Page 1


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Оргкомітету П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014»

Лист на участь у конкурсі з тематичних номінацій

Навчальний заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Дружківської міської ради Донецької області направляє матеріали для участі у конкурсі з номінації «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти».

Директор

________________

(Кулик Тетяна Іванівна)

(підпис)

М.П.

2


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Анотація Проект «Інноваційні методи впровадження електронного навчання (e-learning) та використання інформаційних і веб-технологій у загальноосвітній школі» – лауреат обласного конкурсу «Кращий працівник року-2013» та учасник дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня «Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості» містить фрагменти напрямків підвищення кваліфікації педагогів в галузі ІКТ та психолого-педагогічних семінарів, формування середовища електронного навчання: Internet-портал School-land-ua, творчі учнівські web-проекти, авторську модель оцінки творчих і дослідницьких робіт учнів, виконаних з використанням комп’ютерних технологій. А також створення і впровадження проекту «Проектна діяльність учнів початкових класів як інструмент опанування інформаційними та web-технологіями в поєднанні з англійською мовою» І як результативність: міжосвітня інтеграція - співпраця та участь дітей і вчителів у міжнародних освітніх проектах за допомогою webтехнологій

Інноваційні методи впровадження електронного навчання (e-learning) та використання інформаційних і webтехнологій в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи Авторський колектив 

Братищенко Ольга Григорівна, учитель математики та інформатики

Білогурова Світлана Станіславівна, заступник директора з НВР

Сокольська Тетяна Миколаївна, учитель біології

Пимонова Анастасія Сергіївна, учитель фізичної культури

Рибка Яна Олександрівна, учитель іноземної мови

3


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Зміст Анотація .................................................................................................................................3 Вступ ......................................................................................................................................5 Психолого-педагогічна підготовка педагогів: проведення психолого-педагогічних семінарів-тренінгів .................................................................................................................6 Підвищення кваліфікації педагогів в галузі ІКТ та формування ІКТ-компетентності..........7 Комп’ютерний практикум для педагогів: «Virtual-практикум по нахождению площадей фигур с помощью Advanced Grapher» ..................................................................................9 Впровадження і формування середовища електронного навчання ................................. 11 Проведення дослідно-експериментальної роботи «Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості» ........................................................................ 12 Web-проект «Таємниці природи»........................................................................................ 12 Web-проект «Спорт – це життя» ......................................................................................... 13 Web-проект «Мир історії» .................................................................................................... 14 Створення і впровадження проекту «Проектна діяльність учнів початкових класів як інструмент опанування інформаційними та web-технологіями в поєднанні з англійською мовою» ................................................................................................................................. 15 Створення освітнього продукту: «Віртуальна дитяча енциклопедія» .............................. 20 Результативність Міжосвітня інтеграція - співпраця та участь дітей і вчителів у міжнародних освітніх проектах за допомогою web-технологій .......................................... 21 Література ............................................................................................................................ 22

Використані скороченняи та визначення: ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології; Електронна освіта – цілеспрямований процес і досягння результатів виховання та навчання засобами електронного навчання (e-learning). Електронне навчання (e-learning) – система навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Цифрові освітні ресурси – всі види інформаційних ресурсів (тексти, графіка, мультимедіа), які користувач може завантажити на локальний комп'ютер, Інтернет-портал, віртуальні чи хмарні сховища для використання в освітніх цілях, з дотриманням відповідних прав.

4


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Вступ В Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» зазначено, що одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати інформаційне суспільство, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, з метою реалізації свого потенціалу. Одним із інструментів розвитку інформаційного суспільства є електронна освіта, впровадження якої сприятиме створенню умов для оновлення форм, засобів, технологій та методів викладання дисциплін та розповсюдження знань; розширенню доступу до освіти всіх рівнів з урахуванням можливості побудови власної траєкторії навчання; розвитку в учнів навичок ХХІ століття [1]. У недалекому майбутньому ми житимемо в цифровому світі: мільярди комп’ютерів у мережі зроблять інформацію доступною у кожному кутку планети. Для створення та розвитку цифрового світу потрібні кваліфіковані кадри – інформаційне грамотні, із нестандартним мисленням, які вміють працювати з високою продуктивністю. Сьогодні актуальним для освітян є питання впровадження електронного навчання (e-learning) електронних освітніх ресурсів та новітніх інформаційних технологій в навчальновиховному процесі. Сучасна освіта передбачає створення таких умов, при використанні комп’ютерних технологій, що навчальний матеріал стає предметом активної практичної та розумової діяльності кожного учня. У такий спосіб не тільки забезпечується глибоке розуміння, збільшуються можливості пам’яті, підвищується комп’ютерна грамотність, обумовлюється успішний перехід до вищого ступеня пізнання, творчого рівня мислення. Під ЕОР (електронними освітніми ресурсами) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу. ЕОР є складовою частиною навчально-виховного

процесу,

мають

навчально-методичне

призначення

та

використовується для забезпечення навчальної діяльності учнів і вважаються одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища. Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове наповнення освітнього простору матеріалами для учнів, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій [2]. Тому першим кроком у нашої школі є проведення психолого-педагогічних семінарів для учителів при оволодінні ІКТ.

5


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Психолого-педагогічна підготовка педагогів: проведення психологопедагогічних семінарів-тренінгів Практичний психолог Кардовська Ілона Василівна Психолого-педагогічний семінартренінг «Психолого-педагогічні основи розвитку творчо активної особистості учителя при оволодінні ІКТ» Завдання: • усвідомлення учасниками своїх

особистісних особливостей і творчих можливостей в галузі ІКТ; • оволодіння прийомами подолання сумнівів, впевненості у своїх силах; • створення в групі атмосфери психологічного комфорту Умови розвитку творчо активної особистості по Р.С.Немову • творчий характер діяльності

(відкриття нового, придбання нових знань і т.п.) • діяльність повинна знаходитися в зоні потенційного розвитку (діяльність важка, але здійсненна) • практичне вирішення творчих завдань • самостійна творчість

Психолого - педагогічний семінар практикум для вчителів «Аффірмація як спосіб розвитку позитивного мислення»

Аффірмація (від лат. Affirmatio підтвердження) - коротка фраза, що містить вербальну формулу, яка при багаторазовому повторенні закріплює необхідний образ або установку в підсвідомості людини, сприяючи поліпшенню його психоемоційного фону і стимулюючи позитивні зміни в його житті. Це ефективний спосіб перетворення нашого само-сприйняття і ставлення до себе, своїм можливостям і здібностям при оволодінні ІКТ.

6


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Підвищення кваліфікації педагогів в галузі ІКТ та формування ІКТкомпетентності По-перше треба було усіх учителів направити на опанування інформаційними технологіями, продуктами Microsoft. На сьогоднішній день учителя нашої школи пройшли он-лайн тестування на отримання сертифікату «Курс Місrosoft із цифрових технологій» і всі 100% педагогів школи отримали сертифікат. Це – теоретичне надбання. Для практичного оволодіння інформаційними технологіями вчителями на шкільному порталі School-land-ua створена

лабораторія

Virtual-комп'ютерна

http://school6.at.ua/index/virtual_komp_39_juterna_laboratorija/0-42

Це - програма підготовки та підвищення кваліфікації педагогів в галузі ІКТ та формування IКТ-компетентності, яка містить on-line комп’ютерний практикум: підготовку до отримання сертифікатів з ІКТ, клавіатурні тренажери,

дитячі авторські навчальні

презентації – творчі роботи учнів в області інформаційних технологій. Обучение работе MS Word Обучение работе PowerPoint Обучение работе Advanced Grapher Обучение работе MS Excel Обучение работе Компас-3D LT Mini-vidik «Побудова квадратичної поверхні у програмі Functor»

7


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Творчі роботи учнів в області інформаційних технологій

А далі - робота в області інформаційних технологій, вона допомагає кожному вчителю пізнати той комп’ютерний світ, який не стоїть на місці, а швидкоплинно змінюється. Стояти осторонь учитель сьогодні не має права! Комп’ютерний практикум для педагогів: «Методика створення кросворду з автоматичною перевіркою» MS Excel Лис т

«Кр осс вор д» Кроссворд С

К О Б Ш К А

Очисти ть

А К А О Н Ь

Проверить

8


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

http://school6.at.ua/publ/tvorchi_zavdannja_it/8-1-0-199 Лист1 «Кроссворд» Лист 2 «Проверка» содержит формулы Лист 3 «Ответы» Лист «Про вер ка» Кроссворд 1 1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1

1 Количество угаданных букв

13

Результат

Кроссворд разгадан верно

=IF(Кроссворд.E3=Ответы.E3;"1";0) =COUNTIF(D3:I7; "1")

Счет

=IF(R5=13;"Кроссворд разгадан верно";"Кроссворд не решен") Лис т

Лист1 «Кроссворд» Лист 2 «Проверка» содержит формулы Лист 3 «Ответы»

«Кр осс вор д» Кроссворд С

К О Б Ш К А

А К А О Н Ь

Проверить

Очисти ть

Лист «Про вер ка» Кроссворд 1

1 1 1 1 1

1

1

1 1 1 1

1 Количество угаданных букв

Результат

13

Кроссворд разгадан верно

=IF(Кроссворд.E3=Ответы.E3;"1";0) =COUNTIF(D3:I7; "1")

Счет

IF(R5=13;"Кроссворд разгадан верно";"Кроссворд не решен")

Комп’ютерний практикум для педагогів: «Virtual-практикум по нахождению площадей фигур с помощью Advanced Grapher» http://school6.at.ua/load/virtualna_ditjacha_enciklopedija/prirodnicho_matematichnij_cikl/virtual_praktiku m_po_nakhozhdeniju_ploshhadej_s_pomoshhju_advanced_grapher/47-1-0-115

9


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

10


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Впровадження і формування середовища електронного навчання Для вирішення завдань, пов'язаних з підвищенням якості освіти ефективності підготовки школярів, велике значення має забезпечення інтеграції всіх інформаційних ресурсів навчального закладу в єдину систему і формування середовища електронного навчання. Можливим шляхом досягнення цієї мети є використання Internet і Webтехнології, що дозволяють створювати відкритий інформаційний комплекс, в якому Webсервер є компонентом, інтегруючим всі інформаційні ресурси і надає уніфікований доступ до цих ресурсів як управлінню школи в їх повсякденній діяльності, учителям, учням і батькам, так і зовнішнім користувачам через Internet. Насправді всі існуючі на ринку системи подібного типу є комерційними, причому досить дорогими, що робить проблематичним їх використання для більшості навчальних закладів. Комплексна інформаційна система школи дозволяє формувати єдине інформаційно-освітнє середовище і повною мірою забезпечує організацію та управління освітнім процесом. School-land-ua – освітній шкільний сайт створений на основі платформи web 2.0, за допомогою якого у школі впроваджується формула освіти майбутнього: Освіта 2.0 = Освіта+Web 2.0. Зміст освітиXXI формується учнями та учителями завдяки їх особистого руху у світі великої науки і культури по особистим освітнім траєкторіям. Web 2.0 - це платформа, така технологія яка дозволяє мати індивідуальні можливості сайту для створення особистої зони користувача, щоб реалізувати його унікальність і творчість; підтримка й довіра «колективного розуму». Меню сайту: методична лабораторія учителя, творча лабораторія учня, віртуальна дитяча енциклопедія, що містить творчі та дослідницькі роботи учнів, які презентують основні наукові поняття й категорії, роботи переможців та лауреатів Internet-олімпіад. У розділі «Вивчаємо українську мову» учні реалізують свою навчальну діяльність у творчості. А також форум-конференції: «Твій вибір професії», «100 людей, які змінили хід історії», «Зовнішнє

незалежне

оцінювання»

та

інші.

Цікаво?

Тоді

заходьте

на

сайт

http://school6.at.ua/ Ласкаво просимо! Нашими учнями під керівництвом учителів створені web-проекти, освітні сайти: http://biology-secrets.at.ua/ «Тайны биологии», http://careerworld.at.ua/ «Мир профессий», http://wonders.at.ua/ «Мир истории», http://world-music.my1.ru/ «Мир музыки», http://sportplus123.ucoz.com/ «Мир спорта», http://teenagerslife.at.ua/ «Мир подростка», http://motosport.at.ua/ «Мир авто» які доповнюють офіційний сайт школи http://school6.at.ua/. 11


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Проведення дослідно-експериментальної роботи «Освітньоінформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості» Web-проект «Таємниці природи» http://biology-secrets.at.ua/ Цей сайт існує в нашій школі вже другий рік і став незамінним помічником, як вчителям біології, так і учням. Стало цікавіше читати додаткову літературу, якої немає у шкільній бібліотеці, бачити барвисті ілюстрації, вивчаючи різноманіття живих організмів, виконуючи лабораторні роботи. А як здорово, коли учень виклав інформацію на сайті, а на уроці її вивчили та обговорили. Легше стало готувати школярів до олімпіад і конкурсів матеріал під рукою. Багато учнів використовують матеріал сайту при підготовці презентацій, які теж можна побачити на сайті. Наш сайт «живий» він весь час зростає, оновлюється новими відкриттями і таємницями живої природи. Спасибі всім, хто його поповнює і любить з ним працювати.

Меню сайта Главная Информация о сайте Фотоальбомы Каталог файлов Видео Литература Экологический календарь Гостевая книга Час Земли О редких и исчезающих Список млекопитающих Европейские школы за живую планету Уроки, которые запоминаются Победи и приз получи ЗНО по биологии В здоровом теле, здоровый дух Высказывания великих

12


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Web-проект «Спорт – це життя» http://sportplus123.ucoz.com/

Сперечатися про те, чи потрібний на шкільному порталі сайт, присвячений спорту, можна скільки завгодно, але не визнати факт його користі для школярів неможливо! Ми вважаємо, що не просто треба, а необхідно, тому що: На сайті освітлені останні новини із спортивного життя школи, можна знайти навчальне відео про вид спорту, що цікавить вас. Йде підготовка інформації про позашкільне спортивне життя і досягнення школярів "Спортивна гордість школи", де учень, що досяг певних висот і добившись результатів, є зразком для наслідування. Пропаганда здорового способу життя, що є досить-таки актуально темою на сьогодні, цікаві факти зі світового спорту. Можливість поставити питання, що цікавлять вас, про спорт і фізкультуру і отримати відповіді, якщо є бажання освітити який-небудь момент із спортивного життя, можна, зв'язавшись, з модератором, додавати свою інформацію, фото і відео. Так що відкривайте веб-сторінки, ділитеся враженнями. І бувайте здорові! Дорогі учні і користувачі нашого сайту, от і добігають кінця зимові канікули! Ви вже відпочили і готові з новими силами приступити до шкільних буднів! Скільки всього цікавого вас очікує у другому семестрі! Що стосується уроків фізичної культури, то починаються тематичні уроки з баскетболу. На представлених відео можна ознайомитися або згадати основні елементи гри. Пересування, ведення м'яча, переклади, кидки з різних дистанцій - тут ви зможете знайти все. Досвідчені тренера і гравці цієї чудової гри в своїх навчальних відео допоможуть вам навчитися орієнтуватися і вдосконалюватися в баскетболі. Найточніші, доступні та ефектні вправи у нас! І тоді можна без проблем вдосконалюватися на уроках фізичної культури. Грайте в баскетбол з задоволенням! Фрагмент з сайту

13


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Web-проект «Мир історії» http://wonders.at.ua/

Меню сайта

Методическая лаборатория учителя истории

Главная страница

Cто чудес Украины

Фотоальбомы

Чудеса архитектуры

Администраторы сайта

Исторические персоналии

Карта сайта

Исторические тайны

14


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Створення і впровадження проекту «Проектна діяльність учнів початкових класів як інструмент опанування інформаційними та webтехнологіями в поєднанні з англійською мовою» Функціонування інформаційно-освітнього середовища охоплює всі сфери діяльності навчального закладу. Сьогодні у світі і в Україні існує вагомий досвід заміни знаннєвоцентристської парадигми навчання на експіриєнтивну, коли учень спостерігає, досліджує, аналізує, у результаті чого набуває власного досвіду в різних типах навчальнопізнавальної та практичної діяльності. Необхідним інструментом у процесі здобування знань стали комп’ютерні інформаційні й комунікаційні технології. Експіриєнтивне навчання є процесом постійного набуття учнем практичного життєвого досвіду через його взаємодію з учителем, навколишнім середовищем та інформаційно-освітнім середовищем. Experiential education is a philosophy of education that describes the process that occurs between a teacher and student that infuses direct experience with the learning environment and content. The term is mistakenly used interchangeably with experiential learning. The Association for Experiential Education regards experiential education "as a philosophy and methodology in which educators purposefully engage with learners in direct experience and focused reflection in order to increase knowledge, develop skills and clarify values." Experiential education is the term for the philosophy and educational progressivism is the movement which it informed. Об'єкт дослідження: діяльність учнів у ході розробки проектів англійською мовою: реалізації експіриєнтивного навчання та виховання. Предмет дослідження: процес функціонування системи «учень - навчальний посібник «Віртуальна освіта – англійська мова» в інформаційно-освітньому просторі. Використовувані освітні технології: технологія проектної діяльності, інформаційна та веб-технологія, технологія колективної миследіяльності. Використовувані принципи організації експіриєнтивної діяльності:  Принцип наслідування – забезпечує передачу знань на вмінь учителем;  Принцип інтерактивності – забезпечує свободу учня в його самовираженні. Практичне значення дослідження полягає у створенні електронного посібника «Віртуальна освіта – англійська мова» та в розробці програми та комплекту методичних матеріалів для підготовки вчителів до запровадження експіриєнтивного навчання в початковій школі.

Творчі роботи дітей 15


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

16


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Структурно-логічна схема проекту «Віртуальна освіта – англійська мова» Державний стандарт: Освітні галузі

Банк комп’ютерних програм:

Програми

MS Word, MS Excel, Paint, MS PowerPoint, Functor-2.5, 3D-Grapher, Mathematics Encyclopedia, Електронні посібники

Новітні освітні технології: Особистісно-орієнтована, інформаційна, саморозвитку, сугестивна, створення „ситуації

Успіху”

Комп’ютерний тренінг для вчителів

СТВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ ІНОЗЕМНА МОВА

Система завдань з використанням комп’ютерних технологій: Творчі завдання Дослідницькі завдання

WEBПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Інформаційна

Дослідженн я

Технологія

Експіриєнтивне навчання 2013 - 2014

технологія

Internet

саморозвитку

Особистісно орієнтована

Дослідження творчих робіт учнів

Технологія„Ств орення ситуації успіху”

Кваліметрична модель оцінки робіт учнів, виконаних з використанням комп’ютерних технологій

Електронний посібник

WEB-ПОСІБНИК

Розвиток комп’ютерної грамотності, логічного, дослідницького та творчого мислення

Підвищення фундаментальності освіти з іноземної мови

17


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

План проектної діяльності 1 крок: проект у вигляді малюнка; 2 крок: фотографування чи сканування дитячого малюнка; 3 крок: міні-презентація з використанням електронного вигляду проекта; 4 крок: розташування на веб-сторінці http://school6.at.ua/publ/study_english/10

5 крок: web-форум http://school6.at.ua/forum/2-14-1

18


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Висновки Пропонований проект – це використання інформаційних та веб-технологій при запровадженні проектної технології в початковій школі: складання конспектів тем з англійської мови учнями початкових класів, проведення комп’ютерних експериментів, створення творчих презентацій з окремих тем, самостійне дослідження комп'ютерних програм. Підсумок роботи - створення електронного дитячого навчального посібника „Віртуальна освіта – англійська мова” і розташування його на web-сторінці сайту http://school6.at.ua/ Ілюстративний ряд проекту: 1) Педагогічне моделювання процесу інформатизації навчання англійської мови при запровадженні проектної діяльності в початковій школі; 2) Графічні файли творчих, комп’ютерних робіт учнів; 3) Авторська кваліметрична модель оцінювання творчих і дослідницьких робіт учнів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій Матеріально-технічне забезпечення проекту: Персональні комп’ютери, вихід у всесвітню мережу Інтернет. Отже, експіриєнтивне навчання – це інструмент інноваційного розвитку освіти. Упровадження інформаційних та веб-технологій при вивченні англійської мови в початковій школі - це формування умінь працювати з інформацією, підготовка особистості „інформаційного суспільства”, необмежене навчання, формування дослідницьких умінь, умінь приймати оптимальне рішення. 

Навчання – це творче спілкування учня з комп’ютером.

Взаємодія учнів з комп’ютером може здійснюватися: суб’єкт-об’єкт, суб’єкт-

суб’єкт, об’єкт-суб’єкт. 

Оптимальне поєднання дослідницької і творчої, індивідуальної і групової

роботи. 

Психологічний комфорт при взаємодії з комп’ютером.

Вважаємо, що наш проект створення електронного дитячого навчального посібника „Віртуальна освіта – англійська мова” і розташування його на web-сторінці сайту http://school6.at.ua/ буде мати велике значення для ефективної інтеграції сучасних комп’ютерних технологій у процеси викладання іноземної мови у школах України.

19


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Створення освітнього продукту: «Віртуальна дитяча енциклопедія» Авторська модель оцінки творчих і дослідницьких робіт учнів, виконаних з використанням комп’ютерних технологій Інформаційна роботи

цінність Оцінюється

інформація,

яка

представлена в учнівській роботі.

Інформаційне

наповнення привернути

повинно увагу

та

відповідати темі. Матеріали мають бути ясними, короткими і діючими. При оцінюванні робіт треба врахувати авторський характер інформації. Найменш цікаві ті роботи, інформацію для яких взято з одного літературного джерела і оформлено у вигляді електронної сторінки. Найбільшу інформаційну цінність мають ті творчі роботи, для яких учень систематизував інформації з різних джерел або розробив її самостійно, правильно структурувавши, зумів повно розкрити тему та підібрав її такою, яка є розвитком даного направлення. Важливо створити таку роботу, що зуміє зацікавити учнів, і вони проведуть з цією електронною сторінкою досить багато часу. Графічне оформлення Дизайн - це характеристика зовнішнього вигляду творчої роботи, яка визначається композиційними, колірними і шрифтовими рішеннями, адекватністю запропонованого дизайну темі, використанням статичних і динамічних зображень. Колірна гама повинна бути вибрана у відповідності до теми. Важливо, щоб сполучення кольорів було оптимізоване. Найбільш доцільно використати три основних кольори. При цьому важливо ув’язати колір фону, тексту та вкладених зображень. Графічні зображення повинні допомагати у сприйнятті інформації. Використання графіки не повинно носити опосередненого характеру, воно повинно бути виправдано, оскільки ємність графічних зображень э достатньо великою. При оцінюванні робіт перевага надається тим, для яких графічні зображення розроблено самим автором-учнем. Важливим питанням є оптимізація об'ємів графічних зображень. Учню важливо визначити межу між якістю зображення та його об’ємом. Критерії оцінки візуального оформлення - висока якість, доречність, відповідність теми та задачі. 20


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Результативність Міжосвітня інтеграція - співпраця та участь дітей і вчителів у міжнародних освітніх проектах за допомогою web-технологій Наш з учнями освітній простір - це гармонійний синтез теоретичних наук, комп'ютерних та веб-технологій, творчості та міжнародної інтеграції. Міжосвітнє партнерство - це необхідна передумова розвитку сучасної системи освіти. Наша школа має досвід міжнародної співпраці з 2000 року, за ці роки були розроблені різноманітні форми участі дітей і вчителів у міжнародних освітніх проектах. Міжнародний проект "Європейські школи за живу планету»"- напрямки нашого проекту “New Earth for New Generation” - це участь у акціях, кампаніях, конкурсах, конференціях: День Землі, Фото-конкурс WWF «Природа і людина. Одягни зелене»; Акція «100%НеПакет», Кампанія «Укладемо угоду!» «Home. Свидание с планетой»; Всеукраїнський конкурc "Моя Європа" British Council Ukraine; International Essay Contest is «Caring for Our Planet»; Екологічна конференція «Ecokitchen» (Києво-Могилянська Академія); Міжосвітнє партнерство: місто Шопрон, Венгрія. Круглий стіл (Україна, Франція). На фінальному етапі Міжнародного проекту «Європейські школи за живу планету» в м. Відень (Австрія) команди виступили з підсумковою презентацією своїх проектів. Наші учасники нагороджені дипломами Академії WWF та пам'ятною дошкою. Наші учні - переможці та лауреати дистанційних конкурсів, олімпіад, проектів: Міжнародного конкурсу от Celyn ABC-camp «Я – громадянин Миру»; Міжнародного інтернет-проекту "Відкритий світ. За права людини"; Міжнародного конкурсу з комп’ютерної грамотності «Бобер»; Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»; Всеукраїнського Чемпіонату комп’ютерних талантів «Золотий байт»; Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч» та гри «Puzzle»; Всеукраїнської природознавчої гри «Геліантус». Міжнародні Internet-проекти, як вектор інноваційного розвитку освіти, і в цьому виняткову роль відіграють міжнародні internet-олімпіади, проекти, турніри. А головне наші діти відчувають, що змагаються з усією планетою: з однолітками, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі, Вільнюсі, Києві, Парижі, Глазго, Гельсінкі. Усе це стало можливим завдяки можливостям Інтернету, який пов'язує між собою людей, віддалених на тисячі кілометрів. Ось коли починається справжній міжкультурний діалог, діалог творчості, знань і вмінь. 21


Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти

2014

Література 1.

Концептуальні засади розвитку електронної освіти в Україні http://www.obkom.wmsite.ru/novosti/konceptualn-zasadi-rozvitku-elektronno-osvti

2. Положення про електронні освітні ресурси http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

3. Шафрин Ю. А. Информационные технологии: В 2ч.-М.: Лаборатория Базовых Знаний. Ч.1: Основы информатики и информационных технологий.-2000 4. Інформаційні технології в освіті. Збірник наукових праць http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/itvo/index.html 5. http://school6.at.ua/load/vprovadzhennja_formuli_osviti_majbutnogo_o svita_2_0_osvita_web_2_0/1-1-0-237 6. http://school6.at.ua/load/modeli_profilnogo_navchannja_quot_matemat ika_kompjuterni_tekhnologiji_web_2_0_quot/1-1-0-197 7. http://lkartashova.at.ua/publ/1-1-0-7 8. http://pidruchniki.ws/13560615/informatika/tehnichni_zasobi_navchan nya 9. http://school6.at.ua/load/virtualna_ditjacha_enciklopedija/prirodnicho_ matematichnij_cikl/47 10.http://school6.at.ua/load/virtualna_ditjacha_enciklopedija/gumanitarnij _cikl/48 11.http://school6.at.ua/publ/komp39juterna_kafedra/8 12.http://biology-secrets.at.ua/ 13.http://wonders.at.ua/ 14. http://wonders.at.ua/

22

Работа 6 школа