Page 1

» М І Д КИЙ

Ь С Н Ї КРА

2016

«У

14-16 КВІТНЯ ОРГАНІЗАТОР:

ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ

Ексклюзивний інтернет-партнер

ЗА ПІДТРИМКИ: Міністерства освіти і науки України Національнoї академії педагогічних наук України

www.osvitainfo.com.ua

Інформаційна підтримка:


Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Рік заснування - 1885. Навчальний заклад - IV рівня акредитації Ліцензія АЕ № 270811 сьогодні НТУ "ХПІ" це: Ліцензійний обсяг прийому на перший курс: денна форма навчання 5745, заочна форма навчання 4040; понад 1800 бюджетних місць на 1 курсі; 40 спеціальностей за новим переліком; локальна комп'ютерна мережа університету з виходом до Internet; військова кафедра з бюджетними місцями; можливість отримати другу спеціальність на заочному факультеті, навчаючись за основною спеціальністю на денному відділені; можливість перейти на бюджетну форму навчання за умови складання 4 сесій на “відмінно” і “добре” та при наявності вакантних місць; упорядковані гуртожитки; спортивно-оздоровчий табір на березі Сіверського Дінця, санаторій-профілакторій, медичний центр; Палац студентів, сучасний спортивний комплекс „Політехнік”.

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Багалія, 21. тел. (057)707-32-13. Довідкова служба: тел.(057)707-66-00. Факс: (057)707-66-01. альна комісія: тел. (057)707-66-34. Підготовчі курси: (057)707-62-31. http://www.kpi.kharkov.ua. Блог: http://blogs.kpi.kharkov.ua/cpk


Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Рік заснування – 1834. Рівень акредитації – IV (Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ 527854 від 29.12.2014 р.)

БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: Дошкільна освіта; Початкова освіта; Середня освіта: (біологія; географія; інформатика; хімія; історія; основи здоров’я; трудове навчання та технології; фізика; фізика та астрономія; математика; хореографія, музичне мистецтво; фізична культура; українська мова і література; англійська, німецька або французька; англійська, українська; італійська, англійська; російська, англійська; англійська, китайська; англійська, польська; англійська, турецька; англійська, арабська; англійська, японська; німецька, англійська; французька, англійська; іспанська, англійська). Спеціальна освіта: (олігофренопедагогіка; логопедія; тифлопедагогіка; сурдопедагогіка; ортопедагогіка). Професійна освіта: (харчові технології; технологія виробів легкої промисловості; комп’ютерні технології; готельно-ресторанна справа; деревообробка; дизайн). Філологія: (українська мова і література; англійська, німецька або французька; англійська, українська; італійська, англійська; російська, англійська; англійська, китайська; англійська, польська; англійська, турецька; англійська, арабська; англійська, японська; німецька, англійська; французька, англійська; іспанська, англійська; переклад. Інженерія програмного забезпечення; Комп’ютерні науки та

інформаційні технології; Історія та археологія; Хореографія; Музичне мистецтво; Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; Менеджмент соціокультурної діяльності; Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Політологія; Право; Екологія; Туризм; Соціальна робота; Соціальна робота. Соціальна педагогіка; Соціальне забезпечення. Соціальна допомога; Психологія; Соціологія; Економіка. Економічна теорія; Менеджмент; Журналістика. Видавнича справа та редагування; Фізична культура і спорт; Фізична реабілітація; Дизайн; Релігієзнавство; Філософія; Культурологія; Фізика та астрономія. Фізика; Фізика та астрономія; Математика. СИСТЕМА ЗАОХОЧЕННЯ: призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України отримують додаткові бали. ПІДГОТОВЧІ КУРСИ: особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси нашого

Форми навчання: денна, заочна (дистанційна), вечірня. Річна вартість навчання: від 6,5 тис. грн.

університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничоматематичних та інженернотехнічних напрямах підготовки (спеціальностях) нараховуються додаткові бали. Ступінь бакалавра на базі диплому молодшого спеціаліста: університет здійснює прийом осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання 2-3 роки). “Паралельне” навчання: університет приймає на навчання осіб за ступенем бакалавра, які не менше одного року здобували ступінь бакалавра за іншою спеціальністю. Термін навчання – 3 роки. Скорочений термін навчання: університет здійснює набір осіб на базі ступеня бакалавра, магістра і ОКР спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки на ІІ-ІІІ курси. Вища освіта на базі дипломів бакалавра та спеціаліста: університет здійснює прийом студентів на навчання за програмою спеціаліста та магістра. Перепідготовка та підвищення кваліфікації: університет надає освітні послуги з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців на базі ступенів бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста. Після завершення навчання видається диплом про перепідготовку державного зразка. Ректор – Віктор Петрович Андрущенко, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Україна, 01601, Київ-30, вул. Пирогова,9 Тел./факс: (044) 234-11-08 Тел. Приймальної комісії: (044) 239-30-17 Тел. центру зв’язків з громадськістю: (044) 235-20-98 E-mail: pr_npu@ukr.net Сайт: www.npu.edu.ua


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ (НАСОА) Державний вищий навчальний заклад економічного спрямування ІV рівня акредитації. Ліцензія МОНУ – АЕ № 527454 від 05.11.2014. Академія має ліцензію на підготовку іноземних студентів.

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ. Національна академія статистики, обліку та аудиту здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр. Академія надає можливість отримати другу вищу освіту за спеціальностями: “Облік, аудит і оподаткування”, “Офіційна статистика”, “Статистика та бізнес-аналітика”.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:  ЕКОНОМІКА • Прикладна статистика та аналітика • Економічна кібернетика  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ • Облік, аудит і оподаткування

 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ • Фінанси • Банківська справа  МЕНЕДЖМЕНТ • Міжнародний менеджмент

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна, дистанційна.

Ректор Академії – членкореспондент НАН України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений економіст України Олександр Григорович Осауленко


У докторантурі та аспірантурі Академії здійснюється підготовка наукових і науковопедагогічних кадрів. В Академії діє спеціалізована Вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями: “Статистика”, “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. В Академії функціонує Національний центр обліку та аудиту, в якому проходять підготовку фахівці для отримання сертифікатів аудитора, а також перепідготовку і підвищення кваліфікації аудитори з усієї України. Академія підтримує плідні освітянські, наукові та культурні зв’язки з провідними профільними вищими навчальними закладами Європи. Основні університети-партнери за кордоном: у Франції –Університет Пантеон-Сорбонна Париж (Universite de Paris); в Польщі – Жешувський Університет (Uniwersytet Rzeszowski), Університет Лазарського (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Університет інформатики в Лодзі (Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi); в Грузії – Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Batumi Shota Rustaveli State Universit). Основні програми співпраці з європейськими університетами-партнерами, які пропонуються студентам: • Програма академічної мобільності студентів (можливість упродовж навчання в Академії провчитись декілька семестрів у закордонному вищому навчальному закладі). • Продовження навчання за магістерськими програмами на основі ступеня бакалавра, отриманого в Академії.

• Проходження практики та безкоштовне стажування. • Отримання стипендії на навчання за програмою Європейського Союзу Еразмус+ . • Програми соціально-культурної діяльності та відпочинку студентів. Спільно з університетами-партнерами студенти та викладачі Академії беруть участь у науководослідних проектах, міжнародних науковопрактичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Зважаючи на потребу ринку праці в економістах-аналітиках та враховуючи пріоритетність для Академії спеціальності “Прикладна статистика та аналітика” як базового професійного спрямування, першокурсникам денної форми навчання пільгова вартість в 20162017 н. р. становитиме 900 грн. на рік. До послуг студентів – сучасні навчальні корпуси, аудиторії, лінгвістичні лабораторії, бібліотека, читальні зали і комп’ютерні класи, їдальня, гуртожиток, спортивні зали та майданчики, медпункт та військова кафедра для юнаків. В Академії створено умови для занять спортом, художньою самодіяльністю, мистецькою та літературною творчістю, а також для екскурсій, подорожей та активного дозвілля.

ВИПУСКНИКИ АКАДЕМІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ТА ЗАТРЕБУВАНІ НА РИНКУ ПРАЦІ ЯК В УКРАЇНІ, ТАК І ЗА КОРДОНОМ.

Адреса Академії: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1. Сайт: www.nasoa.edu.ua Телефони: (044) 484-47-78 (приймальна комісія); (044) 484-47-73 (відділ профорієнтаційної роботи) E-mail: pr_com@nasoa.edu.ua УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАС!


Шановні освітяни, науковці, учні, студенти, батьки! Щиро вітаю вас з відкриттям Двадцять дев’ятої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2016». Сучасна людина навчається впродовж життя, тому що ніякої освіти, ніякого диплому ніколи не буде достатньо. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти – це позиція, від якої ми ніколи не будемо відходити. У нас не повинно бути різниці, тобто, усі українці повинні мати рівний доступ до якісної освіти. Варто зазначити, що сьогодні важливо підпорядкувати зміст освіти та весь навчально-виховний процес в системі освіти відповідно до потреб особистості й сучасного євроінтеграційного вектору розвитку України. І це означає, що наші випускники повинні бути абсолютно конкурентоспроможними громадянами, разом з однолітками інших європейських країн. Це означає, що в них повинен бути відповідний рівень знань іноземних мов, інформаційних технологій, тощо. Сьогодні весь цивілізований світ для освіти обрав дуже просте гасло – «Освіта для життя». Цього року набрав чинності закон про наукову і науково-технічну діяльність. Так парламент, уряд і Президент України спільно дали старт реформам у науковій сфері, які давно на часі. Великого значення в законі надано механізмам, спрямованим на збереження та посилення того значного наукового потенціалу, який ще залишився в Україні, а також на усунення забюрократизованих процедурних перешкод для розвитку науки. Приємно відзначити, що проведення щорічної міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2016» за участі вітчизняних та закордонних навчальних закладів є надзвичайно актуальним та важливим заходом. Цього року у виставкових заходах «Освіта та кар’єра – 2016» беруть участь понад 90 українських вищих навчальних закладів, освітні агенції та видавництва, а також навчальні заклади з Австрії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Кіпру, Латвії, Литви, Малайзії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Туреччини. Щиро бажаю всім учасникам, відвідувачам та організаторам Двадцять дев’ятої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2016» активної участі в її заходах, творчих надбань, здоров’я та благополуччя!

Директор Інституту модернізації змісту освіти Н. Б. Вяткіна


Організаторам, гостям та учасникам XXІХ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2016»

Шановні організатори виставки, учасники та гості! Щиросердечно вітаю Вас з відкриттям Двадцять дев’ятої міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2016». Саме капітал знань, який містить у собі досягнення науки і техніки, може привести до так званого "економічного дива", тому держава зацікавлена у далекоглядній науковотехнічній політиці та організації науки, яка дала б змогу ефективно управляти нею. Держава надає пріоритетну підтримку розвитку освіти і науки як визначального джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури, створює необхідні умови для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері науковотехнічної діяльності, забезпечує використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для вирішення соціальних, економічних, культурних та інших проблем. Головним завданням у 2016 та у наступних роках є оновлення змісту освіти. З цією метою міністерство до такої важливої роботи запрошує досвідчених фахівців, які володіють широким колом знань та умінь в галузі модернізації змісту освіти. Крім того, були створені умови для інтенсивнішої міжнародної співпраці, затверджено нове "Положення про академічну мобільність" та спрощено процедуру визнання іноземних дипломів (нострифікації). Підписання угоди з Європейським Союзом «Горизонт 2020» надала можливість доступу українським науковцям та студентам до європейських фондів, європейських знань і європейської якості навчання. Виставка дає унікальну можливість старшокласникам, майбутнім абітурієнтам та студентам зустрітися з керівниками, викладачами та студентами провідних вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, обрати навчальний заклад відповідно до своїх здібностей, уподобань та мрій. Оскільки вдалий вибір – це крок до здійснення мрії, можливість займатися улюбленою справою. Бажаю всім миру та злагоди, наснаги у роботі, успіхів у навчанні, професійного задоволення й творчих здобутків. Абітурієнтам бажаю здійснити правильний вибір життєвої дороги та обрати навчальний заклад своєї мрії. Міністр освіти і науки України

Сергій Квіт


Учасникам, відвідувачам і організаторам Двадцять дев’ятої міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2016»

Шановні колеги і друзі! Від Товариства «Знання» України, Національної академії педагогічних наук України і від себе особисто щиросердно вітаю вас із відкриттям Двадцять дев’ятої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2016»! Цивілізаційний розвиток, що найяскравішими проявами нині має високі технології, інформатизацію, інформаційно-комунікаційні системи, зумовлює потребу в інтегрованих професіях і компетенціях, в особистісних якостях інноваційності й креативності, у глобальному екологічному мисленні й конструктивності. Тому надзвичайно важливим фактором подальшого прогресу людства є сучасна освіта, що здатна сформувати унікального й водночас універсального фахівця. На нинішній виставці освітні заклади демонструють кращі власні напрацювання щодо можливостей підготовки молодих людей до життя і професійної кар’єри. Новітні наробки методологічно орієнтують процес навчання й виховання на розвиток особистості, враховують її інтереси, потреби і запити, формують необхідні їй у сучасному світі компетентності, що в цілому робить молоду людину суб’єктом власного життєтворення й успішного творення майбутнього своєї країни. Наразі потрібно враховувати й морально-етичну підготовку фахівця – його готовність до патріотичного захисту Вітчизни, розбудови громадянського суспільства, плідного міжнародного діалогу. Щиро бажаю всім учасникам, відвідувачам та організаторам Двадцять дев’ятої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2016» активної участі в її заходах, творчих надбань, здоров’я та благополуччя!

Президент Товариства «Знання» України, Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України

В. Г. Кремень


2016 ОРГАНІЗАТОР: Товариство «Знання» України ЗА ПІДТРИМКИ: Міністерства освіти і науки України Національної академії педагогічних наук України


2016

3

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2016» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ........ 6 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» ...... 7

КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ..............................................................................19 КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ . 20

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» ..................... 8

КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРАЦІ ..... 21

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»..............................68

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА .................. 22

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. І. ПИРОГОВА....................... 8

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ....................................... 23

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ...................................................................... 9

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ ................................................................. 24

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА .......................... 10

УНІВЕРСИТЕТ «КРОК» ................................................. 25

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ .................................. 11

ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА........................................................ 26

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ................................................. 12

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ................................. 27

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ..................................................... 13 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.......................................... 69

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРІНЕСКА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ................................................. 28

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .................................................................. 12

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ .................................................... 65

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................. 14

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ............................ 29

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ...................................... 15 ДВНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ».................................................................. 66 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ ....... 16 КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО ........................ 17

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .......................................... 25

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ...................................................... 30 НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .................................................................. 31 НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ..... 32 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ ............................................ 33

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ ..........................18

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ......... 34

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНИЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ”.......................18

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ........35


14-16 КВІТНЯ

4

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НТУУ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ................................. 36

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ........................................................................ 52

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 37

«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ............................... 53

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА ................................. 38

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ "ВІСКОНСИНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (США) В УКРАЇНІ" .......................... 54

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ................................................................... 39

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ............................ 54

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ....................... 39

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ....... 55

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................................................... 40

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» .55

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................................................... 41

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ .......................... 56

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ...................................... 42

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ .............................................................. 57

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ................................. 43

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ....................... 58

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО........................................... 44

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ .. 60

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ................................................................. 45

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ................................... 58

ХАРЬКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ....................................... 61 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ................................................... 62

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА.......... 46

ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ імені ІВАНА КОЖЕДУБА ... 59

ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .................................................................. 46

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ .................................................. 62

ТОВ "РОБОТА ПЛЮС" ................................................ 47

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................................ 63

ТОВ "СКАЙЛАЙН СОФТВЕР" .................................. 48 «СТІНА» МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ ..................... 49 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .............................. 67 ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ .................................... 50 УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА ............. 51

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО .................... 63 ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ШОСТКИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» ......................... 64 PARTA.UA - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ...................................................... 65


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА Ліцензія: МОН України АЕ № 636142 від 06.05.2015 р. Рівень акредитації: IV

Прийом на навчання на 2016/2017 навчальний рік буде здійснюватися як за державним замовленням, так і на договірній основі (за кошти фізичних та юридичних осіб). Нині в університеті функціонують вісім факультетів: архітектурний, будівельний, гуманітарний, електромеханічний, інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем, нафти і газу та природокористування, менеджменту та бізнесу, фінансово-економічний. На факультетах здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 42 спеціальностями та спеціалізаціями. Діють підготовчі курси з математики, української мови та літератури, фізики, хімії, історії України, іноземної мови, географії, біології, рисунку та креслення. В університеті студенти мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу і паралельно з основною спеціальністю по закінченню університету отримати офіцерське звання. На сьогодні завдяки співпраці університету з Харківським університетом Повітряних сил імені І.М. Кожедуба, підготовка студентів проводиться за двома напрямами: військового зв’язківця та спеціаліста радіотехнічних військ протиповітряної оборони. Навчання за кордоном. Університет активно розвиває міжнародне співробітництво з більш ніж 65 установами із 17 країн світу. Студенти університету – активні учасники програм академічної мобільності Erasmus, DAAD, Fulbright, а також Урядових стипендіальних програм Китаю, Польщі, Словаччини. Головні університети-партнери: Гліндорський університет (Велика Британія), Королівський технологічний інститут (Швеція), Університет

Монс (Бельгія), Бранденбурзький університет прикладних наук (Федеративна Республіка Німеччина), Університет м. Радом (Польща). Матеріально-технічна база. 9 навчальних корпусів; 65 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій, оснащених натурним обладнанням; 54 комп’ютерних класи; науково-технічна бібліотека; 4 читальних зали; сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням, Free WI-FI покриття по всій території університету та студентського містечка. В університеті функціонує унікальний навчально-науковий нафтогазовий полігон, випробувальний цех, мережа лабораторій з енергоефективності та природокористування, лінгафонний кабінет. Для підвищення викладачами і студентами рівня володіння іноземними мовами на базі університету створено мовний центр. В університеті діє мережева академія CISCO, навчальний центр фірми Delcam (Велика Британія) та інші. До послуг студентів. Студмістечко з 5 гуртожитками; їдальня, кафе; медпункт; розвинена система спортивних секцій із багатьох видів спорту, діють 4 спортзали; стадіон; 2 спортивних майданчики із штучним покриттям; навчально-оздоровчий комплекс «Ворскла». В університеті функціонує Центр культури і студентської творчості, школа гумору, студентське радіо, студентське телебачення, театральна студія, танцювальні колективи. Студентському самоврядуванню в університеті відведена ключова роль в організації дозвілля студентів, створено умови для самореалізації кожного студента, реалізації творчих, наукових чи організаторських здібностей. Система управління якістю сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9007:2009 (ISO 9001:2008, IDT)

Адреса: проспект Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011, Україна Тел.: +38 (05322) 7-38-67, 56-16-04, 56-98-16. Сайт: www.pntu.edu.ua. Е-mail: rector@pntu.edu.ua, vstup@pntu.edu.ua


14-16 КВІТНЯ

6

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, 01135, Київ, проспект Перемоги, 10 Тел. (044) 486-24-42, Факс (044) 236-10-49 E-mail: ministry@mon.gov.ua www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України (МОН) – центральний орган виконавчої влади, забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з надання таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Міністерство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. МОН відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує інтеграцію вітчизняних освіти і науки, інших сфер, що належать до його компетенції, з неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів; визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом життя, інших сфер, що належать до його компетенції; розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України; провадить аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, формує стратегічні напрями розвитку вищої освіти з урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти; розробляє та затверджує в установленому порядку Базовий компонент дошкільної освіти, розробляє державні стандарти освіти, а також стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; організовує діяльність державної психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу в системі освіти; розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів; здійснює в установленому порядку ліцензування закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності; формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, зокрема керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує їх атестацію щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань і підвищення їх кваліфікації; за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти схвалює порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України; за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджує положення про акредитацію освітніх програм; формує перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для навчальних закладів, у тому числі схвалює їх видання для загальноосвітніх навчальних закладів; подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, а також пропозиції щодо віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання; забезпечує ведення та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, інших державних електронних баз та реєстрів, інших інформаційних систем у сфері, що належить до його компетенції; здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує


2016

7

виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції. МОН з метою організації своєї діяльності: забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; здійснює добір кадрів в апарат МОН, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління. МОН для виконання покладених на нього завдань має право в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видавати накази, організовувати, та контролювати їх виконання. Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади.

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» Україна, 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 Тел. (044) 248-91-13 www.imzo.gov.ua Інститут модернізації змісту освіти – провідна наукова установа Міністерства освіти і науки України. Головне завдання Інституту полягає в реалізації державної політики в галузі освіти щодо теоретичного і методичного забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і впровадження їхніх результатів. Згідно з концептуальними засадами модернізації освіти в Україні діяльність Інституту спрямована на наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, виховання, розвитку та соціалізації особистості, на організацію розроблення змісту освіти, стандартів освіти та навчальних програм для різних рівнів (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища та післядипломна), проведення організації й здійснення науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи навчальних програм, навчальної літератури, засобів навчання і навчального обладнання; комп’ютеризацію освіти та впровадження в освітній процес інноваційних та інформаційнокомунікативних технологій навчання і виховання; координацію діяльності освітніх установ та навчальних закладів з упровадження інформаційних та інформаційно-комунікативних технологій, організацію та забезпечення централізованого електронного обліку навчальної літератури. Головними функціями інституту є проведення наукових досліджень та експериментальної роботи щодо створення наукового продукту (монографії, підручники, довідники, посібники, звіти тощо) та розробка інструктивно-методичних документів з впровадження науково-дослідних розробок в практичну діяльність закладів освіти; створення інноваційних навчально-виховних технологій та моніторингу якості освіти; організація та проведення олімпіад, турнірів, інтелектуальних змагань та творчих конкурсів учнів і студентів. Інститут бере участь у проведенні міжнародних культурних і освітніх заходів (конференції, семінари, вебінари, виставки, презентації тощо) в Україні та за кордоном, забезпечує освітні потреби української діаспори.


14-16 КВІТНЯ

8

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» Україна, 03150, Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, к. 314 Тел.: (044) 287-41-45, 239-23-28 E-mail: znannya-real@ukr.net www.znannia.info Директор – Харлан Анатолій Андронович. Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, словники, монографії) з економічної, екологічної, педагогічної, філософської та інших тематик. Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури. Акцент – повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу в стислі строки.

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. І. ПИРОГОВА Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Тел. (0432) 57-03-60 , Факс (0432) 67-01-91 E-mail: admission@vnmu.edu.ua http://vnmu.edu.ua Рік заснування-1921 році. Рівень акредитації – IV. Ректор – Академік НАМН України, професор Василь Максимович Мороз. Напрями підготовки: «Охорона здоров’я» - «Медицина», «Фармація». Факультети: • медичний факультет № 1 („Лікувальна справа” «Медицина»), • медичний факультет № 2 („Педіатрія”, „Медична психологія”, «Медична і психологічна реабілітація), • стоматологічний („Стоматологія”), • фармацевтичний („Фармація”, Клінічна фармація”), • факультет післядипломної освіти . • факультет іноземних громадян з підготовчим відділенням. В університеті навчається 8852 студентів та 3326 інтернів та слухачів факультету післядипломної освіти. Створені нові кафедри – військової медицини, Медичної реабілітації та медико-санітарної експертизи. Для якісної підготовки студентів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів в університеті є такі структурні підрозділи: • Науково-дослідний центр; група моніторингу якості освіти; • Інститут реабілітації інвалідів - навчально-науково-лікувальний комплекс;


2016

9

• • • • • • • • • • •

Науково-експериментальна клініка; Центр нових інформаційних технологій; відділ з патентоведення та винахідництва; Медико-психологічна клініка «Альтемедцентр»; Навчально-науково–виробничий комплекс «Біосан»; експериментальна біологічна клініка (віварій;) Гепатологічний центр; Гастроентерологічний центр; Центр лікування безпліддя «Ремеді»; Науково-діагностичний центр; Наукові лабораторії сертифіковані (13); Наукова бібліотека; Госпрозрахункові підготовчі курси. Навчально-тренінговий центр підготовки лікарів, інформаційно-аналітичний відділ, відділ технічних засобів навчання.

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95 Тел. (0432) 56-08-48 E-mail: vntu@vntu.edu.ua www.vntu.edu.ua Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) – провідний ВНЗ Подільського регіону. В університеті навчається понад 5 тисяч студентів з 26 країн світу. ВНТУ готує конкурентоспроможних фахівців за 21 спеціальністю з 32 спеціалізаціями. В університеті функціонує сім факультетів: комп’ютерних систем і автоматики; будівництва, теплоенергетики та газопостачання; електроенергетики та електромеханіки; інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії; машинобудування та транспорту; менеджменту; радіотехніки, зв’язку та приладобудування і навчально-науковий Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля. ВНТУ має аспірантуру, докторантуру, 6 спеціалізованих учених рад для захисту дисертацій. Видає 7 спеціалізованих наукових видань та часопис «Імпульс». Університет є членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Міжнародної федерації винахідницьких асоціацій (IFIA), Міжнародної академії наук вищої школи та інших міжнародних об’єднань (IEEE, ACM, SPIE, OSA). В університеті можна отримати другу вищу освіту у скорочені терміни. Проводиться стажування і навчання студентів у провідних закордонних університетах за програмою «Подвійний диплом». Студенти денної форми навчання можуть здобути військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу. ВНТУ має вісім навчальних корпусів, шість студентських гуртожитків, науково-технічну бібліотеку, спортивний комплекс, їдальню, спортивно-оздоровчий табір, культурно-мистецький і просвітницький центр, клуб. Усі іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку. При університеті є підготовче відділення, підготовчі курси, заочна фізико-математична школа.


14-16 КВІТНЯ

10

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА Україна, 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24 Тел. (05444) 23-427 Тел./факс (05444) 23-474 Е-mail: gnpuoffice@gmail.com http://new.gnpu.edu.ua/uk/

Рік заснування: 1874. Рівень акредитації: IV. Ректор університету: Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка – найстаріший педагогічний навчальний заклад України, у структурі якого функціонують 6 факультетів: дошкільної освіти, початкової освіти, технологічної і професійної освіти, природничої і фізико-математичної освіти, педагогіки і психології, філології та історії, 3 філії (м. Суми, м. Бар, м. Кременчук), Професійнопедагогічний коледж. 21 кафедра університету здійснюють підготовку фахівців за такими галузями знань: педагогічна освіта, гуманітарні, природничі, фізико-математичні, соціально-політичні науки, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. На базі ВНЗ відкрито: аспірантуру за спеціальностями: • 10.01.01 – Українська література; • 13.00.02 – Теорія та методика навчання (українська мова); • 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти; • 13.00.07 – Теорія і методика виховання; • 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія. докторантуру за спеціальностями: • 13.00.02 - Теорія та методика навчання (українська мова); • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти. Університет здійснює підготовку фахівців за 5 спеціальностями ОКР «Молодший спеціаліст», 16 напрямами бакалаврату, 14 спеціальностями ОКР «Спеціаліст», 14 спеціальностями магістрату. За всіма акредитованими спеціальностями проводиться перепідготовка фахівців, здійснюється підвищення кваліфікації, стажування. Університет має ліцензію з підготовки громадян до навчання у ВНЗ. Форми фінансування: • за рахунок коштів державного бюджету; • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Форми навчання: денна, заочна. Термін навчання: 4-5,5 років.


2016

11

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

Україна, 03049, Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19 (станція метро «ВОКЗАЛЬНА») Тел.: (044) 248-94-91, 591-51-89, 465-42-89 Е-mail: detut@detut.edu.ua www.detut.edu.ua Запрошуємо на навчання для здобуття освітнього ступеня Ліцензія МОН від 19.06.15 р. серія АЕ №636805. IV рівень акредитації. Бакалавра на базі повної загальної середньої освіти: економіка; фінанси, банківська справа та страхування; облік і оподаткування; менеджмент; маркетинг; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; транспортні технології (організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт); транспортні технології (організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт);залізничний транспорт (вагони і вагонне господарство); залізничний транспорт(локомотиви і локомотивне господарство); залізничний транспорт(залізничні споруди та колійне господарство) Форма навчання – денна, заочна; бюджет та контракт Вступні випробування - конкурс сертифікатів 2016 р. Бакалавра на базі ОC молодшого спеціаліста незалежно від напряму підготовки: економіка; фінанси, банківська справа та страхування; облік і оподаткування; менеджмент; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; транспортні технології (організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт); транспортні технології (організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт);залізничний транспорт (вагони і вагонне господарство); залізничний транспорт(локомотиви і локомотивне господарство); залізничний транспорт(залізничні споруди та колійне господарство. Форма навчання – денна, заочна; бюджет та контракт. Вступні випробування - екзамен з фаху; за іншим напрямом підготовки – додатковий екзамен. Спеціаліста на базі ОС бакалавра: фінанси, банківська справа та страхування; облік і оподаткування; економіка; менеджмент організацій і адміністрування(за видами економічної діяльності); електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; автоматика та автоматизація на транспорті; транспортні технології (організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт); залізничний транспорт (вагони та вагонне господарство); залізничний транспорт (локомотиви та локомотивне господарство); залізничний транспорт (залізничні споруди та колійне господарство).

Форма навчання – денна, заочна; бюджет та контракт. Вступні випробування - екзамен з фаху; за іншою спеціальністю – додатковий екзамен. Магістра на базі ОС бакалавра або спеціаліста: фінанси, банківська справа та страхування; облік і оподаткування; економіка; менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування(за видами економічної діяльності); менеджмент (транспортна логістика); менеджмент (бізнес-адміністрування); менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); публічне управління і адміністрування; автоматика та автоматизація на транспорті; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; транспортні технології (організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт); залізничний транспорт(вагони та вагонне господарство); залізничний транспорт(залізничні споруди та колійне господарство). Форма навчання – денна, заочна; бюджет та контракт. Вступні випробування - екзамен з фаху, екзамен з іноземної мови; за іншою спеціальністю – додатковий екзамен ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ Галузь знань - Математика та статика – Спеціальність: Прикладна математика Галузь знань - Автоматизація та приладобудування - Спеціальність: Метрологія та інформаційновимірювальна техніка Галузь знань - Інформаційні технології – Спеціальність: Комп'ютерна інженерія Галузь знань - Транспорт - Спеціальність: Транспортні технології (за видами); Залізничний транспорт Галузь знань - Гуманітарні науки - Спеціальність: Історія та археологія Галузь знань - Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: Економіка Галузь знань - Управління та адміністрування Спеціальність: Менеджмент; Маркетинг Порядок роботи відділу аспірантури та докторантури Прийом документів проводиться з 01.09.2016 р. по 25.10.2016 р.: - понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00, обідня перерва з 12:00 по 13:00, - субота, неділя-вихідний.


14-16 КВІТНЯ

12

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ Україна, 03150, МСП, Київ, вул. Антоновича, 180 Тел. для довідок: (044) 528-23-38, 529-42-04 Тел./факс (044) 529-43-92 E-mail: gntb@gntb.gov.ua www.gntb.gov.ua

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України). Ніколаєнко Леонід Іванович, директор. Заснована в березні 1935 р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, сучасну назву – 1992 р. Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-технічної літератури та документів, в т. ч. патентної, нормативно-технічної та промислової документації, авторефератів дисертацій, видань органів науково-технічної інформації; бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; організаційно-методична робота з мережею науково-технічних бібліотек; рекламноінформаційна діяльність; проведення тематичного патентного пошуку; надання фактографічної інформації про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та зарубіжні) та їхню продукцію; депонування наукових робіт; копіювання документів; надання послуг з використанням комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, сканування документів, зображень, електронна доставка документів та інше.

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ м. ВІННИЦЯ Україна, 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 Тел. контакт-центру: (0432) 50-89-48 E-mail: rector@donnu.edu.ua www.donnu.edu.ua Ліцензія МОН України АЕ № 636063 від 10.03.2015 р. • К ласичний університет найвищого ІV рівня акредитації. • Поєднання кращих освітніх традицій з інноваційними методами навчання. • Фундаментальна підготовка фахівців природничого, гуманітарного, економічного та юридичного профілів. • Рівень освіти, визнаний рейтингом кращих університетів світу QS World University Rankings 2014/2015. Факультети: математики та інформаційних технологій, фізико-технічний, хімічний, біологічний, філологічний, іноземних мов, історичний, економічний, юридичний. Набір на навчання здійснюється: • на основі повної загальної середньої освіти; • на основі ОКР «Молодший спеціаліст»; • для здобуття ступеня освіти «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»; • для здобуття другої вищої освіти; • у порядку переведення і поновлення.


14-16 КВІТНЯ

14

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В (ст. м. “Святошин”) Тел.: (044) 537-35-00, 450-64-90 Факс (044) 452-35-68 Е-mail: admission@e-u.in.ua www.e-u.in.ua

Рік заснування – 1991. Рівень акредитації – IV. Ліцензія АЕ № 636134 від 15.04.2015 року. У структурі Європейського університету працюють: факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; інститут шоу-бізнесу; Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; Міжнародний освітньо-підготовчий центр, а також філії по всій Україні. У Європейському університеті здійснюється навчання за такими спеціальностями: Факультет інформаційних систем і технологій: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Інженерія програмного забезпечення; Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Системний аналіз. Факультет економіки та менеджменту: Фінанси, банківська справа та страхування; Облік і оподаткування; Економіка; Маркетинг; Менеджмент; Екологія; Філософія. Факультет безпеки підприємств: Кібербезпека; Менеджмент (спеціалізація: безпека підприємств). Юридичний факультет: Право. Інститут шоу-бізнесу: Хореографія; Музичне мистецтво. Випускники університету отримують диплом державного зразка та диплом Європейського університету. В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школа-дитячий садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж; університет: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура; докторантура; спеціалізована Рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій. За 25 років існування Європейський університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України, свідченням цього є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, так у 2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю “Визнання досконалості в Європі” та нагороду лауреата 10-го Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. – переможець конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 2007 р. став лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів, 2011 рік – нагороджений срібною медаллю у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі». Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!


2016

15

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26 Тел. (061) 224-64-69 Тел. приймальної комісії: (061) 233-01-49, 233-65-55 Факс: (061) 233-60-07 E-mail: zsmu@zsmu.zp.ua www.zsmu.edu.ua Запорізький державний медичний університет – сучасний, багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з правом автономного управління. В університеті навчається близько 8500 студентів. За кадровим складом університет входить в трійку кращих державних медичних навчальних закладів України. Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю 719 осіб, з яких 115 – доктори наук, професори та 440 – доценти, кандидати наук. В структурі університету 8 факультетів: 1-3 медичний (спеціальності лікувальна справа, педіатрія, стоматологія, лабораторна діагностика), два фармацевтичних факультети (денної та заочної форми навчання за спеціальностями фармація та технології парфумерно-косметичних засобів), міжнародний факультет, факультет післядипломної освіти та підготовчий факультет для іноземних громадян; 60 кафедр, медичний коледж, науково-навчальний медичний центр "Університетська клініка". Університет співпрацює з визнаним мовним центром Каплан-коледж (Ванкувер, Канада) з удосконалення англійської мови у он-лайн режимі, а також виконує договори в сфері освіти з Кіровською державною медичною академією, Казахстанським державним університетом ім. Марата Оспанова, Андижанським державним медичним інститутом (Узбекистан), Державним університетом Акакія Церетелі (Грузія), університетом Давіда Твілдіані (Грузія), Вроцлавським медичним університетом (Польща), університетом Палацького (Оломоуц,Чехія), університетом Нікосії (Кіпр). Запорізький державний медичний університет відомий в Україні та світі: першою в Україні трансплантацією серця і печінки (академік НАН України, проф. О.С. Никоненко); першим вітчизняним ендопротезом колінного суглоба «Мотор Сич ЭПК-1»; низкою вітчизняних оригінальних лікарських препаратів («Тіотріазолін», «Тіоцетам», «Тіодарон», «Левотил», «Аміотрил», «Індотрил», «Карбатрил» (Заслужений діяч науки і техніки України, проф. І.А. Мазур); сучасними технологіями дистанційного навчання абітурієнтів та дистанційно-очного підвищення кваліфікації лікарів, провізорів та викладачів медичних і фармацевтичних установ України; науково-практичні журнали ЗДМУ "Запорожский медицинский журнал", "Патологія" та "Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики" включені в міжнародні наукометричні бази, репозитарії, електронні бібліотеки США, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії, Польщі, Росії, Індії, Марокко.


14-16 КВІТНЯ

16

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 Тел. (03422) 4-22-64 Факс: (03422) 4-21-39 E-mail: admin@nung.edu.ua www.nung.edu.ua

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу акредитований за IV (найвищим) рівнем, ліцензія - серія АЕ № 458519 від 08.07.2014 р. на право надання освітніх послуг, пов'язаних з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в т.ч. для іноземних громадян). Університет входить у сімку ВНЗ України, які мають у своєму штаті академіків Національної академії наук України, освітня та наукова роботи в університеті сертифіковані в системі УкрСЕПРО за ДСТУ ISO 9001:2009 та відповідають вимогам національних і міжнародних стандартів що підтверджено сертифікатами на систему управління якістю відповідно №UA2.047.09517-15 від 31.12.2015 р., №UA2.047.09380-15 від 13.11.2015 р. У 9 інститутах навчаються понад 10 тис. студентів. В університеті також є кафедра військової підготовки, яка готує кадрових офіцерів служби пального для Збройних Сил України, факультет довузівської підготовки, інститут післядипломної освіти, центр навчання іноземних студентів та 3 коледжі, які готують молодших спеціалістів за радіотехнічними, електротехнічними та економічними спеціальностями. Університет має міжнародну акредитацію та право на сертифікацію фахівців-буровиків за напрямом “Контроль стану свердловин. Керування свердловиною під час флюїдопроявів” згідно з вимогами найавторитетнішої за профілем організації - Міжнародного Форуму Свердловинного Контролю (International Well Control Forum - IWCF). Університет внесено до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. В його складі функціонують науково-виробничі підрозділи: НДІ нафтогазової енергетики і екології, Нафтогазовий науково-технологічний парк, Орган сертифікації продукції нафтогазового машинобудування, Технічний комітет стандартизації ТК-146, відділ підготовки фахівців високої кваліфікації тощо. Матеріально-технічна база: 12 навчальних корпусів з 120 аудиторіями, 26 спеціалізованих кабінетів, 142 навчальні лабораторії, 32 комп’ютерних класи, понад 1200 комп’ютерних робочих місць, котрі підключені до Інтернету, Науково-технічна бібліотека, що містить 1,3 млн. примірників, 7 гуртожитків, великий спорткомплекс, Інноваційно-виставковий комплекс з демонстраційним залом і музеєм університету, санаторій-профілакторій, бази відпочинку, унікальний Геологічний музей, який має статус Національного надбання. Професорсько-викладацький склад: на 56 кафедрах здійснюють навчальний процес майже 800 викладачів, з яких 104 - доктори наук, професори: 455 - кандидати наук, доценти. Форми навчання: очна, заочна (дистанційна) та екстернат. Навчання здійснюється за держзамовленням та на контрактній основі. Детальнішу інформацію про вступ до університету можна дізнатись в Приймальній комісії: тел.: +38(03422) 4-22-18 або http://nung.edu.ua/department/приймальна-комісія


2016

17

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО Україна, 04071, Київ, вул. Кирилівська, 9 (вул. Фрунзе) Тел. приймальної комісії: (044) 463-74-70, 044) 482-51-38 E-mail: academy@maritime.kiev.ua www.maritime.kiev.ua

Ліцензія МОНУ АЕ № 636852 від 19.06.2015 р. Нвчальний заклад I-ІV рівнів акредитації. До складу академії входять 9 відокремлених структурних підрозділів, що розташовані в різних регіонах України. У м.Києві знаходяться: • Інститут водного транспорту до складу якого входить факультети: судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті – Спеціальність: Річковий та морський транспорт (судноводіння, експлуатація суднових енергетичних установок, експлуатація електрообладнання та автоматики суден). • Інститут управління, права та технологій до складу якого входять факультети: управління і технологій; юридичний - Спеціальності: Транспортні технології (за видами транспорту); Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Облік і оподаткування; Маркетинг; Менеджмент (менеджмент організацій, логістика, менеджмент туристичного бізнесу); Інженерія програмного забезпечення; Комп`ютерні науки та інформаційні технології; Право. Форми навчання: денна, заочна. Академія надає можливість: • Навчання на ВІЙСЬКОВІЙ кафедрі • Навчання за державним замовленням або контрактом • Проживання іногородніх студентів у ГУРТОЖИТКАХ • Отримання ОКР «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» • Навчання в АСПІРАНТУРІ • ПАРАЛЕЛЬНОГО навчання • Навчання ІНОЗЕМНИХ громадян • Підготовки фахівців за СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» • Отримання ДРУГОЇ вищої освіти.


14-16 КВІТНЯ

18

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ Україна, 01015, Київ, вул. Лаврська, 15 Тел. (044) 255- 12- 06, Факс (044) 255- 12- 60 E-mail: Staff@kdais.kiev.ua Офіційний сайт Київської духовної академії: http://kdais.kiev.ua

Рік відродження семінарії – 1989 р.; Рік відродження академії – 1992 р. Київська духовна академія є вищим навчальним закладом Української Православної Церкви, який готує богословів та кандидатів для прийняття священного сану. В Академії вивчаються богословські дисципліни (такі як Святе Письмо Старого та Нового Завіту, догматичне богослов’я, історія християнської Церкви) та інші (філософія, історія України, педагогіка, психологія, сучасні і стародавні мови та ін.). Всі дисципліни розділяються на наступні кафедри: • Кафедра біблеїстики; • Кафедра богослов’я; • Кафедра церковної історії; • Кафедра церковно-практичних дисциплін. Наукова праця викладачів КДА представлена в офіційному друкованому виданні «Труди Київської духовної академії», а також виданнями власних наукових досліджень. З 2008 року Академія видає студентський журнал «Академічний Літописець», в якому кожен студент має можливість опублікувати свій творчий доробок. Зарахування до Київської духовної академії відбуватиметься за результатами ЗНО (сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти) та результатами внутрішніх іспитів.

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНИЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ” Україна, 03150, Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 ст. метро „Олімпійська” („Республіканський стадіон”) тел. приймальної комісії: (044 ) 287-52-90 тел. підготовчих курсів: (044) 287-37-86, тел./факс: (044) 287-02-17 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9 - 11 класів за спеціальностями: • Правознавство – 3 р. 10 міс., ( 2р. 10 міс.) • Фінанси і кредит – 3 р., (2 роки) • Видавнича справа та редагування – 4 р., (3 роки)


2016

19

Студенти, які вступили на базі 9 класу отримують атестат про повну загальну середню освіту. Випускники Коледжу зараховуються за співбесідою до Університету сучасних знань на ІІІ курс Приходьте навчатись до Університету сучасних знань та коледжу і Ви гарантовано отримаєте якісну вищу освіту за найкращими методиками та прийнятними цінами!

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” Україна, 02090, Київ, вул. Харківське шосе, 15 Тел.: (044) 559-37-00, 296-58-50, 296-76-40 E-mail: kmtk_admin@ukr.net www.kmtk.org.ua

Рівень акредитації: І. Форма власності: державна. Ліцензія: Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636382 від 16.06.2015 р. ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ (на основі базової загальної середньої освіти – 9 класів): Зварювальне виробництво; Обслуговування та ремонт устаткування зварювального виробництва; Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств; Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; Діловодство; Соціальна робота; Організація виробництва; Оціночна діяльність. ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ (на основі повної загальної середньої освіти – 11 класів) прийом студентів на поповнення до груп попереднього набору: Зварювальне виробництво; Обслуговування та ремонт устаткування зварювального виробництва; Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств; Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; Діловодство; Соціальна робота; Організація виробництва; Оціночна діяльність; Зварювальне виробництво (на основі освітньокваліфікаційного рівня кваліфікований робітник). ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ (на основі повної загальної середньої освіти – 11 класів): Зварювальне виробництво; Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств; Діловодство; Соціальна робота; Зварювальне виробництво (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник). ІНОГОРОДНІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКОМ. Студенти, після закінчення коледжу, можуть продовжити навчання у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Університеті сучасних знань, Національному університеті культури та мистецтв України, Національному Авіаційному університеті, Національному університеті харчових технологій, Державному економіко-технологічному університеті транспорту, Тернопільському державному університеті ім. І.Пулюя, Національній академії статистики, обліку і аудиту, Інституті соціально-культурних комунікацій і менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та ін. У коледжі студенти мають можливість займатися у спортивних секціях, гуртках, виявляти таланти у художній самодіяльності. У коледжі діють підготовчі курси з української мови та математики. Дні відкритих дверей: 31 березня 2016 р.


14-16 КВІТНЯ

20

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 03179, Київ, вул. Львівська, 49 Тел: (044) 450-06-31, 424-86-18 Е-mаіІ: info@kymu.edu.ua www.kymu.edu.ua

Рік заснування – 1994, IV рівень акредитації. Ліцензія АЕ № 527275 від 01.10.2014 р. Освітньо-кваліфікаційні рівні: БАКАЛАВР, МАГІСТР. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ; МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ; ПОЛІТОЛОГІЯ; ТУРИЗМ; КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ; ФІЛОЛОГІЯ ( ПЕРЕКЛАД); ПСИХОЛОГІЯ; ПРАВО; СЕРЕДНЯ ОСВІТА; НАУКИ ПРО ОСВІТУ; МЕНЕДЖМЕНТ; ЕКОНОМІКА; ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ; ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ; ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ; ФАРМАЦІЯ; БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ; АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ; ЖУРНАЛІСТИКА; АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО; СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст): право; журналістика; економіка; туризм; фармація; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; сценічне мистецтво; будівництво та цивільна інженерія. ЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Навчання (5-11 класи) за напрямами: філологічний, суспільно-гуманітарний, технологічний, художньо-естетичний, медико-біологічний. АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА, ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА, ГУРТОЖИТОК. УНІВЕРСИТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТУДЕНТІВ БАЗАМИ ПРАКТИКИ ВИВЧАЮТЬ 24 ІНОЗЕМНІ МОВИ (ВКЛЮЧАЮЧИ МОВИ СХОДУ), РОБОЧІ МОВИ - УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА. Форми навчання: денна, заочна. Термін навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 2, 3 роки.


2016

21

КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРАЦІ Україна, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51Б Тел./Факс: (044) 288-10-02 http://kmcp.kiev.ua/ http://vk.com/kmcp.kiev https://www.facebook.com/KmcpKiev https://twitter.com/KievKmcp Київський молодіжний центр праці (КМЦП) створений 1993 року. Це державна структура, що знаходиться в підпорядкуванні Київської міської державної адміністрації. Головним завданням Київського молодіжного центру праці є надання різноманітної допомоги з питань тимчасового та повного працевлаштування, перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді, координація та розвиток міжнародних молодіжних програм, підтримка підприємницьких та громадських ініціатив молодих людей, активізації міжнародного молодіжного та студентського обмінів тощо. Основні напрямки роботи КМЦП: • працевлаштування молоді в Україні за допомогою Молодіжної біржі праці, яка пропонує різноманітні послуги щодо постійної та тимчасової зайнятості молоді, надає їй правову та психологічну допомогу з питань працевлаштування; • підтримка підприємницької ініціативи молоді, шляхом надання консультацій з бізнес-планування та іншої сервісної підтримки молодих підприємців. • Завдання, які ставить перед собою Київський молодіжний центр праці: • створення умов для успішної реалізації молодіжної політики та повноцінної соціалізації особистості молодої людини; • забезпечення якісно нового рівня оперативного інформування молоді щодо можливостей тимчасового та сезонного працевлаштування; • сприяння розвитку та підтримка соціально корисних ініціатив молоді, студентів та молодіжних громадських організацій; • повноцінне консультативне, інформаційне, методичне та кадрове забезпечення працевлаштування молоді міста; • створення та організація діяльності студентських консультаційних центрів; • підготовка залучених спеціалістів та молоді на громадських засадах для роботи з молоддю, що потребують тимчасового працевлаштування.


14-16 КВІТНЯ

22

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 60 Тел. (044) 239-33-33 Факс (044) 239-33-88 E-mail: office.chief@univ.net.ua www.univ.kiev.ua

Рік заснування - 1834 р. Рівень акредитації – IV. Ректор – Леонід Васильович Губерський, академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, доктор філософських наук, професор. Структура: в університеті функціонує 8 навчальних інститутів (філології, геології, військовий, міжнародних відносин, журналістики, високих технологій, післядипломної освіти, управління державної охорони України), 13 факультетів (географічний; економічний; історичний; механікоматематичний; радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; кібернетики; психології; соціології; факультет інформаційних технологій; фізичний; філософський; хімічний; юридичний), 1 Навчальнонауковий центр «Інститут біології», 2 коледжі (геологорозвідувальних технологій та оптикомеханічний), Український фізико-математичний ліцей, 197 кафедр, на яких навчається понад 25 тисяч студентів. Професорсько-викладацький склад університету 580 професорів, докторів наук, із них більше 60 академіків і член-кореспондентів Національних академій наук України та більш як 1560 доцентів, кандидатів наук. Київський університет готує фахівців за наступними напрямами: філософія; історія; американістика та європейські студії; сходознавство; історія України, етнологія та джерелознавство; історія мистецтв; східноєвропейські історичні студії; археологія та преісторія; філологія; соціологія; соціальні технології; психологія; політологія; міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація; міжнародний бізнес; країнознавство; журналістика та соціальна комунікація; реклама та зв’язки з громадськістю; видавнича діяльність і медіа редагування; медіапродюсування; кіно- та телемистецтво; економічна теорія та економічна політика; економічна кібернетика; міжнародна економіка; економіка підприємства; екологічне підприємництво, торгівля та логістика; фінанси і кредит; облік і аудит; маркетинг; менеджмент організацій; хімія; біологія; геологія; геоінформаційні системи та технології; географія; гідрометеорологія; математика; механіка; фізика; прикладна фізика та наноматеріали; прикладна математика; інформатика; системний аналіз; комп’ютерні науки; прикладі інформаційні системи; безпека інформаційних і комунікаційних систем; управління інформаційною безпекою; мережеві та інтернет-технології; комп’ютерна інженерія; програмна інженерія; інженерія програмного забезпечення; телекомунікації та радіотехніка; оптотехніка; астрономія; геодезія, картографія та землеустрій; соціальна робота; туризм; соціальна педагогіка; культурологія; релігієзнавство; право; статистика; екологія; біотехнологія; садове-паркове господарство; лабораторна діагностика. Форми навчання: денна, заочна. Діє аспірантура і докторантура. Міжнародні зв’язки: на сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 214 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 57 країн світу.


2016

23

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА Контактна інформація для вступників (Приймальна комісія) Україна, Київ, вул. М.Тимошенка, 13-Б, к. 116 Тел. (044) 428-34-07 E-mail: abiturient@kubg.edu.ua kubg.edu.ua

Освіта – сутність часу! Форма власності: університет належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Рік заснування: літопис університету ведеться з 16 березня 1874 р., коли було відкрито перші педагогічні курси удосконалення вчителів початкових народних училищ Київського навчального округу. Ректор: Віктор Олександрович Огнев'юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Київський університет імені Бориса Грінченка сьогодні – успішний навчальний заклад, який впевнено посів своє місце у топ-десятці найкращих українських вишів! Наш університет пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами. Місія Університету – сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству. Структура: в університеті функціонує 10 навчальних інститутів і факультетів (Інститут людини, Інститут філології, Інститут журналістики, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут післядипломної педагогічної освіти, Факультет права та міжнародних відносин, Факультет інформаційних технологій та управління, Історико-філософський факультет, Факультет здоров’я, фізичної культури і спорту) та Університетський коледж, що здійснюють підготовку за 45 спеціальностями. Ми розуміємо важливість інвестицій у майбутніх професіоналів, адже це – запорука успішного суспільства. Саме тому якісна підготовка, інноваційні навчальні програми та дослідження високого рівня є нашими пріоритетами. Університет має 5 корпусів загальною площею 43,3 тис м2 та розвинуту інфраструктуру: сучасну бібліотеку з філіями в корпусах; спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами; понад 80 SMART – аудиторій; сучасні комп’ютерні аудиторії; Wi-Fi зони; системи відеоконференцій; актові зали; телестудію та прес-центр; ювелірну та гончарну майстерні. Одним з найважливіших напрямків діяльності університету є його інтернаціоналізація. Університет є підписантом Великої Хартії університетів (м. Болонья, Італія); членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів. В університеті активно розвиваються академічні обміни, мобільність науковців та студентів; гостьові лекції професорів закордонних університетів та представників міжнародних організацій. Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Форми навчання: денна, заочна з використанням дистанційних технологій. Навчання: за бюджетом і на контрактній основі. Діє аспірантура й докторантура. В Університеті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів.


14-16 КВІТНЯ

24

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ Україна, 03142, Київ, вул. Доброхотова , 7-А Тел. (044) 424-33-35, 424-13-79, 235-63-65, 452-28-64 E-mail: kul@kul.kiev.ua www.kul.kiev.ua

Ліцензія МОН України Серія АЕ 527455 від 11.11.2014 р. Київський університет права НАН України – це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації – єдиний навчально-науковий комплекс у системі Національної академії наук України, що здійснює підготовку фахівців у галузі права та міжнародних відносин за напрямами підготовки «Право» і «Міжнародне право» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра. Крім того, Університет має право здійснювати: • підготовку іноземців за ліцензованими напрямами підготовки; • підготовку до вступу у вищі навчальні заклади. Студенти, які виконали освітньо-професійну програму підготовки бакалавра (4 роки) і склали державні іспити, отримують диплом бакалавра. Із урахуванням навчального рейтингу вони продовжують навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра. Аспірантура Київського університету права НАН України готує науковців в галузі юридичних наук. Студенти Університету можуть обрати наступні спеціалізації: • «Цивільне і трудове право», • «Суд. Прокуратура. Адвокатура», • «Господарсько-правова», • «Інтелектуальна власність» • «Міжнародне та європейське право». Індивідуалізація навчання виявляється в різноманітності циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу та самостійного вибору студента. Університет гідно виконує своє призначення і виправдовує довіру НАН України, надії наших студентів і батьків, а також майбутніх роботодавців. Ми тісно співпрацюємо з Генеральною прокуратурою України, Державною судовою адміністрацією України, Вищим господарським судом України, Міністерством юстиції України, Київською обласною державною адміністрацією України, Інститутом законодавства Верховної ради України, місцевими державними адміністраціями, юридичними кампаніями, де проходять практику наші студенти. Випускники отримують необхідний рівень фахових правових знань, чітко аналізують сучасні політичні, соціальні та економічні проблеми розвитку суспільства і визначають власну життєву позицію. Вони адаптовані до громадського життя та конкурентоспроможні на ринку праці. Після повного курсу навчання фахівець з права може обіймати посади: судді; прокурора; адвоката; нотаріуса; слідчого; експерта; юрисконсульта тощо. У Київському університеті права НАН України створено бездоганні умови для навчання: обладнані сучасні навчальні аудиторії; науково-криміналістична лабораторія; наукова бібліотека; два атріуми, оснащені новітньою апаратурою; комп’ютерні класи, в яких студенти мають змогу використовувати сучасні світові програми; тренажерний зал; спортивний майданчик «НІ-jump» тощо.


2016

25

УНІВЕРСИТЕТ «КРОК» Україна, 03113, Київ, вул. Лагерна, 30–32 Тел. (044) 455-57-07, Факс: (044) 455-57-57 E-mail: krok@krok.edu.ua www.krok.edu.ua

Ліцензія МОНУ серія АЕ № 636460 від 10.06.2015 р. Університет «КРОК» надає вищу освіту в галузях економіки, права, психології, туризму, менеджменту, комп’ютерних наук, міжнародних відносин. На базі всіх спеціальностей розроблено актуальні спеціалізації. До складу «КРОКу» входять три факультети, Інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Інститут післядипломної освіти, Інститут менеджменту безпеки, Бізнесшкола, Коледж, а також Інститут управління природними ресурсами та Коледж у м. Коломия. Працюють аспірантура, докторантура, чотири Спеціалізовані вчені ради. Діють підготовчі курси до складання ЗНО та ДПА.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В.Великого, 1 Тел.: (032) 22-42-503, Факс (032) 22-42-919 E-mail: nauka_lnau@ukr.net www.lnau.lviv.ua Рік заснування – 1856 р. Ректор – академік НААНУ Снітинський В. В. Факультети: агротехнологій та екології, економічний, механіки та енергетики, землевпорядний, будівництва та архітектури. В структурі університету – Навчально-науковому інституті заочної і післядипломної освіти; науково-дослідний сектор та 9 лабораторій; відділ координації наукових досліджень; видавничо-редакційний відділ; студентське проектно-технологічне бюро; Новаційний центр; патентно-ліцензійний сектор; Навчально-науковий інститут картоплі; Навчально-науковий інститут агрохімії; Навчально-науковий інститут геодезії та землеустрою; Навчально-науковий інститут економіки АПК; Навчально-науковий інженерно-технологічний інститут; Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва; Навчально-науково-дослідний центр. Напрями підготовки: «Економіка», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Міжнародні економічні відносини», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Екологія», «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування», «Геодезія та землеустрій».


14-16 КВІТНЯ

26

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА» Україна, 79021, Львів, Кульпарківська, 99 Тел.: (032) 292-78-50, 292-87-08, 237-54-27 Е-mail: business_law@ukr.net www.lubp.com.ua

Ліцензія: МОН України АЕ №458754 від 05.08.2014 р. Рівень акредитації: ІІІ – IV. Львівський університет бізнесу та права засновано у 2003 році. Університет є одним з провідних приватних освітніх закладів Львівщини з підготовки висококваліфікованих кадрів для економічної галузі, юриспруденції, міжнародних відносин, журналістики. Студенти забезпечуються гуртожитком, є можливість пройти військову кафедру, курси водія. Випускники одержують диплом державного зразка. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. ФОРМИ НАВЧАННЯ: денна, заочна. НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: право, міжнародне право, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні стадії, журналістика. АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА: • 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; • 12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура; • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Під час навчання в аспірантурі надається змога здачі в університеті кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та зі спеціальності. До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА: право, фінанси, банківська справа та страхування, комп'ютерна інженерія. Підготовка фахівців за кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, на базі 9 та 11 класів. Випускники коледжу зараховуються на 3 курс університету за результатами тестування.


2016

27

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 Тел.: (044) 490-95-05, 494-47-47 Е-mail: iapm@iapm.edu.ua www.maup.com.ua

Ліцензії МОН України АЕ № 458585 від 28.07.2014 р., АЕ № 270527 від 05.06.2013 р. МАУП – найбільший економіко-гуманітарний ВНЗ України. Здійснює підготовку та перепідготовку фахівців за 17 спеціальностями та 93 спеціалізаціями з 8 галузей знань. Спеціальності: менеджмент, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, маркетинг, право, правоохоронна діяльність, соціологія, психологія, політологія, соціальна робота, філологія, туризм, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, публічне управління та адміністрування. Академія ліцензована та акредитована МОН України за найвищим IV рівнем з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка. Форми навчання: денна, заочна (в т.ч. дистанційна - з використанням Інтернет та мультимедійних технологій). У структурі МАУП: Навчально-виховний комплекс «Престиж», Технікум, Коледж, Підготовче відділення, Інститути, Аспірантура, Докторантура, МВА, Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр, а також інститути та філії по всій Україні та за кордоном. За результатами Рейтингу “Софія Київська” МАУП визнано кращою в номінаціях: «недержавні» та «управлінські ВНЗ України», нагороджено Дипломом Всенародного конкурсу «Бренд року-2004» (номінація «Народне визнання»). Лауреат Всеукраїнського галузевого рейтингу «Кращі підприємства України» у номінації «освіта» (2011р.). У 2012 році - нагорода Загальнонаціонального проекту «Флагмани освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України. У червні 2014 року МАУП отримала премію European Awards for Best Practices-2014 за високу якість освіти у ВНЗ від Європейського товариства дослідження якості ESQR.


14-16 КВІТНЯ

28

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» Україна, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 8 Тел. приймальні начальника: (048) 725-15-74 Факс: (048) 729-36-98 Тел. приймальної комісії: (048) 729-47-47 Тел. заочного відділення: (048) 734-21-60 E-mail: onmu.marinesko@gmail.com; omu@ukr.net http://marinesko.org.ua

Рік заснування – 1898 р. Навчальний заклад І рівня акредитації. Ліцензія: AE № 636118 від 15.04.15 р. Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст. Акредитовані спеціальності: • Судноводіння на морських шляхах • Експлуатація суднових енергетичних установок • Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті • Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції по підготовці й дипломуванню моряків і несенню вахти. Матеріально-технічна база училища: Навчальний корпус, сучасно обладнанні кабінети і лабораторії, майстерні, екіпаж (гуртожиток), водна станція, комп’ютерні класи з інтернетом та локальною мережею, тренажери на судноводійному та судномеханічному відділеннях за спеціальностями, механічні майстерні спортивна зала, бібліотека, їдальня, буфет, клуб, музей. Морехідне училище імені І. О. Маринеска НУ «ОМА» один із найстаріших навчальних закладів України, якому у липні 2015 року виповнилось 117 років. За час існування училище підготувало 70000 фахівців для морської галузі. У 2000 році училище було занесене до міжнародного реєстру морських навчальних закладів світу (довідник ІМО), у 2005 році відбулась сертифікація училища за системою якості ISO 9001-2000 компанією Bureau Veritas Certification; 2011р., 2015 р. – ресертифікація за системою якості ISO 9001-2008. У 2008 році училище увійшло до складу Одеської національної морської академії. За термін навчання курсанти проходять ряд навчальних і виробничих практик у майстерні училища, морських портах, судноремонтних заводах, суднах морського флоту. Училище забезпечує підготовку отримання необхідних документів для роботи на суднах дальнього плавання. До училища приймаються юнаки та дівчата на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО з української мови та літератури (обов’язково) та математики або фізики (на вибір). Форма навчання: денна, заочна.


2016

29

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Е-mail: info@naps.gov.ua www.naps.gov.ua Національна академія педагогічних наук України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992р. № 124 як Академія педагогічних наук України (АПН України). Ураховуючи провідну роль Академії у забезпеченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки та психології, значний внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259 АПН України надано статус національної. Президентом Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських наук, професор; академік Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря, доктор педагогічних наук, професор; академік Андрій Миколайович Гуржій – віце-президент, доктор технічних наук, професор. Члени НАПН України об'єднані в п'ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академік-секретар Ольга Василівна Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор); загальної середньої освіти (академік-секретар Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор); вищої освіти (академіксекретар Микола Борисович Євтух, доктор педагогічних наук, професор). У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-техніч¬ної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України. Наукові дослідження здійснюють 1066 осіб, які працюють у штаті підвідомчих установ Академії. У складі НАПН України 58 дійсних членів, 84 члена-кореспондента, 38 іноземних членів і 9 почесних академіків. В інститутах і наукових центрах НАПН України працюють на штатних посадах 180 докторів наук і 428 кандидатів наук. Наукові співробітники підвідомчих установ Академії виконують 123 дослідження за 31 науковим напрямом. Діяльність Національної академії педагогічних наук України зосереджена на теоретико-методологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи освіти, психолого-педагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції. Розробляється нормативний і навчальнометодичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створюються і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях,

інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання. За результатами наукових досліджень члени Академії та науковці її підвідомчих установ лише у 2015 році підготували більше 3 тис. праць, зокрема наукової продукції (монографії, концепції, збірники наукових праць) – 65, науково-виробничої (посібники, методичні рекомендації) – 77, навчальної (навчальні, методичні посібники, підручники, навчальні програми тощо) – 33, довідкової – 9; ученими НАПН України організовано та проведено 170 масових науково-практичних заходів. Основними періодичним виданнями НАПН України є «Педагогічна газета» і науково-теоретичний та інформаційний журнал «Педагогіка і психологія». Загалом Академія та її підвідомчі установи є засновниками та співзасновниками 58 періодичних видань, у тому числі 52 друкованих (із них – 22 наукові журнали) і шести електронних наукових видань. Понад 60 % найменувань є науковими фаховими виданнями у галузі педагогічних, психологічних і філософських наук. Серед наукової періодики НАПН України: «Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України», «Проблеми сучасного підручника», «Порівняльно-педагогічні студії», «Актуальні проблеми психології», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Професійно-технічна освіта», «Мистецтво та освіта», «Наукові студії із соціальної та політичної психології», «Вища освіта України», «Філософія освіти», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», «Вісник післядипломної освіти», «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Наука і освіта» та ін. В Академії створена цілісна система підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура функціонує в 12 підвідомчих установах за десятьма (з десяти) спеціальностями педагогічних, дев'ятьма (з одинадцяти) психологічних, трьома (з чотирнадцяти) філософських, однією (з одинадцяти) спеціальністю економічних наук – усього за 23 спеціальностями. Докторантура діє у десяти інститутах за десятьма спеціальностями педагогічних, вісьмома – психологічних, двома – філософських наук (усього 20 спеціальностей). У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації беруть участь сімнадцять спеціалізованих учених рад, що діють у десяти підвідомчих установах Академії. При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні. У 2015 році Міжвідомча рада розглянула та затвердила понад 1153 теми докторських і кандидатських дисертаційних досліджень з педагогічних і психологічних наук. Освітня діяльність Академії здійснюється через підготовку фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. НАПН України співпрацює з науковими установами, начальними закладами зарубіжних країн і міжнародними фондами та організаціями (ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, Рада Європи, Європейський фонд підготовки, Американські ради з міжнародної освіти, Британська рада та ін.), що сприяє інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню педагогічної і психологічної наук.


14-16 КВІТНЯ

30

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ (НАСОА) Україна, 04107, Київ, вул. Підгірна, 1 Тел. приймальної комісії: (044) 484-47-78 Тел. відділу профорієнтаційної роботи: (044) 484-47-73 E-mail: pr_com@nasoa.edu.ua www.nasoa.edu.ua

СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ЕКОНОМІКА • ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА ТА АНАЛІТИКА • ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ • ОБЛІК, АУДИТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ • ФІНАНСИ • БАНКІВСЬКА СПРАВА • МЕНЕДЖМЕНТ • МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна. Ліцензія МОНУ – АЕ № 527454 від 05.11.2014 Академія має ліценцію на підготовку іноземних студентів. НАСОА – сучасний та успішний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації економічного спрямування, який здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр. Академія надає можливість отримати другу вищу освіту за спеціальностями: “Облік, аудит і оподаткування”, “Офіційна статистика”, “Статистика та бізнес аналітика” У докторантурі та аспірантурі Академії здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. В Академії функціонує спеціалізована Вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук зі спеціальностей: “Статистика”, “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. В Академії функціонує Національний центр обліку та аудиту, у якому проходять підготовку фахівці для отримання сертифікатів аудитора, а також перепідготовку і підвищення кваліфікації аудитори з усієї України. Зважаючи на потребу ринку праці в економістах-аналітиках та враховуючи пріоритетність для Академії спеціальності «Прикладна статистика та аналітика» як базового професійного спрямування, першокурсникам денної форми навчання пільгова вартість в 2016 – 2017 н.р. становитиме 900 грн. на рік.


ІНСТИТУТ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Національний авіаційний університет (НАУ) – ВНЗ IV рівня акредитації державної форми власності, провідний в Україні з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бакалаврів, спеціалістів, магістрів. НАУ є потужним авіаційним ВНЗ, знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами. За майже 85-річну історію своєї діяльності університет підготував понад 200 тис. фахівців для багатьох галузей економіки нашої держави, а також десятки тисяч фахівців для 160 країн світу. Серед випускників університету – відомі науковці, педагоги, військові, виробничники, керівники різноманітних підприємств, організацій та установ. Навчання в університеті здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого 20 академіків та член-кореспондентів НАН України, 165 докторів наук, професорів і понад 697 кандидатів наук, доцентів. Серед викладачів – 80 заслужених діячів науки і техніки та лауреатів державних премій. До складу університету входять:

12 інститутів, 7 коледжів, 3 ліцеї, Центр повітряного та космічного права, європейські регіональні центри Міжнародної організації цивільної авіації. У всіх структурних підрозділах університету навчаються понад 50 тисяч студентів та слухачів. Серед них – 1200 іноземних громадян із 49 країн світу. Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) входить до складу навчально-наукового комплексу НАУ та проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою учнів 10–11 класів до вступу у ВНЗ та до ЗНО на підготовчих курсах з навчальних дисциплін: українська мова та література, математика, фізика, історія України, англійська мова, географія, хімія, біологія, рисунок та композиція, основи журналістики. До послуг учнів існують різноманітні форми навчання: денна, вечірня, суботня, заочна (у дні шкільних канікул). Організовано роботу підготовчих курсів в м. Києві та у регіонах України. Термін навчання: 8 місяців (01.10.–30.06.); 4 місяці (01.02.–30.06.)

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, З ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО НАУ:

дизайн; інформаційна, бібліотечна та архівна справа; філологія (англійська мова); економіка (+); психологія; соціологія; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; міжнародні економічні відносини; журналістика; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент (+); маркетинг (+); підприємництво, торгівля та біржова діяльність (+); право; міжнародне право; екологія (+); прикладна фізика та наноматеріали*; прикладна математика*; інженерія програмного забезпечення*(+); комп’ютерні науки та інформаційні технології*; комп’ютерна інженерія*(+); кібербезпека*(+); авіаційна та ракетнокосмічна техніка*(+); електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*; енергетичне машинобудування*(+); автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*(+); метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка*; мікро- та наносистемна техніка*; хімічні технології та інженерія*(+); біотехнології та біоінженерія*; біомедична інженерія*; електроніка*(+); телекомунікації та радіотехніка*(+); авіоніка*(+); видавництво та поліграфія*; архітектура та містобудування; будівництво та цивільна інженерія*(+);геодезія та землеустрій*; соціальна робота ; туризм; цивільна безпека*; авіаційний транспорт*(+); транспортні технології (на повітряному транспорті)*(+). * – природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, на які під час участі у конкурсі за успішне закінчення ПК додається до 10 балів; за спеціальностями, що позначені (+), підготовка проводиться українською та англійською мовами.

Заняття на ПК проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти та затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін ІДП НАУ. Навчальний процес забезпечується педагогічними і науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр НАУ.

Слухачам пропонуються: екскурсії до Державного музею авіації, навчального ангару, Музею історії університету, кафедр та лабораторій НАУ, участь у міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ», презентації НАУ на базі ЗНЗ, Дні відкритих дверей, пробне ЗНО, консультації тощо. Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси і вступатимуть до НАУ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, до загального рейтингу додається до 10 балів.

ЯКЩО Є БАЖАННЯ ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ПІДГОТОВКУ ДО ЗНО І СТАТИ СТУДЕНТОМ ПРЕСТИЖНОГО ВНЗ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА АДРЕСОЮ: 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кім. 610;

тел.: (044) 406–74–04, 406–72–09, 406–73–11, 406–74–15, тел./факс: (044) 497–52–84. е-mail: idp@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua www.idp.nau.edu.ua


14-16 КВІТНЯ

32

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19 Тел./факс: (056) 744-62-11 Тел. приймальної комісії: (056) 745-05-60; (0562) 47-24-57 E-mail: nmu@nmu.org.ua www.nmu.org.ua Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (надалі НГУ) був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. Перший набір становив лише 77 чоловік. Студентський контингент університету налічує близько 10 тисяч осіб. Навчальний процес забезпечується 51 кафедрою. 98% спеціальностей акредитовано за IV рівнем, серед яких інженерні, комп’ютерні, економічні спеціальності. НГУ – визнаний і відомий не тільки в межах України, але й у всьому світі, як навчальний та науковий центр. До структури університету входять: п’ять інститутів і дев’ять факультетів; три технікуми; аспірантура та докторантура. Вища освіта, яку пропонує НГУ – це поєднання багаторічного досвіду, більш ніж за 116 років існування, у підготовці висококваліфікованих фахівців, і новітніх методів навчання. Інформаційне забезпечення в університеті здійснюється за допомогою підручників, навчальних посібників та електронних ресурсів. Фонд бібліотеки університету становить близько 1,5 млн. примірників. Бібліотека НГУ є одним з найбільших інформаційних центрів навчальних закладів в країні. Студенти, які вчаться у нашому університеті, мають великі можливості і широку мобільність в європейському просторі. Важливе значення у НГУ надається міжнародному обміну і стажуванню студентів і викладачів. Студенти мають можливість отримати два дипломи – гірничого та університету, який є його міжнародним партнером. Навчальний процес забезпечують близько тисячі викладачів, більше половини з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Серед них: 26 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки України, кожний шостий – заслужений діяч науки і техніки, або відмінник освіти України. Навчання передбачає грунтовну мовну підготовку під керівництвом досвідчених викладачів університету та запрошених з-за кордону. Рівень знань студентів достатній для складання екзаменів і отримання сертифікатів міжнародного рівня, наприклад, TOEFL або Zertifikat Deutsch. Міжнародна діяльність НГУ спрямована на досягнення головної мети – визнання його наукових шкіл на світовій арені у сфері науки та підготовки фахівців. Університет прийнято до ряду престижних міжнародних освітніх і наукових організацій. Дев’яте місце згідно з рейтингом Webometrics свідчить про значне укріплення позицій університету в інформаціїному просторі. За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і центру «Євроосвіта», які складають академічний рейтинг «Топ-200 Україна» (2015), Національний гірничий університет п’ятий рік поспіль увійшов до десятки кращих і посів сьоме місце серед 200 університетів країни і четверте місце – серед вітчизняних технічних університетів.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ Ліцензія – АВ № 458749, Рівень акредитації – IV

НЛТУ України – єдиний в Україні поліфункціональний вищий навчальний заклад лісотехнічного профілю. Міцні традиції університету (рік заснування – 1874) та високий науковий рівень науково-педагогічних працівників (6 місце у Україні за якістю науковопедагогічних працівників вищої кваліфікації) перетворює університет у визнаний центр лісотехнічної науки та освіти. НЛТУ України здобув світове визнання як університет екологічного спрямування. Гаслом університету є “AD NATURAM VIVERE DISCIMUS” – “Вчимося жити в гармонії з природою”.

УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ): • Інститут лісового та садово-паркового господарства: лісове господарство; садовопаркове господарство; архітектура та містобудування; • Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій: автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології; прикладна механіка; лісозаготівля; • Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну: деревообробні та меблеві технології; хімічні технології та інженерія; комп’ютерні науки та інформаційні технології; дизайн; • Інститут екологічної економіки і менеджменту: екологія; менеджмент; облік і оподаткування; економіка. За рейтингом ВНЗ України “ТОП-200 Україна” університет займає 4 місце з-поміж 21 ВНЗ Львівщини та 37 місце з-поміж 200 ВНЗ України. Навчальні корпуси та гуртожитки університету розташовані компактно на території студентського містечка. Іногороднім студентам надається гуртожиток. Студенти мають можливість: проходити стажування у провідних ВНЗ Європи та Америки; отримати посвідчення водія автотранспортних засобів категорій “В” та “С”; відпочивати та покращувати стан здоров'я в оздоровчо-спортивному таборі “Лісотехнік” на узбережжі Чорного моря, лісоекологічних стаціонарах на Шацьких озерах, в Моршині та Східниці.

Україна, 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 тел. приймальної комісії: (032) 237 80 94, (032) 237 79 88 E-mail: nltu@ukr.net www.nltu.edu.ua


14-16 КВІТНЯ

34

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Україна, 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13 Тел./факс: (044) 234-92-76 Тел. приймальної комісії: (044) 454-49-49, 235-93-80, 235-31-45 E-mail: nmu@nmu.ua http://nmu.ua Ректор: член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Катерина Миколаївна Амосова. Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 636498 від 19.06.2015р. Форма власності: державна. Факультети: 9 – додипломної, 3 – післядипломної підготовки лікарів і провізорів. Напрями підготовки: «Медицина», «Фармація». Спеціальності: на додипломному етапі – 6, на післядипломному – 34. Сьогодні Університет – це, перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України. В НМУ на 87 кафедрах працює понад 1200 викладачів. Серед провідних науковців – 29 академіків та член-кореспондентів державних академій, з них 1 академік НАН України, 5 академіків НАМН України та 1 академік НАПН України, 3 член-кореспонденти НАН України, 14 член-кореспондентів НАМН України та 5 член-кореспондентів НАПН України, 16 академіків АНВО України, 12 академіків Української академії наук, 1 академік Української ЕАН, 1 академік Української Академії економічної кібернетики, 1 академік інженерної академії України, а також лауреати Державної премії України та іменних премій, заслужені діячі науки та техніки, заслужені працівники освіти, охорони здоров’я, заслужені лікарі, заслужені раціоналізатори України тощо. НМУ є головним закладом з питань навчально-методичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України. При НМУ працює Медичний коледж з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Стоматологія ортопедична». В Університеті навчаються близько 14 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів(провізорів)інтернів, у т.ч. 1446 іноземних громадян з 68 країн світу. За останні роки більше 100 студентів стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади та наукових конкурсів МОН України. За роки

існування закладом підготовлено понад 85 тисяч фахівців, в тому числі, понад 3000 – з числа іноземних громадян з 68 країн. Вихованці закладу працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні – випускник НМУ. Розгалужена система до університетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї та на підготовчих курсах різної тривалості. Університет першим у державі перейшов на підготовку лікаря за новою методологією – європейською кредитнотрансферною системою (ECTS) впродовж 3-х років унікальний міжнародний освітній документ – Diploma Supplement, як Додаток до диплому європейського зразка, отримали майже 2000 студентів. У 2011 р. НМУ приєднався до Magna Charta Universitatum – Великої Хартії університетів (Італія, м. Болонья). Заклад має близько 120 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями. НМУ співпрацює з Community Health Network (ACCESS) та Pritzker Medical School (Університет м. Чікаго) у сфері ефективної організації та надання медичних послуг в університетських лікарнях первинної медичної допомоги/сімейної медицини; з Департаментом охорони здоров’я провінції Ганьсу та Університетом традиційної китайської медицини провінції Ганьсу (КНР) у вивченні альтернатичнвних методів лікування; з Albert School of Medicine Університету Брауна (США) у сфері лікування туберкульозу. Спільно з Каролінським інститутом (Швеція) НМУ бере участь у програмі підготовки PhD. У рамках цієї програми шестеро випускників НМУ, які виконували дослідження в Стокгольмі, отримали науковий ступінь PhD в Каролінському інституті та НМУ. Також НМУ бере участь в програмі ЄС Erasmus + та є членом Консорціуму з глобального здоров’я. Матеріально-технічна база: Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2,8 тис. місць, бібліотеку з Інтернет-центром, 28 комп’ютерних класів, Стоматологічний медичний центр на 300 крісел, портретну галерею видатних вчених Університету, 7 корпусів гуртожитків, 4 пункти громадського харчування, спортивно-

оздоровчий табір на 407 місць. Постійно вдосконалюється матеріально-технічне забезпечення закладу, навчальному процесі задіяно близько 1300 комп’ютерів. Прийом до НМУ для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – спеціаліст проводиться на такі факультети: - медичний факультет: «лікувальна справа» (7.12010001) – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; «педіатрія» (7.12010002) – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; «медико-профілактична справа» (7.12010003) - термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; - стоматологічний факультет: «стоматологія» (7.12010005) – термін навчання 5 років, кваліфікація – лікарстоматолог; - фармацевтичний факультет: «фармація» (7.12020101) денна форма – термін навчання 5 років, кваліфікація – провізор; «технологія парфумерно-косметичних засобів» (7.12020104) – термін навчання 5 років, кваліфікація – провізор; «фармація» (7.12020101) заочна форма – термін навчання 5,5 років, кваліфікація – провізор; - факультет підготовки лікарів для Збройних сил України: «лікувальна справа» (7.12010001) – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; - медико-психологічний факультет: «медична психологія» (7.12010004) – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар-психолог. На всіх факультетах, крім фармацевтичного, передбачена денна форма навчання. На фармацевтичному факультеті діє денна та заочна форма навчання. Про умови вступу для іноземних громадян детальна інформація надається в деканаті по роботі з іноземними студентами.


2016

35

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Україна, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9 Тел./факс: (044) 234-11-08 Тел. приймальної комісії: (044) 239-30-17 Тел. центру зв’язків з громадськістю: (044) 235-20-98 E-mail: pr_npu@ukr.net www.npu.edu.ua

Рік заснування – 1834. Рівень акредитації – IV. Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ 527854 від 29.12.2014 р. Форми навчання: денна, заочна (дистанційна), вечірня. Річна вартість навчання: від 6,5 тис. грн. до 22 тис. грн. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова проводить освітню діяльність з підготовки фахівців за ступенями бакалавра і магістра за 54 найменуваням, переліку напрямів і спеціальностей. У структурі університету 16 факультетів Система заохочення: призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України отримують додаткові бали. Підготовчі курси: особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси нашого університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) нараховуються додаткові бали. Ступінь бакалавра на базі диплому молодшого спеціаліста: університет здійснює прийом осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання 2-3 роки). “Паралельне” навчання: університет приймає на навчання осіб за ступенем бакалавра, які не менше одного року здобували ступінь бакалавра за іншою спеціальністю. Термін навчання – 3 роки. Скорочений термін навчання: університет здійснює набір осіб на базі ступеня бакалавра, магістра і ОКР спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки на ІІ-ІІІ курси. Вища освіта на базі дипломів бакалавра та спеціаліста: університет здійснює прийом студентів на навчання за програмою спеціаліста та магістра. Перепідготовка та підвищення кваліфікації: університет надає освітні послуги з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців на базі ступенів бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста. Після завершення навчання видається диплом про перепідготовку державного зразка.


14-16 КВІТНЯ

36

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Приймальна комісія: Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 16 (к. 132, 135, 136) Тел.: (044) 204-96-45, 204-96-46 www.kpi.ua

НТУУ «КПІ» – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 25 тисяч студентів, у т.ч. студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. В університеті працюють 19 факультетів, 9 навчальнонаукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Серед викладачів НТУУ "КПІ" – майже 500 професорів, понад 1300 доцентів. Аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп'ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих закордонних університетів. Відкриття в університеті нових факультетів гуманітарного профілю надає унікальні можливості студентам інженерних спеціальностей для здобуття освіти одночасно за двома спеціальностями. Будівлі інститутів і факультетів НТУУ "КПІ" та університетські гуртожитки розкинулися на площі у 160 гектарів. Це справжнє місто в місті. Університет має власний Центр культури та мистецтв, сучасний спортивний комплекс, поліклініку, чотири спортивно-оздоровчі бази на Дніпрі, Чорному морі та в Карпатах. Його науково-технічна бібліотека – одна з кращих у країні. НТУУ "КПІ" є базовою організацією Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної академії наук URAN, яка приєднана до Європейської освітньої мережі GEANT. Університет став також ініціатором створення в Україні "Центру суперкомп'ютерних обчислень і даних". Наукові розробки НТУУ "КПІ" щорічно відзначаються Державними преміями України в галузі науки і техніки. Провідну роль в організації комерціалізації результатів наукових досліджень і технічних розробок університету відіграє Науковий парк "Київська політехніка". НТУУ "КПІ" співпрацює з технічними університетами десятків країн світу, багатьма міжнародними організаціями (UNESСO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA та ін.) та найвідомішими корпораціями й фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL тощо), бере участь у міжнародних освітніх, наукових проектах і програмах. На сьогодні головною метою діяльності НТУУ «КПІ» є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків. Ректор НТУУ «КПI», Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М.Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович.


2016

37

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 61002, м. Харків,вул. Фрунзе, 21 Тел. приймальної комісії: (057) 707-66-34 www.kpi.kharkov.ua Блог: http://blogs.kpi.kharkov.ua/cpk Форум: http://forums.kpi.kharkov.ua

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Рівень акредитації – IV. Сертифікат РД-IV № 2158945; термін дії до 1 липня 2023 р. Ліцензія АЕ № 270811. МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ • ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ (МТ) 707-66-53 (ФМО) 707-63-16 МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МШ) 707-69-40 • (тільки на контрактній основі) ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ • ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЗФ) 707-64-69, 707-62-35 (ЕМ) 707-63-24 • ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 707-62-58 ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (ТМ) 707-63-81 • КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (І) 707-60-58 (КТК) 707-68-37. ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ (БФ) 707-68-46 Ліцензійний обсяг прийому на перший курс: ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І денна форма навчання – 5745, ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН) 707-69-26 заочна форма навчання – 4040. ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) 707-68-56 • Кількість бюджетних місць на 1 курсі – ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ понад 1800; ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (ЕІМ) 706-32-24 • 40 спеціальностей і 150 спеціалізацій; ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ • Локальна комп’ютерна мережа університету з (ЕМБ) 707-62-07 виходом до Internet; ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І • Військова кафедра; ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (АП) 707-62-66 • Можливість отримати другу спеціальність на ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФТ) 707-60-85 заочному факультеті, навчаючись за основною спеціальністю на денному відділені; ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Е) 707-65-86 • Можливість перейти на бюджетну форму навчання за умови складання 4 сесій на ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН “відмінно” і “добре” та при наявності вакантних (ТОР) 707-60-11 місць; ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА • Упорядковані гуртожитки; ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ (ІТ) 707-62-14 • Спортивно-оздоровчий табір на березі ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ Сіверського Дінця, санаторій-профілакторій, ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ) 707-63-98 медичний центр; ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ • Палац студентів, сучасний спортивний РЕЧОВИН (ТНР) 707-63-25 комплекс „Політехнік”. ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ) 707-69-56 НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (НТ) 707-69-74


14-16 КВІТНЯ

38

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9 Тел. приймальні ректора: (0512) 42-46-52 Тел. приймальної комісії: (0512) 47-97-47 www.nuos.edu.ua

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним вищим закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства з наступних напрямів (спеціальностей): Кораблебудівний інститут: Морська техніка (кораблі та океанотехніка, суднокорпусо-будування; суднові машини і механізми); Машинобудівний інститут: Морська техніка (суднові енергетичні установки та устаткування), Енергетика та енергетичне машинобудування (теплоенергетика, турбіни, холодильні машини і установки); Машинобудування та матеріалообробка (технологія машинобудування, двигуни внутрішнього згоряння); Факультет екологічної та техногенної безпеки: Природничі науки (екологія та охорона навколишнього середовища; економіка довкілля і природних ресурсів); Факультет морської інфраструктури: енергетичний менеджмент та морська інфраструктура, морська логістика, морське приладобудування. Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук: Машинобудування та матеріалообробка (технологія та устаткування зварювання); Металургія та матеріалознавство (композиційні та порошкові матеріали, покриття); Авіаційна та ракетно-космічна техніка (проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів); Інформатика та обчислювальна техніка (інформаційні управляючі системи та технології; програмне забезпечення систем; інформаційні технології проектування); Специфічні категорії (управління проектами; управління інноваційною діяльністю). Факультет економіки моря: Економіка та підприємництво (економіка підприємства, фінанси і кредит; облік і аудіт), Менеджмент і адміністрування (менеджмент організацій і адміністрування); Гуманітарний інститут: Право (право), Гуманітарні науки (прикладна лінгвістика), Мистецтво (дизайн), Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (спорт); Інститут автоматики і електротехніки: Електротехніка та електромеханіка (техніка і електрофізика високих напруг, електричні системи і комплекси транспортних засобів, електромеханічні системи автоматизації та електропривод); Електроніка (електронні системи); Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології (прилади і системи точної механіки); Інформатика та обчислювальна техніка (спеціалізовані комп’ютерні системи); Автоматика та управління (комп’ютеризовані системи управління та автоматика); Інформаційна безпека (системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки); Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок (телекомунікації) . Інститут заочної та дистанційної освіти: здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх напрямів (спеціальностей) без відриву від виробництва. Здійснюється прийом на навчання студентів за інтегрованими навчальними планами на другийтретій курси після технікумів.


2016

39

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68 Тел. приймальної комісії (044) 289-64-00 Тел. підготовчих курсів (044) 289-67-13 Тел. підготовчого відділення (044) 287-94-92 Навчально-науковий комплекс «Національний університет харчових технологій» – єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у кому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від молодшого спеціаліста до магістра – за 23 спеціальностями и 57 спеціалізаціями для високотехнологічних галузей промисловості. В університеті нема „штучно створених" спеціальностей. Кожна з освітніх програм відкривалась, як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для випускників університету проблем із працевлаштуванням немає. Кількість студентів налічує близько 27000. Національний університет харчових технологій – єдиний представник України в світовій організації з харчової науки і технології (IUFoST). Укладено договори про співпрацю з багатьма зарубіжними спорідненими ВНЗ харчового профілю. Здійснюється навчання іноземних студентів. Істотну допомогу майбутнім студентам надає Цент доуніверситетської освіти для громадян України та зарубіжних держав. Система підготовки на якому включає: підготовчі курси, підготовче відділення та профорієнтовані класи. Регіональні підготовчі курси працюють у містах: Вінниця, Лубни, Нововолинськ, Луцьк, Чернігів, Сміла, Новоград-Волинський. Профорієнтовані класи: в м. Київ - гімназія «Потенціал» (Оболонь), Технічний ліцей (Дніпровський район); Володимирецький колегіум у м. Володимирець (Рівненська обл.); спеціалізована школа І-ІІІ ст. «Ліцей» у м. Шостка, Апостолівський ліцей-інтернат у м. Зеленодольськ Дніпропетровської обл.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ) Україна, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94 Тел. (057) 700-31-71 Факс: (057) 715-63-91 E-mail: post@nuczu.edu.ua www.nuczu.edu.ua Національний університет цивільного захисту України — це провідний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій IV рівня акредитації й один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів пожежно-рятувального профілю східної Європи. За результатами досліджень Webometrics Національний університет цивільного захисту України 2015 року посів 80-е місце серед вишів України та 9-е місце серед Харківських вишів. Протягом останніх трьох років університет у рейтингах є лідером серед навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців із вищою освітою за такими спеціальностями (спеціалізаціями), як: «Цивільний захист» (охорона праці, цивільний захист, управління у сфері цивільного захисту, телекомунікаційні системи в управлінні, інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт), «Пожежна безпека» (пожежна безпека, управління пожежною безпекою), «Психологія» (екстремальна та кризова психологія), «Екологія» (екологічна безпека), «Хімічні технології та інженерія» (радіаційний та хімічний захист), «Публічне управління та адміністрування» (державне управління у сфері цивільного захисту) тощо. В університеті навчаються курсанти, студенти та слухачі з усіх регіонів України та держав.


14-16 КВІТНЯ

40

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 Тел. приймальної комісії: (057) 341-51-61, 706-30-68 E-mail: mail@nuph.edu.ua www.nuph.edu.ua

Рік заснування – 1805. Рівень акредитації – IV. Ректор університету – Черних Валентин Петрович, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України, повний кавалер ордена “За заслуги”, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого ІV ступеня, V ступеня, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, Почесний громадянин м. Харкова. 04 червня 2015 року Систему управління якістю університету сертифіковано на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 в міжнародній системі сертифікації DQS. Університет є дійсним членом 5-ти міжнародних асоціацій – Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), Великої Хартії університетів (MCU), Євразійської асоціації університетів (EAU), Міжнародної асоціації університетів (IAU). Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенями бакалавра і магістра за спеціальностями: • «Фармація» освітні програми «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумернокосметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів»; • «Технології медичної діагностики та лікування» освітня програма «Лабораторна діагностика»; • «Біотехнології та біоінженерія» освітні програми «Біотехнологія», «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія»; • «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства»; • «Маркетинг» освітня програма «Маркетинг»; • «Менеджмент» освітні програми «Менеджмент організацій та адміністрування», «Логістика», «Якість, стандартизація та сертифікація»; • «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Адміністратівний менеджмент»; • «Наука про освіту» освітня програма «Педагогіка вищої школи». Форми фінансування: • за рахунок коштів державного бюджету; • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, аспірантура, докторантура. Коледж НФаУ на базі 9, 11 класів загальної середньої школи здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Фармація» освітні програми «Фармація», «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук».


2016

41

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Адреса приймальної комісії: Україна, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, каб. 101 Тел.: (0482) 32-67-57, 32-67-64 Факс: (0482) 32-67-64 E-mail: abitur@odeku.edu.ua, info@odeku.edu.ua odeku.edu.ua Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові - тодішній столиці України як Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. Сьогодні Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) є унікальним, єдиним в Україні вищим спеціалізованим навчальним закладом IV рівня акредитації з підготовки фахівців в галузі гідрометеорології, екології, моніторингу навколишнього середовища, організації природоохоронної діяльності, рибоохорони, водних біоресурсів та аквакультури, менеджменту та економіки довкілля і природних ресурсів, геоінформаційних систем і технологій, комп'ютерного еколого-економічного моніторингу. До складу структурних підрозділів ОДЕКУ входять: навчально-науковий гідрометеорологічний інститут, чотири факультети (природоохоронний, еколого-економічний, комп'ютерних наук, магістерської і аспірантської підготовки), центр післядипломної освіти, навчально-консультаційний центр, підготовче відділення (довузівська підготовка громадян України та іноземних громадян), Херсонський і Харківський гідрометеорологічні технікуми, Одеський коледж комп’ютерних технологій. Підготовка, перепідготовка фахівців в ОДЕКУ, включаючи одержання другої вищої освіти за денною, заочною, дистанційною формами навчання та екстерном, здійснюється за таким переліком спеціальностей: Освітня програма підготовки бакалаврів: Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; Екологія, екологічний туризм; Науки про землю; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Технології захисту навколишнього середовища; Водні біоресурси та аквакультура. Освітня програма підготовки спеціалістів, магістрів: Економіка; Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; Право; Екологія; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Науки про землю; Технології захисту навколишнього середовища; Водні біоресурси та аквакультура. В структурі Одеського державного екологічного університету працюють міжвідомчі навчальнонауково-виробничі комплекси «Український центр гідрометеорологічної освіти» у складі шести вищих навчальних закладів України, «Екології» у складі п'яти вищих навчальних закладів, «Фізики довкілля» (разом з Інститутом теоретичної фізики й Інститутом магнетизму НАН України), «Океанології і морського природокористування» (разом з Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України), «Екології і раціонального природокористування» із підготовки й перепідготовки фахівців для Міністерства екології та природних ресурсів України. В ОДЕКУ активно працює аспірантура, ад'юнктура та докторантура, діє спеціалізована Вчена рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Ліцензія МОН України серія АЕ № 527694 від 23 грудня 2014 р.


14-16 КВІТНЯ

42

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2 Тел. (048) 723-33-24 Факс: (048) 723-22-15 E-mail: office@odmu.edu.ua WEB: odmu.edu.ua

Одеський національний медичний університет є одним із провідних вищих медичних навчальних закладів України, членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. У його стінах працювали видатні вчені — засновники багатьох наукових шкіл, які здобули університету всесвітню славу. Він має сучасну матеріально-технічну базу й інфраструктуру, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на рівні світових стандартів, проводити наукові дослідження, удосконалювати систему охорони здоров’я держави. Одеський національний медичний університет — визнаний лідер реформування медичної освіти в Україні. Навчальна робота є пріоритетною в університеті. Вона проводиться за навчальними планами, які забезпечують збалансовану фундаментальну, спеціальну і гуманітарну підготовку фахівців намежі різних галузей медичної науки. Навчальні плани постійно удосконалюються. У навчальний процес впроваджуються нові форми і технології засвоєння знань. Навчання здійснюється українською та англійською мовами. Студенти оволодівають сучасними медичними технологіями з ендоскопії та лапароскопії, трансплантології, тканинної терапії. Головним напрямом у навчальному процесі є набуття студентами практичних знань і навичок. Передбачено, що викладачі значний час працюють зі студентами біля ліжка хворого, в операційних, лабораторіях тощо, в навчально-інноваційному центрі практичної підготовки лікарів. Одеський медуніверситет вперше в Україні створив Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікарів, метою якого є стандартизована професійна підготовка фахівця згідно з вимогами практичної охорони здоров’я. Навчання відбувається згідно з навчальними програмами університету. Центр є багатопрофільною та високотехнологічною установою, що оснащена найсучаснішим обладнанням з першого до сьомого рівня реалістичності. Це обладнання дозволяє навчати медичний персонал практично в усіх сферах медичної діяльності, використовуючи сучасні методи та методики, в тому числі моделювання різних рівнів складності, моделювання віртуальної реальності, «стандартизований пацієнт», систему психологічного консалтингу та менеджменту, а також гібридну симуляцію (пацієнт з моделями, які імітують частини організму людини з різними функціями). Наукова діяльність в університеті має на меті підготовку висококваліфікованих науковців і розробку новітніх медичних технологій. Основний науковий напрям ОНМедУ — виконання наукової програми «Регенеративна і реконструктивна біомедицина в рішенні актуальних проблем охорони здоров’я населення України». Підготовка висококваліфікованих наукових кадрів в ОНМедУ проводиться в магістратурі, аспірантурі та клінічній ординатурі за багатьма спеціальностями. В ОНМедУ працює рада молодих вчених, яка налічує понад 100 молодих науковців. Результати досліджень науковців університету публікуються у п’ятьох наукових журналах, які ліцензовані ВАК України, а також у монографіях, підручниках, навчальних посібниках, які видаються видавничо-поліграфічним комплексом університету. За роки існування видавництвом надруковано понад 400 найменувань навчальної та наукової літератури загальним тиражем 430 тисяч примірників українською, російською, англійською мовами. За цими підручниками навчаються студенти не тільки Одеського медуніверситету, а й багатьох інших медичних навчальних закладів країни.


2016

43

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Україна, 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 Тел./факс: (04467) 5-63-94 Тел. приймальної комісії: (04467) 5-66-96 E-mail: phdpu.edu@gmail.com www.phdpu.edu.ua Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” на денній та заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. В 2007 році університет нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. За результатами участі у конкурсах міжнародних та всеукраїнських виставок у 2014 році ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.» став Лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Педагогічна майстерність як інноваційна технологія підвищення якості освіти»; нагороджений золотою медаллю у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача»; золотою медаллю у номінації «Інформаційні ІТ-технології у вищому навчальному закладі»; був відзначений Почесним званням «Лідер міжнародної діяльності» та отримав Гран-прі у номінації «Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі». В університеті функціонує 7 факультетів: педагогіки і психології, педагогічний, історичний, природничо-технологічний, філологічний, фізичного виховання, фінансово-гуманітарний та відділення післядипломної освіти. На факультетах навчається біля 5 тисяч студентів за 25 напрямами підготовки та спеціальностями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. За держзамовленням навчаються на денній формі – біля 90 % студентів, на заочній – 75%. Підготовка магістрів здійснюється за 18 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 13-ма та докторантура за 4-ма спеціальностями. Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 29 кафедр, у складі яких понад 71% науковопедагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями. Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, філософії та філології, економіки, початкової освіти, психолінгвістики. Університет розташований у мальовничому куточку міста. Має три сучасних навчальних корпуси, два студентських гуртожитки, бібліотеку з багатим книжковим фондом, 4 читальними залами та сучасними інформаційними засобами. В університеті діє 12 комп'ютерних класів з відкритим Internetдоступом. Університет забезпечує перепідготовку за 15 спеціальностями педагогічного, психологічного та економічного профілю. До послуг студентів Internet-кафе, сучасна копіювальна техніка, відповідно обладнані лабораторії та навчальні кабінети, актовий зал на 600 місць, дискотечний зал, їдальня, кафе, стадіон, спортивний, гімнастичний та тренажерний зали. Функціонує замкнута комп'ютерна, телекомунікаційна мережі та студія навчального телебачення. Запрошуємо Вас отримати педагогічну, психологічну та економічну освіту в нашому університеті.


14-16 КВІТНЯ

44

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» Україна, 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26 Тел./факс приймальні: (048) 723-40-98 Тел. приймальної комісії: (048) 797-26-87, 732-48-02 E-mail: pdpu@pdpu.edu.ua www.pdpu.edu.ua Рівень акредитації: IV. Форма власності: державна. Ліцензія: АЕ № 636480 від 17.06.2015 р. Ректор: Чебикін Олексій Якович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України. Структурні підрозділи: Балтський навчальноконсультаційний центр; Одеський професійний ліцей сфери послуг; Методичний центр художньо-естетичного виховання дітей та молоді; Одеський професійний ліцей технологій та дизайну. Факультет музичної та хореографічної освіти: “Музичне мистецтво” /спеціалізації: “Художня культура”; “Режисура музично-виховних шкільних заходів”/; “Середня освіта (музичне мистецтво)” /спеціалізації: “Художня культура”; “Режисура музично-виховних шкільних заходів”/; “Середня освіта (хореографія)” / спеціалізація: “Художня культура”/. Художньо-графічний факультет “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративне мистецтво)” /спеціалізації: “Художні промисли”; “Художня обробка металу”/; “Середня освіта (образотворче мистецтво)” /спеціалізації: “Художні промисли”; “Художнє редагування освітніх видань”; “Візуальне мистецтво”/;“Середня освіта (трудове навчання та технології)” /спеціалізація: “Інформатика”/; “Професійна освіта (дизайн)” /спеціалізації: “Комп`ютерна графіка”; “Дизайн одягу”/. Факультет фізичного виховання“Середня освіта (фізичне виховання)” /спеціалізації: “Фізичне виховання у спеціальному навчальному закладі”; “Методика спортивно-масової роботи”/. Факультет фізичної реабілітації “Спеціальна освіта” /спеціалізація: “Початкова освіта дітей з тяжкими порушеннями мовлення”/. Соціально-гуманітарний факультет “Психологія” (додаткова спеціальність: “Мова і література англійська)”; “ Журналістика (реклама і зв`язки з громадськістю)”; “Політологія”/спеціалізація: “Політтехнології”/; “Право”; “Менеджмент”. Історико-філософське відділення “Філософія”; “Середня освіта (історія)” /спеціалізація: “Основи правознавства”/; “Богослов`я” /спеціалізація: “Християнська етика”/; “Музеєзнавство, пам`яткознавство”; “Менеджмент соціокультурної діяльності”; “Соціологія”. Факультет дошкільної педагогіки та психології “Дошкільна освіта” (додаткові спеціальності: “Спеціальна освіта (логопедія)”; “Мова і література англійська”; “Психологія”).

Філологічний факультет “Середня освіта (українська мова і література)” /спеціалізація: “Українознавство”/, (додаткова спеціальність: “Мова та література англійська”); “Середня освіта (мова і література російська)”, (додаткові спеціальності: “Мова і література англійська”; “Українська мова і література”). Факультет іноземних мов “Середня освіта (мова і література англійська)”; “Середня освіта (мова і література китайська)”, (додаткова спеціальність: “Мова і література англійська”); “Середня освіта (мова і література турецька)”, (додаткова спеціальність: “Мова і література англійська”); “Філологія (переклад з англійської, китайської українською)”. Факультет початкового навчання “Початкова освіта” (додаткові спеціальності: “Психологія”; “Мова і література англійська”; “Соціальна робота” (додаткова спеціальність: “ Психологія”). Фізико-математичний факультет “Середня освіта (фізика)” (додаткові спеціальності: “Математика”; “Інформатика”; “Мова і література англійська”); “Середня освіта (математика)” (додаткові спеціальності: “Інформатика”; “Мова і література англійська”; “Фізика”); “Середня освіта (інформатика)” (додаткова спеціальність: “Мова і література англійська”). Інститут післядипломної освіти та сертифікації: • Відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності “Психологія”: тел. (048) 705-46-71; • Відділення підвищення кваліфікації: тел. (096) 256-18-06; • Відділення підготовки іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів: тел. (048) 732-09-78; Підготовчі курси: тел. (048)731-17-91. До послуг студентів: 9 навчальних корпусів; інформаційно-видавничий центр; зала електронних носіїв інформації; бібліотека; спортивно-оздоровчий табір "Буревісник"; медчастина; буфет; 4 гуртожитки; на кожному факультеті є спеціалізовані аудиторії, освітньоінформаційні та культурні центри США,Туреччини, Литви, Держави Ізраїль, КНР (Інститут Конфуція) тощо. За останні десять років на базі університету здійснювалася підготовка кадрів вищої кваліфікації черeз аспірантуру, докторантуру для Грeції, Йоpданії, Пoльщі, Нідeрландів, Хоpватії, Монгoлії, США тa інших кpаїн. Універcитет заcновано у 1817 рoці. Закінчити наш університет – означає здобути елітну освіту та універсальну професію!


2016

45

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 50026, м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 33 Тел. (05642)21-20-83 Е-mail: pkknu@ukr.net, http://politktu.dp.ua Рівень акредитації: I. Ліцензія: серія АЕ №527440 від 29.10.14 р., на підготовку молодшого спеціаліста; серія АЕ №458134 від 04.04.14 р. на перепідготовку та підвищення кваліфікації. Спеціальність та спеціалізація: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - 5.05020203 «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - 5.05070103 «Електропостачання» 275 «Транспортні технології» - 5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» та 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» 273 «Залізничний транспорт» - 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»; 5.07010502 «Технічне обслуговування і ремонт вагонів»; 5.07010503 «Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства». Робітничі професії: Слюсар з ремонту рухомого складу; Машиніст тепловоза; Машиніст електровоза; Провідник пасажирського вагона; Прийомоздавальник вантажу та багажу; Складач поїздів; Оглядач вагонів; Електромонтер з ремонту електроустаткування; Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Система управління якістю: вдосконалення управління коледжем та підвищення якості освіти відбувається за допомогою впровадження Системи управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, що підтверджено у 2014 році отриманими сертифікатами (міжнародний сертифікат KBS 1.053-14 ТА УкрСЕПРО UA 2/040/08536-14). Форми навчання: денна, заочна (до коледжу вступають випускники шкіл з базовою загальною середньою освітою та повною загальною середньою освітою, випускники профільних професійнотехнічних училищ за скороченою формою навчання). Способи фінансування: бюджет, контракт. Контингент студентів коледжу: 1100 чол. Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (тести). Матеріально-технічна база – 2 корпуси, виробничі майстерні, комп’ютерні кабінети, 2 спортивні зали, актова зала на 400 місць, бібліотека з читальним залом на 90 місць, гуртожиток на 400 місць. Студенти мають можливість проходити виробничу практику на провідних підприємствах Дніпропетровської області: Криворізька дирекція пасажирських перевезень ДП «Придніпровська залізниця»; ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»; ПАТ «Інгулецький ГЗК»; ПАТ «Північне ГЗК»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; ТОВ «КриворіжРемСпецТранс»; ПАТ «Електромашпромсервіс»; ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»; ТОВ «Щляхбуд КР»; ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».


14-16 КВІТНЯ

46

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24 Тел.: (05322) 7-38-67, 56-16-04, 56-98-16 Е-mail: rector@pntu.edu.ua, vstup@pntu.edu.ua www.pntu.edu.ua

Ліцензія: МОН України АЕ № 636142 від 06.05.2015 р. Рівень акредитації: IV. В університеті функціонують вісім факультетів: архітектурний; будівельний; гуманітарний; електромеханічний; інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем; нафти і газу та природокористування; менеджменту та бізнесу; фінансово-економічний. На факультетах здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 42 спеціальностями та спеціалізаціями. Діють підготовчі курси, здійснюється підготовка студентів за програмою офіцерів запасу. Університет має потужну матеріально-технічну базу, а також розвинену інфраструктуру для комфортного навчання, проживання і дозвілля студентів.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7 Тел.: (0629) 33-34-16, 44-65-55 E-mail: office@pstu.edu www.pstu.edu Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» навчальний заклад IV рівня акредитації, заснований у 1930 році як Маріупольський металургійний інститут. До складу університету входять 4 навчально-наукових інститути, 3 коледжі, професійний ліцей, відділення довузівської підготовки, дистанційного навчання і екстернату. Наукова діяльність і навчальний процес здійснюються на 44 кафедрах 9 факультетів університету і у 16 наукових структурних підрозділах. В університеті отримують освіту близько 7000 студентів денної та заочної форм навчання за 24 освітніми напрямами підготовки бакалаврів і 55 спеціальностями і спеціалізаціями підготовки спеціалістів і магістрів. Університет сертифікований за міжнародними стандартами управління якістю освіти ІSО 9001:2008 та управління навколишнім середовищем ІSО 14001:2004. Університет здійснює наукову діяльність за наступними пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: фізика і астрономія, фізико-технічні проблеми енергетики, економічні науки, енергетика та енергоефективність, раціональне природокористування, нові речовини і матеріали. В університеті діють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 4 науковими спеціальностями.


2016

47

ПДТУ є лідером в системі Міністерства освіти і науки України в області патентно-ліцензійної діяльності. За останні роки університетом отримано 105 патентів на винаходи і продано 19 ліцензій. Успішно розвиваються міжнародні зв’язки ПДТУ. За останні 5 років укладені 34 договори із зарубіжними ВНЗ. Співробітництво з організаціями i підприємствами за кордоном реалізується шляхом роботи у спільних проектах за соціо-культурними напрямками, а також у різних галузях прикладної та академічної науки: EVA Testing Laboratory Inc. - компанія з тестування матеріалів, Канада; Корпорація «Дослідження матеріалів», Мексіка; OOO «Диглій Хайрхан», м. Улан-Батор, Монголія; Проектно-інженерний виробничий центр Муроранського інституту технологій, Японія; Представництво «Токіо Боекі Технолоджи», Японія; Фізико-технічний інститут НАН Білорусі (ГНУ ФТИ); Канцелярія Сенату Республіки Польща; Фонд «Допомога полякам на сході», Національна асоціація «Альпіни», м. Сассуло, Італія; Благодійна асоціаціяONLUS, м. Генуя, Італія; Національна асоціація Salvamento, м. Генуя, Італія. Приазовський державний технічний університет тричі був визнаний «Лідером національної освіти». Згідно з рішенням науково-експертної ради Асамблеї ділових кіл національної іміджевої програми «Лідери XXI сторіччя» ПДТУ удостоєно міжнародної нагороди «Лаври Слави».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОБОТА ПЛЮС» Україна, 02125, Київ, вул. Шимановського, 2/1, оф. 502 Тел.: (044) 537-37-17 Факс: (044) 537-37-17 E-mail: post@rabotaplus.com.ua www.rabotaplus.ua, www.pro-robotu.com.ua, www.prorobotu.net.ua, www.rabotaplus.mobi Компанія «Робота Плюс» успішно працює на українському ринку вже 19 років, пропонуючи широкий спектр інформаційних послуг щодо навчання та працевлаштування персоналу. Основні напрями розвитку - друковані видання, Інтернет-ресурси з працевлаштування, Рекрутинговая компанія. Тижневик «Пропоную роботу» - понад 7 000 вакансій публікується на 140 сторінках. Газета надає оперативну практичну допомогу у вирішенні питань працевлаштування, є надійним інструментом моніторингу на ринку праці. «Навчання та професійні курси» - спеціалізоване видання, що виходить спільно з газетою «Пропоную роботу» і висвітлює ринок освіти Києва і України. В газеті представлені пропозиції від вищих навчальних закладів, центрів, тренінгових компаній, курсів. «Срочно требуются!» - щоденна газета з працевлаштування, виходить в Києві з понеділка по четвер. Найгарячіші вакансії: від вузькопрофільних фахівців до некваліфікованих працівників.


14-16 КВІТНЯ

48

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

«СКАЙЛАЙН СОФТВЕР» Україна, 01019, Київ, а/с 214 E-mail: 1c@1c.ua, uz@1c.ua www.1c.ua

«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження програм «1С» в Україні») займається продажем, розвитком та підтримкою прикладних програм на платформі «1С:Підприємство» для автоматизації управління та обліку на підприємствах різного масштабу та спеціалізації. Найвідомішими в Україні програмними продуктами, розробленими на платформі «1С:Підприємство 8», є 1С:Бухгалтерія, 1С:Управління торговим підприємством, 1С:Зарплата та управління персоналом, 1С:Управління виробничим підприємством та інші. Ми приділяємо велику увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів у галузі автоматизації підприємств – постійно видаються учбові версії програм «1С:Підприємство», розробляються сертифіковані курси, ведеться активна співпраця з вищими та середніми навчальними закладам на партнерських засадах. Партнери-франчайзі, які мають статус Центра сертифікованого навчання (ЦСН) гарантують якісне навчання користувачам програм та спеціалістам по впровадженню. В ЦСН читаються курси, які розроблені викладачами-методистами з досвідом впровадження програмних продуктів «1С:Підприємства». Методична література по платформі та прикладним рішенням «1С:Підприємство 8» дає змогу легко підготуватися до сертифікації та атестації. Повний перелік партнерів - ЦСН дивіться на сайті: www.1c.ua Для самостійного навчання користувачам пропонуються учбові версії: «1С:Бухгалтерія 8 для України» учбова версія» та «1С:Підприємство 8.2» версія для навчання програмуванню». Зазначені продукти можна придбати у партнерів-франчайзі.


2016

49

МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ «СТІНА» Медіахолдинг «Голос Серця» Україна, Київ, 03113, пр-т Перемоги, 68-А, офіс 1 Тел. (044) 456-63-18 Моб. тел. (095) 111-35-18 Засновник і президент Медіахолдингу «Голос Серця» - Анастасія Правдивець. За сім років існування журналу «Стіна», наш молодіжний проект переріс у цілий культурний і духовний напрямок під загальною назвою «Школа розвитку людини «Голос Серця»». Це не школа під дахом будівлі, і не обмежене коло людей, це напрямок, що немає кордонів, це розвиток усіх, хто бажає розвиватися, це творчість і співтворчість, знання і пізнання себе і світу. Молодіжний журнал «Стіна», книги нашого медіахолдингу, різноманітні фестивалі, конкурси, майстер-класи – це лише частина великого цілого під назвою культурний і духовий розвиток людини. НАШІ ІНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ: Сайт школи розвитку людини «Голос Серця» - www.serdce.do.am Форум для творчих людей журналу «Стіна» - www.stena.easyforum.ru Сайт «Освіта України» - www.ukrosvita.at.ua Сайт для творчих дітей «Діти-індиго» - www.deti-indigo.at.ua Блогосфера, що об’єднує 30 блогів освітнього і культурологічного напрямків НАШІ ПРОЕКТИ: Молодіжний журнал «Стіна». Рік заснування 2005. Рубрики журналу: Освіта, музика, кіномистецтво, пізнання себе, мудрість здорового життя, колаж, енергія каміння, творчі потоки. Школа юнкорів. Заняття проходять на базі Київського палацу дітей та юнацтва щосуботи з 12-00 до 15-00 (другий поверх, Юн-Прес). Заняття безкоштовні. Проводить координатор молодіжного журналу «Стіна», журналіст Костилєва Наталія (для іногородніх дистанційно через інтернет). Приєднатися до школи можна у будь-який час за телефоном 095-111-35-18. Серія книг для школярів та студентів: «Створення друкованого видання з нуля. Практичні рекомендації» автор Анастасія Правдивець; «Інтернет-журналістика та ІТ-технології» автор Наталія Костилєва; «Этика начинающего журналиста». Готується до друку книга для батьків і педагогів «Батькам про дітей», заснована на практичному досвіді і історіях, розказаних дітьми. А також книга «Мудрість здорового життя».


14-16 КВІТНЯ

50

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Україна, 33027, м. Рівне, вул. Орлова, 35 Тел. (0362) 28-18-85 Email: tehnich-college@mail.ru Директор Технічного коледжу НУВГП Яцков Микола Васильович – професор кафедри хімії та фізики, директор Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України, член-кореспондент Української екологічної Академії наук. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.); нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України (2005 р.); «А.С. Макаренко» (2007 р.); «В. Сухомлинський» (2008 р.). Технічний коледж НУВГП заснований на державній власності та створений наказом Міністерства освіти і науки України №304 від 12 липня 2000 року як структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (на той час Рівненського державного технічного університету). Технічний коледж НУВГП здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями : молодший спеціаліст за такими спеціальностями: • "Виробництво неорганічних речовин"; "Прикладна екологія"; "Фінанси і кредит"; "Оціночна діяльність"; "Mонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва"; "Прикладна математика"; "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції"; " Oбслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості " • кваліфікований робітник за такими комплексними професіями: • слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка); • лаборант хімічного аналізу; • електромонтажник силових мереж та електроустаткування; • електрогазозварник; eлектрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт; • електромеханік торговельного та холодильного устаткування. • "Касир в банку. Контролер ощадного банку" • "Апаратник, лаборант хімічного аналізу, слюсар-ремонтник" • "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації. Електрозварник ручного зварювання" • "Електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування".


2016

51

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Україна, 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19 Тел.(032) 242-23-40 Факс: (032) 252-71-68 E-mail: uad@uad.lviv.ua www.uad.lviv.ua Адреса приймальної комісії Україна, 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42 Тел.: (032) 235-75-90, (032) 235-76-00 Українська академія друкарства готує висококваліфікованих фахівців для видавничо-поліграфічної галузі. До її складу входять 5 факультетів денної та заочної форм навчання, та Львівський поліграфічний коледж. Навчальний заклад готує фахівців за 10 спеціальностями, 17 спеціалізаціями освітньо-кваліфікаційних рівнів: «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Це дає можливість забезпечувати видавничо-поліграфічну галузь кваліфікованими кадрами: редакторами, художниками, технологами, механіками, організаторами виробництва, розповсюджувачами друкованої продукції. Сьогодні в академії навчається 5240 студентів усіх форм навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів. На 20 кафедрах здійснюють навчальний процес і ведуть плідну наукову роботу 35 професорів, докторів наук, 196 доцентів, кандидатів наук. Вони докладають максимум зусиль, передаючи студентам знання, свій професійний та життєвий досвід, щоб виплекати із них ерудованих професіоналів, справжніх патріотів і громадян, які свідомо працюватимуть для розвитку українського книговидання та формування інформаційного простору. З кожним роком розширюється та вдосконалюється міжнародна співпраця академії. Як член Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів академія бере участь у створенні єдиного європейського освітнього простору з підготовки фахівців для видавництв і поліграфії, тісно співпрацює з провідними навчальними закладами та поліграфічними підприємствами Європи, Америки та Азії. Сьогодні УАД підтримує тісні зв'язки з такими навчальними закладами, як ОксфордБрукс університет (Велика Британія), Лейпцизький і Берзький університети (Німеччина), технічні університети Дортмунда та Штутгарта (Німеччина), Мічиганський університет (США), коледж «Річард Айві» в Торонто (Канада), Варшавська політехніка, Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти (м. Краків, Польща) та ін., укладено угоди про співпрацю з фірмами «Гейдельберг», «МанРоланд», «Колбус», «Донеллі» «Памібро», «Укрпол» та ін. Це дозволяє студентам академії отримувати подвійні дипломи, слухати лекції провідних учених цих навчальних закладів та фірм як за кордоном, так і в академії, побувати з ознайомлювальними екскурсіями у провідних зарубіжних та вітчизняних видавництвах та фірмах, які виготовляють і експлуатують поліграфічну техніку. Провідні професори з передових європейських навчальних закладів читають курси лекцій для студентів УАД.


14-16 КВІТНЯ

52

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (УІПА) Україна, 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16 Тел. (057) 731-28-62, Факс (057) 731-32 -36 Тел. підготовчих курсів: (057) 733-79-04 Тел. приймальної комісії: (057) 733-78-43, 731-25-63 Е-mail приймальної комісії: abit@uipa.edu.ua Е-mail: rеktоr@uіра.edu.uа Сайт: uіра.edu.ua

Рік заснування: 1958. Видається диплом державного зразка. Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) – провідний спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки інженерно-педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти, а також викладачів коледжів, технікумів та висококваліфікованих фахівців з інженерних спеціальностей. Галузі підготовки: машинобудування; зварювання; транспорт; енергетика; легка та харчова промисловість; електроніка; електромеханіка; економіка; поліграфія; метрологія, стандартизація та сертифікація; охорона праці; комп’ютерні технології; дизайн; менеджмент; практична психологія. Ступені вищої освіти: БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР. Форма навчання – денна і заочна. Понад 5 000 студентів навчаються на 5 факультетах – енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів; комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті; міжнародних освітніх програм; економічних, управлінських та освітніх технологій; технологічному. До складу академії входять: • Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Бахмут, Слов’янськ); • Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій. В академії працюють 4 спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій. Працює аспірантура за 37 спеціальностями та докторантура за 2 спеціальностями. УІПА – єдиний в Україні ВНЗ, який готує європейських інженерів-педагогів та проводить міжнародну сертифікацію викладачів. З метою підняття авторитету академії в наукових колах України та за кордоном, а також з метою інтеграції у світовий простір, міжнародна діяльність академії реалізується у напрямку організації стажування, навчання у ВНЗ закордонних країн на основі угод з країнами-партнерами, міжнародних програм тощо; організації системи співпраці з закордонним університетами при виконанні угод, наукових та науково-дослідних робіт за сумісними проектами. Академія співпрацює за угодами та підтримує міжнародні зв’язки з питань підготовки інженернопедагогічних кадрів з партнерами з ВНЗ Чехії, Китаю, Польщі, Німеччини, Болгарії, Словаччини, Литви та ін. країн. На базі академії діють: Національний моніторинговий комітет України (НМКУ) під егідою Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), Система післядипломної освіти підвищення кваліфікації, Центр підготовки іноземних громадян. Постійно діють підготовчі курси, які дають можливість поглибленого вивчення математики, української мови та літератури, англійської мови, історії України та малюнку і сприяють успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Матеріально-технічна база академії: обладнані навчальні корпуси, наукова та електронна бібліотеки з читальними залами, комп’ютерні класи, доступ до мережі Інтернет та WiFi, сучасні їдальні та гуртожитки, стадіон, гімнастичні та тренажерні зали, спортивно-оздоровчій табір, медчастина. У академії діють: вокально-естрадна студія, команда КВК, театр мод, танцювальні колективи, команди з регбі, гирьового спорту, футболу, спортивної аеробіки. Академія має можливість проводити військову підготовку офіцерів запасу.


2016

53

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел.⁄факс (0532) 60-20-51, (05322) 7-17-69 Е-mail: mail@umsa.edu.ua Приймальна комісія: Тел. (05322) 50-25-66; 2-08-22 Е-mail: рricom@umsa.pl.ua; pricom@umsa.edu.ua www.umsa.edu.ua Рік заснування – 1921. Рівень акредитації – IV. Ліцензія серія АЕ № 636462 видана 10.06.2015 р. Факультети: медичний №1, медичний №2, стоматологічний, факультет підготовки іноземних студентів, післядипломної освіти; медичний коледж: медичне та фармацевтичне відділення. Академія проводить підготовку фахівців за спеціальностями: • стоматологія (7.12010005, термін навчання – 5 років); • лікувальна справа (7.12010001, термін навчання – 6 років); • педіатрія (7.12010002, термін навчання – 6 років); • сестринська справа (5.12010102, термін навчання – 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); • стоматологія ортопедична (5.12010106, термін навчання – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти); • фармація (5.12020101, термін навчання – очна форма – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; заочна – 3 роки на базі повної загальної середньої освіти). Академія здійснює: • підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України; • підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів; • підготовка іноземних громадян за базовими спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія»; «Сестринська справа», «Стоматологія ортопедична»; • підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація); • підготовку фахівців в клінічній ординатурі; • підвищення кваліфікації за базовими напрямами. Науково-педагогічний процес на 53 кафедрах здійснює 571 викладач, із них: 90 докторів і 374 кандидати наук, 85 науковців мають учене звання професора, 212 – учене звання доцента; 2 співробітники академії – лауреати Державних премій України, 12 осіб із числа професорськовикладацького складу мають звання «Заслужений», 18 – академіки галузевих академій. Загальний контингент студентів академії на сьогодні складає 4633 осіб, зокрема іноземних – 819 осіб. Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. До послуг студентів 4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, їдальня та 4 кафе. Підготовче відділення (курси) для підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади: тел. (05322) 7-41-74. Підготовче відділення з правом підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади: тел. (05322) 7-91-62.


14-16 КВІТНЯ

54

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ “ВІСКОНСИНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (США) В УКРАЇНІ» Україна, 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8/14 Тел.: (044) 236-19-16 Факс: (044) 486-06-66 E-mail: wiuu@wiuu.edu.ua www.wiuu.edu.ua Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні” пропонує бакалаврські та магістерські програми за спеціальностями: менеджмент, міжнародний бізнес, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент туризму. Державна та міжнародна (FIBAA) акредитація. Денна та дистанційна форми навчання. Працює бізнес-інтернатура - OVB Holding AG (Німеччина), Dimond FMS (Нідерланди). Інститут сприяє працевлаштуванню (Porsche Ukraine, OVB Holding AG, Danone Ukraine та ін.). Можливість продовження навчання в Університеті Конкордія (Вісконсин, США), Міжнародному Університеті Шиллера (Флорида, США), Університеті East Central University (Оклахома, США), Університеті Ричмонд (Лондон, Велика Британія), Трірському університеті (Трір, Німеччина), Університеті прикладних наук (Вормс, Німеччина).

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8 Тел. приймальної комісії: (0562) 47-34-49 Тел. (0562)47-46-70 Е-mаіl: ughtu@dicht.dp.ua; prk_udxtu@ukr.net www.udhtu.com.ua Єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад хімічного профілю IV рівня акредитації здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, в тому числі для зарубіжних країн. Підготовка фахівців здійснюється з 32 освітніх програм хімічного, механічного, харчового, біотехнологічного, екологічного, економічного, фармацевтичного, комп’ютерного профілів. • 133 Галузеве машинобудування • 051 Економіка • 161 Хімічні технології та інженерія • 131 Прикладна механіка • 123 Комп’ютерна інженерія • 075 Маркетинг • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні • 073 Менеджмент технології • 101 Екологія • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна • 144 Теплоенергетика техніка • 226 Фармація • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані • 181 Харчові технології технології • 186 Видавництво та поліграфія • Запрошуємо до знайомства, навчання, • 072 Фінанси, банківська справа та страхування співпраці! • 162 Біотехнології та біоінженерія


2016

55

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Тел.: (044) 287-27-38, 289-79-76 Тел. приймальної комісії: (044) 454-49-49 E-mail: uml_nmu@ukr.net www.uml.ua Рівень акредитації: Загальноосвітній навчальний заклад з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою. Державна ліцензія: видана Головним управлінням освіти та науки м. Києва. Серія ЗОД-П №111098 від 11 червня 1997р. на здійснення освітньої діяльності за рівнем «загальна середня освіта». Директор: Цехмістер Ярослав Володимирович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор педагогічних наук, професор. Кількість ліцеїстів: 333 особи. Кількість професорів: 7, докторів наук: 8. Кількість доцентів: 5, кандидатів наук: 16. Кількість викладачів: 90. Матеріально-технічна база: Український медичний ліцей для забезпечення навчально-виховного процесу користується матеріально-технічними базами Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (7 кафедр) та медичної гімназії №33 Голосіївського району м. Києва (10 навчальних кабінетів). До Ліцею зараховуються учні, які закінчили 8-9 класів загальноосвітньої школи і пройшли конкурсний відбір. У Ліцеї конкурсний відбір здійснюється на підставі трьох фахових випробувань: українська мова та література (письмове тестування), біологія (письмове тестування). Іспити проводяться в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця в терміни, що визначені приймальною комісією. Термін навчання в ліцеї для учнів, що вступають після 8 класу – 3 роки (9-11 класи), для учнів, які вступають після 9 класу – 2 роки (10-11 клас).

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» Україна, 04070, Київ, Андріївська, 1 Тел. (044) 462-53-05 Факс: (044) 462-53-41 E-mail: ubs@ubs.edu.ua www.ubs.edu.ua ДВНЗ «Університет банківської справи» – єдиний в Україні банківський профільний вищий навчальний заклад, один з лідерів серед українських ВНЗ економічного профілю, має інститути у Києві, Львові, Харкові та Черкасах, надає студентам можливість отримати подвійний диплом з університетами країн ЄС, проводить навчання за програмами МВА, дистанційно, світовими сертифікаційними програмами (IFA, EBC*L, CIPA, ISMM, ACCA), навчає іноземних громадян, має один з найкращих в Україні показників працевлаштування - понад 90% випускників.


14-16 КВІТНЯ

56

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Україна, 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул.Університетська, 31 Тел.: (04597) 56-5-95, 60-3-53 Факс: (04597) 60-2-94 E-mail: vdp207@ukr.net, webmaster@asta.edu.ua www.nusta.edu.ua

Рік заснування – 1921. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія серія АЕ №636464 від 10.06.2015 р. Університет державної фіскальної служби України – це студентський кампус, облаштований за європейськими стандартами у парковій зоні м.Ірпінь за 11 кілометрів від столиці. Це один з найбільших навчальних закладів за територією та розвиненою інфраструктурою Київщини. Підготовку фахівців із галузі знань (спеціальності): “Право”(право), “Соціальні та поведінкові науки”(економіка; міжнародні економічні відносини); “Управління та адміністрування” (менеджмент; фінанси, банківська справа та страхування; облік і оподаткування; підприємництво, торгівля та біржова діяльність);“Інформаційні технології”(комп´ютерні науки та інформаційні технології);“Соціальна робота”(соціальна робота); “Цивільна безпека”(правоохоронна діяльність) ведуть: Навчально-наукові інститути права; гуманітарних наук; обліку та аудиту; фінансів, банківської справи; економіки, оподаткування та митної справи; інформаційних технологій та менеджменту і факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Навчальний заклад має багату на добрі справи 95-річну історію. Пріорітети університету: • підготовка фахівців для податкової, митної сфер та правових органів; • викладання бакалаврських та магістерських програм англійською мовою; • використання інноваційних технологій у навчанні; • можливість перехресного навчання; • навчання за програмами подвійного диплома з європейськими навчальними закладами; • навчання іноземних громадян; • можливість отримання стипендії, зокрема наукової і соціальної; • учать у наукових дослідженнях, конференціях і конкурсах, у діяльності наукового товариства студентів та курсантів; • студентське самоврядування як сходинка для формування лідерських якостей; • сучасний спортивний комплекс (більше ніж 20 спортивних секцій під керівництвом чемпіонів/ олімпійців); • Центр творчого розвитку виховання студентів «Сузір´я» (понад 20 різножанрових колективів і студій, з яких 5 мають почесне звання «народний»); • забезпечення сучасними гуртожитками; • гарантоване працевлаштування у державних, податкових, митних органах, судах і прокуратурі.

Географія працевлаштування- всі регіони України. У структурі Університету також діють: Навчальнонауковий інститут інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання й Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації. Прийом до Університету на всі ступені та освітньокваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності та джерел фінансування навчання. Фінансування підготовки фахівців здійснюється: • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету); пільгових державних кредитів; • за ваучерами; • за кошти фізичних та юридичних осіб. Університет має можливості для навчання осіб з особливими потребами. Навчальний заклад сприяє працевлаштуванню своїх випускників, які навчаються за державним замовленням. Університет державної фіскальної служби має право здійснювати військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу(кафедра військової підготовки) за спеціальностями: • Бойове застосування механізованих з'єднань, військових частин та підрозділів • Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарської діяльності військ (сил) • Юрисконсультська робота. Навчальний заклад має укладені угоди про співробітництво з рядом вищих закордонних навчальних закладів. Для абітурієнтів діють підготовчі курси як для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, так і курси з предметів, які виносяться на фахові вступні випробування при вступі для здобуття ступеня бакалавра (нормативний термін підготовки), магістра та/або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Філії Університету функціонують у Вінниці, Житомирі, Кам’янець-Подільському (Хмельницька обл.), Сторожинці (Чернівецька обл.). В Університеті створена потужна матеріальнотехнічна база: сучасні навчальні корпуси, лекційні аудиторії, бібліотеки, гуртожитки, спортивний комплекс з тренажерними залами, їдальня, молодіжні кафе, житловий комплекс для працівників та викладачів. У 1999 році на території студентського містечка було споруджено осередок духовної освіти-храм Св. Миколая.


2016

57

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А Тел./факс: (044) 484-10-96 Е-mail: rector@umo.edu.ua umo.edu.ua Ректор Університету – Віктор Васильович Олійник, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України створено у 2008 р. шляхом об’єднання Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників. Університет – вищий навчальний заклад інноваційнодослідницького типу, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освітньої галузі та надає слухачам, студентам, аспірантам, докторантам можливість здобути повноцінну вищу і післядипломну освіту, створює умови для їх науково-дослідної роботи та співпраці з громадськими організаціями і науковими спільнотами. Поєднання наукової та освітньої діяльності забезпечує можливість апробації моделей освіти, упровадження інноваційних технологій навчання впродовж життя. У складі Університету функціонують три навчальні інститути (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, Білоцерківський інститут неперервної освіти).

сертифікація; управління проектами; управління якістю освіти; управління навчальним закладом; медійний менеджмент в освіті); психологія; публічне управління та адміністрування (адміністративний менеджмент; Державна служба); науки про освіту (педагогіка вищої школи); комп’ютерні науки та інформаційні технології. Університет також здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, комплексне підвищення кваліфікації управлінців-професіоналів освітньої галузі, працівників органів державної влади та державного самоврядування різних рівнів, підготовку іноземних громадян до вступу у ВНЗ України та їх навчання за акредитованими освітньо-кваліфікаційними програмами. Підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі Університету здійснюється у галузі знань «Освіта» за спеціальністю «Науки про освіту», а також у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія». Університет є засновником Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» та Українського відкритого університету післядипломної освіти.

Університет − засновник і співзасновник міжгалузевого науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні»; фахового наукового Освітній процес в Університеті забезпечують 9 кафедр, журналу «ScienceRise»; електронних наукових фахових у складі яких працюють понад 100 науково-педагогічних видань «Теорія і методика управління освітою», працівників, з яких близько 90% – доктори та кандидати «Інформаційні технології і засоби навчання»; збірників наук, понад 70% – професори й доценти. Серед науково- наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове), педагогічних працівників Університету – дійсні члени та «Простір арт-терапії» (фахове). члени-кореспонденти, провідні науковці Національної Міжнародне співробітництво Університету академії педагогічних наук України. До читання менеджменту освіти спрямовано на розвиток співпраці лекцій та участі у науково-практичних конференціях з міжнародними організаціями й установами, з запрошуються зарубіжні вчені й викладачі. профільними академіями та навчальними закладами Університет забезпечує якісну європейську підготовку за освітніми ступенями бакалавр, магістр (за денною та заочною формами навчання) за спеціальностями/ спеціалізаціями: економіка (управління персоналом та економіка праці); підприємництво, торгівля та біржова діяльність; менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування; якість, стандартизація та

різних країн (Австрії, Польщі, Естонії, Словаччини, Німеччини, Канади та інших). Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науково-педагогічні працівники Університету є членами десяти міжнародних асоціацій. До послуг слухачів, аспірантів, докторантів і студентів− комфортабельний гуртожиток, кафе.


14-16 КВІТНЯ

58

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 ст. метро „Олімпійська” („Республіканський стадіон”) тел. приймальної комісії: (044 ) 287-52-90 тел. підготовчих курсів: (044) 287-37-86 тел./факс: (044) 287-02-17 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua Ліцензія МОН України АЕ № 6364174 від 18.05.2015 р. Приватний вищий навчальний заклад України, що розташований в центрі Києва, засновано в 2002 р. Засновник - Товариство „Знання” України – громадська організація з багаторічним досвідом науково-просвітницької та освітньої діяльності. Університет та Коледж мають розгалужену мережу регіональних підрозділів (філій та НКЦ) у різних регіонах України: м. Біла Церква, м. Вінниця, м. Житомир, м. Жмеринка, м. Запоріжжя, м. Кіровоград, м. Красноармійськ, м. Олександрія, м. Первомайськ. Іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Напрями підготовки: Правознавство; Фінанси і кредит; Облік і аудит; Філологія (англійська мова та література), Психологія; Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). Вступники Університету сучасних знань та Київського коледжу Вищого навчального закладу „Університет сучасних знань” працюють за інтегрованими навчальними планами та забезпечуються підручниками й іншими навчально-методичними посібниками.

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Україна, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58 Тел.: (057) 711-35-56 Факс: (057) 711-80-25 Е-mail: office@med.edu.ua www.med.edu.ua Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення за 109 спеціальностями. Готує фахівців в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі та докторантурі для України, країн СНД, далекого зарубіжжя. Проводить навчання з отримання другої вищої освіти – менеджер в охороні здоров’я. В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа» як для України, так і для далекого зарубіжжя.


14-16 КВІТНЯ

60

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, м. Харків, вул. Петровського, 25 Тел/факс (057) 700-38-65 E-mail: admin@khadi.kharkov.ua www.khadi.kharkov.ua

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХАДІ) засновано у 1930 році, 2015 року університет відзначив 85-річний ювілей. Рівень акредитації – IV-й. Готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів із 10 галузей знань, за 18 напрямами, 21 спеціальностями та 27 спеціалізаціями. На 39 кафедрах працює понад 70 відсотків викладачів із вченими ступенями та званнями, серед них 27 академіків і 35 членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 11 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. У структурі університету: • факультети: автомобільний, дорожньо-будівельний, механічний, управління та бізнесу, транспортних систем, комп'ютерних технологій і мехатроніки, підготовки іноземних громадян; • центри: заочного і дистанційного навчання, професійно-технічної та доуніверситетської підготовки (підготовче відділення, підготовчі курси), підвищення кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти; навчально-науково-виробничий комплекс ХНАДУ; • аспірантура, докторантура та 7 наукових шкіл із міжнародним визнанням. Усі комп’ютери університету та студентських гуртожитків підключено до єдиної локальної мережі з виходом в Інтернет. На всіх факультетах організовано вільний WI-FI доступ до мережі Інтернет. Університет має власне видавництво, оснащене сучасною поліграфічною технікою. В університеті діють інноваційні навчальні та наукові лабораторії, серед яких: відома своїми конструкторськими і спортивними досягненнями лабораторія швидкісних автомобілів; науководослідна дорожня випробувальна лабораторія, науково-дослідна лабораторія з обстеження та випробування мостів, науково-дослідна лабораторія дорожньо-будівельних матеріалів; навчальноконсультаційний центр з навчання та впровадження сучасних сервісних технологій на основі комплексу обладнання BOSCH, лабораторія експертизи паливно-мастильних матеріалів, лабораторія комп'ютерної діагностики автомобілів, лабораторія гібридних автомобілів та електромобілів, навчальний центр HAAS, регіональний навчально-впроваджувальний центр CREDO; освітній центр Autodesk, лабораторія технічних засобів регулювання дорожнього руху. В університеті навчається майже 6000 студентів, з яких близько 1 000 студентів-іноземців із 30 країн світу. До послуг студентської молоді й аспірантів ХНАДУ – 7 гуртожитків, медичний центр, їдальня, буфети, кафе, студентський клуб, спортивний комплекс, база відпочинку.


2016

61

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4 Тел./факс: (057)700-41-32 Тел: (057)707-73-80 E-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua www.knmu.kharkov.ua Володимир Миколайович Лісовий - ректор, професор, доктор медичних наук. IV рівень акредитації. Ліцензія АЕ № 636084 від 10.03.2015 р. Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1805 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів. З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 7056 студентів, з них вітчизняних 3887 та більш ніж 3169 – іноземні громадяни з 78 країн світу. Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 70 кафедрах університету. Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Спеціаліст»: • лікувальна справа (в т.ч. для іноземних громадян) (термін навчання 6 років); стоматологія (в т.ч. для іноземних громадян) (термін навчання 5 років); педіатрія (термін навчання 6 років); медико-профілактична справа (термін навчання 6 років); • лікувальна справа; стоматологія для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «лікувальна справа» та «стоматологія» «Магістр» - сестринська справа; лабораторна діагностика; адміністративний менеджмент; педагогіка вищої школи «Бакалавр» - лабораторна діагностика; сестринська справа; соціальна робота; фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. «Молодший спеціаліст» - лікувальна справа; сестринська справа; акушерська справа. Післядипломна освіта проводиться за напрямками: • первинна спеціалізація в інтернатурі (термін навчання 1-3 роки); • клінічна ординатура – термін навчання 2-4 роки; • аспірантура – термін навчання 3 роки; • підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів практичної охорони здоров’я Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян: • Підготовчі відділення – термін навчання 1 рік; Студенти, інтерни та слухачі курсів забезпечуються гуртожитками.


14-16 КВІТНЯ

62

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Україна, 61166, м. Харків, просп. Леніна, 14 Проїзд: станиця метро «Наукова» Тел. приймальної комісії: (057) 702-17-20 Тел. підготовчих курсів: (057) 702-14-55 www.nure.ua

ХНУРЕ - потужний науково-освітній центр України, спеціалізованимй IT-внз, в якому зосереджена підготовка по 23 напрямках, пов'язаних з інформаційними технологіями, інформаційною безпекою, біомедичними, видавничо-поліграфічними, телекомунікаційними, інформаційно-вимірювальними, радіотехнічними системами та економічною кібернетикою - весь спектр найсучасніших, добре оплачуваних спеціальностей для сучасного ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ

Україна, 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20 Тел. приймальної комісії: (0552) 22-52-53 Тел. коледжу: (0552) 26-50-92, 22-32-82 Тел. ліцею: (0552) 22-52-49, 26-37-88 E-mail: academy@ kma.ks.ua www.kmi.kherson.ua Рік заснування: 1834 рік. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: серія АЕ № 527661, від 25.11.2014 р. Ректор: Ходаковський Володимир Федорович. Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями: • Експлуатація суднових енергетичних установок Бакалавр – за напрямами: • Експлуатація електрообладнання та автоматики • Морський та річковий транспорт – за суден професійним спрямуванням: • Монтаж і проектування суднових машин і • Судноводіння, Експлуатація суднових механізмів енергетичних установок, • Монтаж електроустаткування суднового • Експлуатація суднового електрообладнання і електрообладнання засобів автоматики. • Суднокорпусобудування • Спеціаліст, магістр – за спеціальностями: • Зварювальне виробництво • Судноводіння Обслуговування верстатів з програмним • Експлуатація суднових енергетичних установок управлінням та робототехнічних комплексів. • Експлуатація суднового електрообладнання і За робітничими спеціальностями: Моторист засобів автоматики. (машиніст), матрос; Матрос, електрогазозварник; Молодший спеціаліст: Кухар, пекар; Кухар-матрос; Офіціант, бармен, • Судноводіння на морських шляхах буфетник; Офіціант, адміністратор.


2016

63

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24 Тел. (0552) 32-69-10 Тел./факс (0552) 32-69-98 E-mail: kntu@kntu.net.ua www.kntu.net.ua

Заснований в 1959 році. Рівень акредитації - IV. Університет розташований в м. Херсоні, в лісопарковій частині міста, займає територію 28,6 га, має шість навчальних корпусів, три гуртожитки, студентську клініку, бібліотеку з книжковим фондом понад 400 тис. екземплярів, дві спортивні зали, стадіон, спортивну базу на Дніпрі. Факультети: інтегрованих технологій і товарознавства, машинобудування, кібернетики та системної інженерії, економіки, міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу. При університеті функціонує економіко-технологічний технікум, центр довузівської підготовки та тестових технологій, центр післядипломної освіти. В університеті здобуває освіту біля 5 тисяч студентів. На 29 кафедрах працює 418 викладачів, 51 доктор наук, професори, 223 кандидата наук, доцента, 5 лауреатів державних премій, 11 академіків і член-кореспондентів галузевих академій наук, 8 науково-педагогічних працівників мають державні почесні звання. Послідовний розвиток фундаментальних наук в університеті дозволив зміцнити аспірантуру, яку відкрито на всіх факультетах з 20 спеціальностей, що охоплюють практично всі наукові напрямки університету. Відкрито докторантуру і спеціалізовані Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій.

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Україна, 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81 Тел./факс: (0472) 37-21-42 E-mail: cic@cdu.edu.ua, univerck@i.ua www.cdu.edu.ua

Ректор – Черевко Олександр Володимирович. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (рік заснування – 1921) є класичним національним університетом ІV рівня акредитації, у складі якого – 8 навчально-наукових інститутів і 2 факультети, на яких проводиться підготовка студентів за ступенем бакалавра, магістра та спеціаліста. Загальна чисельність студентів – 6 000. Навчання здійснюється за 51 спеціальністю. Університет готує аспірантів і докторантів за 33 і 11 спеціальностями відповідно. В університеті діють 22 наукових центри і лабораторії та 17 наукових шкіл. Університет інтегрується у міжнародний науково-освітній простір. Матеріально-технічна база: 4 навчальні корпуси, студентське містечко, що об’єднує 5 гуртожитків, наукова бібліотека, інтернет-кафе та їдальні, спортивні та тренажерні зали, стадіон, спортмайданчики; ботанічний сад; навчально-наукова база «Сокирне»; сучасні студії студентського інтернет-радіо та телебачення; психологічна служба та юридична клініка; навчальний готельно-ресторанний комплекс; редакційно-видавничий відділ; центр медичного обслуговування.


14-16 КВІТНЯ

64

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ШОСТКИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» Україна, 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Воронізька, 38 Тел. (05449) 7-32-62 Факс: ( 05449) 2-15-14 Е-mail: vpu19@ukr.net http://vpu19.ucoz.ua/

Рік заснування – 1976 рік. Навчальний заклад ІІІ атестаційного рівня. Ліцензія АЕ № 527769 від 23.12.2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник. Атестовані професії: • 7122. Муляр, 7212. Електрозварник ручного зварювання, • 7124. Столяр будівельний, • 7423. Верстатник деревообробник верстатів, • 7133. Штукатур, • 7141. Маляр, • 7132. Лицювальник-плиточник, • 7212. Електрогазозварник, • 7231. Слюсар з ремонту автомобілів, • 5122. Кухар, • 7412. Кондитер,

• • • •

5123. Бармен, 5123. Офіціант, 4112. Оператор комп’ютерного набору, 4115. Секретар керівника (організації, підприємства, установи), • 4121. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, Професії, які проходять атестацію: • 5122. Кухар Ліцензія АЕ № 636380 від 04.06.2015 р. Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст. • Спеціальності, які проходять акредитацію: • 5.05170101. Виробництво харчової продукції.

В структурі закладу 3 підрозділи: будівельний відділ (Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник; Столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів; Муляр, електрозварник ручного зварювання; Електрогазозварник; Слюсар з ремонту автомобілів та ін.); відділ харчових технологій (Кухар, кондитер; Бармен, офіціант); відділ загальних робітничих професій (Секретар керівника, оператор комп’ютерного набору, обліковець). Контингент училища – близько 500 учнів. За період свого існування училище підготувало і випустило понад 6800 кваліфікованих молодих робітників для будівельних, харчових підприємств, підприємств торгівлі, установ міста, області та України, продовжують навчатись у вищих навчальних закладах відповідного профілю.. До училища приймаються випускники шкіл з базовою середньою та повною загальною середньою освітою. Форма навчання: денна, вечірня, індивідуальна. Способи фінансування: бюджетна, контракт. Види підготовки: первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації.


2016

65

PARTA.UA - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ Україна, 01013, Київ, вул. Промислова, 1 Тел. (044) 247-19-09 Моб. тел. (067) 447-00-40 E-mail: info@parta.com.ua www.parta.com.ua

Parta.ua - всеукраїнський освітній портал, на якому завжди можна знайти всю інформацію про освіту в Україні. Найбільш повний каталог ВНЗ України, курси професій, мовні центри, тисячі анкет репетиторів за більш ніж 30-ма напрямами навчання - це далеко не весь список розділів, які працюють на порталі. На поточний момент портал є топ-1 серед освітніх ресурсів України. Для кожної вікової категорії, від школярів до працюючих фахівців, на сайті працюють свої тематичні сервіси. Ласкаво просимо на Parta.ua!

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1 Тел. (044) 246-94-91 Тел. приймальної комісії: (044) 520-06-66 Е-mail: post@naiau.kiev.ua Веб-сайт:naiau.kiev.ua Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458568 від 28.07.2014 р. Форма власності – державна. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямами підготовки та спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», а також ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням – для центральних органів виконавчої влади, а також фахівців у галузі права, психології – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. В академії на денній та заочній формах навчається понад 15 тис. здобувачів вищої освіти. У її структурі − докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та інститут кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей. У НАВС функціонують шість спеціалізованих вчених рад із захисту ступенів вищої освіти доктора наук та доктора філософії, відкритих за дев’ятьма науковими спеціальностями. Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн. Особовий склад академії – резерв МВС і надійний партнер столичного гарнізону поліції у забезпеченні охорони громадського порядку під час масових заходів у Києві та області. Таким чином, поступово зміцнюючи свій потенціал відповідно до вимог МВС України, академія нині розвивається у всі напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендувала себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової генерації правоохоронців.


14-16 КВІТНЯ

66

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66. Тел.: (061) 228-75-08, 764-45-46 E-mail: zv@znu.edu.ua www.znu.edu.ua

Приймальна комісія: Адреса: вул. Жуковського, 66 Б, навчальний корпус №2, ауд. 114, 115. Телефон: (061) 764-67-53 http://web.znu.edu.ua/pk/ Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування: Адреса: вул. Жуковського, 66 Б, каб. 204, 209. Тел.: (061) 228-76-01, 289-12-96 Ректор: Фролов Микола Олександрович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України. Запорізький національний університет – це вищий навчальний заклад державної форми власності, історія якого становить 85 років. Ще в 40-х роках минулого століття він посів одне з провідних місць серед педагогічних закладів України і досі залишається на позиції лідера освітніх послуг нашої держави. Сьогодні ЗНУ – відомий та престижний вищий навчальний заклад України, який продовжує найкращі освітні традиції, тісно пов’язані зі славетним минулим запорізького краю, його багатою історією. У 2011 році університету присвоєне Почесне звання «Лідер національної освіти». За результатами міжнародного рейтингу вишів «Webometrics Ranking of World Universities» Запорізький національний університет, з-поміж майже 300 вишів України, посів 31 сходинку. За результатами рейтингу, проведеного Громадською мережею «ОПОРА», сайт Запорізького національного університету посів четверте місце серед 274 вебсайтів вищих навчальних закладів України як найбільш інформативний. ЗНУ серед кращих вишів України за цьогорічним рейтингом видання «Деньги». У ньому за економічними спеціальностями Запорізький національний університет посів 14 сходинку, за юридичними – 13, а за гуманітарними – 10. ЗНУ отримав Гран-прі XXVII міжнародної виставки «Освіта та кар’єра-2015» у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», а також здобув почесне звання «Лідер вищої освіти України». До структури ЗНУ входить 16 факультетів – математичний, фізичний, економічний, філологічний, біологічний, історичний, юридичний та факультети журналістики, іноземної філології, соціології та управління, менеджменту, соціальної педагогіки та психології і фізичного виховання, 2 коледжі – Економіко-правничий та Торговий, Навчально-наукововиробничі центри «Екологія» та «Металспецпроект», Науковий ресурсний центр сталого розвитку, Центр післядипломної освіти із сектором бізнес-освіти, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов та інші

мовні освітні центри, Центр гендерної освіти, наукова бібліотека, музеї, редакційно-видавничий відділ та інші структурні підрозділи. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за 14 спеціальностями, за ступенем «Бакалавр» (51 спеціальність), освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (47 спеціальностей), ступенем «Магістр» (49 спеціальностей). Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі та докторантурі. У виші функціонує 7 спеціалізованих вчених рад – 3 докторських і 4 кандидатських. На сьогодні в ЗНУ працює близько 650 викладачів, із них 83 – професори, доктори наук та 425 – доценти, кандидати наук. На міжнародному рівні ЗНУ підтримує партнерські зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами за межами України. Студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах обміну ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, MEVLANA та навчатись у вищих навчальних закладах Франції, Італії, Польщі, Естонії, Болгарії, Румунії, Туреччини. ЗНУ забезпечує освітню євроінтеграцію для студентів завдяки програмі подвійного диплома, за якою магістранти можуть водночас отримати освіту та другий диплом Університету дю Мен (Франція). ЗНУ має потужну матеріально-технічну базу: 8 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс, 4 гуртожитки, Наукову бібліотеку (книжковий фонд – понад 1 млн примірників), електронну бібліотеку, прес-центр, редакцію Обласної академічної газети «Запорізький університет», Інтернет-радіо «Університет», локальну телевізійну мережу «Юніверс-ТБ», інтернетпортал «Пороги», два оздоровчі пункти, бази відпочинку «Славутич» на узбережжі Азовського моря та на острові Хортиці. Лекції, практичні та лабораторні заняття проводяться в оснащених лабораторіях на сучасному навчально-методичному рівні. Навчальний процес комп’ютеризований. Багаторівнева комп’ютерна мережа ЗНУ поєднує близько 1 500 робочих комп’ютерних місць, що розташовані у 8 корпусах та у спорткомплексі.


2016

67

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 Тел. (0352) 47-50-60 E-mail: pk@tane.edu.ua

Тернопільський національний економічний університет – це елітний та сучасний освітній заклад, де панує академічний дух, наука, думка і воля – альфа і омега формування особистості. В університеті функціонують 8 факультетів, 7 інститутів, 4 коледжі й 3 філії. Маючи славну історію та багате на досягнення сьогодення, ми впевнено дивимося у майбутнє. Сім наукових шкіл Тернопільського національного економічного університету дозволяють використовувати фаховий потенціал для підготовки вчених для всіх регіонів нашої держави, в тому числі для вищих навчальних закладів та органів виконавчої влади. Сьогодні вищий навчальний заклад – член Європейської асоціації міжнародної освіти (Нідерланди, 1999 р.), Європейської асоціації університетів (2007 р.), Великої хартії університетів (Magna charta, 2008 р.), партнерської програми для ВНЗ у сфері освіти з компанією «Base Group Labs» (2010 р.), яка є професійним постачальником програмних продуктів і рішень у галузі аналізу даних, Таллуарської мережі (2012), Мережі університетів прикордоння (2013), Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA), м. Чикаго (2014). 7-8 грудня 2014 року підписано Угоду про приєднання ТНЕУ до Мережі університетів Східної Європи за участю кращих ВНЗ України, Білорусі, Польщі, Грузії, Молдови, Румунії, Словаччини та Угорщини. Загалом Тернопільський національний економічний університет уклав 81 угоду з вищими навчальними закладами 25-х зарубіжних країн, з яких 51 – ВНЗ шістнадцяти країн Європейського Союзу, а також Канади, США, Китаю, Білорусі, Казахстану, Молдови. Найбільше (22) угод укладено з ВНЗ Республіки Польща. Наразі продовжується міжнародна співпраця ТНЕУ в рамках виконання 11-ти освітньопрофесійних програм: Програми двох дипломів із: • Люблінським католицьким університетом, м. Люблін; • Університетом прикладних наук і мистецтв м. Дортмунда; • Вищою школою інформатики та економіки товариства «Знання», м. Ольшин; • Програма підготовки PhD спільно з Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Греція); • Німецькомовна інтегрована навчальна програма з підготовки бакалаврів та магістрів на Українськонімецькій факультет-програмі спільно з Дрезденським технічним університетом (Німеччина); • Українсько-американська програма з підготовки бакалаврів на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій спільно з Університетом штату Мен (США); • Англомовна програма з міжнародної економіки та туризму; • Українсько-грецька програма підготовки магістрів з «бізнес-адміністрування»; • Українсько-польська програма фінансів і страхування; • Школа польського і європейського права; • Бізнес-школа ТНЕУ спільно з Естонською школою бізнесу. • Навчайтесь у нашому університеті, примножуючи свій інтелектуальний потенціал та утверджуючи високий освітній статус Тернопільського національного економічного університету. Ми хочемо, щоб Ви були успішними та особливими! Приєднуйтеся до нашої університетської родини!


14-16 КВІТНЯ

68

2016

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Україна, 03115, Київ, вул. Львівська, 23 (метро Житоирська) Тел. приймальної комісії: (044) 409-27-62, 424-70-08 E-mail: pkuu@vmurol.com.ua Web-сайт: vmurol.com.ua, uu.edu.ua.

Статус: недержавний. Рівень акредитації: IV (ліцензія: АЕ №636816 від 19.06.2015 р.) Дата заснування: 07.05.1999 р. Керівник навчального закладу: Президент Таланчук Петро Михайлович – перший міністр освіти незалежної України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України. Студентів: 16100. Викладачів: 1500, із них 131 професорів і докторів наук, 563 кандидатів наук Аспірантура, докторантура, пiдготовче вiддiлення, військова кафедра: наявні У Києві навчальний процес здійснюється у 8 навчальних підрозділах: Інститут права та суспільних відносин, Інститут економіки та менеджменту, Інститут філології та масових комунікацій, Інженернотехнологічний інститут, Інститут соціальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, Факультет біомедичних технологій, Коледж «Освіта». З метою розширення доступу молоді до вищої освіти Університет «Україна» започаткував програму «ТВІЙ ШАНС», що дає можливість отримати два дипломи – європейського та українського зразків. Навчальний процес базується на методології дистанційного навчання та інтенсивному використанні Інтернет-технологій. Університет «Україна» пропонує одні з найнижчих цін на навчальні послуги в Україні – від 5 200 до 15 000 грн./рік. При цьому діє унікальна система знижок, наприклад, при оплаті наперед, студентам з однієї родини, відмінникам, активістам студентського самоврядування тощо. За свою нетривалу 17-річну історію Університет «Україна» здобув як всеукраїнське, так і світове визнання. Не випадково МОН визначив університет базовим ВНЗ при проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Згідно останнього консолідованого рейтингу ВНЗ України, що виводиться двічі на рік Інформаційним ресурсом "Освіта.ua", Університет «Україна» посідає 5 місце серед приватних навчальних закладів України, а базова структура університету – 20 місце серед 68 вищих навчальних закладів столиці, які потрапили до рейтингового списку.


2016

69

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Січеславська, 18 Тел.: (056) 370-43-70 Е-mail: abit@duep.edu http://duan.edu.ua

Національний лідер в галузі вищої освіти. Лідер міжнародної діяльності. Б’Є ВСІ РЕКОРДИ З ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АКТУАЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І З ПОПУЛЯРНОСТІ СЕРЕД ПРИВАТНИХ ВНЗ В УКРАЇНІ! ЗA РEЗУЛЬТАТАМИ ВCТУПНОЇ КАМПAНІЇ 2014 та 2015 рр. СЕРEД ВCІХ ПРИВАТНИХ ВИЩИX НАВЧАЛЬНИX ЗАКЛAДІВ УКPАЇНИ - РЕКОРД УКРАЇНИ за кількіcтю поданих заяв та пpийнятих нa навчaння! РЕАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ МОЖЛИВОСТІ: ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ: • Український державний диплом + європейський диплом бакалавра з англійської філології провідного польського вишу з м. Катовіце, - у 2014 – 2015 рр. вже отриманий 24 випускниками Університету, програма постійно розширюється, • Український державний диплом + європейський диплом Кіпрського інституту маркетингу (The Cyprus Institute of Marketing, Нікосія, Кіпр) за освітніми бакалаврськими англомовними програмами: Маркетинговий менеджмент, Менеджмент туристичної діяльності, Фінансовий менеджмент і комп’ютерні технології у фінансах, Європейські студії, Банківський менеджмент, Бізнес-право, Психологія, • Український державний диплом + європейський диплом Університету Західної Шотландії за широким спектром англомовних програм бакалавра, магістра; ВПЕРШЕ! - ПОТРІЙНИЙ ДИПЛОМ: Український державний диплом + польський + американський дипломи в галузі Економіки та Менеджменту рівня "Бакалавр" та/чи "Магістр" за спільною міжнародною програмою з Вищою Школою Бізнесу - Національним Університетом Луїса (м. Новий Сонч, Республіка Польща). РЕАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: За даними офіційної статистики, 99,05% випускників Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля працевлаштовані. Центр кар’єри Університету опікується працевлаштуванням та стажуванням студентів та випускників. Дипломні та курсові роботи виконуються на базі реальних підприємств… Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах: vk.com/duan_info Сертифікат про акредитацію внз в цілому: PI-IV №0424850. Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ №527678.


Офіційний каталог виставки «Освіта та кар'єра» 04 2016  
Офіційний каталог виставки «Освіта та кар'єра» 04 2016  
Advertisement