Page 1

ДІЛОВИЙ ЖУРНАЛ № 8, 2010

Êóëüòîâi Ê êàâ’ÿðíi ê ñâiòó

Обираємо джезву

На фото: Анастасія Задорожна. Автор фото: Ігор Хомич

Міжнародні новини, новини з України, новини компаній та ринків

Óêðà¿íà: ÷àéíà ÷è êàâîâà êðà¿íà?


# 8, 2010

ЗМIСТ НОВИНИ З УКРАЇНИ Україна: чайна чи кавова країна?..............................................4 Українець сховав наркотики у пакетик чаю........................4 Кав’ярня на колесах..................................................................4

МІЖНАРОДНІ НОВИНИ У Тель-Авіві з’явився “Палац чаю”.........................................5 Перу очікує зростання врожаю та експорту кави.....................5

НОВИНИ КОМПАНІЙ Sainsbury’s відмовилася від кавоварок..................................6 Чайне виробництво Twinings переїде з Великобританії до Польщі та Китаю...............................................................6 Starbucks з’явиться у Петербурзі через два роки....................7 GMCR придбала чергового конкурента..................................7 Нестле планує інвестувати у кавовий сектор до 2020 року 487 млн. доларів...............................................7

АНАЛІТИКА Ринок чаю в Україні. Перспективи розвитку......................8 Деякі аспекти розвитку ринку кави............................................9 Статистична інформація......................................................10-14

НАВКОЛО СВІТУ Культові кав’ярні світу.........................................................16-17

КОРИСНІ ПОРАДИ Як правильно подавати каву....................................................18 Обираємо джезву......................................................18-19 Про людей, які змінюють світ.....................................................19

ЕКЗОТИЧНО Цей унікальний фіточай.....................................................20-21

ФІЛІЖАНКА ЗДОРОВ'Я Адреса редакції: м. Львів, вул. Мельничука, 12 тел. (032) 2409 – 163 E-mail: coffeetea.j@gmail.com Web: www.galca.ua

2

Чай і пори року..........................................................................22 Шлях чайного пакетика........................................................21

У світі кави та чаю


# 8, 2010

ЗМIСТ ПІЗНАЙ СЕБЕ Ворожимо на чаї....................................................................23 Якщо вам сниться чай.............................................................23

НОВИНКИ СВІТУ КАВИ Скільки коштує кава для експатів?...........................................24 За горнятко кави – молитва...........................................24

КАВОВІ ТРАДИЦІЇ Білий світ і чорна кава.............................................................25

ІСТОРІЇ З АРОМАТОМ КАВИ Гірка спокуса життя............................................................26-27 Найдорожча мить..................................................................27

РЕПОРТАЖ “Чорне золото” Мілана або Невеличкий екскурс в італійську кавову культуру..................................................28

КУЛІНАРНІ РЕЦЕПТИ Кава “По-Нью–Орлеанськи”......................................29 Молочна кава “Жанет”...............................................29 Кава “Голівуд”.....................................................29 Французька крем-кава..............................................29 Чай з iмбиром...............................................29 Чайний лимонад.....................................................29 Чай з прянощами та м’ятою................................29

УСМІХНІТЬСЯ Найкращі жарти та усмішки на кавову тематику.................30 Телефон гарячої лінії СП “Галка Лтд“: 0 800 603 111 Дзвінки безкоштовні Діловий журнал ”У світі кави та чаю”. Свідоцтво ЛВ № 627 від 24.02.04. Засновник: СП ”Галка Лтд” Координатор проекту: Олександр Сегедій. Редакційна колегія: Ольга Конопка, Юлія Цюпка. Верстка та дизайн: Ольга Конопка. Адреса редакції: м. Львів, вул. Мельничука, 12, тел. (032) 2409 – 163, E-mail: coffeetea.j@gmail.com, Web: www.galca.ua Використано матеріали журналів: ”Кофе и чай в Росии”, ”Coffee & Cocoa International”, а також сайтів www.coffeenews.ru, www.coffeetea.ru, www.kofe.dp.ua, www.rafinat.com.ua, www.alltea.name, www.tea.ru, www.cafesati.ru, www.liveinternet.ru, www.eurolab.ua. Друк ТзОВ ”Спектраль ЛТД”. Замовлення №_____. Розповсюджується безкоштовно. Наклад 3000 прим.

У світі кави та чаю

3


# 8, 2010

НОВИНИ З УКРАЇНИ КРИМIНАЛ

КАВА VS ЧАЙ

Українець cховав наркотики у пакетик чаю

Україна: чайна чи кавова країна?

Н

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Óêðà¿íó òðàäèö³éíî ââàæàþòü ÷àéíîþ, à íå êàâîâîþ êðà¿íîþ, â íàòóðàëüíîìó åêâ³âàëåíò³ (ó ê³ëîãðàìàõ) ñòàòèñòèêà ñòâåðäæóº ïðîòèëåæíå.

ещодавно співробітники міліції затримали 52-річного мешканця Луганської області. При собі в українця був поліетиленовий пакет з продуктами. У ньому був захований шприц, наповнений коричневою речовиною з властивостями опію та пакетик чаю. З пакетика з чаєм завважки приблизно 30 грам міліціонери витягнули згорток з речовиною рослинного походження, яка зовні нагадує марихуану. Вага стандартного пакетика чаю – 2,5 г. Як наркоторговцеві вдалося вмістити 30 г марихуани в маленькому пакетику так, щоб при першому погляді цього не було помітно, мають з‘ясувати правоохоронці.

Щорічно українці випивають лише 0,4 кг чаю і вдвічі більше кави – 0,9 кг. Все стає на свої місця, якщо подивитися на споживання цих напоїв не в кілограмах, а в горнятках. З початку 90-х років співвідношення кави до чаю було один до десяти, а зараз різниця скоротилася до

одного до трьох. “В останні роки споживання кави оцінюють на рівні 250-300 чашок на людину в рік. Відповідно, середньостатистичний українець щорічно випиває як мінімум 750-900 горняток чаю. Слід зауважити, що значна частина населення України споживає одночасно і чай, і каву. Рro-consulting.com.ua

БIЗНЕС-IДЕЯ

Кав'ярня на колесах Ö³êàâî ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ðåàë³çóþòü ñâ³òîâ³ ³äå¿ ó íàø³é êðà¿í³.  ªâðîï³ âæå äîñèòü äàâíî ç‘ÿâèëèñÿ êàâ‘ÿðí³ íà êîëåñàõ. Однією з цілей такої кав‘ярні було здобути споживача в місцях, де заборонено встановлювати стаціонарні кіоски або кав‘ярні. Або доставка кави безпосередньо споживачеві в руки: у парк, сквер чи на пляж. Учасники ринку очікують швидкої появи пересувних кав‘ярень у великих містах країни, насамперед у тих, де планується проведення Євро-2012, а також у курортних зонах. Через декілька років по всій території України будуть по4

ширені кав'ярні на колесах. Їхні переваги – розташування в багатолюдних місцях, зручний час роботи з 7.00–8.00 ранку, коли більшість кав’ярень ще закриті, справді якісна кава – роблять цей бізнес дуже перспективним. Власник першої в Україні

автокав’ярні Олег Соколянський планує не лише зміцнити мережу мобільних кав'ярень спершу в Києві, а потім і в регіонах, але і відкрити мережеву стаціонарну кав'ярню у кращих європейських традиціях. За матеріалами інтернет-видань У світі кави та чаю


# 8, 2010

МІЖНАРОДНІ НОВИНИ IЗРАЇЛЬ

ПЕРУ

У Тель-Авіві з'явився “Палац чаю” Âñåñâ³òíüî â³äîìà ìåðåæà ÷àéíèõ áóòèê³â êàòåãî𳿠“ãóðìå” “Ïàëàö ÷àþ” (“Le Palais des Thes”) â³äêðèëà ñâ³é ïåðøèé â ²çðà¿ë³ çàêëàä. 250 ñîðò³â åë³òíîãî ÷àþ ç íàéêðàùèõ åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ ïëàíòàö³é òåïåð ìîæíà ïðèäáàòè ³ òóò. Ìåðåæó ÷àéíèõ áóòèê³â “Le Palais des Thes” ñòâîðèâ ó Ôðàíö³¿ â 1987 ðîö³ Ôðàíñóà Êñàâüº. Раніше сорти елітного чаю привозили в країну з-за кордону. Тепер в Iзраїльському “Палаці чаю” можна придбати як популярні, так і рідкісні сорти білого, зеленого, червоного, чаю Пуер (Pu Er), а також рідкісного жовтого і церемоніального (улунского) чаю. А також автентичні суміші – англійську, російську та інші, є й унікальний сертифікований органічний чай. Кожна частина бутика представляє чай певної країни або материка – свіжий чай доставляють сюди з плантацій Китаю, Тайваню, Iндонезії, Малайзії, Японії, Iндії, Шрі-Ланки, Непалу, Iрану, Руанди, Камеруну, Кенії, Зімбабве, Бразилії, Аргентини й інших країн. Чайні майстри закладу запропонують кожному відвідувачеві

У світі кави та чаю

Перу очікує зростання врожаю та експорту кави

мандрівку світом чаю, у якій задіяні всі п'ять почуттів, через які людина пізнає світ. I, будьте певні, враження від неї залишаться на усе життя. Якщо погода є спекотною, спочатку ви дегустуватимете холодний напій, трохи дивний на смак – заварений за всіма правилами один з екзотичних сортів чаю. Потім зможете доторкнутися і вдихнути аромат будь-якого із запропонованих тут сортів чаю, насолодитися тишею і красою “Палацу чаю”. Все про чай відвідувачам розкажуть мовою їх батьківщини, покупку запакують у спеціальний пакет для зберігання чаю. На упаковці вказано не лише сорт, а й інструкцію приготування – скільки часу заварювати чай і за якої температури, коли цей чай

Ïåðó, òðåò³é çà âåëè÷èíîþ âèðîáíèê êàâè â ϳâäåíí³é Àìåðèö³, î÷³êóº çðîñòàííÿ åêñïîðòó âïðîäîâæ öüîãî ðîêó.

краще пити: вранці – через високий вміст кофеїну, впродовж дня – оскільки цей сорт багатий на вітаміни, або ж на ніч, бо цей чай діє заспокійливо. Для повного занурення в автентичну культуру чайної церемонії, рекомендуємо вибрати фірмовий посуд – важкі та плоскі японські чайники зі спеціального “чайного” сплаву або ж круглі глиняні китайські чайники За матеріалами Potrebitel.israelinfo.ru

За оцінками Національної галузевої ради, поставки кави за кордон можуть досягти $ 750 млн. Минулого року експорт оцінювали на рівні $ 581 млн. Перу відстає від таких виробників як Бразилія і Колумбія, проте є найбільшим постачальником органічної кави. Покращилась ситуація з продажем кави у Сполучених Штатах та Європі. При цьому очікується, що врожай цього року складе 4,7 млн мішків, що на 15% більше в порівнянні з 2009 роком, коли було зібрано 4,35 млн мішків, пише Flexnews. Foodmonitor.ru

5


# 8, 2010

НОВИНИ КОМПАНІЙ

РОСiЙСЬКА ФЕДЕРАЦiЯ

Starbucks з'явиться у Петербурзі через два роки Êîìïàí³ÿ Starbucks ï³äòâåðäèëà ñâîº çàö³êàâëåííÿ ïåòåðáóðçüêèì ðèíêîì. Êàâ'ÿðí³ ç'ÿâëÿòüñÿ òóò ÷åðåç äåê³ëüêà ðîê³â.

Першу кав'ярню під брендом Starbucks відкриють в торговому комплексі “Літо”, який будують компанії “СистемаГалс” і Apsys. Cеред можливих місць розміщення кав'ярень Starbuсks експерти називають Невський проспект, центр міста. “Швидше за все вони осядуть у ТК “Галерея” на Невському” – припускає незалежний експерт ринку нерухомості Дмитро Заер. Довідка: під брендом Starbuсks відкрито понад 16 тис кав'ярень у 44 країнах. У Росію мережа прийшла в 2007 р. Всі заклади відкриті в Москві (32 точки). Сoffeetime.ru/

США

GMCR придбала чергового конкурента Âèðîáíèê åë³òíî¿ êàâè ç ÑØÀ Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) ïîêðàùèòü ïîçèö³¿ íà ðèíêó êàâîâèõ àïàðàò³â. Êîìïàí³ÿ îãîëîñèëà ïðî êóï³âëþ ï³âí³÷íîàìåðèêàíüñêîãî êîíêóðåíòà ç Êàíàäè Van Houtte çà $ 890 ìëí. Ùå ðàí³øå GMCR äîìîâèëàñÿ ïðî ñï³âïðàöþ ùîäî ðîçðîáêè íîâèõ àïàðàò³â ç ³òàë³éöÿìè. Останнім часом Green Mountain Coffee Roasters зафіксувала ріст продаж у сегменті апаратів для приготування кави. Як видно зі звітності компанії за третій квартал 2010 фінансового року, продажі порівняно з аналогічним періодом минулого року виросли на 64% до $311,5 млн. Чистий прибуток компанії становить $18,6 млн. Збільшення обсягу реалізації спричинило ріст продажу кавових апаратів Keurig і сумісних з ними капсул K-Cup. Iз Van Houtte, яка є лідером на ринку Канади, GMCR співпрацює

з 2001 року. Тоді канадці придбали ліцензію на Keurig. Станом на 21 серпня річний обсяг продаж Van Houtte оцінювали у $433 млн, зазначено у розповсюдженому прес-релізі американців. GMCR також домовилася про співпрацю з італійською кавовою компанією Lavazza. Iталійці придбають акцій GMCR на $ 250 млн. У майбутньому компанії мають намір разом розробляти нові апарати для варіння кави еспрессо і просувати їх на американському ринку. Згідно із досягнутими домовленостями, розробкою компанії займатимуться разом, при цьому вироблятиме кавові апарати Lavazza. У планах також випуск сучасних сумісних із кавоварками капсул. На ринку нова продукція з’явиться не раніше, ніж у 2013 фінансовому році. Раніше GMCR купила свого конкурента Diedrich Coffee за $ 300 млн. У результаті угоди Diedrich Coffee стала дочірньою компанією GMCR. Foodmonitor.ru

ШВЕЙЦАРIЯ

Нестле планує інвестувати у кавовий сектор до 2020 року 487 млн. доларів Мета компанії – оптимізація мережі роздрібної торгівлі. Iнвестиції складають 341 млн. доларів на продукцію Нескафе та 146 млн – на продукцію Неспрессо. Також сюди входить розподіл 6

саджанців кави між фермерами, технічна підтримка та закупівля безпосередньо від виробників. Програма є продовженням проекту підтримки кавового сектору, яку розпочали 10 років тому, та в

яку компанія інвестувала 195 млн. доларів.

У світі кави та чаю


# 8, 2010

НОВИНИ КОМПАНІЙ ВЕЛИКОБРИТАНIЯ

РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ

Sainsbury's відмовилася від кавоварок Áðèòàíñüêà ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â Sainsbury's â³äìîâèëàñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ êàâîâàðîê Elektra ó 150 êàâ’ÿðíÿõ, ÿê³ ïðàöþþòü ïðè ìàãàçèíàõ. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè ï³ñëÿ òîãî, ÿê â îäíîìó ³ç íèõ âèáóõíóâ êàâîâèé àïàðàò. Відкликати машини виробник поки не планує. У Elektra стверджують, що подібна проблема виникла вперше – тисячі апаратів, випущених компанією, ніколи раніше не вибухали.

Metro продаватиме бюджетні кавові автомати

У У Sainsbury's заявляють, що причиною вибуху була несправність однієї з деталей. Зараз причини інциденту з'ясовує група фахівців. На основі їхніх висновків керівництво компанії вирішить, відкликати продукцію чи ні. Foodmonitor.ru

межах стратегії розвитку власних торговельних марок компанія МЕТРО Кеш енд Керрі починає продаж на російському ринку ексклюзивної продукції – капсульної кавоварки і кавових капсул Riobа, власного бренду компанії для кав’ярень і барів. Роздрібна ціна апарату нижча за ціни на аналогічний продукт у середньому на 40% Foodmonitor.ru

Чайне виробництво Twinings переїде з Великобританії до Польщі та Китаю Áðèòàíñüêà êîìïàí³ÿ Twinings, ùî âèïóñêຠ÷àé, çàêðèº ñâ³é çàâîä ó ì³ñò³ Íîðòسëäñ íà ï³âí³÷íîìó ñõîä³ Àíã볿 ³ ïåðåâåäå âèðîáíèöòâî â Ïîëüùó òà Êèòàé, ïèøå The Daily Telegraph. Òàêèì ÷èíîì êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ ñïîä³âàºòüñÿ ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü âèðîáíèöòâà ÷àþ. Керівництво Twinings збирається звільнити 263-х осіб, які працюють на заводі. Однак перед звільненням їх попросили підготувати польських фахівців для подальшої роботи на виУ світі кави та чаю

робництві. Звісно, це обурило британців. Раніше керівництво Twinings мало намір продовжити контракт деяких співробітників з Twinings на шість місяців і відправити їх до Польщі. Проте пізніше в компанії вирішили до закриття заводу вивезти поляків у Норт-Шілдс, щоб ті могли особисто ознайомитися з технологією виробництва чаю. Представники Twinings повідомили, що польські робітники приїдуть на тритижневе навчання в два заїзди. Вони також подякували тим співробітникам заводу в Норт-Шілдс, які погодилися допомогти їм у навчанні нових спеціалістів. Виробництво Twinings планують перевезти до вересня 2011 року.

Twinings заснували в 1706 році. Зараз компанія продає більше ніж 200 чайних сортів у 100 країнах. У 1837 році королева Вікторія зробила Twinings офіційним постачальником чаю королівського двору Великобританії.

Lenta.ru 7


# 8, 2010

АНАЛІТИКА ТЕНДЕНЦIЇ

Ринок чаю в Україні – перспективи розвитку Світовий ринок. Ціни на чай зросли За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (FAО), споживання чаю в світі зросло в 2008 році на 4,8% – до 3,85 млн. тонн, а виробництво збільшилося лише на 1,2% – до 3,78 млн. тонн. Цей тренд був актуальним і в 2009 році, коли тенденція переважання світового попиту на чай над його пропозицією зберегла- тенденцій зростання середнього представники великих українся. У результаті на ринку утворив- та преміального сегментів і збіль- ських компаній, що презентують ся дефіцит. Він був зумовлений шення споживання пакетованого світові чайні бренди, загальна нестабільність ринку чаю в мичаю. також зниженнулому році призвела до того, Д о с и т ь ням продажів Íàéá³ëüø êðèòè÷íèé ïåð³îä що незначна частина дрібних оптимістичнайбільшикомпаній припинила діяльність, ними виглями країнами- óêðà¿íñüêà åêîíîì³êà âæå і тепер лідери розраховують д а ю т ь д л я виробниками – ïåðåæèëà ³ çíà÷íèõ ö³íîâèõ наростити свою ринкову частку гравців і попеIндією, Шрів разі відновлення продажів проредні прогноЛанкою, Кенією êîëèâàíü, îáóìîâëåíèõ дукту в 2010 р зи розвитку та Китаєм. Су- íåñòàá³ëüí³ñòþ êóðñó світового ринмарно ці чинку чаю. Так, Україна. ники зумовили íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè, âæå íå в середині Тенденції розвитку зростання цін на ïåðåäáà÷àºòüñÿ. січня 2010 р. світовому ринку FAO заявила, На українському ринку чаю розчаю до історичщо ціни на чай у 2009 р. вже почав активний розвиток сегмент ного максимуму: восени ціни на більшість сортів африканського досягли рекордних позначок і фіточаїв та фруктово-ягідних чаю на найбільших у світі чайних протягом 2010 р. повинні піти сумішей. Їх зростаюча популярторгах у кенійському місті Мом- на спад, тому що погодні умови в ність серед покупців пов'язана з загальносвітобаса склали $ 3,75 за кілограм основних традиційних вивою тенденці(порівняно із $ 2,19 за кілограм у Ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêèõ робників чаю єю здорового січні 2009 року) (деякі райони ÷àéíèõ êîìïàí³é ñïîä³âàþòüñÿ, способу життя. Україна. Нестабільність Азії та Афри- ùî âæå ó öüîìó ðîö³ ô³çè÷íèé За прогнозами ки) стабілізуучасників ринуже позаду îáñÿã óêðà¿íñüêîãî ðèíêó валися. ку, впродовж Представкількох років ïîâåðíåòüñÿ äî äîêðèçîâèõ ники українця продукція У своїх прогнозах аналітики завоює до 20% спираються в основному на те, ських чайних 22 òèñ.ò... сегменту. Саме що найбільш критичний період компаній спотому, як повіукраїнська економіка вже пере- діваються, що жила і значних цінових коливань, вже цього року фізичний обсяг домляють Економічні вісті, баобумовлених нестабільністю курсу українського ринку повернеться гато виробників можуть значно національної валюти, вже не пе- до докризових 22 тис.т, при цьо- зміцнити свої позиції на ринку редбачається. У міру стабілізації му в грошовому еквіваленті обсяг за рахунок зростання споживчих і відновлення економіки вони ринку, швидше за все, змін не потреб. розраховують і на відновлення зазнає. Крім того, як зазначають За матеріалами Рro-consulting.com.ua

8

У світі кави та чаю


# 8, 2010

АНАЛІТИКА

Деякі аспекти розвитку ринку кави Àíàë³ç äèíàì³êè ðèíêó íàòóðàëüíî¿ êàâè â Óêðà¿í³ çà ïåð³îä ç 2005 ïî 2009 ðð. ïîêàçàâ, ùî ìàêñèìàëüíèé ð³ñò îᑺìó ³ìïîðòó êàâè â íàòóðàëüíèõ îäèíèöÿõ ñïîñòåð³ãàâñÿ â 2008 ðîö³ â ïîð³âíÿíí³ ç 2007 ðîêîì (20%). Ìàêñèìàëüíå çíèæåííÿ îᑺì³â ³ìïîðòîâàíî¿ êàâè áóëî çàô³êñîâàíå â 2006 ðîö³ ³ ñêëàëî 5 %. У 2006 році на фоні зниження імпорту кави спостерігався максимальний за досліджуваний період ріст експорту цього продукту за межі України (у 2,8 рази в порівнянні з 2005 роком). У 2007 і 2008 рр тенденція до росту експорту натуральної кави збереглася (26% і 38% відповідно), а 2009 року вже спостерігалося значне зниження експорту в порівнянні з 2008 роком (на 12%). За підрахунками фахівців, імпорт кави в Україну за останні 5 років у 86 разів перевищив обсяг експорту даного продукту. Зміни обсягу виробництва натуральної кави в 2005-2009 роках можна схарактеризувати як ті, які постійно зростали, зокрема в 2006 і 2008 рр. Їх можна назвати достатньо помірними (3% і 6% відповідно). Максимальний ріст зафіксова- Європа, % но в 2007 році – у порівнянні 35,635,6 з 2006 роком (33%) і це було достатньо помітно (22% в 2009 році) в порівнянні з 2008 роком. Цікаво зазначити, що в 2009 році в порівнянні з 2008 роком споживання українцями натуральної кави в кілограмах виросло на 21%.

леної кави в кількісному виразі (кілограми) виріс на 6%, розчинної – на 3%. При цьому обсяги продажів міксів скоротилися на 24%. Таке падіння попиту на мікси, спричинене майже двократним підвищенням ціни, фахівці ринку назвали непродуманою ціновою політикою продавців, яка базувалася на бажанні підвищити ціни на продукцію пропорційно до росту валютного курсу. Заходи, які з середини 2009 року оператори ринку застосовували для активізування продажів сегменту міксів, а також організація їх виробництва на території України, бажаних результатів не дали. Проте падіння обсягів імпортованої продукції сегменту міксів та меленої кави спричинило активне зростання продажу українського аналогічного продукту. Так, на СП “Галка Лтд” ріст продажу міксів у кількісному еквіваленті в липні 2009 року в порівнянні з 2008 роком склав 19%, а меленої кави відповідно 38%. Що стосується виробництва, то в 2009 році з ввезеної сировини в Україні було виготовлено (обсмажено, змелено, змішано і запаковано) 8,65 тис. т. продукції, що на 600 т. більше ніж у 2008 році. При цьому варто зазначити, що позитивну динаміку демонструють сегменти зернової і меленої кави. В грошовому еквіваленті обсяг ринку виріс

внаслідок підвищення цін на готову продукцію. Зокрема, в 2009 році сегмент меленої кави збільшився на 55%, сегмент розчинної – на 32%. Сегмент міксів, не дивлячись на значне падіння в кількісному виразі, в грошовому виріс на 21%. Паралельно з перерозподілом обсягів реалізації продукції в усіх сегментах на кавовому ринку спостерігається і перерозподіл каналів роздрібної реалізації. Споживання кави в сегменті HoReCa скоротилося на чверть, це пов’язують зі скороченням відвідуваності закладів в цілому. Проте, “домашнє” споживання кави не скоротилося, а навіть зросло. Однак, це не єдина причина приросту продажів меленої кави і кави в зернах. Бізнес-активність, яка почала рости з початку цього року, також вплинула на ріст вживання кави в офісах. У червні 2010 року порівняно із травнем цього ж року імпорт натуральної кави на територію України виріс на 50%. Темпи приросту імпорту цього виду продукції у порівнянні з червнем 2009 року склали 30%. Обсяги виробництва натуральної кави в червні 2010 року порівняно із травнем збільшилися на 34%. Темпи приросту цього показника в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року склали 27%.

Світове споживання кави у 2009 р. (млн. 60-кгмішків)

Минулого року сегмент меУ світі кави та чаю

Пн. Америка 19,2% 19,2

Пд. Америка 17,5 % 17,5 1 2

Азія14,4 та Океанія, 14,4 %

Африка, 5,1 5,1 %

Мексика та 8,3 Центральна Америка, 8,3 %

3 4 5 6

9


# 8, 2010

СТАТИСТИКА

Рівень цін на зелене кавове зерно Січень 2000 – серпень 2010 160 150 140 130

Амер. центів за фунт

120 110 100 90 80 70 60 50 40

Згрупований індикатор цін ІСО (щоденно) 1 жовтня 2009 – 15 вересня 2010 року 300

250

Амер. центів за фунт

200

150

100

50

0

Елітні Колумбійські сорти

10

Інші елітні сорти

Натуральна бразильська кава

Робуста

У світі кави та чаю


# 8, 2010

СТАТИСТИКА

Світовий попит на каву 2000/01 – 2010/11 160

140

133.0 - 135.0 129.3 122.6

120

119.9

119.3

116.1

113.3

128 4 128.4

111.3

107.9

104.8

Млн. мішків

100

80

60

40

20

0 2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11*

Валове виробництво кави у сезоні 2009/10 4,3% 13,7% 32,9%

15,8%

7,1%

11,2% 15,0%

ɉɞ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ Ⱥɮɪɢɤɚ Ȼɪɚɡɢɥɿɹ

У світі кави та чаю

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚ ȼ'ɽɬɧɚɦ

Ⱥɡɿɹ ɬɚ Ɉɤɟɚɧɿɹ Ʉɨɥɭɦɛɿɹ

11


# 8, 2010

СТАТИСТИКА

Показники світового виробництва арабіки та робусти (2010 р.)

41%

59%

Ⱥɪɚɛɿɤɚ

Ɋɨɛɭɫɬɚ

Виробництво кави у 10 найбільших країнах-виробниках кави 3200 3000

ɍɝɚɧɞɚ

3800 3527

Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ

4010 3500

Ɍɢɫ. ɦɿɲɤɿɜ

Ƚɨɧɞɭɪɚɫ

ȿɮɿɨɩɿɹ

4200 4500

Ɇɟɤɫɢɤɚ

4600 4200 5133 4827

ȱɧɞɿɹ

9000 8500

Ʉɨɥɭɦɛɿɹ

10750 11380

ȱɧɞɨɧɟɡɿɹ

18725 18000

ȼ'ɽɬɧɚɦ

Ȼɪɚɡɢɥɿɹ

47200

39 470 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Ʉɪɚʀɧɢ

Ɋɹɞ1 2009/10

12

Ɋɹɞ2 2010/11

У світі кави та чаю


# 8, 2010

СТАТИСТИКА

Виробництво митої арабіки 2000/01 – 2010/11 35

30.1

29.4

30

Млн. мішків

27 7 27.7

12.0

27 4 27.4

26.8

27.1

26.3

12.5

12.5

11.6

11.2

10.4

29.2

28.7

27.0

12.6

11.7

28.8

10

8.7

8.5

2008/09

2009/10

90 9.0

5

0 2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Мита арабіка

2005/06

2006/07

2007/08

2010/11*

Колумбійська арабіка

Виробництво натуральної бразильської кави та робусти 2000/01 – 2010/11 60

52.5 50

49.7

48.4

49.7

46.3 44.1 40.9

42.4 41.0

40.1

40

43.3

42.5

42.0

41.4 38.9

37.4

35.4

Млн. мішків

31.7 30

28.8

29.2 27.3 24.8

20

10

0 2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

Натуральна арабіка У світі кави та чаю

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11*

Робуста

13


# 8, 2010

СТАТИСТИКА

Світове споживання протягом 2006-2009 року (млн. 60-кг мішків) 140

120

100

60.3

62.3

53.1

54.4 80

60

16.9

18.3

17.7

16.4

40 34.5

31.4

35.2

36.9

15.5

15.2

15.3

13.4

20

0 2006/07

Африка

2007/08

Азія та Океанія

2008/09

Мексика, Центральна Америка

2009/10

Пд. Америка

Світовий попит на каву 2006-2009 140 130 120 110 100 90 80

90.1

93.0

94.0

91.4

36.7

37.7

2008

2009

70 60 50 40 30 20

33.5

35.4

10 0 2006

2007

Країни-експортери Країни-експортери

14

Країни-імпортери Країни-імпортери

У світі кави та чаю


КАВОВІ ТРАДИЦIЇ

У світі кави та чаю

# 8, 2010

15


# 8, 2010

НАВКОЛО СВІТУ

Âèïèòè ãîðíÿòêî êàâè ìîæíà ³ âäîìà, àëå ³íîä³ âàðòî ïîìàíäðóâàòè íà êðàé ñâ³òó, ùîá ä³çíàòèñÿ âñ³ òàºìíèö³ ïðèãîòóâàííÿ òà îñîáëèâîñò³ ñïîæèâàííÿ öüîãî äóõìÿíîãî íàïîþ. Ó íàøîìó îãëÿä³ – 7 îáîâ’ÿçêîâèõ ïóíêò³â çóïèíêè äëÿ ñïðàâæí³õ êàâîìàí³â.

Кав’ярня на Куїнс-Лейн, Оксфорд, Англія

Q

ueen’s Lane Coffee House вважають найстарішою кав’ярнею Англії, а, можливо, і всієї Європи. Її відкрили в середині XVII століття, відразу після того, як кава увійшла в моду у Великобританії. Оксфорд був тоді осередком усього передового, тому не дивно, що перша кав’ярня відкрилася саме тут. За 1 пенні студенти

16

могли замовити горнятко екзотичного напою і сидіти у закладі скільки завгодно, сперечаючись або просто читаючи підручники. I нині кав’ярня стоїть навпроти Куїнс-коледжу і тут, як і раніше, повно студентів. У ній немає нічого від старої доброї Англії: світле приміщення із пластиковими столами, інтернаціональне меню і, звісно ж, смачна кава.

Культові Кафе Греко, Рим, Iталія

A

ntico Саffe Greco на віа Кондотті в Римі – одна з найстаріших кав’ярень у світі і найстаріша у Вічному місті. Заклад було засновано ще 1756 року. Його власник-грек домігся успіху завдяки тому, що почав подавати міцну каву в крихітних горнятках. У різні часи постійними відвідувачами кав’ярні були Гете, Казанова, Байрон, Гоголь, Ліст, Вагнер, Тютчев. Тут творив Россіні, а Гоголь за одним із столиків, за легендою, дописував “Мертві душі”. В інтер’єрі присутні автографи відомих відвідувачів.

Флоріан, Венеція, Iталія

У

кав’ярню на площі Сан-Марко приходять дивитися на захід сонця і пити еспрессо, яке коштує 15 євро за філіжанку. Так, тут дуже дорого, але марку богемного місця “Флоріан” підтримує ще з 1720 року, відтоді, коли заклад було відкрито. За цей час на диванчиках, оббитих червоним оксамитом, сиділи Гольдоні, Казанова, Байрон, Гете, Діккенс, Пруст, Модільяні, Бродський – і це далеко не увесь перелік знаменитостей. Туристи порівнюють “Флоріан” з музеєм через фрески і величезні дзеркала, мармурові столики і муранське скло. З музеєм, в якому так смачно частують... У світі кави та чаю


НАВКОЛО СВІТУ

кав'ярні світу

# 8, 2010

Літературна кав’ярня, Санкт-Петебург, Російська федерація

Клозері де Ліла, Париж, Франція

I

м’я кав’ярні Closerie des Lilas назавжди вкарбоване в історію літератури ХХ століття. У ньому багато годин поспіль просиджували Хемінгуей та Генрі Міллер, призначали зустрічі Бодлер, Верлен і Метерлінк, Джойс і Беккет. Неважко здогадатися, де розташований цей заклад. Звісно ж, у районі Монпарнас, там, де мешкають художники, письменники і артисти. У La Closerie des Lilas зароджувалися геніальні ідеї, вершилася революція, писалися романи. Тут помер паризький рух дадаїстів і народився рух сюрреалістів. Можливо, горнятко кави, випите тут, надихне і вас якщо не на роман, то хоча б на поезію.

Ель Фішаві, Каїр, Єгипет

Ц

я кав’ярня одна з найстаріших у Каїрі, а за більш ніж 200 років її не зачиняли жодного дня. Увечері над столиками чутно аромат фруктового тютюну, господар Ахмед ель-Фішаві, прапраправнук засновника, перебирає різнокольорові жетони, підраховуючи виручку. Так само робили і його предки. За два століття тут майже нічого не змінилося, хіба що на догоду туристам у меню з’явилися соки. Але більшість все ж замовляють найміцнішу солодку каву з кардамоном, м’ятний чай, каркаде і сахлаб – молочний кисіль з горіхами.

Н

а початку XIX століття на розі Невського проспекту і набережної Мойки відкрилася Кондитерська Вольфа і Беранже, а незабаром і “Кав’ярня шинуа”, тобто китайське кафе. Тістечка і безе, які тут пекли, були популярні у Північній столиці. Обидва заклади стали клубами, де збиралися класики російської літератури – від Пушкіна до Достоєвського. До речі, саме тут поет зустрічався зі своїм секундантом перед дуеллю, і звідси вони поїхали на Чорну річку. Через кілька днів відвідувачі кондитерської вже читали лермонтовське “На смерть поета”. Сьогодні в цьому місці розташована “Літературна кав’ярня”. Про минуле нагадує статуя Пушкіна і неповторний аромат свіжої кави.

Демель, Відень, Австрія

У

найфешенебельнішу кав’ярню Відня варто завітати, щоб спробувати іменитий Захерторт. Окрім солодощів, музею марципанів, позолочених люстр, серветок з вензелями та офіціантів із манерами монархів, тут ви знайдете і легендарну віденську coffee melange – каву з медом та молоком, і знамениті зацукровані фіалки – найкращий сувенір, який можна відшукати у цьому імперському місті.

За матеріалами сайту coffeetime.ru/ У світі кави та чаю

17


# 8, 2010

КОРИСНІ ПОРАДИ

ЕТИКЕТ

ßê ïðàâèëüíî ïîäàâàòè êàâó Äåê³ëüêà ñë³â ïðî ìèñòåöòâî ñåðâ³ðóâàííÿ ñòîëó.

Обираємо джезву ßêùî âè ëþáèòå ïîëàñóâàòè ñïðàâæíüîþ çàïàøíîþ êàâîþ, ïðèãîòîâàíîþ â äîìàøí³õ óìîâàõ, òî äëÿ öüîãî âàì ïîòð³áíà êàâîâàðêà àáî ñòàðà äîáðà äæåçâà. Íà ïåðåêîíàííÿ ãóðìàí³â, êàâà, çâàðåíà ñàìå â äæåçâ³, âèõîäèòü íàéñìà÷í³øîþ òà íàéàðîìàòí³øîþ. ²ñíóº äåê³ëüêà âèä³â äæåçâ – ìåòàëåâ³ (ì³äü, ñð³áëî, àëþì³í³é, ëàòóíü), êåðàì³÷í³ òà ãëèíÿí³. ßêó îáðàòè – âèð³øóâàòè ëèøå âàì. Ïðîòå ïåðåä êóï³âëåþ ðåêîìåíäóºìî îçíàéîìèòèñÿ ç ïåðåâàãàìè òà íåäîë³êàìè êîæíî¿ ç íèõ.

Що таке джезва Накриваючи стіл для кави, зазвичай першим ставлять кавовий сервіз. Для кожного гостя зліва ставлять тарілку для десерту, а справа – кавове горнятко із блюдечком. Чайну ложку потрібно покласти на блюдечку за горнятком. Виделка чи ложка для торта мають бути справа від тарілки. На кавовому столі обов’язково повинні бути вершки (або гаряче молоко) і цукор. Каву з молоком подають не в кавових, а в чайних горнятках або у склянках з підстаканниками. Так само подають каву по-віденськи, додаючи перед вживанням збиті вершки. Каву-глясе подають в конічній склянці ємністю 250 мл із кулькою морозива. Склянку глясе ставлять на тарілку, накриту паперовою серветкою. Поряд кладуть десертну ложку для морозива і дві соломинки для кави.  Специфічно подають каву по-турецьки. Її готують в джезві із цукром і подають разом із гущею. Спочатку потрібно зняти чайною ложкою піну, налити каву із джезви в горнятко, а потім зверху перекласти із чайної ложки піну. У жодному разі не можна розмішувати напій. Горнятко з кавою ставлять перед гостем, справа від нього ставлять склянку з холодною кип’яченою водою, яку можна трохи підкислити лимонним соком. 18

Äæåçâà (òóð. Cezve), ³íøà íàçâà òóðêà, – öå ïîñóäèíà êîí³÷íî¿ ôîðìè ç³ çâóæåíîþ øèéêîþ, ÿêà ìຠòîâñò³ ñò³íêè ³ äîâãó ðó÷êó. Òàêà ôîðìà äæåçâè íå âèïàäêîâà. г÷ ó òîìó, ùî øèðîêå äíî çàáåçïå÷óº øâèäêå íàãð³âàííÿ, çàâäÿêè êîí³÷í³é ôîðì³ êàâîâà ãóùà øâèäêî îñ³äàº, à âóçüêà øèéêà ëåãêî óòðèìóº ï³íó, ùî ñïðèÿº çáåðåæåííþ íåïîâòîðíîãî àðîìàòó êàâè.

Металеві джезви

Òóðêà ç ìåòàëó º íàéá³ëüø ïðàêòè÷íèì âàð³àíòîì. Âîíà ì³öíà, íå ïîòðåáóº îñîáëèâîãî äîãëÿäó ³ ñëóæèòèìå âàì áàãàòî ðîê³â. Ìåòàëåâ³ òóðêè ëåãêî íàãð³âàþòüñÿ, àëå ïðè öüîìó øâèäêî õîëîíóòü, òàêèì ÷èíîì íå äîçâîëÿþ÷è êàâ³ çàêèï³òè. Íàéêðàùà æ ç óñ³õ ìåòàëåâèõ äæåçâ – ì³äíà. Âîíà ìຠð³âíîì³ðíó òåïëîïðîâ³äí³ñòü. Çâåðí³òü óâàãó íà òå, ùî âíóòð³øíÿ ïîâåðõíÿ äæåçâè ç ì³ä³ ïîâèííà áóòè ïîêðèòà õàð÷îâèì îëîâîì. À îñü òóðêó ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ êóïóâàòè íå ðåêîìåíäîâàíî, â òàêîìó ïîñóä³, íàâ³òü ³ç ïîòîâùåíèì äíîì, êàâà øâèäêî çàêèïèòü ³ âòðàòèòü ìàéæå óâåñü ñâ³é àðîìàò. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ ïëþñè ìåòàëåâèõ äæåçâ, çâàðåíà ó íèõ êàâà ìຠã³ðøó ÿê³ñòü, àí³æ íàï³é, ïðèãîòîâàíèé ó ãëèíÿí³é àáî êåðàì³÷í³é ïîñóäèí³.

Джезва із глини Ãëèíÿí³ äæåçâè ðîáëÿòü ³ç îñîáëèâîãî âèäó êèòàéñüêî¿ ãëèíè. Êàâà, çâàðåíà â òàê³é òóðö³, ìຠâèøóêàíèé ñìàê ³ ÷óäîâèé àðîìàò. À â³äáóâàºòüñÿ öå çàâäÿêè îñîáëèâîñò³, ÿêà â³äð³çíÿº ãëèíÿíó òóðêó â³ä äæåçâè, âèãîòîâëåíî¿ ç ³íøèõ ìàòåð³àë³â. Ö³ºþ У світі кави та чаю


КОРИСНІ ПОРАДИ

# 8, 2010

ПРИТЧА

Ïðî ëþäåé, ÿêi çìiíþþòü ñâiò êîñü äîíüêà ïðèéøëà äî áàòüêà, ùîá ïîæàë³òèñÿ: – Òàòó, ÿ âòîìèëàñÿ, â ìåíå òàêå âàæêå æèòòÿ, òàê³ òðóäíîù³ ³ ïðîáëåìè, ÿ ïîñò³éíî ïëèâó ïðîòè òå÷³¿, ³ âæå çîâñ³ì âèáèëàñÿ ³ç ñèë… Ùî ìåí³ ðîáèòè? Áàòüêî çàì³ñòü â³äïîâ³ä³ ïîñòàâèâ íà âîãîíü òðè îäíàêîâ³ êàñòðóë³ ç âîäîþ.  îäíó êèíóâ ìîðêâèíó, â äðóãó – ÿéöå, à â òðåòþ âñèïàâ ìåëåí³ çåðíà êàâè. ×åðåç ÿêèéñü ÷àñ â³í âè-

ß

îñîáëèâ³ñòþ º âèñîêà ïîðèñò³ñòü ãëèíè, çàâäÿêè ÷îìó äæåçâà ÷óäîâî âáèðຠâ ñåáå àðîìàò íàïîþ. Ó öüîìó º ³ ì³íóñ ãëèíÿíî¿ äæåçâè. Ñïðàâà â òîìó, ùî ãëèíÿíà äæåçâà íàñò³ëüêè äîáðå âáèðຠàðîìàò ò³º¿ êàâè, ÿêà áóëà çâàðåíà ó í³é âïåðøå, ùî ïðèãîòóâàííÿ â í³é ³íøîãî ñîðòó êàâè “ïîäàðóº” íàïîþ àðîìàòè÷í³ ÿêîñò³ éîãî ïîïåðåäíèêà. ² ùî á³ëüøå ïîïåðåäíèê³â òî “áàãàòøèì” áóäå àðîìàò. Òîìó, ÿêùî âè íå º ïðèõèëüíèêîì òàêîãî çì³øóâàííÿ ñìàê³â, âàðòî âèáðàòè äæåçâó ç ³íøîãî ìàòåð³àëó àáî ïðèäáàòè ê³ëüêà ãëèíÿíèõ òóðîê äëÿ ð³çíèõ ñîðò³â êàâè. Âàðòî òàêîæ çãàäàòè ùå ïðî îäèí íåäîë³ê ãëèíÿíèõ äæåçâ, à ñàìå ïðî ¿õ êðèõê³ñòü. Ç òàêîþ “ïîì³÷íèöåþ” ïîòð³áíî ïîâîäèòèñÿ äóæå àêóðàòíî, ³ òîä³ âîíà íå ðàç ñòàíå âàì ó íàãîä³.

Керамічна джезва Ìàáóòü, ñàìå êåðàì³êà íàéâäàë³øèé âèá³ð ìàòåð³àëó äëÿ òóðêè. Çàâäÿêè òîâñòîìó øàðîâ³ êåðàì³êè, êàâó ïðîâàðþþòü íàáàãàòî êðàùå ³ âîíà ìຠâ³äì³ííèé ñìàê. Àëå ïðè öüîìó êåðàì³÷íà äæåçâà íå âáèðàº, à çíà÷èòü ³ íå çì³øóº àðîìàòè ð³çíèõ ñîðò³â êàâè. À òîìó ìîæíà ñì³ëèâî åêñïåðèìåíòóâàòè ç ð³çíèìè ñìàêàìè У світі кави та чаю

óëþáëåíîãî íàïîþ. Çâ³ñíî, ³ â òàêî¿ äæåçâè º íåäîë³ê, ÿê ³ ó ãëèíÿíî¿ òóðêè – êðèõê³ñòü. Àëå çà óìîâè îáåðåæíî¿ åêñïëóàòàö³¿, â³í ïîâí³ñòþ êîìïåíñóºòüñÿ ¿¿ äîñòî¿íñòâàìè.

Зверніть увагу! ²ñíóþòü òàêîæ ñï³ëüí³ ôàêòîðè, íà ÿê³ ñë³ä çâåðíóòè óâàãó â ðàç³ âèáîðó òóðêè, íå çàëåæíî â³ä òîãî, ç ÿêîãî ìàòåð³àëó ¿¿ âèãîòîâëåíî. Áàæàíî, ùîá ðó÷êà òóðêè áóëà ç ìàòåð³àëó, ÿêèé ìຠíèçüêó òåïëîïðîâ³äí³ñòü. Íàéêðàùå äëÿ öüîãî ï³äõîäèòü äåðåâî. Îêð³ì òîãî, ìîæíà ïðèäáàòè äæåçâó ç ðó÷êîþ, ÿêà â³äêðó÷óºòüñÿ. Òîä³ ¿¿ áóäå ïðîñò³øå ìèòè. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ðîçì³ðó òóðêè, òî òóò ñïðàöüîâóº ïðàâèëî – ùî ìåíøà, òî êðàùà.  ³äåàë³ äæåçâà ïîâèííà áóäè ðîçðàõîâàíà íà ïðèãîòóâàííÿ îäí³º¿ àáî äâîõ ïîðö³é êàâè. Ó òàêîìó ðàç³ íàï³é áóäå âèñîêî¿ ÿêîñò³ ç ÷óäîâèì ñìàêîì òà àðîìàòîì. Ö³íè íà äæåçâè êîëèâàþòüñÿ çàëåæíî â³ä ¿õ îá’ºìó ³ ìàòåð³àëó, ç ÿêèõ âîíè çðîáëåí³. Òàê, ìåòàëåâà äæåçâà â ñåðåäíüîìó êîøòóº â³ä 150 äî 200 ãðí, êåðàì³÷íà – â³ä 180 äî 250 ãðí, ãëèíÿíà – â³ä 35 äî 100 ãðí. Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó Êaffein.ru

éíÿâ ç âîäè ìîðêâó ³ ÿéöå òà íàëèâ ó ãîðíÿòêî êàâó ³ç òðåòüî¿ êàñòðóë³. – Ùî çì³íèëîñÿ? – çàïèòàâ â³í ó äîíüêè. – ßéöå ³ ìîðêâà çâàðèëèñÿ, à çåðíà êàâè ðîç÷èíèëèñÿ ó âîä³ – â³äïîâ³ëà âîíà. – ͳ, ìîÿ äîíþ, öå ëèøå ïîâåðõíåâèé ïîãëÿä íà ðå÷³. Ãëÿíü – òâåðäà ìîðêâèíà, ïîáóâàâøè â îêðîï³, ñòàëà ì’ÿêîþ ³ ïîäàòëèâîþ. Êðèõêå ³ ð³äêå ÿéöå ñòàëî òâåðäèì. Çîâí³ âîíè íå çì³íèëèñÿ, à ëèøå çì³íèëè ñâîþ ñòðóêòóðó ï³ä 䳺þ îäíèõ ³ òèõ æå íåñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí. Òàê ³ ëþäè – ñèëüí³ çîâí³ ìîæóòü ðîçêëå¿òèñÿ ³ ñòàòè ñëàáêèìè òàì, äå òåíä³òí³ òà í³æí³ ëèøå çàòâåðäíóòü ³ çì³öí³þòü. – À êàâà? – çàïèòàëà äîíüêà? – Î! Öå íàéö³êàâ³øå! Çåðíÿòêà êàâè íå ðîç÷èíèëèñÿ ó íîâîìó âîðîæîìó ñåðåäîâèù³, à çì³íèëè éîãî – ïåðåòâîðèëè ãàðÿ÷ó âîäó íà ÷óäîâèé çàïàøíèé íàï³é. ª îñîáëèâ³ ëþäè, ÿê³ íå çì³íþþòüñÿ ÷åðåç òèñê îáñòàâèí, âîíè çì³íþþòü ñàì³ îáñòàâèíè ³ ïåðåòâîðþþòü ¿õ íà ùîñü íîâå ³ ïðåêðàñíå, îòðèìóþ÷è êîðèñòü ³ çíàííÿ ç ñèòóàö³¿… 19


# 8, 2010

ТРОХИ ЕКЗОТИКИ

Цей унікальний фіточай ª òàêèé òåðì³í ñåðåä ëþáèòåë³â ÷àþ – “íå÷àéí³ ÷à¿” àáî æ ô³òî÷à¿, íà ïîçíà÷åííÿ íàïî¿â, ñõîæèõ íà òðàäèö³éíèé ÷àé, ó ÿêèõ äëÿ çàâàðþâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü íå ÷àéíå ëèñòÿ, à ëèñòêè, êâ³òè àáî êîðó ³íøèõ ðîñëèí. Ïðî íèõ ³ ïîãîâîðèìî...

У Південній Америці корінні мешканці тисячоліттями робили напій мате або заварювали листя коки і при цьому не знали класичного чаю. В Африці з найдавніших часів були популярні пелюстки суданської троянди (каркаде) або ройбуш, напій з гілок та пагонів червоного африканського чагарника. А чого варті м’ята, звіробій, шавлія, іванчай, квітки липи і ромашки, плоди шипшини, малини, смородини! Разом зі смаком такі чаї містять величезну кількість вітамінів, мінералів та мікроелементів з різних куточків нашої планети.

Чай з листя коки

користовують цей чай для здійснення релігійних обрядів і з медичною метою. Відомо, що чай коки може стати в нагоді, наприклад, для подолання висотної хвороби. Отож в Андах, на високогір’ї, цей напій надзвичайно корисний. Кока-чай за кольором зеленувато-жовтий, а на смак нагадує наш зелений чай, але з солодкуватим присмаком. Цей напій заварюють звичайним способом. Серед поціновувачів чаю з коки – принцеса Анна, покійний Папа римський Iван Павло II, президент Венесуели Уго Чавес.

Ройбуш

Чай з листя коки має приємний смак, не містить кофеїну і добре тонізує. Він містить в собі вітаміни А, Е, В1, В2, В3 та С, білки і безліч мікроелементів: натрій, кальцій, калій, фосфор, залізо і велику кількість алкалоїдів. Корінні народи Анд ви20

Ройбуш – червоний чагарник сімейства акацієвих Aspalathus linearis – росте і культивується тільки в Південній Африці. Старовинна легенда розповідає, що якось біля оселі молодої гарної дівчини виріс червоний кущ. Красуня сумувала через смерть свого молодшого брата і гірко плакала, її сльози падали на тонке гілля куща і перетворювалися в листки-голочки червоного кольору. Саме з листя і кори цього куща (ройбоса) і роблять чай. Вживання цього чаю допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням та раку. Він багатий на мікроелементи і вітаміни, сприяє зміцненню життєвих сил, зміцнює нервову систему, омоло-

джує шкіру і організм в цілому, а також покращує настрій, позбавляє від втоми і допомагає у разі безсоння. Цей чай добре лікує високий кров’яний тиск, атеросклероз, діабет, позбавляє від алергії, катаракти та незамінний у разі захворювань печінки. Саме цілющі властивості напою привернули увагу європейців. У 1771 році чай Ройбуш вперше описали європейці. Описали і забули. Лише з 1904 року ройбуш почали обробляти як культуру і він набув свого поширення в країнах Європи. Ройбуш може бути “гірким” або “солодким”, вважається, що “гіркий” чай (без цукру) п’ють в основному чоловіки. Хоча слово “гіркий” ми взяли в лапки, оскільки чай ройбуш має добре виражений солодкуватий смак, що дозволяє не додавати цукру в напій. На відміну від чаю мате, ройбуш заварюють у заварничку, і п’ють зі скляних прозорих горняток. Заварювати такий чай можна декілька разів. У світі кави та чаю


ТРОХИ ЕКЗОТИКИ

Каркаде Древній “напій фараонів” – каркаде або пелюстки суданської

троянди (квіти рослини Hibiscus sabdariffa) – завжди був популярний в центральній і, особливо, північній Африці. Він має солодкуватий смак з кислинкою, його п’ють як гарячим, так і холодним. Чай каркаде вважають національним напоєм Єгипту, оскільки там він набув найбільшої популярності, а місцеві жителі заварюють улюблений напій повсюдно. Рослина гібіскус належить до сімейства мальвових, де всі рослини мають виразні яскраві квіти. Її також можна вирощувати на власному підвіконні. Цю невибагливу рослину можна зустріти не лише в Судані чи в Єгипті, але і в Мексиці, на Цейлоні і на Яві, в Тайланді і в Китаї. У світі налічують понад 150 видів цієї рослини. Сушені пелюстки суданської троянди багаті на вітаміни і органічні кислоти, а кислий смак пояснюється підвищеним вмістом лимонної кислоти. Каркаде готують звичайним способом – листя троянди (2 чайні ложки на 150 мл) заварюють впродовж 3-5 хвилин. Не можна заварювати його у металевому чайнику – у разі зіткнення з металом каркаде набуває зеленуватого відтінку. Ознакою високої якості і правильного приготування напою є солодкуватий смак. Каркаде можна пити і холодним, для цього достатньо У світі кави та чаю

охолодити готовий напій і додати кубики льоду.

Лапачо Лапачо – традиційний південноамериканський напій – пили ще стародавні інки задовго до появи на континенті європейців. Дерево, з кори якого виготовляють суміш для чаю, росте до семисот років. Лапачо – один з небагатьох напоїв, які треба готувати в киплячій воді. Для цього беруть 3-4 ложки сухої суміші лапачо на літр окропу, кип’ятять суміш 5-7 хвилин і дають настоятися 1015 хвилин. Отриманий світлокоричневий напій зі специфічним

освіжаючим гіркуватим смаком можна пити як теплим, так і охолодженим. Лапачо має багато корисних властивостей і містить низку мікроелементів і вітамінів, необхідних для нашого організму. Деякі елементи важко замінити, і в цьому сенсі лапачо можна вважати унікальним джерелом вітамінів. Стародавні інки лікували за допомогою лапачо майже всі хвороби: кишкові захворювання, діабет, рак, артрит, астму, недокрів’я та інші. У сучасній Бразилії лапачо рекомендують пити людям, що хворіють на лейкемію, а також тим, у кого знижений імунітет. Відомі позитивні

# 8, 2010

реакції на лапачо в онкологічних хворих. Звісно, лапачо – не ліки від раку, але на ранній стадії хвороби напій з лапачо дозволяє підсилити боротьбу організму з пухлиною завдяки наявності в корі дерева антиоксиданту карнасола.

Ку-дін Китайський чай ку-дін (кху-дін) – ще одна невідома для багатьох назва. Представник сімейства падубових гостролист широколистий – це вічнозелена субтропічна рослина, що досягає декількох метрів заввишки і має буро-чорну кору і сіро-чорні гілки. Чай з падуба збирають і обробляють в основному на півдні Китаю. Росте він на схилах гір і в каньйонах, поблизу струмків та річок та у змішаних вологих лісах. Iснує кілька видів ку-діна (чаю з листя падуба): скручений у тоненькі трубочки, пов’язаний, листовий і пресований. Найбільш популярний скручений ку-дін. Він має форму маленьких веретен або сигар 3-4 см завдовжки і 3–4 мм завтовшки. Найкращим із ку-дінів вважають ку-дін Шуй Сю, зібраний і приготований в провінції Сичуань. Ку-дін має різкий і сильний “хвойний” аромат і смак, тому заварювати його слід обережно. Зазвичай ку-дін додають під час заварювання грубих пресованих чаїв або пуеру середньої якості в зимово-весняний період, як профілактичний і ароматичний засіб. Заварюючи ку-дін, потрібно пам’ятати, що він дає сильну гіркоту за високої температури, тому його варто заварювати водою, температура якої сягає не вище 80 оС. Çà ìàòåð³àëàìè ³íòåðíåò-âèäàíü

21


# 8, 2010

ФІЛІЖАНКА ЗДОРОВ'Я

Чай і пори року Âïëèâ ÷àþ íà îðãàí³çì çì³íþºòüñÿ çàëåæíî â³ä ïîðè ðîêó, òîìó ñë³ä âèáèðàòè ÷àé â³äïîâ³äíî äî ñåçîíó. Навесні корисно пити запашні квіткові чаї з густим ароматом. Вони зігрівають від холоду, що накопичився за зиму, дарують позитивну енергію. Влітку корисний зелений чай. У спекотні дні прозорий чистий напій із зеленим листям дає відчуття свіжості і прохолоди, а завдяки сильному в'яжучому ефекту і високому вмісту амінокислот зелений чай допомагає легше переносити спеку. Для осені ідеальний чай У-лун або Цин-ча. За своїми властивостями він займає середнє положення між зеленим і червоним чаєм, тобто за природою він не холодний і не гарячий. Тому він усуває з організму зайвий жар і відновлює роботу секреторних залоз. Для отримання подібного ефекту можна також заварювати суміш зеленого і червоного чаїв.

Взимку найкраще пити червоний чай. Червонуватий настій і темні листки добре зігрівають. Червоний чай гарно поєднується з молоком та цукром, які підвищують температуру тіла, а високий вміст протеїну та цукрів допомагає травленню та засвоєнню жирів.

ІСТОРІЯ РЕЧЕЙ

Шлях чайного пакетика

Çâè÷íèé äëÿ íàñ ÷àéíèé ïàêåòèê – íåâåëèêèé ì³øå÷îê äëÿ çàâàðêè ç îñîáëèâîãî ô³ëüòðïàïåðó, ïðèçíà÷åíèé äëÿ øâèäêîãî ³ çðó÷íîãî çàâàðþâàííÿ ÷àþ ïðÿìî â ãîðíÿòêó – ìຠñâîþ ö³êàâó ³ñòîð³þ. À çàâîþâàâ ñâ³ò öåé ìàëåíüêèé âèíàõ³ä âèïàäêîâî… Технологія його виготовлення здається простою лише на перший погляд, насправді вона досить складна. Пакетик повинен відповідати наступним вимогам: не впливати на смак і запах чаю під час заварювання, бути пористим, хімічно нейтральним, екологічно чистим і нешкідливим для здоров'я, не містити водорозчинних компонентів. Як правило, пакетик виготовляють з натурального деревного волокна з включенням волокна абаки і термопластикових волокон для защіпання термічним способом. Ще частіше пакетик закривають за допомогою 22

металевої скоби. При цьому ніколи не використовують клей, який міг би погано вплинути на смак і аромат чаю. Iсторія чайного пакетика розпочалася 1904 року, коли американський торговець Томас Салліван з метою економії вирішив розіслати взірці чаю своїм клієнтам не в металевих коробочках, як це було прийнято, а в маленьких шовкових мішечках. Клієнти вирішили, що мішечок потрібно заварювати прямо у горнятку і цей спосіб їм сподобався – заварювання відбувалося швидко та зручно. З часом чайний пакетик вдосконалили. У 1929 році на ринку з'явився чайний пакетик, виготовлений промисловим способом за технологією Адольфа Рамбольда. Під керівництвом винахідника Дрезденська фірма R. Seelig & Hille

освоїла серійне виробництво чайних пакетиків й устаткування для упаковки чаю. Доволі дорогий шовк з часом замінили на марлю, а ще пізніше – на фільтрувальний папір. У 1950 році фірма Teekanne запатентувала двокамерний чайний пакетик. Така конструкція збільшувала поверхню дотику заварки з водою і робила процес фільтрації ефективнішим. Найбільш поширені три форми чайного пакетика: прямокутна, пірамідальна і кругла. Круглі плоскі пакетики без мотузочки найчастіше використовують англійці. Звичайний пакетик розрахований на одне горнятко і містить близько трьох грамів чаю. Загалом існує багато різновидів чайних пакетиків – від звичних стандартних до декоративних й ексклюзивних. У світі кави та чаю


ПІЗНАЙ СЕБЕ

Ìàëîâ³äîìèì äëÿ ºâðîïåéö³â ³ äîâîë³-òàêè ïîøèðåíèì ó Êèòà¿ º âîðîæ³ííÿ íà ÷à¿. Âîíî äóæå äðåâíº ³ äîñòóïíå. Âèòðàòè ÷àñó ì³í³ìàëüí³. Вранці перед роботою потрібно запарити ложку чаю “по-китайськи” (в горнятку), накрити його і витримати не більше ніж 10 хвилин. Поки напій настоюється, треба заспокоїтися, зосередитися і подумки переглянути свої проблеми. На думку прихильників ворожіння, розташування чаїнок в горнятку залежить від біополя людини і відповідно відображає взаємний вплив “інь” та “янь”, включаючи і те, що поки не пізнане людиною або віддалене від неї в часі і просторі. Сухий чайний листок перебуває в статичному стані, проте в митть заварювання взаємодіє з динамічною енергією киплячої води. Це і є таємничі прояви “темного” та “світлого” начал у природі, які не можна сприймати окремо від життя людини, її настрою, переживань, злетів і падінь. Хто знає, можливо, листочки в горнятку чаю – справді точний індикатор і вашого стану, і ваших можливостей?! 1. Один листочок залишився на поверхні ліворуч, два - праворуч. Це сприятливий знак. Успішними будуть кохання, робота і фінансові справи. У стосунках із коханою людиною пануватиме взаємна довіра. З’явиться шанс для кар’єрного росту. Однак слід остерігатися давати гроші в борг.

Ворожимо на чаї

2. Два листочки на поверхні з двох різних боків, а праворуч, майже біля дна горнятка, коливається ще один. Це поганий знак. Він обіцяє сварку із близькою людиною, неприємності на роботі. Необхідно контролювати свої емоції, щоб уникнути емоційного зриву, який може статися як вдома, так і на роботі в найближчі дні. 3. Два подовгасті листочки, як випливли на поверхню праворуч і зімкнулися кінцями, а зліва ще два широкі листочки, які теж не тонуть. Таке розташування означає, що справи ваші не зовсім добрі. Хоча в сфері стосунків це обіцяє близьку в часі бажану для вас зустріч, яка буде радісною. Що стосується роботи, то тут невеликий застій. Фінансова сторона життя, на жаль, далека від ідеалу.

ßêùî âàì ñíèòüñÿ ÷àé… • Áà÷èòè óâ³ ñí³ ÷àþâàííÿ ³ç äðóçÿìè – çíàê òîãî, ùî âè çàõî÷åòå ñïðîáóâàòè ùîñü íîâå, ³ ñàìå äðóç³ ìîæóòü âàì ó öüîìó äîïîìîãòè. • Îñàä â ÷à¿ çàñòåð³ãຠâàñ â³ä íåùàñëèâîãî êîõàííÿ ³ íåâäà÷³ â ñïðàâàõ. • Ðîçëèòèé óâ³ ñí³ ÷àé â³ùóº ïðî íåãàðàçäè íà ðîáîò³. • Ïîðîæíÿ ïà÷êà ç-ï³ä ÷àþ – íåâäîâç³ ïðî âàñ ïë³òêóâàòèìóòü. • ×àþâàííÿ ç ÷îëîâ³êîì àáî äðóæèíîþ – ðàä³ñòü ³ ñ³ìåéíå ùàñòÿ. • Ïèòè ÷àé ó ôðàêó àáî ó âå÷³ðí³é ñóêí³ – âè ïîòðàïèòå ó âèøóêàíå òîâàðèñòâî. • Çàâàðþâàòè ÷àé – íåñïîä³âàí³ ãîñò³. У світі кави та чаю

# 8, 2010

4. Заварка лежить на дні, лише ліворуч плавають два листочки. Очікуйте на все: може трапитися і хороше, і погане. Цей знак обіцяє усунення непорозумінь з коханою людиною. Він же пророкує поворот до гіршого на роботі і у фінансових справах. Під час подорожі можлива втрата майна. 5. На поверхні опинилися майже всі листочки. Це сталося тому, що вода не закипіла як слід, і вказує на те, що щастя вам не буде. Уже по тому, як ви заварюєте чай, видно, що ви доволі нетерплячий, а це нікуди не годиться. Вам слід грунтовно і сумлінно підходити до вирішення проблем, які виникають на вашому шляху. Зайва поспішність вам лише зашкодить на любовному, діловому і фінансовому фронтах. Не варто грати на гроші. 6. Якщо ж один листочок виплив приблизно на половину горнятка, а ще два-три злегка піднімаються над рештою заварки, що на дні горнятка, знайте – це дуже добрий знак. Успіх вас супроводжуватиме у всьому. Кохання буде пристрасним, сімейні конфлікти залагодяться, на роботі на вас чекають нові злети, благополучною буде фінансова ситуація. Є можливість отримати гроші з джерел, про які ви не могли й подумати. Tea.ru 23


# 8, 2010

НОВИНКИ СВІТУ КАВИ

Скільки коштує кава для експатів? Ñòîëèöÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïîñ³ëà ÷åòâåðòå ì³ñöå ó ïåðåë³êó ç äåñÿòè íàéäîðîæ÷èõ ì³ñò ñâ³òó äëÿ åêñïàò³â (³íîçåìíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ ïðàöþþòü çà êîíòðàêòîì), ïîñòóïèâøèñü ñòîëèö³ Àíãîëè Ëóàíä³, Òîê³î ³ ñòîëèö³ äåðæàâè ×àä Íäæàìåí³.

І ТАКЕ БУВАЄ

Çà ãîðíÿòêî êàâè – ìîëèòâà

Âñå, ùî ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá â³äïî÷èòè â îäí³é ³ç íåùîäàâíî â³äêðèòèõ õîðâàòñüêèõ êàâ’ÿðåíü, çíàííÿ îñíîâíèõ õðèñòèÿíñüêèõ ìîëèòîâ.

Так, за інформацією журналу Forbes, вартість оренди в Москві двокімнатних апартаментів класу “люкс” складає 3,6 тисячі доларів. Горнятко кави в російській столиці коштує близько 8,2 долара, а за два квитки в кіно доведеться віддати 26,5 долара. Крім того, щоб перекусити гамбургером, потрібно заплатити 5,6 долара. При цьому горнятко кави в Луанді коштує набагато дешевше, ніж у столиці РФ – 3,8 долара. Однак за квитки в кіно і фастфуд доведеться викласти 26 і 17,5 долара відповідно. Японська столиця, яка опинилася на другому місці, пропонує іноземним фахівцям орендувати двокімнатні апартаменти класу “люкс” за 4436 тисячі доларів. Випити горнятко кави у Токіо можна за 6,65 долара, з’їсти гамбургер – за 7,21 долара. А ось похід в кіно вдвох обійдеться вже у 39,9 долара. 24

Третє місце в рейтингу займає Нджамена, столиця держави Чад, що в центральній Африці. За даними журналу, випити кави у Нджамені й перекусити фастфудом можна за 3,12 і 26,04 долара відповідно. Замикає п’ятірку лідерів друге за величиною місто в Швейцарії – Женева. Тут за проживання в двокімнатних апартаментах класу “люкс” іноземним фахівцям доведеться розлучатися щомісячно з чотирма тисячами доларів. Окрім того, два квитки в кіно обійдуться експатам у 29,85 долара, а стандартне горнятко кави у Женеві і гамбургер – у 5,13 і 10,54 долара відповідно. Всього в дослідженні Forbes взяли участь 214 міст світу, в яких розташовані міжнародні компанії. Крім того, порівнювали близько двохсот щоденних статей витрат. Rian.ru

Відвідувачів закладу Jedro у Загребі просять промовити в обмін на замовлені напої певну кількість молитов. Найдорожчою є кока-кола, вона коштує п’ять “Богородиць” (маємо на увазі молитву “Богородице Діво, радуйся…”). А за капучіно доведеться чотири рази помолитися “Отче наш”.

У кав’ярні не продають алкогольних напоїв, а керує і фінансує заклад місцева парафія району Ярун. “Ми починали із п’яти столиків, але тепер нас відвідує стільки людей, що кав’ярню довелося розширити до 20-ти столів, і це, очевидно, не межа”, – зазначив один із керівників незвичного закладу. Kp.ru У світі кави та чаю


КАВОВІ ТРАДИЦIЇ

# 8, 2010

Білий світ і чорна кава ²ñíóº ïîíàä òèñÿ÷à ð³çíèõ ñîðò³â êàâè, â³äîìèõ ëþäñòâó, à âæå ñïîñîá³â ïðèãîòóâàííÿ òà ïîäàâàííÿ çíà÷íî á³ëüøå. Ïðî äåÿê³ ç íèõ ìè ñïðîáóºìî ðîçêàçàòè. Американці, наприклад, дуже хвилюються за своє здоров’я, тому п’ють світлий напій без кофеїну, темпераментні італійці і, як не дивно, холоднокровні шведи, навпаки, вважають найсмачнішою дуже темну, чорну, як ніч, каву, а дипломатичні французи шукають золоту середину кольору і смаку. Як би там не було, але кожна нація, місто, і навіть окрема людина мають свій, найкращий, на їхню думку, фірмовий рецепт кави і особливий, не схожий ні на що, спосіб кавування. В Австралії, на перший погляд абсолютно некавовій країні, офіціант обов’язково запитає, яку саме – білу чи чорну – каву бажає відвідувач. “Білою” на батьківщині кенгуру і евкаліптів називають каву з молоком. Віденці смакують міцний густий напій з білосніжною хмаркою збитих вершків, посипаних крихтами шоколаду. За бажання у вершки додають дрібку ванілі чи цукрової пудри.

Не менш смачною є кава по-Варшавськи, коли в чорну рідину, що парує, кладуть цукор, кілька ложок молока, дають суміші закипіти і злегка збивають до утворення пінки. У Стокгольмі місцеві мешканці в зварену і проціджену каву додають

збиті з цукром яєчні жовтки і трохи рому, прикрашаючи напій зверху вершками. Французи з величезної кількості рецептів, які вони вигадали, національною все ж вважають каву з сіллю і коньяком. Румуни додають до найміцнішої кавової суміші какаопорошок, ванілін, цукор і збиті вершки. Німці, хоч і полюбляють пиво, та не відмовляються підбадьоритися напоєм з черешневих соком – в гарячу каву вливають сік,охолоджують і п’ють з льодом. I, звичайно ж, розповідаючи про європейські кавові традиції, варто У світі кави та чаю

згадати про “Ченця в капюшоні” – італійське капучіно – каву зі збитим до утворення піни молоком. Цікаво, що в багатьох кав’ярнях Нового Світу поряд з іншими популярними рецептами можна зустріти каву по-російськи: у великому горнятку змішують 2,5 ст.л. розчинної кави, ложку шоколадного сиропу і 3/4 скл. гарячого молока. Зверху викладають збиті вершки і посипають шоколадними крихтами. Чому янкі приписали цей рецепт росіянам, невідомо, але він доволі смачний. Iснує ще напій, який у світі знають як каву по-козацьки – це гримуча суміш міцної кави, червоного вина і горілки. Цукор додають за смаком. Ця кава – чудовий засіб від застуди, проте, як будь-які ліки, його бажано вживати у малих дозах. Загалом люди по-різному прагнуть покращити смак і вигляд улюбленого напою – додають лікери, бальзами, коньяк, віскі, ром, морозиво, фрукти, соки і навіть трави. I це свідчить лише про одне – з-поміж різноманіття напоїв найулюбленішою і найсмачнішою є все ж таки кава, а любов до запашного напою здатна подолати усі конфлікти та суперечки. Варто лише використати цю потужну дипломатичну зброю для мирних цілей. g , 2%0i + ,( Coffeetime.od.ua 25


# 8, 2010

ІСТОРІЇ З АРОМАТОМ КАВИ

óðêà ñïîêóñà æèòòÿ êå, ÿê é, ð ³ ã ³ å ëèâè ÷îðí ñ ó – ê î ÿ ò ï Æèò ìຠñ ñèâíèé, î í î  êàâà. èâèé, ³íòåí òåðïêèé, , áë ïðèâà èé, æàãó÷èé òîðíèé, èé îâ èâ çâàáë ëüíèé, íåï é, åíåðã³éí ñà âè óí³âåð èé, öíîòëè ðî÷èòüñÿ â àí ø ìî âèøóê ³ä ÿêîãî ïà -îñü âòðàòè â ü çàïàõ, çäàºòüñÿ îñ ïðîáóºø, c ³ ãîëîâ³ òü, ÿêùî íå ìàê. ñ ³ñ ñâ³äîì â³ä÷óºø íà íå ÿêùî І ти не витримуєш і піддаєшся цій спокусі життя, не підозрюючи про його гіркоту, не знаючи про його підступність, не вишколений до його грубості. Ти смакуєш цей заборонений плід, який й не просто вимиває кальцій із твого організму, він задурманює голову та щодня диктує свої умови. и. Ти відчуваєш його смак… такий живий, теплий, енергійний, чорний… Перші розчарування… Ну чому такий гіркий? Перший невдалий досвід… Перший неприємний спогад… д… Перша зрада… Нічого, за другим ругим ковтком буде легше… І справді! авді! Не такий він вже й невдалий цей досвід – так, з гірчинкою, але ж не з гіркотою. Не такий він вже і неприємний цей спогад – так, мало приємного, але ж не злого. Не така вона вже й велика ця зрада – так, розчарування, але ж не вбивство. 26

Ти просто не був готовим відчути цей гіркувато-солодкий досвід життя. Звичка… Щоранку п’янкий аромат кави примушує тебе продерти очі, взути

Éäó ðîáèòè êàâó. Çàïðîøó íà íå¿ äîù. Ïîãîâîðþ ç³ ñâîºþ ñîâ³ñòþ. Ïîäóìàþ ïðî æèòòÿ... капці і пригадати маршрут до рідної кухні, щоб заварити собі її – каву. Ти пив її вчора, передвчора, тиждень тому, місяць, рік.., але все ж вона і цього ранку манить тебе у свої теплі запашні і затишні

обійми. І так життя. Ти жив, засмучувався, плакав, казав собі годі – так далі не можу! Але щоранку життя тебе манить, кличе ще і ще раз спробувати його. Дарує тобі тоб тепло надії, мрії, сподівання. Ти вже в знаєш його на смак, на дотик, дот відчув його запах, напився ним, ним але воно далі і далі заохочує тебе т до діалогу. Запросити б когось на каву... На каву важко запрошувати того, хто тобі неприємний, з ким ти ледь знаходиш зн спільну мову або не ззнаходиш її зовсім. Кавою хочеться хоч почастувати того, хто рідний рідн серцю, хто знає твою мову, хто поглядом відповідає на запитання, яких ти не ставиш. До кави обов’язково має бути діалог! Не конче довгий, але доконечно змістовний. Під каву не провадять пустослівної балаканини. Нею скріплюють У світі кави та чаю


ІСТОРІЇ З АРОМАТОМ КАВИ

домовленості, з нею ведуть переговори, просять поради і роздумують на філософські теми… З нею, зрештою, дивляться в очі коханої людини, навіть якщо вона не поруч… Із нею кохають… Цукор, сіль, ваніль, кориця, вершки, згущене молоко, лимон… Чого людина тільки не придумала, щоб покращити, збагатити, злагіднити, підсолодити собі цей чорний напій, ім’я якому кава!? Кожен на свій смак і бажання може приготувати собі напій, власну кавову поезію чи прозу, етюд чи натюрморт, замок чи хмародер. І тільки від тебе залежить, що ти додаси, щоб урізноманітнити смак життя, щоб зменшити його гіркоту, не применшуючи його чарівності, щоб збагатити його присмак, щоб, зрештою, здивувати інших своїми життєво-кулінарними витворами… Щоб прожити яскраво і гідно до останнього ковтка-подиху, щоб залишити по собі приємний спогад-аромат, щоб заохотити інших до кави-життя, щоб показати приклад і допити все до решти, не залишаючи ні краплі, щоб потім не було шкода… Йду робити каву. Запрошу на неї дощ. Поговорю зі своєю совістю. Подумаю про життя. Хоч воно і гірке, але в мене ще не закінчився цукор. Відкрию нову банку згущеного молока (ні! не тому що цукру мало) – зафарбую чорноту! Таки не даватиму кориці – хочу сповна насолодитись сьогоднішнім кавоюднем! І нехай сьогодні мене мучить меланхолія за першим ковтком цього ароматного напою, який більше ніколи не спробую вперше, але питиму знову і знову, допоки не вип’ю все до останньої краплі, приготовленої тільки для мене. Наталія ЛЕХ У світі кави та чаю

# 8, 2010

Íàéäîðîæ÷à ìèòü Ñüîãîäí³ Ëüâ³â ïîõìóðèé òà óðî÷èñòèé… Íåáî ñ³ðî-ñèâå, òåìíå, ïàäຠäîùåì, â³äîáðàæàºòüñÿ ó ÷èñëåííèõ êàëþæàõ… Òåìíà áðóê³âêà ïîì³æ ñåðåäíüîâ³÷íèìè áóäèíêàìè íà÷å âàæê³ ÷îðí³ ä³àìàíòè â êîøòîâí³é ïëàòèíîâ³é îïðàâ³. Ùîðàçó, éäó÷è ââå÷åð³ ç îô³ñó, ìàþ ÷àñ ïîäóìàòè. Ïðî ëþäåé, ñòîñóíêè, âòðà÷åí³ ìîæëèâîñò³ òà ïåðñïåêòèâè, ïðî ̳ñòî ³ ìîº ì³ñöå â íüîìó. Íàäâîð³ õîëîäíî, òà òåïëî íà ñåðö³. Ñàìå â òàêèé ÷àñ íàéêðàùå ìð³ÿòè ³ íàñîëîäæóâàòèñÿ ñàìîòîþ… ² îñü ÿ âäîìà, çàëèøèëà ïëàù ó ïåðåäïîêî¿, ïåðåâäÿãíóëàñÿ ó äîìàøíþ ñóêåíêó, âèìêíóëà ìîá³ëüíèé ³ âèð³øèëà ïðîæèòè öåé âå÷³ð ïîîñîáëèâîìó. Íàéá³ëüøå çà âñå ó ïîìåøêàíí³ ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ â³êíî. Àáñòðàêòíèé ñâ³ò ÷åðåç ñêëî. ³êíî ïåâíèì ÷èíîì íàãàäóº ñåð³àë äëÿ äîìîãîñïîäàðîê ³ ïåíñ³îíåð³â. Ùîñü íåéìîâ³ðíå ³ òðîõè ïåðåäáà÷óâàíå. Íåâæå âàì íå õîò³ëîñÿ ï³ñëÿ âàæêî ðîáî÷îãî äíÿ â³äâîë³êòèñÿ íà ùîíåáóäü ïðîñòå? Íå áàæàëè? Íå â³ðþ. Ïðîñòî íå âñ³ ç³çíàþòüñÿ. Öå íå ïðîñòî æ³íî÷à ö³êàâ³ñòü. ϳäñâ³äîìî ìåíå òÿãíå ó ñâ³ò çà ñêëîì. Êàâà… Ñâ³÷êè… Ìóçèêà… Ñåðöå íà ìèòü çóïèíÿºòüñÿ. À äóøà ðà䳺 ³ ñ쳺òüñÿ êàðèìè î÷èìà. Ïðèºìíî. Ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàþ âå÷îðà ³ ïîáà÷åííÿ ³ç âëàñíîþ ñàìîòîþ. Ñüîãîäí³ ÿ âèð³øèëà äîçâîëèòè äóìêàì â³äïî÷èòè. Ïîâí³ñòþ ðîçñëàáèòèñÿ äîïîìàãຠêàâà. Ìîÿ ìàìà ùîðàíêó âàðèëà êàâó. ̳öíó ³ ã³ðêó – äëÿ áàòüêà, ì’ÿêó é ñîëîäêó – äëÿ ñåáå ³ ñìà÷íóïðåñìà÷íó ç ìîëîêîì – äëÿ ä³òåé. Êàâîâèé àðîìàò áóäèâ ìåíå ùîäíÿ äî øêîëè. Àðîìàò ìîãî äèòèíñòâà… Òåïåð êàâà – ì³é óëþáëåíèé íàï³é. Âîíà í³æíî òîðêàºòüñÿ ìî¿õ âóñò, ã³ð÷èòü äåñü òàì …ó ãëèáèí³ ñàìî¿ ñåáå. Ñìàê ðîçòÿãóºòüñÿ íà äåê³ëüêà õâèëèí ³ õî÷åòüñÿ ùå. Òà öüîãî ðàçó ïîòðåáóþ

ð³çíîìàí³òòÿ. Êîðèöÿ, âåðøêè, ëèìîí, øîêîëàä… ÊÀÂÀ. Çàäîâîëåííÿ. Íåîáõ³äí³ñòü. Õî÷ó ùå! Ðîçïî÷èíàþ òåðàï³þ. Âàðþ êàâó ç êîðèöåþ òà àïåëüñèíîì. ×åêàþ äîïîêè çàêèïèòü âîäà, à òèì ÷àñîì ìàëþþ íà ñêë³. Ãàðí³ â³çåðóíêè, ÿê ó äèòèíñòâ³ íà øïàëåðàõ… Ïîò³ì êèäàþ óëþáëåíó ìåëåíó êàâó ³ òð³øêè êîðèö³. Áîæåâîë³þ â³ä àðîìàòó ³ ð³çíîìàí³òòÿ ïàë³òð ó òóðö³. Íà çàâåðøåííÿ – öåäðà àïåëüñèíà. Âèãëÿäຠíà÷å ñïðàâæí³é çàõ³ä ñîíöÿ. ijñòàþ ïëèòêó ÷îðíîãî øîêîëàäó ³ â òåïëîìó ñâåòð³ ñ³äàþ íà ï³äâ³êîííÿ. Êàêòóñ òà ô³àëêè ñêëàäàþòü êîìïàí³þ íà âå÷³ð. Çà â³êíîì ñïðàâæí³é êîíöåðò. Äîù ³ç â³òðîì âèòàíöüîâóþòü ÿêèéñü õèìåðíèé òàíåöü, îñ³ííº ëèñòÿ íà÷å ñïðàâæíÿ ïóáë³êà òèõî ïëåñêຠó äîëîíüêè, îé, ïðîøó âèáà÷åííÿ, ó ëèñòî÷êè. Áðàâî! Ïðèðîäí³ ãåí³¿. Øóêàþ ïîãëÿäîì ó â³êíàõ áóäèíêó íàâïðîòè ñþæåò ñüîãîäí³øíüî¿ “ñå𳿔, à ðàïòîì ùîñü ö³êàâå òàì ïîáà÷ó. Ö³êàâî, ëþäè çíàþòü, ùî çà íèìè ñïîñòåð³ãàþòü? Ìîæëèâî ³ çà ìíîþ òàêîæ?.. ß á ïî÷àñòóâàëà ìîãî Ãëÿäà÷à êàâîþ ³ øîêîëàäîì. Äëÿ ìåíå öÿ ìèòü íàéäîðîæ÷à, àäæå âîíà âñå-òàêè º. Øêîäà, ùî íåìຠïîðó÷ ò³º¿ ëþäèíè, ÿêà á ðîçä³ëèëà ¿¿ ç³ ìíîþ… Õî÷à… ó ìåíå ¿õ äåê³ëüêà ³ æèâóòü çà ñîòí³ ê³ëîìåòð³â â³ä Ëüâîâà. Îá³öÿþ – íà íàéáëèæ÷èõ âèõ³äíèõ êóïóþ êàâó ³ ãàéäà äî ð³äíî¿ çåìë³, äî àðîìàò³â äèòèíñòâà… Íàòàë³ÿ ØÅÂ×ÅÍÊÎ

27


# 8, 2010

РЕПОРТАЖ

або невеличкий екскурс в італійську кавову культуру ͳäå íåìຠòàêîãî àðîìàòó êàâè, ÿê â ²òà볿… Ïîâ³ëüíî, í³êóäè íå ïîñï³øàþ÷è, â³í ðîçëèâàºòüñÿ âóëè÷êàìè, ëåäü â³ä÷óòíî òîðêàºòüñÿ òâîãî íîñà – îñîáëèâî âðàíö³, êîëè òè ùå òàêèé ñîííèé òà êâîëèé... Çàïàõ êàâîâî¿ íàñîëîäè çíàõîäèòü òåáå íàâ³òü ó ìåòðî! àâêîëî çàñìàãë³ çàäîâîëåí³ îáëè÷÷ÿ ëþäåé, ÿê³ ãàðíî ïðîâåëè â³äïóñòêè. ͳõòî ç íèõ ³ùå íå óâ³éøîâ ó ðèòì ðîáî÷èõ áóäí³â, òà é òè ñàì ùå íå óñâ³äîìèâ òîãî, ùî ë³òí³ “ôåºð³¿” äîá³ãëè ê³íöÿ! Ïîòð³áíî âðàíö³ ïðîêèäàòèñÿ, íàøâèäêóðó÷ îäÿãàòèñÿ, ïîñï³õîì âèá³ãàòè ç äîìó, çíàõîäèòè ñîá³ ì³ñöå â ò³ñíîìó é çàäóøëèâîìó âàãîí³ ìåòðî, â öüîìó íàï³âñîííîìó íàñòðî¿ íå ïðîñïàòè ïîòð³áíî¿ çóïèíêè òà âñòèãíóòè íà ðîáîòó… Òà âñå öå ìîæå ³ ìóñèòü çà÷åêàòè, âñå öå ìîæíà â³äêëàñòè “a piú tardi” (“íà ï³çí³øå” ³òàë.), ïîêè íå âèï’ºø ìàëåíüêå ãîðíÿòêî çàïàøíî¿ ÷îðíî¿ êàâè! âåñü ñâ³ò çàâìèðàº, ïîêè ³òàë³éö³ ï’þòü ñâîþ ïîðö³þ ïîçèòèâó òà áàäüîðîñò³ – „il caffè”. ² â ìî¿õ óêðà¿íñüêèõ î÷àõ âñå öå âèãëÿäຠÿê âèøóêàíå áåçäîãàííî â³äøë³ôîâàíå ìèñòåöòâî! Ìèñòåöòâî, ÿêîãî òðåáà äîâãî â÷èòèñÿ, áî òàê ëåãêî ïðî âñå çàáóòè òà íàñîëîäæóâàòèñÿ ñâî¿ìè 50-ìà ãðàìàìè áëàæåíñòâà çìîæå íå êîæåí. Íàñïðàâä³ óñå ïðîñòî: “Çâè÷êà – äðó ã èé õ àðàê òåð” – ê à æ ó ò ü ò ó ò. À ïèòè êàâó – öå çàãà ëüíîíàö³îíàëüíà çâè÷êà óñüîãî ³òàë³éñüêîãî íàðîä ó. Äî ñí³äàíêó ³òàë³éö³ âæèâàþòü êàâó ç êîðíåòîì (ðîãàëèê ³ç ëèñòîâîãî ò³ñòà ç íà÷èíêîþ), ïîðö³þ êàâè âèïèâàþòü ï³ñë ÿ îá³ä ó 28

Якщо ви бажаєте потрапити в кавовий рай, обов’язково завітайте до Італії, де кожен клаптик землі, стіни будинків та й самі люди пахнуть кавою!

òà ùå îäí ó ââå÷åð³ ä ë ÿ êðàùîãî òðàâëåííÿ ¿æ³. Êàâó ï’þòü âñ³ âñþäè, çà áóäü-ÿêî¿ íàãîäè, ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ñïîñîá³â ïðèãîòóâàííÿ. ²íêîëè çäàºòüñÿ, ùî ³òàë³éö³ âçàãàë³ í³÷îãî íå ðîáëÿòü, îêð³ì òîãî, ùî ñèäÿòü ó çðó÷íîìó êð³ñë³ çà ñòîëèêîì, âäîìà ÷è íà ðîáîò³, àáî æ ó íåâåëè÷ê³é êàâ’ÿðí³ á³ëÿ ñâîãî äîìó òà ïîñüîðáóþòü ³ç ìàëåíüêèõ ô³ë³æàíîê ÷îðíèé íàï³é. Îêð³ì, âñ³ì íàì â³äîìèõ “caffè americano”, “kaffè-latte” òà “espresso” òóò ìîæíà ñêóøòóâàòè êàâó çà á³ëüø í³æ äåñÿòêîì ³íøèõ ðåöåïò³â! ðàíö³ ì³ëàíö³ ïîëþáëÿþòü ïèòè “caffè marocchino” (ìàðîê³íî), ÿêå ãîòóþòü òàê: ìîëîêî çà äîïîìîãîþ ãàðÿ÷îãî ïàðó çáèâàþòü â ãóñòó ï³íó òà çì³øóþòü ³ç êàâîþ. Òàêîæ ìåí³ çàñìàêóâàëè “Il caffè affogato nel gelato” çâó÷èòü åêçîòè÷íî, àëå ãîòóâàòè äîñèòü ïðîñòî: âåðøêîâå àáî âàí³ëüíå ìîðîçèâî çàëèâàþòü ì³öíîþ ãàðÿ÷îþ êàâîþ “espresso” äîäàþòü äâ³ ÷àéí³ ëîæêè öóêðó òà ïîëèâàþòü íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ñîëîäêîãî ë³êåðó “Baileys”. Òàêà êàâà íàéá³ëüøå ñìàêóº âë³òêó, êîëè õî÷åòüñÿ ïîñìàêóâàòè ìîðîçèâîì òà êàâîþ âîäíî÷àñ! Îêð³ì òîãî ó ñïåêó ò óò çàìîâëÿþòü “granita al gusto di

caffè”. Öþ êàâó ïîäàþòü ³ç äð³áíî ìåëåíèì ëüîäîì. Òàêèé êàâîâèé ùåðáåò çàïðîïîíóþòü âàì ó âåëèê³é ñêëÿíö³ ç ñîëîìèíêîþ. Âçèìêó â³ä õîëîäó âàñ îáîâ’ÿçêîâî âèë³êóþòü êàâîâ³ “ë³êè” ï³ä íàçâîþ “caffè coretto” – êàâó çì³øóþòü ³ç àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè íà âàø ñìàê (çàçâè÷àé äîäàþòü ñàìáóêó, ä³ñàðîíî (âèä ë³êåðó) ÷è áåéë³ñ òîùî). î ïðèãîòóâàííÿ êàâè òóò ñòàâë ÿò üñ ÿ ä ó æå â³ äïîâ³ äà ëüíî, àäæå äîñòàòíüî çàéâîãî ãðàìà öóêðó, êàâîâî¿ çåðíèíêè, êðàïëèíè âîäè àáî æ ìîëîêà – ³ ñìàê íàïîþ ìîæíà ç³ïñóâàòè. Îòîæ, ÿêùî âè áàæàºòå ïîòðàïèòè â êàâîâèé ðàé, îáîâ’ÿçêîâî çàâ³òàéòå äî ²òà볿, äå êîæåí êëàïòèê çåìë³, ñò³íè áóäèíê³â òà é ñàì³ ëþäè ïàõíóòü êàâîþ! Äå çóïèíÿºòüñÿ ÷àñ, êîëè âè ï³äíîñèòå äî ñâî¿õ óñò ãîðíÿòêî öüîãî çàïàøíîãî íàïîþ! Äå ñíè íå êîëüîðîâ³, à ÷îðí³ òà ì³öí³, àëå òèì íå ìåíø äîáð³ òà ñïîê³éí³! Òà ùî òóò ñêàæåø – ÿêùî âè ñïðàâæí³é êàâîìàí, âè ïîâèíí³ â³äâ³äàòè öþ êðà¿íó! Äå êîæíó ïîðö³þ âàøîãî óëþáëåíîãî íàïîþ ãîòóþòü ç òî÷í³ñòþ òà îáåðåæí³ñòþ þâåë³ðíîãî ìàéñòðà, àäæå íåäàðìà êîëèñü öåé íàï³é íàçèâàëè “÷îðíèì çîëîòîì”. Галина ЛИСЕЄВА, Мілан У світі кави та чаю


КУЛІНАРНІ РЕЦЕПТИ

Кава “По-Нью-Орлеанськи”

цукром. Готову каву охолодити в холодильнику. Подавати у горнятках, додавши за смаком коньяк.

Кава “Голівуд”

Склад: 3 ст. л меленої кави, 3 ст. л меленого цикорію, 100 мл молока. Приготування. Змішати каву з цукром і зварити міцну каву. Поки готується кава, підігріти молоко та горнятка для кави. Розлити каву по горнятках, додати гаряче молоко.

Молочна кава “Жанет” Склад: 4 ч.л. кави дрібного помолу, склянка молока, жовток, склянка згущеного молока, столова ложка цукру, вершки та коньяк – до смаку. Приготування: Залити каву киплячим молоком і витримати під кришкою на слабкому вогні впродовж 5 хвилин. Після того, як напій схолоне, збити його з вершками, жовтком, згущеним молоком і

У світі кави та чаю

Склад (на 4 порції): 2 ст. л. какао, 2 ст. л. цукрової пудри, 2 скл. молока і 2 скл. дуже міцної кави, сіль, смажений мигдаль. Приготування. Зварити дуже міцну каву, окремо закип’ятити молоко. Засипати у каструлю какао і цукор, влити туди частину молока і добре перемішати, а потім додати молоко, яке залишилося, та дрібку солі. Поставити на вогонь і прокип’ятити приблизно 10 хвилин. Зняти з плити, енергійно збити до отримання бульбашок, після цього додати каву, продовжуючи збивати. Ще гарячий напій розлити у горнятка і прикрасити збитими вершками. Посипати вершки смаженим мигдалем.

Французька крем-кава Приготування. Змішати 0,5 л молока і 150 г цукру. Довести до кипіння. Зняти з вогню і додати 4 ст. л. вершків. Енергійно збити, а потім додати 0,25 л міцної гарячої кави. Перемішати і розлити в маленькі горнятка.

# 8, 2010

ко п’яти хвилин, тоді чай процідити і змішати з гарячим молоком.

Чайний лимонад

Склад: скланка міцного чаю, чайна ложка лимонного соку, 2 ч. л. меду, декілька кружалець лимона, кубики льоду. Приготування. Мед змішати з лимонним сиропом, а потім додати міцно заварений чай. Перед подачею на стіл перемішати, додати кубики льоду і кружальця лимона.

Чай з прянощами та м’ятою Склад: 1/2 ч.л. дрібно нарізаного імбиру, 3 щіпки меленого імбиру, 3 щіпки меленого кардамону, паличка кориці, 2 щіпки меленого мускатного горіха, чайна ложка насіння коріандра, 1/2 скл. свіжої м’яти (листя), 3 зірочки гвоздики, 3 скл. води, 3 скл. молока. Приготування. Влити воду в чайник і довести її до кипіння.

Чай з імбиром Склад: 2 скл. води, 2 зірочки гвоздики, шматок кореня імбиру, 3 ст.л. чаю, 2 скл. молока. Приготування: Гвоздику та імбир залити водою і довести до кипіння, після цього зняти з вогню і додати чай. Заварювати близь-

Зменшити вогонь до мінімуму. Додати в чайник трави, спеції і молоко. Варити на слабкому вогні протягом 5 хвилин. Процідити отриманий настій через сито, розлити у горнятка і подавати до столу.

29


# 8, 2010

УСМІХНІТЬСЯ по телефону вимагали директора, Браун відповідав, що директор п’є каву. *** Приходить Iсаак до Абрама: – Абраме, дай трохи чаю. – Ні, Iсааку, ти ж знаєш, що чаю в мене немає. – Так, тоді може кава є? То дай трохи кави. – А ні, я згадав, у мене чай є. *** Крапля нікотину вбиває коня, а горнятко кави – клавіатуру!

*** Білявка приходить у крамницю, бачить незнайомий предмет і запитує: – Що це? Продавець пояснює: – Це термос. У ньому гаряче залишається гарячим, а холодне – холодним. Дівчина його купує, наступного дня хвалиться подругам: – Це мій новий термос. У ньому гаряче залишається гарячим, а холодне – холодним. Її запитують: – А що у тебе в ньому? – Два горнятка гарячої кави і морозиво.

*** Програмістові дружина приносить каву. Він, не відриваючись від монітора, бере горнятко, сьорбає, ставить його на стіл і обурено вигукує: – Ти ж знаєш, що я не люблю кави без цукру! – Знаю-знаю, любий, – відповідає жінка – Просто захотілося почути твій голос... *** – Ти чув, Брауна звільнили з роботи. – Бідолаха! Чим же він завинив? – Розумієш, він працював на фірмі, яка торгує чаєм, але щоразу, коли 30

*** Для нормального життя чоловікові потрібно три будильники – електронний, механічний і біологічний. Електронний будить вранці, механічний заміняє його на час відсутності електрики, а біологічний реагує на перші два і йде готувати каву. *** – Місіс Хадсон, я просто жити не можу без вашої кави! – Ще б пак, містере Холмс, адже у ній стільки морфію ...

*** Коли ви на робочому місці вирішите розслабитися після неціка-

вої важкої роботи, зіпретесь на спинку крісла, потягнетеся, позіхнете, потрете втомлені очі і запарите горнятко кави... Саме у цю мить до вас із перевіркою зайде керівництво! *** – Хто з’явився раніше – чоловік чи жінка? – Першою з’явилася жінка! Приготувала сніданок і зварила каву... Чоловік повільно виповз зі спальні на запах. *** – Ніяк не можу знайти заварки! – каже чоловік дружині ... – Який же ти нетямущий!!! Вона в буфеті, на верхній полиці, у банці з-під кави, на якій написано “Сіль”... *** Як подумаю, які небезпечні жінки за кермом!..

Нещодавно я бачив, як одна така у сусідньому ряду на швидкості 80 км/год одночасно фарбувалася і причісувалася, дивлячись у дзеркало заднього огляду. Коли я це помітив, то мало не впустив електробритву в каву... *** Останні сцени “Титаніка”: На перекошеній палубі метушня. Корабель наполовину занурений у воду. В ілюмінаторах зникає світло. Останні крики тих, хто тоне. Плач. Стогони. Тут повз пропливає старенька на човнику з веслами: – Чай, кава, гарячі пиріжки! У світі кави та чаю


# 8, 2010

Призове анкетування Øàíîâí³ ÷èòà÷³ òà ïîö³íîâóâà÷³ êàâè. Òîðãîâà ìàðêà “Ãàëêà” ïðîâîäèòü ïðèçîâèé êîíêóðñ-îïèòóâàííÿ. Ìè ãëèáîêî ö³íóºìî Âàøó äóìêó. Âàøà îá’ºêòèâíà îö³íêà ³ â³äïîâ³ä³ äàþòü íàì ìîæëèâ³ñòü ÷³òê³øå âðàõîâóâàòè ïîòðåáè ³ ïîáàæàííÿ ñïîæèâà÷³â ï³ä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿. Îòæå, âðàõîâóþ÷è çì³íè, ÿê³ â³äáóëèñÿ íà íàøîìó ï³äïðèºìñòâ³, çîêðåìà îíîâëåííÿ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé, ðîçøèðåííÿ ñï³âïðàö³ ç ³íîçåìíèìè ôàõ³âöÿìè êàâîâîãî ðèíêó, âèíèêëî ïèòàííÿ êàðäèíàëüíî¿ çì³íè çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ïàêóâàííÿ êàâè íàòóðàëüíî¿ ðîç÷èííî¿. Ïðîñèìî Âàñ îçíàéîìèòèñÿ ç ðîçðîáëåíèì äèçàéíîì ³ â³äïîâ³ñòè íà ê³ëüêà çàïèòàíü íàâåäåíèõ â àíêåò³-îïèòóâàíí³:

Металева банка 100гр.

Старий дизайн

М’який пакет 100гр.

Новий дизайн

Ìè áóäåìî âäÿ÷í³ îòðèìàòè â³ä Âàñ â³äïîâ³ä³, ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ.

Старий дизайн

Анкета – опитування “Зміна дизайну пакування кави натуральної розчинної “Галка”

1. Чи вживаєте Ви розчинну каву? Так Ні

5. У разі, якщо новий дизайн Вам до вподоби, просимо оцінити його за 10-бальною шкалою:

Банка

2. В якому пакуванні? Металева банка М’який пакет

4. Чи подобається Вам новий дизайн пакування?   Дизайн не важливий, основне, щоб смак та якість продукту залишались незмінними. Мені подобається новий дизайн, підтримую таку зміну пакування.

3. Якщо у м’якому пакуванні, чому?___________________________ _________________________________ __________________________________ __________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У світі кави та чаю

Пакет

Iм’я особи яка заповнила анкету: ______________________ Контактний телефон (за бажанням)___________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Новий дизайн Äëÿ òîãî, ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ ïðèç³â, íå îáîâ‘ÿçêîâî âèð³çàòè ç æóðíàëó àíêåòó. ³äïîâ³äü òàêîæ ìîæíà íàä³ñëàòè çâè÷àéíèì ëèñòîì äî 1 ãðóäíÿ 2011 ðîêó.

Íàøà àäðåñà: 79019, ì. Ëüâ³â, âóë. Çàïîâ³òíà, 1 E-mail: reklama@galca.ua Íà êîíâåðò³ ïîñòàâòå ïîçíà÷êó “Àíêåòà-îïèòóâàííÿ. Çì³íà äèçàéíó”. Ñåðåä òèõ, õòî íàä³øëå àíêåòó äî 1 ãðóäíÿ, ðîç³ãðóâàòèìóòüñÿ ïðèçè: ìëèíîê äëÿ êàâè òà ì³ñÿ÷íèé çàïàñ êàâè.

З вдячністю, торгова марка “ГАЛКА”. 31


Кава натуральна

“3 in 1”

3 in 1 Classic

Ідеальне м’яке поєднання кави, цукру та ніжних вершків - чудова можливість збереження тонусу та хорошого настрою протягом всього дня!

3 in 1 Strong

Вибух бадьорості зранку! Не надто солодкий, підвищений вміст кави чудово збалансований із вершками це потужний старт на початок дня!

8  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you