Page 1

Valsts amatpersonas deklarācija Deklarācijas veids: Kārtējā gada deklarācija - par 2011. gadu Vārds uzvārds: ANTRA BRŪNA Darbavieta: SIA "LIEPĀJAS RAS" Amats: Padomes locekle Iesniegta VID: 30.03.2012 Publicēta: 18.05.2012

2. Citi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņem papildus valsts amatpersonas amatam (t.sk. amati biedrībās, nodibinājumos, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās), un citi darbi, kurus deklarācijas iesniedzējs strādā, kā arī informācija par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kuros noteiktās saistības tas pilda Amata nosaukums, darbi, Juridiskās personas informācija par uzņēmuma nosaukums; fiziskās līgumiem un personas vārds un pilnvarojumiem uzvārds Domes priekšsēdētāja biroja 'LIEPĀJAS PILSĒTAS vadītāja DOME' Sabiedrība ar sekretāre ierobežotu atbildību "Komunālā pārvalde" iepirkuma komisijas locekle

SIA "LIEPĀJAS RAS"

Juridiskai personai reģistrācijas numurs Komercreģistrā un juridiskā adrese 90000063185 Latvija, Liepāja, Rožu 6 42103017215 Latvija, Liepāja, Uliha 44 42103023090 Latvija, Grobiņas pag., "Ķīvītes"

3. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie, kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību)


Nekustamā īpašuma Nekustamā atrašanās vieta (valsts, īpašuma pilsēta/apdzīvota veids vieta) Dzīvoklis Latvija, Liepāja Zeme un ēkas Latvija, Nīcas nov.

Ja ir valdījumā, Atzīme par to, vai ir lietošanā vai īpašumā kopīpašumā, norādīt (kopīpašumā), īpašnieka vai valdījumā vai līdzīpašnieka vārdu lietošanā un uzvārdu īpašumā īpašumā -

4. Komercsabiedrības, kuru dalībnieks, akcionārs vai biedrs ir deklarācijas iesniedzējs, kā arī norāde, ka deklarācijas iesniedzējs ir individuālais komersants. Deklarācijas iesniedzējam piederošās kapitāla daļas, akcijas un vērtspapīri (privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai skaitu) Reģistrācijas numurs Juridiskās personas Kapitāla Komercreģistrā un juridiskā Summa Valūta nosaukums daļu skaits adrese Sabiedrība ar 42103057951 Latvija, Nīcas ierobežotu atbildību 200 200.00 LVL pag., Nīca, "Grīvas" "Grīvas-BIO"

5. Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma pamata Transportlīdzekļa veids Vieglais pasažieru

Marka HONDA CIVIC

Atzīme par to, vai ir Izlaides Reģistrācijas īpašumā, valdījumā vai gads gads lietošanā 2007

2007

lietošanā

7. Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi, piemēram, darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas un nomas (īres),


laimesti un dividendes, mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi Ienākumu gūšanas vieta (avots) – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese; fiziskās personas vārds un uzvārds 'LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME', 90000063185, Latvija, Liepāja, Rožu 6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komunālā pārvalde", 42103017215, Latvija, Liepāja, Uliha 44 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS', 90000794228, Latvija, Rīga, Republikas laukums 2 SIA "LIEPĀJAS RAS", 42103023090, Latvija, Grobiņas pag., "Ķīvītes" 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA', 90001669496, Latvija, Rīga, Lāčplēša 70a

Ienākumu Summa Valūta veids Alga

13185.47 LVL

Alga

1313.08 LVL

Platību maksājumi Alga Pabalsts

160.76 LVL 3510.00 LVL 417.48 LVL

9. Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas Summa ar cipariem Valūta Summa ar vārdiem 2166.98 LVL divi tūkstoši viens simts sešdesmit seši lati 98 santīmi 5512.57 EUR pieci tūkstoši pieci simti divpadsmit eiro 57 centi

Profile for 45936

Antra Brūna  

Antras Brūnas ienākumu deklarācija par 2011.gadu.

Antra Brūna  

Antras Brūnas ienākumu deklarācija par 2011.gadu.

Profile for 45936
Advertisement