Page 1

www.wasagolf.se

Hela denna bilaga är en annons Hela denna bilaga är en annons

Sikta rätt 1

WASAGOLFCENTER

- mitt emot Axa Sports Center -

SKOLGOLFENS DAG

• TÄVLINGAR • PROVA-PÅ • SERVERING • OCH MYCKET ANNAT!

LÖRDAG 17 MAJ kl 11.00-15.00 TA MED EN KOMPIS - ALLA ÄR VÄLKOMNA!

(ÄVEN FÖRÄLDRAR...)


Hela denna bilaga är en annons

2 Sikta rätt

Wasagolfklubbs järngäng är beredda att hjälpa till när ungdomar från Södertälje lockas till golfen. Här representerade av Lars Thermænius 80 , Åke Paulsson 91, Lennart Rosell 89 , Lars Ljunglöf 88, Håkan Ahlroth 86, Bernat Sjöberg 83, Åke Johansson 84 , Rolf Eriksson 85

Välkommen till Golf-äventyret!

Wasa Golfklubb förfogar över Sveriges största anläggning med konstgräs. - Den är stadsnära och lätt att besöka, säger Rolf Eriksson, ordförande.

för alla”. - Vi kan erbjuda en anläggning som bättre svarar upp mot dagens förutsättningar. Hos oss kan alla golfsugna exempelvis snabbt och enkelt Men det är bara två av många spela en timme fördelar. Att utslagsplatserna, Tee, under lunchen. Det behövs inga och greenerna består av konstgräs långa förberedelser. I dag har inte möjliggör spel i stort sett året runt. alla tid att avsätta fyra timmar för - Så länge det är snöfritt går det att en golfrunda. spela på banorna, förtydligar Eriksson. Besökarna har tre 9-hålsslingor att välja bland. En av dessa är en slopad Wasa Golfklubb har två slogans; fullängdsbana och par 35. Dessu“Riktig golf på en timme” och “Golf tom finns ytterligare två så kallade

Par-3 banor. På Wasa Golf behöver man inte ha handicap eller ens grön kort för att spela. Hela anläggningen är av Pay & Play typ. - Anläggningen är väldigt trevlig och spelvänlig.

Wasa Golfcenter, där golfklubben håller till, ligger vid Axa Sportcenter. Det är lätt att ta sig dit och kommunikationerna goda även för den som inte har tillgång till egen bil. Wasa Golfklubb växer i popular-

itet. Medlemsantalet likaså. Allt fler från hela Stockholmsområdet hittar ut till den trevliga anläggningen i Södertälje. - Det är bara titta i Greenfee-boken. Där finns numera många klubbar representerade, avslöjar Eriksson. Hur är det då att spela på konstgräs? - Man skulle kunna jämföra det med att putta på en snabb naturgräs green. Man får vara väldigt noggrann med hastigheten, men det gör ju att det blir riktigt bra träning, svarar Eriksson.

Intervju med Bertil Sköld, tidigare ordförande i Wasa Golfklubb:

“Sträva efter låga kostnader för ungdomar” Hur länge har du spelat golf ? - Jag började 1975, så jag är inne på mitt 39:e år. Vad är din uppfattning när det gäller nyrekryteringen av ungdomar till golfsporten ? - Det har varit ganska svårt i Södertälje då det finns ett antal sporter som är väldigt etablerade här. Jag tänker då främst på ishockey, fotboll och basket som oftast blir de sporter man väljer bland. Golfen, känns det som, har inte varit en sport man egentligen reflekterat över. Trots att golf är en relativt billig sport för ungdomar

att spela, så ligger den s.k. Vilka tips skulle du vilja ge ”snobbstämpeln” kvar och ungdomar som har tänkt detta gör att den allmänna börja spela golf ? uppfattningen är att det är en dyr sysselsättning. - Försök att samla ihop en grupp, gärna tjejer och kilVad tycker du är det bästa lar som kan träna och spela med golfsporten ? tillsammans under somma- Att få vara ute i friska luf- rlovet. På det sättet kan man ten och gå dessa långa, raska inspirera och hjälpa varanpromenader samtidigt som dra framåt inom sporten. man har kul. Det sociala Sen tycker jag att klubbarna utbytet är nånting jag upp- ska sträva efter att hålla koskattar mycket. Att kunna stnaderna nere till det minitävla på lika villkor trots att mala för ungdomar. Jag är befinner sig på olika nivåer speciellt glad att vi här på spelmässigt gillar jag. Sen Wasa GK kommer att gå i tycker jag att golfen beri- bräschen och erbjuda golf kar resor mycket. Sporten till ungdomar helt gratis. ger en naturliga tillfällen att träffa nya människor.


Hela denna bilaga är en annons

Sikta rätt 3

Idrottsprojektet som ger barnen gränslösa möjligheter

Idrotten är gränslös - och med hjälp av sport minskas segregationen bland unga i Södertälje. - Vi vill skapa relationer med goda förebilder som tar sig förbi både sociala och kulturella hinder, säger Admir Lukasevic, grundare av företaget Idrott Utan Gränser, IUG.

cialentreprenören Admir Lukacevic IUG bygger på att presentera ett smörgåsbord av olika idrotter för eleverna.

Därför används idrotten som bräckjärn för att öppna barriärerna mellan folkgrupper och minska segregationen. Lukasevic tar golf som ett exempel. Nya upplevelser - Golf är inte en sport enbart för - Många får aldrig en chans att tes- överklassen. Men hur många inta vissa sporter. Liksom allt annat vandrarungdomar får chansen att i samhället är möjligheterna starkt ens testa? Inte många om du ser till Idén föddes i Landskrona för tio kopplade till kulturell och social Sverige i stort. Fast här i Södertälje år sedan men bolaget bildades status. Vi som människor umgås ju har över 2 000 barn getts möjlighet 2010. IUG har i dag verksamhet i helst med likasinnade från samma att prova på golf. Många av dem har Södertälje och Norrköping. Totalt i samhällsklass, religion och kultur. i dag startat resan mot grönt kort. Södertälje och Norrköping så har Det kan begränsa den personliga Vi har också lärt 140 barn att simnår vi över 7200 barn och ung- utvecklingen, menar Lukasevic och ma och förra året började 85 tjejer domar, i Södertälje når vi över 3500 fortsätter: och 25 killar med dans. barn och unga. Genom samarbete - Vi vill ge eleverna chansen att med lokala föreningar introduceras stifta nya bekantskaper. Få dem God Framtid för barnen ungdomarna i olika sporter. att se och uppleva nya saker. Kan Idrott i all ära men i slutändan han- Vi identifierar unga ledare och vi dessutom koppla ett intresse till dlar det om att skapa en god framutbildar dem i vår metodik som i goda förebilder och ett gott ledar- tid för ungdomarna. första hand riktar sig mot grund- skap innebär det mycket för den - Många har i dag svårt att nå kunskoleelever mellan årskurs 4 och 9 personliga utvecklingen hos unga. skapsmålen. Något som i framtiden men vi följer även upp vissa aktiv- Det stärker både självförtroendet gör det svårt för dem att få jobb. Kan vi genom idrotten skapa ett engageiteter på gymnasienivå, berättar so- och självkänslan hos kidsen.

“Golf är inte en sport enbart för överklassen.”

mang, lära unga att sätta mål och därigenom få dem att lyckas bättre i skolan så kommer även samhället att på sikt spara stora pengar samtidigt som den enskilde får ett bättre vuxenliv. Vi vill få alla att ställa sig frågan: “Vad vill jag uppnå med mitt liv?”.

Inte bara snack

IUG lägger också grunden till ett hälsosammare liv. Dessutom har föreningslivet stor nytta av projektet. - Rugbyklubbarna har genom rekryteringen kunnat starta två nya lag. IUG bidrar även till att föreningarna kan behålla duktiga ledare eftersom vi betalar arvode till dem. Admir Lukasevic är med rätta stolt över IUG. - Vi är inte bara duktiga på att snacka, utan levererar även fantastiska resultat.


4 Sikta rätt

Hela denna bilaga är en annons

Konsten att sikta rätt - både i go

Leif R Carlsson, Mia Dahlqvist och Nick Burke driver Sikta rätt som engagerat hittills 2000 elever i Södertälje kommun. Golfsporten når ut till grundskoleelverna i Södertälje med omnejd. Detta tack vare projektet “Sikta Rätt” som blivit ett uppskattat inslag under idrottslektionerna. - Vi har mött en fantastisk respons, både från ungdomar och lärare, säger Mia Dahlqvist som tillsammans med Nick Burke undervisar barnen i golf. Projektet har flera dimensioner. Utöver golfutbildning och medlemskap får ungdomarna även social träning. - Vår förhoppning är att de ungdomar som genomgår utbildningen kommer att ha en positiv påverkan även på deras närmaste kompisar och de nätverk som skapas, säger initiativtagaren Leif R Carlsson. Nick Burke håller med.

- Genom golfen får barnen lära sig förstå vikten av tålamod, respekt och gott uppförande. De kommer även att inse betydelsen av hänsyn, koncentrationsförmåga och disciplin. Då sporten baserar sig starkt på ärligheten hos utövaren, kommer golfen också att bidra till att den egenskapen stärks. Det är spelaren själv som ska hålla reda på hur många slag han/hon använt.

En sport fri från utslagning

“Golf liknar livet”

Makalöst intresse

En av de mest kända golfspelarna i historien, Bobby Jones, sa en gång: “Golf är den sport som mest liknar det spel vi kallar livet. Man kan hamna i ett dåligt läge efter att ha slagit ett bra slag och i ett bra läge efter ett dåligt slag, men man måste ändå alltid spela bollen där den ligger”

En annan viktig ingrediens inom golfen är handicapsystemet. Denna unika och fullt accepterade delen av spelet innebär att två spelare på helt olika kunskapsnivåer kan tävla på lika villkor. Detta gör också att golfsporten är fri från toppningar, utslagningar och uttagningar. Alla är alltid välkomna oavsett förutsättningar. Eleverna introduceras i sporten genom lekar, tävlingar och undervisning. - Intresset är helt makalöst, berättar Mia Dahlqvist. Detta märks inte minst när hon och Nick återvänder efter första lektionen. - Vi får hela tiden höra hur mycket de sett fram mot nästa golftimme. Det är häftigt.


Hela denna bilaga är en annons

Sikta rätt 5

olf och verkliga livet

Camilla Markne idrottslärare vid Soldalaskolan.

“Ett helt fantastiskt projekt för eleverna” Idrott utan gränser och projektet “Sikta Rätt” har träffat sitt mål. - Det är helt fantastiskt. Ungarna älskar det och har verkligen fått ett intresse för golf, berättar Camilla Markne, idrottslärare vid Soldalaskolan i Södertälje. Gymnastiksalen i Soldala- skolan är ganska liten. - Men trots den begränsade ytan har verksamheten fungerat fantastiskt bra. Golflektionerna har rullat på med flera stationer för puttar, svingar och allt annat.

Camilla är mycket nöjd med projektet. - Mia Dahlqvist och Nick Burke gör ett sagolikt jobb. På Soldalaskolan är det elever i årskurenserna 4, 5, 6 och 7 som fått ta del av “Sikta Rätt”. - Nick och Mia kommer hit i tvåveckorsperioder varje termin. Jag kan lova att det är uppskattat, säger Camilla och fortsätter: - Projeketet har verkligen öppnat ögonen för golfsporten på alla vi som varit delaktiga, såväl elever som lärare.

“Vi vill ha mycket Golf!”

Vi ställde några frågor till idrottslärararinnan på Fornbackaskolan Marie Veneti:

tionsperspektiv och ett verktyg att stärka ungEftersom lektionerna bedrivs inomhus i gym- domarnas självkänsla och självförtroende. nastiksalar är utrustningen anpassad därefter. - Golf är optimal för ändamålet och passar - Alla klubbor utom puttern är av plast. Bol- in på alla sätt och vis. Vår grundide är att ge larna är större och mjuka. Ungefär som en elever möjligheten att prova på en sport som liten tennisboll. Det är så nära man kan kom- de förmodligen annars aldrig skulle ha komma känslan av riktig golf, om man ska bedriva mit i kontakt med, säger Nick och fortsätter: - Vi vill ge dem en upplevelse och tillfällen att verksamheten inomhus, förklarar Nick. bygga nya kontaktnät. Golf är dessutom, som Wasa Golf perfekt för skolan vi nämnt, en karaktärsskapande sport. Projektet tillvaratar även de specifika resurser som Wasagolf i Södertälje har genom att banan ligger centralt (inom räckhåll för kolleWasagolfklubb i ett utvecklingsprojekt för ktivtrafiken), och ofta har bra med lediga tidungdomar där Golfens egenskaper och er dagtid och tillgängliga resurser samt öppet möjligheter används till att skapa vinn-vinn året runt vilket möjliggör utbildning under sitution mellan ungdomarna, skolan, Golfskolterminerna. sporten, företagarna och samhället. Golfen som arena är viktig även ur ett integra-

Speciell utrustning

Sikta Rätt

Hur har du upplevt golflektionerna med sikta rätt? - Eleverna har haft super kul. Anledningen till det är att det är bra organiserat. Eleverna kommer snabbt igång, övningarna är nivåanpassade så att det är både utmanande för varje elev och anpassade så att alla kan lyckas instruktionerna är adekvata till övningarna och ledarna sprider glädje med sin positiva syn på golf och medmänniskan. Alla blir så glada av denna positiva syn i kursen på sikta rätt. En eloge till ledarna. Det blir aldrig tråkigt! Man blir helt enkelt glad av att se dem. Jag har aldrig sett så lugna lektioner och det beror på att eleverna har helt enkelt så roligt att de inte hinner störa lektionen. Vad är din uppfattning om responsen från eleverna? - Eleverna har pratat länge och väl om golftimman. De flesta vill ha mer. Många är inspirerade och tänker gå på skolgolfens dag. Är detta en aktivitet ni kommer att vilja ha mer under kommande terminer? - Jajamensan. Vi vill ha mycket golf. Finns det något som ni skulle vilja förändra/tillföra för framtiden? - Nej faktiskt inte det är faktiskt ett så bra koncept med att ”leka in tekniken” det är ett bra pedagogiskt knep med att få eleverna att glömma nötandet och göra träningen mer lustfylld. Om ni skulle ge ett samlat betyg på en skala från 1 till 10 vad skulle det bli? - 10


Hela denna bilaga är en annons

6 Sikta rätt

Skolgolfen får en egen dag

Elever från Stålhamraskolan

Golf - ett äventyr för unga Som ett dataspel med olika nivåer fast i verkliga livet. Ja, ungefär så är upplägget till Svenska Golfförbundets satsning på Golfäventyret. - Det handlar för det första om att barnen ska få spela golf och inte bara träna eller lära sig teori. De får olika utmaningar – allt från att träna golf två dagar i veckan till att de ska slå en putt från en meter, förklarar projektledaren Ulrika Jorsell till

golf.se Barnen inleder äventyret med lekar och spel på olika banor, 30, 50 eller 100 meter långa. Avancemanget sker stegvis efter klarade uppgifter i form av både ”Klara-utmaningar” och ”Göra-utmaningar”. - Det sista steget blir att spela med handicap på riktiga banor. Vi ser det inte som en nybörjarutbildning utan som en spelarutveckling där det stegvis blir svårare

och svårare utmaningar, berättar Jorsell.

till exempel mammor och pappor.

Golfäventyret kan arrangeras av alla klubbar i landet. Läroböcker finns liksom instruktionsfilmer på Golfförbundets hemsida. - Det är PGA-distrikten som ansvarar för utbildningen av alla PGAtränare som sedan tar verktygen med sig hem till klubben och kan utbilda sina egna ledare, som

Tanken är att Golfäventyret ska uppmuntra barnen till träningar där de får lära sig spelteknik, golfregler och golfvett på ett lekfullt och spännande vis . - Nu kan barnen träna mer med hjälp av utbildade föräldrar som kan leda passet när tränaren inte har möjlighet, säger Jorsell.

“Suveräna projekt för att nå ut till unga” Genom Idrottslyftet stöttas Wasa Golfs barn- och ungdomsaktiviteter av Svenska Golfförbundet. - Både Idrott Utan Gränser, IUG, och Sikta Rätt är suveräna projekt för att nå ut till unga människor som normalt sett annars inte skulle htta till golfanläggningarna, berömmer Bengt Sylvan, ansvarig för juniorkonsulenter och Idrottslyftet på golfförbundet. Syftet med Idrottslyftet, som administreras av Rik-

sidrottsförbunet, är att via ny- och återrekrytering öka antalet medlemmar i landets idrottsföreningar. Detta görs genom att visa upp och låta eleverna prova på idrottsrörelsens rika utbud. Aktiviteterna som genomförs är viktiga i sig då de bidrar till ökad rörelse hos eleverna under skoldagen. Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen

har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. IUG och Sikta Rätt är två projekt som följer Idrottslyftets filosofi. I IUG:s regi lanserar Sikta Rätt golfsporten i skolorna. - Koncepten är kanon. Dels hjälper vi barn att hitta meningsfulla fritidssysselsättningar och dels kan vi locka nysvenskar och andra som saknar naturlig koppling till golfanläggningar att börja med golf, säger Sylvan. Sikta Rätt stöttas också av

Sörmlandsidrotten, ett distriktsförbund direkt under riksidrottsförbundet. - Vi ser att projekt av den här typen ger väldigt bra effekt, säger Tomas Stridh, kvalitetsansvarig på Sörmlandsidrotten som på sin hemsida betonar; “Barnoch ungdomsidrott bör utgå ifrån barnets intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska sättas i första rummet.” En ideologi som stämmer väl överens med innehållet i projektet “Sikta Rätt”.

VAd är det bästa med Sikta Rätt?

Philip William Jätteroligt att få testa något nytt. Kan mycket väl tänka mig börja med golf.

Merlinda Majlöv En kul och ny upplevelse.

Jonathan Matti En rolig variation på en gymnastiklektion

Emma Teppola Superkul att få testa golf i skolan. Hade jag egentligen aldrig förväntat mig.

Samuel Baresso En av Sveriges mest lovande golftalanger och en av de mest långslående kommer till Wasa Golfcenter den 17 maj. - Vi vill inspirera ungdomar att börja med golf. Alla elever i hela Södertälje kommun är välkomna , säger Nick Burke, som bjuder in till Skolgolfens dag. Talangen heter Samuel Baresso och är bara tio år. Han kommer att bjuda på en uppvisning i golfens ädla konster. - Det blir kul för alla elever i grundskolan att se någon i deras egen ålder visa vad man kan åstadkomma i ung ålder. En annan gäst blir den lite äldre, 23-årige Samuel Lundqvist, juridikstuderande från Piteå. - Han slår extremt långt. En av de mest långtslående i Sverige, berättar Nick. Utöver uppvisningarna får även alla elever möjlighet till en mängd aktiviteter, exempelvis att testa chippa, pitcha och putta. - Vi kommer också att arrangera tävlingar. Speciellt inbjudna blir de skolor där Nick Burke och Mia Dahlqvist bedrivit Sikta Rätt-projektet. - Vi vill göra en grej av det hela. Ge alla dem som fått lektioner inomhus en chans att uppleva hur det känns att uppleva golf på en riktig golfbana. säger Nick.

Lära för livet Undervisning i golf liknar läran om livet. Eleverna kommer att förstå vikten av tålamod, respekt och gott uppförande. De kommer även att inse betydelsen av koncentrationsförmåga och disciplin. Golf baserar sig också starkt på ärligheten hos utövaren. Erfarenheter har visat att golf har en mycket positiv effekt när det gäller ärlighet hos ungdomar. En annan viktig ingrediens som golfen har är dess handicapsystem. Denna unika och fullt accepterade del av spelet innebär att två spelare på helt olika kunskapsnivåer kan tävla på lika villkor. Detta gör också att man inom golfsporten slipper toppningar, uttagningar och utslagningar. Alla är alltid välkomna - oavsett förutsättningar.


Hela denna bilaga är en annons

Sikta rätt 7

Gröna greener året runt

Andersson har investerat 25 miljoner i Wasa Golf

Under tio år har entreprenören Nils Andersson, genom moderbolaget BoxPlay AB, investerat runt 25 miljoner kronor på utvecklingen av Wasa Golf. - Jag är inte den som ger tapp och vill ge banan en chans för att så småningom nå lönsamhet, säger Andersson. Situationen blir allt mer glädjande. Medlemsantalet ökar och allt fler hittar ut till Wasa Golf. - Jag vill ge alla golfare ett alternativ till vanliga banor som bara är öppna under sommarhalvåret. Den just nu pågående ungdomssatsningen, som bedrivs av Wasa Golf, är något som Andersson känner stor belåtenhet över. - Det är en positiv satsning som också får effekt på medlemstillströmningen. Kan vi locka fler unga

så smittar förhoppningsvis golfintresset även av sig på deras kamrater och föräldrar. Andersson fortsätter: - Vi har väldigt många nya unga spelare på Wasa Golf. Anläggningen i Södertälje är inbjudande och lättillgänglig. Den ger också nyfikna en chans att testa golfsporten på ett enkelt sätt. - Vi välkomnar alla vill prova på golf för första gången. Detta innebär att du inte behöver vara medlem i någon klubb eller ha gått någon kurs, hälsar Andersson. Klubbor kan hyras liksom vagnar, elvagn och golfbil. Hela anläggningen är också handikappanpassad och i klubbstugan serveras förtäring i form av kaffe, smörgås, pajer korv, läsk och glass.

Wasa Golfcenter är Sveriges största och modernaste anläggning för åretrunt-spel. På banan i Södertälje är greenerna alltid gröna.

Längdmässig är Wasa Golf inte en mästerskapsbana men erbjuder många möjligheter till variationsrik golf, oavsett om du har 45 minuter eller fem timmar till förfogande.

Anläggningen har 27 hål, fördelade på tre stycken 9-hålsslingor; Blå Du får spela roliga och kluriga hål, bana som är fullängdshål, Gul och där teknik premieras framför längd Röd bana som är korthålsslingor. och tack vare de konstgräsbeklädda utslagsplatserna och greenerna kan - Vi välkomnar även er som vill du spela året runt med snö som prova på golf för första gången, detenda hinder. ta innebär att du inte behöver vara medlem i någon klubb eller ha gått Wasa Golf är medlem i Svenska någon kurs, hälsar ansvariga. Golfförbundet.

Rangen som gör banan komplett Hösten 2013 köpte Wasa Golf driving rangen av numera nedlagda Södertälje Golfklubb. Det gör anläggningen komplett. Utöver banorna fanns sedan tidigare klubbhus, övningsgreen, övn-

ingsbunkrar och en drving range med nät. Den nya driving Rangen ligger bara 350 meter från klubbhuset. Nu finns alltså allt som behövs för en härlig och fullödig golfupplevelse på Wasa Golf i Södertälje.


Hela denna bilaga är en annons

8 Sikta rätt

Sveriges första SM i Par 3 Svenska Mästerskapen i Par 3 blir en ny företeelse i svensk golf. - Idén är att sprida Sikta Rätt-projektet till en bredare publik, säger upphovsmannen Nick Burke.

Hans idé föddes under arbetet med projektet “Sikta Rätt” som ger elever chansen att prova på golf. - Vi har mött så positiv respons från alla inblandade vilket inkluderar gymnastiklärare, elever, Tävlingen förläggs till Wasa Golf i rektorer, Idrott utan Gränser, oss Södertälje och är öppen för alla. själva och andra som på något sätt - Vad jag vet har en liknande tävling varit involverade. Därför har vi bealdrig tidigare arrangerats. Det ska stämt oss för att ytterligare utvidga bli spännande att se vilket gensvar konceptet. Bästa sättet att effektivt marknadsföra våra metoder är ett vi får, säger Nick och fortsätter: - Par 3 är en del av golfsporten. Det svenskt mästerskap i Par 3. här kan väl liknas vid att man arrangerar ett SM i puttning. Burke utesluter inte att Sikta Rättprojektet kan få efterföljare på anMästerskapet delas in i åtta klasser; dra orter. Seniorer Herrar Open, Seniorer - Idén är applicerbar på fler ställen. Damer Open, Juniorer Herrar Inte minst i storstadsområden som Open, Juniorer Damer Open, Sen- Malmö, Göteborg och Stockholm. iorer Herrar Hcp, Seniorer Damer Tävlingen ger oss en ypperlig chans Hcp, Juniorer Herrar Hcp, och Jun- att göra vårt koncept känt runt om iorer Damer Hcp. i landet. Vi vill engagera fler före- Herrar och Damer Open kom- tag och kommuner i arbetet. Golf är mer att spelas som slagtävling över tveklöst en bra sport för ungdomar. 36 hål. Herrar och Damer Juniorer Open spelas som slagtävling över Mästerskapet är planerat att genom18 hål. Samtliga övriga klasser föras under senare delen av 2014 elavgörs över 18 hål i tävlingsformen ler under 2015. poängbogey, förklarar Nick. - Vi återkommer med fler detaljer, lovar Nick.

Golfare lever fem år längre... Svensk forskning kommit fram till att en golfare i genomsnitt lever fem år längre och känner sig friskare än sina jämngamla icke-golfare. De raska promenaderna i den friska luften och att alltid behöva tänka nytt gör uppenbarligen susen. Sporten har förmågan att sammanföra ung, gammal, man, kvinna, erfaren och novis på ett sätt som saknar motstycke inom idrotten. Ytterligare en positiv egenskap som golfsporten har är att man kan fortsätta med spelet hela livet och tack vare handicapsystemet kan man fortsätta och tävla hela tiden. Lars-Åke Månsson med sonen Markus på Golfbanan.

Inkörsporten till ny karriär och nya nätverk Golf är så mycket mer än bara en sport och fritidssysselsättning. Det kan vara inkörsporten till en ny karriär och nya nätverk.

- Golf är ett sätt att umgås under trevliga former och en social plattform för att knyta kontakter, säger Lars-Åke Månsson, ordförande i organisationen Företagarna, Södertälje. Därför välkomnas Wasa Golf ungdomssatsning av Månsson. - Initiativet är verkligen lovvärt.

Det är positivt för alla; kommunen, invånarna, ungdomarna och näringslivet. Genom golfen lär sig ungdomar att ta ansvar, visa hänsyn och leva ett hälsosammare liv. - Golf är också väldigt bra att kunna som en del av allmänbildningen och för den sociala träningen, påstår Månsson. Golfsporten ger nämligen unga människor även möjligheter att lära känna nya människor utanför den vardagliga bekantskapskretsen. - Dessutom inbjuder golf till sam-

varo över generationsgränserna, säger Månsson. Golfrundor används ofta i affärssammanhang. Men golfen kan också bli inkörsporten till arbetslivet eller en ny karriär. - Självklart har vi som företagare ett intresse av att lära känna ungdomar. Märker vi att någon har specifika kunskaper och fungerar socialt så är den personen naturligtvis intressant också ur ett rekryteringsperspektiv om sådana behov finns, säger Lars-Åke Månsson.

Veteraner bjuder på fadderskap Wasa Golfs äldre medlemmar samlas regelbundet på klubben och bjuder generöst på sig själva. - Vi ställer gärna upp för ungdomar och hjälper till med fadderrundor, hälsar klubbens förre ordförande Bertil Sköld. Klubbens veteraner är också tillgängliga för annat. - Finns det andra saker eller uppdrag vi kan bidra med för att slussa ungdomar in i golfsporten så gör vi förstås det också i den mån vi kan, säger Bertil.

Skolgolfensdag  

Tidning om Skolgolfens dag och ungdomsprojektet "Sikta Rätt"

Advertisement