Page 1

ВИСТАВКА ОСВІТА та КАР’ЄРА ОФІЦІЙНИЙ  КАТАЛОГ

16-18 ЛИСТОПАДА

Ексклюзивний інтернет-партнер


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ (НАСОА) Державний вищий навчальний заклад економічного спрямування ІV рівня акредитації. Академія має ліцензію на підготовку іноземних студентів.

Якщо Ви бажаєте мати потрібну завжди професію, високооплачувану роботу, приєднуйтесь до лав студентів нашого вищого навчального закладу. ВИПУСКНИКИ АКАДЕМІЇ ОТРИМУЮТЬ ДИПЛОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ: • Прикладна статистика та аналітика • Моделювання бізнес - процесів • Облік, аудит і оподаткування

• Фінанси, банківська справа і страхування • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна, дистанційна. Ліцензія МОНУ – АЕ № 527454 від 05.11.2014. Академія має ліцензію на підготовку іноземних студентів.

Національна академія статистики, обліку та аудиту здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр. Національний центр обліку та аудиту, в якому проходять підготовку фахівці для отримання сертифікатів аудитора, а також перепідготовку і підвищення кваліфікації аудитори з усієї України.

Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) Dąbrowa Górnicza

Ректор Академії – членкореспондент НАН України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений економіст України Олександр Григорович Осауленко.

В Академії налагоджені міжнародні зв’язки з провідними профільними вищими навчальними закладами Франції і Польщі та запроваджено обмін студентами з ними. Національна академія статистики, обліку та аудиту (НАСОА , Україна) та Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій (WSB, Польща) пропонують навчання по програмі «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ» за спільними освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів на території України.

Національна академія статистики, обліку та аудиту


ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ ЯКЩО ВИ: • Бажаєте отримати якісну європейську освіту; • Маєте атестат про загальну середню освіту, отриману в Україні; • Бажаєте одночасно отримати диплом державного вищого навчального закладу України та диплом провідного польського вищого навчального закладу АЛЕ: • Не маєте сертифікатів ЗНО; • У Вас обмежені фінансові можливості для постійного перебування в європейській країні під час навчання; • Ви маєте недостатній рівень володіння польською або англійською мовами. Переваги навчання за спільними освітніми програмами НАСОА (Україна) та WSB (Польща): • Прийом на навчання здійснюється за співбесідою в НАСОА; • Навчання польській мові; • Візова підтримка на період навчання та проходження практики; • Можливість працевлаштування в Польщі на період канікул; • Проходження практики у провідних польських підприємствах і компаніях; • Проживання студентів під час навчання забезпечується у гуртожитках вищих навчальних закладів; • Участь у програмах академічного обміну.

НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: • Менеджмент • Економічні науки • Комп’ютерні науки • • Фінанси, банківська справа та страхування •

Термін подання заяв на навчання за спільними програмами травень – серпень 2018р. Пройом документів здійснюється приймальною комісією НАСОА за адресою: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1 Телефони: (044) 484-47-78 (приймальна комісія); (044) 484-47-73 (відділ профорієнтаційної роботи) E-mail: pr_com@nasoa.edu.ua сайт: nasoa.edu.ua

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАС!


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння (м. Кошице). Зліва направо: ректор УжНУ Володимир Смоланка і ректор Кошицького технічного університету Станіслав Кмет

ДВНЗ «УжНУ» у світових та вітчизняних рейтингах Рейтинги

2012

2013

2014

2015

2016

Консолідований

45

41-41

43-44

30-31

17-18

Топ 200

45

43

41

39

35

Scopus

13

12

11

13

13

Webometrics

108

125

95

26

27

ARES В УжНУ працюють за основним місцем роботи 1275 науково-педагогічних працівників, серед яких 146 докторів наук, професорів та 698 кандидатів наук, доцентів. Співробітниками УжНУ є 2 члени-кореспонденти НАН України, 2 академіки державних галузевих академій наук України, 8 академіків Академії наук вищої школи України, 13 заслужених діячів науки і техніки України, 4 заслужені працівники народної освіти України, 7 заслужених працівників освіти України, 7 заслужених юристів України, 14 заслужених лікарів України, 5 заслужених винахідників України та 5 майстрів спорту. Співробітники університету щорічно захищають близько 10 докторських і 40 кандидатських дисертацій. Діють 6 спеціалізованих

13

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» створено 18 жовтня 1945 року. У структурі УжНУ 20 факультетів, 111 кафедр, природничогуманітарний коледж, 21 науково-дослідний та 5 навчально-наукових інститутів. В університеті навчається близько 14 тисяч студентів.

вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій – з фізико-математичних, медичних, хімічних, економічних, історичних та юридичних наук. Наука та інновації. У 2017 році фінансування наукових проектів збільшилось на 1 млн. 362 тис. грн. (на 29%) і склало 6 млн. 096 тис. 700 грн. Виконується 5 проектів за рахунок коштів МОН та Державного фонду фундаментальних досліджень на загальну суму 693,5 тис. грн., що у 2 рази більше у порівнянні з 2016 роком. Здобуто грант програми «Горизонт-2020», який передбачає фінансування в обсязі понад 3 мільйони євро. Партнерами фізиків УжНУ у реалізації завдань цього проекту стали такі країни як Італія, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія. Нагальна увага приділяється розв’язанню трьох завдань – зростанню чисельності іноземних студентів, розвитку програми «подвійних дипломів», збільшенню обсягів грантів, залучених у модернізацію університету. Пріоритети університету - реалізація Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр. Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна,3 Тел.: + 38 (03122) 3-33-4, факс: + 38 (03122) 3-42-02 E-mail: official@uzhnu.edu.ua, inst-euroint@uzhnu.edu.ua www.uzhnu.edu.ua


Учасникам, гостям і організаторам Тридцять першої міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2017»

Шановні друзі! Від Національної академії педагогічних наук України і від мене особисто прийміть щирі вітання із відкриттям Тридцять другої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2017»! Нещодавно був прийнятий новий Закон України «Про освіту», який метою освіти визначив усебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Закон окреслив нову освітню парадигму, що увиразнює демократичні перетворення в освіті й країні в цілому, входження української освіти до світового освітнього простору. У цьому контексті широке впровадження у навчально-виховний процес педагогічних інновацій, інформаційних технологій і засобів навчання, створення навчального простору за новими стандартами, нові видання – усе, що переконливо представлено на виставці, сприятиме втіленню наших спільних прагнень мати якісну освіту, розвивати економічний сектор країни й жити заможно у власній державі. Нині країна об’єднує зусилля, відстоюючи демократичний вибір українського народу задля здійснення його віковічної мрії – бути господарями на своїй землі і зайняти гідне місце у світі. Упевнений, високий патріотизм, професіоналізм, натхненна праця й віра в майбутнє України є запорукою вільного і конкурентоспроможного суспільства, демократичної і заможної держави. Зичу всім нам міцного здоров’я, миру та злагоди, творчого натхнення і великих успіхів, нових звершень на благо України!

Президент Товариства «Знання» України, Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України

В. Г. Кремень


2017 ОРГАНІЗАТОР: Товариство «Знання» України ЗА ПІДТРИМКИ: Міністерства освіти і науки України Національної академії педагогічних наук України


2017

1

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2017» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ................................................................................. 5 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» .............. 6 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ................................................. 7 ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» ............... 9 ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .................................................. 11 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. ПИРОГОВА ........ 10 ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ»........................................................................................... 10 ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ...................................................... 10 ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ .................................14-15 ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ................................................................... 13 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................................................................................... 12 КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНИЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» .......................................................................................... 16 КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................................................................. 17 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ........................ 18 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІЧЕНКА ............................................................ 20 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ................................................................ 19 КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ................................................................................... 46 МАЛИНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ................................................................................. 47 МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ .............................................. 21 МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ" ............................................................................................... 22 НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ......................................................................... 23 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ..................................................................... 24 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ........................................................................... 25 НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ........................... 26


16-18 ЛИСТОПАДА

2

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» .............................. 27 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА........................................................................................................ 28 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» ................................... 29 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ .................................................. 30 НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................................................... 31 ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ..................................................... 32 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ........................................................................................................ 32 ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА............................................................................................................... 48 ТОВ «РОБОТА ПЛЮС» ..................................................................................................................... 33 ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................................. 34 ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ .................................................. 35 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» .............................................................. 36 УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ............................................................ 37 ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ................................................... 38 УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ..................................................... 39 УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ...... 40 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ................................................... 40 УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ............................................................................................... 42 ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

.................................... 42

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ ................ 43 ХАРЬКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................................ 44 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ................................ 45 ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ .................................................................... 45


ВИСТАВКИ ОСВІТА ТА КАР’ЄРА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ вул. ХРЕЩАТИК,2

ВХІД ВІЛЬНИЙ

11.00 –18.00

19-21 КВІТНЯ


2017

5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, 01135, Київ, проспект Перемоги, 10 Тел. (044) 486–24–42 Факс (044) 236–10–49 E-mail: ministry@mon.gov.ua www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України (МОН) — центральний орган виконавчої влади, забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з надання таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Міністерство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. МОН відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує інтеграцію вітчизняних освіти і науки, інших сфер, що належать до його компетенції, з неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів; визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом життя, інших сфер, що належать до його компетенції; розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України; провадить аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, формує стратегічні напрями розвитку вищої освіти з урахуванням науковотехнічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти; розробляє та затверджує в установленому порядку Базовий компонент дошкільної освіти, розробляє державні стандарти освіти, а також стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; організовує діяльність державної психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу в системі освіти; розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів; здійснює в установленому порядку ліцензування закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності; формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, зокрема керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує їх атестацію щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань і підвищення їх кваліфікації; за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти схвалює порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України; за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджує положення про акредитацію освітніх програм; формує перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для навчальних закладів, у тому числі схвалює їх видання для загальноосвітніх навчальних закладів; подає в установленому порядку на


16-18 ЛИСТОПАДА

6

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, а також пропозиції щодо віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання; забезпечує ведення та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, інших державних електронних баз та реєстрів, інших інформаційних систем у сфері, що належить до його компетенції; здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції. МОН з метою організації своєї діяльності: забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; здійснює добір кадрів в апарат МОН, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління. МОН для виконання покладених на нього завдань має право в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видавати накази, організовувати, та контролювати їх виконання. Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади.

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 Тел./факс: (044) 248–25–13 www.imzo.gov.ua

Інститут модернізації змісту освіти — це провідна державна науково-методична установа Міністерства освіти і науки України. Метою діяльності Інституту є реалізація державної політики у галузі освіти щодо задоволення її потреб у науково-методичному забезпеченні, модернізації змісту і методів навчання та виховання молоді на всіх рівнях і в усіх ланках національної системи безперервної освіти. Завдання ІМЗО: оновлення змісту освіти і виховання у сучасному освітньому середовищі; запровадження інноваційних педагогічних технологій; всебічний розвиток творчих здібностей молоді; ергономічне проектування навчально-освітнього середовища. Наукова діяльність: • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері освіти, педагогіки, психології; • аналіз світових освітніх систем і тенденцій розвитку кращих систем освіти; • оптимізація навчально-виховного процесу шляхом запровадження й поширення інноваційних інформаційних технологій; • поширення результатів наукових досліджень шляхом публікацій, оприлюднення під час наукових та методичних заходів; • видання науково-методичних журналів «Проблеми освіти», «Нові технології навчання». Методична діяльність: • участь у розробленні змісту освіти; • організація експертизи навчально-методичного забезпечення змісту освіти;


2017

7

• розроблення професійних освітніх стандартів; • розробка програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників; • стандартизація засобів навчання та обладнання навчально-виховного процесу. Інноваційна діяльність: • запровадження, організація та супровід інноваційних освітніх проектів; • координування дослідно-експериментальної роботи в усіх ланках освіти; • сприяння розвитку інноваційних форм і методів навчання; • забезпечення закладів освіти навчальною і навчально-методичною літературою, формування переліків такої літератури; • проведення виставок, презентацій навчально-методичних і наукових видань. Інститут приділяє значну увагу роботі з обдарованою талановитою молоддю, проведення масових, творчих заходів (олімпіад, наукових конкурсів, турнірів тощо), створенню навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивченню та поширенню вітчизняних і зарубіжних педагогічних інновацій, новітніх освітніх технологій, впровадженню в навчально-виховний процес прогресивних педагогічних проектів, технологій, проведенню науковопрактичних конференцій і семінарів з проблем освіти.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Січових стрільців, 52-А Е-mail: info@naps.gov.ua www.naps.gov.ua

Національна академія педагогічних наук України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992 р. № 124 як Академія педагогічних наук України (АПН України). Ураховуючи провідну роль Академії у забезпеченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки та психології, значний внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259 АПН України надано статус національної. Президентом Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських наук, професор; академік Володимир Іларіонович Луговий — перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря, доктор педагогічних наук, професор; член-кореспондент Олег Михайлович Топузов — віце-президент, доктор педагогічних наук, професор. Члени НАПН України об’єднані в п’ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академіксекретар — Світлана Олександрівна Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар — Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор); загальної середньої освіти (академік-секретар — Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар — Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор); вищої освіти (академік-секретар — Петро Юрійович Саух, доктор філософських наук, професор). У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України.


16-18 ЛИСТОПАДА

8

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

Наукові дослідження здійснюють 872 особи, які працюють у штаті підвідомчих установ Академії. У складі НАПН України 70 дійсних членів, 89 членів-кореспондентів, 36 іноземних членів і 14 почесних академіків. В інститутах і наукових центрах НАПН України працюють на штатних посадах 147 докторів наук і 389 кандидатів наук. Наукові співробітники підвідомчих установ Академії виконують 100 досліджень за 31 науковим напрямом. Діяльність Національної академії педагогічних наук України зосереджена на теоретикометодологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи освіти, психологопедагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції. Розробляється нормативний і навчально-методичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створюються і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційнокомунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання. За результатами наукових досліджень члени Академії та науковці її підвідомчих установ лише у 2016 році підготували більше 3 тис. праць: монографії, концепції, збірники наукових праць, посібники, методичні рекомендації, навчальні, методичні посібники, підручники, навчальні програми тощо. Вченими НАПН України організовано та проведено 163 масові науково-практичні заходи. Основними періодичними виданнями НАПН України є «Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України» та «Педагогічна газета». Загалом НАПН України та її підвідомчі установи є засновниками/ співзасновниками 45 наукових фахових періодичних видань у галузях педагогічних, психологічних, філософських наук і державного управління. Серед наукової періодики НАПН України: «Український педагогічний журнал», «Проблеми сучасного підручника», «Актуальні проблеми психології», «Технології розвитку інтелекту», «Психологічний часопис», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Comparative Professional Pedagogy», «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді», «Мистецтво та освіта», «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», «Проблеми політичної психології», «Вища освіта України», «Філософія освіти», «Професійна освіта: проблеми і перспективи», «Освіта та розвиток обдарованої особистості», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Теорія та методика управління освітою», «Вісник післядипломної освіти» (за серіями) та ін. В Академії створено цілісну систему підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. У 2016 році підготовка здобувачів вищої освіти в НАПН України здійснюється у десяти підвідомчих установах відповідно до нового переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Зокрема, за п’ятьма спеціальностями у галузі знань «01 Освіта/педагогіка», однією спеціальністю у галузі знань «05 Соціальні та поведінкові науки» та однією спеціальністю у галузі знань «28 Публічне управління та адміністрування». Завершують підготовку в аспірантурі за десятьма (з десяти) спеціальностями педагогічних, дев’ятьма (з одинадцяти) — психологічних, трьома (з чотирнадцяти) — філософських, однією (з одинадцяти) –економічних наук: усього за 23 спеціальностями. Докторантура діє у десяти інститутах за десятьма спеціальностями педагогічних, вісьмома — психологічних, двома — філософських наук (усього 20 спеціальностей). У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації беруть участь 16 спеціалізованих учених рад, що діють у десяти підвідомчих установах Академії. При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології. У 2016 році Міжвідомча рада розглянула та затвердила 811 тем докторських і кандидатських дисертаційних досліджень з педагогічних і психологічних наук, із яких 686 було узгоджено та скориговано. Освітня діяльність Академії здійснюється через підготовку фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.


2017

9

НАПН України співпрацює з науковими установами, начальними закладами зарубіжних країн і міжнародними фондами та організаціями (ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, Рада Європи, Європейський фонд підготовки, Американські ради з міжнародної освіти, Британська рада та ін.), що сприяє інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню педагогічної і психологічної наук.

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Україна, 03115, Київ, вул. Львівська, 23 (метро Житомирська) Тел. приймальної комісії: (044) 409–27–62, 424–70–08 E-mail: pkuu@vmurol.com.ua Web-сайт: uu.edu.ua Статус: недержавний. Рівень акредитації: IV (ліцензія: АЕ № 636816 від 19.06.2015 р.). Дата заснування: 07.05.1999 р.

Керівник навчального закладу: Президент Таланчук Петро Михайлович — перший міністр освіти незалежної України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України. Студентів: 16100. Викладачів: 1500,   із них 131 професорів і докторів наук, 563 кандидатів наук. Аспірантура, докторантура, пiдготовче вiддiлення, військова кафедра: наявні. У Києві навчальний процес здійснюється у 8 навчальних підрозділах: Інститут права та суспільних відносин, Інститут економіки та менеджменту, Інститут філології та масових комунікацій, Інженерно-технологічний інститут, Інститут соціальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, Факультет біомедичних технологій, Коледж «Освіта». З метою розширення доступу молоді до вищої освіти Університет «Україна» започаткував програму «Твій шанс», що дає можливість отримати два дипломи — європейського та українського зразків. Навчальний процес базується на методології дистанційного навчання та інтенсивному використанні Інтернет-технологій. Університет «Україна» пропонує одні з найнижчих цін на навчальні послуги в Україні — від 5 200 до 15 000 грн./рік. При цьому діє унікальна система знижок, наприклад, при оплаті наперед, студентам з однієї родини, відмінникам, активістам студентського самоврядування тощо. За свою нетривалу 19-річну історію Університет «Україна» здобув як всеукраїнське, так і світове визнання. На сьогодні підписано 123 угоди про наукове співробітництво між Університетом «Україна» і провідними науковими організаціями світу. Особливо плідна співпраця єднає університет із Інформаційно-аналітичним центром Посольства США в Україні, Програмою ООН «ПРООН-Україна», Корпусом Миру США, громадською організацією «Зірки Миру» з Японії, Асоціацією українсько-китайської співдружності, провідними навчальними закладами США та країн Європи — Німеччини, Данії, Швеції, Польщі, Литви, Угорщини, Румунії, Словенії, Росії, Білорусії. Університет поглиблює дружні стосунки із Представництвом Європейської комісії в Україні. Згідно останнього консолідованого рейтингу ВНЗ України, що виводиться двічі на рік Інформаційним ресурсом «Освіта.ua», Університет «Україна» посідає 5 місце серед приватних навчальних закладів України, а базова структура університету — 20 місце серед 68 вищих навчальних закладів столиці, які потрапили до рейтингового списку.


16-18 ЛИСТОПАДА

10

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. І. ПИРОГОВА Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Тел. (0432) 66–02–23, Факс: (0432) 35–05–63, 66–13–93 E-mail: admission@vnmu.edu.ua www.vnmu.edu.ua

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова акредитований за ІV рівнем. На 6 факультетах навчається майже 9000 студентів. Науково-педагогічний колектив складає понад 80% докторів та кандидатів наук. В університеті діє аспірантура та докторантура, а також 12 наукових шкіл. Впродовж 96-річної історії підготовлено майже 50 тисяч лікарів, з них 14000 іноземних громадян зі 116 країн світу. Університет має розвинену матеріально-технічну базу, у тому числі науково-дослідний центр з клінікою-віварієм, стимуляційні і тренінгові центри практичної підготовки лікарів, навчальні, наукові та профілактично-лікувальні комплекси.

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» Україна, 03150, Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, к. 314 Тел.: (044) 287–41–45, 239–23–28 E-mail: znannya-real@ukr.net www.znannia.info

Директор — Харлан Анатолій Андронович. Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, словники, монографії) з економічної, екологічної, педагогічної, філософської та інших тематик. Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури. Акцент — повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу в стислі строки.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ Україна, 03680, Київ, вул. Антоновича, 180 Тел. для довідок: (044) 528–23–38, 529–42–04 Тел./факс:(044) 529–43–92 E-mail: gntb@gntb.gov.ua www.gntb.gov.ua

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України) Жарінова Алла Георгіївна, в. о. директора Заснована в березні 1935р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, сучасну назву — 1992р. Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-технічної літератури та документів, в т. ч. патентної, нормативно-технічної та промислової документації, авторефератів дисертацій, видань органів науково-технічної інформації; бібліотечнобібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; організаційно-методична робота з мережею науково-технічних бібліотек; рекламно-інформаційна діяльність; інформаційне супроводження патентно-кон’юктурних досліджень; надання фактографічної інформації про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та зарубіжні) та їхню продукцію; депонування результатів інтелектуальної діяльності; копіювання документів; надання послуг з використанням комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, сканування документів, зображень, електронна доставка документів та інше.


ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ IV рівня акредитації Адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А, Трамвай №1, 3, 5, тролейбус №12, 13, 14 зуп. «Ак. Заболотного» тел.: (0432) 53-62-59; 50-55-54 www.vfeu.edu.ua проводить прийом студентів-громадян України та іноземців на навчання за акредитованими спеціальностями: для підготовки бакалаврів, магістрів на базі повної загальної середньої та вищої освіти, диплому молодшого спеціаліста в УНІВЕРСИТЕТІ:  ЕКОНОМІКА - Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу - Економічна кібернетика: комп’ютерні технології в економічних системах - Економіка  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ - Облік і аудит в банках - Облік і оподаткування  ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ  МЕНЕДЖМЕНТ - Менеджмент в охороні здоров’я - Менеджмент митної справи - Менеджмент

для підготовки бакалаврів молодших спеціалістів на основі базової та повної загальної середньої освіти, диплому кваліфікованого робітника в ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОМУ КОЛЕДЖІ:  ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу -Інформаційна діяльність підприємства -Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ - Бухгалтерський облік - Облік і оподаткування  ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ  МЕНЕДЖМЕНТ - Менеджмент в охороні здоров’я - Організація виробництва - Менеджмент  ПРАВО – бакалаврат  ПРАВО – молодші спеціалісти - Правознавство - Митна діяльність - Право


16-18 ЛИСТОПАДА

12

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В  (ст. м. «Святошин») Тел.: (044) 537–35–00, 450–64–90 Факс (044) 452–35–68 Е-mail: admission@e-u.in.ua www.e-u.in.ua

Рік заснування — 1991. Рівень акредитації — IV. Ліцензія ВО № 00228–022801 від 15.05.2017 року. У структурі Європейського університету працюють: факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; інститут шоу-бізнесу; Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; Міжнародний освітньо-підготовчий центр, а також філії по всій Україні.

У Європейському університеті здійснюється навчання за такими спеціальностями: • Факультет інформаційних систем і технологій: Комп’ютерні науки; Інженерія програмного забезпечення; Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Системний аналіз. • Факультет економіки та менеджменту: Фінанси, банківська справа та страхування; Облік і оподаткування; Економіка; Маркетинг; Менеджмент; Екологія; Філософія. • Спеціалізації з менеджменту: «менеджмент організації та адміністрування»; «менеджмент зовнішньо-економічної діяльності»; «менеджмент організації охорони здоров’я»; «менеджмент безпеки»,»менеджмент інноваційної діяльності», «управління інноваційною діяльністю». • Факультет безпеки підприємств: Кібербезпека; Менеджмент (спеціалізація: безпека підприємств). • Юридичний факультет: Право. • Інститут шоу-бізнесу: Хореографія; Музичне мистецтво. Випускники університету отримують диплом Європейського університету державного зразка. В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школадитячий садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж; університет: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура; докторантура; спеціалізована Рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій. За 26 років існування Європейський університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України, свідченням цього є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, так у 2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю «Визнання досконалості в Європі» та нагороду лауреата 10-го Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. — переможець конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 2007 р. став лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів, 2011 рік — нагороджений срібною медаллю у номінації «Інновації у використанні інформаційнокомунікаційних технологій в освітньому процесі». Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!


16-18 ЛИСТОПАДА

16

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНИЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 ст. метро «Олімпійська» («Республіканський стадіон») Тел. приймальної комісії: (044) 287–37–86 Тел. підготовчих курсів: (044) 287–37–86 Е-mail: znannya_koledg@ukr.net www.umk.edu.ua ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9–11 класів за спеціальностями: • Право — 4 р., (3 роки) • Фінанси, банківська справа та страхування — 3 р., (2 роки) • Журналістика — 4 р., (3 роки) Студенти, які вступили на базі 9 класу отримують атестат про повну загальну середню освіту. Підготовчі курси до ЗНО та до вступу у Коледж! Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком Випускники Коледжу зараховуються за співбесідою до Університету сучасних знань на ІІІ курс. Приходьте навчатись до Університету сучасних знань та коледжу і Ви гарантовано отримаєте якісну вищу освіту за найкращими методиками та прийнятними цінами!


2017

17

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 03179, Київ, вул. Львівська, 49 Тел: (044) 594–03-04, (068) 920–36-89, (063) 935–19-28 Е-mаіІ: info@kymu.edu.ua www.kymu.edu.ua

IV рівень акредитації. Ліцензія МОН України про надання освітніх послуг Освітньо-кваліфікаційні рівні: БАКАЛАВР, МАГІСТР. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ; МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ; ПОЛІТОЛОГІЯ; ТУРИЗМ; ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД); ПСИХОЛОГІЯ; ПРАВО; СЕРЕДНЯ ОСВІТА; ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (професійна освіта); МЕНЕДЖМЕНТ; ЕКОНОМІКА; ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ; ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ; ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ; ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ; СТОМАТОЛОГІЯ; БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ; АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ; КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ; ЖУРНАЛІСТИКА; АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО; СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. СПІЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ З УНІВЕРСИТЕТАМИ ПОЛЬЩІ, ЛАТВІЇ, ФРАНЦІЇ. МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ДИПЛОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (освітньо-кваліфікаційний рівень — молодший спеціаліст). Напрями: право; журналістика; економіка; туризм; фармація; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; сценічне мистецтво; будівництво та цивільна інженерія. ЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Навчання (5–11 класи) за напрямами: філологічний, суспільно-гуманітарний, технологічний, художньо-естетичний, медико-біологічний. АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА, ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА, ГУРТОЖИТОК. УНІВЕРСИТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТУДЕНТІВ БАЗАМИ ПРАКТИКИ. РОБОЧІ МОВИ — УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА. Форми навчання: денна, заочна. Термін навчання: бакалавр — 4 роки, магістр — 2 роки.


16-18 ЛИСТОПАДА

18

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Рік заснування — 1834 р.

Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 60 Тел. (044) 239–33–33 Факс (044) 239–33–88 E-mail: office.chief@univ.net.ua www.univ.kiev.ua

Рівень акредитації — IV. Ректор — Леонід Васильович Губерський, академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, доктор філософських наук, професор. Структура: в університеті функціонує 8 навчальних інститутів (філології, військовий, міжнародних відносин, журналістики, високих технологій, післядипломної освіти, управління державної охорони України, навчально-науковий інститут «Інститут геології»), 13 факультетів (географічний; економічний; історичний; механіко-математичний; радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; комп’ютерних наук та кібернетики; психології; соціології; інформаційних технологій; фізичний; філософський; хімічний; юридичний), 1 Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», 2 коледжі (геологорозвідувальних технологій та оптико-механічний), Український фізико-математичний ліцей, 197 кафедр, на яких навчається понад 26 тисяч студентів. Професорсько-викладацький склад університету: 625 докторів наук, із них 36 академіків і член-кореспондентів Національних академій наук України, та більш як 1650 кандидатів наук. Київський університет готує фахівців за наступними освітніми програмами: філософія; політологія; культурологія; релігієзнавство; історія; американістика та європейські студії; сходознавство; історія України, етнологія та джерелознавство; історія мистецтв; східноєвропейські історичні студії; археологія та преісторія; філологія; соціологія; соціальні технології; психологія; соціальна робота; соціальна педагогіка; міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні комунікації; міжнародні економічні відносини; міжнародний бізнес; країнознавство; журналістика та соціальна комунікація; реклама та зв’язки з громадськістю; видавнича діяльність і медіа редагування; медіапродюсування; ведучий програм телебачення; кіно- та телеоператорство; сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення; звукорежисура; економіка та економічна політика; бізнес статистика; підприємництво та біржова діяльність; економічна кібернетика; міжнародна економіка; економіка підприємства; торгівля, логістика та екологічне підприємництво; фінанси і кредит; облік і аудит; маркетинг; менеджмент організацій; хімія; біологія; екологія; біотехнологія; ландшафтний дизайн та озеленення; лабораторна діагностика; дієтологія; медицина; геологія; геоінформаційні системи та технології; оцінка землі та нерухомого майна; географія; природнича географія; економічна географія; геодезія та землеустрій; картографія; гідрологія; метеорологія; туризм; математика; комп’ютерна математика, комп’ютерна механіка; статистика; фізика; оптотехніка; астрономія; нанофізика та наносенсорика; фізика нанорозмірних та низьковимірних систем; прикладна математика; інформатика; системний аналіз; комп’ютерні науки; прикладне


2017

19

програмування; кібербезпека; мережеві та інтернет-технології; програмні технології інтернет речей; програмна інженерія; інженерія програмного забезпечення; медичні технології та аналіз даних; мікрохвильова інженерія та фотоніка; нанофізика та наноелектроніка; плазмові технології та поверхневі наноструктури; інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж; інженерія комп’ютерних систем і мереж; право. Форми навчання: денна, заочна. Здійснюється підготовка для здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук. Міжнародні зв’язки: на сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 262 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 61 країн світу.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Україна, Київ, вул. Березняківська, 26-Б Тел.: (044) 553–66–07, 294–20–41, 553–65–96 E-mail: marketing_4@ukr.net www.kumr.edu.ua

IV рівень акредитації. Ліцензія МОН України АЕ № 636502 від 18.05.2015. ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» — єдиний в Україні базовий навчальний заклад Українського союзу промисловців і підприємців. Диплом державного зразка. Напрями підготовки та спеціальності: • Фінанси, банківська справа та страхування; • Публічне управління та адміністрування; • Менеджмент; • Маркетинг; • Право. • Післядипломна освіта. Курси підвищення кваліфікації. Аспірантура. Коледж (на базі 9–11 класів). • Довузівська підготовка. Державна програма — «офіцер запасу» Майбутнє — за нами! Ходімо разом!


16-18 ЛИСТОПАДА

20

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА Приймальна комісія Україна, Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б, к. 116 Тел. (044) 428–34–07 E-mail: abiturient@kubg.edu.ua kubg.edu.ua

Освіта — сутність часу! Форма власності: університет належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Рік заснування: літопис університету ведеться з 16 березня 1874 р., коли було відкрито перші педагогічні курси удосконалення вчителів початкових народних училищ Київського навчального округу. Ректор: Віктор Олександрович Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Київський університет імені Бориса Грінченка пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами. Місія Університету — сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству. Структура: в університеті 6 навчальних інститутів (Інститут людини, Інститут журналістики, Інститут філології, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут післядипломної педагогічної освіти), 4 факультети (Факультет інформаційних технологій та управління, Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту, Історико-філософський факультет, Факультет права та міжнародних відносин) та Університетський коледж, що здійснюють підготовку більше ніж за 23 спеціальностями та різними освітніми програмами. Університет має 5 корпусів та розвинуту інфраструктуру: сучасну бібліотеку з філіями в корпусах; спортивні комплекси з басейном, тренажерними та спортивними залами; понад 80 SMART — аудиторій; сучасні комп’ютерні аудиторії; Wi-Fi зони; системи відеоконференцій; актові зали; гуртожиток; телестудію та прес-центр; ювелірну та гончарну майстерні. У 2017 році Університет Грінченка запровадив Нову освітню стратегію. Студенти навчаються в практичних центрах, концепцію яких розробив колектив університету з метою підвищення якості підготовки випускників. В основу нової стратегії покладено навчання, засноване на дослідженнях і практичній діяльності. Особливостями є зменшення часу на традиційні лекції та теоретичні семінари, перехід до інтерактивних технологій з широким використанням новітнього обладнання. Якісна підготовка, інноваційні навчальні програми та дослідження високого рівня є нашими пріоритетами. Одним з найважливіших напрямків діяльності університету є його інтернаціоналізація. Університет є підписантом Великої Хартії університетів (м. Болонья, Італія); членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації освіти дорослих. В університеті активно розвиваються академічні обміни, мобільність науковців та студентів; гостьові лекції професорів закордонних університетів та представників міжнародних організацій. Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. Форми навчання: денна, заочна з використанням дистанційних технологій. Навчання: за бюджетом і на контрактній основі. Діє аспірантура й докторантура. В Університеті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів.


2017

21

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 Тел.: (044) 490–95–05, 494–47–47 Е-mail: iapm@iapm.edu.ua www.maup.com.ua

МАУП — найбільший економіко-гуманітарний ВНЗ України. Ліцензії МОН України АЕ № 458585 від 28.07.2014 р., АЕ № 270527 від 05.06.2013 р. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована у 1989 році як недержавний вищий навчальний та науково-дослідний заклад. МАУП готує фахівців з 22 спеціальностей та 115 спеціалізацій. Академію акредитовано за всіма ліцензованими спеціальностями з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка, в тому числі на надання освітніх послуг іноземним громадянам. Міжрегіональна Академія управління персоналом — це найбільший гуманітарно-економічний ВНЗ України, у складі якого діють Президентський університет (м. Київ); Всеукраїнський університет (інститути, філії та відділення в усіх регіонах України, а також Інститут дистанційного навчання); зарубіжні відокремлені структурні підрозділи, представництва і НКЦВО. Випускники Академії отримують диплом про вищу освіту державного зразка з присвоєнням ступеня вищої освіти бакалавра та магістра. Навчальний процес в Академії забезпечують понад 2300 викладачів, 70% з яких — доктори і кандидати наук. Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює навчання за денною та заочною (у тому числі дистанційною) формами. Спеціальності: менеджмент; економіка; фінанси, банківська справа та страхування; облік і оподаткування; маркетинг; право; правоохоронна діяльність; соціологія; психологія; політологія; соціальна робота; філологія; туризм; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні науки та інформаційні технології; публічне управління та адміністрування. Також в Києві відкрито навчально-виховний комплекс «Міжнародний ліцей МАУП» та навчально-виховний комплекс «Престиж», Деснянський інститут МАУП та Деснянський економіко-правовий коледж, Економіко-правовий технікум та Підготовче відділення. У структурі Академії працює Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого. Для бажаючих отримати науковий ступінь діють аспірантура та докторантура.


16-18 ЛИСТОПАДА

22

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ім. О. І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» Україна, 65014, м. Одеса, вулиця Канатна, 8 Тел. (048) 725–15–74 Факс: (048) 729–36–98 Тел. приймальної комісії: (048) 729–47–47 Тел. заочного відділення: (048) 734–21–60 E-mail: omu.marinesko@gmail.com; omu@ukr.net www.marinesko.org.ua Начальник училища — Сабуров Олександр Іванович, «Заслужений працівник освіти України», кандидат технічних наук, доцент. Рік заснування училища –1898 р. Навчальний заклад І рівня акредитації. Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст Акредитовані спеціальності: • 271 «Річковий та морський транспорт»: • спеціалізація «Судноводіння на морських шляхах»; • спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок» • 275 «Транспортні технології (річковий та морський транспорт)»: • спеціалізація «Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті» • 133 «Галузеве машинобудування»: • спеціалізація «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» Морехідне училище ім. О. І. Маринеска НУ «ОМА» — один із найстаріших навчальних закладів України, якому у червні 2017 року виповнилось 119 років. За час існування училище підготувало понад 70000 фахівців для морської галузі. До училища приймаються юнаки та дівчата на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО з української мови та літератури і математики. Форми навчання: денна, заочна.


2017

23

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тел.: (044) 406–79–08, 406–74–04, 406–72–02. E-mail: kpk@nau.edu.ua Адреса: 03058, Україна, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1, Тел.: (044) 497–41–05; (044) 406–70–38. E-mail: idp@nau.edu.ua, www.nau.edu.ua

Один із провідних ВНЗ України IV рівня акредитації державної форми власності, що здійснює підготовку бакалаврів та магістрів, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється проведення освітнього процесу на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти денної форми навчання: • дизайн • дизайн • інформаційна • інформаційна • бібліотечна та архівна справа • бібліотечна та архівна справа • філологія • філологія • економіка • економіка • психологія • психологія • соціологія • соціологія • міжнародні відносини • міжнародні відносини • суспільні комунікації та регіональні студії • суспільні комунікації та регіональні студії • міжнародні економічні відносини • міжнародні економічні відносини • журналістика • журналістика • облік і оподаткування • облік і оподаткування • фінанси, банківська справа та страхування • фінанси, банківська справа та страхування • менеджмент* • менеджмент* • маркетинг • маркетинг • підприємництво, торгівля та біржова діяльність • підприємництво, торгівля та біржова діяльність • право* • право* • міжнародне право • міжнародне право • екологія*+ • екологія*+ • прикладна фізика та наноматеріали+ • прикладна фізика та наноматеріали+ • прикладна математика+ • прикладна математика+ • інженерія програмного забезпечення* • інженерія програмного забезпечення* • кібербезпека • кібербезпека • авіаційна та ракетно-космічна техніка*+ • авіаційна та ракетно-космічна техніка*+ + природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, на які під час участі у конкурсі за успішне закінчення підготовчого відділення громадян України додається до 10-ти балів; * за спеціальностями підготовка проводиться українською та англійською мовами; (В) — проводиться підготовка військових фахівців. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна. Курси підготовки до ЗНО з навчальних дисциплін: українська мова та література, історія України, основи журналістики, математика, біологія, англійська мова, фізика, хімія, географія, рисунок та композиція. Форма навчання: щосуботня, вечірня, заочна, дистанційна. Термін навчання: 8 місяців (01.10–30.06); 4 місяці (15.01–30.06). Тел.: (044) 406 79 08,  406 74 04,  406 72 02. E-mail: idp@nau.edu.ua Післядипломне навчання: підготовка фахівців освітнього ступеня «Магістр». Підвищення кваліфікації, отримання нової кваліфікації, стажування, тренінги, семінари в тому числі (управління проектами, адміністративний менеджмент, менеджмент в органах публічного управління), підготовка та екзаменування авіаційних фахівців відповідно до вимог Part‑66,  державних службовців, а також перепідготовка громадян з числа безробітних, осіб з особливими потребами, соціально незахищених осіб, військовослужбовців, звільнених в запас та учасників АТО. Термін навчання: 8 місяців (01.10. —30.06).


16-18 ЛИСТОПАДА

24

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1 Тел. (044) 246–94–91 Тел. приймальної комісії: (044) 520–06–66 Е-mail: post@naiau.kiev.ua Веб-сайт: naiau.kiev.ua

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458568 від 28.07.2014. Форма власності — державна. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія», ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а також ступенів доктора філософії та доктора наук за науковими спеціальностями «Право», «Психологія» та «Філософія». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням — для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, на умовах окремого договору — для інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра внутрішніх справ, а також фахівців за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. У виші на денній та заочній формах навчається понад 18 тис. здобувачів вищої освіти. У її структурі — докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей. Освітній процес і наукову діяльність забезпечують 29 кафедр і п’ять профільних наукових лабораторій, у яких працюють 68 докторів наук і професорів, у тому числі сім академіків і членівкореспондентів галузевих академій наук, 360 кандидатів наук і доцентів. На базі НАВС функціонує шість спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, забезпечено випуск п’яти фахових наукових видань. Сформувалися та успішно розвиваються авторитетні наукові школи. Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн. Науково-педагогічні працівники, науковці, здобувачі вищої освіти й ліцеїсти академії є постійними учасниками, переможцями та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента України та Уряду, НАН України, МОН і МВС України, Київського міського голови, Спілки юристів України. Особовий склад академії — резерв МВС і надійний партнер столичного гарнізону поліції у забезпеченні охорони публічного порядку під час масових заходів у Києві та області. Таким чином, поступово зміцнюючи свій потенціал відповідно до вимог МВС України, академія нині розвивається у всіх напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендувала себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової генерації правоохоронців.


2017

25

ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 Тел./факс: (056) 744–62–11 Тел. приймальної комісії: (056) 745–05–60; (0562) 47–24–57 E-mail: nmu@nmu.org.ua www.nmu.org.ua

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (надалі НГУ) був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. Перший набір становив лише 77 чоловік. Сьогодні загальна кількість студентів Гірничого близько десяти тисяч. Університет готує висококваліфікованих фахівців за 25 спеціальностями, серед яких інженерні, комп’ютерні та економічні. НГУ — визнаний і відомий не тільки в межах України, але й у всьому світі, як навчальний та науковий центр. До структури університету входять: п’ять інститутів і дев’ять факультетів; три технікуми; аспірантура та докторантура. Вища освіта, яку пропонує НГУ — це поєднання багаторічного досвіду, більш ніж за 117 років існування, у підготовці висококваліфікованих фахівців, і новітніх методів навчання. Інформаційне забезпечення в університеті здійснюється за допомогою підручників, навчальних посібників та електронних ресурсів. Фонд бібліотеки університету становить близько 1, 5 млн. примірників. Бібліотека НГУ є одним з найбільших інформаційних центрів навчальних закладів в країні. Студенти, які вчаться у нашому університеті, мають великі можливості і широку мобільність в європейському просторі. Важливе значення у НГУ надається міжнародному обміну і стажуванню студентів і викладачів. Студенти мають можливість отримати два дипломи — гірничого та університету, який є його міжнародним партнером. Навчальний процес забезпечують близько тисячі викладачів, більше половини з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Серед них: 25 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки України, кожний шостий — заслужений діяч науки і техніки, або відмінник освіти України. Навчання передбачає грунтовну мовну підготовку під керівництвом досвідчених викладачів університету та запрошених з-за кордону. Рівень знань студентів достатній для складання екзаменів і отримання сертифікатів міжнародного рівня, наприклад, TOEFL або Zertifikat Deutsch. Міжнародна діяльність НГУ спрямована на досягнення головної мети — визнання його наукових шкіл на світовій арені у сфері науки та підготовки фахівців. Університет прийнято до ряду престижних міжнародних освітніх і наукових організацій. Дев’яте місце згідно з рейтингом Webometrics свідчить про значне укріплення позицій університету в інформаціїному просторі. За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і центру «Євроосвіта», які складають академічний рейтинг «Топ‑200 Україна» (2016), Національний гірничий університет шостий рік поспіль увійшов до десятки кращих і посів шосте місце серед 200 університетів країни і четверте місце — серед вітчизняних технічних університетів.


16-18 ЛИСТОПАДА

26

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Україна, 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13 Тел./факс: (044) 234–92–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–49, 454–49–83, 235–31–45 E-mail: nmu@nmu.ua www.nmu.ua Ректор: член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Катерина Миколаївна Амосова. Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 636498 від 19.06.2015 р. Форма власності: державна. Сьогодні Університет — високопрофесійний науково-педагогічний колектив, найпотужніший у вищій медичній школі України, який об’єднує 10 факультетів, 3 інститути, 87 кафедр, з яких 50 є опорними, Навчально-науковий центр — Український тренінговий центр сімейної медицини. В НМУ працює понад 1320 викладачів, з яких 24 (двадцять чотири) академіка та членкореспондента державних академій, 30 (тридцять) лауреатів Державної премії України, 68 (шістдесят вісім) заслужених діячів науки та техніки, заслужених лікарів України, 210 (двісті десять) мають вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук, 870 (вісімсот сімдесят) — вчене звання доцента або науковий ступінь кандидата наук.

підготовки Ph D. Також НМУ бере участь в програмі ЄС Erasmus + та є членом Консорціуму з глобального здоров’я. За рейтингом проекту ЮНЕСКО «ТОП‑200 Україна» (2017р.) Університет другий рік поспіль посідає VІІ місце серед ВНЗ України. НМУ — перший серед вищих медичних навчальних закладів України отримав 3 (три) зірки якості QS Stars University Rankings (Велика Британія, Лондон) за результатами проведеного Міжнародного аудиту. Матеріально-технічна база: Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2, 8 тис. місць, наукову бібліотеку з Інтернет-центром, 28 комп’ютерних класів, Стоматологічний медичний центр на 300 крісел, портретну галерею видатних вчених Університету, 7 корпусів гуртожитків, оздоровчо-спортивний табір «Медик» на 407 місць. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця здійснює прийом на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямувань, бюджетної та контрактної форми навчання за спеціальностями: •

«Стоматологія», термін навчання 5 років;

«Медицина», термін навчання 6 років;

«Медицина» факультет підготовки лікарів для Збройних сил України, термін навчання 6 років;

«Медична психологія», термін навчання 6 років;

«Фармація, промислова фармація», термін навчання 5 років;

НМУ є головним закладом з питань навчальнометодичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України.

«Фармація, промислова фармація», освітня програма «технологія парфумернокосметичних засобів», термін навчання 5 років;

«Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання), термін навчання 5, 5 років;

Розгалужена система доуніверситетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї та на підготовчих курсах.

«Педіатрія», термін навчання 6 років;

«Фізична терапія, ерготерапія», термін навчання 4 роки (лише бакалавр).

За роки існування Університет підготував близько 90 тисяч фахівців, в тому числі, близько 4 тисяч — з числа іноземних громадян, які представляють 68 держав! Наші випускники працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні — випускник НМУ.

Заклад має близько 120 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями. Спільно з Каролінським інститутом (Швеція) НМУ бере участь у програмі

При НМУ працює Медичний коледж з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Стоматологія ортопедична».


2017

27

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» Приймальна комісія: Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 16 (к. 132, 135, 136) Тел.: (044) 204–96–45, 204–96–46 www.kpi.ua

КПІ ім. І. Сікорського — найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 20 тисяч студентів, у т. ч. студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. В університеті працюють 19 факультетів, 9  навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Серед викладачів КПІ ім. І. Сікорського — майже 500 професорів, понад 1300 доцентів. Аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп’ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих закордонних університетів. Наукові розробки КПІ ім. І. Сікорського щорічно відзначаються Державними преміями України в галузі науки і техніки. Ректор КПI ім. І. Сікорського, Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В. М. Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович.


16-18 ЛИСТОПАДА

28

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9 Тел. /факс приймальні ректора: (0512) 42–46–52, ТЕл. приймальної комісії: (0512) 47–97–47 www.nuos.edu.ua

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним вищим закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства з наступних напрямів (спеціальностей): Кораблебудівний навчально-науковий інститут: Морська техніка (кораблі та океанотехніка, суднокорпусо-будування; суднові машини і механізми); Машинобудівний навчально-науковий інститут: Морська техніка (суднові енергетичні установки та устаткування), Енергетика та енергетичне машинобудування (теплоенергетика, турбіни, холодильні машини і установки); Машинобудування та матеріалообробка (технологія машинобудування, двигуни внутрішнього згоряння); Факультет екологічної та техногенної безпеки: Природничі науки (екологія та охорона навколишнього середовища; економіка довкілля і природних ресурсів); Факультет морської інфраструктури: енергетичний менеджмент та морська інфраструктура, морська логістика, морське приладобудування. Навчально-науковий інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук: Машинобудування та матеріалообробка (технологія та устаткування зварювання); Металургія та матеріалознавство (композиційні та порошкові матеріали, покриття); Авіаційна та ракетнокосмічна техніка (проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів); Інформатика та обчислювальна техніка (інформаційні управляючі системи та технології; програмне забезпечення систем; інформаційні технології проектування); Специфічні категорії (управління проектами; управління інноваційною діяльністю). Факультет економіки моря: Економіка та підприємництво (економіка підприємства, фінанси і кредит; облік і аудіт), Менеджмент і адміністрування (менеджмент організацій і адміністрування); Гуманітарний факультет: Право (право), Гуманітарні науки (прикладна лінгвістика), Мистецтво (дизайн), Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (спорт); Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки: Електротехніка та електромеханіка (техніка і електрофізика високих напруг, електричні системи і комплекси транспортних засобів, електромеханічні системи автоматизації та електропривод); Електроніка (електронні системи); Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології (прилади і системи точної механіки); Інформатика та обчислювальна техніка (спеціалізовані комп’ютерні системи); Автоматика та управління (комп’ютеризовані системи управління та автоматика); Інформаційна безпека (системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки); Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок (телекомунікації). Інститут заочної та дистанційної освіти: здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх напрямів (спеціальностей) без відриву від виробництва. Здійснюється прийом на навчання студентів за інтегрованими навчальними планами на другий-третій курси після технікумів.


2017

29

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» (НУ «ОМА») Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8 E-mail: info@onma.edu.ua www.onma.edu.ua

Рік заснування — 1944. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія: МОНУ ВО № 016101 від 15.05.17 р. Спеціальності НУ «ОМА» акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технології (IMarEST), а також Морським інститутом (Nautical Institute NI) (Великобританія). Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків і несення вахти, з урахуванням Манільських поправок 2010 р. Система підготовки та дипломування моряків в Україні схвалена Міжнародною морською організацією (IMO) та Європейською агенцією з безпеки на морі (EMSA), що дозволяє випускникам університету працювати в різних іноземних компаніях, в тому числі, на суднах під прапорами країн Європейського Союзу. Факультети НУ «ОМА» • Судноводійний факультет • Спеціальність — річковий та морський транспорт. • Факультет морських перевезень та технологій • Спеціальність — річковий та морський транспорт. • Судномеханічний факультет • Спеціальність — річковий та морський транспорт. • Факультет автоматики • Спеціальність — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. • Факультет електромеханіки та радіоелектроніки • Спеціальність — річковий та морський транспорт. • Спеціальність — телекомунікації та радіотехніка. • Факультет морського права і менеджменту • Спеціальність — право. • Спеціальність — менеджмент.  7 навчально-лабораторних корпусів з сучасним лабораторним та тренажерним обладнанням, навчальне вітрильне судно «Дружба», водна станція, курсантське містечко (екіпаж) з 4 житловими корпусами, де функціонують: спорткомплекс, басейн олімпійського класу, стадіон для міні-футболу, медико-санітарна частина, столова на 1200 місць з сучасним обладнанням, кафе, клуб. Структурні підрозділи НУ «ОМА»: Інститут Військо-Морських Сил, Азовський морський інститут в Маріуполі, Дунайський інститут в Ізмаїлі, Морехідний коледж технічного флоту, Морехідне училище ім. О. І. Маринеска, Центр підготовки та атестації плавскладу, навчально-тренажерні центри, видавничий центр. В університеті діє навчально-методичний центр довузівської підготовки, до складу якого входять підготовчі курси. В університеті функціонує кафедра військової підготовки, яка готує офіцерів запасу. Форми навчання: денна, заочна; за держзамовленням і на контрактній основі.


16-18 ЛИСТОПАДА

30

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68 Тел. приймальної комісії: (044) 287–96–36 Тел. Центру доуніверситетської освіти: (044) 287–94–92 Навчально-науковий комплекс «Національний університет харчових технологій» — єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у кому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра — за 23 спеціальностями і 57 спеціалізаціями для високотехнологічних галузей промисловості. В університеті нема „штучно створених» спеціальностей. Кожна з освітніх програм відкривалась, як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для випускників університету проблем із працевлаштуванням немає. Кількість студентів налічує близько 25000. Національний університет харчових технологій — єдиний представник України в світовій організації з харчової науки і технології (IUFoST). Укладено договори про академічну мобільність із багатьма зарубіжними ВНЗ. Здійснюється навчання іноземних студентів. Істотну допомогу у підготовці до складання ЗНО та вступу до вишів майбутнім студентам надає Центр доуніверситетської освіти для громадян України та зарубіжних держав, система підготовки в якому включає: підготовчі курси, підготовче відділення та профорієнтовані класи.


2017

31

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 Тел. приймальної комісії: (057) 341–51–61, (057) 706–30–68 E-mail: abitur@nuph.edu.ua www.nuph.edu.ua

Рік заснування — 1805. Рівень акредитації — IV. Ліцензія МОН України від 28.12.2016 р. Додаток до ліцензії від 01.08.2017. У червні 2015 року Систему управління якістю університету сертифіковано на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 в міжнародній системі сертифікації DQS. Університет є дійсним членом 5-ти міжнародних асоціацій — Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), Великої Хартії університетів (MCU), Євразійської асоціації університетів (EAU), Міжнародної асоціації університетів (IAU). Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра і магістра за спеціальностями: • 226 «Фармація, промислова фармація» • 224 «Технології медичної діагностики та лікування» • 162 «Біотехнології та біоінженерія» • 051 «Економіка» • 073 «Менеджмент» • 075 «Маркетинг» • 011 «Освітні, педагогічні науки» • 281 «Публічне управління та адміністрування» Форми фінансування: — за рахунок коштів державного бюджету; — за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, аспірантура, докторантура. Коледж НФаУ здійсню підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».


16-18 ЛИСТОПАДА

32

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 65082, м.Одеса, Валіховський провулок, 2 Тел. (048) 723–33–24 Факс: (048) 723–22–15 E-mail: office@odmu.edu.ua onmedu.edu.ua Одеський національний медичний університет є одним із провідних вищих медичних навчальних закладів України, членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. В університеті працювали Видатні вчені, засновники багатьох наукових шкіл, які здобули університету всесвітню славу. ОНМедУ має сучасну базу для учбової, наукової і лікувальнодіагностичної роботи, що сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки. За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи: НДІ регенеративної і реконструктивної біомедицини, НДІ клінічної біофізики, НДІ валеології. Закінчено будівництво університетської стоматологічної клініки, створена перша в Україні багатопрофільна університетська клініка. Створення в університеті видавницько-поліграфічного комплексу дозволило вирішити безліч проблем, пов’язаних з видавничою діяльністю. У нас видаються чотири наукові журнали, що мають ліцензію ВАК України, підручники і навчальні поcібники. Виданo більшe 100 наймeнувань книг українcькою, російcькою, англійcькою і фpанцузькою мовами. Одеський національний медичний університет — визнаний лідер медичної освіти в Україні.

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Україна, 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 Тел./факс: (04567) 5–63–94 Тел. приймальної комісії: (04567) 5–66–96 E-mail: phdpu.edu@gmail.com www.phdpu.edu.ua

Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньокваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. В університеті функціонує 7 факультетів: педагогіки і психології, педагогічний, історичний, природничо-технологічний, філологічний, фізичного виховання, фінансово- економічний та відділення післядипломної освіти. На факультетах навчається біля 5 тисяч студентів за 30 напрямами підготовки та спеціальностями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. За держзамовленням навчаються на денній формі — 90% студентів, на заочній — 75%.


2017

33

Підготовка магістрів здійснюється за 23 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 11-ма та докторантура за 4-ма спеціальностями. Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 28 кафедр, у складі яких понад 80% науковопедагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями. Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, філософії та філології, економіки, початкової освіти, психолінгвістики. Університет розташований у мальовничому куточку міста. Має три сучасних навчальних корпуси, два студентських гуртожитки, бібліотеку з багатим книжковим фондом, 4 читальними залами та сучасними інформаційними засобами. В університеті діє 12 комп’ютерних класів з відкритим Internet-доступом. До послуг студентів Internet-кафе, сучасна копіювальна техніка, відповідно обладнані лабораторії та навчальні кабінети, актовий зал на 600 місць, дискотечний зал, їдальня, кафе, стадіон, спортивний, гімнастичний та тренажерний зали. Функціонує замкнута комп’ютерна, телекомунікаційна мережі та студія навчального телебачення. Запрошуємо Вас отримати педагогічну, психологічну та економічну освіту в нашому університеті.

ТОВ «РОБОТА ПЛЮС» Україна, 02125, Київ, вул.Шимановського, 2/1, оф. 502 Тел./факс: (044) 537–37–17, (044) 451–42–22 E-mail: post@jobs.ua www.jobs.ua, www.pro-robotu.ua, www.training.ua, www.arendazala.com.ua, www.srochno.ua, www.profi.ua, www.ladyjob.com.ua Компанія «Робота Плюс» — лідер на ринку працевлаштування з багаторічним досвідом. Ми пропонуємо Вам швидко та якісно з мінімальними затратами часу та коштів вирішувати питання з пошуку персоналу. Пропонуємо Вам найефективніші інструменти з підбору персоналу: Jobs.ua — всеукраїнський портал безмежних можливостей пошуку роботи та підбору персоналу! Місячна аудиторія порталу www.jobs.ua понад 1 700 000 користувачів, 250 000 резюме і 25 000 вакансій від кращих роботодавців. Тижневик «Пропоную роботу» — щотижня надає понад 9 000 вакансій для фахівців, корисні поради та інформаційно-аналітичні матеріали висвітлені на 112 сторінках. «Срочно требуются!» — щоденна газета з працевлаштування. З нами швидко, економно, якісно! Ми працюємо для ВАС!


16-18 ЛИСТОПАДА

34

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 87555, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7 Тел.: (0629) 33–34–16, Факс: (0629) 52–99–24 E-mail: office@pstu.edu www.pstu.edu ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» є вищим навчальним закладом державної форми власності. Ректор: Волошин В’ячеслав Степанович, д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності людини. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» атестовано за найвищим — IV рівнем акредитації в повному обсязі за всіма напрямами діяльності. Підтверджено право ДВНЗ «ПДТУ» вести підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 42 спеціальностей. Університет розташований в індустріально розвиненому регіоні. У Маріуполі працюють найбільші українські компанії: металургійні, транспортні, машинобудівні та ін. Вимоги компаній до якості підготовки випускників вищих навчальних закладів підвищуються, особливо в галузі технічних дисциплін. У 2008-му році університет створив з металургійними комбінатами Навчальні комплекси «Школа-внз-підприємство», які передбачають спеціальну поглиблену, практично-орієнтовану підготовку фахівців із замовлень підприємств-працедавців. Особливий попит в регіоні мають випускники ДВНЗ «ПДТУ» — фахівці в області IT-технологій, металургії, машинобудування, економіки, енергетики і транспорту. ДВНЗ «ПДТУ» — єдиний ВНЗ в Україні, який має сертифікати відповідності відразу двом міжнародним стандартам: ISO 9001 (менеджмент якості) та ISO 14001 (менеджмент навколишнього середовища) Університет прагне готувати фахівців на міжнародному рівні відповідно до вимог Болонської декларації. За останні 10 років університет отримав 5 грантів з міжнародних проектів TEMPUS, 2 гранти за проектом академічних обмінів DAAD. Працевлаштування випускників ПДТУ здійснюється на підставі 46 угод, підписаних із підприємствами та установами регіону. Загальна кількість випускників, що працевлаштовані на рік складає від 70 до 95%. Високій якості підготовки фахівців сприяє розвиток наукової роботи в ДВНЗ «ПДТУ». Наукові дослідження проводяться в рамках науково-дослідного комплексу, до якого належать проблемна, галузева і 10 міжкафедральних науково-дослідних лабораторій, а також науководослідні групи на кафедрах. Функціонують центр науково-технічної творчості молоді, відділи нових матеріалів і технологій, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності. Річний обсяг науково-дослідних робіт складає понад 3 млн. грн. В університеті діють три спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (146 захистів за останні п’ять років). В університеті діє сучасний Центр комп’ютерних технологій, 46 комп’ютерних класів, 955 комп’ютерів, які об’єднані в загальноуніверситетську мережу і мають доступ до Інтернету. Видавничий центр університету, оснащений сучасним поліграфічним обладнанням, забезпечує видання затверджених ВАК збірників наукових праць: «Вісник ПДТУ», «Захист металургійних машин від поломок», «Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», а також методичної літератури, навчальних посібників, монографій. Успішно розвиваються міжнародні зв’язки ДВНЗ «ПДТУ». За останні роки проведена підготовка фахівців для зарубіжних країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, Близького Сходу. Іноземні громадяни проходять навчання на факультеті Інженерної та мовної підготовки, підготовчому відділенні і факультетах ДВНЗ «ПДТУ». Встановлено зв’язки з 70 зарубіжними вищими навчальними закладами 24 країн світу.


2017

35

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Україна, 33027, м. Рівне, вул. Орлова, 35 Тел. (0362) 28–18–85 Email: tehnich-college@mail.ru Директор Технічного коледжу НУВГП Яцков Микола Васильович — професор кафедри хімії та фізики, директор Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України, член-кореспондент Української екологічної Академії наук. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.); нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України (2005 р.); «А. С. Макаренко» (2007 р.); «В. Сухомлинський» (2008 р.). Технічний коледж НУВГП заснований на державній власності та створений наказом Міністерства освіти і науки України № 304 від 12 липня 2000 року як структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (на той час Рівненського державного технічного університету). Технічний коледж НУВГП здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: • молодший спеціаліст за такими спеціальностями: • Галузь знань: (код 0513) «Хімічна технологія та інженерія» • Спеціальність: (код 5.05130102) «Виробництво неорганічних речовин» • (кваліфікація: «Технік-лаборант») • Галузь знань: (код 0401) «Природничі науки» • Спеціальність: (код 5.04010602) «Прикладна екологія» • (кваліфікація: «Технік-еколог») • Галузь знань: (код 0305) «Економіка і підприємство» • Спеціальність: (код 5.03050801) «Фінанси і кредит» • (кваліфікація: «Операціоніст з фінансів і кредиту») • Галузь знань: (код 0305) «Економіка і підприємство» • Спеціальність: (код 5.03050802) «Оціночна діяльність» • (кваліфікація: «Оцінювач-експерт») Галузь знань: (код 0502) «Автоматика та управління» Спеціальність: (код 5.05020201) «Mонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» (кваліфікація: «Технік-електромеханік») Галузь знань: (код 0601) «Будівництво та архітектура» Спеціальність: (код 5.06010114) «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції» (кваліфікація: «Технік-технолог») Галузь знань: (код 0505) «Машинобудування та матеріалообробка» Спеціальність: (код 5.05050207) « Oбслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості «(кваліфікація: «Технік-механік») Кваліфікований робітник за спеціальностями.


16-18 ЛИСТОПАДА

36

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна,3 Тел.: (03122) 3–33–4, Факс: (03122) 3–42–02 E-mail: official@uzhnu.edu.ua, inst-euroint@uzhnu.edu.ua, www.uzhnu.edu.ua Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» створено 18 жовтня 1945 року. У структурі УжНУ 20 факультетів, 111 кафедр, природничо-гуманітарний коледж, 21 науково-дослідний та 5 навчально-наукових інститутів. В університеті навчається близько 14 тисяч студентів. В УжНУ працюють за основним місцем роботи 1275 науково-педагогічних працівників, серед яких 146 докторів наук, професорів та 698 кандидатів наук, доцентів. Співробітниками УжНУ є 2 члени-кореспонденти НАН України, 2 академіки державних галузевих академій наук України, 8 академіків Академії наук вищої школи України, 13 заслужених діячів науки і техніки України, 4 заслужені працівники народної освіти України, 7 заслужених працівників освіти України, 7 заслужених юристів України, 14 заслужених лікарів України, 5 заслужених винахідників України та 5 майстрів спорту. У 2017 році фінансування наукових проектів збільшилось на 1 млн. 362 тис. грн. (на 29%) і склало 6 млн. 096 тис. 700 грн. Здобуто грант програми «Горизонт‑2020», який передбачає фінансування в обсязі понад 3 мільйони євро. Партнерами фізиків УжНУ у реалізації завдань цього проекту стали такі країни як Італія, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія. Нагальна увага приділяється розв’язанню трьох завдань — зростанню чисельності іноземних студентів, розвитку програми «подвійних дипломів», збільшенню обсягів грантів, залучених у модернізацію університету.


2017

37

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (УІПА) Україна, 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16 Тел. (057) 731–28–62, Факс (057) 731–32–36 Тел. підготовчих курсів: (057) 733–79–04 Тел. приймальної комісії: (057) 733–78–43, 731–25–63 Е-mail: abit@uipa.edu.ua (приймальна комісія). Е-mail: геktог@uіра.edu.uа uіра.edu.ua

Рік заснування: 1958. Належність до відомства: Міністерство освіти і науки України. Форма власності: державна. Видається диплом державного зразка. Українська інженерно-педагогічна академія (далі — УІПА) — сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, який сьогодні є провідним українським вишем з підготовки фахівців, які можуть працювати як в галузі освіти, так і в промисловості, а також науковим центром педагогічної та інженерної освіти. Галузі підготовки: машинобудування; зварювання; транспорт; енергетика; легка та харчова промисловість; електроніка; економіка; електромеханіка; поліграфія; метрологія, стандартизація та сертифікація; охорона праці; комп’ютерні технології; дизайн; менеджмент; практична психологія. Ступені вищої освіти: БАКАЛАВР, МАГІСТР. Форма навчання — денна і заочна. Понад 4, 5 тис. студентів навчаються на 5 факультетах — енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів; комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті; міжнародних освітніх програм; економічних, управлінських та освітніх технологій; технологічному. До складу академії входить: Навчально-науковий професійнопедагогічний інститут (м. Бахмут, Слов’янськ). В академії працюють 4 спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій. Працює аспірантура та докторантура. УІПА — єдиний в Україні ВНЗ, який готує європейських інженерів-педагогів та проводить міжнародну сертифікацію викладачів. З метою підняття авторитету академії в наукових колах України та за кордоном, а також з метою інтеграції академії у світовий простір, міжнародна діяльність

академії реалізується у напрямку організації стажування, навчання у ВНЗ закордонних країн на основі угод з країнами-партнерами, міжнародних програм тощо; організації системи співпраці з закордонним університетами при виконанні угод, наукових та науково-дослідних робіт за сумісними проектами. У 2017р. УІПА приєдналась до сигнатарів Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum). Академія співпрацює за угодами та підтримує міжнародні зв’язки з питань підготовки інженерно-педагогічних кадрів з партнерами з ВНЗ Чехії, Китаю, Польщі, Німеччини, Болгарії, Словаччини, Литви та ін. країн. На базі академії діють: Національний моніторинговий комітет України (НМКУ) під егідою Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), Система післядипломної освіти підвищення кваліфікації, Центр удосконалення підготовки іноземних громадян. Постійно діють підготовчі курси, які дають можливість поглибленого вивчення математики, української мови та літератури, англійської мови, історії України, малюнку і сприяють успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Матеріально-технічна база академії: обладнані навчальні корпуси, наукова та електронна бібліотеки з читальними залами, комп’ютерні класи, доступ до мережі Інтернет та WiFi на всій території, сучасні їдальні та гуртожитки, стадіон, гімнастичні та тренажерні зали, спортивно-оздоровчій табір, медчастина. У академії діють: вокально-естрадна студія, команда КВК, театр мод, танцювальні колективи, команди з регбі, гирьового спорту, футболу, спортивної аеробіки. Академія має можливість проводити військову підготовку офіцерів запасу.


16-18 ЛИСТОПАДА

38

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел.⁄факс: (0532) 60–20–51, 60–84–77 Тел. приймальної комісії: (05322) 50–25–66 e-mail: pricom@umsa.edu.ua Тел. підготовчого відділення (курси) для підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 2–90–05 Тел. підготовчого відділення з правом підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади: (0532) 60–84–52 Е-mail: mail@umsa.edu.ua www.umsa.edu.ua Рік заснування — 1921. Рівень акредитації — IV. Факультети: медичний № 1,  медичний № 2,  стоматологічний, факультет підготовки іноземних студентів; медичний коледж: медичне та фармацевтичне відділення, навчально-науковий інститут післядипломної освіти. Відповідно до ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.12.2016 № 1513 л) академія проводить підготовку фахівців за спеціальностями на рівні: – магістрів: • Стоматологія (221, термін навчання — 5 років); • Медицина (222, термін навчання — 6 років) • спеціалістів: • Лікувальна справа (7.12010001, термін навчання — 6 років); • Педіатрія (7.12010002, термін навчання — 6 років); • Стоматологія (7.12010005, термін навчання — 5 років) • молодших спеціалістів: • Сестринська справа (5.12010102, термін навчання — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); • Стоматологія ортопедична (5.12010106, термін навчання — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти); • Фармація (5.12020101, термін навчання — очна форма — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; заочна — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти). • Академія здійснює: • підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України; • підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів; • підвищення кваліфікації (спеціалізація) за базовими напрямами (спеціальностями); • підготовку фахівців в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів); • підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями): 221 Стоматологія; 222 Медицина; 5.12010102 Сестринська справа; 5.12010106 Стоматологія ортопедична;


2017

39

• підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація); • підготовку іноземних громадян в клінічній ординатурі. Навчально-виховний процес на 54 кафедрах здійснює висококваліфікований науковопедагогічний колектив: докторів наук — 91,  кандидатів наук — 386; осіб, які мають учене звання професора — 82,  учене звання доцента — 217. Серед науково-педагогічного персоналу — 6 лауреатів Державної премії, 6 заслужених лікарів України, 6 заслужених діячів науки України, 1 заслужений працівник охорони здоров’я України, 1 заслужений раціоналізатор України. На сьогодні в академіє навчається понад 5000 студентів, з яких на денній формі навчання — 4857 студентів, у т. ч. 1028 — іноземні громадяни із 45 країн світу; на заочній — 155 осіб. Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. До послуг студентів 4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, їдальня та 4 кафе.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Тел.: (044) 287–27–38, 289–79–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–49 E-mail: uml_nmu@ukr.net www.uml.ua

Рівень акредитації: Загальноосвітній навчальний заклад з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою. Державна ліцензія: видана Головним управлінням освіти та науки м. Києва. Серія ЗОД-П № 111098 від 11 червня 1997р. на здійснення освітньої діяльності за рівнем «загальна середня освіта». Директор: Цехмістер Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор. Кількість ліцеїстів: 285 особи. Кількість професорів: 7,  докторів наук: 8. Кількість доцентів: 5,  кандидатів наук: 16. Кількість викладачів: 90. Матеріально-технічна база: Український медичний ліцей для забезпечення навчальновиховного процесу користується матеріально-технічними базами Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та медичної гімназії № 33 Голосіївського району м. Києва. До Ліцею зараховуються учні, які закінчили 8–9 класів загальноосвітньої школи і пройшли конкурсний відбір. У Ліцеї конкурсний відбір здійснюється на підставі фахових випробувань: українська мова та література (письмове тестування), біологія (письмове тестування). Іспити проводяться в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця в терміни, що визначені приймальною комісією. Термін навчання в ліцеї для учнів, що вступають після 8 класу — 3 роки (9–11 класи), для учнів, які вступають після 9 класу — 2 роки (10–11 клас).


16-18 ЛИСТОПАДА

40

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2 Тел.: (04744) 3–45–82, 4–05–20 Факс: (04744) 3–45–82 E-mail: post@udpu.org.ua www.udpu.edu.ua

Рік заснування — 1930. Ліцензія МОН Україи (наказ № 86-л від 24.04.2017). Ректор — доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Безлюдний Олександр Іванович. УДПУ імені Павла Тичини — ВНЗ ІV рівня акредитації. Університет здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за широким спектром педагогічних, економічних та інженернотехнологічних спеціальностей (понад 250 освітніх програм). На денній та заочній формах навчається близько 9 тис. студентів. Навчальний процес забезпечує професорськовикладацький склад чисельністю понад 550 осіб, з них 2 академіки НАПН України, академік АБУ, 50 докторів наук, 57 професорів; 305 кандидатів наук, 212 доцентів. Університет має потужну матеріально-технічну базу, діє аспірантура і докторантура, 2 спеціалізовані вчені ради. УДПУ імені Павла Тичини є активним учасником міжнародного освітнього процесу, співпрацює із ВНЗ Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Білорусі, Туреччини, КНР, Італії, Португалії, Іспанії, Швеції. Університет є учасником ряду програм та проектів академічних, наукових та культурних обмінів, зокрема: Erasmus+, Mobile+, Mobile+2,  Eminence ІІ, Stipendium Hungaricum, Arts Liberalis, програм подвійного диплома, мовних шкіл. Викладачі й студенти мають можливість навчатися і стажуватися в провідних європейських та азійських університетах.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Січових стрільців, 52-А Тел./факс: (044) 484–10–96 Е-mail: rector@umo.edu.ua www.umo.edu.ua Ректор Університету — Віктор Васильович Олійник, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (далі — Університет) — єдиний в Україні вищий навчальний заклад, що функціонує у системі НАПН України, провадить інноваційну освітню діяльність за усіма ступенями вищої освіти і є провідним науковим та методичним центром у галузі післядипломної освіти в Україні. Університет здійснює підвищення кваліфікації, підготовку й перепідготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти та працівників органів державної влади й місцевого самоврядування за напрямами: управління персоналом, економіка праці, менеджмент організацій, психологія, педагогіка вищої школи тощо.


2017

41

Заснований у 1952 р. Міністерством освіти Української РСР як навчальний заклад післядипломної освіти — Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти. У 1962 р. реорганізований у Центральний інститут удосконалення вчителів Міністерства освіти УРСР (ЦІУВ). У 1992 р. перейменований на Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (УІПКККО) У 1997 р. реорганізований у Державну академію керівних кадрів освіти (ДАККО). У 1999 р. увійшов до структури АПН України як Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України (ЦІППО АПН України). У 2007 р. на основі злиття ЦІППО та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників утворено ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, що став провідним у підготовці керівних кадрів освіти та у проведенні інноваційних досліджень у галузі післядипломної освіти та відкритої освіти. Університет має розвинену інфраструктуру навчальних і науково-методичних підрозділів, зокрема: три інститути (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти; Навчальнонауковий інститут менеджменту та психології; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти), дванадцять кафедр, дев’ять відділів, аспірантуру і докторантуру, навчально-методичний центр організації дистанційного навчання, центр мережних електронних освітніх ресурсів та наукометрії, наукову бібліотеку. У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти щороку здійснюють підвищення кваліфікації близько 3000 слухачів за державним замовленням. У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології здобувають вищу освіту понад 1000 студентів за освітньокваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» (денна та заочна формами навчання) за 18 напрямами/спеціальностями; проходять підготовку до вступу у ВНЗ України іноземні громадяни. У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти навчається близько 100 студентів. В Університеті здійснюється підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі за науковими спеціальностями: 011 — Науки про освіту; 053 — Психологія; 074 — Публічне управління та адміністрування. Працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук і доктора філософії за спеціальністю 011 — освітні, педагогічні науки, спеціалізації — теорія і методика професійної освіти та теорія і методика управління освітою. За ініціативи і керівної ролі Університету утворено Всеукраїнську громадську організацію «Консорціум закладів післядипломної освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, Громадську спілку «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» та Всеукраїнську школу новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Університет є засновником і співзасновником 7 наукових періодичних видань, серед яких фахові наукові видання (науковий журнал «ScienceRise», що входить до 35 наукометричних баз даних, «Вісник післядипломної освіти» (серії «Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування»), електронні збірники наукових праць «Теорія і методика управління освітою», «Інформаційні технології і засоби навчання» (співзасновник), «Науковий вісник УМО» (серії «Педагогіка», «Економіка та управління»), а також науковометодичні журнали («Післядипломна освіта в Україні», «Простір арт-терапії» (співзасновник)). Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науковопедагогічні працівники Університету є членами 10 міжнародних асоціацій. До послуг слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, докторантів і студентів комфортабельний гуртожиток, кафе.


16-18 ЛИСТОПАДА

42

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 ст. метро «Олімпійська» («Республіканський стадіон») тел. приймальної комісії: 050–352–57–12 тел. підготовчих курсів: (044) 287–37–86 тел./факс: (044) 287–37–86, (050) 352–57–12, (068) 123–32–23, (093)279–33–30 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua Університет сучасних знань заснований в 2002 році Товариством „Знання» України — громадською організацією з багаторічним досвідом науково-просвітницької та освітньої діяльності. Університет має розгалужену мережу регіональних підрозділів та представництв у різних регіонах України: м. Вінниця, м. Кропивницький, м. Житомир, м. Жмеринка, м. Біла Церква,  м. Олександрія, м. Первомайськ та ін. Іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Спеціальності: Право; Фінанси, банківська справа та страхування; Облік і оподаткування; Філологія; Психологія; Менеджмент. В Університеті сучасних знань до навчального процесу активно залучаються викладачіпрактики, використовуються сучасні освітні технології, ефективно поєднується аудиторне та дистанційне навчання. Студенти Університету проходять практику в провідних компаніях України, діє програма працевлаштування випускників та студентів «Кар’єрний гід»©.

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Україна, 61176, Харків, вул. Амосова 58 Тел. (057) 711–35–56 Факс: (057) 711–80–25 Е-mail: office@med.edu.ua www.med.edu.ua Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення за понад 100 спеціальностями. Здійснює навчання в клінічній ординатурі та магістратурі, готує докторів філософії та докторів наук як громадян України, так і іноземних громадян. Підвищує кваліфікацію викладачів вищих медичних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю «Сестринська справа» як громадян України, так і іноземних громадян.


2017

43

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25 Тел./факс (057) 700–38–65 E-mail: admin@khadi.kharkov.ua

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХАДІ) засновано у 1930 році, 2015 року університет відзначив 85-річний ювілей. Рівень акредитації — IV-й. Готує бакалаврів, магістрів і докторів філософії (PhD) із 11 галузей знань, за 21 спеціальністю. На 34 кафедрах працює майже 75 відсотків викладачів із вченими ступенями та званнями. Серед них 27 академіків і 35 членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 11 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. У структурі університету: • факультети: автомобільний, дорожньо-будівельний, механічний, управління та бізнесу, транспортних систем, підготовки іноземних громадян; • центри: заочного і дистанційного навчання, підвищення кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти; підготовче відділення та підготовчі курси; • аспірантура, докторантура та 7 наукових шкіл із міжнародним визнанням. Усі комп’ютери університету та студентських гуртожитків підключено до єдиної локальної мережі з виходом в Інтернет. На всіх факультетах організовано вільний WI-FI доступ до мережі Інтернет. Університет має власне видавництво, оснащене сучасною поліграфічною технікою. В університеті діють інноваційні навчальні та наукові лабораторії, серед яких: відома своїми конструкторськими і спортивними досягненнями лабораторія швидкісних автомобілів; науково-дослідна дорожня випробувальна лабораторія, науково-дослідна лабораторія з обстеження та випробування мостів, науково-дослідна лабораторія дорожньо-будівельних матеріалів; навчально-консультаційний центр з навчання та впровадження сучасних сервісних технологій на основі комплексу обладнання BOSCH, лабораторія експертизи паливномастильних матеріалів, лабораторія комп’ютерної діагностики автомобілів, лабораторія гібридних автомобілів та електромобілів, навчальний центр HAAS, регіональний навчальновпроваджувальний центр CREDO; освітній центр Autodesk, лабораторія технічних засобів регулювання дорожнього руху. В університеті навчається майже 5000 студентів, з яких понад 700 студентів-іноземців із 30 країн світу. До послуг студентської молоді й аспірантів ХНАДУ — 7 гуртожитків, медичний центр, їдальня, буфети, кафе, студентський клуб, спортивний комплекс, база відпочинку.


16-18 ЛИСТОПАДА

44

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61022, м. Харків, Проспект Науки,4 Тел./факс: (057) 700–41–32 Тел. (057) 707–73–80 E-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua www.knmu.kharkov.ua Володимир Миколайович Лісовий — ректор, професор, доктор медичних наук. IV рівень акредитації. Витяг ЛВ № 00300–000437 з ЄДЕБО від 20 січня 2017р. Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1805 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров’я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів. З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 7442 студентів, з них вітчизняних 4075 та більш ніж 3367 — іноземні громадяни з 84 країн світу. Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 70 кафедрах університету. Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр»: — Медсестринство. — Технології медичної діагностики та лікування. — Фізична терапія, ерготерапія. — Соціальна робота. «Магістр»: — Медицина (в т. ч. для іноземних громадян) (термін навчання 6 років). — Cтоматологія (в т. ч. для іноземних громадян) (термін навчання 5 років). — Технології медичної діагностики та лікування. — Медсестринство. — Публічне управління та адміністрування. — Освітні, педагогічні науки. «Молодший спеціаліст»: — Медсестринство. Післядипломна освіта проводиться за напрямками: — первинна спеціалізація в інтернатурі (термін навчання 1–3 роки); - клінічна ординатура — термін навчання 2–4 роки; - аспірантура — термін навчання 4 роки; - підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів практичної охорони здоров’я Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян: • Підготовчі відділення — термін навчання 1 рік; Студенти, інтерни та слухачі курсів забезпечуються гуртожитками.


2017

45

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Україна, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14 Проїзд: станиця метро «Наукова» Тел. приймальної комісії: (057) 702–17–20 E-mail: abitur@nure.ua Тел. підготовчих курсів: (057) 702–14–55 www.nure.ua

ХНУРЕ — потужний науково-освітній центр України, спеціалізований IT-університет, в якому зосереджена підготовка за 23 спеціальностями, пов’язаними з інформаційними технологіями, інформаційною безпекою, біомедичними, видавничо-поліграфічними, телекомунікаційними, інформаційно-вимірювальними, радіотехнічними системами та економічною кібернетикою — весь спектр найсучасніших, добре оплачуваних спеціальностей для сучасного ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ Україна, 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20 Тел. приймальної комісії академії: (0552) 22–52–53 Тел. приймальної комісії коледжу: (0552) 26–50–92, 22–32–82 Тел. приймальної комісії ліцею: (0552) 22–52–49, 26–37–88 E-mail: ksma@ksma.ks.ua www.kmi.kherson.ua

Рік заснування: 1834 рік. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: Наказ МОНУ 1503-Л від 01.12.2016 р. Ректор: Ходаковський Володимир Федорович. Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб для здобуття ступеня: Бакалавр: Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок, Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. Магістр: Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок, Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. Молодший спеціаліст: Судноводіння на морських шляхах, Експлуатація суднових енергетичних установок, Експлуатація електрообладнання та автоматики суден, Монтаж і проектування суднових машин і механізмів, Монтаж електроустаткування суднового електрообладнання, Суднокорпусобудування, Зварювальне виробництво, Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів. За робітничими спеціальностями: Моторист (машиніст), матрос; Матрос, електрогазозварник; Кухар, пекар; Кухар-матрос; Офіціант, бармен, буфетник; Офіціант, адміністратор.Київський хореографічний коледж


16-18 ЛИСТОПАДА

46

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ Україна, 01030, Київ, вул. Володимирська, 57 тел./факс: (044) 234-61-69, 234-07-99, 401-10-41 E-maul: Kijanochka@ukr.net http://balletkiev.com Київський хореографічний коледж запрошує на навчання у 2017-2018 н.р. за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». (ліцензія АД №034582, сертифікат про акредитацію НІ-І № 1153608) Запрошуємо учнів після закінчення 9 та 11 класів Київський хореографічний коледж – вищий навчальний заклад мистецького профілю, що здійснює підготовку спеціалістів зі спеціальності: • «Хореографія», • «Класична хореографія», Викладачі: Г.Дорош та О.Потапова – народні артистки України • «Сучасна хореографія», Викладачі: О.Каплун – зав. сучасним відділенням. П.Наку та А.Шошин – артисти театру «Київ модерн-балет» (Р. Поклитару) • «Спортивно-бальна хореографія», Викладачі: О.А.Телешко - майстер спорту, Лауреат Міжнародних конкурсів, суддя Міжнародної категорії. О.П. Кулак - Лауреат Міжнародних змагань, суддя Міжнародної категорії. • «Народна хореографія» Викладачі: А.А.Ващук. Кваліфікація: • Артист балету, • Артист ансамблю сучасного танцю, • Артист ансамблю бального танцю, • Артист ансамблю народного танцю, • Викладач хореографії, • Керівник аматорського хореографічного колективу. Після закінчення коледжу випускники мають можливість вступу на III курс до університетів мистецького та гуманітарного напряму і Національного університету фізичного виховання i спорту України. Студенти реалізують свої художньо-театральні ідеї на сценах Києва та інших міст, у складі театру "Молодий балет Києва" та виступають на спортивних змаганнях від клубу "Kiev City Dance".


2017

47

МАЛИНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Україна,11645, Житомирська обл., Малинський р-н., с. Гамарня Тел./факс (04133) 68-513 Тел. (04133) 97-223 E-mail : mltk2010@gmail.com Рівень акредитації: І. Ліцензія: серія АЕ № 636394 від 19.06.2015 року на підготовку молодшого спеціаліста; серія АЕ № 636937 від 19.06.2015 року на підготовку кваліфікованих робітників. Спеціальності та спеціалізації: - 205.03 «Лісозаготівля та первинна обробка деревини». 071 Облік і оподаткування: 206 Садово-паркове господарство: - 071.01 «Бухгалтерський облік». 206.01 «Зелене будівництво та садово187 Деревообробка і меблеві технології: паркове господарство». - 187.01 «Обробка деревини». 208 Агроінженерія: 193 Геодезія та землеустрій: - 208.01 «Експлуатація та ремонт обладнання - 193.01 «Землевпорядкування». лісового комплексу». 205 Лісове господарство : Робітничі професії: - 205.01 «Лісове господарство»; - Лісник; - 205.02 «Мисливське господарство»; - Лісоруб. Форми навчання: денна (на основі базової, повної середньої або професійно-технічної освіти), заочна (на основі повної середньої або професійно-технічної освіти а також для здобуття другої освіти при наявності диплома з інших напрямів підготовки). Способи фінансування: бюджет, контракт. Контингент студентів коледжу: 1100 чол. Вступні випробування: - на основі базової освіти - українська мова (диктант), математика (письмово); - на основі повної середньої освіти – сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики або історії України; - на основі професійно-технічної освіти – фаховий вступний іспит зі спеціальності; - для вступу для отримання другої освіти – тест з української мови та літератури. Директор Малинського лісотехнічного коледжу Іванюк Ігор Дмитрович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук, Заслужений працівник лісового господарства України. Відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства України». Малинський лісотехнічний коледж ставить за мету високу конкурентоздатність на ринку освітніх послуг завдяки використанню прогресивних технологій навчання, кваліфікованого викладацького складу, сучасної матеріально-технічної бази, з урахуваннями індивідуальних особливостей і потреб студентів та замовників кадрів . Коледж розташований в мальовничому куточку – на високому березі р. Ірша в колишньому маєтку родини М.М.Миклухо-Маклая. Має 3 сучасних навчальних корпуси, студентські гуртожитки,їдальню та весь комплекс побутового забезпечення, бібліотеку з багатим книжковим фондом, читальними залами та сучасними інформаційними засобами. В коледжі діє відкритий доступ до мережі Internet.


16-18 ЛИСТОПАДА

48

2017

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24 Тел.: (05322) 2-92-45, 56-16-04. Е-mail: rector@pntu.edu.ua, vstup@pntu.edu.ua www.pntu.edu.ua Ліцензія: МОН України АЕ № 636142 від 06.05.2015 р. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, який посідає провідні позиції у міжнародних рейтингах серед вишів Полтавщини. Прийом на навчання на 2018/2019 навчальний рік буде здійснюватися як за державним замовленням, так і на договірній основі (за кошти фізичних та юридичних осіб). Нині в університеті функціонують: •

навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту;

навчально-науковий інститут інформаційних технологій та механотроніки;

архітектурний факультет;

будівельний факультет;

гуманітарний факультет;

факультет нафти і газу та природокористування.

На факультетах здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за понад 40 спеціальностями та спеціалізаціями. У складі університету функціонують: Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та Миргородський художньо-промисловий коледж ім. М.В. Гоголя. В університеті діють підготовчі курси з математики, української мови та літератури, фізики, хімії, історії України, іноземної мови, географії, біології, рисунку та креслення. Навчання за кордоном. Університет активно розвиває міжнародне співробітництво з більш ніж 65 установами із понад 20 країнами світу. Студенти університету – активні учасники програм подвійного диплому, академічної мобільності Erasmus+, DAAD, Fulbright, міжнародних мовних та професійних літніх шкіл, урядових стипендіальних програм Китаю, Великобританії, Польщі, Словаччини. Головні університети-партнери: Університет Гринвічу (Велика Британія), Королівський технологічний інститут (Швеція), Університет Монс (Бельгія), Бранденбурзький університет прикладних наук (Федеративна Республіка

Німеччина), Пекінський університет науки та технологій та Пекінський університет нафти (Китай), Вроцлавський університет науки і технології та Білостоцький технологічний університет (Польща). Матеріально-технічна база. 9 навчальних корпусів; понад 120 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій та комп’ютерних класів; науково-технічна бібліотека; сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням, Free WI-FI покриття по всій території кампусу університету та студентського містечка. В університеті функціонує унікальний навчальнонауковий нафтогазовий полігон, лабораторія нафтогазових технологій, випробувальний цех, мережа лабораторій з енергоефективності та природокористування, мережева академія CISCO, лінгафонний кабінет, центр іноземних мов (англійська, німецька, польська, французька та ін.), центр сучасного мистецтва, міжнародні культурно-освітні центри, спортивний клуб. Післядипломна освіта. В університеті працює аспірантура та докторантура за 7-ма науковими спеціальностями. Аспіранти та докторанти мають можливість захищати кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованих учених радах, котрі діють в університеті. В університеті студенти мають можливість пройти підготовку на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу і паралельно з основною спеціальністю по закінченню університету отримати офіцерське звання. Підготовка студентів проводиться за 4 військовообліковими спеціальностями. До послуг студентів. Студмістечко з 5 гуртожитками; їдальня, кафе; медпункт; розвинена система спортивних секцій із багатьох видів спорту, діють 4 спортзали; стадіон; 2 спортивних майданчики із штучним покриттям; навчально-оздоровчий комплекс «Ворскла». В університеті функціонує центр культури і студентської творчості, школа гумору, студентське радіо, студентське телебачення, театральна студія, танцювальні колективи. Студентському самоврядуванню в університеті відведена ключова роль в організації дозвілля студентів, створено умови для самореалізації кожного студента, реалізації творчих, наукових чи організаторських здібностей.


16-18

ОФІЦІЙНИЙ КАТАЛОГ

ЛИСТОПАДА

ЗАКОРДОННІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВУЛ. ХРЕЩАТИК,2, СТ. МЕТРО «МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ»


Study in Poznań Constantly the top level

Poland

High quality of education and top quality of life connrmed in nationwide prestigious rankings

Wide range of possibilities

26 universities and colleges, 115,000 students, over 100,000 enterprises, hundreds of cultural and entertainment events

Within a reach

At the intersection of national and international roads, large railway hub, many direct ight connections

www.studyin.poznan.pl


УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ У ВАРШАВІ 01-030 Варшава, вул. Павя, 55, rekrutacja@vizja.pl druzja@vizja.pl Університет Фінансів та Управління у Варшаві занесений до реєстру, що ведеться Міністерством Науки і Вищої Освіти під номером 261, заснований в 2001 році і являється недержавним освітнім закладом. Університет Фінансів та Управління у Варшаві надає освіту в галузі гуманітарних, економічних та юридичних наук. В межах своєї спеціальності Університет Фінансів та Управління (WSFiZ) пропонує різноманітні напрямки в навчанні (спеціальності). WSFiZ гарантує високий рівень навчання, заснованого на сучасних і перевірених наукових методах.

У ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СВОЇМ СТАТУСОМ, ВНЗ ВОЛОДІЄ ПРАВОМ ПРИСВОЮВАТИ ВИПУСКНИКАМ ПРОФЕСІЙНІ СТУПЕНІ І ЗВАННЯ:

WSFiZ використовує найкращі міжнародні освітні практики, завдяки яким створює кваліфікованих фахівців, активних і підприємливих людей, які успішно роблять свою професійну кар'єру.

• магістр - на факультеті психології, • магістр - на факультеті права, • магістр - на факультеті фінансів та бухгалтерського обліку, • магістр - на факультеті менеджменту, • бакалавр - на факультеті адміністрації,

Наталя Бохеньска, Координатор відділу міжнародних відносин тел. +48 538 074 952 e-mail: n.bochenska@vizja.pl

Едита Яскевич, директор відділу реклами тел. +48 609 028 388 e-mail: e.jaskiewicz@vizja.pl

• бакалавр - на факультеті фінансів та бухгалтерського обліку, • бакалавр - на факультеті менеджменту, • бакалавр - на факультеті політології, • бакалавр - на факультеті інформатики

www.ru.vizja.pl www.ukr.vizja.pl


MEDICAL UNIVERSITY COLLEGE IN PRAGUE 5 About The Medical University College in Prague 5 provides university education in the non-surgical health fields of General Nursing, Midwifery and Radiology Assistance. Our education is in line with EU directives and the graduates will have their qualification automatically recognized in EU countries. Study programmes have all attributes of modern interdisciplinary and multiprofessional nature. Students are taught to make their own decisions based on their theoretical and practical knowledge and experience. More than 50% of the programme is dedicated to practical training and the teaching is founded on modern trends in these disciplines.

FACTS AND FIGURES Study in: Prague Fields of study: General Nursing, Midwifery, Radiological Assistance, Paramedics Founded: 2005 Kind of institution: Private

Good at accredited subjects. It is well-equipped for the theoretical and practical teaching of both fields – with professional study rooms, theory classrooms, a lecture hall, computer room with PCs connected to the Internet and a library. Professional training is undertaken in health and social care facilities in Prague and through Erasmus+ in the EU. A large number of renowned specialists take part in teaching – professors, doctors and care of you.

Degree programmes: Bachelor's Degree programmes taught in English: Erasmus+ students only. Total number of students: 484 International students: 41 Scholarships: From the EU funds: Erasmus+ and from Educa consortium. Range of tuition fees: 1,500 – 2,000 USD / year Admission success rate:

For international students

Website: www.vszdrav.cz

but participates in the Erasmus+ programme.

Contact email for international students: jansa@vszdrav.cz info@vszdrav.cz

International cooperation international studies and traineeships in the EU countries. Additionally, for the graduates we organize stages in Milan, Italy and fornd2and 3 rd year Bachelors in Schwetzingen, Germany.

Contact email for international cooperation: jansa@vszdrav.cz info@vszdrav.cz


UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA im. Heleny Chodkowskiej Запрошуємо до Uczelni TechnicznoHandlowej im. Heleny Chodkowskiej у Варшаві, котра в цьому році святкувала 25- річчя! Реалізуємо навчання на рівні бакалаврату, інженерії і магістратури. Відділ Інженерний: • перевезення; • будівництво; • дизайн інтер'єру; • інформатика.

Відділ Управління і Логістики: • менеджмент; • внутрішня безпека; • фінанси і бухгалтерський облік; • міжнародні відносини. В пропозиції маємо 36 спеціальностей. Найбільшою популярністю користуються такі спеціальності: TSL (перевезенняспедиція-логістика), будова і експлуатація автомобілів, будова і тюнинг автомобілів, кримінологія і криміналістика, міжнародна логістика.

ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa, Polska tel. (22 ) 262 88 88 e-mail: rekrutacja.ua@uth.edu.pl www.uth.edu.pl


Офіційний каталог виставки «Освіта та кар’єра – 2017»  

Щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017»

Офіційний каталог виставки «Освіта та кар’єра – 2017»  

Щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017»

Advertisement