τα πρόσωπά μας.

Υπάρχουμε χωρίς ουσιαστικά να ζούμε,

Τα χρόνια των τραγουδιών και των αγώνων

Περιπλανιόμαστε χωρίς προορισμό

Γίνανε στάχτη από τη φωτιά του χρόνου.

Πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο

Το παιδί που έπαιζε στην γειτονιά της ψυχής μας

Αγνοώντας τι συμβαίνει τριγύρω μας.

Έφυγε να βρει καλύτερες γειτονιές Σαρρή Ειρήνη

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει αποφεύγουμε τη μάχη για τη ζωή Δεν αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας Μένουμε αδρανείς στην εξέλιξη των γεγονότων

Και εμείς μείναμε στην άκρη, στη γωνιά της μεγάλης αίθουσας της ζωής. Παρατάμε τα πάντα και αφήνουμε τα γκέμια του αλόγου Να τα πάρουν αυτοί της επόμενης γραμμής άνθρωποι. Σιάννος Γιώργος


46ο Βήμα Μάιος 2012

Σελίδα 37

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει έχουμε βολευτεί.

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει συμβιβασμός

Σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας

Σημαίνει εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας

Ιδιαίτερα για εκείνους που «είναι νέοι»

Αφήνουμε το μέλλον μας στους άλλους

Ότι η ζωή τους έχει τυποποιηθεί

Δεν παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο

Και έχει χαθεί στην καθημερινή ρουτίνα.

Δεν μας συγκινούν οι αδικίες στον κόσμο

Τσαμανδιώτη Μαρινέλα Σταμοπούλου Έφη Ταράπε Άντζελυ

Και δεν λυπόμαστε για παιδιά που πεθαίνουν Σημαίνει δεν ερωτευόμαστε, δεν αγαπάμε με πάθος Δεν διασκεδάζουμε με την ψυχή μας Και δεν γεμίζουμε με γνώση

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει άδειοι από πάθος

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει φαγητό χωρίς αλάτι.

Και έρωτα για τη ζωή και τη δράση.

Σουκούλη Γκρεσιάνα

Άνθρωποι δίχως ομορφιά, χωρίς μια λάμψη στα μάτια, Απαισιοδοξία και λύπη στην ψυχή. Σάνι Μαρία Μπανούσι Θοδωρής

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει βρίσκουμε δικαιολογίες Για το τι έφταιξε. Σημαίνει δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει δεν έχουμε ελπίδα,

Παρά μόνο κατηγορούμε τους άλλους.

Σημαίνει ότι δεν πέφτουμε

Δεν ανησυχούμε για το μέλλον

Κι αν πέσουμε δεν έχουμε μάθει να σηκωνόμαστε.

Γιατί ό,τι ήταν να ζήσουμε το ζήσαμε.

Σημαίνει δεν έχουμε ανησυχία για το μέλλον.

Σημαίνει αγαπάμε την ελευθερία αλλά δεν πολεμάμε για αυτή

Σημαίνει ότι δεν απογοητευόμαστε από τη ζωή, το σχολείο,

Γιατί ποιος σηκώνεται τώρα από τον καναπέ;

Τους γονείς, τον εαυτό μας τον ίδιο,

ΑΛΛΑ είμαστε νέοι σημαίνει προσπαθούμε να βρούμε

Ποτέ και για κανένα λόγο ούτε απελπιζόμαστε

Τι πραγματικά έφταιξε

Και φυσικά δεν κλαίμε ούτε για τη ζωή, ούτε για το μέλλον

Και κατηγορούμε όσους πραγματικά φταίνε.

Ούτε για τον ανεκπλήρωτο έρωτα.

Ανησυχούμε για το μέλλον Γιατί δεν έχουμε γευτεί σχεδόν τίποτα από τη ζωή μας.

Φακίτσα Χριστίνα

ΜΑ είμαστε νέοι πάνω από όλα σημαίνει Θέλουμε να αλλάξουμε ό,τι συνέβη γιατί μπορούμε!

Δεν είμαστε νέοι σημαίνει γεράσαμε,

Τζιώτη Κατερίνα

Αφήσαμε τα νιάτα, τη δροσιά, τους έρωτες.

Σουρλίγκα Μάγδα

Τα τραγούδια άλλαξαν και γίνανε καημοί, Η ομορφιά έγινε ρυτίδες Και η αφέλεια ωριμότητα και εμπειρία. Δεν είμαστε νέοι σημαίνει σοβαρότητα Τα αγκάθια τρύπησαν τα λουλούδια, Όλα γινήκαν κόκκινα, μα η χαρά δεν έσβησε. Όσο η καρδιά όμως χτυπάει ακόμα Η ζωή σιγοτραγουδά στους δικούς της ρυθμούς. Τα γέλια, η μουσική, ο χορός δεν κοιτάνε ηλικία, Ο έρωτας σε επισκέπτεται ακόμα κρυφά τις νύχτες. Δεν είμαστε νέοι σημαίνει μένουμε νέοι για πάντα. Στίλλο Άννα

Σχέδιο της Αθηνάς Μιχαλάρη


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ •

Συνεντεύξεις καθηγητών

Η ιστορία του σχολείου μας

Αφιέρωμα: Βία στα σχολεία- Ρατσισμός

Επισκέψεις

Εκδηλώσεις

Εκδρομές

Προβολές ταινιών

Ερευνητικές εργασίες

Αθλητικά

Υπεύθυνες καθηγήτριες Βάσω Μαλαταρά Ζέτα Ξυγκάκη Σχεδιασμός λογοτύπου Δήμητρα Μάργα Α2 Φωτογραφία εξωφύλλου Νίκος Καρπούζης Α1

2012 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 46ου ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ