Page 1

Η πα ρο υσ ί α σ η πο υ α κο λ ο υθ εί α φ ο ρά τ ις α πα ντ ή σ ει ς των μα θ η τώ ν το υ Β 2 σ τη ν ε ρώ τη σ η <<Μ ε πο ιο υς ε ίσ τε ρατσ ιστ ές ;>> Έ γρα ψ ε ο κα θ έ να ς σε έν α χ αρ τί αυτό πο υ πισ τε ύει α νώ νυμα κα ι εμε ί ς δ η μιο υρ γή σ α με τη ν πα ρο υσίασ η προ σ πα θ ών τα ς να δ ώσ ο υμε έ να πιο χ ιο υμο ρ ισ τικ ό ύ φ ο ς , χ ω ρίς να προ σ βά λλ ο υμε κ αν έ να ν !!


Είμαι ρατσιστής/-τρια …


..με τους βρωμιάρηδες


..με τους Πακιστανούς


..με τους πορνόγερους


..με τα παιδιά που καπνίζουν


..με τους Γύφτους-Τσιγγάνους.


..με τους κραγμένους γκέι, τραβεστί, λού***ες, π*****δες


..με τις πουτ***νες


..με τους καπιταλιστές


..με τους μπάτσους


..με τους φασίστες


..με τους Χρυσαυγίτες


..με τις ντίβες


..με τους πλούσιους


..με τους κάγκουρες-ποζερογκόμενες


..με τις γυναίκες που βάφονται υπερβολικά και δεν αναδεικνύουν τη φυσική τους ομορφιά


..με τις γυναίκες που οδηγούν


..με τους ναρκομανείς


..με τους ζητιάνους


..με τους σνόμπ


..με τους ανθρώπους με νοητική στέρηση


..με τα άτομα που έχουν χάλια δόντια


..με τους χοντρούς


..με τους Μουσουλμάνους


..με τα μικρομέγαλα κορίτσια


ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ..!!!


Κορδά Αγγελική Λαμπρούση Αντωνία Μανιμάνη Δήμητρα

2014 Β2 6η ΕΙΜΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ  

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ