Page 1

CENNIK BADANIA USABILITY Prosty scenariusz www

Strona główna Zakres badania: • Benchmark marketingowy (identyfikacja strony z marką) • Pierwsze wrażenie (rozkład uwagi przy pierwszej wizycie na stronie) • Stopieo realizacji założeo projektowych wskazanych przez klienta • Stopieo użyteczności (np. szybkie dotarcie do menu głównego, czytelnośc nawigacji) • Ankieta potestowa Podstrona Zakres badania: • Stopieo użyteczności • Czytelnośd i przejrzystośd tekstu • Stopieo realizacji założeo projektowych • Ankieta potestowa Wynikiem badao projektu jest raport opisujący przebieg badania oraz zawierający wnioski badawcze udokumentowane mapami cieplnymi, mapami fiksacji oraz wykresami postrzegalności obszarów zainteresowao. W podsumowaniu badao zawarte są uwagi projektowe mające na celu ulepszenie projektu. CENNIK Próba 8 Rekrutacja 1560 Badanie Home 2080 Badanie Podstrony 1170 Łącznie 4810 Cennik ma charakter orienracyjny. Ceny netto.

12 2340 2470 1430 6240

16 3120 2860 1560 7540

Cennik badania Usability  

Opis podstawowego badania

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you