Page 1

» М І Д КИЙ

Ь С Н Ї А УКР

2016

«

17-19 ЛИСТОПАДА ОРГАНІЗАТОР:

ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ

Ексклюзивний інтернет-партнер

ЗА ПІДТРИМКИ: Міністерства освіти і науки України Національнoї академії педагогічних наук України

www.osvitainfo.com.ua

Інформаційна підтримка:


Учасникам, гостям і організаторам Тридцятої міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2016»

Шановні колеги і друзі! Від Національної академії педагогічних наук України і від мене особисто прийміть щирі вітання із проведенням Тридцятої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2016»! Ми живемо у непростий і разом з тим звитяжний для України час, коли зміцнюється українська політична нація, – й утвердження соціокультурної єдності є невідкладним завданням сьогодення. Суспільним механізмом, що може й має відіграти в цьому ключову роль, є освіта. Як від кожної особистості, так і від освітньої сфери в цілому залежить розвиток самосвідомості, освітнього рівня та інноваційного потенціалу молодої людини. Виховання патріота, формування компетентного фахівця, розвиток самодостатньої особистості, здатної до інноваційної продуктивної праці в умовах глобалізованого світу – дедалі актуальніші завдання вищих навчальних закладів. Ми можемо пишатися нашою освітою: багато університетів й інших вишів мають глибокі навчальні й наукові традиції, а нині набувають рис інноваційності у входженні до єдиного освітнього простору Європи. Найкращі з напрацювань презентує нинішня виставка. Шановні колеги й гості виставки! Упевнений, що нинішні експозиції виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2016» стануть стимулом для подальшого розвитку сфери вищої освіти, міжнародного співробітництва в навчальній і науковій сферах. Зичу всім нам міцного здоров’я, миру та злагоди, творчого натхнення й успіхів у справі навчання і виховання, нових звершень на благо неподільної України!

Президент Товариства «Знання» України, Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України

В. Г. Кремень


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ Рік заснування: 2010 Ліцензія: Серія АЕ № 270939 (від 02.07.2013) Витяг № 1180 – АК (від 24.07.15 Протокол № 118)

У структурі КІСПП функціонують: кафедра клінічної психології, кафедра соціальної психології, відділ курсів підвищення кваліфікації. КІСПП здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 053 Психологія: • на основі базової та повної вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр) інших спеціальностей; • на основі базової вищої освіти (бакалавр) спеціальностей Психологія та Практична психологія. Випускники Інституту отримують диплом державного зразка. Підвищення кваліфікації здійснюється на основі психологічної, медичної, педагогічної базової та повної вищої освіти. Розширення профілю відбувається за наступними програмами: 1. Психоаналітична психотерапія. 2. Сексологія та сексопатологія. Сексульність, любов, еротизм у сучасному світi. 3. Психодинамічна групова психокорекція. 4. Гештальт-терапія. 5. Клієнт-центрована психотерапія. 6. Психологічне консультування та психотерапія дітей, підлітків та батьків. 7. Професійна компетентність психологів в закладах освіти. 8. Професійна компетентність психолога у ресоціалізації випускників інтернатних закладів. 9. Когнітивно-поведінкова психотерапія. Випускники курсів отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка і визнання у професійних психотерапевтичних українських та європейських спілках, мають право на подальшу сертифікацію. Ми прагнемо зберегти традиції профільних європейських університетів: базова освіта та подальша спеціалізація у напрямку психології. Тому залучаємо у навчальний процес найкращих українських та закордонних викладачів: практикуючих психологів, психотерапевтів і психіатрів. Концепція навчання у нашому Інституті побудована на тому, щоб створити необхідні умови, в яких кожен із Вас знайде свій власний Шлях і буде просуватися по ньому своїм власним темпом, поступово здобуваючи добротну професійну ідентичність, а з нею, і професійну впевненість у собі.

Наша мета — забезпечити професійне становлення кваліфікованих фахівців, які могли б працювати в спеціалізованих державних і приватних лікувальних установах, або вести приватну практику. Ми сподіваємося залучити до лав наших студентів - людей допитливих і небайдужих, які бажають глибше пізнати самих себе, а з тим і природу людської поведінки; людей, які прагнуть набути нових знань, опанувати новий фах або розширити свої професійні можливості в даному напрямку та не зупиняються на досягнутому.

Якщо Ви відчуваєте в собі ці сили, ми будемо раді пройти цей Шлях разом з Вами! Ласкаво просимо до КІСПП!

м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34 Тел.: +38 (044) 585 46 77 (78) E-mail: admin@kispp.com www.kispp.com


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ (НАСОА) Державний вищий навчальний заклад економічного спрямування ІV рівня акредитації. Ліцензія МОНУ – АЕ № 527454 від 05.11.2014. Академія має ліцензію на підготовку іноземних студентів.

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ. Якщо Ви бажаєте мати потрібну завжди професію, високооплачувану роботу, приєднуйтесь до лав студентів нашого вищого навчального закладу. Випускники Академії отримують диплом європейського зразка.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:  ЕКОНОМІКА • Прикладна статистика та аналітика • Економічна кібернетика  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ • Облік, аудит і оподаткування

 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ • Фінанси • Банківська справа  МЕНЕДЖМЕНТ • Міжнародний менеджмент

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна, дистанційна.

Ректор Академії – членкореспондент НАН України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений економіст України Олександр Григорович Осауленко.


Національна академія статистики, обліку та аудиту здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр. В Академії функціонує Національний центр обліку та аудиту, в якому проходять підготовку фахівці для отримання сертифікатів аудитора, а також перепідготовку і підвищення кваліфікації аудитори з усієї України. У докторантурі та аспірантурі Академії здійснюється підготовка наукових і науковопедагогічних кадрів. В Академії діє спеціалізована • Отримання стипендії на навчання за програмою Європейського Союзу Еразмус+ . Вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття • Програми соціально-культурної діяльності та відпочинку студентів. наукового ступеня кандидата та доктора Спільно з університетами-партнерами студенти економічних наук за спеціальностями: “Статистика”, та викладачі Академії беруть участь у науково“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. Академія підтримує плідні освітянські, наукові дослідних проектах, міжнародних науковота культурні зв’язки з провідними профільними практичних конференціях, семінарах, круглих столах. В Академії постійно вдосконалюються існуючі та вищими навчальними закладами Європи. Основні університети-партнери за кордоном: у Франції – запроваджуються нові освітні програми.За підтримки Університет Пантеон-Сорбонна Париж (Universite Євростату розпочате приєднання до європейської de Paris), Группа національних шкіл економіки магістерської програми у сфері офіційної статистики та статистики (GENES); в Польщі – Жешувський – ЕМОС. Академія акредитована за програмами Університет (Uniwersytet Rzeszowski), Університет АССА, що надає можливість випускникам одночасно інформатики в Лодзі (Wyższa Szkoła Informatyki w з дипломами Академії отримувати сертифікати цієї Łodzi); Вища банківська школа в Познані (Wyższа глобальної міжнародної професійної організації Szkoły Bankowа w Poznaniu). у сфері фінансів. Спільно з польськими вищими Основні програми співпраці з європейськими навчальними закладами запроваджується одна університетами-партнерами, які пропонуються з найбільш престижних професійних програм – студентам: підготовка магістрів бізнес адміністрування (МВА). • Програма академічної мобільності студентів До послуг студентів – сучасні навчальні (можливість упродовж навчання в Академії корпуси, аудиторії, лінгвістичні лабораторії, провчитись декілька семестрів у закордонному бібліотека, читальні зали і комп’ютерні класи, вищому навчальному закладі та отримати їдальня, гуртожиток, спортивні зали та майданчики, подвійний диплом). медпункт та військова кафедра для юнаків. В Академії • Продовження навчання за магістерськими створено умови для занять спортом, художньою програмами на основі ступеня бакалавра, самодіяльністю, мистецькою та літературною отриманого в Академії. творчістю, а також для екскурсій, подорожей та • Проходження практики та безкоштовне активного дозвілля. стажування. ВИПУСКНИКИ АКАДЕМІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ТА ЗАТРЕБУВАНІ НА РИНКУ ПРАЦІ ЯК В УКРАЇНІ, ТАК І ЗА КОРДОНОМ.

Адреса Академії: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1. Телефони: (044) 484-47-78 (приймальна комісія); (044) 484-47-73 (відділ профорієнтаційної роботи) E-mail: pr_com@nasoa.edu.ua Сайт: www.nasoa.edu.ua

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАС!


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Ректор Смоланка Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», якому в цьому році виповнився 71 рік, заснований 18 жовтня 1945 року. Сьогодні виш є одним із класичних університетів України, акредитованих за V (вищим) рівнем акредитації. УжНУ активно співпрацює із закордонними партнерами з 17 країн світу, з якими, станом на 2015-2016 рр., укладено 90 угод про співпрацю. У період 2015-2016 рр. ДВНЗ «УжНУ» разом із 12 зарубіжними вузами підписав Меморандум про створення Міжнародного консорціуму університетів для координації співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності. Згідно з консолідованим рейтингом університетів України, ДВНЗ «УжНУ» за підсумками минулого навчального року піднявся з 30-31 місця на 17-18 місце з-поміж 269 вищих навчальних закладів. За рейтингом Webometrics (присутність в Інтернет – просторі) за рік виш піднявся зі 127 до 27 місця. У рейтингу, згідно з наукометричною базою даних SCOPUS, УжНУ серед вищих навчальних закладів України займав у 2015 та 2016 роках поспіль 13 місце. Наступним кроком є отримання членства в Європейській асоціації університетів та входження у провідні міжнародні рейтинги У структурі УжНУ – 22 факультети, 110 кафедр, природничо-гуманітарний коледж, 21 науководослідний та 5 навчально-наукових інститутів. Тут навчається 14 000 студентів, з яких 10 000 – студенти денної форми навчання та близько 4000 – заочної. У 2015-2016 рр. університет прийняв на навчання понад 500 іноземних студентів з Європи, Азії та Африки.

Навчальний процес в університеті забезпечують 1152 науково-педагогічні працівники, серед яких 130 докторів наук, професорів, 673 кандидати наук, доценти. За сумісництвом на посадах науковопедагогічних працівників перебувають 153 особи, зокрема 23 доктори наук, професори, 82 кандидати наук, доценти. Частка докторів наук, професорів становить 11,7%, кандидатів наук та доцентів – 57,9%. В університеті готують дисертації за 53 спеціальностями понад 300 аспірантів і докторантів. Діють 6 спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій – з фізикоматематичних, хімічних, економічних, історичних та юридичних наук. Університет видає 12 фахових періодичних видань, щорічно виходять друком більше 40 навчальних посібників, проводиться близько 50 наукових конференцій. П Р І О Р И Т Е Т И У Н І В Е Р С И Т Е Т У: • підвищення результативності фундаментальних досліджень та конкурентоспроможності; •

наука, інновації, трансфер знань та організація роботи регіональної інноваційної структури – Наукового парку ДВНЗ «УжНУ» ;

трансформація в університет інноваційного типу.

Першим кроком на шляху реалізації зазначених пріоритетів в університеті є розроблення Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр.

88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3 Телефон: +38 (03122) 3-33-41 Факс: +38 (03122) 3-42-02 E-mail: official@uzhnu.edu.ua www.uzhnu.edu.ua


2016 ОРГАНІЗАТОР: Товариство «Знання» України ЗА ПІДТРИМКИ: Міністерства освіти і науки України Національної академії педагогічних наук України


2016

3

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – ДЕНЬ СТУДЕНТА 2016» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ .................................................... 5 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» ..................................................... 6 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ............... 7-8 НАУКОВІ УСТАНОВИ НАПН УКРАЇНИ .. 9-21 ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ........................... 22 ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» ......................................... 23 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. ПИРОГОВА........................................... 78 ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» ....... 24 ГІМНАЗІЯ № 290 М. КИЄВА ............................. 26 ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ............................................................ 71 ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ......................................... 24 ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ .......................................... 25 ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ........................................ 27 ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТУСА........... 72 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................... 28 КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА» .......................................... 29 ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................. 32 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ................ 33

ІНСТИТУТ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ....................... 43 КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО ................. 79 КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ ................. 30 КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНИЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ” .......... 35 КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................................................... 31 КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ....................................... 34 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ....................................................... 36 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ............................... 73 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ...............................37 УНІВЕРСИТЕТ «КРОК» ......................................... 38 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................. 39 МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ .......................... 40 МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ «СТІНА» ............. 41 МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» ..............42 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ .............................................44 ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ..............................45


17-19 ЛИСТОПАДА

4

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ............................... 46 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» ...................................................... 47 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ........................ 75 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА ..............................................................48 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» ..............49 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ................................50 НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ..........51 ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................76 ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .............................. 52 ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА ........ 53 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ....................... 54 ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...........................................................74 ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» .............................55 ТОВ «СКАЙЛАЙН СОФТВЕР» ..........................56 ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА .............................. 56 ТОВ «РОБОТА ПЛЮС» ........................................57 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 329 «ЛОГОС» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ імені ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ ....................58

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ..................... 77 ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ..................... 59 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ................ 60 УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА ... 61 УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ................................................................ 62 УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ «ВІСКОНСИНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (США) В УКРАЇНІ» ................. 63 УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ................................ 63 ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ................ 64 УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ........ 65 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ .................................. 66 УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ .............. 67 ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ .....................67 ХАРЬКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................. 68 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ .......... 70 ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ ................................................................ 69 PARTA.UA - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ .............................................. 70


2016

5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, 01135, Київ, проспект Перемоги, 10 Тел. (044) 486-24-42, Факс (044) 236-10-49 E-mail: ministry@mon.gov.ua www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України (МОН) – центральний орган виконавчої влади, забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з надання таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує їх атестацію щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань і підвищення їх кваліфікації; за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти схвалює порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України; за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджує положення про акредитацію освітніх програм; формує перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; забезпечує підготовку і видання Міністерство у своїй діяльності керується підручників, посібників, методичної літератури для Конституцією та законами України, указами Президента навчальних закладів, у тому числі схвалює їх видання України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, для загальноосвітніх навчальних закладів; подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів актами Кабінету Міністрів України, іншими актами України пропозиції щодо створення та реорганізації законодавства. державних наукових установ, які повністю або частково МОН відповідно до покладених на нього фінансуються з державного бюджету, а також пропозиції завдань: забезпечує інтеграцію вітчизняних освіти і щодо віднесення наукових об’єктів до таких, що науки, інших сфер, що належать до його компетенції, становлять національне надбання; забезпечує ведення з неухильним дотриманням принципів збереження і та функціонування Єдиної державної електронної бази захисту національних інтересів; визначає перспективи з питань освіти, інших державних електронних баз і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, повної та реєстрів, інших інформаційних систем у сфері, що загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної належить до його компетенції; здійснює міжнародне і вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, життя, інших сфер, що належать до його компетенції; взятих за міжнародними договорами України з питань, розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і що належать до його компетенції. подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України; провадить МОН з метою організації своєї діяльності: аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, формує стратегічні напрями розвитку вищої освіти з урахуванням науковотехнічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти; розробляє та затверджує в установленому порядку Базовий компонент дошкільної освіти, розробляє державні стандарти освіти, а також стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; організовує діяльність державної психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу в системі освіти; розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів; здійснює в установленому порядку ліцензування закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності; формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, зокрема керівних,

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; здійснює добір кадрів в апарат МОН, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління. МОН для виконання покладених на нього завдань має право в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видавати накази, організовувати, та контролювати їх виконання. Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади.


17-19 ЛИСТОПАДА

6

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 Тел./факс: (044) 248-25-13 www.imzo.gov.ua Інститут модернізації змісту освіти – це провідна державна науково-методична установа Міністерства освіти і науки України. Метою діяльності Інституту є реалізація державної політики у галузі освіти щодо задоволення її потреб у науково-методичному забезпеченні, модернізації змісту і методів навчання та виховання молоді на всіх рівнях і в усіх ланках національної системи безперервної освіти. Завдання ІМЗО: оновлення змісту освіти і виховання у сучасному освітньому середовищі; запровадження інноваційних педагогічних технологій; всебічний розвиток творчих здібностей молоді; ергономічне проектування навчально-освітнього середовища. Наукова діяльність: • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері освіти, педагогіки, психології; • аналіз світових освітніх систем і тенденцій розвитку кращих систем освіти; • оптимізація навчально-виховного процесу шляхом запровадження й поширення інноваційних інформаційних технологій; • поширення результатів наукових досліджень шляхом публікацій, оприлюднення під час наукових та методичних заходів; • видання науково-методичних журналів «Проблеми освіти», «Нові технології навчання». Методична діяльність: • участь у розробленні змісту освіти; • організація експертизи навчально-методичного забезпечення змісту освіти; • розроблення професійних освітніх стандартів; • розробка програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників; • стандартизація засобів навчання та обладнання навчально-виховного процесу. Інноваційна діяльність: • запровадження, організація та супровід інноваційних освітніх проектів; • координування дослідно-експериментальної роботи в усіх ланках освіти; • сприяння розвитку інноваційних форм і методів навчання; • забезпечення закладів освіти навчальною і навчально-методичною літературою, формування переліків такої літератури; • проведення виставок, презентацій навчально-методичних і наукових видань. Інститут приділяє значну увагу роботі з обдарованою талановитою молоддю, проведення масових, творчих заходів (олімпіад, наукових конкурсів, турнірів тощо), створенню навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивченню та поширенню вітчизняних і зарубіжних педагогічних інновацій, новітніх освітніх технологій, впровадженню в навчально-виховний процес прогресивних педагогічних проектів, технологій, проведенню науковопрактичних конференцій і семінарів з проблем освіти.


2016

7

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Е-mail: info@naps.gov.ua www.naps.gov.ua Національна академія педагогічних наук України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992р. № 124 як Академія педагогічних наук України (АПН України). Ураховуючи провідну роль Академії у забезпеченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки та психології, значний внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259 АПН України надано статус національної. Президентом Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських наук, професор; академік Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря, доктор педагогічних наук, професор; академік Андрій Миколайович Гуржій – віце-президент, доктор технічних наук, професор. Члени НАПН України об'єднані в п'ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академіксекретар Ольга Василівна Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор); загальної середньої освіти (академік-секретар Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор); вищої освіти (академік-секретар Микола Борисович Євтух, доктор педагогічних наук, професор). У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-техніч¬ної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України. Наукові дослідження здійснюють 1066 осіб, які працюють у штаті підвідомчих установ Академії. У складі НАПН України 72 дійсних члени, 91 член-кореспондент, 39 іноземних членів і 14 почесних академіків. В інститутах і наукових центрах НАПН України працюють на штатних посадах 180 докторів наук і 428 кандидатів наук. Наукові співробітники підвідомчих установ Академії виконують 123 дослідження за 31 науковим напрямом. Діяльність Національної академії педагогічних наук України зосереджена на теоретикометодологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи освіти, психологопедагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції. Розробляється нормативний і навчально-методичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створюються і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційнокомунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання. За результатами наукових досліджень члени Академії та науковці її підвідомчих установ лише у 2015 році підготували більше 3 тис. праць, зокрема наукової продукції (монографії, концепції,


17-19 ЛИСТОПАДА

8

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

збірники наукових праць) – 65, науково-виробничої (посібники, методичні рекомендації) – 77, навчальної (навчальні, методичні посібники, підручники, навчальні програми тощо) – 33, довідкової – 9; ученими НАПН України організовано та проведено 170 масових науковопрактичних заходів. Основними періодичним виданнями НАПН України є «Педагогічна газета» і науково-теоретичний та інформаційний журнал «Педагогіка і психологія». Загалом Академія та її підвідомчі установи є засновниками та співзасновниками 58 періодичних видань, у тому числі 52 друкованих (із них – 22 наукові журнали) і шести електронних наукових видань. Понад 60 % найменувань є науковими фаховими виданнями у галузі педагогічних, психологічних і філософських наук. Серед наукової періодики НАПН України: «Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України», «Проблеми сучасного підручника», «Порівняльно-педагогічні студії», «Актуальні проблеми психології», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Професійно-технічна освіта», «Мистецтво та освіта», «Наукові студії із соціальної та політичної психології», «Вища освіта України», «Філософія освіти», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», «Вісник післядипломної освіти», «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Наука і освіта» та ін. В Академії створена цілісна система підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. У 2016 році підготовка здобувачів вищої освіти в НАПН України здійснюється в шести підвідомчих установах відповідно до нового переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Зокрема, за чотирма спеціальностями у галузі знань «01 Освіта» та однією спеціальністю у галузі знань «05 Соціальні та поведінкові науки». Завершують підготовку в аспірантурі за десятьма (з десяти) спеціальностями педагогічних, дев’ятьма (з одинадцяти) – психологічних, трьома (з чотирнадцяти) – філософських, однією (з одинадцяти) –економічних наук: усього за 23 спеціальностями. Докторантура діє у десяти інститутах за десятьма спеціальностями педагогічних, вісьмома – психологічних, двома – філософських наук (усього 20 спеціальностей). У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації беруть участь сімнадцять спеціалізованих учених рад, що діють у десяти підвідомчих установах Академії. При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології. У 2015 році Міжвідомча рада розглянула та затвердила понад 1153 теми докторських і кандидатських дисертаційних досліджень з педагогічних і психологічних наук. Освітня діяльність Академії здійснюється через підготовку фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. НАПН України співпрацює з науковими установами, начальними закладами зарубіжних країн і міжнародними фондами та організаціями (ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, Рада Європи, Європейський фонд підготовки, Американські ради з міжнародної освіти, Британська рада та ін.), що сприяє інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню педагогічної і психологічної наук.


2016

9

НАУКОВІ УСТАНОВИ НАПН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-д Тел.: (044) 481-37-72 Е-mail: nauk_org_undip@ukr.net www.undip.org.ua Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/ukr.institute.of.pedagogy Директор Інституту – Олег Михайлович Топузов, доктор педагогічних наук, професор. Інститут педагогіки засновано у 1926 році. У складі Інституту – 17 наукових відділів, у яких працює 172 наукових співробітника. Серед них – 30 докторів і 85 кандидатів наук. Імена таких учених-педагогів, як дійсні члени НАПН України Н.М. Бібік, М.І. Бурда, М.С. Вашуленко, В.Р. Ільченко, О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинська, членкореспондент НАПН України О.І. Пометун, почесний академік Н.М. Буринська та багато інших, добре відомі серед фахівців освітянської галузі України та за її межами. Тематика наукових досліджень Інституту педагогіки спрямована на методологічне, теоретичне, дидактичне й методичне забезпечення функціонування та розвитку загальної середньої освіти в Україні. Упродовж 2014 року в Інституті виконувалися 24 науково-дослідні роботи за такими напрямами: «Теорія і методологія педагогіки», «Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка», «Освітнє середовище. Інформатизація освіти», «Якість освіти. Управління розвитком освіти», «Теоретико-методологічні засади загальної середньої освіти», «Теорія і методика шкільного навчання». Досягненням Інституту є створення підручників нового покоління, монографій, навчальнометодичних комплектів із окремих предметів загальноосвітньої школи. В Інституті функціонують 4 спеціалізовані учені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова); 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література); 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни); 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія); 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). Упродовж останніх десяти років докторський і кандидатський наукові ступені здобули понад 400 осіб. Інститут є засновником наукового журналу «Український педагогічний журнал», 3 науковометодичних журналів («Українська мова і література в школі», «Українська література в загальноосвітній школі», «Комп’ютер у школі та сім’ї») та збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника»; співзасновником наукового журналу «Порівняльно-педагогічні студії», 2 науково-методичних журналів («Русская словесность в школах Украины», «Директор школи, ліцею, гімназії»), 2 збірників наукових праць («Педагогічний дискурс», «Педагогічна освіта: теорія і практика») та електронного наукового фахового видання «Народна освіта». Інститут підтримує творчі зв'язки з Global Action Plan International («Глобальний план дій», Швеція), Агенцією з питань розвитку співпраці SIDA (Міністерство закордонних справ Швеції).


17-19 ЛИСТОПАДА

10

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ Україна, 01033, Київ, вул. Паньківська, 2 Тел.: (044) 288-33-20 Е-mail: instpsy@gmail.com www.inpsy.naps.gov.ua Директор Інституту – Сергій Дмитрович Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України створено в 1945 році. Наукові традиції Інституту продовжуються і розвиваються в наукових школах дійсних членів НАПН України С.Д. Максименка, В.О. Моляко, Н.В. Чепелєвої, членів-кореспондентів Академії Г.О. Балла, Л.М. Карамушки, М.Л. Смульсон та ін. Наукові дослідження здійснюються у 17 лабораторіях, де працюють 186 наукових співробітників, у тому числі 23 доктори і 88 кандидатів наук. Інститут проводить наукову та науково-організаційну роботу, спрямовану на отримання теоретично і практично значущих результатів із основних напрямів психологічної науки – методології та історії психології, психології особистості, психології навчання і виховання, психології творчості, економічної, організаційної, когнітивної, екологічної психології, етнопсихології, психофізіології та психодіагностики. Пріоритетом у діяльності Інституту є розроблення актуальних проблем навчання, виховання і психічного розвитку особистості в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві, зміцнення зв’язку досліджень із освітньою практикою. В Інституті функціонує аспірантура за сімома спеціальностями та докторантура за трьома спеціальностями, дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.02 – психофізіологія; 19.00.04 – медична психологія; 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія. Інститут є засновником і співзасновником чотирьох збірників наукових праць: «Проблеми загальної та педагогічної психології», «Актуальні проблеми психології», «Проблеми сучасної психології» (фахові), «Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України»; електронного журналу «Технології розвитку інтелекту». Співробітництво Інституту із зарубіжними психологічними установами та організаціями охоплює світові й загальноєвропейські наукові психологічні об’єднання, дослідницькі установи та організації Франції, Туреччини, Польщі, Німеччини, Російської Федерації, Португалії, Чехії, Білорусі, Бельгії, Швейцарії, Нідерландів та інших країн. На базі визнаних міжнародних наукових шкіл Інститутом було засновано шість дослідницьких психологічних лабораторій, у яких співпрацюють психологи та психотерапевти за відповідними психологічними напрямами: Україна –США, Україна – Канада, Україна – Австралійський Союз, Україна –Республіка Польща, Україна – Австрійська Республіка.


2016

11

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел.: (044) 440-62-86 Факс: (044) 440-62-86 Е-mail: ipood2008@ukr.net www.ipood.com.ua Директор Інституту – Лариса Борисівна Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих створено в 1993 році. У шістьох наукових відділах інституту працює 64 наукових співробітника, в тому числі 16 докорів і 26 кандидатів наук. Науково-дослідна робота Інституту охоплює п’ять з основних напрямів досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні: педагогічна освіта; теоретико-методичні засади освіти дорослих; історія педагогіки, порівняльна педагогіка; психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці; психологія особистості, соціальна психологія Науковці Інституту спрямовують свою діяльність на дослідження таких проблем: тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки; психолого-педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю; психологічні особливості підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнівської молоді; теорія і практика особистісного і професійного розвитку дорослого населення; культурологічний підхід у підготовці майбутнього педагога до виховної діяльності; формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності; естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів; розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх вчителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у загальноосвітніх школах. Інститутом засновано 42 Центра педагогічної майстерності і професійного саморозвитку вчителів, а також Центрів освіти дорослих на базі загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів. В Інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, у якій за час її діяльності захищено більш ніж 400 дисертацій. В аспірантурі та докторантурі навчаються 10 докторантів і 37 аспірантів за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. Інститут є засновником і співзасновником чотирьох фахових видань: «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Порівняльна професійна педагогіка»;«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Естетика і етика педагогічної дії», а також польсько-українського, українськопольського щорічника «Професійна освіта: педагогіка і психологія» Співробітники Інституту беруть участь у роботі Німецької асоціації народних університетів – DVV International. Завершується робота з організації Української асоціації освіти дорослих під егідою ЮНЕСКО. Проведено Міжнародні дні освіти дорослих в Україні (18.09 – 6.11.2014 р.), у рамках яких відбувся форум «Європейський Союз – Україна: освіта дорослих» (4 – 6 листопада 2014 р., м. Київ). Ініційовано розширення й активізацію співпраці з країнами Європейського союзу в галузі освіти дорослих, зокрема з метою включення України до процесу CONFINTEA.


17-19 ЛИСТОПАДА

12

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел.: (044) 455-53-38 Факс (044) 440-25-25 Е-mail: ipv.apnu@ipv.org.ru www.ipv.org.ua Директор Інституту – Іван Дмитрович Бех, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Інститут проблем виховання створено в 1997 році. У дванадцяти лабораторіях Інституту працює 102 наукових співробітника, із них – 13 докторів і 46 кандидатів наук, які досліджують проблеми виховання і розвитку підростаючої особистості за трьома напрямами: теорія і методика виховання, соціальна педагогіка та теоретико-методологічні основи дошкільної освіти. Тематика наукових досліджень Інституту передбачає розроблення фундаментальних теоретикометодологічних аспектів виховного процесу та актуальних проблем модернізації його змісту, оновлення форм і методів виховання дітей та учнівської молоді. Особливістю наукової діяльності Інституту є інтегровані дослідження інноваційних особистісно орієнтованих технологій, спрямованих на морально-духовний розвиток особистості в дошкільний та шкільний період її життєдіяльності. Інститут – знаний і шанований заклад, відповідальний за модернізацію змісту, гуманізацію цілей, осучаснення виховних технологій сімейного, дошкільного, фізичного, трудового, морального, екологічного й естетичного виховання. Його діяльність здійснюється, виходячи з логіки розвитку теорії виховання, а також з урахуванням соціального замовлення Міністерства освіти і науки України та інших зацікавлених установ. Виходячи з цього, співробітниками розроблено й затверджено на державному рівні «Програму виховання дітей та учнівської молоді» та «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», у яких визначено стратегічні напрями дослідної діяльності Інституту загалом і кожного підрозділу зокрема. В Інституті працюють докторантура та аспірантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 13.00.05 – соціальна педагогіка, 13.00.07 – теорія і методика виховання, 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Інститут є засновником таких періодичних наукових видань: збірники наукових праць: «Теоретикометодичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді», «Теорія та методика хортингу»; журнали: «Мистецтво та освіта» (фахові видання), «Світ особистості» (електронне видання). Наразі науковцями Інституту продовжується розроблення методичного забезпечення заходів Національної програми виховання дітей та учнівської молоді, Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України, та Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.


2016

13

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел.: (044) 440-42-92 Е-mail: ukreditor@ukr.net http://ispukr.org.ua Директор Інституту – В’ячеслав Васильович Засенко, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Інститут спеціальної педагогіки створено в 1994 році. У складі восьми лабораторій Інституту працюють 8 докторів і 28 кандидатів наук. Інститут є провідною науковою установою, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами. Науковці Інституту розробляють науково-теоретичні засади навчання та виховання таких дітей, інноваційні технології і моделі їх корекційного навчання, запроваджують інклюзивну модель освіти. Серед основних наукових результатів найбільш значущими є: розроблення теоретикометодологічних засад науково-методичного забезпечення навчання дітей з особливими потребами; оновлення змісту та розроблення Державного стандарту спеціальної освіти; визначення системоутворюючих складових інклюзивної освіти та організаційно-методичних підходів до її впровадження в Україні; розроблення на цій основі її науково- та навчально-методичного забезпечення; обґрунтування білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху та розроблення лінгво-теоретичних засад української жестової мови; окреслення основних напрямів психологічної допомоги дітям з особливими потребами, розроблення корекційно-реабілітаційних технологій роботи з дітьми з розладами аутичного спектра, інтелектуальними, сенсорними та комбінованими порушеннями, розроблення комп’ютерних навчально-розвивальних технологій для дітей з особливими потребами тощо. В Інституті функціонують аспірантура й докторантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.03 – корекційна педагогіка та 19.00.08 – спеціальна психологія. Інститут є засновником і співзасновником періодичного наукового фахового видання «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання»; електронного журналу «Спеціальна педагогіка та психологія»; семи збірників наукових праць: «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» (фахові), «Жестова мова і сучасність», «Спеціальна педагогіка та психологія», «Український логопедичний вісник», «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання», «Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології». Інститут співпрацює з Університетом Альберта та Коледжем Грента МакЮена (Канада), Академією спеціальної освіти імені Марії Гжегожевської (Польща), Інститутом корекційної педагогіки РАО (Росія) та ін., є незмінним учасником міжнародних проектів.


17-19 ЛИСТОПАДА

14

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ

Україна, 04070, Київ, вул. Андріївська, 15 Тел.: (044) 416-33-82 Факс: (044) 425-45-56 Е-mail: ispp@skif.com.ua www.ispp.org.ua

Директор Інституту – Микола Миколайович Слюсаревський, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук. Інститут соціальної та політичної психології створено в 1994 р. як Науково-практичний центр політичної психології АПН України, який у 1996 р. набув статусу Інституту. Науково-дослідну роботу в Інституті здійснюють 10 лабораторій, де працюють 106 наукових співробітників. У складі науковців 3 члени-кореспонденти НАПН України: М.М. Слюсаревський, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко; 21 доктор і 41 кандидат наук. До наукової роботи залучаються докторанти, аспіранти, наукові кореспонденти і здобувачі. Інститут має розгалужену регіональну мережу інтерв’юерів для проведення всеукраїнських масових опитувань і регулярно їх здійснює. Зусилля наукового колективу Інституту спрямовано на оновлення відповідно до викликів сьогодення теоретичних засад і методичного інструментарію соціально-психологічної науки, пошук шляхів якомога повнішого задоволення нею суспільних запитів, вирішення актуальних завдань соціально-психологічного супроводу освітніх реформ, упровадження в навчально-виховний процес психологічно обґрунтованих інновацій, що враховують особливості трансформації українського суспільства, імперативи і суперечності інформаційної доби, дедалі більшу віртуалізацію соціальнокомунікативних практик молоді. Істотними теоретичними надбаннями Інституту стали: концепція соціальної психології як фундаментальної, базової психологічної дисципліни, модель типологізації та актуалізації соціальнопсихологічних проблем у межах культурно-історичного циклу, концептуальна модель діагностики, прогнозування та коригування соціальної напруженості, концепція особистісного самоконституювання, теоретична модель спільного вчинку та онтогенетична модель розвитку інтимноособистісної сфери людських стосунків, теорії фрактальної психології та архетипового менеджменту, концептуальна модель когнітивно насиченого спілкування, теорія групової рефлексії, теоретичні модуси автентичності особистості, нова концепція переживання людиною плину часу, інтерактивна теорія влади і модель колективного самовизначення етнолінгвістичних спільнот, модель впливу соціального научіння на політичні ставлення молоді, тезаурусна модель інформаційного впливу, соціально-психологічна модель медіаосвіти. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється в аспіратурі та докторантурі за трьома спеціальностями. В Інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи та 19.00.11 – політична психологія. Інститут є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Психологічні перспективи» (фахове), «Психодрама и современная психотерапия»; трьох фахових збірників наукових праць: «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави», «Наукові студії із соціальної та політичної психології», «Психологічні науки: проблеми і здобутки».


2016

15

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 01014, Київ, вул. Бастіонна, 9 Тел./факс: (044)28-66-804 E-mail: ihed@ukr.net www.ihed.org.ua Директор Інституту – Світлана Андріївна Калашнікова, доктор педагогічних наук, професор. Інститут створено у червні 1999 р. – у рік започаткування Болонського процесу з метою експертної підтримки інтеграції до цього процесу закладів вищої освіти України. В Інституті працюють 57 осіб, у тому числі 10 докторів і 21 кандидат наук; діють 5 наукових шкіл і 3 спеціалізовані вчені ради. Інститут здійснює фундаментальні наукові дослідження за такими напрямами: інтернаціоналізація вищої освіти, інтеграція вищої освіти і науки, політика і врядування у вищій освіті, лідерство та інституційний розвиток вищої освіти, економіка вищої освіти, якість вищої освіти. Фахівці Інституту внесли вагомий внесок у розроблення Національної рамки кваліфікацій і Закону України «Про вищу освіту»; проекту Національної стандартної класифікації освіти; законопроектів «Про освіту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність»; «Національного освітнього глосарію: вища освіта». Науковці Інституту є членами Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні, робочих груп Міністерства освіти і науки України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти України, Стратегічної дорадчої групи при МОН України. Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. 67 аспірантів, докторантів, здобувачів виконують дисертаційні роботи за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія і методика управління освітою; 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.10 – філософія освіти; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Інститут реалізує заходи з професійного розвитку керівників закладів вищої освіти, є співорганізатором низки міжнародних науково-практичних конференцій. Інститут є співзасновником наукових фахових видань «Вища освіта України», «Філософія освіти. Philosophy of Education», «Економіка і управління», «International Journal of University and Leadership». Від імені НАПН України Інститут виконує функції національного координатора в Україні Проекту Програми TEMPUS «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging». Партнерами Інституту у європейських країнах є: Ranmore Consulting (Сполучене Королівство), Естонська бізнесшкола, Європейська асоціація центрів забезпечення якості освіти (Бельгія), Каунаський технологічний університет (Литва), Технічний університет м. Кошице (Словаччина), Університет Гринвічу (Сполучене Королівство), Університет м. Коїмбра (Португалія), Університет Тампере (Фінляндія), Університет Ювяскюля (Фінляндія), Університет Упсалла (Швеція) та ін. Фахівці Інститут є членами міжнародних фахових організацій, зокрема, Європейської асоціації освітнього права і політики (Бельгія), Центрально-європейської асоціації філософів освіти (Чехія), Асоціації філософської педагогіки (Польща), Товариства Берталанфі (Австрія) та ін.


17-19 ЛИСТОПАДА

16

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел.: (044) 453-90-51 Факс: (044) 453-97-09 Е-mail: iitlt@iitlt.gov.ua http://iitlt.gov.ua Директор Інституту – Валерій Юхимович Биков, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання створено в 1999 році. У складі шести наукових відділів Інституту працюють дійсні члени НАПН України В.Ю.Биков, А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, В.В. Олійник, М.І. Шут, член-кореспондент Н.В. Морзе. Дослідження здійснюють 59 наукових співробітників, із них 14 докторів і 17 кандидатів наук. Інститут здійснює фундаментальні та прикладні дослідження актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, впровадження та використання новітніх засобів навчання та інформаційних технологій в освіті, побудови та розвитку комп'ютерно орієнтованого середовища систем відкритої освіти й електронного дистанційного навчання, електронних освітніх ресурсів навчального призначення, управління та підтримки наукових досліджень із застосуванням технологій хмарних обчислень. Колектив Інституту бере активну участь у розробленні та виконанні державних документів із розвитку освіти, державних цільових програм. Значну увагу вчені Інституту приділяють питанням інформатизації наукової і науково-організаційної діяльності НАПН України. Упроваджено в освітню практику численні матеріали з науково-методичного забезпечення процесів інформатизації і комп’ютеризації освіти, створення новітніх засобів навчання з різних предметів для навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації. Здійснюється науково-методичний супровід експериментів всеукраїнського рівнів, зокрема «Створення інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання» (2012-2015); «Хмарні сервіси в освіті» (Cloud service in education)( 2014-2017) «Розумники» (Smart kids) (2014-2017). Науковцями Інституту створені та підтримуються електронні освітні ресурси (електронна бібліотека НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua), електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» http://journal.iitta.gov.ua; електронна система організації конференцій «EDU CONFERENCE»( http://catinv.iitlt.gov.ua). В Інституті функціонує аспірантура та докторантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Інститут є співзасновником науково-методичного фахового видання «Комп’ютер у школі та сім'ї»; електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»; фахового збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті». Інститут співпрацює із зарубіжними навчальними закладами та міжнародними освітянськими організаціями.


2016

17

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, Чапаєвське шосе, 98-А Тел.: (044) 252-72-75 Факс: (044) 259-45-53 E-mail: ipto_info@ukr.net www.ipto.kiev.ua Директор Інституту – Валентина Олександрівна Радкевич, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Інститут створено в 2006 році. Сьогодні в Інституті працюють 48 осіб, серед яких: 10 професорів, 13 докторів наук, 20 кандидатів наук, 7 старших наукових співробітників і 3 доцента. Перспективними напрямами досліджень науковців Інституту є: вивчення тенденцій розвитку систем професійної освіти і навчання у країнах ЄС, проектування системи консультування для вибору й розвитку професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів, розроблення програм професійної освіти і навчання на засадах компетентнісного підходу, впровадження проектних технологій професійного навчання, обґрунтування теоретичних та методичних основ дистанційного професійного навчання, проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів. У структурі Інституту наукові дослідження здійснюють шість лабораторій і три центри: енергоефективності, сучасних професій і технологій, здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу. В Інституті функціонує аспірантура і докторантура за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Інститут є засновником і співзасновником чотирьох фахових наукових видань: «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка»; «Професійнотехнічна освіта»; «Професійна освіта: проблеми і перспективи»; «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент». Інститут бере участь у міжнародних проектах:; «TWINING» – «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя»; EU/ICCO/AVEP «Розширення доступу до сучасного та інноваційного професійного навчання для кращої занятості та підвищення прибутку сільських жителів в республіці Киргизстан»; ТЕМПУС «Екологічна освіта в Білорусі, Росії й Україні» (Еко БРУ).


17-19 ЛИСТОПАДА

18

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д Тел.: (044) 481-27-27 Факс (044) 483-14-67 Е-mail: iod@iod.gov.ua www.iod.gov.ua Директор Інституту – Володимир Вікторович Камишин, доктор педагогічних наук. Інститут обдарованої дитини створено в 2007 році. Діяльність установи забезпечують 5 наукових відділів, 104 співробітники, 9 докторів і 18 кандидати наук, у тому числі почесний академік НАПН України. Інститут обдарованої дитини НАПН України здійснює науково-методичне забезпечення, створення та функціонування в Україні державної системи виявлення, пошуку, підтримки і розвитку обдарованих дітей і молоді. Науковцями Інституту розроблено науково-методичні засади впровадження та використання системи технологій виявлення, діагностики, проектування розвитку та підтримки обдарованих дітей та молоді; комплекс інноваційних мережевих інформаційних освітніх технологій виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей і молоді; створено інфраструктуру державних і громадських інституцій як складових національної системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей і молоді, її науково-методичне забезпечення; всеукраїнський освітній Інтернет-портал «Острів знань»; діагностично-проектуючий комплекс (ДПК) «Універсал». Інститутом засновано 7 регіональних центрів, відкрито кабінет психолого-педагогічного консультування, тренінг-центр «Дельта», «Дошкільну академію «УнікУм», які здійснюють психологопедагогічну діагностику обдарованих дітей і надають консультації їх батькам. Інститут є ініціатором і організатором Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень», конкурсу-рейтингу «Школа – джерело талантів», Міжнародного проекту «ICYS – Україна», виставки-фестивалю «Обдаровані діти України». В Інституті функціонує аспірантура за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Інститут є засновником фахових видань, що входять до переліку ДАК України: збірників наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» та щомісячного науково-методичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості». Інститут є членом Всесвітньої асоціації обдарованих і талановитих дітей.


2016

19

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Тел./факс: (044) 484-10-96 Е-mail: rector@umo.edu.ua www.umo.edu.ua Ректор Університету – Віктор Васильович Олійник, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України створено у 2007 році на основі злиття Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників. Університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації інноваційно-дослідницького типу, у складі якого функціонують 3 навчальні інститути (Інститут менеджменту та психології, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників), а також низка центрів та відділів (Наукова бібліотека, Науково-навчальний центр міжнародної освіти, Науково-методичний центр з координації закладів ППО, Відділ міжнародного співробітництва, Редакційно-видавничий відділ, тощо). Усі підрозділи університету здійснюють високопрофесійну навчальну, науково-дослідну, науково-методичну діяльність з визначення та реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти, проблем професійного розвитку працівників освітньої галузі, впроваджують в освітню діяльність ідеї андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики.

підрозділів Національної академії педагогічних наук України. До читання лекцій та участі у науковопрактичних конференціях запрошуються зарубіжні вчені та викладачі. Університет забезпечує підготовку (денна та заочна форми навчання) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» загалом за 18 напрямами/ спеціальностями, зокрема, магістрів за 7 напрямами/ спеціальностями та кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, комплексне підвищення кваліфікації управлінців-професіоналів освітньої галузі, працівників органів державної влади та органів державного самоврядування різного рівня, підготовку іноземних громадян до вступу у ВНЗ України та їх навчання за акредитованими напрямами підготовки. Підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі Університету здійснюється за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. В Університеті працює спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.

Сьогодні ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України є провідним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освітньої галузі та позиціонується як вищий навчальний заклад, що надає слухачам, студентам, аспірантам, докторантам можливість отримати повноцінну вищу освіту та вищу кваліфікацію, які відповідають сучасним вимогам, створює умови для їхньої науково-дослідної роботи та готовий до співпраці з громадськими організаціями і науковими спільнотами.

Університет є засновником науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» та Всеукраїнської школи новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників.

Навчальний процес в Університеті забезпечують 10 кафедр, на яких працює понад близько 90 науковопедагогічних працівників, з яких 80% мають науковий ступінь доктора та кандидата наук, а 60% – вчене звання професора та доцента. Серед науково-педагогічних працівників Університету – дійсні члени та членикореспонденти, провідні науковці структурних

Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науково-педагогічні працівники Університету є членами 10 міжнародних асоціацій.

Університет є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Горизонти освіти» (фахове), «Післядипломна освіта в Україні»; двох електронних наукових фахових видань: «Теорія і методика управління освітою», «Інформаційні технології і засоби навчання»; двох збірників наукових праць: «Вісник післядипломної освіти» (фахове), «Простір арт-терапії».

До послуг слухачів, аспірантів, докторантів та студентів комфортабельний гуртожиток, кафе.


17-19 ЛИСТОПАДА

20

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, Чапаєвське шосе, 98-А Тел.: (044) 252-70-11 Е-mail: ucap@ukr.net http://psyua.com.ua

Директор Центру – Віталій Григорович Панок, доктор психологічних наук, професор. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи створено у 1998 році. У Центрі працюють 17 наукових співробітників, у тому числі доктор наук і 5 кандидатів наук. Науковцями Центру досліджуються теоретико-методологічні засади становлення і розвитку практичної психології і соціальної педагогіки в Україні, здійснюється науково-методичне керівництво психологічною службою системи освіти України та системи психолого-медико-педагогічних консультацій, визначаються напрями та пріоритети їх розвитку. Центром розроблено нормативно-правові документи, які регламентують діяльність психологічної служби системи освіти України та системи психолого-медико-педагогічних консультацій. Організаційно-управлінське та навчально-методичне забезпечення діяльності психологічної служби, що здійснюється фахівцями Центру, спрямовано на підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників.


2016

21

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО Головне приміщення бібліотеки: Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел./факс (044) 440-35-48 Сектор науково-комплексного обслуговування: Україна, 01030, Київ, вул. Володимирська, 57 Тел. (044) 228-71-19 Е-mail: dnpb@i.ua www.dnpb.gov.ua Директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського – Лариса Дмитрівна Березівська, доктор педагогічних наук, професор. Бібліотека створена у 1999 році. У 2003 р. за вагомий внесок у втілення в навчально-виховний процес ідей видатного українського педагога-гуманіста і вченого Бібліотеці було присвоєно ім’я В.О. Сухомлинського. Бібліотека є науково-дослідною установою, національним галузевим книгосховищем, всеукраїнським галузевим інформаційним центром, науково-методичним і координаційним центром бібліотек освітянської мережі МОН України та НАПН України. У 9 наукових відділах Бібліотеки працюють 64 наукових співробітники, у тому числі 1 доктор наук та 7 кандидатів наук. Бібліотека проводить науково-дослідну роботу з питань педагогічного джерелознавства та біографістики; галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. У книгозбірні функціонує наукова лабораторія з вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – це сучасний науковий, інформаційний, культурно-освітній центр, що забезпечує реалізацію інформаційних, науково-дослідних, освітніх, соціокультурних та інших потреб користувачів через відкритий доступ до інформаційних ресурсів. Бібліотека формує національний галузевий інформаційний ресурс психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури (23200 документів бібліотеки 1615–1917 рр. віднесено до національного культурного надбання України), постійно поповнює Науково-педагогічну електронну бібліотеку за трьома тематичними напрямами (освіта й педагогічні науки, психологія та бібліотечна справа), готує й видає вторинні документи. За ініціативи Бібліотеки вперше в Україні була сформована мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України як система, що об’єднала педагогічні й навчально-педагогічні книгозбірні для науково-інформаційного забезпечення фахових інформаційних потреб освітян України. Через веб-портал Бібліотеки надаються он-лайн послуги: замовлення документів через електронний каталог на бронеполицю; віртуальна бібліографічна довідка; довідково-інформаційна консультація «Запитай у бібліотекаря»; електронна доставка документів.


17-19 ЛИСТОПАДА

22

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2 Тел.: (0372) 55-37-54 Факс: (0372) 55-37-54 E-mail:office@bsmu.edu.ua www.bsmu.edu.ua

Буковинський державний медичний університет – вищий медичний навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за галузями знань «Медицина» та «Фармація» за 19 спеціальностями: медицина (магістр); лікувальна справа (спеціаліст, магістр); педіатрія (спеціаліст, магістр); стоматологія (спеціаліст, магістр); медична та психологічна реабілітація (магістр); медична психологія (спеціаліст); медсестринство (магістр, бакалавр); сестринська справа (молодший спеціаліст, магістр); технології медичної діагностики та лікування (бакалавр); лабораторна діагностика (бакалавр); фармація (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

HIGHER STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF UKRAINE «BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY» Ukraine, 58002, Chernivtsi, Teatralna square,2 Тel.: (0372) 55-37-54 Fax: (0372) 55-37-54 E-mail:office@bsmu.edu.ua www.bsmu.edu.ua Bukovinian State Medical University is a higher medical educational establishment of the IV level of accreditation, which provides training in the areas of knowledge "Medicine" and "Pharmacy" in 19 specialties: Medicine (Master), General Medicine (Specialist and Master), Pediatrics (Specialist, Master), Stomatology (Specialist, Master), Medical and Psychological rehabilitation (Master), Medical Psychology (Specialist), Nursing (Junior specialist, Master); Technologies of medical diagnostic and treatment (Bachelor), Laboratory diagnostics (Bachelor), Pharmacy (Junior specialist, Bachelor, Specialist, Master).


2016

23

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Україна, 03115, Київ, вул. Львівська, 23 (метро Житоирська) Тел. приймальної комісії: (044) 409-27-62, 424-70-08 E-mail: pkuu@vmurol.com.ua Web-сайт: vmurol.com.ua, uu.edu.ua Статус: недержавний. Рівень акредитації: IV (ліцензія: АЕ №636816 від 19.06.2015 р.). Дата заснування: 07.05.1999 р. Керівник навчального закладу: Президент Таланчук Петро Михайлович – перший міністр освіти незалежної України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України. Студентів: 16100. Викладачів: 1500, із них 131 професорів і докторів наук, 563 кандидатів наук. Аспірантура, докторантура, пiдготовче вiддiлення, військова кафедра: наявні. У Києві навчальний процес здійснюється у 8 навчальних підрозділах: Інститут права та суспільних відносин, Інститут економіки та менеджменту, Інститут філології та масових комунікацій, Інженернотехнологічний інститут, Інститут соціальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, Факультет біомедичних технологій, Коледж «Освіта». З метою розширення доступу молоді до вищої освіти Університет «Україна» започаткував програму «Твій шанс», що дає можливість отримати два дипломи – європейського та українського зразків. Навчальний процес базується на методології дистанційного навчання та інтенсивному використанні Інтернет-технологій. Університет «Україна» пропонує одні з найнижчих цін на навчальні послуги в Україні – від 5 200 до 15 000 грн./рік. При цьому діє унікальна система знижок, наприклад, при оплаті наперед, студентам з однієї родини, відмінникам, активістам студентського самоврядування тощо. За свою нетривалу 17-річну історію Університет «Україна» здобув як всеукраїнське, так і світове визнання. Не випадково МОН визначив університет базовим ВНЗ при проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Згідно останнього консолідованого рейтингу ВНЗ України, що виводиться двічі на рік Інформаційним ресурсом "Освіта.ua", Університет «Україна» посідає 5 місце серед приватних навчальних закладів України, а базова структура університету – 20 місце серед 68 вищих навчальних закладів столиці, які потрапили до рейтингового списку.


17-19 ЛИСТОПАДА

24

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» Україна, 03150, Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, к. 314 Тел.: (044) 287-41-45, 239-23-28 E-mail: znannya-real@ukr.net www.znannia.info Директор – Харлан Анатолій Андронович. Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, словники, монографії) з економічної, екологічної, педагогічної, філософської та інших тематик. Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури. Акцент – повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу в стислі строки.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ Україна, 03150, МСП, Київ, вул. Антоновича, 180 Тел. для довідок: (044) 528-23-38, 529-42-04 Тел./факс (044) 529-43-92 E-mail:gntb@gntb.gov.ua www.gntb.gov.ua Ніколаєнко Леонід Іванович – директор. Заснована в березні 1935 р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, сучасну назву – 1992 р. Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-технічної літератури та документів, в т. ч. патентної, нормативно-технічної та промислової документації, авторефератів дисертацій, видань органів науково-технічної інформації; бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; організаційно-методична робота з мережею науково-технічних бібліотек; рекламноінформаційна діяльність; проведення тематичного патентного пошуку; надання фактографічної інформації про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та зарубіжні) та їхню продукцію; депонування наукових робіт; копіювання документів; надання послуг з використанням комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, сканування документів, зображень, електронна доставка документів та інше.


17-19 ЛИСТОПАДА

26

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ГІМНАЗІЯ № 290 м. КИЄВА Україна, 02091, Київ, вул. Ревуцького, 13А Тел.: (044) 563-02-67, 563-02-68 Тел./Факс: (044) 563-02-67 E-mail: gymnasium_290@ukr.net www.school-290.inet.ua Гімназія № 290 Дарницького району м. Києва створена "Розпорядженням Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації № 817 від 20.08.2007 року". Гімназія № 290 є середнім загальноосвітнім навчальним закладом ІІ-ІІІ ступеню. При гімназії створено школу І ступеню – спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземних мов (1-4 класи). Головні завдання гімназії: • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; • виховання громадянина України; • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство. Методична робота гімназії має чітку структуру і включає такі напрямки: 1. Діяльність науково-методичної ради гімназії (як дорадчого органу при педагогічній раді), до складу якої увійшли голови методичних об'єднань, найбільш досвідчені вчителі і вчителі-методисти (їх у гімназії працює 21), психолог. 2. Робота методичних об'єднань (української мови і літератури, зарубіжної літератури та російської мови; іноземних мов; математики, інформатики, фізики і астрономії; історії та правознавства; біології, хімії та географії; фізичної культури та захисту Вітчизни; трудового навчання; початкової школи, музики та образотворчого мистецтва). 3. Система підвищення кваліфікації вчителів. 4. Робота творчих груп. 5. Співпраця з психологічною службою гімназії , що включає проведення проблемних семінарів та психолого-педагогічних читань, засідань батьківського клубу «Довіра». 6. Сумісна робота наставників та молодих спеціалістів.


17-19 ЛИСТОПАДА

28

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В (ст. м. “Святошин”) Тел.: (044) 537-35-00, 450-64-90, Факс (044) 452-35-68 Е-mail: admission@e-u.in.ua www.e-u.in.ua

Рік заснування – 1991. (25 років). Рівень акредитації – IV. Ліцензія АЕ № 636134 від 15.04.2015 року. У структурі Європейського університету працюють: факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; інститут шоу-бізнесу; Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; Міжнародний освітньо-підготовчий центр, а також філії по всій Україні. У Європейському університеті здійснюється навчання за такими спеціальностями: Факультет інформаційних систем і технологій: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Інженерія програмного забезпечення; Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Системний аналіз. Факультет економіки та менеджменту: Фінанси, банківська справа та страхування; Облік і оподаткування; Економіка; Маркетинг; Менеджмент; Екологія; Філософія. Факультет безпеки підприємств: Кібербезпека; Менеджмент (спеціалізація: безпека підприємств). Юридичний факультет: Право. Інститут шоу-бізнесу: Хореографія; Музичне мистецтво. Випускники університету отримують диплом державного зразка та диплом Європейського університету. В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школа-дитячий садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж; університет: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура; докторантура; спеціалізована Рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій. За 25 років існування Європейський університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України, свідченням цього є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, так у 2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю “Визнання досконалості в Європі” та нагороду лауреата 10-го Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. – переможець конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 2007 р. став лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів, 2011 рік – нагороджений срібною медаллю у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі». Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!


2016

29

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Україна, 10002, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 46/15 Тел: (0412) 43-08-91, Факс (0412) 43-08-91 E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com www.ztim.org.ua Комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський інститут медсестринства» засновано 2 лютого 1875 року як Волинська губернська фельдшерська школа. Очолює заклад ректор Шатило Віктор Йосипович, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор. Інститут, в структуру якого входить коледж, здійснює підготовку медичних фахівців для потреб практичної охорони здоров'я області та держави за акредитованими спеціальностями: 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», освітнього ступеню бакалавр; 223 «Медсестринство» освітнього ступеню магістр. Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізацій: «Лікувальна справа» (фельдшер), «Сестринська справа» (медична сестра), «Акушерська справа» (акушерка) та 221 «Стоматологія», спеціалізацій: «Стоматологія» (зубний гігієніст), «Стоматологія ортопедична» (зубний технік). Інститут активно співробітничає в галузі освіти та науки з міжнародними університетами багатьох країн світу. Пріоритетним напрямком діяльності вузу є науково-дослідницька, видавнича діяльність.

MUNICIPAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT “ZHYTOMYR NURSING INSTITUTE” ZHYTOMYR REGIONAL COUNCIL Address: 46/15 V.Berdychevska St., Zhytomyr, 10002, Ukraine Tel: (0412) 43-08-91, Fax: (0412) 43-08-91 E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com www.ztim.org.ua Municipal Higher Educational Establishment “Zhytomyr Nursing Institute” was founded on February 2, 1875 and was firstly known as Volhynian Governorate Medical Assistant School. Rector of the Institute is Shatylo Viktor Yosypovych – an Honoured Doctor of Ukraine, Doctor of Medical Science, professor. The institute, in which structure the college is also included, contributes to the medical specialists’ training in accordance to the health care requirements of the region and the country in such specializations: 223 “Bachelor of Nursing”, 224 “Technologies of Medical Diagnostics and Treatment” (bachelor’s degree); 223 “Master of Nursing”. The College conducts the medical specialists’ training for the degree of junior specialists in such specializations: 223 “Nursing care” (“Medical Assistant Department” (medical assistant), “Nursing Department” (nurse), “Obstetrics Department” (midwife) and 221 “Stomatology” (“Stomatology Department” (dentist), “Orthopedic Stomatology” (dental technician). The institute successfully cooperates with international universities from all over the world in the sphere of science and education. The preferred direction of the institute’s work is research and publishing activities.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ Рік заснування: 2010 Ліцензія: Серія АЕ № 270939 (від 02.07.2013) Витяг № 1180 – АК (від 24.07.15 Протокол № 118)

У структурі КІСПП функціонують: кафедра клінічної психології, кафедра соціальної психології, відділ курсів підвищення кваліфікації. КІСПП здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 053 Психологія: • на основі базової та повної вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр) інших спеціальностей; • на основі базової вищої освіти (бакалавр) спеціальностей Психологія та Практична психологія. Випускники Інституту отримують диплом державного зразка. Підвищення кваліфікації здійснюється на основі психологічної, медичної, педагогічної базової та повної вищої освіти. Розширення профілю відбувається за наступними програмами: 1. Психоаналітична психотерапія. 2. Сексологія та сексопатологія. Сексульність, любов, еротизм у сучасному світi. 3. Психодинамічна групова психокорекція. 4. Гештальт-терапія. 5. Клієнт-центрована психотерапія. 6. Психологічне консультування та психотерапія дітей, підлітків та батьків. 7. Професійна компетентність психологів в закладах освіти. 8. Професійна компетентність психолога у ресоціалізації випускників інтернатних закладів. 9. Когнітивно-поведінкова психотерапія. Випускники курсів отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка і визнання у професійних психотерапевтичних українських та європейських спілках, мають право на подальшу сертифікацію. Ми прагнемо зберегти традиції профільних європейських університетів: базова освіта та подальша спеціалізація у напрямку психології. Тому залучаємо у навчальний процес найкращих українських та закордонних викладачів: практикуючих психологів, психотерапевтів і психіатрів. Концепція навчання у нашому Інституті побудована на тому, щоб створити необхідні умови, в яких кожен із Вас знайде свій власний Шлях і буде просуватися по ньому своїм власним темпом, поступово здобуваючи добротну професійну ідентичність, а з нею, і професійну впевненість у собі.

Наша мета — забезпечити професійне становлення кваліфікованих фахівців, які могли б працювати в спеціалізованих державних і приватних лікувальних установах, або вести приватну практику. Ми сподіваємося залучити до лав наших студентів - людей допитливих і небайдужих, які бажають глибше пізнати самих себе, а з тим і природу людської поведінки; людей, які прагнуть набути нових знань, опанувати новий фах або розширити свої професійні можливості в даному напрямку та не зупиняються на досягнутому.

Якщо Ви відчуваєте в собі ці сили, ми будемо раді пройти цей Шлях разом з Вами! Ласкаво просимо до КІСПП!

м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34 Тел.: +38 (044) 585 46 77 (78) E-mail: admin@kispp.com www.kispp.com


КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Рік заснування – 1994, IV рівень акредитації Ліцензія АЕ № 527275 від 01.10.2014 р.

Адреса: 03179 м. Київ, вул. Львівська, 49 Тел: (44) 450-06-31, 424-86-18 Е-mаіІ:info@kymu.edu.ua, www.kymu.edu.ua Освітньо-кваліфікаційні рівні: БАКАЛАВР, МАГІСТР МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ; МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ; ПОЛІТОЛОГІЯ; ТУРИЗМ; КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ; ФІЛОЛОГІЯ ( ПЕРЕКЛАД); ПСИХОЛОГІЯ; ПРАВО; СЕРЕДНЯ ОСВІТА; НАУКИ ПРО ОСВІТУ; МЕНЕДЖМЕНТ; ЕКОНОМІКА; ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ; ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ; ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ; ФАРМАЦІЯ; СТОМАТОЛОГІЯ; БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ; АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ; ЖУРНАЛІСТИКА; АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО; СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. СПІЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ З УНІВЕРСИТЕТАМИ ПОЛЬЩІ, ЛАТВІЇ, ФРАНЦІЇ, ВСТУП НА ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЄ СЕРТИФІКАТІВ ЗНО. КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст) Напрями: право; журналістика; економіка; туризм; фармація; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; сценічне мистецтво; будівництво та цивільна інженерія. ЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Навчання (5-11 класи) за напрямами: філологічний, суспільно-гуманітарний, технологічний, художньо-естетичний, медико-біологічний. АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА, ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА, ГУРТОЖИТОК УНІВЕРСИТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТУДЕНТІВ БАЗАМИ ПРАКТИКИ ВИВЧАЮТЬСЯ ІНОЗЕМНІ МОВИ (ВКЛЮЧАЮЧИ МОВИ СХОДУ), РОБОЧІ МОВИ -УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА Форми навчання: денна, заочна. Термін навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 2, 3 роки


17-19 ЛИСТОПАДА

32

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26 Тел.: (061) 224-64-69 Тел. приймальної комісії: (061) 233-01-49, 233-65-55 Факс: (061) 233-60-07 E-mail: zsmu@zsmu.zp.ua www.zsmu.edu.ua Запорізький державний медичний університет – сучасний, багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з правом автономного управління. В університеті навчається близько 8600 студентів. За кадровим складом університет входить в трійку кращих державних медичних навчальних закладів України. Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю 722 особи, з яких 121 – доктори наук, професори та 444 – доценти, кандидати наук. В структурі університету 8 факультетів: 1-3 медичний (спеціальності: медицина, стоматологія, технології медичної діагностики та лікування), два фармацевтичних факультети (денної та заочної форми навчання за спеціальністю фармація), міжнародний факультет, факультет післядипломної освіти та підготовчий факультет для іноземних громадян; 61 кафедра, медичний коледж, науковонавчальний медичний центр "Університетська клініка". Університет співпрацює з визнаним мовним центром Каплан-коледж (Ванкувер, Канада) з удосконалення англійської мови у он-лайн режимі, а також виконує договори в сфері освіти з Кіровською державною медичною академією, Казахстанським державним університетом ім. Марата Оспанова, Андижанським державним медичним інститутом (Узбекистан), Державним університетом Акакія Церетелі (Грузія), університетом Давіда Твілдіані (Грузія), Вроцлавським медичним університетом (Польща), університетом Палацького (Оломоуц,Чехія), університетом Нікосії (Кіпр). Запорізький державний медичний університет відомий в Україні та світі: першою в Україні трансплантацією серця і печінки (академік НАН України, проф. О.С. Никоненко); першим вітчизняним ендопротезом колінного суглоба «Мотор Сич ЭПК-1»; низкою вітчизняних оригінальних лікарських препаратів («Тіотріазолін», «Тіоцетам», «Тіодарон», «Левотил», «Аміотрил», «Індотрил», «Карбатрил» (Заслужений діяч науки і техніки України, проф. І.А. Мазур); сучасними технологіями дистанційного навчання абітурієнтів та дистанційно-очного підвищення кваліфікації лікарів, провізорів та викладачів медичних і фармацевтичних установ України; науково-практичні журнали ЗДМУ "Запорожский медицинский журнал", "Патологія" та "Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики" включені в міжнародні наукометричні бази, репозитарії, електронні бібліотеки США, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії, Польщі, Росії, Індії, Марокко.


2016

33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 Тел.: (061) 228-75-08, 764-45-46, Факс: (061) 228-75-08 E-mail: zv@znu.edu.ua www.znu.edu.ua Приймальна комісія: Україна, 69000, вул. Жуковського, 66 б, навчальний корпус №2, ауд. 114, 115, Тел.: (061) 764-67-53 E-mail: pk.znu.ua@gmail.com https://web.znu.edu.ua/pk/index.php Кваліфікаційний ступінь (рівень): бакалавр, спеціаліст, магістр. Ректор: Фролов Микола Олександрович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України. Запорізький національний університет – це вищий навчальний заклад державної форми власності, історія якого становить 85 років. Сьогодні ЗНУ – відомий і престижний вищий навчальний заклад України, який продовжує найкращі освітні традиції, тісно пов’язані зі славетним минулим запорізького краю, його багатою історією. У 2011 році університету присвоєне Почесне звання «Лідер національної освіти». У 2015 і 2016 роках – «Лідер вищої освіти України». За результатами міжнародного рейтингу вишів «Webometrics Ranking of World Universities» ЗНУ, з-поміж майже 300 вишів України, посів 31 сходинку. ЗНУ – серед кращих вишів України за цьогорічним рейтингом видання «Деньги». У ньому за економічними спеціальностями Запорізький національний університет посів 14 сходинку, за юридичними – 13, а за гуманітарними – 10. До структури ЗНУ входить 16 факультетів – математичний, фізичний, економічний, філологічний, біологічний, історичний, юридичний та факультети журналістики, іноземної філології, соціології та управління, менеджменту, соціальної педагогіки та психології і фізичного виховання, а також відокремлені структурні підрозділи – Криворізький факультет, Нікопольський факультет, Економікогуманітарний факультет у м. Мелітополі, 2 коледжі – Економіко-правничий та Торговий, Центр післядипломної освіти із сектором бізнес-освіти, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов та інші освітні центри. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за 14 спеціальностями, за ступенем «Бакалавр» (53 спеціальності), освітньокваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (47 спеціальностей), ступенем «Магістр» (51 спеціальність). Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі та докторантурі. У виші функціонує 7 спеціалізованих вчених рад – 3 докторських і 4 кандидатських. У Запорізькому національному університеті навчається понад 12 тисяч студентів. Навчання в Запорізькому національному університеті здійснюється за державним замовленням, за кошти державного бюджету; за кошти фізичних та юридичних осіб. На міжнародному рівні Запорізький національний університет підтримує партнерські зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами за межами України. Студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах обміну ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, MEVLANA та навчатись у вищих навчальних закладах Франції, Італії, Польщі, Естонії, Болгарії, Румунії, Туреччини та ін. ЗНУ забезпечує освітню євроінтеграцію для студентів завдяки програмі подвійного диплома, за якою магістранти можуть водночас отримати освіту та другий диплом. Запорізький національний університет має потужну матеріально-технічну базу: 8 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс, 4 гуртожитки, Наукову бібліотеку (книжковий фонд – понад 1 млн примірників), електронну бібліотеку, музеї, редакційно-видавничий відділ, прес-центр, редакцію Обласної академічної газети «Запорізький університет», Інтернет-радіо «Університет», локальну телевізійну мережу «Юніверс-ТБ», інтернет-портал «Пороги», два оздоровчі пункти, бази відпочинку «Славутич» на узбережжі Азовського моря та на острові Хортиці.


17-19 ЛИСТОПАДА

34

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇМІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР» Україна, Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-б Тел./факс: (044)235-01-76, 288-10-02 http://kyc.org.ua// https://www.facebook.com/KmcpKiev/ https://vk.com/kmcp.kiev https://twitter.com/KievKmcp Київський молодіжний центр (КМЦ) створений 1993 року. Це комунальна установа, що входить до сфери підпорядкування Київської міської державної адміністрації. Центр створений з метою виконання програм і здійснення заходів із соціального та правового захисту молоді, сприяння інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, працевлаштуванню та зайнятості молоді у вільний від навчання час, популяризації молодіжного підприємницького руху, формування здорового способу життя в молодіжному середовищі. Основні напрямки роботи КМЦП: • виконання програм і здійснення заходів із сприяння діяльності громадських організацій, органів студентського самоврядування у проведенні ними роботи з питань молоді; • організація і проведення масових та локальних заходів серед молоді, забезпечення популяризації здорового і безпечного способу життя та патріотичного виховання молоді; • організація заходів із оздоровлення молоді, розвитку молодіжного туризму, забезпечення змістовного дозвілля; • інформаційна діяльність в галузі молодіжної політики; • пошук, розвиток і підтримка здібної, обдарованої і талановитої молоді; • формування ринку інтелектуального капіталу серед молоді; • забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку праці; • сприяння працевлаштуванню молоді, надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією; • залучення молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва; • сприяння дослідженням та науковій діяльності у сфері інформаційних технологій та дотичних сферах, реалізація проектів з питань впровадження новітніх інформаційних технологій; • забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва. Завдання, які ставить перед собою Київський молодіжний центр праці: • Розвиток системи неформальної освіти відповідно до концепції навчання протягом усього життя з метою набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти; • забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва шляхом сприяння інтеграції української молоді в міжнародне молодіжне співтовариство;


2016

35

• сприяння зайнятості та самозайнятості молоді шляхом стимулюванням роботодавців у наданні першого робочого місця, запровадження навчання організації власної справи та набуттям підприємницьких навичок, підвищення кваліфікації молоді, сприяння у налагодженні співпраці роботодавців і навчальних закладів для стажування студентської та учнівської молоді; • створення умов для активізації роботи з професійної орієнтації молоді шляхом належного ресурсного забезпечення та якісно проведеної профорієнтаційної роботи, сприяння поширенню профорієнтаційної інформації в молодіжному середовищі; • сприяння розвитку молодіжного волонтерського руху.

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНИЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ” Україна, 03150, Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 ст. метро „Олімпійська” („Республіканський стадіон”) Тел. приймальної комісії: (044 ) 287-52-90 Тел. підготовчих курсів: (044) 287-37-86, Тел./факс: (044) 287-02-17 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9 - 11 класів за спеціальностями: • Правознавство – 3 р. 10 міс., ( 2р. 10 міс.) • Фінанси і кредит – 3 р., (2 роки) • Видавнича справа та редагування – 4 р., (3 роки) Студенти, які вступили на базі 9 класу отримують атестат про повну загальну середню освіту. Випускники Коледжу зараховуються за співбесідою до Університету сучасних знань на ІІІ курс Приходьте навчатись до Університету сучасних знань та коледжу і Ви гарантовано отримаєте якісну вищу освіту за найкращими методиками та прийнятними цінами!


17-19 ЛИСТОПАДА

36

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Україна, 03037, Київ, Повітрофлотський просп., 31 Тел. (044) 248-49-05 Тел. приймальної комісії: (044) 245 -46-90 knuba.edu.ua

Рік заснування – 1930. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія МОіНУ АЕ № 636495 від 19.06.2015 р. Ректор – д.ек.н., професор Куліков Петро Мусійович. Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Посідає перше місце серед будівельних вищих навчальних закладів у національних та міжнародних рейтингах вузів України, як то: "Топ-200 Україна", "Scopus", "Вебометрикс". За всі роки свого існування університет підготував понад 70 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі близько 4 тисяч спеціалістів для 120 країн свiтy. В даний час в університеті навчається близько 10000 студентів На 6 факультетах університету готують фахівців за 21 спеціальностями і 40 спеціалізаціями. Вища освіта надається за спеціальностями: «Архітектура та містобудування», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Дизайн», «Будівництво та цивільна інженерія», «Теплоенергетика», «Комп‘ютерні науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», «Комп‘ютерна інженерія», «Професійна освіта», «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології», «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Геодезія та землеустрій», «Науки про Землю», «Екологія», «Туризм». Підготовка фахівців фінансується за рахунок: коштів державного бюджету України (за державним замовленням); коштів юридичних та фізичних осіб. Форми навчання: денна, заочна. При університеті працює відділення довузівської підготовки, яке здійснює підготовку молоді до зовнішнього незалежного тестування з предметів вступних випробувань та предметів творчого конкурсу для вступу до КНУБА.


2016

37

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА Контактна інформація для вступників (Приймальна комісія) Україна, Київ, вул. М.Тимошенка, 13-Б, к. 116 Тел. (044) 428-34-07 E-mail: abiturient@kubg.edu.ua kubg.edu.ua

Освіта – сутність часу! Форма власності: університет належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Рік заснування: літопис університету ведеться з 16 березня 1874 р.,коли було відкрито перші педагогічні курси удосконалення вчителів початкових народних училищ Київського навчального округу. Ректор: Віктор Олександрович Огнев'юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Київський університет імені Бориса Грінченка пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами. Місія Університету – сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству. Структура: в університеті функціонує 6 навчальних інститутів (Інститут людини, Інститут журналістики, Інститут філології, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут післядипломної педагогічної освіти), 4 факультети (Факультет інформаційних технологій та управління, Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту, Історико-філософський факультет, Факультет права та міжнародних відносин) та Університетський коледж, що здійснюють підготовку за 45 спеціальностями. Ми розуміємо важливість інвестицій у майбутніх професіоналів, адже це – запорука успішного суспільства. Саме тому якісна підготовка, інноваційні навчальні програми та дослідження високого рівня є нашими пріоритетами. Університет має 6 корпусів та розвинуту інфраструктуру: сучасну бібліотеку з філіями в корпусах; спортивні комплекси з басейном, тренажерними та спортивними залами; понад 80 SMART – аудиторій; сучасні комп’ютерні аудиторії; Wi-Fi зони; системи відеоконференцій; актові зали; телестудію та пресцентр; ювелірну та гончарну майстерні. Одним з найважливіших напрямків діяльності університету є його інтернаціоналізація. Університет є підписантом Великої Хартії університетів (м. Болонья, Італія); членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації освіти дорослих. В університеті активно розвиваються академічні обміни, мобільність науковців та студентів; гостьові лекції професорів закордонних університетів та представників міжнародних організацій. Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. Форми навчання: денна, заочна з використанням дистанційних технологій. Навчання: за бюджетом і на контрактній основі. Діє аспірантура й докторантура. В Університеті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів.


17-19 ЛИСТОПАДА

38

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

УНІВЕРСИТЕТ «КРОК» Україна, 03113, Київ, вул. Лагерна, 30-32 Тел.: (044) 455-57-07 Факс: (044) 455-57-57 E-mail: krok@krok.edu.ua www.krok.edu.ua Ліцензія МОНУ серія АЕ № 636460 від 10.06.2015. Університет «КРОК» надає вищу освіту в галузях економіки, права, психології, туризму, менеджменту, комп’ютерних наук, міжнародних відносин. На базі всіх спеціальностей розроблено актуальні спеціалізації. До складу «КРОКу» входять три факультети, Інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Інститут післядипломної освіти, Інститут менеджменту безпеки, Бізнес Школа КРОК, Коледж, а також Інститут управління природними ресурсами та Коледж у м. Коломия. Працюють аспірантура, докторантура, чотири Спеціалізовані вчені ради. Діють підготовчі курси до складання ЗНО та ДПА.

«KROK» UNIVERSITY Address: 30–32 Laherna St, Kyiv 03113, Ukraine Тel.: +38 044 455-57-07 Fax: +38 044 455-57-57 E-mail: krok@krok.edu.ua Http://www.krok.edu.ua License of the Ministry of Education and Science of Ukraine, АЕ № 636460 of 10.06.2015 «KROK» University provides higher education in the fields of Economics, Law, Psychology, Tourism, Management, Computer Sciences, International Relations. On the basis of fields of study the relevant specializations were developed. The «KROK» structure includes three faculties, the Institute for Information and Communication Technologies, Institute for Post Diploma Studies, Institute for Security Management, KROK Business School, College. Postgraduate, as well as Doctorate Studies, four Specialized Academic Boards are operating at the University. There are courses to pass EIT and SFE.


2016

39

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В.Великого, 1 Тел.: (032) 22-42-503 Факс (032) 22-42-919 E-mail: nauka_lnau@ukr.net www.lnau.lviv.ua

Рік заснування – 1856 р. Ректор – академік НААНУ Снітинський В.В. Факультети: агротехнологій та екології, економічний, механіки та енергетики, землевпорядний, будівництва та архітектури. В структурі університету – Навчально-науковому інституті заочної і післядипломної освіти; науково-дослідний сектор та 9 лабораторій; відділ координації наукових досліджень; видавничо-редакційний відділ; студентське проектно-технологічне бюро; Новаційний центр; патентно-ліцензійний сектор; Навчально-науковий інститут картоплі; Навчально-науковий інститут агрохімії; Навчально-науковий інститут геодезії та землеустрою; Навчально-науковий інститут економіки АПК; Навчально-науковий інженерно-технологічний інститут; Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва; Навчально-науково-дослідний центр. Напрями підготовки: «Економіка», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Міжнародні економічні відносини», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Екологія», «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування», «Геодезія та землеустрій».

Lviv National Agrarian University is one of the leading higher educational establishments of Ukraine. For more then 160 years it has been playing an important role in development of agrarian education and science. Faculties: OF AGROTECHNOLOGIES AND ECOLOGY; ECONOMIC; OF MECHANICS AND ENERGETICS; OF LAND MANAGEMENT; OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE. The University comprises: Teaching and Scientific Institute of Extra-Mural and Post-Graduate Education; Research Sector with 9 laboratories, Department of Scientific Inquiry Coordination; Department of Circulation and Editing ; Student’s Design and Technological Agency; Innovation Centre; Patent and License Sector; Teaching and Scientific Institute of Potato; Teaching and Scientific Institute of Agro-Chemistry; Teaching and Scientific Institute of Geodesy and Land Management ; Teaching and Scientific Institute of AIC Economy ; Teaching and Scientific Institute of Engineering Technologies ; Teaching and Scientific Institute of Architecture and Construction; Teaching and Research Centre. Fields of study: “Economics”; “Management”; “Audit and Taxation”; “International Economic Relations”; “Finance, Banking and Insurance”; “Business, Commerce and Exchange”; “Ecology” ; “Agronomy”; “Gardening and Viticulture”; “Agro-Engineering”; “Field MachineEngineering”; “Automobile Transport”; “Electrical Energetics, Electro-Machinery and Electro-Mechanics”; “Construction and Civil Engineering”; “Architecture and Town Planning”; “Geodesy and Land Management”.


17-19 ЛИСТОПАДА

40

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 Тел.: (044) 490-95-05, 494-47-47 Е-mail: iapm@iapm.edu.ua www.maup.com.ua

Ліцензії МОН України АЕ № 458585 від 28.07.2014 р., АЕ № 270527 від 05.06.2013 р. МАУП – найбільший економіко-гуманітарний ВНЗ України. Здійснює підготовку та перепідготовку фахівців за 19 спеціальностями та 93 спеціалізаціями з 8 галузей знань. Спеціальності: менеджмент, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, маркетинг, право, міжнародне право, правоохоронна діяльність, соціологія, психологія, політологія, соціальна робота, філологія, туризм, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, програмна інженерія, публічне управління та адміністрування, бізнесадміністрування, управління персоналом та економіка праці. Академія ліцензована та акредитована МОН України за найвищим IV рівнем з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка. Форми навчання: денна, заочна (в т.ч. дистанційна - з використанням Інтернет та мультимедійних технологій). У структурі МАУП: Навчально-виховний комплекс Міжнародний ліцей «МАУП» Навчально-виховний комплекс «Престиж», Технікум, Коледж, Підготовче відділення, Інститути, Аспірантура, Докторантура, МВА, Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр, а також інститути та філії по всій Україні та за кордоном. За результатами Рейтингу «Софія Київська» МАУП визнано кращою в номінаціях: «недержавні» та «управлінські ВНЗ України», нагороджено Дипломом Всенародного конкурсу «Бренд року-2004» (номінація «Народне визнання»). Лауреат Всеукраїнського галузевого рейтингу «Кращі підприємства України» у номінації «освіта» (2011р.). У 2012 році - нагорода Загальнонаціонального проекту «Флагмани освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України. У червні 2014 року МАУП отримала премію European Awards for Best Practices-2014 за високу якість освіти у ВНЗ від Європейського товариства дослідження якості ESQR.


2016

41

МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ «СТІНА» Медіахолдинг «Голос Серця» Україна, Київ, 03113, пр-т Перемоги, 68-А, офіс 1 Тел. (044) 456-63-18 Моб. тел. (095) 111-35-18 Засновник і президент Медіахолдингу «Голос Серця» - Анастасія Правдивець. За сім років існування журналу «Стіна», наш молодіжний проект переріс у цілий культурний і духовний напрямок під загальною назвою «Школа розвитку людини «Голос Серця»». Це не школа під дахом будівлі, і не обмежене коло людей, це напрямок, що немає кордонів, це розвиток усіх, хто бажає розвиватися, це творчість і співтворчість, знання і пізнання себе і світу. Молодіжний журнал «Стіна», книги нашого медіахолдингу, різноманітні фестивалі, конкурси, майстер-класи – це лише частина великого цілого під назвою культурний і духовий розвиток людини. Наші інтернет проекти: • Сайт школи розвитку людини «Голос Серця» - www.serdce.do.am • Форум для творчих людей журналу «Стіна» - www.stena.easyforum.ru • Сайт «Освіта України» - www.ukrosvita.at.ua • Сайт для творчих дітей «Діти-індиго» - www.deti-indigo.at.ua • Блогосфера, що об’єднує 30 блогів освітнього і культурологічного напрямків Наші проекти: Молодіжний журнал «Стіна». Рік заснування 2005. Рубрики журналу: Освіта, музика, кіномистецтво, пізнання себе, мудрість здорового життя, колаж, енергія каміння, творчі потоки. Школа юнкорів. Заняття проходять на базі Київського палацу дітей та юнацтва щосуботи з 12-00 до 15-00 (другий поверх, Юн-Прес). Заняття безкоштовні. Проводить координатор молодіжного журналу «Стіна», журналіст Костилєва Наталія (для іногородніх дистанційно через інтернет). Приєднатися до школи можна у будь-який час за телефоном 095-111-35-18. Серія книг для школярів та студентів: «Створення друкованого видання з нуля. Практичні рекомендації» автор Анастасія Правдивець; «Інтернет-журналістика та ІТ-технології» автор Наталія Костилєва; «Этика начинающего журналиста». Готується до друку книга для батьків і педагогів «Батькам про дітей», заснована на практичному досвіді і історіях, розказаних дітьми. А також книга «Мудрість здорового життя».


17-19 ЛИСТОПАДА

42

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» Україна, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 8 Тел. приймальні начальника: (048) 725-15-74 Факс: (048) 729-36-98 Тел. приймальної комісії: (048) 729-47-47 Тел. заочного відділення: (048) 734-21-60 E-mail: onmu.marinesko@gmail.com; omu@ukr.net http://marinesko.org.ua Рік заснування – 1898 р. Навчальний заклад І рівня акредитації. Ліцензія: AE № 636118 від 15.04.15 р. Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст. Акредитовані спеціальності: • Судноводіння на морських шляхах • Експлуатація суднових енергетичних установок • Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті • Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції по підготовці й дипломуванню моряків і несенню вахти. Матеріально-технічна база училища: • Навчальний корпус, сучасно обладнанні кабінети і лабораторії, майстерні, екіпаж (гуртожиток), водна станція, комп’ютерні класи з інтернетом та локальною мережею, тренажери на судноводійному та судномеханічному відділеннях за спеціальностями, механічні майстерні спортивна зала, бібліотека, їдальня, буфет, клуб, музей. • Морехідне училище імені І. О. Маринеска НУ «ОМА» один із найстаріших навчальних закладів України, якому у липні 2015 року виповнилось 117 років. За час існування училище підготувало 70000 фахівців для морської галузі. • У 2000 році училище було занесене до міжнародного реєстру морських навчальних закладів світу (довідник ІМО), у 2005 році відбулась сертифікація училища за системою якості ISO9001-2000 компанією Bureau Veritas Certification; 2011р., 2015 р. - – ресертифікація за системою якості ISO90012008. • У 2008 році училище увійшло до складу Одеської національної морської академії. За термін навчання курсанти проходять ряд навчальних і виробничих практик у майстерні училища, морських портах, судноремонтних заводах, суднах морського флоту. Училище забезпечує підготовку отримання необхідних документів для роботи на суднах дальнього плавання. До училища приймаються юнаки та дівчата на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО з української мови та літератури (обов’язково) та математики або фізики (на вибір). Форма навчання: денна, заочна.


2016

43

ІНСТИТУТ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Україна, 03058, Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кім. 610 Тел.: (044) 406-74-04, 406-72-09, 406-73-11, 406-74-15 Тел./факс: (044) 497–52–84 E-mail: idp@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua www.idp.nau.edu.ua

Національний авіаційний університет (НАУ) – ВНЗ IV рівня акредитації державної форми власності, провідний в Україні з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бакалаврів, спеціалістів, магістрів. НАУ є потужним авіаційним ВНЗ, знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами. За майже 85-річну історію своєї діяльності університет підготував понад 200 тис. фахівців для багатьох галузей економіки нашої держави, а також десятки тисяч фахівців для 160 країн світу. Серед випускників університету – відомі науковці, педагоги, військові, виробничники, керівники різноманітних підприємств, організацій та установ. Навчання в університеті здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого 20 академіків та член-кореспондентів НАН України, 165 докторів наук, професорів і понад 697 кандидатів наук, доцентів. Серед викладачів – 80 заслужених діячів науки і техніки та лауреатів державних премій. До складу університету входять: 12 інститутів, 7 коледжів, 3 ліцеї, Центр повітряного та космічного права, європейські регіональні центри Міжнародної організації цивільної авіації. У всіх структурних підрозділах університету навчаються понад 50 тисяч студентів та слухачів. Серед них – 1200 іноземних громадян із 49 країн світу. Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) входить до складу навчально-наукового комплексу НАУ та проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою учнів 10–11 класів до вступу у ВНЗ та до ЗНО на підготовчих курсах з навчальних дисциплін: українська мова та література, математика, фізика, історія України, англійська мова, географія, хімія, біологія, рисунок та композиція, основи журналістики. До послуг учнів існують різноманітні форми навчання: денна, вечірня, суботня, дистанційна, заочна (у дні шкільних канікул). Організовано роботу підготовчих курсів у м. Києві та у регіонах України. Термін навчання: 8 місяців (01.10.–30.06.); 4 місяці (01.02.–30.06.) Перелік спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до НАУ: дизайн; інформаційна, бібліотечна та архівна справа; філологія (англійська мова); економіка (+); психологія; соціологія; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; міжнародні економічні відносини; журналістика; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент (+); маркетинг (+); підприємництво, торгівля та біржова діяльність (+); право; міжнародне право; екологія (+); прикладна фізика та наноматеріали*; прикладна математика*; інженерія програмного забезпечення*(+); комп’ютерні науки та інформаційні технології*; комп’ютерна інженерія*(+); кібербезпека*(+); авіаційна та ракетнокосмічна техніка*(+); електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*; енергетичне машинобудування*(+); автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*(+); метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка*; мікрота наносистемна техніка*; хімічні технології та інженерія*(+); біотехнології та біоінженерія*; біомедична інженерія*; електроніка*(+); телекомунікації та радіотехніка*(+); авіоніка*(+); видавництво та поліграфія*; архітектура та містобудування; будівництво та цивільна інженерія*(+);геодезія та землеустрій*; соціальна робота ; туризм; цивільна безпека*; авіаційний транспорт*(+); транспортні технології (на повітряному транспорті)*(+). [* – природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, на які під час участі у конкурсі за успішне закінчення ПК додається до 10 балів; за спеціальностями, що позначені (+), підготовка проводиться українською та англійською мовами.] Заняття на ПК проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти та затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін ІДП НАУ. Навчальний процес забезпечується педагогічними і науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр НАУ. Слухачам пропонуються: екскурсії до Державного музею авіації, навчального ангару, Музею історії університету, кафедр та лабораторій НАУ, участь у міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ», презентації НАУ на базі ЗНЗ, Дні відкритих дверей, пробне ЗНО, консультації тощо. Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси і вступатимуть до НАУ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, до загального рейтингу додається до 10 балів. Якщо є бажання отримати якісну підготовку до ЗНО і стати студентом престижного ВНЗ, звертайтеся за адресою: 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кім. 610; тел.: (044) 406-74-04, 406-72-09, 406-73-11, 406-74-15, тел./факс: (044) 497-52-84 E-mail: idp@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua; Web-сторінка: www.idp.nau.edu.ua


17-19 ЛИСТОПАДА

44

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1 Тел. (044) 246-94-91 Тел. приймальної комісії: (044) 520-06-66 Е-mail: post@naiau.kiev.ua www.naiau.kiev.ua Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458568 від 28.07.2014. Форма власності – державна. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямами підготовки та спеціальностями «Право», «Психологія». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням – для центральних органів виконавчої влади, а також фахівців у галузі права, психології – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. В академії на денній та заочній формах навчається понад 15 тис. здобувачів вищої освіти. У її структурі − докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та інститут кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей. Освітній процес і наукову роботу забезпечують 38 кафедр та п’ять профільних наукових лабораторій, у яких працюють 50 докторів наук і професорів, 237 доцентів і кандидатів наук (докторів філософії). У НАВС функціонують шість спеціалізованих вчених рад із захисту ступенів вищої освіти доктора наук та доктора філософії, відкритих за дев’ятьма науковими спеціальностями. Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн. Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти й ліцеїсти академії є постійними учасниками, переможцями та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента України та Уряду, НАН України, МОН і МВС України, Київського міського голови, Спілки юристів України. Особовий склад академії – резерв МВС і надійний партнер столичного гарнізону поліції у забезпеченні охорони громадського порядку під час масових заходів у Києві та області. Таким чином, поступово зміцнюючи свій потенціал відповідно до вимог МВС України, академія нині розвивається у всі напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендувала себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової генерації правоохоронців.


2016

45

ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 Тел./факс: (056) 744-62-11 Тел. приймальної комісії: (056) 745-05-60; (0562) 47-24-57 E-mail: nmu@nmu.org.ua www.nmu.org.ua

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (надалі НГУ) був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. Перший набір становив лише 77 чоловік. Сьогодні загальна кількість студентів Гірничого близько десяти тисяч. Університет готує висококваліфікованих фахівців за 25 спеціальностями, серед яких інженерні, комп’ютерні та економічні. НГУ – визнаний і відомий не тільки в межах України, але й у всьому світі, як навчальний та науковий центр. До структури університету входять: п’ять інститутів і дев’ять факультетів; три технікуми; аспірантура та докторантура. Вища освіта, яку пропонує НГУ – це поєднання багаторічного досвіду, більш ніж за 117 років існування, у підготовці висококваліфікованих фахівців, і новітніх методів навчання. Інформаційне забезпечення в університеті здійснюється за допомогою підручників, навчальних посібників та електронних ресурсів. Фонд бібліотеки університету становить близько 1,5 млн. примірників. Бібліотека НГУ є одним з найбільших інформаційних центрів навчальних закладів в країні. Студенти, які вчаться у нашому університеті, мають великі можливості і широку мобільність в європейському просторі. Важливе значення у НГУ надається міжнародному обміну і стажуванню студентів і викладачів. Студенти мають можливість отримати два дипломи – гірничого та університету, який є його міжнародним партнером. Навчальний процес забезпечують близько тисячі викладачів, більше половини з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Серед них: 25 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки України, кожний шостий – заслужений діяч науки і техніки, або відмінник освіти України. Навчання передбачає грунтовну мовну підготовку під керівництвом досвідчених викладачів університету та запрошених з-за кордону. Рівень знань студентів достатній для складання екзаменів і отримання сертифікатів міжнародного рівня, наприклад, TOEFL або Zertifikat Deutsch. Міжнародна діяльність НГУ спрямована на досягнення головної мети – визнання його наукових шкіл на світовій арені у сфері науки та підготовки фахівців. Університет прийнято до ряду престижних міжнародних освітніх і наукових організацій. Дев’яте місце згідно з рейтингом Webometrics свідчить про значне укріплення позицій університету в інформаціїному просторі. За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і центру «Євроосвіта», які складають академічний рейтинг «Топ-200 Україна» (2015), Національний гірничий університет п’ятий рік поспіль увійшов до десятки кращих і посів сьоме місце серед 200 університетів країни і четверте місце – серед вітчизняних технічних університетів.


17-19 ЛИСТОПАДА

46

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Україна, 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13 Тел./факс: (044) 234-92-76 Тел. приймальної комісії: (044) 454-49-49, 454-49-83, 235-31-45 E-mail: nmu@nmu.ua Http://nmu.ua Ректор: член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Катерина Миколаївна Амосова. Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 636498 від 19.06.2015р. Форма власності: державна. Сьогодні Університет – високопрофесійний науково-педагогічний колектив, найпотужніший у вищій медичній школі України, який об’єднує 10 факультетів, 2 інститути, 87 кафедр, з яких 50 є опорними. В НМУ працює понад 1400 викладачів. Серед провідних науковців – 21 академіків та членкореспондентів Національних академій наук України, 33 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 34 заслужених діячів науки та техніки, 31 заслужений лікар України, більше 350 професорів та докторів наук, близько 1300 доцентів та кандидатів наук тощо. За роки існування Університет підготував близько 90 тисяч фахівців, в тому числі, близько 4 тисяч – з числа іноземних громадян, які представляють 68 держав! Наші випускники працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні – випускник НМУ. НМУ є головним закладом з питань навчально-методичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України. Розгалужена система до університетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї та на підготовчих курсах різної тривалості. Заклад має близько 120 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями. Спільно з Каролінським інститутом (Швеція) НМУ бере участь у програмі підготовки PhD. Також НМУ бере участь в програмі ЄС Erasmus + та є членом Консорціуму з глобального здоров’я. Матеріально-технічна база: Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2,8 тис. місць, наукову бібліотеку з Інтернет-центром, 28 комп’ютерних класів, Стоматологічний медичний центр на 300 крісел, портретну галерею видатних вчених Університету, 7 корпусів гуртожитків, центр громадського харчування, оздоровчо-спортивний табір на 407 місць. Прийом до НМУ для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр проводиться на такі факультети: медичний факультет: «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа» – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; стоматологічний факультет: «стоматологія» – термін навчання 5 років, кваліфікація – лікар-стоматолог; фармацевтичний факультет: • «фармація» денна форма, «технологія парфумерно-косметичних засобів» – термін навчання 5 років, кваліфікація – провізор; • «фармація» заочна форма – термін навчання 5,5 років, кваліфікація – провізор; факультет підготовки лікарів для Збройних сил України: «лікувальна справа» – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар; медико-психологічний факультет: • «медична та психологічна реабілітація» – термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар-психолог. При НМУ працює Медичний коледж з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Стоматологія ортопедична».


2016

47

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» Приймальна комісія: Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 16 (к. 132, 135, 136) Тел.: (044) 204-96-45, 204-96-46 www.kpi.ua

НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 25 тисяч студентів, у т.ч. студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. В університеті працюють 19 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Серед викладачів НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського " – майже 500 професорів, понад 1300 доцентів. Аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп'ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих закордонних університетів. Відкриття в університеті нових факультетів гуманітарного профілю надає унікальні можливості студентам інженерних спеціальностей для здобуття освіти одночасно за двома спеціальностями. Будівлі інститутів і факультетів НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" та університетські гуртожитки розкинулися на площі у 160 гектарів. Це справжнє місто в місті. Університет має власний Центр культури та мистецтв, сучасний спортивний комплекс, поліклініку, чотири спортивно-оздоровчі бази на Дніпрі, Чорному морі та в Карпатах. Його науково-технічна бібліотека – одна з кращих у країні. НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" є базовою організацією Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної академії наук URAN, яка приєднана до Європейської освітньої мережі GEANT. Університет став також ініціатором створення в Україні "Центру суперкомп'ютерних обчислень і даних". Наукові розробки НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" щорічно відзначаються Державними преміями України в галузі науки і техніки. Провідну роль в організації комерціалізації результатів наукових досліджень і технічних розробок університету відіграє Науковий парк "Київська політехніка". НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" співпрацює з технічними університетами десятків країн світу, багатьма міжнародними організаціями (UNESСO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA та ін.) та найвідомішими корпораціями й фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL, Boeing Company, Huawei та інші), бере участь у міжнародних освітніх, наукових проектах і програмах. На сьогодні головною метою діяльності НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків. Ректор НТУУ «КПI ім. І.Сікорського», Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М.Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович.


17-19 ЛИСТОПАДА

48

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9 Тел. приймальні ректора: (0512) 42-46-52 Тел. приймальної комісії: (0512) 47-97-47 www.nuos.edu.ua Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним вищим закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства з наступних напрямів (спеціальностей): Кораблебудівний інститут: Морська техніка (кораблі та океанотехніка, суднокорпусо-будування; суднові машини і механізми); Машинобудівний інститут: Морська техніка (суднові енергетичні установки та устаткування), Енергетика та енергетичне машинобудування (теплоенергетика, турбіни, холодильні машини і установки); Машинобудування та матеріалообробка (технологія машинобудування, двигуни внутрішнього згоряння); Факультет екологічної та техногенної безпеки: Природничі науки (екологія та охорона навколишнього середовища; економіка довкілля і природних ресурсів); Факультет морської інфраструктури: енергетичний менеджмент та морська інфраструктура, морська логістика, морське приладобудування. Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук: Машинобудування та матеріалообробка (технологія та устаткування зварювання); Металургія та матеріалознавство (композиційні та порошкові матеріали, покриття); Авіаційна та ракетно-космічна техніка (проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів); Інформатика та обчислювальна техніка (інформаційні управляючі системи та технології; програмне забезпечення систем; інформаційні технології проектування); Специфічні категорії (управління проектами; управління інноваційною діяльністю). Факультет економіки моря: Економіка та підприємництво (економіка підприємства, фінанси і кредит; облік і аудіт), Менеджмент і адміністрування (менеджмент організацій і адміністрування); Гуманітарний інститут: Право (право), Гуманітарні науки (прикладна лінгвістика), Мистецтво (дизайн), Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (спорт); Інститут автоматики і електротехніки: Електротехніка та електромеханіка (техніка і електрофізика високих напруг, електричні системи і комплекси транспортних засобів, електромеханічні системи автоматизації та електропривод); Електроніка (електронні системи); Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології (прилади і системи точної механіки); Інформатика та обчислювальна техніка (спеціалізовані комп’ютерні системи); Автоматика та управління (комп’ютеризовані системи управління та автоматика); Інформаційна безпека (системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки); Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок (телекомунікації) . Інститут заочної та дистанційної освіти: здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх напрямів (спеціальностей) без відриву від виробництва. Здійснюється прийом на навчання студентів за інтегрованими навчальними планами на другийтретій курси після технікумів.


2016

49

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» (НУ «ОМА») Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8 E-mail: info@onma.edu.ua www.onma.edu.ua

Рік заснування - 1944. Навчальний заклад IV рівень акредитації. Ліцензія: АЕ № 270757 від 02.07.13 р. Спеціальності НУ «ОМА» акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технології (IMarEST), а також Морським інститутом (Nautical Institute NI) (Великобританія). Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків і несення вахти, з урахуванням Манільських поправок 2010р. Система підготовки та дипломування моряків в Україні схвалена Міжнародною морською організацією (IMO) та Європейською агенцією з безпеки на морі (EMSA), що дозволяє випускникам університету працювати в різних іноземних компаніях, в тому числі, на суднах під прапорами країн Європейського Союзу. Факультети НУ «ОМА» Судноводійний факультет • Спеціальність - річковий та морський транспорт. Факультет морських перевезень та технологій • Спеціальність - річковий та морський транспорт. Судномеханічний факультет • Спеціальність - річковий та морський транспорт. Факультет автоматики • Спеціальність - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Факультет електромеханіки та радіоелектроніки • Спеціальність - річковий та морський транспорт. Факультет морського права і менеджменту • Спеціальність - право. Факультет Військо-Морських Сил • Спеціальність - телекомунікації та радіотехніка. • Спеціальність - озброєння і військова техніка. • Спеціальність - річковий та морський транспорт. Матеріально-технічна база: 7 навчально-лабораторних корпусів з сучасним лабораторним та тренажерним обладнанням, навчальне вітрильне судно «Дружба», курсантське містечко (екіпаж) з 4 житловими корпусами, де функціонують: спорткомплекс, басейн олімпійського класу, стадіон для міні-футболу, медико-санітарна частина, столова на 1200 місць з сучасним обладнанням, кафе, клуб. Структурні підрозділи: Азовський морський інститут в Маріуполі, Дунайський інститут в Ізмаїлі, Морехідний коледж технічного флоту, Морехідне училище ім. О.І. Маринеска, Факультет ВійськовоМорських Сил, Центр підготовки та атестації плавскладу, навчально-тренажерні центри, видавничий центр. В університеті діє навчально-методичний центр довузівської підготовки, до складу якого входять підготовчі курси. В університеті функціонує кафедра військової підготовки, яка готує офіцерів запасу. Форми навчання: денна, заочна; за держзамовленням і на контрактній основі.


17-19 ЛИСТОПАДА

50

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68 Тел. приймальної комісії (044) 289-64-00 Тел. підготовчих курсів (044) 289-67-13 Тел. підготовчого відділення (044) 287-94-92

Навчально-науковий комплекс «Національний університет харчових технологій» – єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у кому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від молодшого спеціаліста до магістра – за 23 спеціальностями і 57 спеціалізаціями для високотехнологічних галузей промисловості. В університеті нема „штучно створених" спеціальностей. Кожна з освітніх програм відкривалась, як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для випускників університету проблем із працевлаштуванням немає. Кількість студентів налічує близько 27000. Національний університет харчових технологій – єдиний представник України в світовій організації з харчової науки і технології (IUFoST). Укладено договори про співпрацю з багатьма зарубіжними спорідненими ВНЗ харчового профілю. Здійснюється навчання іноземних студентів. Істотну допомогу майбутнім студентам надає Центр доуніверситетської освіти для громадян України та зарубіжних держав. Система підготовки в якому включає: підготовчі курси, підготовче відділення та профорієнтовані класи. Профорієнтовані класи працюють: в м. Київ - гімназія «Потенціал» (Оболонь), Технічний ліцей (Дніпровський район); Володимирецький колегіум у м. Володимирець (Рівненська обл.); спеціалізована школа І-ІІІ ст. «Ліцей» у м. Шостка, Апостолівський ліцей-інтернат у м. Зеленодольськ Дніпропетровської обл.


2016

51

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 Тел. приймальної комісії: (057) 341-51-61, 706-30-68 E-mail: mail@nuph.edu.ua www.nuph.edu.ua

Рік заснування – 1805. Ректор університету – Черних Валентин Петрович, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України, повний кавалер ордена “За заслуги”, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого ІV ступеня, V ступеня, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, Почесний громадянин м. Харкова. 04 червня 2015 року Систему управління якістю університету сертифіковано на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 в міжнародній системі сертифікації DQS. Університет є дійсним членом 5-ти міжнародних асоціацій – Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), Великої Хартії університетів (MCU), Євразійської асоціації університетів (EAU), Міжнародної асоціації університетів (IAU). Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенями бакалавра і магістра за спеціальностями: • «Фармація» освітні програми «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумернокосметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів»; • «Технології медичної діагностики та лікування» освітня програма «Лабораторна діагностика»; • «Біотехнології та біоінженерія» освітні програми «Біотехнологія», «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія»; • «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства»; • «Маркетинг» освітня програма «Маркетинг»; • «Менеджмент» освітні програми «Менеджмент організацій та адміністрування», «Логістика», «Якість, стандартизація та сертифікація»; • «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Адміністратівний менеджмент»; • «Наука про освіту» освітня програма «Педагогіка вищої школи». Форми фінансування: • за рахунок коштів державного бюджету; • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, аспірантура, докторантура. Коледж НФаУ на базі 9, 11 класів загальної середньої школи здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Фармація» освітні програми «Фармація», «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук».


17-19 ЛИСТОПАДА

52

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2 Тел.: (048) 723-33-24 Факс: (048) 723-22-15 E-mail: office@odmu.edu.ua http://odmu.edu.ua

Одеський національний медичний університет є одним із провідних вищих медичних навчальних закладів України, членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. У його стінах працювали видатні вчені — засновники багатьох наукових шкіл, які здобули університету всесвітню славу. Він має сучасну матеріально-технічну базу й інфраструктуру, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на рівні світових стандартів, проводити наукові дослідження, удосконалювати систему охорони здоров’я держави. Одеський національний медичний університет — визнаний лідер реформування медичної освіти в Україні.

ODESA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Address: 2 Valikhovskiy Lane, Odessa, 65082, Ukraine Теl.: +38 048 723-33-24 Fax: +38 048 723-22-15 E-mail: office@odmu.edu.ua http://odmu.edu.ua

Odessa National Medical University is one of the leading medical educational institutions in Ukraine, a member of International and European Associations of Universities. The famous scientists —founders of many scientific schools – worked in it, they brought worldwide fame to the University. Having material and technical resources the University makes a great contribution to science and practical health protection, trains specialists at the world acknowledged standards. The Odessa Medical University is a recognized leader of reformation of medical education in Ukraine.


2016

53

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Україна, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2 Тел. (048) 723-52-54 Факс (048) 723-35-15 E-mail: rector@onu.edu.ua www.onu.edu.ua Одеський університет з дня свого заснування 13 травня 1865 р. посідає чільне місце у формуванні освітянської системи розвитку наукових досліджень, культури в Україні. Навчальний процес в університеті забезпечують чотири інститути (Інститут математики, економіки та механіки, Інститут соціальних наук, Інститут інноваційної та післядипломної освіти, Інститут міжнародної освіти) та 10 факультетів – історичний, філологічний, романо-германської філології, економіко-правовий, біологічний, геолого-географічний, хімічний, фізичний, філософський та факультет журналістики. В ОНУ працюють 92 кафедри. В аспірантурі, яка є однією з найбільших в Україні, навчається близько 500 чоловік. В ОНУ працюють 8 спеціалізованих рад за 22 спеціальностями, в яких здійснюється захист дисертацій. У навчальному процесі беруть участь 150 докторів, професорів, 650 кандидатів наук, доцентів. Міжнародне визнання ОНУ як одного з лідерів національної освітянської мережі підтверджується тим, що 190 організацій світу співпрацюють з університетом в рамках довготермінових угод.

ODESSA I.I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY Address: 2 Dvoryanska St., Odessa, 65086,Ukraine Tel. +38 048 723-52-54; fax +38 048 723-35-15 E-mail: rector@onu.edu.ua www.onu.edu.ua Odessa University was founded on May 13, 1865 and it since occupies an important place in formation of the educational system of scientific research and culture in Ukraine. Educational process in University is provided by 4 institutes (Institute of Mathematics, Economics and Mechanics, Institute of Social Sciences, Institute of Postgraduate and Innovative Education, Institute of International Education) and 10 departments - of History, Philology, Economics, Law, Biology, Geology and Geography, Chemistry, Physics, Philosophy and Journalistic. There are 92 chairs in ONU. Over 500 people study in one of the largest in Ukraine graduate school. Totally there are 8 specialized councils for 22 specialties in ONU in which they defense the PhD thesis. The educational process involves 150 doctors, professors, 650 candidates of sciences, associate professors. International recognition of the ONU as one of the leading national educational network is supported by the fact that 190 organizations of the world collaborate with the University under long-term contracts.


17-19 ЛИСТОПАДА

54

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» Україна, 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 Тел./факс: (04467) 5-63-94 Тел. приймальної комісії: (04467) 5-66-96 E-mail: phdpu.edu@gmail.com www.phdpu.edu.ua Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” на денній та заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. В 2007 році університет нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. За результатами участі у конкурсах міжнародних та всеукраїнських виставок у 2014 році ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.» став Лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Педагогічна майстерність як інноваційна технологія підвищення якості освіти»; нагороджений золотою медаллю у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача»; золотою медаллю у номінації «Інформаційні ІТ-технології у вищому навчальному закладі»; був відзначений Почесним званням «Лідер міжнародної діяльності» та отримав Гран-прі у номінації «Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі». В університеті функціонує 7 факультетів: педагогіки і психології, педагогічний, історичний, природничо-технологічний, філологічний, фізичного виховання, фінансово-гуманітарний та відділення післядипломної освіти. На факультетах навчається біля 5 тисяч студентів за 25 напрямами підготовки та спеціальностями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. За держзамовленням навчаються на денній формі – біля 90 % студентів, на заочній – 75%. Підготовка магістрів здійснюється за 18 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 13-ма та докторантура за 4-ма спеціальностями. Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 29 кафедр, у складі яких понад 71% науковопедагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями. Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, філософії та філології, економіки, початкової освіти, психолінгвістики. Університет розташований у мальовничому куточку міста. Має три сучасних навчальних корпуси, два студентських гуртожитки, бібліотеку з багатим книжковим фондом, 4 читальними залами та сучасними інформаційними засобами. В університеті діє 12 комп'ютерних класів з відкритим Internetдоступом. Університет забезпечує перепідготовку за 15 спеціальностями педагогічного, психологічного та економічного профілю. До послуг студентів Internet-кафе, сучасна копіювальна техніка, відповідно обладнані лабораторії та навчальні кабінети, актовий зал на 600 місць, дискотечний зал, їдальня, кафе, стадіон, спортивний, гімнастичний та тренажерний зали. Функціонує замкнута комп'ютерна, телекомунікаційна мережі та студія навчального телебачення. Запрошуємо Вас отримати педагогічну, психологічну та економічну освіту в нашому університеті.


2016

55

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7 Тел.: (0629) 33-34-16 Факс: (0629) 52-99-24 E-mail: office@pstu.edu www.pstu.edu ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» є вищим навчальним закладом державної форми власності. Ректор: Волошин В’ячеслав Степанович, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності людини. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» атестовано за найвищим – IV рівнем акредитації в повному обсязі за всіма напрямами діяльності. Підтверджено право ДВНЗ «ПДТУ» вести підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 42 спеціальностей. До послуг студентів ДВНЗ «ПДТУ» надано 16 навчальних будівель, 2 гуртожитки, кафе, буфети, студентська їдальня, медпункт, санаторій-профілакторій, автошкола, спортивний корпус, стадіон зі штучним покриттям, спортивно-оздоровчий табір "Олімп" на березі Азовського моря, культурнопросвітницький центр, музичний театр-студія, студентський клуб "Меотіда", театр моди "Магія". Університет розташований в індустріально розвиненому регіоні. У Маріуполі працюють найбільші українські компанії: металургійні, транспортні, машинобудівні та ін. Вимоги компаній до якості підготовки випускників вищих навчальних закладів підвищуються, особливо в галузі технічних дисциплін. У 2008-му році університет створив з металургійними комбінатами Навчальні комплекси «Школа-внз-підприємство», які передбачають спеціальну поглиблену, практично-орієнтовану підготовку фахівців із замовлень підприємств-працедавців. Особливий попит в регіоні мають випускники ДВНЗ «ПДТУ» - фахівці в області IT-технологій, металургії, машинобудування, економіки, енергетики і транспорту. Університет розвиває свою комп'ютерну і лабораторну базу, удосконалює навчальні програми для підвищення якості підготовки технічних фахівців. У 2009 (2010, 2011) році ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов аудит наглядовим суспільством «ТЮФ НОРД» (Німеччина) і отримав міжнародні сертифікати, що підтверджують відповідність системи менеджменту університету вимогам стандартів ISO 9001 (менеджмент якості) і ISO 14001 (менеджмент навколишнього середовища). ДВНЗ «ПДТУ» – єдиний ВНЗ в Україні, який має сертифікати відповідності відразу двом міжнародним стандартам. Університет розробляє і відкриває нові спеціальності підготовки магістрів, зокрема, в області IT-технологій, будівництві, а також в галузі екології, якості, стандартизації і сертифікації. Університет прагне готувати фахівців на міжнародному рівні відповідно до вимог Болонської декларації. З цією метою широко практикується обмін студентами і викладачами із зарубіжними внз-партнерами. За останні 10 років університет отримав 5 грантів з міжнародних проектів TEMPUS, 2 гранти за проектом академічних обмінів DAAD. ДВНЗ «ПДТУ» одним із перших в Україні створив при університеті Центр працевлаштування випускників, а також Бізнес-інкубатор, Школа малого бізнесу, які сприяють набуттю практичних навиків, працевлаштуванню студентів під година навчання і після закінчення університету. Працевлаштування випускників ПДТУ здійснюється на підставі 46 угод, підписаних із підприємствами та установами регіону. Загальна кількість випускників, що працевлаштовані на рік складає від 70 до 95%. Успішно розвиваються міжнародні зв'язки ДВНЗ «ПДТУ». За останні роки проведена підготовка фахівців для зарубіжних країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, Близького Сходу. Іноземні громадяни проходять навчання на факультеті Інженерної та мовної підготовки, підготовчому відділенні і факультетах ДВНЗ «ПДТУ». Встановлено зв'язки з 70 зарубіжними вищими навчальними закладами 24 країн світу.


17-19 ЛИСТОПАДА

56

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

«СКАЙЛАЙН СОФТВЕР» Україна, 01019, Київ, а/с 214 E-mail: 1c@1c.ua, uz@1c.ua www.1c.ua

«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження програм «1С» в Україні») займається продажем, розвитком та підтримкою прикладних програм на платформі «1С:Підприємство» для автоматизації управління та обліку на підприємствах різного масштабу та спеціалізації. Найвідомішими в Україні програмними продуктами, розробленими на платформі «1С:Підприємство 8», є 1С:Бухгалтерія, 1С:Управління торговим підприємством, 1С:Зарплата та управління персоналом, 1С:Управління виробничим підприємством та інші. Ми приділяємо велику увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів у галузі автоматизації підприємств – постійно видаються учбові версії програм «1С:Підприємство», розробляються сертифіковані курси, ведеться активна співпраця з вищими та середніми навчальними закладам на партнерських засадах. Партнери 1С:Франчайзі, які мають статус Центра сертифікованого навчання (ЦСН) гарантують якісне навчання користувачам програм та спеціалістам по впровадженню. В ЦСН читаються курси, які розроблені викладачами-методистами з досвідом впровадження програмних продуктів «1С:Підприємства». Методична література по платформі та прикладним рішенням «1С:Підприємство 8» дає змогу легко підготуватися до сертифікації та атестації. Повний перелік партнерів - ЦСН дивіться на сайті: www.1c.ua Для самостійного навчання користувачам пропонуються учбові версії: «1С:Бухгалтерія 8 для України» учбова версія» та «1С:Підприємство 8.2» версія для навчання програмуванню». Зазначені продукти можна придбати у партнерів 1С:Франчайзі.

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24 Тел.: (05322) 7-38-67, 56-16-04, 56-98-16 E-mail: rector@pntu.edu.ua, vstup@pntu.edu.ua www.pntu.edu.ua Ліцензія: МОН України АЕ № 636142 від 06.05.2015 р. Рівень акредитації: IV. В університеті функціонують факультети: архітектурний; будівельний; гуманітарний; електромеханічний; інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем; нафти і газу та природокористування, а також навчально науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту. На факультетах здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 42-ма спеціальностями та спеціалізаціями. Університет має потужну матеріально-технічну базу, а також розвинену інфраструктуру для комфортного навчання, проживання і дозвілля студентів. У ПолтНТУ сформовані потужні міжнародні зв’язки з провідними університетами Європи, студенти мають можливість проходити практику, стажування та навчатися за програмами подвійних дипломів за кордоном.


2016

57

КОМПАНІЯ ТОВ «РОБОТА ПЛЮС» Україна, 02125, Київ, вул. Шимановського, 2/1, оф. 502 Тел./факс: (044) 537-37-17, 495-14-23 E-mail: post@rabotaplus.com.ua www.rabotaplus.ua, www.pro-robotu.com.ua, www.srochno.net, www.prorobotu.net.ua, www.rabotaplus.mobi

Компанія «Робота Плюс» успішно працює на українському ринку вже 20 років, пропонуючи широкий спектр інформаційних послуг щодо навчання та працевлаштування персоналу. Основні напрями розвитку-друковані видання, Інтернет-ресурси з працевлаштування. Тижневик «Пропоную роботу» - понад 8 000 вакансій публікується на 140 сторінках. Газета надає оперативну практичну допомогу у вирішенні питань працевлаштування, є надійним інструментом моніторингу на ринку праці. «Навчання та професійні курси» - спеціалізоване видання, що виходить спільно з газетою «Пропоную роботу» і висвітлює ринок освіти Києва і України. В газеті представлені пропозиції від вищих навчальних закладів, центрів, тренінгових компаній,курсів. «Срочно требуются!» - щоденна газета з працевлаштування, виходить в Києві з понеділка по четвер. Найгарячіші вакансії: від вузькопрофільних фахівців до некваліфікованих працівників. RabotaPlus.ua – Всеукраїнський портал з працевлаштування! Завжди актуальна інформація про вакансії та резюме. Знайди роботу першим!


17-19 ЛИСТОПАДА

58

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 329 "ЛОГОС" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ імені ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ Україна, 02095, Київ, вул. Урлівська, 19-б Тел./факс: (044)569-04-52 Тел.: (044) 569-04-53, 569-04-54 www.logos.kiev.ua

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

На початок 2014 – 2015 н. р. в школі було створено 58 класів, з них: 1 – 4 класів - 25. Загальна кількість учнів: 972 5 – 11 класів – 35. Загальна кількість учнів: 1192 Матеріально–технічна та навчально-методична база: загальна площа шкільних приміщеннь 24 тис. м.кв., земельна ділянка 3 га з гарним ландшафтним дизайном; спортивні майданчики та майданчики для малят; футбольне поле з штучним покриттям та освітленням; тропічний сад у центрі шкільного приміщення. актова зала; бібліотечно-інформаційний центр; книгосховище; медичний блок (стоматологічний кабінет, кабінет лікаря, фітокімната, фізіотерапевтичний та процедурний кабінети); їдальня/буфет з гарячим харчуванням на 300 посадочних місць; 69 навчальних кабінетів; сучасних учбових лабораторій (фізика, хімія, біологія) – 6; комп’ютерні класи – 2 (підключений швидкісний Internet); лінгафонні кабінети - 2; майстерні – 4(швейний цех, цех приготування їжі, столярний цех); спортивні зали – 3; хореографічний зал; басейн; ігрові кімнати для малят – 2; сучасні технічні засоби навчання (мультимедійні проектори, мультимедійні комплекси, комп’ютери, музичні центри).


2016

59

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Україна, 33027, м. Рівне, вул. Орлова, 35 Тел. (0362) 28-18-85 Email: tehnich-college@mail.ru Директор Технічного коледжу НУВГП Яцков Микола Васильович – професор кафедри хімії та фізики, директор Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України, член-кореспондент Української екологічної Академії наук. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.); нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України (2005 р.); «А.С. Макаренко» (2007 р.); «В. Сухомлинський» (2008 р.). Технічний коледж НУВГП заснований на державній власності та створений наказом Міністерства освіти і науки України №304 від 12 липня 2000 року як структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (на той час Рівненського державного технічного університету). Технічний коледж НУВГП здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями : молодший спеціаліст за такими спеціальностями: "Виробництво неорганічних речовин"; "Прикладна екологія"; "Фінанси і кредит"; "Оціночна діяльність"; "Mонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва"; "Прикладна математика"; "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції"; " Oбслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості " кваліфікований робітник за такими комплексними професіями: • слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка); • лаборант хімічного аналізу; • електромонтажник силових мереж та електроустаткування; • електрогазозварник; eлектрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт; • електромеханік торговельного та холодильного устаткування. • "Касир в банку. Контролер ощадного банку" • "Апаратник, лаборант хімічного аналізу, слюсар-ремонтник" • "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації. Електрозварник ручного зварювання" • "Електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування".


17-19 ЛИСТОПАДА

60

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3 Тел.: (03122) 3-33-4 Факс: (03122) 3-42-02 E-mail: official@uzhnu.edu.ua www.uzhnu.edu.ua

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», якому в цьому році виповнився 71 рік, заснований 18 жовтня 1945 року. Сьогодні виш є одним із класичних університетів України, акредитованих за V (вищим) рівнем акредитації. УжНУ активно співпрацює із закордонними партнерами з 17 країн світу, з якими, станом на 2015-2016 рр., укладено 90 угод про співпрацю. У структурі УжНУ – 22 факультети, 110 кафедр, природничо-гуманітарний коледж, 21 науководослідний та 5 навчально-наукових інститутів. Тут навчається 14 000 студентів, з яких 10 000 – студенти денної форми навчання та близько 4000 – заочної. У 2015-2016 рр. університет прийняв на навчання понад 500 іноземних студентів з Європи, Азії та Африки. В університеті готують дисертації за 53 спеціальностями понад 300 аспірантів і докторантів. Діють 6 спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій – з фізикоматематичних, хімічних, економічних, історичних та юридичних наук. Університет видає 12 фахових періодичних видань, щорічно виходять друком більше 40 навчальних посібників, проводиться близько 50 наукових конференцій. Пріоритети університету: • підвищення результативності фундаментальних досліджень та конкурентоспроможності; • наука, інновації, трансфер знань та організація роботи регіональної інноваційної структури – Наукового парку ДВНЗ «УжНУ» ; • трансформація в університет інноваційного типу. Першим кроком на шляху реалізації зазначених пріоритетів в університеті є розроблення Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр.


2016

61

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Україна, 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19 Тел.(032) 242-23-40 Факс: (032) 252-71-68 E-mail: uad@uad.lviv.ua www.uad.lviv.ua Адреса приймальної комісії: Україна, 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42 Тел.: (032) 235-75-90, 235-76-00 Українська академія друкарства готує висококваліфікованих фахівців для видавничо-поліграфічної галузі. До її складу входять 5 факультетів денної та заочної форм навчання, та Львівський поліграфічний коледж. Навчальний заклад готує фахівців за 10 спеціальностями, 17 спеціалізаціями освітньо-кваліфікаційних рівнів: «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Підготовка висококваліфікованих фахівців дає можливість забезпечувати видавничополіграфічну галузь кваліфікованими кадрами: редакторами, художниками, технологами, механіками, організаторами виробництва, розповсюджувачами друкованої продукції. Сьогодні в академії навчається 5 240 студентів усіх форм навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів. На 20 кафедрах здійснюють навчальний процес і ведуть плідну наукову роботу 35 професорів, докторів наук, 196 доцентів, кандидатів наук. Вони докладають максимум зусиль, передаючи студентам знання, свій професійний та життєвий досвід, щоб виплекати із них ерудованих професіоналів, справжніх патріотів і громадян, які свідомо працюватимуть для розвитку українського книговидання та формування інформаційного простору. З кожним роком розширюється та вдосконалюється міжнародна співпраця академії. Як член Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів академія бере участь у створенні єдиного європейського освітнього простору з підготовки фахівців для видавництв і поліграфії, тісно співпрацює з провідними навчальними закладами та поліграфічними підприємствами Європи, Америки та Азії. Сьогодні УАД підтримує тісні зв'язки з такими навчальними закладами, як ОксфордБрукс університет (Велика Британія), Лейпцизький і Берзький університети (Німеччина), технічні університети Дортмунда та Штутгарта (Німеччина), Мічиганський університет (США), коледж «Річард Айві» в Торонто (Канада), Варшавська політехніка, Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти (м. Краків, Польща) та ін., укладено угоди про співпрацю з фірмами «Гейдельберг», «Ман-Роланд», «Колбус», «Донеллі» «Памібро», «Укрпол» та ін. В рамках угод про міжнародну співпрацю наші студенти навчаються за програмою подвійного диплому в Краківському педагогічному університеті, в Познанському університеті ім. А. Міцкевича та Українському Вільному Університеті в Мюнхені. Це дозволяє студентам академії слухати лекції провідних учених цих навчальних закладів та фірм як за кордоном, так і в академії, побувати з ознайомлювальними екскурсіями у провідних зарубіжних та вітчизняних видавництвах та фірмах, які виготовляють і експлуатують поліграфічну техніку. Провідні професори з передових європейських навчальних закладів читають курси лекцій для студентів УАД.


17-19 ЛИСТОПАДА

62

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (УІПА) Україна, 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16 Тел. (057) 731-28-62, Факс (057) 731-32 -36 Тел. підготовчих курсів: (057) 733-79-04 Тел. приймальної комісії: (057) 733-78-43, 731-25-63 Е-mail приймальної комісії: abit@uipa.edu.ua Е-mail: геktог@uіра.edu.uа uіра.edu.ua Рік заснування: 1958. Належність до відомства: Міністерство освіти і науки України Форма власності: державна Видається диплом державного зразка. Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) – провідний спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки інженернопедагогічних кадрів для системи професійнотехнічної освіти, а також викладачів коледжів, технікумів та висококваліфікованих фахівців з інженерних спеціальностей. Галузі підготовки: машинобудування; зварювання; транспорт; енергетика; легка та харчова промисловість; електроніка; економіка; електромеханіка; поліграфія; метрологія, стандартизація та сертифікація; охорона праці; комп’ютерні технології; дизайн; менеджмент; практична психологія. Ступені вищої освіти: БАКАЛАВР, МАГІСТР. Форма навчання – денна і заочна. Понад 4,5 тис. студентів навчаються на 5 факультетах – енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів; комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті; міжнародних освітніх програм; економічних, управлінських та освітніх технологій; технологічному. До складу академії входить: Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Бахмут, Слов’янськ). В академії працюють 4 спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій. Працює аспірантура та докторантура. УІПА – єдиний в Україні ВНЗ, який готує європейських інженерів-педагогів та проводить міжнародну сертифікацію викладачів. З метою підняття авторитету академії в наукових колах України та за кордоном, а також з метою інтеграції академії у світовий простір,

міжнародна діяльність академії реалізується у напрямку організації стажування, навчання у ВНЗ закордонних країн на основі угод з країнамипартнерами, міжнародних програм тощо; організації системи співпраці з закордонним університетами при виконанні угод, наукових та науково-дослідних робіт за сумісними проектами. Академія співпрацює за угодами та підтримує міжнародні зв’язки з питань підготовки інженерно-педагогічних кадрів з партнерами з ВНЗ Чехії, Китаю, Польщі, Німеччини, Болгарії, Словаччини, Литви та ін. країн. На базі академії діють: Національний моніторинговий комітет України (НМКУ) під егідою Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), Система післядипломної освіти підвищення кваліфікації, Центр удосконалення підготовки іноземних громадян. Постійно діють підготовчі курси, які дають можливість поглибленого вивчення математики, української мови та літератури, англійської мови, історії України, малюнку і сприяють успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Матеріально-технічна база академії: обладнані навчальні корпуси, наукова та електронна бібліотеки з читальними залами, комп’ютерні класи, доступ до мережі Інтернет та WiFi на всій території, сучасні їдальні та гуртожитки, стадіон, гімнастичні та тренажерні зали, спортивнооздоровчій табір, медчастина. У академії діють: вокально-естрадна студія, команда КВК, театр мод, танцювальні колективи, команди з регбі, гирьового спорту, футболу, спортивної аеробіки. Академія має можливість проводити військову підготовку офіцерів запасу.


2016

63

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ “ВІСКОНСИНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (США) В УКРАЇНІ” Україна, 01054, Київ, вул. Тургенєвська, 8/14 Тел.: (044) 236-19-16, Факс: (044) 486-06-66 E-mail: wiuu@wiuu.edu.ua www.wiuu.edu.ua Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні” пропонує бакалаврські та магістерські програми за спеціальностями: менеджмент, міжнародний бізнес, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент туризму. • Державна та міжнародна (FIBAA) акредитація. Денна та дистанційна форми навчання. • Державні, міжнародні та подвійні дипломи. • Працює бізнес-інтернатура - OVB Holding AG (Німеччина), Dimond FMS (Нідерланди). • Інститут сприяє працевлаштуванню (Porsche Ukraine, OVB Holding AG, Danone Ukraine та ін.). Можливість продовження навчання в Університеті Конкордія (Вісконсин, США), Університеті Міннесоти (Крукстон,США), Міжнародному Університеті Шиллера (Флорида, США), Університеті East Central University (Оклахома, США), Університеті Ричмонд (Лондон, Велика Британія), Трірському університеті (Трір, Німеччина), Університеті прикладних наук (Вормс, Німеччина).

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Тел.: (044) 287-27-38, 289-79-76 Тел. приймальної комісії: (044) 454-49-49 E-mail: uml_nmu@ukr.net www.uml.ua Рівень акредитації: Загальноосвітній навчальний заклад з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою. Державна ліцензія: видана Головним управлінням освіти та науки м. Києва. Серія ЗОД-П №111098 від 11 червня 1997р. на здійснення освітньої діяльності за рівнем «загальна середня освіта». Директор: Цехмістер Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор. Кількість ліцеїстів: 285 особи. Кількість професорів: 7, докторів наук: 8. Кількість доцентів: 5, кандидатів наук: 16. Кількість викладачів: 90. Матеріально-технічна база: Український медичний ліцей для забезпечення навчально-виховного процесу користується матеріально-технічними базами Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та медичної гімназії №33 Голосіївського району м. Києва. До Ліцею зараховуються учні, які закінчили 8-9 класів загальноосвітньої школи і пройшли конкурсний відбір. У Ліцеї конкурсний відбір здійснюється на підставі фахових випробувань: українська мова та література (письмове тестування), біологія (письмове тестування). Іспити проводяться в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця в терміни, що визначені приймальною комісією. Термін навчання в ліцеї для учнів, що вступають після 8 класу – 3 роки (9-11 класи), для учнів, які вступають після 9 класу – 2 роки (10-11 клас).


17-19 ЛИСТОПАДА

64

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел.⁄факс (0532) 60-20-51, (05322) 7-17-69 Тел. приймальної комісії (05322) 50-25-66 Е-mail: рricom@umsa.pl.ua Тел. підготовчого відділення (курси) для підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7-41-74 Тел. підготовчого відділення з правом підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7-91-62 Е-mail: mail@umsa.edu.ua www.umsa.edu.ua

Рік заснування – 1921. Рівень акредитації – IV. Факультети: медичний №1, медичний №2, стоматологічний, факультет підготовки іноземних студентів, післядипломної освіти; медичний коледж: медичне та фармацевтичне відділення. Ліцензія серія АЕ № 636462 видана 10.06.2015 р., за якою академія проводить підготовку фахівців за спеціальностями: • стоматологія (7.12010005, термін навчання – 5 років); • лікувальна справа (7.12010001, термін навчання – 6 років); • педіатрія (7.12010002, термін навчання – 6 років); • сестринська справа (5.12010102, термін навчання – 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); • стоматологія ортопедична (5.12010106, термін навчання – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти); • фармація (5.12020101, термін навчання – очна форма – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; заочна – 3 роки на базі повної загальної середньої освіти). Академія здійснює: • підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України; • підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів; • підготовка іноземних громадян за базовими спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія»; «Сестринська справа», «Стоматологія ортопедична»; • підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація); • підготовку фахівців в клінічній ординатурі; • підвищення кваліфікації за базовими напрямами. З 2016 р. проводиться набір на підготовку фахівців другого (магістерського рівня) кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог». Навчально-виховний процес на 53 кафедрах здійснює висококваліфікований професорськовикладацький колектив: докторів наук – 91, кандидатів наук – 374; осіб, які мають вчене звання професора – 86, вчене звання доцента – 217, 2 співробітники академії – лауреати Державних премій України, 14 осіб із числа професорсько-викладацького складу мають звання «Заслужений». Всього на денній формі навчання здобувають освіту 4782 студенти, в т.ч. – 749 – іноземні громадяни із 44 країн світу. Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. До послуг студентів 4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, їдальня та 4 кафе.


2016

65

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2 Тел.: (04744) 3-45-82, 4-05-20 Факс: (04744) 3-45-82 E-mail: udpu@udpu.org.ua Сайт: udpu.org.ua

Рік заснування – 1930. Ліцензія АЕ №636451 від 04.06.2015 р. Ректор – доктор педагогічних наук, професор Безлюдний Олександр Іванович. УДПУ імені Павла Тичини – ВНЗ ІV рівня акредитації, здійснює підготовку фахівців за понад 250 освітніми програмами. В університеті навчається близько 9 тис. студентів. Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю понад 580 осіб, з них 2 академіки та 2 члени-кореспонденти НАПН України, академік АБУ, 51 доктор наук, 50 професорів; близько 300 кандидатів наук, доцентів. Університет має 5 навчально-лабораторних корпусів, навчальні майстерні, агробіостанцію, бібліотеку, читальні зали, гуртожитки, спортивний комплекс, дві їдальні. В університеті діє аспірантура і докторантура. УДПУ є активним учасником міжнародного освітнього процесу.

PAVLO TYCHYNA UMAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY Address: 2, Sadova str., Uman, Cherkasy region, 20300, Ukraine Tel.: (04744) 3-45-82, (04744) 4-05-20 Fax: (04744) 3-45-82 E-mail: udpu@udpu.org.ua Web site: udpu.org.ua

Year of foundation is 1930. Licence АЕ №636451 from 04.06.2015 Rector – Doctor of Sciences in Pedagogics, Professor Oleksandr Bezliudnyi. Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University is an educational institution of the IV level of accreditation, trains specialists under 250 educational programs. About 9 000 students study at the University. Educational process is ensured by 580 members of teaching staff, including 2 academicians and 2 corresponding members of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 1 academician of Building Academy of Ukraine, 51 Doctors of Sciences, 50 Professors; about 300 Ph.D., Assistants Professors. The University has 5 studying buildings, workshops, agricultural biological station, a library, reading rooms, dormitories, sport complex, and two dining rooms. The University also provides postgraduate courses and doctoral studies. USPU is an active member of the international educational process.


17-19 ЛИСТОПАДА

66

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Тел./факс: (044) 484-10-96, е-mail: rector@umo.edu.ua, www.umo.edu.ua Ректор Університету – Віктор Васильович Олійник, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України створено у 2007 році на основі злиття Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників. Університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації інноваційно-дослідницького типу, у складі якого функціонують 3 навчальні інститути (Інститут менеджменту та психології, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників), а також низка центрів та відділів (Наукова бібліотека, Науково-навчальний центр міжнародної освіти, Науково-методичний центр з координації закладів ППО, Відділ міжнародного співробітництва, Редакційно-видавничий відділ, тощо). Усі підрозділи університету здійснюють високопрофесійну навчальну, науково-дослідну, науково-методичну діяльність з визначення та реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти, проблем професійного розвитку працівників освітньої галузі, впроваджують в освітню діяльність ідеї андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики. Сьогодні ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України є провідним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освітньої галузі та позиціонується як вищий навчальний заклад, що надає слухачам, студентам, аспірантам, докторантам можливість отримати повноцінну вищу освіту та вищу кваліфікацію, які відповідають сучасним вимогам, створює умови для їхньої науково-дослідної роботи та готовий до співпраці з громадськими організаціями і науковими спільнотами. Навчальний процес в Університеті забезпечують 10 кафедр, на яких працює понад близько 90 науковопедагогічних працівників, з яких 80% мають науковий ступінь доктора та кандидата наук, а 60% – вчене звання професора та доцента. Серед науково-педагогічних працівників Університету – дійсні члени та членикореспонденти, провідні науковці структурних

підрозділів Національної академії педагогічних наук України. До читання лекцій та участі у науковопрактичних конференціях запрошуються зарубіжні вчені та викладачі. Університет забезпечує підготовку (денна та заочна форми навчання) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» загалом за 18 напрямами/ спеціальностями, зокрема, магістрів за 7 напрямами/ спеціальностями та кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, комплексне підвищення кваліфікації управлінців-професіоналів освітньої галузі, працівників органів державної влади та органів державного самоврядування різного рівня, підготовку іноземних громадян до вступу у ВНЗ України та їх навчання за акредитованими напрямами підготовки. Підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі Університету здійснюється за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. В Університеті працює спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Університет є засновником науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» та Всеукраїнської школи новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників. Університет є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Горизонти освіти» (фахове), «Післядипломна освіта в Україні»; двох електронних наукових фахових видань: «Теорія і методика управління освітою», «Інформаційні технології і засоби навчання»; двох збірників наукових праць: «Вісник післядипломної освіти» (фахове), «Простір арттерапії». Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науково-педагогічні працівники Університету є членами 10 міжнародних асоціацій. До послуг слухачів, аспірантів, докторантів та студентів комфортабельний гуртожиток, кафе.


2016

67

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 ст. метро „Олімпійська” („Республіканський стадіон”) Тел. приймальної комісії: (044 ) 287-52-90 Тел. підготовчих курсів: (044) 287-37-86 Тел./факс: (044) 287-02-17 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua

Ліцензія МОН України АЕ № 6364174 від 18.05.2015 р. Приватний вищий навчальний заклад України, що розташований в центрі Києва, засновано в 2002 р. Засновник - Товариство „Знання” України – громадська організація з багаторічним досвідом науково-просвітницької та освітньої діяльності. Університет та Коледж мають розгалужену мережу регіональних підрозділів (філій та НКЦ) у різних регіонах України: м. Біла Церква, м. Вінниця, м. Житомир, м. Жмеринка, м. Запоріжжя, м. Кіровоград, м. Красноармійськ, м. Олександрія, м. Первомайськ. Іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Напрями підготовки: Правознавство; Фінанси і кредит; Облік і аудит; Філологія (англійська мова та література), Психологія; Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). Вступники Університету сучасних знань та Київського коледжу Вищого навчального закладу „Університет сучасних знань” працюють за інтегрованими навчальними планами та забезпечуються підручниками й іншими навчально-методичними посібниками.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Україна, Харків, 61176, вул. Амосова, 58 Тел. (057) 711-35-56 Факс (057) 711-80-25 Е-mail: office@med.edu.ua www.med.edu.ua Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення за 109 спеціальностями. Здійснює навчання в клінічній ординатурі та магістратурі, готує докторів філософії та докторів наук як громадян України, так і іноземних громадян. Надає другу вищу освіту – менеджер в охороні здоров’я. Здійснює підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа» як громадян України, так і іноземних громадян.


17-19 ЛИСТОПАДА

68

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61022, Харків, ПроспектНауки, 4 Тел./факс: (057) 700-41-32 Тел: (057) 707-73-80 E-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua www. knmu. kharkov.ua Володимир Миколайович Лісовий -ректор, професор, доктор медичних наук IV рівень акредитації. Ліцензія АЕ № 636446 від 04.06.2015. Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1805 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів. З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 7523 студентів, з них вітчизняних 3803 та більш ніж 3720 – іноземні громадяни з 78 країн світу. Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 70 кафедрах університету. Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр»: • Медсестринство. • Технології медичної діагностики та лікування. • Фізична реабілітація. • Соціальна робота. «Магістр»: • Медицина (в т.ч. для іноземних громадян) (термін навчання 6 років). • Cтоматологія (в т.ч. для іноземних громадян) (термін навчання 5 років). • Технології медичної діагностики та лікування. • Медсестринство. • Публічне управління та адміністрування. • Наука про освіту. «Молодший спеціаліст»: • Медсестринство. Післядипломна освіта проводиться за напрямками: • первинна спеціалізація в інтернатурі (термін навчання 1-3 роки); • клінічна ординатура – термін навчання 2-4 роки; • аспірантура – термін навчання 4 роки; • підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів практичної охорони здоров’я. Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян: • Підготовчі відділення – термін навчання 1 рік; Студенти, інтерни та слухачі курсів забезпечуються гуртожитками.


2016

69

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ Україна, 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20 Тел. приймальної комісії: (0552) 22-52-53 Тел. коледжу: (0552) 26-50-92, 22-32-82 Тел. ліцею: (0552) 22-52-49, 26-37-88 E-mail: academy@ kma.ks.ua www.kmi.kherson.ua Рік заснування: 1834 рік. Рівень акредитації: IV.Ліцензія: серія АЕ № 527661, від 25.11.2014. Ректор: Ходаковський Володимир Федорович. Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр – за напрямами: • Морський та річковий транспорт – за професійним спрямуванням: • Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок, • Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. • Спеціаліст, магістр – за спеціальностями: • Судноводіння • Експлуатація суднових енергетичних установок • Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. • Молодший спеціаліст: • Судноводіння на морських шляхах • Експлуатація суднових енергетичних установок • Експлуатація електрообладнання та автоматики суден • Монтаж і проектування суднових машин і механізмів • Монтаж електроустаткування суднового електрообладнання • Суднокорпусобудування • Зварювальне виробництво Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів. За робітничими спеціальностями: Моторист (машиніст), матрос; Матрос, електрогазозварник; Кухар, пекар; Кухар-матрос; Офіціант, бармен, буфетник; Офіціант, адміністратор.


17-19 ЛИСТОПАДА

70

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Україна, 61166, Харків, просп. Леніна, 14 Проїзд: станиця метро «Наукова» Тел. приймальної комісії: (057) 702-17-20 Тел. підготовчих курсів: (057) 702-14-55 www.nure.ua ХНУРЕ - потужний науково-освітній центр України, спеціалізованимй IT-внз, в якому зосереджена підготовка по 23 напрямках, пов'язаних з інформаційними технологіями, інформаційною безпекою, біомедичними, видавничо-поліграфічними, телекомунікаційними, інформаційно-вимірювальними, радіотехнічними системами та економічною кібернетикою - весь спектр найсучасніших, добре оплачуваних спеціальностей для сучасного ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

PARTA.UA - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ Україна, 01013, Київ, вул. Промислова, 1 Тел. (044) 247-19-09 Моб. тел. (067) 447-00-40 E-mail: info@parta.com.ua www.parta.com.ua

Parta.ua - всеукраїнський освітній портал, на якому завжди можна знайти всю інформацію про освіту в Україні. Найбільш повний каталог ВНЗ України, курси професій, мовні центри, тисячі анкет репетиторів за більш ніж 30-ма напрямами навчання - це далеко не весь список розділів, які працюють на порталі. На поточний момент портал є топ-1 серед освітніх ресурсів України. Для кожної вікової категорії, від школярів до працюючих фахівців, на сайті працюють свої тематичні сервіси. Ласкаво просимо на Parta.ua!


71

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Ліцензія МОН від 19.06.15 р. серія АЕ №636805. IV рівень акредитації

Запрошуємо на навчання для здобуття освітнього ступеня • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • •

Бакалавра на базі повної загальної середньої освіти економіка • транспортні технології (організація перевезень і фінанси, банківська справа та страхування управління на транспорті (залізничний транспорт)) облік і оподаткування • залізничний транспорт (вагони і вагонне менеджмент господарство) маркетинг • залізничний транспорт(локомотиви і локомотивне автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології господарство) електроенергетика, електротехніка та • залізничний транспорт(залізничні споруди та колійне електромеханіка господарство) Форма навчання – денна, заочна; бюджет та контракт Вступні випробування- конкурс сертифікатів 2017р., 2016р. Бакалавра на базі ОC молодшого спеціаліста незалежно від напряму підготовки економіка • транспортні технології (організація перевезень і фінанси, банківська справа та страхування управління на транспорті (залізничний транспорт)) облік і оподаткування • залізничний транспорт (вагони і вагонне господарство менеджмент • залізничний транспорт(локомотиви і локомотивне автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології господарство) електроенергетика, електротехніка та • залізничний транспорт (залізничні споруди та колійне електромеханіка господарство). Форма навчання – денна, заочна;. бюджет та контракт. Вступні випробування - екзамен з фаху; за іншим напрямом підготовки – додатковий екзамен. Магістра на базі ОС бакалавра або спеціаліста інанси, банківська справа та страхування ф • автоматика та автоматизація на транспорті облік і оподаткування • електроенергетика, електротехніка та економіка електромеханіка менеджмент (менеджмент організацій і • транспортні технології (організація перевезень і адміністрування(за видами економічної діяльності)) управління на транспорті (залізничний транспорт)) менеджмент (транспортна логістика) • залізничний транспорт(вагони та вагонне менеджмент (бізнес-адміністрування) господарство) менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної • залізничний транспорт(залізничні споруди та колійне діяльності) господарство).- публічне управління і адміністрування Форма навчання – денна, заочна; бюджет та контракт. Вступні випробування- екзамен з фаху, екзамен з іноземної мови; за іншою спеціальністю – додатковий екзамен

ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ Галузь знань

Спеціальність

11 Математика та статика

113 Прикладна математика

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

05 Соціальні та поведінкові науки 07 Управління та адміністрування

051 Економіка 073 Менеджмент 075 Маркетинг

НАША АДРЕСА: 03049, м. Київ-49, вул. Миколи Лукашевича, 19 (станція метро «ВОКЗАЛЬНА») ТЕЛЕФОН: (044) 248-94-91, (044) 591-51-89, (044) 465-42-89 e-mail: detut@detut.edu.ua http://www.detut.edu.ua


17-19 ЛИСТОПАДА

72

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТУСА Україна, 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 Тел. контакт центру: (0432) 50-89-48 E-mail: rector@donnu.edu.ua www.donnu.edu.ua

Ліцензія МОН України АЕ № 636063 від 10.03.2015 р. • к ласичний університет найвищого – 4-ого рівня акредитації • фундаментальна підготовка фахівців природничого, гуманітарного, економічного та юридичного профілів за ступенями освіти «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» і «Доктор наук» • 46 освітніх програм бакалавріату • 59 магістерських програм • 63 наукові спеціальності аспірантури • 25 наукових спеціальностей докторантури • 9 факультетів, кожен з яких має власні унікальні освітні, культурні і наукові надбання • Біологічний факультет • Економічний факультет • Факультет іноземних мов • Історичний факультет • Факультет математики та інформаційних технологій • Фізико-технічний факультет • Хімічний факультет • Філологічний факультет • Юридичний факультет • поєднання кращих освітніх традицій з інноваційними методами навчання • відповідність практичної підготовки студентів сучасним потребам ринку • рівень освіти, визнаний рейтингом кращих університетів світу QS World University Ranking 2015/2016 Прийом на навчання здійснюється на основі: повної загальної середньої освіти ОКР «Молодший спеціаліст» базової або повної вищої освіти у порядку переведення і поновлення Міжнародна діяльність ДонНУ імені Василя Стуса: • член European University Association (EUA) • єдиний ВНЗ України, що став членом Guide Association (Асоціація Глобальних Університетів Дистанційної Освіти, Італія), заснованої з метою просування інноваційних технологій у сфері освіти • учасник проекту «Європейський розвиток ДонНУ у м. Вінниця» Міжнародного фонду «Відродження» • учасник міжнародних проектів в рамках програми ТЕМРUS: ATHENA «Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства»; IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб»; InterEULawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі - InterEULawEast» • учасник програм академічної мобільності в рамках програми «Erasmus+»


2016

73

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 60 Тел. (044) 239-33-33 Факс (044) 239-33-88 E-mail: office.chief@univ.net.ua www.univ.kiev.ua

Рік заснування - 1834 р. Рівень акредитації – IV. Ректор – Леонід Васильович Губерський, академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, доктор філософських наук, професор. Структура. В університеті функціонує 8 навчальних інститутів (філології, військовий, міжнародних відносин, журналістики, високих технологій, післядипломної освіти, управління державної охорони України, навчально-науковий інститут "Інститут геології"), 13 факультетів (географічний; економічний; історичний; механіко-математичний; радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; комп'ютерних наук та кібернетики; психології; соціології; інформаційних технологій; фізичний; філософський; хімічний; юридичний), 1 Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», 2 коледжі (геологорозвідувальних технологій та оптико-механічний), Український фізико-математичний ліцей, 197 кафедр, на яких навчається понад 26 тисяч студентів. Професорсько-викладацький склад університету: 600 професорів, докторів наук, із них більше 60 академіків і член-кореспондентів Національних академій наук України та більш як 1570 доцентів, кандидатів наук. Київський університет готує фахівців за наступними напрямами: філософія; історія; американістика та європейські студії; сходознавство; історія України, етнологія та джерелознавство; історія мистецтв; східноєвропейські історичні студії; археологія та преісторія; філологія; соціологія; соціальні технології; психологія; політологія; міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація; міжнародний бізнес; країнознавство; журналістика та соціальна комунікація; реклама та зв’язки з громадськістю; видавнича діяльність і медіа редагування; медіапродюсування; кіно- та телемистецтво; економічна теорія та економічна політика; економічна кібернетика; міжнародна економіка; економіка підприємства; екологічне підприємництво, торгівля та логістика; фінанси і кредит; облік і аудит; маркетинг; менеджмент організацій; хімія; біологія; геологія; геоінформаційні системи та технології; географія; гідрометеорологія; математика; механіка; фізика; прикладна фізика та наноматеріали; прикладна математика; інформатика; системний аналіз; комп’ютерні науки; прикладі інформаційні системи; безпека інформаційних і комунікаційних систем; управління інформаційною безпекою; мережеві та інтернет-технології; комп’ютерна інженерія; програмна інженерія; інженерія програмного забезпечення; телекомунікації та радіотехніка; оптотехніка; астрономія; геодезія, картографія та землеустрій; соціальна робота; туризм; соціальна педагогіка; культурологія; релігієзнавство; право; статистика; екологія; біотехнологія; садове-паркове господарство; лабораторна діагностика. Форми навчання: денна, заочна. Діє аспірантура і докторантура. Міжнародні зв’язки. На сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 264 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 61 країн світу.


17-19 ЛИСТОПАДА

74

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 33 Тел. (05642) 21-20-83 E-mail:pkknu@ukr.net http://politktu.dp.ua

Рівень акредитації: І. Ліцензія: серія АЕ №527440 від 29.10.14 р., на підготовку молодшого спеціаліста; серія АЕ №458134 від 04.04.14 р. на перепідготовку та підвищення кваліфікації. Спеціальності та спеціалізації: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - 151.01 «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - 141.01 «Електропостачання» 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) - «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» та «Організація обслуговування на транспорті» 273 «Залізничний транспорт» - 273.01 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»; 273.02 «Технічне обслуговування та ремонт вагонів»; 273.03 «Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства». Робітничі професії: Слюсар з ремонту рухомого складу; Машиніст тепловоза; Машиніст електровоза; Провідник пасажирського вагона; Прийомоздавальник вантажу та багажу; Складач поїздів; Оглядач вагонів; Електромонтер з ремонту електроустаткування; Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Форми навчання: денна, заочна (до коледжу вступають випускники шкіл з базовою загальною середньою освітою та повною загальною середньою освітою, випускники профільних професійнотехнічних училищ за скороченою формою навчання). Способи фінансування: бюджет, контракт. Контингент студентів коледжу:1100 чол. Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (тестування). Успішно розвиваються зв’язки коледжу з великими виробничими підприємствами м. Кривого Рогу: Криворізька дирекція пасажирських перевезень ДП «Придніпровська залізниця», ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «КриворіжРемСпецТранс», ПАТ «Електромашпромсервіс», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ТОВ «Шляхбуд КР», ПАТ «Дніпрообленерго», що надає можливість студентській молоді стовідсотково працевлаштовуватися в різних галузях залізничного транспорту. В коледжі функціонує Сертифікована система управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 (міжнародний сертифікат KBS 1.053-14 та УкрСЕПРО UA 2/040/08536-14). Політехнічний коледж ДВНЗ «КНУ» двічі був визнаний «Переможцем» в регіональному етапі конкурсу «100 кращих товарів України» в номінації «Роботи чи послуги, що надаються».


2016

75

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Україна, 61002, м. Харків,вул. Фрунзе, 21 Тел. приймальної комісії: (057) 707-66-34 www.kpi.kharkov.ua Сайт АБІТУРІЄНТ: http://vstup.kpi.kharkov.ua/ Форум: http://forums.kpi.kharkov.ua

Рівень акредитації – IV. Сертифікат РД-IV № 2158945; термін дії до 1 липня 2023 р. Ліцензія АЕ № 270811. МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТ) 707-66-53 МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МШ) 707-69-40 ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕМ) 707-63-24 ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (ТМ) 707-63-81 ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (І) 707-60-58 ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ (БФ) 707-68-46 ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН) 707-69-26 ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) 707-68-56 ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (ЕІМ) 706-32-24 ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕМБ) 707-62-07 ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (АП) 707-62-66 ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФТ) 707-60-85 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Е) 707-65-86 ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТОР) 707-60-11 ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ (ІТ) 707-62-14 ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ) 707-63-98 ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТНР) 707-63-25

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ) 707-69-56 НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (НТ) 707-69-74 ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ (ФМО) 707-63-16 (тільки на контрактній основі) ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЗФ) 707-64-69, 707-62-35 ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 707-62-58 КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ (КТК) 707-68-37. Ліцензійний обсяг прийому на перший курс: денна форма навчання – 5745, заочна форма навчання – 4040. • Кількість бюджетних місць на 1 курсі – понад 1500; • 40 спеціальностей і 150 спеціалізацій; • Локальна комп’ютерна мережа університету з виходом до Internet; • Військова кафедра; • Можливість отримати другу спеціальність на заочному факультеті, навчаючись за основною спеціальністю на денному відділені; • Можливість перейти на бюджетну форму навчання за умови складання 4 сесій на “відмінно” і “добре” та при наявності вакантних місць; • Упорядковані гуртожитки; • Спортивно-оздоровчий табір на березі Сіверського Дінця, санаторій-профілакторій, медичний центр; • Палац студентів, сучасний спортивний комплекс „Політехнік”.


17-19 ЛИСТОПАДА

76

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Адреса приймальної комісії: Україна, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, каб. 101 Тел.: (0482) 32-67-57, 32-67-64 Факс: (0482) 32-67-64 E-mail: abitur@odeku.edu.ua, info@odeku.edu.ua odeku.edu.ua Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові - тодішній столиці України як Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. Сьогодні Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) є унікальним, єдиним в Україні вищим спеціалізованим навчальним закладом IV рівня акредитації з підготовки фахівців в галузі гідрометеорології, екології, моніторингу навколишнього середовища, організації природоохоронної діяльності, рибоохорони, водних біоресурсів та аквакультури, менеджменту та економіки довкілля і природних ресурсів, геоінформаційних систем і технологій, комп'ютерного еколого-економічного моніторингу. До складу структурних підрозділів ОДЕКУ входять: навчально-науковий гідрометеорологічний інститут, чотири факультети (природоохоронний, еколого-економічний, комп'ютерних наук, магістерської і аспірантської підготовки), центр післядипломної освіти, навчально-консультаційний центр, підготовче відділення (довузівська підготовка громадян України та іноземних громадян), Херсонський і Харківський гідрометеорологічні технікуми, Одеський коледж комп’ютерних технологій. Підготовка, перепідготовка фахівців в ОДЕКУ, включаючи одержання другої вищої освіти за денною, заочною, дистанційною формами навчання та екстерном, здійснюється за таким переліком спеціальностей: Освітня програма підготовки бакалаврів: Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; Екологія; Туризм; Науки про землю; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Технології захисту навколишнього середовища; Водні біоресурси та аквакультура. Освітня програма підготовки магістрів: Економіка; Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; Право; Екологія; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Науки про землю; Технології захисту навколишнього середовища; Водні біоресурси та аквакультура. В структурі Одеського державного екологічного університету працюють міжвідомчі навчальнонауково-виробничі комплекси «Український центр гідрометеорологічної освіти» у складі шести вищих навчальних закладів України, «Екології» у складі п'яти вищих навчальних закладів, «Фізики довкілля» (разом з Інститутом теоретичної фізики й Інститутом магнетизму НАН України), «Океанології і морського природокористування» (разом з Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України), «Екології і раціонального природокористування» із підготовки й перепідготовки фахівців для Міністерства екології та природних ресурсів України. В ОДЕКУ активно працює аспірантура, ад'юнктура та докторантура, діє спеціалізована Вчена рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Серед випускників є 2 лауреати Нобелівської премії миру (2007). Ліцензія МОН України серія АЕ № 527694 від 23 грудня 2014 р.


2016

77

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 Тел. (0352) 47-50-60 E-mail: pk@tane.edu.ua

Освітній процес у Тернопільському національному економічному університеті забезпечується за 10 галузями знань; за 7 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»; за 24 спеціальностями за ступенем «бакалавр»; за 12 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»; за 19 спеціальностями за ступенем «магістр». Загалом у Тернопільському національному економічному університеті навчається 14 963 студенти. Усі зміни в структурі університету, насамперед, орієнтовані на максимальну реалізацію нагромадженого потенціалу і забезпечення високих результатів освітньої та наукової діяльності. ТНЕУ напередодні 50-річного ювілею — це 7 факультетів; 7 інститутів; 3 філії; 4 навчально-науково-виробничих центри; 4 коледжі. У складі ТНЕУ функціонують 52 кафедри, а також НДІ інноваційного розвитку та державотворення, у структурі якого працюють 4 дослідницьких інститути, центри і 3 дослідницькі лабораторії. Міжнародна діяльність є брендом Тернопільського національного економічного університету. За національною системою рейтингового оцінювання ВНЗ, що здійснює Міністерство освіти та науки України, ТНЕУ належить до провідних економічних вищих навчальних закладів України за індексом міжнародної активності. Розвитку міжнародного співробітництва ТНЕУ сприяє визнання та реалізація принципів Великої хартії університетів, до якої університет приєднався у 2008 році. Університет є членом Європейської Асоціації Міжнародної Освіти (1999), Європейської Асоціації Університетів (2007), Таллуарської мережі (2012), Мережі Університетів прикордоння (2013), Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA) (2014), Мережі університетів Східної Європи (2014). Свідченням значного потенціалу в підготовці кадрів і міжнародного визнання, високого науковопедагогічного рівня діяльності університету є його співпраця з провідними навчальними закладами інших країн. Так, у науковій та навчальній роботі плідною є співпраця ТНЕУ з університетами Канади, США, Німеччини, Польщі, Болгарії, Франції, Нідерландів, Данії, Греції, Китаю, Словаччини, Італії, Іспанії, Норвегії, Швейцарії, Австрії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Молдови та ін. Тернопільський національний економічний університет уклав 83 Угоди з вищими навчальними закладами 25-х зарубіжних країн, з яких 53 – внз шістнадцяти країн Європейського Союзу. Вищий навчальний заклад гідний вимог часу. Відкриваючи нові спеціальності, формуючи позитивний імідж українського університету, створюючи атмосферу, яка приваблює талановиту молодь з усіх куточків України, зумів у часи економічних трансформацій зберегти своє обличчя, головну суть: не обмежуватися завданням передання знань, долучення до норми, а виховувати людину, що мислить самостійно та здатна відповідати за прийняті рішення. Тернопільський національний економічний університет – флагман серед економічних вищих навчальних закладів, який популяризує національну освіту на теренах нашої держави та зміцнює її авторитет на міжнародній арені.


17-19 ЛИСТОПАДА

78

2016

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.ПИРОГОВА Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Тел. (0432) 57-03-60, Факс (0432) 67-01-91 E-mail: admission@vnmu.edu.ua http://vnmu.edu.ua

З 1988 року університет очолює доктор медичних наук, професор Мороз Василь Максимович, Герой України, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, президент Асоціації ректорів вищих медичних навчальних закладів. Сьогодні університет акредитований за IV рівнем, навчає відповідно до кваліфікаційних вимог спеціаліста та магістра; проводить післядипломну підготовку лікарів і провізорів, підготовку до вступу у ВНЗ, у т.ч. для іноземних громадян. Підготовка здійснюється за спеціальностями: «Медицина», «Медична та психологічна реабілітація», «Стоматологія» та «Фармація». Навчально-виховний процес на 60 кафедрах забезпечують на 80% доктори та кандидати наук. Працює аспірантура та докторантура, 4 спеціалізованих вчених ради за 9 спеціальностями; 13 наукових шкіл. Науковцями університету створений унікальний блок комп’ютерних програм «СКІФ», що моделює діяльність органів та систем організму людини в нормі та при різних патологічних станах. Програма СКІФ демонструвалась на міжнародних виставках у США та Китаї. Сьогодні в університеті навчається понад 12 900 студентів, магістрів, аспірантів, інтернів, слухачів циклів спеціалізації. Випускники за державним замовленням забезпечуються престижними робочими місцями. Університетом встановлені зв’язки з понад 70 фірмами із 30 країн, які направляють студентів на навчання. Впродовж років підготовлено більше 50 тисяч лікарів, понад 2500 фахівців вищої кваліфікації – докторів та кандидатів наук. Диплом про закінчення університету отримали майже 14000 іноземних громадян зі 116 країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. Університет має потужну матеріально-технічну базу: 3 навчальних корпуси, науково-дослідний центр, навчально-тренінговий центр практичної підготовки лікарів, науково-експериментальну клініку, 55 клінічних баз, центр нових інформаційних технологій, наукову бібліотеку, спортивний комплекс, 5 гуртожитків. Університет спільно з Національним музеєм ім. М.І. Пирогова з 1994 року є в Україні центром проведення традиційних Пироговських читань – престижного міжнародного огляду досягнень всіх галузей вітчизняної і світової медицини. Для гармонійного розвитку молоді працюють студентське наукове товариство (об’єднує понад 50 наукових гуртків), студентський клуб, колективи художньої самодіяльності, з них 7 – народні, команди КВК, спортивний клуб (об’єднує 12 видів спорту). Велика увага приділяється вихованню шанобливого ставлення до національних надбань та традицій, значну роль у цьому відіграють університетська газета «Молодий медик», клуб поезії, творче об’єднання студентів «Літературна вежа», клуб за інтересами «Що? Де? Коли?». Студенти є постійними учасниками як всеукраїнських, так і міжнародних конкурсів, змагань, чемпіонатів, благодійних акцій, проектів. Вагомий внесок студентів ВНМУ ім. М.І.Пирогова у волонтерський рух України. В рамках вступної кампанії 2016 року Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова став найпопулярнішим медичним закладом серед абітурієнтів, отримавши найбільшу кількість заяв про вступ на всі факультети серед медичних ВНЗ України, адже в університеті гармонійно поєднуються кращі національні традиції та здобутки вітчизняної і світової медицини з європейським стилем навчання.


2016

79

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО 04071, Україна, Київ, вул. Кирилівська, 9 (вул.Фрунзе) Тел.: (044) 463-74-70, (044) 482-51-38 (приймальна комісія) E-mail: academy@maritime.kiev.ua www.maritime.kiev.ua

Ліцензія МОНУ АЕ № 636852 від 19.06.2015 р. Навчальний заклад I-ІV рівнів акредитації

До складу академії входять 9 відокремлених структурних підрозділів, що розташовані в різних регіонах України. У м.Києві знаходяться: • Інститут водного транспорту до складу якого входять два факультети: 1. Судноводіння; 2. Експлуатації технічних систем на водному транспорті. Спеціальність: Річковий та морський транспорт (судноводіння, експлуатація суднових енергетичних установок, експлуатація електрообладнання та автоматики суден). • Інститут управління, права та технологій до складу якого входять два факультети: 1. Управління і технологій; 2. Юридичний. Спеціальності: Транспортні технології (за видами транспорту); Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Облік і оподаткування; Маркетинг; Менеджмент (менеджмент організацій, логістика, менеджмент туристичного бізнесу); Інженерія програмного забезпечення; Комп`ютерні науки та інформаційні технології; Право. Форми навчання: денна, заочна. Академія надає можливість: • Навчання на ВІЙСЬКОВІЙ кафедрі • Навчання за державним замовленням або контрактом • Проживання іногородніх студентів у ГУРТОЖИТКАХ • Отримання ступеню «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» • Навчання в АСПІРАНТУРІ • ПАРАЛЕЛЬНОГО навчання • Навчання ІНОЗЕМНИХ громадян • Підготовки фахівців за СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» • Отримання ДРУГОЇ вищої освіти


«Освіта та кар’єра – 2016» 2016 11  

Щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2016» та виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном».

«Освіта та кар’єра – 2016» 2016 11  

Щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2016» та виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном».

Advertisement