__MAIN_TEXT__

Page 1

ҚАСЫМОВА Г.А.

МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ СЫНЫПТАРЫ МЕН ТОПТАРЫНА АРНАЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫН БАҒАЛАУДАҒЫ ИНДИКАТОР КӨРСЕТКІШІ

Мектепалды даярлық топ тәрбиешілері мен педагогтерге арналған жұмыс дәптері

ТАРАЗ – 2014


УДК. 372 (07) ББК 74.100 К 18 К 18 Касымова Г.А. Мектепалды даярлық сыныптары мен топтарына арналған балалардың дамуын бағалаудағы индикатор көрсеткіші: мектепке дейінгі тәрбиешілер мен педагогтерге арналған жұмыс дәптері. «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, 2014 ж.-100 бет

Пікір жазғандар: Кушеров Н.М. – «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие және бастауыш білім беру» кафедрасының доценті, п.ғ.к. Ботабаева Н.З.– Тараз қалалық И.В. Панфилов атындағы №39 мектеп-гимназия директоры Аманжолова Н.А. – Жамбыл ауданы, Амангелді орта мектебінің даярлық топ тәрбиешісі

ISBN 9965-37-047-8

Жұмыс дәптерінде – мектепалды даярлық топ балаларының білімін үш балдық жүйемен бағалаудағы индикатор құрылымдары және оны орындау техникасы берілген. Ұсынылып отырған жұмыс дәптерін мектепке дейінгі білім бөлімдерінің әдіскерлері өз жұмысында тиімді пайдалануға болады. Жұмыс дәптері мектепалды даярлық топ тәрбиешілері мен педагогтерге, біліктілікті арттыру курстарының тыңдаушыларына, білімгерлерге арналған.

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 26.02.2014ж. Сараптау кеңесінде №1 хаттамасының шешімімен ұсынылды. УДК. 372 (07) ББК 74.100

ISBN 9965-37-047-8

© Қасымова Г.А., 2014ж.


КІРІСПЕ Бұл жұмыс дәптерінде мектепалды даярлық топ балаларының даму деңгейінің көрсеткіші – индикатор енгізіліп отыр. Жұмыс дәптері ҚР МЖМБС 1.001-2013 ресми басылымның Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы «20» желтоқсандағы №557 бұйрығындағы 2қосымшаға сай үлгілік оқу жоспарында берілген базалық және вариативтік компоненттері бойынша қамтылған білім беру салалары бойынша жасалған. Баланың білім деңгейінің өсу динамикасы мемлекет үшін де, тәрбиешілер үшін де, ата-ана үшін де маңызды. Қазіргі тәрбие және оқыту жұмысы жаңаша ісәрекетті талап етеді. Мектепке дейінгі білім беру жүйесіне жаңа Қазақстан Республикасының Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру мазмұны түбегейлі өзгертіліп, тәрбиешілерге құзіреттілік әдістер беріліп отыр. Қазіргі жаңа білім беру парадигмасында баланың білімі, білігі мен дағдысы емес, білім алу арқылы дамуын алға қойып отыр. Баланың қалай дамып жатқандығы, ата-ана мен ұйымдар және мемлекет үшін де ең маңыздысы. Осы дамуды есепке алып отыру құзыреттіліктері бойынша білімінің жоғары немесе төмен екендігін білу және сол аймақ бойынша балаға қатысты жұмыстар жүргізу әрбір педагогтың міндеті. Дегенмен, мектепке дейінгі мекеме педагогтеріне ыңғайлы әрі қажетті, жинақы жұмыс дәптерінің болмағандығы. Қазіргі таңда баланы бағалауда жұмыс дәптері аса қажет. Жұмыс дәптерінде мектепалды даярлық топ балаларының дамуын бағалау жүйесі және индикатор құрылымы көрсетілген. Құрылымда бағалау жүйесі оқу жүктемесінің мазмұнында бес білім саласы бойынша қарастырылады: “Денсаулық”, “Қатынас”, “Таным”, “Шығармашылық”, “Әлеуметті орта”. Баланы бағалауда мектепке дейінгі мекеме педагогтері мына критерийлерді ескеруі қажет:  баланы жан-жақты білуі;  балалардың даму үрдісін бақылауы;  ұйымдастырылған оқу-іс әрекетінде баланың қатысуын бақылауы;  баламен жеке әңгіме жүргізуі;  топтағы балалармен қарым-қатынасы;  қарым – қатынастың диалогтық типіне ықпал етуі. Балалардың негізгі құзыреттіліктерінің қалыптасуындағы жетістіктерін бағалау индикаторларынан барлық бала өтуі тиіс. Баланың даму туралы есебін жүргізу, олар туралы толық ақпарат алуға көмектеседі. Диагностикалық жұмыстар күнделікті өмірде баламен сөйлесу, әңгімелесу, түрлі тапсырманы орындау, ойнау, серуендеу және ұйымдастырылған оқу іс-әрекет барысында анықталуы тиіс. Мұнда диагностикалық тексеру жұмыстары тоқсанына бір рет ұйымдастырылып, үш ұпайлық жүйемен бағалау кестемен берілген. Егер бала қойылған сұрақтар бойынша өте жақсы меңгерсе – 3; Егер бала қойылған сұрақтарды орташа меңгерсе – 2; Егер бала қойылған сұрақтарды төмен меңгерсе – 1 балл қойылады. Кестеде әр баланың тоқсанына жинаған баллы (жб), білім меңгеру деңгейі (бмд) шығарылып берілген соң, даму деңгейінің көрсеткіші жазылады және оның жоғары деңгейін (3-деңгей) жасыл түспен, орта деңгейін (2-деңгей) сары түспен, төмен меңгерсе (1-деңгей) қызыл түспен бояған жөн. Себебі, сол парақтағы ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін бір қарағаннан көрсеткіштерін байқауға болады. Әрбір деңгейдің Стандарт бойынша түсіндірмесі: 1-деңгей – бала әр түрлі іс-әрекеттер жасайды; 2-деңгей – бала не істейтінін түсінеді; 3-деңгей – бала өзінің білетінін қолдана алады. Алынған көрсеткіштер бойынша баланың дамуын салыстырмалы түрде көріп, баланың қай құзыреттілігінің жоғары қай құзыреттілігінің төмен екендігін кестеден көріп, жетілдіріп отыруға мүмкіндік туады. Сондай-ақ, көрсеткіш нәтижелері әрбір ата-анаға баланы тәрбиелеуде көмектеседі. Индикаторды алудағы мақсат: баланың білім алудағы оның қаншалықты алға жылжығандығын көру, саралау. Сондай-ақ, баланың білім деңгейін бағалап, тексеріп болған соң, әрбір білім беру саласы бойынша тоқсандық қосымша жазба парағы беріліп отыр. Онда сол тоқсандағы ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті бойынша қысқаша түсінік, жалпы қорытынды және ата-анаға, педагогке, тәрбиешіге арналған ұсыныстарды жазуға болады.

3


ҮЛГІ

ИНДИКАТОР ҚҰРЫЛЫМЫ Ерте жастағы топ (1 жастан бастап 2 жасқа дейін) «Денсаулық» білім саласы

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

-

Даму деңгейінің көрсеткіші (ДДК)

Жиналған балл (ЖБ)

4

Білім меңгеру деңгейі (БМД)

қағып алу

2

3

3

3

2

2

2

24

80%

ІІ

2

3

2

3

2

3

2

3

24

80%

ІІ

1

3

2

2

2

3

1

1

2

1

18

60%

І

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

25

83,3%

ІІ

3

1

2

3

3

2

2

2

3

1

22

73,3%

ІІ

1

3

3

3

2

3

2

3

2

2

24

80%

ІІ

2

1

1

3

3

2

3

1

3

2

21

70%

ІІ

3

3

2

3

2

3

2

2

3

3

26

86,6%

ІІІ

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

63,3%

І

3

2

3

2

3

1

2

3

3

2

24

80%

ІІ

3

2

3

2

2

3

1

2

1

3

22

73,3%

ІІ

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2

24

80%

ІІ

1

3

2

2

2

3

1

1

2

1

18

60%

І

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

63,3%

І

3

2

3

2

3

1

2

3

3

2

24

80%

ІІ

3

2

3

2

2

3

1

2

1

3

22

73,3%

ІІ

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

63,3%

І

3

1

2

3

3

2

2

2

3

1

22

73,3%

ІІ

1

3

3

3

2

3

2

3

2

2

24

80%

ІІ

2

1

1

3

3

2

3

1

3

2

21

70%

ІІ

3

3

2

3

2

3

2

2

3

3

24

86,6%

ІІІ

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

63,3%

І

3

2

3

2

3

1

2

3

3

2

24

80%

ІІ

3

2

3

2

2

3

1

2

1

3

22

73,3%

ІІ

1

3

3

3

2

3

2

3

2

2

24

80%

ІІ

2

1

1

3

3

2

3

1

3

2

21

70%

ІІ

3

2

3

2

2

3

1

2

1

3

22

73,3%

ІІ

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

63,3%

І

3

2

3

2

3

1

2

3

3

2

24

80%

ІІ

3

2

3

2

2

3

1

2

1

3

22

73,3%

ІІ

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

63,3%

І

3

1

2

3

3

2

2

2

3

1

22

73,3%

ІІ

1

3

3

3

2

3

2

3

2

2

24

80%

ІІ

2

1

1

3

3

2

3

1

3

2

21

70%

ІІ

3

3

2

3

2

3

3

2

3

3

24

90%

ІІІ

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

63,3%

І

3

2

3

2

3

1

2

3

3

2

24

80%

ІІ

3

2

3

2

2

3

1

2

1

3

22

73,3%

ІІ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

100%

ІІІ

74,6 %

4

кедергілердің арасынан еңбектеп өту, сатыға өрмелеу (1,5 м)

2

2

түзу бағытпен

2

2

көлбеу тақтай стімен жүру (тәрбиешінің көмегімен)

3

шеңбер бойымен жүру

екі қолмен домалату

3

Амангелді Назерке Абдулхафиз Жандархан Асан Толғанай Айдархан Касымхан Ахметова Жибек Әмірхан Әлихан Әбдуәлі Дінмухамед Бердина Динара Болысбек Асемай Бабаева Жаннета Батырбек Таңшолпан Балқыбек Ерсұлтан Еділхан Ақмейір Жансерік Дамир Зайтмахан Айлун Құдабай Назерке Қарағұл Жамбыл Қыдырбай Әдемі Қалижан Бақытжан Кенжетай Сәнай Көпбосын Алтынай Камен Айгерім Мырзакелді Ақерке Мылтықбай Дәулет Медеуова Аяжан Махамбет Зарина Мухтар Жанерке Марат Арман Нұржанұлы Дидар Орал Сабина Пернебек Жаннұр Рахман Ермахан Рәпілбек Айымжан Сапаров Елдар Суннатуллаұлы Нұрислам Тажикен Аяулым Ташқараева Асель Усен Рамазан Халық Жания

Лақтыру

жоғары лақтыру

2

Еңбект еу, өрмеле у

тізе бүгу жаттығулары

1

Дене шынықтыру Жүгі Жалпы ру дамыту жаттығулары

Жүру

ересектердің көмегімен қимылдар жасау

Баланың аты-жөні

топпен жүру (5-6 адам)


Жоғарыда көрсетілген 1-кестедегі баланы бағалаудағы бағдарламаны меңгеру деңгейінің есептік және мәтіндік түсіндірмесі Бағдарламаны меңгеру деңгейі: БМД =

ЖБ * 100% СС * МБ

БМД – баланың бағдарламаны меңгеру деңгейі; ЖБ – баланың жинаған балл саны; СС – тесттегі сұрақтар саны; МБ – дұрыс жауаптағы максималды балл БМД =

ЖБ * 100% 24 * 100% 2400 = = = 80% СС * МБ 10 * 3 30

Мұндағы 24 саны 1-кестедегі Амангелді Назеркенің жинаған балы (ЖБ). Ал 80 % баланың жинаған балының пайыздық көрсеткіші. Яғни, бұл көрсеткіштер Назеркенің бағдарламаны меңгеру деңгейі (БМД). Топты деңгейлерге бөлу % есебімен жүзеге асырылады. 1-кестедегі даму деңгейінің көрсеткіші (ДДК) төмендегідей көрсеткіштер бойынша қойылды: 0-65 % - I –деңгей 65-85 % - II –деңгей 85-100 % - III–деңгей Топ бойынша қанша бала деңгей бойынша көрсеткішті иеленгені былай анықталады: 3 деңгей % =

4 ∗ 100% = 10,2% 39

4 - 3 деңгейдагі балалар саны; 39 – топтағы жалпы балалар саны; 3-деңгей – бала өзінің білетінін қолдана алады (Қолданады). Топтағы ІІІ деңгей бойынша пайыздық көрсеткіш – 10,2 % құрайды. Қорытынды: 3 деңгейде бала кестедегі сұрақтар бойынша құзыреттіліктері жоғары дамығандығын көрсетеді. Сол сұрақтар аясында бала өзінің білетінін толық орындай алады, түсініктері қалыптасқан, біледі, бағдарлай алады, орындай алады, қолданысқа енгізе алады. 2 деңгей % =

26 ∗ 100% = 66,6% 39

26 – 2 деңгейдагі балалар саны; 39 – топтағы жалпы балалар саны; 2-деңгей – бала не істейтінін түсінеді (Түсінеді). Топтағы ІІ деңгей бойынша пайыздық көрсеткіш – 66,6 % құрайды. 5


Қорытынды: 2 деңгейде бала кестедегі сұрақтар бойынша құзыреттіліктері орташа дамығандығын көрсетеді. Берілген тапсырманы толық орындай алмайды, үлкендерден көмек күтеді, ауытқулары бар, талапқа сай орындай алмайды, толық қалыптаспаған, шатасады. Бірақ, бала не істейтінін түсінеді. 1 деңгей % =

9 ∗ 100% = 23% 39

9 – 1 деңгейдагі балалар саны; 39 – топтағы жалпы балалар саны. 1-деңгей – бала әртүрлі іс-әрекеттер жасайды (Жаңғыртады). Топтағы І деңгей бойынша пайыздық көрсеткіш – 23 % құрайды. Қорытынды: 1 деңгейде бала кестедегі сұрақтар бойынша құзыреттіліктері төмен дамығандығын көрсетеді. Берілген тапсырманы орындауда үлкендерден көмек күтеді. Айналаны бағдарлауы жақсы дамымаған. Дәлдік әрекеті, тепе-теңдікті сақтауы, талпынысы төмен. Орындай алмайды, қиналады, көмек күтеді.

Топты деңгей бойынша % анықтау 3- деңгей 10%

1- деңгей 23%

2- деңгей 67%

Топтың жалпы % шаққандағы ортақ көрсеткішін(ОК) табу үшін: ОК =

БП 2909,3 = = 74,6% БС 39

ОК – ортақ көрсеткіш; БП –1 - кестедегі әрбір баланың пайыз қосындысы; БС – топтағы бала саны Қорытынды: Үлгіде көрсетілген «Денсаулық» білім саласындағы дене шынықтыру бойынша топтың ортақ көрсеткіші - 74,6 % құрайды.

6


№ БАЛАНЫҢ АТЫЖӨНІ

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

7

Шеңберден-шеңберге секіру

Секіру Сап қа тұр у

Даму деңгейінің көрсеткіші (ДДК)

Жиналған балл (ЖБ) Білім меңгеру деңгейі (БМД % )

Бағытқа қарап түзеліп, тізбектеліп тұру

Лақтыру

Бір орында оң және сол аяқпен кезектестіріп

Еңбектеу, өрмелеу Допты еденге ұрып, қағып алу (қатарынан 3-4 рет) Отырып және тұрып допты төменнен, басынан асыра бір-біріне лақтыру

Жалпы дамыту жаттығу лары Еркін бағытқа құрсауды домалату

.Аяқ ұшын айналдыру Тіке және қырынан еңбектеу Гимнастикалық қабырға бойымен жоғары өрмелеп, төмен қарай қадаммен түсу

Жүгіру

Қолды жоғары көтеру және бірбірлеп кезекпен түсіру

Бағытты өзгерте отырып

Жүру

Тізбектеле және қайта орын ауыстырып тұруы Белгіленген жерге дейін жылдамдыққа, (арақашықтығы 20 м) жүгіру 1,5-2 мин түрлі жылдамдықпен 60100 м

Дара және топтанып жүруі

Үйренген жаттығуларды қайталауы

Базалық компонент: «Денсаулық» білім беру саласы

Ұйымдастырылған оқу қызметі: дене шынықтыру

I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Базалық компонент: «Денсаулық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қауіпсіз мінез-құлық негіздері, валеология I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

8

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Қиын жағдайда бір біріне көмек көрсету

Жолда жүру ережелерін білуі

Баланың аты-жөні

Өз-өзіне қарау дағдыларын игеруі (бет орамал қолдану, киіміндегі кемшіліктерді жөндеу т.б.)

Өз еркімен гигиеналық шараларды орындауы

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


«Денсаулық» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) аралығы 1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ҚАУІПСІЗ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ, ВАЛЕОЛОГИЯ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

9


№ БАЛАНЫҢ АТЫ-ЖӨНІ

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

10

Лақтыру Секіру Сап қа тұр у

Даму деңгейінің көрсеткіші (ДДК)

Жиналған балл (ЖБ) Білім меңгеру деңгейі (БМД % )

Әртүрлі тізбектеле және қайта орын ауыстырып тұру

Еңбект еу, өрмеле у Аяқтарды алмастыра затқа дейін секіру Бір орында оң және сол аяқпен кезектестіріп

Жалпы дамыту жаттығу лары

допты екі қолымен бір-біріне арақашықтығы 1,5-2 м лақтыру

Денені бір қалыпты ұстауы кеглилер арасымен допты басымен итеріп еңбектеу қатарынан қойылған 3-4 доғаның астынан еңбектеу 3-4 м арақашықтықта допты нысанаға лақтыру Допты еденге ұрып, қағып алу (қатарынан 3-4 рет)

Жүгіру

Қолды жоғары көтеру және бірбірлеп кезекпен түсіру

Бағытты өзгерте отырып

-Жылдам, тоқтамай баяу қарқынмен (1-1,5 мин)

Жүру

Кедергі арасы арқылы жіңішке жолмен

Дара және топтанып жүру

Қолындағы затты жай жүріспен алып жүру

Аяқтың ұшын бір-біріне жалғау арқылы (алға, артқа)

Базалық

компонент: «Денсаулық» білім беру саласы

Ұйымдастырылған оқу қызметі: дене шынықтыру

II тоқсан (желтоқсан,қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ МЕҢГЕРУІ

БАЛАНЫҢ АТЫ-ЖӨНІ

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

11

Даму деңгейінің көрсеткіші (ДДК)

Білім меңгеру деңгейі (БМД)

Жиналған балл (ЖБ)

Пайдалы және зиянды әдеттерді ажыратуы

Қоғамдық орындарда өзін мәдениетті ұстай білуі

жолдасының сәтсіздігіне жанашырлықпен қарауы

Сабақтарда 3 минут болатын сергіту сәттерін ұйымдастыруы батылдығын, тапқырлығын керек жерде көрсете білуі

жыл мезгілдеріне сай табиғат ерекшеліктерін қолданып ойнауы

шынықтыру жаттығу ларын өз еріктерімен ұйымдастыруы

II тоқсан (желтоқсан,қаңтар, ақпан) бойынша Педагог:

Базалық компонент: «Денсаулық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қауіпсіз мінез-құлық негіздері, валеология

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


«Денсаулық» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы II тоқсан (желтоқсан,қаңтар, ақпан) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ҚАУІПСІЗ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ, ВАЛЕОЛОГИЯ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ:_________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ _______________________________________________________________________________

12


№ БАЛАНЫҢ АТЫЖӨНІ Жүгіру

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

13

Жалпы дамыту жаттығула ры Еңбектеу , өрмелеу Лақтыру Секіру С ап қа тұ ру

Даму деңгейінің көрсеткіші (ДДК)

Жиналған балл (ЖБ) Білім меңгеру деңгейі (БМД % )

5-10 рет 5-6 метрге дейін қолмен жүру (бала-ң аяғынан ұстау ) кеглилер арасымен допты басымен итеріп еңбектеу қатарынан қойылған 3-4 доғаның астынан еңбектеу 3-4 м арақашықтықта допты нысанаға лақтыру Допты еденге ұрып, қағып алу (қатарынан 3-4 рет) допты екі қолымен бір-біріне арақашықтығы 1,5-2 м лақтыру Аяқтарды алмастыра затқа дейін секіру жүгіріп келіп биіктікке (биіктігі 3040 см кем емес Сапта тұрып бір қатардан үш қатар құру

Жүру

Қолды жоғары көтеру және бірбірлеп кезекпен түсіру

Педагог:

Бағытты өзгерте отырып

Қозғалыс бағытын өзгертіп, заттар арасымен Қолындағы затты жай жүріспен алып жүру Қолды түрлі қалыпта ұстап (жоғары, алға жанына, желкеде) Кедергі арасы арқылы жіңішке жолмен 120-200 метрге 2-3 рет жүрумен алмастырып

Базалық компонент: «Денсаулық» білім беру саласы

Ұйымдастырылған оқу қызметі: дене шынықтыру

III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


БАЛАНЫҢ АТЫ-ЖӨНІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

14

Даму деңгейінің көрсеткіші (ДДК)

Білім меңгеру деңгейі (БМД)

Жиналған балл (ЖБ)

Азын-аулақ жарақаттанғанда алғашқы көмек көрсету ережесін білуі

Шұғыл қызмет телефондарын білуі

Адамдардың сезім мүшелері мен дене бөліктері жайлы түсінігі Тұрмыста, көшеде, табиғатта қауіпсіздік ережелерін сақтауы Азық-түлік сапасын түсіне, иісіне, пішініне қарай ажырата білуі

Жеке тазалықты сақтауда шаралардың маңыздылығын түсінуі

Бөлмеде өзін-өзі ұстау тәртібін сақтауы

Базалық компонент: «Денсаулық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қауіпсіз мінез-құлық негіздері, валеология III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог:


«Денсаулық» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ҚАУІПСІЗ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ, ВАЛЕОЛОГИЯ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

15


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

16

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Әңгіменің жалғасы мен аяғын ойлап табуы

Сөйлеу тілінің қалыптасуы (диалогтік )

Әңгімелеуі (монологтық )

Дауыс ырғағына қарай сөйлем түрлерін ажырату ( хабарлы, сұраулы т.б )

Синоним, антоним сөздерін таба білуі

Жалпылауыш сөздерді қолдануы ( спорт жабдықтары, ыдыстар т.б)

Дыбыстарды дұрыс айтуы

Сөзге дыбыстық талдау жасауы

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: тіл дамыту I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

17

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Сөйлеу икемділігін игеруі

Қиялдау қабілетін шығармашылық тапсырмаларды орындауда орынды пайдаланады

Кейіпкерлердің қылықтарын бағалауы

Қайта айтып беруі

Сұрақтарға ұйымдасқан түрде жауап беруі

Әдеби сюжеттер бойынша драмалық ойындарды сахналауы

Тақырыпқа сай түсінік айтуы

Шығарманың жанрын анықтай білуі (өлең, әңгіме, ертегі )

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: көркем әдебиет I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

18

Ажырату Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Дыбыстардан буын құрастыруы

Есту және дыбыстау і

Дауысты дыбысты қызыл, дауыссыз дыбысты көк текшелермен белгілеуі

Әріп таңбасын білуі ( баспа әріп)

Қатаң және ұяң дауыссыз дыбысты

Жуан және жіңішке дыбысты

Буынды

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: сауат ашу және жазу негіздері I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ ФИО ребенка

Средний показатель группы

19 Показатель уровня развития (ПУР)

Уровень усвоения знаний (УУЗ)

Общий балл (ОБ)

Взаимоотношения со сверстниками

Умение понимать и разговаривать на русском языке

Знание светофора

Соблюдение личной гигиены

Понимание своей столицы и государства

Понимание освоей семье

Понимание осени

Пересказ, прошедших по плану сказок

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: орыс тілі I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: Показатели компетентности


«Қатынас» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ТІЛ ДАМЫТУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ КОММЕНТАРИИ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: САУАТ АШУ ЖӘНЕ ЖАЗУ НЕГІЗДЕРІ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

20


_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: орыс тілі ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

21


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

22

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Әңгіменің жалғасы мен аяғын ойлап табуы

Дыбыстың айтылуын дұрыс есту қабілеті

Қателерін жөндеу іскерлігі

Дауыс ырғағына қарай сөйлем түрлерін ажырату ( хабарлы, сұраулы т.б )

Таныс емес ортада сөйлеуі

Жалпылауыш сөздерді қолдануы ( спорт жабдықтары, ыдыстар т.б)

Етістіктерді дұрыс қолдана білуІ

Дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата білуІ

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: тіл дамыту II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

23

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Өздігінен қарапайым қорытынды жасай білуі

Көркем шығарма мазмұнын өмірмен байланыстыра білуі

Байланыстырып сөйлеу мәнерінің болуы

Өзінің жауаптарын дәлелдей алуы

Жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді атай алуы

Әсерлі сөйлеуі мен сөздік қорының болуы

Шығармашылық тапсырмаларды орындау икемділігі

Кейіпкерге мінездеме беруде әртүрлі салыстыруларды пайдалануы

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: көркем әдебиет II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

24

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Дыбыстардан буын құрастыруы

Баспа әріптерді таяқшалармен құрастыруы

Сөйлемді сөздерге бөлуі

Әліппедегі берілу ретіне қарай дыбыстардың баспа әріптерін таныстыруы

Дыбыс пен әріпті ажырата білуі

Сөздерге дыбыстық талдау жасауы

Әр түрлі өрнектерді аяқтауы

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: сауат ашу және жазу негіздері II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ ФИО ребенка

Средний показатель группы

25

Показатель уровня развития (ПУР)

Уровень усвоения знаний (УУЗ)

Общий балл (ОБ)

Взаимоотношения со сверстниками

Умение понимать и разговаривать на русском языке

Знание светофора

воспитание любви к Родине

уважение к старшим

Понимание нового года

Понимание зимы

Пересказ, прошедших по плану сказок

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: орыс тілі II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: Показатели компетентности


«Қатынас» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ТІЛ ДАМЫТУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: САУАТ АШУ ЖӘНЕ ЖАЗУ НЕГІЗДЕРІ КОММЕНТАРИИ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

26


_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ОРЫС ТІЛІ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

27


Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

28

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Әңгіменің жалғасы мен аяғын ойлап табуы

Дыбыстың айтылуын дұрыс есту қабілеті

Қателерін жөндеу іскерлігі

Дауыс ырғағына қарай сөйлем түрлерін ажырату ( хабарлы, сұраулы т.б )

Таныс емес ортада сөйлеуі

Жалпылауыш сөздерді қолдануы ( спорт жабдықтары, ыдыстар т.б)

Етістіктерді дұрыс қолдана білуІ

Дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата білуІ

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: тіл дамыту III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

29

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Табиғат, адам, қоғам туралы түсінігінің болуы Жабайы жануарлар және үй жануарларының тіршілігін білуі

Мамандық бойынша адамдардың не істейтінін , еңбектің пайдасын меңгеруі

Қазақ халқының әдеби, мәдени мұраларын, салт-дәстүрін меңгеруі

Көркем шығарманы баяндауда грамматикалық формада дұрыс сөйлеуі

Мәтінге жуық әңгіме құрастыруы

Шығарманы өмірмен байланыстыруы

Сурет бойынша әңгіме құрастыруы

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: көркем әдебиет III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

30

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Дыбыстардан буын құрастыруы

Баспа әріптерді таяқшалармен құрастыруы

Сөйлемді сөздерге бөлуі

Әліппедегі берілу ретіне қарай дыбыстардың баспа әріптерін таныстыруы

Дыбыс пен әріпті ажырата білуі

Сөздерге дыбыстық талдау жасауы

Әр түрлі өрнектерді аяқтауы

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: сауат ашу және жазу негіздері III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


ФИО ребенка

Средний показатель группы

31

Показатель уровня развития (ПУР)

Уровень усвоения знаний (УУЗ)

Общий балл (ОБ)

Понимание смысла произведения

Умение понимать и разговаривать на русском языке

Знание дорж

Развитие патриотизма

Умение помогать старшим

Знание праздников

Понимание весны

Пересказ, прошедших по плану сказок

Базалық компонент: «Қатынас» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: орыс тілі III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: Показатели компетентности


«Қатынас» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ТІЛ ДАМЫТУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

32


3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: САУАТ АШУ ЖӘНЕ ЖАЗУ НЕГІЗДЕРІ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: Орыс тілі ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

33


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

34

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

10-ға дейінгі кейбір заттарды шамасына қарай салыстыруы

Сөздік қорына математикалық атауларды енгізуі

Заттың салмақ өлшемін алақанына салып өлшеуде ажыратуы

Уақытты бағдарлауы (сәске түс, бесін т.б)

Кеңістікті бағдарлауы (оң жақта, төменде т.б)

Геометриялық пішіндерді (дөңгелек, шаршыт.б) мен денелерді (шар, куб т.б) атап ажыратуы

Заттарды көлеміне қарай өсу және кему ретімен орналастыруы

Қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды орындауы

10 сан көлеміндегі цифрды тура және кері санауы

«Көп», «аз», «біреу» ұғымының болуы

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

35

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Өз еркімен құрастыруы

Табиғи және қалдық материалдардан құрастыруы

Желіммен, қайшымен жұмыс істеу дағдыларының болуы

Сіріңке қораптарын құрастыру іскерлігі

Қағазды қатпарлап бүктеуі және симметриялық пішінді кесуі

Құрылыс бөліктерін біріктіріп, үлкен және берік етіп жасауы

Құрастыруда бір бөлікті басқа бөліктермен ауыстыру іскерлігі (кірпішке пластина салу т.б)

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: құрастыру I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

36

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Қастайтын және жыл құстарын білуі

Қызыл кітапқа енген өсімдіктерді біліуі

Дәрілік өсімдіктерді білуі

Ағаштар мен бұталарды бірнеше ерекшеліктеріне қарай ажыратуы (жапырақ, жеміс, діңі)

Жыл мезгіліндегі маусымдық өзгерістерді білу дағдысы (қыста күн қысқарып,

Өлі табиғат заттарын адам қолымен жасаған заттардан ажырата білуі (қырау,шық т.б)

Тірі табиғат туралы түсінігі

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология негіздері I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

37

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Жолда жүру ережесін ұстануы

Техника қауіпсіздік ережесін сақтауы

ҚР әскері туралы мәліметінің болуы

Қазақстан халықтарынаң салт дәстүрін, әдетғұрыпын білуі

Мамандық иелері туралы түсініктері

Көлік түрлерін ерекшеліктеріне қарай топтастыруы

Өзінің ата-тегін, ата-баба шежіресін білуі

Үйден мектепке баратын жолды айыруы

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


«Таным» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: құрастыру ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология негіздері ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

38


_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

39


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

40

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Тапсырманы орындауға уақыт жұмсауы

Сөздік қорына математикалық атауларды енгізуі

Заттың салмақ өлшемін алақанына салып өлшеуде ажыратуы

Беретін жауптарда дәлелдеме сөздерді пайдалануы

Заттарды ені, ұзындығы және т.с.с. салыстыру дағдысы

Пішіні бойынша салыстыруы

Заттардың екі тобын салыстыруы

Геометриялық фигураларды білуі

Уақытты бағдарлауы

Жазықтықты бағдарлауы

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

41

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Заттың бейнесін тұтас бере білу дағдысы

Құрастыруда шығармашылық белсенділігінің болуы

Түрлі құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережесін сақтауы

Табиғи материалдардың ерекшелігін ескеріп, дұрыс қолдануы

Қағазданүшбұрыштап, төртбұрыштап бейнелер жасау іскерлігі

Құрастыру жұмыстарында ойыншықтарды пайдалануы

Арнайы үлгі бойынша және сызба нұсқалар арқылы құрастыруы

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: құрастыру II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

42

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Қызыл кітапқа енген жануарларды білуі

Өсімдіктің көбею жолдарын, дұрыс жетілдіру жолдарын білуі (тұқым, жарық керек т.б.)

Қыс мезгіліндегі өсімдіктер тіршілігін білуі

Өлі табиғаттың түрлерін, қасиетін, қажеттілігін білуі ( Көмір т.б.)

Жыл мезгіліндегі маусымдық өзгерістерді білу дағдысы (қыста күн қысқарып, түн ұзарадыт.б)

Судың қатты, сұйық, газ тәрізді үш күйде болатындығын білуі

Табиғат аясында өзін-өзі ұстаудың қарапайым жолдарын меңгеруі

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология негіздері II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

43

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Мектеп қызметкерлерінің еңбегі туралы білуі ( аспазшы, ула сыпырушы т.б.)

Телефон, компьютер, теледидар, радионың қарапайым қызметтерін білуі

Тұрмыстық техника, оның қызметі, қолдану ережесі туралы түсінігі

Заттардың қандай материалдан жасалғандығын (қағаз, шыны, металл, тері, ағаш) анықтап, сипаттама беруі

Өзінің сезімін сөзбен жеткізу мен мәнін түсінуі

Үлкендерді сыйлау адамгершілік тәрбиесін сақтауы

Туыстық байланыс туралы түсінігінің болуы

Өмірдегі қауіпсіздік ережелерін білуі

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


«Таным» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) аралығы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру

1. ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: құрастыру ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ЭКОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

44


_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ҚОРШАҒАН ОРТАМЕН ТАНЫСТЫРУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

45


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

46

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

талдау, жинақтау, салыстыру, қорыту тәсілдерінің болуы

Қай затқа жақын орналасқандығын ауызша жеткізе білу шеберлігі

Заттарды салмағына қарай анықтай білу

Уақытты бағдарлай білу шеберлігі

Баланың көзбен өлшеуін ің дамытуы

Анықтап айту шеберлігінің болуы (Жасыл қарындаш - ең биігі, қызыл аласалау, сары одан аласа, бірақ көктен биігірек)

Заттарды көлеміне қарай өсу және кему ретімен орналастыруы

«Көп», «аз», «біреу» деген ұғымдардың болуы

Теңдік туралы ұғымының болуы

Қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды орыңдауы

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру III тоқсан (сәуір, наурыз, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

47

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Контрукторлармен жұмыс жасауы

Құрастыруда шығармашылық белсенділігінің болуы

Түрлі құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережесін сақтауы

Табиғи материалдардың ерекшелігін ескеріп, дұрыс қолдануы

Қағаз өнері (бумага пластика) әдістәсілімен бейнелер жасауы

Оригама бойынша түрлі заттар жасауы

Конус пішіндерден бейнелер жасауы

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: құрастыру III тоқсан (сәуір, наурыз, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

48

маусымдық

өзгерістерді

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Қазақстанның өзен-көлдері, ондағы балықтар туралы түсінігінің болуы

Жабайы аңдардың тіршілігі туралы түсініктері болуы

Бөлме өсімдіктері, атауларын білуі

Жемістер мен көкөністер туралы түсініктерінің болуы

Табиғаттағы меңгеруі

найзағай, бұршақ, шық, қырау, тамшы, кемпірқосақ жайнда түсінігі

Табиғат аясында өзін-өзі ұстаудың қарапайым жолдарын меңгеруі

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология негіздері III тоқсан (сәуір, наурыз, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

49

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Серуен кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауы

Әскери адамдардың сырт бейнесі, киім үлгілері мен әскери техникасы жайында түсінігі

Астана қаласы, Бәйтерек, Ақорда, Бейбітшілік жайында ақпараттың болуы

Отан туралы, мемлекеттік және халықтық мерекелер туралы білімдерінің болуы

Мемлекеттік рәміздер (Елтаңба, Ту, Әнұран) туралы білімдерінің болуы

Республикамыздағы өнеркәсіп орындарының жұмысы мен жұмысшылырының атқаратын жұмысы бойынша ақпаратының болуы

Мектеппен және балалар кітапханасымен, мұғалім мен кітапханашының жұмыстарын меңгеруі

Өмірдегі қауіпсіздік ережелерін білуі

Базалық компонент: «Таным» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру III тоқсан (сәуір, наурыз, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


«Таным» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

III тоқсан (сәуір, наурыз, мамыр) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ҚАРАПАЙЫМ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҰҒЫМДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ҚҰРАСТЫРУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ЭКОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

50


_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: ҚОРШАҒАН ОРТАМЕН ТАНЫСТЫРУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

51


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

52

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Кейіпкерлердің әрекеттерін бейнелеуі

Түрлі халықтардың қолданбалы өнеріне тән өрнектердің элементтерін білуі және салуы

Жануарлардың бейнелерін жеңіл қозғалыстар мен бейнелеуі

Затқа қарап сурет салуы

Өз жұмысының нәтижесін бағалай алуы

Ұжыммен жұмыс істеуі

Қылқаламмен және қарындашпен жұмыс істеу дағдысы

Сурет салуда дұрыс отыруы

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: сурет салу I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

53

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Халық шеберлігінен шыққан ойыншықтарды мүсіндеуі

Затқа қарап немесе көз алдарына елестету арқылы мүсіндеуі

Біріңғай заттармен сюжеттер жасауы

Жұмыста түрлі құралды қолдануы

Ленталық тәсілмен ыдыстарды мүсіндеуі

Сазбалшықты бөле алуы

Қол буындары мен саусақтарын дұрыс қозғалту техникасын сақтай отырып мүсіндеуі

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: мүсіндеу I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

54

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Затқа қарап жапсыру дағдыларының болуы

Қию тәсілдерін меңгеру барысында көру қимыл үйлестірулерінің болуы

Ұжымдық композицияны орындауы

Симметриялық пішіндерді қағаздан қиюы

Сәнді жапсыруды құрастыруы

Жырту тәсілімен жапсыруы

Геометриялық пішінді қиюы

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: жапсыру I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

55

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Балаларға арналған музыкалық аспапта ойнауы

Әуенді ойынмен бірге сүйемелдеуі

Музықалық-ырғақтық қозғалысы

Әнші-күйшілердің шығармаларын білуі (Құрманғазы т.б)

Ұлттық аспаптардың дыбысталуын ажырата білуі

Әнді жеңіл, бірқалыпты айтуы

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: музыка I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: Музыка


«Шығармашылық» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: сурет салу ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: мүсіндеу ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: жапсыру ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

56


_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: музыка ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

57


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

58

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Ойдан салу және ұжымдық жұмыстарды қолдануы

Өз талғамымен түстерді таңдауы мен салуы

Серуен кезінде байқағандары бойынша сурет салуы

Қазақ оюларының элементтерін құрастыруы

Суретшінің жеткізбек ойын түсіне білу қабілеттінің болуы Бейнені жасауда суретшінің қандай құралды пайдаланғанын ажыратуы

Қағаздың төменгі жолақшасына жердегі заттарды, жоғарғы бөлігіне жоғарыдағы заттарды орналастыруы

Суреттердің мәтінге сәйкестілігі

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: сурет салу II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

59

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Бірнеше денені бір тұғырға орналастыруы

Декоративті пластиналарды мүсіндеуге, жұмыстарында әртүрлі құралдарды қолдануға үйренуі

Ортақ композиция үшін ұжымдық мүсіндеу дағдыларының болуы

Адамның бейнесін, жануарларды, ойыншықтар мен ұлттық үлгідегі заттарды мүсіндеу дағдылары

Заттардың ұзын және қысқа, жуан және жіңішке белгілерін бере білуі

Өз жұмысын алдында тұрған үлгімен салыстыруы

Қол буындары мен саусақтарын дұрыс қозғалту техникасын сақтай отырып мүсіндеуі

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: мүсіндеу II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

60

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Қазақ өрнектеріне тән ашық түстерді қолдану

Түрлі бейнелерді қиюуы

Қыс тақырыбындағы ұжымдық панно жасауы

Жұқа бұйымдарды (шымылдықтар, қуыршақтарға арналған киімдер) әзірлеу үшін күрделі ойық (шеңберлер, жарты шеңберлер, қиықтар, шыршалар) өрнектерін қолдануы

Жаңа жылдық мерекеге залды безендіруге қатысуы

Бейнелерді айқын беру үшін сұлбаны қию және жыртып жапсыру тәсілдері бойынша үйренуі

Ұлттық кілемдерді (сырмақ, тұскиіз, текеметтерді), заттарды әшекейлеуі

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: жапсыру II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

61

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Қол ұстасып шеңбер бойында айтылатын әндерді орындауы

Әнде дауысын дұрыс келтіріп орындауы,

Қазақтың халық әндері мен би музыкаларының үздік үлгілерін тыңдауы

Лирикалық, вальс ырғағындағы әуендерге билеу икемділігі

Күйші-композитордың шығармаларын білуі

Музыкалық шығармаға өзінің қатынасын білдіру, оның мазмұны мен сипаты туралы пікірінің болуы

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: музыка II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: Музыка


«Шығармашылық» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: сурет салу ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: мүсіндеу ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: жапсыру ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

62


_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: музыка ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

63


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

64

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Суретшінің әр жыл мезгілінде салынған суреттеріндегі сұлулықты сезінуі

Дымков ойыншықтарын, панноны білуі

Гжель суреттеріне тән жиектемелермен, гүлдермен және жапырақтармен әшеейлеуі

Суретте түрлі құстарға тән ерекшеліктерін бере білуі

Қажетті түсті алу үшін қарындашты әртүрлі басып қолдануы

Заттардың шынайы түстері мен бейнелетін затқа өзінің қарымқатынасын қолдануы

Заттар мен олардың бөліктерінің үйлесімділігінің болуы

Сурет салудың барлық түрлеріндегі іскерліктері

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: сурет салу III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

65

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Әртүрлі кескіштерді қолдана отырып жасай білу шеберлігі

Кейіпкерлердің өзіне тән бөлшектерін (мұрын, ауыз, көз) жасай білуі

Затты тұғырға орналастыру техникасының болуы

Сюжеттерді өз бетінше ойластырып, мүсіндеуде қолдануы

Заттарды мықты етіп жасауы

Адам мен жануарлардың қозғалыстағы пішінін мүсіндеуі

Қол буындары мен саусақтарын дұрыс қозғалту техникасын сақтай отырып мүсіндеуі

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: мүсіндеу III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

66

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Көктем тақырыбындағы ұжымдық панно жасауы Көктемгі мерекелерге қатысты қию және жапсыру жұмыстары

Ұжымдық жапсыруда ортақ композиция құруы

Жапсыруларды құрастыру барысында заттардың бөліктерінің пішінін, құрылымын, қатынастарын көре білу іскерлігі

Бейнеленетін заттарды құрастыру және жапсыруы

Шаршы мен тік бұрышты диагональ бойымен қиюы

Дайын және қию арқылы алынған пішіндерді жапсыруы

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: жапсыру III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

67

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Әуенге қарай тізені көтеріп жүгіруді орындауы

Аспаптармен ойнау барысында қолды дұрыс ұстау әдістерін меңгеруі

Балаларға арналған музыкалық аспаптарда ойнауы

Қазақ биінің қозғалыстарын үйренуді жалғастыруы

Музыкаға сәйкес жалаушалармен немесе ленталармен қозғалуы

Музыкалық шығармаға өзінің қатынасын білдіру, оның мазмұны мен сипаты туралы пікірінің болуы

Базалық компонент: «Шығармашылық» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: музыка III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


«Шығармашылық» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) аралығы

1. Ұйымдастырылған оқу қызметі: СУРЕТ САЛУ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: мүсіндеу ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: жапсыру ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

68


_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: МУЗЫКА ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

69


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

70

бірге

шешуі,

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Отбасындағы атаулы күндер, салтдәстүрлерді блуі

Дау-жанжалдарды татуласуы

Өзінің әке-шешесіне, туысқандарына сыртқы ұқсастықтарын (көзі, мұрны, шашының түсі, т.б.) көре білуі

Мерекелерге салтанаттарға қатысуы

Қоғамдық орында өзін ұстауы

Этникалық мәдениетке ұқыптылықпен қарауы

Әдептілік қарапайым дағдыларының болуы (кешірім сұрау т.б)

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

71

Д аму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Өсімдіктер мен жануарлар тіршілігінің адамның сауатты күтіміне байланыстылығы жөніндегі меңгергендері

Өлі және тірі табиғаттың «тағдырының» адам әрекетімен байланысты екендігін білуі

Жануарлар мен өсімдіктердің тіршілік ортасы туралы түсінігі

Күтіп-баптау жұмысын бірлесе орындауы

Табиғаттағы еңбек дағдыларын меңгеруі

Табиғат құбылыстарын бақылауда өз өз сезімдерін айтуы

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

72

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Шығармаға қатысты эмоцияларын көрсете білуі

Шығарма мазмұнын дұрыс қабылдауы

Кейіпкерлердің қылықтарын талдауы

Құрдастарымен өзара түсіністікке қол жеткізуі

Кейіпкер мінез-құлқындағы жасырын себептерді түсінуі

Көркем әдебиетте ұл бала мен қыз баланың ерекшеліктерін көре алуы

Ертегі желісі бойынша адамдардың қарым-қатынасы мен сезімдерін көрсете алуы

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: көркем әдебиет I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

73 Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Әдептілік, ізеттілік туралы түсініктерінің болуы

Тазалық туралы түсінігінің болуы

Түған жер туралы түсінігінің болуы

Қайырымдылық туралы түсінігінің болуы

Бірлік, ынтымақ туралы түсінігінің болуы

Отбасы туралы түсінігінің болуы

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: өзін-өзі тану I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


«Әлеуметті орта» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

I тоқсан (қыркүйек, қазан, қараша) аралығы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру

1. ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: көркем әдебиет ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

74


_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: өзін-өзі тану ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

75


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

76

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Ұлтжандылық сезімдерінің болуы

Ұлтжандылық сезімдерінің болуы

Өзінің және өзгенің әрекетін бағалап, ерекшеліктерін айта білу іскерлігі

Үлкендермен бірге еңбектенуге кірісуі

Құрдастарының алдында жеке даралығын сезінуі

Әдет-ғұрыптар, туып-өскен жерін жақсы көру жөніндегі ұғымдарының болуы

Өзін-өзі ұстау адамгершілік қағидаларын сақтауы

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

77

Д аму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Жануарлар мен өсімдіктерді қорғауы

Өмірдің тез өзгеретін жағдайына ойдағыдай әлеуметтендіру бойынша жеке басының қасиеттерінің дамуы

Экологиялық қауіпсіздіктің алғашқы дағдыларын меңгеруі

Адам денсаулығы қоршаған орта мен өзін-өзі ұстауына байланысты екендігі жайлы қарапайым түсінігінің болуы

Табиғаттағы еңбек, тұрмыстық-шаруашылық қызмет дағдыларын меңгеруі

Тірі және өлі табиғат нысандарына қызығушылығы

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: Экология


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

78

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Шығармаға қатысты эмоцияларын көрсете білуі

Тапсырмаларды орындауда теңеу, мағынасы ұқсас сөздерді тиімді пайдалануы

Кейіпкерлердің қылықтарын талдауы

Қазақстан республикасы, оның рәміздерін, астанасын, 3-4 ТМД елдерін білуі

Көркем шығарма арқылы ана тіліне деген құрмет сезімінің болуы

Көркем әдебиетте ұл бала мен қыз баланың ерекшеліктерін көре алуы

ӨЗ ұстанымын қорғай білуі

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: көркем әдебиет II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

79

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Тәрбиеші туралы түсініктерінің болуы

Тазалық туралы түсінігінің болуы

Адамгершілік туралы түсінігінің болуы

Қуаныш туралы түсінігінің болуы

Бақыт туралы түсінігінің болы

Ата-ана, тусқандық қатынастар туралы түсінігінің болуы

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: өзін-өзі тану II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


«Әлеуметті орта» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

II тоқсан (желтоқсан, қаңтар, ақпан) аралығы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру

1. ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: көркем әдебиет ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

80


_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: өзін-өзі тану ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

81


Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

82

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Өзге балалардың кеңесі ұсыныстарын тыңдауы

Ұлтжандылық сезімдерінің болуы мен

Өзінің және өзгенің әрекетін бағалап, ерекшеліктерін айта білу іскерлігі

Мектептің нөмерін, орналасқан жерін айта білуі

Құрдастарының алдында жеке даралығын сезінуі

Әдет-ғұрыптар, туып-өскен жерін жақсы көру жөніндегі ұғымдарының болуы

Сыныптың барлық мүшелеріне тең ережелерді меңгеруі

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

83 Д аму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Жануарлар мен өсімдіктерді қорғауы

Қоршаған ортаға қатысты өз іс-әрекетін болжау іскерлігі

Экологиялық қауіпсіздіктің алғашқы дағдыларын меңгеруі

Табиғат құбылыстарын бақылау кезінде өз сезімдері жайлы айта білуі

Табиғаттағы еңбек, тұрмыстық-шаруашылық қызмет дағдыларын меңгеруі

Адамға және табиғатқа қамқорлықпен қарауы

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

84

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Шығармаға қатысты эмоцияларын көрсете білуі

Көркем шығарманы талдауда оқиғаның өрбуін, шарықтау шегін, аяқталуын білуі

Әдеби кейіпкердің іс-әректін байыптап, бағдарлай білуі

Картинаға, суреттерге түсініктеме әңгіме құрауы

Көркем шығарма арқылы ана тіліне деген құрмет сезімінің болуы

Жеткілікті сөздік қорының болуы

Көркем шығарманы баяндауда грамматикалық формада дұрыс сөйлеуі

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: көркем әдебиет III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


№ Баланың аты-жөні

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

85

Даму деңгейінің көрсеткіші

БМД

Жиналған балл (ЖБ)

Қарым-қатынас туралы түсініктерінің болуы

Өнер туралы түсінігінің болуы

Адамгершілік туралы түсінігінің болуы

Қуаныш туралы түсінігінің болуы

Сүйіспеншілік туралы түсінігінің болуы

Ұлттық дәстүр туралы түсінігінің болуы

Базалық компонент: «Әлеуметті орта» білім беру саласы Ұйымдастырылған оқу қызметі: өзін-өзі тану III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) бойынша Педагог: ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


«Әлеуметті орта» білім беру саласы бойынша қосымша жазба парағы

III тоқсан (наурыз, сәуір, мамыр) аралығы Ұйымдастырылған оқу қызметі: қоршаған ортамен таныстыру

1. ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Ұйымдастырылған оқу қызметі: экология ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Ұйымдастырылған оқу қызметі: көркем әдебиет ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 86


ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 4. Ұйымдастырылған оқу қызметі: өзін-өзі тану ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ҰСЫНЫСТАР: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

87


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

88

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

89

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

90

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

91

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

92

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

93

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

94

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

95

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

96

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

97

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

98

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Вариативтік компонент: Ұйымдастырылған оқу қызметі: Педагог:

Топтың ортақ көрсеткіші (ОК)

99

БМД

Баланың аты-жөні Жиналған балл (ЖБ)

Даму деңгейінің көрсеткіші

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МЕҢГЕРУІ


Пайдаланылған әдебиеттер

1. ҚР МЖМБС 1.001-2009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту негізгі ережелер. Астана. 2009. 2. „Алғашқы қадам“, „Зерек бала“, „Біз мектепке барамыз“ бағдарламалары. Астана. 2009 3. ҚР МЖМБС 1.001-2013 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту негізгі ережелер. Астана. 2009. 4. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының мектепалды топтарының тәрбиешілеріне және мектепалды сыныптарының мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал. Алматы, 2010 5. Балаларды мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларының негізгі мазмұнын игеру және меңгеру сапасын бағалау және өлшеу әдістемесі, Арман – ПВ, 2011 6. А.С. Амирова, Н.М. Байтулеева. Балалар көркем әдебиетімен таныстыру. Әдістемелік құрал, Алматы кітап. 2012 7. Н.А.Королькова, А.А. Оналбаева. Бейнелеу өнері. Әдістемелік құрал. Алматы кітап. 2012 8. Р.Мәженқызы, Ү.Сәдуақасова, Ж.Бейсенбина. Сауат ашу. Әдістемелік нұсқау. Алматы „Мектеп“ 2003 9. А. Е.Манкеш, Г.К. Қиялбаева. Қоршаған дүниемен таныстыру, экология негіздері. Әдістемелік құрал. Алматы кітап. 2012 10. С.Г.Батибаева. Дене тәрбиесі. Әдістемелік құрал. Алматы кітап. 2012

Жұмыс дәптері бойынша анықтама алғыңыз келсе: «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының аға оқытушысы Г.А. Касымова Тел: 8 701 447 70 58; 8 707 886 78 98

Подписано в печать 26.02.2014г. Формат 60х84 1/8, усл.п.л. 6,2 Тираж 1000 экз. заказ № 67 ________________________________________________ Отпечатано в ТОО «Ctrl+P» 080000, г.Тараз

Profile for Илья Тен

Касымова2014  

Касымова2014  

Profile for 4230941
Advertisement