Page 1

УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней зачетной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология)»

1 курс Группа И-11 19.05 21.05. 23.05 26.05. 28.05 30.05 02.06 04.06

АРХІВАЗНАЎСТВА ас. Сідоранка В.М. ЗАМЕЖНАЯ МОВА Базулька А.М. ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ дац. Міхедзька В.А. ГІСТОРЫЯ РАСІІ І УКРАІНЫ дац. Аляксейчанка Г.А. КРЫНIЦАЗНАУСТВА ст.в. Бышык У.I. МУЗЕЕЗНАЎСТВА ас. Корнікава Н.В. ПАЛЕАГРАФІЯ ст.в. Бышык У.I. ЗАМЕЖНАЯ МОВА ст.в. Макушынская Т.Р., Лiмянкова О.С.

06.06

Группа И-12

Группа ИМ-13

ЗАМЕЖНАЯ МОВА Пратапопаў А.В. АРХІВАЗНАЎСТВА ас. Сідоранка В.М. ГІСТОРЫЯ РАСІІ І УКРАІНЫ дац. Аляксейчанка Г.А. ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ КРЫНIЦАЗНАУСТВА дац. Міхедзька В.А. ст.в. Бышык У.I. МУЗЕЕЗНАЎСТВА ЗАМЕЖНАЯ МОВА ст.в. Макушынская Т.Р., Базулька А.М. , Кабашнікава В.А. ас. Корнікава Н.В. КРЫНIЦАЗНАУСТВА ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ ст.в. Бышык У.I. ст.в. Бышык Т.П. Каморнікава Т.Я. ЗАМЕЖНАЯ МОВА ГІСТАРЫЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА ст.в. Макушынская Т.Р., Лiмянкова О.С. дац. Пічукоў В.П. ПАЛЕАГРАФІЯ ГІСТОРЫЯ РЭЛІГІІ ст.в. Бышык У.I. ас. Ганчар У.А. Ф І З І Ч Н А Я К У Л Ь Т У Р А

Начало зачётов – 14.10 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебного отдела

_________________ А.В. Крук


УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней зачетной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)»

2 курс 12.05 14.05

Группа И-21

Группа И-22

ЭКАНАМІЧНАЯ І ПАЛІТЫЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ ЗАМЕЖНЫХ КРАІН

ГІСТОРЫЯ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ І ГРАМАДСКІХ РУХАЎ БЕЛАРУСІ

Шафарэнка Т.А.

дац. Старавойтаў М.І.

ГІСТОРЫЯ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ І ГРАМАДСКІХ РУХАЎ ЕЎРАПЕЙСКІХ КРАІН У XX СТ.

ЭКАНАМІЧНАЯ І ПАЛІТЫЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ ЗАМЕЖНЫХ КРАІН

дац. Бабкоў А.М.

16.05

ГІСТОРЫЯ СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ КРАІН АЗІІ, АФРЫКІ І ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫКІ

19.05

дац. Кротаў А.М. ГІСТОРЫЯ ФІЛАСОФІІ дац. Адзіночанка В.А

21.05

МУЗЕЕЗНАЎСТВА ас. Корнікава Н.В.

23.05

ТЭОРЫЯ ПАЛІТЫЧНЫХ СІСТЭМ дац. Абраменка А.Г.

26.05

Шафарэнка Т.А. ГІСТОРЫЯ ФІЛАСОФІІ дац. Адзіночанка В.А ГІСТОРЫЯ СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ КРАІН АЗІІ, АФРЫКІ І ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫКІ

дац. Кротаў А.М. ТЭОРЫЯ ПАЛІТЫЧНЫХ СІСТЭМ дац. Абраменка А.Г. МУЗЕЕЗНАЎСТВА ас. Корнікава Н.В. Ф І З І Ч Н А Я К У Л Ь Т У Р А

Начало зачётов – 14.10 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебного отдела

_________________ А.В. Крук

Группа МД-24

САЦЫЯЛОГІЯ дац. Касьяненка А.П. УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ МАСТАЦТВА

дац. Талочка Д.М. ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ РАСІІ І УКРАІНЫ дац. Зелянкова А.І. КРЫНIЦАЗНАУСТВА ст.в. Бышык У.I.


УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней зачетной сессии 2013–2014 уч. г. на историческом факультете специальности «История. Английский язык»

2 курс Группа ИА-23 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05

НОВАЯ І НАВЕЙШАЯ ГІСТОРЫЯ КРАІН АЗІІ І АФРЫКІ дац. Талочка Д.М. НОВАЯ І НАВЕЙШАЯ ГІСТОРЫЯ КРАІН ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫКІ дац. Талочка Д.М. АСНОВЫ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ ст.в. Бышык Т.П.

24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05

Ф І З І Ч Н А Я

К У Л Ь Т У Р А

ТЭОРЫЯ ПАЛІТЫЧНЫХ СІСТЭМ дац. Абраменка А.Г. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ БЕЛАРУСІ Шафарэнка Т.А.

Начало зачётов – 14.10 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебного отдела

_________________ А.В. Крук


УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней зачетной сессии 2013–2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология)»

3 курс 12.05 14.05

Группа И-31

Группа И-32

Группа ИМ-34

ГІСТОРЫЯ НОВАГА ЧАСУ КРАІН АЗІІ, АФРЫКІ І ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫКІ

ГІСТОРЫЯ ПАЎДНЁВЫХ І ЗАХОДНІХ СЛАВЯН

дац. Талочка Д.М.

ст.в. Броўкін Я.А.

ГІСТАРЫЧНАЯ ПСІХАЛОГІЯ дац. Жыхараў С.Б.

ГІСТОРЫЯ ПАЎДНЁВЫХ І ЗАХОДНІХ СЛАВЯН

ГІСТОРЫЯ НОВАГА ЧАСУ КРАІН АЗІІ, АФРЫКІ І ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫКІ

АСНОВЫ АРХІВАЗНАЎСТВА І СПРАВАВОДСТВА ас. Сідоранка В.М. МУЗЕІ БЕЛАРУСІ ас. Корнікава Н.В. МАСТАЦТВА БЕЛАРУСІ ас. Любавіна Т.Р.

ст.в. Броўкін Я.А.

16.05 19.05 21.05 23.05 26.05

ЛАЦІНСКАЯ МОВА дац. Хазанава А.Л. дац. Паплаўная Л.У. ЭТЫКА І ЭСТЭТЫКА дац. Корань А.В.

дац. Талочка Д.М. ЭТЫКА І ЭСТЭТЫКА дац. Корань А.В. ЛАЦІНСКАЯ МОВА дац. Хазанава А.Л. дац. Паплаўная Л.У. Ф І З І Ч Н А Я К У Л Ь Т У Р А

СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯ дац. Бабкоў А.М. ст.в. Бышык У.I. дац. Міхедзька В.А. СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯ дац. Зелянкова А.І., дац. Пічукоў В.П., ас. Шыляеў А.П.

Начало зачётов – 14.10 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебного отдела

_________________ А.В. Крук

ТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ ас. Сіротка Н.А. ЭТЫКА І ЭСТЭТЫКА дац. Корань А.В.


УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней зачетной сессии 2013–2014 уч. г. на историческом факультете специальности «История. Английский язык»

3 курс Группа ИА-33 19.05

ГІСТОРЫЯ РЭЛІГІІ ас. Ганчар У.А.

20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05

КУЛЬТУРА МОВЫ дац. Шабулдаева Н.І. МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ ГIСТОРЫI ст.в. Савінская М.П.

ПРЫКЛАДНЫЯ ПРАГРАМНЫЯ СРОДКІ ст.в. Купо А.М. САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ ст. в. Шкрабава Т.А

Начало зачётов – 14.10 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебного отдела

_________________ А.В. Крук


УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней зачетной сессии 2013–2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «История. Английский язык»

4 курс 02.06

Группа И-41

Группа И-42

Группа ИА-43

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ НОВАЙ І НАВЕЙШАЙ ГІСТОРЫI РАСІІ І УКРАІНЫ

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ НОВАЙ І НАВЕЙШАЙ ГІСТОРЫI КРАІН ЕЎРОПЫ І АМЕРЫКІ

АНГЛІЙСКАЯ МОВА ст.в. Смолава Т.В., Кабашнікава В.А.

дац. Аляксейчанка Г.А.

03.06 04.06

дац. Мязга М.М.

ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ ЗАМЕЖНЫХ КРАІН

КРАІНАЗНАЎСТВА Гуд В.Г.

ас. Ганчар У.А.

05.06 ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ ЗАМЕЖНЫХ КРАІН

06.06

ас. Ганчар У.А.

07.06 08.06 09.06 10.06 11.06

Ф І З І Ч Н А Я К У Л Ь Т У Р А СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯ ст. в. Броўкін Я.А., дац. Марчанка А.В., дац. Кротаў А.М.

Начало зачётов – 14.10 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебного отдела

_________________ А.В. Крук


УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней зачетной сессии 2013–2014 уч. г. на историческом факультете специальности «Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (история и музеология)»

4 курс Группа ИМ-44 19.05

ВАЕННАЯ ГІСТОРЫЯ Ў МУЗЕЙНЫХ СХОВІШЧАХ БЕЛАРУСІ ас. Шыляеў А.П.

20.05 21.05

ГІСТАРЫЧНАЕ КРАЯЗНАУСТВА дац. Пічукоў В.П.

22.05 23.05

ГІСТОРЫЯ ГІСТАРЫЧНАЙ ДУМКІ дац. Аляксейчанка Г.А.

24.05 25.05 26.05 27.05 28.05

МУЗЕЙНАЕ КАЛЕКЦЫЯНІРАВАННЕ ас. Ганчар У.А. САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ дац. Яшчанка А.Р.

29.05 30.05

Ф І З І Ч Н А Я

К У Л Ь Т У Р А

Начало зачётов – 14.10 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебного отдела

_________________ А.В. Крук


УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней зачетной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «История. Английский язык»

5 курс Группа ИА-53 12.05. 15.05. 17.05. 19.05.

ДЫСКУРСІЎНАЯ ПРАКТЫКА ст.в. Смолава Т.В., в. Кабашнікава В.А. ГІСТОРЫЯ СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ дац. Талочка Д.М. ТЭАРЭТЫЧНАЯ ЛІНГВІСТЫКА І ПАРАЎНАЛЬНАЯ ТЫПАЛОГІЯ МОЎ Дзегцярова І.Л. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ГІСТОРЫI дац. Аляксейчанка Г.А.

Начало зачётов – 14.10 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебного отдела

_________________ А.В. Крук


УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней экзаменационной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология)»

1 курс Группа И-11 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06

Консультация Информационные технологии ст. преп. Бышик В.И.

Консультация Социология доц. Касьяненко А.П.

Экономическая теория

Бондарева А.М.

Группа И-12

Группа ИМ-14

Консультация

Консультация История славянских стран доц. Зеленкова А.И.

Социология доц. Касьяненко А.П.

Экономическая теория Бондарева А.М.

Консультация Информационные технологии ст. преп. Бышик В.И.

Консультация

15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06

Этнология и этнография Беларуси доц. Ященко О.Г.

Консультация Социология Экономическая доц. Касьяненко А.П. теория

Консультация

Бондарева А.М.

21.06 22.06

История древнего мира доц. Кротов А.М.

Консультация


23.06

История древнего мира доц. Кротов А.М.

24.06

Консультация История Беларуси доц. Михедько В.А.

25.06 26.06

Консультация

27.06

Источниковедение истории Беларуси доц. Михедько В.А.

28.06

Консультация

Консультация

Источниковедение истории Беларуси доц. Михедько В.А.

Всеобщая история доц. Черепко С.А.

Начало экзаменов – 8-20 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебно-методического управления

_________________ А.В. Крук

УТВЕРЖДАЮ

РАСПИСАНИЕ


Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

летней экзаменационной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)»

2 курс 02.06 03.06

Группа И-21

Группа И-22

Группа МД-24

Консультация Прикладные программные средства ст. преп. Купо А.Н.

Консультация История Беларуси доц. Пичуков В.П.

Консультация История Беларуси доц. Старовойтов М.И.

Консультация История средних веков доц. Черепко С.А.

Консультация Прикладные программные средства ст. преп. Купо А.Н.

Консультация

04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06

Всеобщая история доц. Бабков А.М.

10.06 11.06

Консультация

12.06

Консультация

13.06

История России и Украины доц. Жихарев С.Б.

14.06 15.06 16.06

История России и Украины доц. Жихарев С.Б.

Консультация Теория и история культуры ас. Сиротко Н.О.

Консультация


17.06 18.06 19.06 20.06 21.06

Экономическая теория доц. Пухова Н.П.

Консультация История Беларуси доц. Пичуков В.П.

Консультация История средних веков доц. Черепко С.А.

Начало экзаменов – 8-20 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебно-методического управления

_________________ А.В. Крук

УТВЕРЖДАЮ

РАСПИСАНИЕ

Консультация История славянских стран ст. преп. Бровкин Е.А.


Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

летней экзаменационной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальности «История. Английский язык»

2 курс Группа ИА-23 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06

Консультация Практика английского языка ст.преп. Смолова Т.В., преп. Кабашникова О.А.

Консультация История Беларуси доц. Мурашко М.Н.

Консультация Новая и новейшая история стран Европы и Америки доц. Черепко С.А.

Консультация История восточных славян доц. Алексейченко Г.А.


27.06 28.06

Консультация Педагогика доц. Горленко В.П.

Начало экзаменов – 8-20 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебно-методического управления

_________________ А.В. Крук

УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе

РАСПИСАНИЕ летней экзаменационной сессии


УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология»)

3 курс 02.06

Группа И-31

Группа И-32

Группа ИМ-34

История Беларуси доц. Старовойтов М.И.

Консультация

Консультация

История России и Украины доц. Рубан А.А.

Всеобщая история искусств ас. Сиротко Н.О.

03.06 04.06 05.06 06.06 07.06

Консультация История религии стран Востока ст. преп. Бровкин Е.А.

Консультация История международных отношений до новейшего времени

Консультация

проф. Лазько Г.Г.

08.06 09.06 10.06 11.06

Педагогика ст. преп. Вальченко С.А. Консультация История нового времени проф. Лазько Г.Г.

12.06

Консультация

Консультация

13.06

Педагогика ст. преп. Вальченко С.А.

Теория и практика экскурсионной работы

ас. Веремеев С.Ф.


14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06

Консультация Педагогика ст. преп. Вальченко С.А.

Консультация История нового времени проф. Лазько Г.Г.

Консультация Источниковедение доц. Михедько В.А.

Консультация История России и Украины доц. Рубан А.А.

Консультация История Беларуси доц. Старовойтов М.И.

Консультация История культуры Беларуси доц. Ященко О.Г.

Начало экзаменов – 8-20 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебно-методического управления

_________________ А.В. Крук

УТВЕРЖДАЮ

РАСПИСАНИЕ


Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

летней экзаменационной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальности «История. Английский язык»

3 курс Группа ИА-33 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06

История восточных славян доц. Зеленкова А.И.

Консультация Практика английского языка ст.преп. Смолова Т.В., преп. Кабашникова О.А.

Консультация Новая и новейшая история стран Европы и Америки ас. Шиляев А.П. Консультация Новая и новейшая история стран Азии и Африки доц. Толочко Д.М.


27.06 28.06

Консультация История Беларуси ас. Лебедев А.Д.

Начало экзаменов – 8-20 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебно-методического управления

_________________ А.В. Крук

УТВЕРЖДАЮ

РАСПИСАНИЕ


Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

летней экзаменационной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «История. Английский язык»

4 курс Группа И-41 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06

История новейшего времени стран Азии, Африки и Латинской Америки доц. Толочко Д.М.

Консультация

История новейшего времени доц. Бабков А.М.

Группа И-42 История новейшего времени

Группа ИА-43 Консультация

доц. Бабков А.М. История южных и западных славян ст. преп. Бровкин Е.А. Консультация История культуры Беларуси доц. Ященко О.Г.

21.06

Консультация Методика преподавания английского языка преп. Ахраменко Е.В.

22.06 23.06 24.06

Консультация История культуры Беларуси доц. Ященко О.Г.

Консультация История новейшего времени стран Азии, Африки и Латинской Америки доц. Толочко Д.М.

25.06

Консультация

26.06

Новая и новейшая история Азии и Африки доц. Толочко Д.М.

27.06

Консультация


28.06

Специализация доц. Мезга Н.Н., доц. Зеленкова А.И.., доц. Пичуков В.П.

29.06 30.06 01.07

Консультация Новая и новейшая история Европы и Америки

доц. Бабков А.М.

02.07 03.07 04.07 05.07 Начало экзаменов – 8-20 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебно-методического управления

_________________ А.В. Крук


УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

РАСПИСАНИЕ летней экзаменационной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальности «Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (история и музеология»)

4 курс Группа ИМ-44 02.06 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06

Консультация История религии в музейных собраниях Беларуси ас. Гончар В.О.

Консультация Теория и методика музейного дела доц. Марченко О.В.

Консультация Охрана историко-культурного наследия ас. Веремеев С.Ф.

Консультация История культуры Беларуси


ст. преп. Шкрабова Т.А. 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06

Консультация Музеи зарубежных стран ас. Шиляев А.П.

25.06 26.06 27.06 28.06 Начало экзаменов – 8-20 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебно-методического управления

_________________ А.В. Крук

УТВЕРЖДАЮ

РАСПИСАНИЕ


Проректор по учебной работе УО “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” И.В. Семченко 2014

летней экзаменационной сессии 2013-2014 уч. г. на историческом факультете специальностей «История отечественная и всеобщая», «История. Английский язык»

5 курс Группа ИА-53 21.05 22.05

Консультация Историография истории доц. Мезга Н.Н.

23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05

Консультация Практика английского языка ст.преп. Смолова Т.В., преп. Кабашникова О.А.

29.05 30.05 Начало экзаменов – 8-20 Декан исторического факультета

________________ Н.Н. Мезга

Начальник учебно-методического управления

_________________ А.В. Крук

Leto sesiya  

session summer 13/14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you