Issuu on Google+

CENNIK BADANIA USABILITY Prosty scenariusz www

Strona główna Zakres badania: • Benchmark marketingowy (identyfikacja strony z marką) • Pierwsze wrażenie (rozkład uwagi przy pierwszej wizycie na stronie) • Stopieo realizacji założeo projektowych wskazanych przez klienta • Stopieo użyteczności (np. szybkie dotarcie do menu głównego, czytelnośc nawigacji) • Ankieta potestowa Podstrona Zakres badania: • Stopieo użyteczności • Czytelnośd i przejrzystośd tekstu • Stopieo realizacji założeo projektowych • Ankieta potestowa Wynikiem badao projektu jest raport opisujący przebieg badania oraz zawierający wnioski badawcze udokumentowane mapami cieplnymi, mapami fiksacji oraz wykresami postrzegalności obszarów zainteresowao. W podsumowaniu badao zawarte są uwagi projektowe mające na celu ulepszenie projektu. CENNIK Próba 8 Rekrutacja 1560 Badanie Home 2080 Badanie Podstrony 1170 Łącznie 4810 Cennik ma charakter orienracyjny. Ceny netto.

12 2340 2470 1430 6240

16 3120 2860 1560 7540


Cennik badania Usability