Page 1

» М І Д КИЙ

Ь С Н Ї А УКР

2015

«

16-18 КВІТНЯ

ОРГАНІЗАТОР:

ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ

Ексклюзивний інтернет-партнер

ЗА ПІДТРИМКИ: Міністерства освіти і науки України Національнoї академії педагогічних наук України

www.osvitainfo.com.ua

Інформаційна підтримка:


Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Рік заснування – 1834. Рівень акредитації – IV (Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ 527854 від 29.12.2014 р.)

При університеті функціонує 19 інститутів, 1 факультет. Форми навчання: денна, заочна, вечірня, дистанційна. Діє аспірантура та докторантура. Здійснюється підготовка фахівців за 44 напрямами підготовки (спеціальностями) за ступенем бакалавра, 43 – освітньокваліфікаційними рівнями спеціаліста, 54 – ступенями магістра. БАКАЛАВР ЗА НАПРЯМАМИ: Дошкільна освіта, Менеджмент соціокультурної діяльності, Початкова освіта, Здоров’я людини*, Практична психологія, Образотворче мистецтво, Фізичне виховання, Здоров’я людини, Спорт, Технологічна освіта, Професійна освіта. Комп’ютерні технології, Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості, Професійна освіта. Харчові технології, Професійна освіта. Дизайн, Професійна освіта. Деревообробка, Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа, Корекційна освіта (за нозологіями), Психологія (спеціальна медична), Соціальна допомога, Соціальна педагогіка, Соціальна робота, Філософія, Культурологія, Дизайн, Музичне мистецтво, Хореографія, Історія, Філологія. Українська мова та

література, Видавнича справа та редагування, Філологія. Мова та література (англійська, арабська, іспанська, італійська, китайська, німецька, польська, російська, французька, японська), Філологія. Переклад, Соціологія, Психологія, Менеджмент, Економічна теорія, Правознавство, Політологія, Інформатика, Програмна інженерія, Туризм, Хімія, Біологія, Географія, Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, Астрономія, Математика, Фізика, Документознавство та інформаційна діяльність. СПЕЦІАЛІСТ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ: Педагогічна освіта, Гуманітарні науки, Соціальнополітичні науки, Системні науки та кібернетика, Мистецтво, Фізичне виховання, спорт

Університет надає можливість отримати другу вищу освіту. Контингент студентів становить майже 20 тис. осіб. Університет співпрацює з провідними навчальними закладами і науковими установами більше ніж 25 країн світу.

і здоров’я людини, Право, Природничі науки, Сфера обслуговування, Культура, Соціальне забезпечення, Журналістика та інформація, Економіка та підприємництво, Менеджмент і адміністрування, Фізико-математичні науки. МАГІСТР ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ: Педагогічна освіта, Гуманітарні науки, Соціальнополітичні науки, Системні науки та кібернетика, Мистецтво, Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, Право, Природничі науки, Сфера обслуговування, Культура, Соціальне забезпечення, Журналістика та інформація, Економіка та підприємництво, Менеджмент і адміністрування, Фізико-математичні науки, Специфічні категорії, Державне управління. Ректор – Віктор Петрович Андрущенко, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Україна, 01601, Київ-30, вул. Пирогова,9 Тел./факс: (044) 234-11-08 Тел. Приймальної комісії: (044) 239-30-17 Тел. центру зв’язків з громадськістю: (044) 235-20-98 E-mail: pr_npu@ukr.net www.npu.edu.ua


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ (НАСОА) Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна. Ліцензія МОНУ – АЕ № 527454 від 05.11.2014

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ТА ДОСТУПНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ Якщо Ви бажаєте мати професію, потрібну у будь-який час, високооплачувану роботу, приєднуйтесь до лав студентів нашого вищого навчального закладу. У процесі навчання у Вас буде можливість стажування та проходження практики за кордоном. Для юнаків існує військова кафедра. Ректор Академії – член-кореспондент НАН України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений економіст України, Олександр Григорович Осауленко

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:     

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА ОБЛІК І АУДИТ ФІНАНСИ І КРЕДИТ ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА МЕНЕДЖМЕНТ


До послуг студентів – сучасні навчальні корпуси, аудиторії, лінгвістичні лабораторії, бібліотека, читальні зали і комп’ютерні класи, їдальня, гуртожиток, спортивні зали та майданчики, медпункт. В Академії створено умови для занять спортом, художньою самодіяльністю, мистецькою та літературною творчістю, для екскурсій, подорожей та активного дозвілля.

Національна академія статистики, обліку та аудиту – провідний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Академія надає можливість отримати другу вищу освіту за спеціальностями: “Облік і аудит”, “Прикладна статистика”. У докторантурі та аспірантурі Академії здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. В Академії функціонує спеціалізована Вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук зі спеціальностей: “Статистика”, “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. В Академії функціонує Національний центр обліку та аудиту, у якому проходять підготовку на отримання сертифікатів аудитора, а також перепідготовку і підвищення кваліфікації аудитори з усієї України. Академія має у своєму штаті кваліфікованих фахівців – докторів, кандидатів наук. В Академії налагоджено міжнародні наукові зв’язки з провідними профільними вищими навчальними закладами Франції, Польщі, Грузії та запроваджено взаємообмін студентами з ними.

Наш багаторічний досвід засвідчує, що випускники Академії завжди мають гідне працевлаштування і відповідну йому оплату праці. Вартість навчання (на рік): денна форма – 9000-11000 грн (залежно від спеціальності), заочна форма – 7000 грн. Зважаючи на потребу ринку праці в економістах-аналітиках, бізнес-аналітиках та враховуючи пріоритетність для Академії спеціальності “Прикладна статистика” як базового професійного спрямування, першокурсникам денної форми навчання пільгова вартість у 2015-2016 н. р. становитиме 900 грн на рік.

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ: НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ –

з 10 липня 2015 до 01 серпня 2015

НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ –

з 13 липня 2015 до 12 серпня 2015

Адреса Академії: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; Сайт: www.nasoa.edu.ua; Телефони: (044) 484-47-78 (приймальна комісія); (044) 484-47-73 (відділ профорієнтаційної роботи) E-mail: pr_com@nasoa.edu.ua

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО АКАДЕМІЇ!


Організаторам, гостям та учасникам XXVІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2015»

Шановні організатори виставки, учасники та гості! Щиросердечно вітаю Вас з відкриттям Двадцять сьомої міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2015». Освітній потенціал України – один з небагатьох показників розвитку держави на сучасному етапі нашої історії. Але це лише потенціал. Для того, щоб учасники освітнього процесу, навчальні заклади загалом розкрили його та реалізували, необхідно створити відповідні умови. Євроінтеграція України в освітній і науковий простір передбачає поглиблення міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, розширення участі вищих навчальних закладів України у міжнародних освітніх та наукових проектах, що дає поштовх активному застосуванню нових педагогічних технологій та розширенню міжнародної мобільності студентів та викладачів. У рамках прямих угод між українськими та закордонними вищими навчальними закладами щорічно в інші країни відряджаються на навчання та стажування близько 4000 осіб. Державна підтримка і фінансування навчання та стажування у найкращих вищих навчальних закладах США, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії та інших економічно розвинених країн надається студентам, аспірантам і фахівцям природничого та інженерно-технічного напрямів, у яких на сьогодні в державі є найбільша необхідність. Світ дуже мінливий, освітні тенденції розвиваються постійно, тому сьогодні необхідно рухатися в прискореному темпі, щоб почувати себе на рівних з конкурентами. Для того, щоб наздогнати та не відставати, потрібно діяти потужно та швидко. Під час проведення виставкових заходів відбудеться презентація вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, молодіжних програм, програм обміну студентами, узагальнення досвіду співпраці з питань працевлаштування молоді. Це дуже важливо для молодих людей, які обирають свій життєвий шлях. Оскільки вдалий вибір – це крок до здійснення мрії, можливість займатися улюбленою справою. Бажаю всім миру та злагоди, наснаги у роботі, успіхів у навчанні, професійного задоволення й творчих здобутків. Абітурієнтам бажаю здійснити правильний вибір життєвої дороги та обрати навчальний заклад своєї мрії.

Міністр освіти і науки України

Сергій Квіт


Учасникам, гостям і організаторам Двадцять шостої міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2015»

Шановні співгромадяни й гості України! Від Національної академії педагогічних наук України і від мене особисто прийміть щиросердні вітання із відкриттям Двадцять сьомої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2015»! Освітня сфера є визначальною у підготовці молодої людини до життя – відіграє найбільше значення у формуванні світоглядних орієнтирів, здобуванні знань, адаптації до найближчого соціуму й глобального суспільства. Освітня сфера є першорядною і у загальному розвитку країни – в основі наукових досягнень, технологічних інновацій, економіки держави, добробуту громадян. Виведення освітньої системи нашої країни на орбіту інституційної самостійності, в якій гнучко сполучені фундаментальність і варіативність, традиційність й інноваційність є нагальним завданням усього суспільства. Тому таким важливим є нинішнє реформування освіти: ухвалено новий Закон України "Про вищу освіту", розробляється базовий закон про освіту, здійснюються інші кроки, в реалізації яких активну участь беруть вчені Національної академії педагогічних наук України. Але для того щоб реформування було успішним, маємо усвідомлювати, що успіх – справа спільна, до якої мають долучитись керманичі держави й освіти, учені педагоги й психологи, управлінці, викладацькі колективи, громадськість. Нинішня ситуація в країні вимагає від усіх нас зробити усе можливе для приведення української освіти у відповідність із національними інтересами і європейськими стандартами. Кращий досвід, що відтворює найновіші організаційні, методичні, наукові напрацювання навчальних закладів, представлено на нинішній виставці. Щиро бажаю всім учасникам, відвідувачам та організаторам Двадцять сьомої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2015» активної участі в її заходах, творчих надбань, здоров’я та благополуччя!

Президент Товариства «Знання» України, Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України

В. Г. Кремень


2015 ОРГАНІЗАТОР: Товариство «Знання» України ЗА ПІДТРИМКИ: Міністерства освіти і науки України Національної академії педагогічних наук України


2015

3

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2015» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ........ 5 ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ ................................. 6 KYIV SCHOOL OF ECONOMICS ................................. 7 КОМПАНІЯ «АШАН» ..................................................... 8 БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ......................................... 8 ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» ............................ 9 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. ПИРОГОВА ....................10 ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ...................................................................11 ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» ................. 10 ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГАДЯЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ» ................................................ 12 ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ..................................................13 ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ ................................... 14

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО ....................... 21 КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ ......................................................................... 22 КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ............. 23 ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" ...................................................... 23 ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» ................................... 24 КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ... 25 КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРАЦІ .... 26 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА .......... 27 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ..................................... 28 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ .................................................................. 29 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН .............................................. 30 ВНЗ " УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК" .......................................................... 31

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ .................................................... 15

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .......................................... 31

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А. НОБЕЛЯ ........................................................ 13

ДВНЗ "МІЖГАЛУЗЕВА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ"........................................... 67

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................... 16

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ .................................. 32

ДВНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ............................................................. 17 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ ...... 18 ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЬТУРНИЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ В УКРАЇНІ ..................................................................... 19-20

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ............. 33 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ..................................................... 34 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ...................... 35-36


16-18 КВІТНЯ

4

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДВНЗ " НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ..........................................36 НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ........................................... 37

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ..............................53 УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА .............. 54

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ..................................... 39

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНОПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ........................................ 55

НТУУ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» .................................. 40

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ............ 66

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ .......................... 40

ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ........ 56

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА .................................. 42

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ....... 56

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ .......................................... 43

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. КИЇВ). 57

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ......................... 43

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ......................................... 58

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................................................... 44

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ......................... 59

«ОСВІТА.UA» – ОСВІТНІЙ ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ .................................. 45

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ .................................... 60

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ............................... 46

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................................................... 61

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА ....................................... 47

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ....................................... 62

«ФІРМА ЮНІСТЬ» ТОВ ................................................ 60

«РОБОТА ПЛЮС» КОМПАНІЯ ................................. 48

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ................... 63

ТИЖНЕВИК «РАБОТА И УЧЕБА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «СУЧАСНА ОСВІТА» ..................................................... 48

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ .................................................. 63

ТОВ «СКАЙЛАЙН СОФТВЕР» ................................ 49 «СТІНА» МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ

.................... 50

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ..............................51 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ПУЛЮЯ ........................52

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ..................................... 64 ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ...................................... 64 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................... 65 «AVISO.РОБОТА» ВИДАННЯ

............................. 65

PARTA.UA - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ...................................................... 65


2015

5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, 01135, Київ, проспект Перемоги, 10 Тел. (044) 486–24–42 Факс (044) 236–10–49 Е-mail: minіstry@mon.gov.ua www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України (МОН) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Міністерство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. Основними завданнями МОН є: забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій; забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності. МОН відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує інтеграцію вітчизняних освіти і науки, інших сфер, що належать до його компетенції, з неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів; визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом життя, інших сфер, що належать до його компетенції; розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України; розробляє та затверджує державні освітні стандарти з конкретних професій; визначає основні цілі та завдання виховного процесу в навчальних закладах; розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів; здійснює в установленому порядку ліцензування закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності; розробляє порядок проведення ліцензійної експертизи та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України; видає ліцензії на провадження освітньої діяльності на підставі позитивного експертного висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також переоформляє та анулює їх; за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджує положення про акредитацію освітніх програм; затверджує статути підпорядкованих йому вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів; забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для навчальних закладів, у тому числі схвалює їх видання для загальноосвітніх навчальних закладів Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади.


16-18 КВІТНЯ

6

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ» Україна, 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 Тел. (044)248–91–13 http://iitzo.gov.ua Інститут інноваційних технологій і змісту освіти — провідна державна наукова установа Міністерства освіти і науки України. Головне завдання Інституту полягає в реалізації державної політики в галузі освіти щодо задоволення потреб у науково-методичному забезпеченні, удосконаленні змісту і методів навчання та виховання молодого покоління на всіх рівнях і в усіх ланках національної системи безперервної освіти, проведення наукових досліджень у цих сферах. Згідно з концептуальними засадами модернізації освіти в Україні діяльність Інституту спрямована на участь у розробленні стандартів освіти для різних її рівнів (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища та післядипломна), проведення експертизи та сертифікації сучасних дидактичних засобів навчання і навчального обладнання, комп'ютеризації освіти і впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес, запровадження сучасних методів і засобів автоматизованого управління закладами освіти та інформаційно-телекомунікаційне забезпечення їхнього функціонування. Головними функціями інституту є проведення наукових досліджень та експериментальної роботи щодо створення інноваційних навчально-виховних технологій, впровадження у практику роботи навчальних закладів досягнень педагогічної науки, інноваційних технологій та моніторингу якості освіти. Інститут приділяє значну увагу роботі з обдарованою молоддю, створенню навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивченню та поширенню вітчизняних і зарубіжних педагогічних інновацій, новітніх освітніх технологій, впровадженню в навчально-виховний процес прогресивних педагогічних технологій, організації та проведенню масових заходів (олімпіад, наукових конкурсів, турнірів тощо), науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» з проблем освіти.


2015

7

KYIV SCHOOL OF ECONOMICS 1, Ivana Mazepy Str., 01010, Kyiv, Ukraine Tel.: (38–044) 492–80–12 Mob.: (38–067) 507 11 91 E-mail: info@kse.org.ua www.kse.org.ua

The Kyiv School of Economics (KSE) is the premier graduate school of economics in Ukraine, offering programs in Economics as well as in the fields of Management and of Public Administration. KSE is also a leading institution in economics education, research and policy advice through its Kyiv Economics Institute and the international Economics Education and Research Consortium (EERC). KSE is also the CIS/FSU center for the Global Development Network (GDN, founded by the World Bank) for economic policy research and advice. KSE was founded in 1996 by the EERC and the Eurasia Foundation. In Economics, KSE offers two Master’s Degree programs: a one-year MA in Business and Financial Economics (applications oriented) and an intensive two year MA program in Economic Analysis (primarily PhD track). • Both MA programs are joint programs with the University of Houston (UH) and KSE graduates are eligible for Master’s Degrees from UH. KSE faculty and curriculum are accredited as part of the UH accreditation (UH is ranked in world TOP 51–75 for Economics and Business). • These KSE programs are taught by twelve professors of economics who earned PhDs in US and European Union universities and are listed with UH faculty. • They are considered to be the best economists in Ukraine and have the strongest publications record. Forbes rates Top Ukrainian Economic Thinkers: of the top 15 economists, 13 are faculty at, or graduates of, KSE and are now professors at Cornell, California/Berkeley, Pittsburgh, Case Western Reserve, British Columbia, Glasgow and elsewhere. • KSE is by far the top economics faculty in Ukraine (according to RePEc/IDEAS,). • KSE is also № 1 in Ukraine for the top cited published scholarly authors on economics, by a wide margin.

• KSE is unique in Ukraine in that teaching of economics at KSE is in entirely English, using English-language textbooks and other teaching materials and offers a dual degree option with a Western university (U of Houston). In management education for business, KSE offers MBA and shorter term certificate programs in business and management. • Students earning the KSE MBAs in Finance and in Business Economics may also receive the UH MA in Economics. Also, KSE MA in Economics, upon completion of core courses, may receive the MBA. • KSE offers an MBA program in Agriculture Business. • Starting with April 2015, KSE is offering additional MBA programs: in Accounting, Human Resources, IT, Marketing, Management, and Operations. • KSE MBA programs are designed to meet western academic standards, teaching is primarily in English, and are developed in conjunction with an International Academic Advisory Committee as well as business leaders from Ukraine and from international business. • The focus of the MBA programs is to prepare business leaders for the European Union market (given the just signed Deep and Comprehensive Free Trade as well as the EU Association agreements) as well as for North America and world markets. • KSE translates and distributes articles from the Harvard Business Review in Ukrainian. • KSE and members of the KSE community of faculty, students, and alumni are prominent in business consulting, governance of companies, and in positions of management with PWC, Ernst&Young, KPMG, Deloitte & Touche, Bain, Civitta, Roland Berger, ING, UniCredit/ UkrSotsBank, PNB Paribas/UkrSibBank, Raifffeisen/ Aval, OTP Bank, Credit Agricole, CitiBank, Barclays, Morgan Stanley, Bear Stearns, Rothschild, Moodys, Dragon, Shell and many others.


16-18 КВІТНЯ

8

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КОМПАНИЯ АШАН Моб. тел. +38 (067) 218–50–36 Тел. (044) 593–23–11 (int. 1165)

Компанію АШАН було засновано у 1961 році у Франції. Будучи одним із світових торговельних лідерів, компанія володіє 888 гіпермаркетами, 862 супермаркетами, 370 комерційними центрами у  16 країнах Європи та Азії. У компанії АШАН працює більш ніж 330 000 співробітників, які можуть професійно розвиватися завдяки політиці людських ресурсів, а саме: розподілу вмінь, досвіду та знань, постійному навчанню, виявленню власної ініціативи, делегуванню повноважень, а також розподілу прибутків. Сьогодні компанія АШАН має 10 гіпермаркетів в Україні, 6 з яких знаходяться у Києві, і 4 у регіонах (Запоріжжя, Кривий Ріг, Львів та Одеса). Ми пропонуємо: • здобуття досвіду роботи згідно з європейськими технологіями; • програми практики та стажування для студентів; • високопрофесійний та захоплений своєю справою колектив; • офіційне працевлаштування згідно з законодавством України; • можливість кар’єрного та професійного зростання; • навчання та удосконалення професійних навичок; • стабільну офіційну зарплату та її перегляд відповідно до рівняпрофесіоналізму; • систему індивідуальних премій; • добровільне медичне страхування; • пільгове харчування.

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2 Тел.: (0372) 55–37–54 Факс: (0372) 55–37–54 E-mail: office@bsmu.edu.ua www.bsmu.edu.ua Буковинський державний медичний університет — вищий медичний навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за галузями знань «Медицина» та «Фармація» за 16 спеціальностями: лікувальна справа (спеціаліст, магістр); педіатрія (спеціаліст, магістр); стоматологія (спеціаліст, магістр); медична психологія (спеціаліст); сестринська справа (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр); лабораторна діагностика (бакалавр); фармація (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст); клінічна фармація (спеціаліст, магістр).


2015

9

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Україна, 03115, Київ, вул. Львівська, 23 Тел.приймальної комісії: (044) 409–27–62, (044) 424–70–08 E-mail: pkuu@vmurol.com.ua Web-сайт: vmurol.com.ua; uu.edu.ua Статус: недержавний. Тип: класичний університет. Рівень акредитації: IV (ліцензія: АЕ № 527272 від 29.09.2014 р.)

Керівник навчального закладу: Президент Таланчук Петро Михайлович — перший міністр освіти незалежної України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України. Студентів: 17800. Викладачів: 1755, із них 168 професорів і докторів наук, 678 кандидатів наук. Аспірантура, докторантура, пiдготовче вiддiлення: наявні. Військова кафедра: наявна. Структура: 32 територіально відокремлених структурних підрозділи, представлені у більшості регіонів України. Базова структура — у м. Києві. У Києві навчальний процес здійснюється у 8 навчальних підрозділах: Інститут права та суспільних відносин, Інститут економіки та менеджменту, Інститут філології та масових комунікацій, Інженерно-технологічний інститут, Інститут соціальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, Факультет біомедичних технологій, Коледж «Освіта». Матеріально-технічна база: комфортабельні корпуси, бібліотеки, комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивні майданчики і зали, центри реабілітації. У базовій структурі м. Києва розміщено власну аудіовідеостудію «Talan-studio», видавничодрукарський комплекс «Університет «Україна», сучасні їдальні та гуртожитки. Підготовка фахівців здійснюється за 84 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (“молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”) на денній, заочній та дистанційній формах навчання. Є можливість навчатися на двох спеціальностях, отримати вищу освіту за скороченим

терміном навчання та другу вищу освіту за напрямами «Правознавство», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «Психологія». В Університеті функціонує аспірантура з та без відриву від виробництва за спеціальностями: 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти; 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія; 23.00.04 — політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; 24.00.03 — фізична реабілітація. Довідки можна отримати за телефонами: +38 (044) 425–29–38 та +38 (044) 428–74–12. Працює відділення доуніверситетської підготовки, на якому здійснюється навчання з дисциплін: українська мова та література, історія України, математика, англійська мова, біологія, фізика, хімія, творче завдання (малюнок, живопис, композиція). Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 423–08–27. На сьогодні підписано 123 угоди про наукове співробітництво між Університетом "Україна" і провідними науковими організаціями світу. Особливо плідна співпраця єднає університет із Інформаційноаналітичним центром Посольства США в Україні, Програмою ООН "ПРООН-Україна", Корпусом Миру США, громадською організацією "Зірки Миру" з Японії, Асоціацією українсько-китайської співдружності, провідними навчальними закладами США та країн Європи — Німеччини, Данії, Швеції, Польщі, Литви, Угорщини, Румунії, Словенії, Росії, Білорусії. Університет поглиблює дружні стосунки із Представництвом Європейської комісії в Україні.


16-18 КВІТНЯ

10

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. І. ПИРОГОВА Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Тел. (0432) 57–03–60 Факс (0432) 67–01–91 E-mail: admission@vnmu.edu.ua http://vnmu.edu.ua/

Рік заснування‑1921 році. Рівень акредитації — IV. Ректор — Академік НАМН України, професор Василь Максимович Мороз. Напрями підготовки: «Медицина», «Фармація». Факультети: 1. медичний факультет № 1 („Лікувальна справа”), 2. медичний факультет № 2 („Педіатрія”, „Медична психологія”), 3. стоматологічний („Стоматологія”), 4. фармацевтичний („Фармація”, Клінічна фармація”), 5. факультет післядипломної освіти, 6. підготовчий факультет для іноземних громадян. В університеті навчається 8878 студентів та 4895 інтернів та слухачів факультету післядипломної освіти. Для якісної підготовки студентів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів в університеті є такі структурні підрозділи: Науково-дослідний центр; Інститут реабілітації інвалідів — навчальнонауково-лікувальний комплекс; Науково-експериментальна клініка; Центр нових інформаційних технологій; Медико-психологічна клініка «Альтемедцентр»; Навчально-науково-виробничий комплекс «Біосан»; Гепатологічний центр; Гастроентерологічний центр; Центр лікування безпліддя «Ремеді»; Науково-діагностичний центр; Наукові лабораторії сертифіковані (7); Наукова бібліотека; Госпрозрахункові підготовчі курси. Навчально-тренінговий центр підготовки лікарів.

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» Україна, 03150, Київ, вул.Червоноармійська, 57/3, к. 314 Тел.: (044) 287–41–45, 239–23–28 E-mail: znannya-real@ukr.net www.znannia.info

Директор — Харлан Анатолій Андронович. Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, словники, монографії) з економічної, екологічної, педагогічної, філософської та інших тематик. Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури. Акцент — повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу в стислі строки.


16-18 КВІТНЯ

12

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГАДЯЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ» Україна, 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50-річчя Жовтня, 88 http://gpal.com.ua/ Після закінчення 9 класів, маючи атестат про базову середню освіту Ви маєте можливість за 3 роки навчання отримати атестат про повну середню освіту. Професійні навики та диплом кваліфікованого робітника у нас Ви можете отримати одночасно за двома і більше професіями: • Слюсар з ремонту с/г машин та устаткувань; • Тракторист машиніст с/г виробництва категорії "А1, А2, D2."; • Водій автотранспортних засобів категорії «С»; • Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; • Електрогазозварник; • Водій автотранспортних засобів категорії «С»; • Слюсар з ремонту автомобілів; • Машиніст крана автомобільного; • Водій автотранспортних засобів категорії «С»; • Кухар 3–4 розряду; • Кондитер 3–4 розряду; • Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; • Оператор комп’ютерного набору ІІ та І категорії; Випускники одинадцятих класів також мають можливість отримати одночасно дві професії: Водій автотранспортних засобів категорії "А1, А2, D2."; Машиніст крана автомобільного; Електрогазозварник; Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; Оператор комп’ютерного набору ІІ та І категорії; Муляр; Кухар 3 розряду; Пекар 3 розряду. Для бажаючих отримати освіту за курсовою підготовкою (з відривом та без відриву від виробництва) училище пропонує наступні професії: Продавець продовольчих товарів; Продавець непродовольчих товарів; Тракторист-машиніст с/г машин та устаткувань; Кухар 3,4,5 розряду; Слюсар по ремонту автомобілів; Стропальник; Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; Електрогазозварник; Водій автотранспортних засобів категорії «В»; Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії.


2015

13

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ Україна, 03150, МСП, Київ, вул. Горького, 180 Тел. для довідок: (044) 528–23–38, 529–42–04 Тел./факс (044) 529–43–92 E-mail: gntb@gntb.gov.ua www.gntb.gov.ua

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України). Ніколаєнко Леонід Іванович, директор. Заснована в березні 1935 р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, сучасну назву — 1992 р. Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-технічної літератури та документів, в т. ч. патентної, нормативно-технічної та промислової документації, авторефератів дисертацій, видань органів науково-технічної інформації; бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; організаційно-методична робота з мережею науково-технічних бібліотек; рекламноінформаційна діяльність; проведення тематичного патентного пошуку; надання фактографічної інформації про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та зарубіжні) та їхню продукцію; депонування наукових робіт; копіювання документів; надання послуг з використанням комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, сканування документів, зображень, електронна доставка документів та інше.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18 Тел.:(056) 370–36–21, (0562) 31–20–40 E-mail: abit@duep.edu www.nobel-univer.edu.ua

• • • • • •

З 1993 року — перший на Дніпропетровщині недержавний навчальний заклад нового типу. З 2009 року — визнаний Національний лідер у галузі вищої освіти. Тут ЛІЦЕНЗОВАНІ ТА АКРЕДИТОВАНІ, успішно розвиваються і працюють: довузівська підготовка, НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ, МАГІСТРІВ ЗА 23 СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ, перепідготовка, підвищення кваліфікації громадян України та іноземців у сфері економіки, товарознавства, філології, права, психології, соціальної педагогіки, політології; підготовка за програмою "Магістр бізнес-адміністрування"(МВА), аспірантура та докторантура, а також програми ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ спільно з університетами-партнерами з Великої Британії (Уельс), Республіки Польща, Словаччини, незабаром — ще й з Іспанії, Кіпру, Швейцарїї, Нігерії… ЗАВІТАЙТЕ ТА ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ!


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний економіко-технологічний університет транспорту Ліцензія МОН України від 24.11.2014р. Серія АЕ № 527654

2015

IV рівень акредитації

Запрошуємо на навчання для Здобуття ступення: Бакалавра Бакалавра на базі повної загальної середньої освіти на базі окр молодшого спеціаліста

Форма навчання - економіка підприємства денна, заочна, бюджет та - фінанси і кредит контракт - облік і аудит вступні випроБування - менеджмент конкурс сертифікатів або - електромеханіка екзамени в університеті - рухомий склад залізниць - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - транспортні технології (залізничний транспорт) - залізничні споруди та колійне господарство

спеціаліста на базі окр бакалавра

- фінанси і кредит - облік і аудит - економіка підприємства - менеджмент організацій і адміністрування - електричний транспорт - автоматика та автоматизація на транспорті - організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт) - вагони та вагонне господарство - локомотиви та локомотивне господарство - залізничні споруди та колійне господарство

Форма навчання - економіка підприємства денна, заочна, контракт - фінанси і кредит - облік і аудит вступні випроБування - менеджмент усний екзамен з фаху - електромеханіка - рухомий склад залізниць - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - транспортні технології (залізничний транспорт) - залізничні споруди та колійне господарство

магістра на базі окр бакалавра або спеціаліста

Форма навчання денна, заочна, бюджет та контракт вступні випроБування усний екзамен з фаху ДоДаткові вступні екзамени на іншу спеціальність

- фінанси і кредит - облік і аудит - економіка підприємства - менеджмент організацій і адміністрування - автоматика та автоматизація на транспорті - організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт) - вагони та вагонне господарство - залізничні споруди та колійне господарство - електричний транспорт

Форма навчання денна, заочна, бюджет та контракт

вступні випроБування усний екзамен з фаху та екзамен з іноземної мови ДоДаткові вступні екзамени на іншу спеціальність

піДготовче віДДілення університету запрошує слухачів на навчання для успішного складання тестів зно-2015 та вступних випробувань в університеті

початок занять:

04.10.2014р. – 25.04.2015р. 01.11.2014р. – 25.04.2015р.

06.12.2014р. – 25.04.2015р. 07.02.2014р. – 25.04.2015р.

підготовка здійснюється з математики, української мови та літератури, фізики, історії україни заняття проводяться щосуботи з 8.30 до 17.05

перелік документів:

- заява встановленого зразка; - дві фотографії 3х4 см.; - довідка з навчального закладу або місця роботи; - копія паспорта або свідоцтва про народження; - копія ідентифікаційного коду. оплата за навчання здійснюється в повному розмірі до початку занять

ФакулЬтет «управління залізничним транспортом» перелік конкурсних преДметів у сертиФікаті напрям піДготовки: 6.070101 – транспортні технології 1. українська мова та література 2. математика 3. Фізика (залізничний транспорт) спеціалЬністЬ: організація перевезень і управління на транспорті

ФакулЬтет «інФраструктури і рухомий склаД залізницЬ» напрям піДготовки: перелік конкурсних преДметів у сертиФікаті • 6.070105 – рухомий склад залізниць

1. українська мова та література 2. математика 3. Фізика

• 6.050702 – електромеханіка

1. українська мова та література 2. математика 3. Фізика

• 6.070108 – залізничні споруди та колійне 1. українська мова та література 2. математика 3. Фізика господарство • 6.050202 – автоматизація та 1. українська мова та література 2. математика 3. Фізика комп’ютерно-інтегровані технології спеціалЬності (спеціалізаціЇ):

• вагони та вагоне господарство • локомотиви та локомотивне господарство

• електричний транспорт • залізничні споруди та колійне господарство

• комп’ютерно-інформаційні керуючі системи • автоматизовані системи технологічного зв’язку

ФакулЬтет «економіки і менеДжменту» напрям піДготовки: перелік конкурсних преДметів у сертиФікаті 1. українська мова та література 2. математика 3. історія україни • 6.030504 – економіка підприємства • 6.030508 – фінанси і кредит

1. українська мова та література 2. математика 3. історія україни

• 6.030509 – облік і аудит

1. українська мова та література 2. математика 3. історія україни

• 6.030601 – менеджмент

1. українська мова та література 2. математика 3. історія україни

наша адреса: 03049, м. Київ-49, вул. миколи лукашевича, 19 (станція метро «воКЗалЬна») телеФон: (044) 248-94-91, (044) 591-51-89, (044) 465-42-89 e-mail: detut@detut.edu.ua http://www.detut.edu.ua pk@detut.edu.ua


16-18 КВІТНЯ

16

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В  (ст. м. “Святошин”) Тел.: (044) 537–35–00, 450–64–90, 450–99–31 Факс (044) 452–35–68 Е-mail: office@e-u.in.ua www.e-u.in.ua

Рік заснування — 1991. Рівень акредитації — IV. Ліцензія МОНМСУ серії АЕ № 285580 від 13.01.2014 р. У структурі Європейського університету працюють: факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; гуманітарно-природничий факультет; факультет професійної адаптації і підприємництва; Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; Інститут регіонального розвитку; Міжнародний освітньо-підготовчий центр. У Європейському університеті здійснюється навчання за напрямами підготовки та спеціальностями: Документознавство та інформаційна діяльність; Правознавство; Фінанси і кредит; Банківська справа; Економіка підприємства; Маркетинг; Облік і аудит; Менеджмент; Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності); Менеджмент інноваційної діяльності (магістерська програма); Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Менеджмент безпеки підприємств; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; Комп’ютерні науки; Програмна інженерія; Інформаційні управляючи системи та технології (за галузями); Програмне забезпечення систем; Системи і методи прийняття рішень; Управління інформаційною безпекою; Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації; Управління інноваційною діяльністю (магістерська програма). Випускники університету отримують диплом державного зразка та диплом Європейського університету. В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школа-дитячий садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж; університет: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура; докторантура; спеціалізована Рада по захисту кандидатських дисертацій. За 23 роки існування Європейський університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України, свідченням цього є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, так у 2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю “Визнання досконалості в Європі” та нагороду лауреата 10-го Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. — переможець конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 2007 р. став лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів, 2011 рік — нагороджений срібною медаллю у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі». Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!


2015

17

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 Тел.: (061) 228–75–00, 764–45–46 E-mail: sekr@znu.edu.ua www.znu.edu.ua Приймальна комісія Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 б, навчальний корпус № 2, ауд. 115 Телефон: (061) 764–67–53 http://web.znu.edu.ua/pk/ Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування: Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 б, каб. 204. Тел.: (061) 228–75–30, 228–76–01 Ректор: Фролов Микола Олександрович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України. За свою 85-річну історію ЗНУ став справжнім центром освіти і науки, одним із найвідоміших класичних університетів України. Ще в 40-х роках минулого століття він посів одне з провідних місць серед педагогічних закладів України і досі залишається на позиції лідера освітніх послуг нашої держави. Запорізький національний університет — це вищий навчальний заклад державної форми власності, до структури якого входить 13 факультетів, відокремлені підрозділи — Криворізький і Нікопольський факультети та Економікогуманітарний факультет у м. Мелітополі, Економіко-правничий і Торговий коледжі, Навчально-науково-виробничі центри «Екологія» та «Металспецпроект», Науковий ресурсний центр сталого розвитку, Центр післядипломної освіти із сектором бізнес-освіти, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов та інші мовні освітні центри, Центр гендерної освіти та інші структурні підрозділи університету. Усе це забезпечує здобуття якісної вищої освіти за багатьма напрямами підготовки та сприяє реалізації принципів неперервної освіти протягом усього життя. Професорсько-викладацький склад ЗНУ — це близько 700 науково-педагогічних працівників, 78 з них — професори, доктори наук, 446 — доценти, кандидати наук. Сьогодні у ЗНУ навчається близько 12 тисяч студентів. У ЗНУ здійснюється прийом абітурієнтів на денну та заочну форми навчання за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів на такі факультети: математичний, фізичний, економічний, філологічний, біологічний, історичний, юридичний та факультети журналістики, іноземної філології, соціології та управління, менеджменту, соціальної педагогіки та психології і фізичного виховання Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за 14 спеціальностями, за ступенем «Бакалавр» (36 напрямів підготовки), освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (45 спеціальностей), ступенем «Магістр» (51 спеціальність) та підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі (47 спеціальностей) та докторантурі (19 спеціальностей). Дипломи ЗНУ є загальновизнаними в Європі. На вимогу випускників видається уніфікований додаток до диплома європейського зразка (англійською чи іншою мовою). ЗНУ протягом багатьох років розширює та підтримує партнерські зв’язки з вищими навчальними закладами та установами Німеччини, США, Росії, Франції, Нідерландів, Швеції, Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини, Азербайджану. Кількість діючих міжнародних угод університету становить 50. Серед нових партнерів ЗНУ — Університет Грінвича у Великій Британії. Виш має потужну матеріально-технічну базу: 8 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс та 2 спортзали, 4 гуртожитки, Наукову бібліотеку (її книжковий фонд нараховує понад 1 млн. примірників), електронну бібліотеку, комп’ютерні класи, понад 1 000 комп’ютерів, об’єднаних у корпоративну мережу та підключених до Інтернету, редакційно-видавничий відділ, прес-центр, редакцію Обласної академічної газети «Запорізький університет», інтернет-радіо «Університет», локальну телевізійну мережу «Юніверс-ТБ», незалежний студентський портал «Пороги», 2 оздоровчих пункти, санаторій-профілакторій із сучасним медичним обладнанням, бази відпочинку «Славутич» на узбережжі Азовського моря та на острові Хортиці.


16-18 КВІТНЯ

18

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 Тел.: (03422) 4–22–64 Факс: (03422) 4–21–39 E-mail: admin@nung.edu.ua www.nung.edu.ua Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу акредитований за IV (найвищим) рівнем, ліцензія — серія АЕ № 458519 від 08.07.2014 на право надання освітніх послуг, пов'язаних з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в т. ч. для іноземних громадян). У 9 інститутах навчаються понад 10 тис. студентів. В університеті також є кафедра військової підготовки, яка готує кадрових офіцерів служби пального для Збройних Сил України, факультет довузівської підготовки, інститут післядипломної освіти, центр навчання іноземних студентів та 3 коледжі, які готують молодших спеціалістів за радіотехнічними, електротехнічними та економічними спеціальностями. Університет внесено до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. В його складі функціонують науково-виробничі підрозділи: НДІ нафтогазової енергетики і екології, Нафтогазовий науково-технологічний парк, Орган сертифікації продукції нафтогазового машинобудування, Технічний комітет стандартизації ТК‑146, відділ підготовки фахівців високої кваліфікації тощо. Матеріально-технічна база: 12 навчальних корпусів з 120 аудиторіями, 26 спеціалізованих кабінетів, 142 навчальні лабораторії, 32 комп’ютерних класи, понад 1200 комп’ютерних робочих місць, котрі підключені до Інтернету, Науково-технічна бібліотека, що містить 1,3 млн. примірників, 7 гуртожитків, великий спорткомплекс, Інноваційно-виставковий комплекс з демонстраційним залом і музеєм університету, санаторій-профілакторій, бази відпочинку, унікальний Геологічний музей, який має статус Національного надбання. Професорсько-викладацький склад: на 56 кафедрах здійснюють навчальний процес майже 800 викладачів, з яких 104 — доктори наук, професори: 455 — кандидати наук, доценти. Форми навчання: очна, заочна (дистанційна) та екстернат. Навчання здійснюється за держзамовленням та на контрактній основі. Детальнішу інформацію про вступ до університету можна дізнатись в Приймальній комісії: тел.: (03422) 4–22–18 або http://www.nung.edu.ua/admiss/index.html


2015

19

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ В УКРАЇНІ Україна, 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 5-й поверх Тел. (044) 285–68–36 Факс (044) 285–33–69 www.il4u.org.il/Israel/Centers/Kiev/

Ізраїльський культурний центр при Посольстві держави Ізраїль в Україні було відкрито у Києві у 1992 р. і за 20 років своєї діяльності в Україні ми стали однією з провідних структур, яка знайомить громадян України з культурою, економікою, політикою, науково-технічними досягненнями, розвитком системи освіти та іншими аспектами суспільного життя сучасного Ізраїлю. Ізраїльський культурний центр в Україні сприяє вивченню та викладанню мови іврит, як головного засобу комунікації та взаєморозуміння, що зміцнює симпатії до Ізраїлю. Ми розвиваємо дієві мережеві структури, що сприяють студентському обміну та мобільності молоді України та Ізраїлю. Центральна роль відводиться відкритим інформаційним площам, таким, як форуми, де утворюється громадська думка, читальні зали, центри вивчення івриту та центри учбовометодичної літератури. Освітні, інформаційні та культурні установи — елементи нашої мережі — репрезентують сучасну культуру Ізраїлю, синергетично посилюючи існуючий потенціал інтересу до держави та зміцнюють демократичні процеси громадянського суспільства. Ми впроваджуємо сучасні форми викладання і підтримуємо перспективні проекти. Ми маємо велику інформаційну базу, яка є доступною для усіх громадян України. Ми є органазітором багатьох культурних заходів: лекцій, художніх та фотовиставок, дискусій і форумів, семінарів і тренінгів, концертів і вечірок для молоді та студентів, дитячих таборів і зустрічей з видатними ізраїльськими діячами культури та мистецтв, які проводяться як у Києві, так і за його межами. Наші двері широко відкриті для усіх бажаючих познайомитися з культурою Ізраїлю! Наші програми: Курси вивчення мови іврит Незалежно від того, чи починаєте ви тільки-но вивчати іврит, чи вже добре ним володієте, чи він вам потрібен для роботи, чи для того, щоб комфортно подорожувати Ізраїлем і розуміти звернену до вас мову — курси івриту при ІКЦ допоможуть вам покращити рівень володіння івритом та набути нові знання! Слухачі оволодіють всіма мовними навичками: читанням, письмом, усним мовленням та аудіюванням. Групи займаються у зручний час, викладання проводиться російською, українською мовами та на івриті. Після завершення курсу слухачі складають іспити та отримують відповідний сертифікат. Набір початківців проводиться постійно. Пропонуємо вам просто спробувати и бажаємо успіхів! Курси є безкоштовними для всіх громадян України. «Binat Atid — інтелектуали майбутнього» — це новий проект організації «Натів» при міністерстві Глави уряду Ізраїлю. Вас чекає знайомство з вищими навчальними закладами Ізраїлю, відвідування


16-18 КВІТНЯ

20

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

найбільших ізраїльських компаній, а також незабутні екскурсїі. Група формується з молоді 16–17 років, яка проявляє неабиякі таланти у навчанні. Програма «Натів — Техніон» «Точні науки та інженерія: перший рік навчання російською мовою» Представляємо Вашій увазі освітній проект тривалістю в 10 місяців для випускників шкіл і молодих людей віком до 27 років в ізраїльському технологічному інституті «Техніон». Якщо у Вас є схильність та талант до вивчення природничих наук, у Вас технічний склад розуму і Ви успішно засвоюєте математику і фізику — це унікальна можливість отримати освіту в одному з найкращих політехнічних ВНЗ світу. Програма "Натів — Єврейський університет" "Yesod" Програма "Yesod" проводиться в Школі іноземних студентів ім. Ротберга при Єврейському університеті. Заняття проводяться на легкому івриті. Мета першого року занять за програмою — забезпечити можливість вступу в один з найпрестижніших університетів Ізраїлю талановитим студентам з-за кордону і надати їм можливість продовження академічного навчання на будь-якому з факультетів Єврейського університету без здачі психометричного тесту. МАСА — освітні програми в Ізраїлі тривалістю до 1 року за напрямами: • Міжнародний маркетинг • Засоби масової інформації та мультимедіа • Індивідуальний курс дослідницьких робіт • Стажування та кар’єрний рост в ізраїльських фірмах • Програма по підготовці до екзамену та отримання ліцензії на роботу в Ізраїлі для лікарів та стоматологів В наступному навчальному році відкриваються нові, дуже цікаві освітні програми в Еврейському університеті, технологічному університеті « Техніон» та в педколеджі “Оранім». Програма «МАСА» відкриє перед тобою нові можливості майбутнього життя, ти отримаєш досвід навчання за кордоном, розшириш свій світогляд, побачиш і відчуєш іншу країну. Якщо ти хочеш навчатися у Ізраїлі і тобі від 18 до 40 років — «МАСА» саме для тебе! Скаутський молодіжний клуб «ЦОФІМ» запрошує друзів! В’язати будь-які вузли, розпалювати вогнище дюжиною способів, орієнтуватися на місцевості, розбивати намети — цими та іншими корисними навичками ви зможете оволодіти, якщо приєднаєтесь до нас. Головною метою «Цофім» є духовний та фізичний розвиток у поєднанні з активною участю в громадському житті. Вихованці клубу в майбутньому можуть стати інструкторами. До кожної дитини ми знаходимо індивідуальний підхід, намагаємося виявити кращі якості та активізувати їх. Діяльність скаутів проводиться за трьома основними напрямками: заняття в групі, на природі та практичні заняття.


2015

21

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО Україна, 04071, Київ, вул. Фрунзе, 9, кім. 119 (приймальна комісія) Тел. приймальної комісії: (044) 417–17–57 Е-mail: academy@maritime.kiev.ua Тел. центру довузівської підготовки: (044) 417–17–60 Е-mail: pv.kl@yandex.ru www.maritime.kiev.ua

Навчальний заклад ІІІ, ІV рівнів акредитації. Ліцензія МОНУ АЕ № 458763 від 11.08.2014 р Ректор: Панін Владислав Вадимович, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, д. т. н., проф. Факультети академії — Спеціальності: • Судноводіння — Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок, Експлуатація електрообладнання та автоматики суден. • Юридичний — Правознавство. • Економіки транспорту — Менеджмент, Облік і аудит, Економіка підприємства, Транспортні технології, Програмна інженерія, Маркетинг, Комп`ютерні науки. Військова кафедра. Друга вища освіта. Навчання студентів-іноземців. Магістратура. Аспірантура. Центр довузівської підготовки. Безкоштовна юридична клініка. Міжнародні зв’язки академії розвиваються на основі співробітництва між навчальними закладами, міжнародними морськими організаціями та судноплавними компаніями на основі міжнародних проектів, договорів та угод. Академія має такі відокремлені структурні підрозділи: 1. Миколаївський факультет морського та річкового транспорту КДАВТ. 2. Дунайський факультет морського та річкового транспорту КДАВТ у м. Ізмаїл. 3. Коледж морського і річкового флоту КДАВТ. 4. Київський транспортно-технологічний коледж КДАВТ. 5. Київське вище професійне училище водного транспорту КДАВТ. 6. Ізмаїльське вище професійне училище КДАВТ. 7. Миколаївське професійно-технічне училище “Морехідна школа” КДАВТ. 8. Дунайський навчально-консультативний пункт КДАВТ. 9. Навчально-консультаційний центр КДАВТ у м. Миколаєві. 10. Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ. Академія є членом Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU) та постійним учасником Генеральної асамблеї асоціації. ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ здійснює підготовку слухачів до незалежного тестування з дисциплін: математика, історія України, українська мова, іноземна мова. За умовами позитивного складання атестаційних контрольних робіт — додається до 20 балів до основних балів рейтингу, при вступі до академії на спеціальності: «судноводіння», «експлуатація суднових енергетичних установок», «експлуатація електрообладнання та автоматики суден», «програмна інженерія», «транспортні технології», «комп`ютерні науки». Форми навчання: вечірня (вт, чт), суботня (суб). Прийом документів: протягом вересня — для 8-ми місячних ПК та протяом грудня — для 5-ти місячних ПК. Початок занять: з 1 жовтня (для 8-ми місячних ПК) та з 1 січня (для 5-ти місячних ПК).


16-18 КВІТНЯ

22

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ Україна, 01601, Київ, вул. Трьохсвятительська, 6 Тел. / факс: (044) 278–80–44 Email: info@kda.org.ua Сайт: www.kda.org.ua Рік заснування — 1615 р. Рік відродження — 1992 р.

Київська православна богословська академія — провідний самоврядний вищий духовний науково-дослідницький та навчальний заклад України, який здійснює підготовку фахівців у сфері православного богослів’я, біблістики, церковної історії, літургіки, церковного права, місіології та церковного співу за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти та наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, які можуть бути священнослужителями, працівниками синодальних та єпархіальних управлінь, місій, регентами церковних хорів, викладачами середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, співробітниками наукових установ. Факультет: богословський. Кафедри: богослів’я, біблістики, церковної історії, церковно-практичних дисциплін. Бакалаврат Напрям підготовки: 6.020304 Богослів’я (православне богослів’я). Кваліфікація: бакалавр богослів’я, вчитель богословських і релігієзнавчих дисциплін. Форми навчання: денна, заочна. Термін навчання: 4 роки. Магістратура Спеціальність: 8.02030103 Богослів’я (православне богослів’я). Кваліфікація: магістр богослів’я, викладач богословських і релігієзнавчих дисциплін. Форми навчання: денна, заочна. Термін навчання: 2 роки. Аспірантура й докторантура Спеціальність: богослів’я (православне богослів’я). Форма навчання: денна. Термін навчання: 3 роки. Діє спеціалізована вчена рада із правом прийняття до розгляду й проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі богослів’я та доктора богословських наук. На вечірній формі навчання здійснюється підготовка регентів церковного хору. Офіційне друковане видання: «Труди Київської Духовної Академії». Академія має храм, два гуртожитки, бібліотеку з читальним залом, комп'ютерний клас із доступом до мережі інтернет, спортзал.


2015

23

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Україна, 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 Тел.: (044) 278–75–73, 424–60–01 E-mail: kiti@cyfra.net www.kip.org.ua

Рівень акредитації — IV. • Факультет перекладу здійснює підготовку: бакалаврів (очно), спеціалістів (очно/заочно), магістрів (очно/заочно) — 2–3 іноземні мови. • Факультет другої вищої освіти здійснює перепідготовку: спеціалістів (очно, в денні та вечірні години) — 2 іноземні мови з першого року. Термін навчання — 2,5 роки. Прийом документів двічі на рік — в липні (початок занять з 1 вересня) та в січні (початок занять з 1 лютого). Виробнича перекладацька практика в міністерствах, відомствах, іноземних посольствах та представництвах, банках та міжнародних організаціях (67 баз практики). Підготовчі курси протягом року. Прийом документів на підготовчі курси — протягом року. Для вступу на першу освіту рівня «бакалавр» приймаються сертифікати незалежного зовнішнього тестування з української мови та літератури, історії України або всесвітньої історії та з англійської мови.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» Україна, 01042, Київ, вул. Івана Кудрі, 29 Тел. приймальної комісії: (044) 529–24–48 Тел./факс: (044) 529–14–23 Тел. підготовчих курсів: (044) 528–81–63 E-mail: kklp@ukr.net www.kklp.kiev.ua Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж легкої промисловості» (ККЛП) I–II рівнів акредитації, ліцензія серія АЕ № 458544 від 08.07.2014. Київський коледж легкої промисловості — лідер в галузевій освіті, заснований у 1930р. Заклад готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Дизайн одягу», «Дизайн взуття», «Комп’ютерний дизайн», «Виготовлення виробів із шкіри», «Швейне виробництво», «Бухгалтерський облік», «Організація виробництва». Навчальний корпус та гуртожиток розташовані у центрі столиці, на Печерську. Підготовку молодших спеціалістів ведуть висококваліфіковані педагогічні працівники, серед яких 4 кандидати наук, 20 викладачів-методистів та 36 викладачів вищої категорії. У Коледжі працює Дослідно-виробничий центр зі Студентським будинком моделей. З 1958 року Коледж готує спеціалістів з числа слабочуючої молоді.


16-18 КВІТНЯ

24

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ” Україна, 02090, Київ, вул. Харківське шосе, 15 Тел.: (044) 559–37–00, 559–36–45, 296–70–59 E-mail: kmtk_admin@ukr.net www.kmtk.org.ua

Рівень акредитації: І. Форма власності: державна. Ліцензія: Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458474 від 26.06.2014 року. ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ (на основі базової загальної середньої освіти — 9 класів): Зварювальне виробництво; Обслуговування та ремонт устаткування зварювального виробництва; Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств; Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; Діловодство; Соціальна робота; Організація виробництва; Оціночна діяльність. ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ (на основі повної загальної середньої освіти — 11 класів) прийом студентів на поповнення до груп попереднього набору: Зварювальне виробництво; Обслуговування та ремонт устаткування зварювального виробництва; Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств; Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; Діловодство; Соціальна робота; Організація виробництва; Оціночна діяльність; Зварювальне виробництво (на основі освітньокваліфікаційного рівня кваліфікований робітник). ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ (на основі повної загальної середньої освіти — 11 класів): Зварювальне виробництво; Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств; Діловодство; Соціальна робота; Зварювальне виробництво (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник). ІНОГОРОДНІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКОМ. Студенти, після закінчення коледжу, можуть продовжити навчання у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Університеті сучасних знань, Національному університеті культури та мистецтв України, Національному Авіаційному університеті, Національному університеті харчових технологій, Державному економіко-технологічному університеті транспорту, Тернопільському державному університеті ім. І. Пулюя, Національній академії статистики, обліку і аудиту, Інституті соціально-культурних комунікацій і менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та ін. У коледжі студенти мають можливість займатися у спортивних секціях, гуртках, виявляти таланти у художній самодіяльності. У коледжі діють підготовчі курси з української мови та математики. Дні відкритих дверей: 23 квітня 2015 року, початок об 11:00.


2015

25

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 03179, Київ, вул. Львівська, 49 Тел./факс: (044) 450–06–31, 424–86–18 Е-mаіІ: info@kymu.edu.ua www.kymu.edu.ua

IV рівень акредитації. Ліцензія АЕ № 527275 від 01.10.2014 р. Сертифікат ІНКОРВУЗ-ЮНЕСКО. Київський міжнародний університет готує висококваліфікованих фахівців зі спеціальностей: міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; країнознавство; міжнародна інформація; зовнішня політика; туризм; правознавство; журналістика; кіно-телемистецтво; театральне мистецтво; мова і література; переклад; психологія; політологія; педагогіка вищої школи; соціальна робота; економіка підприємства; міжнародна економіка; фінанси і кредит; менеджмент організацій; адміністративний менеджмент; будівництво; архітектура; комп’ютерні науки; фармація. Діє програма подвійного диплому Київського міжнародного університету та ЦентральноЄвропейського Університету (Словаччина), яка дає можливість випускникам крім українського диплому отримати диплом словацького університету за напрямом «Міжнародні відносини». Робочі мови в університеті — українська, англійська. Університет забезпечує студентів базами практики. МАГІСТРАТУРА, АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА, ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА. КОЛЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (освітньо-кваліфікаційний рівень — молодший спеціаліст) Напрями: правознавство, акторське мистецтво, видавнича справа та редагування, економіка підприємства, туристичне обслуговування, фармація, будівництво. ЛІЦЕЙЛІЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 5–11 класи, профільне навчання за напрямами: філологічний, суспільно-гуманітарний, технологічний, художньо-естетичний. ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Підготовче відділення КиМУ для 9–11 класів, знижка в оплаті для їх випускників 10–15%, регіональні консультаційні центри у регіонах України Форма навчання: денна, заочна. Термін навчання: бакалавр — 4 роки, магістр — 1; 1,5; 2 роки.


16-18 КВІТНЯ

26

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРАЦІ Україна, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51Б Тел./Факс: (044) 288–10–02 http://kmcp.kiev.ua/ http://vk.com/kmcp.kiev https://www.facebook.com/KmcpKiev https://twitter.com/KievKmcp Київський молодіжний центр праці (КМЦП) створений 1993 року. Це державна структура, що знаходиться в підпорядкуванні Київської міської державної адміністрації. Головним завданням Київського молодіжного центру праці є надання різноманітної допомоги з питань тимчасового та повного працевлаштування, перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді, координація та розвиток міжнародних молодіжних програм, підтримка підприємницьких та громадських ініціатив молодих людей, активізації міжнародного молодіжного та студентського обмінів тощо. Основні напрямки роботи КМЦП: • працевлаштування молоді в Україні за допомогою Молодіжної біржі праці, яка пропонує різноманітні послуги щодо постійної та тимчасової зайнятості молоді, надає їй правову та психологічну допомогу з питань працевлаштування; • підтримка підприємницької ініціативи молоді, шляхом надання консультацій з бізнес-планування та іншої сервісної підтримки молодих підприємців. Завдання, які ставить перед собою Київський молодіжний центр праці: • створення умов для успішної реалізації молодіжної політики та повноцінної соціалізації особистості молодої людини; • забезпечення якісно нового рівня оперативного інформування молоді щодо можливостей тимчасового та сезонного працевлаштування; • сприяння розвитку та підтримка соціально корисних ініціатив молоді, студентів та молодіжних громадських організацій; • повноцінне консультативне, інформаційне, методичне та кадрове забезпечення працевлаштування молоді міста; • створення та організація діяльності студентських консультаційних центрів; • підготовка залучених спеціалістів та молоді на громадських засадах для роботи з молоддю, що потребують тимчасового працевлаштування.


2015

27

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 60 Тел. (044) 239–33–33 Факс (044) 239–33–88 E-mail: office.chief@univ.net.ua www.univ.kiev.ua

Рік заснування — 1834 р. Рівень акредитації — IV. Ректор — Леонід Васильович Губерський, академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, доктор філософських наук, професор. Структура: в університеті функціонує 8 навчальних інститутів (філології, геології, військовий, міжнародних відносин, журналістики, високих технологій, післядипломної освіти, управління державної охорони України), 13 факультетів (географічний; економічний; історичний; механікоматематичний; радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; кібернетики; психології; соціології; факультет інформаційних технологій; фізичний; філософський; хімічний; юридичний), 1 Навчальнонауковий центр «Інститут біології», 2 коледжі (геологорозвідувальних технологій та оптикомеханічний), Український фізико-математичний ліцей, 197 кафедр, на яких навчається понад 26 тисяч студентів. Професорсько-викладацький склад університету 640 професорів, докторів наук, із них більше 60 академіків і член-кореспондентів Національних академій наук України та більш як 1610 доцентів, кандидатів наук. Київський університет готує фахівців за наступними спеціальностями: філософія; історія; філологія; соціологія; психологія; політологія; міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація; міжнародний бізнес; країнознавство; журналістика; реклама та зв’язки з громадськістю; видавнича справа та редагування; кіно- та телемистецтво; економічна теорія; економічна кібернетика; міжнародна економіка; економіка підприємства; фінанси і кредит; облік і аудит; маркетинг; менеджмент; хімія; біологія; геологія; географія; гідрометеорологія; математика; механіка; фізика; прикладна фізика; прикладна математика; інформатика; системний аналіз; комп’ютерна інженерія; програмна інженерія; радіотехніка; оптотехніка; астрономія; геодезія, картографія та землеустрій; соціальна робота; туризм; соціальна педагогіка; культурологія; правознавство; прикладна статистика; статистика; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; біотехнологія; лісове і садове-паркове господарство; лабораторна діагностика. Форми навчання: денна, заочна. Діє аспірантура і докторантура. Міжнародні зв’язки: на сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 214 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 57 країн світу.


16-18 КВІТНЯ

28

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА Контактна інформація для вступників (Приймальна комісія) Україна, Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б, к. 116 Тел. (044) 428–34–07 E-mail: abiturient@kubg.edu.ua kubg.edu.ua

Освіта — сутність часу! Форма власності: університет належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Рік заснування: літопис університету ведеться з 16 березня 1874 р., коли було відкрито перші педагогічні курси удосконалення вчителів початкових народних училищ Київського навчального округу. Ректор: Віктор Олександрович Огнев'юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Київський університет імені Бориса Грінченка — сучасний та успішний вищий навчальний, у якому навчається понад 8 тисяч студентів. Університет пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасний інноваційний підхід у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами. У рейтингу МОН України Київський університет імені Бориса Грінченка посідає 6 місце серед ВНЗ педагогічних, гуманітарних, фізичного виховання та спорту (2013 р.). Структура: в університеті функціонує 6 навчальних інститутів (Інститут людини, Інститут суспільства, Гуманітарний інститут, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут післядипломної педагогічної освіти) та Університетський коледж, що здійснюють підготовку за 35 напрямами підготовки. Ми розуміємо важливість інвестицій у майбутніх професіоналів, адже це — запорука успішного суспільства. Саме тому якісна підготовка, інноваційні навчальні програми та дослідження високого рівня є нашими пріоритетами. Університет має 5 корпусів загальною площею 43,3 тис м2 та розвинуту інфраструктуру: сучасну бібліотеку з філіями в корпусах; спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами; понад 80 SMART — аудиторій; сучасні комп’ютерні аудиторії; Wi-Fi зони; системи відеоконференцій; актові зали; телестудію та прес-центр; ювелірну та гончарну майстерні. Одним з найважливіших напрямків діяльності університету є його інтернаціоналізація. Університет є підписантом Великої Хартії університетів (м. Болонья, Італія); членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації освіти дорослих. В університеті активно розвиваються академічні обміни, мобільність науковців та студентів; гостьові лекції професорів закордонних університетів та представників міжнародних організацій. Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Форми навчання: денна, заочна з використанням дистанційних технологій. Навчання: за бюджетом і на контрактній основі. Діє аспірантура й докторантура. В Університеті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів.


2015

29

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ Україна, 03142, Київ, вул. Доброхотова, 7-А Тел.: (044) 424–33–35; 424–13–79; 235–63–65; 452–28–64 E-mail: kul@kul.kiev.ua www.kul.kiev.ua

Київський університет права НАН України є правонаступником Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, яку було створено у 1995 році. Нині — це креативний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації — єдиний навчально-науковий комплекс у системі Національної академії наук України, що здійснює підготовку фахівців у галузі права та міжнародних відносин за напрямами підготовки «Право» і «Міжнародне право» освітньокваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра. Крім того, Університет має право здійснювати: • підготовку іноземців за ліцензованими напрямами підготовки; • підготовку до вступу у вищі навчальні заклади. Студенти, які виконали освітньо-професійну програму підготовки бакалавра (4 роки) і склали державні іспити, отримують диплом бакалавра. Із урахуванням навчального рейтингу вони продовжують навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста або магістра. Студенти старших курсів Університету можуть обрати один із видів спеціалізацій: • «Цивільне і трудове право», • «Суд. Прокуратура. Адвокатура», • «Правове забезпечення підприємницької діяльності», • «Міжнародне та європейське право». Індивідуалізація навчання виявляється в різноманітності циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Важливе значення в процесі навчання має не лише професійне викладання дисциплін, а й добре налагоджена організаційна і методична робота. Ректорат та науково-педагогічні працівники КУП НАНУ спрямовують свою діяльність на формування сучасного студента — різнобічно розвиненого, активного, не байдужого до проблем суспільства. За роки навчання студенти повинні опанувати знання, які б допомогли їм стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці Університет гідно виконує своє призначення і виправдовує довіру НАН України, надії наших студентів і батьків, а також майбутніх роботодавців. Ми тісно співпрацюємо з Генеральною прокуратурою України, Державною судовою адміністрацією України, Вищим господарським судом України, Міністерством юстиції України, Київською обласною державною адміністрацією України, Інститутом законодавства Верховної ради України, місцевими державними адміністраціями, юридичними кампаніями, де проходять практику наші студенти. Випускники отримують необхідний рівень фахових правових знань, чітко аналізують сучасні політичні, соціальні та економічні проблеми розвитку суспільства і визначають власну життєву позицію. Вони адаптовані до громадського життя та конкурентоспроможні на ринку праці. Після повного курсу навчання фахівець з права може обіймати посади: судді; прокурора; адвоката; нотаріуса; слідчого; експерта; юрисконсульта тощо. У Київському університеті права НАН України створено бездоганні умови для навчання: обладнані сучасні навчальні аудиторії; науково-криміналістична лабораторія; навчально-наукова бібліотека; два атріуми, оснащені новітньою апаратурою; комп’ютерні класи, в яких студенти мають змогу використовувати сучасні світові програми; тренажерний зал; спортивний майданчик «НІ-jump» тощо.


16-18 КВІТНЯ

30

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Україна, 02152, Київ, вул. Березняківська, 26-Б Тел.: (044) 553–66–07, 553–65–96, 294–20–41 E-mail: marketing_4@ukr.net; www.kumr.edu.ua

Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОНУ АЕ № 285167 від 27.11.2013 р. Державні дипломи: молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. Факультет економіки і менеджменту, спеціальності: Фінанси і кредит, Облік і аудит, Менеджмент, Маркетинг; Юридичний факультет, спеціальність: Правознавство. Друга вища освіта(Київська вища банківська школа): спеціаліст, магістр: МВА (Бізнес — адміністрування), Адміністративний менеджмент, Правознавство, Фінанси і кредит. Коледж (на базі 9–11 класів): молодший спеціаліст: Фінанси, Організація виробництва, Маркетингова діяльність, Правознавство. Форми навчання: денна, заочна. При університеті діють: аспірантура; докторантура; державна програма «Офіцер запасу». Довузівська підготовка: курси з укр. мови та літератури, історії України, іноземної мови, математики. На сьогоднішній день в Київському університеті ринкових відносин сформована багаторівнева система економічної освіти, яка відповідає усім вимогам міжнародних стандартів. Університет має сучасну учбово-матеріальну базу, є базовим вищим навчальним закладом Українського союзу промисловців і підприємців, Федерації роботодавців України. Має тісні зв’язки з Асоціацією українських банків, Київським центром зайнятості, Національним комітетом міжнародної торгової палати України. Навчальний процес в університеті забезпечують досвідчені викладачі, кращі фахівці галузі, які залучають студентів до участі в наукових конференціях, круглих столах, міжнародних освітніх програмах. За спільним проектом з Боннською Академією в університеті відкрито перший в Києві навчально-тренувальний банк «Україна-Німеччина». Банк обладнаний сучасними банківськими технологіями, де студенти отримують не тільки теоретичні знання, а й практичні навички. Таким чином, студенти, не покидаючи стіни альма матер, практикуються в оформленні кредитів та інших корисних для їх майбутньої професії фінансових і страхових операціях. Лекції читають професори і магістри з західних країн. Кращі студенти по закінченні Університету разом з державним дипломом України отримують Міжнародні дипломи та сертифікати з правом працювати за кордоном. Вступні випробування: конкурс сертифікатів УЦОЯО (або іспитів для осіб, які мають на це право) – для вступників до Коледжу — іспити. Матеріально-технічна база: обладнані аудиторії, добре укомплектована бібліотека (постійно поповнюється та налічує велику кількість електронних зразків наукової та методичної літератури); комп’ютерні класи з сучасним комп’ютерним обладнанням та виходом до Інтернету; вокальнотанцювальна студія; кафе тощо. Випускники стовідсотково працевлаштовані. У Київському університеті ринкових відносин дуже активне студентське життя, пов’язане з великою кількістю наукових та культурно-масових заходів: подорожі до унікальних вітчизняних пам’яток культури, походи на виставки, до музеїв, в театри, на концерти, тощо. Випускники Киівського унїверситету ринкових вїдносин працевлаштовані стовідсотково.


2015

31

УНІВЕРСИТЕТ «КРОК» Україна, 03113, Київ, вул. Лагерна, 30–32 Тел.: (044) 455–57–57, 455–57–07 E-mail: krok@krok.edu.ua www.krok.edu.ua ІV рівень акредитації. Ліцензія МОНУ серія АЕ № 527688 від 15.12.2014 р. В Університеті «КРОК» здійснюється підготовка з менеджменту, правознавства, комп’ютерних наук, міжнародних відносин, психології, обліку і аудиту, маркетингу, фінансів і кредиту, міжнародної економіки, економіки підприємства, туризму за денною, заочною та дистанційною формами навчання. На базі всіх напрямів підготовки розроблено актуальні спеціалізації. До складу Університету входить Коледж економіки, права та інформаційних технологій (асоційований навчальний заклад проекту «ЮНЕСКО»), де здійснюється підготовка випускників 9 та 11 класів за економічним, юридичним, комп’ютерним та туристичним напрямками. За більшістю спеціальностей Коледжу розроблені спеціалізовані програми, що передбачають отримання додаткових знань та компетенцій із суміжних галузей. Також структурним підрозділом Університету є Інститут управління природними ресурсами у м. Коломия Івано-Франківської області. Діють міжнародні програми обміну студентами та програми паралельного навчання у закордонних ВНЗ. Розгалужена система довузівської підготовки (підготовчі курси до ЗНО та ДПА), співпраця зі школами Києва та Київської області, коледжам та технікумами по всій Україні. Університет є організатором та учасником просвітницьких фестивалів, молодіжних акцій, проектів, міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій. Проводиться навчання за програмами післядипломної та бізнес-освіти. Діють аспірантура й докторантура. Працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій у галузі психології та національної безпеки. Університет входить до провідної організації міжнародного бізнесу в Україні — EBA (об'єднує близько 900 європейських, українських і міжнародних компаній).

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1 Тел.: (032) 22–42–503 Факс (032) 22–42–919 E-mail: forum2009lnau@ukr.net www.lnau.lviv.ua Рік заснування — 1856 р. Ректор — академік НААНУ Снітинський В. В. Факультети: агротехнологій та екології, економічний, механіки та енергетики, землевпорядний, будівництва та архітектури. В структурі університету — Інститут заочної та післядипломної освіти, навчально-науково-дослідний центр, Новаційний центр, 5 НДІ, лабораторії, майстерні та ін. Напрями підготовки: “Агрономія”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Облік і аудит”, “Менеджмент”, “Фінанси і кредит”, “Економіка підприємства”, “Міжнародна економіка”, “Геодезія, картографія та землеустрій”, “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, “Енергетика та електротехнічні системи в АПК”, “Автомобільний транспорт”, “Машинобудування”, “Будівництво”, “Архітектура”.


16-18 КВІТНЯ

32

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 Тел.:(044) 490–95–05, 494–47–47 Е-mail: iapm@iapm.edu.ua www.maup.com.ua

Ліцензії МОН України АЕ № 458585 від 28.07.2014 р., АЕ № 270527 від 05.06.2013 р. МАУП — найбільший економіко-гуманітарний ВНЗ України. Здійснює підготовку та перепідготовку фахівців за 27 спеціальностями та 141 спеціалізацією з 11 галузей знань та 15 напрямів. Напрями підготовки: менеджмент, управління персоналом та економіка праці, туризм, фінанси і кредит, маркетинг, облік і аудит, країнознавство, програмна інженерія, політологія, соціологія, соціальна робота, психологія, філологія, правознавство, правоохоронна діяльність. Академія ліцензована та акредитована МОН України за найвищим IV рівнем з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка. Форми навчання: денна, заочна (в т. ч. дистанційна — з використанням Інтернет та мультимедійних технологій). У структурі МАУП: Навчально-виховний комплекс «Престиж», Технікуми, Підготовче відділення, Інститути, Аспірантура, Докторантура, МВА, Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр, а також інститути та філії по всій Україні та за кордоном. За результатами Рейтингу “Софія Київська” МАУП визнано кращою в номінаціях: «недержавні» та «управлінські ВНЗ України», нагороджено Дипломом Всенародного конкурсу «Бренд року – 2004» (номінація «Народне визнання»). Лауреат Всеукраїнського галузевого рейтингу «Кращі підприємства України» у номінації «освіта» (2011р.). У 2012 році — нагорода Загальнонаціонального проекту «Флагмани освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України. У червні 2014 року МАУП отримала премію European Awards for Best Practices‑2014 за високу якість освіти у ВНЗ від Європейського товариства дослідження якості ESQR.


2015

33

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ Україна, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 8 Тел. приймальні начальника: (048) 725–15–74 Факс (048) 729–36–98 Тел. приймальної комісії: (048) 729–47–47 Тел. заочного відділення: (048) 734–21–60 E-mail: omu@ukr.net http://marinesko.org.ua

Рік заснування — 1898 р. Навчальний заклад І рівня акредитації. Ліцензія: АВ № 443607. Спеціальності акредитовані. Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції по підготовці 1 дипломуванню моряків і несення вахти. Спеціальності: 5.07010401 — Судноводіння на морських шляхах 5.07010403 — Експлуатація суднових енергетичних установок 5.07010105 — Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.05050213 — Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст. Структурні підрозділи: Відділення: судноводійне, судномеханічне, експлуатаційне, електромеханічне, заочне. Матеріально-технічна база: Навчальний корпус, сучасно обладнанні кабінети і лабораторії, майстерня, екіпаж (гуртожиток), водна станція, комп’ютерні класи з інтернетом та локальною мережею, механічні майстерні, спортивна зала, бібліотека, їдальня, буфет, клуб, музей. Морехідне училище імені І. О. Маринеска ОНМА один із найстаріших навчальних закладів України, якому у липні 2013 року виповнилось 115 років. За час існування училище підготувало 70000 фахівців для морської галузі. У 2000 році училище було занесене до міжнародного реєстру морських навчальних закладів світу (довідник ІМО), у 2005 році відбулась сертифікація училища за системою якості ISO9001–2000 компанією Bureau Veritas Certification; 2011 року — ре сертифікація за системою якості ISO9001–2008. У 2008 році училище увійшло до складу Одеської національної морської академії. За термін навчання курсанти проходять ряд навчальних і виробничих практик у майстерні училища, морських портах, судноремонтних заводах, суднах морського флоту. Училище забезпечує підготовку отримання необхідних документів для роботи на суднах дальнього плавання. До училища приймаються юнаки та дівчата на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО з української мови та літератури (обов’язково) та математики або фізики (на вибір). Форма навчання: денна, заочна, за держзамовленням і на контрактній основі.


16-18 КВІТНЯ

34

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1 Тел. (044) 246–94–91 Тел. приймальної комісії: (044) 520–06–66 Е-mail: post@naiau.kiev.ua Веб-сайт: naiau.kiev.ua Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458568 від 28.07.2014. Форма власності — державна. Ректор — Чернєй Володимир Васильович, доктор юридичних наук, доцент, генерал-майор міліції. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямами підготовки та спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», а також ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями «Управління у сфері правопорядку» та «Судова експертиза». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням — для органів внутрішніх справ, а також фахівців у галузі права, психології — за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. В академії на денній та заочній формах навчається понад 13 тис. слухачів, курсантів і студентів. У її структурі — докторантура та ад’юнктура, п’ять навчально-наукових інститутів, інститут післядипломної освіти та інститут кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей. Освітній процес і наукову роботу забезпечують 45 кафедр та сім профільних наукових лабораторій, у яких працюють п’ять академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук України, понад 90 докторів наук і професорів, більше 500 доцентів та кандидатів наук (докторів філософії). Почесне звання України «Заслужений» у різних сферах діяльності мають 36 науково-педагогічних працівників. У НАВС функціонують сім спеціалізованих вчених рад із захисту ступенів вищої освіти доктора наук та доктора філософії, відкритих за десятьма науковими спеціальностями. Сформувалися та успішно розвиваються наукові школи з проблем українського конституціоналізму, теоретичних основ забезпечення прав і свобод людини, адміністративного права і процесу, цивільного та господарського права, кримінального права та процесу, філософії права та юридичної психології, теорії та практики оперативно-розшукової діяльності, кримінально-виконавчого права та кримінології, криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, діяльності органів внутрішніх справ тощо. Акцентовано увагу й на сучасні напрями досліджень з юридичної компаративістики, кримінологічної віктимології, економічної безпеки, запровадження комп’ютерних і поліграфних технологій та ін. Виконуючи найважливіші наукові завдання МВС України, творчі групи академії реалізують понад 200 актуальних прикладних тем, у тому числі з проблем реформування правоохоронної системи, правового та організаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, досудового розслідування, судової експертології, протидії найпоширенішим видам злочинів, охорони громадського порядку в особливих умовах тощо. За зверненнями профільних комітетів Верховної Ради України та ініціативно опрацьовуються проекти законів, а також урядових рішень, державних програм, відомчих інструкцій. Надаються тлумачення, висновки й коментарі за запитами Конституційного та Верховного судів України, інших інстанцій. Підготовлено низку типових положень, інструкцій і настанов щодо вдосконалення управлінської діяльності в системі відомчих вишів. Національна академія — єдиний у системі вишів заклад, що готує персонал для виконання завдань із підтримання миру та громадського порядку в складі сил цивільної поліції ООН, ОБСЄ та ЄС у зонах конфліктів у різних країнах світу.


2015

35

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Е-mail: info@naps.gov.ua www.naps.gov.ua Національна академія педагогічних наук України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992р. № 124 як Академія педагогічних наук України (АПН України). Ураховуючи провідну роль Академії у забезпеченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки та психології, значний внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259 АПН України надано статус національної. Президентом Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських наук, професор; академік Володимир Іларіонович Луговий — перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря, доктор педагогічних наук, професор; академік Андрій Миколайович Гуржій — віце-президент, доктор технічних наук, професор. Члени НАПН України об'єднані в п'ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академіксекретар Ольга Василівна Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор); загальної середньої освіти (академік-секретар Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор); вищої освіти (академік-секретар Микола Борисович Євтух, доктор педагогічних наук, професор). У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-техніч-ної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України. Наукові дослідження здійснюють понад 1370 осіб, які працюють у штаті підвідомчих установ Академії. У складі НАПН України 60 дійсних членів, 84 члена-кореспондента, 37 іноземних членів і 10 почесних академіків. В інститутах і наукових центрах НАПН України працюють на штатних посадах 226 докторів наук і 536 кандидатів наук. Наукові співробітники підвідомчих установ Академії виконують 124 дослідження за 31 науковим напрямом. Діяльність Національної академії педагогічних наук України зосереджена на теоретикометодологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи освіти, психологопедагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції. Розробляється нормативний і навчально-методичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створюються і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційнокомунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання. За результатами наукових досліджень члени Академії та науковці підвідомчих установ щорічно публікують майже 3 тис. праць, зокрема у 2014 році близько 50 монографій, понад 40 підручників і навчальних посібників, більше 40 методичних посібників і рекомендацій, 30 збірників наукових


16-18 КВІТНЯ

36

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

праць, словники і довідники, навчальні програми та концепції; проводять понад 600 масових науковопрактичних заходів. Основними періодичним виданнями НАПН України є «Педагогічна газета» і науково-теоретичний та інформаційний журнал «Педагогіка і психологія». Загалом Академія та її підвідомчі установи є засновниками та співзасновниками 58 періодичних видань, у тому числі 52 друкованих (із них — 22 наукові журнали) і шести електронних наукових видань. Понад 60% найменувань є науковими фаховими виданнями у галузі педагогічних, психологічних і філософських наук. Серед наукової періодики НАПН України: «Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України», «Проблеми сучасного підручника», «Порівняльно-педагогічні студії», «Актуальні проблеми психології», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Професійно-технічна освіта», «Мистецтво та освіта», «Наукові студії із соціальної та політичної психології», «Вища освіта України», «Філософія освіти», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», «Вісник післядипломної освіти», «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Наука і освіта» та ін. В Академії створена цілісна система підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура функціонує в 12 підвідомчих установах за десятьма (з десяти) спеціальностями педагогічних, дев'ятьма (з одинадцяти) психологічних, трьома (з чотирнадцяти) філософських, однією (з одинадцяти) спеціальністю економічних наук — усього за 23 спеціальностями. Докторантура діє у десяти інститутах за десятьма спеціальностями педагогічних, вісьмома — психологічних, двома — філософських наук (усього 20 спеціальностей). У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації беруть участь сімнадцять спеціалізованих учених рад, що діють у десяти підвідомчих установах Академії. При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні. У 2014 році Міжвідомча рада розглянула та затвердила понад 1300 тем докторських і кандидатських дисертацій. Освітня діяльність Академії здійснюється через підготовку фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. НАПН України співпрацює з науковими установами, начальними закладами зарубіжних країн і міжнародними фондами та організаціями (ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, Рада Європи, Європейський фонд підготовки, Американські ради з міжнародної освіти, Британська рада та ін.), що сприяє інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню педагогічної і психологічної наук.

ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19 Тел./факс: (056) 744–62–11 Тел. приймальної комісії: (056) 745–05–60; (0562) 47–24–57 E-mail nmu@nmu.org.ua www.nmu.org.ua Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (надалі НГУ) був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. Перший набір становив лише 77 чоловік. Сьогодні загальна кількість студентів Гірничого понад чотирнадцять тисяч. Університет готує висококваліфікованих фахівців за 31 напрямом підготовки, серед яких інженерні, комп’ютерні, економічні. НГУ — визнаний і відомий не тільки в межах України, але й у всьому світі, як навчальний та науковий центр, що підтверджено статусом дослідницького.


2015

37

До структури університету входять: п’ять інститутів і дев’ять факультетів; чотири технікуми; аспірантура та докторантура. Вища освіта, яку пропонує НГУ — це поєднання багаторічного досвіду, більш ніж 115-річних традицій у підготовці висококваліфікованих фахівців, і новітніх методів навчання. Інформаційне забезпечення в університеті здійснюється за допомогою підручників, навчальних посібників та через електронні ресурси. Фонд бібліотеки університету становить близько 1,5 млн. примірників. Бібліотека НГУ стала найбільшим інформаційним центром навчального закладу в країні. Студенти, які вчаться у нашому університеті, мають великі можливості і широку мобільність в європейському просторі. Важливе значення у НГУ надається міжнародному обміну і стажуванню студентів і викладачів. Студенти мають можливість отримати два дипломи — гірничого та університету, який є його міжнародним партнером. Навчальний процес забезпечують близько тисячі викладачів, більше половини з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Серед них: 26 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки України, кожний шостий — заслужений діяч науки і техніки, або відмінник освіти України. Навчання передбачає грунтовну мовну підготовку під керівництвом досвідчених викладачів університету та запрошених з-за кордону. Рівень знань студентів достатній для складання екзаменів і отримання сертифікатів міжнародного рівня, наприклад, TOEFL або Zertifikat Deutsch. Міжнародна діяльність НГУ спрямована на досягнення головної мети — визнання його наукових шкіл на світовій арені у сфері науки та підготовки фахівців. Університет прийнято до ряду престижних міжнародних освітніх і наукових організацій. За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і центру «Євроосвіта», які складають академічний рейтинг «Топ 200 Україна» (2014), Національний гірничий університет четвертий рік поспіль увійшов до десятки кращих і посів сьоме місце серед 200 університетів країни і четверте місце — серед вітчизняних технічних університетів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Україна, 01601, бульвар Т. Шевченка, 13 Тел./факс: (044) 234–92–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–83, 454–49–49, 235–93–80, 235–31–45 E-mail: nmu@nmu.ua http://nmu.ua Ректор: член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Катерина Миколаївна Амосова. Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 458498 від 01.07.2014р. Форма власності: державна. Факультети: 9 — додипломної, 3 — післядипломної підготовки лікарів і провізорів. Напрями підготовки: «Медицина», «Фармація». Спеціальності: на додипломному етапі — 6, на післядипломному — 34.

Сьогодні Університет — це, перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України. В НМУ на 82 кафедрах працює понад 1200 викладачів. Серед провідних науковців — 29 академіків та член-кореспондентів державних академій, з них 1 академік НАН України, 5 академіків НАМН України та 1 академік НАПН України, 3 член-кореспонденти НАН України, 14 член-кореспондентів НАМН України та 5 член-кореспондентів НАПН України, 16 академіків АНВО України, 12 академіків Української академії наук, 1 академік Української ЕАН, 1 академік Української Академії економічної кібернетики, 1 академік інженерної академії України, а також лауреати Державної премії України та іменних


16-18 КВІТНЯ

38

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

премій, заслужені діячі науки та техніки, заслужені працівники освіти, охорони здоров’я, заслужені лікарі, заслужені раціоналізатори України тощо. НМУ є головним закладом з питань навчальнометодичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України. Вдруге проведено набір до Медичного коледжу НМУ з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Стоматологія ортопедична». В Університеті навчаються близько 14 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів(провізорів)-інтернів, у т. ч. 1483 іноземних громадян з 64 країн світу. За останні роки більше 100 студентів стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади та наукових конкурсів МОН України. За роки існування закладом підготовлено понад 85 тисяч фахівців, в тому числі, понад 3000 — з числа іноземних громадян з 68 країн. Вихованці закладу працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні — випускник НМУ. У 2014 р. на кафедри Університету праці влаштовано 24 найкращих випускників. Розгалужена система до університетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї та на підготовчих курсах різної тривалості. Університет першим у державі перейшов на підготовку лікаря за новою методологією — європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) впродовж 3-х років унікальний міжнародний освітній документ — Diploma Supplement, як Додаток до диплому європейського зразка, отримали майже 2000 студентів. У 2011 р. НМУ приєднався до Magna Charta Universitatum — Великої Хартії університетів (Італія, м. Болонья). Заклад має близько 120 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями, є співзасновником Європейського міжуніверситетського центру науки та співробітництва, Східно-Європейської мережі університетів, учасником 27 освітніх, 53 наукових та 28 грантових міжнародних проектів. Університет є співвиконавцем проекту ЄС TEMPUS «Модернізація до дипломної медичної освіти в країнах Східного партнерства»; спільно з Каролінським інститутом, Університетом традиційної китайської медицини Ганьсу, реалізуються навчально-наукові програми з підготовки молодих вчених.

Матеріально-технічна база: Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2,8 тис. місць, бібліотеку з Інтернетцентром, 28 комп’ютерних класів, Стоматологічний медичний центр на 300 крісел, музей історії медицини НМУ, анатомії людини, мікроскопів, ембріологічний музей, портретну галерею видатних вчених Університету, 7 корпусів гуртожитків, 4 пункти громадського харчування, санаторійпрофілакторій на 75 місць, спортивно-оздоровчий табір на 407 місць. Постійно вдосконалюється матеріально-технічне забезпечення закладу, навчальному процесі задіяно близько 1300 комп’ютерів. Прийом до НМУ для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем — спеціаліст проводиться на такі факультети: - медичний факультет: «лікувальна справа» (7.12010001) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; «педіатрія» (7.12010002) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; «медико-профілактична справа» (7.12010003) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; - стоматологічний факультет: «стоматологія» (7.12010005) — термін навчання 5 років, кваліфікація — лікар-стоматолог; - фармацевтичний факультет: «фармація» (7.12020101) денна форма — термін навчання 5 років, кваліфікація — провізор; «технологія парфумерно-косметичних засобів» (7.12020104) — термін навчання 5 років, кваліфікація — провізор; «фармація» (7.12020101) заочна форма — термін навчання 5,5 років, кваліфікація — провізор; - факультет підготовки лікарів для Збройних сил України: «лікувальна справа» (7.12010001) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; - медико-психологічний факультет: «медична психологія» (7.12010004) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар. На всіх факультетах, крім фармацевтичного, передбачена денна форма навчання. На фармацевтичному факультеті діє денна та заочна форма навчання. Про умови вступу для іноземних громадян детальна інформація надається в деканаті по роботі з іноземними студентами.


2015

39

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Україна, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9 Тел./факс: (044) 234–11–08 Тел. приймальної комісії: (044) 239–30–17 Тел. центру зв’язків з громадськістю: (044) 235–20–98 E-mail: pr_npu@ukr.net www.npu.edu.ua

Рік заснування — 1834. Рівень акредитації — IV. Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ 527854 від 29.12.2014 р. Ректор — Віктор Петрович Андрущенко, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. При університеті функціонує 19 інститутів, 1 факультет. Форми навчання: денна, заочна, вечірня, дистанційна. Діє аспірантура та докторантура. Здійснюється підготовка фахівців за 44 напрямами підготовки (спеціальностями) за ступенем бакалавра, 43 — освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, 54 — ступенями магістра. Бакалавр за напрямами: Дошкільна освіта, Менеджмент соціокультурної діяльності, Початкова освіта, Здоров’я людини*, Практична психологія, Образотворче мистецтво, Фізичне виховання, Здоров’я людини, Спорт, Технологічна освіта, Професійна освіта. Комп’ютерні технології, Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості, Професійна освіта. Харчові технології, Професійна освіта. Дизайн, Професійна освіта. Деревообробка, Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа, Корекційна освіта (за нозологіями), Психологія (спеціальна медична), Соціальна допомога, Соціальна педагогіка, Соціальна робота, Філософія, Культурологія, Дизайн, Музичне мистецтво, Хореографія, Історія, Філологія. Українська мова та література, Видавнича справа та редагування, Філологія. Мова та література (англійська, арабська, іспанська, італійська, китайська, німецька, польська, російська, французька, японська), Філологія. Переклад, Соціологія, Психологія, Менеджмент, Економічна теорія, Правознавство, Політологія, Інформатика, Програмна інженерія, Туризм, Хімія, Біологія, Географія, Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, Астрономія, Математика, Фізика, Документознавство та інформаційна діяльність. Спеціаліст за галузями знань: Педагогічна освіта, Гуманітарні науки, Соціально-політичні науки, Системні науки та кібернетика, Мистецтво, Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, Право, Природничі науки, Сфера обслуговування, Культура, Соціальне забезпечення, Журналістика та інформація, Економіка та підприємництво, Менеджмент і адміністрування, Фізико-математичні науки. Магістр за галузями знань: Педагогічна освіта, Гуманітарні науки, Соціально-політичні науки, Системні науки та кібернетика, Мистецтво, Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, Право, Природничі науки, Сфера обслуговування, Культура, Соціальне забезпечення, Журналістика та інформація, Економіка та підприємництво, Менеджмент і адміністрування, Фізико-математичні науки, Специфічні категорії, Державне управління. Університет надає можливість отримати другу вищу освіту. Контингент студентів становить майже 20 тис. осіб. Університет співпрацює з провідними навчальними закладами і науковими установами більше ніж 25 країн світу.


16-18 КВІТНЯ

40

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Приймальна комісія: Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 16 (к. 132, 135, 136) Тел.: (044) 454–96–45, 454–96–46 www.kpi.ua

НТУУ «КПІ» — найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 30 тисяч студентів, у т. ч. 337 студентівіноземців з країн близького та далекого зарубіжжя. До його складу входять 30 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів і 20 факультетів), 8 навчально-наукових центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науково-дослідних центрів і 1 конструкторське бюро. Здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, кандидатів наук (PhD), докторів наук. Відкриття в університеті нових факультетів гуманітарного профілю надає унікальні можливості студентам інженерних спеціальностей для здобуття освіти одночасно за двома спеціальностями. В НТУУ «КПІ» працює Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, який проводить перепідготовку спеціалістів на базі середньо-спеціальної, вищої та повної вищої освіти за різними спеціальностями та центр дистанційної освіти. НТУУ «КПІ» бере активну участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і програм, успішно співпрацює з 165 зарубіжними ВНЗ із 47 країн світу, має 32 спільні структури з ВНЗ-партнерами, провідними міжнародними компаніями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) та відомими фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL та ін.). Ректор НТУУ «КПI», Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В. М. Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович.  На сьогодні головною метою діяльності НТУУ «КПІ» є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Україна, 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31 Тел. відділу організації та координації роботи з абітурієнтами: (04597)56–595 Тел. приймальної комісії: (04597)60–353 Факс: (04597) 60–294 E-mail: admin@asta.edu.ua, vdp207@ukr.net www.asta.edu.ua

Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія серія АЕ 527452 від 25.11.2014 р. Національний університет державної податкової служби України розташований на 23 га паркової зони на відстані 11 км від Києва у мальовничому місті Ірпінь. Університет- це найбільший на Київщині навчальний заклад за територією і розвиненою інфраструктурою.


2015

41

Університет готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Підготовка фахівців здійснюється на факультетах: економіки та оподаткування; інформаційних технологій та менеджменту; фінансів та банківської справи; обліково-економічному; юридичному; підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, у складі яких 30 кафедр, де навчається понад 7 тисяч юнаків та дівчат. Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок видатків державних та місцевих бюджетів — за державним замовленням, за ваучерами та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб за денною та заочною формами навчання. Прийом до університету здійснюється за конкурсом, незалежно від джерел фінансування. Університет сприяє працевлаштуванню своїх випускників, які навчаються за державним замовленням. Для абітурієнтів діють шестимісячні підготовчі курси. У структурі Національного університету функціонують: Київський фінансово–економічний коледж, який готує молодших спеціалістів з фінансів, бухгалтерського обліку та правознавства; Науково– дослідний центр з проблем оподаткування; Інститут післядипломної освіти; Науково–дослідний інститут фінансового права; Центр інформаційно-видавничої діяльності та міжнародних зв'язків; Центр інформаційних технологій. Університет має аспірантуру, докторантуру, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у галузі економіки та правознавства. Студенти університету, які придатні до військової служби за станом здоров´я та морально-діловими якостями, мають можливість навчатись на військовій кафедрі університету. Навчальний заклад співпрацює з Вищою школою менеджменту в Барселоні, Університетом Париж13 (Французька Республіка), Академією фінансів і бізнесу Вістула (Республіка Польща), Російським університетом дружби народів, Опольським університетом (Республіка Польща), Загребським університетом (Хорватська республіка), АВЕQ Академією (Німеччина), Університетом ім.. Коменського у Братиславі (Словацька Республіка), Університетом міжнародних досліджень Ханкук (Республіка Корея)тощо. В університеті забезпечені всі умови для успішного навчання, створена належна матеріальнотехнічна база: аудиторний фонд, потужний науково-педагогічний потенціал, організація побуту та дозвілля студентів, інформаційне забезпечення. До послуг студентів сучасні навчально-лабораторні корпуси, наукова та електронна бібліотеки з читальними залами, конгрес-хол, атріум, актові зали, їдальні, молодіжні кафе, медичний центр з денним стаціонаром та сучасні гуртожитки. Студенти можуть навчатися на курсах інтенсивного вивчення іноземних мов, комп´ютерної техніки; брати участь у роботі студентського наукового товариства, органів самоврядування, творчих колективів Культурно-мистецького центру «Сузір´я», спортивному житті університету. У м.Вінниці, м.Житомирі, м.Кам’янець-Подільському Хмельницької області, та м.Сторожинці Чернівецької області функціонують філії заочної форми навчання Національного університету ДПС України.


16-18 КВІТНЯ

42

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9 Тел. приймальні ректора: (0512) 42–46–52 Тел. приймальної комісії: (0512) 47–97–47 www.nuos.edu.ua

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним вищим закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства з наступних напрямів (спеціальностей): Кораблебудівний інститут: Морська техніка (кораблі та океанотехніка, суднокорпусо-будування; суднові машини і механізми); Машинобудівний інститут: Морська техніка (суднові енергетичні установки та устаткування), Енергетика та енергетичне машинобудування (теплоенергетика, турбіни, холодильні машини і установки); Машинобудування та матеріалообробка (технологія машинобудування, двигуни внутрішнього згоряння); Факультет екологічної та техногенної безпеки: Природничі науки (екологія та охорона навколишнього середовища; економіка довкілля і природних ресурсів); Факультет морської інфраструктури: енергетичний менеджмент та морська інфраструктура, морська логістика, морське приладобудування. Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук: Машинобудування та матеріалообробка (технологія та устаткування зварювання); Металургія та матеріалознавство (композиційні та порошкові матеріали, покриття); Авіаційна та ракетно-космічна техніка (проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів); Інформатика та обчислювальна техніка (інформаційні управляючі системи та технології; програмне забезпечення систем; інформаційні технології проектування); Специфічні категорії (управління проектами; управління інноваційною діяльністю). Факультет економіки моря: Економіка та підприємництво (економіка підприємства, фінанси і кредит; облік і аудіт), Менеджмент і адміністрування (менеджмент організацій і адміністрування); Гуманітарний інститут: Право (право), Гуманітарні науки (прикладна лінгвістика), Мистецтво (дизайн), Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (спорт); Інститут автоматики і електротехніки: Електротехніка та електромеханіка (техніка і електрофізика високих напруг, електричні системи і комплекси транспортних засобів, електромеханічні системи автоматизації та електропривод); Електроніка (електронні системи); Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології (прилади і системи точної механіки); Інформатика та обчислювальна техніка (спеціалізовані комп’ютерні системи); Автоматика та управління (комп’ютеризовані системи управління та автоматика); Інформаційна безпека (системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки); Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок (телекомунікації) . Інститут заочної та дистанційної освіти: здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх напрямів (спеціальностей) без відриву від виробництва. Здійснюється прийом на навчання студентів за інтегрованими навчальними планами на другийтретій курси після технікумів.


2015

43

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68 Тел. приймальної комісії (044) 289–64–00 Тел. підготовчих курсів (044) 289–67–13 Тел. підготовчого відділення (044) 287–94–92 http://nuft.edu.ua

Навчально-науковий комплекс «Національний університет харчових технологій» — єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у кому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра — за 155 освітніми програмами для високотехнологічних галузей промисловості. В університеті нема „штучно створених" спеціальностей. Кожна з освітніх програм відкривалась, як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для випускників університету проблем із працевлаштуванням немає. Кількість студентів налічує близько 30000. Національний університет харчових технологій — єдиний представник України в світовій організації з харчової науки і технології (IUFoST). Укладено договори про співпрацю з багатьма зарубіжними спорідненими ВНЗ харчового профілю. Здійснюється навчання іноземних студентів. Істотну допомогу майбутнім студентам надає факультет доуніверситетської освіти. Система підготовки на якому включає: підготовчі курси, підготовче відділення та профорієнтовані класи. Регіональні підготовчі курси працюють у містах: Вінниця, Лубни, Нововолинськ, Луцьк, Чернігів, Сміла, Новоград-Волинський. Профорієнтовані класи: в м. Київ — гімназія „Потенціал” (Оболонь), Технічний ліцей (Дніпровський район); Володимирецький колегіум у м. Володимирець (Рівненська обл.); спеціалізована школа І–ІІІ ст. „Ліцей” у м. Шостка, Апостолівський ліцей-інтернат у м. Зеленодольськ Дніпропетровської обл. Національний університет цивільного захисту України

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Україна, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94 Тел./факс (057) 700–31–71 Факс (057) 715–63–91 Е-mail: post@nuczu.edu.ua, www.nuczu.edu.ua Національний університет цивільного захисту України — це провідний вищий навчальний заклад ДСНС України IV рівня акредитації та один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів пожежно-рятувального профілю східної Європи. У 2012 році Міністерство освіти і науки України визнало університет Лідером національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України. Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців із вищою освітою в 4 галузях знань із 6 напрямів підготовки бакалаврів та за 13 спеціальностями спеціалістів та магістрів, такі як «Цивільний захист», «Управління пожежної безпекою», «Управління у сфері цивільного захисту», «Охорона праці у сфері цивільного захисту», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Екологічна безпека», «Природоохоронні хімічні технології» тощо. В університеті навчаються курсанти, студенти та слухачі з усіх регіонів України, слухачі та студенти з інших держав.


16-18 КВІТНЯ

44

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 Тел. приймальної комісії: (057) 706–30–68, 341–51–61 E-mail: mail@ukrfa.kharkov.ua www.nuph.edu.ua

Рік заснування — 1805. Рівень акредитації — IV. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за 6 галузями знань: «Фармація», «Медицина», «Біотехнологія», «Економіка і підприємництво», «Менеджмент і адміністрування», «Специфічні категорії». Особи, які мають вищу освіту, можуть отримати другу вищу освіту за будь-якою із зазначених спеціальностей, а також за спеціальностями: «Якість, стандартизація та сертифікація»; «Педагогіка вищої школи»; «Адміністративний менеджмент». Форми фінансування: • за рахунок коштів державного бюджету; • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Термін навчання: 4–5,5 років. Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, магістратура, аспірантура, докторантура. Коледж НФаУ на базі 9, 11 класів загальної середньої школи здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «Фармація»; «Виробництво фармацевтичних препаратів»; «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук».


2015

45


16-18 КВІТНЯ

46

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Україна, 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 Тел/факс: (04467) 5–63–94 Тел. приймальної комісії: (04467) 5–66–96 E-mail: phdpu.edu@gmail.com www.phdpu.edu.ua Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” на денній та заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. В 2007 році університет нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. За результатами участі у конкурсах міжнародних та всеукраїнсьих виставок у 2012 році ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.» нагороджений 5 золотими медалями та відзначений почесною нагородою за багаторічну співпрацю — «Освітянський Оскар». В 2012 році університе відзначено дипломом лідера наукової діяльності за високі показники у рейтинговому виставковому конкурсі «Наукова діяльність» В університеті функціонує 7 факультетів: педагогіки і психології, педагогічний, історичний, природничо-технологічний, філологічний, фізичного виховання, фінансово-економічний, відділення довузівської підготовки та післядипломної освіти. На факультетах навчається біля 4,5 тисяч студентів за 25 напрямами підготовки та спеціальностями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. За держзамовленням навчаються на денній формі — 70% студентів, на заочній — 30%. Підготовка магістрів здійснюється за 18 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 13-ма та докторантура за 3-ма спеціальностями. Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 27 кафедр, у складі яких понад 60% науковопедагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями. Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, філософії та філології, економіки, початкової освіти, психолінгвістики. Університет розташований у мальовничому куточку міста. Має три сучасних навчальних корпуси, два студентських гуртожитки, бібліотеку з багатим книжковим фондом, 4 читальними залами та сучасними інформаційними засобами. В університеті діє 12 комп'ютерних класів з відкритим Internetдоступом. Університет забезпечує перепідготовку за 15 спеціальностями педагогічного, психологічного та економічного профілю. До послуг студентів Internet-кафе, сучасна копіювальна техніка, відповідно обладнані лабораторії та навчальні кабінети, актовий зал на 600 місць, дискотечний зал, їдальня, кафе, стадіон, спортивний, гімнастичний та тренажерний зали. Функціонує замкнута комп'ютерна, телекомунікаційна мережі та студія навчального телебачення. Запрошуємо Вас отримати педагогічну, психологічну та економічну освіту в нашому університеті.


2015

47

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24 Тел.: (05322) 7–38–67, 56–16–04, 56–98–16 Е-mail: rector@pntu.edu.ua, vstup@pntu.edu.ua www.pntu.edu.ua

Ліцензія: МОН України АЕ № 458343 від 11.07.2014 р. Рівень акредитації: IV. Прийом на навчання на 2015/2016 навчальний рік буде здійснюватися як за державним замовленням, так і на договірній основі (за кошти фізичних та юридичних осіб). Нині в університеті функціонують вісім факультетів: архітектурний; будівельний; гуманітарний; електромеханічний; інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем; нафти і газу та природокористування; менеджменту та бізнесу; фінансово-економічний. Діють підготовчі курси з математики, української мови та літератури, фізики, хімії, історії України, іноземної мови, географії, біології, рисунку та креслення. Післядипломна освіта. В університеті можна отримати освіту без відриву від виробництва за всіма напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями (крім напрямів архітектурного факультету) за денною, заочною, вечірньою та очно-заочною формами навчання. Також працює аспірантура та докторантура за 26-ма науковими спеціальностями. Аспіранти та докторанти мають можливість захищати кандидатські та докторські дисертації в 5-ти спеціалізованих учених радах, котрі діють в університеті за 8-ма науковими спеціальностями. В університеті здійснюється військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу на базі Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Заняття проводяться протягом 3–4-го курсів. Навчання платне. Після успішного закінчення військової підготовки студентам присвоюється військове звання „молодший лейтенант запасу”. Навчання за кордоном. Університет активно співпрацює з 31 країною в рамках виконання більш ніж 63 угод різного рівня. Реалізуючи програми Уряду з навчання та стажування студентів та аспірантів за кордоном, ПолтНТУ веде співробітництво з провідними ВНЗ Великої

Британії (Гліндорський університет), Швеції (Королівський технологічний інститут), Бельгії (Університет Монс), Федеративної Республіки Німеччини (Бранденбурзький університет прикладних наук), Китайської Народної Республіки (Китайський університет нафти, Пекінський технологічний інститут, Ланджоуський транспортний університет). З вищими навчальними закладами проводиться педагогічний експеримент — програма «Подвійний диплом». Матеріально-технічна база. 9 навчальних корпусів; 65 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій, оснащених натурним обладнанням; 54 комп’ютерних класи; комп’ютеризована науково-технічна бібліотека; 4 читальних зали на 478 місць; для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням, WI-FI покриттям. На факультеті нафти і газу та природокористування функціонує унікальний навчально-науковий нафтогазовий полігон. Для підвищення викладачами і студентами рівня володіння іноземними мовами на базі університету створено мовний центр. На факультеті інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем діє мережева академія CISCO, навчальний центр фірми Delcam (Велика Британія) та інші. До послуг студентів. Студмістечко з 5 гуртожитками, в кожному з них є доступ до мережі Internet; їдальня, кафе; студентський санаторій-профілакторій; медпункт; розвинена система спортивних секцій із багатьох видів спорту, діють 4 спортзали; стадіон; 2 спортивних майданчики із штучним покриттям; навчальнооздоровчий комплекс „Ворскла”. Функціонує Центр культури і студентської творчості, при якому діють студентський клуб, духовий оркестр, школа КВН, циркова та театральні студії, танцювальні колективи. Система управління якістю сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9007:2009 (ISO 9001:2008, IDT).


16-18 КВІТНЯ

48

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КОМПАНІЯ ТОВ "РОБОТА ПЛЮС" Україна, 02660, Київ, вул. Шимановського, 2/1, оф. 512 Тел./факс: (044) 537–37–17, 495–14–23 E-mail: post@rabotaplus.com.ua www.rabotaplus.ua, www.pro-robotu.com, www.ladyjob.com.ua, www.prorobotu.net.ua, www.rabotaplus.mobi Компанія "Робота Плюс" успішно працює на українському ринку вже 18 років, пропонуючи широкий спектор інформаційних послуг щодо навчання та працевлаштування персоналу. Основні напрями розвитку-друковані видання, Інтернет-ресурси з працевлаштування, Рекрутингова компанія. Тижневик "Пропоную роботу"- понад 7000 вакансій на 130 сторінках. Газета надає оперативну практичну допомогу у вирішенні питань працевлаштування, є надійним інструментом моніторингу на ринку праці. "Навчання та професійні курси" — спеціалізоване видання, що виходить спільно з газетою "Пропоную роботу" і висвітлює ринок освіти Києва і України. В газеті представлені пропозиції від вищих навчальних закладів, центрів, тренінгових компаній, курсів. "Срочно требуются!" — щоденна газета з працевлаштування, виходить в Києві з вівторка по п'ятницю. Найгарячіші вакансії: від вузькопрофільних фахівців до некваліфікованих працівників.

ТИЖНЕВИК «РАБОТА И УЧЕБА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «СУЧАСНА ОСВІТА», ОСВІТНІЙ САЙТ WWW.S-OSVITA.COM.UA Україна, Київ, вул. Молдавська, 2, офіс 1-В Тел.: (044)453–34–90, 453–35–00 E-mail: poisk@optima.com.ua www.riu.com.ua www.s-osvita.com.ua www.s-osvita.com.ua Тижневик «Работа и Учеба» — газета для тих, хто шукає роботу, або хоче вчитись. В 2012 році газеті виповнилось 16 років — це говорить про багато. Ми професійні, популярні, стабільні! У кожному номері більш ніж на 100 сторінках: Тисячі реальних вакансій від роботодавців; Робота для студентів і старшокласників; Робота за кордоном, сезонна робота. А також найсучасніша інформація про ВНЗ, коледжі та різноманітні курси. Тираж щомісяця близько 55 тис. примірників, кольорова крейдяна обкладинка, формат А4. Реалізація — кіоски «Союздруку», точки роздрібної торгівлі преси, безкоштовне розповсюдження. Виходить щопонеділка. Передплатний індекс — 40366. Всеукраїнський журнал «Сучасна освіта» видається з 1997 року, виходить щомісяця, є лідером на ринку освітніх послуг, складається з двох самостійних розділів: «Освіта в Україні», «Освіта за кордоном». Призначення журналу. Освіта — стартовий майданчик для зростання та розвитку кар’єри. Вибрати цікаву і перспективну професію, знайти цікаві курси і тренінги, стати висококласним


2015

49

фахівцем, отримавши другу вищу освіту або ступінь МВА, — серйозні завдання, вирішувати які доводиться кожному. Основа журналу — довідкова інформація про вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації в Україні та за кордоном, статті фахівців та експертів у галузі освіти, новини законодавства від МОНУ, практичні рекомендації. Детальна інформація про журнал, про теми майбутніх публікацій розміщена на сайті журналу www.s-osvita.com.ua (понад 39000 відвідувачів в місяць). Тираж щомісяця — 17000 тис. , повнокольорові обкладинки, формат А4, друк на глянцевому папері, розповсюджується за передплатою та вроздріб. Передплатний індекс — 06222. Освітній сайт www.s-osvita.com.ua функціонує вже 6 років. Він став надійним помічником для всіх, хто хоче і любить навчатися: абітурієнтів (і їх батьків); бажаючих вивчити іноземні мови; пройти професійну перепідготовку; отримати освіту за кордоном. На сайті зручний доступ до довідкової та аналітичної інформації про: українські та закордонні ВНЗ; умови вступу до них; підготовку до ЗНО та інше.З допомогою нашого сайту ви легко можете переглянути сайт навчального закладу, що вас зацікавив, або компанії, що надає освітні послуги за кордоном. Перевагою сайту є те, що більшість матеріалів ексклюзивні, так як надаються популярним всеукраїнським журналом «Сучасна освіта». Приєднуйтесь до нас!

«СКАЙЛАЙН СОФТВЕР» Україна, 01019, Київ, а/с 214 E-mail: 1c@1c.ua, uz@1c.ua www.1c.ua

«Скайлайн Софтвер» (оператор програм «1С» в Україні») займається продажем, розвитком та підтримкою прикладних програм на платформі «1С: Підприємство» для автоматизації управління та обліку на підприємствах різного масштабу та спеціалізації. Найвідомішими в Україні програмними продуктами, розробленими на платформі «1С: Підприємство 8», є 1С: Бухгалтерія, 1С: Управління торговим підприємством, 1С: Зарплата та управління персоналом, 1С: Управління виробничим підприємством та інші. Ми приділяємо велику увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів у галузі автоматизації підприємств — постійно видаються навчальні версії програм «1С: Підприємство», розробляються сертифіковані курси, ведеться активна співпраця з вищими та середніми навчальними закладам на партнерських засадах. Партнери-франчайзі, які мають статус Центра сертифікованого навчання (ЦСН) гарантують якісне навчання користувачам програм та спеціалістам по впровадженню. В ЦСН читаються курси, які розроблені викладачами-методистами з досвідом впровадження програмних продуктів «1С: Підприємства». Методична література по платформі та прикладним рішенням «1С: Підприємство 8» дає змогу легко підготуватися до сертифікації та атестації. Повний перелік партнерів — ЦСН дивіться на сайті: www.1c.ua Для самостійного навчання користувачам пропонуються навчальні версії: «1С: Бухгалтерія 8 для України» навчальна версія» та «1С: Підприємство 8.2» версія для навчання програмуванню». Зазначені продукти можна придбати у партнерів-франчайзі.


16-18 КВІТНЯ

50

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ «СТІНА» Медіахолдинг «Голос Серця» Україна, Київ, 03113, пр-т Перемоги, 68-А, офіс 1 Тел. (044) 456–63–18 Моб. тел. (095) 111–35–18

Засновник і президент Медіахолдингу «Голос Серця» — Анастасія Правдивець. За сім років існування журналу «Стіна», наш молодіжний проект переріс у цілий культурний і духовний напрямок під загальною назвою «Школа розвитку людини «Голос Серця»». Це не школа під дахом будівлі, і не обмежене коло людей, це напрямок, що немає кордонів, це розвиток усіх, хто бажає розвиватися, це творчість і співтворчість, знання і пізнання себе і світу. Молодіжний журнал «Стіна», книги нашого медіахолдингу, різноманітні фестивалі, конкурси, майстер-класи — це лише частина великого цілого під назвою культурний і духовий розвиток людини. НАШІ ІНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ: Сайт школи розвитку людини «Голос Серця» — www.serdce.do.am Форум для творчих людей журналу «Стіна» — www.stena.easyforum.ru Сайт «Освіта України» — www.ukrosvita.at.ua Сайт для творчих дітей «Діти-індиго» — www.deti-indigo.at.ua Блогосфера, що об’єднує 30 блогів освітнього і культурологічного напрямків НАШІ ПРОЕКТИ: Молодіжний журнал «Стіна». Рік заснування 2005. Рубрики журналу: Освіта, музика, кіномистецтво, пізнання себе, мудрість здорового життя, колаж, енергія каміння, творчі потоки. Школа юнкорів. Заняття проходять на базі Київського палацу дітей та юнацтва щосуботи з 12–00 до 15–00 (другий поверх, Юн-Прес). Заняття безкоштовні. Проводить координатор молодіжного журналу «Стіна», журналіст Костилєва Наталія (для іногородніх дистанційно через інтернет). Приєднатися до школи можна у будь-який час за телефоном 095–111–35–18. Серія книг для школярів та студентів: «Створення друкованого видання з нуля. Практичні рекомендації» автор Анастасія Правдивець; «Інтернет-журналістика та ІТ-технології» автор Наталія Костилєва; «Этика начинающего журналиста». Готується до друку книга для батьків і педагогів «Батькам про дітей», заснована на практичному досвіді і історіях, розказаних дітьми. А також книга «Мудрість здорового життя».


2015

51

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 Тел. (0352) 47–50–60 E-mail: pk@tane.edu.ua www.tneu.edu.ua

Тернопільський національний економічний університет — це елітний та сучасний освітній заклад, де панує академічний дух, наука, думка і воля — альфа і омега формування особистості. Університет стрімко розвивається, адже мистецтво жити — це жити з перспективою. Навчаючись у дусі конкуренції, випускники вищого навчального закладу стають лідерами та фахівцями високого ґатунку. Кожне покоління студентів і науковців з гідністю продовжує славні традиції національної освіти, примножуючи здобутки ТНЕУ на міжнародному рівні. В університеті функціонують 9 факультетів, 6 інститутів, 4 коледжі й 4 філії де навчаються студенти з 23 областей України та близько 200 студентів із 30 країн світу. Маючи славну історію та багате на досягнення сьогодення, ми впевнено дивимося у майбутнє. Сім наукових шкіл Тернопільського національного економічного університету дозволяють використовувати фаховий потенціал для підготовки вчених для всіх регіонів нашої держави, в тому числі для вищих навчальних закладів та органів виконавчої влади. Тернопільський національний економічний університет є членом Європейської асоціації міжнародної освіти (Нідерланди, 1999 р.) та Європейської асоціації університетів (2007 р.). У 2008 році ТНЕУ приєднався до Великої хартії університетів, а нещодавно отримав визнання наукової спільноти України, золоту медаль у номінації «Міжнародна діяльність». У 2013 році укладено угоду про доручення ТНЕУ до мережі університетів прикордонних держав у місті Білосток (Республіка Польща). У травні 2014 року підписана Угода з Міжнародною культурно-освітньою асоціацією (ICEA), м. Чикаго. 7–8 грудня 2014 р. — підписання Угоди про приєднання до Мережі університетів Східної Європи за участю кращих ВНЗ України, Білорусі, Республіки Польщі, Грузії, Молдови, Румунії, Словаччини та Угорщини. У 2014 році укладені Угоди з Державною вищою школою ім. Папи Яна Павла II в Бяла Подляска; Вищою школою інформатики і економіки ТВП м. Ольштин (Республіка Польща); Оснабрюкським університетом (Німеччина); Університетом імені А. Й. Кузи (Румунія); Університетом імені Александра Дубчека; Університетом Матея Бела; Пряшівським університетом (Словаччина); Університетом науки та технології Лілль 1 (Франція). Загалом ТНЕУ уклав шістдесят п’ять угод з вищими навчальними закладами 22-ох зарубіжних країн, з яких 45 — ВНЗ чотирнадцяти країн Європейського Союзу, а також — Канади, США, Китаю, Білорусі, Росії, Казахстану, Молдови. Найбільше (20) угод укладено з ВНЗ Республіки Польща. Тернопільський національний економічний університет відкриває численні можливості перед студентами. У рамках різноманітних освітньо-професійних програм та угод про співпрацю молодь розвиває свої здібності й таланти, має змогу отримати досвід навчання за кордоном.


16-18 КВІТНЯ

52

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ПУЛЮЯ Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 Тел.: (0352) 52–41–81 Факс: (0352) 25–49–83 E-mail: univ@tu.edu.te.ua www.tntu.edu.ua ТНТУ імені Івана Пулюя — член Європейської Асоціації університетів, впроваджуються принципи Болонської хартії Magna Charta Universitatium. У складі вузу 9 факультетів, 3 коледжі, 2 ліцеї, інститут дистанційного навчання, навчально-науковий інститут інформаційних систем, 8 центрів, 19 ндл. Університет готує бакалаврів за 26-а напрямами, спеціалістів за 25-а і магістрів за 29-а спеціальностями. Функціонують аспірантура, докторантура, спеціалізовані вчені ради, наукові школи діють за тематикою: розробка методів прогнозування і підвищення тримкої здатності та довговічності елементів конструкцій; електричні та магнітні властивості матеріалів; інформаційновимірювальні системи; харчова біотехнологія; методи моделювання та обробка сигналів і полів; спеціалізовані комп’ютерні мережі; енергоощадні світлотехнічні системи; механізм дії гідродинамічної кавітації у хіміко-технологічних процесах; енергоефективні с/г машини та транспортно-технологічні системи; композиційні матеріали та покриття; методи синтезу енергоефективних машин, верстатів та інструментів. Виконується близько 40-а проектів. Видається три фахових наукових журнали, в т. ч. один — електронний. На базі ТНТУ науковий парк “Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля”, електронна бібліотека, інституційний репозитарій ELARTU, система управління (АСУ) університету Ведеться підготовка за програмами подвійних дипломів із закордонними ВНЗ. Університет є співвиконавцем міжнародних проектів: TEMPUS — 2; Європейського Союзу — 2; Україно-французькою програмою “Дніпро” — 1. В рейтингу «ТОП‑200» за підсумками 2014 року університет посідає 29-е місце серед кращих вишів України, а в Західному регіоні — 5-е місце серед ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації.


2015

53

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел.⁄факс: (0532) 60–20–51, (05322) 7–17–69 Е-mail: mail@umsa.edu.ua www.umsa.edu.ua Тел. приймальної комісії: (05322) 50–25–66, 2–08–22 Е-mail: рricom@umsa.pl.ua; pricom@umsa.edu.ua Тел. підготовчого відділення (курси) для підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7–41–74 Тел. підготовчого відділення з правом підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7–91–62

Рік заснування — 1921. Рівень акредитації — IV. Ліцензія серія АЕ № 458455 видана 24.06.2014 р. Факультети: медичний № 1, медичний № 2, стоматологічний, факультет підготовки іноземних студентів, післядипломної освіти; медичний коледж: медичне та фармацевтичне відділення. Академія проводить підготовку фахівців за спеціальностями: • стоматологія (7.12010005, термін навчання — 5 років); • лікувальна справа (7.12010001, термін навчання — 6 років); • педіатрія (7.12010002, термін навчання — 6 років); • сестринська справа (5.12010102, термін навчання — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); • стоматологія ортопедична (5.12010106, термін навчання — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти); • фармація (5.12020101, термін навчання: очна форма — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; заочна — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти). Академія здійснює: • підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України; • підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів; • підготовка іноземних громадян за базовими спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія»; «Сестринська справа», «Стоматологія ортопедична»; • підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація); • підготовку фахівців в клінічній ординатурі; • підвищення кваліфікації за базовими напрямами. Науково-педагогічний процес на 53 кафедрах здійснюють 544 викладачі, із них: 89 докторів і 356 кандидатів наук, 79 науковців мають вчене звання професора, 186 — вчене звання доцента; 2 співробітники академії — лауреати Державних премій України, 12 осіб із числа професорськовикладацького складу мають звання «Заслужений», 18 — академіки галузевих академій. Нині в академії навчається понад 4000 студентів. Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. До послуг студентів 4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, їдальня та 4 кафе.


16-18 КВІТНЯ

54

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Україна, 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, Тел.(032) 242–23–40, Факс: (032) 252–71–68 E-mail: uad@uad.lviv.ua www.uad.lviv.ua Адреса приймальної комісії Україна, 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42 Тел.: (032) 235–75–90, (032) 235–76–00 Єдиним в нашій державі автономним вищим навчальним закладом, який готує висококваліфікованих фахівців для видавничо-поліграфічної галузі є Українська академія друкарства До її складу входять 5 факультетів денної та заочної форм навчання, та Львівський поліграфічний коледж. Навчальний заклад готує фахівців за 7 галузями знань, 29 спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Це дає можливість забезпечувати видавничополіграфічну галузь кваліфікованими кадрами: редакторами, художниками, технологами, механіками, організаторами виробництва, розповсюджувачами друкованої продукції. Сьогодні в академії навчається 5240 студентів усіх форм навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів. На 20 кафедрах здійснюють навчальний процес і ведуть плідну наукову роботу 35 професорів, докторів наук, 196 доцентів, кандидатів наук. Вони докладають максимум зусиль, передаючи студентам знання, свій професійний та життєвий досвід, щоб виплекати із них ерудованих професіоналів, справжніх патріотів і громадян, які свідомо працюватимуть для розвитку українського книговидання та формування інформаційного простору. З кожним роком розширюється та вдосконалюється міжнародна співпраця академії. Як член Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів академія бере участь у створенні єдиного європейського освітнього простору з підготовки фахівців для видавництв і поліграфії, тісно співпрацює з провідними навчальними закладами та поліграфічними підприємствами Європи, Америки та Азії. Сьогодні УАД підтримує тісні зв'язки з такими навчальними закладами, як Оксфорд-Брукс університет (Велика Британія), Лейпцизький і Берзький університети (Німеччина), технічні університети Дортмунда та Штутгарта (Німеччина), Мічиганський університет (США), коледж «Річард Айві» в Торонто (Канада), Варшавська політехніка (Польща), та ін., укладено угоди про співпрацю з фірмами «Гейдельберг», «Ман-Роланд», «Колбус», «Донеллі» «Памібро», «Укрпол» та ін. Це дозволяє студентам академії слухати лекції провідних учених цих навчальних закладів та фірм як за кордоном, так і в академії, побувати з ознайомлювальними екскурсіями у провідних зарубіжних та вітчизняних видавництвах та фірмах, які виготовляють і експлуатують поліграфічну техніку, відвідувати Лейпцизький та Франкфуртський книжкові ярмарки. Провідні професори та доценти нашої академії читають курси лекцій у передових європейських навчальних закладах.

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТ ВИДАВНИЧО–ПОЛІГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ: • ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА: Технології друкованих видань; Технології електронних мультимедійних видань; Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань; Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв; Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв. • ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО: Образотворче мистецтво. • ДИЗАЙН: Дизайн. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ: • ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. • РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: Реклама; Зв’язки з громадськістю. • ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ: Видавнича справа та редагування. • ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: Економіка підприємства. • ОБЛІК І АУДИТ: Облік і аудит. • МАРКЕТИНГ: Маркетинг. • ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: Товарознавство і комерційна діяльність; Управління фінансово-економічною безпекою (ОКР магістр). ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ: • ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА: Технології машинобудування; Машини і технології пакування; Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси. • АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Автоматизоване управління технологічними процесами; Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: • ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА: Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв; Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв. • ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО: Образотворче мистецтво. • ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ: Видавнича справа та редагування. • ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: Економіка підприємства. • ОБЛІК І АУДИТ: Облік і аудит.  • ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: Товарознавство і комерційна діяльність.


2015

55

• АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. • ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА: Технології машинобудування; Машини і технології пакування; Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси.

Студенти академії після закінчення 2-го курсу навчання мають можливість пройти військову підготовку. В академії при підготовчому відділенні діють курси довузівської підготовки, термін навчання — з 01.10. до 30.04., тел. (032) 242–23–78 (79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, кім. 218).

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (УІПА) Україна, 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16 Тел. (057) 731–28–62, Факс (057) 731–32–36 Тел. підготовчих курсів: (057) 733–79–04 Тел. приймальної комісії: (057) 733–78–43, 731–25–63 Е-mail: abit@uipa.edu.ua (приймальна комісія) Е-mail: геktог@uіра.edu.uа http://uipa.edu.ua

Рік заснування: 1958. Належність до відомства: Міністерство освіти і науки України. Форма власності: державна. Видається диплом державного зразка. Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) — провідний спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки інженерно-педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти, а також викладачів коледжів, технікумів та висококваліфікованих фахівців з інженерних спеціальностей. Галузі підготовки: машинобудування, зварювання, енергетика, легка промисловість, електроніка, економіка, електромеханіка, поліграфія, метрологія, стандартизація та сертифікація, охорона праці, комп’ютерні технології, дизайн, менеджмент, практична психологія. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР. Форма навчання — денна і заочна. Понад 10 000 студентів навчаються на 6 факультетах — енергетичному; інтегрованих технологій в виробництві та освіті; комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні; міжнародних освітніх програм; економічних, управлінських та освітніх технологій; технологічному. До складу академії входять: • Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Артемівськ); • Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій. В академії працюють 4 спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій. Працює аспірантура за 37 спеціальностями та докторантура за 2 спеціальностями. УІПА — єдиний в Україні ВНЗ, який готує європейських інженерів-педагогів та проводить міжнародну сертифікацію викладачів. Академія співпрацює за угодами та підтримує міжнародні зв’язки з питань підготовки інженернопедагогічних кадрів з партнерами з ВНЗ Чехії, Китаю, Польщі, Німеччини, Болгарії, Словаччини, Литви та ін. країн. На базі академії діють: Національний моніторинговий комітет України (НМКУ) під егідою Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), Система післядипломної освіти підвищення кваліфікації, Центр підготовки іноземних громадян. Постійно діють підготовчі курси, які дають можливість поглибленого вивчення математики, української мови та літератури, фізики, хімії та малюнку і сприяють успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Академія має можливість проводити військову підготовку офіцерів запасу.


16-18 КВІТНЯ

56

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, 5, просп. Гагаріна, 8 Тел. (0562) 47–46–70 Факс (0562) 47–33–16 E-mail: ughtu@dicht.dp.ua www.udhtu.com.ua Єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний державний заклад хімічного профілю IV рівня акредитації готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів, в тому числі для зарубіжних країн. Підготовка фахівців здійснюється з 29 спеціальностей хімічного, фармацевтичного, харчового, біохімічного, екологічного, економічного, машинобудівного та комп’ютерного профілів. Факультети: технології неорганічних речовин; факультет технології органічних речовин та біотехнології; технології високомолекулярних сполук; факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв; механічний; економічний; факультет комп'ютерних наук та інженерії; центр до університетської підготовки та центр післядипломної освіти. Підготовка кадрів вищої кваліфікації: працюють три Вчені ради для захисту докторських та кандидатських дисертацій. До складу університету входять: науково-дослідні інститути гальванохімії та біотехнології; Регіональна науково-дослідна лабораторія Енергоекології та 11 спеціалізованих лабораторій. Університетом видається науково-технічний журнал « Вопросы химии и химической технологии» Запрошуємо до знайомства, до навчання, до співпраці!

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Тел.: (044) 287–27–38, 289–79–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–83 E-mail: uml_nmu@ukr.net www.uml.ua

Рівень акредитації: Загальноосвітній навчальний заклад з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою. Державна ліцензія: видана Головним управлінням освіти та науки м. Києва. Серія ЗОД-П № 111098 від 11 червня 1997р. на здійснення освітньої діяльності за рівнем «загальна середня освіта». Директор: Цехмістер Ярослав Володимирович — перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор педагогічних наук, професор. Кількість ліцеїстів: 349 осіб. Кількість професорів: 7, докторів наук: 8. Кількість доцентів: 5, кандидатів наук: 16. Кількість викладачів: 90.


2015

57

Матеріально-технічна база: Український медичний ліцей для забезпечення навчально-виховного процесу користується матеріально-технічними базами Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (7 кафедр) та медичної гімназії № 33 Голосіївського району м. Києва (10 навчальних кабінетів). До Ліцею зараховуються учні, які закінчили 8–9 класів загальноосвітньої школи і пройшли конкурсний відбір. У Ліцеї конкурсний відбір здійснюється на підставі трьох фахових випробувань: українська мова та література (письмове тестування), біологія (письмове тестування). Іспити проводяться в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця в терміни, що визначені приймальною комісією. Термін навчання в ліцеї для учнів, що вступають після 8 класу — 3 роки (9–11 класи), для учнів, які вступають після 9 класу — 2 роки (10–11 клас).

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (М. КИЇВ) Україна, 04070, Київ, вул. Андріївська, 1 Тел.: (044) 462–53–05 Факс: (044) 462–53–41 E-mail: ubs@ubs.gov.ua www.ubs.gov.ua

Ліцензія МОН України АЕ 527120 від 03.09.2014р. Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) — профільний вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації, який готує фахівців для Національного банку України й фінансово-кредитної сфери та підвищує їхню кваліфікацію. Об'єднує чотири інститути з Києва, Львова, Харкова та Черкас. Якість навчання в Університеті банківської справи гарантується міжнародними стандартами управління якістю ISO 9001:2008. Університет надає можливість отримати другий диплом в Німеччині, Іспанії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Польщі, Швейцарії. Переваги: • понад 70-річний досвід роботи на ринку освітніх послуг; • лідер серед українських ВНЗ спрямування: «Економіка, фінанси, управління, підприємництво» за версією МОН України; • повноправне членство в потужних міжнародних освітніх організаціях; • отримання сертифікатів від ACCA, ISMM, EBC*L, IFA, CIPA.


16-18 КВІТНЯ

58

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Тел./факс: (044) 484–10–96 Е-mail: rector@umo.edu.ua http://umo.edu.ua Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України створено у 2007 році на основі злиття Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників. Ректор Університету — Віктор Васильович Олійник, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації інноваційно-дослідницького типу, у складі якого функціонують 3 навчальні інститути (Інститут менеджменту та психології, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників), а також низка центрів та відділів (Наукова бібліотека, Науково-навчальний центр міжнародної освіти, Науково-методичний центр з координації закладів ППО, Відділ міжнародного співробітництва, Редакційно-видавничий відділ, тощо). Усі підрозділи університету здійснюють високопрофесійну навчальну, науково-дослідну, науково-методичну діяльність з визначення та реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти, проблем професійного розвитку працівників освітньої галузі, впроваджують в освітню діяльність ідеї андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики. Сьогодні ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України є провідним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освітньої галузі та позиціонується як вищий навчальний заклад, що надає слухачам, студентам, аспірантам, докторантам можливість отримати повноцінну вищу освіту та вищу кваліфікацію, які відповідають сучасним вимогам, створює умови для їхньої науково-дослідної роботи та готовий до співпраці з громадськими організаціями і науковими спільнотами. Навчальний процес в Університеті забезпечують 10 кафедр, на яких працює понад близько 90 науковопедагогічних працівників, з яких 80% мають науковий ступінь доктора та кандидата наук, а 60% — вчене звання професора та доцента. Серед науково-педагогічних працівників Університету — дійсні члени та членикореспонденти, провідні науковці структурних підрозділів Національної академії педагогічних наук України. До читання лекцій та участі у науково-практичних конференціях запрошуються зарубіжні вчені та викладачі. Університет забезпечує підготовку (денна та заочна форми навчання) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» загалом за 18 напрямами/спеціальностями, зокрема, магістрів за 7 напрямами/ спеціальностями та кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, комплексне підвищення кваліфікації управлінців-професіоналів освітньої галузі, працівників органів державної влади та органів державного самоврядування різного рівня, підготовку іноземних громадян до вступу у ВНЗ України та їх навчання за акредитованими напрямами підготовки. Підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі Університету здійснюється за спеціальностями: 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти, 13.00.06 — теорія та методика управління освітою, 19.00.01 — загальна психологія, історія психології, 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія. В Університеті працює спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.06 — теорія та методика управління освітою. Університет є засновником науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» та Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Університет є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Горизонти освіти» (фахове), «Післядипломна освіта в Україні»; двох електронних наукових фахових видань: «Теорія і методика управління освітою», «Інформаційні технології і засоби навчання»; двох збірників наукових праць: «Вісник післядипломної освіти» (фахове), «Простір арт-терапії». Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науково-педагогічні працівники Університету є членами 10 міжнародних асоціацій. До послуг слухачів, аспірантів, докторантів та студентів комфортабельний гуртожиток, кафе.


2015

59

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ Україна, 03150, Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 ст. метро „Олімпійська” („Республіканський стадіон”) Тел. приймальної комісії: (044) 287–52–90 Тел. підготовчих курсів: (044) 287–37–86 Тел./факс: (044) 287–02–17 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua

Ліцензія МОН України АЕ № 527294 від 02.10.2014 р. Приватний вищий навчальний заклад України, що розташований в центрі Києва, засновано в 2002 р. Засновник — Товариство „Знання” України — громадська організація з багаторічним досвідом науково-просвітницької та освітньої діяльності. Університет та Коледж мають розгалужену мережу регіональних підрозділів (філій та НКЦ) у різних регіонах України: м. Біла Церква, м. Вінниця, м. Житомир, м. Жмеринка, м. Запоріжжя, м. Кіровоград, м. Ковель, м. Красноармійськ, м. Луцьк, м. Олександрія, м. Первомайськ. Іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Напрями підготовки: Правознавство; Фінанси і кредит; Облік і аудит; Філологія (англійська мова та література), Психологія; Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). Вступники Університету сучасних знань та Київського коледжу Вищого навчального закладу „Університет сучасних знань” працюють за інтегрованими навчальними планами та забезпечуються підручниками й іншими навчально-методичними посібниками.

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ” Україна, 03150, Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 ст. метро „Олімпійська” („Республіканський стадіон”) Тел. приймальної комісії: (044) 287–52–90 Тел. підготовчих курсів: (044) 287–37–86 Тел./факс: (044) 287–02–17 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua

ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9–11 класів за спеціальностями: • Правознавство — 3 р. 10 міс. , (2р. 10 міс. ) • Фінанси і кредит — 3 р., (2 роки) • Видавнича справа та редагування — 4 р., (3 роки) Студенти, які вступили на базі 9 класу отримують атестат про повну загальну середню освіту. Випускники Коледжу зараховуються за співбесідою до Університету сучасних знань на ІІІ курс Приходьте навчатись до Університету сучасних знань та коледжу і Ви гарантовано отримаєте якісну вищу освіту за найкращими методиками та прийнятними цінами!


16-18 КВІТНЯ

60

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

«ФІРМА ЮНІСТЬ» ТОВ Україна, 03148, Київ, вул. Гната Юри, 9 Тел.: (044) 403–07–57, 407–10–39, 537–29–86, 537–29–81 Тел./факс: (044) 403–07–57,407–10–05, 407–62–83, 537–29–86, 537–29–81 E-mail: unist-reklama@mail.ru www.novarobota.ua, www.gotostudy.com.ua, t-lider.com.ua ТОВ «Фірма Юність” розпочала свою діяльність у 1998 році, працює в галузі працевлаштування та навчання, є видавцем газети „Нова робота” та журналу «Куди піти навчатись». «Нова робота» — газета гарячих вакансій. Реалізується по м. Києву, області та частково регіонах України. Виходить двічі на тиждень: понеділок, четвер. Містить максимально оперативну та докладну інформацію про працевлаштування. Постійні рубрики: вакансії підприємств м. Києва та області, робота за кордоном, вакансії кадрових агенцій. А також поради та консультації на тему працевлаштування, юридичні поради та багато ін. Передплатний індекс — 35335. «Куди піти навчатись» — перший всеукраїнський спеціалізований журнал в галузі навчання. Реалізується по всій території України. Виходить 6 разів на рік. Містить докладну інформацію про навчання в Україні та за кордоном. Абітурієнти та спеціалісти, що прагнуть здобути освіту, змінити або підвищити свою кваліфікацію, знайдуть у виданні конкретні поради та рекомендації для досягнення поставленої ними мети, а також багато корисної та цікавої інформації. Передплатний індекс — 21927. Головний редактор видань — Олександр Борисович Спасіченко — також є директором тренінгового центру „Технології лідерства”. Його авторські розробки: „Технології НЛП в продажах”, „Успішний менеджер з продажу в умовах кризи”, „Особистий розвиток і техніки продажів на основі НЛП”, „Ефективні стратегії досягнення успіху”, „Підвищення мотивації та ефективності роботи персоналу”. З 2009 р. ТОВ „Фірма Юність” здійснює безкоштовне навчання тих, хто прагне стати менеджером з продажу рекламних площ і працювати у фірмі.

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Україна, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58 Тел. (05) 711–35–56, Факс (057) 711–80–25 Е-mail: office@med.edu.ua www.med.edu.ua Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення за 109 спеціальностями. Готує фахівців в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі та докторантурі для України, країн СНД, далекого зарубіжжя. Проводить навчання з отримання другої вищої освіти — менеджер в охороні здоров’я. Здійснює підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа» як для України, так і для далекого зарубіжжя.


2015

61

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, Харків, вул. Петровського, 25 Тел/факс (057) 700–38–65 E-mail: admin@khadi.kharkov.ua www.khadi.kharkov.ua

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХАДІ) засновано у 1930 році. У 2015 році університет відзначає 85-річний ювілей. Рівень акредитації — IV-й. Готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів з 10 галузей знань, за 18 напрямами, 21 спеціальностями та 27 спеціалізаціями. На 39 кафедрах працюють 70 відсотків викладачів із вченими ступенями та званнями, серед них 27 академіків і 35 членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 11 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. У структурі університету: • факультети: автомобільний, дорожньо-будівельний, механічний, управління та бізнесу, транспортних систем, комп'ютерних технологій і мехатроніки, підготовки іноземних громадян; • центр заочного і дистанційного навчання, центр професійно-технічної та доуніверситетської підготовки (підготовче відділення, підготовчі курси), центр підвищення кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти, навчально-консультаційні центр у Полтаві, навчальнонауково-виробничий комплекс ХНАДУ); • аспірантура, докторантура та 7 наукових шкіл із міжнародним визнанням. Усі комп’ютери університету та студентських гуртожитків підключено до єдиної локальної мережі з виходом в Інтернет. На всіх факультетах організовано вільний WI-FI доступ до мережі Інтернет.  Університет має власне видавництво, оснащене сучасною поліграфічною технікою. В університеті діють унікальні навчальні та наукові лабораторії, серед яких лабораторія швидкісних автомобілів, проблемна лабораторія з розробки та дослідження ДВЗ, регіональна лабораторія експертизи автотранспорту, конструкторське бюро із розробки перспективних моделей автотранспортних засобів (гібридні автомобілі, електромобілі тощо), діючий полігон дорожньої та автомобільної техніки. Відома в усьому світі своїми конструкторськими і спортивними досягненнями лабораторія швидкісних автомобілів, у 2010 році за результатами змагання «Shell ecomarathon» екомобіль «ХАДІ‑34» занесено до книги рекордів України в категорії «Технології» як найбільш енергоефективний транспортний засіб. А також колектив лабораторії із модернізованим екомобілем «ХАДІ‑34» у 2013 році взяв участь у міжнародних студентських змаганнях «Shell ecomarathon 2013» у місті Роттердам (Нідерланди). Як єдиний представник СНД у цьому виді змагань серед 220 команд із 24 країн світу команда ХНАДУ посіла почесне 22 місце. В університеті навчається майже 9 000 студентів, зокрема 5 000 денної форми навчання, з яких майже 1 300 студентів — іноземців із 30 країн світу. До послуг студентської молоді й аспірантів ХНАДУ — 7 гуртожитків, медичний центр, їдальня, буфети, кафе, студентський клуб, спортивний комплекс, база відпочинку.


16-18 КВІТНЯ

62

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61022, Харків, Проспект Леніна, 4 Тел./факс: (057) 700–41–32 Тел: (057) 707–73–80 E-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua www.knmu.kharkov.ua Володимир Миколайович Лісовий - ректор, професор, доктор медичних наук. IV рівень акредитації. Ліцензія АЕ № 527696 від 23.12.2014. Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1805 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів. З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 7056 студентів, з них вітчизняних 3887 та більш ніж 3169 — іноземні громадяни з 78 країн світу. Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 70 кафедрах університету. Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Спеціаліст»: • лікувальна справа (в т. ч. для іноземних громадян) (термін навчання 6 років); стоматологія (в т. ч. для іноземних громадян) (термін навчання 5 років); педіатрія (термін навчання 6 років); медико-профілактична справа (термін навчання 6 років); • лікувальна справа; стоматологія для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «лікувальна справа» та «стоматологія» «Магістр» — сестринська справа; лабораторна діагностика; адміністративний менеджмент; педагогіка вищої школи «Бакалавр» — лабораторна діагностика; сестринська справа; соціальна робота; фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. «Молодший спеціаліст» — лікувальна справа; сестринська справа; акушерська справа. Післядипломна освіта проводиться за напрямками: • первинна спеціалізація в інтернатурі (термін навчання 1–3 роки); • клінічна ординатура — термін навчання 2–4 роки; • аспірантура — термін навчання 3 роки; • підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів практичної охорони здоров’я Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян: • Підготовчі відділення — термін навчання 1 рік; Студенти, інтерни та слухачі курсів забезпечуються гуртожитками.


2015

63

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Україна, 61166, м. Харків, просп. Леніна, 14 (проїзд: станиця метро «Наукова») Тел. приймальної комісії: (057) 702–17–20 Тел. підготовчих курсів: (057) 702–14–55 www.nure.ua

ХНУРЕ — потужний науково-освітній центр України, спеціалізованимй IT-внз, в якому зосереджена підготовка по 23 напрямках, пов'язаних з інформаційними технологіями, інформаційною безпекою, біомедичними, видавничо-поліграфічними, телекомунікаційними, інформаційно-вимірювальними, радіотехнічними системами та економічною кібернетикою — весь спектр найсучасніших, добре оплачуваних спеціальностей для сучасного ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ Україна, 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20 Тел. академії: (0552) 22–52–53 Тел. коледжу: (0552) 26–50–92, 22–32–82 Тел. ліцею: (0552) 22–52–49, 26–37–88 E-mail: academy@kma.ks.ua www.kmi.kherson.ua

Рік заснування: 1834 рік. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: серія АЕ № 285816, від 23.01.2014. Ректор: Ходаковський Володимир Федорович. Кількість студентів: 5685. Професорсько-викладацький склад: 380. ХДМА співпрацює з відомою в світі німецькою компанією «Марлоу Навігейшн». З нею укладено довгостроковий, який не має аналогів у світі, договір. Нині «Марлоу Навігейшн» є не тільки компанієюроботодавцем для багатьох випускників ХДМА, а й вагомим інвестором у розвиток його навчальнолабораторної та матеріальної бази. Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр — за напрямами: Морський та річковий транспорт — за професійним спрямуванням: Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок; Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. Спеціаліст, магістр — за спеціальностями: Судноводіння; Експлуатація суднових енергетичних установок; Електричні системи та комплекси транспортних засобів. Молодший спеціаліст: Судноводіння на морських шляхах; Експлуатація суднових енергетичних установок; Експлуатація електрообладнання та автоматики суден; Монтаж і проектування суднових машин і механізмів; Монтаж електроустаткування суднового електрообладнання; Суднокорпусобудування; Зварювальне виробництво; Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів. За робітничими спеціальностями: Моторист (машиніст), матрос; Матрос, електрогазозварник; Кухар, пекар; Кухар-матрос; Офіціант, бармен, буфетник; Офіціант, адміністратор; Художник розмалювання по дереву. Соціальна структура для студентів: студентський та спортивний клуби, гуртожиток, екіпаж.


16-18 КВІТНЯ

64

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 73000, м. Херсон, 40 років Жовтня, 27 Тел: (0552) 22–62–63 Факс: (0552) 32–67–05 E-mail: office@kspu.edu www.kspu.edu

• • • • • •

Рівень акредитації — ІV. Ліцензія АЕ № 458587 від 05.08.2014. Форма навчання: денна, заочна, екстернат на. ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр. Бюджетна та контрактна форми фінансування. • природознавства, здоров’я людини і туризму; Факультети: • психології, історії та соціології; біології, географії і екології; • технологій та сфери обслуговування; дошкільної та початкової освіти; • фізики, математики та інформатики; економіки та менеджменту; • фізичного виховання та спорту; іноземної філології; • філології та журналістики; культури та мистецтв; • юридичний. перекладознавства;

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24 Тел. (0552) 32–69–10 Тел./факс (0552) 32–69–98 E-mail: kstu@tlc.kherson.ua, adm@kstu.edu.uа www.kntu.net.ua

Заснований в 1959 році. Рівень акредитації — IV. Університет розташований в м. Херсоні, в лісопарковій частині міста, займає територію 28,6 га, має шість навчальних корпусів, три гуртожитки, студентську клініку, бібліотеку з книжковим фондом понад 400 тис. екземплярів, дві спортивні зали, стадіон, спортивну базу на Дніпрі. Факультети: інтегрованих технологій і товарознавства, машинобудування, кібернетики та системної інженерії, економіки, міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу, перепідготовки та підвищення кваліфікації. При університеті функціонує економіко-технологічний технікум, центр довузівської підготовки — навчальний центр тестових технологій та підготовче відділення. В університеті здобуває освіту більше 6 тисяч студентів. На 30 кафедрах працює 412 викладачів, 54 доктори наук, професори, 228 кандидатів наук, 179 доцентів, 5 лауреатів державних премій, 12 академіків і член-кореспондентів галузевих академій наук, 10 науково-педагогічних працівників мають державні почесні звання. Послідовний розвиток фундаментальних наук в університеті дозволив зміцнити аспірантуру, яку відкрито на всіх факультетах з 20 спеціальностей, що охоплюють практично всі наукові напрямки університету. Відкрито докторантуру і спеціалізовані Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій.


2015

65

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЧНТУ) Україна, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 Тел. (04622) 3–42–44 Е-mail: cstu@stu.cn.ua www.stu.cn.ua Чернігівський національний технологічний університет — єдиний в області багатопрофільний навчально-науковий центр з системою безперервної освіти, що включає: школи, 2 коледжі, 4 навчально-наукові інститути, аспірантуру та докторантуру. Система управління якістю освітньої діяльності університету за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» сертифікована за стандартом ISO 9001.

ВИДАННЯ «AVISO.РОБОТА» ВАКАНСІЇ ВЕЛИКОГО МІСТА! Тел. редакції: (044) 200–8–555 Е-mail: job@aviso.ua www.aviso.ua Видання «Aviso.Робота» надає комплексні послуги в сфері рекрутмента компанії. Це дає можливість не тільки розмістити інформацію про вакансії своєї компанії, але і вибрати потенціальних кандидатів серед більше 2000 оголошень претендентів. День виходу: понеділок. Формат: А3. Обсяг: 16 стр. Придбати «Aviso.Робота» можна в кіосках та на розкладках продажу преси, безкоштовно видання розповсюджується в центрах зайнятості м. Києва. Кожен номер «Aviso.Робота» читають більше 30 тисяч претендентів. Розміщуйте резюме та шукайте вакансії на www.aviso.ua — всеукраїнському порталі товарів та послуг.

PARTA.UA — ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ Україна, 01013, Київ, вул. Промислова, 1 Тел. (044) 247–19–09 Моб. тел. (067) 447–00–40 E-mail: info@parta.com.ua www.parta.com.ua

Parta.ua — всеукраїнський освітній портал, на якому завжди можна знайти всю інформацію про освіту в Україні. Найбільш повний каталог ВНЗ України, курси професій, мовні центри, тисячі анкет репетиторів за більш ніж 30-ма напрямами навчання — це далеко не весь список розділів, які працюють на порталі. На поточний момент портал є топ‑1 серед освітніх ресурсів України. Для кожної вікової категорії, від школярів до працюючих фахівців, на сайті працюють свої тематичні сервіси. Ласкаво просимо на Parta.ua!


16-18 КВІТНЯ

66

2015

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (УДУФМТ) Україна, 01601, Київ, вул. Раєвського,36, каб. 101. Тел.: (044) 529-14-88 Е-mail: rectorat@usufit.edu.ua www.usufit.edu.ua Державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. До складу Університету входять: Навчально-науковий фінансово-економічний інститут; Одеський інститут фінансів; Одеський фінансово-економічний коледж; Харківський інститут фінансів. УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ НАВЧАННЯ: НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: • «Фінанси і кредит»; • «Облік і аудит»; • «Управління фінансово-економічною безпекою». ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ Здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: • «Менеджмент»; • «Міжнародна економіка»; • «Комп’ютерні науки». • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; • «Економіка і підприємництво» - «Міжнародна економіка»; • «Комп’ютерні науки» - «Cистеми і методи прийняття рішень», «Інформаційні управляючі системи та технології (у фінансовому, правовому, зовнішньоторговельному інжинірингу)». ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: • «Міжнародне право»; • «Правознавство»; Аспірантура здійснює навчання за спеціальностями: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; «Міжнародне право», «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності». Термін навчання в аспірантурі: з відривом від виробництва – 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.

Університет здійснює підготовку іноземних громадян за всіма акредитованими напрямами (спеціальностями). В Університеті діють курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. В залежності від напряму підготовки вивчаються предмети: Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова (англійська). Форма навчання: вечірня; заочна. Тел.: (044) 529-32-72, (044) 529-14-88. Коледж фінансів та міжнародної торгівлі здійснює підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) за спеціальністю: • «Фінанси та кредит» Термін навчання: 2 р. 10 міс. Форма навчання: денна Екзамени: Українська мова (диктант), Математика. Навчання здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб. Також здійснюється підготовка бакалаврів: - на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО за напрямами підготовки: • «Фінанси і кредит» • «Облік і аудит» Термін навчання: 4 роки Форма навчання: денна та заочна Предмети ЗНО, що беруть участь у конкурсі: Українська мова та література, Історія України, Математика. - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямами підготовки: • «Фінанси і кредит» • «Облік і аудит» Термін навчання: 3 роки Форма навчання: денна та заочна Прийом здійснюється за результатами фахових вступних екзаменів. Навчання здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб.


2015

67

ДВНЗ «МІЖГАЛУЗЕВА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ» Україна, 03151, Київ, вул. Ушинського, 15 Тел. (044) 242-38-66 Тел./факс (044) 242-58-97 E-mail: miu@miu.edu.ua www.miu.edu.ua

Діє на підставі ліцензії МОН України АЕ № 270822 від 12.08.2013 р. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖГАЛУЗЕВА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ» здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр: 6.030401 «Правознавство»; 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030601 «Менеджмент» (денна, заочна форми навчання – 4 роки); Спеціаліст: 7.03040101 «Правознавство»; 7.03050901 «Облік і аудит»; 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (денна, заочна форми навчання – 1 рік). КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ, здійснює підготовку фахівців на денній формі навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Молодший спеціаліст: 5.03050401 «Економіка підприємства» (після 9 класів - 3 роки; 11 класів - 2 роки); 5.03050801 «Фінанси і кредит» (після 9 класів - 3 роки; 11 класів - 2 роки); 5.14010301 «Туристичне обслуговування» (після 9 класів – 3,5 роки; 11 класів – 2,5 роки). Студенти мають можливість: • пройти навчання за програмою «Військова підготовка» на базі Національного університету оборони України та отримати військове звання офіцера запасу. На період навчання цим студентам надається відстрочка від служби в Збройних силах України згідно законодавства; • отримувати знижки на навчання до 50%; • проживати у гуртожитку; • навчатися за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб; • користуватися сучасною матеріально-технічною базою навчального закладу; • отримати якісні знання, що допоможуть стати конкурентноспроможними фахівцями.


Osvita 04 2015 www