Page 1

CURRICULUM VITAE VĀRDS, UZVĀRDS: ADRESE UN TĀLR. NR.

MĀJAS:

Juris Zviedrāns Tāšu muiža, Medzes pag., Grobiņas novads, LV 3463 Tāl.Nr.:29133136 Email telses_muiza@inbox.lv

DZIMŠANAS VIETA:

1967.g. 3.augustā, Rīgā

NACIONALITĀTE:

Latvietis

ĢIMENES STĀVOKLIS:

Precējies, pieci bērni

IZGLĪTĪBA:

no 1998.g.- 2000.g. 1999.jūl.

1982.-1986.g. 1984.-1986.g.

DARBA PIEREDZE:

1979.-1982.g. 1976.-1979.g. 1974.-1976.g. no 2012.g. no 1996.g.-2011.g. 1993.-1996.g. 1989.-1992.g. 1986.-1989.g. 1986.g

PROJEKTI:

2012.g.

2010.g.

Latvijas Mākslas Akadēmija, Mākslas vēstures un teorijas nodaļa. Piedalīšanās Projekta REACH (Regional Exchange in Archeology and Cultural Heritage) organizētajā 7,5 ECTS kursā “Applied Buil-ding Restoration – Traditi-onal Painting Techniques”; Sweden, Gotland, Gotland University College 17. Profesionālā Mākslas Arodskola. Poligrāfijas tehniskās jaunrades Tautas universitāte, Lietišķās mākslas fakultāte. Rīgas 69. Vidusskola Rīgas 55. Vidusskola Rīgas 69. Vidusskola Darbā pie pašnodarbinātas personas arhitektes Kristīnes Veinbergas. Celtniecības arheologs SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Celtniecības arheologs SIA “LDU” izpētes un projektēšanas birojā “KROKS”. Tehniķis, Restaurācijas institūta Arhitektoniskās Izpētes grupā. dienests Padomju armijā 4.kategorijas galdnieks Rīgas mēbeļu kombinātā. „Oleru muiža”, Jeru pag., Rūjienas nov. Kungu mājas jumta rekonstrukcija. Tehniskais projekts. Durbe, Aizputes iela 5. Ēkas rekonstrukcijas proj.


2009.g. 2008.g 1998.g. “AIG”

1991.g. Restaurācijas institūts NOZĪMĪGĀKĀS IZPĒTES:

2012.g. 2012.g. 2012.g. 2011.g. 2011.g. 2010.g. 2009.g. 2008.g. 2008.g.

2007.g. 2006.-2007.g. 2005.-2006.g. “AIG”

2003.-2004.g. “AIG”

1999.-2002.g. “AIG”

1995.-1997.g.”KROKS” “AIG” 1996.-1998.g. “KROKS” “AIG” 1994.-1996.g. “KROKS” 1995.g. “KROKS” 1994.g. “KROKS”

Padures klēts rekonstrukcija par saieta un muzeja namu. Liepāja, Dzintara iela 16. Ēkas restaurācijas koncepcija un darbu metodika. Rīga, Marijas iela 13, celtne Nr.4 -koka ēka “Berga bazārā”. Ēkas saglabāšanasatjaunošanas koncepcija. Liepāja, Bāriņu ielā 21. Pildrežģa zelmiņu un dzegas projekts. Liepāja, Ausekļa iela 9. Bijušā meiteņu ģimnāzija. AMI. Liepāja, Kr.Valdemāra iela 4. Bijušā Nikolaja ģimnāzija. AMI. Liepāja, Dīķa iela 6. AMI. Eriņu muižas kungu māja. AMI. Ēdoles pils. AMI. Oleru muižas kungu māja. AMI Liepājas katoļu baznīca. AMI Grobiņas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā izpēte. Rīga, Doma baznīcas vidusjoma jumta konstrukciju izpēte, torņa mūra un koka konstrukciju izpēte. Skrundas muižas kungu māja. AMI. Liepājas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā izpēte. Saldus raj., Šķēdes muižas kungu māja. AMI. Liepājas raj., Līgutu muižas kungu māja. AMI. Cēsu raj., Liepas muižas kungu mājas AMI. Preiļu raj, Rībeņu muižas kungu mājas AMI, Rīga, bij.rūpnīca “Kimmel” AMI. Liepāja, Kungu iela 6. AMI. Jelgavas raj., Bērvircavas muižas kungu māja. AMI. Jelgavas raj., Svētes pils. AMI. Bauskas raj., Bornsmindes muižas kungu māja. AMI. Rīga, bij. dominikāņu klostera teritorija. AMI. Ventspils, Ventspils pils. AMI. Jēkabpils, Krustpils pils, Rīgas ielā 216B. AMI. Ādažu Ev.Lut. baznīca. AMI. Cēsu raj. Mazstraupes pils.


1993.g. “KROKS” 1992.-1993.g. 1991.g.

CITI DARBI:

1990.g.Restaurācijas institūts 1997.g. “AIG” 1996.g.

PUBLIKĀCIJAS:

2012.g.

2009.g. 2007.g.

2005.g.

2004.g. 2003.g. 2003.g.

2001.g. 1999.g. 1998.g. 1997.g.

AMI. Jelgavas raj., Bij. Elejas muižas pārvaldnieka māja. AMI. Preiļu raj., Aglonas Klosteris. AMI. Kuldīgas raj., Kaltiķu muižas apbūve. Uzmērīšana, AMI. Rīga, Tereškovas (Buļļu) ielā 16. AMI. Ventspils, Pils iela 1.Ēkas demontāžas shēmu izstrāde. Sastādīts jaunais Liepājas pilsētas arhitektūras pieminekļu saraksts. Ilustrētā Pasaules Vēsture//Atklājas Hoijeres kroga dzīvesstāsts. Novembris. Liepājas Vēstules//Vecākās koka ēkas Liepājā. Nr.2. Liepājas Vēstules//Baroka interjeru apdare Liepājā. Nr.3 Senā Rīga//Viduslaiku aizsardzības mūra fragments 11 novembra krastmalā 23. Quo vadis, Cēsis? Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli/Autentiskums kā tūrisma industrijas prece. Palīgs senu ēku īpašniekiem /Krāsas un apdares materiāli. Latvijas piļu un muižu asociācija. Piļu un muižu šodiena//LA, Nr. 54. No gada 1.Nr. līdz gada 12.Nr. rakstu cikls par būvkultūru "Vides Vēstīs". Tava māja/Vispārējie ēku uzturēšanas principi. Viss balstās uz pamatiem. Jumta segumi. Ārsienas un koka apšuvums. Cēsu Vēstures un mākslas muzejs. Koka ēkas un koka konstrukcijas Vecrīgā/Koka Rīga/ 142.-160.lpp./R.,2001. Īss ieskats Art Deco interjerā// Latvijas Arhitektūra (LA), Nr. 21. Aglonas klosteris//LA, Nr.15 Kas notiek Krustpils


1996.g. CITA PIEREDZE:

2012.10.26. 2011.05.20-22.

2008 -2009.

2008.12.9.

2007.28.09.

2007.07.07. 2006.07.12.

2006.08.10.

2006.07.04

2005.g.

2004.-2005.g 2005.11.24.

pilī?// LA, Nr. 12. Tendences vēsturisko ēku rekonstrukcijā//LA, Nr. 7. Liepāja, Berči Lasījumi. Divas skolas, divas pasaules. Lekciju kurss „Skandināvijas restaurācijas skola” un praktiskās nodarbības Lietuvas Kultūrkapitāla fonda finansēta projekta ietvaros. Lietuva, Viļņa. Kuldīga. Starptautiskā kultūras mantojuma labaratorija Norway Gants ietvaros. 2008. 10.23. referāts „Dārgā restaurācija, mīts vai patiesība”, 2008.12.12. referāts „Dakstiņu jumti”, 2009.67.29-5. pasniedzējs, vadītājs amatniecības restaurācijas nometnē. Oleru muiža. „Saprast koka namu” referāts projekta Norway Gants ietvaros „Materiālu un paņēmienu izvēle restaurācijas darbos”. 2009.3.3. referāts „Koka celtņu pārvietošana”. Alūksnes pils. Referāts arhitektu dienas ietvaros „Kādiem būt Alūksnes apstādījumiem?”. Krustpils pils. Referāts „Izvēles iespējas. Kāda būs Krustpils pils?”. Ungurmuiža. Vēsturiskie interjeri, referāts “Saglabāšana vai atjaunošana? Tāšu muižas interjeru nākotne”. Rundāles pils. Vēsturisko dārzu un parku kopšana, referāts “Ieskats dažādu stilu parku un dārzu attīstībā”. Cēsis. Cēsīm 800. Starptautiska zinātniska konference Quo vadis, Cēsis, referāts “Autentiskums kā tirgus prece”. Darbs PHARE projektā Baltijas kultūrvide: kultūras tūrisma produktu izveide Latvijā un Lietuvā. Darbs Baltijas Amerikas fonda projektā “Mana skola pilī”. Jaunmoku pils. Casttle of Tumorrow, referāts “Vēstu-


2000.g.-2003.g.

2000.-2002.g.

1996.-1998.

1996.g. jūlijs

1995.g. 16.sept.

DATORU IEMAŅAS: CITA INFORMĀCIJA:

VALODAS:

risko ēku atjaunošanas koncepciju izstrāde”. PHARE projekta ietvaros darbs ar programmu SAVE – pilsētas apbūves, vides izvērtēšana inventarizācija Liepājā. Latvijas piļu un muižu asociācijas rīkotie lekciju kursi par arhitektūras vēsturi un ēkas kopšanu Ungurmuižā, Durbes pilī, Ārendoles kungu mājā, Mencendarbes pilī, Limbažu muzejā. Referāti “Koka kungu mājas Latvijas arhitektūrā”, “Arhaiskie elementi Liepājas koka ēkās”, “Liepājas apbūve 17.-18.gs.”Starptau-tiskajās restaurācijas un konservācijas nometnēs Ungurmuižā. Piedalīšanās Starptautiskajā restaurācijas un konservācijas nometnē Gustavsvikā, Vermlandē, Zviedrijā. Referāts “Koka Liepāja ”Eiropas

kultūras mantojuma dienās -“Koka mantojums Latvija“. Microsoft Windows Biedrības “Tāšu muiža”, Latvijas piļu un muižu asociācijas biedrs. Kuldīgas nov., Kuldīgas vecpilsētas komisijas loceklis. Dzimtā valoda - latviešu, krievu valoda - labi angļu valoda – sliktas sarunvalodas līmenī;

Zviedrana_CV  
Zviedrana_CV  

Restauratora Zviedrana CV

Advertisement