Woningkwaliteit - Conformiteitsattest

Page 1

Watishet?

Het conformiteitsattest is een officieel document. Het geeft aan of de woning voldoet aan de gewenste veiligheid- en gezondheidsnormen van de Vlaamse Codex Wonen. Het attest kan alleen worden aangevraagd door de verhuurder en wordt afgeleverd na een conformiteitsonderzoek van de huurwoning.

Het conformiteitsattest is een ‘kwaliteitslabel, maar is geen verhuurvergunning Heeft de woning een conformiteitsattest, dan is de verhuurder zeker dat de woning voldoet aan de basis kwaliteitseisen bij de start van de huurovereenkomst. Indien er tijdens de verhuring discussies ontstaan, kan het attest van pas komen voor huurder of verhuurder

Hoeaanvragen?

De verhuurder vraagt het conformiteitsattest aan bij de woonwinkel van gemeente waar de huurwoning ligt Optioneel kunnen bij de aanvraag ook het energieprestatiecertificaat en de keuringsattesten voor elektriciteit, gas- of stookolie-installaties opgevraagd worden.

De huurder of verhuurder verleent de toegang aan de woningcontroleur om de woning te betreden. Wordt de toegang tot de woning tweemaal geweigerd, dan vervalt de aanvraag.

Meer info over woonkwaliteitsnormen, het technisch verslag, rookmelders, minimale normen dakisolatie, … www.vlaanderen.be

Laatste update februari 2023

V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse

Iedereen heeft recht op behoorlijk wonen. Daarom dient iedere huurwoning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen te voldoen.
Een conformiteitsattest geeft garanties aan huurder en verhuurder dat aan deze normen voldaan wordt.
gezond en kwaliteitsvol wonen
CONFORMITEITSATTEST

Geldigheidsduurenkostprijs

Het conformiteitsattest is standaard 10 jaar geldig Echter wordt dit beperkt tot:

5 jaar indien het conformiteitsattest minimaal 4 en maximaal 6 gebreken van categorie I vermeldt

De kostprijs bedraagt minimum 62,50 EUR afhankelijk de gemeente

In de volgende gemeenten wordt het gratis afgeleverd: Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Lennik, Merchtem, Herne, Pepingen en Zemst.

Deze richtlijnen zijn enkel van toepassing op gemeenten van Woonwinkel Noord, KLM, WestBrabant en Pajottenland. De Vlaamse Overheid geeft de gemeenten de mogelijkheid om een andere kostprijs te vragen of de geldigheidsduur anders te beperken

Veiligheid-engezondheidsnormen?!

Elke huurwoning moet voldoen aan de normen bepaald in de Vlaamse Codex Wonen, onder andere:

De huurwoning en gemeenschappelijke delen van het gebouw moeten veilig en gezond zijn. Zo mag er o.a. geen brandgevaar of risico op CO-vergiftiging zijn

De woning moet goed toegankelijk zijn en op een natuurlijke manier verlucht en verlicht kunnen worden. Er moet ook een goed werkende gootsteen, toilet en bad/douche met koud en warm water aanwezig zijn

Rookmelderverplichting: elke entiteit en de gemeenschappelijke delen moeten een rookmelder hebben per verdieping. Ook een kelder en een zolder

De eindscore van de woningcontrole mag, voor het behalen van een conformiteitsattest, niet meer zijn dan 6 gebreken van categorie I en geen enkel gebrek in categorie II of III

Klaaromeenconformiteitsattestaante vragen?

Kijk zelf eerst na waar er eventueel gebreken zijn. Dit kan je doen aan de hand van onze folder 'Woningkwaliteit - Checklist'. Zo weet je waar je mogelijk eerst herstellingen moet uitvoeren vooraleer je een controle aanvraagt.

Het overzicht is louter indicatief en dient enkel als hulpmiddel om jouw woning te screenen. Twijfel je aan iets in jouw woning, dan kan je steeds raad vragen bij de woonwinkel van jouw gemeente

Screen zelf je woning

Stap 1: Is je woning momenteel verhuurd? Laat de bewoner tijdig weten dat je jouw woning wenst te bekijken en spreek samen een gepast tijdstip af.

Stap 2: Eens je ter plekke bent, kan je met behulp van de checklist jouw woning doorlopen

Stap 3: Vergelijk jouw woning met de opgesomde kwaliteitseisen. Voldoet het onderdeel aan de normen? Zet je een vinkje. Is er toch iets dat moet aangepakt worden? Kruis het aan.

WemmelenZemst

Stap 4: Probeer de gebreken op korte termijn aan te pakken. Zo breng je de bewoner niet in gevaar en kan je het conformiteitsattest aanvragen.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.