Page 1

BRANDBOOK


TARTALOMJEGYZÉK

Márkastratégia

vizuális identitás

grafikai megjelenés

Vízió

Az alap logó

Kisarculat

Missziónk

A másodlagos logó

Brosúra

Márkapozíciónk

A negatív logó/Monokróm logó

Hirdetés

Honnan indulunk?

A logó mérete

Mások ilyennek látnak minket

A logó színe

Mi ilyenek vagyunk és azt szeretnénk, ha ilyennek is látnának minket

A logó betűtípusa

Kihez szólunk? Márkauniverzumunk Értékeink Márkaszemélyiség Márkapiramis

Az elsődleges színek A Gill Sans A logó környezete Képhasználat Ilyen világba kerülünk


MÁRKASTRATÉGIA


VízióNK

amilyennek a világunkat látni szeretnénk

Olyan környezetet szeretnénk, mely világszínvonalú eredményt elérőnek, nemzeti kincsnek tekinti a sportoló fogyatékkal élőket, ismeri és elismeri az általunk nyújtott

professzionális sportteljesítményt, a tehetséget, a kitartást és mindezt anyagilag és erkölcsileg is megbecsüli.


MISSZIÓNK amit mi adunk a világnak Hozzájárulunk ahhoz, hogy felkészült, sikeres, nemzeti büszkeségre okot adó, tiszta és fair eszközökkel sportoló fogyatékkal élők képviseljék hazánkat a nemzetközi versenyeken és a Paralimpián.

Elősegítjük, hogy sportolóink, edzőink és szakembereink ismertek és elismertek, a közvélemény tájékozott legyen, valamint pedagógusok és sportszakemberek segítségével növeljük a sportolóink és szurkolóink körét.


MÁRKAPOZÍCIÓNK a bajnok


HONNAN INDULUNK? mások ilyennek látnak minket most Csodabogár

Amatőrök / dilettánsok

Teher / gond / probléma

Nem igazi sportolók

Sajnálat / szánalom tárgya

Nem business

Érdektelen

Közömbös

Történettelen

Karácsonyi jótékonyság alanyai

Esélytelen

Csodálatot ébresztő

Visszataszító látvány

Példakép, érdeklődés

Viszolygás tárgya


Mi ilyenek vagyunk és azt szeretnénk, ha ilyennek is látnának minket Olimpiai bajnok

Kitartó

Legjobb a világon

Elszánt

Győztes

Tiszteletre méltó

Sikeres

Elfogadott

Ismert

Erős

Körülrajongott

Dinamikus

Irigyelt

Lendületes

Egyedi

Rugalmas

Fogyatékos és szép

Rejtélyes

Teljesítményorientált

Fogyatékkal élő

Küzdő- és versenyszellemű

Sportember

Önmegerősítő

Szorgalmas

Büszke Példamutató Tehetséges


Kihez szólunk? érintettjeink közvélemény / szurkolók újságírók pedagógusok / edzők céges vezetők sportolóink


MÁRKAUNIVERZUMUNK Sport, öröm, játék, megtanít küzdeni, profi, verseny, ugyanazért fontos, mint másnak, önmegvalósítás, minőségi sport, élsport,

büszkeség, siker, pénz,

fogyatékkal élők krémje, hazafiság, magyar büszkeség, nemzeti öntudat, híresség, elfogadás, csapat, család (dupla kötődés: sport

szeretete + fogyatékosság),

közösség, családias, felülemelkedés, humor, vicces, siker-kudarc, öröm-bánat, munka, erőfeszítés, feladat, kihívás, elutasítás, hit, elkötelezettség


ÉRTÉKEinK

erős dinamikus lendületes elszánt győztes tiszteletreméltó sportember példamutató tehetséges kitartó a legjobb


MÁRKASZEMÉLYIség önmegvalósító büszke sikeres hazafi híres elkötelezett

önmegvalósító, büszke, sik hazafi, híres, elkötelezett önmegvalósító, büszke, sik


MÁRKAPIRAMIS a bajnok

ESSZENCIA A legjobb

személyiség önmegvalosító, büszke, sikeres, hazafi, híres, elkötelezett

értékek erős, dinamikus, győztes. példamutató, a legjobb

usp

Világszínvonalú eredményt elérő, az országot képviselő sportoló fogyatékkal élők


VIZUÁLIS IDENTITÁS


Alap LOGÓ

Ez az MPB alap színes logója. Ez hordozza a márka személyiségét. A márkakommunikáció elsődleges eszköze. Az angol nyelvű logóra ugyanazok a logóhasználati szabályok érvényesek, mint a magyarra.


A MÁSODLAGOS LOGÓ Ezt a logót akkor kell használni, ha nem lehetséges a színátmenet megjelenítése.


A negatív LOGÓ/mONOKRÓM logó Bizonyos környezetben a logó használata elengedhetetlen feketében és negatívban. Előfordulhat, hogy a logót csak egy színben tudjuk használni, ehhez a márka elsődleges színeit alkalmazhatjuk. A logó a márka másodlagos színében nem használható.


a logó mérete

A logó legkisebb mérete: 17 mm

A logó szélessége nem lehet kisebb 17 mm-nél a használat során. A logó maximális mérete nincs meghatározva, bármilyen nagyban használható.


a log贸 sz铆ne

CMYK:

CMYK:

CMYK:

0,90,70,0 - 0,98,75,22

30,0,0,0 - 0,0,0,60

25,0,100,0 - 92,0,84,20


az elsődleges színek Az MPB márka elsődleges színei megegyeznek az IPC logó színeivel, kiegészülve egy szürke színnel.

CMYK:

CMYK:

CMYK:

CMYK:

92,0,84,20

0,98,75,22

100,60,0,5

0,0,0,60


a logó betűtípusa

Gill Sans

abcd e f g h i jk l mno u p q r s t x yv w z

A Gill Sans betűtípust (Monotype) Eric Gill tervezte 1928 és 1930 között.


A Gill Sans betűcsalád Gill Sans Light

abcdefghijklmnoupqrstxyvwz abcdefghijklmnoupqrstxyvwz Gill Sans Regular

abcd e f g h i jk l mno u p q r s t x yv w z abcdefghijklmnoupqrstxyvwz Gill Sans Bold

abc d e f g h i j k l m n o u p q r s t x y v w z abcdefghijklmnoupqrstxyvwz


a logó környezete A logó környezetében mindenképp szabadon kell hagyni a fehér vonallal jelzett területet, hogy a logó érvényesülni tudjon. Az IPC logó mérete az az etalon méret, amely kijelöli ezt a teret.


képhasználat

A képhasználat meghatározza kommunikációnkat. Nagyon fontos, hogy a sport, a siker, az öröm, a győzelem kapjon hangsúlyt és ne a fogyatékosság.


Ilyen világba kerülünk


GRAFIKAI MEGJELENÉS


kisarculat


brosÚra/egyszerű fedlap

V. Op enin

g ce remo

ny

Furt

her

I PC Genera l A ssemb ly 2009 B UDAP EST B I D DOC UM ENTS

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., t: +36 1 460-6803, f: +36 1 460-6804 info@hparalimpia.hu, www.hparalimpia.hu

reco mmen We re dati ons melodiecommend for possib such s, soun le pe ds and stage pe rform rfo voices Orga ance of Hu rmances wh n ngary s ich de He ha concert monstr s of Xa concer been giving ver Va ate th ts, wh co e char rnus concer ich at ncerts sin acteris tract ce 19 , famous ts in th tical 77 and als Hu huge e Buda crowds . So far he ngaria o his pe st n concer at the Synago has pla orga wher ts Budape beginning of in Paris an gue are leg ever he pla yed at alm nist ost th en ys thro ree th 4-fold st Art Palac 2007 wh d England ar dary, mor ug ho ousa ich ha e platin ut the e full d um dis e created a houses the 7 thou world nd new se been reco c. . His CD sand pe . His rd The Ba nsatio ople issued n in th ed on the by So come, It was llet Com ne e disc pa fo marke w large or ny BMG its care unded by ny of Gy g t: in on ga Őrrticipatin the gr er in IONS e year n of the T of A ad pa th ss it beca Iván M e erte rvua BLIG of the me arkó. nedw ob buse O ild L ing Hu IA ng of the s an The Ba the NPC Natio andarian Balle ANC t In uncil nal t ea 0 forllet Compa 3. FIN hear C Co ymenTh tre in stitute in 19 R 50 t pa the IP Győr, 79 an of EU with of the Hu ny soon becamout the d under ngar bers of in a n fee ith e po the lea started tratio the Co shorf,tth e memianssau diew ions dership nce, th pular in to a regis afny perio se m d St of pa e fee ce C th wn tim e Ba and IP in noun ion pateperformed e. In additio llet Com and the re s,OtheParis .iciTh trat will an er rt is e et ey pa gio g w n pa wo lym perfo ny to erpr to pic Ga III. Re rmed rld premier two prem achieved n. After wi years, es/int entitled m Ch us id es io at nn ina gu ier int in s se the ing , s er Se eir prev ill be the Cz India, Russ oul. They Scala in M veral times in each thea national su the ard, th guests w rly to eetings. ila Bo ia ila we ec Re ccess tre se in Bu Sim n, the and th nt on Compa ohrt erning as invited da IPC m pu pp C Gov mber of ny, ou blic, Rom e USA. Th tour in Au Bayreuth Fe pest, Vien on in Gyr, in the Thleasu stria, t of a tings. ania, nu the IP ey da tre Germ stival Gam na, Athens Slova nced rs of restricted eetotal Sortile FenstiIPva Cl m embe l financia a in Baltimof 27 prod kia, Denm on the sta any, Japan, es and at th getio The m ittee and fee. rna uctions ark an Italy, ges of e Loga ore, n exte ndniza at the m Com registratio thethor on at the Joyce Thea in 1983. In , was awar d Israel. Th several th England, hips, of rs s eir Q de st e tre ea ne 2002 ueen e serie in N of th the co Eli the Co d the Critic productio tres in part cove sphere: Malmo an s of succes zabeth Ha ew York cial t on 8 mpany perfos’ Prize at n of the sfu ort to ll 2 d in Ap mmer was re the W occasio yril 20 l perform on l supp governmen oc t rm : bl ne ca cia rs en m ed IV. Co orld sions, we se nece ns an pm PURI 05 in d partan finan the s in d in with M evelo withatio nal Asd for M seek target nal D N the Budape the th sors an oscow. O Kuopio, He huge succ Novembe or the C will ce we Regio ungarian st g sponeatre se n re es r The LO st instan H ts and llowin Klezmer Ba ason of 20 quest of lsinki, and s. They co 2003 Gyul fir nmen ism of the ntinued the au 06-200 then a the fo nd. In the Gover ur in fromBabos – die Gy 7 and ortula Local ort and To . Projec Babos can be nce, this pe Sweden in l suppfir ry of ty cia Sp t is ist ni se rfo an r st Sp th in tu en fo prize rm ec e or r fin on sta • M mittee at the best know ial Conc l Opp Radio ask fo ge toge ance m Jazz Co n jazz ert . • Co ry of Equa ce we will ther gu 90’s he Since 1977 nt ist an ce we he ha est of the itarist in Hu • Min cond inst had leg instan s been Hu Lynn se ngary. enda every Ca a onacsors.ngarian In the Bank d in early anAs a 50,0 rrington, ry concertsl spte her at H as 1966 Györgyditiona first 00 au the Fr • K& ernet of IPC al , in To ov an die ad he Lin th pr ny Scot z Lis nc fin won th e eapPe • Brok fone tfi le toe with Fr da andfoBé t anab r th e .Hall, to zt Academ A d da la an k G be Gá SzCakcs ll k as y of M bor Sz e will gether • Vo -Cola Zapp the IP i gs we’ abó. ca ents rs w p ofa. Later he Lakatos, an with Victo usic.icInevea eeIntin19 97 he • Co vo omily uarly partne sponsorshi IPC m succ d then econ r Ba played t lto essfuml merpucia inrr lly ,ntTe st the ge the • Leno togethe to thine the pre co to ho co conc Loib rding er a te s ar esence coysts du er wirv gaer ssndleon, Ko e right se in of will ns re ts at festi am called ricted Ja ines se thice y po a tim crea win th ulatio sice). In vals in Babos are rest sts of the d the m ipe… Micioo nts ting an d st If we pa ac ” 19 dy ee nt In Hu 98 Pr co an ad , rt itt 2001 ojt ec ngarm the fore co IPC rules y ane, won’t that the pa he reco SONY re Com man d bu roIIt0 Ro (and His lat ally, be the rd lympiclease i whso d tim ab ng .V R 50ad Natur ply with est co (M ensefee ich had n Paedrawi0th PrEU r ae lo his en ar giv ria th fo oj m pe to nc e m ec l ga nu rc co ille th er u leg t ua us merou t un um EUR 50 s, es sionis the H gra will foIIr record eq en rin s pro tdTrilo alb ings en Eilfato ,r te ry gHerb./1./ en “Sevtration fee d cada Bu an ty be ch A k s ry ri ar ie Man DAtitleds. enty-fiion an rtue re SinHceunga ion fee ha Guth lida “Onethes n. le pr et, wagis NiceUB of odat ve minute s mlea 20 at V. So ep onab comre s” sed in IUSupon IPC GA ibilities Pr ecgistr05wth will ke a limite reco l poss ld. Theojre at reas t Sp , e ey ha rambes, ac HEA rd and ancia lity dcilities ed with ogramecial. progve wor en. pe LTH r ever th The fin ing in the lidarity pr standard a liabi S ion fa edition in rform 2004 e world fam will sign ry for ingmodat PA H elated . it occurr g. As a so ovide high in Hunga accom in a new gs, ou ELIA s mee 3* tin pr sin ay e ill ee ea st lin m eup un ew eir incr nativ ting levant and w ory of th dedr re lity g alter , bi in it) s th id lia to em e nam g ov A an the m e of Ba llowin eII. ainst s by pr IPC G fo ag e e /1 PC keep th N ./Ae bo s sth e st ranc Dan s th to ho help th ions ha rance, insu nce)11ha 33 ht o ss u rig se als Bu biu e . e ill su ra dape ted th standard n of th operty in bility insu Co.) We w st, Ká s Healt rance an tio u gr za gh is e pr ins rpát hi nc The ’s lia gani sic u. 62 h Spa He lity ny of at, if it “D the or tion to ba employer ASZ Insura -64. akes th nce compa lia** emba anubius d with VI. Liabi addi nce, ATL undert ** Health nkmen sura charge LOC (in lity insura at QBE view ungary with an in t of will be Spa the liabi 0582 of PC H ct D which ember of tenant’s 03/3 from the Buda anube Ri Resort H The N e contra avels g Kft. No. 20 t., m el nc nce, which ver, Hills. n of tr arketin keting Kf lity insura nce policy insura tio in a ia” health M th Th za t e city ni is green en bi ra Mar and co centre is the m g, orga ion Ev n Event general lia nce (insu The be at rin ngre lt, os te ns io ra H ca t dy can be op ss The Se e: Sensat robbery, bility insu sium otel is es tions, reac21he namically posite Mar hotel ha nc t, lia s, pe of func s be deve gare d in on insura y and thef services’ be se exhibitio cially su zation / year ed ly a fe loping bu t Island, en built on at itabl ns an organi gary burglar g render 000,e w min w 9 conf ed at a gi d sines in 0,000, ven tim other ev for the or s dist ith wonde the utes. er 10 in Hun en follow im UF rict of Danub ce en ga rf e, an s: 0,000, - / claim, H ,000,- / cla Buda ul d the ts becaus nization e Rive halls are ice 00 rv 0, da pest at th 50 0, mos e at of 30 r. ylight d se HUF 000,00 um of HUF Insure and ai In all conf e “C” co t up-to-d its conf negotiatio 0, g Th 10 in eren e high in nf at r-c er ns, m HUF t a minim Valid: r determ standa onditioni ence ha erence le e technica ce level ee ba bu tin fo nd lls 1, ng l back gs rd the pa vel, and w 10% Basis rance fee: grou 000 part , sympo Busin ireless In services . m rt su e Fu os ici in th 1. nd ici nc it: t of pants ess C inclu ternet pa the d by :200tion ro de th can en them ov can be su nts can nity lim ac 9001 its issue permits the lunche entre an om D pplie er Indem k: joy th d ot cess (W e latest of ISO Helia ce ce perm s and ris e adva look the be d. All cate Confed residen d the residen dinner her comm iFi) is av audio-visu Own Certifi ntages autif ailabl re e tes an Pa e visas an on ar s wou e in al equipm rance: imen ula Room of na ul rama consnc Thno ea ld be sions , ent. H y assu area. tural served s. The G the conf ngarian [m] ercu igh-sp Qualit A wou hengen theMHu eren Greece Sc y, N in re e an ce ee the re IO d by O of th Germ Spain, and Banqu staura ld be held rooms, d and broa rion mber as issue ance, 360 er2 th EXEMPT A et U in nt fo 50 t me hengen vis area. venia, me land, Fr mbm l-righ r 300 the conf e Lobby, dVISA Orio nia, Fin Slovakia, Slo Five 14 EUx 10 les to en a ful e uniform Sc Schengen th n er -sh Es be pe ru . e l, B s ence ape R rson ea x y ha d th 180 nmark, d, Portuga whole room s. 14dxentry 3try. O De ngen ar visa an rio c, Hungar Hungary, an valid in the he bli lan , un n Sc 10 07 Po e ecep 20 Repu ngen of each cox 3 e in rway A+B ers of th tion 80 Ura e Sche Czech ities ar o valid , No cember 50 mb nuesme islation 10 x 6 x ea. Th lgium, 21 De tries are als arian author erlands ion ar Class 3 ngen ar e national leg Since un 80 stria, Be , The Neth an UnSa ng he co Au 35 ro Hu Sc tu 7 : t en e om ea rn x th 30 lta ar 6x3 d thus rope by 0 T Scheng the relevan t joine re gulated urg, Ma the Eu hengen 40 by 35 t visa: 17 x 6 o e the Sc ia, Luxemb mbers of m – have no Plut heat 90 issued x3 days ar re me ers of an withou 200 do 14 x - ngary 20 e memb Latvia, Lithu 22 of the 27 United King exceeding 90Venus 90 8x3 try Hu tries ar ly, ys 07, d the 60 60 400 C Lolow can en 24 coun y, Iceland, Ita cember 20 nia an 10 term sta 7x be bby 40 Roma . The long card: IC 6 x 3 visa icateJud 60 ity Hungar . Since 21 De us, Ireland, ys 60 ind 100 nt da t 30 piter 7 x 4 ithou Ide 90 orts pr Restau - xw3 t: SP Sweden Bulgaria, Cy t exceeding e passp ay or 30 th st 10 ssp ss of rapa - no – 40 0 sse nt ion10 x 40 states ly for stays service who po Durat 14 6 x 3 10 on reign 50 - 14 untries apply x6x 80 Duty/fo wing co 6 50 18 x 40 e follo 20 10 ort: DP ys quied s of th 90 da 35 x 3,5 - tic passp 50 Citizen port re ploma s: 85 - 20 month of pass out a visa port t: PP Di 1 pe pass Ty ith 10 32 100 of 0 sspor ys try w - 50 Types l (private) pa 90 da for en na - hs 20 - Perso 100 3 mont DP, SP 30 ys 400 try 30 da DP Coun - hs 40 , SP, IC 3 mont PP, DP - ys , SP 90 da Albania PP, DP ys da SP , 90 Algeria DP ys a , SP 90 da PP, DP Andorr hs ina , SP, IC 3 mont PP, DP Argent ys nia 90 da DP, SP Arme ys a ali SP 90 da DP, Austr , IC SP ys , ia da DP 90 PP, Austr ys ijan 90 da 8 DP, SP Azerba SP ys , us 90 da PP, DP Belar SP ys , 90 da PP, DP Belgium egovina IC , rz SP He , PP, DP BosniaSP , ys DP 30 da DP, SP Brazil nths – mo 3 hs SP ; , PP 3 mont PP, DP Brunei days – ys , SP 90 90 da PP, DP Bulgaria ia ys od 90 da Camb DP, SP ys 90 da Canada DP, SP ys , SP 90 da Chile PP, DP ys , SP, IC 90 da PP, DP China ys bia 90 da DP, SP Colum ys , SP, IC Rica 90 da PP, DP Costa ys , SP, IC 90 da PP, DP Croatia ys , SP 90 da PP, DP Cuba SP months , 3 DP Cyprus c Republi , SP, IC months 3 PP, DP Czech r ys -passe ark 30 da Laissez Denm ys r , SP, IC 90 da PP, DP Ecuado hs , SP, IC ities 3 mont PP, DP Estonia mmun nths an Co pe SP mo , ro 3 DP Eu , SP, IC d DP lan , PP Fin SP, IC , ce DP , PP Fran , SP PP, DP Georgia any Germ Greece la ma Guate 4


HIRDETร‰S Plakรกt terv

Billboard terv


A Magyar Paralimpia Bizottság brandbookját a B&P SocialBranding készítette: Braun Róbert, Czeizler Kriszta, Hajós András, Keltai Ágnes, Lepsényi Imre, Lukács Rita, Zimmermann Zsolt 2008. Fotó: MPB

paraBB  
paraBB  

para, BB, book,

Advertisement