Page 1


“Future Perfect expresses the idea that something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before a specific time in the future.�


A B&P Braun & Partners jövőfókuszú stratégiai tanácsadói és megvalósítási szolgáltatásokat nyújt Közép- és Kelet-Európában, helyi és multinacionális ügyfelek számára. Meggyőződésünk szerint a jövőfókusz felértékelődő felelősségvállalást, tudatos márkázást, reputációmenedzsmentet és stratégiai kommunikációt, jövőorientált kutatást, közösségfókuszú emberi erőforrás fejlesztést, innovatív gondolkodást és webképességet jelent.


Ügyfeleink akkor fordulnak hozzánk, ha fel akarnak készülni jövőbeli lehetőségek megragadására és veszélyek elhárítására; ha változás előtt állnak és azt stratégiai kommunikációs és menedzsment eszközökkel akarják támogatni; ha érintettjeik értékeit hatékonyabban akarják beépíteni üzleti működésükbe és sikereiket gazdasági, környezeti és társadalmi értelemben is fenntarthatóvá akarják tenni; ha fogyasztóik, vásárlóik, munkatársaik közösségét erős érték és érzelmi kötődéssel akarják még sikeresebbé tenni; ha növelni akarják szabályozói lábnyomukat, ismertebbé és elismertebbé akarják tenni vállalatukat számukra fontos célcsoportokban; ha tudásukat tervezett és szervezett formában akarják őrizni, feldolgozni, továbbadni – vagyis, ha vezetőként és cégként egyaránt sikeresebbek, eredményesebbek és nyugodtabbak akarnak lenni.


A jövő számunkra is kihívásokkal teli. Szeretünk tanulni, ügyfeleinkkel együtt gondolkozni és minden munkatársunkkal együtt dolgozni, új eszközöket fejleszteni, hibáinkból tanulni. Mindeközben szeretjük, amit csinálunk. Örülünk, hogy olyan ügyfelekkel és munkatársakkal dolgozhatunk együtt, akik épp velünk akarnak dolgozni, mert közös munkánk révén értéket adunk egymásnak. A B&P Braun & Partners 2005-ben alakult. Célunk azóta is az, hogy a jövő stratégiai kommunikációs és menedzsment tudása, eszközei és folyamatai a jelenben legyenek hozzáférhetőek munkatársaink és ügyfeleink számára. Ügyfeleink is, mi is tudjuk: a holnap ma van.


A B&P Braun & Partners Magyarország legfőbb törekvése, hogy hatékony vállalati közösségeket, érintetti hálózatokat segítsen építeni, és ezáltal felelős vállalatokat és márkákat támogasson. A B&P Braun & Partners Branding üzletága felelős, sikeres, az érintettjeit meghallgató és bevonó márkák építésében, illetve gondozásában segíti ügyfeleit.


Csapatunknak összesen 127 év tanácsadói és implementációs tapasztalata van új márkák stratégiájának és vizuális világának megalkotásában, létező márkák gondozásában, valamint a márka esszenciájának és kulcsüzeneteinek a külső és belső érintetti csoportokhoz releváns és izgalmas formában történő eljuttatásában. Hiszünk abban, hogy egy márka építése és gondozása csak akkor lehet sikeres, ha az erről történő gondolkodás egy nagy közös utazás, melyben mindenkinek helye, szerepe van, aki a márka működése szempontjából meghatározó. Az általunk kifejlesztett Identológia módszertan az együttgondolkodásra, a bevonásra, egymás inspirálására épít. Magyarországon egyedüliként a klasszikus márkaépítésen és gondozáson túl foglalkozunk még személyes márkák (personal branding) és munkaadói márkák (employer branding) építésével is.


A jövőben fő törekvésünk, hogy egy újabb izgalmas márkázási területen segítsük ügyfeleinket: a napjainkban egyre fontosabbá váló márkaközösségek megértésében és formálásában. 2010-ben a B&P Braun & Partners Branding fogja elkészíteni – Magyarországon elsőként – a legnagyobb márkák közösségeit vizsgáló kutatást, mely elengedhetetlen információkat nyújt cégvezetők és marketingigazgatók számára stratégiai és taktikai döntések meghozatalában. Büszkék vagyunk arra, hogy segíthettünk többek között a Garantiqa, a Magyar Fogyasztó Platform, a Bankárképző, a Magyar Rádió, az ITK, a Market és a Magyar Paralimpiai Bizottság márkájának megalapozásában.


A B&P Braun & Partners Magyarország pontosan tudja, hogy ma már és a jövőben is egyre kevésbé teheti meg egy vállalat, hogy ne legyen ismert és elismert a neve nemcsak saját közegében, hanem szakterületének meghatározó döntéshozói, szabályozói körében egyaránt. A B&P Braun & Partners Corporate & Public Affairs üzletága sokéves államigazgatási és nagyvállalati tapasztalattal, és szerteágazó, élő kapcsolatrendszerrel rendelkező munkatársai segítik jelenlegi és jövendőbeli üzletfeleinket abban, hogy fokozzák ismertségüket, hogy képesek legyenek növelni szabályozói lábnyomukat.


Szolgáltatásainkat alapvetően négy kategóriába soroljuk. Készítünk stakeholder elemzéseket, politikai trend- és háttérelemzéseket, illetve sajtó- vagy szakmaspecifikus elemzéseket, valamint végzünk jogalkotási monitoring szolgáltatást. A klasszikus lobbitevékenységhez közelít az a szolgáltatásunk, amit összefoglaló néven döntéshozói kapcsolattartásnak nevezünk. Emellett általános és szakmaspecifikus felkészítő tréningeket tartunk azon partnereink számára, akik saját munkatársaik révén bonyolítják közkapcsolataikat. Befektetői környezet-menedzsment szolgáltatásunkkal pedig komplex és teljes körű Public Affairs tevékenységet végzünk.


Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt két és fél évben a Nexon Kft., a British American Tobacco, a Roche Magyarország, a SUEZ Environnement Hungária Kft., a Brittech Kft., a Pfizer Kft., az Oracle Kft, a Hungerit Zrt., valamint a Baromfi Terméktanács ügyfelünk volt, és több közülük jelenleg is megtisztel bennünket bizalmával.


Vállalatcsoportunk víziója, hogy felkészítsük ügyfeleinket a jövő kihívásaira – már a jelenben. Ennek egyik eszköze, és egyben vállalati missziónk, hogy hatékony vállalati közösségeket, azaz érintetti hálózatokat építünk, segítve a vállalatok és márkák hosszú távon sikeres, felelős működését. A fenti célok megvalósítását támogatják CSR szolgáltatásaink is, amelyeket úgy alakítottunk ki, hogy azok a felelős működéssel kapcsolatos legfontosabb problémákra kínáljanak megoldásokat. A felelős működést célzó programok és kezdeményezések sikerének elengedhetetlen feltétele a világos CSR stratégia, a megfelelő szervezés, a hatékony folyamatok és jól működő rendszerek. Ezek megteremtéséhez nyújtanak támogatást CSR menedzsment tanácsadás szolgáltatási portfoliónk elemei.


Amennyiben valamilyen konkrét eszközre van szüksége, amely akár az egész vállalat, akár valamelyik szervezeti funkció működését segíthet felelősebbé tenni, esetleg a munkatársakat jobban bevonni, gyors és látványos eredményeket nyújtó CSR megoldásaink támogatják ebben. A CSR üzleti érdek által vezérelt működésmód, amelynek egyik célja a szervezet reputációjának növelése, a szervezetbe vetett bizalom erősítése. CSR kommunikációs szolgáltatásaink segítenek eljuttatni felelős gyakorlatainak hírét a megcélzott érintetti csoportok felé. A megfelelő CSR stratégia kialakításához, illetve az egyes kezdeményezések sikerességének megítéléséhez fontos megismerni a különböző érintettek szervezetről kialakított képét. A konkrét igényhez igazodóan kialakított, testreszabott CSR kutatási szolgáltatásaink biztosíthatják a nélkülözhetetlen visszacsatolást.


Büszkék vagyunk rá, hogy Közép-Európa vezető CSR tanácsadó cégeként a felelős működés valamen�nyi területén rendelkezünk projekt-tapasztalatokkal. Az elmúlt években többek között az alábbi vállalatok tiszteltek meg bizalmukkal: B.A.T., CIB Bank, Coca-Cola HBC, Coloplast, E.on, Generali-Providencia, Holcim, KPMG, MNB, MVM, MÁV Cargo, MKB Bank, Magyar Telekom, Nestlé Hungária, Nexon, OTP Bank, Pannon, Raiffeisen, Richter, Sanoma, Sinergy, Tesco, T-Mobile, Vodafone.


A szervezetek többsége tisztában van azzal, hogy sikerességét nagymértékben befolyásolja az, hogy hogyan gazdálkodik tudásvagyonával. Keveseknél található azonban olyan tudatosan felépített tudásmenedzsment (TM) rendszer, ami biztosítaná a tudástőke legjobb kihasználását és folyamatos fejlesztését. A gazdasági és politikai környezet bizonytalansága sem kedvez a tudásmegosztó kultúra kialakulásának. A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy a TM-re fordított energiák a legjobban megtérülő befektetésnek számítanak.


A B&P Braun & Partners és a POZITEAM stratégiai partnersége keretében komplex megoldást kínálunk ügyfeleinknek: TM audit, stratégiakészítés, a TM rendszer kiépítése és fejlesztése, tréningprogramok, tudáskultúra fejlesztés, tudásközösségek, tudáshálózatok építése szerepel többek között szolgáltatási repertoárunkban. Módszertanunkat a nemzetközi gyakorlat adaptálásával (Knoco Ltd, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség TM Osztály), és hazai szakmai közösségek (MTA TM Albizottsága, TM Tudásközösség) keretében fejlesztjük. A szervezeti TM rendszerek fejlesztése mellett országos tudáshálózatok építésében is közreműködünk. Megalapítottuk a Fiatal Menedzserek Akadémiáját (FMA), a „vezetői tudás hálózati közösségét”, illetve működtetünk egy TM Tudásközösséget is.


A Magyar Televíziónál zajló projektünk kiváló példa arra, hogy a nehéz helyzetben lévő szervezetek is sokat profitálhatnak a TM rendszer fejlesztéséből, és a más jellegű beruházásokhoz képest sokkal jobbak a megtérülési mutatók. A tudásmenedzsment iránt a legnagyobb érdeklődés az ún. tudásintenzív ágazatokban nyilvánul meg (ügyfeleink közül például a Paksi Atomerőműnél, IT-Services Hungary-nél vagy a Roche-nál).


A B&P Braun & Partners Magyarország olyan megoldásokat kínál ügyfeleinek, melyek abban segítik őket, hogy erős jövőfókusszal és stratégiai szemlélettel tudjanak tekinteni a jelenre. A B&P Braun & Partners Reputation üzletága egy vállalat legfontosabb értékének, a reputációjának az építésében, megóvásában nyújt segítséget.


A reputáció menedzsment olyan területe a kommunikációnak, mely Magyarországon és a régiónkban még meglehetősen újnak, ismeretlennek számít. Mi hisszük, hogy a vállalat reputációjáról való tudatos, tervezett, jövőfókuszú gondolkodás elengedhetetlen a helyes stratégiai döntések meghozatalában, sőt a reputációt alakító dimenziók megismerése és megértése a taktikai kommunikációban is nélkülözhetetlen. Meggyőződésünk szerint a reputációs stratégia megalkotása és a reputáció menedzsment folyamatának megtervezése csak akkor lehet igazán eredményes, ha azt alapos kutatás, közös gondolkodás, strukturált stratégiai workshopok előzik meg. 2009-ben Magyarországon elsőként készítettünk el átfogó reputációs kutatást, a Reputation Rating 2009-et, melyben a 40 legnagyobb vállalatot vizsgáltuk a reputációt meghatározó 5 dimenzió mentén.


A kutatás módszertana a B&P Braun & Partners Reputation saját fejlesztése. Három fő pillére az érintetti reprezentativitás, a deliberatív vita és a kutatás dinamikus volta olyan szemszögből vizsgálja a vállalatok reputációját, melyre semmilyen más kutatási módszertan nem képes. A kutatási módszertan és az erre épülő elemző termékeink (Benchmark Report, Reputation Monitor) garantálják, hogy egy vállalat reputációs stratégája megalapozott és releváns lesz, szem előtt tartva a jelen elvárásait és a jövő kihívásait. Részt vettünk többek között az E.on, a Coke Club, az Audi, a MOL, a Pannon, a Magyar Telekom, a Richter, a Tesco és GfK reputációjának elemzésében és építésében.


A Magyar Fogyasztó Platform (MFP) a tudásmegosztás vállalata. A világban rengeteg az információ, amely a kommunikációs csatornák széles kínálatával, a gyors információáramlással mindenki számára elérhető. Valljuk, hogy a tudásmegosztás széles piacán csak az jut versenyelőnyhöz, aki a tartalmakat és információkat úgy gyűjti össze, hogy azok egymással újszerű, izgalmas kombinációt, használható tartalmat alkossanak, ezáltal élményt adva a befogadónak. A kombináció, amely újszerűen mutatja be a tudást: a rácsodálkozás élményével gazdagít.


Az MFP 2007 óta szervez szakmai konferenciákat, 2009-től tematikus szaklapot is kiad. Érdeklődésének középpontjában – ahogy a neve is mutatja – a magyar fogyasztó áll, annak értékei, szokásai, választásai és változása. Az MFP csatornáin értékes tudásokat oszt meg, s ezeket élményszerűen, átélhetően juttatja el ahhoz a közösséghez, amelynek maga is alkotó része. Az MFP nem a megmondás és kinyilatkoztatás, hanem a párbeszéd, a kérdések és a „már ma” hasznosítható ismeretek tere.


Kapcsolatok kezdeményezője és részese azért, hogy a márkaközösség tagjai valamennyien nyertesnek érezzék magukat. Nyitott rendszer, amely igényli, értékeli és kezdeményezi az együttműködést. A széles értelemben vett márkaközösség tagjai teremtik tartalmát, amikor élvezetes előadásokat tartanak, cikkeket írnak. Átélhetően osztják meg a tudást, s egyben maguk is befogadói lesznek az alkotó gondolatoknak; felhasználói a különleges adatoknak; építői és élvezői a tartalmas kapcsolatoknak; részesei a szakmai közéletnek.


B&P Braun & Partners International


B&P Braun & Partners Magyarország 1022 Budapest, Törökvész út 6/A T: (+361) 339-8568 F: (+361) 269-2504 info@braunpartners.hu info@magyarfogyaszto.hu www.braunpartners.hu www.twitter.com/brauntweet

Ez a kiadvány környezetbarát technológiával készült papírra lett nyomtatva.


BP_cegismerteto  

BP_cegismerteto