Page 1

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

Iglódi Csaba partner 1022 Budapest, Törökvész út 6/A t: +361 339 8568 t/f: +361 349 2939 m: +36 30 954 4544 csaba.iglodi@bpbrandaktiv.com www.bpbrandaktiv.com


20mm

15mm

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu


tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

tel: +36 1339 8568 http://w ww.bra unpartn ers.hu

022 Budapest, Törökvész út 6/A el/fax: +36 1349 2939

z út 6/A

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939 tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

ész út 6/A 1022 Budape st, Törökv tel/fax: +36 1349 2939 tel: +36 1339 8568 http://w ww.bra unpartn ers.hu


1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939 , Törö kvés 1022 Buda pest 2939 tel/fa x: +36 1349

z út 6/A

8568 tel: +36 1339 aunp artne rs.hu http: //ww w.br

ész út 6/A est , Tör ökv 102 2 Bu dap 9 134 9 293 tel/ fax : +36

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939 9 856 8 tel: +36 133 ers .hu rau npa rtn w.b /ww htt p:/

6/A , Törö kvés z út 1022 Buda pest 2939 tel/fa x: +36 1349

8568 tel: +36 1339 aunp artne rs.hu http: //ww w.br

ész est , Tör ökv 102 2 Bu dap 9 134 9 293 tel/ fax : +36

út 6/A

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

9 856 8 tel: +36 133 rtn ers .hu w.b rau npa htt p:/ /ww 1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners


z út 6/A st, Törö kvés 102 2 Bud ape 134 9 293 9 tel/f ax: +36

9 856 8 tel: +36 133 rs.h u brau npa rtne http ://w ww.

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939


Szárazpecsét: 1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939 tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu

1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939

10 22 Bu da pe st, Tö rök vés z út 6/A tel /fa x: +3 6 13 49 29 39 tel : +3 6 13 39 85 68 htt p:/ /ww w.b rau np art ner s.h u


1022 Budapest, Törökvész út 6/A tel/fax: +36 1349 2939 tel: +36 1339 8568 http://www.braunpartners.hu partner

Iglódi Csaba

csaba.iglodi@bpbrandaktiv.com www.bpbrandaktiv.com

t: +361 339 8568 t/f: +361 349 2939 m: +36 30 954 4544

1022 Budapest, Törökvész út 6/A

partner

Iglódi Csaba

csaba.iglodi@bpbrandaktiv.com www.bpbrandaktiv.com

t: +361 339 8568 t/f: +361 349 2939 m: +36 30 954 4544

1022 Budapest, Törökvész út 6/A


www.braunpartners.hu


Reputation Rating

Magyar siker. A gyógyszeripar sikere. Reputation Ha kiváncsi az eredményekre: Rating http://reputation.braunpartners.hu

www.braunpartners.hu


A B&P BrandAktív megmérte a legnagyobb magyar vállalatok reputációját.

Elkészült a legnagyobb magyarországi vállalatok reputációs rangsora - a B&P BrandAktív az elmúlt két hónapban a nemzetközi gyakorlatot követve megvizsgálta és megmérte 40 vezető hazai cég társadalmi megítélését. Az első hazai Reputation Rating kutatás alapját az a felismerés adja, hogy a vállalatok mára a fogyasztók mindennapjainak részesei lettek, közéleti szereplőkké, véleményformálókká váltak.

A reputációt mérő módszertan alappillérei: Deliberativitás A társadalmi párbeszéd modellezése, kvalitatív és kvantitatív módszerek ötvözése

Dinamikusság Időben és térben elkülönböző változók figyelembe vétele

Érintetti reprezentativitás Társadalmi érték fókusz

www.braunpartners.hu


A felelős működés stratégiai támogatója

http://csr.braunpartners.hu

BP Tools  

BP Tools, arculat,