Premies - Sociaal huren

Page 1

Hoe aanvragen? Specifiek voor de huurpremie U hoeft niets te doen. U krijgt automatisch een aanvraagformulier opgestuurd. Zodra u 4 jaar zonder onderbreking bij een domiciliemaatschappij op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, meldt uw huisvestingsmaatschappij dat aan WonenVlaanderen. Zij sturen u dan automatisch een invulformulier om de huurpremie aan te vragen. Op de briefomslag vindt u deze sticker:

Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam. Indien u het aanvraagformulier niet ontvangen hebt, kan u best Wonen-Vlaanderen contacteren via huurpremie.wonen@vlaanderen.be.

Specifiek voor de huursubsidie U doet uw aanvraag zo snel mogelijk nadat u verhuisd bent en binnen een periode van 9 maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract.

Beide tegemoetkomingen geven steun aan mensen die een woning huren op de private huurmarkt: De huurpremie voor wie 0 langer dan 4 jaar op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning PREMIES

De huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte woning

Het aanvraagformulier kan u vinden op de website van Wonen Vlaanderen of via het woonloket. Opgelet: in sommige gevallen zal u eveneens zich moeten inschrijven

Beide premies kunnen niet gecombineerd worden en wordt uitbetaald zolang u aan de voorwaarden voldoet na een jaarlijkse controle.

Meer info over de huurpremie, huursubsidie, woonkwaliteitsnormen, ... www.wonenvlaanderen.be

V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse

HUURPREMIE HUURSUBSIDIE


BEDRAG

WIE KOMT IN AANMERKING? Voor de huurpremie U staat minstens 4 jaar onafgebroken op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij in uw gemeente.

Voor de huursubsidie U verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of overbewoonde woning naar een geschikte woning. > Besluit burgemeester van ongeschikt- en/of, onbewoonbaarheid of overbewoond U verhuist van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning > Attest van handicap (-65) ingevuld door de huisarts of wanneer de leeftijd minstens 65 jaar is van een van de inwoners U verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK) > Kopie van het huurcontract en het conformiteitsattest (navraag via SVK) U was dakloos en verhuist naar een geschikte woning > Bewijs installatiepremie van het OCMW

Algemeen U huurt een private woning in het Vlaamse Gewest, met een huurcontract volgens de Woninghuurwet (contract voor 1 januari 2019) of het Vlaamse Woninghuurdecreet (contract vanaf 1 januari 2019). De woning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode (meetbaar met een conformiteitsattest). De woning kan zowel een huis, appartement of kamer zijn. Het geïndexeerd inkomen van de aanvrager (vermeerderd met andere inwonende gezinsleden die een inkomen hebben), mag niet hoger zijn dan: - 25.317 EUR voor alleenstaanden zonder ptl*; - 27.438 EUR voor mindervalide alleenstaande; - 37.974 EUR (+2.123 EUR/ptl*) voor alle andere gevallen. De maximale huurprijs van de woning (gelegen in het werkgebied van WW Noord, WestBrabant, KLM of Pajottenland) bedraagt:

Aantal ptl*

0

1

2

3 of meer

Huis of appartement

673,13 807,75 942,38 1009,68

Kamerwoning

538,50 646,20 753,90 807,75

Beide tegemoetkomingen worden op dezelfde manier berekent: Het premiebedrag hangt af van uw inkomen, de grootte van uw gezin, de ligging en de huurprijs van uw woning. De berekening van de huurpremie gebeurt volgens de formule: Premiebedrag = referentiehuurprijs – eigen bijdrage. Hierbij is de referentiehuurprijs gelijk aan 75% van de maximale huurprijs en de eigen bijdrage gelijk aan 1/55e van uw jaarinkomen (voor woningen gelegen in Woonwinkel Noord, West-Brabant, KLM of Pajottenland):

Aantal ptl*

0

1

2

3

4 of meer

Bedrag

166,10

193,78

211,46

249,14

276,82

Deze tabel betreft het maximale bedrag dat een aanvrager kan krijgen en wordt jaarlijks geïndexeerd.

U kan zelf via de website van Wonen Vlaanderen of samen met de woonconsulent deze premie berekenen. De premie wordt elke maand uitbetaald tussen de 15de en 21ste van de maand en er wordt jaarlijks herbekeken of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Voor de huurpremie U blijft de huurpremie ontvangen tot u in een sociale huurwoning woont. Voor de huursubsidie

U heeft geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in eigendom of vruchtgebruik.

De huursubsidie wordt tot maximaal 9 jaar uitbetaald zolang u ingeschreven staat op een wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Onbeperkt voor huurders SVK, personen met handicap of 65+. *ptl: personen ten laste


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.