Page 1

‫ ‪..‬‬ ‫ّت أﻝدّ أﻝ ّ‬ ‫ أﻝﺱ ‪..‬‬ ‫_________‬ ‫روح اﻝ و ‪ ..‬ﺕ'" و ﺕ‪ $ّ%‬ﻝ ‪ #$‬و اﻝ"‬ ‫( *)ﻝ أﻝ اﻝ‪.. "$‬‬ ‫‪0‬دّ أﻝ‪/‬ات هّ‪ -‬أﻝ" ( ﺕ‪ ,‬اﻝ‪ +‬أﻝ‪ 1‬ﺱ‪$1$‬‬ ‫اﻝ"ّ‬ ‫أو أﻝ ‪580 9 ( #$‬ن أ‪ *56‬ا‪34‬ى ‪..‬‬ ‫‪ < - ..‬أﻝ ج أﻝ‪/‬اﺕ و أﻝ"ا‪ 3‬ﻝ‪6:‬ن وﺱ>"ام‬ ‫أﻝ ج ?‪4‬م أﻝ" ( أﻝ ‪..‬‬


‫ف ذﻝ‪ ,‬أﻝ@‪5$8ّ$‬ن ‪ ..‬أﻝ ج ‪44‬م ‪ ..‬اﻡ أﻝ ب ‪C610‬‬ ‫ي و ‪ G$‬أﻝ ‪ #‬ﻝد و أ‪4‬ن ‪..‬‬ ‫أﻝ ‪ G$‬أﻝد أﻝ‪ّ 5‬‬ ‫وزدد ﺵ‪ "8 $‬أﻝ ب ‪ ..‬أﺱ>"ﻡ‪ C‬آ'ت ﺕد‪$-‬‬ ‫ ‪ .. $‬وأﻝ أدت ﺡ? @ّ اﻝ ‪ ..‬وﻡ ‪53‬ض‬ ‫ﺕ' و ّ‪%6 8‬آ 'ل روﺡ و رو ‪..‬‬ ‫‪ C0O‬ه‪/‬ة أﻝ‪1‬ت ‪..‬‬ ‫>زا‪ 6‬ﻡﺱ ﻡ‪ +$Q"%‬أ‪ 5‬ﺱ ّ‪.. P‬‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫ت أﻝد أﻝ ‪..‬‬ ‫ ﻡ‪ G‬أﻝﺱ ‪..‬‬ ‫ﻡ ّ‪ّ.. O$‬ت أﻝدّ أﻝ ّ‬ ‫‪ +$56‬وﺱ‪ $‬أﻝدّ أﻝ ‪..‬‬


‫أو‪ :4‬أﻝ‪.. +1‬‬ ‫ﺕ‪ :?$6‬أﻝ ‪.. S-‬‬ ‫ﺕﻝ?‪ :‬أﻝ ‪5‬ت أﻝ‪.. ّ$8‬‬ ‫را ?‪:‬أﻝد و أﻝ‪ $ّ 6/‬ﻝ‪.. S$‬‬ ‫أ‪*56‬ع أﻝ‪.. +1‬‬ ‫‪ _١‬أﻝ‪ +1‬أﻝ‪.. "$‬‬ ‫‪_٢‬أﻝ‪ ( +1‬أﻝ‪1‬ﺱ‪.. Gّ$‬‬ ‫‪_٣‬أﻝ‪ +1‬ﻝ ‪ ( #$‬أﻝ‪.. Y‬‬ ‫‪ +10_٤‬أﻝ‪58‬م ( أﻝ‪.. GQ-‬‬ ‫‪ ..‬و‪ "9‬ﺕ@ ّ‪ Y8‬ﻝ‪ +1‬أﻝ< ‪ ..‬و أﻝ‪%‬آ أ[‪6‬ﻝ‪ $‬أي‬ ‫أﻝ‪$‬ﺡ‪.. $‬‬ ‫ﺕ‪ :?$6‬أﻝ ‪.. S-‬‬ ‫‪ _١‬أﻝ ‪ ( S-‬أﻝ"‪.. 1‬‬ ‫‪_٢‬أﻝ ‪ ( S-‬أﻝ‪Q‬وﻝ ‪..‬‬ ‫‪_٣‬أﻝ ‪ ( S-‬ر‪ G$‬اﻝﺱ ‪..‬‬ ‫‪_٤‬أﻝ ‪ ( S-‬أ[رض أو أﻝاش ‪..‬‬ ‫ﺕﻝ?‪ :‬أﻝ ‪5‬ت أﻝ‪.. ّ$8‬‬ ‫‪ 5_١‬أﻝ‪58‬م ( أﻝ‪ GQ-‬وﻡ ّ" أﻝ‪"$‬ان ﻝ‪:‬ﻡم ‪ ..‬ور‪]0‬‬ ‫أﻝ"ﻡ‪.. ([ G$‬وﻝ"ة ر] أﻝ( أﻝ‪ Y@8‬ﺱ‪ ..‬ﻡ] ﻡ ﺡ^‬ ‫‪ "9 ..‬ﺕ‪ ]`5‬أﻝ>زا‪ ( 6‬آ اﻝ"ﻡ‪ G$‬و أﻝ‪ G"$‬و ‪_8‬‬ ‫و` ‪ $‬ه‪ a/‬أﻝ ‪.. 5‬‬


‫‪ Y‬أﻝ‪ +1‬أﻝ‪ ( "$‬أﻝ"ﻡ‪ .. G$‬و أﻝ ‪ #$‬أو‬ ‫‪ 5_٢‬ﻝ ّ‬ ‫ﺱ‪"ّ8‬ه ( أﻝ‪1‬ﺱ‪ .. G$‬و‪ $ `5‬أﻝ‪58‬م ( أﻝ^ أو‬ ‫أﻝ‪58‬م ( أﻝ‪ .. GQ-‬وﻝ"ة ر] أﻝ( أﻝ‪ Y@8‬ﺱ ‪..‬‬ ‫‪ 5 _٣‬أ[ﺱ' ﻝ "د أﻝ>زا‪6‬ت أﻝ ز‪ 0‬ﻝ‪5‬اء ‪..‬‬ ‫وه‪ 8‬ﺕ ‪d‬ﺕق ﻡ] اﻝﺱ ( ﺕ‪ /$8‬أﻝ‪%‬آ أﻝ‪5Q‬ب‬ ‫ﺕ‪/$8‬ه ‪..‬‬ ‫إﻝ‪ e‬ﻡ‪5 G‬ت أ‪3‬ى ﺕد ّ‪.. $6 $-‬‬ ‫را ?‪:‬أﻝد و أﻝ‪ $6/‬ﻝ‪.. S$‬‬ ‫ه‪8‬ك "ة أ‪*56‬ع ‪* ..‬ﺵه ‪ "8‬أﻝﺱ ‪..‬‬ ‫ﺕ‪ S$‬أﻝ‪ G"$‬ﻡ‪ G‬أﻝ>‪5h Y‬ﻝ‪ .. ?$‬و ﺕ‪ S$‬اﻝ"ﻡ‪.. G$‬‬ ‫ﻡ] و‪59‬ف أﻝ‪ ( 6/‬رآ‪.. -‬‬ ‫أو أﻝ‪58‬م ( أ[رض ‪..‬‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*د*ة أ[ﺱ>"ام ﺡ‪ G$‬أﻝ" ( أﻝ‪.. +1‬‬ ‫‪ _١‬أﻝ>زا‪ _ 6‬أﻝ‪ $0‬و أﻝ‪5‬ﺱ و أﻝ‪.. ^$j‬‬ ‫‪ 3 _٢‬أﻝ‪O‬ان ‪..‬‬


‫‪@k[ _٣‬ن أﻝ‪.. ّ$ $-Q‬‬ ‫‪ @ _٤‬أﻝ" أﻝ ‪.. l‬‬ ‫‪"ّ ' _٥‬ع أﻝ‪.. P$>8‬‬ ‫‪ _٦‬ﻝ>‪5h‬م أﻝ‪.. -Q‬‬ ‫‪ _٧‬ﻝ‪O%‬ام أﻝ'"ي ‪..‬‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*د*ة أ[ﺱ>"ام ‪ "8‬أﻝ'" ﻝ ‪.. S-‬‬ ‫‪ "$ _١‬أﻝﺱ ‪..‬‬ ‫‪ @ _٢‬أﻝ ‪ S-‬أﻝ ‪.. l‬‬ ‫‪ _٣‬ﻝ‪O%‬ام أﻝ'ّ"ي ‪..‬‬ ‫‪ _٤‬ﻝ>زا‪.. 6‬‬ ‫‪ _٥‬ﻝ>‪5h‬م أﻝ‪.. -Q‬‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫ﻡ ﺡ^ت ‪ G‬و ﻡ‪ G‬أﻝﺱ ‪..‬‬ ‫ﻡج أﻝ‪ +1‬أﻝ‪.. "$‬‬


‫‪ ..‬ﺕ‪"-‬أ أﻝ‪ 1‬اﻝ‪ "8 "$‬أﻝﺱ  ّ‪ P‬ﻡج ‪Y$3‬‬ ‫و ﻝ>زا‪ 6‬أﻝ‪ ) $9‬اﻝ‪.. ( $0‬‬ ‫وزدد ﺱ و ‪59‬ة و ﺕ‪5‬ز] اﻝ" ‪' P3"6‬ﻝ‪ $‬وﻡ ‬ ‫اﻝدّ ( اﻝ‪ 1‬اﻝ‪.. "$‬‬

‫و >‪ P‬ه‪/‬ة اﻝﺡ ‪..‬‬ ‫أﻝ‪s O$‬اء ‪ r‬أﻝ?ت ‪..‬‬ ‫ﻡ<‪: P‬‬ ‫_ ﻡج ﺕ‪5‬ز] ﻡ‪1‬ن اﻝ" و ‪ "$ P‬أﻝﺱ ‪..‬‬ ‫و 'ى ﻝ‪5‬ز] ‪ ..‬ﺡ?ر ﻡ" أﻝ>زا‪.. 6‬‬ ‫_ ﻡج اﻝ ﻡ_ و أﻝّ‪ .. ,%‬ﻝ>زا‪.. 6‬‬ ‫و 'ى ( آ اﻝ"ﻡ‪ G$‬وﺕ " ﻡ? ‪*" Y$3‬‬ ‫_ ﻡج أﻝ<‪5 P .. t‬ﺱ‪ S‬أﻝ‪ 1‬و أإﺡ‪3? ?6?$‬ه? ‪..‬‬


‫_ ﻡﺡ ﻡ " اﻝ‪.. 1‬‬ ‫ أﻝﺡ أﻝ`‪ .. $‬ﻡﺡ أﻝ وﻝ"ة ‪Y@6‬‬ ‫هّ‬ ‫ﺱ‬ ‫‪ ..‬ﺙ ‪ ( P‬اﻝ"ﻡ‪ G$‬ﻡج ﻡ" ‪.. Y$3‬‬ ‫ﻡ] ﻡ ﺡ^ ﻡ ‪ P-9‬اﻝ" ‪..‬‬ ‫' أﻝآ" ﻡ‪ Pk G‬اﻝ"ﻡ‪ *"$ G$‬ﻝء أﻝ‪-‬رد و ر‪ 0‬‬ ‫[( ‪ P-9‬اﻝ ‪ ( #$‬اﻝ‪.. 1‬‬ ‫و *‪ *$3‬أﻝ‪ "8 +1‬أﻝﺱ ‪..‬‬ ‫ ‪ ..‬وﻡج ر` ‪..‬‬ ‫ ﺕد  ّ‬ ‫هّ‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫أﺱ ر أﻝ'ّت أﻝد ّ‪ $-‬أﻝ ‪.. $‬‬ ‫ﻡ‪ 100 _ 50 G‬ج ‪O ..‬ﻡ‪ G‬ﻡ‪ G‬أﻝ‪ Y@8‬ﺱ إﻝ(‬ ‫أﻝ‪.. G$‬‬ ‫وﺕ‪ P‬آ‪ P‬ﻡ ﺱ‪ +ُ ` #-‬و ‪$3‬ر أﻝا‪.. k‬‬ ‫أﻝ‪ +1‬ﻝ>زا‪ 6‬أﻝ‪.. $0‬‬


â&#x20AC;«ï»¡ﺱ ﻡâ&#x20AC;ª +$Q"%â&#x20AC;¬Ø£â&#x20AC;ª5â&#x20AC;¬ïº± Ù&#x2018;â&#x20AC;ªPâ&#x20AC;¬â&#x20AC;¬


.. $1┘С$тАл я║▒тАм1тАл" ╪гя╗ЭтАм$тАл ╪гя╗ЭтАм$ тАля╗бя║▒ я╗Э ╪гя╗ЭтАм .. 6580 тАл*╪╣тАм56тАл ╪гтАм9-тАл┘ИтАм ... тАля║╡тАм-тАл ╪зя╗ЭтАмP)тАл╪зтАм5тАля╗ЭтАм P┘С тАля║▒тАм5тАл ╪зтАм+$Q"%тАл я╗бтАм.тАл┘ЕтАм 6тАл┘ИтАм1тАл" ╪ея╗ЭтАм Falaka_arabia@yahoo.com

Falakaarabia

-1тАл╪зя║▒тАм


‫ ل ‬ ‫‪002 01227282028‬‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

جلسات التاديب العلاجي