Page 1


Організаторам, гостям та учасникам XXVІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2014»

Шановні організатори виставки, учасники та гості!

Щиросердечно вітаю всіх з відкриттям в Україні Двадцять шостої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2014». Сьогодні на долю нашої країни випали важкі випробування. Але «ми – народ, якого правди сила ніким звойована ще не була». Ми спільними зусиллями, наснагою і працею, прагненням кожного побудувати сучасну країну, обов’язково здолаємо всі перешкоди на нашому нелегкому шляху до становлення незалежної європейської держави. Новим Законом України «Про вищу освіту» розпочато реформування галузі. Закон України «Про вищу освіту», у першу чергу, - інструмент, яким потрібно користуватися вищим навчальним закладам, щоб стати реально автономними в фінансовому, академічному та організаційному плані. Тобто тепер академічне середовище повинно взяти справу в свої руки. Закон встановлює основні правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами. XXVІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2014» відкривається напередодні Дня студента. Успіх студентства залежатиме, насамперед, від власного бажання вчитися і розвиватися. Викладачі допоможуть набути знання та навички, але досягти помітних результатів дуже складно без постійної роботи над собою, вміння ставити цілі та досягати їх. Дорогі студенти, пам’ятайте, від вашого сумлінного ставлення до навчання залежить майбутнє країни. Головне – не звертайте з омріяного вами шляху та будьте гідними своєї країни! Упевнений, ви розпочнете своє самостійне життя так, що ваші вчителі та родина буде пишатися вами. Сьогодні учнівська та студентська молодь нашої країни демонструє свої досягнення, перемагаючи на міжнародних інтелектуальних та спортивних змаганнях. Наші викладачі та вчені відомі своїми винаходами далеко за межами України. Бажаю всім миру та злагоди, наснаги у роботі, успіхів у навчанні, професійного задоволення й творчих здобутків.

Міністр освіти і науки України

Сергій Квіт


Учасникам, гостям і організаторам Двадцять шостої міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2014»

Шановні учасники, гості та організатори виставки! Від Національної академії педагогічних наук України і від себе особисто щиросердно вітаю вас із відкриттям Двадцять шостої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2014»! Нинішня виставка проходить під знаком єднання суспільства задля модернізації України, що має на меті побудову сильної, незалежної, квітучої України. Головними принципами освітньої діяльності в нашій країні, що єднає нас з європейським підходом, є забезпечення рівного доступу до освіти й висока якість освіти. Інноваційне знання у сукупності із громадянською самосвідомістю й патріотизмом робить успішною особистість і непереможною державу. Цьогорічний День студента ми відзначаємо в непростих умовах відстоювання цілісної суверенної України. Тому нині особливо зростає роль освіти й виховання – виховання громадянина, знання якого сприяють розвитку суспільних відносин і демократії, допомагають реалізації необхідних перетворень в усіх сферах духовнокультурної та економічної діяльності. Щиро бажаю всім учасникам, відвідувачам та організаторам Двадцять шостої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2014» активної участі в її заходах, творчих надбань, здоров’я та благополуччя!

Президент Товариства «Знання» України, Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України

В. Г. Кремень


2014 ОРГАНІЗАТОР: Товариство «Знання» України ЗА ПІДТРИМКИ: Міністерства освіти і науки України Національної академії педагогічних наук України


2014

3

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – ДЕНЬ СТУДЕНТА 2014» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

...... 5

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ» ............................................................ 5

ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" ......................................................19 КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ...20

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» ........................... 6

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА .......................................20

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ..................................................................... 7

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ................................21

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. ПИРОГОВА ..................... 8

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ........................................22

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» .................. 9

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ........................................23

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ .................................................... 9 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ імені АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА ............................10

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ ...................................................................24 КОМП’ЮТЕРНА АКАДЕМІЯ «ШАГ» ........................25 УНІВЕРСИТЕТ «КРОК» .................................................26

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ .............................11

ЛЬВІВСЬКА ПОШТА .......................................................27

ДВНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ..........................12

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ...................................26

КНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА» ......................................................13

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРІНЕСКА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ .............28

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ .......14

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .29

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ...............................16

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ .......................................................30

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ В УКРАЇНІ ....15

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ......................................31

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО ...........................17

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .............................32

ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ" .......................17 КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ..............................................18 КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ .............19

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ..............................................34 ДВНЗ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ..........................................35 НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ............................................36


13-15 ЛИСТОПАДА

4

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" ....................................38

ТИЖНЕВИК «РАБОТА И УЧЕБА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «СУЧАСНА ОСВІТА», ОСВІТНІЙ САЙТ WWW.S-OSVITA.COM.UA ..... 52

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ..........................................................................39

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ............................ 53

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ................................40

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» .................................................................54

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ..........................40

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (УІПА) ...........................................................56

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА ...................................42

ВДНЗУ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ..............................57

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ...........................................43 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ..........................43

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА ..............55

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ....................58 УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ...........................58 «ФІРМА ЮНІСТЬ» ТОВ ..................................................59

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ...................................................................44

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................................60

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ...................44

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ......................61

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ ..................................................45

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ....................62

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА .................................................46

ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ імені ІВАНА КОЖЕДУБА ...................................62

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ............................... 46

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ ..................................................63

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА ... 47, 48 ТОВ "РОБОТА ПЛЮС" .................................................47 «СКАЙЛАЙН СОФТВЕР»................................................49 «СТІНА» МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ ........................ 49 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................50 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ПУЛЮЯ ......................52

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО .....................64 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................64 ВИДАННЯ «AVISO.РОБОТА» ВАКАНСІЇ ВЕЛИКОГО МІСТА! ..................................65 PARTA.UA - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ .................................................... 65 OSVITA.UA ....................................................................... 66


2014

5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, 01135, Київ, проспект Перемоги, 10 Тел. (044) 486–24–42, Факс (044) 236–10–49 Е-mail: minіstry@mon.gov.ua www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України – центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та бере участь у визначенні та реалізації державної політики в галузі освіти і науки. Міністерство розробляє програми розвитку освіти, стандарти освіти, визначає нормативи матеріальнотехнічного, фінансового забезпечення навчальних закладів та наукових установ, забезпечує зв'язок з державними органами освіти інших країн з питань, що входять до його компетенції. Міністерство проводить ліцензування та акредитацію вищих та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, розробляє умови прийому та здійснює керівництво закладами освіти, контроль за виконанням законодавчих актів в усіх типах навчальних закладів незалежно від форм власності і підпорядкування. Забезпечує випуск підручників, навчальних посібників, методичної літератури. Організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань. Акти міністерства, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади.

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ» Україна, 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 Тел. (044) 248–91–13 http://iitzo.gov.ua Інститут інноваційних технологій і змісту освіти – провідна державна наукова установа Міністерства освіти і науки України. Головне завдання Інституту полягає в реалізації державної політики в галузі освіти щодо задоволення потреб у науково-методичному забезпеченні, удосконаленні змісту і методів навчання та виховання молодого покоління на всіх рівнях і в усіх ланках національної системи безперервної освіти, проведення наукових досліджень у цих сферах. Згідно з концептуальними засадами модернізації освіти в Україні діяльність Інституту спрямована на розробку державних стандартів освіти для різних її рівнів (дошкільна, загальна середня, професійнотехнічна, вища та післядипломна), проведення експертизи та сертифікації сучасних дидактичних засобів навчання і шкільного обладнання, комп'ютеризації освіти і впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес, запровадження сучасних методів і засобів автоматизованого управління закладами освіти та інформаційно-телекомунікаційне забезпечення їхнього функціонування. Головними функціями інституту є проведення наукових досліджень та експериментальної роботи щодо створення інноваційних навчально-виховних технологій, впровадження у практику роботи навчальних закладів досягнень педагогічної науки, інноваційних технологій та моніторингу якості освіти. Інститут приділяє значну увагу роботі з обдарованою талановитою молоддю, створенню навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивченню та поширенню вітчизняних і зарубіжних педагогічних інновацій, новітніх освітніх технологій, впровадженню в навчально-виховний процес прогресивних педагогічних технологій, організації та проведенню масових заходів (олімпіад, наукових конкурсів, турнірів тощо), науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» з проблем освіти.


13-15 ЛИСТОПАДА

6

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Україна, 03115, Київ, вул. Львівська, 23 Тел. приймальної комісії: (044) 409–27–62, 424–70–08 E-mail: pkuu@vmurol.com.ua Web-сайт: vmurol.com.ua

Рівень акредитації: IV (ліцензія: АЕ № 527272 від 29.09.2014 р.). У Києві навчальний процес здійснюється у 8 навчальних підрозділах: Інститут права та суспільних відносин, Інститут економіки та менеджменту, Інститут філології та масових комунікацій, Інженернотехнологічний інститут, Інститут соціальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, Факультет біомедичних технологій, Коледж «Освіта». Матеріально-технічна база: комфортабельні корпуси, бібліотеки, комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивні майданчики і зали, центри реабілітації. У базовій структурі м. Києва розміщено власну аудіовідеостудію «Talan-studio», видавничо-друкарський комплекс «Університет «Україна», сучасні їдальні та гуртожитки. Підготовка фахівців здійснюється за 84 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (“молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”) на денній, заочній та дистанційній формах навчання. Є можливість навчатися на двох спеціальностях, отримати вищу освіту за скороченим терміном навчання та другу вищу освіту за напрямами «Правознавство», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «Психологія». З метою розширення доступу молоді до вищої освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» започаткував програму «ТВІЙ ШАНС», що дає можливість отримати два дипломи – європейського та українського зразків. Навчальний процес базується на методології дистанційного навчання та інтенсивному використанні Інтернет-технологій і передбачає вибір студентом найзручнішої для нього комбінації традиційних і новітніх форм організації навчання. Третьою особливістю програми є ліквідація прогалин у базових знаннях, необхідних для оволодіння фахом. В Університеті функціонує аспірантура з та без відриву від виробництва за спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; 24.00.03 – фізична реабілітація. Довідки можна отримати за телефонами: +38 (044) 425–29–38 та +38 (044) 428–74–12. Працює відділення доуніверситетської підготовки, на якому здійснюється навчання з дисциплін: українська мова та література, історія України, математика, англійська мова, біологія, фізика, хімія, творче завдання (малюнок, живопис, композиція). Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 423–08–27. З огляду на принципи відкритості та доступності освіти для всіх верств населення Університет «Україна» пропонує одні з найнижчих цін на навчальні послуги в Україні – від 3 400 до 15 000 грн./рік. При цьому діє унікальна система знижок, наприклад, при оплаті наперед, студентам з однієї родини, відмінникам, активістам студентського самоврядування тощо. Інформацію про детальні правила прийому до Університету «Україна», терміни подачі документів та перелік необхідних документів можна отримати за телефонами Приймальної комісії та на сайті vmurol.com.ua. За свою нетривалу 16-річну історію Університет «Україна» здобув як всеукраїнське, так і світове визнання. Не випадково МОН визначив університет базовим ВНЗ при проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». На сьогодні підписано 123 угоди про наукове співробітництво між Університетом "Україна" і провідними науковими організаціями світу. Особливо плідна співпраця єднає університет із Інформаційноаналітичним центром Посольства США в Україні, Програмою ООН "ПРООН-Україна", Корпусом Миру США, громадською організацією "Зірки Миру" з Японії, Асоціацією українсько-китайської співдружності, провідними навчальними закладами США та країн Європи – Німеччини, Данії, Швеції, Польщі, Литви, Угорщини, Румунії, Словенії, Росії, Білорусії. Університет поглиблює дружні стосунки із Представництвом Європейської комісії в Україні.


2014

7


13-15 ЛИСТОПАДА

8

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. І. ПИРОГОВА Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Тел. (0432) 57–03–60 Факс (0432) 67–01–91 E-mail: admission@vsmu.vinnica.ua

Рік заснування-1921 році. Рівень акредитації – IV. Ректор – Академік НАМН України, професор Василь Максимович Мороз. Напрями підготовки: «Медицина», «Фармація». Факультети: 1. медичний факультет № 1 („Лікувальна справа”), 2. медичний факультет № 2 („Педіатрія”, „Медична психологія”), 3. стоматологічний („Стоматологія”), 4. фармацевтичний („Фармація”, Клінічна фармація”), 5. факультет післядипломної освіти. 6. підготовчий факультет для іноземних громадян. В університеті навчається 8 190 студентів та 5 200 інтернів та слухачів факультету післядипломної освіти. Для якісної підготовки студентів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів в університеті є такі структурні підрозділи: Науково-дослідний центр; Інститут реабілітації інвалідів – навчально-науковолікувальний комплекс; Науково-експериментальна клініка; Центр нових інформаційних технологій; Медико-психологічна клініка «Альтемедцентр»; Навчально-науково–виробничий комплекс «Біосан»; Гепатологічний центр; Гастроентерологічний центр; Центр лікування безпліддя «Ремеді»; Науководіагностичний центр; Наукові лабораторії сертифіковані (7); Наукова бібліотека; Госпрозрахункові підготовчі курси.


2014

9

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» Україна, 03150, Київ, вул.Червоноармійська, 57/3, к. 314 Тел.: (044) 287–41–45, 239–23–28 E-mail: znannya-real@ukr.net www.znannia.info

Директор – Харлан Анатолій Андронович. Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, словники, монографії) з економічної, екологічної, педагогічної, філософської та інших тематик. Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури. Акцент – повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу в стислі строки.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ Україна, 03150, МСП, Київ, вул. Горького, 180 Тел. для довідок: (044) 528–23–38, 529–42–04 Тел./факс (044) 529–43–92 E-mail: gntb@gntb.gov.ua www.gntb.gov.ua

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України). Ніколаєнко Леонід Іванович, директор. Заснована в березні 1935 р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, сучасну назву – 1992 р. Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-технічної літератури та документів, в т. ч. патентної, нормативно-технічної та промислової документації, авторефератів дисертацій, видань органів науково-технічної інформації; бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; організаційно-методична робота з мережею науково-технічних бібліотек; рекламноінформаційна діяльність; проведення тематичного патентного пошуку; надання фактографічної інформації про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та зарубіжні) та їхню продукцію; депонування наукових робіт; копіювання документів; надання послуг з використанням комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, сканування документів, зображень, електронна доставка документів та інше.


13-15 ЛИСТОПАДА

10

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ імені АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА Україна, 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2 Тел. (056) 47–19–66, Факс (0562) 47–19–66 E-mail: dnuzt@diit.edu.ua http://diit.edu.ua Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна заснований в 1930 році. В структуру університету входять 10 факультетів, де навчаються понад 10 тисяч студентів за 29 спеціальностями, філія у Львові та три коледжі транспортної інфраструктури (Миколаїв, Сімферополь, Львів). В університеті працює Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації та Центр дистанційної освіти. Університет проводить військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу. В університеті працює близько 650 науково-педагогічних працівників. Серед професорськовикладацького складу 80 – лауреати державних та іменних премій, мають почесні звання працівників науки, вищої школи і галузей народного господарства. В університеті відкрито три спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних і економічних наук. На базі університету проходять стажування та перепідготовку іноземні фахівці, студенти та аспіранти з Європи та Азії. Здійснюються програми постійних обмінів студентами, аспірантами та викладачами університету з провідними університетами Франції, Польщі, Китаю, Німеччини, Казахстану. Університет бере участь у реалізації європейського проекту MISCTIF в рамках програми TEMPUS за спеціальністю «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті» з подальшим отриманням диплома європейського зразка. Проводить навчання в магістратурі та докторантурі за спеціалізацією «Інтелектуальні транспортні системи» магістерського проекту CITISET, а так же «Магістр інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту в Росії і Україні» проекту MieGVF. Університет активно розвиває напрямок інноваційної діяльності, орієнтованої на комерціалізацію результатів науково-дослідних робіт шляхом виведення на ринок наукоємної конкурентоспроможної продукції та послуг, розширюючи при цьому міжрегіональне та міжнародне співробітництво в науковій сфері. Щорічно науково-дослідною частиною університету виконується більше 250 договорів на замовлення підприємств. Головна увага при організації та проведенні наукових досліджень звернуто на забезпечення їх високої наукової та практичної значущості. В даний час найбільш динамічно розвиваються дослідження в сфері теоретичних і експериментальних досліджень динаміки і міцності рухомого складу залізниць, вдосконалення логістики транспортних потоків на промислових підприємствах і в портах, математичного моделювання в інженерних та економічних задачах, розробки навчально-тестуючих програмних комплексів для перевірки знань і підвищення кваліфікації працівників підприємств залізничного та промислового транспорту, розробки конструкторської, проектної, нормативно технічної, технологічної документації для залізничного рухомого складу та його елементів. Постійним попитом у залізничних і промислових підприємств користуються послуги, пов'язані з обстеженням, проектуванням і випробуваннями всіх видів об'єктів інфраструктури залізничного транспорту та промислових підприємств. Університет являє собою комплексне містечко, що знаходиться в одному з кращих районів Дніпропетровська.


2014

11

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В (ст. м. “Святошин”) Тел.: (044) 537–35–00, 450–64–90, 450–99–31, Факс (044) 452–35–68 Е-mail: office@e-u.in.ua www.e-u.in.ua

Рік заснування – 1991. Рівень акредитації – IV. Ліцензія МОНМСУ серії АЕ № 285580 від 13.01.2014 р. У структурі Європейського університету працюють: факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; гуманітарно-природничий факультет; факультет професійної адаптації і підприємництва; Навчальнонауковий інститут права та безпеки підприємництва; Інститут регіонального розвитку; Міжнародний освітньо-підготовчий центр. У Європейському університеті здійснюється навчання за напрямами підготовки та спеціальностями: Документознавство та інформаційна діяльність; Правознавство; Фінанси і кредит; Банківська справа; Економіка підприємства; Маркетинг; Облік і аудит; Менеджмент; Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності); Менеджмент інноваційної діяльності (магістерська програма); Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Менеджмент безпеки підприємств; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; Комп’ютерні науки; Програмна інженерія; Інформаційні управляючи системи та технології (за галузями); Програмне забезпечення систем; Системи і методи прийняття рішень; Управління інформаційною безпекою; Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації; Управління інноваційною діяльністю (магістерська програма). Випускники університету отримують диплом державного зразка та диплом Європейського університету. В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школа-дитячий садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж; університет: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура; докторантура; спеціалізована Рада по захисту кандидатських дисертацій. За 23 роки існування Європейський університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України, свідченням цього є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, так у 2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю “Визнання досконалості в Європі” та нагороду лауреата 10-го Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. – переможець конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 2007 р. став лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів, 2011 рік – нагороджений срібною медаллю у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі». Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!


13-15 ЛИСТОПАДА

12

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДВНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 Тел.: (061) 228–75–00, 764–45–46 E-mail: sekr@znu.edu.ua www.znu.edu.ua Ректор: Фролов Микола Олександрович, професор, доктор історичних наук, заслужений працівник освіти України. За свою майже 85-річну історію ЗНУ став справжнім центром освіти і науки, одним із найвідоміших класичних університетів України. Історія ЗНУ починається з вересня 1930 року заснуванням Інституту народної освіти. Ще в 40-х роках минулого століття він посів одне з провідних місць серед педагогічних закладів України і досі залишається на позиції лідера освітніх послуг нашої держави. Запорізький національний університет – це вищий навчальний заклад державної форми власності IV рівня акредитації, до структури якого входить 13 факультетів, відокремлені підрозділи – Криворізький, Нікопольський факультети та Економіко-гуманітарний факультет у м. Мелітополі, Економіко-правничий і Торговий коледжі, Центр післядипломної освіти, Центр вивчення іноземних мов, сектор бізнес-освіти. Усе це забезпечує здобуття якісної вищої освіти за багатьма напрямами підготовки та сприяє реалізації принципів неперервної освіти протягом усього життя. Яскравий та гарний відпочинок, участь у різноманітних студіях і заходах забезпечує Студентська рада та Центр культури ЗНУ. Успішно діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, 86 гуртків і наукових груп. Професорсько-викладацький склад ЗНУ – це понад 700 науково-педагогічних працівників, 73 з них – професори, доктори наук, 438 – доценти, кандидати наук. Сьогодні у ЗНУ навчається близько 12 тисяч студентів. ЗНУ запрошує на навчання для отримання ОКР «бакалавр» за 36 спеціальностями, ОКР «спеціаліст» – за 45 спеціальностями, ОКР «магістр» – за 51 спеціальністю, у тому числі –державна служба а також за спеціальностями в галузі знань «Специфічні категорії»: управління проектами; управління фінансово-економічною безпекою; бізнес-адміністрування; медіа-комунікації; педагогіка вищої школи; екологія довкілля та природних ресурсів. Дипломи ЗНУ є загальновизнаними в Європі. Великим попитом серед випускників користується уніфікований додаток до диплома європейського зразка (англійською чи іншою мовою). ЗНУ протягом багатьох років розширює та підтримує партнерські зв’язки з вищими навчальними закладами та установами Німеччини, США, Росії, Франції, Нідерландів, Швеції, Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини, Азербайджану. Виш має потужну матеріально-технічну базу: 8 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс та 2 спортзали, 4 гуртожитки, Наукову бібліотеку (її книжковий фонд нараховує понад 1 млн. примірників), електронну бібліотеку, комп’ютерні класи, понад 1 250 комп’ютерів, об’єднаних у корпоративну мережу та підключених до Інтернету, Редакційний відділ, Центр трансферу технологій, Прес-центр, редакцію Обласної академічної газети «Запорізький університет», інтернет-радіо «Університет», локальну телевізійну мережу «Юніверс-ТБ», незалежний студентський портал «Пороги», 2 оздоровчих пункти, санаторій-профілакторій із сучасним медичним обладнанням, бази відпочинку «Славутич» на узбережжі Азовського моря та на острові Хортиці. Запорізький національний університет – класична освіта європейського рівня!


2014

13

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА» Україна, 10002, м. Житомир, вул. Велика-Бердичівська, 46/15 Тел.: (0412) 46–19–81, 43–08–91 Факс (0412) 43–08–91 E-mail: ztims@yandex.ru www.ztim.org.ua

Комунальний навчальний заклад «Житомирський інститут медсестринства» засновано 2 лютого 1875 року як Волинська губернська фельдшерська школа. Очолює заклад ректор Шатило Віктор Йосипович, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор. Інститут, в структуру якого входить коледж, здійснює підготовку медичних фахівців для потреб практичної охорони здоров'я області та держави за 7 акредитованими спеціальностями: «Лікувальна справа» (фельдшер); «Сестринська справа» (медична сестра); «Стоматологія» (зубний гігієніст); «Акушерська справа» (акушерка); «Стоматологія ортопедична» (зубний технік); «Сестринська справа» (медична сестра-бакалавр); «Сестринська справа» (медична сестра – магістр). Пріоритетним напрямком діяльності вузу є науково-дослідницька, видавнича діяльність. 32 співробітника інституту виконують наукові дослідження на здобуття наукового ступеню, в тому числі 7 дисертацій на ступінь доктора наук. За останні три роки співробітниками інституту захищено 15 дисертацій, з них 2 докторських та 13 кандидатських. За результатами науково-дослідних робіт в інституті щорічно видається більше 200 одиниць наукової продукції: монографій, статей в наукових фахових виданнях, методичних рекомендацій, підручників, методичних вказівок, нововведень, патентів. Співробітники інституту постійно беруть участь у наукових форумах міжнародного, державного та регіонального рівнів. У 2014 році науковій спільноті держави і за кордоном було представлено більше 250 наукових досліджень.


13-15 ЛИСТОПАДА

14

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 Teл.: (03422) 4–22–64 Факс: (03422) 4–21–39 E-mail: admin@nung.edu.ua www.nung.edu.ua Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу акредитований за IV (найвищим) рівнем, ліцензія – серія АЕ № 458519 від 08.07.2014 на право надання освітніх послуг, пов'язаних з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в т. ч. для іноземних громадян). У 8 інститутах та на 2 факультетах навчаються понад 10 тис. студентів. В університеті також є кафедра військової підготовки, яка готує кадрових офіцерів служби пального для Збройних Сил України, факультет довузівської підготовки, інститут післядипломної освіти, факультет навчання іноземних студентів та 3 коледжі, які готують молодших спеціалістів за радіо-технічними, електротехнічними та економічними спеціальностями. Університет внесено до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. В його складі функціонують науково-виробничі підрозділи: НДІ нафтогазової енергетики і екології, Нафтогазовий науково-технологічний парк, Орган сертифікації продукції нафтогазового машинобудування, Технічний комітет стандартизації ТК-146, відділ підготовки фахівців високої кваліфікації тощо. Матеріально-технічна база: 12 навчальних корпусів з 120 аудиторіями, 26 спеціалізованих кабінетів, 142 навчальні лабораторії, 32 комп'ютерних класи, понад 1200 комп'ютерних робочих місць, котрі підключені до Інтернету, Науково-технічна бібліотека, що містить 1,3 млн. примірників, 7 гуртожитків, великий спорткомплекс, Інноваційно-виставковий комплекс з демонстраційним залом і музеєм університету, санаторій-профілакторій, бази відпочинку, унікальний Геологічний музей, який має статус Національного надбання. Професорсько-викладацький склад: на 56 кафедрах здійснюють навчальний процес майже 800 викладачів, з яких 101 – доктори наук, професори; 452 – кандидати наук, доценти. Форми навчання: денна, заочна (дистанційна) та екстернат. Навчання здійснюється за держзамовленням та на контрактній основі. Детальнішу інформацію про вступ до університету можна дізнатись в Приймальній комісії: тел.: (03422) 4–22–18 або http://www.nung.edu.ua/admiss/index.html


2014

15

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ В УКРАЇНІ Україна, 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 5-й поверх Тел. (044) 285–68–36, Факс (044) 285–33–69 www.il4u.org.il/Israel/Centers/Kiev/ Ізраїльський культурний центр при Посольстві держави Ізраїль в Україні було відкрито у Києві у 1992 р. і за понад 20 років своєї діяльності в Україні ми стали однією з провідних структур, яка знайомить громадян України з культурою, економікою, політикою, науково-технічними досягненнями, розвитком системи освіти та іншими аспектами суспільного життя сучасного Ізраїлю. Ізраїльський культурний центр в Україні сприяє вивченню та викладанню мови іврит, як головного засобу комунікації та взаєморозуміння, що зміцнює симпатії до Ізраїлю. Ми розвиваємо дієві мережеві структури, що сприяють студентському обміну та мобільності молоді України та Ізраїлю. Центральна роль відводиться відкритим інформаційним площам, таким, як форуми, де утворюється громадська думка, читальні зали, центри вивчення івриту та центри учбово-методичної літератури. Освітні, інформаційні та культурні установи – елементи нашої мережі – репрезентують сучасну культуру Ізраїлю, синергетично посилюючи існуючий потенціал інтересу до держави та зміцнюють демократичні процеси громадянського суспільства. Ми впроваджуємо сучасні форми викладання і підтримуємо перспективні проекти. Ми маємо велику інформаційну базу, яка є доступною для усіх громадян України. Ми є органазітором багатьох культурних заходів: лекцій, художніх та фотовиставок, дискусій і форумів, семінарів і тренінгів, концертів і вечірок для молоді та студентів, дитячих таборів і зустрічей з видатними ізраїльськими діячами культури та мистецтв, які проводяться як у Києві, так і за його межами. Наші двері широко відкриті для усіх бажаючих познайомитися з культурою Ізраїлю! Наші програми: Курси вивчення мови іврит Незалежно від того, чи починаєте ви тільки-но вивчати іврит, чи вже добре ним володієте, чи він вам потрібен для роботи, чи для того, щоб комфортно подорожувати Ізраїлем і розуміти звернену до вас мову – курси івриту при ІКЦ допоможуть вам покращити рівень володіння івритом та набути нові знання! Слухачі оволодіють всіма мовними навичками: читанням, письмом, усним мовленням та аудіюванням. Групи займаються у зручний час, викладання проводиться російською, українською мовами та на івриті. Після завершення курсу слухачі складають іспити та отримують відповідний сертифікат. Набір початківців проводиться постійно. Пропонуємо вам просто спробувати и бажаємо успіхів! Курси є безкоштовними для всіх громадян України. «Binat Atid – інтелектуали майбутнього» – це новий проект організації «Натів» при міністерстві Глави уряду Ізраїлю. Вас чекає знайомство з вищими навчальними закладами Ізраїлю, відвідування найбільших ізраїльських компаній, а також незабутні екскурсїі. Група формується з молоді 16–17 років, яка проявляє неабиякі таланти у навчанні. Програма «Натів – Техніон» «Точні науки та інженерія: перший рік навчання російською мовою» Представляємо Вашій увазі освітній проект тривалістю в 10 місяців для випускників шкіл і молодих людей віком до 27 років в ізраїльському технологічному інституті «Техніон».


13-15 ЛИСТОПАДА

16

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

Якщо у Вас є схильність та талант до вивчення природничих наук, у Вас технічний склад розуму і Ви успішно засвоюєте математику і фізику – це унікальна можливість отримати освіту в одному з найкращих політехнічних ВНЗ світу. МАСА – освітні програми в Ізраїлі тривалістю до 1 року за напрямами: • Міжнародний маркетинг • Засоби масової інформації та мультимедіа • Індивідуальний курс дослідницьких робіт • Стажування та кар’єрний рост в ізраїльських фірмах • –  Програма по підготовці до екзамену та отримання ліцензії на роботу в Ізраїлі для лікарів та стоматологів В наступному навчальному році відкриваються нові, дуже цікаві освітні програми в Еврейському університеті, технологічному університеті «Техніон» та в педколеджі «Оранім». Програма «МАСА» відкриє перед тобою нові можливості майбутнього життя, ти отримаєш досвід навчання за кордоном, розшириш свій світогляд, побачиш і відчуєш іншу країну. Якщо ти хочеш навчатися у Ізраїлі і тобі від 18 до 40 років – «МАСА» саме для тебе! Скаутський молодіжний клуб «ЦОФІМ» запрошує друзів! В’язати будь-які вузли, розпалювати вогнище дюжиною способів, орієнтуватися на місцевості, розбивати намети – цими та іншими корисними навичками ви зможете оволодіти, якщо приєднаєтесь до нас. Головною метою «Цофім» є духовний та фізичний розвиток у поєднанні з активною участю в громадському житті. Вихованці клубу в майбутньому можуть стати інструкторами. До кожної дитини ми знаходимо індивідуальний підхід, намагаємося виявити кращі якості та активізувати їх. Діяльність скаутів проводиться за трьома основними напрямками: заняття в групі, на природі та практичні заняття.

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 68610, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12 Тел./факс (04841) 5–13–88 E-mail: idgu@ukr.net www.idgu.edu.ua Рік заснування – 1940. Ліцензія АЕ № 458584 від 28. 07. 2014 р. Навчання в університеті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за 8 галузями знань, 13 напрямами і 23 спеціальностями. Серед них: Дошкільна освіта, Початкова освіта, Технологічна освіта, Соціальна педагогіка, Образотворче мистецтво, Музичне мистецтво, Фізичне виховання, Історія, Українська мова і література, Мова і література (англійська, німецька, французька, російська, румунська, болгарська), Переклад (англійська, німецька, французька мови), Інформатика, Практична психологія, Туризм, Економіка і підприємництво. В ІДГУ функціонує Центр довузівської підготовки та післядипломної освіти, головним завданням якого є забезпечення якісної підготовки слухачів до успішного проходження зовнішнього незалежного тестування, а також перепідготовки осіб, які вже мають вищу освіту. В університеті діє аспірантура та докторантура. Ізмаїльський державний університет має 3 навчальні корпуси, навчальні майстерні, комп’ютерні класи, бібліотеку, читальні зали, 2 гуртожитки, спортивно-оздоровчий табір «Ивушка» на березі Чорного моря, студентські кафе-їдальні.


2014

17

ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ" Україна, 03037, Київ, пр-т Повітрофлотський, 35 Тел. приймальні директора: (044) 245–20–95 Тел. канцелярії: (044) 249–85–94 http://kemk.kiev.ua

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ студентів на денну та заочну форму навчання з таких спеціальностей: Електропостачання – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) та повної загальної середньої освіти (11 кл.) Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) та на базі повної загальної середньої освіти (11 кл.) Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) та повної загальної середньої освіти (11 кл.). Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) та повної загальної середньої освіти (11 кл.) на денну форму навчання: 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) та повної загальної середньої освіти (11 кл.) 5.05090104 «Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв» – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) та повної загальної середньої освіти (11 кл.)

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО Україна, 04071, Київ, вул. Фрунзе, 9, кім. 119 (приймальна комісія) Тел. приймальної комісії: (044) 417–17–57 Е-mail: academy@maritime.kiev.ua Тел. центру довузівської підготовки: (044) 417–17–60 Е-mail: pv.kl@yandex.ru www.maritime.kiev.ua

Навчальний заклад ІІІ, ІV рівнів акредитації. Ліцензія МОНУ АЕ № 285599 від 23.01.2014 р. Ректор: Панін Владислав Вадимович, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, д. т.н., проф. Факультети академії – Спеціальності: • Судноводіння – Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок, експлуатація електрообладнання та автоматики суден. • Юридичний – Правознавство. • Економіки транспорту – Менеджмент, Облік і аудит, Економіка підприємства, Транспортні технології, Програмна інженерія, Маркетинг, Комп`ютерні науки.


13-15 ЛИСТОПАДА

18

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

Військова кафедра. Друга вища освіта. Навчання студентів-іноземців. Магістратура. Аспірантура. Центр довузівської підготовки. Безкоштовна юридична клініка. Міжнародні зв’язки академії розвиваються на основі співробітництва між навчальними закладами, міжнародними морськими організаціями та судноплавними компаніями на основі міжнародних проектів, договорів та угод. Академія має такі відокремлені структурні підрозділи: 1.Миколаївський факультет морського та річкового транспорту КДАВТ. 2.Дунайський факультет морського та річкового транспорту КДАВТ у м. Ізмаїл. 3.Коледж морського і річкового флоту КДАВТ. 4.Київський транспортно-технологічний коледж КДАВТ. 5.Київське вище професійне училище водного транспорту КДАВТ. 6.Ізмаїльське вище професійне училище КДАВТ. 7.Миколаївське професійно-технічне училище “Морехідна школа” КДАВТ. 8.Дунайський навчально-консультативний пункт КДАВТ. 9.Навчально-консультаційний центр КДАВТ у м. Миколаєві. 10.Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ. Академія є членом Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU) та постійним учасником Генеральної асамблеї асоціації. ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ здійснює підготовку слухачів до незалежного тестування з дисциплін: математика, історія України, українська мова, іноземна мова. За умовами позитивного складання атестаційних контрольних робіт – додається до 20 балів до основних балів рейтингу, при вступі до академії на спеціальності: «судноводіння», «експлуатація суднових енергетичних установок», «експлуатація електрообладнання та автоматики суден», «програмна інженерія», «транспортні технології», комп`ютерні науки. Форми навчання: вечірня (вт, чт), суботня (суб). Прийом документів: протягом вересня – для 8-ми місячних ПК та протяом грудня – для 5-ти місячних ПК. Початок занять: з 1 жовтня (для 8-ми місячних ПК) та з 1 січня (для 5-ти місячних ПК).

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Україна, 04112, Київ, вул. Ризька, 12 Тел. (044) 453–86–20, Факс (044) 453–86–21 E-mail: kibs_dekanat@ukr.net www.kiev.kiev.ua

Рік заснування – 1997 р. Рівень акредитації – інститут акредитований за ІІІ рівнем, і має ліцензію в сфері вищої освіти. Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458479 від 26 червня 2014 року. Ректор – Фурман Василь Миколайович, доктор економічних наук, професор. Структура: Наглядова Рада, 4 кафедри, навчально-виробничий центр «Банк-Інститут», видавництво, Центр розвитку кар’єри. Професорсько-викладацький склад інституту: навчально-виховний процес в інституті ведуть висококваліфіковані фахівці кафедр інституту, серед яких 8 докторів наук, професорів, 30 кандидатів наук, доцентів.


2014

19

Київський інститут банківської справи – це вищий навчальний заклад, метою якого є підготовка висококваліфікованих фахівців для фінансово-кредитних та інших установ України, а також є стартовою сходинкою початку успішного життєвого шляху молоді. Інститут готує фахівців за наступними напрямами: фінанси і кредит, облік і аудит. Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр. Форма навчання: денна. Наші переваги: • гарантоване працевлаштування випускників інституту в Промінвестбанку та інших фінансових установах; • навчально-виробнича практика в фінансових установах та страхових компаніях; • надання Промінвестбанком пільгового кредиту для оплати навчання; • проживання іногородніх студентів у гуртожитку готельного типу.

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Україна, 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 Тел.: (044) 278–75–73, 424–60–01 E-mail: kiti@cyfra.net www.kip.org.ua

Рівень акредитації – IV. • Факультет перекладу здійснює підготовку: бакалаврів (очно), спеціалістів (очно/заочно), магістрів (очно/заочно) – 2–3 іноземні мови. • Факультет другої вищої освіти здійснює перепідготовку: спеціалістів (очно, в денні та вечірні години) – 2 іноземні мови з першого року. Термін навчання – 2,5 роки. Прийом документів двічі на рік – в липні (початок занять з 1 вересня) та в січні (початок занять з 1 лютого). Виробнича перекладацька практика в міністерствах, відомствах, іноземних посольствах та представництвах, банках та міжнародних організаціях (67 баз практики). Підготовчі курси протягом року. Прийом документів на підготовчі курси – протягом року. Для вступу на першу освіту рівня «бакалавр» приймаються сертифікати незалежного зовнішнього тестування з української мови та літератури, історії України або всесвітньої історії та з англійської мови.

ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" Україна, 01601, Київ, вул. Івана Кудрі, 29 Тел. приймальної комісії: (044) 529–24–48 Тел. (044) 529–14–23 www.kklp.kiev.ua Провідний галузевий Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж легкої промисловості» І-ІІ рівнів акредитації, що готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Заснований у 1930р. Готує фахівців за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Організація виробництва», «Виготовлення виробів із шкіри», «Швейне виробництво», спеціальність «Дизайн» спеціалізації «Дизайн одягу», «Дизайн взуття», «Комп'ютерний дизайн». Вступні іспити: українська мова (диктант), математика (усно), для спеціальності «Дизайн»: укр. мова (диктант), малюнок, живопис.


13-15 ЛИСТОПАДА

20

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (КИМУ) Україна, 03179, Київ, вул. Львівська, 49 Teл.: (044) 423–1788, 450–06–31 E-mail: info@kymu.edu.ua www.kymu.edu.ua

Рік заснування – 1994. IV рівень акредитації. Ліцензія АЕ № 285128 від 18.09.2013 року. Сертифікат ІНКОРВУЗ-ЮНЕСКО. Магістратура; Аспірантура; Докторантура; Військова кафедра. Підготовче відділення КиМУ, регіональні підготовчі курси у регіонах України. Форми навчання: денна, заочна. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями: міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, країнознавство, міжнародна інформація, комп’ютерні науки, правознавство, журналістика, кіно-, телемистецтво, театральне мистецтво, іноземна мова та література, переклад, психологія, політологія, туризм, менеджмент організацій, економіка підприємства, міжнародна економіка, фінанси і кредит, будівництво, архітектура, фармація. Форми навчання: денна, заочна. Термін: бакалавр – 4 р., магістр – 1–1,5–2 р. ЛІЦЕЙ КиМУ (5–11 класи). КОЛЕДЖ КиМУ (освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст) правознавство, видавнича справа та редагування, економіка підприємства, туристичне обслуговування, будівництво, фармація, акторське мистецтво. Центр довузівської підготовки: до 15% знижки в оплаті для випускників підготовчих курсів.

САМОВРЯДНИЙ (АВТОНОМНИЙ) ДОСЛІДНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Україна, 03680, Київ, пр-т Перемоги, 54/1 Тел.: (044) 371–62–05, 456–31–62 Е-mail: pr@kneu.edu.ua www.kneu.edu.ua Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації із 108-річною історією становлення і розвитку. До складу КНЕУ входять: базовий навчальний заклад у м. Києві та інститут і коледжі у містах: Київ, Сімферополь, Кривий Ріг, Ромни. Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. У базовому закладі підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводиться за напрямами підготовки: міжнародна економіка, міжнародний бізнес, економічна теорія, економіка


2014

21

підприємства, менеджмент (спеціалізації: «Менеджмент державних установ», «Менеджмент промислових підприємств»), фінанси і кредит (спеціалізація «Кредит»), облік і аудит, маркетинг, управління персоналом та економіка праці, соціологія, економічна кібернетика, прикладна статистика, комп’ютерні науки, системний аналіз, правознавство, облік і аудит (спеціалізація «Облік і аудит в АПК»), економіка підприємства (спеціалізація «Економіка агропромислових формувань») на факультетах: міжнародної економіки і менеджменту, економіки та управління, фінансовоекономічному, кредитно-економічному, обліково-економічному, маркетингу, управління персоналом, соціології та психології, інформаційних систем і технологій, юридичному, економіки аграрнопромислового комплексу.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Україна, 03680, Київ, Повітрофлотський просп., 31 Тел. (044) 248–49–05 Тел. приймальної комісії: (044) 245–46–90 knuba.edu.ua

Рік заснування – 1930. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія МОіНУ АЕ № 458469 від 24.06.2014 р. Ректор – д.ек.н., професор Куліков Петро Мусійович. Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. За всі роки свого існування університет підготував понад 65 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі близько 4 тисяч спеціалістів для 120 країн свiтy. В даний час в університеті навчається близько 10000 студентів. КНУБА здійснює підготовку студентів на 6 факультетах. Вища освіта надається за напрямами підготовки: «Будівництво», «Архітектура», «Менеджмент», «Облік і аудит», «Геодезія, картографія та землеустрій», «Товарознавство та торговельне підприємництво», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Образотворче мистецтво», «Машинобудування», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки», «Професійна освіта». Підготовка фахівців фінансується за рахунок: коштів державного та місцевих бюджетів України (за державним замовленням); коштів юридичних та фізичних осіб. Форми навчання: денна, заочна. При університеті працює відділення довузівської підготовки, яке здійснює підготовку молоді до зовнішнього незалежного тестування з предметів вступних випробувань та предметів творчого конкурсу для вступу до КНУБА.


13-15 ЛИСТОПАДА

22

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 60 Тел. (044) 239–33–33 Факс (044) 239–33–88 E-mail: office.chief@univ.net.ua www.univ.kiev.ua

Рік заснування – 1834 р. Рівень акредитації – IV. Ректор – Леонід Васильович Губерський, академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, доктор філософських наук, професор. Структура: в університеті функціонує 8 навчальних інститутів (філології, геології, військовий, міжнародних відносин, журналістики, високих технологій, післядипломної освіти, управління державної охорони України), 14 факультетів (географічний; економічний; історичний; механікоматематичний; радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; кібернетики; психології; соціології; факультет інформаційних технологій; фізичний; філософський; хімічний; юридичний; навчання іноземних громадян); 1 Навчально-науковий центр «Інститут біології», 2 коледжі (геологорозвідувальних технологій та оптико-механічний), Український фізико-математичний ліцей, 198 кафедр, на яких навчається понад 26 тисяч студентів. Професорсько-викладацький склад університету 640 професорів, докторів наук, із них більше 60 академіків і член-кореспондентів Національних академій наук України та більш як 1610 доцентів, кандидатів наук. Київський університет готує фахівців за наступними напрямами: філософія; історія; філологія; соціологія; психологія; політологія; міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація; міжнародний бізнес; країнознавство; журналістика; реклама та зв’язки з громадськістю; видавнича справа та редагування; кіно- та телемистецтво; економічна теорія; економічна кібернетика; міжнародна економіка; економіка підприємства; фінанси і кредит; облік і аудит; менеджмент; хімія; біологія; геологія; географія; гідрометеорологія; математика; механіка; фізика; прикладна фізика; прикладна математика; інформатика; системний аналіз; комп’ютерна інженерія; програмна інженерія; радіотехніка; оптотехніка; астрономія; геодезія, картографія та землеустрій; соціальна робота; туризм; соціальна педагогіка; культурологія; правознавство; прикладна статистика; статистика; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Форми навчання: денна, заочна. Діє аспірантура і докторантура. Міжнародні зв’язки: на сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 214 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 57 країн світу.


2014

23

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА Контактна інформація для вступників (Приймальна комісія) Україна, Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б, к. 116 Тел. (044) 428–34–07 E-mail: abiturient@kubg.edu.ua kubg.edu.ua

Освіта – сутність часу! Форма власності: університет належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Рік заснування: літопис університету ведеться з 16 березня 1874 р., коли було відкрито перші педагогічні курси удосконалення вчителів початкових народних училищ Київського навчального округу. Ректор: Віктор Олександрович Огнев'юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Київський університет імені Бориса Грінченка – сучасний та успішний вищий навчальний заклад, у якому навчається понад 8 тисяч студентів. Університет забезпечує неперервну підготовку конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами від молодших спеціалістів до докторантів та підвищення кваліфікації педагогів навчальних закладів м.Києва. У рейтингу МОН України Київський університет імені Бориса Грінченка посідає 6 місце серед ВНЗ педагогічних, гуманітарних, фізичного виховання та спорту (2013 р.). Структура: в університеті функціонує 6 навчальних інститутів (Інститут людини, Інститут суспільства, Гуманітарний інститут, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут післядипломної педагогічної освіти) та Університетський коледж, що здійснюють підготовку за 35 напрямами підготовки. Університет має 5 корпусів загальною площею 43,3 тис. м2 та розвинуту інфраструктуру: сучасну бібліотеку з філіями в корпусах; спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами; понад 80 SMART – аудиторій; сучасні комп’ютерні аудиторії; Wi-Fi зони; системи відеоконференцій; актові зали; телестудію та прес-центр. Одним з найважливіших напрямків діяльності університету є його інтернаціоналізація. Університет є підписантом Великої Хартії університетів (м. Болонья, Італія); членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації освіти дорослих. В університеті активно розвиваються академічні обміни, мобільність науковців та студентів; гостьові лекції професорів закордонних університетів та представників міжнародних організацій. Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Форми навчання: денна, заочна з використанням дистанційних технологій. Навчання: за бюджетом і на контрактній основі. Діє аспірантура й докторантура. В Університеті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів.


13-15 ЛИСТОПАДА

24

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ Україна, 03142, Київ, вул. Доброхотова, 7-А Тел.: (044) 424–33–35, 424–13–79, 235–63–65, 452–28–64 E-mail: kul@kul.kiev.ua www.kul.kiev.ua

Ліцензія МОН України Серія АЕ 458550 від 08.07.2014 р. Київський університет права НАН України є правонаступником Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, яку було створено у 1995 році. Нині – це креативний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації – єдиний навчально-науковий комплекс у системі Національної академії наук України, що здійснює підготовку фахівців у галузі права та міжнародних відносин за напрямами підготовки «Право» і «Міжнародне право» освітньокваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра. Крім того, Університет має право здійснювати: • підготовку іноземців за ліцензованими напрямами підготовки; • підготовку до вступу у вищі навчальні заклади. Студенти, які виконали освітньо-професійну програму підготовки бакалавра (4 роки) і склали державні іспити, отримують диплом бакалавра. Із урахуванням навчального рейтингу вони продовжують навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста або магістра. Студенти старших курсів Університету можуть обрати один із видів спеціалізацій: • «Цивільне і трудове право», • «Суд. Прокуратура. Адвокатура», • «Правове забезпечення підприємницької діяльності», • «Міжнародне та європейське право». Індивідуалізація навчання виявляється в різноманітності циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Важливе значення в процесі навчання має не лише професійне викладання дисциплін, а й добре налагоджена організаційна і методична робота. Ректорат та науково-педагогічні працівники КУП НАНУ спрямовують свою діяльність на формування сучасного студента – різнобічно розвиненого, активного, не байдужого до проблем суспільства. За роки навчання студенти повинні опанувати знання, які б допомогли їм стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці. Університет гідно виконує своє призначення і виправдовує довіру НАН України, надії наших студентів і батьків, а також майбутніх роботодавців. Ми тісно співпрацюємо з Генеральною прокуратурою України, Державною судовою адміністрацією України, Вищим господарським судом України, Міністерством юстиції України, Київською обласною державною адміністрацією України, Інститутом законодавства Верховної ради України, місцевими державними адміністраціями, юридичними кампаніями, де проходять практику наші студенти. Випускники отримують необхідний рівень фахових правових знань, чітко аналізують сучасні політичні, соціальні та економічні проблеми розвитку суспільства і визначають власну життєву позицію. Вони адаптовані до громадського життя та конкурентоспроможні на ринку праці. Після повного курсу навчання фахівець з права може обіймати посади: судді; прокурора; адвоката; нотаріуса; слідчого; експерта; юрисконсульта тощо. У Київському університеті права НАН України створено бездоганні умови для навчання: обладнані сучасні навчальні аудиторії; науково-криміналістична лабораторія; навчально-наукова бібліотека; два атріуми, оснащені новітньою апаратурою; комп’ютерні класи, в яких студенти мають змогу використовувати сучасні світові програми; тренажерний зал; спортивний майданчик «НІ-jump» тощо.


2014

25

КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ» Украина, Киев, ул. Жилянская, 128/28, 3-й этаж Тел. (044) 537–22–60 www.kiev.itstep.org

Компьютерная Академия «Шаг» – одна из лидеров компьютерного образования в Украине, готовящая профессиональных IT-специалистов по следующим направлениям: • Разработка программного обеспечения • Сетевые технологии и системное администрирование • Компьютерная графика и дизайн. Срок обучения – 2,5 года. Возможность выбора обучения как на стационаре (занятия 4 раза в неделю + 1 день на самостоятельную подготовку), так и на полустационаре (1 раз в неделю по выходным). Обучаясь в Академии Вы можете самостоятельно выбирать время обучения: утром, днем или вечером. За 15 лет своего существования Академия открыла 25 филиалов в самых крупных областных центрах Украины, а также филиалы в России, Казахстане, Беларуси, Чехии, Эстонии и Бразилии. В Академии ШАГ подготовили более 16 000 квалифицированных программистов, системных администраторов, дизайнеров и web-разработчиков. Студенты Академии выигрывают множество международных конкурсов: в 2012 году выиграли один из самых престижных IT-чемпионатов – международный конкурс Microsoft Imagine Cup, в самой главной категории – Software Design (дизайн программного обеспечения). В учебном процессе используются уникальные программы и методические материалы. В настоящее время Компьютерная Академии «ШАГ» имеет следующие статусы: Microsoft IT Academy; Локальная Академия CISCO; Autodesk Training Center; Авторизованные центры тестирования Pearson VUE и Prometric. По окончании обучения выпускники Компьютерной Академии получают диплом на украинском и английском языках, помощь в трудоустройстве, а также международные сертификаты по программам Microsoft, Oracle, Cisco, AutoCAD, Maya, Inventor, 3D Max. При Киевском филиале Компьютерной Академии "Шаг" открыты: • Центр по трудоустройству, помогающий каждому выпускнику с выбором наилучшего места работы. • Малая Компьютерная Академия «ШАГ» для детей от 9 до 14 лет; • Профессиональные компьютерные курсы по различным направлениям компьютерной индустрии, в том числе для корпоративных клиентов по индивидуально разработанным программам; • Подготовительное отделение для абитуриентов Академии. Для желающих получить качественные компьютерные знания за максимально короткий срок Компьютерная Академия «Шаг» предлагает множество курсов – от «Пользователь ПК» до профессиональных. Занятия проходят как в группе, так и индивидуально. Подробно с программой курсов можно ознакомиться на сайте: www.kiev.itstep.org или посетив приемную комиссию. Для Вас всегда может быть составлена программа индивидуального обучения. Хочешь получить престижную работу завтра? Получи серьезную специальность сегодня!


13-15 ЛИСТОПАДА

26

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УНІВЕРСИТЕТ «КРОК» Україна, 03113, Київ, вул. Лагерна, 30–32 Тел.: (044) 455–57–57, 455–57–07 E-mail: krok@krok.edu.ua www.krok.edu.ua

ІV рівень акредитації. Ліцензія МОНУ серія АЕ № 458564 від 28.07.2014. В Університеті «КРОК» здійснюється підготовка з менеджменту, правознавства, комп’ютерних наук, міжнародної інформації, міжнародного бізнесу, психології, обліку і аудиту, маркетингу, фінансів і кредиту, міжнародної економіки, економіки підприємства, туризму. До складу Університету входять три коледжі, три навчально-наукових інститути, Інститут управління природними ресурсами (м. Коломия). Відбувається навчання за спеціалізованими програмами, програмами перепідготовки. Є аспірантура, докторантура.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 Тел.: (044) 490–95–05, 494–47–47 Е-mail: iapm@iapm.edu.ua www.maup.com.ua

Ліцензії МОН України АЕ № 458585 від 28.07.2014 р., АЕ № 270527 від 05.06.2013 р. МАУП – найбільший економіко-гуманітарний ВНЗ України. Здійснює підготовку та перепідготовку фахівців за 27 спеціальностями та 141 спеціалізацією з 11 галузей знань та 15 напрямів. Напрями підготовки: менеджмент, управління персоналом та економіка праці, туризм, фінанси і кредит, маркетинг, облік і аудит, країнознавство, програмна інженерія, програмне забезпечення систем, політологія, соціологія, соціальна робота, психологія, філологія, правознавство, правоохоронна діяльність, адміністративний менеджмент, управління навчальним закладом, дизайн. Академія ліцензована та акредитована МОН України за найвищим IV рівнем з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка. Форми навчання: денна, заочна (в т. ч. дистанційна – з використанням Інтернет- та мультимедійних технологій). У структурі МАУП: Ліцей, Технікуми, Підготовче відділення, Інститути, Аспірантура, Докторантура, МВА, Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр, а також інститути та філії по всій Україні та за кордоном. За результатами Рейтингу “Софія Київська” МАУП визнано кращою в номінаціях: «недержавні» та «управлінські ВНЗ України», нагороджено Дипломом Всенародного конкурсу «Бренд року –2004» (номінація «Народне визнання»). Лауреат Всеукраїнського галузевого рейтингу «Кращі підприємства України» у номінації «освіта» (2011р.). У 2012 році – нагорода Загальнонаціонального проекту «Флагмани освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України. У червні 2014 року МАУП отримала премію European Awards for Best Practices-2014 за високу якість освіти у ВНЗ від Європейського товариства дослідження якості ESQR.


13-15 ЛИСТОПАДА

28

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ Україна, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 8 Тел. приймальні начальника: (048) 725–15–74 Факс (048) 729–36–98 Тел. приймальної комісії: (048) 729–47–47 Тел. заочного відділення: (048) 734–21–60 E-mail: omu@ukr.net http://marinesko.org.ua

Рік заснування – 1898 р. Навчальний заклад І рівня акредитації. Ліцензія: АВ № 443607. Спеціальності акредитовані. Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції по підготовці 1 дипломуванню моряків і несення вахти. Спеціальності: • 5.07010401 – Судноводіння на морських шляхах • 5.07010403 – Експлуатація суднових енергетичних установок • 5.07010105 – Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті • 5.05050213 – Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт • Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст. Структурні підрозділи: Відділення: судноводійне, судномеханічне, експлуатаційне, електромеханічне, заочне. Матеріально-технічна база: Навчальний корпус, сучасно обладнанні кабінети і лабораторії, майстерня, екіпаж (гуртожиток), водна станція, комп’ютерні класи з інтернетом та локальною мережею, механічні майстерні, спортивна зала, бібліотека, їдальня, буфет, клуб, музей. Морехідне училище імені І. О. Маринеска ОНМА один із найстаріших навчальних закладів України, якому у липні 2013 року виповнилось 115 років. За час існування училище підготувало 70000 фахівців для морської галузі. У 2000 році училище було занесене до міжнародного реєстру морських навчальних закладів світу (довідник ІМО), у 2005 році відбулась сертифікація училища за системою якості ISO9001–2000 компанією Bureau Veritas Certification; 2011 року – ре сертифікація за системою якості ISO9001–2008. У 2008 році училище увійшло до складу Одеської національної морської академії. За термін навчання курсанти проходять ряд навчальних і виробничих практик у майстерні училища, морських портах, судноремонтних заводах, суднах морського флоту. Училище забезпечує підготовку отримання необхідних документів для роботи на суднах дальнього плавання. До училища приймаються юнаки та дівчата на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО з української мови та літератури (обов’язково) та математики або фізики (на вибір). Форма навчання: денна, заочна, за держзамовленням і на контрактній основі.


2014

29

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 89600, м. Мукачево, Закарпатська обл., вул. Ужгородська, 26 Тел./факс: (03131) 2–11–09, (03131) 3–13–43 Е-mail: info@msu.edu.ua, nauka@msu.edu.ua www.msu.edu.ua. Мукачівський державний університет (МДУ) створено у вересні 2008 р. Ректор МДУ – д.психол.н., професор, заслужений працівник освіти України Тетяна Дмитрівна Щербан. Науково-педагогічна діяльність колективу МДУ спрямована на вирішення найважливіших прикладних і фундаментальних проблем психолого-педагогічних, гуманітарних, природничих і технічних наук. Професорськовикладацький склад в університеті нараховує 257 осіб, з яких 18 доктори наук, професори, 105 кандидатів наук, доцентів. В МДУ здійснюється підготовка фахівців за напрямами ОКР «Бакалавр»–16; «Спеціаліст»–14; «Магістр»–12. Структурними підрозділами університету є Виноградівський державний коледж та Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж. На 4 факультетах вузу навчається 2986 студ., у том числі 1507 студ. д. ф.н. і 1479 з. ф.н. У вузі успішно здійснює інноваційну діяльність навчально-методичний центр інноваційних технологій, який займається розробкою, координацією та впровадженням інноваційних технологій у навчальний процес, реалізацією стандартів європейської вищої освіти, повною комп'ютеризацією навчального процесу, підвищенням рівня педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів та магістрантів. Інтенсивна робота структурних підрозділів – Школи моделювання та дизайну одягу, Музею прикладного мистецтва Закарпаття і Студентського будинку моди дає можливість студентам здобути більш поглиблені знання у сфері дизайну одягу та взуття з метою створення конкурентоздатних виробів легкої промисловості. Лабораторія «Педагогічних досліджень та інноваційно-освітніх технологій» впроваджує результати наукових досліджень і експериментально перевірених інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес вищої та загальноосвітньої шкіл. Новизна та високий рівень інноваційних науково-технічних розробок МДУ пiдтвердженi отриманими дипломами, золотими та срібними медалями на міжнародних і національних виставках та конкурсах.


13-15 ЛИСТОПАДА

30

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1 Тел. (044) 246–94–91 Тел. приймальної комісії: (044) 520–06–66 Е-mail: post@naiau.kiev.ua www.naiau.kiev.ua Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458568 від 28.07.2014. Рівень акредитації – IV. Форма власності – державна. Ректор – Чернєй Володимир Васильович, доктор юридичних наук, доцент, генерал- майор міліції. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за напрямами підготовки та спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», а також освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальностями «Управління у сфері правопорядку» та «Судова експертиза». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням – для органів внутрішніх справ, а також фахівців у галузі права, підприємництва, психології – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Навчально-виховний процес і наукову роботу забезпечують 45 кафедр та 7 профільних наукових лабораторій, у яких працюють 7 академіків та член-кореспондентів галузевих академій наук України, 84 доктори наук і професори, 508 кандидатів наук і доцентів. Почесне звання «заслужений» мають 39 науково-педагогічних працівників. В академії сформувалися та успішно розвиваються наукові школи з проблем українського конституціоналізму, теоретичних основ забезпечення прав і свобод людини, адміністративного права і процесу, цивільного та господарського права, кримінального права та процесу, філософії права та юридичної психології, теорії та практики оперативно-розшукової діяльності, кримінальновиконавчого права та кримінології, криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, адміністративної діяльності органів внутрішніх справ тощо. Акцентовано також увагу сучасним напрямам досліджень з юридичної компаративістики, кримінологічної віктимології, економічної безпеки, комп’ютерних технологій тощо. Національна академія неодноразово нагороджувалася найвищою відзнакою рейтингу «Софія Київська» і визнавалася кращим вищим навчальним закладом правоохоронного спрямування. НАВС – член Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасник Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи. Академія підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами Грузії, Вірменії, Казахстану, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, США, Туреччини, Угорщини, Франції та багатьох інших країн. Спеціальний миротворчий центр НАВС здійснює підготовку миротворчого персоналу МВС України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки. У структурі академії функціонують: докторантура та ад’юнктура, п’ять навчально-наукових інститутів, інститут післядипломної освіти, юридичний ліцей. Діють регіональні відділення навчальнонаукового інституту заочного навчання у містах: Вінниці, Житомирі, Кіровограді, Луцьку, Миколаєві, Мукачевому, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, а також створений у 2014 році Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ). Матеріально-технічну базу становлять: навчальні корпуси, лекційні зали та аудиторії, ситуаційний полігон підготовки управлінських кадрів, навчальний райвідділ внутрішніх справ, комп’ютерні класи, навчально-тренувальні полігони зі смугами перешкод, стрілецькі тири, стадіони, автодром, спортивні комплекси, гуртожитки, бібліотеки, музеї тощо. Особи, які вступають до академії на базі повної загальної середньої освіти або непрофільної неповної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», мають надати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.


13-15 ЛИСТОПАДА

32

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Е-mail: info@naps.gov.ua www.naps.gov.ua Національна академія педагогічних наук України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992р. № 124 як Академія педагогічних наук України (АПН України). Враховуючи провідну роль Академії у забезпеченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки та психології, значний внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259 АПН України надано статус національної. Президентом Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських наук, професор; академік Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент, доктор педагогічних наук, професор; академік Андрій Миколайович Гуржій – віце-президент, доктор технічних наук, професор; академік Михайло Іванович Бурда – головний вчений секретар, доктор педагогічних наук, професор. Члени НАПН України об'єднані в п'ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академіксекретар Ольга Василівна Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор); загальної середньої освіти (академік-секретар Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор); вищої освіти (академік-секретар Микола Борисович Євтух, доктор педагогічних наук, професор). У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки, Інститут психології імені Г. С. Костюка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут проблем виховання, Інститут спеціальної педагогіки, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут вищої освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут обдарованої дитини, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Педагогічний музей України, видавництво «Педагогічна думка». Наукові дослідження здійснюють 1430 осіб, які працюють у штаті підвідомчих наукових установ Академії. У складі НАПН України 60 дійсних членів, 84 члена-кореспондента, 38 іноземних членів і 10 почесних академіків. В інститутах і наукових центрах НАПН України працюють на штатних посадах 223 доктори наук і 540 кандидатів наук. Наукові співробітники підвідомчих установ Академії виконують 129 досліджень за 31 науковим напрямом. Діяльність Національної академії педагогічних наук України зосереджена на теоретикометодологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи освіти, психологопедагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції. Розробляється нормативний і навчально-методичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створюються і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційнокомунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання. У ході 145 експериментів різних рівнів Академією та її науковими установами відпрацьовуються значущі педагогічні та психологічні інновації.


2014

33

За результатами наукових досліджень члени Академії та науковці підвідомчих установ щорічно публікують майже 3 тис. праць, у тому числі близько 100 монографій, понад 130 підручників і навчальних посібників, більше 140 методичних посібників і рекомендацій, майже 50 словників і довідників, близько 140 збірників наукових праць, більше 70 навчальних програм і концепцій; проводять близько 200 масових науково-практичних заходів. Основними періодичними виданнями НАПН України є «Педагогічна газета» і науково-теоретичний та інформаційний журнал «Педагогіка і психологія». Загалом Академія та її підвідомчі установи є засновниками та співзасновниками 58 періодичних видань, у тому числі 52 друкованих (22 наукові журнали та 30 збірників наукових праць) і шести електронних наукових видань. Понад 60% найменувань є науковими фаховими виданнями у галузі педагогічних, психологічних і філософських наук. Серед наукової періодики НАПН України: «Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України», «Проблеми сучасного підручника», «Порівняльно-педагогічні студії», «Актуальні проблеми психології», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Професійно-технічна освіта», «Мистецтво та освіта», «Наукові студії із соціальної та політичної психології», «Вища освіта України», «Філософія освіти», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», «Вісник післядипломної освіти», «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Наука і освіта» та ін. В Академії створена цілісна система підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура функціонує в 12 підвідомчих установах за десятьма (з десяти) спеціальностями педагогічних, дев'ятьма (з одинадцяти) психологічних, трьома (з чотирнадцяти) філософських, однією (з одинадцяти) спеціальністю економічних наук – усього за 23 спеціальностями. Докторантура діє у десяти інститутах за десятьма спеціальностями педагогічних, вісьмома – психологічних, двома – філософських наук (усього 20 спеціальностей). У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації беруть участь сімнадцять спеціалізованих учених рад, що діють у десяти підвідомчих установах Академії. При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні. Міжвідомча рада щороку розглядає та затверджує понад 1,5 тис. тем докторських і кандидатських дисертацій. Освітня діяльність у НАПН України здійснюється через підготовку робітничих кадрів (професійнотехнічна освіта), фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) у трьох підвідомчих установах Академії: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Навчально-науковому центрі професійно-технічної освіти і Львівському науково-практичному центрі професійно-технічної освіти. НАПН України співпрацює з науковими установами, начальними закладами зарубіжних країн і міжнародними фондами та організаціями (ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, Рада Європи, Європейський фонд підготовки, Американські ради з міжнародної освіти, Британська рада та ін.), що сприяє інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню педагогічної і психологічної наук.


13-15 ЛИСТОПАДА

34

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Тел./факс (044) 484–10–96 Е-mail: rector@umo.edu.ua www.umo.edu.ua

Ректор Університету – Віктор Васильович Олійник, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України створено у 2007 році. Університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації інноваційно-дослідницького типу. У складі Університету функціонують: 4 навчальні інститути (Інститут менеджменту та психології, Інститут відкритої освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк); Науково-дослідний інститут післядипломної педагогічної освіти; Науково-навчальний центр міжнародної освіти; Науковометодичний центр координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків. В Університеті працюють 6 дійсних членів і членів-кореспондентів НАПН України, 25 докторів і понад 100 кандидатів наук. Університет забезпечує підготовку спеціалістів за 14 спеціальностями, в тому числі магістрів за шістьма спеціальностями (управління навчальним закладом, менеджмент організацій і адміністрування, психологія, управління персоналом та економіка праці, педагогіка вищої школи, адміністративний менеджмент), а також підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Університет є засновником науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти». Університетом започатковано Всеукраїнську школу новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників. Підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі Університету здійснюється за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. В Університеті працюють дві спеціалізовані вчені ради для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти та 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Університет є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Горизонти освіти» (фахове), «Післядипломна освіта в Україні»; двох електронних наукових фахових видань: «Теорія і методика управління освітою», «Інформаційні технології і засоби навчання»; двох збірників наукових праць: «Вісник післядипломної освіти» (фаховий), «Простір арт-терапії». Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науковопедагогічні працівники Університету є членами 10 міжнародних асоціацій.


2014

35

ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19 Тел./факс (056) 744–62–11 Тел. приймальної комісії: (056) 745–05–60, (0562) 47–24–57 E-mail: nmu@nmu.org.ua www.nmu.org.ua Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (надалі НГУ) був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. Перший набір становив лише 77 осіб. Сьогодні загальна кількість студентів Гірничого понад чотирнадцять тисяч. Університет готує висококваліфікованих фахівців за 31 напрямом підготовки, серед яких інженерні, комп’ютерні, економічні. НГУ – визнаний і відомий не тільки в межах України, але й у всьому світі, як навчальний та науковий центр, що підтверджено статусом дослідницького. До структури університету входять: п’ять інститутів і дев’ять факультетів; чотири технікуми; аспірантура та докторантура. Вища освіта, яку пропонує НГУ – це поєднання багаторічного досвіду, більш ніж 115-річних традицій у підготовці висококваліфікованих фахівців, і новітніх методів навчання. Інформаційне забезпечення в університеті здійснюється за допомогою підручників, навчальних посібників та через електронні ресурси. Фонд бібліотеки університету становить близько 1,5 млн. примірників. Бібліотека НГУ стала найбільшим інформаційним центром навчального закладу в країні. Студенти, які вчаться у нашому університеті, мають великі можливості і широку мобільність в європейському просторі. Важливе значення у НГУ надається міжнародному обміну і стажуванню студентів і викладачів. Студенти мають можливість отримати два дипломи – гірничого та університету, який є його міжнародним партнером. Навчальний процес забезпечують близько тисячі викладачів, більше половини з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Серед них: 28 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки України, кожний шостий – заслужений діяч науки і техніки, або відмінник освіти України. Навчання передбачає грунтовну мовну підготовку під керівництвом досвідчених викладачів університету та запрошених з-за кордону. Рівень знань студентів достатній для складання екзаменів і отримання сертифікатів міжнародного рівня, наприклад, TOEFL або Zertifikat Deutsch. Міжнародна діяльність НГУ спрямована на досягнення головної мети – визнання його наукових шкіл на світовій арені у сфері науки та підготовки фахівців. Університет прийнято до ряду престижних міжнародних освітніх і наукових організацій. За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і центру «Євроосвіта», які складають академічний рейтинг «Топ 200 Україна» (2014), Національний гірничий університет четвертий рік поспіль увійшов до десятки кращих і посів сьоме місце серед 200 університетів країни і четверте місце – серед вітчизняних технічних університетів.


13-15 ЛИСТОПАДА

36

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ Україна, 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13 Тел./факс (044) 234–92–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–83, 454–49–49, 235–93–80, 235–31–45 E-mail: nmu@nmu.ua Офіційний сайт: nmu.ua

Ректор: член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Катерина Миколаївна Амосова. Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 458498 від 01.07.2014р. Форма власності: державна. Факультети: 9 – додипломної, 3 – післядипломної підготовки лікарів і провізорів. Напрями підготовки: «Медицина», «Фармація». Спеціальності: на додипломному етапі – 6, на післядипломному – 34. Сьогодні Університет – це, перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України. В НМУ на 82 кафедрах працює понад 1200 викладачів. Серед провідних науковців – 29 академіків та член-кореспондентів державних академій, з них 1 академік НАН України, 5 академіків НАМН України та 1 академік НАПН України, 3 член-кореспонденти НАН України, 14 член-кореспондентів НАМН України та 5 член-кореспондентів НАПН України, 16 академіків АНВО України, 12 академіків Української академії наук, 1 академік Української ЕАН, 1 академік Української Академії економічної кібернетики, 1 академік інженерної академії України, а також лауреати Державної премії України та іменних премій, заслужені діячі науки та техніки, заслужені працівники освіти, охорони здоров’я, заслужені лікарі, заслужені раціоналізатори України тощо. НМУ є головним закладом з питань навчально-методичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України. Вдруге проведено набір до Медичного коледжу НМУ з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Стоматологія ортопедична». В Університеті навчаються близько 14 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів (провізорів) -інтернів, у т. ч. 1483 іноземних громадян з 64 країн світу. За останні роки більше 100 студентів стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади та наукових конкурсів МОН України. За роки існування закладом підготовлено понад 85 тисяч фахівців, в тому числі, понад 3000 – з числа іноземних громадян з 68 країн. Вихованці закладу працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні – випускник НМУ. У 2014 р. на кафедри Університету праці влаштовано 24 найкращих випускників. Розгалужена система до університетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї та на підготовчих курсах різної тривалості. Університет першим у державі перейшов на підготовку лікаря за новою методологією – європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) впродовж 3-х років унікальний міжнародний


2014

37

освітній документ – Diploma Supplement, як Додаток до диплому європейського зразка, отримали майже 2000 студентів. У 2011 р. НМУ приєднався до Magna Charta Universitatum – Великої Хартії університетів (Італія, м. Болонья). Заклад має близько 120 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями, є співзасновником Європейського міжуніверситетського центру науки та співробітництва, СхідноЄвропейської мережі університетів, учасником 27 освітніх, 53 наукових та 28 грантових міжнародних проектів. Університет є співвиконавцем проекту ЄС TEMPUS «Модернізація до дипломної медичної освіти в країнах Східного партнерства»; спільно з Каролінським інститутом, Університетом традиційної китайської медицини Ганьсу, реалізуються навчально-наукові програми з підготовки молодих вчених. Матеріально-технічна база: Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2,8 тис. місць, бібліотеку з Інтернетцентром, 28 комп’ютерних класів, Стоматологічний медичний центр на 300 крісел, музей історії медицини НМУ, анатомії людини, мікроскопів, ембріологічний музей, портретну галерею видатних вчених Університету, 7 корпусів гуртожитків, 4 пункти громадського харчування, санаторійпрофілакторій на 75 місць, спортивно-оздоровчий табір на 407 місць. Постійно вдосконалюється матеріально-технічне забезпечення закладу, у навчальному процесі задіяно близько 1300 комп’ютерів. Прийом до НМУ для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – спеціаліст проводиться на такі факультети: - медичний факультет: «лікувальна справа» (7.12010001) – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; «педіатрія» (7.12010002) – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; «медико-профілактична справа» (7.12010003) – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; - стоматологічний факультет: «стоматологія» (7.12010005) – термін навчання 5 років, кваліфікація – лікар-стоматолог; - фармацевтичний факультет: «фармація» (7.12020101) денна форма – термін навчання 5 років, кваліфікація – провізор; «технологія парфумерно-косметичних засобів» (7.12020104) – термін навчання 5 років, кваліфікація – провізор; «фармація» (7.12020101) заочна форма – термін навчання 5,5 років, кваліфікація – провізор; - факультет підготовки лікарів для Збройних сил України: «лікувальна справа» (7.12010001) – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; - медико-психологічний факультет: «медична психологія» (7.12010004) – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар. На всіх факультетах, крім фармацевтичного, передбачена денна форма навчання. На фармацевтичному факультеті діє денна та заочна форми навчання. Про умови вступу для іноземних громадян детальна інформація надається в деканаті по роботі з іноземними студентами.


13-15 ЛИСТОПАДА

38

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21 Тел./факс: (057) 700–40–34, 706–32–16 E-mail: NTI@kpi.kharkov.ua www.kpi.kharkov.ua

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» було відкрито в 1885 році. Інтеграція науки та освіти протягом всієї понад 125-річної історії завжди забезпечувала НТУ «ХПІ» вагомі досягнення в підготовці інженерних кадрів та наукових дослідженнях, високий рейтинг і провідні позиції серед вищих навчальних закладів України та широку знаність у світі. В 2000 році університет отримав статус національного, а в 2010 році – самоврядного (автономного) дослідницького національного університету. Сьогодні це один з провідних навчально-наукових комплексів в системі вищої освіти України. За час існування університет підготував близько 200 тисяч фахівців, в т. ч. понад 5 тисяч спеціалістів для 94 країн світу. За роки незалежності економіка України отримала, більше 35 тисяч висококваліфікованих випускників університету, створено 11 нових факультетів та 39 кафедр, кількість спеціальностей зросла з 56 до 96. В складі університету 24 факультети, 96 кафедр, комп‘ютерно-технологічний коледж, Полтавський політехнічний коледж, науково-технічна бібліотека фундаментальна на 2 млн. томів, міжгалузевий інститут післядипломної освіти, науково-методичне управління, центр дистанційної освіти, науково-дослідна частина, 2 науково-дослідних інститути, центр нових інформаційних технологій. Тут навчаються більше 26 тис. студентів, 400 аспірантів, понад 2000 іноземців з 34 країн світу, працюють 1700 викладачів, серед яких близько 200 докторів наук і професорів та понад 900 кандидатів наук і доцентів, 37 Заслужених діячів науки й техніки та Заслужених працівників освіти України, 32 лауреата Державних премій України, 30 академіків НАН та галузевих АН України. Шлях НТУ «ХПІ» в незалежній Україні – це шлях педагогічних і технологічних інновацій, вступу в Болонський процес, інтеграції в Європейський і Світовий освітній та науковий простори. Університет працює за 24 міжнародними освітніми проектами, реалізація яких є важливим фактором впровадження інноваційних технологій в навчанні, підвищення якості навчання та апробації на практиці постулатів Болонської декларації, що впливає на якість організації навчального процесу та зміст навчальних програм. Серед діючих освітніх проектів – 6 проектів міжнародної програми ТЕМПУС. Протягом минулого навчального року за кордон на наукову роботу та стажування, для участі у конференціях, симпозіумах і т. п., на навчання і мовні курси було направлено 543 наукових співробітників, викладачів, студентів та аспірантів університету. За рік університетом було прийнято більш 190 іноземних фахівців у складі 25 делегацій з 23 країн світу. Впровадженню інновацій в освіту НТУ «ХПІ» сприяють програми «подвійних» дипломів з закордонними ВНЗ, яких у теперішній час вже діє шість з університетами Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії та Росії. Активно працює та розвивається Німецький технічний факультет. Частину лекцій українським студентам читають професори з Магдебурзького та інших університетів Німеччини і Австрії, що дає можливість залучати сучасні європейські освітні технології в навчанні українських студентів. Кращі


2014

39

студенти факультету мають можливість пройти практику в Німеччині, пройти включене навчання у вищих навчальних закладах Німеччини. В університеті склалися і плідно працюють відомі в Україні і далеко за її межами 40 наукових шкіл. Він активно співпрацює з 20 установами НАН України. Науковий потенціал вузу сьогодні визначають також науково-дослідні інститути “Молнія” та “Іоносфера”. Унікальні експериментальні бази цих інститутів і науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах при кафедрі турбінобудування постановами Кабінету Міністрів України віднесені до таких, що становлять Національне надбання Держави. За останні роки видатні наукові розробки НТУ «ХПІ» удостоєні 17 Державних премій України в галузях науки й техніки, а також 7 премій Президента, 3-х премій Кабінету Міністрів та премії НАН України для молодих вчених, премій НАНУ ім. С. О. Лебедєва і В. Є. Лашкарьова. За даними рейтингу міжнародної британської компанії Quacguarelli Symonds (QS) університет в 2013 році в числі 4 вузів України увійшов до 800 кращих університетів світу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Приймальна комісія: Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 16 (к. 132, 135, 136) Тел.: (044) 454–96–45, 454–96–46 www.kpi.ua

НТУУ «КПІ» – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 30 тисяч студентів, у т. ч. 337 студентівіноземців з країн близького та далекого зарубіжжя. До його складу входять 30 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів і 20 факультетів), 8 навчально-наукових центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науково-дослідних центрів і 1 конструкторське бюро. Здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, кандидатів наук (PhD), докторів наук. Відкриття в університеті нових факультетів гуманітарного профілю надає унікальні можливості студентам інженерних спеціальностей для здобуття освіти одночасно за двома спеціальностями. В НТУУ «КПІ» працює Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, який проводить перепідготовку спеціалістів на базі середньо-спеціальної, вищої та повної вищої освіти за різними спеціальностями та центр дистанційної освіти. НТУУ «КПІ» бере активну участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і програм, успішно співпрацює з 165 зарубіжними ВНЗ із 47 країн світу, має 32 спільні структури з ВНЗ-партнерами, провідними міжнародними компаніями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) та відомими фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL та ін.). Ректор НТУУ «КПI», Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В. М. Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович. На сьогодні головною метою діяльності НТУУ «КПІ» є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків.


13-15 ЛИСТОПАДА

40

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11 Тел.: (0362) 22–10–86, 6–08 Е-mail: Mail@nuwm.rv.ua Тел. приймальної комісії: (0362) 22–12–59 E-mail: rc@nuwm.rv.ua www.nuwm.rv.ua До складу Національного університету водного господарства та природокористування входять: Навчально-наукові інститути: водного господарства та природооблаштування; механічний; агроекології та землеустрою; будівництва та архітектури; автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки; економіки, менеджменту і права; заочно-дистанційного навчання; кафедра військової підготовки. Навчально-консультаційні центри: Закарпатський, Кримський (м. Одеса), Прилуцький, Слов'янський, Західноукраїнський. Відокремлені підрозділи: Рівненський автотранспортний коледж, Костопільський будівельно-технологічний технікум, Економіко-технологічний коледж, Технічний коледж, Навчально-науковий Надслучанський лісотехнічний інститут, Березнівський лісотехнічний коледж. Університет здійснює підготовку іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Україна, 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31 Тел. консультаційного центру з питань прийому до університету: (04597) 56–595 Тел. приймальної комісії: (04597) 60–353 Факс: (04597) 60–294, 60–353 E-mail: admin@asta.edu.ua, vdp207@ukr.net www.asta.edu.ua

Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія серія АЕ 285585 від 13.01.2014 р. Національний університет державної податкової служби України розташований на 23 га паркової зони на відстані 7 км від Києва у мальовничому місті Ірпінь. Університет – це найкраще місце для здобуття якісної освіти, реалізації здорових амбітних планів, де відкрито широкий шлях для самовдосконалення, творчого розвитку, духовного зростання. Навчальний заклад готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Підготовка фахівців здійснюється на факультетах: економіки та оподаткування; інформаційних технологій та менеджменту; фінансів та банківської справи; обліково-економічному; юридичному;


2014

41

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, у складі яких 30 кафедр, де навчається понад 7 тисяч юнаків та дівчат. Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок видатків державних та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за ваучерами та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб за денною та заочною формами навчання. Прийом до університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом, незалежно від джерел фінансування. Університет сприяє працевлаштуванню своїх випускників, які навчаються за державним замовленням. Для абітурієнтів діють шестимісячні підготовчі курси. У структурі Національного університету функціонують: Київський фінансово–економічний коледж, який готує молодших спеціалістів з фінансів, бухгалтерського обліку та правознавства; Науково– дослідний інститут фінансового права; Науково–дослідний центр з проблем оподаткування; Інститут післядипломної освіти; Видавничо–інформаційний центр; Центр інформаційних технологій. Університет має аспірантуру, докторантуру, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у галузі економіки та правознавства. Студенти університету, які придатні до військової служби за станом здоров´я та моральноділовими якостями, мають можливість навчатись на військовій кафедрі університету. Навчальний заклад уклав угоди про співробітництво з Академією фінансів у Варшаві, Університетом імені Марії Кюрі-Складовської у м. Люблін, Економічним університетом у м. Краків, Університетом Анже, Вищою школою менеджменту GSM у м. Барселона та ін. Університет співпрацює з Університетським коледжем Салесіан де Саррія (Іспанія), який є філіалом Державного університету Барселони та належить до відомої навчальної організації DON BOSCO Schools.Встановлено зв’язки з Посольством Франції в Україні, Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX, США), Американською радою з міжнародної освіти ASTR/ACCELS (США), Офісом зв’язку НАТО в Україні тощо. Налагоджено партнерські стосунки з Вищою школою управління та адміністрації у м. Пшемишль (Польща), Ірландським інститутом з питань оподаткування (м.Дублін, Ірландія), Варненським вільним університетом (Болгарія) та Центральноєвропейським університетом (м.Будапешт, Угорщина) тощо. В університеті забезпечені всі умови для успішного навчання, створена належна матеріальнотехнічна база: аудиторний фонд, потужний науково-педагогічний потенціал, організація побуту та дозвілля студентів, інформаційне забезпечення. До послуг студентів сучасні навчально-лабораторні корпуси, наукова та електронна бібліотеки з читальними залами, конгрес-хол, атріум, актові зали, їдальні, молодіжні кафе, медичний центр з денним стаціонаром та сучасні гуртожитки. Студенти можуть навчатися на курсах інтенсивного вивчення іноземних мов, комп´ютерної техніки; брати участь у роботі студентського наукового товариства, органів самоврядування, творчих колективів Культурно-мистецького центру «Сузір´я», спортивному житті університету. У м.Вінниці, м.Житомирі, м.Кам’янець-Подільському Хмельницької області та м.Сторожинці Чернівецької області функціонують філії заочної форми навчання Національного університету ДПС України.


13-15 ЛИСТОПАДА

42

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9 Тел. приймальні ректора: (0512) 42–46–52 Тел. приймальної комісії: (0512) 47–97–47 www.nuos.edu.ua

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним вищим закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства з наступних напрямів (спеціальностей): Кораблебудівний інститут: Морська техніка (кораблі та океанотехніка, суднокорпусо-будування; суднові машини і механізми); Машинобудівний інститут: Морська техніка (суднові енергетичні установки та устаткування), Енергетика та енергетичне машинобудування (теплоенергетика, турбіни, холодильні машини і установки); Машинобудування та матеріалообробка (технологія машинобудування, двигуни внутрішнього згоряння); Факультет екологічної та техногенної безпеки: Природничі науки (екологія та охорона навколишнього середовища; економіка довкілля і природних ресурсів); Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук: Машинобудування та матеріалообробка (технологія та устаткування зварювання); Металургія та матеріалознавство (композиційні та порошкові матеріали, покриття); Авіаційна та ракетно-космічна техніка (проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів); Інформатика та обчислювальна техніка (інформаційні управляючі системи та технології; програмне забезпечення систем; інформаційні технології проектування); Специфічні категорії (управління проектами; управління інноваційною діяльністю). Факультет економіки моря: Економіка та підприємництво (економіка підприємства, фінанси і кредит; облік і аудит), Менеджмент і адміністрування (менеджмент організацій і адміністрування); Гуманітарний інститут: Право (право), Гуманітарні науки (прикладна лінгвістика), Мистецтво (дизайн), Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (спорт); Інститут автоматики і електротехніки: Електротехніка та електромеханіка (техніка і електрофізика високих напруг, електричні системи і комплекси транспортних засобів, електромеханічні системи автоматизації та електропривод); Електроніка (електронні системи); Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології (прилади і системи точної механіки); Інформатика та обчислювальна техніка (спеціалізовані комп’ютерні системи); Автоматика та управління (комп’ютеризовані системи управління та автоматика); Інформаційна безпека (системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки); Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок (телекомунікації). Інститут заочної та дистанційної освіти: здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх напрямів (спеціальностей) без відриву від виробництва. Здійснюється прийом на навчання студентів за інтегрованими навчальними планами на другийтретій курси після технікумів.


2014

43

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68 Тел. приймальної комісії: (044) 289–64–00 Тел. підготовчих курсів: (044) 289–67–13 Тел. підготовчого відділення: (044) 287–94–92

Навчально-науковий комплекс «Національний університет харчових технологій» – єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у кому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від молодшого спеціаліста до магістра – за 215 освітніми програмами для високотехнологічних галузей промисловості. В університеті нема „штучно створених" спеціальностей. Кожна з освітніх програм відкривалась, як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для випускників університету проблем із працевлаштуванням немає. Кількість студентів налічує близько 28000. Національний університет харчових технологій – єдиний представник України в світовій організації з харчової науки і технології (IUFoST). Укладено договори про співпрацю з багатьма зарубіжними спорідненими ВНЗ харчового профілю. Здійснюється навчання іноземних студентів. Істотну допомогу майбутнім студентам надає факультет доуніверситетської освіти. Система підготовки на якому включає: підготовчі курси, підготовче відділення та профорієнтовані класи. Регіональні підготовчі курси працюють у містах: Вінниця, Лубни, Нововолинськ, Луцьк, Чернігів, Сміла, Новоград-Волинський. Профорієнтовані класи: в м. Київ – гімназія „Потенціал” (Оболонь), Технічний ліцей (Дніпровський район); Володимирецький колегіум у м. Володимирець (Рівненська обл.); спеціалізована школа І-ІІІ ст. „Ліцей” у м. Шостка, Апостолівський ліцей-інтернат у м. Зеленодольськ Дніпропетровської обл.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Україна, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94 Тел./факс (057) 700–31–71, Факс (057) 715–63–91 Е-mail: post@nuczu.edu.ua, www.nuczu.edu.ua Національний університет цивільного захисту України – це провідний вищий навчальний заклад ДСНС України IV рівня акредитації та один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів пожежно-рятувального профілю східної Європи. У 2012 році Міністерство освіти і науки України визнало університет Лідером національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України. Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців із вищою освітою в 4 галузях знань із 6 напрямів підготовки бакалаврів та за 13 спеціальностями спеціалістів та магістрів, такі як «Цивільний захист», «Управління пожежної безпекою», «Управління у сфері цивільного захисту», «Охорона праці у сфері цивільного захисту», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Екологічна безпека», «Природоохоронні хімічні технології» тощо. В університеті навчаються курсанти, студенти та слухачі з усіх регіонів України, слухачі та студенти з інших держав.


13-15 ЛИСТОПАДА

44

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 Тел. приймальної комісії: (057) 706–30–68, 714–25–41 E-mail: help@ukrfa.kharkov.ua www.pharm.kharkiv.edu

Рік заснування –1805. Рівень акредитації – IV. Університет здійснює підготовку фахівців на базі повної середньої освіти за освітньокваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями: «Фармація»; «Клінічна фармація»; «Технологія парфумерно-косметичних засобів»; «Екобіотехнологія»; «Біотехнологія біологічно-активних речовин»; «Лабораторна діагностика»; «Технологія фармацевтичних препаратів»; «Маркетинг»; «Менеджмент організацій»; «Економіка підприємства»; «Промислова біотехнологія». Особи, які мають вищу освіту, можуть отримати другу вищу освіту за будь-якою із зазначених спеціальностей, а також за спеціальностями: «Якість, стандартизація та сертифікація»; «Педагогіка вищої школи»; «Адміністративний менеджмент». Форми фінансування: • за рахунок коштів державного бюджету; • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Термін навчання: 4–5,5 років. Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, магістратура, аспірантура, докторантура. Коледж НФаУ на базі 9, 11 класів загальної середньої школи здійснює підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальностями: «Фармація»; «Виробництво фармацевтичних препаратів»; «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук».

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ОНАХТ) Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112 Тел.: (048) 712–40–80, 712–40–67, Факс (048) 722–80–42 E-mail: postmaster@onaft.edu.ua або pr_onaft@mail.ru www.onaft.edu.ua

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) – сучасний інноваційний науковонавчальний центр підготовки висококваліфікованих кадрів для народного господарства. До складу академії входить 6 інститутів, 12 факультетів денної та заочної форм навчання, технічний коледж, три технікуми, 48 кафедр, сучасна науково-технічна бібліотека з загальним бібліотечним фондом понад 1 млн. примірників, наукові та виробничі підрозділи. В академії навчається майже 15 тисяч студентів за 19 напрямами, 39 спеціальностями та 175 спеціалізаціями та програмами підготовки, функціонує аспірантура та докторантура, 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Освітньо-наукову діяльність академії забезпечує висококваліфікований склад науково-педагогічних працівників, серед яких 102 – доктори наук, професори, понад 400 кандидатів наук, доцентів,


2014

45

17 заслужених діячів науки, освіти і культури, 6 лауреатів Державних премії України в галузі науки і техніки, два члена-кореспондента НААН України. З метою сприяння працевлаштуванню випускників в академії двічі на рік проводяться Ярмарки вакансій. Наукова діяльність академії, яка є визнаним лідером із впровадження готових інноваційних розробок в агропромисловому комплексі, сконцентрована у Науково-дослідному інституті ОНАХТ. Високий науковий потенціал Академії забезпечує діяльність 16 наукових шкіл, визнаних міжнародною професійною спільнотою. Міжнародне визнання Академії підтверджується договорами про співпрацю із зарубіжними університетами та грантами на проведення наукових досліджень. Діяльність Академії визнана європейськими освітніми та науковими центрами. Академія є дійсним членом 11 міжнародних асоціацій.

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ (ОНМА)

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8 Тел. приймальні ректора: (048) 777–57–74 Факс (0482) 34–52–67 Тел. приймальної комісії: (048) 728–25–14 Тел. навчального відділу по роботі з іноземними студентами: (048) 732–52–30 E-mail: info@onma.edu www.onma.edu.ua Рік заснування – 1944. Навчальній IV рівня акредитації. Ліцензія: АЕ № 270757 від 02.07.13 р. Спеціальності ОНМА акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технології (IMarEST), а також Морським інститутом (Nautical Institute NI) (Великобританія). Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції по підготовці й дипломуванню моряків і несенню вахти. Факультети: Факультет судноводійний; Факультет морських перевезень та технологій; Судномеханічний факультет; Факультет автоматики; Факультет електромеханіки та радіоелектроніки; Факультет морського права і менеджменту; Навчальний відділ по роботі з іноземними студентами; Факультет військово-морських сил. Спеціальності: Судноводіння; Експлуатація суднових енергетичних установок; Електричні системи і комплекси транспортних засобів; Автоматизоване управління технологічними процесами; Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; Правознавство; Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). Матеріально-технічна база: 7 навчально-лабораторних корпусів з сучасним лабораторним та тренажерним обладнанням, навчальне вітрильне судно "Дружба", курсантське містечко (екіпаж) з 4 житловими корпусами, де функціонують: спорткомплекс, басейн олімпійського класу, стадіон для міні-футболу, медико-санітарна частина, столова на 1200 місць з сучасним обладнанням, кафе, клуб. Структурні підрозділи: Азовський морський інститут в Маріуполі, Ізмаїльський факультет, Морехідний коледж технічного флоту, Морехідне училище ім. О. І. Маринеска, Центр підготовки та атестації плавскладу, навчально-тренажерні центри, видавничий центр. В академії діє навчально-методичний центр довузівської підготовки, до складу якого входять підготовчі курси. В академії функціонує кафедра військової підготовки, яка готує офіцерів запасу. Форми навчання: денна, заочна; за держзамовленням і на контрактній основі.


13-15 ЛИСТОПАДА

46

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА Україна, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2 Тел. (048) 723–52–54 Факс (048) 723–35–15 E-mail: rector@onu.edu.ua www.onu.edu.ua

Одеський (Новоросійський) національний університет засновано 13 травня 1865 р. Він посідає чільне місце у формуванні освітянської системи та розвитку наукових досліджень в Україні. Навчальний процес забезпечують 10 факультетів та 4 інститути; також Наукова бібліотека, заснована у 1817 році, яка має фонд більш 3,6 млн. томів; Ботанічний сад, заснований у 1867 році; Гідробіологічна станція, заснована в 1902 році; Петрографо-мінералогічний музей, заснований у 1865 році; Зоологічний музей, заснований на початку ХІХ століття; Палеонтологічний музей, створений 1873 р. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова є одним з лідерів серед університетів України в області інтернаціоналізації освітянської сфери. Одеський університет одним з перших в Україні став членом Європейської Університетської Асоціації, Всесвітньої Асоціації Університетів, Наглядової Ради Magna Charta, одним з засновників Євразійської Асоціації університетів, він є учасником Чорноморської Мережі Університетів та багатьох інших організацій.

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Україна, 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 Тел./факс (04467) 5–63–94 Тел. приймальної комісії: (04467) 5–66–96 E-mail: phdpu@mail.ru www.phdpu.edu.ua Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” на денній та заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. У 2007 році університет нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. В університеті функціонує 3 інститути: фізичного виховання та природознавства; мови та літератури; навчально-науковий фінансово-економічний, 4 факультети: педагогіки і психології, педагогічний, історичний, педагогічно-індустріальний, відділення довузівської підготовки та післядипломної освіти. В інститутах та на факультетах навчається біля 7,0 тисяч студентів за 20 спеціальностями та спеціалізаціями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. За держзамовленням навчаються на денній формі – 70% студентів, на заочній – 30%. Підготовка магістрів здійснюється за 17 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 12-ма спеціальностями.


2014

47

Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 29 кафедр, у складі яких понад 60% науковопедагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями. Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, філології та філософії. Університет забезпечує перепідготовку за 12 спеціальностями педагогічного, психологічного та економічного профілю. Запрошуємо Вас отримати педагогічну, психологічну та економічну освіту в нашому університеті.

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24 Тел.: (05322) 7–38–67, 56–16–04, 56–98–16 Е-mail: rector@pntu.edu.ua, vstup@pntu.edu.ua www.pntu.edu.ua

Ліцензія: МОН України АЕ № 458343 від 11.07.2014 р. Рівень акредитації: IV. В університеті функціонують вісім факультетів: архітектурний; будівельний; гуманітарний; електромеханічний; інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем; нафти і газу та природокористування; менеджменту та бізнесу; фінансово-економічний. На факультетах здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 32-ма напрямами та 45-ма спеціальностями та спеціалізаціями. Діють підготовчі курси, здійснюється військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу. Університет має потужну матеріально-технічну базу, а також розвинену інфраструктуру для комфортного навчання, проживання і дозвілля студентів.

КОМПАНІЯ ТОВ "РОБОТА ПЛЮС" Україна, 02660, Київ, вул. Шимановського, 2/1, оф. 512 Тел./факс: (044) 537–37–17, 495–14–23 E-mail: post@rabotaplus.com.ua http: www.rabotaplus.ua, www.pro-robotu.com, www.ladyjob.com.ua, www.prorobotu.net.ua, www.rabotaplus.mobi Компанія "Робота Плюс" успішно працює на українському ринку вже 18 років, пропонуючи широкий спектор інформаційних послуг щодо навчання та працевлаштування персоналу. Основні напрями розвитку-друковані видання, Інтернет-ресурси з працевлаштування, Рекрутингова компанія. Тижневик "Пропоную роботу"- понад 7000 вакансій на 130 сторінках. Газета надає оперативну практичну допомогу у вирішенні питань працевлаштування, є надійним інструментом моніторингу на ринку праці. "Навчання та професійні курси" – спеціалізоване видання, що виходить спільно з газетою "Пропоную роботу" і висвітлює ринок освіти Києва і України. В газеті представлені пропозиції від вищих навчальних закладів, центрів, тренінгових компаній, курсів. "Срочно требуются!" – щоденна газета з працевлаштування, виходить в Києві з вівторка по п'ятницю. Найгарячіші вакансії: від вузькопрофільних фахівців до некваліфікованих працівників.


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА Адреса: проспект Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011, Україна. Тел.: +38 (05322) 7-38-67, 56-16-04, 56-98-16. Сайт: www.pntu.edu.ua, е-mail: rector@pntu.edu.ua, vstup@pntu.edu.ua Ліцензія: МОН України АЕ № 458343 від 11.07.2014 р. Рівень акредитації: IV.

Прийом на навчання на 2015 рік буде здійснюватися як за державним замовленням, так і на договірній основі (за кошти фізичних та юридичних осіб). Нині в університеті функціонують вісім факультетів: архітектурний; будівельний; гуманітарний; електромеханічний; інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем; нафти і газу та природокористування; менеджменту та бізнесу; фінансово-економічний. Діють підготовчі курси з математики, української мови та літератури, фізики, хімії, історії України, іноземної мови, географії, біології, рисунку та креслення. Післядипломна освіта. В університеті можна отримати освіту без відриву від виробництва за всіма напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями (крім напрямів архітектурного факультету) за денною, заочною, вечірньою та очно-заочною формами навчання. Також працює аспірантура та докторантура за 26-ма науковими спеціальностями. Аспіранти та докторанти мають можливість захищати кандидатські та докторські дисертації в 4-х спеціалізованих учених радах, котрі діють в університеті за 7-ма науковими спеціальностями. В університеті здійснюється військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу на базі Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Заняття проводяться протягом III – ІV курсів. Навчання платне. Після успішного закінчення військової підготовки студентам присвоюється військове звання „молодший лейтенант запасу”. Навчання за кордоном. Університет активно співпрацює з 24 країнами в рамках виконання більш ніж 52 угод різного рівня. Реалізуючи програми Уряду з навчання та стажування студентів та аспірантів за кордоном, ПолтНТУ веде співробітництво з провідними ВНЗ Великої Британії (Гліндорський університет), Швеції (Королівський технологічний інститут), Бельгії (Університет Монс), Федеративної Республіки Німеччини (Бранденбурзький університет прикладних наук), Китайської Народної Республіки (Цюнчжоуський університет, Китайський університет нафти, Пекінський технологічний інститут, Ланджоуський транспортний університет). З вищими навчальними закладами проводиться педагогічний експеримент – програма «Подвійний диплом». Матеріально-технічна база. 9 навчальних корпусів; 65 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій, оснащених натурним обладнанням; 54 комп’ютерних класи; комп’ютеризована науково-технічна бібліотека; 4 читальних зали на 478 місць; для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням, WI-FI покриттям. На факультеті нафти і газу та природокористування функціонує унікальний навчальнонауковий нафтогазовий полігон. Для підвищення викладачами і студентами рівня володіння іноземними мовами на базі університету створено мовний центр. На факультеті інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем діє мережева академія CISCO, навчальний центр фірми Delcam (Велика Британія) та інші. До послуг студентів. Студмістечко з 5 гуртожитками, в кожному з них є доступ до мережі Internet; їдальня, кафе; студентський санаторій-профілакторій; медпункт; розвинена система спортивних секцій із багатьох видів спорту, діють 4 спортзали; стадіон; 2 спортивних майданчики із штучним покриттям; навчально-оздоровчий комплекс „Ворскла”. Функціонує Центр культури і студентської творчості, при якому діють студентський клуб, духовий оркестр, школа КВН, циркова та театральні студії, танцювальні колективи. Система управління якістю сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9007:2009 (ISO 9001:2008, IDT)


2014

49

«СКАЙЛАЙН СОФТВЕР» Україна, 01019, Київ, а/с 124 E-mail: 1c@1c.ua, uz@1c.ua www.1c.ua

«Скайлайн Софтвер» («1С Україна») займається продажем, розвитком та підтримкою прикладних програм на платформі «1С: Підприємство» для автоматизації управління та обліку на підприємствах різного масштабу та спеціалізації. Найвідомішими в Україні програмними продуктами, розробленими на платформі «1С: Підприємство 8», є 1С: Бухгалтерія, 1С: Управління торговим підприємством, 1С: Зарплата та управління персоналом, 1С: Управління виробничим підприємством та інші. Ми приділяємо велику увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів у галузі автоматизації підприємств – постійно видаються навчальні версії програм «1С: Підприємство», розробляються сертифіковані курси, ведеться активна співпраця з вищими та середніми учбовими закладами на партнерських засадах. Партнери-франчайзі, які мають статус Центра сертифікованого навчання (ЦСН) гарантують якісне навчання користувачам програм та спеціалістам по впровадженню. В ЦСН читаються курси, які розроблені викладачами-методистами з досвідом впровадження програмних продуктів «1С: Підприємства». Методична література по платформі та прикладним рішенням «1С: Підприємство 8» дає змогу легко підготуватися до сертифікації та атестації. Повний перелік партнерів – ЦСН дивіться на сайті: www.1c.ua Для самостійного навчання користувачам пропонуються навчальні версії: «1С: Бухгалтерія 8 для України» навчальна версія» та «1С: Підприємство 8.2» версія для навчання програмуванню». Зазначені продукти можна придбати у партнерів-франчайзі.

МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ «СТІНА» Медіахолдинг «Голос Серця» Україна, Київ, 03113, пр-т Перемоги, 68-А, офіс 1 Тел. (044) 456–63–18 Моб. тел. (095) 111–35–18

Засновник і президент Медіахолдингу «Голос Серця» – Анастасія Правдивець. За сім років існування журналу «Стіна», наш молодіжний проект переріс у цілий культурний і духовний напрямок під загальною назвою «Школа розвитку людини «Голос Серця»». Це не школа під дахом будівлі, і не обмежене коло людей, це напрямок, що немає кордонів, це розвиток усіх, хто бажає розвиватися, це творчість і співтворчість, знання і пізнання себе і світу. Молодіжний журнал «Стіна», книги нашого медіахолдингу, різноманітні фестивалі, конкурси, майстер-класи – це лише частина великого цілого під назвою культурний і духовий розвиток людини. НАШІ ІНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ: Сайт школи розвитку людини «Голос Серця» – www.serdce.do.am Форум для творчих людей журналу «Стіна» – www.stena.easyforum.ru Сайт «Освіта України» – www.ukrosvita.at.ua Сайт для творчих дітей «Діти-індиго» – www.deti-indigo.at.ua Блогосфера, що об’єднує 30 блогів освітнього і культурологічного напрямків


13-15 ЛИСТОПАДА

50

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

НАШІ ПРОЕКТИ: Молодіжний журнал «Стіна». Рік заснування 2005. Рубрики журналу: Освіта, музика, кіномистецтво, пізнання себе, мудрість здорового життя, колаж, енергія каміння, творчі потоки. Школа юнкорів. Заняття проходять на базі Київського палацу дітей та юнацтва щосуботи з 12–00 до 15–00 (другий поверх, Юн-Прес). Заняття безкоштовні. Проводить координатор молодіжного журналу «Стіна», журналіст Костилєва Наталія (для іногородніх дистанційно через інтернет). Приєднатися до школи можна у будь-який час за телефоном 095–111–35–18. Серія книг для школярів та студентів: «Створення друкованого видання з нуля. Практичні рекомендації» автор Анастасія Правдивець; «Інтернет-журналістика та ІТ-технології» автор Наталія Костилєва; «Этика начинающего журналиста». Готується до друку книга для батьків і педагогів «Батькам про дітей», заснована на практичному досвіді і історіях, розказаних дітьми. А також книга «Мудрість здорового життя».

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 Тел. (0352) 47–50–60 E-mail: academ@tane.edu.ua

Тернопільський національний економічний університет є одним із лідерів серед економічних вищих навчальних закладів України. Маючи славну історію на багате на досягнення сьогодення, ми впевнено дивимося у майбутнє. Розпочавши свою діяльність ще у 1999 році, університет є знаним, науковим, культурним і громадським осередком. Західної України. Кожне покоління студентів і науковців із гідністю продовжує славні традиції національної освіти, примножуючи здобутки ТНЕУ та утверджуючи їх на міжнародному рівні. Тернопільський національний економічний університет – це елітний та сучасний освітній заклад, де панує академічний дух, наука, думка і воля – альфа і омега формування особистості. Університет стрімко розвивається, адже мистецтво жити – це жити з перспективою. Навчаючись у дусі конкуренції, випускники вищого навчального закладу стають лідерами та фахівцями вищого ґатунку. Тернопіль – студентське місто. Воно неодмінно зачарує кожного, хто ступить на його предковічну землю, пройде затишними вуличками й відчує дух вільнодумства молоді. Столиця галицького Поділля і нині є одним із провідних наукових центрів Української держави. Тут відбувається таїнство народження інтелектуального продукту – від мовленого слова до прогресивної ідеї, втіленої у життя. Освіта й наука є безцінним надбанням народу, що визначає його потенціал на століття уперед. Професорсько-викладацький колектив Тернопільського національного економічного університету працює так, що їхні хист і вміння, їхнє економічне мислення відповідатимуть вимогам завтрашнього дня. Навчайтесь у нашому університеті, примножуючи свій інтелектуальний потенціал та утверджуючи високий освітній статус Тернопільського національного економічного університету. Ми хочемо, щоб Ви були успішними та особливими! Приєднуйтесь до нашої університетської родини!


2014

51

ПРЕСТИЖ Тернопільський національний економічний університет – наукове серце Тернополя, наукова колиска Західного регіону. Прогресивний досвід, дух креативності та вільнодумства дозволили вищому навчальному закладу стати одним із найперспективніших та найпотужніших університетів України. Нині ТНЕУ у черговий раз підтверджує свій високий статус – університет входить до 20 найрейтинговіших вищих навчальних закладів України за кількістю поданих абітурієнтами заяв. У Тернопільському національному економічному університеті навчаються студенти з усіх областей України та Автономної Республіки Крим. ІСТОРІЯ Тернопільський національний економічний університет заснований у 1966 році, коли в Тернополі було відкрито відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства. У 1967 році відділення переросло у факультет, у 1971 році – у Фінансово-економічний інститут, а згодом у Інститут народного господарства (1989 рік) та Академію народного господарства (1994 рік). 30 березня 2005 року навчальний заклад став університетом, якому 29 вересня 2006 року Указом Президента України було присвоєно почесний статус національного. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ Рівень розвитку університетської науки слід оцінювати за багатьма критеріями, але передусім – за потужністю її наукових шкіл. Сім наукових шкіл Тернопільського національного економічного університету дозволяють використовувати фаховий потенціал для підготовки вчених для всіх регіонів нашої держави, в тому числі для вищих навчальних закладів та органів виконавчої влади. Основними напрямами наукових досліджень університету є проблеми економіки, права, економічної безпеки, міжнародних економічних відносин, правового регулювання економічних відносин, кримінально-правового захисту економіки, організаційної, економічної та юридичної психології, психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. В ТНЕУ формуються засади успішної державницької політики майбутніх президентів, прем’єрів, міністрів, керівників областей. Тут зростають висококваліфіковані економісти, юристи, банкіри, міжнародники, які працюватимуть на благо рідного краю та усієї держави. СУЧАСНІСТЬ Надання якісних освітніх послуг, будівництво гуртожитків, сучасних спортмайданчиків, відкриття залу єдиноборств, спорткомплексу «Економіст», нової бібліотеки, залів електронних ресурсів, зміцнення матеріально-технічної бази дають змогу обдарованим юнакам та дівчатам підвищувати свою майстерність. Вміння конструктивно мислити, аналізувати, нести відповідальність за свої вчинки, досягати успіху – це те, чого навчають у Тернопільському національному економічному університеті. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ Тернопільський національний економічний університет є членом: Європейської асоціації міжнародної освіти (1999 рік); Європейської асоціації університетів (2007 рік); партнерської програми для ВНЗ у сфері освіти (з компанією Base Group Labs, що є професійним постачальником програмних продуктів і рішень у галузі аналізу даних). У 2008 році ТНЕУ приєднався до Великої хартії університетів. Сьогодні Тернопільський національний економічний університет співпрацює з вищими навчальними закладами 20 зарубіжних країн. У ТНЕУ успішно реалізовуються схеми академічних обмінів з університетами Нідерландів, Польщі, Німеччини, Греції та Росії. Зацікавленість серед студентів та молодих науковців такою формою міжнародного співробітництва постійно зростає і кожне наступне покоління молодих фахівців Тернопільського національного економічного університету стає дедалі мобільнішим, зорієнтованим на опанування іноземних мов, відкритим до інновацій.


13-15 ЛИСТОПАДА

52

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ПУЛЮЯ Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 Тел. (0352) 52–41–81, Факс (0352) 25–49–83 E-mail: univ@tu.edu.te.ua www.tntu.edu.ua НТУ імені Івана Пулюя – член Європейської Асоціації університетів, впроваджуються принципи Болонської хартії Magna Charta Universitatium. У складі вузу 9 факультетів, 3 коледжі, 2 ліцеї, інститут дистанційного навчання, навчально-науковий інститут інформаційних систем, 8 центрів, 19 науково-дослідних лабораторій. Університет готує бакалаврів за 23-ма напрямами, спеціалістів за 24-ма і магістрів за 24-ма спеціальностями. Функціонують аспірантура за 22-ма спеціальностями, докторантура, 6 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 10-ма спеціальностями, 16 наукових шкіл. Видається три фахових наукових журнали, в т. ч. один – електронний. На базі ТНТУ створений науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Терн опілля». Діють електронна бібліотека, інституційний репозитарій ELARTU, система управління університету (АСУ). Ведеться підготовка магістрів за 24-ма програмами подвійних дипломів із закордонними ВНЗ. Університет є співвиконавцем міжнародних проектів: TEMPUS – 2.

ТИЖНЕВИК «РАБОТА И УЧЕБА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «СУЧАСНА ОСВІТА», ОСВІТНІЙ САЙТ WWW.S-OSVITA.COM.UA Україна, Київ, вул. Молдавська, 2, офіс 1-В Тел.: (044) 453–34–90, 453–35–00 E-mail: poisk@optima.com.ua www.riu.com.ua www.s-osvita.com.ua www.s-osvita.com.ua Тижневик «Работа и Учеба» – газета для тих, хто шукає роботу, або хоче вчитись. В 2012 році газеті виповнилось 16 років – це говорить про багато. Ми професійні, популярні, стабільні! У кожному номері більш ніж на 100 сторінках: Тисячі реальних вакансій від роботодавців; Робота для студентів і старшокласників; Робота за кордоном, сезонна робота. А також найсучасніша інформація про ВНЗ, коледжі та різноманітні курси. Тираж щомісяця близько 55 тис. примірників, кольорова крейдяна обкладинка, формат А4. Реалізація – кіоски «Союздруку», точки роздрібної торгівлі преси, безкоштовне розповсюдження. Виходить щопонеділка. Передплатний індекс – 40366. Всеукраїнський журнал «Сучасна освіта» видається з 1997 року, виходить щомісяця, є лідером на ринку освітніх послуг, складається з двох самостійних розділів: «Освіта в Україні», «Освіта за кордоном». Призначення журналу. Освіта – стартовий майданчик для зростання та розвитку кар’єри. Вибрати цікаву і перспективну професію, знайти цікаві курси і тренінги, стати висококласним фахівцем, отримавши другу вищу освіту або ступінь МВА, – серйозні завдання, вирішувати які доводиться кожному. Основа журналу – довідкова інформація про вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації в Україні та за кордоном, статті фахівців та експертів у галузі освіти, новини законодавства від МОНУ, практичні рекомендації. Детальна інформація про журнал, про теми майбутніх публікацій розміщена на сайті журналу www.s-osvita.com.ua (понад 39000 відвідувачів


2014

53

в місяць). Тираж щомісяця – 17000 тис., повнокольорові обкладинки, формат А4, друк на глянцевому папері, розповсюджується за передплатою та вроздріб. Передплатний індекс – 06222. Освітній сайт www.s-osvita.com.ua функціонує вже 6 років. Він став надійним помічником для всіх, хто хоче і любить навчатися: абітурієнтів (і їх батьків); бажаючих вивчити іноземні мови; пройти професійну перепідготовку; отримати освіту за кордоном. На сайті зручний доступ до довідкової та аналітичної інформації про: українські та закордонні ВНЗ; умови вступу до них; підготовку до ЗНО та інше.З допомогою нашого сайту ви легко можете переглянути сайт навчального закладу, що вас зацікавив, або компанії, що надає освітні послуги за кордоном. Перевагою сайту є те, що більшість матеріалів ексклюзивні, так як надаються популярним всеукраїнським журналом «Сучасна освіта». Приєднуйтесь до нас!

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Україна, 33027, м. Рівне, вул. Орлова, 35 Тел. (0362) 28–18–85 E-mail: tehnich-college@mail.ru Технічний коледж НУВГП, заснований на державній власності та створений наказом Міністерства освіти і науки України № 304 від 12 липня 2000 року як структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (на той час Рівненського державного технічного університету). Технічний коледж НУВГП здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст за такими спеціальностями: "Виробництво неорганічних речовин"; "Прикладна екологія"; "Фінанси і кредит"; "Оціночна діяльність"; "Mонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва"; "Прикладна математика"; "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції"; " Oбслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості " кваліфікований робітник за такими комплексними професіями: • слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка); • лаборант хімічного аналізу; • електромонтажник силових мереж та електроустаткування; • електрогазозварник; eлектрозварник на автоматичних і напівавтоматичних • машинах; контролер зварювальних робіт; • електромеханік торговельного та холодильного устаткування. • Касир в банку. Контролер ощадного банку. • Апаратник, лаборант хімічного аналізу, слюсар-ремонтник. • Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації. Електрозварник ручного зварювання. • Електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування.


13-15 ЛИСТОПАДА

54

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3 Тел. (03122) 3–33–41 Факс (03122) 3–42–02 E-mail: official@uzhnu.edu.ua www.uzhnu.edu.ua

Ректор – Смоланка Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД – IV № 0753932). Згідно з рейтингом Міністерства освіти і науки України за 2013 рік, УжНУ входить до числа 12 найпотужніших університетів України. Університет готує фахівців за 9 напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 36 напрямами бакалаврату, 84 спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» і «спеціаліст». В університеті поглиблено вивчається 9 мов – українська, англійська, німецька, французька, російська, угорська, румунська, словацька, чеська. Згідно з даними міжнародних наукометричних баз, УжНУ стабільно входить у десятку провідних наукових центрів України. Гордість університету – 150 докторів наук, професорів, 736 кандидатів наук, доцентів. В університеті готують дисертації за 53 спеціальностями понад 300 аспірантів і докторантів. Діють 5 спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій – з фізикоматематичних, хімічних, економічних, історичних та юридичних наук. Університет видає 12 фахових періодичних видань, щорічно виходять друком більше 40 навчальних посібників, проводиться близько 30 наукових конференцій. Університет співпрацює з 86 партнерами з 17 країн світу. Щороку в закордонні відрядження направляються понад 400 викладачів, наукових співробітників, аспірантів та докторантів з метою проведення спільних досліджень, стажування та участі у міжнародних науково-практичних конференціях. Ужгородський національний університет першочергово працює у таких стратегічних напрямках: модернізація вишу та оптимізація управління, поліпшення конкурентоспроможності освіти, а також підвищення рейтингу університету у міжнародних освітніх і наукових колах. Головна стратегічна мета УжНУ – здобуття статусу дослідницького університету.


2014

55

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Україна, 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19 Тел.: (032) 242–23–40, 235–76–00 Е-mail: uad@uad.lviv.ua www.uad.lviv.ua Українська академія друкарства – єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад, який готує фахівців для видавничої справи та друкарства. За свою 80-річну історію вона випустила десятки тисяч висококваліфікованих спеціалістів, які сьогодні формують інформаційний простір держави, працюючи у видавництвах, друкарнях, засобах масової інформації, поліграфічних та машинобудівних підприємствах, книгарнях, рекламних організаціях, науково-дослідних установах тощо. Академія готує фахівців за 6 галузями та 21 спеціальністю на освітньо-кваліфікаційному рівні молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр. Нині в академії здобуває освіту майже 7000 студентів усіх форм навчання. На 20 кафедрах здійснюють навчальний процес і ведуть плідну наукову роботу 35 професорів, докторів наук, 195 доцентів, кандидатів наук. Вони докладають усіх зусиль, передаючи студентам знання, свій професійний та життєвий досвід, щоб виплекати із них ерудованих професіоналів, свідомих громадян, які працюватимуть для розвитку українського книговидання. До складу академії входять Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій, Львівський поліграфічний коледж, видавництво, сучасна навчально-експериментальна друкарня. Діє навчальнодемонстраційний центр фірми «Гейдельберг», обладнання якого використовується для проведення практичних та лабораторних занять. Бібліотека академії оснащена автоматизованою системою пошуку літератури, електронним каталогом видань та бібліотечним фондом, який комплектується з найсучасніших підручників та посібників (авторами багатьох з них є науково-педагогічні працівники УАД). З кожним роком розширюється та вдосконалюється міжнародна співпраця академії. Як член Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів академія бере участь у створенні єдиного європейського освітнього простору з підготовки фахівців для видавництв і поліграфії, тісно співпрацює з провідними навчальними закладами та поліграфічними підприємствами Європи, Америки та Азії. Завдяки цьому стало можливим вперше в історії України проведення на базі академії 36 науково-практичної конференції Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів світу, у якій взяли участь представники 25 навчальних закладів видавничо-поліграфічного профілю з 9 країн світу (Великобританії, Бельгії, Німеччини, Пакистану, Польщі, Росії, Нідерландів, Узбекистану, України). Сьогодні УАД підтримує тісні зв'язки з такими навчальними закладами, як Оксфорд-Брукс університет (Велика Британія), Лейпцизький і Берзький університети (Німеччина), технічні університети Дортмунда та Штутгарта (Німеччина), Мічиганський університет (США), коледж «Річард Айві» в Торонто (Канада), Варшавська політехніка (Польща), Московський державний університет друку (Росія) та ін., укладено угоди про співпрацю з фірмами «Гейдельберг», «Ман-Роланд», «Колбус», «Донеллі» та ін. Завдяки цьому студенти академії мають можливість слухати лекції провідних учених цих навчальних закладів та компаній як за кордоном, так і в академії, побувати з ознайомлювальними екскурсіями на іноземних видавництвах та фірмах, які виготовляють поліграфічну техніку, відвідувати Лейпцизький та Франкфуртський книжкові ярмарки. Професори та доценти академії читають курси лекцій у передових європейських навчальних закладах. Важливу роль у підвищенні професійного рівня викладачів академії, вдосконаленні навчального процесу, проведенні наукових досліджень з використанням сучасних методик відіграє стажування працівників академії в зарубіжних навчальних закладах. За сприяння програми «DAAD» та фірми PrintPromotion працівники академії проходили навчальне та наукове стажування в Німеччині, а саме: в Берзькому університеті, Хемніцькому технічному університеті та у Дармштадтському університеті. Завдяки стипендіям Фулбрайта та проекту «Гармонія», що фінансуються держдепартаментами освіти та культури США, стало можливим стажування викладачів академії в Гарвардському та Мічиганському університетах (США). Запрошуємо до активної співпраці з нашим вищим навчальним закладом!


13-15 ЛИСТОПАДА

56

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (УІПА) Україна, 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16 Тел. (057) 731–28–62 Факс (057) 731–32–36 Е-mail: rеktоr@uіра.edu.uа Тел. підготовчих курсів: (057) 733–79–04 Тел. приймальної комісії: (057) 733–78–43, (057) 731–25–63 Е-mail: abit@uipa.edu.ua uіра.edu.ua Рік заснування: 1958. Належність до відомства: Міністерство освіти і науки України. Форма власності: державна. Видається диплом державного зразка. Українська інженерно-педагогічна академія – провідний спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки інженерно-педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти, а також викладачів коледжів, технікумів та висококваліфікованих фахівців з інженерних спеціальностей. Галузі підготовки: машинобудування; зварювання; енергетика; легка промисловість; електроніка; економіка; електромеханіка; поліграфія; метрологія, стандартизація та сертифікація; охорона праці; комп’ютерні технології; дизайн; менеджмент; практична психологія. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР. Форма навчання – денна і заочна. Понад 10 000 студентів навчаються на 6 факультетах – енергетичному; інтегрованих технологій в виробництві та освіті; технологічному; міжнародних освітніх програм; комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні; економічних, управлінських та освітніх технологій. До складу академії входять: • Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Артемівськ, Слов’янськ); • Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій. В академії працюють 4 спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій. Працює аспірантура за 37 спеціальностями та докторантура за 2 спеціальностями. УІПА – єдиний в Україні ВНЗ, який готує європейських інженерів-педагогів та проводить міжнародну сертифікацію викладачів. Академія співпрацює за угодами та підтримує міжнародні зв’язки з питань підготовки інженернопедагогічних кадрів з партнерами з країн Китаю, Німеччини, Чехії, Швейцарії, Болгарії, Словаччини, Литви та ін. країн. На базі академії діють: Національний моніторинговий комітет України (НМКУ) під егідою Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), Система післядипломної освіти підвищення кваліфікації, Центр підготовки іноземних громадян. Постійно діють підготовчі курси, які дають можливість поглибленого вивчення математики, української мови та літератури, фізики, хімії та малюнку (для спеціальності «Дизайн») і сприяють успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Академія має можливість проводити військову підготовку офіцерів запасу.


2014

57

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» Україна, 36011, м. Полтава, вул.Шевченка, 23 Тел.⁄факс: (0532) 60–20–51, (05322) 7–17–69 Е-mail: mail@umsa.edu.ua www.umsa.edu.ua Тел. приймальної комісії: (05322) 50–25–66, 2–08–22 Е-mail: рricom@umsa.pl.ua; pricom@umsa.edu.ua Тел. підготовчого відділення (курси) для підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7–41–74. Тел. підготовчого відділення з правом підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7–91–62. Рік заснування – 1921. Рівень акредитації – IV. Ліцензія серія АЕ № 458455 видана 24.06.2014 р. Факультети: медичний № 1, медичний № 2, стоматологічний, факультет підготовки іноземних студентів, післядипломної освіти; медичний коледж: медичне та фармацевтичне відділення. Академія проводить підготовку фахівців за спеціальностями: • стоматологія (7.12010005, термін навчання – 5 років); • лікувальна справа (7.12010001, термін навчання – 6 років); • педіатрія (7.12010002, термін навчання – 6 років); • сестринська справа (5.12010102, термін навчання – 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); • стоматологія ортопедична (5.12010106, термін навчання – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти); • фармація (5.12020101, термін навчання: очна форма – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; заочна – 3 роки на базі повної загальної середньої освіти). Академія здійснює: • підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України; • підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів; • підготовка іноземних громадян за базовими спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія»; «Сестринська справа», «Стоматологія ортопедична»; • підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація); • підготовку фахівців в клінічній ординатурі; • підвищення кваліфікації за базовими напрямами. Науково-педагогічний процес на 53 кафедрах здійснюють 544 викладачі, із них: 89 докторів і 356 кандидатів наук, 79 науковців мають вчене звання професора, 186 – вчене звання доцента; 2 співробітники академії – лауреати Державних премій України, 12 осіб із числа професорськовикладацького складу мають звання «Заслужений», 18 – академіки галузевих академій. Нині в академії навчається понад 4000 студентів. Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. До послуг студентів 4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, їдальня та 4 кафе.


13-15 ЛИСТОПАДА

58

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2 Тел./факс (04744) 3–45–82 E-mail: udpu@udpu.org.ua www.udpu.org.ua Рік заснування – 1930. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія СЕ № 270714 від 02.07.2013 р. Ректор – Побірченко Наталія Семенівна. У складі університету 4 навчально-наукові інститути, які об’єднують 12 факультетів, 39 кафедр. Основні напрями діяльності: підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів для 10 галузей знань за 24 спеціальностями, з 26 напрямів підготовки. Діє аспірантура і докторантура. Професорсько-викладацький склад – 536 осіб, з них 3 академіки та 2 члени-кореспонденти Академії педагогічних наук України, 1 академік Академії вищої школи; 1 член-кореспондент Національної Академії наук України, 50 докторів наук, професорів; близько 250 кандидатів наук, доцентів. Для успішного навчання та повноцінного відпочинку студентів університет має п’ять навчальнолабораторних корпусів, навчальні майстерні, агро біостанцію, наукову бібліотеку, читальні зали, два гуртожитки, спортивний комплекс, дві їдальні.

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „Університет сучасних знань” Україна, 03150, Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 метро “Олімпійська” (“Республіканський стадіон”) Тел. приймальної комісії: (044) 287–52–90 Тел. підготовчих курсів: (044) 287–37–86, 229–89–71 Тел./факс (044) 287–02–17 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua Ліцензія МОН України АЕ № 458309 від 02.07.2014 р. Недержавний вищий навчальний заклад України, що розташований в центрі Києва, засновано в 2002 р. на базі Товариства «ЗНАННЯ» України – громадської організації з 66-річним досвідом науково-просвітницької та освітньої діяльності. Університет та Коледж мають розгалужену мережу регіональних підрозділів (філій та НКЦ) у різних регіонах України: м. Біла Церква, м. Вінниця, м. Житомир, м. Жмеринка, м. Запоріжжя, м. Кіровоград, м. Ковель, м. Луцьк, м. Красноармійськ, м. Олександрія, м. Первомайськ. Іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Напрями підготовки: Правознавство; Психологія; Облік і аудит; Фінанси і кредит; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Філологія (англійська мова та література). Підготовка молодших спеціалістів у Коледжі та бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів в Університеті здійснюється за перспективними на ринку праці спеціальностями. При цьому вартість навчання є однією з найбільш прийнятних в Україні. Випускники одержують ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА.


2014

59

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ” Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 метро “Олімпійська” (“Республіканський стадіон”) Тел. коледжу: (044) 287–37–86, 229–89–71

ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9–11 класів за спеціальностями: • Правознавство – 3 р. 10 міс., (2р. 10 міс.) • Фінанси і кредит – 3 р., (2 роки) • Видавнича справа та редагування – 4 р., (3 роки) Атестат про повну загальну середню освіту. Випускники Коледжу зараховуються за співбесідою до Університету сучасних знань на ІІІ курс Приходьте навчатись до Університету сучасних знань та Київського коледжу вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» – і Ви гарантовано отримаєте якісну вищу освіту.

«ФІРМА ЮНІСТЬ» ТОВ Україна, 03148, Київ, вул. Гната Юри, 9 Тел.: (044) 403–07–57, 407–10–39, 537–29–86, 537–29–81 Тел./факс: (044) 403–07–57,407–10–05, 407–62–83, 537–29–86, 537–29–81 E-mail: unist-reklama@mail.ru www.novarobota.ua, www.gotostudy.com.ua, t-lider.com.ua ТОВ «Фірма Юність” розпочала свою діяльність у 1998 році, працює в галузі працевлаштування та навчання, є видавцем газети „Нова робота” та журналу «Куди піти навчатись». «Нова робота» – газета гарячих вакансій. Реалізується по м. Києву, області та частково регіонах України. Виходить двічі на тиждень: понеділок, четвер. Містить максимально оперативну та докладну інформацію про працевлаштування. Постійні рубрики: вакансії підприємств м. Києва та області, робота за кордоном, вакансії кадрових агенцій. А також поради та консультації на тему працевлаштування, юридичні поради та багато ін. Передплатний індекс – 35335. «Куди піти навчатись» – перший всеукраїнський спеціалізований журнал в галузі навчання. Реалізується по всій території України. Виходить 6 разів на рік. Містить докладну інформацію про навчання в Україні та за кордоном. Абітурієнти та спеціалісти, що прагнуть здобути освіту, змінити або підвищити свою кваліфікацію, знайдуть у виданні конкретні поради та рекомендації для досягнення поставленої ними мети, а також багато корисної та цікавої інформації. Передплатний індекс – 21927. Головний редактор видань – Олександр Борисович Спасіченко – також є директором тренінгового центру „Технології лідерства”. Його авторські розробки: „Технології НЛП в продажах”, „Успішний менеджер з продажу в умовах кризи”, „Особистий розвиток і техніки продажів на основі НЛП”, „Ефективні стратегії досягнення успіху”, „Підвищення мотивації та ефективності роботи персоналу”. З 2009 р. ТОВ „Фірма Юність” здійснює безкоштовне навчання тих, хто прагне стати менеджером з продажу рекламних площ і працювати у фірмі.


13-15 ЛИСТОПАДА

60

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4 Тел./факс (057) 700–41–32 Тел. (057) 707–73–80 E-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua www.knmu.kharkov.ua Володимир Миколайович Лісовий -ректор, професор, доктор медичних наук. IV рівень акредитації. Ліцензія АЕ № 270274 від 07.05.2013 року. Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1805 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів. З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 6581 студентів, з них вітчизняних – 3590 та більш ніж 2991 – іноземні громадяни з 78 країн світу. Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 70 кафедрах університету. Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Спеціаліст»: • лікувальна справа, в т. ч. для іноземних громадян (термін навчання 6 років); стоматологія, в т. ч. для іноземних громадян (термін навчання 5 років); педіатрія (термін навчання 6 років); медико-профілактична справа (термін навчання 6 років); • лікувальна справа; стоматологія для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «лікувальна справа» та «стоматологія». «Магістр» – сестринська справа; лабораторна діагностика; адміністративний менеджмент; педагогіка вищої школи. «Бакалавр»-лаб. діагностика; сестринська справа; соціальна робота. «Молодший спеціаліст» – лікувальна справа; сестринська справа; акушерська справа. Післядипломна освіта проводиться за напрямками: • первинна спеціалізація в інтернатурі – термін навчання 1–3 роки; • клінічна ординатура – термін навчання 2–4 роки; • аспірантура – термін навчання 3 роки; • підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів практичної охорони здоров’я. Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян: • Підготовчі відділення – термін навчання 1 рік; Студенти, інтерни та слухачі курсів забезпечуються гуртожитком.


2014

61

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4 Тел. приймальної комісії: (057) 707–52–70 Тел. для довідок: (057) 707–55–00, Факс + (057) 705–02–41 E-mail: info@karazin.ua www.univer.kharkov.ua Харківський національний університет – один із найстаріших університетів Східної Європи. Заснований у листопаді 1804 року, сьогодні це провідний науковий та навчальний заклад України з понад 200-річною історією свого існування. Харківський університет – єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати Нобелівської премії – біолог Ілля Мечников, економіст Семен Кузнець, фізик Лев Ландау. За дослідженням QS World University Rankings Каразінський університет увійшов до 500 найкращих університетів світу. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – єдиний із українських вищих навчальних закладів увійшов до групи 500+ Академічного рейтингу університетів світу, відомого як «Шанхайський рейтинг». Сьогодні університет має 20 факультетів: біологічний, фізико-технічний, радіофізичний, фізичний, комп’ютерних наук, філософський, механіко-математичний, міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, геолого-географічний, екологічний, економічний, іноземних мов, історичний, філологічний, медичний, хімічний, соціологічний, психології, юридичний, фізико-енергетичний. Останній був створений разом із Інститутом проблем машинобудування НАН України. Сьогодні в університеті навчаються понад 15 000 студентів, аспірантів, докторантів. Класичну освіту в університеті здобувають понад 3 600 іноземних студентів із 60 країн світу: за цим показником університет є лідером в Україні. Підготовка фахівців у Харківському національному університеті здійснюється за 115 спеціальностями та спеціалізаціями, охоплює весь спектр сучасної класичної університетської освіти. Щорічно студентами університету стають абітурієнти, серед яких близько 30% – медалісти та 10% – призери третього і четвертого етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад. Університет є одним із найбільших наукових центрів України. У ньому представлені практично всі напрями сучасної фундаментальної науки. До складу університету входять НДІ хімії, НДІ біології, НДІ астрономії, Фізико-інженерний інститут, Інститут високих технологій. В університеті працює 25 академіків і членів-кореспондентів НАН та галузевих академій України і 50 лауреатів Державної премії. Активно діє понад 20 всесвітньо відомих наукових шкіл, працює 11 спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій та 5 із захисту кандидатських дисертацій. Щорічно вченими університету публікується близько 60–65 монографій, збірників наукових праць, понад 2 тисяч статей та тез доповідей, проводиться 20–25 міжнародних конференцій. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна здійснює широку програму міжнародного співробітництва, є активним членом міжнародної спільноти провідних європейських та світових університетів. Він здійснює угоди про співробітництво з більше ніж 160 організаціямипартнерами у різних країнах світу. Університет активно приймає участь у міжнародних програмах, таких як Еразмус + та Горизонт 2020. Університет є головною науковою організацією кількох міжнародних космічних програм. Науковці університету співпрацюють за міжнародними програмами з ученими США, Канади, Росії, Німеччини, Туреччини, Китаю, Японії, Швейцарії, Болгарії, Англії та інших країн світу. Ректор – доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Віль Савбанович Бакіров. Перший проректор – кандидат економічних наук, професор Володимир Вікторович Александров.


13-15 ЛИСТОПАДА

62

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Україна, 61166, м. Харків, просп. Леніна, 14 Проїзд: станиця метро «Наукова» Тел. приймальної комісії: (057) 702–17–20 Тел. підготовчих курсів: (057) 702–14–55 www.nure.ua ХНУРЕ – потужний науково-освітній центр України, спеціалізований IT-ВНЗ, в якому зосереджена підготовка по 23 напрямках, пов'язаних з інформаційними технологіями, інформаційною безпекою, біомедичними, видавничо-поліграфічними, телекомунікаційними, інформаційно-вимірювальними, радіотехнічними системами та економічною кібернетикою – весь спектр найсучасніших, добре оплачуваних спеціальностей для сучасного ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ імені ІВАНА КОЖЕДУБА Україна, 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79 Тел. (057) 702–12–09 Факс (057) 700–21–65 Е-mail: info@hups.mil.gov.ua www.hups.mil.gov.ua Сьогодні університет є провідним навчальним закладом ІV рівня акредитації, який проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, готує висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України та студентів. Здійснює підготовку: військових льотчиків, штурманів, фахівців інженерно-авіаційного забезпечення, протиповітряної оборони радіотехнічних військ, автоматизованих систем управління, зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів авіації, метрологів, енергетиків та інших. На базі університету здійснюється підготовка іноземних студентів за акредитованими напрямами.


2014

63

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ Україна, 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20 Тел. академії: (0552) 22–52–53 Тел. коледжу: (0552) 26–50–92, 22–32–82 Тел. ліцею: (0552) 22–52–49, 26–37–88 E-mail: academy@ kma.ks.ua www.kmi.kherson.ua

Рік заснування: 1834 рік. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: серія АЕ № 285816, від 23.01.2014. Ректор: Ходаковський Володимир Федорович. Кількість студентів: 5685. Професорсько-викладацький склад: 380. ХДМА співпрацює з відомою в світі німецькою компанією «Марлоу Навігейшн». З нею укладено довгостроковий, який не має аналогів у світі, договір. Нині «Марлоу Навігейшн» є не тільки компанієюроботодавцем для багатьох випускників ХДМА, а й вагомим інвестором у розвиток його навчальнолабораторної та матеріальної бази. Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр – за напрямами: Морський та річковий транспорт – за професійним спрямуванням: Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок; Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. Спеціаліст, магістр – за спеціальностями: Судноводіння; Експлуатація суднових енергетичних установок; Електричні системи та комплекси транспортних засобів. Молодший спеціаліст: Судноводіння на морських шляхах; Експлуатація суднових енергетичних установок; Експлуатація електрообладнання та автоматики суден; Монтаж і проектування суднових машин і механізмів; Монтаж електроустаткування суднового електрообладнання; Суднокорпусобудування; Зварювальне виробництво; Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів. За робітничими спеціальностями: Моторист (машиніст), матрос; Матрос, електрогазозварник; Кухар, пекар; Кухар-матрос; Офіціант, бармен, буфетник; Офіціант, адміністратор; Художник розмалювання по дереву. Соціальна структура для студентів: студентський та спортивний клуби, гуртожиток, екіпаж.


13-15 ЛИСТОПАДА

64

2014

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Україна, 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81 E-mail: cic@cdu.edu.ua, univerck@i.ua cdu.edu.ua В.о. ректора ЧЕРЕВКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Тел./ факс (0472) 37–21–42 E-mail: rector@cdu.edu.ua

Університет сьогодні – це багатогалузевий навчально-науковий комплекс, в якому близько 7 тисяч студентів здобувають вищу освіту із 47 спеціальностей за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра. Академічна структура Черкаського національного університету включає 8 навчально-наукових інститутів і 2 факультети, центр доуніверситетської підготовки й післядипломної освіти, 3 науково-дослідних інститути, 4 наукових центри та 5 науково-дослідних лабораторій. Навчально-науковий процес Черкаський національний університет забезпечує високопрофесійний колектив викладачів, з яких 341 мають наукові ступені й вчені звання. Серед них – близько 60 докторів наук, професорів, понад 300 кандидатів наук, доцентів. Майже 50% нинішнього професорськовикладацького складу є випускниками університету. У Черкаському національному університеті діє аспірантура (31 спеціальність) і докторантура (9 спеціальностей). Випускники успішно захищають кандидатські та докторські дисертації. Черкаський національний університет проводить освітню діяльність у 4 навчальних корпусах і допоміжних навчальних приміщеннях. Студентське містечко має 5 гуртожитків на 1720 місць. Черкаський національний університет має бібліотеку, фонд якої становить 657500 примірників. Існують також читальні зали для студентів і викладачів. Бібліотека має електронний читальний зал. До послуг студентів Черкаського національного університету 4 кафе, 2 їдальні на 492 місць, центр медичного обслуговування з наданням терапевтичних та стоматологічних послуг, видавничий відділ, 11 спортивних та тренажерних залів, 7 спортмайданчиків, стадіон, агробіостанція, студентський і спортивний клуби, навчально-наукова база "Сокирно", санаторій-профілакторій "Едем" на 50 місць. Результати досліджень наукових шкіл, які склалися в університеті, відомі не тільки в Україні, але й у наукових колах США, Англії, Франції, Німеччини, Італії, Росії, багатьох країн Східної Європи. За результатами наукових досліджень щороку публікується понад 800 наукових праць.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЧНТУ) Україна, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, Тел. (04622) 3–42–44 Е-mail: cstu@stu.cn.ua www.stu.cn.ua Чернігівський національний технологічний університет – єдиний в області багатопрофільний навчально-науковий центр з системою безперервної освіти, що включає: школи, 2 коледжі, 4 навчально-наукові інститути, аспірантуру та докторантуру. Система управління якістю освітньої діяльності університету за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» сертифікована за стандартом ISO 9001.


2014

65

ВИДАННЯ «AVISO.РОБОТА» ВАКАНСІЇ ВЕЛИКОГО МІСТА! Тел. редакції: (044) 200–8–555 Е-mail: job@aviso.ua www.aviso.ua

Видання «Aviso.Робота» надає комплексні послуги в сфері рекрутмента компанії. Це дає можливість не тільки розмістити інформацію про вакансії своєї компанії, але і вибрати потенціальних кандидатів серед більше 2000 оголошень претендентів. День виходу: понеділок Формат: А3 Обсяг: 16 стр. Придбати «Aviso.Робота» можна в кіосках та на розкладках продажу преси, безкоштовно видання розповсюджується в центрах зайнятості м. Києва. Кожен номер «Aviso.Робота» читають більше 30 тисяч претендентів. Розміщуйте резюме та шукайте вакансії на www.aviso.ua – всеукраїнському порталі товарів та послуг.

PARTA.UA – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ Україна, 01013, Київ, вул. Промислова, 1 Тел. (044) 247–19–09 Моб. тел. (067) 447–00–40 E-mail: info@parta.com.ua www.parta.com.ua

Parta.ua – всеукраїнський освітній портал, на якому завжди можна знайти всю інформацію про освіту в Україні. Найбільш повний каталог ВНЗ України, курси професій, мовні центри, тисячі анкет репетиторів за більш ніж 30-ма напрямами навчання – це далеко не весь список розділів, які працюють на порталі. На поточний момент портал є топ-1 серед освітніх ресурсів України. Для кожної вікової категорії, від школярів до працюючих фахівців, на сайті працюють свої тематичні сервіси. Ласкаво просимо на Parta.ua!


Каталог выставки ОСВІТА та КАР'ЄРА - 11 2014  
Каталог выставки ОСВІТА та КАР'ЄРА - 11 2014  
Advertisement