Page 1

WELKOM MCCO 2011, Maastricht 3W New Development

Jaco Meuwissen Robèrt Dackus


Evolutie 3W

Op Kracht ipv Macht!

Makelaarskantoor drs. Ruijters

1962

1970 Grondverwervingen Kleinschalige woningbouw Parkeergarages

1980 (overdekte) winkelcentra Woningen, Vinex Solitaire kantoren

1990 PDV ontwikkeling Eerste binnenstedelijke herontwikkelingen Gebiedsontwikkeling

2000 Mixed use projecten Complexe binnenstedelijke herontwikkelingen Grootschalige gebiedsontwikkeling

2010


Maastricht begrijpen in het verleden ligt de toekomst


Maastricht Van Garnizoenstad naar Maastricht 2030‌. 1800

1850

1900

1950

2000

2010

2030


Maastricht 1960 - 1990 1960 Nieuwe visie toekomst binnenstad Maastricht

Uitgangspunten: Centrum aantrekkelijk maken voor bezoekers van de stad Openbare ruimten herinrichten en upgrading Slechte delen revitaliseren / herontwikkelen Winkelfunctie versterken


Maastricht 1990 - 2010 1992 Verdrag van Maastricht Impuls voor Maastricht Maastricht werd “ontdekt� Economie komt weer op stoom

2010 - 2030 Kennisstad, Woonstad, Cultuurstad


CĂŠramique 1987 - 2010


Céramique Spraakmakend vanaf het begin Eerste grootschalige gebiedsgerichte stedelijke ontwikkeling Nauwelijks referentieprojecten Jaren ’70/’80: binnenstedelijke herstructurering Grote woningbouwontwikkeling randen van Maastricht Functiescheiding, monofunctionele ontwikkelingen


CĂŠramique Een andere aanpak Visie en lef Monumentale stadsontwerp Berlagiaanse tradities Flexibiliteit vs. grote gebaar Kwaliteit waarborgt investeringen Duidelijk eindbeeld Consistent beleid


CĂŠramique


Mondiaal Total Transparency Bidconomy Crowd

Googlecratie


Demografie en techniek bepalen toekomst


Steden Eeuw van de stad

Urbanomic The Interweaved city


Digitalisering Age of Access Diginormalisering App Overkill


Digitalisering Social Media: Verzameling online communicatievormen en –technieken waarbij de geproduceerde media door en voor iedereen wordt gemaakt


Digitalisering Virtual meets Reality


Retail NL is overbewinkeld Polarisatie winkelgebieden Discount goes mainstream

Branding & experience


Retail Winkelcentra: places to meet Pop Up Stores / Guerrilla Stores Fysieke winkel is marketingtool


Retail E-tailing Infodising Top of internet awarness

Logistiek!


We only change if we must!

‌..and we must!


Real Estate Development 3.0


Real Estate Development Old School


Real Estate Development 3.0


Waarom 3.0? Dynamische en complexe wereld

De markt eist dit Vastgoed is een resultante van “oplossing voor behoeften� Customizing is de nieuwe standaard Crowd Sourcing


Your most unhappy customers are your greatest source of learning! Bill Gates


Wat moet er veranderen? Overheden Aanjager vs. Regisseur? Hospitallity ipv ingenieurs-denken Niet denken in processen, maar in waardecreatie Dynamische beleidsnota’s

Samenwerking


Wat moet er veranderen? Marktpartijen

Stedenbouwer: Marktgericht Architect: Van binnen naar buiten Beleggers: flexibiliteit & investeren in innovatie

masterclass conceptontwikkeling  

3W New Development is, sinds 2008 als partner verbonden aan de Masterclass Conceptontwikkeling (MCCO) van NEPROM