Page 1

คีตกวีสากล


คานา E- magazine เล่มนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อ ให้ผู้ที่ต้องการ ทราบข้อมูลของนักดนตรีสากลที่สร้างผลงานไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้อ่านเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ


สารบัญ • ประวัติ • ผลงาน • ผู้จัดทา

1-3 8-9 10


ชีวประวัติ • โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท Wolfgang Amadeus Mozart) เกิด 27มกราคม 2299 – 5 ธันวาคม2334 (ค.ศ. 1756 - 1791) เป็นนัก ประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรีย ที่มี ชื่อเสียงก้องโลก โมสาร์ทเกิดที่เมืองซัลบรูก เขามีงานประพันธ์เพลง 700 ชิ้นรวมทั้ง โอเปร่า (ดนตรีซึ่งมีเนื้อเรื่อง) ชื่อ ดอน โจ วานนี (Don Giovanni) และ ขลุ่ยวิเศษ (Die Zauberflöte) ปัจจุบันผลงานต่าง ๆ ของเขาได้ถูกนามาจัดจาหน่ายเป็นสื่อต่าง ๆ มากมาย


• โมสาร์ท...อัจฉริยะผู้อาภัพ

• โมสาร์ทเป็นอัจฉริยะทางดนตรีอย่างแท้จริง เมื่ออายุเพียง 5 ขวบ เขาสามารถเล่นคลาเวียร์ (Clavier) ได้อย่างน่าพิศวง และเริ่มแต่งเพลง ซิมโฟนีเมื่ออายุ 6 ขวบโดยบิดาเป็นคนบันทึก โน้ตให้ พออายุ 12 ขวบก็แต่งอุปรากรเรื่อง แรกสาเร็จ เมื่อเลโอโปล์ดฝึกปรือฝีมือบุตรทัง้ สองจนเก่งฉกาจ เขาพาโมสาร์ทและพี่สาว ตระเวนแสดงดนตรีไปทั่วยุโรปให้ได้ชื่นชม ฝีมือทางดนตรีของทั้งคู่


โมสาร์ทเป็นนักแต่งเพลงที่มีความสามารถยอดเยี่ยม ทั้งอุปรากร ซิมโฟนี่ คอนแชร์โต และเพลงชนิดอื่นๆ อีกมาก และโมสาร์ทยังเป็นนักออร์แกนและเปียโนชั้น เยี่ยมของยุโรปอีกด้วย เมื่อโมสาร์ทมีอายุเพียง 4 ขวบ ขณะที่บิดาของเขากาลังสอนคลาเวียร์ให้แก่ พี่สาวที่แก่กว่า 5 ปี โมสาร์ทจะยืนอยู่เงียบ ๆ ข้างๆ พี่สาวตน และเมื่อมาเรีย เล่นจบลง โมสาร์ทจะกระโดดขึ้นบนม้านั่งเล่นคลาเวียร์แทน เขาสามารถเล่นได้อย่างถูกต้อง ขณะที่พ่อของเขาเฝ้าดูด้วยความฉงน ในไม่ช้าพ่อก็สอนดนตรีให้โมสาร์ทอย่างจริงจัง พ่อของโมสาร์ทเห็นว่าลูกชายมีพรสวรรค์อย่างแท้จริง และแทบจะหยุดแต่งเพลงของ ตนเพื่อหันมาเอาใจใส่ลูกให้ได้เรียนดนตรีอย่างเต็มที่


• ในช่วง 10 ปีท้ายๆ ชีวิตของเขาซึ่ง อยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1780-1791 โม สาร์ททิ้งบ้านเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ใน เมืองหลวงคือกรุงเวียนนาเพื่อ โอกาสที่ดีกว่า โมสาร์ทเริ่มต้นทา ทุกอย่างในชีวิตรวดเร็วผิดมนุษย์ เช่นเดียวกับที่ด่วนจากโลกนี้ไปใน ไม่ช้าไม่นานด้วยวัยเพียง 35 ปี


ผลงาน • ปัจจุบันโมสาร์ทเป็นที่รักและนิยมยกย่องอย่างสูงในฐานะนักประพันธ์ เพลงเอก บทเพลงต่างๆ ยังคงได้รับการตีพิมพ์ บรรเลง และบันทึก แผ่นเสียงทั่วโลก • ในปีภายหลังการเสียชีวิตของโมซาร์ท ได้มีความพยายามหลายครั้งที่จะ จัดเรียงบัญชีผลงานของโมซาร์ท และเป็นลุดวิก วอน เดอเชล (Ludwig von Köchel) ที่ประสบความสาเร็จ และในปัจจุบันผลงานของโมซาร์ท มักจะมีตัวเลขของเคอเชลติดกากับอยู่ อย่างเช่น"เปียโนคอนแชร์โตใน บันไดเสียงเอเมเจอร์" มักเรียกกันง่ายๆ ว่า "K. 488" หรือ "KV 488"


• • • • • • • • •

Symphonie en fa majeur KV.75 Symphonie en fa majeur KV.76 Symphonie en fa majeur KV.Anh.223 Symphonie en ré majeur KV.81 Symphonie en ré majeur KV.95 Symphonie en ré majeur KV.97 Symphonie en si bémol majeur KV.Anh.214 Symphonie en si bémol majeur KV.Anh.216 Symphonie en sol majeur «Old Lambach» (2e édition) KV.Anh.221 • Symphonie en ut majeur KV.96 • Symphonie No 1 en mi b majeur KV.16 (1764-1765) • Symphonie No 4 en ré majeur KV.19


สุภีลาวัลย์ ยิ้มเนียม

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ผู้จัดทา

Mozart  

ประวัติ ผลงาน

Mozart  

ประวัติ ผลงาน