Page 1

www.3october.nl


Feestwijzer voor de honderd-en-vijftiende feestviering der

3 October Vereeniging

Secretariaat: Postbus 32014 2303 DA Leiden Telefoon: 071 5324724 Fax: 071 5166699 E-mail: mailbox@3october.nl Website: www.3october.nl

Colofon De Feestwijzer 2008 is een uitgave van de 3 October Vereeniging Leiden en wordt in een oplage van circa 26.000 exemplaren gratis verspreid. Grafische vormgeving en druk: Drukkerij Groen B.V., Leiden Opmaak en dtp: Qwerty realisatie, Leiden Ontwerp omslag: Hart voor de Zaak, Leiden Fotografie: Peter Schipper en Carolina d’ Andrea, archief 3 October Vereeniging Advertenties: Roald Laport Tekstcorrectie: Koos Henzen Redactie: Ron Favier, Thijs Hemmes, Tineke Schutte, Rens Heruer, Ron Bavelaar, HenriÍtte van Baalen, Eric Filemon Eindredactie: Frans Schohaus, Roald Laport


Leve Leiden, Leve De Koning! DĂŠ specialist in kantoorfuncties ) ) ) )

$#%# $%#% (  !#

!#%R" &#GC #'  BP$$

%   % 

'''! &


MENS-ERGER-JE-NIET! “Ga direct naar de gevangenis, ga niet langs ‘af’, u ontvangt géén fl. 200,--”. Deze barse aanwijzing zal veel mensen onmiddellijk terugflitsen naar het aloude monopolyspel. En naar de bijbehorende frustratie. Net was je goed op dreef, al in het trotse bezit van enkele belangrijke straten met hier en daar wat vastgoed, of daar sloeg het noodlot toe. Alleen door pure mazzel kon je de gevangenis weer verlaten: een gunstige worp met de dobbelstenen. Persoonlijk was ik als kind geen liefhebber van dit soort gezelschapsspellen. Op het ganzenbord kwam je in de put terecht en jouw pion was meestal al bijna bij het einddoel als een tegenstander je meedogenloos van het mens-erger-je-niet bord gooide. Maar op deze manier leerde je wél veel over het leven in het algemeen en over de ware aard van jouw medespelers in het bijzonder. Met nostalgische gevoelens zullen we straks in de Optocht 2008 deze mooie ervaring opnieuw beleven. Het thema Mens-erger-je-niet wordt daarmee toegevoegd aan de imposante reeks die onze 3 October Vereeniging al sinds 1886 opbouwt. Tradities wegen zwaar in het jaarlijkse programma, maar wie goed oplet, ziet ieder jaar ook nieuwe elementen. Zo zijn we vorig jaar begonnen de Koraalmuziek te oefenen in de Hooglandse Kerk, dat al meteen een enorm succes was. Dit jaar zullen we de Hutspotmaaltijd ook op een nieuwe locatie genieten, de Hooglandse Kerkgracht. Er is daar plaats voor nog meer liefhebbers die na afloop meteen kunnen doorlopen naar de Taptoe. Vernieuwing en traditie gaan hand in hand. Zo zorgen we ervoor dat de bevrijding van Leiden in de 16e eeuw levende geschiedenis blijft. Geen wonder dat Leidens Ontzet in 1574, alsook de oprichting van de 3 October Vereeniging in 1886, zeker in de Leidse geschiedeniscanon zullen schitteren! Namens het bestuur van de 3 October Vereeniging, Els van Eijck van Heslinga, voorzitter

3


Studenten van Leiden! Kom op 3 oktober van je kamer af en ga lekker feesten! Bezoekadres: Rapenburg 33 Openingstijden: ma t/m do 08.30 - 16.30 uur do avond (op afspraak) 18.00 - 19.30 uur vr 08.30 - 12.30 uur T (071) 5161718 E info@slswonen.nl I www.slswonen.nl

Je eigen thuis

106 juh ?!


Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 3 Pagina 7 Pagina 12 Pagina 15 Pagina 17 Pagina 19 Pagina 21 Pagina 23 Pagina 25 Pagina 27 Pagina 29 Pagina 31 Pagina 35 Pagina 36 Pagina 39 Pagina 43 Pagina 45 Pagina 51 Pagina 52 Pagina 49 Pagina 55 Pagina 57 Pagina 59 Pagina 60 Pagina 63 Pagina 67 Pagina 69 Pagina 71 Pagina 83 Pagina 85 Pagina 86 Pagina 87 Pagina 88 Pagina 90 Pagina 93 Pagina 94

Colofon en Verenigingsgegevens Voorwoord door de voorzitter van de 3 October Vereeniging Samenstelling bestuur en commissies van de 3 October Vereeniging Archief Ledenwerfactie Roomburg Inschrijving Seniorenvoorstelling Inschrijving Haring en Wittebrood Oefenen Koraalliederen Groot Feest voor verstandelijk gehandicapten Muzikale Voorstelling voor Senioren Historische Lezing Jazz bij de Burcht Minikoraal Groot Lunapark Feestelijke Warenmarkt Rust- en Verpleeghuizen Grote Hutspotmaaltijd Grote Taptoe Pleintaptoe Vlootschouw Reveille Volledig Programmaoverzicht Kaart van Leiden met tijdstabel Uitreiking Haring en Wittebrood Koraalmuziek Herdenkingsdienst Programma Stadhuisplein Programma Garenmarkt Optreden Van Velzen en Band !! Lid worden van de 3 October Vereeniging Grote Optocht Bespelen Stadhuiscarillon Stedelijk Museum De Lakenhal Vuurwerk Overzicht van de leden van de Geuzen van Boisot Overzicht van de leden van het 3 October Gilde Overzicht Historische Vieringen Leiden kleurt Rood en Wit Koraalliederen

5


I]]psang ejskjaj kl/kgpk^an aj`a]j`ana/20`]cajlanf]]n

>avkag]`nao6H]jcacn]_dp3,] Lkop]`nao6Lkop^qo-,0-(./,.>=Hae`aj Pahabkkj6$,3-%1-2.2/2

Ejpanjap6sss*`orvar*jh

Streekpost Leiderdorp Streekpost Leiderdorp voor de volledige service van uw post tegen de laagste tarieven en minimum bezorgtijd. ‡ ' HYROJHQGHZHUNGDJLVXZSRVWEH]RUJG ‡ 9RRUDOXZ]DNHOLMNHHQSDUWLFXOLHUHSRVW ‡ 9DQPDLOLQJWRWJHERRUWHNDDUWMHVNHUVWNDDUWHQ aangetekende stukken en pakketten. ‡ 7DULHYHQDOYDQDI½ ‡ %H]RUJLQJLQ/HLGHQ/HLGHUGRUS1RRUGZLMN Hoogmade en Zoeterwoude. ‡ 9ROOHGLJNRVWHOR]HDIKDQGHOLQJYDQXZSRVWEXLWHQRQV EH]RUJJHELHGWHJHQSRVW]HJHOWDULHYHQ717 ‡ 2SHQLQJVWLMGHQPDDQGDJWP]DWHUGDJYDQWRW XXU /DDWRQVXRYHUWXLJHQYDQZDWNZDOLWHLWHQVHUYLFHpFKW LQKRXGHQ.LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRS ZZZVWUHHNSRVWOHLGHUGRUSQORIEHO 


3 October Vereeniging Leiden OPGERICHT 13 MEI 1886 Erevoorzitter H.J.J. Lenferink (Henri), Burgemeester van Leiden Ereleden J. Karstens (Jan) H.A.M.M. Meijer (Har) M.J.M. du Prie (Max) W.J. Laman (Wim)

A.A.F.M. de Jong (AndrĂŠ) L.M.M. Heruer (Rens) P.G.J. van Sterkenburg (Piet) L.C.M. Kallenberg (Lodewijk)

Bestuur van de 3 October Vereeniging Mw. E.S. van Eijck van Heslinga (Els), voorzitter J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), secretaris A.G.M. van der Poel (Bart), penningmeester Th. Hemmes (Thijs), vice-voorzitter E. Filemon (Eric) Mw. A.H. Netiv (Ariela) R. Bavelaar (Ron) F.A. Schohaus (Frans) Mw. H.P. van Baalen (HenriĂŤtte) M. du Prie (Martijn) H.L.J. Kamps (Rik) D. Overre (Daphna) Praeses K.H.N. Schulpen (Charles) Collegii LSV Minerva J.M. Altink (Jeroen) Evenementencommissie H.L.J. Kamps (Rik), voorzitter Mw. A.H. Netiv (Ariela), vice-voorzitter Mw. F. de Jong-de Jong (Frouke), secretaris R.H. Breedveld (Ruud) H. van Oosten (Henk) Mw. J. Knipmeijer (Janet) W.A.B. van der Pluijm (Wim) Mw. C. van Kooperen (Thea) Mw. T.M. Schutte (Tineke) S. Menijn (Steven) T.A. Trippenzee (Tjerk) Dagcommissarissen Evenementencommissie A.A.E. Bakker (Ton) H. Ladan (Hans) Optocht- en Taptoecommissie E. Filemon (Eric), voorzitter W. Buitenweg (Willem) Mw. E.M. van Dam (Eva) Mw. B.K.M. Drenth (Bernadette) Mw. D. Heruer (Dominique) R. Heruer (Reinier)

Mw. M. Hettinga (Marjolein) L. Janssen (Loek) A.L. de Jong (Bert) H. Kuijers (Hidde) A. van Nimwegen (Alexander) Mw. E. Simons (Ellen) 7


Resultaat. Als ondernemer steekt u veel tijd in uw bedrijf. Maar levert uw energie wel het gewenste resultaat op? Heeft u een goede balans tussen inspanning en inkomen? Wij ondersteunen u bij het bereiken van een sterke ďŹ nanciĂŤle basis, gekoppeld aan ďŹ scaal advies. Zodat u zich bezighoudt met uw kernactiviteiten en het maximale overhoudt aan uw inspanningen. Dat noemen wij resultaat boeken.

Meer weten? Maak een afspraak. In een vrijblijvend gesprek bekijken we graag onze mogelijkheden voor uw onderneming.

D R S * % # V A N ! R KE L 2 ! | M . W i g g e r s A A | * % # V A N ! R KE L ! ! | M R - " RE U R KE S " O S 0APIERMOLENs0OSTBUSs$#,EIDENs4 s& sINFO

VAWACCOUNTANTSNL


R. Schenk (Ronald) Mw. J. Surie (Jacowies) Mw. E.F. van Tol-Kok (Everdien) R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)

H. Vis (Henk) G.J. Wisse (Gerard) S. Zeilstra (Schelte)

Dagcommissarissen Optocht- en Taptoecommissie A.A.E. Bakker (Ton) A.F. van Sterkenburg (Arnoud) Commissie Herdenking Mw. H.P. van Baalen (HenriĂŤtte), voorzitter E. Filemon (Eric) J.J.I.M. van der Velden (Jurgen) Mw. A.J. Remijn (Anneleen)

Mw. S.A.M. Spijkerman (Sandra) T.A. Trippenzee (Tjerk) R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)

Commissie PR & Werving F.A. Schohaus (Frans), voorzitter N.G.P.M. Brandjes (Nicolaas) A.F.M. van der Capellen (Arnold) G.J. Cazemier (Geert Jan) R. Jochems (Richard) Mw. M.M. Heruer (Martine)

Mw. T. Kwik (Trudy) R. Laport (Roald) A.C. Meester (Arjen) S. Mizee (Stefan) V.W.A. Molkenboer (Vincent) Mw. M. van Sandick-Sopers (Moniek)

Subcommissie Website, Feestwijzer en Joppensztijding R. Favier (Ron) M. In der Maur (Marcel) W. van der Greft (Wim) C. Mentink (Cees) J. Henzen (Koos) W.A.B. van der Pluijm (Wim) H.A. Lichtenveldt (Henk) Commissie Protocol Th. Hemmes (Thijs) J.J.I.M. van der Velden (Jurgen) K.H.N. Schulpen (Charles) Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot K.H.N. Schulpen (Charles), N. Griffioen (Claas) voorzitter R. de Groot (Ruud) R. Bavelaar (Ron), A.L. de Jong (Bert) vice-voorzitter W. van Kampenhout (Wout) J. van Arkel (Jorg) F.J. Kuijers (Fred) A.W.H.M. Elderhorst (Ton) O.A.M. Langezaal (Oscar) C. Elzenga (Cor) B. van Leeuwen (Bart) C. Faasen (Casper) R. Schenk (Ronald) 9


COMPLETE GRAFISCHE PRODUCTIES HANDELSDRUKWERK briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, formulieren.... DIGITAAL DRUKWERK full colour folders, brochures, uitnodigingen.... KOPIËREN in kleur en zwart-wit, prijslijsten, hand-outs, productinformatie.... PRINTEN mailing, printing on demand, personaliseren, dataconversies.... DTP & CREATIE huisstijlen, logo’s, ontwerpen en opmaak....

A A N B IE D IN G n Nu tijdelijk ee 50x50cm or canvas vo

*

%34 ,-

indi en usie f BTW, en *pri js is excl n! verz endk oste nodi g S7,50

geldig tot Deze actie is 08. 1 november 20

Rooseveltstraat 12 2321 BM Leiden

T 071 57 30 909 F 071 53 21 681

E info@document-factory.nl I www.document-factory.nl

Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg en onderhoud. Weversbaan 15 ) 2352 BZ Leiderdorp Telefoon (071) 589 18 88 ) Fax (071) 589 52 98 E-mail: mail@randstad-elektro.nl www.randstad-elektro.nl


F. Simons (Frans) G.G. Persijn (Guido) W.A.B. van der Pluijm (Wim) R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)

H.F.M.A. Walenkamp (Har) G.J. Wisse (Gerard) C. de Witt (Christiaan) S. Zeilstra (Schelte)

Commissie van bijstand uitreiking Haring & Wittebrood De vrouwelijke partner van de erevoorzitter, de vrouwelijke partners van de ereleden en de bestuursleden, eventueel aangevuld met de vrouwelijke partners van de leden van de Magdalena Moons Vereniging. Commissie Lunapark M. du Prie (Martijn), voorzitter Th. Hemmes (Thijs), vice-voorzitter K.J. de Vries (Kasper) Commissie Rust- en Verpleeghuizen Partners van de bestuursleden Archiefcommissie L.M.M. Heruer (Rens), voorzitter H.J.L. Kamps (Rik) Mw. A.H. Netiv (Ariela) Mw. E.F. van Tol-Kok (Everdien) T.G. Waarsenburg (Timo) Vertegenwoordiging in Stichting Geuzen van Boisot P.G.J. van Sterkenburg (Piet), voorzitter L.M.M. Heruer (Rens), secretaris Th.Hemmes (Thijs), penningmeester Vertegenwoordiging in Stichting 3 October Gilde J.M. Altink (Jeroen) Mw. H.P. van Baalen (HenriĂŤtte) H.L.J. Kamps (Rik)

11


Archief 3 OCTOBER VEREENIGING Het archief van de 3 October Vereeniging poogt een complete verzameling te zijn van alles wat met het beleg en ontzet van Leiden en met de herdenking en viering ervan in verband staat. Uiteraard is het daarnaast ook het archief van de vereniging zelf. Regelmatig wordt een beroep gedaan op het archief ten behoeve van onderzoek, voordrachten en publicaties. De collectie is gedeeltelijk ondergebracht bij het Gemeentearchief Leiden. Bijdragen aan de collectie (boeken, foto’s, dia’s, tijdschriftartikelen, films, videomateriaal, voorwerpen of andere bijdragen in nog andere vorm) zijn steeds van harte welkom. Ook ontvangen wij graag tips van u die kunnen leiden tot uitbreiding van de collectie. Om de bekendheid met de rijke inhoud van het archief te vergroten en de gebruiksmogelijkheden uit te breiden, wordt thans de laatste hand gelegd aan een geheel vernieuwde inventaris (beschrijving van de inhoud). Dit inventarisbestand zal vervolgens - zo mogelijk via internet - beschikbaar komen voor een groter publiek, dat daardoor kennis kan nemen van dit unieke erfgoed. Verdergaande voornemens bestaan, maar daarvoor zal meer tijd nodig zijn. Door het bestuur is een Archiefcommissie ingesteld die zich met deze en andere toekomstige ontwikkelingen zal gaan bezighouden. Het archief ontving als elk jaar bijdragen in verschillende vorm, waaruit het navolgende een keuze is: N.J. Bavelaar F. Brocken (Leiderdorps Weekblad) Commissie PR J. Doornik N. Griffioen A.A.F.M. de Jong C. Mentink Mw. A. v.d. Klugt Mw. T. Kwik O-3-O

12

Foto’s feestviering Foto’s feestviering en andere festiviteiten (Afgewezen) ontwerp feestkledingstuk Diverse foto’s Borduurlogo (proef) Foto’s en andere stukken Jaardocumentatie 2007 Set ansichtkaarten m.b.t. ontzetschilderijen De Leidsche Post 30-9-1946 (nalatenschap H. Kwik) Beeldregistratie viering 2007


Oudheidkamer Leiderdorp

Publicatie “Rond de schans van Valdez (…)” J.F.W.B. Rijksen Diverse antiquarische uitgaven m.b.t. beleg en ontzet Dames Tartuffe Nieuwe hit “Drie oktober is van ONS” G. Wolf Herinneringsvoorwerp Diverse (anonieme) personen Diverse bijdragen (waaronder Feestwijzers, bundels Koraalmuziek, foto’s, krantenberichten) Door aankoop verkregen: Portret Magdalena Moons Herdenkingsplaquette 400 jaar viering (1974 / Zaalberg aardewerk) Affiche tentoonstelling Gemeentelijke Archiefdienst (1974) Deze en alle andere, niet vermelde, welwillende schenkers wordt van harte dank betuigd. Archiefstukken worden in bijzondere gevallen ook via aankoop verworven. L.M.M. Heruer, archivaris Steenschuur 13 2311 ES Leiden

13


Engelber tha Hoeve R

E

S

T

A

U

R

A

N

T

Unieke lokatie gelegen aan de Oude Rijn met grote tuinen en terras * Sfeervol Ă la carte restaurant en Diverse stijlvolle zalen voor elke gelegenheid Hoge Morsweg 140 2332 HN LEIDEN tel. 071-5765000 fax 071-5323780 www.engelbertha.nl


Vrijdag 12 september, 18.00 uur

Ledenwerfactie 2008: Roomburg! REN- EN TOERVERENIGING SWIFT (startpunt) Dit jaar zal op vrijdag12 september om 18.00 uur de ledenwerfactie van de 3 October Vereeniging van start gaan in de nieuwe wijk Roomburg! Samen met het muziekcorps van Jong K&G en vele vrijwilligers willen wij de nieuwe bewoners muzikaal welkom heten in deze stad. Daarnaast willen wij hen het lidmaatschap van de 3 October Vereeniging voor minimaal ` 5,-- per jaar voorleggen. Ieder lid van de vereniging krijgt twee bonnen voor de hutspotmaaltijd op 2 oktober, het verenigingsblad de Joppensztijding en natuurlijk de Feestwijzer thuisgestuurd. Dit jaar worden we ontvangen door de Leidse Ren- en Toervereniging Swift. U kunt ook lid worden via de website www.3october.nl.

Maandag 15 september, 11.00 - 13.30 uur Dinsdag 16 september, 11.00 - 13.30 uur

Inschrijving Seniorenvoorstelling CENTRALE HAL STADHUIS Op zaterdag 27 september 2008 zal in De Groenoordhallen de seniorenvoorstelling plaatsvinden. Om deze happening, met ondermeer Gerard Cox en Joke Bruijs, te kunnen meemaken dient u zich in te schrijven. De leden van de 3 October Vereeniging kunnen de toegangskaarten gratis verkrijgen op maandag 15 september. Op 16 september kunnen leden- ĂŠn niet-leden zich inschrijven. Wij verzoeken de leden een bewijs van lidmaatschap mee te nemen. Dit kan het adreslabel van de feestwijzer zijn. De uitreiking zal op beide dagen plaatsvinden in de centrale hal van het Stadhuis van 11.00 tot 13.30 uur. 15


+27(/5(67$85$17 1,(8:0,1(59$ “HET ADRES” om te overnachten midden in het centrum van leiden in een van onze 39 hotelkamers, waaronder een aantal luxe kamers met een bijzonder interieur. Maar ook voor diners, recepties, feestavonden en vergaderingen Boommarkt 23, 2311EA Leiden Internet: www.nieuwminerva.nl E-mail: hotel@nieuwminerva.nl

tel. 071-5126358 fax 071-5142674

Accountancy, administratieve- en fiscale dienstverlening Zijlbaan 44, 2352 BN Leiderdorp Telefoon 071 - 750 32 85 E-mail: Rjochems@acadi.eu www.acadi.eu


Donderdag 18 september, 16.30 - 21.00 uur

Inschrijving Haring en Wittebrood DE WAAG, AALMARKT Iedere Leidenaar kan op vrijdag 3 oktober rekenen op gratis Haring en Wittebrood. Bent u in Leiden geboren of woonachtig? Kom dan op 18 september naar De Waag alwaar onze trouwe inschrijvers u met open armen zullen ontvangen. Neem wel even een bewijs van uw verbondenheid met Leiden mee, zoals uw trouwboekje, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Nog mooier is natuurlijk een bewijs van lidmaatschap van de vereniging. Dat is bijvoorbeeld de adressticker die in de plastic omslag van uw feestwijzer zit. Er is geen plek ter wereld waar de inwoners zo massaal in de rij staan voor de uitreiking van dit feestmaal. Weer of geen weer, vaak al vanaf 05.00 uur in de ochtend staan de eerste Leidenaars te wachten bij De Waag. In alle vroegte worden met vrachtauto’s de tienduizenden haringen en Geusjes (de witte broodjes) aangevoerd. Het zijn de commissarissen van de commissie Haring, Wittebrood en Hutspot die na een hele korte 2 oktobernacht weer okselfris aan het werk zijn om de uitreiking voor te bereiden en daarna in goede banen te leiden. Als lid van de 3 October Vereeniging kunt u zich ook inschrijven voor de Grote Hutspotmaaltijd. Een waanzinnig leuk evenement dat ieder jaar groter en groter wordt. Per lidmaatschap heeft u recht op maximaal twee hutspotbonnen. Wilt u meer bonnen bemachtigen? Dat kan door nieuwe leden aan te brengen, want ook alle leden die dit jaar lid van onze vereniging worden komen in aanmerking voor twee hutspotbonnen. U kunt lid worden door u aan te melden op de website van onze vereniging, www.3october.nl, door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat van onze vereniging, of door u te melden bij onze stand in De Waag bij de inschrijving van Haring en Wittebrood. Neemt u de adressticker van de feestwijzer mee? Dit versnelt de inschrijfprocedure omdat u dan na het krijgen van de haringbonnen niet nogmaals in de rij hoeft te gaan staan voor de hutspot.

17


(USCHKABEVEILIGT5ALSINDS VOORTAAN BEHERENWIJOOKUWBRANDMELDCENTRALEEN DETACHERENWIJBEVEILIGERSENRECEPTIONISTEN

       7 6 5 4

      ()-&#((,-.+(--!,"").0)(-')-.(!,-/+#$"# #-+.!!--)-!(/('+(- #-!/)&/))+-+#-#!-!) ,'('-(!2)(%#$%)*')+()' )+- 3'.&-# .(-#)(&2&(*+,)(( 3&.1)++))',#("-')(.'(-&*( 3/+(#.0")-&++,-.+(-'-)*(%.%( 3-++,("-0-+"/(/))+/+2)+!,&)*-)"-( #!

&

   %$$$#

 "$$ $$$! #


Woensdag 24 september, 19.30 uur

Oefenen van de Koraalliederen HOOGLANDSE KERK Let op!!! Wegens het grote succes van het vorige jaar zal ook dit jaar de repetitie van de Koraalzang plaatsvinden in de Hooglandse Kerk. Afgelopen jaar hebben zo’n 500 mensen de repetitie van de Koraalzang bijgewoond. Graag nodigen wij u van harte uit de prachtige OudHollandse- en Geuzenliederen te komen oefenen op woensdag 24 september te 19.30 uur. We streven ernaar dit jaar het aantal van 500 zangers en zangeressen te overschrijden. We rekenen op een grote opkomst!

19


Zaterdag 27 september, 10.00 - 12.00 uur

Groot feest voor verstandelijk gehandicapten GROENOORDHALLEN

Op de zaterdag voor 3 oktober wordt ook dit jaar weer een feestochtend georganiseerd voor verstandelijk gehandicapten uit de Leidse regio. Dit jaar voor de laatste keer in de Groenoordhallen. Bij binnenkomst wordt iedereen muzikaal begeleid door de Feestkapel Decibel uit Leiden. Zij zorgen er vast weer voor dat de stemming er goed in komt. De bewoners van de Jacob Catslaan hebben dit optreden gesponsord. In de feestelijk versierde zaal heet Dixie Mixie Miniband iedereen een feestelijk welkom. De Leidse Carnavalsvereniging De Hutspotten, compleet met de Raad van Elf zorgen zoals altijd voor de lol en de jolijt. En dan als hoogtepunt van dit grote feest komt dit jaar Conny Vink optreden. Bekend en beroemd in heel Nederland en zij gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat dit feest voor jullie onvergetelijk wordt! George JuliĂŤn zal, als spreekstalmeester, alle artiesten aankondigen. Het feest is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van het 3 October Gilde, de Soroptimisten en Propop, allen uit Leiden. Het feest is uitsluitend bestemd voor deelnemers uit de doelgroep en hun begeleiders. Instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Leiden en omgeving, evenals belangstellenden die nog niet eerder naar dit feest kwamen, kunnen contact met ons opnemen. Deelnemers die elk jaar komen, krijgen automatisch van ons een uitnodiging. Opgeven kan bij: Thea van Kooperen, Professorenpad 21, 2313 TA Leiden, tel. 071-5310872.

21


6ERDIEPEN IN HET RECHT /F DICHT BIJ DE MENSEN BLIJVEN 6OOR SOMMIGE JURISTEN IS DAT EEN KEUZE 6OOR ONS NIET "IJ 4EEKENS+ARSTENS ZIEN EN BELEVEN WEALLEFACETTENJURIDISCH ½NANCIEELENEMOTIONEEL %N HET LIEFST BESPREKEN WIJ DIT ALLES IN ALLEDAAGS .EDERLANDS "IJ ONS SLAAT BETER BEGRIP OP MmmR DAN ALLEEN DE REGELS 'EtNTERESSEERD 5 BENT ALTIJD WEL KOM "EHALVE OP OKTOBER 7E ZIJN DAN GESLOTEN

UBEGRIJPTWELWAAROM WWWTEEKENSKARSTENSNL

22


Zaterdag 27 september, 13.45 - 16.45 uur

Muzikale voorstelling voor Senioren GROENOORDHALLEN De evenementencommissie organiseert dit jaar, voor het laatst in de Groenoordhallen, deze seniorenvoorstelling. Gerard Cox en Joke Bruijs staan voor u gecontracteerd. Zij verzorgen een fantastisch optreden van 45 minuten. Natuurlijk behoeven zij geen nadere introductie, daarvoor zijn zij beiden genoegzaam bekend met hun chansons, cabaret- en TV-optredens. Natuurlijk kent u beiden ook van de televisieserie “Toen was geluk heel gewoon”. Wij gaan er vanuit dat zij u zullen trakteren op een geweldig optreden. Het wordt een feest! Voorafgaand aan dit optreden kunt u genieten van “Dorus “, nee niet de echte, dat was Tom Manders die jaren geleden is overleden. Deze Dorus zal u echter wel doen herinneren aan het type dat Tom Manders uitbeeldde en die vooral bekend is met het lied “ Er zaten twee motten…….“. De start van deze muzikale middag zal gegeven worden door het Showorkest van Koos Mark. Koos is vooral bekend van TV-optredens voor diverse programma’s. In zijn orkest zitten veel leden die afkomstig zijn uit Leiden en omgeving en zij vinden het een eer om voor u te mogen optreden. U begrijpt het al: het wordt weer een fantastische middag. U zult er weer veel plezier aan beleven. De gratis kaarten voor deze voorstelling (op vertoon van de seniorenpas) zijn verkrijgbaar in de Centrale Hal van het Stadhuis op: Maandag 15 september tussen 11.00 en 13.30 uur (uitsluitend voor leden van de 3 October Vereeniging. Neem uw adresetiket van de feestwijzer mee als bewijs) en Dinsdag 16 september tussen 11.00 en 13.30 uur (zowel voor leden als niet-leden. Natuurlijk kan men zich ter plekke opgeven als lid). 23


Ontzettend goed voor Leidenaren RWV ADVOCATEN WWW.RWV.NL Kantoor Leiden Haagweg 5 Kantoor Noordwijk Jonckerweg 2 T: 071 - 750 22 00 F: 071 - 750 22 01 E: info@rwv.nl

BANKIEREN VERZEKEREN BELEGGEN s

s

Schuttersveld 18, Leiden


Zondag 28 september, 15.00 uur

Historische Lezing KAMERLINGH ONNES LABORATORIUM STEENSCHUUR De 3 oktoberlezing zal wederom plaatsvinden in de oude collegezaal van het voormalige Kamerlingh Onnes Laboratorium, tegenwoordig rechtenfaculteit. Dit jaar zal de lezing worden gegeven door mevrouw Prof. Dr. Judith Pollmann, gespecialiseerd in de Nederlandse geschiedenis van de 16e en 17e eeuw en docent vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Prof. Pollmann leidt op dit moment een onderzoeksproject naar de rol van oorlogsherinneringen in de Gouden Eeuw. De Lezing bevat onder meer de ingrediënten: het ontzet, herinneringen én de 17e eeuw. Titel lezing: Herdenken, herinneren, vergeten. De herinneringscultuur rond het beleg en ontzet van Leiden in de Gouden Eeuw. Toelichting: Herschreven verleden Net zoals ook Nederlanders van ‘na de oorlog’ nog allerlei verhalen over de Duitse bezetting kennen, leefden ook in zeventiende-eeuws Leiden nog allerlei herinneringen aan het beleg en het ontzet van de stad. Honger speelde in die herinneringen een centrale rol. Maar waarom was dat? En waarom kregen sommige Leidenaren een heldenrol in die herinneringen en werden anderen vergeten? Deze lezing zal laten zien waarom herdenken ook betekende dat het verleden moest worden ‘herschreven’ en legt uit hoe dit herschreven verleden de hoeksteen kon worden van de Leidse identiteit. Toegang: Belangstellenden zijn van harte welkom de lezing bij te wonen. Een toegangskaart is, zolang de voorraad strekt, op zondag 28 september vanaf 14.00 uur gratis op te halen in het voormalig Kamerlingh Onnes Laboratorium. Er zijn 200 kaarten beschikbaar. De zaal is open vanaf 14.30 uur. Boekje: Deze lezing verschijnt ook in boekvorm. U kunt het boekje direct na afloop verkrijgen. Daarnaast is het te bestellen via het secretariaat van de 3 October Vereeniging of via de website www.3october.nl. Er zijn tevens exemplaren beschikbaar uit voorgaande jaren. 25


3 oktober is jullie feestje, de rest organiseren wij! Volmolengracht 29 2312 PG Leiden (071) 513 77 75 www.kwikevents.nl


Zondag 28 september, 15.30 uur

Jazz bij de Burcht BURCHTPLEIN Tradities zijn er om in ere gehouden te worden! Vandaar dat ook dit jaar de 3 October Vereeniging i.s.m. de Stichting Jazz on Sunday en Koetshuis de Burcht een gezellige jazzmiddag als opwarmer voor de 3 oktober festiviteiten organiseert. Na het succes van vorig jaar hebben we besloten het Burchtplein wederom in een swingend jazzplein te veranderen. Dit doen we met niemand minder dan de Frits Landesbergen Big Band en Chris Koenen met Men In Blues! Zorg dus dat u dit niet mist! Het concert begint om 15.30 uur. Er is een beperkt aantal zitplaatsen, dus kom op tijd! Tevens proberen we het plein zoveel mogelijk te overdekken zodat de regen het feest niet zal verstoren.

Namens Jazz on Sunday en Tom Holswilder wensen wij u een swingende start van het 3 oktoberfeest!

Originele 3 oktober bledderdrooghouder Kijk op www.3october.nl 27


Het is tijd voor feest. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven, zoals de 3 October Vereeniging. En dat doen wij graag. Persoonlijk, betrokken en dichtbij. Het is tenslotte ook onze stad.

Het is tijd voor de Rabobank.


Woensdag 1 oktober, 11.00 - 12.00 uur

Minikoraal GARENMARKT Mens, Erger Je Niet ………… gezellig ! Voor de zestiende maal gaan de leerlingen uit het basisonderwijs uit Leiden en de omliggende gemeenten zingen over het Beleg en Ontzet van Leiden in 1574. De leerlingen komen uit de groepen 7 en 8 en onder leiding van hun juf of meester studeren de kinderen de traditionele- en nieuwe liedjes in. Burgemeester van der Werf zal de kinderen met hun leerkrachten en hulpouders voor de eerste keer, na al het oefenen op school, ontmoeten op de Garenmarkt. Een unieke gebeurtenis want 2.500 kinderen zingen, zonder samen te oefenen, voor het eerst op het plein alle liedjes uit het programma onder leiding van de burgemeester uit 1574. U bent van harte welkom bij dit zangspektakel want het is misschien wel het leukste onderdeel van onze viering. Het motto van dit jaar, Mens, Erger Je Niet, geeft Van der Werf weer de inspiratie om binnen het traditionele programma een gezelschapsspel te spelen met de kinderen. De burgemeester laat zich weer begeleiden door het Geuzencombo onder leiding van Gerard Driessen. Ook de Ladyvocals houden wel van een spelletje en zullen ervoor zorgen dat Van der Werf niet in de put terechtkomt. De aanwezige kinderen maken het spel compleet en het wordt weer kippenvel bij het zingen van het Leids Volkslied en tot slot het Wilhelmus. Het theater wordt weer voorzien van zitplaatsen en het zal duidelijk zijn dat die zitplaatsen gereserveerd zijn voor de kinderen. Voor de volwassenen is er plaats genoeg. Woensdag 1 oktober is het weer zover. Om 11.00 uur komt burgemeester Van der Werf van zijn sokkel uit het park en brengt op een speelse manier een wervelend liedjesfeest. Nazaten van Van der Werf delen tekstboekjes uit aan de volwassenen zodat iedereen de teksten kan meezingen.

29


tandprotheticus


Donderdag 2 oktober, 14.00 - 02.00 uur Vrijdag 3 oktober, 09.00 - 01.00 uur

Groot Lunapark SCHUTTERSVELD, MOLENWERF, LAMMERMARKT, NIEUWE BEESTENMARKT, BEESTENMARKT, RIJNSBURGERSINGEL EN STATIONSPLEIN Komt dat zien, komt dat zien, die super, super, super machien !! Zonder kermis geen ‘3 oktoberfeesten’. En terecht, want de kermis biedt voor elk wat wils en is bovendien nooit hetzelfde. Sterker nog, de kermis is HET hoogtepunt van de 3 oktoberviering! Ieder jaar nieuwe attracties, iedere keer verrassingen. Spectaculaire machines, waar de echte durfals worden uitgedaagd de sensatie te ondergaan en misselijkheid te weerstaan! Uiteraard ook nostalgische attracties. Kermis is een wereld van duizend ontdekkingen. Plezier en vertier voor jong en oud op de kermis, die zich als een lint uitstrekt vanaf het Schuttersveld via het grote parkeerterrein rond molen De Valk naar de Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt, Beestenmarkt, Rijnsburgersingel en het Stationsplein.

Volgens voorzichtige schattingen worden er dit jaar in ons land meer dan 2.250 kermissen gehouden. De eerste kermissen zijn begin april en in oktober nadert het einde. De kermis in Leiden is één van de grootste van ons land en verreweg de leukste! Zucht …… naar de kermis! Als kind ga je al met je ouders, later ontmoet je er je eerste liefde, steel je je eerste kus in de spin of reuzenrad. Daarna is het genieten als je eigen kinderen voor het eerst in de draai31


molen rijden, gierend van de lach, stil van de diepe indruk of luid huilend van angst. Het kind in je komt weer terug. Dan komt de tijd dat je als grootouders met je kleinkinderen gaat. Wat kan de wereld ook klein zijn. En altijd is er ook iets te vinden dat leuk is. De draaimolen en het touwtje trekken voor de allerkleinsten. Voor de jeugd is het stoer om de stapel bussen met een bal van de plank te gooien en te laten zien wat de meest spectaculaire attracties zijn. Wil je een spelletje doen met de grijpers, dan is dat ook een uitdaging. En wat te denken iets lekkers mee naar huis te nemen: oliebollen, zuur- of kaneelstokken of ‌..?! De kermis is een bijzondere wereld. Al eeuwen trekt de kermis van dorp naar dorp en van stad naar stad. De kermis heeft een rijke geschiedenis. Ingenieurs, tegenwoordig met behulp van computers, ontwikkelden de meest spectaculaire attracties. Het betekent ook dat de kermis een veilig vermaak is. Naast deze spectaculaire attracties zijn ook de traditionele attracties blijven bestaan. Dat maakt kermis juist zo leuk! Een mix van nostalgie met moderne supermachines. Alleen al voor de sfeer moet je toch tenminste een paar uurtjes over de kermis struinen! Daarom kom je ook niet ÊÊn keer, maar misschien wel meerdere keren. Want een rondje lopen over de kermis, de geur opsnuiven en kijken hoe anderen halsbrekende toeren uithalen, is een feest! Het was passen en meten om de kermis weer geplaatst te krijgen op de vertrouwde locaties in het centrum, maar het is gelukt. Het is tegelijk aanleiding om op zoek te gaan naar meer ruimte voor de kermis. De grote attracties nemen in de kermiswereld een steeds belangrijkere plaats in. De bezoekers vragen er om. Hoger en sneller, met als gevolg een grotere oppervlakte. Hiermee onderscheidt een kermis zich. Enerzijds betekent dit dat de bestaande ruimten intensiever benut gaan worden, terwijl daarnaast wordt gezocht naar nieuwe kermispleinen en -straten. Dit alles ook met het oog op het jubileumjaar 2011.

32


Topper is de attractie met de veelzeggende naam ‘Around the World’. Zweven op een hoogte van meer dan 55 meter. Een unieke sensatie en de Leidse kermis is één van de weinige kermissen die door de exploitant kan worden bezocht gedurende het kermisseizoen. Er is veel tijd nodig voor de op- en afbouw. Het transport geschiedt door middel van speciaal gebouwde opleggers die alleen ’s nachts mogen rijden. Een absolute primeur die een plaats krijgt midden op het grote parkeerterrein bij molen De Valk. Een andere primeur is de ‘Booster Maxx’. De naam zegt het al: een nog hogere booster! Ook hier wordt de grens van 50 meter overschreden. Echt voor de durfals. De derde primeur, het kan dit jaar niet op, is de wildwaterbaan ‘River Rafting’. Nog nooit in Leiden op de kermis geweest. Niet zo maar een wildwaterbaan, maar deze baan heeft draaiende gondels. Uniek op de kermis en eigenlijk alleen maar bekend uit de pretparken. Een speciale kraan is noodzakelijk om het parcours uit te leggen. Ook de jonge kermisvierders zijn niet vergeten. Zij hebben ook een primeur. Vlak bij molen De Valk komt ‘Captain Hook’s Dream’. Dit is een attractie met bootjes die door water varen. Na een afwezigheid van enkele jaren komt het spookhuis ‘Roller Ghoster’ terug. Inmiddels voorzien van allerlei nieuwe griezeligheden!

Eén van de gevolgen van de vier primeurs is, dat de plaatsing van de attracties op dit deel van het kermisterrein totaal is gewijzigd. Het zal voor de kermisbezoekers daarom een verrassing zijn waar zij hun vertrouwde attracties zullen terugvinden. Trouwens, veel herkenbare attracties zijn er ook weer. Wij noemen de ‘Break Dance’, de ‘Cakewalk’, de ‘Polyp’, de ‘Autoscooter’ (bekend als botsauto’s), de ‘Super Mouse’ en natuurlijk ontbreekt het ‘Reuzenrad’ niet! Kortom, de komende Leidse kermis is een complete kermis met voor elk wat wils en HET hoogtepunt van 3 oktober! 33


GEËRGERD OF ONTZET? WWW.DECLERCQ.COM Hoge Rijndijk 306, 2314 AM Leiden. Telefoon 071 - 581 53 00. Fax 071 - 581 53 81.

IJZERWARENVAKHANDEL SINDS 1890

Als ’t vakwerk moet worden Winkelblvd. Baanderij Zijlbaan 6 2352 BN Leiderdorp Tel: 071-542 22 00 Fax: 071-542 22 01 ’s zaterdags geopend

Ind.terrein Roomburg Nieuwenhuizenweg 19 2314 XP Leiden Tel: 071-589 92 03 Fax: 071-541 02 00


Donderdag 2 oktober, 14.00 - 02.00 uur Vrijdag 3 oktober, 09.00 - 01.00 uur

Feestelijke Warenmarkt STATIONSWEG, 2e BINNENVESTGRACHT, STEENSTRAAT, BLAUWPOORTSBRUG, TURFMARKT, OUDE SINGEL, NIEUWE MARE, LANGE MARE Op weg naar de kermis en terug: lekker slenteren langs de honderden kramen van de feestelijke warenmarkt. Daar komt u uw vrienden en bekenden tegen en vindt u altijd wel iets van uw gading. Natuurlijk ook veel lekkernijen en etenswaar zoals de vet-glimmende paling, de overheerlijke druiven en de traditionele banaan met slagroom! En wat te denken van een paar mooie kamerplanten? Op 3 oktober horen ze erbij en tijdens deze feestelijke warenmarkt kunt u er weer heel wat mensen mee zien sjouwen!

Donderdag 2 oktober

Rust- en Verpleeghuizen Zoals elk jaar bezoeken de partners van de bestuursleden daags voor de 3 oktoberviering de Rust- en Verpleeghuizen in Leiden. Onder het genot van een kopje koffie met gebak wordt alvast een voorschotje genomen op het komende feest en worden de nodige herinneringen opgehaald. Traditiegetrouw wordt de bewoners ook een kleine attentie aangeboden. 35


Donderdag 2 oktober, 17.00 - 18.30 uur

Grote Hutspotmaaltijd (in samenwerking met het 3 October Gilde) HOOGLANDSE KERKGRACHT (GEWIJZIGDE LOCATIE) Voor het eerst dit jaar wordt de traditionele Grote Hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht gehouden. De ruimte op het Pieterskerkplein werd door het succes van de hutspotmaaltijd zo beperkt dat besloten is een andere locatie te zoeken. De Hooglandse Kerkgracht voldoet wat de 3 October Vereeniging betreft aan alle eisen. En… de locatie is nu dichtbij het vertrekpunt van de Taptoe op de Kaasmarkt waardoor we dit jaar ook een groot aantal kinderen mogen verwachten. Ziet u het al voor u, de van opwinding rood gekleurde konen van de ‘Taptoe’-kinderen die zich samen met de overige leden van de 3 October Vereeniging tegoed doen aan de heerlijke hutspot. Het belooft wederom een oergezellig evenement te worden. Bent u lid van onze vereniging? Meld u dan tijdens de inschrijving Haring en Wittebrood aan voor de Hutspotmaaltijd en kom op 2 oktober naar de Hooglandse Kerkgracht om te genieten van dit Leidse culinaire hoogstandje. En bedenk dat deze maaltijd een prima bodempje is voor wat er die nacht nog komen gaat.

36


U kunt intekenen voor de maaltijd en het bijbehorende glaasje op: donderdag 18 september tussen 16.30 uur en 21.00 uur in De Waag aan de Aalmarkt (tijdens de inschrijving Haring en Wittebrood). Neemt u de adressticker van de feestwijzer mee? Dit versnelt de inschrijfprocedure omdat u dan na het krijgen van de haringbonnen niet nogmaals in de rij hoeft te gaan staan voor de hutspot. De Hutspotmaaltijd is bestemd voor leden van de 3 October Vereeniging. Als u dat (nog) niet of niet meer bent, kunt u zich aanmelden (zie elders in deze Feestwijzer). U kunt natuurlijk ook lid worden tijdens de inschrijving Haring en Wittebrood. Let op: per lidmaatschap krijgt u maximaal twee hutspotbonnen! Laat u zich deze smakelijke start van de feesten ook dit jaar niet ontgaan: er is immers geen 3 oktober zonder hutspot! Het 3 October Gilde bestaat uit ondernemingen die het 3 oktoberfeest een warm hart toedragen en dat daadwerkelijk tonen door de bestemming van gelden aan specifieke doelen die met de viering samenhangen. Dit jaar is de Grote Hutspotmaaltijd wederom financieel geadopteerd door het 3 October Gilde, waardoor de kas van de 3 October Vereeniging in belangrijke mate wordt ontzien. Op deze wijze staan de deelnemende ondernemingen dicht bij het Leids Ontzetfeest en bij het feestvierend publiek.

37


Ongestoord genieten! De voorbereiding en uitvoering van een evenement roepen altijd spanning op. Behalve als u Homan inschakelt. Want als erkend installateur geven we met onze elektro-aggregaten, knowhow en jarenlange ervaring, elke festiviteit de juiste power. Op tijd, betrouwbaar en vooral veilig. Daar steken we voor u al onze energie in. ALTIJD HOMAN INSCHAKELEN!

Bel voor meer informatie 0297 - 28 21 21, mail naar info@homan.nl of kijk op www.homan.nl!

A G G R E G A A T V E R H U U R t E V E N E M E N T E N K E R M I S t F E E S T V E R L I C H T I N G

‡ Sanitaire Installaties ‡ Dakbedekkingen ‡ Lood- en Zinkwerken


Donderdag 2 oktober, 19.30 uur

Grote Taptoe �Een lint van licht� De Taptoe wordt gehouden om hulde te brengen aan Prins Willem van Oranje, Pieter Adriaensz. van der Werf, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis Boisot. Bij het defileren langs het standbeeld van Van der Werf en het Jan van Hout-monument, waar kransen worden gelegd, wordt de verenigingen verzocht de vaandels te doen neigen en te zorgen voor een correcte houding van de deelnemers. Uitsluitend officieel erkende verenigingen worden tot de Taptoe toegelaten. Politieke propaganda of het meevoeren van attributen die dit beogen, is niet toegestaan. Het bestuur heeft het recht om groepen, die de goede gang van zaken in de weg zouden kunnen staan, niet tot de Taptoe toe te laten of uit de stoet te verwijderen. De taptoe wordt opgesteld op de Kaasmarkt. Verenigingen die aan de Taptoe wensen deel te nemen, treden aan uitsluitend via de Middelweg en nemen vervolgens in volgorde van aankomst een plaats in. Het is niet toegestaan om tevoren met enkele leden een plaats te reserveren op de Kaasmarkt; groepen moeten dus in het geheel aantreden. Deelnemende muziekverenigingen treden aan via de Koppenhinksteeg. Majorettenkorpsen dienen zelf voor muzikale begeleiding zorg te dragen, zonder welke zij niet gerekend worden tot de muzikale deelnemers. Tijdens de Taptoe mag onder geen enkele voorwaarde worden gestopt voor het geven van een show. Het is toegestaan om met de hand voortbewogen materieel mee te voeren, waarbij rekening dient

39


DE WARE TAPTOEDEELNEMERS HOUDEN ZICH AAN DE RICHTLIJNEN DIE HIERVOOR ZIJN BESCHREVEN. HET WARE TAPTOEPUBLIEK ZOEKT EEN PLAATSJE LANGS DE ROUTE EN MIJDT DE KAASMARKT!

te worden gehouden met smallere doorgangen in de route (de Taptoe is dus niet geschikt voor praalwagens). Het meevoeren van vlaggen, vaandels, lampions e.d. ter verhoging van het feestelijk karakter van de stoet wordt op prijs gesteld. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers is het meevoeren van dieren en open vuur niet toegestaan. Ook dit jaar start de Taptoe bij daglicht en eindigt in donker. Toch blijft de oproep aan de deelnemers om op eigen creatieve wijze gestalte te geven aan het vaste Taptoe-motto: ‘Een lint van licht door Leiden’. De winnaars van de Joppenszprijzen zullen de Taptoe openen. De commissie zal dit jaar weer op de traditionele wijze de deelnemers voorzien van een taptoe-medaille.

40


Route Kaasmarkt, Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument). De ontbinding van de Taptoe vindt plaats op de kruising Geregracht-Levendaal. Dit betekent dat bij het Jan van Houtmonument niet wordt stil gestaan. Links aanhouden Levendaal, kruising St. Jorissteeg. Het monument staat volledig in de hekken. Daar vindt absoluut geen doorgang plaats. De ontbinding van de Taptoe vindt plaats op de brede rijbanen van de St. Jorissteeg. VERTREK VAN DE STOET: 19.30 UUR PRECIES! Taptoeprijs De Optocht- en Taptoecommissie looft de prijzen uit aan deelnemende verenigingen die haar doelstellingen op de beste wijze in de Taptoe tot uiting laten komen. De drie prijzen zijn resp. ` 455,--, ` 345--, en ` 230,--. De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke jury. De uitslag is te zien in de Optocht van 3 oktober. De winnaars ontvangen op 2 oktober ’s avonds na 22.00 uur telefonisch bericht. De prijzen worden op een nader te bepalen plaats en tijd uitgereikt. Het reglement van deze “Joppensz-Prijs” is op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris van de Optochtcommissie, Postbus 11002, 2301 EA Leiden.

41


65;A,;[LUK NVLK

de Sitterlaan 89 - 2313 TL Leiden - 5149979/5122316 www.TeeuwenVerzekeringen.nl

Regel jij wat meer vrijheid voor ondernemers? Kom dan eens praten over jouw carrièremogelijkheden bij BDO of kijk op www.werkenbijbdo.nl

Lekstraat 88a 2314 VJ LEIDEN Telefoon 071 – 5 41 08 52 Fax 071 – 5 41 91 32 E-mail info@borsboom-accountants.nl


Donderdag 2 oktober, 20.00 uur

Pleintaptoe K&G EVENEMENTENPLEIN - GARENMARKT De “Pleintaptoe” heeft een eigen aantrekkingskracht en een eigen publiek. Deze taptoe is inmiddels niet meer weg te denken van het feestprogramma. Daarvoor is de geschiedenis te lang en de voorstelling te mooi. Om 20.00 uur komt de Stage Band van K&G het publiek al vermaken met mooie zorgvuldig uitgekozen melodieën. Alle overige orkesten presenteren zich vanaf 21.00 uur aan het publiek op de Garenmarkt. De 3 October Vereeniging is trots deze Pleintaptoe te mogen organiseren in samenwerking met K&G. Deze samenwerking heeft geleid tot een boeiend programma. Wij hopen dat u weer massaal naar deze avondeditie van de taptoe komt kijken en luisteren. De presentatie van de Pleintaptoe is in handen van Tineke Schutte. Zij volgt hiermee Eva van Dam op die in 2007 de teksten voor haar rekening nam.

De deelnemers aan de Taptoe zijn dit jaar: s s s s s

+'34!'%"!.$ ,%)$%. +'*5.)/2%. ,%)$%. +'3(/7!.$-!2#().'"!.$ ,%)$%. $63 +!47)*+ -%42/ 3#(%6%.).'%.

43


#FWSJKE U WBO ยนOBODJqMF[PSHFO

ย… "EWJTFSJOH ย… #FMBTUJOH[BLFO ย… +BBSSFLFOJOHFO ย… 'JOBODJqMFBENJOJTUSBUJFT ย… 4BMBSJTBENJOJTUSBUJFT ย… 0OMJOFCPFLIPVEFO ย… *OUFSOBUJPOBMUBYDPOTVMUBODZ

Lange Voort 68 2341 KD Oegstgeest Tel. 071 - 515 40 14 XXX[JSL[FFOM

Verbeekstraat 8/A 2332 CA Leiden Tel. 071 โ€“ 572 49 65 XXX[JSL[FFEFOPTDPN


Vrijdag 3 oktober, 10.00 - 17.00 uur

Vlootschouw, Muziek en Kleine Nautische Markt SLEEPBOOTHAVEN OUDE SINGEL - HOUTMARKT De Stichting Sleepboothaven Leiden organiseert rondom 3 oktober een aantal activiteiten op en rond het water. Zeker 50 sleepboten, opduwers en historische jachten (bakdekkers) kiezen vanaf 1 oktober op de Oude Singel en de Oude Herengracht een ligplaats. Op vrijdag 3 oktober om 10.00 uur openen de schepen de festiviteiten van die dag met hoorngeschal! Een aantal schepen is open voor bezichtiging, waarbij u de scheepsmotoren in werking kunt zien. Via een ponton over het water kan een ieder op 3 oktober - komend vanaf de Zijlpoort - de schepen direct bereiken. Naast de vlootschouw, met een variĂŤteit aan schepen, is er een kleine nautische markt.

Vrijdag 3 oktober, 10.00 - 17.00 uur

Vlootschouw Historische Haven HISTORISCHE HAVEN KORT GALGEWATER (bij Molen de Put) In het rustieke water van het Kort Galgewater liggen veel historische bedrijfsvaartuigen. Rond 3 oktober wordt daarnaast nog een aantal tjalken, klippers en stoomslepers uitgenodigd. De meeste schepen worden versierd en ’s avonds verlicht. Op 3 oktober is er weer een Vlootschouw. Het publiek kan langs de opgetuigde en verlichte historische bedrijfsvaartuigen lopen. De gehele dag vaart er tussen beide Havens een pendeldienst. Met een opduwer kunt u gratis van de Sleepboothaven naar de Historische Haven aan het Kort Galgewater worden gebracht en vice versa. De 45


Rooseveltstraat 14 f 2321 BM Leiden Tel. 071-5768626 Fax. 071-5768607 E-mail ladan@ladan.nl http://www.ladan.nl

Cool wonen begint bij

Ladan Zonwering Sinds 1873 het zonnetje uit huis


viering 2008 Vrijdag 3 oktober c 07.00 uur

c 07.30 - 09.30 uur c 08.00 uur c 08.30 - 09.30 uur c 09.00 - 12.30 uur c 09.00 - 01.00 uur c 09.00 - 24.00 uur c 10.00 uur c 10.00 - 12.00 uur c 10.00 - 17.00 uur c 10.00 - 17.00 uur c 10.00 - 18.00 uur c 10.00 - 13.00 uur c 10.00 - 11.00 uur c 11.15 - 12.00 uur c 12.00 uur c 12.30 - 13.15 uur c 12.00 - 12.30 uur c 13.00 uur c 14.30 - 15.30 uur c 14.15 - 15.30 uur c 15.00 - 16.30 uur c 16.30 - 17.30 uur c 20.00 - 01.00 uur c 23.30 uur

Reveille STADHUISPLEIN Uitreiking Haring en Wittebrood DE WAAG, AALMARKT Koraalmuziek VAN DER WERFPARK Bespelen Stadhuiscarillon STADHUIS Theaterspektakel “Vive la France” GARENMARKT Groot Lunapark OMGEVING LAMMERMARKT Feestelijke Warenmarkt TOEVOERWEGEN LUNAPARK Herdenkingsdienst PIETERSKERK Stedelijk Museum De Lakenhal DE LAKENHAL Vlootschouw SLEEPBOOTHAVEN OUDE SINGEL Vlootschouw Historische Haven HAVEN KORT GALGEWATER Levend Spookhuis SCHELTEMA COMPLEX Oud-Leidsche spelletjes KOORNBEURS Poppentheater Remisolleke STADHUISPLEIN Clownsact met Bart Juwett STADHUISPLEIN Streetparade ZIE ELDERS IN DE FEESTWIJZER Clownsact met Bart Juwett STADHUISPLEIN Meidengroep Djumbo STADHUISPLEIN Grote Optocht‚ “Mens erger je niet!” ZIE ELDERS IN DE FEESTWIJZER Poppentheater Remisolleke KINDERDAKTUIN LUMC Theaterspektakel “Vive la France” GARENMARKT Bekende Nederlandse artiest STADHUISPLEIN Van Velzen en band GARENMARKT Diverse DJ’s STADHUISPLEIN Vuurwerk ANKERPLANTSOEN, ZIJLSINGEL 53

FW 2008_DRUK.indd 53-48

schippers vragen daarvoor een vrijwillige donatie voor een nader te bepalen goed doel. De opstapplaatsen zijn: bij de brug van Molen de Put en bij het ponton bij de Sleepboothaven.

dealer van:

Reveille Leiderdorp Leiden

wenst u een spetterend 3 oktoberfeest!

Vrijdag 12 september c 18.00 uur Maandag 15 september c 11.00 - 13.30 uur

Vrijdag 3 oktober, 07.00 uur

Programmaoverzicht

Dinsdag 16 september c 11.00 - 13.30 uur

STADHUISPLEIN

Om klokslag 07.00 uur zal het Feest der Feesten worden ingeluid met trompetgeschal en traditioneel gezang. Geen beter begin dan de onvolprezen klanken van Decibel die vanaf 06.30 uur de stemming erin brengen voor de rest van de dag. Nadat de majoor-tamboer de Reveille heeft geblazen zullen wij met z’n allen het Wilhelmus zingen, gevolgd door de inmiddels bekende reveille-liederen en natuurlijk ons dierbare Leidse Volkslied. Wij verheugen ons erop om samen met u de dag te mogen openen. Na het zingen op het Stadhuisplein zal om 07.30 uur de Franciscus Band Leiden zijn jaarlijkse ommegang door de straten van Leiden maken. Gezamenlijk wekken wij dan de rest van de stad om aan een heel goed ontzet te kunnen beginnen!

Zondag 21 september c 09.45 - 17.00 uur

Zaterdag 27 september c 10.00 - 12.00 uur

c 13.45 - 16.45 uur

c 15.30 - 20.00 uur

Leiderdorp: Weversbaan 12 Tel. 071 - 58 98 900

Woensdag 1 oktober c 11.00 - 12.00 uur Donderdag 2 oktober c 14.00 - 02.00 uur

c 14.00 - 02.00 uur c 17.00 - 18.30 uur c 19.00 - 23.00 uur c 18.30 - 19.30 uur

Bij inlevering van deze bon krijgt u 50% korting op een wasbeurt in onze wasstraat aan de Vondellaan in Leiden. Ongeacht welk wasprogramma u kiest.

c 19.30 uur

Maximaal 1 bon per wasbeurt.

c 20.00 uur

www.motorhuis.nl

c 21.00 - 01.00 uur 47

Inschrijving Seniorenvoorstelling CENTRALE HAL STADHUIS

Haring en Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi DOCOS TERREIN

Woensdag 24 september c 19.30 uur Oefenen van de Koraalliederen HOOGLANDSE KERK

Leiden: Vondellaan 80 Tel. 071 - 535 18 00

50%

Inschrijving Seniorenvoorstelling CENTRALE HAL STADHUIS

Donderdag 18 september c 16.30 - 21.00 uur Inschrijving Haring en Wittebrood DE WAAG, AALMARKT

Zondag 28 september c 15.00 uur

WASSTRAAT KORTING

Grote ledenwerfactie m.m.v. Jong K&G WIJK ROOMBURG

Groot feest verstandelijk gehandicapten GROENOORDHALLEN Muzikale voorstelling voor Senioren GROENOORDHALLEN Historische Lezing KAMERLINGH ONNES LABORATORIUM Jazz bij de Burcht BURCHTPLEIN Minikoraal GARENMARKT Groot Lunapark OMGEVING LAMMERMARKT Feestelijke Warenmarkt TOEVOERWEGEN LUNAPARK Grote Hutspotmaaltijd HOOGLANDSE KERKGRACHT Levend Spookhuis SCHELTEMA COMPLEX Bespelen Stadhuiscarillon STADHUIS Grote Taptoe ”Een lint van licht” ZIE ELDERS IN DE FEESTWIJZER Pleintaptoe GARENMARKT Diverse DJ’s STADHUISPLEIN

48

22-08-2008 16:06:49


3-Oct

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

0:30

nr. Lokatie Feestelijke warenmarkt Route optocht

1

7

Straattheater 10:00-13:00

Grote artiest

Theaterspektakel 09:00-12.30

2

Garenmarkt

3

De Waag

4

VD Werfpark

5

Pieterskerk/Pieterskerkplein

Diverse DJ’s 20:00-01:00

Theaterspektakel 14:15-13:30 Van Velzen en band 16:30-17:30

7 7

Reveille 7:00- 7:30

Stadhuisplein

6

7

schema + kaartje

schema + kaartje

Uitreiking Haring Wittebrood 7:30-9:30 Koraalmuziek 8:00-9:00 Herdenkingsdienst 10:00-11:15 Lunapark 9:00-01:00

Lammermarkt/Schuttersveld

Feestelijke warenmarkt 9:00-24:00

7 Toevoerwegen Lunapark 8

De Lakenhal

Speciale 3 oktober expositie 10:00-12:00

9

Sleepboothaven Oude Singel

Vlootschouw SLEEPBOOTHAVEN muziek en nautische markt 10:00- 17:00

10 Galgewater/Molen De Put

schema + kaartje

Vlootschouw HISTORISCHE HAVEN muziek 10:00- 17:00

11 Ankerpark/Zijlsingel

7

Vuurwerk 23:30

Streetparade 12:00-13:00

12 Route optocht

9

schema + kaartje

Grote optocht 13:00-17:00

12

12

12

12 49

50 12

12

FW 2008_DRUK.indd 49-52

51

52

12

22-08-2008 16:06:55


Uitreiking Haring en Wittebrood Vrijdag 3 oktober, 07.30 - 09.30 uur DE WAAG, AALMARKT Wellicht het mooiste onderdeel van de 3 oktoberviering is de uitreiking van Haring en Wittebrood. Een traditie met een directe link naar de tijden van het beleg en ontzet van Leiden. Het waren de Geuzen die toen met hun open boten de hongerige Leidenaren van Haring en Wittebrood voorzagen. Nu zijn het de ‘hulpgeuzen’, onze commissarissen van de commissie Haring, Wittebrood en Hutspot die er voor zorgen dat de vis en het brood op tijd en in de juiste hoeveelheden worden aangevoerd. Als u na een late 2 oktobernacht nog ligt te slapen zijn onze commissarissen vaak al om 05.00 uur in touw. Dan is het een drukte van jewelste voor De Waag. De tienduizenden verse haringen worden dan in tonnen aangevoerd om in de loop van de ochtend (bij wijze van spreken) zo uit zee in uw emaille pan, vergiet of plastic tas te verdwijnen. Maar ook voor de Geusjes (de witte broodjes) geldt dat er een enorm logistiek traject aan vooraf gaat om de duizenden broodjes te bakken, te vervoeren en uit te stallen. Het vers gebakken brood doet dan de magen knorren. Uiteraard bent u ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om, als u Leidenaar van geboorte bent of er nu woont, gebruik te maken van deze feestgave, waarvoor u zich wel even op 18 september moet inschrijven. Naar verwachting zullen er dit jaar weer zo’n 35.000 haringen en 8.000 Geusjes worden uitgereikt en weet u ..... van ons mogen het er ook nu best een paar meer worden!

55


U bent dus van harte welkom, maar inschrijven vóóraf is nodig. Die inschrijving vindt plaats op donderdag 18 september, eveneens in De Waag (zie elders in deze Feestwijzer). Voor wie moeite heeft met het snijden (schoonmaken) van de haring staat buiten De Waag de top van het Katwijkse haringsnijdersgilde te wachten: zij maken uw haring schoon terwijl u wacht (en misschien leert). Komt u maar kijken en proeven van de geweldige sfeer en geniet daarna van de uitgereikte feestgaven!

Het Geusje: een oer-Leids broodje Het Geusje is een Oudhollands vloerbrood van ongeveer 400 gram, verzegeld op authenticiteit door de 3 October Vereeniging door middel van een ouwel. Het Geusje is verder afgewerkt aan de bovenzijde met een kleine insnijding en met roggebloem. De commissie heeft teruggekeken naar de geschiedenis van het Geusje:de conclusie is dat het een brood moet zijn geweest van volkoren- en roggebloem, stevig en vast van karakter en op de vloer gebakken in een ouderwetse takkenbossenoven. Door de kwaliteit gist van destijds verloopt het gistingsproces langzaam, maar is de smaakontwikkeling des te beter. Meesterbakker Van Maanen probeert zoveel mogelijk van dat historisch karakter terug te brengen met de maatstaven van deze tijd. En dat levert een stevig maar smakelijk Geusje op voor iedere Leidenaar! Naar verwachting zal de 3 October Vereeniging zo’n 8.000 Geusjes nodig hebben bij de Uitreiking van Haring en Wittebrood.

56


Vrijdag 3 oktober, 08.00 uur

Koraalmuziek VAN DER WERFPARK Na de Reveille zingen we ’s ochtends om klokslag 08.00 uur in het Van der Werfpark de Koraalliederen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Christelijke Muziek- en Showband “Concordia” en Harmoniekapel Werkmans Wilskracht. Voor het eerst doen ook mee Die Schlüssel Städter Musikanten van Concordia. Dit alles uiteraard onder de bezielende leiding van dirigent Wim de Ru. Net als vorig jaar staan de liederen die we zingen óók in deze feestwijzer afgedrukt. Niets staat u meer in de weg om uit volle borst mee te zingen! Halverwege het Koraal zal een echte ‘Leienaar’ een rede houden over het verleden en heden van Leiden. Burgemeester Lenferink zal hierop kort reageren. Aan het slot van de samenzang zal burgemeester Lenferink een krans leggen bij het standbeeld van oud-burgemeester Van der Werf, waarna wij het Wilhelmus zullen zingen. Kom en zing mee met deze unieke en bijzondere muzikale happening! Programma: Wilt heden nu treden O Ghij stad van Leyden Leiden, stad van mijn hart Het lied van Koppelstock Mijn Nederland Mijn land Hymne Wilhelmus

nr. 10 nr. 3 nr. 1 nr. 11 nr. 17 nr. 16 nr. 12 nr. 6

57


Transportbedrijf J.P. van der Ham

Wout van den Hoogen

Andrej Sacharovstraat 13 2332 AB Leiden Telefoon: 071 521 25 47 Fax: 071 528 12 45 Gsm: 06 22 668 157 E-mail:woutvandenhoogen@12move.nl

Vestigingen in Alphen s Katwijk s Leiden Leiderdorp s Lisse s Noordwijk s Rijnsburg Roelofarendsveen s Wassenaar

UITGEFEEST? WEER AAN DE SLAG! 2S]RHNQDDUHHQEDDQLQGHUHJLR"2IQDDU HQWKRXVLDVWSHUVRQHHO"1HHPFRQWDFWRSPHW/XED 3HUVRQHOH'LHQVWHQHQGHPDWFKLVVQHOJHPDDNW /XED/HLGHQ.RUW5DSHQEXUJ UDSHQEXUJ#OXEDQO7 

BETER BEKEND IN DE REGIO

1T]Y^YcdbQdYU[Q^d__b haadZWf]^W[`W`_[VVW`TWVd[\X 5a_b^WfW�`S`U[‚^WSV_[`[efdSf[W ES^Sd[eSV_[`[efdSf[W 4W^Sef[`YSS`Y[XfW`SVh[WlW`

;gQ\YdUYdYcRUdQQ\RQQb gggVQcdVQcd^\

8[`S`U[S^ 3V_[`[efdSf[a` EWdh[UW FWUZ`a^aYk

1 =adfDSbW`TgdY+ $%##95>W[VW` D ")#'#$%))& ="('#$%"%%$


Vrijdag 3 oktober, 10.00 uur

Herdenkingsdienst PIETERSKERK De Herdenkingsdienst in de Pieterskerk, ter herdenking van de bevrijding op 3 oktober 1574, zal worden voorgegaan door R.K. Pastor Hans (J.H.S.) Evers, Geestelijk verzorger LUMC. U bent van harte uitgenodigd om de traditionele Herdenkingsdienst bij te wonen. Tijdens de dienst zal de “Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers” van de Koninklijke Landmacht onder leiding van de heer Theo Bleeker de muzikale omlijsting verzorgen. De liederen zullen ten gehore worden gebracht door de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons, muzikaal begeleid door organist Joop Brons. Thema Herdenkingsdienst ‘Drie oKtober en de moed om te bestaan’ Het leven pleit voor zichzelf in tijden van voorspoed. Maar wat geeft ons de moed om te bestaan als het kwaad ons treft? Wat voedde in 1574 het doorzettingsvermogen van de Leidse mensen die leefden in de schaduw van het sterven? Waardoor houden mensen het uit op het stille moment wanneer de breuk met het verleden een feit is en er geen zicht is op een oplossing? Wat troost als we lijden aan tijd, aan ruimte, aan onszelf? Hans Evers verwondert zich over de moed om te bestaan. Volwassenen en kinderen tonen daar dagelijks een bijzonder geduld met het leven. Zij verdragen het terwijl het leven niet vriendelijk voor hen is. In hen verschijnt soms zelfs een dankbaarheid die geen grond heeft in de bevrediging van hun behoeften. Dezelfde moed tonen mensen dichtbij en overal ter wereld die slachtoffer zijn van natuurgeweld of slachtoffer zijn van structureel geweld en van machtsmisbruik. Vanaf 1574 stroomt de Leidse bevolking jaarlijks naar de Pieterskerk om de bevrijding van het vreemde juk in dankbaarheid te gedenken. Die verwondering over de moed om te bestaan is het thema van de bezinning. Het feest op 2 en 3 oktober, dat zich als een bont palet van verstrooiing presenteert, wordt gewaardeerd als bron van inspirerende troost. De centrale tekst voor de dankdienst zal zijn: Genesis 12: 1-3 LET OP: De vloeren in de Pieterskerk worden gerestaureerd. De oplevering van de Pieterskerk is op 1 oktober 2008. Het is de bedoeling de Herdenkingsdienst in de Pieterskerk te houden. Mocht onverhoopt de oplevering van de vloer later plaatsvinden, dan wijken we uit naar de Hooglandse Kerk. Daarover zullen we tijdig informeren via de media. 59


Vrijdag 3 oktober, 10.00 - 13.00 uur

Kinderplein STADHUISPLEIN Poppentheater Remisolleke (10.00 - 11.00 uur) “De bijzondere schelp”. Aurora de zeemeermin wil een verrassingsfeestje organiseren voor Kira de inktvis, omdat zij 50 jaar wordt. Eén ding is zeker, het hangt van de (kleine) toeschouwers af of alles goed komt en het 3 oktoberfeest in alle hevigheid kan losbarsten…! Clownsact met Bart Juwett (11.15 - 12.00 en 12.30 - 13.15 uur) Niemand anders heeft zo’n leuke buikspreek-act als Bart Juwett. Zijn optreden met een maffe, brutale vogel gooit telkens weer hoge ogen. ‘Altijd pret met Bart Juwett’. Voor kinderen een onvergetelijke ervaring!

Hoofdact: Meidengroep Djumbo (12.00 - 12.30 uur) Het hoogtepunt van alle optredens op het Stadhuisplein is dit jaar ongetwijfeld de Meidengroep Djumbo !!! Precies om 12.00 uur gaat het Stadhuisplein helemaal los als deze bekende groep het podium bijna doet smelten…….. Met hits als “Hide & Seek”, “Eyahe” en “The Djumbo Jump” een Top 5-notering in de Mega Top 100 is dit een geweldige act! Oud-Leidsche Spelletjes op de Koornbeurs Enthousiaste leden van de Leidsche Toneelgroep zijn rechtstreeks vanuit de 80-jarige oorlog naar onze tijd ‘geteleporteerd’ om uw kinderen het Leids Ontzet opnieuw te laten beleven. Wel moeten de kinderen het gezelschap helpen door middel van leuke, lekkere en authentieke ‘Leidsche spelletjes’. Onder de beschutte overkapping van de Koornbeurs herleven deze vergeten spelletjes zoals: Haringhappen, Leids sleutelpoepen, het grote Taartspel en een veelbelovende finale. Bestemd voor de allerkleinsten in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. 60


Donderdag 2 oktober, 21.00 - 01.00 uur Vrijdag 3 oktober, 15.00 - 17.00 uur en 20.00 - 01.00 uur

Muziekplein STADHUISPLEIN In samenwerking met City Hall organiseert de Evenementencommissie dit jaar wederom op beide avonden muziek met diverse D.J.’s. Op 2 & 3 oktober kan iedereen vanaf 20.00 uur los gaan op de muziek van onder andere: Robert Feelgood, Sebastian Sleebos, Funkerman en Sunnery James & Ryan Marciano. Deze mannen gaan er voor zorgen dat het Stadhuisplein wederom in vuur en vlam zal komen te staan Op vrijdagmiddag 3 oktober, na de doorkomst van de Grote Optocht, verwachten wij dat het publiek massaal komt kijken, dansen en meezingen met de fantastische coverband All Stars. All Stars is een spetterende coverband met een heel eigen geluid, oog voor variatie en vernieuwing. Dat houdt in dat de bandleden grijsgedraaide dance-classics zoveel mogelijk achterwege laten en gaan voor een fris geluid; vernieuwend en toch herkenbaar!

MUZIEK Programmering Stadhuisplein 2008 DAG

DATUM

ARTIESTEN

TIJDEN

Donderdag

2-oktober

Robert Feelgood 20.00 uur Funkerman 21.30 uur Xand’r 23.00 uur Phonic Funk 23.30 uur Nfunk Supreme 00.15 uur Sebastian Sleebos 01.00 uur Supporting act: Saxy Mr. S

Vrijdag

3-oktober

All Stars 15.00 -18.00 uur Pauze Senzo 20.00 uur Sunnery James & Ryan Marciano 21.30 uur Johnstar 23.00 uur Eduardo Ramirez 23.30 uur Menasse 00.15 uur Supporting Act: Frank the Tank

61


GROEPSWIJZER.NL Voor al uw groepsuitjes en arrangementen

Tientallen ideeën op www.groepswijzer.nl of 071-5235530

$E/CTOBER6EREENIGINGDANKTDE

GEUZEN VAN BOISOT hartelijk voor hun financiële en morele ondersteuning

Hofweg 55 2251 LP VOORSCHOTEN tel.: 071-5764175 Flip en Nicole Lucie www.allemansgeest.nl


Vrijdag 3 oktober, 09.00 - 12.30 uur en 14.15 - 15.30 uur

Theaterspektakel ‘Vive la France!’, heel Leiden op de Franse Tourrrrrrr….. GARENMARKT, VAN DER WERFPARK, STEENSCHUUR Na het koraal knorren de magen en ruikt u op afstand de geur van heerlijke croissantjes…. Op naar de Garenmarkt! Dit jaar blijft burgemeester Van der Werf niet alleen achter, Living Statues zullen hem in de ochtend vergezellen! Ooit gedacht dat u na de Koraalmuziek onder de Eiffeltoren zou kunnen genieten van een heerlijk Frans ontbijt? Dit jaar kan dat! In 2008 worden de Garenmarkt en een klein deel van het Van der Werfpark omgetoverd tot een waar Frans theater en ‘Place du Tertre’. Onder de 7,5 meter hoge replica van de Eiffeltoren waant u zich al snel in Parijse sferen! Tussen 09.00 en 11.00 uur kan een heus Frans Ontbijt op het terras van de Garenmarkt met verse croissants, pain au chocolat en koffie genoten worden. Even opladen voor weer een fantastische 3 oktober. En pas op, want al tijdens het ontbijt is niets wat het lijkt! Dit jaar is er geen straattheater op de Breestraat. Vanaf circa 10.00 uur wordt groots uitgepakt op het Evenementenplein op de Garenmarkt met het theaterspektakel ‘Vive la France!’. Reeds vanaf het einde van de Breestraat zult u ’s morgens versteld staan van de kleurrijke magie van groep Teatre Pavane. Vleermensachtige wezens begeleiden u via de Steenschuur naar een stukje Frankrijk in hartje Leiden! Laat u verrassen….. Onder én rond de Eiffeltoren vinden er dit jaar zeer verrassende straattheateracts plaats. Van heel dichtbij wordt u onder andere verrast door 63


‘Franse magie’ door Jarno di Parno; spannende trucs uit het land van wijn en stokbrood. En wat kan er zoal gebeuren als twee excentrieke Nederlanders, die sinds kort in Parijs wonen, elkaar ontmoeten op een typisch Frans terrasje? Onze magische portretschilder en de romantische straatmuzikant weten er in korte tijd een vreemde toestand van te maken. Borden vliegen door de lucht, glazen gaan zweven, wijn komt op de vreemdste plekken te voorschijn en kranten beschikken ineens over de vreemdste eigenschappen. Niets is wat het is. Lange benen, ronde borsten, mooie veren en opzwepende muziek werken dan ook als een rode lap. Na 3 flessen wijn, 12 stokbroden, een bijna fataal ongelukje en 15 servetten gaan de heren helemaal los. En er is meer! Wat dacht u van de acrobatische walk act Compagnie With Balls? ‘s Morgens een parade met twee stuks vier meter hoge figuren. Vladçe, die zich dansend door de straten begeeft en Atharina, een menselijke pop die op een manshoge bal (1.70m) loopt. De op Franse schilders geïnspireerde François Blanc is een zonderlinge verschijning in het straatbeeld. Hij spreekt in een niet-bestaand Frans dialect en werkt met een hoop drukte aan zijn min of meer virtuoze portretten van de voorbijgangers. François trekt meer aandacht dan zijn werk. Hij is ontroerend, spannend, lief en gemeen. ‘Puppets’ is eigenzinnig theater binnen één vierkante meter.

Daarnaast zult u vast en zeker gecharmeerd worden door de ontwapende solo-voorstelling 64


‘Je suis ici Louis!’ Een klein verhaal op grote hoogte over verloren liefde, dromen en weer wakker worden in de werkelijkheid. Onder de parasols of bij de diverse kraampjes zijn gedreven artiesten terug te zien. Laat een tekening van uzelf of uw partner maken door karikaturist René. Of strijk neer bij de eigenzinnige en frivole Madame Silhoutte die binnen korte tijd een geknipt portret voor u maakt. Haar motto: “Ka zietten wand’ iek kniep, uw portreet in un wiep!!” Na de Koraalmuziek, rond 09.30 uur, blijft het druk in het Van der Werfpark. Een heuse Jeu de Boulesbaan is aangelegd, toeschouwers worden uitgenodigd om dit alom bekende spel van Frankrijk mee te spelen onder leiding van Jeu de Boulesclub ‘De Boulende Stier’ uit Leiderdorp. Met de klanken van Franse chansons op de achtergrond kunt u ’s ochtends tevens genieten van een zestal prachtige Frans getinte Levende Standbeelden. Ontmoet bijvoorbeeld Monsieur Baguette, die meestal met zijn ovenverse baguette onder zijn arm loopt of op zoek is naar medespelers voor een potje Petanque (Jeu de Boules). Sta oog in oog met een kunstschilderes, de wereldberoemde Napoleon, tref een echte clochard in het Van der Werfpark of wordt gefilmd door de cineast. Met zijn camera probeert hij iedereen te filmen. Wanneer hij zelf niet meer beweegt worden zijn acteurs weer zijn publiek! Houd tot slot, na de doorkomst van de grote optocht rond 15.00 uur zeker een plekje vrij in uw agenda voor een mooie theateract op de Garenmarkt, goed te zien vanaf de grote tribune.

65


Professionele organisatie. Persoonlijke benadering. De adviseur die je kent

Informatie: (071) 305 00 00 of kijk op www.berk.nl


Vrijdag 3 oktober, 16.30 - 17.30 uur

Van Velzen en Band !! EVENEMENTENPLEIN GARENMARKT Knallende afsluiter!! Aansluitend op het grootse theaterspektakel dat rond 15.45 uur is afgelopen, vindt een changement plaats op het plein waardoor het publiek massaal kan komen kijken en luisteren. Elke plek waar zanger/pianist Roel van Velzen speelt, verandert in een waar festijn. In maart 2007 presenteerde hij zijn debuutalbum ‘Unwind’, met daarop vele hits zoals ‘Baby get Higher’, ‘Burn’ en ‘Shine a little light’. Daarna schreef hij de titelsong ‘When summer ends’ voor de film Zomerhitte van Monique van de Ven.

Van Velzen doet niets liever dan lekker live optreden. Dankzij zijn enthousiaste manier van optreden en de vernieuwende live-presentatie, zijn de reacties van het publiek zeer positief. Hij was dan ook supertrots toen hij in april 2008 de 3FM Award kreeg uitgereikt voor de beste Live-act van Nederland. Wij verwachten dan ook dat Leiden geheel uit de bol gaat van dit spetterende optreden!

67


Mens, erger je niet. Azze het logo wille zien, dan kijke ze maar op...

www.hvdz.nl


Word lid van de 3 October Vereeniging Met de steun van meer dan twaalfduizend leden organiseert de 3 October Vereeniging al sinds 1886 jaarlijks de viering van het Ontzet van Leiden met een groots en spectaculair programma. De meeste programmaonderdelen zijn gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. De vereniging streeft naar zoveel mogelijk leden; niet alleen vanwege de financiële opbrengst, maar ook en vooral om een onderlinge band te kweken en het gezamenlijke belang om de 3 oktoberviering in stand te houden én tot uitdrukking te brengen. Het lidmaatschap van de 3 October Vereeniging is zeer laagdrempelig: voor slechts 5 euro per jaar (minimaal, u mag natuurlijk meer geven) bent u lid van de vereniging. Dit lidmaatschap geeft u een aantal exclusieve rechten: u ontvangt per post het verenigingsorgaan ‘de Joppensztijding’, evenals het programmaboekje van de viering ‘de Feestwijzer’; verder kunt u gratis genieten van de Hutspotmaaltijd op 2 oktober en komt u met voorrang in aanmerking voor gratis kaarten voor het Showprogramma voor 65-plussers. Nog geen lid? Bent u nog geen lid? Meld u dan direct aan, dit kan als volgt: - telefonisch via telefoonnummer 071-5324724; - via onze website www.3october.nl; - door de volgende gegevens te sturen naar Ledenadministratie 3 October Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden (postzegel niet nodig): achternaam, voorletters, geslacht, adres + postcode, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. Adverteren in de Feestwijzer: De 3 October Vereeniging nodigt bedrijven en instellingen uit te adverteren in de Feestwijzer. Reservering van advertentieruimte in de Feestwijzer 2009 is mogelijk bij het secretariaat van de 3 October Vereeniging: Postbus 32014, 2303 DA Leiden Tel. 071-5324724 of Fax 071-5166699

69


Lammenschansweg 138, Leiden 071-532 38 48

WWW.WJ-ZIRKZEE.NL

Pieterskerkgracht 20, 2311 SZ Leiden tel: 071-5125111, fax 071-5143046 e-mail: info@hoppezak / website: www.hoppezak.nl Wij verzorgen niet alleen de kleding voor de optocht ! Ook voor uw eigen themafeest kunt u bij ons terecht.

wo 400 on 0 m 2 pl ez ier

R ve uim rtr 70 ou ja w ar d ad re s! ee n

O.a. Tapijt, Novilon, Marmoleum, Luxaex, gordijnen, vitrage, meubelen en slaapcomfort


Vrijdag 3 oktober, 12.00 uur vertrek

Streetparade Grote Optocht: “Mens, erger je niet!� Vrijdag 3 oktober, 13.00 uur vertrek

MEDEWERKING VERLENEN Gemeentebestuur Leiden, Politie Hollands Midden District IV (Leiden/ Voorschoten), Korps Landelijke Politiediensten/Dienst Levende Have, Gemeentelijke Diensten Leiden, Leidse Brandweer, Leidse Rij- en Jachtclub, Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging, Dienst Wijkbeheer Leiden, Leidse- en andere muziekkorpsen en groepen, Vastgoed Combinatie Leiderdorp, Juffermans/Warmond, Fa. Magro/ Bergen op Zoom, Bloemenmagazijn David Nieuwenburg, Automobielbedrijf Het Motorhuis, Fa.Spreksel, Fa.Hoppezak, Bonaventura College Leiden, Stedelijk Gymnasium Leiden, Diverse landelijke ruiterverenigingen en maneges, Flora/Rijnsburg, Rode Kruis afd. Leiden e.o., R.K. Basisschool St. Joseph, Leidsch Dagblad, Fa. Haasnoot/Rijnsburg, Scoutinggroep St. Joseph, Toneelgroep Ploef, Tot Ieders Genoegen, HEMA Leiden, Griffioen Precious Presents, Da Vinci College Leiden, Snowworld Zoetermeer, L.S.C. Alecto Leiderdorp, Auto Heemskerk Leiden en vele anderen.

ROUTE VAN DE OPTOCHT De gehele Burggravenlaan is opstelplaats en niet bestemd voor publiek !!!!!!!! Daarna: Hoge Rijndijk, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Breestraat, Noordeinde, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, Fruinlaan, waarna ontbinding van de Optocht in de Fruinlaan ter hoogte van het Stedelijk Gymnasium. De Burggravenlaan zal tot 16.00 uur volledig zijn afgesloten tussen Hoge Rijndijk en Fruinlaan

71


ALGEMENE AANWIJZINGEN Voorgenoemde route is erop gericht de Optocht aaneengesloten door de stad te laten gaan. Naast de instructies die de deelnemers ontvangen, is zeker ook de medewerking van het publiek nodig om de Optocht de route zonder haperingen te laten afleggen. Het met een voertuig innemen van een standplaats langs de optochtroute is niet toegestaan (zo nodig worden voertuigen op last van de politie verwijderd). Men wordt dringend verzocht de route zo breed mogelijk vrij te laten (op diverse plaatsen worden daartoe dranghekken geplaatst) en niet met de Optocht mee te lopen of door de Optocht heen over te steken. Met name in de smallere doorgangen zullen activiteiten en neringdoenden buiten de gevels niet worden toegestaan. Dergelijke activiteiten in de stoet zijn altijd verboden. Medewerking wordt ook gevraagd om te voorkomen dat kinderen in het gedrang komen. Natuurlijk krijgen zij van de ouderen gelegenheid om vooraan te staan. Maar dit is niet zonder gevaar, vooral wanneer ruiters, koetsen of praalwagens voorbij rijden. De taak van de politie en van de Optochtcommissarissen kan zeer worden verlicht door hun aanwijzingen met souplesse op te volgen. Nogmaals een vriendelijk, maar zeer DRINGEND verzoek: mijd de Burggravenlaan tijdens het opstellen van de Optocht. Deze laan is in gebruik als opstelplaats en behoort niet tot de route; uw aanwezigheid daar belemmert de opstelling en start van de Optocht. De Optochtcommissie zorgt voor voldoende verkeersregelaars om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

$E/CTOBER6EREENIGINGDANKTHET 3 OCTOBER GILDE hartelijk voor hun financiĂŤle en morele ondersteuning

72


Samenstelling en volgorde van de Optocht Vanaf 12.00 uur: CPromotieteam 3 October Vereeniging Leiden CLions Leiden Lugdunum Dualis CMuzikale Streetparade met: Muziekvereniging: Concordia Muziekvereniging: Jong K&G Muziekvereniging: Con Fuoco Muziekvereniging: Band of Liberation Muziekvereniging: Franciscus Band Leiden Muziekvereniging: Show- and Marching Band K&G De orkesten worden afgewisseld door presentaties van bedrijven die de 3 October Vereeniging Leiden een warm hart toedragen.

73


GLAS IN LOOD

Lammenschansweg 141a 2321 HS Leiden Tel. 071 - 5318323

Fax 071 - 5313443 Email: info@jilleba.nl www.jilleba.nl

'NMLCCT³.GKFUG³UVWFGPVGP -KGUXQQTHNGZKDGNUVWFGTGPDKLFG.1+ 4WKOQRNGKFKPIGPXCPMQTVGEWTUWU VQVXQNNGFKI*$1

/GGTYGVGP! -KLMQRYYYNQKPN QHDGN 

/GVFG.1+MQOLGGTYoN

Kiek in de pot

Uw traiteur Het ENIGE adres voor uw HUTSPOT Dagverse maaltijden Party-schalen Buffetten High-tea’s Soiree’s Diners lunchgerechten Hogewoerd 79 2311HG Leiden Tel: 071- 5120608.


13.00 uur:

Start Grote Optocht: “Mens, erger je niet!” CPolitiemotoren CPolitie te paard CPolitiebus CMuziekvereniging: Amigo CErewacht te paard Met het vaandel van de 3 October Vereeniging, verzorgd door leden van de Leidse Rij- en Jachtclub en de Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging o.l.v. mevrouw M.A.G. Couwenberg (Commandant). CLopend Leids Vendel Officiële garde van de 3 October Vereeniging onder de zinspreuk “Panis et Piscis”. CRuiters, twee trompetten en twee pauken Uitgevoerd door de Palenstijnruiters CRijtuig Met de burgemeester van Leiden en de voorzitter van de 3 October Vereeniging en hun partners.


CRijtuigen Met bestuursleden van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken te Groningen en de 8 October Vereeniging “Alkmaars Ontzet”. CGeuzen in gerij De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. CVijf Herauten CGouden Koets CAcht Ruiters Uitgevoerd door de Capelse manege.

CPraalwagen: Mens-erger-je-niet Mens-erger-je-niet is een bordspel voor 2 tot 6 spelers. De oorsprong van het spel ligt in India. Een vereenvoudigde versie van het traditionele Indiase spel Pachisi werd in 1896 onder de naam Ludo in GrootBrittannië uitgebracht. De spelregels van het spel bij ons wijken iets af van Ludo. Wij geven een Leids tintje aan de wagen door de groep: Daar welt een traan. CHet kaartspel Het is niet bekend wanneer het kaartspel is ontstaan. We kennen het


spel natuurlijk allemaal. Algemeen wordt aangenomen dat het kaartspel is ontstaan in China, enige tijd na de uitvinding van het papier. Het oudste bekende Chinese kaartspel dateert uit de 17e eeuw. U ziet een aantal vergrote kaarten aan u voorbij komen. Het spel wordt begeleid door het kleinste harmonie orkest ter wereld.

CGanzenbord Het ganzenbord is een klassiek bordspel. Ganzenbordspellen zijn al bekend uit de 15e eeuw. Francesco de Medici stuurde een spel naar Filips II van Spanje. Via omzwervingen kwam het spel terecht in Engeland en Frankrijk. Rond 1640 verscheen het eerste ganzenbordspel voor het eerst in Nederland. Vandaag is ons spel wel erg levendig. We hopen de groep op de Witte Singel niet kwijt te raken. Praalwagen: Wie is het ? Iedereen heeft dit spel wel eens gespeeld. Bij veel gezinnen zit “Wie is het ?” in het vakantiepakket, al of niet in de kleine reisuitvoering. Het spel wordt voor u gespeeld en u kunt de spelleider natuurlijk helpen. Veel plezier ! CHet schaakspel De oervorm van het schaakspel is duizenden jaren oud, daardoor is er niet veel bekend over het ontstaan en de vroegste geschiedenis. Het woord schaak is afkomstig van het Perzische woord shàh, dat koning betekent. De term schaakmat is een vernederlandsing van het Perzische shàh màta, hetgeen betekent: de koning zit in een hinderlaag of de koning is verslagen.


Natuurlijk presenteren wij u het schaakspel op onze manier. Prachtige stukken komen bij u langs. De groep wordt begeleid door de groep Hylanders. CMikado Mikado is een spel waarbij stokjes moeten worden opgeraapt. Het spel ontstond in Europa en werd in 1936 vanuit Hongarije naar de Verenigde Staten gebracht. De naam komt van het stokje dat het hoogst scoort: het blauwe stokje “mikado” (Japans voor keizer, tenno). De grote mikadostukken worden begeleid door prachtige Japanse kinderen en bijzondere Japanse muziek. CPraalwagen: Monopoly Het spel monopoly is sinds 1935 het best verkocht bordspel ter wereld: ruim 200 miljoen exemplaren. Op 5 januari 1904 vroeg Elizabeth Magie patent aan op het bordspel “The Landlord’s Game” (het spel van de huisbaas) en ging daarmee naar de Parker Brothers, een spellenfabrikant, maar het spel werd afgewezen. Charles B. Darrow, een werkloze verwarmingsmonteur uit de Verenigde Staten, liet in 1934 het spel zien dat wij nu als Monopoly kennen. Hij gebruikte The Landlord’s Game als voorbeeld voor zijn Monopoly. De bekende Leidse spelleider Teun de Reede gaat het spel met u spelen en de John Richband zorgt voor gezellige achtergrond muziek.

CLevensweg Levensweg is een bordspel, voor 2 tot 6 spelers. Het is geschikt vanaf een leeftijd van 8 jaar en is uitgegeven door Milton Bradley. Het spel


probeert een mensenleven te simuleren, waarbij men zo rijk mogelijk moet worden. Vandaag op 3 oktober laten wij de levensweg zien van baby tot oma en opa.

CSjoelen Sjoelen is een Oudhollands gezelschapsspel. We hebben het allemaal wel eens gespeeld op een houten bak, de sjoelbak, met houten schijven. Aan het eind van de bak zitten vier poorten, met kleine openingen waar de schijven net doorheen passen. Het doel van het spel is de schijven schuivend door de poorten te werpen. Onze bak is weer uitvergroot. Een bijzondere groep, Funfare, zal voor een muzikale omlijsting zorgen. CToren van Pisa De scheve toren van Pisa is de vrijstaande klokkentoren, een campanile, bij de kathedraal van Pisa. De toren is ĂŠĂŠn van de onderdelen van de Piazza dei Miracoli. De bedoeling was een verticale toren te bouwen, maar het overhellen begon kort na het begin van de bouw in augustus 1173. De bouwmeesters waren Gugilmo en Buonanno. Het spel is uiteraard gebaseerd op de Toren van Pisa, waarbij het de bedoeling is om op een miniatuur wiebelend torentje van Pisa zoveel mogelijk poppetjes te plaatsen, zonder dat hij omvalt. We laten de Toren aan u voorbijkomen maar ook het Italiaanse sfeertje er omheen. Jerry Steiger en zijn muzikanten brengen u in Italiaanse vakantiestemming. CDomino Domino is een spel dat met speciale dominostenen wordt gespeeld. Zo ook bij ons vandaag. De stenen zijn vaak gemaakt van plastic of hout, vroeger ook van echt steen en ivoor.


Als alle ogen van een dominospel bij elkaar worden opgeteld, dan is dat 168 en dat is precies hetzelfde als het aantal uren in een week. Het dominospel wordt vandaag van muziek voorzien door Trommelgroep West-Nederland. CPraalwagen: Rad van Fortuin Op deze prachtige wagen gaat Bep, het Leidse Medium, aan de hand van tarotkaarten uw toekomst, liefde, geluk en fortuin voorspellen. Zo wordt 3 oktober 2008 voor velen een fantastische dag. CCluedo Cluedo is een bordspel voor minimaal 3 en maximaal 6 spelers. Het spel is in 1943 bedacht door Anthony E. Pratt uit Birmingham, Engeland. In 1949 werd het spel voor het eerst uitgegeven door Waddington’s Games in Leeds. In Cluedo draait alles om de moord op Dr. Black, die heeft plaatsgevonden in een grote villa. Toneelgroep Ploef gaat het spel voor u spelen.

CStratego Stratego is een Nederlands bordspel van Jumbo, dat internationaal wordt uitgegeven door MB. Bij Stratego is het de bedoeling dat je de vlag van de tegenstander ziet te pakken. Twee legers staan tegenover elkaar met rangen van sterk naar zwak. De groep spelstenen wordt aangevuld met een Napoleontische muzikale groep. CPraalwagen: Vier op een rij Een leuk gezelschapsspel waarbij vier stenen van dezelfde kleur op een bepaalde rij moeten komen te liggen. 80


De spelleiders op de wagen willen u graag helpen de stenen in de door u gekozen baan te werpen. Veel plezier bij dit spel. CTafelvoetbal Ook zo genoten van de eerste drie wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal tijdens de EK van dit jaar? U kunt nu bij ons zelf de kwart-, halve finale en finale spelen. Het Nederlands Elftal speelt graag tegen Groot-Leiden. Voor de volksliederen en gezellige voetballiederen zorgen de Stropers. CScrabble Scrabble is een internationaal succesvol letterspel, dat wordt verkocht in 121 landen en 29 talen. Het is een bordspel voor 2 tot 4 spelers of spelerteams waarbij met een gegeven aantal willekeurige letters woorden moeten worden gelegd op een speelbord. Hierbij gaan geluk en vernuft hand in hand. De Dweiljurken gaan dit spel met u spelen. CPraalwagen: Twister Twister is een behendigheidsspel. Het spel is uitgevonden door Reynolds Guyer en in 1966 op de markt gebracht door MB. Critici vonden het een onfatsoenlijk spelletje en daarom hebben wij het spel gekozen voor het slot van de Optocht. Maar het spel sloeg snel aan, vooral nadat Johnny Carson van de Tonight Show samen met zijn studiogast Eva Gabor een hilarische demonstratie had gegeven op 3 mei 1966. De band op de wagen zorgt voor een spetterend slot van de Optocht en de prachtige dames spelen het spel en dansen dat de vonken er vanaf vliegen. De Optochtcommissie hoopt dat u genoten heeft en dat geen Mens Zich Heeft GeĂŤrgerd !

GRATIS DOOR SPONSORING:

LUNCHPAKKETTEN DEELNEMERS OPTOCHT

HEMA 81


Geregracht 7 2311 PA Leiden 071-5124032 Rooseveltstraat 7 2321 BK Leiden 071-5124627

JKD

I

82

Infra

Postbus 1005, 2302 BA Leiden Telefoon 071 - 572 59 81 Telefax 071 - 572 29 52 Mobiel 06 - 22 41 76 14 e-mail info@koolmoes.nl website www.koolmoes.nl


Donderdag 2 oktober, 18.30 - 19.30 uur Vrijdag 3 oktober, 08.30 - 09.30 uur

Bespeling Stadhuiscarillon STADHUIS Hoog boven alles uit zal de beiaard van het Stadhuis zijn vrolijke klanken over de stad uitstorten, zowel op taptoe-avond als in de vroege morgen van 3 oktober. Het programma van de beiaardier zal weer een mengeling zijn van eigentijdse en vaderlandse liederen. Het Leidse carillon staat bekend om zijn heldere klankkleur. De kundigheid van de beiaardier is echter minstens zo belangrijk. Het Stadhuiscarillon wordt altijd bespeeld door talentvolle leerlingen van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Kwaliteit is dus verzekerd!

Vrijdag 3 oktober, 14.30 - 15.30 uur

Poppentheater Remisolleke speelt voor de patientjes van de Kinderafdeling van het LUMC KINDERDAKTUIN – LUMC Drie oktober is een feest voor groot, klein, dik, dun, oud en jong en evenals vorig jaar, ook in 2008 voor de kinderen die in het ziekenhuis moeten blijven. Op vrijdag 3 oktober komt Poppentheater Remisolleke naar de kinderdaktuin van het LUMC. Zij spelen de voorstelling: Gompie en de Toverkist. Trollientje is haar man Gompie kwijt, waar kan die nou zijn? Het is een voorstelling met verrassende effecten, waarbij het van de kinderen afhangt of het tot een goed einde komt. Het poppentheater is bestemd voor alle patientjes die op de kinderafdeling moeten verblijven. Zij mogen hun broertjes, zusjes en vaders en moeders ook uitnodigen, zodat die kunnen meegenieten. Voor iedereen is er natuurlijk ook een drankje en voor de kinderen nog een extra verrassing. Dankzij een aantal vrijwilligers kunnen de kinderen op zaal alles volgen via de televisie. Dit evenement is mogelijk gemaakt door sponsoring van het 3 October Gilde. 83


LEIDEN


Vrijdag 3 oktober, 10.00 - 12.00 uur

Stedelijk Museum De Lakenhal OUDE SINGEL Het is een goed gebruik dat alle Leidse ouders tenminste eenmaal met hun kinderen op 3 oktober De Lakenhal bezoeken om de tastbare herinneringen aan Leidens Ontzet te bekijken. In het museum bevinden zich de portretten van Van der Werf, Van Hout, Van der Does en Valdez, het Lanckaerttapijt en het bekende grote schilderij van Van Bree en natuurlijk ook de beroemde hutspot die door Cornelis Joppensz in de Lammenschans is gevonden. Op vrijdag 3 oktober verzorgt De Lakenhal gratis rondleidingen en is het museum van 10.00 tot 12.00 uur geopend en gratis toegankelijk.

Onderstaande evenementen zijn niet georganiseerd door de 3 October Vereeniging, maar worden van harte aanbevolen: Donderdag 2 oktober, 19.00 - 23.00 uur Vrijdag 3 oktober, 10.00 - 18.00 uur

Levend Spookhuis in het Scheltema Complex SCHELTEMA COMPLEX - MARKTSTEEG

Zondag 21 september, 09.45 - 17.00 uur

3 Oktober Haring en Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi DOCOS – SPORTCOMPLEX HAAGSE SCHOUWWEG

85


r e b o t ok 3 g Vrijda .30 uur 23

Vuurwerk ANKERPLANTSOEN - ZIJLSINGEL Een uitbundige en traditionele afsluiting van de viering van het Leidens Ontzet vindt plaats in het Ankerplantsoen om klokke 23.30 uur. U zult het thema van de optocht van dit jaar kunnen terugvinden in een sensationeel samenspel van klank en kleur. Het vuurwerk vormt altijd weer een schitterend slotakkoord van de 3 oktoberfeesten en het is het bekijken meer dan de moeite waard!


DE GEUZEN VAN BOISOT De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal grote ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. De Geuzen van Boisot bestaan op dit moment uit:

Luba Groep B.V.

ING-bank

Broeder de Vries Dutch Medical Services Schiphol Totaal Architectuur Van Egmond Medic Solutions Randstad Groep Nederland BV CleanLeaseFortex Zorg en Zekerheid Markeur Holding B.V. De Leeuw Adviesgroep BV

Smitsloo Groep BV

87


ABN-AMRO Bank N.V. Akron Communicatie & Vormgeving Jachtwerf Albatros Restaurant Allemansgeest America Digitaal Druk/Studio America Ampère BV Apek Administraties Grant Thornton Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs Van Arkel Gerechtsdeurwaarders Atlas Inexco B.V. B & R Bouwmanagement Bakema & Pison Makelaardij o.g. Barendse Loodgietersbedrijf Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij BDO CampsObers Accountants & Belastingadviseurs B.V. Bekooij Stukadoors- en Afbouwbedrijf Bouw- en aannemersbedrijf Bekooy B.V. Berk N.V. Accountants en Belastingadviseurs Beto B.V. BV Betonmortel Centrale Koudekerk Bey Bouw B.V. De Blauwe Roos Boonekamp Drankengroothandel B.V. Borsboom Accountantskantoor H.G.M. Bos Beheer B.V. Bouter Bouw B.V. Breedveld Holdingsmaatschappij B.V. Brouwer Tours B.V. BSG Media Producties & AV Faciliteiten Bubble Deck Nederland

88

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik en Van der Horst Bunnig & Partners Accountants + Adviseurs B.V. Restaurant en Brasserie Koetshuis De Burcht Cementbouw De Clercq Advocaten, Notaris. Belastingadv. CMW Creative Management Wassenaar Restaurant Cronesteyn CSN Automatisering Deloitte Ch.N.M. Dieben Beheer B.V. Van Diemen Jan van Duuren & Zn. B.V. Elderhorst C.V. Holding Elfa Leiden B.V. EnergiQ Installatie Techniek B.V. Herenkapsalon Eric Ernst & Young Euro-Coiffeur Eurotransplant FAST Administratiekantoor Fiorella Fortis Bank N.V. Geelkerken & Linskens Advocaten Geenjaar Autobedrijf B.V. Drukkerij Graficon Griffioen Precious Presents Drukkerij Groen Keurslager Groeneveld Gebr. De Groot B.V. De Gunst Juweliers Het Haagsche Schouw


Mr. F.C.A. van Haasteren Transportbedrijf J.P. van der Ham Hedeman Herenmode HBK Belastingadviseurs en Accountants Het op Zondag Hogeschool Leiden Holiday Inn Holsteijn-Timmermans Advocaten Holverda Schoonmaakbedrijf Firma Hoppezak Houtwerf C. Hundersmarck B.V. ID College IMPULSUS Personal Quality & Results ING Bank Leiden Interpulse Automatisering B.V. Janssen Ohlenroth & Partners Advocaten A.L.P. de Jong Holding B.V. Lodewijk Kallenberg Banketbakker Kamsteeg Auto Lease Klinkenberg Betimmering Van der Klugt Bed & Kast Kluivers Recycling Kluivers Recycling Apotheek Kok Leiden B.V. Uitzendbureau de Koning Fa. D. Koolmoes J.P. Koolmoes Infra B.V. KPMG Accountants N.V. Kwik Events P.B. Labrujère Ladan Zonwering Van Lanschot Bankiers NV De Leeuw Makelaardij B.V. ’t Leidse Huys Leidsch Dagblad Leidsch Loonbedrijf Liam B.V. Th. Lubbe Reizen Aad van der Luit Maasdam B.V. MCS Arbo Media Design Ton van der Meer Autoschade Service Meeùs Assurantiën Meeus Bedrijfshuisvesting B.V. M.I.G. Leiden B.V M. Moens, dierenarts Het Motorhuis B.V. Glas- en Schilderwerken Van Muiden Nexus Students Swinghouse B.V. Sfeer en Evenementendecoratie David Nieuwenburg Nieuwborg Aluminium B.V. Nijssen Koeling Ad Noyen Shoes 2/GLG Beheer B.V. Onderwijsbureau Hollands Midden Makelaardij Bob Oudshoorn B.V. Pasadena Productions B.V. Drs. A. Pechtold Van der Poel Assurantiekantoor Prentenkabinet

Promotions Activities Quality Company Support Rambo B.V. Randstad B.V. Elektrotechniek Randstad Nederland B.V. Remasystems Cleanstore Acc.kantoor Remmerswaal Wassenaar B.V. Rijsbergen Beheer B.V. ROC Leiden Galerie De Rode Cirkel Het Huis de Roef Van Roy c.s. Advocaten RWV Advocaten Fa. G.A. Sassen SchadeNet Leiden Sloos en Zoon B.V. Sport Business & Media Travel Springer Verwarming B.V. B.V. Stadsgehoorzaal & De Waag Stichting Stadsparkeerplan Leiden Switch Werving & Selectie B.V. Teekens Karstens Advocaten Notarissen Hoveniersbedrijf Teune Verkuylen Beheer B.V. Voetlicht Voskuil Slot Sleutel en Kluizenspecialist De Waterlijn Stadscafé/Restaurant Van der Werff G. Wolf Management & Advies B.V. Zandor B.V. Loodgietersbedrijf Dirk v/d Zeeuw & Zn. V.o.f. W.J. Zirkzee B.V. Zirkzee & den Os de WaardKramer adviseurs en accountants TOTEM - Total Event Management BV RMD Advies Den Elzen Schoenmode Gebr. Zandbergen V&R Reclame Ateliers Jantje van Leyden B.V. Rabobank LEVEN! Magazine Van Zwet Interim & Advies Swieten Lau Architecten Jacobs Banketbakkerij Van der Hurk Optiek Zaalberg Makelaardij Cincinnatus M&A Henk Ladan & Zn. B.V. Huisman Horeca Exploitatie B.V. Autobedrijf de Wit Frans van der Voort taxaties VOF Allgen Van Mastrigt@Partners Taxi Wielkens B.V. LB Mobility B.V. Mediabureau Leiden B.V. Van Oerle Nettpro

89


Georganiseerde feesten door de 3 Octo 1886 Optocht Vereenigingen met Banieren 1887 Waterfeest ‘Intocht der Geuzen’ 1888 Volkskinderspelen 1889 Wedstrijd versierde Vliegers en Volksspelen 1890 Kinderfeesten en Optocht 1891 Reclame-optocht 1892 Volksmuziekfeest 1893 Versierde Hoepeloptocht en Wedstrijd 1894 Paarden-Versiering-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1895 Etalage-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1896 Fietsfeest en Optocht 1897 Kinder-Cantate: Leidens Strijd en Zegepraal 1898 In combinatie met de Kroningsfeesten 1899 Water-optocht (Versierde Boeiers en Peurschuitjes) 1900 Groot Muziekfestival (Harmonie- en Fanfarekorpsen) 1901 Optocht van Versierde Voertuigen 1902 Grote Sportbetoging 1903 Optocht Versierde Landbouwvoertuigen 1904 Grote Optocht. Praalwagen Sted. Ver. met Banieren 1905 Groot Muziekfestival 1906 Grote Historische Optocht 1907 Grote Reclame-optocht 1908 Etalage-Wedstrijden. Optocht van Bruidsparen 1909 Optocht Gekostumeerde Groepen ‘Elf Provinciën’ 1910 Optocht der Vereenigingen en Volksspelen 1911 Optocht: Hulde van de Elf Provinciën en van Oost en West 1912 Groot Sportfeest 1913 Optocht Sted. Ver. met Banieren en Gekostumeerde Groepen 1914-1916 Geen feest wegens oorlog 1917 Cantate: ‘Leidens Strijd en Zegepraal’ 1918 (Koor 300 Kinderen) Oud-Holl. Nieuwe tijd en Voordracht (Gehoorzaal en Graanbeurs) 1919 Grote Leidse Historische Optocht 1920 Optocht ‘De Volken der Aarde’ 1921 Feestelijke intocht der Geuzenvloot, grote romantische Optocht: Meesterwerken Wereld Literatuur 1922 Openluchtspel. Intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom, 3 Oktober 1922, met optocht 1923 Groot Middagfeest. Intocht van Willem l, Prins van Oranje, binnen Brussel, 23 september 1577 1924 Openluchtspel-Minnespel (Spel van Klank en Kleur). De Vrede van Rijswijk en Historische Allegorische Optocht ‘De Gouden Eeuw’ (1572-1697) 1925 Nationale Reclame-optocht 1926 Intocht van Jan van Beieren binnen Leiden, op 18 augustus 1420. Riddertoernooi. Het spel der 4 elementen 1927 Allegorische Optocht: ‘de Leidse Hout’ 1928 Optocht: ‘Het Verkeer door alle Eeuwen heen’ 1929 Optocht: ‘De Rijn’. Historie en sage van St. Gotthard te Katwijk aan Zee 1930 Groot Bloemenfeest 1931 Optocht Oost en West 1932 Optocht + en 1933 Oranje en Leiden 1934 Belangrijke personen en feiten uit de Geschiedenis der Elf Provinciën 1935 Oosterse Optocht 1936 Luisterrijke Jubileum-optocht 1937 Optocht: ‘Griekse Mythen en Sagen’ 1938 ‘Het Leidse Stadhuis’ 1939 Alleen Uitdeling Haring en Wittebrood 1940-1944 Geen feest wegens oorlog 1945 Grote Optocht, voorstellende: 1e enkele historische gebeurtenissen; 2e groepen, samengebundeld door Buurtcommissies e.a.; 3e reclame 1946 Grote Optocht: ‘Het vertrek van Karel ll, Koning van GrootBrittannië en Ierland, uit Den Haag naar Scheveningen ter inscheping naar Engeland op de 2e juni 1660’ 90


ober Vereeniging vanaf haar oprichting 1947 Luisterrijke Optocht, voorstellende ‘10 Eeuwen Historische Klederdrachten’ 1948 Luisterrijke Optocht, genaamd: ‘Rondom de Vrede van Munster’ 1949 Optocht: ‘Leiden’s Beleg en Ontzet’: ‘Intocht der Geuzen’ (Studenten Roeivereniging ‘Njord’) 1950 Grote Bedrijfs-Parade 1951 Jubileum-optocht: ‘Leidse Hutspot’ 1952 Leidse Meesters 1953 ‘Uyt Leydens Scatcamere’, van Ada van Holland tot Napoleon 1954 ‘De Leydse Tuyn’, van Pieter de la Court 1955 Bedrijfscorso 1956 Rembrandt in zijn Leidse tijd 1957 Sprookjesoptocht ‘Er was eens...’ 1958 Muzikale maskerade ‘Een en al Muziek’ 1959 Historische optocht ‘Keizer Maximiliaan l van Oostenrijk’ 1960 ‘Het Domein van de Vrouw’ 1961 75 jaar 3 October Vereeniging. Grote Jubileum-optocht ‘Het Landjuweel van 1596’ 1962 ‘Vivat Oranje’ (ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard) 1963 Grote optocht: ‘’t Zit in de lucht’ 1964 Optocht: ‘Feest in Speelgoedland’ 1965 Grote reclame-optocht: ‘Sprookjes van deze Tijd’ 1966 Grote landen-optocht: ‘Tussen Keulen en Parijs’ 1967 Leidse Lachspiegel 1968 Van Smeekschrift tot Handvest, grote historische optocht 1969 Grote muzikale reclame-show ‘Handel aan de wandel’ 1970 ‘Kassie kijken’, grootste rondrijdende show 1971 Grote Optocht: ‘Weet je nog wel’ (Beelden uit onze kinderjaren) 1972 ‘’t Jaar in, ‘t jaar uit’ 1973 ‘Muzikale Hutspot’ 1974 4e Eeuwfeest Leidens Ontzet, Kon. Bezoek, 6 dagen feest, Historische Optocht: ‘De Tyrannie verdrijven’ 1975 Grote Optocht: ‘Vrouw in ’t spel’ 1976 Optocht: ‘Met vlag en wimpel’ 1977 Grote Optocht: ‘Stripparade’ 1978 Optocht: ‘Wonderbaarlijke reizen’ 1979 ‘Met de klok mee’ 1980 ‘Leesfeest’ 1981 ‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’ 1982 ‘Kinderrijk’ (bekende en beroemde kinderen) 1983 ‘Slinger van Muziek’ 1984 ‘Poppedeinen’ 1985 ‘Uit de school geklapt’ 1986 ‘Leiden, een eeuwig feest’ 1987 ‘We are the world’, een wereldoptocht 1988 Grote Optocht: ‘Feestneuzen’ 1989 Grote Optocht: ‘Een paar apart’ 1990 Grote Optocht: ‘Rijp en Groen’ 1991 Grote Optocht: ‘The Sound of Musicals’ 1992 Grote Optocht: ‘Europa in harmonie’ 1993 Grote Optocht: ‘Pracht en Praal’ 1994 Grote Optocht: ‘Vrouw in het vizier’ 1995 Grote Optocht: ‘Getallen getoond’ 1996 Grote Optocht: ‘Partner parade’ 1997 Grote Optocht: ‘Kleur bekennen’ 1998 Grote Optocht: ‘Scheiden doet Leiden’ 1999 Grote Optocht: ‘Op het randje...’ 2000 Grote Optocht: ‘Mijlpalen’ 2001 Grote Optocht: ‘Als de dag van toen’ 2002 Grote Optocht: ‘Juhh, hoooorrtturiss!’ 2003 Grote Optocht: ‘Er was eens …… een sprookje’ 2004 Grote Optocht: ‘Een beezzzt van een feezzzt‘ 2005 Grote Optocht: ‘Haal het doek maar op’ 2006 Grote Optocht: ‘Tussen Kunst en Kitsch’ 2007 Grote Optocht: ‘Zeven’ 2008 Grote Optocht: ‘Mens, erger je niet !’ 91


WAT DRAAG JIJ OP 3 OKTOBER? NIEUWE 3 OKTOBER-SOUVENIERS. Ze zijn weer binnen! Voor boven je hoofd: uitvouwbare bledderdrooghouder; voor op je hoofd: leidskleurige pet; voor onder je hoofd: de broodsloop. Verder natuurlijk de succesnummers van vorig jaar.

Te koop vanaf de handkar én ook bij: V&D (Breestraat), HEMA (H’straat en Bevrijdingsplein), Wout Bergers (beide vestigingen H’straat), VVV (Stationsweg), SPAR (Herenstraat), Wijnkoperij Henri Bloem (Levendaal).


Leiden kleurt rood en wit Leidenaars vergeet niet te vlaggen, er hangen er reeds tientallen, dit moeten honderdtallen worden. In oude edities van de Feestwijzer dook deze aanmoedigende tekst elk jaar weer op. Al sinds mensenheugenis wordt de Sleutelstad geassocieerd met de kleuren rood en wit. De voetbalverenigingen Ajax en Feijenoord ontdekten de kleuren van de overwinning pas veel later. Ook de viering van Leidens Ontzet is in de loop der jaren steeds vaker opgevrolijkt met deze voor Leiden zo typische kleuren. Vroeger was het gebruikelijk dat er op tafel een vaas met rode en witte bloemen stond. Etaleurs deden hun uiterste best hun etalages in rood en wit uit te dossen. De laatste jaren zijn er allerlei producten op de markt gebracht in de Leidse kleuren. In de eerste jaren was de 3 oktobershawl een gewild artikel voor iedereen die zich een echte Leidenaar noemde. Maar telkenjare kwamen er nieuwe artikelen in de kleuren rood en wit bij. Zo ook dit jaar weer. Leidse kleuren draag ik fier, het Leids volkslied zegt het al. En dat is niet voor niets. De kleuren rood en wit vinden we terug in het stadswapen van Leiden. De Leidse vlag kent twee rode banen met een witte baan ertussen. Aan de kant van de vlaggenstok staan de Leidse Sleutels afgebeeld. Dit jaar zijn er opnieuw drie nieuwe rood/witte producten aan het uitgebreide assortiment toegevoegd. In de eerste plaats is dat een opvouwbare paraplu in de kleuren rood en wit. Om de wittebroden na de uitreiking van Haring en Wittebrood onbeschadigd thuis te krijgen en ze niet naar haring te laten smaken, is er een broodsloop in de kleuren rood en wit ontwikkeld, die daarna als sloop over de beddenkussens gebruikt kan worden. Tot slot is er speciaal voor de feestvierende Leidenaar een nieuw grappig visserspetje in de kleuren rood en wit samengesteld. De nieuwe artikelen zijn onder andere te koop bij de inschrijving voor Haring en Wittebrood in De Waag. Aan het Centrummanagement is gevraagd om Leidse winkeliers te stimuleren in de aanloop naar Leidens Ontzet hun etalages eveneens in rood en wit te laten kleuren. En natuurlijk hangt u ook de vlag uit.

93


KORAALLIEDEREN 10. Wilt heden nu treden (1597) Wilt heden nu treden voor God den Heere; Hem bovenal looven van herten seer, End’ maken groot sijns lieven naemens eere, Die daer nu onsen vijant slaet ter neer. Ter eeren ons Heeren wilt al u dagen, Dit wonder bysonder gedencken toch; Maeckt u, o mensch! voor God steets wel te dragen, Doet ijder recht en wacht u voor bedrog. Bid, waket end’ maket dat g’in bekoring End’ ‘t quade met schade toch niet en valt. U vroomheijt brengt de vijant tot verstoring, Al waer sjin rijck nog eens zoo sterck bewalt.1

1

verdedigd, beveiligd (met een wal)

94


3.

O Ghij stad van Leyden (1574)

G’lijck den grootsten rapsack.1 Vloot den Speck2 verbaest, Als een wind die blaest. Siet hem met sijn knapsack Loopen in der haest Als een hond die raest.3 O ghij stad van Leyden! Dit stuck bemerck En laet toch verbreijden Gods wonderwerk. De Boergoensche vanen Vlogen op de vlucht, Met een groot gerucht,4 En de Castiljaenen Waren oock vol sucht5 En geheel beducht Door de hooge stromen En menig man Die sij sagen komen Dick krielen6 aen. Wilt Gods eer verbreijen, Die nu kleijn en groot Vrij maeckt van de doot, En naer droevig schreijen U dus sent in noot Overvloedig broot. Lof dan, prijs en eere Moet sijn geseijt‘ God ons aller Heere In eeuwichheyt.

1 scheldwoord

in de sfeer van schurftige hond Spanjaard 3 dolle hond 4 geroep en geschreeuw 5 ziekte 6 zich vlug bewegen 2 de

95


1.

Leiden, stad van mijn hart

Leiden, trots van Neerlands steden Parel van het Hollands land Stad van heden vol verleden Stad van werk met hart en hand Plaats van dromen en van daad Waar ieder blijft en niemand gaat Leiden stad van denken en doen Stad van mijn hart door nu en toen Waar de Rijnen samenstromen Werd een trotse burcht gebouwd Teken van wat eens zou komen Stad van glorie nieuw en oud Welkom was in elke tijd Wie vluchtte om standvastigheid Leiden fier en eeuwig koen Stad van mijn hart door nu en toen Stad met veel beroemde zonen Leiden is hun wieg geweest Zie hoe zij de wereld tonen Grootheid door een vrije geest Zij genoten Leidens gunst In wetenschap en schone kunst Zo kwam Leiden aan zijn roem Stad van mijn hart door nu en toen Leiden trots van Neerlands steden Parel van het Hollands land Stad met eeuwenlang verleden Heeft mijn toekomst in de hand Leidse kleuren draag ik fier Geen and’re stad lokt mij van hier Rood en wit in mijn blazoen Stad van mijn hart door nu en toen

96


11. Het lied van Koppelstock In naam van Oranje doet open de poort! De Watergeus ligt aan de wal De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord. Hij vordert Den Briel of uw val. Dat is het bevel van Lumey op mijn eer, en burgers hier baat nu geen tegenstand meer. De watergeus komt om Den Briel. (bis) De vloot is met vijfduizend koppen bemand. De mannen zijn kloek en vol vuur. Een ogenblik nog en zij stappen aan land. Zij wachten bericht binnen ’t uur: Gij moogt dus niet dralen, doet open de poort! Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord Bezit van de vesting Den Briel. (bis) Komt geeft de verzeek’ring ‘k moet spoedig terug. De klok heeft het uur reeds gemeld. Ik zeg ‘t u geeft gij mij de sleutels, niet vlug, dan is reeds uw vonnis geveld. De wakkere Geuzen staan tandknersend daar, zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar En zweren: “den dood of Den Briel.” (bis) Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen. En spreekt over Koppelstoks last: “De stad in hun handen of anders den dood”. ‘t Besluit tot het eerste staat vast! Maar nauw’lijks is hiermee de veerman gevleid, Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid En zoo kwam de Geus in Den Briel. (bis)

97


17. Mijn Nederland Waar de blanke top der duinen Schittert in de zonnegloed, En de Noordzee, vriend’lijk bruisend Neêrlands smalle kust begroet, Juich ik aan het vlakke strand: Juich ik aan het vlakke strand: ‘k Heb u lief, mijn Nederland! ‘k Heb u lief, mijn Nederland! Waar het lachend groen der heuvels ‘t Kleed der stille heide omzoomt, Waar langs rijk beladen velden Rijn of Maas of Schelde stroomt Klinkt mijn lied op oude trant: Klinkt mijn lied op oude trant: ‘k Heb u lief, mijn Nederland! ‘k Heb u lief, mijn Nederland! Blijf gezegend, land der Vad’ren Make u eendracht sterk en groot, Blijve ‘t volk der Koninginne Houw en trouw in nood en dood! Doe zoo ieder ‘t woord gestand: Doe zoo ieder ‘t woord gestand: ‘k Heb u lief, mijn Nederland! ‘k Heb u lief, mijn Nederland!

16. Mijn land Ja ik ben van het land, Dat de krachtige hand Van mijn volk heeft ontroofd aan de zee, Die nog kampt met d’ orkaan Om behoud van het strand, Met de branding die brult op de ree. Dit land heb ik lief en dat land is mijn al, Het land dat ik nimmer vergeten zal. Ja ik ben van het land, Met den zonnigen rand En zijn welige weiden met vee, Waar de korenzee ruischt In de zomersche brand En de wouden zacht zingen van vreê. Dit land heb ik lief en dat land is mijn al, Het land dat ik nimmer vergeten zal. 98


Ja ik heb aan dat land Mijne liefde verpand En zijn naam zal ik roemen altijd, En ik geef voor zijn eer Mijn jong leven op hand, Aan zijn heil blijf mijn streven gewijd. Dit land heb ik lief en dat land is mijn al, Het land dat ik nimmer vergeten zal.

12. Hymne Lof zij den helden, die in ‘t verleden, Krachtig door eendracht, sterk door gebeden, Kloek in den oorlog, wijs in beleid, ‘t Land onzer vaadren hebben bevrijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd! God onzer vaad’ren, schenk ons Uw zegen, Leer ons waardeeren, wat zij verkregen, Maak ons eendrachtig, wijk van ons niet! Vader daarboven, die ‘t al gebied, U zij de glorie, U klinke ons lied! U zij de glorie, U klinke ons lied!

6.

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet, Den Vaderlant getrouwe Blyf ick tot in den doot: Een Prince van Oraengien Ben ick vrij onverveert, Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheeert.

Mijn Schilt ende betrouwen Sijt ghy, o Godt mijn Heer, Op u soo wil ick bouwen Verlaet mij nimmermeer: Dat ick doch vroom mach blijven V dienaer taller stondt, Die Tyranny verdrijven, Die my mijn hert doorwondt.

99


100


Geniet maar drink met mate.

tel. (071) 542 27 20, www.hbk.eu

Feestwijzer 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you