Page 1

Programma Vernieuwde 1-daagse cursus “Coördineren aanleg en verlegging van kabels en leidingen” 23 en 30 mei 2013 Locatie op 23 mei: Hotel Akersloot te Akersloot Locatie op 30 mei: Hotel Assen te Assen

08:30 uur

Ontvangst met koffie

09:00 uur

Inleiding en kennismakingsronde

09:15 uur

Ochtendprogramma In het ochtendprogramma behandelen we de juridische mogelijkheden voor het opzetten en implementeren van gemeentelijk beleid op het gebied van kabels en leidingen (nuts en telecom). Daarnaast is er een wetsvoorstel met betrekking tot het wijzigen van de Algemene wet bestuursrecht (toevoeging algemene nadeelcompensatieregeling voor o.a. kabels en leidingen). Tenslotte heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak ‘Gemeente De Ronde Venen’. Het wetsvoorstel en de uitspraak van de Hoge Raad hebben wij opgenomen in de nieuwe cursus. Met name de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de uitspraak van de Hoge Raad kunnen voor de gemeente grote (positieve en/of negatieve) consequenties hebben. Ook zullen wij aandacht besteden aan een actueel onderwerp; het verkopen van gemeentelijke gronden waarin nog kabels en leidingen zitten aan o.a. particulieren. Veel gemeenten worstelen hoe hiermee om te gaan, waardoor men in sommige gevallen (mede op voorspraak van aanbieders) juridisch gezien verkeerde besluiten neemt. Dit met alle gevolgen van dien.

12:30 uur

Lunchpauze

13:30 uur

Middagprogramma Het interactieve middagprogramma zal worden gevuld met twee zeer interessante en actuele onderwerpen. We behandelen de aanleg van glasvezelnetwerken en een uiteenzetting van de problematiek (en oplossingen) voor het succesvol opzetten van gemeentelijk beleid op het gebied van pro actieve regie en het verleggen van kabels en leidingen.


16:30 uur

Kansen, gevaren en risico’s grootschalige aanleg van glasvezelnetwerken Er zal worden stilgestaan bij de implicaties (gevaren en risico’s) die de grootschalige aanleg van een glasvezelnetwerk met zich meebrengt. Hierbij zullen wij uitgebreid ingaan op de ‘verplichte’ samenwerkingsovereenkomst (en koperconvenant) die gemeenten dienen af te sluiten om in aanmerking te komen voor glasvezelaanleg. De juridische, kostentechnische en uitvoeringstechnische zaken daarvan worden door gemeenten nog teveel onderschat. Door onze jarenlange ervaringen zijn wij in staat om helder en duidelijk aan te geven op welke punten de gemeente wel of niet akkoord kan gaan met de eisen van de glasvezelaanbieders en de consequenties voor de gemeente op de korte en lange termijn.

Pro actieve regie en het verleggen van kabels en leidingen (nadeelcompensatie) In het tweede deel van het middagprogramma zal uitgebreid worden ingegaan op pro actieve regie en het verleggen van kabels en leidingen. Een goede voorbereiding, een overzicht van de technische en financiële aspecten die een belangrijke rol spelen bij verleggingen en het implementeren van een nadeelcompensatieregeling. Met name de pro actieve rol van gemeenten zal ruimschoots aan de orde komen. Uit ervaring blijkt namelijk dat gemeenten in heel veel gevallen door allerlei oorzaken onnodige kosten maken bij verleggingen. Dit kan voorkomen worden door kritisch te kijken naar de gehele (beleids-)procedure rondom verleggingen. Daarnaast komt de (individueel per gemeente i.p.v. uniforme) strategie die de netbeheerders gebruiken bij hun onderhandelingen met gemeenten ruim aan bod. Evaluatie en afsluiting


Kosten De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 399,- per persoon, exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal. Na inschrijving ontvangt u een factuur die voor aanvang van de cursus betaald dient te zijn. Plaats Van der Valk Hotel Akersloot Geesterweg 1a 1921 NV AKERSLOOT  (0251) 36 18 88

Van der Valk Hotel Assen Balkenweg 1 9405 CC ASSEN  (0592) 85 15 15

Aanmelding U kunt het bijgevoegde aanmeldingsformulier faxen naar: (073) 599 52 85, of scannen en mailen naar s.loohuis@tele-bs.com Inlichtingen Voor nadere informatie betreffende inschrijving, deelnemersregistratie en betalingen kunt u contact opnemen met Sandra Loohuis,  (073) 627 27 80. Voor inhoudelijke informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Hamid Majaiti,  (06) 11 52 38 17. Annulering Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Tot twee weken voor aanvang van de cursus brengen wij u hiervoor € 34,- administratiekosten in rekening. Daarna berekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Adressering Voor eventuele wijzigingen in de adressering kunt u contact opnemen met Sandra Loohuis,  (073) 627 27 80  s.loohuis@tele-bs.com

Tele-BS Kabels & Leidingen programma  

Cursus mei 2013

Tele-BS Kabels & Leidingen programma  

Cursus mei 2013

Advertisement